A~1-J. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A~1-J. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló"

Átírás

1 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere A~1-J. számú előterjesztés Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére "Az Exchange szerver telepítéséhez és működtetéséhez szükséges szoftverek vásárlása és 12 hónapra 250 darab Office 365 üzleti vállalati standardszoftver beszerzése a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat részére" tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának és dokumentációjának elfogadásáról, valamint a keretmegállapodásos eljárás második részének a verseny újranyitásával történő megindításáról I. Tartalmi összefoglaló A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatalban a személyi számítógépek folyamatos cseréje, valamint a rendelkezésre álló irodai szoftverek elavulttá válása miatt szükséges új irodai programcsomagokat (word, excel, powerpoint) beszerezni, amelyek a korszerűbb, modem operációs rendszerekkel képesek együttműködni. A beszerzés egyúttal lehetövé teszi új, korszeru exchange alapú levelező rendszer kezelését is. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat új, a jelenleginél funkciógazdagab b, korszerűbb, Mícrosoft alapú levelező rendszert kíván bevezetni, amely működési feltételeihez egy db WinSvrStd LicSAPk ülv D 3Y AqYl AP 2Proc l DB típusú szerver licenc, valamint hozzá kapcsolódóarr egyszáznyolcvan db WinSvrCAL LicSAPk ülv D 3Y AqYl AP UsrCAL típusú felhasználói licenc, továbbá egy db ExchgSvrStd LicSAPk OLV D 3Y AqYl AP típusú szerver licenc, valamint hozzá kapcsolódóarr kettőszázötven db ExchgStdCAL LicSAPk ülv D 3Y AqYl AP UsrCAL típusú felhasználói licenc beszerzése szükséges. Ez jogosultságot jelent a szoftverek mindenkori legfrissebb verziójának használatára valamennyi felhasználó (250) részére a kifizetett időszakra. A USER CAL lehetövé teszi a felhasználók szerverre történő csatlakozását. A beszerzendő szoftverek lehetövé teszik az új operációs rendszerekkel történő együttműködés útján egy XXI. századi kommunikációs és hálózati környezet müködtetését. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az Exchange szerver telepítéséhez és müködtetéséhez szükséges szoftverek és mentési rendszer központosított közbeszerzéshez való csatlakozással történő beszerzéséről szóló 50/2015. (III. 17.) határozatában elrendelte 1 db WinSvrStd LicSAPk OLV D 3Y AqYl AP 2Proc l DB típusú szerver licenc, valamint hozzá kapcsolódóarr a 180 db WinSvrCAL LicSAPk OLV D 3Y AqYl AP UsrCAL típusú felhasználói licenc, továbbá az l db ExchgSvrStd LicSAPk ülv D 3Y AqYl AP típusú szerver licenc, valamint hozzá kapcsolódóarr a 250 db ExchgStdCAL LicSAPk OLV D 3Y AqYl AP UsrCAL típusú felhasználói licenc hároméves határozott időtartamra történő beszerzése érdekében a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzatnak a központosított közbeszerzési rendszerhez történő önkéntes csatlakozását. A Bizottság felhatalmazta a polgánnestert, hogy írja alá a központosított közbeszerzéshez történő önkéntes csatlakozásról szóló nyilatkozatot "az Exchange szerver telepítéséhez és

2 működtetéséhez szükséges szoftverek beszerzése mentési rendszenel a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat részére" tárgyban. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 12 hónapra 250 darab Office 365 üzleti vállalati standardszaftvernek a központosított közbeszerzéshez való csatlakozással történő vásárlásáról szóló (III. 17.) határozatában elrendelte 12 hónapra 250 darab (összesen 3000 darab) Office 365 üzleti vállalati standardszaftver (0365Bsness0pen ShrdSvr ALNG SubsYL OLY NL l Mth AP) egy éves határozott időtartamra történő vásárlása érdekében a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzatnak a központosított közbeszerzési rendszerhez történő önkéntes csatlakozását. A Bizottság felhatalmazta a polgármestert, hogy a központosított közbeszerzéshez történő önkéntes csatlakozásról szóló nyilatkozatot "a 3000 darab Office 365 üzleti vállalati standardszaftver (0365Bsness0pen ShrdSvr ALNG SubsYL OLY NL lmth AP) vásárlása a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat részére" tárgyban írja alá. Az igénybejelentési adatlap megküldését követően a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (a továbbiakban: KEF) Közbeszerzési Igazgatósága jóváhagyta az Önkormányzat önkéntes csatlakozásról szóló kérelmét II. A végrehajtás feltételei A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság szeptember 23. napján keretmegállapodást kötött a keretmegállapodás 2-6. oldalán felsorolt gazdasági szerepiökkel "a Szoftverlicencek bövítése, kiegészítése, meghosszabbítása, verzió-követése, cseréje, valamint új szoftverlicencek beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése" tárgyban. A keretmegállapodás III/l. pontja alapján a keretmegállapodás személyi hatálya kiterjed a központosított közbeszerzés személyi hatálya alá tartozó szervekre és a központosított közbeszerzési rendszerhez önként csatlakozott intézményekre. Az Önkormányzat a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet l. (3) bekezdése és 5. (2) bekezdése alapján mint önként csatlakozó intézmény jogosult ezen standardszoftvcrek megvásárlására. A közbeszerzésekről szóló évi CYIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 110. (4) bekezdés b) pontja értelmében a több ajánlattevővel megkötött keretmegállapodás alapján az adott közbeszerzés megvalósítására sor kerülhet a verseny újranyitásával A Kbt. ll O. (5) bekezdése szerint az ajánlatkérő a keretmegállapodást kötött összes ajánlattevőnek egyidejűleg írásban ajánlattételi felhívást küld. Más ajánlattevőt az eljárásba nem lehet bevonni. A keretmegállapodás Y.l.l. pontja értelmében a szerződéses árak a verseny újranyitásával lebonyolított 2. részben azonosak vagy az Intézmény (jelen esetben az Önkormányzat) részére kedvezőbbek lehetnek a Portálon közzétett keretmegállapodásos árakhoz viszonyítva. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkonnányzat által az általános közbeszerzési tanácsadással megbízott Dr. Magyar Adrienn a Jegyzői Főosztály közreműködésévcl elkészítette "Az Exchange szerver telepítéséhez és működtetéséhez szükséges szoftverck vásárlása és 12 hónapra 250 darab Office 365 üzleti vállalati standardszoftver beszerzése a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkonnányzat részére" tárgyú közbeszerzési 2

