Pénzügyi és Számviteli Kar Zalaegerszegi Intézete 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pénzügyi és Számviteli Kar Zalaegerszegi Intézete 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900"

Átírás

1 Pénzügyi és Számviteli Kar Zalaegerszegi Intézete 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Zalaegerszegi Intézete Könyvtárának online szakdolgozat-archívumából származik. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát illetik. Ha a szerző vagy tulajdonos külön is rendelkezik a dokumentum szövegében a terjesztési és felhasználási jogokról, akkor az ő megkötései felülbírálják az alábbi megjegyzéseket. Ugyancsak ő a felelős azért, hogy ennek a dokumentumnak az elektronikus formában való terjesztése nem sérti mások szerzői jogait, jogviszonyát vagy érdekeit. Az archívum üzemeltetői fenntartják maguknak a jogot, hogy ha kétség merül fel a dokumentum szabad terjesztésének jogszerűségét illetően, akkor töröljék azt az online szakdolgozattár állományából. Ez a dokumentum elektronikus formában szabadon másolható, terjeszthető, de csak saját célokra, nem-kereskedelmi jellegű alkalmazásokhoz, változtatások nélkül és a forrásra való megfelelő hivatkozással használható. Minden más terjesztési és felhasználási forma esetében a szerző/tulajdonos engedélyét kell kérni. Ennek a copyright szövegnek a dokumentumban mindig benne kell maradnia. A szakdolgozat szerzője a dokumentumra vonatkozóan az alábbi felhasználási engedélynyilatkozatot tette: Hozzájárulok, hogy szakdolgozatomat a főiskola könyvtára az Interneten megjelenítse. Az Interneten történő megjelenítés (közzététel) feltételei: - a közzététel kizárólag oktatási és tudományos, nonprofit célú, - a szerző hozzájárulása a hatályos szerzői jogszabályok értelmében nem kizárólagos, időtartamra nem korlátozott felhasználási engedély, - a felhasználás, terjesztés a kutatást végző felhasználók számára, magáncélra ideértve a másolatkészítés lehetőségét is csak úgy történhet, hogy az a felhasználó(k) jövedelemszerzése vagy jövedelemfokozása célját közvetve sem szolgálhatja és nem-kereskedelmi jellegű alkalmazásokhoz is csak változtatások nélkül, és a forrásra való megfelelő hivatkozással használható, - a szerzői és tulajdonosi jogok, valamint az üzleti célú felhasználási lehetőségek továbbra is a szerzőt illetik.

2 BGF Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Zalaegerszegi Intézete A Keszthelyi kistérség területfejlesztési koncepciójának aktualizálása Pintér Márta Pénzügy - vállalkozás szak EU projekttervező és finanszírozás szakirány 2009.

3

4 Tartalomjegyzék Bevezetés A Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás bemutatása A Társulás kialakulásának története A kistérségi Társulás működése, feladatellátása A kistérség helyzetértékelése Kiterjedés, természeti, környezeti adottságok Gazdaság Társadalom A Társulás projektjei LEADER Egyesület A Keszthelyi kistérségi települések fejlesztési céljainak összehasonlító elemzése Balatongyörök, Bókaháza, Esztergályhorváti, Gétye, Gyenesdiás, Karmacs, Keszthely, Szentgyörgyvár, Vállus, Várvölgy, Vindornyafok, Vindornyalak, Vonyarcvashegy, Zalaapáti, Zalaszántó, Zalavár A Keszthelyi kistérség területfejlesztési koncepciója Országos területfejlesztési dokumentumok Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció Országos Területfejlesztési Koncepció Új Magyarország Fejlesztési Terv Regionális és térségi területfejlesztési dokumentumok Nyugat-dunántúli Régió Regionális Átfogó Program Balaton Régió Fejlesztési Stratégiája Zala Megye Területfejlesztési Koncepció és Területfejl. Program A Keszthelyi kistérség SWOT analízise A Keszthelyi kistérség stratégiai programja Összefoglalás Felhasznált források jegyzéke Táblázatok jegyzéke Ábrák jegyzéke Mellékletek

5 Bevezetés A jelenleg Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás néven működő zalai kistérség 2007 szeptemberében jelentős területi átalakuláson ment keresztül. A Keszthely - Hévízi Kistérségi Többcélú Társulás szétvált, amelynek nyomán a kistérség 27 települése 16- ra apadt, lakossága 47 ezerről 34 ezerre, a területe pedig 503 km 2 -ről 349 km 2 -re csökkent. A változások nagymértékben érintették a Társulásnak a 2005-ben kidolgozott részletes területfejlesztési koncepcióját is. A szakdolgozat célja, hogy bemutassa a Társulást a területi átrendeződés után, s hogy az összetételének megváltozása milyen módon befolyásolta a területfejlesztési célokat, főbb prioritásokat. Röviden bemutatja a Társulás természeti, gazdasági, társadalmi helyzetét, értékeit, lehetőségeit, betekintést ad a Társulás működésébe, feladatellátásába, a közelmúltban megvalósított projektjeibe és a jövőbeni terveibe. Egy összehasonlító elemzés keretében részletesen bemutatja a Társulás településeinek 2005-ben meghatározott fejlesztési terveit és azok megvalósításának jelenlegi állapotát. Ezt követően áttekinti a területfejlesztés országos, regionális és térségi dokumentumainak alapvető elveit, ehhez kapcsolódva megfogalmazza a területfejlesztési koncepció átfogó és stratégiai céljait, az ezekhez kapcsolódó prioritásokat és intézkedési terveket. Figyelembe véve a szakdolgozat mennyiségi korlátaira vonatkozó szabályokat egyes fejezetek szándékosan lényegre szorítkozóak, rövidebb terjedelműek. 3

