KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.12.31"

Átírás

1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Hatvan, március 25. Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Juhász Ferenc Fain Lászlóné elnök ügyvezető főkönyvelő

2 1. A Takarékszövetkezet adatai, tevékenysége A Takarékszövetkezet bemutatása A beszámolót készítő vállalkozás megnevezése: Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Cégjegyzék száma: Adószáma: A vállalakozás bejegyzés szerinti országa: Magyarország A vállalakozás székhelye: Hatvan Kossuth tér 22. Honlap címe: A vállalakozás jogi formája: Szövetkezeti hitelintézet A beszámoló pénzneme: HUF A beszámolóban közölt adatok számításának nagyságrendje: Ezer forint A mérleg fordulónapja: december 31. Beszámolási időszak: Mérlegkészítés időpontja: A hitelintézet a jogelőd Hatvan és Vidéke, a Csány és Vidéke, valamint Hort és Vidéke Takarékszövetkezetek egyesülésével jött létre 1977-ben évben újabb fúzióra került sor, a Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet valamint az Ecseg és Vidéke Takarékszövetkezet egyesülésével. Az egyesülés formája beolvadás volt, a jogutód a Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet. A Takarékszövetkezet a következő főbb tevékenységeket és kapcsolódó szolgáltatásokat végzi: - betét gyűjtése és más visszafizetendő pénzeszköz - saját tőkét meghaladó mértékű - nyilvánosságtól történő elfogadása, - hitel- és pénzkölcsön nyújtása, záloghitelezés, - pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása, - kezesség és bankgarancia vállalás, - pénzügyi szolgáltatás közvetítése (ügynöki tevékenység), - pénzváltási tevékenység. A Takarékszövetkezetet hét fős igazgatóság és öt fős felügyelő-bizottság irányítja. Az Igazgatóság elnöke: Juhász Ferenc A Felügyelő Bizottság elnöke: Dr Balázs László Az éves beszámolót Fain Lászlóné számon regisztrált, könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosult állította össze. A Takarékszövetkezet a számviteli törvény alapján könyvvizsgálati kötelezettség alá tartozik. A Takarékszövetkezet könyvvizsgálója a VVA Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft., (3351 Verpelét Rákóczi u.2/7. MKVK engedély szám: ) az aláíró Vitéz Zsolt (kamarai tagsági szám: MKVK engedély szám: ). A könyvvizsgáló részére évben ezer forint összegű könyvvizsgálói díj került elszámolásra. 1

3 A Takarékszövetkezet kirendeltségei: - Hatvan - Hort - Boldog - Csány - Ecséd - Rózsaszentmárton - Heréd - Apc - Lőrinci - Új-Hatvan - Petőfibánya - Budapest - Zagyvaszántó - Ecseg - Pásztó - Jobbágyi - Mátraszőlős - Mátraverebély - Szurdokpüspöki - Nagybárkány - Tar - Betétgyűjtő pénztár Nagykökényesen és Hasznoson működik. 2. A Takarékszövetkezet tulajdonosi szerkezete A Takarékszövetkezet jegyzett tőkéje ezer forint, ami ezer forint részjegy-tőkéből és ezer forint egyéb jegyzett tőkéből áll. A tulajdonosi struktúrát tekintve a tagok kizárólag magánszemélyek, a jegyezhető részjegy névértéke 10 ezer forint/db. A részjegy állomány évi változását az alábbi táblázat tartalmazza: Nyitó állomány Összeg (e Ft) Tag Összeg (e Ft) Belépő Tag Összeg (e Ft) Kilépő Tag Tőkeemelés +, leszállítás - Összeg (e Ft) Tag Záró állomány Összeg (e Ft) Részjegy-tőke évközi változása Tag A részjegy-tőkében történt évközi változás hatására - jóváhagyást követően ezer forint összegben kerül sor a jegyzett tőke emelésére. 2