3 eljáráshoz az ajánlattételi felhívást, az ajánlati dokumentációt és a szerződéstervezetct (2. melléklet). Az önkormányzati beszerzések rendjéről szóló 12/2012. (III. 27.) önkormányzati rendelet 35. a) pontja alapján a Képviselő-testület gazdasági ügyekért felelős bizottsága az ajánlattevők részére történő megküldés előtt jóváhagyja az ajánlattételi felhívást. III. Hatásvizsgálat Az új rendszer a Polgármesteri Hivatal valamennyi munkatársa részére lehetövé teszi a hatékonyabb munkavégzést, egyben egységessé teszi az irodai szoftverkömyezetet, ezzel csökkenni fog a konverziós hibákból adódó időveszteség. IV. Döntési javaslat Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága meghozza az előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. Budapest, március,"/f'.' Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 3

4 l. melléklet az előterjesztéshez Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága... /2015. (... ) határozata "Az Exchange szerver telepítéséhez és működtetéséhez szükséges szoftverek vásárlása és 12 hónapra 250 darab Office 365 üzleti vállalati standardszoftver beszerzése a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat részére" tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának és dokumentációjának elfogadásáról, valamint a keretmegállapodásos eljárás második részének a verseny újranyitásával történő megindításáról l. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság "Az Exchange szerver telepítéséhez és működtetéséhez szükséges szoftverek vásárlása és 12 hónapra 250 darab Office 365 üzleti vállalati standardszaftver beszerzése a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkonnányzat részére" tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását, ajánlati dokumentációját és szerződéstervezetét jóváhagyja. 2. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság "Az Exchange szerver telepítéséhez és működtetéséhez szükséges szoftverek vásárlása és 12 hónapra 250 darab Office 365 üzleti vállalati standardszaftver beszerzése a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat részére'' tárgyú keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás második részének a verseny újranyitásával történő megindítását jóváhagyja. Határidő: Feladatkörében érintett: azonnal az aljegyző a Jegyzői Főosztály Jnfonnatikai és Iratkezelési Osztályának vezetője a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 4

5 AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS keretmegállapodásos eljárás második részének lebonyolításához Kbt. ll O. (5)-(7) bekezdés l. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és faxszáma, címe: Név: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Cím: ll 02 Budapest, Szent László tér 29. Tel: 06-1/ Fax: 06-1/ Hivatkozva a KM0101SLIC13 sz. "Szoftverlicencek bővítése, kiegészítése, meghosszabbítása, verzió-követése, cseréje, valamint új szoftverlicencek beszerzése és szoftverlicencekhez kapcsolódó szolgáltatások teljesítése- l. rész: Microsoft vagy azzal egyenértékű szoftverlicencek és kapcsolódó szolgáltatások." tárgyú keretmegállapodásos eljárás 2. része alapján a Kbt (4) bekezdése b) pontja szerint keretmegállapodásra, a verseny újranyitása szabályainak megfelelően szíveskedjen a 2. pontban foglalt termékekre árajánlatot küldeni. Az eljárást megindító részvételi felhívás az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2013/S azonosítószámon jelent meg, a Közbeszerzési Értesítőben KÉ-6534/20 13 nyilvántartási számon került közzétételre. Keretmegállapodás azonosító száma, megkötésének dátuma: KM0101SLIC13 Ajánlatkérő a jelen eljárást a fent megjelölt keretmegállapodás alapján folytatja le a Kbt (4) bek. b) pont szerint a verseny újbóli megnyitásával A keretmegállapodást kötött ajánlattevökön kívül más ajánlattevőt az eljárásba nem lehet bevonni (Kbt. IlO. (5) bek.). 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Az Exchange szerver telepítéséhez és működtetéséhez szükséges szoftverek vásárlása és 12 hónapra 250 darab Office 365 üzleti vállalati standardszoftver beszerzése a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkonnányzat részére Termék azonosító Termék név Mennyiség Y-D-3 ExchgStdCAL LicSAPk OLY D 3Y AqYl Year(s) AP UsrCAL Y-D-3 ExchgSvrStd LicSAPk OLY D 3Y AqYl Year(s) AP YS-Non- 0365Bsness0pen ShrdSvr ALNG SubsYL Specific-l Mounth( s) OLY NL lmth AP RlS Y-D-3 WinSvrCAL LicSAPk OLY D 3Y AqYl AP Year(s) UsrCAL P Y-D-3 WinSvrStd LicSAPk OLY D 3Y AqYl AP Year(s)-2 2 Pro c 250 l l A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 26. (6) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a

