December 24. Ádám és Éva bûnbeesése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "December 24. Ádám és Éva bûnbeesése"

Átírás

1 december 24. December 24. Ádám és Éva bûnbeesése Ádám és Éva volt az elsõ emberpár, akiket Isten megteremtett. A Paradicsom kertjében laktak. Mindent megkaptak a Teremtõtõl, amire szükségük volt. Egy dolgot azonban megtiltott nekik az Isten: a jó és rossz tudásának fájáról nem ehettek. Egyszer egy kígyó tekeredett le a fáról, és megszólította Évát: Egyetek nyugodtan errõl a fáról, mert akkor többet fogtok tudni, mint az Isten. S az elsõ emberpár hitt a sátánnak (mert õ volt a kígyóbõrben), s evett a tiltott fáról. Ezzel estek bûnbe, s ekkor észrevették, hogy meztelenek. Vagyis szégyenkeztek bûnük miatt. Ádám és Éva bûnétõl a közénk születõ kis Jézus vált meg minket, hogy a mi lelkünk is olyan tiszta Ádám és Éva (pásztorfaragás rajza) lehessen, mint a születõ Gyermeké. Kalotaszegi (Erdély) köszöntõt olvashatsz itt: Az elsõ Ádámban lett igen nagy estünk, Isten kegyelmébõl mert akkor kiestünk. Szörnyû veszedelmet magunknak kerestünk, Amelyben fetrengett mind testünk, mind lelkünk. A második Ádám de a hatalmas lõn, Hogy ördögön, poklon egész hatalmat võn, És így az Atyának már kegyelmébe tett. Magához is veszen, majd mikor jõ utolsó órátok, Forduljon a Jézus akkor tihozzátok, Kegyes tekintettel nézzen tireátok, Hogy ne ártson nektek amaz örök átok. Vigyen fel titeket az egek egébe, A szent angyaloknak dicsõ seregébe Fogadjon s juttasson szentséges keblébe. Elmondám! Ádám és Éva a Paradicsomban (pásztorfaragás rajza) December 24-e karácsony böjtje, az esztendõ legsötétebb napja. Ekkor van a legnagyobb szükségünk a fényre. Ezért születik közénk ekkor Jézus, a Fény. Ezen a napon s az ezt megelõzõ adventi hetekben járnak a betlehemesek, hogy a születõ Fény örömhírét vigyék mindenhová, ahol az emberek szívükbe fogadják. Egy betlehemes köszöntõ: Megjött a karácsony veres paripáján, Fagylelõ szelet fúj zúzmarázott száján. Jézus, a megváltó e napon született, Azért szent nevével kívánom hát nektek, Kolbász alatt nyögjön a vén kakasülõ, Bõséggel teremjen búza, málé, szõlõ, Bojtosfarkú bornyú tíz-húsz az udvaron, Csikó, tinó, bárány, birka az udvaron. Tiszta jó szívembõl kívánom ezeket, Adjon az Isten boldog ünnepeket. 20

2 december 24. E napon szigorú böjtöt tartott a régi ember: három szem búzát evett s egy pohár vizet ivott egész nap. Késõbb jött szokásba a mákos guba fogyasztása. Kislányok jártak kántálni fehér ruhában e nap estéjén, lámpagyújtáskor a bukovinai székelyeknél. Járták a házakat, s ezt az imát mondták: Paradicsom közepibe Aranyszõnyeg leterítve; Azon vagyon rengõ bölcsõ, Abba fekszik az Úr Jézus. Bal kezibe aranyalma, Jobb kezibe aranyvesszõ. Megzuhintja vesszejét, Zeng a mezõ, zúg az erdõ. Sosem láttam szebb termõfát, Mint Úr Jézus keresztfáját, Mert az vérrel virágozik, S Szentlélekkel gyümölcsözik. A kántáló énekben karácsony-, húsvét- és pünkösd ünnepének titka is szerepel, hiszen mindhárom ünnep alkalmával újjászületik lelkünk. Ezen a napon jártak a gyerekek ostyát hordani. Az ostyát a kántor készítette. (A kántor vezeti az énekeket a templomban.) Az ostyán Jézus képe volt. A szoba közepén, a mestergerendára függesztették föl. Nógrád megyében ezzel a köszöntõvel járták az ostyahordók a házakat: Én nagy vigasságot, örömet hirdetek, Merd a kisded Jézus egy szûztõl született. Betlehem városában jászolba tétetett, Ökör és szamártól õ megismertetett. Sok karácsony napját maguk is érhessék, Krisztus születését örömmel szenteljék. Több jeles napokkal vígan énekeljék. A szent angyalokkal vígan énekeljék. Ugyanazon angyal szálljon be ide is. A szent békességet osztogassa itt is. Mivel a kis Jézus rejtezik ostyába, Én is azért hoztam ostyát e hajlékba, Mert a kisded Jézus ebbe rejtezkedik, Eledelül adja magát, ki kéredzik. Dicsértessék a Jézus Krisztus! 21

3 december 24. Szokás volt még ezen az estén, hogy a szoba négy sarkába diót dobtak. Az angyalokat ajándékozták meg ezekkel, s erõt, egészséget kértek tõlük. Ezt az imát mondták: Benn a házban négy szög van, Minden szögben egy angyal. Közepibe Krisztus, Ablakban Szûz Mária. Fiát kotlázgatja, Odaszáll egy angyal, Szárnya alá kapja, Viszi a mennyekbe. A mennyek megnyílnak, Az angyalok szépen énekelnek: Dicsõség a magasságban az lstennek! Amen A karácsonyi asztalt nem e napon, hanem 25-én készítették el, hiszen a mai nap böjtös nap, elõkészület a holnapi ünnepre. Késõbb alakult úgy, hogy karácsony napjának elõestéjén már elkezdõdik az ünneplés. E napról, karácsony böjtje napjáról olvashatsz itt egy matyó asszony elmondásából: (Régi- és újabb szokásokat is találsz majd.) Karácsony böjtje Böjt van ugye, nem ettünk. Haldoklott a gyereksereg éhen. Nem eszünk. Kisjézus jön, teli hassal nem várhatjuk. Hej, néztük, nem baj mán, kiszedte édesanyánk a gubát. Egy nagy szakajtónyit kihúzott a szénvonóval (a kemence földjén sült, nem tepsiben). Megsült! Nem baj, már nem tart soká. Akkor már hajnali mise sincs, éjféli mise van. Tizenegyre kisült a guba. Édesanyám bedagasztott, fel volt téve vagy bableves vagy rizskásaleves vagy tojásos leves. Azt mondta édesanyám, majd meghányjátok a gyomrotokat mézesgubával! Volt az a nagy cseréptálunk, háromszínû csíkkal ez egy háztól sem maradt el. Beletette édesanyám (a gubát), rá meg egy fazék forró vizet, a megsült gubára. Mikor látta, hogy most már jól el van ázva, kiszedte csíkszedõ kanállal és beletette a haluskás tálba. A méz már ott forrott. Szegény méz. Hát mit? Vettünk egy kis bádoggal (bögre) vagy két decit. Jól felolvadt, olyan volt, mint a víz. Mikor megettük a levest, körülültük azt a nagy tálat, végigcsurgatta így ni, körbe-körbe. Akár a cérnaszál, magasról. Hát egy nagy tálra annyi mézet! A felit meg el is lopkodtuk, ahogy beledugdostuk az ujjunkat. Akkor aztán: egyétek. Belenyúltunk kézzel villát nem adtak, mert sok volt olyan, aki kiszúrta a szemit. Kézzel biztosabb volt. Van öt ujjad, azt mondták, oszt kész. Édesanyám, adjon már villát! Van neked ötágú. De még így se eshettünk neki, pedig bizony már szakadt érte a szívünk, de mondani kellett elõbb: Kisjézuska gyere nálunk, mézesgubát sütnek nálunk. Adunk Neked mézesgubát, csak Te vegyél nálunk szállást. Akkor aztán ehettünk, mindenki jóllakott, de estig megint nem ehettünk, mert karácsony böjtje volt. Hanem sült mákoskalács is, meg az a nagykalács húsvétra is, minden ünnepre, az asztalra. Abból tudtak szegni nagy karajt a koldusnak. Mert akkor egyik koldus a másiknak adta a kilincset. Jöttek kérni karácsonyi ajándékot a Kisjézus jászolához. Édesanyámék meg még szétnéztek, hogy mit is tudnának még adni, tojást is, pénzt is, meg ha egy kis hús is volt. Mert azt gondolták, hogy vajon az a szegény tudott-e egy kis húst venni? Hogy a Kisjézus örömbe születik-e meg annál? 22

