J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 Felvéve: Az ülés helye: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete április 27. napján 14:00 órai kezdettel megtartott soron következő üléséről. Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalója. Marczali Tamás polgármester, Kovács József Róbertné alpolgármester, Böröcz József képviselő, Kovács Klára képviselő, Poór Gyula képviselő. Meghívottként, tanácskozási joggal az ülésen részt vesz: Dr. Friss Attila jegyző és Bánhidi Gábor pénzügyi főtanácsos, Takács Veronika családgondozó, Gulyás Katalin igazgatási ügyintéző, Bodnár Judit védőnő, Pápa Gáborné óvodavezető. Előzetesen jelezte távolmaradását: Ujvári Károly képviselő, Kiss István képviselő, Béday Ferenc alpolgármester. N A P I R E N D I JAVASLAT: 1./ Átfogó értékelés az önkormányzat évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról. Előterjesztő: Gulyás Katalin főtanácsos, Takács Veronika családgondozó, Bodnár Judit védőnő, Uszkai Margit gyermekvédelmi felelős 2./ Az önkormányzat évekre vonatkozó gazdasági ciklusprogramjának megtárgyalása. 3./ Beszámoló a Közös Önkormányzati Hivatal évi tevékenységéről. Előterjesztő: dr. Friss Attila jegyző 4./ Civil szervezetek évi támogatási kérelmének elbírálása. 5./ 21/2015 (IV.17.) MvM rendeletben meghatározott mikrobusz beszerzésére kiírt pályázatra támogatási kérelem benyújtása. 6./ Egyéb döntést igénylő képviselő-testületi ügyek. Marczali Tamás polgármester: Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a képviselő-testület tagjait. Megállapítom, hogy a megválasztott 7 fő képviselőből 5 fő jelen van, a testület határozatképes, az ülést megnyitom. A napirendi pontokhoz tartozó előterjesztések kiküldésre kerültek, két napirendi ponthoz nem küldtünk anyagot, az egyik a gazdasági program elfogadása, a másik pedig a mikrobusz beszerzése. A gazdasági program még nem készült el, a mikrobusz beszerzésére pedig az ajánlatok nem érkeztek még meg. Javaslom az említett két napirendi pont levételét a napirendről. A jelzett két napirendi pont tárgyalására április 30. napjára reggel 8 órára a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalójába összehívom a Képviselő-testület ülését. Napirend előtt tájékoztatom a Képviselő-testület tagjait, hogy a piac és a szolgáltatási pont elszámolása, az MVH általi ellenőrzése, a támogatási határozatok megküldése és a támogatás kifizetése szintén megtörtént. Mindkét hitelünktől így megszabadultunk. A kért támogatást mindkét esetben hiánytalanul megkaptuk. Az óvoda pályázat elbírálása május 8. napján várható. A napelemes pályázatunk több év után elutasításra került.

2 2 Marczali Tamás polgármester: Kérem, aki elfogadja a módosított napirendi javaslatot, kézfelemeléssel szavazzon. Kőröshegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2015. (IV. 27.) számú határozata a napirendről 1./ Átfogó értékelés az önkormányzat évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról. Előterjesztő: Gulyás Katalin főtanácsos, Takács Veronika családgondozó, Bodnár Judit védőnő, Uszkai Margit gyermekvédelmi felelős 2./ Beszámoló a Közös Önkormányzati Hivatal évi tevékenységéről. Előterjesztő: dr. Friss Attila jegyző 3./ Civil szervezetek évi támogatási kérelmének elbírálása. 4./ Egyéb döntést igénylő képviselő-testületi ügyek. Határidő: Értelem szerint. 1./ Átfogó értékelés az önkormányzat évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról. Előterjesztő: Gulyás Katalin főtanácsos, Takács Veronika családgondozó, Bodnár Judit védőnő, Uszkai Margit gyermekvédelmi felelős Pápa Gáborné óvodavezető: Jó a kapcsolat a jelzőrendszer tagjai között, és kevés a problémás család. Bodnár Judit védőnő: Véleményem szerint is jó az együttműködés a jelzőrendszer tagjai között és kevés a veszélyeztetett gyermek is. Takács Veronika családgondozó: Csatlakozom az előttem szólókhoz. Köszönöm a jelzőrendszer tagjainak a segítő együttműködést. Gulyás Katalin igazgatási ügyintéző: Én is köszönöm a jelzőrendszer tagjainak segítő munkájukat, véleményem szerint is jó a kapcsolat a tagok között. Marczali Tamás polgármester: Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kérem, kézfelemeléssel szavazzon. Kőröshegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2015. (IV. 27.) számú határozata Átfogó értékelés Kőröshegy Község Önkormányzatának évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kőröshegy Község Önkormányzatának évi gyermekjóléti- és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelését elfogadja. Felelős: dr. Friss Attila jegyző Határidő: május 31.

3 3 2./ Beszámoló a Közös Önkormányzati Hivatal évi tevékenységéről. Előterjesztő: dr. Friss Attila jegyző Dr. Friss Attila jegyző: Az előterjesztés tartalmazza a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal és a Balatonendrédi Kirendeltségének évi tevékenységéről szóló beszámolót, tekintettel arra, hogy egységes közös hivatalról beszélhetünk. Az előterjesztésben szerepelnek az egyes ügyintézők által ellátott feladatok székhely, kirendeltség szerinti bontásban. Az iktatási rendszer egységesen működik, de külön iktatókönyvbe történik. Marczali Tamás polgármester: Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kérem, kézfelemeléssel szavazzon. 38/2015. (IV. 27.) számú határozata a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal évi munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadja. Felelős: dr. Friss Attila jegyző 3./ Civil szervezetek évi támogatási kérelmének elbírálása. Marczali Tamás polgármester: Az előző ülésen két civil szervezet támogatásáról nem döntöttünk, mert kérelmük hiánypótlás alatt állt. A hiányzó dokumentumot mindkét szervezet benyújtotta. A költségvetésben rendelkezésre álló forrás ,-Ft. Javaslom a Kőröshegyi Dalkör Egyesület részére ,-Ft, a Kőröshegyi Lótenyésztők Egyesülete részére ,-Ft összegű támogatás megállapítását. Aki egyetért az ismertetett javaslattal, kérem, kézfelemeléssel szavazzon. 39/2015. (IV. 27.) számú határozata a civil szervezetek évi támogatásáról 1. Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a évi költségvetésében meghatározott keret terhére a kőröshegyi civil szervezeteknek az alábbi támogatásokat biztosítja: 1.1. Kőröshegyi Dalkör Egyesület: ,-Ft, 1.2. Kőröshegyi Lótenyésztők Egyesülete: ,-Ft. 2. A pénzbeli támogatásokon felül az önkormányzat természetbeni juttatásként térítésmentesen biztosítja a kőröshegyi civil szervezetek számára az önkormányzati kisbusz és a Faluház használatát. 3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási megállapodások aláírására., a végrehajtásért: Dr. Friss Attila jegyző Határidő: Értelem szerint. 4./ Egyéb döntést igénylő képviselő-testületi ügyek.

4 4 Marczali Tamás polgármester: A településen lévő fák visszavágását, kivágását már a tavalyi évben elkezdtük. A temetőben erre az évre húzódtak át a munkák. Zomi Balázs vállalkozó a temetőben lévő 4 db hársfa kivágására tett árajánlatot bruttó ,-Ft összegért, illetve a közterületeken lévő 13 db hársfa, 1 db körtefa, 1 db szederfa és 2 db bokros csihatagos csoport kivágására tett árajánlatot bruttó ,-Ft összegben. Aki egyetért azzal, hogy az előterjesztésben szereplő munkák elvégzésével Zomi Balázs vállalkozót bízzuk meg, kérem, kézfelemeléssel szavazzon. 40/2015. (IV. 27.) számú határozata Zomi Balázs vállalkozótól fakivágási munkákra érkezett árajánlat elfogadásáról Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete Zomi Balázs vállalkozót megbízza a temetőben lévő 4 db hársfa kivágásával bruttó ,-Ft összegért, illetve a közterületeken lévő 13 db hársfa, 1 db körtefa, 1 db szederfa és 2 db bokros csihatagos csoport kivágásával, bruttó ,-Ft, mindösszesen bruttó ,-Ft összegért. Felhatalmazza a polgármestert a munkák megrendelésére. Marczali Tamás polgármester: A Somogyerdő Kft. árajánlatot adott a település központjában 45 db konténeres gömbkőris beszerzésére és ültetésére bruttó ,-Ft összegben. Aki egyetért azzal, hogy a Somogyerdő Kft-től megrendeljük a 45 db gömbkőris beszerzését és ültetését, kérem, kézfelemeléssel szavazzon. 41/2015. (IV. 27.) számú határozata A Somogyerdő Kft. gazdasági társaságtól 45 db gömbkőris beszerzéséről és ültetéséről Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Somogyerdő Kft. (7285 Szorosad, Petőfi S. u. 13.) gazdasági társaságtól 45 db konténeres gömbkőris beszerzésével és a gömbkőris fáknak a település központjában történő ültetésére ad megbízást, bruttó ,-Ft összegben. Felhatalmazza a polgármestert a munkák megrendelésére. Marczali Tamás polgármester: A kivágott fák után a tuskók a földben maradtak, ezért kértem árajánlatot a Bence Bt. képviseletében Lukácsa Árpádtól. A Bence Bt. által adott árajánlat alapján a 34 db tuskó marása bruttó ,-Ft, összeget tenne ki. Aki egyetért azzal, hogy a Bence Bt-t bízzuk meg a 34 db tuskó marásával, kérem, kézfelemeléssel szavazzon.

5 5 42/2015. (IV. 27.) számú határozata A Bence Bt. gazdasági társaság megbízása 34 db tuskó marásával Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bence Bt. (8600 Siófok, Erdész u. 5.) gazdasági társaságtól az árajánlatban szereplő 34 db tuskó marására ad megbízást bruttó ,-Ft összegben. Felhatalmazza a polgármestert a munkák megrendelésére. Marczali Tamás polgármester: A Történeti Park és Erdei Iskola Alapítvány és az Életmód és Rehabilitációs Ház Alapítvány kérelmet nyújtott be, melyben kérik a felhalmozott közüzemi számláik kifizetésére haladék biztosítását. A velünk kötött szerződés egyértelműen szabályozza, hogy kinek kell fizetni a közüzemi díjakat, a számlák nem fizetésével a szerződést ők szegik meg. Én maximum a fizetés halasztásáról vagyok tárgyalni. Javaslom a évi közüzemi díjhátralék visszafizetésére június 30. napjáig, a évi hátralék visszafizetésére november 30. napjáig adjunk haladékot. Aki egyetért a javaslattal, kérem, kézfelemeléssel szavazzon. 43/2015. (IV. 27.) számú határozata A Történeti Park és Erdei Iskola Alapítvány és az Életmód és Rehabilitációs Ház Alapítvány közüzemi díjtartozásra vonatkozó fizetési halasztás iránti kérelmének elbírálásáról: 1. Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Történeti Park és Erdei Iskola Alapítvány részére évben felhalmozott ,-Ft, összegű és az Életmód és Rehabilitációs Ház Alapítvány részére évben felhalmozott ,-Ft, összegű közüzemi díjtartozás (áram, gáz, víz- és csatornadíj) megfizetésére legkésőbb június 30. napjáig fizetési haladékot biztosít. 2. Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Történeti Park és Erdei Iskola Alapítvány, valamint az Életmód és Rehabilitációs Ház Alapítványrészére a március 25. napjáig felhalmozott közüzemi díjtartozás (áram, gáz, víz- és csatornadíj) megfizetésére legkésőbb november 30. napjáig fizetési haladékot biztosít. Marczali Tamás polgármester: Végezetül tárgyalni kell a Kőröshegy Ifjúságáért Alapítvány bértámogatásáról szóló előterjesztést, melyről döntenünk is kell. Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kérem, kézfelemeléssel szavazzon.

6 6 Kőröshegy község Önkormányzata Képviselő-testületének 44/2015. (IV. 27.) határozata a Kőröshegy Ifjúságáért Alapítvány által foglalkoztatott közösségi animátor munkabérének, béren kívüli juttatásának és járulékainak támogatásáról Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőröshegy Ifjúságáért Alapítvány által foglalkoztatott 1 fő közösségi animátor havi munkabérének, béren kívüli juttatásának, valamint járulékainak összegét vissza nem térítendő támogatásként biztosítja az Alapítvány részére május 1-jétől 1 éves időtartamra. A támogatást az önkormányzat a költségvetésének terhére havi ütemezésben biztosítja, összege 2015-ben Ft/hó. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási megállapodás aláírására. Határidő: május 31. Marczali Tamás polgármester: Balatonendréden május 9. napján lesz a Falunap, melyen részt veszünk és egy főzőcsapatot is indítunk. Kovács József Róbertné alpolgármester: Az orvosi rendelő bejáratánál, a lépcsőnél egy fém kapaszkodót kellene felszerelni, az idősek emberek miatt. Az Öreghegyi feljárónál az átereszt tisztítani kellene, mivel visszafolyik a víz. Javaslom a Faluház melletti területen egy kispályás focira alkalmas terület létrehozását a terület egyengetésével, füvesítéssel. Marczali Tamás polgármester: Amennyiben nincs több hozzászólás, megköszönöm a részvételt a nyílt ülést 16:00-kor bezárom. k.m.f. Marczali Tamás polgármester dr. Friss Attila jegyző

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. május 21-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. május 21-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. május 21-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Zajk Zajk, Iskola utca 1. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. június 3.-án 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14. Jelen vannak: Kaszanyi

Részletesebben

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének JEGYZŐKÖNYVE 68/2013. (VI 24.) Öt. határozat Testületi ülés napirendjének elfogadása

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 504-4/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Szentbékkálla

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Távol (igazoltan): Dr. Mohr Tamás alpolgármester és Talián Bálint Attila képviselő.

Jegyzőkönyv. Távol (igazoltan): Dr. Mohr Tamás alpolgármester és Talián Bálint Attila képviselő. Jegyzőkönyv Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30.-án, 17.00 órai kezdettel a Lászlómajori orvosi rendelőben megtartott, közmeghallgatásos üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Vuk István polgármester Glogovecz Lászlóné alpolgármester

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. július 16-án (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2014. július 16. Határozat:

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-5/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről 2 Bátonyterenye Város Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 9/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 20-án 11.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. január 23-án 16,00 órakor tartott rendes üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. január 23-án 16,00 órakor tartott rendes üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. január 23-án 16,00 órakor tartott rendes üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Kistolmács Jelen vannak: Birkás Zoltán polgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. december 17-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. december 17-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. december 17-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Kistolmács Az ülés kezdetekor jelen

Részletesebben

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2013. szeptember 12-én. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2013. szeptember 12-én. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2013. szeptember 12-én megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TARTALOM: 44/2013.(IX.12.) számú képviselő-testületi határozat Tiszasas

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 14. számú jegyzőkönyve (2011. DECEMBER 19.) Határozatok: 133/2011. 135/2011. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 14. számú jegyzőkönyve (2011. DECEMBER 19.) Határozatok: 133/2011. 135/2011. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 14. számú jegyzőkönyve (2011. DECEMBER 19.) Határozatok: 133/2011. 135/2011. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 3.-án 16 óra 30 perckor

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 34-36 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. május 19.) nyílt ülés

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. május 19.) nyílt ülés Erdőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2176 Erdőkürt Kossuth út 51. Tel. 32/479-179 Fax:/32/782-909 E-mail: hivatal@erdokurt.hu 7. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. május 19.) nyílt

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. június 26-án (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2013. június 26. Határozat:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. február 18.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. február 18. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. február 18. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 18. napján 15 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 25-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 25-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2013. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 25-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből 2 Hosszúhetény

Részletesebben

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részéről

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részéről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, 2011. szeptember 14-én 15 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről. Ülés helye: Jászszentlászló

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

Amennyiben képviselő-társaim a meghívóban szereplő napirendi ponttal egyetértenek, kérem szíveskedjenek kézfeltartással jelezni.

Amennyiben képviselő-társaim a meghívóban szereplő napirendi ponttal egyetértenek, kérem szíveskedjenek kézfeltartással jelezni. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 8-án (szerdán) 19.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülés keretében. Az ülés helye: Jásd Község

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. SZEPTEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. SZEPTEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu 1 JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. SZEPTEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Napirendi

Részletesebben

a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 68-74/2014. (XI. 6.) számú határozat. d. rendeletek: - Ügyiratszám:.

a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 68-74/2014. (XI. 6.) számú határozat. d. rendeletek: - Ügyiratszám:. Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 6.-án megtartott (helye: 4275 Monostorpályi, Bajcsy Zs. utca 1/C., Művelődési Ház terme) rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 8/2011

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 8/2011 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 8/2011 A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 24-én megtartott, hangfelvétellel rögzített rendkívüli ülés jegyzőkönyv

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. január 29-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. január 29-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. január 29-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Zajk Zajk, Iskola utca 1. Jelen

Részletesebben

TÁRGYSOROZAT. Megnyitó, az ülés határozatképességének megállapítása, napirendre tett javaslat

TÁRGYSOROZAT. Megnyitó, az ülés határozatképességének megállapítása, napirendre tett javaslat Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. 11. 19.-én megtartott ülésének: A./ Jegyzőkönyve B./ Tárgysorozata C./ Határozata. 55-58 D./ Rendelete: 11-12 TÁRGYSOROZAT Megnyitó, az ülés határozatképességének

Részletesebben