6 1. A Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás bemutatása 1.1. A Társulás kialakulásának története A Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás 16 tagtelepülése a Nyugatdunántúli Régió területén, Zala megye keleti részén, a Balaton, Kis-Balaton, a Keszthelyi hegység, a Zala folyó völgye mentén helyezkedik el. A tervezési-statisztikai kistérség kialakulását megelőzően az önszerveződés nyomán 3 önkéntes fejlesztési, funkcionális társulás működött a területen 1 : a Kis-Balaton Térségi Társulás, a Tátika - Rezi Régió Önkormányzati Társulás és a Keszthely - Hévízi Kistérségi Fejlesztési Társulás. Az önkéntes kistérségek tagtelepülést fogtak össze, megye és régióhatárokat is átlépve. Közülük az alábbi táblázatban azok kerültek felsorolásra, amelyek alkotói lettek a Keszthely- Hévízi tervezésistatisztikai kistérségnek. 1. táblázat: A három önkéntes társulás érintett települései Keszthely - Hévíz Kistérségi Fejlesztési Társulás (1994) Kis-Balaton Térségi Társulás (1993) Tátika-Rezi Régió Önkormányzati Társulás (1992) Keszthely Sármellék Zalaszántó Hévíz Zalavár Vindornyalak Gyenesdiás Szentgyörgyvár Vindornyafok Vonyarcvashegy Felsőpáhok Várvölgy Balatongyörök Zalaapáti Vállus Cserszegtomaj Bókaháza Rezi Esztergályhorváti Karmacs Gétye Alsópáhok Dióskál Nemesbük Egeracsa Zalaköveskút Zalaszentmárton Forrás: Natúr-, Kultúr Park Projekt Megvalósíthatósági Tanulmánya 2 A 244/2003. (XII. 18.) sz. Kormányrendeletben meghatározott követelmények szerint július 21-én az említett három önkéntes társulásból megalakult a Keszthely - Hévíz Kistérség Fejlesztési Többcélú Társulása. A Társulás a következő 27 települést foglalta magába: Keszthely (a székhely település), Alsópáhok, Balatongyörök, Bókaháza, Cserszegtomaj, Dióskál, Egeraracsa, Esztergályhorváti, Felsőpáhok, Gétye, Gyenesdiás, Hévíz, Karmacs, 1 PYLON Kft.: Keszthely - Hévíz Kistérségi Többcélú Fejlesztési Társulása Közös Térségfejlesztési Koncepciója Stratégiai Programja a időszakban, Bp p. 2 Natúr-, Kultúr Park Projekt Megvalósíthatósági Tanulmánya, BFH Európa Kft

7 Nemesbük, Rezi, Sármellék, Szentgyörgyvár, Vállus, Várvölgy, Vindornyafok, Vindornyalak, Vonyarcvashegy, Zalaapáti, Zalaköveskút, Zalaszántó, Zalaszentmárton és Zalavár. Az önkéntes társulás, a Keszthely - Hévíz Kistérségi Fejlesztési Társulás kiemelt feladata volt már a kezdetektől (1994) a területfejlesztés, a régiós gazdaság élénkítése, az örökségtémák és helyszínek megóvása, a turisztikai vonzerők bővítése, s a feladatok a tervezési statisztikai kistérség megalakulásával (2004) csak tovább bővültek. A Társulási Tanács mint a Társulás legfőbb irányító szerve által meghatározott feladatok adminisztrációs teendőit a Társulás munkaszervezete látja el, amelynek személyi állománya 2005-től kibővült. Ennek hátterében a többcélúság jegyében a Társulás által folyamatosan felvett új feladatok álltak. A vonatkozó törvény szerint átalakult Társulás 2005 júliusától a Keszthely - Hévízi Kistérségi Többcélú Társulás nevet vette fel. A Társulás életében jelentős változást hozott a 2007-es év, mert ekkor napirendre került a kistérségek besorolásának módosítási lehetősége, amely nyomán Zala megyében számos változás következett be. A törvényi lehetőséggel élve a korábbi hat (zalaegerszegi, zalaszentgrói, keszthely-hévízi, nagykanizsai, lenti, letenyei) kistérségből három új (hévízi, pacsai, zalakarosi) 3 megalakulásával 9 kistérség jött létre. Ez a Keszthely Hévízi Kistérséget olyan módon érintette, hogy szeptember 25-én a Társulás 27 településéből 11 kivált. Ebből 8 település: Alsópáhok, Cserszegtomaj, Felsőpáhok, Hévíz, Nemesbük, Rezi, Sármellék, Zalaköveskút az újonnan megalakuló Hévízi, további három - Dióskál, Egeraracsa és Zalaszentmárton - pedig a szintén új Pacsai kistérséghez csatlakozott. Ezt követően a 16 településre apadt Társulás új neve a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás lett. 3 KSH Statisztikai Tükör, 2008/81 sz.: A kistérségi szerkezet változása Zala megyében 5