4 23 december 24. Aztán ez az öröm most de nagyon hiányzott, mert most nincs koldus. Igaz, fájdalmas volt nézni, hogy dideregtek azok a szegény gyerekek, meg azok az öregek, de azért valahogy ez nekünk szép volt. Gyerekek voltunk, kinéztük a szájukból a szavakat: A Kisjézus megszületett, jaj szegény de fázik, könnyeitõl de ázik így volt valahogy az énekükbe. Mert a nép azt tartotta, hogy az Úrjézus a maga képében küldte azt a szegényt. Meg azt mondták, hogy majd odaát milyen korona vár ezért (az alamizsnáért). Mikor délután lett, ki volt takarítva a ház, feltette édesanyám a húslevest. Meg kellett fésülködnünk. Nem ám, hogy majd karácsony vagy húsvét elsõ napján fésülködünk..., akkor csak megigazítottuk. Megmosakodtunk merejû, mert karácsonykor még sepregetés sem volt, kézzel szedtük fel a szemetet. A gazdáknál az istállóban nem vitték ki a ganajt, nem pucolták az állatot. Pihent minden. Este aztán, lámpagyújtáskor gyûlt a nép imádkozni, a szomszédok. Az emberek kinn maradtak a pitarban kártyázni, míg éjféli misére nem mentek, az asszonyok meg imádkoztak. A karácsonyfát az imádkozó háznál meg kellett csinálni. Az asztal fel van díszítve, volt az a kis Betlehem. Akik be vannak gyûlve, kezdik a betlehemi pásztorok énekével: Pásztorok keljünk fel vagy a Hej, víg juhászok, csordások szóval víg, pattogós ének, majd szétvetette a házat. Mert mikor az édesanya díszíti a karácsonyfát, teszi rá az alsó almát, az már öröm, öröm! De míg kötõzi a fát (díszíti), mindig énekel. Mikor a borókát felakasztotta az átalfára, szól a gyerekeknek: itt van a szép karácsonyfa! Szaladunk be. Édesanyánk meg elkezdi: Itt van a szép karácsonyfa, az égbõl egy angyal hozta. Kérdeztük, hogy hozta az angyal? Hát az ablakon berepült véle. Aztán akkor mondták édesanyámék: Tudjátok-e, mikor a pásztorok meghallották, hogy megszületett a Kisjézus, mert az elsõ angyal a pásztorokhoz szállt: Pásztorok, megszületett a világ megváltója, az elsõk tik vagytok, a szegény emberek, akiknek hírül adom. Mert õ is istállóba született, hogy nékünk példát adjon, hogy ne zúgolódjunk a szegénység ellen. Meghallották a hírt az erdõben a vadak. A fák az erdõben egymásnak hajladoztak, köszöngettek, még ami görbe fa volt az erdõben, az is kinyújtotta a derekát, mert megszületett a Kisjézus. Hogy a csillagok milyen szépek voltak! Olyan fényesen sütöttek, hogy az angyalok útját beragyogják, hogy hát lássák, hol vannak a pásztorok. Hogy a Fiastyúk hogyan vezette az égen a csirkéit, az is menni akart a Kisjézust köszönteni. Meg a Kaszás csillag, meg a Sánta lány, hogy billegett, milyen fénybe volt! Jaj! Az Esthajnalcsillag! Mária csillaga! Az meg olyan fényesen mutatta a szeplõtlen Szûzanya tisztaságát! Az azóta olyan fényes, mióta a szeplõtlen Szûz Szent Anna méhében megfogant, a fényességnek a ruháját pedig karácsonykor öltötte föl, mikor a Szûzanya világra hozta az õ Szent Fiát. Meg a Tejút! Az volt mondva, hogy az az országút. Azon jönnek le az angyalok a Kisjézus születésire. Aztán olyan sok volt a csillag, hogy, mint az aludttej, egybeolvadt. Jaj, és a hold! Mutatták mindig: nézd csak, milyen fényes, hogy világít, mert a Szûzanyának nem volt gyertyája, nem volt lámpa az istállóban, csak a hold meg a csillagok. Az (a hold) szenteste mindig olyan fényes, mert telihold van, még olyat nem értem, hogy nem (telehold lett volna). Hát nem volt nekünk könyvünk, nem tanítottak minket Nekünk édesanyánk mondta a csillagok járását, meg hogy a Tejúton jöttek lefelé az angyalok, az egyik oldalon a zöld ruhásak, az a hit, a remény pirosba ment, a szeretet meg kékben a középen jött. Aztán váltották egymást. Meghajtották magukat a Kisjézus elõtt, aztán már mentek is felfele a másik oldalon. De nemcsak a csillagok, hanem a vadak az erdõben, hogy táncoltak örömükben! Ez el nem maradt, mert szenteste van. A farkas azon a napon behúzódott az odújába, nehogy valakit mérgibe megtámadjon. A madarak meg egész éjszaka csicseregtek. De hát a vizek is! Mert a háborgó tenger ezen az estén lecsendesült. Mert addig háborgott, de meghallotta a Kisjézus születésit, õ is kinyújtotta derekát, lesimult, lelapult a medrébe, nyugodtan folydogálni kezdett evvel adta õ meg a tiszteletet. Nem mehetett közelibe a jászolnak, mert nem

