Karácsonyi műsor Énekek és részletek a Parasztbibliából

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Karácsonyi műsor Énekek és részletek a Parasztbibliából"

Átírás

1 Karácsonyi műsor Énekek és részletek a Parasztbibliából ]]: Dicsőség mennyben az Istennek! :[[ Az angyali seregek, vígan így énekelnek: dicsőség, dicsőség, Istennek! ]]: Békesség földön az embernek! :[[ Kit az igaz szeretet, az Istenhez elvezet, békesség, békesség Embernek! 1

2 1.) Hogy tudta meg Szűz Mária, hogy az ő fia lesz a Megváltó Gábor angyal megjelent Szűz Máriának, és tudtául adta, hogy méhében gyermek születik, és az lesz a Megváltó. Szűz Mária Názáretben lakott, amikor az angyal megjelent. Az Úr elküldte hozzá Gábor angyalt, hogy adja tudtára, hogy elérkezett az ideje a Megváltónak. Megígérte az Isten a zsidóknak már régen, Ábrahám idejében, hogy majd egy nő jön, aki le fogja tiporni a sárkány fejét, aki Évát bűnre vitte. Ezt a zsidók várták, várták, de hát nem jött el addig. Tudták, hogy majd eljön a Megváltó, de ők nem is ilyen egyszerű embert vártak, aki istállóban születik, hanem valami királyt, aki a zsidó népet kiemeli a többi nép közül, és uralkodó lesz és bölcs lesz. Aztán Isten elküldte Gábor angyalt, és ő köszöntötte Máriát: Üdvöz légy, malaszttal teljes, az Úr van veled, áldott vagy az asszonyok között és fiat fogsz szülni. Ha nagy lesz, Isten fiának fog hívatni, és országának nem lesz vége és még több mindent mondott neki az angyal. A szűzanya azt kérdezte: Én férfit nem ismerek, hogyan történik ez? Azt felelte az angyal: Szent lélek száll rád, és magasságbeli ereje megárnyékoz téged, egy szentbeszédű fiad születik, és Isten fiának hívatik. S akkor azt mondta a Szűzanya: Íme az Úrnak szolgálóleánya, legyen nékem a te akaratod szerint. Aztán úgy lett. 2.) A tejút az angyalok útja Az angyalok útján sorakoztak az angyalok, amikor a kis Jézus születését várták. Két ága van, egyik Názáretbe visz, Szent Mihály arkangyal ezen az úton ment Szűz Máriához megkérni őt, hogy legyen édesanyja az Üdvözítőnek. A másik Betlehembe, ezen vitte a hírt az angyal, hogy megszületett a Megváltó. 2

3 1. Betlehem kis falucskában, karácsonykor, éjféltájban Fiú Isten ember lett, mint kisgyermek született. 2. Őt nevezték Jézuskának, édesanyját Máriának Ki pólyába takarta, befektette jászolba. 3. Az angyalok fenn az égben, mennyei nagy fényességben Zengették az éneket: Dicsőség az Istennek! 4. Pásztorok a falu mellett báránykákat legeltettek, Hallották az éneket, Jézuskához siettek. 5. Ájtatosan letérdeltek Jézuskának jászla mellett, Hogy Őt szépen imádják, égnek, földnek királyát. Menjünk el a látására Szűz Mária és szent József el kellett menjenek betlehembe, mindenki, aki odavaló származású, el kellett menjen a béiratkozásra, számba veszik a népet. Mind a kettő betlehemi volt, József es, Szűz Mária es odavaló vót, s most el kell menjenek. Pont arra az üdőre jött a szülés, de nem találtak, az egész városban nem találtak helyet, hogy valaki béfogadta vóna, hanem a városon kívül vót egy rongyos istálló, elhagyott. Oda szoktak az utasok eső ellen s minden ellen bészállani, oda kellett elmenjenek, bészálljanak, senki el nem fogadta őket. 3

