A helyi vidékfejlesztési terv 2.sz. melléklete. Intézkedés B Fenntartható gazdasági modell kialakítása 1. alintézkedés 1 Ökoturisztikai fejlesztések

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A helyi vidékfejlesztési terv 2.sz. melléklete. Intézkedés B Fenntartható gazdasági modell kialakítása 1. alintézkedés 1 Ökoturisztikai fejlesztések"

Átírás

1 2. sz. Melléklet ADATLAP AZ INTÉZKEDÉSEK ÉS ALINTÉZKEDÉSEK 1 BEMUTATÁSÁRA 1. Az intézkedés és az alintézkedések sorszáma és megnevezése: Sorszám Megnevezés Intézkedés B Fenntartható gazdasági modell kialakítása 1. alintézkedés 1 Ökoturisztikai fejlesztések 2. alintézkedés 2 Vállalkozói együttműködés kialakítása 3. alintézkedés 3 Tradicionális termékek előállításának és piacra jutásának segítése Az intézkedés Beruházás jellegű Nem beruházás jellegű Jövedelemtermelő Nem jövedelemtermelő 1. alintézkedés X X X 2. alintézkedés X X 3. alintézkedés X X Kérjük, tegyen X-et a megfelelő rubrikába. 2. Az intézkedés célja Az intézkedés célja egy olyan gazdasági modell kialakítása, amelynek révén nő a vállalkozások jövedelemtermelő képessége. A megújuló környezetben ökoturisztika fejlesztések megvalósításával a kistérségi szolgáltatások számának és minőségének növelése - a gazdaság diverzifikálásával munkahelyek teremtése, a lakosságmegtartó képesség növelése. 3. Az intézkedés célcsoportja(i) Az intézkedés célcsoportjai a kistérségben működő: természetes személyek, őstermelő, egyéni vállalkozó, mikro- és kisvállalkozások, közhasznú társaságok 1 Az Adatlapban az alintézkedésekre vonatkozó információkat értelemszerűen csak akkor kell megadni, ha a bemutatott intézkedés alintézkedéskre bomlik. INTÉZKEDÉS-ADATLAP 1

2 civil szervezetek. A beruházások célcsoportja, azon vállalkozói kör, amely a helyi érdekek figyelembevételével kívánja megvalósítani fejlesztéseit. A pályázatoknál előnyt élveznek azon pályázók hátrányos helyzetűek, vagy hátrányos helyzetűeket alkalmaznak. Szintén előnyt élveznek a nők és a roma származású pályázók. 4. Az intézkedés célterülete (földrajzi hatókör) Aba, Csősz, Káloz, Nagylók, Sárszentágota, Sárosd, Sárkeresztúr, Soponya, Seregélyes,Tác községek területe. 5. Az intézkedés szükségességének indoklása (max karakter) A térség településein kevés a helyi munkalehetőség, a foglalkoztatottak csupán egyharmada dolgozik lakóhelyén. Kevés a szolgáltatás a településeken. A mezőgazdasági vállalkozások tekintetében is igaz a megállapítás. A településeken a természetes szaporulat negatív trendjét az utóbbi tíz évben sem sikerült megállítani. Magas az iparból és a mezőgazdaságból kikerült, alacsony képzettségű munkanélküliek aránya. A kistérség foglalkoztatási helyzete alapvetően Székesfehérvár gazdasági fejlődésének a függvénye, így annak túlzottan alárendelt. A nagyüzemi növénytermesztésre alapozott mezőgazdaság nem alkalmazkodik a kistérségi adottságokhoz, illetve piaci válságok esetén kétségessé válik jövedelemtermelő képessége. A nagyüzemi mezőgazdaság túlzott kiterjedése tovább csökkentheti a helyi foglakoztatást, illetve a települések népességmegtartó képességét. 6. Az intézkedés tartalma, tárgya (max karakter) Az intézkedés tartalma: 1. alintézkedés tartalma Az alintézkedés keretében támogatható: a természeti értékekre alapozott fenntartható turisztikai szolgáltatások kialakítása, fejlesztése, a meglévő szolgáltatások rendszerbe szervezésének elősegítése. Pl.: meglévő lovasturisztikai szolgáltatások rendszerbe szervezése, erdei iskolák fejlesztése 2. alintézkedés tartalma Az alintézkedés keretében támogatható: vállalkozások közötti együttműködések kialakítása, amelyek révén a mikro vállalkozások együttesen tudnak piaci szereplőként megjelenni, egymás tevékenységét kiegészítve piacot szerezni. Pl.: kistérségi építőipari klaszter, élelmiszeripari klaszter 3. alintézkedés tartalma Az alintézkedés keretében támogatható: INTÉZKEDÉS-ADATLAP 2