5 december mehetett, de azt mondta, hogy én is behúzom a derekamat, mert nekem is megszületett az, aki parancsol a tengernek, szélnek, mindennek. De a többi is! Jaj, úgy mondta édesanyám, mikor este bevittük a kútról a vizet, még ez is lágyabb, hogy nyugszik ebben a vederben a víz. Még ez is tudja, hogy meg lettünk váltva. Mert már fel van írva hogy nálunk úgy oda nem mentek volna a kúthoz, hogy ne köszöntek volna: Dicsértessék a Jézus Krisztus, áldassék, imádtassék. De ez a szokás még a mai napig is (fennáll). Lágyabb a víz, mert örül úgy mondták, mert minden örült. Hát azt én úgy tudom, hogy mielõtt az éjféli misére akart menni (valaki), a malac elé is lökött ámbár el volt készítve a moslék holnapra is. Tettek enni a nagyjószág elé is. De én azt úgy hallottam, hogy mikor az éjféli misérõl hazamennek, még a jószág, az is feláll az istállóban, oszt nagyot sóhajt, hogy végre megszületett. Mi mindig vetettünk adventba búzát cserépbe. Ez azt jelképezi, hogy a határba való vetés, már az mind, a hó alatt is felfelé nyújtja magát, hogy a Kisjézust az is úgy várja. A gyümölcsfáról meg azt mondták, ha deres, zúzmarás volt: nézzétek csak, hogy felöltözött, milyen szép fehér ruhába van a Kisjézust várni. Felöltöztek a fák is. Ünneplõbe. De aztán, ha fekete volt a fa, nem volt zúzmara, sárba mentünk. Jaj, nincs hó, nem ropog a csizma alatt! Nem bizony, mert bûnösök vagyunk, a jászolba is töviseket raktunk, azért sirat a föld. Sár van, sár van, mert sírnak az angyalok, nem fénybe született meg a Kisjézus, mert nem igazán vártuk. Nem tiszta lelket viszünk a jászolhoz. Hát a szél? Én karácsonykor szelet még nem értem, nem volt olyan, hogy pusholt volna. Mert akkor még ha hó esett is, olyan szépen esett, mintha az angyalok igazgatták volna. Mert megállt a szél a Kisjézus köszöntésire. Megállt. Mert mindenki a jászol felé siet, mert mindenkit vár a világ megváltója, legyen az fehér, legyen az fekete, legyen az víz, legyen az szél, Õ mindennek parancsol. (Fél Editnek elmesélte Gari Margit) December 25. Karácsony Karácsony napján Jézus születését ünnepeljük. Az ünnepet az elõzõ napokban hetekben a betlehemezés, kántálás, bõ-kovács játék, szentcsalád-járás, vezette be. Karácsony ünnepe az éjféli misével kezdõdik (katolikusoknál). Egyes vidékeinken az éjféli misére a pásztorok dudaszóval vonultak be, ketten kecskegidát és bárányt hoztak, s azokat a papnak adták énekkel: Nosza tehát hagyjuk, hagyjuk itt Nyájat és csordát. Betlehembe induljunk. Muzsikákkal ballagjunk. Fogd meg András a dudát, Én fogok furulyát, Menjünk Jézuskának köszöntésire. De üresen ne menjünk, ne menjünk, Ajándékot vigyünk: Egy kis tarka gedácskát, Fehér göndör báránykát Vigyünk Jézuskának. Báránykával Jézushoz Menj be te elõre, Térdet hajtva üdvözöljed, Velünk együtt tiszteljed. Áldását nyájunkra, Malasztját szívünkre Kérjed és mezõnkre. Ale, aleluja. 24

6 25 december 25. A jószágok átadását napfordulati tánc követte, amelyet mindenki dudaszó kísérettel járt. (Napforduló van ezekben a napokban: eddig a nappalok rövidültek, az éjszakák hosszabbodtak, mostantól pedig lassan hosszabbodnak a nappalok, rövidülnek az éjszakák. Úgy is szokták mondani: minden nappal egy tyúklépésnyit hosszabb.) Az éjféli mise harangszava elõtt a régi ember nem lépett a templomba, mert úgy tartották, akkor a falu régi-, meghalt papja misézik a lelkeknek. A templomban az éjféli mise alkalmával láthatta meg a rendezett lelkû ember a lucaszékrõl a pap szoknyája után kapkodó ördögöt vagy boszorkányt. Ennek jelentése az, hogy a lucaszék készítésével az ember lelke rendezõdött, s a lelkében rendezett ember megláthatta a rendezetlent. A misén, az Úrfelmutatás idején az istállókat, amelyekben friss búzaszalmán állt a jószág, égi fény töltötte be. A hagyomány szerint, ha e percben szénát adtak a lónak, az táltossá válhatott. A kutak, források és patakok vize egy pillanatra borrá vagy aranyos vízzé változott, amibõl egészséget, szépséget ihattak az emberek. A kútba ekkor három almát eresztettek le, megmártották az aranyos vízben. Az egyiket az állatok ivóvizébe tették, ebbõl ittak egészséget a jószágok. A második almát a mosdóvízbe tették, ebbõl mosakodtak egészséget az emberek. A harmadik alma a karácsonyi asztalra került. A misérõl hazatérve terítették meg a karácsonyi asztalt. Három abrosz került az asztalra: ezeket az asszonyok advent csöndjében fonták, szõtték, hímezték. A három terítõt Mária lelke méhének nevezték. (A leterített asztal olyan, mint édesanyánk öle, ezért is szeretnek a gyerekek alatta üldögélni, játszani.) A családi asztal nagyon fontos része a háznak. Régen olyan volt ez, mint az oltár, s minden étkezés áldozatbemutatás volt Istennek. A karácsonyi asztal alá szalmát tettek. (A nyári aratás kezdetekor kicsi kévét kötöttek szalmából, ezt Jézusnak nevezték, és eltették, hogy majd a karácsonyi asztal alá kerüljön.) A Jézuskévét tették ide: a kis Jézusnak Jézusszalmával ágyaztak meg. Az asztal alá kerültek a gazdasági eszközök is: az ekevas, a disznóölõ kés s azok a szerszámok, amelyekre áldást kértek. (Azért kértek a szerszámokra áldást, mert ezek vasból voltak, s a régi ember nem szívesen sértette vassal az anyaföldet.) A karácsonyfa nem volt szokás hazánkban, csak a XIX. században terjedt el német hatásra. A magyar ember élõ örökzöld fát nem vágott ki, hanem örökzöld ágat függesztett a mestergerendára, s aranydiót, almát akasztott rá. Ezekkel az egészséget is varázsolta. Régi karácsonyi szokásainkat ma is tarthatjuk. A karácsonyi asztalt is megteríthetjük, s ünnepelhetünk hagyományunkat tartva. Mit tegyünk az asztalra? Az asztalon állt a lucabúza, közepén a szentelt gyertyával. Az asztalon ott voltak a termények, amelyek az elmúlt évben termettek. Ezekre áldást kért a család. Itt volt az aranyos vizû kútban megmártott alma, tört dió s méz is. A méz szeretni tud, ízében, illatában Isten kegyelme van jelen. Ebbe mártogatták az almát és a diót. Mézbe mártották a fokhagymát (ez a betegség távoltartója) és a borsot is (az erõt jelenti). Az asztalra kétféle rétes került: diós és mákos. (A mák a szaporaságot-, a dió a rendet varázsolja, a csigavonalban összetekert rétestészta pedig az életet jelképezi.) Késõbb a rétes helyébe a kalács került, ma is ez a szokás. A hal is az ünnepi asztalra került, a halálból, áldozatból támadó élet jelképe. (hal halál: hasonlóan is hangzanak)

7 december 25. Az ünnepi asztalnál õsi rendben állt a család: dél felõl a családfõ, jobbja felõl a férfiak, balra az asszonyok, szemben a gyerekek álltak. A családfõ, mint egy pap, úgy beszélt. Az asztalnál állva mondta el az imát: Begyütt Jézus a házamba, Házam közepén megálla. Ez a karácsony ünnepének lényege. Mit jelent? A házunk a mi szívünk, s Jézus a szívünkbe született bele. Az Õ fénye jött a szívünkbe. Ebben az ünnepi pillanatban mindenki arca a Teremtõ képmása lesz, hasonló lesz Jézus arcához. Mindenki arca örömet sugárzik, mert megszületett a Fény. Mária Jézussal (pásztorfaragás rajza) A családfõ az aranyos vízben megmártott almát annyi felé vágta, ahányan körülállták az asztalt, s ezt mondta: Ne felejtsétek el, hogy egyazon almának gerezdjei vagyunk, ez az alma a mi családunk, a mi falunk, a mi hazánk. A család ünnepet ülve költötte el a karácsonyi vacsorát. Székelyföldön úgy tartják, hogy karácsonykor a fehér ló aranycsitkót szül. Nincs is a Jóistennek vidámabb teremtménye, mint az ugráló csitkó! A karácsony örömünnep, régen a templomban dudaszóra táncoltak is az emberek örömükben. Karácsony napján meglátogatják egymást a családtagok, a haragosok bocsánatkérés nélkül is kibékülnek egymással. Az ilyenkor bennünk megszületõ Jézus bocsát meg és kér bocsánatot a mi nevünkben. Karácsonyi hagyományos ebéd a finom töltöttkáposzta. A matyó asszony így mesél gyermekkorának karácsony éjjelérõl: Az éjféli mise, jaj, de szép volt! Már a második harangszókor a mi áldott kántorunk elkezdte, mert a nép annyi volt. De ha azt mondom, hogy arra az énekszóra a Tejúton az angyalok ne jöttek volna le a mi templomunkba hát majd szétvetette az a sok matyó legény. Hát már akkor a garaton is volt egy kevés. Az a csoda, hogy meg nem repedt a mi templomunk! Amikor a mise elkezdõdött, elkiáltotta magát a mi kántorunk, hogy tizenkettõt ütött az óra akkor csengetett a ministráns gyerek. De azt a szépséget! Idáig sötétség volt a templomba. Csak amikor a pap bejött, mikor mondta, hogy glória ami csak volt villany, csillárjaink, az mind felgyúlt, oszt az az öröm, hogy az emberbõl majd kiszakadt a lélek! Mert még a talpából is jött az ének. Sokat kivert a haló verejték hányat vittek ki a templomból, összeesett. Hát az a melegség, ami volt! Erre úgy mondom, hogy táncolhattak a vadak az erdõbe, mikor olyanokat láttunk az oltárnál, aki egész esztendõn át templomba nem ment, de az éjféli misére õ volt az elsõ. Mert ez olyan volt, hogy akinek kõbõl volt a szíve, az is lángra lobbant. Utána úgy két óra felé hazaértünk. Akkor édesanyánk hozta be a hurkát. Mert a hurka a legfelségesebb étel volt a matyóknál mindig. Meg a kocsonya. De azt húsvétra hagyták. A hurkát az angyalok hozták az égbõl. Kisasztalt hoztak be a ház közepére nem bontottuk volna meg a nagy asztalt (azon volt a nagykalács, a Betlehem stb.) körülültük. Jól meghánytuk a gyomrot, mert egész adventon nem ehettünk. No, drága jó Istenem, jól tartottál. Volt esetleg olyan kicsi, hogy nem mehetett az éjféli misére, felkeltették: No, az angyalok meghozták a hurkát. Hej! Keltünk fel, alig láttunk a szemünkkel, kezünkbe egy darab hurkát adtak, akkor meg volt engedve, hogy a tepsibõl magunk 26

8 december 25. vehettünk, nem volt akkor porció. Terített asztal van, mert megszületett a Kisjézus. Utána lefeküdtünk. De már a pásztorok miséje ötkor kezdõdött. Arra az öregjei felkeltek, vitték a kicsinyeket, mert a kántorunk gyönyörûen tudott tilinkózni. Azt mondták: halltok, ezen a tilinkószón a kisbárányok most táncolnak odakinn a határba. Hát ilyen volt nekünk a karácsony. (Fél Editnek elmondta Gari Margit) Honnan ered karácsony szavunk? Vegyük ki a magánhangzókat a szóból! Marad: k r cs ny. Tegyünk a mássalhangzók közé e betûket: kerecsen(y). Karácsony szavunk a kerecsensólyom szóból eredhet, annál is inkább, mert a Székelyföldön szokás volt, hogy karácsony napján kerecsensólymokat eresztettek szabadon. A kerecsensólyom nálunk, magyaroknál õsidõk óta szent madár, fényhozó madarunk, a turul. Turul madarunk a Szentlélek jelölõje is. Fényhozó madár, a Fény pedig maga Jézus. Rakamazi korongok Turullal (Pelbárt J. f.)) Karácsonykor a kunok sólyomavatási ünnepet is tartottak. A sólyomeresztés emléke lehet, hogy az éjféli misén madarakat engedtek el a templomban. Egy dunántúli betlehemezõ dal így szól: Te kis madárkák, szálljatok ide: Itt fekszik Jézus jászolba téve, Fülemile, stiglicke, Szép kanári, csízecske Szóljatok ékesen. Kik vannak e háznak drága lakosi, Kik Betlehembe jött pásztori, Itt született Isten fia, Egy kis gyermekecske, Angyaloktul származott Egy szép kisdedecske. Annyi gyöngyök, annyi könnyek Érte hullanak, A mennyei drága vizek Lelkünkre folynak. 27

Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás

Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás Karácsony elõtt kilenc napon át, kilenc család viszi egymáshoz a Szent Család képét vagy szobrát. A szobrot vagy képet a földíszített házioltárra tesszük.

Részletesebben

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le 1. Adventi Hírnök 1. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog az első gyertya láng! Karácsonyt várva lázban a föld, Isteni gyermeket köszönt. 2. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog már két kis gyertya láng!

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

Csorda pásztorok midőn Betlehemben /: csordát őriztek éjjel a mezőben. :/ Isten angyali jövének melléjük, /: Nagy félelemmel telik meg ő szívük.

Csorda pásztorok midőn Betlehemben /: csordát őriztek éjjel a mezőben. :/ Isten angyali jövének melléjük, /: Nagy félelemmel telik meg ő szívük. Betlehemes játék 2. Vezető: /csenget/ Gyerekek! Bejöhetnek a betlehemesek? Gyerekek: Igen!!! Mind: Adjon az Úristen szerencsés jó estét, A kicsi Jézuska neve dicsértessék. Eljöttünk, eljöttünk, Róla jó

Részletesebben

Flag - Karácsonyi melléklet 1. - Alapfogalmak

Flag - Karácsonyi melléklet 1. - Alapfogalmak 2013 december 25. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Flag -értékelve Karácsonyi Mérték - 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 A latin eredetű szó - adventus - megérkezést, eljövetelt jelent. A Jézus születésére

Részletesebben

Mennyből az angyal. Pásztorok, pásztorok. 2. Istennek Fia, aki születet t Jászolban, jászolban, ő lesz tinéktek Üdvözítőtök Valóban, valóban.

