13. számú formanyomtatvány A 93/2007. (VIII.29.) FVM rendelet 6 (1) bekezdéséhez

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "13. számú formanyomtatvány A 93/2007. (VIII.29.) FVM rendelet 6 (1) bekezdéséhez"

Átírás

1 H E L Y I K Ö Z Ö S S É G S T R A T É G I A I V Á Z L A T 13. számú formanyomtatvány A 93/2007. (VIII.29.) FVM rendelet 6 (1) bekezdéséhez A S Á R V Í Z T E L E P Ü L É S E G Y Ü T T E S, F E J É R M E G Y E Z Ö L D S Z I G E T E 1. Helyzetelemzés: Erőforrások, fejlesztési potenciál: Természeti, kulturális erőforrások: Magas táji, ökológiai értékű mikrorégió (Sárvíz ökofolyosó, erdők, vizes élőhelyek, tájvédelmi körzetek), Kiváló földrajzi fekvés az országon belül, európai szinten is könnyen elérhető térség, Magas agroökológia potenciálú művelhető területek, Európai szinten jegyzett természeti értékek, egyedi természet-, vadon élő állat- és madárvédelmi területek, Kulturális örökség magterületek (Tác-Gorsium, szabadbattyáni ásatások, kastélyok, népi építészeti értékek). Kedvező humán-erőforrás helyzet Pozitív vándorlási egyenleg a térség északi részén, Országos viszonylatban magas képzettségű munkaerő a térség északi részén, Kiépült oktatási infrastruktúra, Gazdaság fejlesztési potenciál: Logisztikai fejlesztések megnyíló lehetősége a börgöndi reptér aktiválásával, Befektetéseket fogadó területek megléte (ipari parkok, reptér melletti gazdasági övezet), A székesfehérvári gazdasági agglomeráció második hullámú fejlődésének fogadó területe, Kedvező termőhelyi adottságok, Ökoorientált térhasználatra történő áttérés célterülete, Potenciális felvevő piacok közelsége (Budapest, Székesfehérvár, Veszprém, Balaton), Szabadidő, falusi, ökoturizmus fejlesztés lehetősége. Hiányosságok: Természeti, kulturális környezet gyengeségei: Környezetvédelmi problémák (Inota meddőhányó, Nádor vízminőség, szennyezett iszap, veszélyeztetett karsztvízbázis, Szár-hegy védelme), Szennyvízkezelés megoldatlanságai, Rossz birtokstruktúra (rendezetlenség, töredezettség, az agroökológiai potenciálnak nem megfelelő használat), Korszerű vízgazdálkodási rendszer hiánya. Humán-erőforrás helyzet Formázott: Felsorolás és számozás 1

2 Jelentős népességcsere a rendszerváltás óta (város-falu), a tradicionális faluközösségek elsorvadása, új közösségi tudat hiánya, A helyi civil társadalom gyengesége (kevés civil szervezet, alacsony forrásszerző és forrásabszorpciós képesség), Sok megoldatlan/megoldandó probléma az oktatási rendszerben, Elöregedés a térség déli részén, Természetes szaporulat folyamatos csökkenő trendje, Rétegproblémák a foglalkoztatásban, Hátrányos szociális helyzetben lévő társadalmi csoportok mobilitás hiánya. Gazdaság fejlesztési problémák: A helyi szolgáltató szektor gyengesége, Adatátviteli rendszerek hiányosságai, Forrásabszorpciós képesség hiánya úgy a közösségi, mint a civil szférában, Jövedelem kiáramlás a helyi gazdaság alacsony teljesítőképessége miatt, Mezőgazdasági termékek feldolgozó kapacitása alulfejlett, Infrastrukturális hiányosságok 2. Általános célok és jövőkép: Jövőkép: A Sárvíz településegyüttes 2013-ra környezeti értékeire támaszkodó, magas életminőséget biztosító vonzó és élhető vidékké válik, Fejér Megye Zöld Szigete -ként Általános célok Fenntarthat ó környezet használati rendszer létrehozása, működtetése Fenntarthat ó gazdasági modell kialakítása Település- és térségmarketin g Humán erőforrás fejlesztés a felnőttképzé s segítségével Magas életminősége t biztosító települési környezet kialakítása Közösségfejleszté s a civil társadalom erősítésével 2, 4, 6, 1, 3, 7, 11, 13 Kapcsolódó modulok száma 7, 9 8, 12 5, 6, 8, 10, A hat általános cél lefedi az akcióterv készítése során feltárt legfontosabb problémákat és jól tükrözi a térség jövőképét. Az előirányzatok prioritásokként- kezelik a térség természeti, környezeti, társadalmi és gazdasági problémáit. A prioritásokon belül megvalósuló intézkedések egységes keretben kezelik a fejlesztéseket, ezáltal ezek kisebb méretük ellenére szinergikusan egymásra épülnek. A természeti erőforrások megőrzése és fejlesztése révén javul a környezet állapota, a lakosságmegtartó és vonzó képesség. A vonzó környezet segíti az ökoturisztikai beruházásokat, ezáltal növelve a térségi szolgáltatások számát és színvonalát, valamint a jövedelemtermelő képességet. A mezőgazdaság környezetbarát fejlesztése egyszerre javítja a környezet állapotát, a szebb környezetnek köszönhetően segíti a turizmus lehetőségét, növeli a 2

3 versenyképességet és munkahelyeket teremt. A mezőgazdaság alkalmas lehet az alacsony képzettségűek foglalkoztatására, segítve ezáltal integrálódásukat a munka világába. A kisvállalkozói szektor hálózat fejlesztése növeli a térség vállalkozói közötti információáramlást, együttműködést. Munkahelyeket teremt lehetőséget biztosítva a részmunkaidős foglakoztatásra, a többletjövedelmeken keresztül növelve a térségi lakosság vásárlóerejét. A humán infrastruktúra fejlesztése növeli a térség lakosainak képzettségi szintjét, ezáltal segítve a vállalkozói szektort és csökkenti a társadalmi lemaradást. A civil kezdeményezések támogatása növeli a térségi öntudatot, a helyi társadalmi élet felpezsdítésével segít a lakosság mobilizálásában és a helyi problémamegoldó készség fejlesztésében. A Leader+ megközelítés eredményeként véleményünk szerint 5-10 év alatt megváltozhat a közgondolkodás és a helyi társadalom képessé válhat a saját problémáinak kezelésére. A különböző érdekcsoportok közötti együttműködés révén egymás problémáinak felismerése és a közös megoldások keresése révén a támogatások katalizáló hatása jelentősen emelkedni fog. 3. Gazdaságfejlesztési koncepció A második cél-csoportban olyan gazdasági modell kialakítását tűztük célul, amely figyelembe véve a térség adottságait fenntartható fejlődési pályát alakítana ki maga számára. A térség természeti értékeire alapozva ökoturisztikai fejlesztéseket kívánunk támogatni. A fejlesztések egymásra épülve, hálózatba szervezve lehetőséget teremtenek a turisták számára, hogy kéthárom napot, egy hosszú hétvégét tartalmasan eltöltsenek. Szintén fontosnak tartjuk a már meglévő mikro vállalkozások közötti együttműködések támogatását, hiszen a csatlakozás utáni közösségi piacon csak az együttes piaci jelenlétnek van jövője. A térségben szintén fejleszteni szükséges a szolgáltatások színvonalát, hiszen ma ezek sem a lakosságot, sem a vállalkozói szektort nem szolgálják ki kellőképpen. A gazdaság fejlesztésének fő célja a munkahelyteremtés, hiszen nem tartható, hogy a munkavállalók nagy része a közeli nagyvárosba ingázik. A mai legnagyobb foglalkoztató a mezőgazdaság, de a termékek helyi feldolgozása sajnos a 90-es években megszűnt. Ezen feltétlenül változtatni kell, hiszen az árrések ma nem az alapanyag termelésben, hanem a kész termék előállításban és kereskedelemben, értékesítésben mutatkoznak meg. Éppen ezért fontos a helyi termékek feldolgozása és a direkt értékesítési csatornák fejlesztése. A térség gazdasági- és turizmusfejlesztése szervesen épít a természeti környezetre, annak megőrzése, fejlesztése döntő fontosságú. A turizmus kérdésében az értékek mellett meghatározó földrajzi fekvés. 4. Szolgáltatásfejlesztés, életminőség javítás A minőségi élhető lakókörnyezet kialakítása érdekében szükség van környezet-használati rendszer fejlesztésére, vonzó településképre, marketingre, szolgáltatásfejlesztésre egyaránt. A humán erőforrások, közösségek fejlesztése érdekében rendezvények, programok, képzések és önállóan működő közösségi projektek létrehozása szükséges. Gyenge szolgáltatások fejlesztése mind az itt élők, mind a turizmus miatt szükséges, jövedelmet tart a térségben Környezetvédelmi problémák: a természeti környezet rehabilitációja szükséges a fenntartható fejlődés megvalósításához. A mezőgazdasági termékek feldolgozottsági szintjének növelése értéknövelő és jövedelemteremtő hatású. 3

4 A turizmusból származó jövedelem elsődlegesen a térségen kívül keletkezett jövedelem bevonzását jelenti. Internet használat fejlesztése az információk korszerű áramlása miatt fontos. A kulturális és közösségi élet fejlesztése, a térség arculatának fejlesztése, a civil szervezetek támogatása a folyamatok társadalmi támogatása és tartóssá tétele miatt fontos. A tervezési folyamat során figyelembe vettük a már meglevő programokat, áttekintettük a megvalósult elemeket illetve elemeztük a meglevő anyagok időtállóságát. A jelenleg futó Sárvíz térségi LEADER program alapelemei és célkitűzései meghatározóak voltak a tervezésben. 5 Összefüggések Fenntarthatóság A fenntarthatóság egyik pillére a természeti környezet felelős használata, ez a program egyik fő pontja. A fenntarthatóságot ezen felül az erőforrások által termelt javak áramlásának iránya határozza meg. Jelen stratégia célja az értékek és javak áramlási egyensúlyának megteremtése azáltal, hogy új értékek teremtésére használjuk az erőforrásokat illetve máshol termelt jövedelmet vonzunk a térségbe a turizmus által. A humán erőforrások, az egyének és közösségek fejlesztése teszi hosszú távon is működővé a folyamatokat és segíti elő a fejlesztési projektek fenntartását, másolódását, ismétlését. Esélyegyenlőség A képzési programok kialakításánál fontos szempont, hogy munka világában nehezebb helyzetben levő nők illetve az alacsonyabban képzett rétegek élethosszig tartó tanulásának elősegítése a felnőttképzés segítségével. Az újonnan létrejött Sárvíz Helyi Vidékfejlesztési közösség több településén van jelen reprezentatív arányban roma közösség. A tervezés során figyelembe vesszük sajátos szempontjaikat. Jól igazolja ezt a szándékot, hogy a Sárvíz Térség jelenleg futó LEADER programjának Helyi Bíráló és Monitoring Bizottságában a sárkeresztúri roma közösség képviseletet kapott. Az általános célokhoz tartozó modulok felsorolása 1. Turizmus 2. Biogazdálkodás 3. Megújuló energia 4. Fenntartható agrárgazdaság 5. Épített örökség megőrzése, falufejlesztés 6. Természet- és tájmegőrzés 7. Helyi termékek előállítása és promóciója 8. Hátrányos helyzetű térségek felzárkóztatása 9. Határon átnyúló és közösségek közötti gazdasági, társadalmi és kulturális kapcsolatok fejlesztése 10. Önkormányzati szolgáltatások és közösségi közlekedés fejlesztése 11. Szabadidős szolgáltatások (sport, rekreáció, szórakozás) térségi fejlesztése 12. Helyi identitás- és kapacitásfejlesztés, képzés 13. Általános vállalkozás ösztönzés, helyi vállalkozások hálózatosodásának támogatása 4

5 14. Civil közösségek tartós hatású fejlesztése, a helyi kultúra és közösségi értéket teremtő személyes önmegvalósítás támogatása 5

MEZŐTÚR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002

MEZŐTÚR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 MEZŐTÚR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 MEZŐTÚR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015. május Készült: Belügyminisztérium megbízásából Projekt

Részletesebben

Sokszínű természet, sokszínű társadalom a Körösök Völgyében

Sokszínű természet, sokszínű társadalom a Körösök Völgyében Sokszínű természet, sokszínű társadalom a Körösök Völgyében A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája 2013. április TARTALOM I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ I.1. A HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI

Részletesebben

FEJÉR MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

FEJÉR MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FEJÉR MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Egyeztetési anyag 2013. április 24. Készült a Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal megbízásából a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. Területi és Építésügyi

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2030

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2030 KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2030 MEGBÍZÓ: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉSZÍTETTE: ECORYS MAGYARORSZÁG Kft. TÉR-T-REND Kft. 2014. június TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés...

Részletesebben

A 449/2014. (IX.25.) Kgy. határozattal megállapítva

A 449/2014. (IX.25.) Kgy. határozattal megállapítva A 449/2014. (IX.25.) Kgy. határozattal megállapítva KÉSZÍTETTÉK MEGBÍZÓ EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3300 Eger, Dobó tér GENERÁLTERVEZŐ Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató

Részletesebben

REGIONÁLIS STRATÉGIAI PROGRAM 2007-2013

REGIONÁLIS STRATÉGIAI PROGRAM 2007-2013 KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ REGIONÁLIS STRATÉGIAI PROGRAM 2007-2013 Szerkesztette: MTA RKK NYUTI KDKCS 2006. április 25. BEVEZETÉS... 8 JÖVŐKÉP... 9 Stratégiai fejlesztési célok... 10 Specifikus fejlesztési

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (2014-2020)

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (2014-2020) HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (2014-2020) JAVASLATTEVŐ MUNKAANYAG Felelős tervező Dr. Szlávik János dékán, egyetemi tanár Eszterházy Károly Főiskola Vezető tervező Dr. Kovács Tibor tanszékvezető

Részletesebben

Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA. Kecskemét 2014. május

Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA. Kecskemét 2014. május Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA Kecskemét 2014. május Tartalom I. STRATÉGIAI PROGRAM... 5 1. A TERVEZÉSI FOLYAMAT ELJÁRÁSAINAK, A TERVEZÉS TÁRGYKÖRÉNEK ÉS KÖRÜLMÉNYEINEK

Részletesebben

HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA RÁBAKÖZ HVS - 2013 HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Vonzó, fejlett Rábaköz a Kisalföld szívében. Kapuvár, 2013.04.09. Módosítva: 2013. 05. 08. 2 Tartalom 1. Vezetői összefoglaló... 4 1.1. A Helyi Vidékfejlesztési

Részletesebben

HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI TERVE

HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI TERVE Az AVOP LEADER+ intézkedés keretében A BAKONYALJA Akciócsoport HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI TERVE A KISBÉRI KISTÉRSÉG KOMPLEX FEJLESZTÉSE A BAKONYALJAI BARANGOLÓ ÚTVONALHOZ KAPCSOLÓDÓAN Ácsteszér, 2005. december

Részletesebben

Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programja

Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programja Balaton Fejlesztési Tanács Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programja Koncepció 2014-2030 II. kötet 2014. szeptember Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 1. A térség jövőképe... 6 2. A térség célrendszerének

Részletesebben

1. melléklet: Társadalmi egyeztetési munkaterv

1. melléklet: Társadalmi egyeztetési munkaterv 1. melléklet: Társadalmi egyeztetési munkaterv Rendezvény megnevezése helye ideje szervezője célközönség rendezvényen résztvevők száma Polgárdi járási egyeztetés Polgárdi, Városháza 2013. február 21. Fejér

Részletesebben

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület Az elérhetőbb jövő fejlesztése Jóváhagyva: 2013.04.10 Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport

Részletesebben

HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 2013 HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013. ZEMPLÉNI TÁJAK HACS Zempléni Tájak Vidékfejlesztési

Részletesebben

A TAMÁSI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014-2020

A TAMÁSI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014-2020 A TAMÁSI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA Készítette: A Tolna Megyei Önkormányzat megbízásából a HOZAM 2001 Vidékfejlesztő és Gazdasági Szolgáltató Kft. Szekszárd, 2013. november 25. Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

A BONYHÁDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014-2020

A BONYHÁDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014-2020 A BONYHÁDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA Készítette: A Tolna Megyei Önkormányzat megbízásából a HOZAM 2001 Vidékfejlesztő és Gazdasági Szolgáltató Kft. Szekszárd, 2013. november 25. Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

MEZŐHEGYES VÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

MEZŐHEGYES VÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FEJLESZTÉSI STRATÉGIA MEZŐHEGYES VÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FEJLESZTÉSI STRATÉGIA KÉSZÍTETTE: Tér és Terület BT. Gyula, Hajnal utca 25. Demográfia, munkanélküliség-foglalkoztatás, oktatás -nevelés, szociális ellátás, városrészi

Részletesebben

97/2005. (XII. 25.) OGY határozat. az Országos Területfejlesztési Koncepcióról. I. A területfejlesztési politika funkciói és alapelvei

97/2005. (XII. 25.) OGY határozat. az Országos Területfejlesztési Koncepcióról. I. A területfejlesztési politika funkciói és alapelvei 97/2005. (XII. 25.) OGY határozat az Országos Területfejlesztési Koncepcióról Az Országgyűlés a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény alapján elfogadja a területi folyamatok

Részletesebben

A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA

A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2. SZ. MUNKAVÁLTOZAT) Készítette a Tolna Megyei Önkormányzat megbízásából a HOZAM 2001 Vidékfejlesztő és Gazdasági Szolgáltató Kft. Szekszárd, 2013. november

Részletesebben

Dél-Cserhát az új Európában

Dél-Cserhát az új Európában Dél-Cserhát az új Európában Helyi vidékfejlesztési terv 1. Helyzetértékelés, társadalmi, gazdasági és környezeti helyzetkép 1.1. Térségi lehatárolás, a települések közötti kapcsolatok rövid bemutatása

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJA

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJA SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJA 2014. JÚNIUS 13. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJA Készült a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat megbízásából A területfejlesztési

Részletesebben

LEADER Helyi Akciócsoport

LEADER Helyi Akciócsoport Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 2011 Otthonunk a napsugaras Nyugat-Balaton A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia az alábbi településekre

Részletesebben

Heves Megye Területfejlesztési Programja (2014-2020) területi hatásvizsgálata

Heves Megye Területfejlesztési Programja (2014-2020) területi hatásvizsgálata Heves Megye Területfejlesztési Programja (2014-2020) területi hatásvizsgálata Készült a Heves Megye Területfejlesztési Programja (2014-2020) Heves Megyei Önkormányzat által 2013. november 29-én elfogadott

Részletesebben

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJÁNAK TERÜLETI HATÁSVIZSGÁLATA

ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJÁNAK TERÜLETI HATÁSVIZSGÁLATA ZALA MEGYEI KÖZGYŰLÉS ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJÁNAK TERÜLETI HATÁSVIZSGÁLATA 214. OKTÓBER 1. Készítette: a forprojekt Kft, a Városfejlesztés Zrt és a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési

Részletesebben

A KULTÚRA SZEREPE ÉS CÉLJAI A II. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN

A KULTÚRA SZEREPE ÉS CÉLJAI A II. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN A KULTÚRA SZEREPE ÉS CÉLJAI A II. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN 2006. március Szerkezeti összefoglaló: I. Tartalmi összefoglaló II. A kulturális ágazat területei és fejlesztési irányai, céljai 1. Átfogó

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. Vezetői összefoglaló... 2. 2 Helyzetelemzés... 4. 3 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia... 15

TARTALOMJEGYZÉK 1. Vezetői összefoglaló... 2. 2 Helyzetelemzés... 4. 3 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia... 15 TARTALOMJEGYZÉK 1. Vezetői összefoglaló... 2 1.1 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia jövőképe...2 1.2 Főbb célkitűzések...2 1.3 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálatának célja...2 1.4 A HVS

Részletesebben

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. IX. 10-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI II. KÖTET

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. IX. 10-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI II. KÖTET XXIV. évfolyam 9. szám 2014. szeptember 10. NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. IX. 10-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI

Részletesebben

ITS Konzorcium. 3.2.1 Városi szintű középtávú tematikus célok... 26 3.2.2 Városrészi szintű területi célok... 32

ITS Konzorcium. 3.2.1 Városi szintű középtávú tematikus célok... 26 3.2.2 Városrészi szintű területi célok... 32 STRATÉGIA 1 KARCAG VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 EGYEZTETÉSI ANYAG STRATÉGIA 2 KARCAG VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015.

Részletesebben

2013. LEADER TERV VELENCEI-TÓ A TERMÉSZETES EGÉSZSÉG. Velencei tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület. Velence 2013.04.09. 58.

2013. LEADER TERV VELENCEI-TÓ A TERMÉSZETES EGÉSZSÉG. Velencei tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület. Velence 2013.04.09. 58. 2013. VELENCEI-TÓ TÉRSÉGFEJLESZTŐ EGYESÜLET HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 4.3 LEADER Terv LEADER TERV VELENCEI-TÓ A TERMÉSZETES EGÉSZSÉG Velencei tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület Velence 2013.04.09.

Részletesebben