6 közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében töttént, és megnevezés mellett a "vagy azzal egyenértékű" minden esetben értendő. 3. A szerződés meghatározása: Szállítási szerződés a KEF szerződésmintának megfelelően. 4. Részajánlat és többváltozatú ajánlat tételének lehetősége: Részajánlat Ajánlatkérő nem teszi lehetövé a részekre történő ajánlattételt Többváltozatú ajánlat: Ajánlatkérő nem enged többváltozatú (alternatív) ajánlattételt 5. A szerződés időtartama, a teljesítés határideje: 6. A szállítás határideje valamennyi termék esetében: napja, a szerződés időtartama a szállítástól számított 12 hónap a 3. tétel esetében, az l, 2, 4, 5. tételek esetében Megrendelő örökös felhasználási jogot szerez, 7. A teljesítés helye: ll 02 Budapest, Sz en t László tér Fizetési feltételek: Az ellenszolgáltatás megfizetésére átutalással kerül sor, a kifogástalan mennyiségi és minőségi teljesítést követően, a számla és az átvételt igazoló szállítólevél/teljesítésigazolás/készre jelentés másolata kézhezvételétől számított 30 napon belül a Kbt (l) bekezdése és a Ptk. 6:130. (1)-(2) bekezdése szerint. Az ellenszolgáltatás megfizetésére a Szállító ajánlatában megadott egységárak és a megrendelt mennyiség szorzata alapján, tételes elszámolással kerül sor. A 3. tétel esetében Megrendelő - a szállítást követően - 12 hónapra előre fizeti ki az ellenszolgáltatást, az l, 2, 4, 5. tételek esetében a teljesítést követően, utólag történik az ellenszolgáltatás megfizetése. 9. Ajánlattételi határidő: április 3. péntek óra 10. Az ajánlattal szemben támasztott formai követelmények: Az ajánlatot zárt csomagolásban l eredeti papír alapú példányban, továbbá l példányban elektronikusan (CD vagy DVD) kell benyújtani. Az ajánlat lapjait össze kell fűzni, vagy tűzni. ll. Ajánlattétel nyelve: Magyar 12. Az ajánlat benyújtásának címe: 1102 Budapest, Szent László tér 29. l. cm Az ajánlat felbontásának ideje, helye: április óra1102 Budapest, Szent László tér 29. l. em Az ajánlat felbontásán jelenlétre jogosultak: A Kbt. 62. (2) bekezdés szerint. 2

7 15. Az ajánlati kötöttség időtartama: Ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártát követő 30 napig van kötve ajánlatához. 16. Értékelési szempont: A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. Ajánlatkérő ajánlati árként a nettó összesen árat értékeli a mellékelt táblázat alapján. A Kbt (6) bekezdésében foglaltak alapján az eljárás második részében az értékelés a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás bírálati szempont alapján történik, de azzal a különbséggel, hogy az összesen árat nem a mintafeladatra, hanem a ténylegesen beszerezni kívánt termékekre (beszerzői kosár) kell értelmezni, az összes érintett keretmegállapodással rendelkező nyertes Szállító árlistájának összehasonlí tásával Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy a központi beszerző szervezet által lebonyolított keretmegállapodásos eljárás első részének lezárásaként kötött keretmegállapodásban meghatározottakhoz képest, az ajánlat tartalmi elemeire vonatkozóan, csak a keretmegállapodásban foglaltakkal azonos vagy az az ajánlatkérő számára kedvezőbb ajánlatot tehetnek, tekintettel a Kbt (6) bekezdésére. 17. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, annak beszerzési helye és pénzügyi feltételei: Ajánlatkérő az eljáráshoz dokumentációt készít, mely tartalmazza az ajánlattételi felhívást, beszerezni kívánt termékek körét és specifikációját, az ajánlattételhez szükséges nyilatkozatmintákat, valamint a keretmegállapodásos eljárás II. része alapján kötendő egyedi szállítási szerződéstervezetet. Ajánlatkérő a dokumentációt az ajánlattételi felhívással egyidejüleg elektronikus úton küldi meg ajánlattevők részére. A dokumentáció ingyenes. 18. Hiánypótlás lehetősége: Ajánlatkérő a Kbt. 67. alapján biztosítja a hiánypótlás lehetőségél 19. Az eredményhirdetés időpontja és a szerződéskötés tervezett időpontja: Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban meghatározott minták szerint írásbeli összegezést köteles készíteni az ajánlatokról Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor a fenti tájékoztatást az írásbeli összegezésnek minden ajánlattevő részére egyidejűleg, telefaxon vagy elektronikus úton történő megküldésével teljesíti. Szerződéskötés tervezett időpontja az írásbeli összegezés megküldését követő naptól számított ll. nap (amennyiben ez nem munkanap, úgy az ezt követő első munkanap). 20. Egyéb: 1.) Ajánlattevőnek ajánlatban Felolvasólapot kell elhelyezni, amely tartalmazza a Kbt. 60. (6) bekezdése szerinti összes adatot (az ajánlattevő nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek a bírálati szempont alapján értékelésre kerülnek. Az ajánlati árakat ÁFA és közbeszerzési díj nélkül, magyar forintban (HUF) kell megadni. Az ajánlati árat az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban meghatározott összes szerződéses kötelezettségre tekintettel kell megadni, vagyis az ajánlati árnak mindcn 3

8 olyan költségtényezőt tartalmaznia kell, amelyet az Ajánlattevő Ajánlatkérövei szemben érvényesíteni kíván, és amelyek összességükben fedezetet a műszakiszakmai és szerződéses feltételek szerinti teljesítésre. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a keretmegállapodásban foglaltakra, melynek értelmében az Ajánlattevő által jelen ajánlattételi felhívás alapján kitöltött Felolvasólaporr megajánlott árak azonosak vagy kedvezőbbek lehetnek az aktualizált ( ajánlattétel napján), Portálorr közzétett keretmegállapodásos árakhoz viszonyítva. 2.) Az ajánlatnak - a Kbt. 60 (3) bekezdése szerint tartalmaznia kell az Ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerzödés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. 3.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell Ajánlattevő nyilatkozatát a szerzödés határidejére vonatkozóan. 4.) Formai előírások: az ajánlatot ajánlattevöknek nem elektronikus úton kell a jelen felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi és fonnai követelményeknek megfelelőerr elkészítenie és benyújtania: az ajánlat papír alapú példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen; az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérö az ettől kismértékben eltérö számozást (pl. egyes oldalaknál a l A, IB oldalszám) is elfogad, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható és az iratok helyére egyértelműen lehet hivatkozni. Az ajánlatkérő a kismértékben hiányos számozást jogosult kiegészíteni, ha ez az ajánlatban való tájékozódása, illetve az ajánlatra való hivatkozása érdekében szükséges; az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak; az ajánlatot zárt csomagolásban, l papír alapú példányban kell beadni. Az ajánlatot teljes terjedelmében - elektronikus képolvasó eszköz (scanner) segítségéve!- elektronikus adathordozón is be kell nyújtani (CD, DVD), l darab elektronikus, a papír alapú példánnyal mindenben megegyező másolati példányban, jelszó nélkül olvasható.pdf formátumú fájl( ok)ban. Az elektronikus másolati példányokról ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia szükséges, hogy azok megegyeznek a papír alapú példánnyal Ha az egyes példányok tartalma közötteltérés van, a papíralapú példány a mérvadó. az ajánlatban lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy( ek)töl írásos meghatalmazást kaptak; az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni; a zárt csomagon: Ajánlat: "Az Exchange szerver telepítéséhez és működtetéséhez szükséges szoftverek vásárlása és 12 hónapra 250 darab Office 365 üzleti vállalati standardszoftver beszerzése a Budapest Föváros X. kerület 4