Mennyből az angyal. Pásztorok, pásztorok. 2. Istennek Fia, aki születet t Jászolban, jászolban, ő lesz tinéktek Üdvözítőtök Valóban, valóban. Mennyből az angyal Istennek Fia, aki születet t Jászolban, jászolban, ő lesz tinéktek Üdvözítőtök Valóban, valóban. Angyalok szózata minket is hív, ér tse meg ezt tehát minden hű szív. a kisded Jézuskát

Részletesebben

KARÁCSONY ÜNNEPÉT KÖVETŐ VASÁRNAP SZENT CSALÁD VASÁRNAPJA

KARÁCSONY ÜNNEPÉT KÖVETŐ VASÁRNAP SZENT CSALÁD VASÁRNAPJA KARÁCSONY ÜNNEPÉT KÖVETŐ VASÁRNAP SZENT CSALÁD VASÁRNAPJA Ünnepi szentmise KEZDŐÉNEK (Dallam: Áldjad, ember, e nagy jódat ) 1 Áldunk, Isten jó szolgája / Szent Családnak hű sáfárja, Kire Isten megváltásunk

Részletesebben

Kedves Versenyző! Szeretettel köszöntelek a Harmatcsepp 4. osztályos hittanverseny 2. fordulóján! Ebben a fordulóban az ősatyák és József életével,

Kedves Versenyző! Szeretettel köszöntelek a Harmatcsepp 4. osztályos hittanverseny 2. fordulóján! Ebben a fordulóban az ősatyák és József életével, 1 Kedves Versenyző! Szeretettel köszöntelek a Harmatcsepp 4. osztályos hittanverseny 2. fordulóján! Ebben a fordulóban az ősatyák és József életével, az adventtel és a szentmisével fogunk foglalkozni..

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. 60/36. Történet.

A Biblia gyermekeknek bemutatja. 60/36. Történet. A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus születése Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : E. Frischbutter; Sarah S. 60/36. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása

5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása 5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása A játékot lejegyezte és magnóra énekelte Cselovszki Jánosné. Az összeállításban közreműködött Plavecz Pál. A játékot

Részletesebben

Január, a polgári év elsõ hónapja tehát a Vízöntõ csillagkép nevét viseli. A régi magyar neve pedig Boldogasszony hava, mert eleink az év elsõ hónapját Szûz Máriának szentelték. A keresztény (katolikus)

Részletesebben

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve PPEK 904 Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina Kis Boldogasszony képeskönyve mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Részletesebben

PROGRAMFORGATÓKÖNYV. Egyenlő esélyt minden diáknak. Megbízó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32.

PROGRAMFORGATÓKÖNYV. Egyenlő esélyt minden diáknak. Megbízó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32. PROGRAMFORGATÓKÖNYV Megbízó: Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32. Megbízott: Csutorás Antalné, Hodosi Ibolya Tevékenység: Szülői együttműködési programok megszervezésében résztvevő pedagógus Munkaidőkeret:

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2018. december 10. (hétfő) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: 2018/19.

Részletesebben

Karácsonyi műsor Énekek és részletek a Parasztbibliából

Karácsonyi műsor Énekek és részletek a Parasztbibliából Karácsonyi műsor Énekek és részletek a Parasztbibliából ]]: Dicsőség mennyben az Istennek! :[[ Az angyali seregek, vígan így énekelnek: dicsőség, dicsőség, Istennek! ]]: Békesség földön az embernek! :[[

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Generációs-híd program. Fogadd örökbe a Nagyit tevékenység

Szakmai beszámoló. Generációs-híd program. Fogadd örökbe a Nagyit tevékenység Szakmai beszámoló Generációs-híd program Fogadd örökbe a Nagyit tevékenység Előzmények Projekt adatai: Kedvezményezett Projekt címe Projekt azonosítója Alsómocsolád Község Önkormányzata Mintaprogram a

Részletesebben

Karácsony A szeretet ünnepe?

Karácsony A szeretet ünnepe? A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 12. szám 2009. december Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Karácsony A szeretet ünnepe? Ha az autók

Részletesebben

Jövőre is lesz Karácsony! Dalszövegek, hogy mire újra eljön a Szenteste, a család együtt énekelhesse a Mennyből az angyalt

Jövőre is lesz Karácsony! Dalszövegek, hogy mire újra eljön a Szenteste, a család együtt énekelhesse a Mennyből az angyalt Jövőre is lesz Karácsony! Dalszövegek, hogy mire újra eljön a Szenteste, a család együtt énekelhesse a Mennyből az angyalt 1 Szerkesztette és a jog tulajdonosa: Karácsonyanyó Kizárólag teljes terjedelmében,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus születése Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

VOLT EGYSZER, LESZ EGYSZER (Was Albert nyomán)

VOLT EGYSZER, LESZ EGYSZER (Was Albert nyomán) VOLT EGYSZER, LESZ EGYSZER (Was Albert nyomán)... Minden esztendőnek a vége felé az Úristen emlékeztetni akarja az embereket arra, hogy a gonoszság útja hova vezet, s ezért ősszel a napok rövidülni kezdenek,

Részletesebben

CSENDES ÉJ. Betlehem kis falujában. Betlehem kis falujában Karácsonykor éjféltájt Fiú istenember lett, Mint kisgyermek született.

CSENDES ÉJ. Betlehem kis falujában. Betlehem kis falujában Karácsonykor éjféltájt Fiú istenember lett, Mint kisgyermek született. CSENDES ÉJ Mindennek álma mély Nincs fent más csak a drága Szent pár Várja, gyermeke alszik-e már: Szent fiú aludjál, Szent fiú aludjál! Angyalok hangja kél. Halld a mennyei alleluját, Szertehirdeti drága

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

KARÁCSONYI MŰSOR 1.c

KARÁCSONYI MŰSOR 1.c KARÁCSONYI MŰSOR 1.c I. rész (Amíg a szülők elfoglalják a helyüket, karácsonyi dalok szólnak Cd-ről.) Mesélő 1.: Jó estét kívánok! Meg ne ijedjenek! Itt egy kompánia, semmit se féljenek! Lépek én e házba

Részletesebben

Amint ment, mendegélt egy nagy királyi városon keresztül, meglátta a folyosóról a király a nagy betűket s leküldte inasát, hogy nézné meg, mi van

Amint ment, mendegélt egy nagy királyi városon keresztül, meglátta a folyosóról a király a nagy betűket s leküldte inasát, hogy nézné meg, mi van Százat egy ütéssel Egyszer volt, hol nem volt, volt a világon egy mesterlegény, kinek se égen, se földön nem volt egyebe egy rongyos garasánál. Elindult ő vándorolni. A mint ment, mendegélt hegyen völgyön

Részletesebben

Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központ

Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központ 5 6 Megérkezett Simon-Júdás Jaj már néked pőregatyás! Rég felírta Noé Tokaj Hegyormára Hegyaljai kapás várj Simon Júdásra! Akár haszon, akár kár, Simon-Júda a határ. /Szüret, regula/ Ma használatos neve

Részletesebben

HARMATCSEPP LEVELEZŐS TANULMÁNYI VERSENY OLVASÁS- SZÖVEGÉRTÉS

HARMATCSEPP LEVELEZŐS TANULMÁNYI VERSENY OLVASÁS- SZÖVEGÉRTÉS HARMATCSEPP LEVELEZŐS TANULMÁNYI VERSENY OLVASÁS- SZÖVEGÉRTÉS A versenyző neve: Forduló: II. Osztály: 3. Az iskola kódja: Elért pontszám: Feladási határidő: Elérhető pontszám: 82p. 2016. január 10. Kedves

Részletesebben

Az 1 Krón 1,1-ben is említik valamint a: Jób 31,33; Lk 3,38; Róm 5,14; 1 Kor 15,22, 45; 1 Tim 2,13, 14.