4 Betlehem, Betlehem, a te határodba Érkezett Mária rongyos istállóba. Ott ülvén mint egy elhagyatott gerlice, Magát elkészíté a boldog szülésre. Szent József pediglen szorgalmatoskodik, Hogy mindent szerezzen, azon iparkodik. Mária végtére igen sóhajtozik, A hely rútságáról nagyon gondolkozik. Egy angyal, egy angyal örömet hirdetett, Betlehem várában kis Jézus született. Hideg szél fújdogál, jaj, de nagyon fázik, A kisded Jézuska értünk siránkozik. A napkeleti királyok, sugallatot kaptak ők es, a csillagtól. Látták a csillagot. S mind a három király látta. Pedig nem egy országba valók voltak. Ők három országba, s azt a csillagot látták, azt a nagy csillagot, s azt mondták így magukba: Itt kell legyen születés valahol, el kell menni felkeresésére. Most elindult egy, s ahogy mentek az úton, összetalálkoztak hárman. Három országból egybe jöttek. De a csillag megyen mindig előttük, ők mennek a csillag után, s mikor elérték, megközelítették azt a helyet, Betlehem felé, a csillag eltűnt. Nem tudták, hogy hova menjenek tovább. Akkor Heródes vót az országvezető, avval bémentek hozzá, hogy hát valamit tőlle kell tudjanak. Új király született, itt láttuk a csillagát, szeretnénk megtudni, hogy hol van ez a csillag, hol állott meg. Valamit tudnak-e róla? Jósolnak-e valamit? Akkor hamar Heródes összegyűjtötte az összes vén zsidókat, azokat az írástudókat, s előszedték azt a sok iratokat, s mindent, s azokat nézték, számlálták, nézték, s hát úgy van írva: 4

5 Betlehem, Júda városa, nem vagy minden népnél csekélyebb, mert belőled fog születni a világ megváltója. Itt aztán behítták a királyokat, aztán megmondták nekik, hogy menjenek Betlehembe, hogy ott érdeklődjenek, mert ott többet fognak tudni. Mert úgy írja, hogy ott születik meg, arrafelé. Na, ők eljöttek, s ahogy kijöttek onnat Heródestől, a csillag mindjárt megmutatkozott nekik. A csillag ment előre, s ők mentek utána, s addig mentek, ahol a csillag megállott. A csillag megállott ott, ahol Jézus meg vót születve. Ők oda bémentek. Jézus immár most nem abba helybe született, lehetett három napos es. Három királyok napján országunk egy istápját dicsérjük énekekkel, vigadozó versekkel! Hol vagy, zsidók királya? Mert megjelent csillaga. Betlehemben találják, Szép Jézust körülállják. Királyok ajándékát: Aranyt, temjént és mirhát, Vigyünk mi is urunknak, Ártatlan Jézusunknak! 4. Kérjük a szép Szűzanyát: Kérje értünk szent Fiát, Hogy békességben tartson, Ellenség, hogy ne ártson. 5

6 Az istállóban bizony hideg vót, hát ugyan se ablaka, se ajtaja, s szamarak vótak ott. Hát most kéne egy kis tüzet tenni, ott van a szegény beteg asszony, még ágya sincs, ahova lefeküdjék. Elment József, nem messze vótak a juhok, s ott vótak a pásztorok a juhok mellett. Olyan hamis kutyájuk volt, hogy senki oda közel nem mehetett. S József szép lassacskán elment, s odamegy, s a kutyák nem ugatták meg. Meg nem ugatták. S avval odament, azok megijedtek, hogy ilyen hamis kutyák, és nem ugatták meg azt ott. Szénért jöttem, újszülött van ott, szénért jöttem, hogy egy kis tüzet vegyek. Akkor vett onnan szenet és elgyütt, de a kutyák nem bántották. Aztán, hogy ő elvitte azt a szenet, ott aztán tüzet tett. Nemsokára az angyalok megjelentek a pásztoroknak. Énekeltek, hogy: Dicsőség, keljenek fel, s menjenek Jézus születésire, ott van a jászolba, a rongyos istállóba, ott fekszik a jászolba, a világ megváltója. Halljátok-e azt mondja, mert ők megijedtek, amikor az angyalnak a szavát hallották, mit mond az angyal? Keljünk csak fel, s menjünk el a látására! Elmentek a látására, meg es találták, úgy ahogy az angyal nekik mondta. Hej, víg juhászok, csordások, Csörgedeznek a források. De gyönyörű ez az éjjel, Bár tekintsetek csak széjjel. Hát, íme Betlehem felett Láthattok nagy fényességet, Ott egy csillag is megállott, Rongyos pajtánál leszállott. Hogy felserkentem álmomból, Láttam csillagot Jákóbtól. Hogy felkeltem láttam tüzet, Mely jelentett egyszülöttet. Hogy ültem a tűz melegén, Hát, íme egy fényes legény Hirdet glóriát, örömet, Mely megnyitja szíveinket 6

7 Aztán ott járt ez a három szent király, vitt ajándékot. Jézusnak vittek a pásztorok es. Ki sajtot, ki báránykát, ki mit tudott, hát vitt. Imádkoztak ezek a királyok, s aztán elbúcsúztak, mentek vissza az országikba. Ők immár látták az újszülött királyt. Azt mondta Heródes nekik, mikor eltávoztak onnat: Hogyha megtaláljátok, akkor gyertek vissza hezzám, és mondjátok meg nekem, hogy hol született, hogy én is elmenjek, én is imádjam. Elég az, hogy az angyal álmukban megjelent, és azt mondta, hogy vissza ne menjenek Heródeshez, mert az rosszat forral a lelkibe, meg akarja öletni az újszülött királyt, a gyereket! S ne menjenek vissza, térjenek más útra! Aztán más úton elmentek a királyok. Bárcsak régen fölébredtem volna, látod pajtás most állottam talpra, Máris csendül a fülembe angyalok mondása, hogy a Jézus megszületett rongyos istállóban. Odamenni vagyon bátorságom, azt remélem, kis Jézust meglátom. Gyere pajtás, induljunk el, te is legyél társunk, vélünk van a jó furulyás, a régi bojtárunk. Állhatatlan ne csintalankodjál, elég legyen már, amit mulattál, Köszönd meg a Jézuskának, véle hogy mulattál, add néki az ajándékot, amit vélem hoztál! 7

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le 1. Adventi Hírnök 1. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog az első gyertya láng! Karácsonyt várva lázban a föld, Isteni gyermeket köszönt. 2. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog már két kis gyertya láng!

Részletesebben

Úgy szerette Isten a világot

Úgy szerette Isten a világot Úgy szerette Isten a világot Karácsonyi misztériumjáték Szereplők Mihály, a fővezér (angyal) Gábriel, a hős (angyal) Fidél, a hűséges (angyal) Evangélika, az örömhírhozó (angyal) Zita, a fatal tanonc (angyal)

Részletesebben

December 24. Ádám és Éva bûnbeesése

December 24. Ádám és Éva bûnbeesése december 24. December 24. Ádám és Éva bûnbeesése Ádám és Éva volt az elsõ emberpár, akiket Isten megteremtett. A Paradicsom kertjében laktak. Mindent megkaptak a Teremtõtõl, amire szükségük volt. Egy dolgot

Részletesebben

Vendégünk lesz: Pintér Béla http://www.pinterbela.hu/

Vendégünk lesz: Pintér Béla http://www.pinterbela.hu/ Az alkalom énekei Vendégünk lesz: Pintér Béla http://www.pinterbela.hu/ Jézus te vagy minden álmom Szükségem van rád Egyszerű dallam Homokba írva Megszabadítottál Fehéren feketén Utolsó Ádám Úgy elmondanám

Részletesebben

Királyerdői Harangszó

Királyerdői Harangszó Királyerdői Harangszó A Csepel-Királyerdői Református Egyházközség lapja, megjelenik évente 5 alkalommal III. évf. 5. szám - 2012 Advent-Karácsony -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

és teheti az oltárra. Csak papoknak szabad azonban a felszentelt ostyát a szentségtartóból kivenni és egy szentségtartóba tenni.

és teheti az oltárra. Csak papoknak szabad azonban a felszentelt ostyát a szentségtartóból kivenni és egy szentségtartóba tenni. 3. fejezet: Jézus, az egyetlen megmentő és megváltó Ki nekem Jézus? Lukács evangéliumában olvassuk, amikor a pásztorok nyájukat legeltették, megjelent nekik egy angyal: az angyal így szólt hozzájuk: "Ne

Részletesebben

2011. Karácsony. Advent Az Úr eljövetele

2011. Karácsony. Advent Az Úr eljövetele 2011. Karácsony Advent Az Úr eljövetele A Karácsony előtti készülődésünkben fontos, hogy helyesen lássuk az Úr eljövetelének valóságát. Egy 18. századi református lelkipásztor szép gondolatmenetben hagyta

Részletesebben

(AZ I. ESTI DICSÉRETTŐL AZ ÉJFÉLI MISE KEZDETÉIG) IMAFÜZET I. ESTI DICSÉRET

(AZ I. ESTI DICSÉRETTŐL AZ ÉJFÉLI MISE KEZDETÉIG) IMAFÜZET I. ESTI DICSÉRET KARÁCSONY ÉJSZAKÁJA (AZ I. ESTI DICSÉRETTŐL AZ ÉJFÉLI MISE KEZDETÉIG) IMAFÜZET I. ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,

Részletesebben

Lynnie Walker: Isten tízféle beszédmódja

Lynnie Walker: Isten tízféle beszédmódja Lynnie Walker: Isten tízféle beszédmódja Vélemények Isten többet akar hozzánk beszélni annál, amit mi általában meg akarunk hallani, vagy amiről úgy gondoljuk, hogy meghallottuk. Lynnie Walker megmutatja

Részletesebben

El ne temessetek, visszajövök!

El ne temessetek, visszajövök! El ne temessetek, visszajövök! Azt mondja az Úr: Ezt az üzenetet népemnek küldöm a Földre, bizonyságul, hogy én a Mennyben vagyok. Ezek után láttam: Íme, egy nyitott ajtó a Mennyben, és az első hang, amelyet

Részletesebben

A József Attila Jelenetbemutató Verseny választható meséi. Benedek Elek: Szóló szőlő, mosolygó alma, csengő barack

A József Attila Jelenetbemutató Verseny választható meséi. Benedek Elek: Szóló szőlő, mosolygó alma, csengő barack A József Attila Jelenetbemutató Verseny választható meséi Benedek Elek: Szóló szőlő, mosolygó alma, csengő barack Arany László: Fehérlófia (feldolgozás) Népmesék o A hiú király o Mátyás király meg az igazmondó

Részletesebben

ADVENT ÚRJÖVET 2013 advent: olvass, elmélkedj, cselekedj!

ADVENT ÚRJÖVET 2013 advent: olvass, elmélkedj, cselekedj! ADVENT ÚRJÖVET 2013 advent: olvass, elmélkedj, cselekedj! "Örüljetek az Úrban szüntelenül: újra csak azt mondom, örüljetek, az Úr közel van!" Szent Pál mondja ezeket a mondatokat az első keresztényeknek,

Részletesebben

Egyedül jó, egyedül bölcs, egyedül üdvözítő

Egyedül jó, egyedül bölcs, egyedül üdvözítő C/ C/ 2x am add9 am am add9 am Szent az Úr, szent az Úr am sus em Szent az Úr a seregek Istene C add9 am 7 Aki volt, aki van, aki eljövendő C add9 am 7 Egyedül jó, egyedül bölcs, egyedül üdvözítő C add9

Részletesebben

azaz A MI URUNK JÉZUS KRISZTUS KÁROLI GÁSPÁR A KRISZTUS SZERETETE EGYHÁZ GONDOZÁSÁBAN

azaz A MI URUNK JÉZUS KRISZTUS KÁROLI GÁSPÁR A KRISZTUS SZERETETE EGYHÁZ GONDOZÁSÁBAN ÚJ TESTAMENTUM azaz A MI URUNK JÉZUS KRISZTUS ÚJ SZÖVETSÉGE KÁROLI GÁSPÁR fordításában A KRISZTUS SZERETETE EGYHÁZ GONDOZÁSÁBAN A Z Ú J S Z Ö V E T S É G K Ö N Y V E I Máté Evangéliuma.............................