9 Kőbányai Önkormányzat részére"" valamint: "Csak közbeszerzési eljárás során. az ajánlattételi határidő lejártakor bontható fel!" megjelölést kell feltüntetni. 5.) Az ajánlatokat írásban és zártan, a felhívás által megjelölt kapcsolattartási pontban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az Ajánlattevőt terheli. Ajánlatkérő nem tehető felelőssé ezen költségek felmerüléséért, függetlenül az ajánlat sorsától 6.) Az ajánlatot és az ajánlathoz csatolt, ajánlattevő által megtett, nyilatkozatokat olyan személy(ek) aláírásával kell ellátni, aki(k) az Ajánlattevő nevében érvényes jognyilatkozat tételére jogosult( ak). 7.) Az ajánlathoz csatolni kell az Ajánlattevő, Ajánlattevő nevében megtett és az ajánlathoz csatolt nyilatkozatokat aláíró személy( ek) közjegyző által elkészített aláírási címpéldányát, vagy ügyvéd által készített aláírás-mintáját (eredetiben, hiteles vagy egyszerű másolatban). Amennyiben Ajánlattevő nevében a cégjegyzésre jogosult(ak) által meghatalmazott személy ír alá, a meghatalmazó(k), a meghatalmazott és két tanú aláírásával, valamint a tanúk címével ellátott meghatalmazás eredeti példányát és a meghatalmazó(k) közjegyző által elkészített aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által készített aláírás-mintáját (eredetiben, hiteles vagy egyszerű másolatban) kell az ajánlathoz csatolni. 8.) Az ajánlathoz csatolni kell a Közös ajánlattevők esetén a felejösségi hatásköröket bemutató együttműködésről szóló megállapodást. A közös ajánlattevöknek nyilatkozniuk kell az aláírási joggal rendelkező képviselő(k) személyéről, továbbá arról, hogy a szerződés teljesítéséért egyetemlegesen felelősséget vállalnak. Ajánlatkérő elfogadja a KM első részében benyújtott együttműködésről szóló megállapodás másolatát is. 9.) A jelen eljárás lefolytatására a keretmegállapodásos eljárás első része indításának időpontjában hatályos Kbt. rendelkezései irányadóak. 10.) Ajánlatkérő részajánlattételi lehetőséget nem biztosít, továbbá alternatív ajánlatot nem fogad el. ll.) A közbeszerzési eljárás során valamennyi levelezésre kérjük feltüntetni az alábbi információkat ajánlatkérő neve és címe (lásd az ajánlattételi felhívás l. pontjában), az eljárás megnevezése: "Az Exchange szerver telepítéséhez és működtetéséhcz szükséges szoftverek vásárlása és 12 hónapra 250 darab Office 365 üzleti vállalati standardszaftver beszerzése a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkonnányzat részére"", a dokumentumot beküldö neve, levelezési címe, faxszáma és címe. A nem megfelelően címzett, vagy feliratozott dokumentumok elirányításáért az ajánlatkérőt felelősség nem terheli. 12.) Az ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy az ajánlatok értékelése során a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) 5

10 kösse meg a szerződést, megjelölésre kerül. amennyiben ez a szervezet (személy) az összegezésben 13.) Az eljárás egyéb feltételeire, és az eljárás alapján kötendő szerződésre, í1zetési feltételekre, szerződést biztosító mellékkötelezettségekre, valamint az egyéb feltételekre vonatkozóan a KM és a Kbt. rendelkezései az irányadók 21. Az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok: Tartalomjegyzék Felolvasó lap (közös ajánlattevők esetén valamennyi Ajánlattevő által aláírt, vagy valamennyi Ajánlattevő által meghatalmazott személy által aláírva) Ajánlattevői nyilatkozat (Kbt. 60. (3) és (5) bekezdés) Közös ajánlattevők esetén a feletösségi hatásköröket bemutató együttmüködésről szóló megállapodás. A közös ajánlattevöknek nyilatkozniuk kell az aláírási joggal rendelkező képviselő(k) személyéről, továbbá arról, hogy a szerződés teljesítéséért egyetemlegesen felelősséget vállalnak. Ajánlatkérő elfogadja a KM első részében benyújtott együttmüködésről szóló megállapodás másolatát is. Ajánlatot aláíró cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldányának egyszerű másolati példánya, meghatalmazott esetében a meghatalmazott(ak) aláírásával ellátott, a teljes bizonyító erejü magánakiratha foglalt meghatalmazás, mely tartalmazza a meghatalmazott aláírás mintáját is. (Konzorcium esetén valamennyi konzorciumi tag cégjegyzésre jogosult aláírási címpéldányát kérjük benyújtani, tekintettel az együttmüködési megállapodásra) Nyilatkozat az elektronikus másolati példány a papír alapú példánnyal történő egyezéséről 22. A közbeszerzés Európai Unióból származó forrásból támogatott? Nem. Felhívás megküldésének időpontja: március 30. 6