Az 1 Krón 1,1-ben is említik valamint a: Jób 31,33; Lk 3,38; Róm 5,14; 1 Kor 15,22, 45; 1 Tim 2,13, 14. Alig tudjuk elképzelni, hogy milyen lehetett az, amikor Ádám volt az első és egyetlen ember a Földön. Biztosan magányos volt egyedül. Ádám számára ez természetes volt, még soha nem ismert egy másik embert.

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete 2016/17. tanév Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 3. Az iskola kódja: H- A versenyző

Részletesebben

ÉG A GYERTYA, ÉG. 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _

ÉG A GYERTYA, ÉG. 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _ ÉG A GYERTYA, ÉG Ég a gyertya ég, Sok kis gyertya ég, Jaj, de szép a karácsonyfa, Égjen soká még! 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _ 2. Mi már tudjuk: fal + at

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony

A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony Sosem láttam oly termőfát, Mint Krisztusnak keresztfáját. Piros vérrel virágozik, Szentlélekkel illatozik. (Erdélyi népének) É letfa A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony Minden kedves

Részletesebben

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT 1 Az 1. olvasmány után A 2. olvasmány után A 3. olvasmány után: Mózes éneke (a kórus énekli) A 4. olvasmány után 2 Az 5. olvasmány után Alleluja

Részletesebben

Magyar karácsonyi népszokások 3.rész

Magyar karácsonyi népszokások 3.rész 2014 december 26. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 Régen a karácsony elképzelhetetlen lett volna az ünnephez kapcsolódó

Részletesebben

Betlehemezés Létavértesen

Betlehemezés Létavértesen A XXVI. Nemzetközi Betlehemes Találkozón Betlehemezés Létavértesen Immáron negyedik éve, a dráma szakköröseimmel november elején elkezdünk készülődni a betlehemezésre. A mi vidékünkre jellemző alföldi

Részletesebben

Az időszak neve. Szokások

Az időszak neve. Szokások A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából Katolikus liturgiának megfelelő adventi koszorú, három lila és egy rózsaszín gyertyával. Advent (ádvent, úrjövet) a keresztény kultúrkörben a karácsonyt (dec.25-ét)

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

KARÁCSONYI MŰSOR 1.b I. rész (Amíg a szülők elfoglalják a helyüket, karácsonyi dalok szólnak Cd-ről.)

KARÁCSONYI MŰSOR 1.b I. rész (Amíg a szülők elfoglalják a helyüket, karácsonyi dalok szólnak Cd-ről.) Mesélő 1.: KARÁCSONYI MŰSOR 1.b I. rész (Amíg a szülők elfoglalják a helyüket, karácsonyi dalok szólnak Cd-ről.) Jó estét kívánok! Meg ne ijedjenek! Itt egy kompánia, semmit se féljenek! Lépek én e házba

Részletesebben

AZ ÉLET ISTENTISZTELETE

AZ ÉLET ISTENTISZTELETE Pasarét, 2014. június 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Földvári Tibor AZ ÉLET ISTENTISZTELETE Lekció: Róm 11,33-12,2 Alapige: 3 Móz 2,1-16 Amikor valaki ételáldozatot akar áldozni az ÚRnak,

Részletesebben

ÁDVENTI GYERTYAGYÚJTÁS A CSALÁDBAN

ÁDVENTI GYERTYAGYÚJTÁS A CSALÁDBAN ÁDVENTI GYERTYAGYÚJTÁS A CSALÁDBAN Ádvent 1. vasárnapja (A család állja körül minden alkalommal az ádventi koszorút.) 1. Ó jöjj, ó jöjj Üdvözítő, - beteljesült már az idő; -törd át az Ég zárt ajtaját,

Részletesebben

Betlehemes* Magyarszováton

Betlehemes* Magyarszováton Betlehemes* Az erdélyi típusú betlehemes hosszabb lélegzetű, minisztériumszerű, liturgikus és epikus elemekkel átszőtt 12-20 szereplős játék. Rendszerint elő- és utójátéka is van, előadása különösen nagy

Részletesebben

Húsvét. Olvasószint: B

Húsvét. Olvasószint: B Az Olvass magyarul! kiskönyvsorozat azoknak a tengeren túl élő magyar gyerekeknek készül, akik az angol mellett magyarul is tanulnak írni és olvasni. Természetesen a világ bármely részén élő magyar gyermekeknek

Részletesebben

Igazi ünnep. Karácsony 2009-88. Bethlen Gábor cscs. Mainz. Történetünk egy szegény cipészről szól, akinek kilenc gyermeke volt.

Igazi ünnep. Karácsony 2009-88. Bethlen Gábor cscs. Mainz. Történetünk egy szegény cipészről szól, akinek kilenc gyermeke volt. Igazi ünnep Karácsony 2009-88. Bethlen Gábor cscs. Mainz Szereplők: : Jacqueline János mester (az apa, aki cipész) : Ádám Gyermekei 1. gyerek (Klári): Ildikó 2. gyerek (Eszti): Anna 3. gyerek (Balázs):

Részletesebben

József Attila: Betlehemi királyok

József Attila: Betlehemi királyok Adjonisten, Jézusunk, Jézusunk! Három király mi vagyunk. Lángos csillag állt felettünk, gyalog jöttünk, mert siettünk, kis juhocska mondta biztos itt lakik a Jézus Krisztus. Menyhárt király a nevem. Segíts,

Részletesebben

Mezőkövesdi betlehemes

Mezőkövesdi betlehemes Mezőkövesdi betlehemes Mezőkövesd, 1965 Gari Takács Margit és Lázár Pálné (Bori néne) / Lyányok jádzották az 1920-as években. / Szereplők: Betlehemet vivő asszony: fekete matyó öltözet. Jancsika: korozsmás

Részletesebben

Szerző Szauer Ágoston. Illusztráció Papp Eszter

Szerző Szauer Ágoston. Illusztráció Papp Eszter Szerző Szauer Ágoston Illusztráció Papp Eszter Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu Internet:

Részletesebben

Karácsony előtti betegellátás

Karácsony előtti betegellátás II. évfolyam 12. szám 2015. december Karácsony Lelkünk szemével az égre nézünk, és mi is követjük a csillagot, amely vezeti Betlehembe a Napkeleti Királyok utazását. Isten igéje, a Szentháromság második

Részletesebben

B F C Hamis érvelések, feltételezések nem fejthetik meg Őt. B F G Vers és az ének, szobrok és a képek nem mondhatják el, milyen nagy Ő.