4 A Takarékszövetkezet kapcsolt vállalkozásának bemutatása A 100%-os tulajdonlással létrehozott (2010. év) TAKING-HATVAN Ingatlan-értékesítő Korlátolt felelősségű Társaság a tulajdonában álló ingatlanok értékesítésével, illetve bérbeadásával foglakozik. A tevékenység elsődleges jellege alapján a vállalkozás járulékos vállalkozásnak minősül. A Takarékszövetkezetnek én a Társasággal szemben fennálló követelése nincs, a pénzforgalmi szolgáltatásból származó kötelezettség összege ezer forint. A Társaság tőke és eredményadatát az alábbi táblázat szemlélteti: Megnevezés év 2013.év Saját tőke Jegyzett tőke Eredménytartalék Adózott eredmény A Takarékszövetkezet a mérleg fordulónapját megelőzően veszteségrendezéssel megvalósuló tőkeleszállítást kezdeményezett, a vállalkozás jegyzett tőkéje ezer forintban került megállapításra. Hitelintézetünk a számviteli törvény 119. (2) alapján élve a mentesítési szabály lehetőségével nem készített összevont éves beszámolót. A menedzsment megítélése alapján az elkészített beszámoló megbízható és valós képet ad a tulajdonos és a járulékos vállalkozás pénzügyi és vagyoni helyzetéről. 3. A számviteli politika, értékelési elvek A Takarékszövetkezet az éves beszámolóját a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény (Hpt.), a számviteli törvény, valamint a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési sajátosságairól szóló 250/2000. (XII.24.) kormányrendelet előírásainak megfelelően készítette el, összhangban a hitelintézet számviteli politikájával. A hitelintézet éves beszámolójának részei: - Mérleg 250/2000. (XII.24.) kormányrendelet 1. sz. melléklete szerinti szerkezetben, - Eredménykimutatás 250/2000. (XII.24.) kormányrendelet 2. sz. melléklete szerinti szerkezetben, függőleges tagolásban, - Kiegészítő melléklet, amely magában foglalja a cash flow kimutatást a 250/2000. (XII.24.) kormányrendelet 3. sz. mellékletének A változata szerint. 3

5 Az üzleti jelentést (nem része a beszámolónak) a Takarékszövetkezet elkészítette, az a székhelyén rendelkezésre áll. A Takarékszövetkezet rendelkezik azokkal a szabályzatokkal, amelyet a számviteli törvény és a 250/2000 (XII.24.) kormányrendelet a számviteli politika keretében előír: A számviteli politika keretébe tartozó szabályzatok Számviteli rend Számlatükör Számlarend Eszközök és források leltározási szabályzata Eszközök, források és mérlegen kívüli tételek értékelési szabályzata Pénz-és értékkezelési szabályzat Önköltség-számítási szabályzat Szigorú számadású bizonylatok szabályzata Befektetési szabályzat Ügyfél és partnerminősítési szabályzat Fedezetértékelés számviteli követelményei Monitoring-, Eszközértékelési-, Értékvesztéselszámolási-, és Céltartalék-képzési szabályzat Kiadás módja Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Takarékszövetkezeti utasítás Takarékszövetkezeti utasítás Takarékszövetkezeti utasítás MTB Zrt. utasítás Takarékszövetkezeti utasítás Takarékszövetkezeti utasítás Takarékszövetkezeti utasítás Takarékszövetkezeti utasítás Takarékszövetkezeti utasítás MTB Zrt. utasítás MTB Zrt. utasítás A Takarékszövetkezet valós értékelési eljárást nem alkalmaz, a beszámoló elkészítésénél a következő értékelési elveket vette figyelembe: Pénzeszközök A devizaállomány és a valutakészlet az MNB által közzétett, az év utolsó napján érvényes devizaárfolyamon, a forint készpénzkészlet és az MTB Zrt-nél vezetett pénzforgalmi számla könyv szerinti értéken szerepel a mérlegben. Állampapírok, hitelviszonyt megtestesítő és más változó hozamú értékpapírok A forgatási célú értékpapírok között jellemzően kincstárjegyek, valamint a befektetési célú értékpapírok közül a következő évben lejáró állampapírok, illetve hitelintézeti kötvények találhatók. Befektetési célú értékpapírok közé a hosszú távú kamatjövedelem elérése érdekében vásárolt értékpapírok kerültek. Az értékpapírok beszerzésekor a vételárában lévő kamat, kamatbevételt csökkentő tételként került elszámolásra. A befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok névértéke és a nyilvántartási értéke közötti különbözetet a Takarékszövetkezet időarányosan elhatárolta. Az értékpapírok év végi értékelésekor a minősítés a mérlegkészítés napján érvényes piaci árfolyam alapján történt. A deviza értékpapírok az év utolsó napján érvényes MNB devizaárfolyamon szerepelnek a mérlegben. 4