Részletesebben

Keresztény énekek Gitáros dalok és református énekek

Keresztény énekek Gitáros dalok és református énekek [Ide írhatja a szöveget] [Ide írhatja a szöveget] [Ide írhatja a szöveget] Keresztény énekek Utolsó frissítés: 2013.09.01. [Ide írhatja a szöveget] oldal 1 A jászolban ki az ott... 11 A kegyelem árad...

Részletesebben

Olsvay Csaba (OCS): Senkinek nincs juha, akkor azt hogy mondanák, senkinek nincs egy juha?

Olsvay Csaba (OCS): Senkinek nincs juha, akkor azt hogy mondanák, senkinek nincs egy juha? Szombati felvétel 4. Hangfájl: szombat4.wav; időtartam: 1:09:01 Adatközlők: Istók Ágnes (Kákova, 1950.), Istók György (Klézse, 1950 előtt született). Megjegyzések: A bizonytalan, illetve nehezen kivehető

Részletesebben

Tartalomjegyzék 8/1. 8/4 Tartalomjegyzék --- ----- --- -----

Tartalomjegyzék 8/1. 8/4 Tartalomjegyzék --- ----- --- ----- 8/4 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 8/1 Cím Oldal --- ----- HADD JÖJJEK ÉN............H- 1 HÁLAADÓ ZSOLTÁR........... H- 2 HÁLÁT ADOK AZ ESTI ÓRÁN........H- 3 HÁLÁT ADOK, HOGY ITT A REGGEL.... H- 4 HA

Részletesebben

ÉLEM ÉLETEM. Úttalan utakon.. A világban elveszve. Refr: Szabadságban szenvedéllyel, Átélt érzelmekkel, Boldogan élem életem, tovább.

ÉLEM ÉLETEM. Úttalan utakon.. A világban elveszve. Refr: Szabadságban szenvedéllyel, Átélt érzelmekkel, Boldogan élem életem, tovább. ÉLEM ÉLETEM Vándor vagy az úton, az élet vándora, Megállás nincs, messzeségbe vezet lépted. Az éjjeli úton mész,,közben megáll az ész Úttalan utakon, a semmi felé mész. Megfogadod, hogy holnap új élet

Részletesebben

B F C Hamis érvelések, feltételezések nem fejthetik meg Őt. B F G Vers és az ének, szobrok és a képek nem mondhatják el, milyen nagy Ő.

B F C Hamis érvelések, feltételezések nem fejthetik meg Őt. B F G Vers és az ének, szobrok és a képek nem mondhatják el, milyen nagy Ő. Minden áldás am F Soha nem volt még ilyen áldott éj, am mely a világra így hatna. am F Nem is lesz most már, hiszen nincs senki más, am F am ki önmagát így adná, s a sötétséget eloszlatná. Jött, mint kisgyermek,

Részletesebben

Kónya Sándor H a r m a t o z z a t o k, e g e k!

Kónya Sándor H a r m a t o z z a t o k, e g e k! Kónya Sándor H a r m a t o z z a t o k, e g e k! 1 A kiadvány megjelenését támogatta a 2 Kónya Sándor H a r m a t o z z a t o k, e g e k! Népünk vallásos énekei Észak-Bánságban Thurzó Lajos Közművelődési

Részletesebben

1999. nov.-dec. IV/ 6. szám. Tengernek Csillaga. Ára: 120,- Ft. keresztény folyóirat. Máriaremete kegykép

1999. nov.-dec. IV/ 6. szám. Tengernek Csillaga. Ára: 120,- Ft. keresztény folyóirat. Máriaremete kegykép Tengernek Csillaga keresztény folyóirat 1999. nov.-dec. IV/ 6. szám Ára: 120,- Ft Máriaremete kegykép Szabadíts meg a gonosz kísértõtõl! A Te hûséged nem fogyatkozik, mennyei Atyánk, bár mi feledünk gyakran

Részletesebben

Ézs 40,12-27 Kihez hasonlítjátok az Istent?

Ézs 40,12-27 Kihez hasonlítjátok az Istent? Ézs 40,12-27 Kihez hasonlítjátok az Istent? Ki mérte meg markával a vizeket, és ki mértéklé az egeket arasszal, a föld porát ki foglalá mérczébe, és a hegyeket ki tette körtefontra, és a halmokat a mérlegserpenyőbe?