11 DOKUMBNT ÁCIÓ Ajánlattevő az alábbi termékekre adjon ajánlatot: Termék azonosító Termék név Mennyiség l V-D-3 Year(s) V-D-3 Year(s) VS-Non- Specific-l Mounth( s) Rl V-D-3 Year(s) P V-D-3 Year(s)-2 ExchgStdCAL LicSAPk OL V D 3 Y AqY1 AP UsrCAL ExchgSvrStd LicSAPk OL V D 3 Y AqYl AP 0365Bsness0pen ShrdSvr ALNG SubsVL OL V NL lmth AP WinSvrCAL LicSAPk OL V D 3 Y AqYl AP UsrCAL WinSvrStd LicSAPk OL V D 3 Y AqYl AP 2Proc 250 l l Az 1., 2., 4., 5. sorszámú tételek egyszed beszerzési tárgyak. A vételár kiegyenlítésével az ajánlatkérő örökös licenszekhez jut, amellyel a futamidő végén az akkor legfrissebb változat további használatára lesz jogosult. A licensz felhatalmazza ajánlatkérőt a szoftverek saját domainben történő 2 virtuális processzoros környezetben futtatására. A 3. sorszámú tételnél a megfelelő 0365 termék 250 db licenszének 12 havi folyamatos biztosítását kérjük. Az 1., 2., 4., 5. tételek kifizetése az átadást követően, a 3. tétel tekintetében a következő 12 hónap esedékes díjának a kifizetése az átadást követően történik. 7

12 SZÁLLÍTÁSI SZERZÖDÉS tervezet amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkonnányzat (KEF azonosító:..., székhely: ll 02 Budapest, Szent László tér 29.,PIR-szárn: , adószám: , bankszámlaszám: , képviseli: Kovács Róbert polgánnester megbízásából dr. Pap Sándor alpolgármester), mint megrendelő (a továbbiakban: Mef,rrendclö ), másrészről az... (KEF azonosító:..., székhely:...,céget nyilvántartó cégbíróság neve:... Cg.:...,adószám:...,képviseli:... ),és az...(kef azonosító:..., székhely:..., Ce'get ny1 'l van ' t a rt' o eeg ' b' trosag ' ' neve:... C g.:..., a d oszam: ' '..., k' epvtse. l' 1:...), mtn. t s za 'll't' 1 o ** ( a továbbiakban: Szállító) között (a továbbiakban: Felek) alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel l. A szerződés létrejöttének előzménye: A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Föigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által TED 2013/S szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részérc "Szoftverlicencek bővítése, kiegészítése, meghosszabbítása, verzió-követése, cseréje, valamint új szoftverlicencek beszerzése és szoftvcrlicencekhez kapcsolódó szolgáltatások teljesítése" tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás l. része eredményeképpen a Beszerző és a Szállító között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM). KM azonosítószáma: KM0101SLIC13/l-5 KM aláírásának dátuma: KM időbeli hatálya: a keretmegállapodás aláírásától számított 48 hónap, szeptember 23-ig terjedő határozott idötartam. KM keretösszege: 25 OOO OOO OOO Ft 2. A szerződés tárgya: A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Megrendelö - a hivatkozott KM tárgyát képezö tem1ékekre/szolgáltatásokra vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre. A jelen szerződés alapján Megrendelö megrendeli, a Szállító pedig elvállalja az 1. számú melléklctbcn nevesített tennékek/szolgáltatások szállítását. A jelen szerződésben meghatározott szállítást és számlakiállítást a...(cégnév) teljesíti. 3. A szerződés hatályba lépése, a szerződés időtartama 3.1. A szerződés időtartama, a teljesítés határideje: A keretmegállapodásos eljárás első részében közős ajánlatot tevő aj<ínléillllyi2k_lc..q2é9sen k..qt_el95ck_s~rzöd~lm!!1i A szövc8 a kőzős ajánlattevők száma szc1int bővítendő. 9

13 A szállítás határideje valamennyi termék esetében: napja. (Teljesítés határidejét a felek a KM rendelkezései szerint határozhatják meg.) Az 1., 2., 4., 5. sorszámú tételek egyszeri beszerzési tárgyak, így a vételár kiegyenlítésével a Megrendelő örökös licenszekhez jut. A 3. sorszámú tételnél a megfelelő 0365 termék 250 db licenszének 12 havi folyamatos biztosítására köteles a Szállító Jelen szerződés azon a napon lép hatályba, amikor azt a felek aláírták, s a teljesítésig marad hatályban, kivétel a 3. tétel, ahol a szerződés időtartama a szállítást követő 12 hónap. 3.3 Az l, 2, 4, 5. tételek esetében Megrendelő, mint felhasználó korlátlan ideig jogosult a megrendelt szoftverek és azok legújabb változatainak használatára, a 3. tétel esetében Megrendelő a szállítást követő 12 hónapig jogosult az 0365 és 250db licenszének használatára. 4. A teljesítés helye: A Megrendelő által megjelölt magyarországi cím: ll 02 Budapest, Sz en t László tér A fizetendő ellenérték: A Szállító a jelen szerződés alapján szállítandó termékekiszolgáltatások szállítását/teljesítését az l. mellékletben meghatározott szerzödéses árakon teljesíti. A szerzödéses ár (termékek, eszközök esetén) tartalmazza a behozatallal, a forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb), de nem tartalmazza az általános forgalmi adót, valamint a közbeszerzési díjat. A közbeszerzési díj alapja verseny újranyitásával történő eljárásban a Megrendelő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke l,5% +Áfa. A fentiek alapján a jelen szerzödés szerint szállító részére teljesítendö ellenérték összege összesen:... Ft + ÁFA+ közbeszerzési díj, azaz... Ft. ExchgStdCAL LicSAPk OL V D 3 Y Yl AP UsrCAL 250 ExchgSvrStd LicSAPk OL V D 3 Y Yl AP l ü365bsness0pen ShrdSvr ALNG SubsVL ülv NL lmth 3000 AP WinSvrCAL LicSAPk ülv D 3 Y Yl APUsrCAL 180 WinSvrStd LicSAPk OL V D 3 Y Aq Y l AP 2 Pro c l mindösszesen Ft A Szállító a KM 3. számú melléklete szerint lebonyolított eljárás alapján megvalósuló beszerzés során az egyedi szerzödésből eredö követelését nem engedményezheti harmadik személyre. 10

14 6. :Fizetési feltételek: Megrendelő előleget nem fizet. A termékek ellenértékének Intézmény által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a Kbt (l) bekezdése és a Ptk. 6:130. (1)-(2) bekezdésében meghatározott szabályok szerint, a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül történik. A Szállító köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 15 napon belül kiállítani, majd a Megrendelő részére eljuttatni. A számlához a Kbt (l) bekezdésében meghatározott iratokat mellékelni kell. A számlán csak a jelen keretmegállapodás hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek. Az ellenszolgáltatás megfizetésére a Szállító ajánlatában megadott egységárak és a megrendelt mennyiség szorzata alapján, tételes elszámolással kerül sor. A 3. tétel esetében Megrendelő - a szállítást követően - 12 hónapra előre fizeti ki az ellenszolgáltatást, az l, 2, 4, 5. tételek esetében a teljesítést követően, utólag történik az ellenszolgáltatás megfizetése. A teljesítés igazolására Hegedűs Károly aljegyző jogosult A Szállító a keretmegállapodás 3. számú melléklete szerint lebonyolított eljárás alapján megvalósuló beszerzés során az egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre Késedelmes fizetés esetén az Intézmény a Ptk. 6:155. szerint meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet a Szállítónak 7.3. Megrendelő és a Szállító a keretmegállapodásos eljárás 2. részében az V.2.l pontban meghatározottaktól - a Megrendelő részére kedvezőbb eltérő, a szállítás jellegének megfelelő ütemezésű, határidejű vagy halasztott fizetésben is megállapodhat, a fizetési határidő azonban ebben az esetben sem haladhatja meg a 60 napot Megrendelőakifizetés során az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. -ában foglaltakat teljes körben alkalmazza. 8. Szerződést megerősítő biztosítékok: 8.1. Késedelmes teljesítés esetén Szállító késedelmi kötbér fizetésére köteles, melynek alapja a késedelmesen teljesített termék nettó vételára, illetve szolgáltatás nettó díja, a kötbér mértéke a késedelem 1-1 O. napja alatt napi 0,5%, a késedelem ll. napjától napi l%, de maximum 20% Hibás teljesítés esetén Szállító hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles, melynek alapja a hibásan teljesített termék nettó vételára, illetőleg szolgáltatás nettó díja, mértéke a hibás teljesítés 1-1 O. napja alatt napi 0,5%, a ll. naptól napi l%, dc maximum 20% A szerződés Szállítónak felróható meghiúsulása esetén Szállító meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, melynek alapja a nem teljesített tennék nettó vételára, illetőleg szolgáltatás nettó díja, mértéke 25% Megrendelő jogosult a kötbér összegét a vételárból visszatartani a Kbt (6) bekezdésének rendelkezései szerint. ll

15 8.5. A kötbérigények érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények érvényesítésének lehetőségét. 9. Szállító jelen szerződés aláírásával nyilatkozik az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 50. ( 1 a) bekezdésére hivatkozással, hogy a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény 3. (l) bekezdés l. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül, változás esetén arról haladéktalanul tájékoztatni köteles Megrendelőt A valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződést a Megrendelő felmondja vagy-- ha a szerződés teljesítésére még nem került sor- a szerződéstől eláll. l O. Felek megállapodnak abban, hogy a Szállítók nem fizetnek, illetve számolnak cl a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. (l) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Szállítók adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. Megrendelő köteles felmondani - amennyiben szükséges megfelelő határidővel -- a szerződést, ha: Szállítóban/Szállítókban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 56. (l) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel. Szállító/Szállítók közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 56. ( 1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel. Ezen esetben a Szállító az addig szerződésszerűen leszállított tem1ékek, szolgáltatások vételárára jogosult. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Szállítók a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt (5) bekezdés szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti. ll. Szerződésszegés*: KM szerinti. 12. A szcrződés tartalmának értelmezése: A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamini bánnel y, a teljesítéssci kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve annak mellékletei, vonatkozó rendelkezései, továbbá Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók Jelen szerződés a KM-ban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a szerződés bármely pontja kógens jogszabályba ütközne, vagy a közbeszerzési eljárás kötelező érvényű dokumentumának tartalmával, ide értve a KM-et ellentétes lenne, akkor a szerződés fentieket sértő rendelkezése helyébe - minden további jogcsclekmény, így különösen a szerződés módosítása nélkül - a megsértett kötelező érvényű jogszabályi rendelkezés vagy közbeszerzési dokumentumi rendelkezés - ide értve a KM-et is - kerül. Fentieket kell megfelelően alkalmazni akkor is, ha valamely kógens jogszabály akként rendelkezik, hogy valamely rendelkezése a szerződés része (vagy a 12

16 szerződésben szövegszerűen szerepelnie kell) és azt szövegszerűen a szerződés nem tartalmazza (az adott rendelkezés a szerződés részét képezi). Jelen szerződés az aláírásának napján lép hatályba. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és a Szállító között létrejött fent hivatkozott KM, és az alábbi melléklet*: l. melléklet: Megrendelt termék/szolgáltatás- és árlista A szerződést a felek áttanulmányozás és értelmezés után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőthat eredeti példányban jóváhagyólag írják alá. Budapest, Megrendelő Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kovács Róbert polgármester megbízásából dr. Pap Sándor alpolgármester Szállító Pénzügyi ellenjegyzés: Végh Erzsébet osztályvezető Szakmai és jogi szignáló: Hegedűs Károly aljegyző dr. Bécs-Kónya Zsuzsanna jogász 13