8 1. ábra: A régi és az új kistérségi szerkezet összehasonlítása (Forrás: KSH Statisztikai Tükör) A kistérségi Társulás működése, feladatellátása A Társulás működtetésének alapvető szerve a Tanács, amelyet a tagtelepülések polgármesterei alkotnak. A Társulás létrehozásának fő célja 5 a tagtelepülésekre vonatkozó fejlesztési tervek, programok készítésének, megvalósításának, a településfejlesztés összehangolásának biztosítása a kistérség területén, továbbá, hogy a Keszthely és Környéke Kistérség nemzetközi kapcsolatainak fejlesztésével erősítse és kiaknázza az európai integrációból származó előnyöket, az egész kistérség idegenforgalmi és gazdasági fejlesztésére vonatkozóan. A települési önkormányzatok a többcélú kistérségi társulás keretein belül törekszenek a társulás intézményesítésére, a kistérség összehangolt fejlesztésének előmozdítására, az önkormányzati közszolgáltatások színvonalának kiegyenlített emelésére, az egyes térségi feladatok hatékony ellátására. A Társulás gondoskodik a társulási megállapodásban meghatározott térségi együttműködést igénylő a közszolgáltatások biztosításához kapcsolódó feladat- és hatáskörök ellátásáról. A Társulás munkaszervezete végzi az előkészítő, adminisztrációs, koordináló tevékenységet. A munkaszervezet átlagosan 7-8 fővel működik, jelenleg egy irodavezetővel, egy jogi, egy pénzügyi, egy területfejlesztési, egy közművelődési, egy ügyviteli referenssel, egy belső ellenőrrel, valamint egy GYES -en lévő vidékfejlesztési menedzserrel. 4 KSH Statisztikai Tükör II.évf.81 sz Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás társulási megállapodása (hatályos november 21.) 6

9 A Társulás költségvetésének bevételei, amiből a munkaszervezet működtetése is megvalósul, a feladatellátáshoz kapcsolódó normatíva rendszer alapján igényelt támogatásokból, a Társulás tagtelepüléseinek tagdíjaiból, valamint a különböző célokra nyert pályázati forrásokból történik. A Társulás az utóbbi 2 évben 210 és 260 millió Ft közötti költségvetéssel működött. A Társulás feladatai 6 Közoktatási feladatok A július 1. óta szervezett közoktatási feladatok során a Társulás gondoskodik közös közoktatási fejlesztési terv elkészítéséről, a Társulási Tanács dönthet közös intézményfenntartás létrehozásáról és fejlesztéséről. Jelenleg az óvodai nevelés és az általános iskolai oktatás a társulás működési területén önállóan, közszolgáltatási szerződés útján és mikrotársulások által fenntartott intézményekben történik. Azonban a közös kistérségi oktatási intézmény felállításának terve napirenden van. Szociális feladatok A szociális alapszolgáltatások körében a családsegítés, a gyermekjóléti alapellátási feladatok körében a gyermekjóléti szolgáltatás tartozik, amely ellátásáról a társulás mikrotársulások, valamint a Vöröskereszttel kötött ellátási szerződés útján gondoskodik július 1. óta. A szociális alapszolgáltatási feladatok közül feladat ellátási szerződés keretében a év negyedik negyedévétől a Társulás ellátja a támogató szolgáltatást, november 1-jétől pedig a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, amit június 29-től saját fenntartású, részben önálló intézménye, a Keszthely Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézménye jogutódjaként működő Keszthely és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központja útján biztosítja. Ugyancsak a 2006-ban létrejött és január 1-jétől jelentős személyi állománnyal bővült Szociális Szolgáltató Központ látja el a házi segítségnyújtás feladatát a kistérség területén. A Keszthelyi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Társulása január 1. óta szervezi a kistérség működési területére kiterjedően a gyermekek átmeneti gondozását biztosító helyettes szülői hálózatot. Az utóbbi feladatok ellátására a szolgáltatást igénybevevő önkormányzatok külön megállapodást kötnek. A 6 Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás társulási megállapodása 7

10 Társulás január 1-je óta biztosítja működési területén a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötött szerződés útján a fogyatékosok nappali ellátása szociális alapszolgáltatást. Egészségügyi feladatok A Társulás működési területén Keszthely kivételével az egészségügyi alapellátásokhoz kapcsolódó hétközi és hétvégi központi vidéki ügyelet működik a Keszthelyi Városi Kórházban, amely feladatellátás július 1-jétől indult. A sürgősségi orvosi ellátás fenntartásáról Keszthely Város Önkormányzata önállóan gondoskodik. Területfejlesztési feladatok A Társulás egyik legfontosabb feladata a területfejlesztés, ami az egyesülés, vagyis 2004 júliusa óta ellátásra került. Ez magában foglalja a kistérség területfejlesztési céljainak feltárását, programjainak kidolgozását, a finanszírozási lehetőségek felkutatását, különös tekintettel a megyei és regionális területfejlesztési és állami központi költségvetési forrásokra, valamint az EU s pénzalapokra és pályázati lehetőségre. A Társulás összefogja a térség épített és természeti környezet védelmével kapcsolatos infrastrukturális, környezetvédelmi, gazdaság- és vállalkozásélénkítő programjait, egyezteti a tagtelepülési önkormányzatok szükségleteit, pénzügyi és egyéb lehetőségeit, s ezek ismeretében meghatározza a fejlesztési célokat. Feladata továbbá, hogy kiemelje a kistérség idegenforgalmi értékeit, koordinálja a térség munkaerő-piaci és foglalkoztatási kezdeményezéseit, és önálló foglalkoztatási programokat indítson. Foglalkoztatási paktumot működtet. A társulás a céljainak megvalósítása érdekében kapcsolatot tart fenn az Országos Területfejlesztési Tanáccsal, a Nyugat-dunántúli Regionális Területfejlesztési Tanáccsal, a Regionális ügynökséggel, a Balaton Fejlesztési Tanáccsal (mivel a Kistérség települései a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet részei), a Balaton Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. munkatársával, a Zala Megyei Területfejlesztési Tanáccsal, a Kistérségben működő közigazgatási szervezetekkel, a kistérségi és Leader koordinátorokkal, valamint a területfejlesztésben közreműködő országos és helyi társadalmi szervekkel. Fontos koordináló szerepet játszik a területfejlesztésben érdekelt szervezetek együttműködésében. A Társulás megállapodást köthet a helyi önkormányzatokkal területfejlesztési programok finanszírozására és megvalósítására. 8