Részletesebben

Ez egy csodálatos élet. A Krisztusi élet nem nehéz.

Ez egy csodálatos élet. A Krisztusi élet nem nehéz. Ez egy csodálatos élet A Krisztusi élet nem nehéz. Ráébredek, hogy lehet néhány embert ez sokként érint, de mindazonáltal igaz. Amikor mi szándékosan az Isten útja szerint élünk, a Krisztusi élet csodálatosan

Részletesebben

AHOGY NÉZLEK TÉGED. A Királynak áldozok A Királynak áldozok Néki szolgálok

AHOGY NÉZLEK TÉGED. A Királynak áldozok A Királynak áldozok Néki szolgálok AHOGY NÉZLEK TÉGED Ahogy nézlek téged Elszáll minden félelem Ahogy szól szelíd szavad Nem kérdezek már Amikor érzem itt vagy Szent Szellemed hoz közel Erős karod átölel És új élet tölt el A mennyben van

Részletesebben

Júlia Párbeszéd a szerelemről

Júlia Párbeszéd a szerelemről PPEK 618 Visky András: Júlia Párbeszéd a szerelemről Visky András Júlia Párbeszéd a szerelemről mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Részletesebben

Lapozzunk Bibliánkban az Apostolok Cselekedeteinek 3. részéhez. vs. 1. Péter és János felment a templomba a délutáni imádkozás idejére, délután három

Lapozzunk Bibliánkban az Apostolok Cselekedeteinek 3. részéhez. vs. 1. Péter és János felment a templomba a délutáni imádkozás idejére, délután három Az Apostolok Cselekedetei 3-4. Lapozzunk Bibliánkban az Apostolok Cselekedeteinek 3. részéhez. vs. 1. Péter és János felment a templomba a délutáni imádkozás idejére, délután három órára, vagy ahogy Károli

Részletesebben

KARÁCSONY ÚJÉVI ÜNNEPKÖRI SZOKÁSOK

KARÁCSONY ÚJÉVI ÜNNEPKÖRI SZOKÁSOK K i s m a g y a r n é p r a j z d i á k o k n a k 1753: minden Embernek aki tiszta vizet akar inya a kut főre kel menni s onnan merithet [Illyefva, Hsz]. 2006 Tél II. évfolyam 2. szám KARÁCSONY ÚJÉVI ÜNNEPKÖRI

Részletesebben

Icinke-picinke NÉPMESÉK ÓVODÁSOKNAK

Icinke-picinke NÉPMESÉK ÓVODÁSOKNAK Icinke-picinke NÉPMESÉK ÓVODÁSOKNAK VÁLOGATTA ÉS SZERKESZTETTE: KOVÁCS ÁGNES TARTALOM KISCSOPORTOSOK MESÉI ICINKE-PICINKE A KIS KAKAS GYÉMÁNT FÉLKRAJCÁRJA A KÓRÓ ÉS A KIS MADÁR HOL VOLTÁL, BÁRÁNYKÁM? A

Részletesebben

www. MINDENKITEMPLOMA.HU Gyülekezeti hírlevél 2007. Karácsony Mert született néktek ma a Megtartó, ki az Úr Krisztus a Dávid városában.

www. MINDENKITEMPLOMA.HU Gyülekezeti hírlevél 2007. Karácsony Mert született néktek ma a Megtartó, ki az Úr Krisztus a Dávid városában. www. MINDENKITEMPLOMA.HU Gyülekezeti hírlevél 2007. Karácsony Mert született néktek ma a Megtartó, ki az Úr Krisztus a Dávid városában. (Lukács 2:11) TARTALOM Bereczki Sándor: Az Úr közel 3 Drótos Gyöngyi:

Részletesebben

VÉDELEM ÉS OLTALOM 2.

VÉDELEM ÉS OLTALOM 2. VÉDELEM ÉS OLTALOM 2. Jegyzet Jim Sanders tanításából 2009. szeptember 06. Köszönjük Atyám az Úr Jézust! Köszönjük a csodatévő erők munkáit a Szent Szellemed által. Magasztaljuk az Úr Jézus Krisztust a

Részletesebben