3 a kistérségben előállított kertészeti és egyéb termékek belső piacának megteremtése értékesítési csatornák kialakításával, termékfejlesztéssel, egységes arculat kialakításával. Pl.: kistérségi termékeket árusító mozgó bolt kialakítása, Sárvíz márkanév kialakítása 7. A projektek becsült száma, projekt-méret Intézkedés 1. alintézkedés 2. alintézkedés 3. alintézkedés A projektek becsült száma a pályázók fő típusai szerint Közszféra képviselői Civil szervezetek, magánszemélyek Vállalkozói szféra képviselői Maximális támogatási összeg ezer Ft Átlagos projekt méret Az intézkedés keretében pályázat benyújtására jogosultak köre Intézkedés: 1. alintézkedés természetes személyek, őstermelő, egyéni vállalkozó, mikroés kisvállalkozások, közhasznú társaságok, civil szervezetek, települési önkormányzatok, jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulások, önkormányzati intézmények. 2. alintézkedés természetes személyek, őstermelő, egyéni vállalkozó, mikroés kisvállalkozások, közhasznú társaságok, civil szervezetek, települési önkormányzatok, jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulások, önkormányzati intézmények. 3. alintézkedés természetes személyek, őstermelő, egyéni vállalkozó, mikroés kisvállalkozások, közhasznú társaságok, civil szervezetek, települési önkormányzatok, jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulások, önkormányzati intézmények. 9. A tervezett költségvetés Alintézkedések megnevezése Tevékenységek összköltsége Önrész Saját munkavégzés LEADER + támogatás Ebből Egyéb forrás (ezerft)* Max. támogatás /pályázat Max támogatott pályázat (db) INTÉZKEDÉS-ADATLAP 3

4 1. Ökoturisztikai fejlesztések Vállalkozói együttműködés kialakítása 3. Tradicionális termékek előállításának és piacra jutásának segítése Intézkedés összesen A sorok száma nem növelhető! *Egyéb forrás: a LEADER+ támogatáson kívüli, állami és EU-s támogatásnak nem minősülő forrás (pl. magánszemélyek pénzbeli hozzájárulásai, alapítványi támogatás, hitel, stb.) INTÉZKEDÉS-ADATLAP 4

5 10. Az intézkedés keretében megvalósult fejlesztések közvetlen eredményei: output- és eredmény-indikátorok Intézkedés mértékegység Közvetlen eredmények (indikátorok) Az output-indikátorok megnevezése 1. alintézkedés: db Turisztikai beruházás 7 2. alintézkedés: db Vállalkozói hálózat 5 Várható összesített eredmény 3. alintézkedés: db Értékesítési csatorna kialakítása Helyi termékek feldolgozása 1 db elárusító hely kialakítása 2 db helyi termék feldolgozása 11. Az intézkedés keretében megvalósított tevékenységek hosszabb távon jelentkező hatásainak bemutatása - a helyi társadalomra ( Különösen: fiatalok, hátrányos helyzetben lévők, nők, romák helyzetére), a gazdaságra, a természeti és épített környezetre és a helyi közösség egészére gyakorolt hatás (összesen max karakter): Az intézkedések eredményeként javul a nők helyzete, hiszen a turizmusban, az élelmiszer feldolgozás területén lehetőség van a részmunkaidős foglalkoztatás alkalmazására. A kistérségi képzési programoknak köszönhetően nő a nők képzettsége a GYES, GYED alatt, így a munka világába való visszalépés könnyebbé válik. A szolgáltatások számának növekedésével nő a nők által elérhető és betölthető munkahelyek száma. 12. Ismertesse, hogy milyen tényezők akadályozhatják, illetve teszik kockázatossá az intézkedés megvalósítását. (max karakter) Az intézkedés megvalósítását elsősorban a források esetleges elmaradása teszi kérdésessé. Véleményünk szerint az Eu-s költségvetés elfogadása megteremti a lehetőségét a további finanszírozásnak. Szintén kockázatot jelenthet a mikro, kis és közép vállalkozások tönkremenetele. Reményeink szerint ugyanakkor megáll a helyi gazdaság további sorvadása, hiszen gazdaságfejlesztésre komoly összegek állnak rendelkezésre. Az intézkedés sikerét a vállalkozók és hátrányos helyzetű rétegek ellenállása, illetve motivációjának hiánya akadályozhatja. Éppen ezért a tervezés folyamatában külön hangsúlyt fektettünk arra, hogy megszólítsuk őket illetve képviselőiket, szervezeteiket. Mivel a tervezés folyamatában tevékenyen részt vettek így várható az aktív részvételük. Az utóbbi években a vállalkozók a kistérségben több projekt kivitelezésében együttműködtek, így mára kialakult egy lazább együttműködés köztük. Ez nagymértékben segítheti a mostani pályázati aktivitást. 13. Kérjük, ismertesse az intézkedés keretében megvalósuló projektek eredményeinek továbbvitelére, fenntartására vonatkozó elképzeléseit! (Max karakter) Az intézkedés keretében megvalósított beruházások eredményeként kialakuló társadalmi ösz- INTÉZKEDÉS-ADATLAP 5

6 szefogás biztosítja a projektek továbbvitelét. A projektgazdák a megszerzett tapasztalatok birtokában képesek lesznek a projekt továbbfejlesztését saját maguk végigvinni és a fejlesztésekhez szükséges tőkét előteremteni. 14. Az intézkedésen belüli tevékenységek kapcsolódásai. Mutassa be az egyes tevékenységek (alintézkedések) egymáshoz való kapcsolódását! (max karakter) Az alintézkedések szervesen illeszkednek egymáshoz, hiszen mindegyik célja a kistérség gazdasági életének felpezsdítése, a fenntarthatóság szempontjainak figyelembevételével. A jelenlegi elmaradottságból adódó természeti értékekre alapozva mód nyílik a kistérségi szolgáltatóipar fejlesztésére. A kistérségi turizmus fejlesztéséhez ugyanakkor szükséges a helyi termékek, szokások, gazdálkodási módok megőrzése, bemutatása, fejlesztése. Az elkülönült fejlesztések csak akkor tudnak igazi eredményeket elérni, ha hálózatot alkotva egymást segítik, egymásra épülnek. Ezért nagyon fontos a kistérségi mikrovállalatok összefogását támogatni és így stabilizálni és fejleszteni őket. A három alintézkedés eredményeként kialakulhat egy olyan gazdasági modell, amelyben a különböző szereplők egymást segítve fejlesztik vállalkozásaikat a szinergia hatásait kihasználva. 15. Kérjük, mutassa be az intézkedés más intézkedéshez/intézkedésekhez való kapcsolódását. (max karakter)! A fenntartható gazdasági modell kialakítása direkt módon kapcsolódik többi intézkedéshez, hiszen közös a céljuk. A kistérség lakosságmegtartó erejének fejlesztéséhez elengedhetetlen új munkahelyek teremtése. A vállalkozói hálózatok, együttműködés kialakítása hozzájárul a társadalom belső önszerveződésének és kapcsolatainak kialakításához, a helyi közösségek fejlesztéséhez. A humán infrastruktúra fejlődésével növekszik a belső problémafelismerő képesség és az térség specifikus, azaz innovatív megoldások lehetősége. 16. Az intézkedések kiegészítő jellege. Mutassa be az egyes tevékenységek (alintézkedések) egyéb hazai vagy uniós támogatási jogcímhez való kapcsolódását! (max karakter) INTÉZKEDÉS-ADATLAP 6

7 Az első és második alintézkedés szorosan kapcsolódik a GVOP keretében meghirdetett vállalkozásfejlesztés, valamint a ROP keretében futó fejlesztési pályázatokhoz. A harmadik alintézkedés pedig kiegészíti az AVOP keretében meghirdetett pályázatokat. A felhívásunk a fent említettektől abban különbözik, hogy vállalkozók közötti együttműködéseket támogat. A beruházások éppen ezért hagyományos módon szinte nem is finanszírozhatók, hiszen a több szereplő miatt nehezen mutatható ki a jövedelmezőségük. A beruházások más forrásokból nem lennének piaci alapon finanszírozhatóak. INTÉZKEDÉS-ADATLAP 7

13. számú formanyomtatvány A 93/2007. (VIII.29.) FVM rendelet 6 (1) bekezdéséhez

13. számú formanyomtatvány A 93/2007. (VIII.29.) FVM rendelet 6 (1) bekezdéséhez H E L Y I K Ö Z Ö S S É G S T R A T É G I A I V Á Z L A T 13. számú formanyomtatvány A 93/2007. (VIII.29.) FVM rendelet 6 (1) bekezdéséhez A S Á R V Í Z T E L E P Ü L É S E G Y Ü T T E S, F E J É R M E

Részletesebben

2013. LEADER TERV VELENCEI-TÓ A TERMÉSZETES EGÉSZSÉG. Velencei tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület. Velence 2013.04.09. 58.

2013. LEADER TERV VELENCEI-TÓ A TERMÉSZETES EGÉSZSÉG. Velencei tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület. Velence 2013.04.09. 58. 2013. VELENCEI-TÓ TÉRSÉGFEJLESZTŐ EGYESÜLET HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 4.3 LEADER Terv LEADER TERV VELENCEI-TÓ A TERMÉSZETES EGÉSZSÉG Velencei tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület Velence 2013.04.09.

Részletesebben

Jóváhagyta a Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Közgyűlése az 2/2011. (05.25.) számú határozatával

Jóváhagyta a Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Közgyűlése az 2/2011. (05.25.) számú határozatával A F E J L Ő D É S K A P U J Á B A N C É L U N K A Z É L H E T Ő B B, V O N Z Ó B B J Ö V Ő! A B A K O N Y É S B A L A T O N K E L E T I K A P U J A L E A D E R H E L Y I A K C I Ó C S O P O R T H E L Y

Részletesebben

4. A Bakonyalja Helyi Akciócsoport pályázati felhívása... 21 Részletes támogatási jogcímek. 5. A programban kedvezményezett települések listája...

4. A Bakonyalja Helyi Akciócsoport pályázati felhívása... 21 Részletes támogatási jogcímek. 5. A programban kedvezményezett települések listája... TARTALOMJEGYZÉK 1. Az Európai Unió LEADER+ programjának ismertetése... 4 1.1. A LEADER-ről általában... 4 1.2. A LEADER három szakasza... 4 1.3. A LEADER program hét alapelve... 5 1.4. A LEADER programok

Részletesebben

HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI TERVE

HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI TERVE Az AVOP LEADER+ intézkedés keretében A BAKONYALJA Akciócsoport HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI TERVE A KISBÉRI KISTÉRSÉG KOMPLEX FEJLESZTÉSE A BAKONYALJAI BARANGOLÓ ÚTVONALHOZ KAPCSOLÓDÓAN Ácsteszér, 2005. december

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁRI AKCIÓCSOPORT HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI TERV

BALATONFÖLDVÁRI AKCIÓCSOPORT HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI TERV INTÉZKEDÉS, 1. TEVÉKENYSÉG, AKCIÓCSOPORTOK KIVÁLASZTÁSA MÁSODIK PÁLYÁZATI FORDULÓ BALATONFÖLDVÁRI AKCIÓCSOPORT AVOP LEADER+ Kódszám: 3.5.12 Tartalom Tartalom... 2 I. Helyzetértékelés... 3 II. Helyi vidékfejlesztési

Részletesebben

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület Az elérhetőbb jövő fejlesztése Jóváhagyva: 2013.04.10 Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport

Részletesebben

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Felső-Tisza Völgye

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Felső-Tisza Völgye Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Felső-Tisza Völgye Fenntartható vidékgazdálkodás, magas hozzáadott értékű, minőségi élelmiszertermeléssel, turisztikai termék-fejlesztéssel. Budapest, 2009 Május 8. A dokumentumban

Részletesebben

A SÁRVÍZ KISTÉRSÉG ÖKOTURISZTIKAI KONCEPCIÓ JÁNAK RÖVID ÖSSZEFOGLALÓ JA

A SÁRVÍZ KISTÉRSÉG ÖKOTURISZTIKAI KONCEPCIÓ JÁNAK RÖVID ÖSSZEFOGLALÓ JA A SÁRVÍZ KISTÉRSÉG ÖKOTURISZTIKAI KONCEPCIÓ JÁNAK RÖVID JA A SÁRVÍZ KISTÉRSÉG RÖVID BEMUTATÁSA A Sárvíz Kistérséget Fejér megye tíz községe - Aba, Cece, Csõsz, Káloz, Sárkeresztúr, Sárszentágota, Sáregres,

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIA

FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIA FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIA (TERVEZET) 1 Tartalomjegyzék oldal 1. Bevezetés 3. 2. Helyzetfeltárás 4. 2.1 A mikrotérség foglalkoztatási helyzete 4. 2.2 A foglalkoztatási helyzetre ható kiemelt tényezők 6.

Részletesebben

A Tisza-menti LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának 2011. évi felülvizsgálata

A Tisza-menti LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának 2011. évi felülvizsgálata A Tisza-menti LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának 2011. évi felülvizsgálata 1. Vezetői összefoglaló 1.1. A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia jövőképe A térségben működő élelmiszergazdasághoz

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJA

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJA SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJA 2014. JÚNIUS 13. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJA Készült a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat megbízásából A területfejlesztési

Részletesebben

Híd a forráshoz civil szervezetek pályázati forráshoz való hozzáférését elősegítő kiadvány

Híd a forráshoz civil szervezetek pályázati forráshoz való hozzáférését elősegítő kiadvány Híd a forráshoz civil szervezetek pályázati forráshoz való hozzáférését elősegítő kiadvány Felelős kiadó: Együtt a Munkaerőpiac Fejlesztéséért Alapítvány 1021 Budapest, Budakeszi út 77. III/8. Telefon:

Részletesebben

Sokszínű természet, sokszínű társadalom a Körösök Völgyében

Sokszínű természet, sokszínű társadalom a Körösök Völgyében Sokszínű természet, sokszínű társadalom a Körösök Völgyében A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája 2013. április TARTALOM I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ I.1. A HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI

Részletesebben

A Velencei-tó Térségfejlesztő Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája 2011

A Velencei-tó Térségfejlesztő Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája 2011 Velencei-tó a Természetes Egészség A Velencei-tó Térségfejlesztő Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája 2011 1.oldal Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló... 1 1.1 A Helyi

Részletesebben

HPME/célterület tervezési útmutató

HPME/célterület tervezési útmutató HPME/célterület tervezési útmutató Tartalom Bevezetés 2 Az intézkedés/célterület egyeztetés ütemezése 2 LEADER-szerűség az intézkedések, projekt javaslatok vonatkozásában 2 Alapfogalmak: 5 Jogcím: 5 HPME:

Részletesebben

Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusz

Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusz Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusz Vállalkozásfejlesztési törekvések az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület területén Készítette: Fehérvölgyi Beáta Dr. Péter Erzsébet Kaszás Nikoletta Horváth

Részletesebben

A NAGYKÁTAI KISTÉRSÉG GAZDASÁGTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA II. kötet

A NAGYKÁTAI KISTÉRSÉG GAZDASÁGTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA II. kötet A NAGYKÁTAI KISTÉRSÉG GAZDASÁGTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA II. kötet 2005. november 1. PRIORITÁS: A HELYI VÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK JAVÍTÁSA...4 1.1. Stratégiai Program: A HELYI VÁLLALKOZÁSOK

Részletesebben

Nyugat-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetői összefoglaló

Nyugat-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetői összefoglaló Nyugat-dunántúli Operatív Program 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Akcióterv vezetői összefoglaló 2007. július 25. 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, Prioritás

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi kistérség. Helyi Vidékfejlesztési Stratégia

Hódmezővásárhelyi kistérség. Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Hódmezővásárhelyi kistérség Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Kistérség-település-ember-gondolat +LEADER 1. Vezetői összefoglaló 1.1 Jövőkép A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia megvalósulásával az Akciócsoport

Részletesebben

Ózd Város Önkormányzatának Gazdaságfejlesztési Stratégiája

Ózd Város Önkormányzatának Gazdaságfejlesztési Stratégiája 2014. március Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 1. Vezetői összefoglaló... 2 2. A helyi gazdaságfejlesztési stratégia célja... 4 3. Helyzetértékelés Társadalmi- és Gazdasági mutatók... 4 3.1. 3.2. 3.3.

Részletesebben

A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA

A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2. SZ. MUNKAVÁLTOZAT) Készítette a Tolna Megyei Önkormányzat megbízásából a HOZAM 2001 Vidékfejlesztő és Gazdasági Szolgáltató Kft. Szekszárd, 2013. november

Részletesebben

Balaton-felvidéki Akciócsoport LEADER Közösség Éltető Balaton-felvidékért Egyesület

Balaton-felvidéki Akciócsoport LEADER Közösség Éltető Balaton-felvidékért Egyesület Balaton-felvidéki Akciócsoport LEADER Közösség Éltető Balaton-felvidékért Egyesület Közösen az Éltető Balaton-felvidékért a helyi termékekre és szolgáltatásokra, a fenntartható turizmusra, a környezettudatos

Részletesebben

Regionális Fejlesztés Operatív Program

Regionális Fejlesztés Operatív Program MAGYAR TERÜLET- ÉS REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI HIVATAL Regionális Fejlesztés Operatív Program Programkiegészítő dokumentum 2004-2006 2004. január 28. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 I.1 REGIONÁLIS FEJLESZTÉS

Részletesebben

HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA RÁBAKÖZ HVS - 2013 HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Vonzó, fejlett Rábaköz a Kisalföld szívében. Kapuvár, 2013.04.09. Módosítva: 2013. 05. 08. 2 Tartalom 1. Vezetői összefoglaló... 4 1.1. A Helyi Vidékfejlesztési

Részletesebben

Előterjesztés - Vértes-Gerecse Közösség Közgyűlése 2009.05.11. Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata

Előterjesztés - Vértes-Gerecse Közösség Közgyűlése 2009.05.11. Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata 1. A HVS t érintő módosítások a 2009. évi felülvizsgálatnál: 1.1. A LEADERV Terv szabályozása IV. tengely 1.2. A III. tengely esetében a projektméretek lehatárolása 1.1. A LEADERV Terv szabályozása IV.

Részletesebben

Integrált településfejlesztési stratégia. Fejlõdés a közösség erejével. Jóváhagyva a 33/2015. (III.19.) Kt. sz. határozatával

Integrált településfejlesztési stratégia. Fejlõdés a közösség erejével. Jóváhagyva a 33/2015. (III.19.) Kt. sz. határozatával Integrált településfejlesztési stratégia Fejlõdés a közösség erejével Jóváhagyva a 33/2015. (III.19.) Kt. sz. határozatával NAGYKOVÁCSI INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Elfogadva a 33/2015. (III.19.)

Részletesebben

Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA. Kecskemét 2014. május

Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA. Kecskemét 2014. május Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA Kecskemét 2014. május Tartalom I. STRATÉGIAI PROGRAM... 5 1. A TERVEZÉSI FOLYAMAT ELJÁRÁSAINAK, A TERVEZÉS TÁRGYKÖRÉNEK ÉS KÖRÜLMÉNYEINEK

Részletesebben

A turizmus fejlesztés részterülete az ÚMVP-ben

A turizmus fejlesztés részterülete az ÚMVP-ben A turizmus fejlesztés részterülete az ÚMVP-ben 4.3.3. A turisztikai tevékenységek ösztönzése a) A támogatás jogalapja: A Tanács 1698/2005/EK rendelete, az 52. cikk a) pontjának iii alpontja és az 55. cikk

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 3.0 verzió (munkaközi változat) Operatív Program Tervezés 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján. A SA alapokra vonatkozó

Részletesebben