17 A szerződés l. sz. mellékletc: Megrendelt termék és kapcsolódó szolgáltatás árlista iis~ 300() V-D-3 LicSAPk OLY D 3 Y AqYl AP Az l, 2, 4, 5. tételek esetében Szállító a felhasználási jogot korlátlan időtartamra biztosítja (örökös licenszek). A 3. tétel esetében 12 hónapot kérünk beárazni! 1 Ajánlatkérő a nettó összesen értéket kéri a felolvasójapon feltüntetnil!4

18 l. számú mclléklet TARTALOM- ÉS KBT. 49. (2) BEKEZDÉSE SZElUNTI IRATJEGYZÉK Tartalomjegyzék (fedőlapot vagy felolvasóla12ot követően) (1. sz. mell~~~ll_ - Felolvasólap (2.1. l 2.2. sz. melléklet) (közös ajánlattevők esetén valamennyi Ajánlattevő által aláírt, vagy valamennyi Ajánlattevő által meghatalmazott l személy által aláírva) ~ ~ Ajánlattevői nyílatkozat (Kbt. 60. (3) és (5) bekezdés) Nyilatkozatot a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támoga tásáról szóló évi XXXIV. törvény szerint arról, hogy Ajánlattevő mikro, kisvagy középvállalkozásnak minősül-e. (3. melléklet) Közös ajánlattevők es etén a felelősségi hatásköröket bemutató együttműködésről szóló megállapodást. (A közös ajánlattevöknek nyilatkozniuk kell az aláírási joggal rendelkező képviselő(k) személyéről, l továbbá arról, hogy a szerződés teljesítéséért egyetemlegcsen felelösséget 1 vállalnak. Ajánlatkérö elfogadja a KM első részében benyújtott együttműködésról szóló megállapodás másolatát is. Ajánlatot aláíró cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldányának egyszerű másolati példányát, meghatalmazott esetében a meghatalmazott aláírását is tartalmazó meghatalmazást Ajánlattevő által kitöltött ártáblázat a jelen szerzödés tárgyát képezö tennékek vonatkozásában (6. sz. melléklet) Nyilatkozat az elektronikus másolati példány papír alapú példánnyal történö egyezéséről (5. sz. melléklet) ~ Oldalszá m

19 2.1. számú mcllékict FELOLVASÓLAP (önálló ajánlattétel csctén) l. Ajánlattevő Név: Székhely: Telefon: Fax: 2. Ajánlattétel tárgya: "Az Exchange szerver telepítéséhez és működtetéséhez szükséges szoftverek vásárlása és 12 hónapra 250 darab Office 365 üzleti vállalati standardszaftver beszerzése a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat részére" Keltezés (helység, év, hónap, nap) (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerücn meghatalmazott képviselő aláírása) 17

20 FELOLVASÓLAP (közös ajánlattétel esetén) 2.2. számú mclléklct l. Ajánlattevői konzorcium Név: Székhely: Telefon: Fax: Tagok adatai (név, székhely): Tagok adatai (név, székhely): 2. Ajánlattétel tárgya: "Az Exchange szerver telepítéséhez és működtetéséhez szükséges szoftverek vásárlása és 12 hónapra 250 darab Office 365 üzleti vállalati standardszaftver beszerzése a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat részére"... Ft Keltezés (helység, év, hónap, nap) ( cégjegyzésrej o gosult vagy szabál yszcrücn meghatalmazott képviselö aláírása) 18

_1yíJf. számú előterjesztés

_1yíJf. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere _1yíJf. számú előterjesztés Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére a "Vállalkozási szerződés keretében a Kőbányai Hírek

Részletesebben

A nemdohányzók védelméről szóló törvényben (Nvt.) előírt feliratot illetve jelzést tartalmazó matrica gyártása

A nemdohányzók védelméről szóló törvényben (Nvt.) előírt feliratot illetve jelzést tartalmazó matrica gyártása AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ A nemdohányzók védelméről szóló törvényben (Nvt.) előírt feliratot illetve jelzést tartalmazó matrica gyártása TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ 2012.

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Közbeszerzési eljárás indítása Biatorbágy város területén az önkormányzat tulajdonát képező bel- és külterületi úthálózat fenntartási, kátyúzási munkáinak elvégzésére (2013.január 1. 2015.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Tudásklaszter Nonprofit Kft. 6727 Szeged, Zágráb u. 113. TÁMOP 1.4.3-10/2-2F-2011-0012, jelű pályázat Szakmai Szolgáltatások TK-2012/3. számú közbeszerzési eljárás Szeged, 2012.

Részletesebben

Szennyvíztechnológiai vegyszerek szállítása a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. részére - Eljárást megindító felhívás

Szennyvíztechnológiai vegyszerek szállítása a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. részére - Eljárást megindító felhívás Szennyvíztechnológiai vegyszerek szállítása a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. részére - Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/88 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény

Részletesebben

Nyomtatók bérlése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/37

Nyomtatók bérlése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/37 Nyomtatók bérlése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/37 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Bérlet Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Leromlott állagú épületek felújítása 2015/S 026-042507. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

Magyarország-Budapest: Leromlott állagú épületek felújítása 2015/S 026-042507. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:42507-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Leromlott állagú épületek felújítása 2015/S 026-042507 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 039-064322. Ajánlati/részvételi felhívás.

Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 039-064322. Ajánlati/részvételi felhívás. 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64322-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 039-064322 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRŐ: Gödöllő Város Önkormányzata (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Gödöllő, Szabadság tér 1. szám alatti Rézgombos Szolgáltatóház alatti mélygarázs tulajdonjogának megszerzéséhez

Részletesebben

MUNKÁKRA KERETMEGÁLLAPODÁSOK MEGKÖTÉSE. tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő, építési közbeszerzési eljáráshoz. 2013. március 23.

MUNKÁKRA KERETMEGÁLLAPODÁSOK MEGKÖTÉSE. tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő, építési közbeszerzési eljáráshoz. 2013. március 23. MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. 1024 BUDAPEST, FÉNYES ELEK U. 7-13. HAZAI FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT 2013-2014 ÉVI NAGYFELÜLETŰ JAVÍTÁSI, FELÚJÍTÁSI ÉS A RENDKÍVÜLI IDŐJÁRÁS OKOZTA BURKOLATKÁROK HELYREÁLLÍTÁSÁRA,

Részletesebben

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda férőhely

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A KAPOS VOLÁN Zrt. ajánlatkérő a Kbt. Harmadik rész szerinti, nemzeti értékhatárokat elérő értékű hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárás keretében ajánlattételre hívja

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Diákhitel Központ Zrt. (1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.szám) KÉ 5060/2012. sz. közbeszerzési eljárása a 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) III. rész, 121. (1) bekezdés

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Villamos energia beszerzése (TED: 2014/S 122-216983; KÉ 12387/2014) tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő értékű közbeszerzési eljáráshoz 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés,

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/67. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.06.15. Iktatószám: 9818/2015 CPV Kód:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/67. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.06.15. Iktatószám: 9818/2015 CPV Kód: ELI-ALPS nagyprojekt P4 ker. a kut-i nagyberendezésnek helyet adó és az ÚSzT ker. megvalósuló kutatóközpont mechanikai, elektronikai és optikai műhelyei számára gépek, műszerek, berendezések, kiegészítők,

Részletesebben

HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2013/S 068-113443. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2013/S 068-113443. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:113443-2013:text:hu:html HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2013/S 068-113443 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 62/2013.(IV. 30.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Hivatalos név: Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt. Postai irányítószám: 8002

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Hivatalos név: Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt. Postai irányítószám: 8002 AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Hitelszerződés folyószámla- hitel biztosítására tárgyában 1.) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és e-mail címe: Hivatalos név: Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Személygépkocsik 2014/S 134-240196. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Személygépkocsik 2014/S 134-240196. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:240196-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Személygépkocsik 2014/S 134-240196 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

Ajánlatkérési dokumentáció

Ajánlatkérési dokumentáció Albertfalvi Don Bosco Katolikus Általános Iskola és Óvoda, mint ajánlatkérő által indított közbeszerzési eljárásban Ajánlatkérési dokumentáció Tornatermi szárny építése, bővítése, a kapcsolódó épületrészek

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:123836-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2014. (IV.29.) számú határozata. Határidő: azonnal. Felelős: Sipos Balázs polgármester.

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2014. (IV.29.) számú határozata. Határidő: azonnal. Felelős: Sipos Balázs polgármester. 1 Kéthely Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r e 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Tel.:85/539036 E l ő t e r j e s z t é s Kéthely Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. április 29én tartott

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Méhkerék Község Önkormányzata 5726 Méhkerék, Kossuth Lajos u. 80. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Magyarország Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében Madarász és Méhkerék közötti,

Részletesebben

Az ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT. Ajánlatkérő által kiírt. Neonatológiai mentőgépjármű beszerzése NEONATÁLIS "C" TÍPUSÚ MENTŐJÁRMŰRE 2014

Az ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT. Ajánlatkérő által kiírt. Neonatológiai mentőgépjármű beszerzése NEONATÁLIS C TÍPUSÚ MENTŐJÁRMŰRE 2014 Az ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT Ajánlatkérő által kiírt Neonatológiai mentőgépjármű beszerzése NEONATÁLIS "C" TÍPUSÚ MENTŐJÁRMŰRE 2014 tárgyú közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

- Fotozoom Kft. 4231 Bököny, Arany J. u. 15. - NAP-GYŰJTŐ Kft. 1141 Budapest, Szugló u. 82. - Zemplén Gyöngye Kft. 4031 Debrecen, Kadosa u. 30.

- Fotozoom Kft. 4231 Bököny, Arany J. u. 15. - NAP-GYŰJTŐ Kft. 1141 Budapest, Szugló u. 82. - Zemplén Gyöngye Kft. 4031 Debrecen, Kadosa u. 30. Kivonat Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. június 18-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 142/2014.(VI.18.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

HU-Várpalota: Benzin 2010/S 227-346939 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Várpalota: Benzin 2010/S 227-346939 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:346939-2010:text:hu:html HU-Várpalota: Benzin 2010/S 227-346939 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

HU-Tata: Hitelnyújtási szolgáltatások 2012/S 166-275788. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Tata: Hitelnyújtási szolgáltatások 2012/S 166-275788. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:275788-2012:text:hu:html HU-Tata: Hitelnyújtási szolgáltatások 2012/S 166-275788 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Hitelszerződés folyószámla- hitel biztosítására 1 100 000 000 HUF folyószámlahitelkerettel. Postai irányítószám: 8002

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Hitelszerződés folyószámla- hitel biztosítására 1 100 000 000 HUF folyószámlahitelkerettel. Postai irányítószám: 8002 AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Hitelszerződés folyószámla- hitel biztosítására 1 100 000 000 HUF folyószámlahitelkerettel tárgyában 1.) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és e-mail címe: Hivatalos

Részletesebben

tárgyú tárgyalásos, közösségi értékhatárt meghaladó szolgáltatási közbeszerzési eljáráshoz 2011. DECEMBER

tárgyú tárgyalásos, közösségi értékhatárt meghaladó szolgáltatási közbeszerzési eljáráshoz 2011. DECEMBER MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. 1024 BUDAPEST, FÉNYES ELEK U. 7-13. RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ ÚTHÁLÓZAT VÉDELMI SZOFTVER RENDSZER KIFEJLESZTÉSE ÉS A HOZZÁ TARTOZÓ MÉRŐÁLLOMÁSOKON ELHELYEZETT RENDSZÁMFELISMERŐ

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ STARTMUNKA PROGRAM 2013 KÖZÚTFELÚJÍTÁSI PROJEKTELEM AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ I. FEJEZET A közbeszerzés rendjére vonatkozó információk BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részletesebben