11 Környezet és természetvédelmi feladatok A Társulás összefogja a térség épített és természeti környezet védelmével kapcsolatos programjait, meghatározza a fejlesztési célok prioritásait, támogatja a térségben a megújuló energiaforrások hasznosításának lehetőségeit. A közös feladatellátás kezdete július 1. Közbiztonsági feladatok A Társulás együttműködik a térségben a bűnüldözésben és a bűnmegelőzésben érdekelt hatóságokkal, továbbá koncepciót készít a kistérség közbiztonságának javítása érdekében. Kistérségi ügyintézés korszerűsítése A kistérségi munkaszervezet biztosítja a tagtelepülésekkel való közvetlen kapcsolattartást informatikai fejlesztések megvalósítása révén. Mozgókönyvtári feladatok A Társulás 2006 novemberétől biztosítja a mozgókönyvtári feladatok ellátását és a megrendelt könyvtári szolgáltatásokhoz szükséges feltételek biztosítását. A Társulás elősegíti a nyilvános könyvtár (Fejér György Városi Könyvtár, Keszthely) és a könyvtári szolgáltató hely közötti információcserét, a megrendelések lebonyolítását. Az igényelt normatíva felét a Fejér György Könyvtár részére kerül működési célú támogatásként átadásra, másik feléből az érintett települések könyvtárhelyiségeinek fejlesztése kerül finanszírozásra. A mozgókönyvtári együttműködésben részt vevő településeink: Bókaháza, Esztergályhorváti, Gétye, Karmacs, Szentgyörgyvár, Vállus, Várvölgy, Vindornyafok, Vindornyalak és Zalavár. Sport és ifjúságvédelmi feladatok A Társulás támogatja a sport és ifjúságvédelmi feladatokat, összehangolja a hatáskörébe tartozó testnevelés és sport céljait szolgáló létesítmények fejlesztését, szolgáltatásainak biztosítását, a közös sportrendezvényekben való együttműködést. Segíti a kistérségi települések sporthagyományainak megismertetését, pályázatfigyeléssel és közös pályázatokkal segíti a sportolás feltételeinek és színvonalának javítását. Kiemelt figyelmet fordít a kistérségben működő sportszervezetek érdekérvényesítésére, az egymás közötti kapcsolatok segítésére. A feladatellátást a Társulás január 1. óta valósítja meg. 9

12 Belső ellenőrzési feladatok A belső ellenőr elvégzi a települési önkormányzatok, azok polgármesteri hivatalainak, körjegyzőségeinek, intézményeinek és Társulás munkaszervezetének belső ellenőrzését, valamint az intézményi társulások és a Társulás felügyelete alá tartozó költségvetési szervek ellenőrzését. A Társulás a működési területén a belső ellenőrzési feladatokat jelenleg a munkaszervezetének keretein belül látja el A kistérség helyzetértékelése 2. ábra: a jelenlegi Keszthelyi kistérség térképe (Forrás: VÁTI Kht. ) 10

13 Kiterjedés, természeti, környezeti adottságok 7 A Kistérség a 2007-es szétválást követően területi értelemben olyan formát öltött, hogy gyakorlatilag minden oldalról körülöleli a Hévízi kistérség településeit. Természetföldrajzi értelemben a Keszthelyi kistérség a Balaton, a Keszthelyi-hegység, a Kis-Balaton és a Zala-völgye mentén fekvő településekből áll, melyek közül négy található közvetlenül a Balaton partján (Keszthely, Gyenesdiás, Vonyarcvashegy, Balatongyörök). A Keszthelyi hegység környezetében helyezkedik el Vállus, attól északra Várvölgy, tőle északnyugati irányban található Zalaszántó és Vindornyalak. Ezektől a községektől délre Vindornyafok és Karmacs fekszik. A Zala közelében északról dél felé haladva találjuk Bókaháza, Gétye, Szentgyörgyvár, Zalaapáti, Esztergályhorváti településeket, s a Kis-Balaton mellett pedig Zalavárt (lásd 1. ábra). A természeti értékekben rendkívül gazdag kistérség elsősorban a Balaton, Kis-Balaton és a Keszthelyi-hegység adta értékek megőrzésére igyekszik nagy figyelmet fordítani, mivel ezek a területek jelentős turisztikai desztinációk is egyben. Nagy részük a Balaton-felvidéki Nemzeti Park területén található. Nagy hangsúly helyeződik a környezeti fenntarthatóságra és természetvédelemre. A térség a Zala vízgyűjtő területén helyezkedik el. A Balatonba ömlő folyó vízminősége sokat javult az elmúlt időszakban, bár a Keszthelyiöböl vizének tisztasága mindig kissé kedvezőtlenebb értéket mutat. A balatoni vízminőség javítása érdekében a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság megvalósította a Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer koncepciótervét, melynek alapja a korábban mocsárként létezett Zala-völgy ismételt elárasztása, s ennek következtében kialakuló mocsarasnádas terület a Zalán érkező tápanyagokat feldolgozza, csökkentve a Balaton eutrofizációs terhelését, s előidézve a vízminőség romlásának megállítását. Ugyanakkor az eredeti mocsárvilág részbeni visszaállítása elsősorban a madárvilág számára kialakított élőhelyek miatt jelentős természetvédelmi értéket képvisel. A főleg mészkőből és dolomitból, kis részben bazaltból felépülő Keszthelyi hegység többnyire tölgyes, bükkös erdőségeit a Bakonyerdő Zrt. kezeli, amelynek feladata a fenntartható erdőgazdálkodás, vadgazdálkodás és fafeldolgozás, ugyanakkor ellátja a természetvédelmi oltalom alatt álló területek szakszerű kezelését. Az uralkodó talajtípus a barnaföld. A térség éghajlati jellemzőit tekintve az éves csapadékmennyiség kb mm, uralkodó szélirány az északi, az éves napfénytartalom 2000 óra körüli, ennek megfelelően a térség a meleg- és napfényigényes kultúráknak (szőlő, gyümölcs) is kedvez. 7 PYLON Kft.: Keszthely - Hévíz Kistérségi Többcélú Fejlesztési Társulása Közös Térségfejlesztési Koncepciója Stratégiai Programja a időszakban, Bp

14 Gazdaság A kistérség területén a mezőgazdasági termelés alacsony szintű, főként kevéssé kvalifikált, néhány hektáron, viszonylag kevés géppel gazdálkodó családi vállalkozások működnek. A gazdálkodást elsősorban a jövedelem kiegészítés motiválja. A térségben a szervezett termelés és értékesítés alacsony szintű. A szántóföldi növénytermesztés erősen visszaszorult, azonban a gyümölcs- és szőlőtermesztésnek vannak hagyományai. A főleg belterületi ingatlanokon folytatott gyümölcstermesztés saját fogyasztáson túl a helyi idegenforgalom igényeit elégíti ki. Nagyüzemi módon történő gyümölcstermesztés csak elvétve jellemző (pl. Zalaszántón almatermesztés). A szőlőtermesztés nagy jelentőséggel bír elsősorban a Balaton mentén, valamint Várvölgy és Zalaszántó környékén. Az állattartásnak a térségben nincsenek nagy hagyományai, a sertés, baromfitartás családi vállalkozásként előfordul, a méhészet viszont jellemző, valamint a lótenyésztés indult fejlődésnek, s az arra épülő lovas turizmus hódít egyre nagyobb teret. A Balaton parton a halászat játszik még kiemelt szerepet. A mezőgazdaságra épülő ipar nagyon elenyésző a térségben. A keszthelyi hús- és tejüzem bezárásával gyakorlatilag alig létezik a feldolgozóipar. Ipari tevékenységet főként mikro- és kisvállalkozások látnak el, s ezek jelentős része valamilyen módon a turizmushoz kapcsolódik. Az aktív korú lakosság legnagyobb hányada a szolgáltató szférában dolgozik, amely a közszolgáltatások ellátásán túl szintén a turizmus szolgálatába van állítva. Így nem is véletlen, hogy a helyi gazdaság jövedelemtermelő képessége jórészt a turizmushoz kapcsolódik. A térség közlekedési infrastruktúrája viszonylag fejlett: a 71-es, 75-ös, 76-os főutak szelik át, az M7-es autópálya, valamint a sármelléki repülőtér közelsége pedig jelentős előny. A teljes Balatont, kisebb szakaszon a Kis-Balatont körülöleli a kerékpárút, ami az aktív turizmust kedvelők számára vonzó tényező. A szennyvízhálózat kiépítése még nem valósult meg az összes településen, de folyamatosan bővül, ahogy a vezetékes földgáz és hírközlési hálózat is Társadalom A 34 ezer állandó lakosú kistérség népsűrűsége 99 fő/km 2, ami egy kicsit alacsonyabb az országos átlagnál. A térséget sok szempontból el lehetne különíteni Balaton parti településekre és a tótól távolabb eső településekre. A Balaton partiak közül Gyenesdiás, Vonyarcvashegy, Balatongyörök lakosságszáma folyamatosan növekszik, bár nem a természetes szaporodás növekvő tendenciái nyomán, hanem a pozitív migrációs folyamatoknak köszönhetően. Keszthely és a háttérfalvak lakosságára az elöregedés, a természetes fogyás jellemző, mert a 12

15 fiatalok a munka vagy a szélesebb körű szolgáltatási lehetőségek miatt elköltöznek a nagyobb településekre. A lakosság jelentős része a szolgáltató szektorban, azon belül is a főként nyári szezonra korlátozódó idegenforgalomhoz kapcsolódó munkakörökben talál munkát. Abban az időszakban az álláskeresők aránya csökken, viszont a téli hónapokban a tendencia megfordul. A kistérség központja a 20 ezer állandó lakossal rendelkező Keszthely a környék kulturális és oktatási központja is egyben. A város számos általános és középiskolával rendelkezik, s az immáron Veszprém központtal működő Pannon Egyetem Georgikon Kara is itt található. Az eredetileg agrárszakember képzéssel foglalkozó, 1797-ben alapított egyetem folyamatosan próbál a piaci igények szerint megújulni szélesebb spektrumú képzési kínálattal, s több száz felsőfokú végzettségű fiatalt bocsát ki évente. Azonban a megfelelő munkahely hiányában a magasan kvalifikált munkaerő nagyobb városokban keres munkalehetőséget, így jelentős a várost és a térséget elhagyó, felsőfokú végzettségűek aránya. Egészségügyi szolgálat terén a térséget ellátja a Keszthelyen működő Városi Kórház. A közművelődés ellátásában számos intézmény vesz részt, Keszthely központtal: a Balaton Színház és Kongresszusi Központ, a Fejér György Városi Könyvtár, továbbá múzeumok, mint a Helikon Kastélymúzeum, a Balatoni és a Georgikon Majormúzeum stb. A térségben a turizmus nyomán a frekventált helyzetű Balaton parti települések kedvezőbb gazdasági helyzetben vannak, míg a háttértelepülések falusi turizmusa közel sem olyan versenyképes. A Balatontól távolabb eső települések a nyugodtabb, csendesebb életfeltételek biztosításával, az olcsóbb telekárakkal tudnak előnybe kerülni. 13

16 A Keszthelyi kistérség községeinek lakosságszáma Balatongyörök Bókaháza Esztergályhorváti Gétye Gyenesdiás Karmacs Szentgyörgyvár Vállus Várvölgy Vindornyafok Vindornyalak Vonyarcvashegy Zalaapáti Zalaszántó Zalavár lakosságszám (fő) lakosságszám (fő) települések neve 3. ábra: a Keszthelyi kistérség községeinek lakosságszáma (adatok: KSH 2008, saját feldolgozás) 1.4. A Társulás projektjei A Társulás - a területfejlesztési feladatai ellátásához kapcsolódóan - több kistérségi települési önkormányzatot, illetve egyéb szervezetet magában foglaló hazai, illetve nemzetközi projektet valósított meg az elmúlt években. A dolgozat a teljesség igénye nélkül kiemel, és röviden bemutat néhányat. A Társulás 2004-ben a Belügyminisztériumtól nyert vissza nem térítendő, működési jellegű, központi költségvetési támogatást, amiből részben külső szakértőkkel el tudta készíttetni a területfejlesztésnek a térségre vonatkozó alapdokumentumait: a területfejlesztési koncepciót (a három korábbi önkéntes társulás tíz éves múltja során kialakított fejlesztési anyagainak figyelembe vételével), a Natúr- kultúrpark, a Tematikus utak megvalósíthatósági tanulmányait és a Marketing tervet. Ez nagy lendületet adott a Társulás területfejlesztési programozási és pályázatokkal kapcsolatos tervezési feladatainak eredményesebb ellátásához. 14

17 A Balaton Fejlesztési Tanács által 2005-ben meghirdetett Pályázat Előkészítési Alap II. (PEA II.) felhívásában a kistérségi társulások is benyújthatták pályázataikat a régió számára kiemelt jelentőségű projektek teljes körű előkészítésének támogatására. A Társulás pedig támogatást nyert a sármelléki repülőtér infrastruktúra ellátása és közműveinek engedélyezési tervei (7 millió), a Keszthelyi - hegység turisztikai fejlesztése (5,5 millió), valamint a Tihanyi-félsziget, a Tapolcai-medence tanúhegyei és a Hévízi tó közös Világörökségi listára kerüléséhez kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmányok kidolgozására. A Hídépítés a régiók partjai között elnevezésű projekt a Magyarország- Ausztria PHARE CBC évi Kis Projekt Alapból elnyert 90 %-os támogatási intenzitással, nettó 20 ezer Euro (kb.5 millió költségvetéssel indult el 2005 végén. A projekt célja a Fertő-tó térségében elsősorban Ausztriában megvalósult természetvédelmi és kerékpáros turisztikai fejlesztések eredményeinek megismerése, átvétele és lehetőség szerint alkalmazása volt a Nyugat-Balaton térségében. A projektben a Társulás partnerei a Balaton Nemzeti Park Igazgatósága, a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatósága, a Hegykői Község Önkormányzata és osztrák oldalról a Neusiedler See- Seewinkel Nemzeti Park voltak. A projekt keretein belül egy 18 órás előadássorozat, két tanulmányút, továbbá egy, a Fertő-menti nemzetközi együttműködést értékelő, határ-menti partnerségi módszertanra vonatkozó tanulmány került elkészítésre. A Keszthely - Hévíz Kistérségi Foglalkoztatási Paktum létrehozása és határ-menti tapasztalatcsere c. Magyarország - Szlovénia PHARE CBC pályázat keretében a térség Ft támogatás nyert el, amihez a Társulásnak 10 % önrészt kellett biztosítani. A 2005 májusától 2006 szeptemberéig futó projekt keretében elkészült a helyzetelemzés és a térség foglalkoztatási stratégiája, amely célul tűzte ki a foglalkoztatási szint növelését, a munkanélküliség csökkentését, munkahelyek teremtését, a helyi foglalkoztatás növelését. Létrejött a Kistérségi Foglalkoztatási Paktum, annak menedzsment háttere, s több szeminárium, szervezetfejlesztési tréning és workshop ösztönözte a térségi párbeszédet, együttműködést a munkaügyi központ, az önkormányzatok, munkaadók, civilek és szakképző intézmények között. A projekt keretében az említett foglalkoztatási stratégia kidolgozásán túl több szlovén - Mura vidéki - tanulmányút, irodai eszközbeszerzés (bútor, számítógép, fénymásoló) és honlap fejlesztés is megvalósult. A projekt 2008-tól új életre kelt a Keszthelyi Akadémia Alapítvány koordinálásában, amiben a Keszthelyi és Hévízi kistérségek továbbra is együtt- 15

18 működnek - Keszthely és Hévíz Térsége Foglalkoztatási Paktum néven (lásd: Mellékletek 2. kép). A támogatásból - amit két évre egy fő projektmenedzser bérére és járulékaira, valamint működési költségek finanszírozására lehet fordítani tud folytatódni a kitűzött célok megvalósítása. A határrégiók sajátosságai című INTERREG III. A horvát- magyar projekt január és július között került megvalósításra 31 millió forintos pályázati forrásból. A projekt általános célkitűzése a vidéki gazdaság szereplőinek felkészítése, képzése volt a versenyképesség nyújtotta előnyök kihasználásának és a vidék népességmegtartó erejének megőrzése érdekében. A Társulás két partnere a keszthelyi Pannon Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kara és a horvát Krizevci Mezőgazdasági Főiskola volt, akik oktatói együttműködést, közös kutatási program kidolgozását, hallgatócserét bonyolítottak le és közös tananyag-fejlesztési és kísérleti oktatási programban működtek közre. A projekt keretében finanszírozásra került a tanulmányutak szervezése, eszközbeszerzés, a kutatómunka eredményeit összefoglaló tanulmány- és tananyagkészítés (lásd: Mellékletek 1. kép), konferenciák tartása, szakértők díjai és működési költségek. A projektben a Kistérség inkább közvetítő, koordináló szerepet játszott a két intézmény együttműködésének egyengetésében. A Nyugat-Dunántúli Regionális Ügynökség Kht. partnerként vett részt az Unió INTERREG III. C programja keretében támogatást nyert GRIP-IT TONE - Nemzetközi Turisztikai hálózat a történelmi központokban című projektben. A nemzetközi projekt célja négy régió (két olaszországi, egy cseh és a nyugat-dunántúli) együttműködésében nemzetközi mintaprojektek kidolgozása, a fenntartható turizmusfejlesztés és a történelmi örökséghelyszínek bemutatása volt. A Társulás 2006-ban sikeresen pályázott a GRIP-IT egyik alprojektjének megvalósítására, amelyhez euro (akkori árfolyamon kb. 10 millió önerő nélküli, utófinanszírozású forrást kapott. A szeptember és június között lezajlott projekt nyomán örökségvédelmi oktatáshoz kapcsolódó tananyagok fejlesztése, történelmi helyszínek, védett műemlékek bemutatását, dokumentálását segítő technikai eszközök beszerzése történt, valamint műemlékek 3D-s modelljét bemutató kisfilm készítése a Balatoni Múzeum számára. A pályázat keretében több szakmai konferencia valósult meg a partner országok térségeiben is. A forrásból a projekten dolgozó 2 irodai munkatárs bérének 30 %-a, valamint az iroda működéséhez kapcsolódó költségek is elszámolásra kerültek. 16

Felhasználóbarát települési környezet fejlesztése a Keszthelyi Kistérségben

Felhasználóbarát települési környezet fejlesztése a Keszthelyi Kistérségben Felhasználóbarát települési környezet fejlesztése a Keszthelyi Kistérségben TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0036. Helyi innovatív kezdeményezések megvalósítása a Keszthelyi Kistérségben Valcum Nyugat-Balaton Fejlesztési

Részletesebben

Egy önmagára talált kistérség

Egy önmagára talált kistérség A Nyugat-Balaton régiójának fenntartható fejlődést ígérő példái Huszti Levente Bevezetés Az új évezred kezdetén megfigyelhető, hogy a fenntarthatóság kérdése egyre nagyobb hangsúllyal szerepel a nemzetközi

Részletesebben

LEADER Helyi Akciócsoport

LEADER Helyi Akciócsoport Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 2011 Otthonunk a napsugaras Nyugat-Balaton A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia az alábbi településekre

Részletesebben

LEADER Helyi Akciócsoport

LEADER Helyi Akciócsoport Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 2013 Otthonunk a napsugaras Nyugat-Balaton A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia az alábbi településekre

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 29-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 29-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Zirc Kistérség Többcélú Társulása Tanács munkájáról Előadó: Fiskál János polgármester Az előterjesztés

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁRI AKCIÓCSOPORT HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI TERV

BALATONFÖLDVÁRI AKCIÓCSOPORT HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI TERV INTÉZKEDÉS, 1. TEVÉKENYSÉG, AKCIÓCSOPORTOK KIVÁLASZTÁSA MÁSODIK PÁLYÁZATI FORDULÓ BALATONFÖLDVÁRI AKCIÓCSOPORT AVOP LEADER+ Kódszám: 3.5.12 Tartalom Tartalom... 2 I. Helyzetértékelés... 3 II. Helyi vidékfejlesztési

Részletesebben

A Velencei-tó Térségfejlesztő Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája 2011

A Velencei-tó Térségfejlesztő Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája 2011 Velencei-tó a Természetes Egészség A Velencei-tó Térségfejlesztő Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája 2011 1.oldal Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló... 1 1.1 A Helyi

Részletesebben

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat gazdasági programja 2015-2019.

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat gazdasági programja 2015-2019. Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat gazdasági programja 2015-2019. 1 Tartalom 1. Bevezető... 4 2. Helyzetelemzés... 5 2.1 Nagykovácsi földrajzi elhelyezkedése, adottságai... 5 2.2 Főbb demográfiai jellemzők...

Részletesebben

Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Szociális térképe 2013-2014

Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Szociális térképe 2013-2014 . Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Szociális térképe 2013-2014 Készült a TÁMOP 2.4.5-12/3-2012-0036 pályázati program keretében Készítette: Bali Júlia Királyné Domaházi Csilla Kruppainé

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Alsónemesapáti Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Alsónemesapáti Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Alsónemesapáti Község Önkormányzata 2013 Tartalom Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 6 Célok... 11 A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése

Részletesebben

A LIFE BALATON PROJEKT SIKERESSÉGÉNEK

A LIFE BALATON PROJEKT SIKERESSÉGÉNEK BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK NAPPALI TAGOZAT EU-KAPCSOLATOK SZAKIRÁNY A LIFE BALATON PROJEKT SIKERESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA A projekt keretében megvalósult

Részletesebben

TARTALOM... 1 HELYZETÉRTÉKELÉS... 4 LEHETŐSÉGEK, PRIORITÁSOK, SWOT ANALÍZIS, A VÁROSFEJLESZTÉS KIEMELT CÉLJAI... 8 STRATÉGIAI PROGRAM...

TARTALOM... 1 HELYZETÉRTÉKELÉS... 4 LEHETŐSÉGEK, PRIORITÁSOK, SWOT ANALÍZIS, A VÁROSFEJLESZTÉS KIEMELT CÉLJAI... 8 STRATÉGIAI PROGRAM... Több, mint Balaton! Keszthely város Önkormányzata Képviselő Testületének Gazdasági Programja 2003-200 2006 Keszthely, 2003. december A gazdasági programot írta és összeállította: Huszti Levente közgazdász

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Nyírbátor Város Önkormányzata 2013. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 18 Célok... 19

Részletesebben

Balaton-felvidéki Akciócsoport LEADER Közösség Éltető Balaton-felvidékért Egyesület

Balaton-felvidéki Akciócsoport LEADER Közösség Éltető Balaton-felvidékért Egyesület Balaton-felvidéki Akciócsoport LEADER Közösség Éltető Balaton-felvidékért Egyesület Közösen az Éltető Balaton-felvidékért a helyi termékekre és szolgáltatásokra, a fenntartható turizmusra, a környezettudatos

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA és ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERVE

RÉTSÁG VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA és ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERVE RÉTSÁG VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA és ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERVE 2007-2013 Munkaváltozat 1. verzió (társadalmi egyeztetésre) 2008. április 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 1.1. Vezetői összefoglaló

Részletesebben

Élhetőbb Ellendért programozás 2013. műhelymunka sorozat. Helyi program II. Ellend község élhetőségének javítása érdekében

Élhetőbb Ellendért programozás 2013. műhelymunka sorozat. Helyi program II. Ellend község élhetőségének javítása érdekében Élhetőbb Ellendért programozás 2013 műhelymunka sorozat Helyi program II. Ellend község élhetőségének javítása érdekében Alpha Tender Kft. 2014 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 4 2. Tervezés a településeken...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Bánk Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Bánk Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Bánk Község Önkormányzata 2013. július 5. Türr István Képző és Kutató Intézet Cím: 1054 Budapest, Széchenyi u. 14. Telefon:06 1 882 3454 email: ugyfelszolgalat@tkki.hu web:

Részletesebben

HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA RÁBAKÖZ HVS - 2013 HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Vonzó, fejlett Rábaköz a Kisalföld szívében. Kapuvár, 2013.04.09. Módosítva: 2013. 05. 08. 2 Tartalom 1. Vezetői összefoglaló... 4 1.1. A Helyi Vidékfejlesztési

Részletesebben

GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI PROGRAM

GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI PROGRAM GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI PROGRAM 2015. március - 2020. március -TERVEZET- 2015. április xx. 1 Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 A település infrastruktúrája... 4 Közlekedés... 4 Közmű infrastruktúra...

Részletesebben

Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusz

Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusz Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusz Vállalkozásfejlesztési törekvések az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület területén Készítette: Fehérvölgyi Beáta Dr. Péter Erzsébet Kaszás Nikoletta Horváth

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági program 2015-2020.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági program 2015-2020. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági program 2015-2020. 1 T AR T A L O M J E G Y Z É K I. Általános bevezető 3. a) A gazdasági program szükségessége, aktualitása 3. b) A gazdasági program célja,

Részletesebben

A HÉVÍZI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2008-2018

A HÉVÍZI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2008-2018 A HÉVÍZI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2008-2018 Készült: a Hévízi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása megbízásából a Pannon Projekt Kft.-ben Szombathely, 2008. szeptember 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Szükségletfelmérés és Megvalósíthatósági tanulmány

Szükségletfelmérés és Megvalósíthatósági tanulmány C É L C s o p o r t T é r s é g f e j l e s z t ő, P r o j e k t t e r v e z ő é s M e n e d z s m e n t K f t. 8330 Sümeg, Hunyadi J. u. 2. Tel: (87) 350 621, 70/365 0939 - Fax: (87) 350 621 1 Szükségletfelmérés

Részletesebben

A BALATONFÖLDVÁRI KISTÉRSÉG KOMPLEX FEJLESZTÉSI PROGRAMJA

A BALATONFÖLDVÁRI KISTÉRSÉG KOMPLEX FEJLESZTÉSI PROGRAMJA A BALATONFÖLDVÁRI KISTÉRSÉG KOMPLEX FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2006-2013 2005. július 1./ A program készítés indokoltsága A Balatonföldvári Kistérség 2003. évben vált külön a Siófoki kistérségtől és lett önálló.

Részletesebben

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása. Közművelődési (kulturális) koncepció

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása. Közművelődési (kulturális) koncepció Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Közművelődési (kulturális) koncepció Készítette: Nagy Csaba 2008 1. Előzmények... 4 1.1. A koncepció kidolgozása... 4 1.2. A koncepció célja... 4 2. A koncepció

Részletesebben

III. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

III. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA KESZTHELY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA III. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Projekt azonosító: NYDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Nyugat-Dunántúli Operatív Program - Fenntartható

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program FERTŐHOMOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Helyi Esélyegyenlőségi Program FERTŐHOMOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Helyi Esélyegyenlőségi Program FERTŐHOMOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés...3 A település bemutatása...3 Népességi adatok... 9 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program FERTŐHOMOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Helyi Esélyegyenlőségi Program FERTŐHOMOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Helyi Esélyegyenlőségi Program FERTŐHOMOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés...3 A település bemutatása...3 Népességi adatok... 9 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

Jóváhagyta a Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Közgyűlése az 2/2011. (05.25.) számú határozatával

Jóváhagyta a Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Közgyűlése az 2/2011. (05.25.) számú határozatával A F E J L Ő D É S K A P U J Á B A N C É L U N K A Z É L H E T Ő B B, V O N Z Ó B B J Ö V Ő! A B A K O N Y É S B A L A T O N K E L E T I K A P U J A L E A D E R H E L Y I A K C I Ó C S O P O R T H E L Y

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013 2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013 2018. Szécsényfelfalu Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013 2018. 2013. július 16. 1 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 SZÉCSÉNYFELFALU BEMUTATÁSA... 5 Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja...

Részletesebben