6 Részvények, részesedések A Takarékszövetkezet a részvények között kizárólag tartós, vagyoni jogot megtestesítő befektetéseket tart nyilván bekerülési értéken. Év végi minősítésük során a kibocsátó vállalkozás megítélése és tőkehelyzete volt az elsődleges. Hitelintézetekkel és ügyfelekkel szembeni követelések, egyéb követelések A követelések elsősorban a hitelek értékvesztéssel csökkentett nyilvántartási értéken szerepelnek a mérlegben. A deviza követelések az MNB által közzétett, év utolsó napján érvényes devizaárfolyamon kerültek kimutatásra. Az ügyfelekkel szembeni követelések után elszámolt értékvesztés meghatározása a vonatkozó jogszabályok és a hatályos minősítési és értékvesztési szabályzat előírásai alapján történt. Az éven túli lejáratú követelések évben esedékes törlesztő részlete átsorolásra került az éven belüli követelések közé. A kamat függővé tételét, illetve annak időbeli elhatárolását a 250/2000. (XII.24.) kormányrendelet előírásainak megfelelően hajtotta végre a Takarékszövetkezet. Immateriális javak Az immateriális javak között vagyoni értékű jogok, szellemi termékek (szoftverek), valamint alapítás átszervezés aktivált értéke szerepel. Az immateriális javakat a takarékszövetkezet beszerzési értéken (általános forgalmi adót is tartalmazó) aktiválta, leírási idejük december 31-ig az alábbiak szerint került megállapításra: vagyoni étékű jog 5 év szoftver 3 év alapítás átszervezés aktivált értéke 5 év Tárgyi eszközök A tárgyi eszközök nettó értéken az elszámolt értékcsökkenés és a maradványérték figyelembe vételével szerepelnek a mérlegben. A tárgyi eszközök esetében is része a beszerzési értéknek a le nem vonható általános forgalmi adó. A maradványérték megállapítása december 31-ig egyedileg történt, a nem jelentős mértékű maradványérték nulla összegben került meghatározásra. A terv szerinti értékcsökkenés lineáris elszámolás alapján, havonta kerül megállapításra. Az alkalmazott leírási kulcsok megegyeznek a társasági adótörvényben meghatározott mértékkel. A 100 ezer forint egyedi beszerzési értéket meg nem haladó tárgyi eszközök és immateriális javak értékcsökkenését egy összegben, beszerzéskor számolja el a Takarékszövetkezet. Értékhelyesbítésre nem került sor. Készletek A követelés fejében megszerzett eszközök bekerülési értéken szerepelnek a készletek között, amely az eredeti követelés könyv szerinti értékével azonos. A követelés fejében átvett eszközök után az értékvesztés elszámolása a várható értékesítési veszteség figyelembe vételével történt. 5

7 Aktív időbeli elhatárolások Az aktív időbeli elhatárolások között a pénzügyileg évben rendezett, következő évet érintő költségeket, ráfordításokat, valamint a tárgyévre időarányosan járó, de nem esedékes bevételeket szerepeltet a Takarékszövetkezet. Hitelintézetekkel és ügyfelekkel szembeni kötelezettségek A kötelezettségek a mérlegben a könyv szerinti, visszafizetendő értéken szerepelnek. A devizában fennálló kötelezettségek értékelése az év utolsó napján érvényes MNB devizaárfolyamon történt. A hosszú lejáratú kötelezettségekből a évben esedékessé váló visszafizetések az éven belüli kötelezettségek közé került átsorolásra. A kötelezettségek között mutatja ki a Takarékszövetkezet a mérlegkészítésig esedékes ki nem fizetett kamatok (tőkésített kamatok) összegét is. Kibocsátott értékpapírok A kibocsátott értékpapírok között - a kötvényektől és egyéb forgalomképes értékpapíroktól - elkülönítetten mutatja ki a Takarékszövetkezet a számviteli törvény által nevesítetten a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok közé tartozó takaréklevél-betét állományt Céltartalékok Céltartalékok között a függő kötelezettségre képzett céltartalék összege szerepel a beszámolóban. A Takarékszövetkezet évtől általános kockázati céltartalékot nem képez, a korábban megképzett állományt - jogszabályi lehetőséggel élve - a fenti időpontban teljes egészében felhasználta. Passzív időbeli elhatárolások Passzív időbeli elhatárolásként kerültek kimutatásra a banküzemi költségekkel kapcsolatos elhatárolások, a mérleg fordulónapján járó, de nem esedékes (megszolgált) ráfordítások, illetve a halasztott bevételek elhatárolása. Saját tőke A saját tőke elemei könyv szerinti értéken szerepelnek a mérlegben. A számviteli politika évi változása A Szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról szóló (2013. CXXXV.) törvény rendelkezései alapján az MTB Zrt. a Számviteli politikát a Takarékszövetkezetre nézve kötelezően állapította meg. 6

8 A számviteli politika keretén belül további közvetlen és közvetett hatályú szabályzatok: Eszközök, források és mérlegen kívüli tételek értékelési szabályzata Fedezetértékelési Szabályzat Monitoring-, Eszközértékelési-, Értékvesztés-elszámolási-, és Céltartalék-képzési Szabályzat Nyilvántartási rendszerek változása A Takarékszövetkezet évtől saját jogon végez devizaszámla-vezetési tevékenységet, a meglévő számlavezetési rendszer kibővült a devizaszámla modullal. Besorolások módosulása A Takarékszövetkezet évben nem módosította az egyes állományok besorolási módszerét. 4. A Takarékszövetkezet vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzete A mérlegfőösszeg a december 31-én ezer forint, ezer forinttal több, mint az előző év végén. Ebből: - a saját tőke növekedése ezer forint - kötelezettségek növekedése ezer forint - az átmenő passzívák csökkenése ezer forint - a céltartalék növekedése ezer forint 4.1. Eszközök A Takarékszövetkezet eszközeinek összetételét a következő táblázatok mutatják: Megnevezés Forint Deviza Összesen Pénzeszközök Állampapírok Hitelintézetekkel szembeni köv Ügyfelekkel szembeni követelések Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Részvények, részesedések és más vált. hozamú ép Immateriális javak és tárgyi eszközök Egyéb eszközök Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK

9 Megnevezés Forint Deviza Összesen Pénzeszközök Állampapírok Hitelintézetekkel szembeni köv Ügyfelekkel szembeni követelések Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Részvények, részesedések és más vált. hozamú ép Immateriális javak és tárgyi eszközök Egyéb eszközök Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK A pénzeszközök 60% át az MTB Zrt-nél vezetett forint és deviza pénzforgalmi számlák állománya teszi ki, a fennmaradó 40% készpénz, illetve a pénzeszközökkel kapcsolatos átvezetési számla állomány. Az arány hasonlóan alakult évben is (63% és 37%). A pénzeszközökön belül a deviza állomány jelentősen változott az előző évhez képest, a deviza számlavezetési tevékenység tárgyévi bevezetése következtében. Az állampapírok fajtái: Megnevezés Könyv szerinti érték Könyv szerinti érték Piaci érték Államkötvény Jegybanki kötvény Kincstárjegy Összesen Az államkötvényeken belül évben EUR államkötvénnyel is rendelkezik a Takarékszövetkezet. A befektetési célú államkötvények évben lejáró állománya ( ezer forint) átsorolásra került a forgatási célú állampapírok közé. Az állampapírok közül ezer forint névértékű állomány zárolására került a Takarékszövetkezet kötelezettségéinek fedezetként. 8

10 A hitelintézetekkel és ügyfelekkel szembeni követelések állományának szerkezetét az alábbi táblázat szemlélteti: Megnevezés Hitelintézetekkel szembeni követelések (bruttó) Hitelintézetekkel szembeni követelések értékvesztése 0 0 Ügyfelekkel szembeni követelések éven belül (bruttó) Ügyfelekkel szembeni éven belüli követelések értékvesztése Ügyfelekkel szembeni követelések éven túli (bruttó) Ügyfelekkel szembeni éven túli követelések értékvesztése Összesen A hitelintézetekkel szembeni követeléseken belül a Takarékszövetkezet kizárólag az MTB Zrtvel szembeni követeléseket mutat ki. A teljes állomány 67 %-a hosszú lejáratú, ami szükség esetén fedezetet nyújt a Takarékszövetkezet likviditását biztosító átmeneti hitel igénybevételéhez. A többi kihelyezés rövid lejáratú bankközi betét. A hitelintézetekkel szembeni követelésekből ezer forintnak megfelelő összeg zárolásra került a Takarékszövetkezet kötelezettségének fedezetként. A bruttó hitelállomány 12%-kal, ( ezer forinttal) az értékvesztés ennél nagyobb ütemben 48%-kal csökkent az előző évhez képest. A csökkenés leginkább az értékvesztés állományt tekintve az év során történő portfólió tisztítás következménye Ügyfelekkel szembeni követelések Bruttó Nettó Értékvesztés Problémamentes Külön figyelendő Átlag alatti Kétes Rossz Összesen Ügyfelekkel szembeni követelések Bruttó Nettó Értékvesztés Problémamentes Külön figyelendő Átlag alatti Kétes Rossz Összesen A csökkenő állomány mellett a problémamentes és a külön figyelendő állomány aránya magasabb, mint az előző évben, míg a többi minősítési kategóriába sorolt követelés összege és annak aránya is csökkent az előző évhez képest. 9

11 én a hitelkövetelések értékvesztéssel való fedezettsége 9,9%, az előző év végén 17,3%. A késedelmes 90 napon túl lejárt tőke követelések aránya a bruttó kockázatvállalás összegéhez viszonyítva 12%, a mutató értéke egy évvel korábban 18 % volt. A 20 legnagyobb kockázatvállalás összege a Takarékszövetkezet szavatoló tőkéjének 54%-át éri el, a koncentrációs kockázat a 250%-os limit alatt maradt (2012. évben 52,5%). Az átstrukturált hitelek bruttó állománya ezer forint a beszámolás időpontjában, amihez ezer forint összegű értékvesztés kapcsolódik évben az átstrukturált bruttó követelés összege ezer forint, az elszámolt értékvesztés ezer forint volt. Az eredeti futamidő szerinti hosszú lejáratú ügyfelekkel szembeni követelések évben esedékes állománya a rövid lejáratú követelések közé került átsorolásra ezer forint összegben. Az átsorolás összege az előző évben ezer forint volt. A hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok között a Takarékszövetkezet kizárólag belföldi hitelintézeti kötvényeket szerepeltet. A befektetési célú kötvények következő évben esedékes tételei átcsoportosításra kerültek a forgatási célú értékpapírok közé. Az átcsoportosítás összege tárgyévben ezer forint, egy évvel korábban ezer forint. A részvények, részesedések állományának változását az alábbi táblázat mutatja: Megnevezés Részvények, részesedések befektetési célra Részvények, részesedések kapcsolt vállalkozásban Részvények és más változó hozamú értékpapírok Összesen A részesedési viszonyban lévő vállalkozások felsorolását az alábbi táblázat tartalmazza: Név Székhely Könyv szerinti érték A társaság jegyzett tőkéje Besorolás Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt Budapest TAKING-Hatvan Kft Hatvan leányvállalat Garantiqa Hitelgarancia Zrt Budapest Banküzlet Zrt Budapest Orient + Zrt "végelszámolás alatt" Budapest

12 A befektetési célú részvényeken belül legjelentősebb az MTB Zrt-ben lévő részesedés, aminek állománya ezer forinttal nőtt az év során. A változás részben az Országos Takarékszövetkezeti Szövetségtől történő ingyenes átruházás, illetve jogszabályi kötelezettségen (2013. CXXXV. törvény) alapuló részvény eladás-és vétel következménye. A kapcsolt vállalkozásban (TAKING-HATVAN Kft) lévő részesedés könyv szerinti értéke az év során elszámolt értékvesztés miatt csökkent. A Társaság tárgyévi negatív eredményének fedezésére figyelembe véve a rendelkezésre álló eredménytartalék összegét, illetve a Takarékszövetkezet tőkekivonási szándékát ezer forint összegű értékvesztés elszámolására került sor. Az Orient Zrt-ben lévő 500 ezer forint összegű befektetés 100%-ban fedezett értékvesztéssel. A változó hozamú értékpapírok között befektetési jegyek állománya szerepel. A Takarékszövetkezet ezeket a befektetéseket a Takarék Invest Likviditás Befektetési Alapba, illetve a Takarék Invest Hazai Kötvény Befektetési Alapba helyezte el. A befektetések piaci értéke mérlegkészítéskor ezer forint. Az immateriális javak állományának összetevői: Megnevezés Nettó érték Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek (szoftverek) 0 0 Alapítás-átszervezés aktivált értéke Immateriális javak évben jelentős változásnak tekinthető a Takarékszövetkezet informatikai rendszerének átalakítása, az úgynevezett vékonykliens technológia alkalmazása. A beruházás összege a vagyoni értékű jogok összegében jelenik meg. A tárgyi eszközök állományának összetevői és a tárgyévben elszámolt értékcsökkenés az 1 sz. mellékletben található. (Terv szerinti értékcsökkenés, várható hasznos élettartam, és a meglévő eszközökre vonatkozó maradványérték újbóli megállapítására nem került sor.) Az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok (közműfejlesztési hozzájárulások) nettó értéke én 118 ezer forint, december 31-én 332 ezer forint. Tárgyi eszköz beszerzések, illetve felújítások volumenükben, és összegük alapján sem tekinthető jelentősnek évben. A készletek között nyilvántartott követelés fejében megszerzett ingatlanok (3 db) nettó értéke ezer forint. Az előző évhez képest a csökkenés ezer forint összegű, ami részben egy ingatlan értékesítése miatt, (6.400 ezer forint) illetve a meglévőek közül egy ingatlan után elszámolt értékvesztés (2.000 ezer forint) miatt következett be. Az ingatlanok megszerzése egy esetben sem régebbi, mint 6 év. Az egyéb követelések között vevőkkel, biztosítókkal szembeni követelések, konstrukciókhoz kapcsolódó elszámolások szerepelnek. A Takarékszövetkezet az egyéb késedelmes követelésére 623 ezer forint összegű értékvesztést számolt el. 11

13 Az aktív időbeli elhatárolások összetevői: Megnevezés Kamatbevételek Egyéb nem kamat jellegű bevételek Költségek, ráfordítások Összesen Források A forrásállomány szerkezetét az alábbi táblázat szemlélteti: Megnevezés Forint Deviza Összesen Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek Kibocsátott értékpapírok Egyéb kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolások Céltartalékok Saját tőke Összesen Megnevezés Forint Deviza Összesen Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek Kibocsátott értékpapírok Egyéb kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolások Céltartalékok Saját tőke Összesen Idegen források A Takarékszövetkezet a hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek között MTB Zrt-vel, illetve MFB Zrt-vel szembeni kötelezettséget mutat ki. 12

14 A Takarékbanktól felvett hitel részben a saját jogú deviza hitelnyújtás forrása, részben pedig a Növekedési Hitelprogram keretében biztosított forrás ezer forint összegben. Ez utóbbi kötelezettségből az öt éven túl lejáró kötelezettség összege ezer forint. A devizahitel állománya évben ezer forint, az előző éven ezer forint. Az MFB által rendelkezésre bocsátott refinanszírozási forrás összege ezer forint (2012. évben ezer forint). Az éven túli kötelezettség következő évben esedékes összege ezer forint átvezetésre került a rövid lejáratú kötelezettségek közé. (2012. évben az így átvezetett összeg ezer forint) Az idegen forrásokon belül meghatározó tétel az ügyfelekkel szembeni kötelezettség állománya. Az összes betétnek 48%-a takarékbetét, 52% a számlán lévő megtakarítás. Ez az arány az előző évben 50%-50% volt. A betétállomány összetétele: Megnevezés Lakosság Vállalkozás Önkormányzat Összes A tartós megtakarítások állományából a évben lejáró tételek átvezetésre kerültek az éven belüli tételek közé (2013. évben ezer forint, évben ezer forint). A kibocsátott értékpapírok miatt fennálló kötelezettségek között a takaréklevél-betét állományt szerepelteti a Takarékszövetkezet a mérlegben. Ez a konstrukció nem a tőkepiaci, hanem a számviteli törvény alapján minősül értékpapírnak. A betét elszámolt kamata a passzív időbeli elhatárolások között szerepel. A lejárat nélküli állománynak az egy évet megszolgált része a rövid lejáratú kötelezettségek közé került átsorolásra. Ez az összeg évben ezer forint, 2012-ben ezer forint. Az egyéb kötelezettségek között szállítói tartozások, a különféle konstrukciókhoz kapcsolódó elszámolások, illetve valamennyi adónemhez munkavállalói és kifizetői, valamint a Takarékszövetkezetet terhelő egyéb adófizetések kapcsolódó fizetési kötelezettségek szerepelnek. 13

15 A passzív időbeli elhatárolások tételei: Megnevezés Költségek Kamatráfordítások Egyéb ráfordítások Halasztott bevétel Összesen A költségek között a évet terhelő, de évben kifizetendő tételek szerepelnek. A kamatráfordítások között a mérleg fordulónapjáig megszolgált kamatok, az egyéb ráfordítások között a befektetési célú értékpapírok névértéke és nyilvántartási értéke közötti különbözetnek (árfolyamveszteség) az időarányos hányada került kimutatásra. Halasztott bevételként a térítés nélkül kapott eszközök bekerülési értékének a költséggel nem ellentételezett részét mutatja ki a Takarékszövetkezet Saját tőke Megnevezés Változás Növekedés Csökkenés Jegyzett tőke Leszállítás Tőketartalék Általános tartalék Képzés Eredménytartalék Előző évi MSZE Lekötött tart.felsz Lekötött tartalék Felszabadítás Értékelési tartalék Vagyonértékelés 0 0 Mérleg szerinti Tárgy évi MSZE eredmény Előző évi MSZE Saját tőke A jegyzett tőke változása a részjegytőke csökkenése miatt következett be. A változás bejegyzésére a évi beszámolót elfogadó közgyűlési határozat után (2013. év) került sor. Az adózott eredmény 10%-át a Takarékszövetkezet általános tartalékba helyezte. Az eredménytartalék a évi mérleg szerinti eredmény átvezetése, illetve a lekötött tartalékból történő felszabadítás összegének visszavezetése miatt nőtt. A lekötött tartalék ugyan ezzel az összeggel csökkent. 14

16 Szavatoló tőke és tőkemegfelelés Megnevezés Szavatoló tőke Tőkekövetelmény minimális szintje TMM a tőkekövetelmény minimális szintjén 27,15% 28,47% Felügyeleti felülvizsgálat tőkekövetelménye TMM a felügyeleti tőkekövetelmény szintjén 19,53% 21,57% Belső tőkemegfelelés tőkekövetelménye TMM a belső tőkemegfelelés szintjén 20,48% 22,10% A Takarékszövetkezetnél a rendelkezésre álló szavatoló tőke mindkét időszakban meghaladja a kockázatok fedezéséhez szükséges tőkekövetelményt Értékvesztés, céltartalék A Takarékszövetkezet a évi értékvesztés és céltartalék képzésnél a hatályos jogszabályok, illetve a kötelező érvényű (értékvesztés és céltartalék képzési szabályzat, fedezetértékelési) szabályzatai szerint járt el. Az értékvesztés állomány változásai: Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Ügyfelekkel szembeni követelés Befektetési célú részvényekre Készletekre Egyéb követelésekre Összesen A változás összegében a deviza árfolyamváltozás hatása is szerepel Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Ügyfelekkel szembeni követelés Befektetési célú részvényekre Készletekre Egyéb követelésekre Összesen A változás összegében a deviza árfolyamváltozás hatása is szerepel. Az ügyfelekkel szembeni követelésekhez hitelekhez kapcsolódó értékvesztés összege 48%- kal csökkent az előző évhez képest. 15

17 A változást befolyásolta: - a hitelek értékesítése miatt ezer forint összegű értékvesztés felhasználás, - a minősítések alakulása következtében ezer forint összegű értékvesztés képzés, illetve ezer forint értékvesztés visszaírás (az árfolyam változás hatása 626 ezer forint). Az értékelési eljárás változásának (az értékvesztés és céltartalék-képzési szabályzat változása) a Takarékszövetkezet eredményére gyakorolt pozitív hatása ezer forint. A csoportos egyszerűsített minősítésű ügyletek vonatkozásában a rossz kategóriában alkalmazott 100%-os mértékű értékvesztés 90%-ra csökkent, amely a fenti összegű értékvesztés felszabadítását eredményezte. A céltartalék állomány változásai: Megnevezés Nyitó Képzés Felhasználás Záró Nyugdíjra és végkielégítésre Hitelkeretre, garanciákra, kezességre Általános kockázati céltartalék Egyéb céltartalék Céltartalékok Megnevezés Nyitó Képzés Felhasználás Záró Nyugdíjra és végkielégítésre Hitelkeretre és garanciákra Általános kockázati céltartalék Egyéb céltartalék Céltartalékok A Takarékszövetkezet mindkét évben kizárólag függő kötelezettségek után számolt el céltartalékot. Céltartalék évben: - Vállalt garancia után: ezer forint - Kezességvállalás: ezer forint Az előző évi állományban ezer forint a hitelkeretek után és ezer forint a bankgarancia után képzett céltartalék. A Takarékszövetkezet a sajátos értékelés alá vont tételei után elszámolt értékvesztés és céltartalék képzés minősítési kategóriánkénti bemutatása a 2. sz. mellékletben található. 16

1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: KISKUN Takarékszövetkezet Székhely: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij u. 4. sz. Honlap címe: www.kiskuntakarek.hu Levelezési cím: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Mezőkeresztes, 2015. január 31. BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet Tóth Zoltánné ügyvezető Gárdonyi István gazdasági igazgató 1 1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET 3700 Kazincbarcika, Egressy Béni u.39. KSH:10043701-6419-122-05 Cg.:05-02-000268 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Kazincbarcika, 2015. április 15.... dr.kriston Krisztián

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.december 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.december 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.december 31. Dátum: Fehérgyarmat, 2015. április 7.... Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet Debreczeniné Olajos Katalin Varga Károlyné 1 1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Hajós, 2015. március 04. Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet www.hajositakarek.hu www.takarekbank.hu 1 1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Fülöpszállás, 2015. április 1. Losonczy Gáborné elnök-ügyvezető Nagyné Gubacsi Ilona ügyvezető-főkönyvelő 1 1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: Rónasági

Részletesebben

1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: Dunakanyar Takarékszövetkezet Székhely: 2023 Dunabogdány, Hajó u. 3. Honlap címe: www.dunakanyar-tksz.hu Levelezési cím: 2023 Dunabogdány, Hajó u. 3. Telefonszám:

Részletesebben

Cg.:05-02-000561 fordulónap: 2014.12.31 Zemplén Takarékszövetkezet

Cg.:05-02-000561 fordulónap: 2014.12.31 Zemplén Takarékszövetkezet KSH:10047303641912205 Cg.:05-02-000561 fordulónap: 2014.12.31 Zemplén Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2013.év 2014.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. 12. 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. 12. 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. 12. 31. Dátum: Szatymaz, 2015. február 25....... Szatymaz és Vidéke Takarékszövetkezet Csúri Péterné Szabó Krisztina elnök-ügyvezető főkönyvelő 1 1. A vállalkozás főbb adatai,

Részletesebben

Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet. Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet

Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet. Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet KSH szám: 11017897-6419-122-02 Cégjegyzékszám: 02-02-060089. Györök Zoltán Békési Rita ügyvezető igazgató főkönyvelő Kelt: Pécs,

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Kelt:... Györök

Részletesebben

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET ZIRC JÓZSEF A. u.4.. Cg.: 19-02-000398 2012.

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET ZIRC JÓZSEF A. u.4.. Cg.: 19-02-000398 2012. ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET ZIRC JÓZSEF A. u.4.. Cg.: 19-02-000398 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Takarékszövetkezet éves beszámolóját köteles közzétenni, ennél fogva köteles azt a Hpt.-ben

Részletesebben

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013.

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013. 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013. KSH: 10043316-6419-122-03 Cg.: 03-02-100020 Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. I. Általános rész. 1. A Takarékszövetkezet bemutatása 2. A beszámolót készítő vállalkozás

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. I. Általános rész. 1. A Takarékszövetkezet bemutatása 2. A beszámolót készítő vállalkozás KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Takarékszövetkezet éves beszámolóját köteles közzétenni, ennél fogva köteles azt a Hpt.- ben előírt feltételeknek megfelelő könyvvizsgálóval felülvizsgáltatni, azaz könyvvizsgálatra

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Endrőd és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET Gyomaendrőd, Hősök tere 10/2. Internet: www.endrod.tksz.hu Cjsz.: 04-02-000249 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet. 2013. évi beszámolója

Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet. 2013. évi beszámolója 2013. évi beszámolója KSH:10043615 6419 122 05 Cj.szám: 05-02-000267 Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG 2013. december 31. adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012. év 2013. év a.

Részletesebben

Tevékenységi zárómérleg

Tevékenységi zárómérleg MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET 7623 Pécs, Köztársaság tér 2.. Internet: www.mvhsz.hu Cg.: 02-02-060334 Tevékenységi zárómérleg 2015.01.09. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

RUM ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

RUM ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET RUM ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. I. Általános rész 1. Bevezető A Takarékszövetkezet a jogelőd Rum és Vidéke Takarékszövetkezet, a Gyöngyösmelléke Takarékszövetkezet, valamint

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2009.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. DRB DÉL-DUNÁNTÚLI Regionális BANK ZRT 7800 Siklós, Felszabadulás u.46-48. Cg.: 02-10-060351 ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés... 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. 255 MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET 7623 Pécs, Köztársaság tér 2.. Internet: www.mvhsz.hu Cg.: 02-02-060334 ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

KSH: 10117358-6419-122-08 Cg.: 08-02-000926 LÖVŐ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET (9461 Lövő, Fő út. 203.) 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE - 2 - I. Általános rész A Takarékszövetkezet bemutatása A beszámolót

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Környe-Bokod Takarékszövetkezet KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ Kelt: Környe, 2013. március 11. a Takarékszövetkezet vezetője 1. ÁLTALÁNOS FEJEZET 2 1.1. A Takarékszövetkezet bemutatása A

Részletesebben

KSH: 10044348-6419-122-08 Cégjegyzék szám: 08-02-000928 PANNONHALMA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 9090 Pannonhalma, Dózsa György u. 1. www.phalmatksz.hu 2013. évi Kiegészítő melléklet Pannonhalma, 2014.

Részletesebben

Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÉVES JELENTÉS 2014. december 31. ildiko.gaspare k@kh.hu Digitally signed by ildiko.gasparek@kh.hu DN: cn=ildiko.gasparek@kh.hu Date: 2015.04.28

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ I. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK 1. A vállalkozás bemutatása 1.1. A társaság neve, székhelye A társaság cégneve Argenta Kereskedelmi Szolgáltató Zrt. (rövidített neve:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2012

Kiegészítő melléklet 2012 Adószám: 11108944-2-51 Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 07-09-003060 Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2471 Baracska, Annamajor utca 1 2012 Fordulónap: 2012. december

Részletesebben

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről Tartalomjegyzék I.FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS... 2 II.MÉRLEG ( E Ft)... 3 III.EREDMÉNYKIMUTATÁS... 5 IV.A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 6 1.A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE... 6 2.SZÁMVITELI POLITIKA... 9 3.AZ

Részletesebben