B F C Hamis érvelések, feltételezések nem fejthetik meg Őt. B F G Vers és az ének, szobrok és a képek nem mondhatják el, milyen nagy Ő. Minden áldás am F Soha nem volt még ilyen áldott éj, am mely a világra így hatna. am F Nem is lesz most már, hiszen nincs senki más, am F am ki önmagát így adná, s a sötétséget eloszlatná. Jött, mint kisgyermek,

Részletesebben

Gárdonyi Géza. A zeneszerzı és a zenész. Keller Péter

Gárdonyi Géza. A zeneszerzı és a zenész. Keller Péter Gárdonyi Géza A zeneszerzı és a zenész Tanárai Édesapja citerázott, fuvolázott, gitározott Egerben Zsasskovszky Ferenc és Endre tanítják Hegedútanára: Ferenc karnagy, a Prágai Egyházi Zeneegylet, a Zsófia

Részletesebben

1. osztály - Olvasás Mintafeladat

1. osztály - Olvasás Mintafeladat Segítséggel olvassátok el az alábbi rövid szöveget, majd színezzétek ki az adventi koszorút a szöveg alapján! A karácsony előtti várakozás jelképe az adventi koszorú. A hagyomány szerint zöld fenyőágakból

Részletesebben

APOKRIF IRATOK Bel és a A KING JAMES Biblia 1611 sárkány. Bel- és a sárkány

APOKRIF IRATOK Bel és a A KING JAMES Biblia 1611 sárkány. Bel- és a sárkány www.scriptural-truth.com APOKRIF IRATOK Bel és a A KING JAMES Biblia 1611 sárkány Bel- és a sárkány A könyv a Bel és a sárkány [a Dániel] A történelem a megsemmisítése a Bel- és a sárkány, Levágta, a Daniel

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

GÖRÖG ILONA BALLADÁJA Színpadra állította Magerusan Katalin tanítónő, 1981-ben Besztercén.

GÖRÖG ILONA BALLADÁJA Színpadra állította Magerusan Katalin tanítónő, 1981-ben Besztercén. GÖRÖG ILONA BALLADÁJA Színpadra állította Magerusan Katalin tanítónő, 1981-ben Besztercén. A színpad közepén lányok, fiúk körben állnak, arccal a kör közepe felé. Elől, a színpad bal oldalán, Bertalaki

Részletesebben

A debrői kertek alatt (gyermekjáték / Heves vm.) A kazári piacon Bábi, Bábi, de beteg (gyermekjáték)... 2

A debrői kertek alatt (gyermekjáték / Heves vm.) A kazári piacon Bábi, Bábi, de beteg (gyermekjáték)... 2 Tartalom A debrői kertek alatt (gyermekjáték / Heves vm.)... 2 A kazári piacon... 2 Bábi, Bábi, de beteg (gyermekjáték)... 2 Búbb bújj zöld ág (magyar népdal)... 2 Elfogyott a krumplileves... 3 Elvesztettem

Részletesebben

Aki nélkül nem lehetne Karácsony

Aki nélkül nem lehetne Karácsony III. évf. 4. szám 2014. december A Budapest-Nagytétényi Református Egyházközség időszakos kiadványa Aki nélkül nem lehetne Karácsony Bármikor, bárhol végbemehet egy ilyen kérdezz-felelek: - Mi kell a Karácsonyhoz?

Részletesebben

Kovács Sándor 1. Advent Kolozsváron?

Kovács Sándor 1. Advent Kolozsváron? Kovács Sándor 1 Advent Kolozsváron? De te, Efrata Betlehemje kicsiny vagy ugyan Júda ezrei között; mégis belőled származik majd nekem Izraelnek jövendő uralkodója, származása az ősidőkre nyúlik vissza.

Részletesebben

Az aranyhal Illusztrálta: Szabó Enikő

Az aranyhal Illusztrálta: Szabó Enikő Benedek Elek Az aranyhal Illusztrálta: Szabó Enikő Egyszer volt, hol nem volt, az Óperenciás-tengeren túl, a hármas üveghegyen is túl, túlonnan túl Megálljatok csak, nem jól kezdettem Hát: volt egyszer

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

Horváth Tamás tanárunk rajza

Horváth Tamás tanárunk rajza Horváth Tamás tanárunk rajza A hírhozó Mikor Jézus megszületett, tiszta volt az ég. Aprócska kis csillagtüzek égtek szerteszét. Köztük egy, a legfényesebb, mindig arra várt, hogy a jó hírt megtudhassa

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

Luca-nap. December 13.

Luca-nap. December 13. Luca-nap December 13. Tartalom Szent Lucia Luca, a gonosz Védekezés a rontás ellen Kotyolás Jóslások Luca, a büntető Luca széke Luca napi alakoskodás Tréfák Szent Lucia Lucia egy katolikus szent volt,

Részletesebben

NYUGALOMBA LÉPÉSKOR MONDOTT PAPI BÚCSÚBESZÉD. *)

NYUGALOMBA LÉPÉSKOR MONDOTT PAPI BÚCSÚBESZÉD. *) NYUGALOMBA LÉPÉSKOR MONDOTT PAPI BÚCSÚBESZÉD. *) 2. Kor. 18, 11. Végezetre Atyámfiai, legyetek jó egészségben, épüljetek, vigasztaltassatok meg, egy értelemben legyetek, békeségben lakjatok, és a szeretetnek

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

Hét este, hét reggel. Kiscsoport. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! És lett este, és lett reggel,

Hét este, hét reggel. Kiscsoport. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! És lett este, és lett reggel, Kiscsoport Hét este, hét reggel 1. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! az első nap ezzel telt el. 5. Égben madár, vízben halak, röpködjenek, pancsoljanak! ötödik nap ezzel telt el. 2. Hát

Részletesebben

Örökség - dalszövegek. Virágom, virágom. Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár!

Örökség - dalszövegek. Virágom, virágom. Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár! Virágom, virágom Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár! Szép szál legény gyere át, Szívemben a bánat jár. Hozzál egy kis pálinkát, Hogy legyen egy

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

Létezik-e Antikrisztus?

Létezik-e Antikrisztus? Létezik-e Antikrisztus? Az embereknek sokféle elképzelésük van az Antikrisztusról, de e- gyedül csak a Bibliából kaphatunk helyes választ arra, hogy ki ő, és mit csinál. Felmerült már bennünk a kérdés:

Részletesebben

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Előzmények Projekt adatai: Kedvezményezett Projekt címe Projekt azonosítója Alsómocsolád Község Önkormányzata Mintaprogram a minőségi időskorért

Részletesebben

GÁL LÁSZLÓ VERSEI KÓRHÁZBAN. a fehér ágy fekete világ háromszor rab az öreg a beteg az ablak alatt tavasz születik nekik mondom irigyen nem neked

GÁL LÁSZLÓ VERSEI KÓRHÁZBAN. a fehér ágy fekete világ háromszor rab az öreg a beteg az ablak alatt tavasz születik nekik mondom irigyen nem neked GÁL LÁSZLÓ VERSEI KÓRHÁZBAN a fehér ágy fekete világ háromszor rab az öreg a beteg az ablak alatt tavasz születik nekik mondom irigyen nem neked és jól van így mondom magamnak és így is jól van így is

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

Betlehemezés. Foglalkoztató füzet 1-4. osztályos tanulók részére

Betlehemezés. Foglalkoztató füzet 1-4. osztályos tanulók részére Betlehemezés Foglalkoztató füzet 1-4. osztályos tanulók részére A betlehemezés leírása: A betlehemezés egy több szereplős dramatikus játék. Elő lehet adni élő szereplőkkel és bábokkal is. A betlehemezők

Részletesebben

Kheirón megtudja hogy testvére beteg. megmerevedett nézte a Nyilas kísérőbolygóit a zümmögés nem szűnt a fejében

Kheirón megtudja hogy testvére beteg. megmerevedett nézte a Nyilas kísérőbolygóit a zümmögés nem szűnt a fejében Tornai József Kheirón megtudja hogy testvére beteg A kentaur szomorú lett más lények nem tudják mi a kentaur-szomorúság nem tudják hogy négy lábba és két karba mennyivel több szomorúság fér el megmerevedett

Részletesebben

ELSŐÁLDOZÁSI FELKÉSZÍTŐ 4. JÉZUS, AZ ÉLET KENYERE

ELSŐÁLDOZÁSI FELKÉSZÍTŐ 4. JÉZUS, AZ ÉLET KENYERE ELSŐÁLDOZÁSI FELKÉSZÍTŐ 4. JÉZUS, AZ ÉLET KENYERE 1. feladat Olvassátok el a lábmosásról és az utolsó vacsoráról szóló részletet az Evangéliumból A lábmosás 1 Közel volt már húsvét ünnepe. Jézus tudta,

Részletesebben

2009. évi SDG Bibliaismereti verseny: Jelenések könyve

2009. évi SDG Bibliaismereti verseny: Jelenések könyve Csapat/iskola: 2009. évi SDG Bibliaismereti verseny: Jelenések könyve Tudnivalók A teszt 130 kérdésből áll. Minden kérdésnél felsoroltunk 3 lehetséges választ, amelyek közül mindig egy és csak egy helyes

Részletesebben

Péter és az ima hatalma

Péter és az ima hatalma A Biblia gyermekeknek bemutatja Péter és az ima hatalma Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Ruth Klassen 60/57. Történet www.m1914.org Bible for

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) Horváth Géza. PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu ELMARADT BŰNBÁNAT

Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) Horváth Géza. PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu ELMARADT BŰNBÁNAT Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ELMARADT BŰNBÁNAT Alapige: Lukács 11,37-54 Beszéd közben egy farizeus arra kérte őt, hogy ebédeljen nála. Jézus bement,

Részletesebben

6. A HÁZASSÁG MEGÁLDÁSÁNAK EMLÉKÜNNEPE

6. A HÁZASSÁG MEGÁLDÁSÁNAK EMLÉKÜNNEPE 6. A HÁZASSÁG MEGÁLDÁSÁNAK EMLÉKÜNNEPE gyülekezeti (vasárnap délelőtti) istentiszteleten felépítés BEVEZETÉS (BEJELENTÉS, IMÁDSÁG) RÖVID IGEHIRDETÉS HÁZASTÁRSAK MEGÁLDÁSA 67 A házasság megáldásának emlékünnepe

Részletesebben

Pillangó, ha lehetnék, Táncolnék, míg röpít a szél. S ha én lennék a cinege a fán, A dallal Istent dicsérném.

Pillangó, ha lehetnék, Táncolnék, míg röpít a szél. S ha én lennék a cinege a fán, A dallal Istent dicsérném. 1 - Pillangó ha lehetnék... 7 Pillangó, ha lehetnék, Táncolnék, míg röpít a szél. 7 S ha én lennék a cinege a fán, dallal Istent dicsérném. 7 Vagy kis halként a tó fenekén buborékot vígan eregetném. e

Részletesebben

Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK?

Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK? Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK? Alapige: Lk 19, 41-48 Amikor közelebb ért Jézus, és meglátta a várost, sírt. Így szólt: "Bár felismerted volna ezen a napon

Részletesebben

Tételek hittanból (2016. május 20.)

Tételek hittanból (2016. május 20.) Tételek hittanból (2016. május 20.) 1. Kinyilatkoztatás Biblia (jelentése, részei, felosztása, keresés benne, sugalmazás) 2. Egy XX. századi magyar boldog élete, jelentősége 3. Teremtéstörténet - bűnbeesés

Részletesebben

Mesélő 2: Karácsony este van: csend, nyugalom, béke, szeretet költözött az emberszívekbe.

Mesélő 2: Karácsony este van: csend, nyugalom, béke, szeretet költözött az emberszívekbe. PÁSZTORJÁTÉK Hűvösvölgyi Gyermekotthon 2012 Mesélő 1: Szent karácsony éjszakája, te vagy minden gyermek álma. Itt vagy végre! Angyalszárnyon suhansz át ma száz határon, hogy a tiszta boldog béke sugározzék

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

MAHLER. Lieder aus Des Knaben Wunderhorn. A fiú csodakürtje

MAHLER. Lieder aus Des Knaben Wunderhorn. A fiú csodakürtje MAHLER Lieder aus Des Knaben Wunderhorn A fiú csodakürtje GÁDOR ÁGNES nyersfordítása 2007 Lieder aus Des Knaben Wunderhorn Der Schildwache Nachtlied Az őrszem éji dala Nem tudok, nem szeretek vidám lenni;

Részletesebben

5 perc frontális Csomagolópapír, 1.sz. mell.

5 perc frontális Csomagolópapír, 1.sz. mell. Tantárgy: szövegértés,- szövegalkotás Időkeret:2x45 perc Korosztály: 1. évfolyam Az óra célja: testtudat fejlesztése, térérzékelés tudatosítása, sajátmozgásérzék ápolása, figyelem tartósságának megteremtése,

Részletesebben

A legszebb magyar állatmesék

A legszebb magyar állatmesék A legszebb magyar állatmesék Roland Tartalomjegyzék A lompos medve...4 A mezei nyúl és a sündisznó...8 A kakas és a pipe... 12 Sündisznócska lovagol... 14 A kolbász, a béka és az egér... 18 A tréfás farkas...

Részletesebben

Könnyek útja. Versválogatás

Könnyek útja. Versválogatás Könnyek útja Versválogatás Szerző: Nemes Kiss Kata Minden jog fenntartva Borítóterv és kivitelezés: Boris Vanessza Szerkesztette: Lélek Sándorné 2014. Előszó a Könnyek útjához: A szépség: álom. Az álom

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

JuGáWi 7.A. Férfi Kézilabda Világbajnokság. Női Kézilabda Európa Bajnokság. Adventi műsor. Mit is ünnepelünk karácsonykor? Mikulás-buli az osztályban

JuGáWi 7.A. Férfi Kézilabda Világbajnokság. Női Kézilabda Európa Bajnokság. Adventi műsor. Mit is ünnepelünk karácsonykor? Mikulás-buli az osztályban JuGáWi 7.A 2010. december-2011. január Női Kézilabda Európa Bajnokság Amiről szó van az újságban: Rövidpályás Úszó Világbajnokság Férfi Kézilabda Világbajnokság Adventi műsor Mikulás-buli az osztályban

Részletesebben

bibliai felfedező C12 1. történet: Isten elküldi az Ő Fiát, Jézust Bibliaismereti Feladatlap

bibliai felfedező C12 1. történet: Isten elküldi az Ő Fiát, Jézust Bibliaismereti Feladatlap Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliaismereti Feladatlap bibliai felfedező 1. történet: Isten elküldi az Ő Fiát, Jézust Olvasd

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Volt egyszer egy szegény ember. Ennek a szegény embernek annyi fia volt, mint a rosta lika, még eggyel több. Éjjel-nappal búslakodott szegény, hogy mit csináljon ezzel a

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben