KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.12.31"

Átírás

1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Hatvan, március 25. Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Juhász Ferenc Fain Lászlóné elnök ügyvezető főkönyvelő

2 1. A Takarékszövetkezet adatai, tevékenysége A Takarékszövetkezet bemutatása A beszámolót készítő vállalkozás megnevezése: Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Cégjegyzék száma: Adószáma: A vállalakozás bejegyzés szerinti országa: Magyarország A vállalakozás székhelye: Hatvan Kossuth tér 22. Honlap címe: A vállalakozás jogi formája: Szövetkezeti hitelintézet A beszámoló pénzneme: HUF A beszámolóban közölt adatok számításának nagyságrendje: Ezer forint A mérleg fordulónapja: december 31. Beszámolási időszak: Mérlegkészítés időpontja: A hitelintézet a jogelőd Hatvan és Vidéke, a Csány és Vidéke, valamint Hort és Vidéke Takarékszövetkezetek egyesülésével jött létre 1977-ben évben újabb fúzióra került sor, a Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet valamint az Ecseg és Vidéke Takarékszövetkezet egyesülésével. Az egyesülés formája beolvadás volt, a jogutód a Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet. A Takarékszövetkezet a következő főbb tevékenységeket és kapcsolódó szolgáltatásokat végzi: - betét gyűjtése és más visszafizetendő pénzeszköz - saját tőkét meghaladó mértékű - nyilvánosságtól történő elfogadása, - hitel- és pénzkölcsön nyújtása, záloghitelezés, - pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása, - kezesség és bankgarancia vállalás, - pénzügyi szolgáltatás közvetítése (ügynöki tevékenység), - pénzváltási tevékenység. A Takarékszövetkezetet hét fős igazgatóság és öt fős felügyelő-bizottság irányítja. Az Igazgatóság elnöke: Juhász Ferenc A Felügyelő Bizottság elnöke: Dr Balázs László Az éves beszámolót Fain Lászlóné számon regisztrált, könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosult állította össze. A Takarékszövetkezet a számviteli törvény alapján könyvvizsgálati kötelezettség alá tartozik. A Takarékszövetkezet könyvvizsgálója a VVA Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft., (3351 Verpelét Rákóczi u.2/7. MKVK engedély szám: ) az aláíró Vitéz Zsolt (kamarai tagsági szám: MKVK engedély szám: ). A könyvvizsgáló részére évben ezer forint összegű könyvvizsgálói díj került elszámolásra. 1

3 A Takarékszövetkezet kirendeltségei: - Hatvan - Hort - Boldog - Csány - Ecséd - Rózsaszentmárton - Heréd - Apc - Lőrinci - Új-Hatvan - Petőfibánya - Budapest - Zagyvaszántó - Ecseg - Pásztó - Jobbágyi - Mátraszőlős - Mátraverebély - Szurdokpüspöki - Nagybárkány - Tar - Betétgyűjtő pénztár Nagykökényesen és Hasznoson működik. 2. A Takarékszövetkezet tulajdonosi szerkezete A Takarékszövetkezet jegyzett tőkéje ezer forint, ami ezer forint részjegy-tőkéből és ezer forint egyéb jegyzett tőkéből áll. A tulajdonosi struktúrát tekintve a tagok kizárólag magánszemélyek, a jegyezhető részjegy névértéke 10 ezer forint/db. A részjegy állomány évi változását az alábbi táblázat tartalmazza: Nyitó állomány Összeg (e Ft) Tag Összeg (e Ft) Belépő Tag Összeg (e Ft) Kilépő Tag Tőkeemelés +, leszállítás - Összeg (e Ft) Tag Záró állomány Összeg (e Ft) Részjegy-tőke évközi változása Tag A részjegy-tőkében történt évközi változás hatására - jóváhagyást követően ezer forint összegben kerül sor a jegyzett tőke emelésére. 2

4 A Takarékszövetkezet kapcsolt vállalkozásának bemutatása A 100%-os tulajdonlással létrehozott (2010. év) TAKING-HATVAN Ingatlan-értékesítő Korlátolt felelősségű Társaság a tulajdonában álló ingatlanok értékesítésével, illetve bérbeadásával foglakozik. A tevékenység elsődleges jellege alapján a vállalkozás járulékos vállalkozásnak minősül. A Takarékszövetkezetnek én a Társasággal szemben fennálló követelése nincs, a pénzforgalmi szolgáltatásból származó kötelezettség összege ezer forint. A Társaság tőke és eredményadatát az alábbi táblázat szemlélteti: Megnevezés év 2013.év Saját tőke Jegyzett tőke Eredménytartalék Adózott eredmény A Takarékszövetkezet a mérleg fordulónapját megelőzően veszteségrendezéssel megvalósuló tőkeleszállítást kezdeményezett, a vállalkozás jegyzett tőkéje ezer forintban került megállapításra. Hitelintézetünk a számviteli törvény 119. (2) alapján élve a mentesítési szabály lehetőségével nem készített összevont éves beszámolót. A menedzsment megítélése alapján az elkészített beszámoló megbízható és valós képet ad a tulajdonos és a járulékos vállalkozás pénzügyi és vagyoni helyzetéről. 3. A számviteli politika, értékelési elvek A Takarékszövetkezet az éves beszámolóját a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény (Hpt.), a számviteli törvény, valamint a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési sajátosságairól szóló 250/2000. (XII.24.) kormányrendelet előírásainak megfelelően készítette el, összhangban a hitelintézet számviteli politikájával. A hitelintézet éves beszámolójának részei: - Mérleg 250/2000. (XII.24.) kormányrendelet 1. sz. melléklete szerinti szerkezetben, - Eredménykimutatás 250/2000. (XII.24.) kormányrendelet 2. sz. melléklete szerinti szerkezetben, függőleges tagolásban, - Kiegészítő melléklet, amely magában foglalja a cash flow kimutatást a 250/2000. (XII.24.) kormányrendelet 3. sz. mellékletének A változata szerint. 3

5 Az üzleti jelentést (nem része a beszámolónak) a Takarékszövetkezet elkészítette, az a székhelyén rendelkezésre áll. A Takarékszövetkezet rendelkezik azokkal a szabályzatokkal, amelyet a számviteli törvény és a 250/2000 (XII.24.) kormányrendelet a számviteli politika keretében előír: A számviteli politika keretébe tartozó szabályzatok Számviteli rend Számlatükör Számlarend Eszközök és források leltározási szabályzata Eszközök, források és mérlegen kívüli tételek értékelési szabályzata Pénz-és értékkezelési szabályzat Önköltség-számítási szabályzat Szigorú számadású bizonylatok szabályzata Befektetési szabályzat Ügyfél és partnerminősítési szabályzat Fedezetértékelés számviteli követelményei Monitoring-, Eszközértékelési-, Értékvesztéselszámolási-, és Céltartalék-képzési szabályzat Kiadás módja Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Takarékszövetkezeti utasítás Takarékszövetkezeti utasítás Takarékszövetkezeti utasítás MTB Zrt. utasítás Takarékszövetkezeti utasítás Takarékszövetkezeti utasítás Takarékszövetkezeti utasítás Takarékszövetkezeti utasítás Takarékszövetkezeti utasítás MTB Zrt. utasítás MTB Zrt. utasítás A Takarékszövetkezet valós értékelési eljárást nem alkalmaz, a beszámoló elkészítésénél a következő értékelési elveket vette figyelembe: Pénzeszközök A devizaállomány és a valutakészlet az MNB által közzétett, az év utolsó napján érvényes devizaárfolyamon, a forint készpénzkészlet és az MTB Zrt-nél vezetett pénzforgalmi számla könyv szerinti értéken szerepel a mérlegben. Állampapírok, hitelviszonyt megtestesítő és más változó hozamú értékpapírok A forgatási célú értékpapírok között jellemzően kincstárjegyek, valamint a befektetési célú értékpapírok közül a következő évben lejáró állampapírok, illetve hitelintézeti kötvények találhatók. Befektetési célú értékpapírok közé a hosszú távú kamatjövedelem elérése érdekében vásárolt értékpapírok kerültek. Az értékpapírok beszerzésekor a vételárában lévő kamat, kamatbevételt csökkentő tételként került elszámolásra. A befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok névértéke és a nyilvántartási értéke közötti különbözetet a Takarékszövetkezet időarányosan elhatárolta. Az értékpapírok év végi értékelésekor a minősítés a mérlegkészítés napján érvényes piaci árfolyam alapján történt. A deviza értékpapírok az év utolsó napján érvényes MNB devizaárfolyamon szerepelnek a mérlegben. 4

6 Részvények, részesedések A Takarékszövetkezet a részvények között kizárólag tartós, vagyoni jogot megtestesítő befektetéseket tart nyilván bekerülési értéken. Év végi minősítésük során a kibocsátó vállalkozás megítélése és tőkehelyzete volt az elsődleges. Hitelintézetekkel és ügyfelekkel szembeni követelések, egyéb követelések A követelések elsősorban a hitelek értékvesztéssel csökkentett nyilvántartási értéken szerepelnek a mérlegben. A deviza követelések az MNB által közzétett, év utolsó napján érvényes devizaárfolyamon kerültek kimutatásra. Az ügyfelekkel szembeni követelések után elszámolt értékvesztés meghatározása a vonatkozó jogszabályok és a hatályos minősítési és értékvesztési szabályzat előírásai alapján történt. Az éven túli lejáratú követelések évben esedékes törlesztő részlete átsorolásra került az éven belüli követelések közé. A kamat függővé tételét, illetve annak időbeli elhatárolását a 250/2000. (XII.24.) kormányrendelet előírásainak megfelelően hajtotta végre a Takarékszövetkezet. Immateriális javak Az immateriális javak között vagyoni értékű jogok, szellemi termékek (szoftverek), valamint alapítás átszervezés aktivált értéke szerepel. Az immateriális javakat a takarékszövetkezet beszerzési értéken (általános forgalmi adót is tartalmazó) aktiválta, leírási idejük december 31-ig az alábbiak szerint került megállapításra: vagyoni étékű jog 5 év szoftver 3 év alapítás átszervezés aktivált értéke 5 év Tárgyi eszközök A tárgyi eszközök nettó értéken az elszámolt értékcsökkenés és a maradványérték figyelembe vételével szerepelnek a mérlegben. A tárgyi eszközök esetében is része a beszerzési értéknek a le nem vonható általános forgalmi adó. A maradványérték megállapítása december 31-ig egyedileg történt, a nem jelentős mértékű maradványérték nulla összegben került meghatározásra. A terv szerinti értékcsökkenés lineáris elszámolás alapján, havonta kerül megállapításra. Az alkalmazott leírási kulcsok megegyeznek a társasági adótörvényben meghatározott mértékkel. A 100 ezer forint egyedi beszerzési értéket meg nem haladó tárgyi eszközök és immateriális javak értékcsökkenését egy összegben, beszerzéskor számolja el a Takarékszövetkezet. Értékhelyesbítésre nem került sor. Készletek A követelés fejében megszerzett eszközök bekerülési értéken szerepelnek a készletek között, amely az eredeti követelés könyv szerinti értékével azonos. A követelés fejében átvett eszközök után az értékvesztés elszámolása a várható értékesítési veszteség figyelembe vételével történt. 5

7 Aktív időbeli elhatárolások Az aktív időbeli elhatárolások között a pénzügyileg évben rendezett, következő évet érintő költségeket, ráfordításokat, valamint a tárgyévre időarányosan járó, de nem esedékes bevételeket szerepeltet a Takarékszövetkezet. Hitelintézetekkel és ügyfelekkel szembeni kötelezettségek A kötelezettségek a mérlegben a könyv szerinti, visszafizetendő értéken szerepelnek. A devizában fennálló kötelezettségek értékelése az év utolsó napján érvényes MNB devizaárfolyamon történt. A hosszú lejáratú kötelezettségekből a évben esedékessé váló visszafizetések az éven belüli kötelezettségek közé került átsorolásra. A kötelezettségek között mutatja ki a Takarékszövetkezet a mérlegkészítésig esedékes ki nem fizetett kamatok (tőkésített kamatok) összegét is. Kibocsátott értékpapírok A kibocsátott értékpapírok között - a kötvényektől és egyéb forgalomképes értékpapíroktól - elkülönítetten mutatja ki a Takarékszövetkezet a számviteli törvény által nevesítetten a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok közé tartozó takaréklevél-betét állományt Céltartalékok Céltartalékok között a függő kötelezettségre képzett céltartalék összege szerepel a beszámolóban. A Takarékszövetkezet évtől általános kockázati céltartalékot nem képez, a korábban megképzett állományt - jogszabályi lehetőséggel élve - a fenti időpontban teljes egészében felhasználta. Passzív időbeli elhatárolások Passzív időbeli elhatárolásként kerültek kimutatásra a banküzemi költségekkel kapcsolatos elhatárolások, a mérleg fordulónapján járó, de nem esedékes (megszolgált) ráfordítások, illetve a halasztott bevételek elhatárolása. Saját tőke A saját tőke elemei könyv szerinti értéken szerepelnek a mérlegben. A számviteli politika évi változása A Szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról szóló (2013. CXXXV.) törvény rendelkezései alapján az MTB Zrt. a Számviteli politikát a Takarékszövetkezetre nézve kötelezően állapította meg. 6

8 A számviteli politika keretén belül további közvetlen és közvetett hatályú szabályzatok: Eszközök, források és mérlegen kívüli tételek értékelési szabályzata Fedezetértékelési Szabályzat Monitoring-, Eszközértékelési-, Értékvesztés-elszámolási-, és Céltartalék-képzési Szabályzat Nyilvántartási rendszerek változása A Takarékszövetkezet évtől saját jogon végez devizaszámla-vezetési tevékenységet, a meglévő számlavezetési rendszer kibővült a devizaszámla modullal. Besorolások módosulása A Takarékszövetkezet évben nem módosította az egyes állományok besorolási módszerét. 4. A Takarékszövetkezet vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzete A mérlegfőösszeg a december 31-én ezer forint, ezer forinttal több, mint az előző év végén. Ebből: - a saját tőke növekedése ezer forint - kötelezettségek növekedése ezer forint - az átmenő passzívák csökkenése ezer forint - a céltartalék növekedése ezer forint 4.1. Eszközök A Takarékszövetkezet eszközeinek összetételét a következő táblázatok mutatják: Megnevezés Forint Deviza Összesen Pénzeszközök Állampapírok Hitelintézetekkel szembeni köv Ügyfelekkel szembeni követelések Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Részvények, részesedések és más vált. hozamú ép Immateriális javak és tárgyi eszközök Egyéb eszközök Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK

9 Megnevezés Forint Deviza Összesen Pénzeszközök Állampapírok Hitelintézetekkel szembeni köv Ügyfelekkel szembeni követelések Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Részvények, részesedések és más vált. hozamú ép Immateriális javak és tárgyi eszközök Egyéb eszközök Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK A pénzeszközök 60% át az MTB Zrt-nél vezetett forint és deviza pénzforgalmi számlák állománya teszi ki, a fennmaradó 40% készpénz, illetve a pénzeszközökkel kapcsolatos átvezetési számla állomány. Az arány hasonlóan alakult évben is (63% és 37%). A pénzeszközökön belül a deviza állomány jelentősen változott az előző évhez képest, a deviza számlavezetési tevékenység tárgyévi bevezetése következtében. Az állampapírok fajtái: Megnevezés Könyv szerinti érték Könyv szerinti érték Piaci érték Államkötvény Jegybanki kötvény Kincstárjegy Összesen Az államkötvényeken belül évben EUR államkötvénnyel is rendelkezik a Takarékszövetkezet. A befektetési célú államkötvények évben lejáró állománya ( ezer forint) átsorolásra került a forgatási célú állampapírok közé. Az állampapírok közül ezer forint névértékű állomány zárolására került a Takarékszövetkezet kötelezettségéinek fedezetként. 8

10 A hitelintézetekkel és ügyfelekkel szembeni követelések állományának szerkezetét az alábbi táblázat szemlélteti: Megnevezés Hitelintézetekkel szembeni követelések (bruttó) Hitelintézetekkel szembeni követelések értékvesztése 0 0 Ügyfelekkel szembeni követelések éven belül (bruttó) Ügyfelekkel szembeni éven belüli követelések értékvesztése Ügyfelekkel szembeni követelések éven túli (bruttó) Ügyfelekkel szembeni éven túli követelések értékvesztése Összesen A hitelintézetekkel szembeni követeléseken belül a Takarékszövetkezet kizárólag az MTB Zrtvel szembeni követeléseket mutat ki. A teljes állomány 67 %-a hosszú lejáratú, ami szükség esetén fedezetet nyújt a Takarékszövetkezet likviditását biztosító átmeneti hitel igénybevételéhez. A többi kihelyezés rövid lejáratú bankközi betét. A hitelintézetekkel szembeni követelésekből ezer forintnak megfelelő összeg zárolásra került a Takarékszövetkezet kötelezettségének fedezetként. A bruttó hitelállomány 12%-kal, ( ezer forinttal) az értékvesztés ennél nagyobb ütemben 48%-kal csökkent az előző évhez képest. A csökkenés leginkább az értékvesztés állományt tekintve az év során történő portfólió tisztítás következménye Ügyfelekkel szembeni követelések Bruttó Nettó Értékvesztés Problémamentes Külön figyelendő Átlag alatti Kétes Rossz Összesen Ügyfelekkel szembeni követelések Bruttó Nettó Értékvesztés Problémamentes Külön figyelendő Átlag alatti Kétes Rossz Összesen A csökkenő állomány mellett a problémamentes és a külön figyelendő állomány aránya magasabb, mint az előző évben, míg a többi minősítési kategóriába sorolt követelés összege és annak aránya is csökkent az előző évhez képest. 9

11 én a hitelkövetelések értékvesztéssel való fedezettsége 9,9%, az előző év végén 17,3%. A késedelmes 90 napon túl lejárt tőke követelések aránya a bruttó kockázatvállalás összegéhez viszonyítva 12%, a mutató értéke egy évvel korábban 18 % volt. A 20 legnagyobb kockázatvállalás összege a Takarékszövetkezet szavatoló tőkéjének 54%-át éri el, a koncentrációs kockázat a 250%-os limit alatt maradt (2012. évben 52,5%). Az átstrukturált hitelek bruttó állománya ezer forint a beszámolás időpontjában, amihez ezer forint összegű értékvesztés kapcsolódik évben az átstrukturált bruttó követelés összege ezer forint, az elszámolt értékvesztés ezer forint volt. Az eredeti futamidő szerinti hosszú lejáratú ügyfelekkel szembeni követelések évben esedékes állománya a rövid lejáratú követelések közé került átsorolásra ezer forint összegben. Az átsorolás összege az előző évben ezer forint volt. A hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok között a Takarékszövetkezet kizárólag belföldi hitelintézeti kötvényeket szerepeltet. A befektetési célú kötvények következő évben esedékes tételei átcsoportosításra kerültek a forgatási célú értékpapírok közé. Az átcsoportosítás összege tárgyévben ezer forint, egy évvel korábban ezer forint. A részvények, részesedések állományának változását az alábbi táblázat mutatja: Megnevezés Részvények, részesedések befektetési célra Részvények, részesedések kapcsolt vállalkozásban Részvények és más változó hozamú értékpapírok Összesen A részesedési viszonyban lévő vállalkozások felsorolását az alábbi táblázat tartalmazza: Név Székhely Könyv szerinti érték A társaság jegyzett tőkéje Besorolás Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt Budapest TAKING-Hatvan Kft Hatvan leányvállalat Garantiqa Hitelgarancia Zrt Budapest Banküzlet Zrt Budapest Orient + Zrt "végelszámolás alatt" Budapest

12 A befektetési célú részvényeken belül legjelentősebb az MTB Zrt-ben lévő részesedés, aminek állománya ezer forinttal nőtt az év során. A változás részben az Országos Takarékszövetkezeti Szövetségtől történő ingyenes átruházás, illetve jogszabályi kötelezettségen (2013. CXXXV. törvény) alapuló részvény eladás-és vétel következménye. A kapcsolt vállalkozásban (TAKING-HATVAN Kft) lévő részesedés könyv szerinti értéke az év során elszámolt értékvesztés miatt csökkent. A Társaság tárgyévi negatív eredményének fedezésére figyelembe véve a rendelkezésre álló eredménytartalék összegét, illetve a Takarékszövetkezet tőkekivonási szándékát ezer forint összegű értékvesztés elszámolására került sor. Az Orient Zrt-ben lévő 500 ezer forint összegű befektetés 100%-ban fedezett értékvesztéssel. A változó hozamú értékpapírok között befektetési jegyek állománya szerepel. A Takarékszövetkezet ezeket a befektetéseket a Takarék Invest Likviditás Befektetési Alapba, illetve a Takarék Invest Hazai Kötvény Befektetési Alapba helyezte el. A befektetések piaci értéke mérlegkészítéskor ezer forint. Az immateriális javak állományának összetevői: Megnevezés Nettó érték Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek (szoftverek) 0 0 Alapítás-átszervezés aktivált értéke Immateriális javak évben jelentős változásnak tekinthető a Takarékszövetkezet informatikai rendszerének átalakítása, az úgynevezett vékonykliens technológia alkalmazása. A beruházás összege a vagyoni értékű jogok összegében jelenik meg. A tárgyi eszközök állományának összetevői és a tárgyévben elszámolt értékcsökkenés az 1 sz. mellékletben található. (Terv szerinti értékcsökkenés, várható hasznos élettartam, és a meglévő eszközökre vonatkozó maradványérték újbóli megállapítására nem került sor.) Az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok (közműfejlesztési hozzájárulások) nettó értéke én 118 ezer forint, december 31-én 332 ezer forint. Tárgyi eszköz beszerzések, illetve felújítások volumenükben, és összegük alapján sem tekinthető jelentősnek évben. A készletek között nyilvántartott követelés fejében megszerzett ingatlanok (3 db) nettó értéke ezer forint. Az előző évhez képest a csökkenés ezer forint összegű, ami részben egy ingatlan értékesítése miatt, (6.400 ezer forint) illetve a meglévőek közül egy ingatlan után elszámolt értékvesztés (2.000 ezer forint) miatt következett be. Az ingatlanok megszerzése egy esetben sem régebbi, mint 6 év. Az egyéb követelések között vevőkkel, biztosítókkal szembeni követelések, konstrukciókhoz kapcsolódó elszámolások szerepelnek. A Takarékszövetkezet az egyéb késedelmes követelésére 623 ezer forint összegű értékvesztést számolt el. 11

13 Az aktív időbeli elhatárolások összetevői: Megnevezés Kamatbevételek Egyéb nem kamat jellegű bevételek Költségek, ráfordítások Összesen Források A forrásállomány szerkezetét az alábbi táblázat szemlélteti: Megnevezés Forint Deviza Összesen Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek Kibocsátott értékpapírok Egyéb kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolások Céltartalékok Saját tőke Összesen Megnevezés Forint Deviza Összesen Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek Kibocsátott értékpapírok Egyéb kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolások Céltartalékok Saját tőke Összesen Idegen források A Takarékszövetkezet a hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek között MTB Zrt-vel, illetve MFB Zrt-vel szembeni kötelezettséget mutat ki. 12

14 A Takarékbanktól felvett hitel részben a saját jogú deviza hitelnyújtás forrása, részben pedig a Növekedési Hitelprogram keretében biztosított forrás ezer forint összegben. Ez utóbbi kötelezettségből az öt éven túl lejáró kötelezettség összege ezer forint. A devizahitel állománya évben ezer forint, az előző éven ezer forint. Az MFB által rendelkezésre bocsátott refinanszírozási forrás összege ezer forint (2012. évben ezer forint). Az éven túli kötelezettség következő évben esedékes összege ezer forint átvezetésre került a rövid lejáratú kötelezettségek közé. (2012. évben az így átvezetett összeg ezer forint) Az idegen forrásokon belül meghatározó tétel az ügyfelekkel szembeni kötelezettség állománya. Az összes betétnek 48%-a takarékbetét, 52% a számlán lévő megtakarítás. Ez az arány az előző évben 50%-50% volt. A betétállomány összetétele: Megnevezés Lakosság Vállalkozás Önkormányzat Összes A tartós megtakarítások állományából a évben lejáró tételek átvezetésre kerültek az éven belüli tételek közé (2013. évben ezer forint, évben ezer forint). A kibocsátott értékpapírok miatt fennálló kötelezettségek között a takaréklevél-betét állományt szerepelteti a Takarékszövetkezet a mérlegben. Ez a konstrukció nem a tőkepiaci, hanem a számviteli törvény alapján minősül értékpapírnak. A betét elszámolt kamata a passzív időbeli elhatárolások között szerepel. A lejárat nélküli állománynak az egy évet megszolgált része a rövid lejáratú kötelezettségek közé került átsorolásra. Ez az összeg évben ezer forint, 2012-ben ezer forint. Az egyéb kötelezettségek között szállítói tartozások, a különféle konstrukciókhoz kapcsolódó elszámolások, illetve valamennyi adónemhez munkavállalói és kifizetői, valamint a Takarékszövetkezetet terhelő egyéb adófizetések kapcsolódó fizetési kötelezettségek szerepelnek. 13

15 A passzív időbeli elhatárolások tételei: Megnevezés Költségek Kamatráfordítások Egyéb ráfordítások Halasztott bevétel Összesen A költségek között a évet terhelő, de évben kifizetendő tételek szerepelnek. A kamatráfordítások között a mérleg fordulónapjáig megszolgált kamatok, az egyéb ráfordítások között a befektetési célú értékpapírok névértéke és nyilvántartási értéke közötti különbözetnek (árfolyamveszteség) az időarányos hányada került kimutatásra. Halasztott bevételként a térítés nélkül kapott eszközök bekerülési értékének a költséggel nem ellentételezett részét mutatja ki a Takarékszövetkezet Saját tőke Megnevezés Változás Növekedés Csökkenés Jegyzett tőke Leszállítás Tőketartalék Általános tartalék Képzés Eredménytartalék Előző évi MSZE Lekötött tart.felsz Lekötött tartalék Felszabadítás Értékelési tartalék Vagyonértékelés 0 0 Mérleg szerinti Tárgy évi MSZE eredmény Előző évi MSZE Saját tőke A jegyzett tőke változása a részjegytőke csökkenése miatt következett be. A változás bejegyzésére a évi beszámolót elfogadó közgyűlési határozat után (2013. év) került sor. Az adózott eredmény 10%-át a Takarékszövetkezet általános tartalékba helyezte. Az eredménytartalék a évi mérleg szerinti eredmény átvezetése, illetve a lekötött tartalékból történő felszabadítás összegének visszavezetése miatt nőtt. A lekötött tartalék ugyan ezzel az összeggel csökkent. 14

16 Szavatoló tőke és tőkemegfelelés Megnevezés Szavatoló tőke Tőkekövetelmény minimális szintje TMM a tőkekövetelmény minimális szintjén 27,15% 28,47% Felügyeleti felülvizsgálat tőkekövetelménye TMM a felügyeleti tőkekövetelmény szintjén 19,53% 21,57% Belső tőkemegfelelés tőkekövetelménye TMM a belső tőkemegfelelés szintjén 20,48% 22,10% A Takarékszövetkezetnél a rendelkezésre álló szavatoló tőke mindkét időszakban meghaladja a kockázatok fedezéséhez szükséges tőkekövetelményt Értékvesztés, céltartalék A Takarékszövetkezet a évi értékvesztés és céltartalék képzésnél a hatályos jogszabályok, illetve a kötelező érvényű (értékvesztés és céltartalék képzési szabályzat, fedezetértékelési) szabályzatai szerint járt el. Az értékvesztés állomány változásai: Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Ügyfelekkel szembeni követelés Befektetési célú részvényekre Készletekre Egyéb követelésekre Összesen A változás összegében a deviza árfolyamváltozás hatása is szerepel Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Ügyfelekkel szembeni követelés Befektetési célú részvényekre Készletekre Egyéb követelésekre Összesen A változás összegében a deviza árfolyamváltozás hatása is szerepel. Az ügyfelekkel szembeni követelésekhez hitelekhez kapcsolódó értékvesztés összege 48%- kal csökkent az előző évhez képest. 15

17 A változást befolyásolta: - a hitelek értékesítése miatt ezer forint összegű értékvesztés felhasználás, - a minősítések alakulása következtében ezer forint összegű értékvesztés képzés, illetve ezer forint értékvesztés visszaírás (az árfolyam változás hatása 626 ezer forint). Az értékelési eljárás változásának (az értékvesztés és céltartalék-képzési szabályzat változása) a Takarékszövetkezet eredményére gyakorolt pozitív hatása ezer forint. A csoportos egyszerűsített minősítésű ügyletek vonatkozásában a rossz kategóriában alkalmazott 100%-os mértékű értékvesztés 90%-ra csökkent, amely a fenti összegű értékvesztés felszabadítását eredményezte. A céltartalék állomány változásai: Megnevezés Nyitó Képzés Felhasználás Záró Nyugdíjra és végkielégítésre Hitelkeretre, garanciákra, kezességre Általános kockázati céltartalék Egyéb céltartalék Céltartalékok Megnevezés Nyitó Képzés Felhasználás Záró Nyugdíjra és végkielégítésre Hitelkeretre és garanciákra Általános kockázati céltartalék Egyéb céltartalék Céltartalékok A Takarékszövetkezet mindkét évben kizárólag függő kötelezettségek után számolt el céltartalékot. Céltartalék évben: - Vállalt garancia után: ezer forint - Kezességvállalás: ezer forint Az előző évi állományban ezer forint a hitelkeretek után és ezer forint a bankgarancia után képzett céltartalék. A Takarékszövetkezet a sajátos értékelés alá vont tételei után elszámolt értékvesztés és céltartalék képzés minősítési kategóriánkénti bemutatása a 2. sz. mellékletben található. 16

18 4.3. Mérlegen kívüli tételek Mérlegen kívüli kötelezettségek A Takarékszövetkezet a következő függő kötelezettségeket tartja nyilván: Megnevezés Bruttó Nettó Hitelkeret Garanciavállalás Kezességvállalás Sajátos értékelés alá vont tételek Óvadékba adott eszköz Összesen Megnevezés Bruttó Nettó Hitelkeret Garanciavállalás Kezességvállalás Sajátos értékelés alá vont tételek Óvadékba adott eszköz Összesen Mérlegen kívüli követelések A Takarékszövetkezet a kamat függővé tételét a 250/2000. (XII.24) kormányrendelet előírásai szerint teljesíti. Mérlegen kívüli követelésként függő kamatok, illetve kamat jellegű bevételek, pénzforgalmi szolgáltatáshoz kapcsolódó meg nem fizetett jutalékok, valamint követelések behajtási költségei kerülnek kimutatásra. Megnevezés Kamatok, kamat jellegű bevételek Díjak jutalékok Követelések behajtási költségei Összesen A függő kamatok állománya 55%-kal csökkent az előző évhez képest. A jelentős csökkenést befolyásolta a követelés eladásokhoz kapcsolódó függő kamatok állományból történő kivezetése. A korábbi időszakokban függővé tett kamatok közül ezer forint folyt be évben. 17

19 4.4. A évi eredmény alakulása Az eredmény összetevői: Megnevezés Kamatkülönbözet alakulása Bevételek értékpapírokból Jutalék-és díjeredmény Pénzügyi műveletek nettó eredménye Egyéb üzleti eredmény Költségek Értékvesztés és céltartalék képzés miatti eredmény Nem pénzügyi eredmény Szokásos üzleti tevékenység eredménye Rendkívüli eredmény Adózás előtti eredmény Adófizetési kötelezettség Adózott eredmény Általános tartalék Osztalék Mérleg szerinti eredmény A kamatkülönbözet nagyságát - a kamatozó eszköz-és forrásállományok növekedése ellenére - döntően befolyásolta a évben kezdődő kamatcsökkenési folyamat, illetve a pénzintézetek közötti kamatverseny. A kamatbevételek 19,1%-kal, a ráfordítások 27,3%-kal csökkentek. Az értékpapírokból származó bevétel a üzleti év után kapott (MTB Zrt) osztalékból származik. A jutalék és díjeredmény magában foglalja a pénzforgalmi szolgáltatás, a hitelezés, a kártyaüzletág, a garancia és kezességvállalás, illetve az egyéb pénzügyi szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó jutalék-és díjbevételeket. Az előző évhez képest a jutalékbevételen belül a pénzforgalmi jutalékok növekedtek. A pénzügyi műveletek nettó eredményeként mutatja ki a Takarékszövetkezet az értékpapírok elhatárolt, illetve azok értékesítésekor, lejáratakor realizálódott árfolyameredményt. Itt szerepel továbbá a devizában fennálló tételek konverziós és átértékelési eredménye is. Az értékpapírból és a devizapozíciókból származó eredmény is csökkent évben. Az egyéb üzleti eredményben mutatja ki a Takarékszövetkezet a tárgyévben értékesített eszközök és követelések árbevétele és ráfordítása mellett az év során hitelezési veszteségként leírt, behajthatatlan követelések könyv szerinti értékét. Itt kerülnek kimutatásra az egyéb adók, az adóssal szemben indított eljárások díjai, illetve jogszabály alapján fizetendő felügyeleti díjak összegei. Az egyéb eredmény jelentősen változott az előző évhez képest, amit döntően befolyásolt a től hatályos tranzakciós illetékfizetési kötelezettség ráfordításként elszámolt összege. 18

20 A nem pénzügyi eredményben alapvetően az ingatlan hasznosításból származó bérleti díjak összegei szerepelnek. Az összes bevételből és ráfordításból a tárgyév során devizában elszámolt eredmény összege ezer forint, ami kamat ( ezer forint), illetve árfolyamváltozásból (7.867 ezer forint) származik. A devizához kapcsolódó eredmény évben ezer forint. A működési költségek alakulását az alábbi táblázat szemlélteti: Megnevezés Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatás Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Összesen Az anyagköltségen belül energia, illetve a nyomtatványköltségek kerültek elszámolásra. Az igénybe vett szolgáltatások között legnagyobb arányt a posta, a pénzszállítás, a számítástechnika, illetve a tárgyi eszköz fenntartási költségek, továbbá a szakértőknek fizetett díjak képviselnek. A személyi jellegű ráfordítások meghatározó részét a munkabér és az ehhez kapcsolódó járulékok teszik ki. Az év során a legtöbb kategóriában költségmegtakarítás realizálódott. A Takarékszövetkezet nem számolt el K+F költséget. Rendkívüli bevételként mutatja ki a Takarékszövetkezet a korábban térítés nélkül átvett eszköz után a passzív időbeli elhatárolásból felszabadított, tárgyévben az eszköz után költségként elszámolt összeget (halasztott bevétel). A hitelintézeti törvényben foglaltak alapján az adózott eredmény 10%-a általános tartalékba került áthelyezésre. A Takarékszövetkezet évi adózás és általános tartalék képzés utáni eredményéből ( ezer forint) osztalék fizetésre nem kerül sor. 19

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA Statisztikai számjel: 10044393641912208 Téti Takarékszövetkezet vállalkozás megnevezése 9100 Tét, Fı u. 86. címe 96/561-240 telefonszáma HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE

Részletesebben

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2009.év 2010.év a. b. c. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 568 996 551 705 02. 2.Állampapírok 1 619 269 1 386 999 03. a) forgatási célú 1 545

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31.

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31. MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) adatok millió forintban 2013 2014 1. Pénzeszközök 39,870 459,330 2. Állampapírok 153,646 70,686 a) forgatási célú 92,910 16,462 b) befektetési célú 60,736 54,224 2/A. Állampapírok

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

KSH:10047808641912205. Cg.: 0502000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG

KSH:10047808641912205. Cg.: 0502000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG KSH:10047808641912205 Cg.: 0502000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. Megnevezés 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök 490

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei 2002. december 31.

IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei 2002. december 31. IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei Többségi részesedés vállalkozásokban Vállalkozás neve Bank tulajdoni hányada %-ban Vállalkozás székhelye ESZE

Részletesebben

ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 2014-12-31 2015-12-31 1. Pénzeszközök 410 420 MTB-nél lévő elszámolási számla

ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 2014-12-31 2015-12-31 1. Pénzeszközök 410 420 MTB-nél lévő elszámolási számla ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 214-12-31 215-12-31 1. Pénzeszközök 41 42 MTB-nél lévő elszámolási számla 22 23 pénztár és egyéb elszámolási számlák 19 19 2. Értékpapírok Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben

Bankmérleg jellegzetességei

Bankmérleg jellegzetességei Bankmérleg jellegzetességei Befektetési társaság és hagyományos kereskedelmi bank tételek együtt Likviditási sorrend Eszközöknél-kötelezettségeknél csoportosítás módja: Jövedelemtulajdonos Lejárat Befektetés

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG 2014.12.31. HATVAN ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG 2014.12.31. HATVAN ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET MÉRLEG 2014.12.31 Hatvan, 2015. március 26... Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Juhász Ferenc Turányikné Borsik Éva elnök ügyvezető ügyvezető igazgató MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18.

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 214.1.1-214.12.31 egyszer sített éves beszámolójához 215. május 18. a vállalkozás vezet je (képvisel je) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület 2012 Éves beszámolójához 2013 május 09 a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

MÉRLEG MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16. Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet. Cg.:16-02-001531

MÉRLEG MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16. Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet. Cg.:16-02-001531 MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16 Cg.:16-02-001531 Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K Adószám:10044465-1-09 Cégjegyzékszám:09-02-000180 Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.s z. M e g n e v e z és 2013.év 2014.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet

KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2009.év 2010.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Cégjegyzékszám: 1209006301 Óváros tér 15. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30i fordulónapra elkészített,

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

Kiegészítő melléklet az Egyszerűsített éves beszámolóhoz 2010.01.01.-2010.12.31.

Kiegészítő melléklet az Egyszerűsített éves beszámolóhoz 2010.01.01.-2010.12.31. Adószám: 18617450-1-11 Bírósági bejegyzés száma: PK.65050/2008 Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. Kiegészítő melléklet az

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2010. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2010. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 159 267 192 484 2. Állampapírok 4 310 515 0 4 762 679 a) forgatási célú 4 257 225 4 709 389 b) befektetési célú 53 290 53 290 2/A. Állampapírok értékelési különbözete

Részletesebben

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Mérleg 2013.05.07-2013.12.31

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Mérleg 2013.05.07-2013.12.31 AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Mérleg 2013.05.07-2013.12.31 Cégnév: AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. Székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult

Kiegészítő Melléklet Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult II. A számviteli politikája alapján III. Mérleget érintő kiegészítések 1. oldal Cég neve: Időszak: Az Immateriális javak és a Tárgyi Eszközök alakulása IV. Eredményt

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 13620275-4941-113-01 Statisztikai számjel 01-09-864697 Cégjegyzék száma Drayman Team Kft. 1196 Budapest, Kisfaludy utca 181. Egyszerűsített éves beszámoló 2008. december 31. A közzétett adatokat könyvvizsgáló

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója Statisztikai jel 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefona: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás címe, telefona Befektetési vállalkozások 2014. évi beolója Keltezés: Budapest, 2015. április

Részletesebben

5. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is

5. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is KSH: 10044427641912209 Cg.: 09-02-000061 Biharkeresztesi Takarékszövetkezet ZÁRÓMÉRLEG adatok: ezer Ft-ban Sor szám M e g n e v e z és 2010. év 2011. év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások

I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások A bank a konszolidálást könyv szerinti értéken végezte el. A leányvállalatok az éves beszámolók elkészítése

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K KSH: 10043691641912205 Cg.: 05-02-000266 Ricse és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2013.év 2014.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

ESZKÖZÖK (aktívák) A tétel megnevezése Az előző év Tárgyév

ESZKÖZÖK (aktívák) A tétel megnevezése Az előző év Tárgyév KSH: 10044276-6419-122-08 Cg. 08-02-000916 Sorszám ESZKÖZÖK (aktívák) A tétel megnevezése Az előző év Tárgyév a b c d 1. 1. Pénzeszközök 1 938 211 1 686 753 2. 2. Állampapírok 14 542 341 16 807 748 3.

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Hatvan, 2015. március 26........ Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Juhász Ferenc Turányikné Borsik Éva elnök ügyvezető ügyvezető igazgató 1 1. A vállalkozás főbb adatai,

Részletesebben

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ 1. oldal Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ I. Általános rész 1./ Általános háttérinformációk Bakony és Balaton Keleti

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 20-09-065082 Cégjegyzék száma PARKOLÓ-GAZDA Kft. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. Éves beszámoló 2010. év Oldal 1 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Általános rész: A vállalkozás megnevezése: TÁMASZ Idősek Otthona

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23749720-2-41 FŐVÁROSI BÍRÓSÁG CÉGBÍRÓSÁGA 01-09-976467 KÖVETKEZŐ OPCIÓ STATÉGIAI TANÁCSADÓ KFT 1028 Budapest, ÚJSOR UTCA 1 2011 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2011.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz hírkomp.hu Kft. Adószám: 24102670-2-43 Cégjegyzékszám: 01-09-990571 Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz A hírkomp.hu Kft. alaptevékenysége folyóirat, időszaki kiadvány kiadása. A cég belföldi

Részletesebben

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011.

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011. Adószám: 18715792-1-13 Bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Bírósági végzés: 4.13.PK.60.034/2007/4 Statisztikai számjel: Fordulónap: december 31. Beszámolási időszak: január 01- december 31. Gödöllő,

Részletesebben

KELER Zrt. Hitelintézeti MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák)

KELER Zrt. Hitelintézeti MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) Hitelintézeti MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) 1. 1. Pénzeszközök (MNB nostro + MNB betét) 10 717 0 146 714 2. 2. Állampapírok (3.+4. sorok) 140 954 0 28 301 3. a) forgatási célú (MÁK + DKJ) 140 954 0 28 301

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí-

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí- 03-09-102802 11 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 662702 0 702547 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 60 0 94 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest, 2012. március 28. 1. SZÁMVITELI POLITIKA A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. könyveit és nyilvántartásait a Számviteli

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához A Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. (továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - "A"

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - A Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 13992013-2-15 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság mint Cégbíróság 15-09-071642 2007.év Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza,

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 3 6 2 0 2 7 5 6 0 2 4 1 1 3 0 1 0 1-0 9-8 6 4 6 9 7 a vállalkozás megnevezése 1196 BUDAPEST KISFALUDY UTCA 181. a vállalkozás címe, telefonszáma 2005.12.09.-2005.12.31. Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14.

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14. Tisztelt felhasználó! Ön a következő Excel munkafüzetlapokon a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kettős könyvvezetésen alapuló Éves beszámoló és Egyszerűsített éves beszámoló mérlegeit és

Részletesebben

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök l.sz.táblázat Eszközök és források összetételének változásai Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök A. Befektetett eszközök 684 605 673 899-10 706 98,4 I. Immateriális javak

Részletesebben

a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához Győr, 2013. április 25. ph. vállalkozás vezetője Jelen kiegészítő melléklet tartalmazza mindazon

Részletesebben

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 71. Szolgáltatás költségei 1/231. 4. 81 82. Belföldi értékesítés közvetlen

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben