Szép vagy fenyő, gyönyörű - karácsonyfa-díszítő kiállítás a művelődési házban. Beszámoló az 5. oldalon. A tartalomból: A legendák teste és lelke...

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szép vagy fenyő, gyönyörű - karácsonyfa-díszítő kiállítás a művelődési házban. Beszámoló az 5. oldalon. A tartalomból: A legendák teste és lelke..."

Átírás

1 A TIHANYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA november-december IV. évfolyam 34. szám Szép vagy fenyő, gyönyörű - karácsonyfa-díszítő kiállítás a művelődési házban. Beszámoló az 5. oldalon FOTÓ: DOBOS DALMA A tartalomból: Kiskarácsony, nagykarácsony A legendák teste és lelke F orralt bor illata az Akasztó-dombon Márton napi népszokások felelevenítése az óvodában.. 8 Vissza az iskolapadba Jó Bor, Jó Egészség Könyvtári hírek Keresd a fényt!

2 2. OLDAL ÖNKORMÁNYZATI HÍREK TIHANYI VISSZHANG Kiskarácsony, nagykarácsony Talán nincs is olyan, aki ne tudná folytatni a gyermekdalt: kisült-e már a kalácsom, / ha kisült már ide véle, / had egyem meg melegében. De vajon hányan tudják, hogy mit is jelent a kiskarácsony, nagykarácsony elnevezés? Nagykarácsony, vagyis december 25. karácsony első napja, Krisztus születésének napja. Kiskarácsony január 1-én van, az ünnep utáni nyolca dik napon. A zsidó hagyomány szerint a gyermek Jézus ekkor vált a közösség tagjává. Ma már azonban nem a kiskarácsonyt, hanem az újévet ünnepeljük ezen a napon. A gyermekdal a készülődésről, a várakozás izgalmáról szól. Arról, hogy a készülődés láza már hetekkel korábban áthatja napjainkat. Hogy a gyerekek számolják: hány napot kell még karácsonyig aludni. A készülődés alatt ajándékokat készítünk egymás számára, hagyományos vagy különleges ételeket, édességeket sütünk-főzünk, házunkat kitakarítjuk, beszerezzük a karácsonyfát, feldíszítjük - s közben valahogy lecsendesedünk, megértőbbek leszünk egymással is. Megértőbbek és megbocsátóbbak, hiszen nekünk is szükségünk van mások megértésére és megbocsátására. Az ünnep eljövetelekor meleg ség gel telik meg szívünk, megbékélünk környezetünkkel is. Megbocsátunk annak, aki megbántott minket, békét kötünk azokkal, akikkel harcoltunk. És ami még fontosabb: békét kötünk önmagunkkal is. Mert fontosak a világmegváltó eszmék, az elvek, a társadalmat és a lelkiismeretet vezérlő parancsok de van, ami még fontosabb. Karácsonykor éppen ezt, a mindenekfelett lévő, mindent átható és feloldó szeretetet élhetjük meg. Az ünnep éppen ettől válik igazivá, különlegessé. A szeretet karácsonykor mindenben ott van: a kará csony fa díszeiben, a gonddal megterített asztalban, az öröm mel vett és örömmel fogadott ajándékban. Ott van a szeretet tel sütött kalácsban is. Törjük meg hát a szeretet kalácsát, és tegyük el a morzsáit, jusson belőle az év többi napjára is. TÓSOKI IMRE polgármester BABITS MIHÁLY: Karácsonyi ének Mért fekszel jászolban, ég királya? Visszasírsz az éhes barikára. Zenghetnél, lenghetnél angyalok közt: mégis itt rídogálsz, állatok közt. Bölcs bocik szájának langy fuvalma jobb tán mint csillag-ür szele volna? Jobb talán a puha széna-alom, mint a magas égi birodalom? Istálló párája, jobb az neked, mint gazdag nárdusok és kenetek? Lábadhoz tömjén hullt és arany hullt: kezed csak bús anyád melléért nyult Becsesnek láttad te e földi test koldusruháját, hogy fölvetted ezt? s nem vélted rossznak a zord életet? te, kiről zengjük, hogy megszületett! Szeress hát minket is, koldusokat! Lelkünkben gyujts pici gyertyát sokat. Csengess éjünkön át, s csillantsd elénk törékeny játékunkat, a reményt.

3 TIHANYI VISSZHANG ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 3. OLDAL A legendák teste és lelke Több mint két évi előkészítő munka után, november közepén sikerült a TDM-projektet útjára indítani: a támogatási szer ződést a VÁTI-val dr. KonczMária, a kft. ügyvezetője írta alá. A helyi turisztikai fejlesztésekhez 44 millió forintot nyert el a Tihanyi Legenda Nonprofit Közhasznú Kft., amelyet az önkormányzat még kiegészít. A nagy Legenda-projekt olyan infrastruk turális fejlesztéseket valósít meg, amelyek kényel mesebb és esztétikusabb környezetet teremtenek a tihanyiak és a turisták számára egyaránt. A projekt során főleg építészeti munkákra kerül sor. A TDM-projekt, a kis Legenda a fejlesztések eredményeképpen létrejövő, színvonalasabb környezetre építve a helyi turisztikai szolgál ta tásokat kívánja bővíteni. A jobb szolgáltatások az igényesebb, motiváltabb vendégeket vonzzák majd ide; így megváltozik majd a helyi turizmus jellege is. Az ehhez szükséges tudást, a legjobb gyakorlatot, a szervezést és az együttműködést a TDM biztosítja vagyis míg a nagy Legenda projekt a test, a kis Legenda az ezt működtető, éltető lélek. Mi változik? A TDM-szervezet átveszi az önkormányzat turisztikai feladatait, a hozzá tartozó forrásokkal együtt. Így például átveszi a helyi Tourinform iroda működtetését, és a költség - vetésébe kerül a Művelődési Ház turisztikai rendezvény - kerete is. A Tourinform irodában és a művelődési házban ezentúl is ugyanazok végzik munká jukat, csak más szakmai keretek között. A közös irányításra azért van szükség, hogy a szervezésben nagyobb összhangot lehessen teremteni, és ezzel adott esetben ugyanabból az összegből többet lehes sen kihozni. Diplomáját a Budapesti Gazdasági Főiskolán szerezte ide - gen forgalmi és szálloda szakon. Német és angol nyelveken beszél. Milyen feladatai lesznek a TDM-nek? Az új szervezet közép- és hosszú távú stratégiát készít, nyelvi és szakmai képzéseket szervez, szemléletet formál, kutatást folytat, informatikai fejlesztéseket hajt végre és marketingfeladatokat lát el. Ezeket a feladatokat a civil szervezetekkel, vállalkozókkal együttműködve látja el. Mi az a TDM? Olyan szervezet, amely a desztináció (célterület, úticél) turisztikai termékeit és egyéb szolgáltatásait egységben, komplex módon kezeli, partnereivel hosszú távú, szervezett együttműködést alakít ki a turizmusból szár mazó hatások optimalizálására. Bemutatkozunk: Sándor Piroska a Tourinform iroda új alkalmazottja; a szülési szabadságra menő Kiss Helgát helyettesíti. A szomszédból, Füredről érkezett, de jól ismeri az irodát, hiszen szakmai gyakorlatát hat éve itt végezte. Éppen ezért esett a választás rá: ő már bizonyította, hogy nem fél a munkától, rátermett és jó kommunikációs képességekkel rendelkezik.

4 4. OLDAL ÖNKORMÁNYZATI HÍREK TIHANYI VISSZHANG Baranyainé Máté Mariettát nem szükséges bemutatni a tiha nyi aknak. Marietta továbbra is ellátja a Tourinform irodavezetői teendőit. Mint régi dolgozó, az önkormányzat köztisztviselőjeként dolgozik tovább. Pomázi Szilárd A TDM projekt-asszisztense, tihanyi lakos. Két diplomával rendelkezik, és pályázatírói képzéseken is részt vett. Egy baleset miatt rehabilitációs járulékon volt, és ezzel a munka - körrel tér vissza a szakmai feladatokhoz. November végén született meg kisfia. P. Molnár-Szabó József Projektmenedzser; a pályázat egyik készítője. Számos nagy pályázat készítésének részese, összefogója. Jelenleg pénzügyi tanácsadással foglalkozik. Mostani feladata az ütemterv figye lése, a projekt előrehaladási jelentéseinek összeállítása, a támogatási szerződéssel kapcsolatos tevékenységek elvég - zése, a projekt szakmai munkáinak koordinálása, a határidők és költségek figyelése és az elszámolhatóság megvizsgálása. Dr. Koncz Mária A Tihanyi Legenda Nonprofit Kft. ügyvezetője. Kommu ni - kációs és PR-tanácsadó, főiskolai tanár. Több nagy turisztikai pályázat szakértője; a TDM-pályázat egyik írója. Fő feladata a szervezeti irányítás, az együttműködések koordinálása, vala mint a projekt szakmai munkájának öszszefogása, a tarta lom kidolgozása és megvalósítása során.

5 TIHANYI VISSZHANG HÁZUNK TÁJA 5. OLDAL Szép vagy fenyő, gyönyörű Nagyon találó volt annak a kiállításnak a címe, mellyel elkezdődtek Tihanyban a karácsonyváró programok december 3-án, pénteken. A kiállítás témája a karácsonyfa, a karácsonyfa díszítés volt: kilenc csodálatosan feldíszített fa pompázott egy hétig a Németh László Művelődési Ház tetőterében. A kiállítást Tósoki Imre polgármester nyitotta meg. Meg - nyitójában elmondta, hogy a régebbi korokban termé szetes, a természetben megtalálható anyagokkal díszítették a karácsonyfákat, ez mára már megváltozott: csillogó-villogó díszek sokasága csábítja a vásárlókat, pedig mint ez a kiállítás is bizonyítja, az egyszerű, házi készítésű díszek is lehetnek legalább annyira szépek, mint a harsány, az éppen aktuális trendnek megfelelő dekorációk. A polgármesteri köszöntő után Présingné Baracskai Erika mondta el a karácsonyhoz, a karácsonyfához kapcsolódó gon dolatait. Ezekben a gondolatokban az asszonyok, a nők nélkülözhetetlen szerepéről is szólt. A tihanyi Asszonykórus éneke után Tósoki Imre kibontotta a Balatonfüredi Örökségünk Hímzőműhely ajándékát, a barátság kenyeret, mely a szeretet és az összetartozás szimbó luma volt ezen a bensőséges eseményen. Ezúton szeretnénk megköszönni a résztvevők munkáját, a Tihanyi Hímző és Csipkeműhely (Begyik Istvánné, Dobosné Papp Erzsébet, Glück Ferencné, Fejes Gáborné) fáradhatatlan tevékenységét kiemelném Fejesné Mártit, aki nek külön szívügye volt ennek a kiállításnak a létrejötte, és úgy gondolom, hogy a két karácsonyfa, amit ők díszítettek, igazi csapatmunka volt. Tihany színeit képviselte még Begyik Istvánné, akinek gyönyörű csuhé angyalkáit sokan csodálták, Dobos Dalma, aki finoman megmunkált és dí szí tett mézeskalács figurái is nagy sikert arattak. És nem maradhat ki a Visszhang óvoda sem, akik természetes anya gok ból készült díszeket használtak, több látogatónak kiváló ötle teket adva a karácsonyi készülő - déshez. RÓZSA ÉVA

6 6. OLDAL HÁZUNK TÁJA TIHANYI VISSZHANG Forralt bor illata az Akasztó-dombon Van egy ismerősöm: allergiás a fahéjra, még az illatától is rosszul lesz A fahéj pedig az egyik kelléke a forralt bornak. Ennek ellenére ez a bizonyos ismerősöm is ott volt az I. Tihanyi Forraltbor főző Versenyen december 4-én, a Piacplaccon. Nyolc nevezés érkezett az első versenyen, (a nyolcadik nevezés önmagában is megér egy újságcikket, de ne fe sze - gessük ). De nem is a nevezők száma, hanem a nap folya - mán kialakult családias hangulat lehetett a titka a verseny sikerének. Mert abban mindenki egyetértett, hogy nagyon szép nap volt ez a szombat délelőtt köszönet az ötletgazda Pálffy Zsolt képviselő úrnak. Talán az időjárás is közre - játszott ebben a sikerben: nagyon hideg, de napos idő volt, és köztudott, hogy a hideg legjobb ellenszere a forralt bor. Fogyott is bőséggel, és a nevezők nemcsak borral: pogácsával, zsíros kenyérrel is kínálták a hidegtől elgém be - redett végtagú látogatókat. Annyira hideg volt, hogy attól féltünk, hogy az első fellépő Echo Citerabanda tagjainak ujjai ráfagynak a hangszerre. Szerencsére ez nem történt meg, a citerások ismét nagyon ügyesek voltak. Minden ilyen versenyen azt szoktuk mondani, hogy a zsűri - nek nem volt könnyű dolga ez a mondat általában akkor is elhangzik, ha annyira nem is fedi a valóságot. Itt azonban tényleg nehezen tudott dönteni a három fős zsűri: végül is a Tihanyi Vinitores Tychonienses Borlovagrend forró nedűje lett az első, ők nyerték az ajándék kosarat és a vacsora meg - hívást ezt ezúton is köszönjük az Oázis étteremnek. Az eredményhirdetés után a Tihanyi Musical Stúdió tagjai karácsonyi műsorral kedveskedtek a vendégeknek. Abban pedig mindenki egyetértett, hogy ebből a versenyből hagyományt kell teremteni, tehát mindenkinek azt javaslom, hogy a 2011-es naptárába írja be december első szombatjára: II. Tihanyi Forraltborfőző Verseny a Piacplaccon!

7 TIHANYI VISSZHANG HÁZUNK TÁJA 7. OLDAL A Levendula Klub hírei Szabó Kálmán kitüntetése Október 7-én Velemben, a Gesztenye Fesztiválon élmé - nyekben gazdag, vidám napunk volt. 27-én a Balaton túlsó partjára kirándultunk. Először Siófokon álltunk meg. Megnéztük a Makovecz tervezte evangélikus templomot. A főbejárat feletti része világ - kiállításon a magyar pavilont díszítette. A templom az evangélikus hívek és a finnek ( akik a faanyagot adták) összefogásából készült. Majd a Kálmán Imre múzeumot tekintettük meg. Szántódpusztára is bementünk, sok családi kötődést elevenítettünk fel. Majd a szárszói temetőbe tértünk be József Attila első sírjához. Elmondtuk az Altató és a Mama című versét, majd koszorút helyeztünk el a síron. Utunkat Szemesre folytattuk, ahol Bujtor István és Latinovits Zoltán sírjára helyeztünk koszorút. Ezután viszszamentünk Szárszóra, az ottani nyugdíjas klub meghívásának eleget téve. Ők a nyáron voltak nálunk látogatóban. Egy kellemes délutánt töltöttünk náluk. November 7-én az itthoni garda fesztiválon a főző versenyen vettünk részt. Készülődik a sok ember a garda fesztiválra. A Levendula Klub tagjai is sürögnek-forognak, sátrat emelnek, halat főznek, sütnek. Készül a pogácsa, kukorica prósza, tetején szilvalekvárral. Sajtos tallér is bevonul a sorba. Jó vörösbor is kerül az asztalra. Az asszonyok terítenek szépen. Fehér abrosz az asztalon, levendula hímzéssel. A sátor elején levendula csokrok lógnak, illatoznak. Jön-megy a sok vendég, kóstolják az ételt, ízlik nekik nagyon, fogy a készített halom. Viszik a zsűri elé a finom étket, izgul a sok asszony, vajon hogyan ízlett. Jön az eredményhirdetés. Először a bronzok kerülnek kiosztásra a halászlé kategóriában. Nekünk is bronz jutott. Majd az ezüst is gazdára talált. Aztán az arany, az Arany minősítés- különdíj címet mi nyertük el. A Színvonalas vendéglátásért díjat is mi hoztuk el. Boldog a csapat. Fáradtan, de örömmel mentünk haza. FÜLÖP ZOLTÁNNÉ klubvezető Szabó Kálmánt senkinek nem kell bemutatni Tihanyban. Nemcsak a falugondnokságnál végzett munkája miatt, hanem azért, mert köztudott tény: nélküle rendezvény nem valósulhat meg településünkön. Kitartó munkáját a közel - múlt ban rangos kitüntetéssel ismerték el, Kovács Imre, a Veszprém Megyei Polgárőrségek Szövetségének elnöke és a Balatoni Polgárőrségek Koordinációs Testülete soros elnöke felterjesztésére a Közbiztonsági Tanácsadó Testület döntése alapján december 2-án, Siófokon a Balaton Régió Köz biztonságáért díjban részesült. Szabó Kálmán 1957-ben született Marcaliban. A közbiz - ton ság iránti elkötelezettsége sarkallta arra, hogy 2000-ben Tihanyban a helyi körzeti megbízott segítségével megala pí - totta a Tihanyi Takaró Mihály Polgárőr Egyesületet, melyet megalakulása óta eredményesen vezet. Ezen feladatköre mellett óta a balatonfüredi térséget tömörítő egye - sületek régióvezetőjeként is dolgozik ben a Balatoni Pol gárőr Koordinációs Testület munkájában a területi sajá - tos ságoknak megfelelő módszerek hatékony alkalmazásával vett részt. Társadalmi munkáját a kezdetektől fogva a helyi közösség érdekében, önzetlenül, nagy odaadással végzi. Az általa létrehozott egyesület elnökeként, majd később mint régió vezető is fontos célkitűzésnek tartotta az idegen - forgalmi idényben jelentkező közbiztonsági feladatok eredményes végrehajtását. Szabó Kálmán a közösségi életben más területen is aktívan részt vesz, kiváló szervező, irányító munkájával a térség egyesületeit jól összefogja, irányítja. Az idegenforgalmi szezon időszakában az idelátogató turisták, nyaralók komfort érzete, valamint a Balatont körülvevő településeken élők biztonságérzete a térség polgárőr egyesületeinek szer - vezett tevékenységének köszönhetően tovább javult. Szak - szerű munkájának köszönhetően az együttműködés a Balatonfüredi Rendőrkapitánysággal, a települések önkor - mányzataival, illetve egyéb- a közterületek védelme érdekében tenni akaró- szervezetekkel szorosabbá vált. Ezúton is gratulálunk Szabó Kálmánnak, akivel a Tihanyi Visszhang olvasói következő számunkban hosszabb riportot is olvashatnak.

8 8. OLDAL HÁZUNK TÁJA TIHANYI VISSZHANG Márton napi népszokások felelevenítése az óvodában A kiscsoportosok Márton napi lakomával ünnepeltek A nagycsoportosok is a lámpásaikkal vonultak fel

9 TIHANYI VISSZHANG HÁZUNK TÁJA 9. OLDAL Kóstolgattuk a libatepertőt, libazsíros kenyeret, felidéztük a libás mondókákat, énekeket A megelőző időszakban minden kisgyereknek készítettünk egy kis lámpást, amelyek fényénél lakomáztunk, meséltünk, a délutáni pihenés is kellemesebben telt így

10 10. OLDAL HÁZUNK TÁJA TIHANYI VISSZHANG Vissza az iskolapadba A tihanyi Illyés Gyula Általános és Zeneiskolába járó diákok szüleit invitálták meg a pedagógusok, hogy rövid időre térjenek vissza az iskolapadba és ismerkedjenek meg olyan eszközökkel, amelyeket ők gyerekként nem használhattak, nem ismerhettek. A TIOP /1-es pályázaton négy tanterem digitális táblával való felszerelésére nyílt lehetőség az intézményben, amelyeket a veszprémi INFORNAX Szövetkezettől vásároltak. A fenntartó önkormányzat által biztosított forrásokból szerzett táblákkal kiegészítve így már egy időben az osztályok 75 %-a vehet részt interaktív táblával tartott órán. A tanárok tanfolyamon vettek részt. Azok, akik a TÁMOP pályázatban bevezető pedagógusként dolgoztak, dolgoznak, előnyben vannak, hiszen ők napi szinten használnak IKT eszközöket a tanítási órákon. A többi pedagógus is igyekszik bekapcsolódni a folyamatba. Mindannyian látják, hogy a lehetőségek tárháza nyílik meg a tábla alkalmazásával. A diákok nagy lelkesedéssel fogadják a tanárt, amikor laptoppal a kezében érkezik az órára. Ezt a táblához csatlakoztatva válik aktívvá a tábla felülete. Egy-egy feladat megoldásánál ugrásszerűen megnőtt a jelentkezők száma, akik szeretnének a táblánál dolgozni. Ötödikesek meséltek arról, hogy milyen élményeket szereztek az eddigiekben. Egyikük azt mondta: Csodálkozom, ha valaki nem élvezi. Másikuk szerint: Sokkal könnyebb volt megérteni, mit jelent a konkáv és a konvex szó a matekban. Az egyik kislány szerint: A mi digitális táblánk a világon a legjobb tábla! Bár néha akadozik, és nem azt csinálja, amit szeretnénk, azért rengeteg mókás dolgot lehet rajta művelni. Lelkesen meséltek erről otthon is, és ebből adódóan a projekt felelőse, Dr. Nagyné Járvás Katalin úgy gondolta, érdemes megmutatni a szülőknek is, hogy valójában hogyan is működik ez az eszköz. A szülők közel harmada iratkozott fel a bemutató órára. Négy csoportba osztva, négy tanár vezetésével szerezhettek személyes élményeket. A pedagógusok igyekeztek bevonni

11 TIHANYI VISSZHANG HÁZUNK TÁJA 11. OLDAL a szoftver a kézírásukat, vagy hogyan tudnak az ujjuk hegyével akár tökéletes kört rajzolni. Azt is hangsúlyozták a pedagógusok, hogy továbbra is nagyon fontos a pedagógus személye, fontos, hogy minél többféle módon dolgozzák fel a tananyagot és a digitális tábla mindezek hátterében, mint segédeszköz szerepel. A szervezők bíznak abban, hogy élmény volt egy rövid időre visszatérni az iskolapadba és átérezni, hogy milyen módon juthat információhoz egy XXI. századi kisdiák. és bátorítani a szülőket, hogy ők maguk próbálják ki az interaktív eszközt. Nem konkrét tantárgyhoz kötődő feladatokat láthattak, hanem minél szélesebb körben igyekeztek számukra bemutatni a tábla kínálta lehetőségeket. Internetes tartalom megtekintésétől kezdve, a gerincesek vázrendszerének animált megjelenítésén keresztül, a halmazelemek rendezéséig mindenféle témát érintettek. Sokan csemetéjükhöz hasonlóan az óra végén odamerészkedtek és maguk próbálgatták, hogyan ismeri fel Jó Bor, Jó Egészség 10 éves a Vinitores Tychonienses Borlovagrend Régebben nagyon híres borokat készítettek az elődeink itt a félszigeten. A tihanyi Apátsági levéltárban fellelhető dokumentumok alapján Tihanyi-félszigeten már 700 évvel ezelőtt is kékszőlőt termesztettek, a Balaton-felvidéken pedig csak fehérborokat, nyomokban fordult csak elő kékszőlő termesztés. A régi időkben bortermelő családok voltak, melyek meglétéről a Tihanyi-alapító levél, mely 1055-ben kelt, egyben az első magyar szavakat, mondatrészeket tartalmazó dokumentum, András királyunk a tihanyi Bencés Apátság megalakulására 20 háznép vinitorest, vagyis szőlő művelő családot adományozott a megalapítandó Apátság tulaj do - nába. Ezért is választotta a tihanyi Borlovagrend a Vinitores Tychonienses nevet. A tizedik születésnapját ünneplő borrend elnök nagymesterével, Salánki Sándorral beszélgettünk. Milyen céllal és kik alapították annak idején a Borlovagrendet? A Borrendet 2000 május elsején hoztuk létre, tíz bortisztelő, borszerető személlyel. A nevek és tisztségek: Salánki Sándor Nagymester, Punk Ferenc Kancellár, Bors István Ispán, Korzenszky Richárd borrendi perjel, Varró János Kincstárnok, Molnár Gyula ellenőrző bizottság elnöke, Hölvényi György Ceremónia mester, Bakos Péter Krónikás, Ifj. Salánki Sándor Főborász, Punk Árpád Főpohárnok. A borrendet azért szerveztem, és mindenképp támogattam megalakulását, mert a Borvidéken akkor a Balatonfüred- Csopaki borrend épp válságban volt és nem működött. Sok helyen képviselni kellett a borvidéket, de nem tudtuk, mert az átalakulást szenvedő Balatonvin Borrend nem képviselte a Borvidékünk borászatát. Sikerült a célnak olyan személyeket megnyerni, kik a tihanyi borért, szőlőért hajlandók voltak a pénzüket és szabad - idejüket feláldozni. A Borrendünk céljai: a kulturált borfogyasztás megis mer - tetése, propagálása, terjesztése. A tihanyi szőlőkultúrának, borászatának megismertetése, reklámozása, bemutatása. Rendezvények szervezése a tihanyi borok, néphagyományok bemutatásával, terjesztésével. Fontos dolognak tartjuk, hogy bemutassuk a borok és a gasztronómia szoros kapcsolatát. A baráti társaságunk minden tagja valamilyen formában kötődött, kötődik a szőlőhöz és a borhoz. Így arra az elhatározásra jutottunk, hogy a tihanyi bor megismertetésére borlovag rendet hozunk létre, mert így tudjuk legjobban érvényesíteni törekvéseinket. Azt már tudjuk, kik voltak az alapítók Hogyan alakult a borrend tagsága? Most hány tagja van a borrendnek? Milyen a tagság összetétele? Borrendünk tagságát folyamatosan bővítjük, csak olyan tagokkal bővülünk, akik vállalják, hogy az alapszabályunk

12 12. OLDAL HÁZUNK TÁJA TIHANYI VISSZHANG minden pontját magukra nézve kötelezően betartják és terjesztik a tihanyi borok jó hírét, valamint nem lépnek vissza a vízivók táborába. A botrendünknek nincsenek nő tagjai, de hosszabb távon szeretnénk elérni, hogy alakuljon meg a női tagozat is, önálló tevékenységgel, így még színesebbé tehetnénk a tihanyi rendezvényeket. Milyen a rangja a Tihanyi Borlovagrendnek a borrendek között? ben elnyertük az Országos Bacchusi Borrendekbe a felvételt, és csatlakoztunk a Nemzetközi Bacchusi Bor - rendekbe. Minden évben sok rendezvényen veszünk részt az ország több Borvidékén. Helyi rendezvények támogatásában is részt veszünk. A szüreti napokon a Balaton körüli Borrendeket hívjuk meg és látjuk vendégül, hogy színesítsék a szüreti felvonulást. A szüreti felvonuláson résztvevőket és a közönséget folyamatosan kínáljuk borokkal és régi népi eledelekkel. A másik nagy rendezvény a Garda fesztivál, melyet szezon - hosszabbító rendezvényként indítottunk. Erre a rendez - vény re az ország összes borrendjét meghívjuk, és vendégül látjuk. Számunkra ez azért fontos, mert egy egész hétvége a borról és a gasztronómiáról szól, nagyon kedvelt ez a rendezvényünk országos megmérettetésben is, mert az országos szövetségben levő Borrendek nagyon nagy létszám - mal vesznek részt ben 32 borrend képviseltette magát több, mint száz fővel. Harmadik nagy rendezvényünk az adventi vacsora, melyet advent idején szervezünk. Ilyenkor a borrendi tagok és családtagjaik együtt néznek vissza az elmúlt évre és tervezgetjük a jövő évet is. Szintén a bor és a gasztronómia a főszereplő az estén, de a borrendi énekkarunk is kitesz magáért. Nemrég jártatok Franciaországban. Mi volt a látogatás célja, hogyan sikerült az út? Ha a költségvetésünk engedi, csoportos kiránduláson is részt veszünk, téma a távolabbi borvidékek megismerése és barátságok kötése, boraink megismertetése. Jártunk már Ausztriában is, az idén novemberben ellátogattunk franciaországi testvérvárosunkba, St. Florent Le Vieil-be, ahol bemutattuk a borainkat és a borokhoz illő ételeket. Francia szakácsok főzték az ételeket és minden ételhez egy magyar és egy francia bor lett bemutatva, titkosan. A vacsorán résztvevő több mint kétszáz vendég, melyek között nagykövetek, politikusok, attasék, híres gurmanok, mű vé - szek is részt vettek, nagyon szépen beszéltek a borainkról, több esetben jobbnak ítélték, mint a hazait. Az est végére sajnos kevésnek bizonyult az általunk kivitt bor. Hogyan képzeled el a Borrend jövőjét? Milyen terveitek vannak? A borrendünk továbbra is szeretné a munkáját a megkezdett úton folytatni, kicsivel több segítséget, megértést várnánk a falu lakosságának azon részétől, akik már kiállnak a kapuba és végignézik a rendezvényeket és már nem a függöny mögül néznek bennünket. Jöjjenek ki az utcára, vegyenek rész a megmozdulásokon, mert nem magunknak csináljuk, hanem a falunkba érkezett vendégeknek. Belőlük élünk, ők hozzák egyelőre a fejlődéshez szükséges javakat, nagyon vigyázni kell rájuk. Folytatjuk a tagfelvételeket, hogy minél többen legyünk, hogy Tihany hírét, barátságát, szeretetét minél többen megtapasztalják és hirdessék. R.É.E. Megmentettük a hóembert Idén is járt Tihanyban a Mikulás, sok gyerek nagy örömére. A Németh László Művelődési Házban a Mentsük meg a hóembert című gyerekelőadással kezdődött a Mikulásváró nap, december 5-én, vasárnap. A gyereke és a szülők is nagy izgalommal kísérték figyelemmel a győri Holleanyó Meseszínház előadását. Sajnos a Mikulás vonat a fagyos idő miatt nem tudott elindulni, de a vendégek így is megtalálták az Oázis éttermet, ahol a nagy hidegben forró tea és rengeteg finom süti várta a gyerekeket és a mikulást is, aki nem jött üres kézzel. A nagy hideg miatt a kemence mellett ülve hallgatta a Télapó a gyerekek verseit, senki sem ment haza üres kézzel, az apró kezecskék tele voltak szaloncukorral és mandarinnal. Nagyon hálásak vagyunk az Oázis étterem tulajdonosainak- Balázs Viktóriának és Horváth Csabának- hogy ismét vendégül láttak bennünket. Miután a Mikulás tovább indult, hogy más falvak gyerekeit is megajándékozza, a jó hangulat maradt, reméljük, hogy maradandó emlékeket őriznek erről a délutánról a tihanyi gyerekek.

13 TIHANYI VISSZHANG KÖZÉRDEK 13. OLDAL A Tihanyi Musical Stúdió az Advent Fényein December 5-én hetedik alkalommal rendezték meg az Advent fényei elnevezésű táncművészeti gálát a Balaton Szabadidő és Konferencia Központban Balatonfüreden. A tánccsoportok már hónapok óta lelkesen készültek a fellépésére, több mint száz gyermektáncos vett részt az idei gálán, de nemcsak táncos, hanem énekes produkciókat is láthatott a közönség, közöttük a Tihanyi Musical Stúdió műsorát is. Sörös Lilla, Szelle Marcell és Szelle Szilárd az Itt a december című karácsonyi egyvelege nagy sikert aratott. Gratulálunk a fiataloknak, és további hasonló sikereket kívánunk. Könyvtári hírek Új szolgáltatások és ünnepi nyitva tartás Térítési díj nélkül kölcsönözhetőek az alábbi dokumen - tumok: hangoskönyvek (gyerekeknek is) ECDL informatikai alapismereteket oktató dvd a középszintű informatika érettségire felkészítő dvd, mely 9 középszintű feladatsor megoldását mutatja be (weboldalkészítést is). Bárkinek ajánlom, akit érdekel a számítástechnika. Januártól különböző szintű tudást felölelő angol nyelvű könyvek kölcsönzésére is van lehetőség. Ünnepi és januári nyitva tartás: A könyvtár december 20-január 2-ig zárva tart. Január 3- tól 21-ig minden nap csak délután, óráig, szombaton ig lesz nyitva. Szép karácsonyt és boldog új évet kívánok minden kedves olvasómnak! Tisztelt Tihanyi Lakosok! Tihany Község Önkormányzata őszén már második alkalommal egészségprevenciós mozgalmat indított, mely - nek keretében méhnyakrák és nemi szervi szemölcs ellen önkormányzati oltási programot kezdeményezünk a helyi lakosú nyolcadik osztályos kislányok egészségének megőr zése érdekében. Ezen kiemelten támogatott korcsoport számára az Önkormányzat térítésmentesen biztosítja a 3 ol tás ból álló védőoltás sorozatot, amennyiben a szülő kérte azt. Gyógyszertári áron a három oltás kb Ft-os költséget jelentene gyermekenként a családoknak. Az önkormányzat jelentős, közel 40%-os kedvezményt tudott érvényesíteni az oltási sor árából. Az oltási programot a 4 komponensű Humán Papilloma vírus vakcinával (6, 11, 16, 18-as) végezzük, amely a méhnayakrák mellett a nemi szervi szemölcsök ellen is megfelelő védettséget nyújt. A Humán Papillomavírus (HPV) okozta megbetege désekről, a védekezés módjáról a honlapon tájékozódhat. Az Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy kibővíti HPV elleni egészség-prevenciós programot, melynek keretében azok a helybeli lakosok, akik nem tartoznak a kiemelten támogatott korcsoportba, de az orvosi indikációnak megfelelő életkorúak (lányok, felnőtt hölgyek/asszonyok továbbá a 9 év feletti fiúk/férfiak is) a program keretében igen jelentős árkedvezménnyel juthatnak hozzá a 4 komponensű védőoltáshoz a Rozmaring gyógyszertárban, orvosi vény ellenében. A recept felírható a gyermek háziorvosánál a vagy a nőgyó gyásznál. TÓSOKI IMRE polgármester

14 14. OLDAL AZ OLVASÓ OLDALA TIHANYI VISSZHANG Keresd a fényt! Jöttem üres kézzel, rengeteg céllal, Távozom üres kézzel, rengeteg élménnyel. S a kettő között? Éltem öntudatlan, Majd lassan felocsúdtam. Mik voltak ezek a célok? Kezdtem emlékezni: autó, ház, karrier? Nem! Most már semmi! De valami mégis, csupán ennyi: Próbálni mindenkit szeretni! Közeleg az év vége. Ilyenkor talán nemcsak az ünnepek, hagyományok szokásos rituáléját járjuk végig, hanem eszünkbe jut az is, hogy számot adjunk saját lelkiismeretünknek: ebben az évben mennyi szeretet volt mindennapos cselekedeteinkben? Több volt, mint a tavalyiban? Ha igen, akkor nemcsak ősz hajszálunk lett több, hanem a belső értékeink is. Jézus Urunk magunkkal szemben is türelemre int, hisz csak így tudunk másokhoz is türelemmel, szeretettel közeledni. Ha évről-évre jobban ki vagy békülve magaddal és a Világgal, akkor jó úton haladsz! Te csak őrizd a fényt és sugározd azoknak, akiknek szükségük van rá! Aki tud, aki tudatos, az világít, mint kis lámpácska a sötétségben. Én egyre több lámpácskát látok magam körül! Vannak, akik még csak most kezdtek el halványan, bátortalanul pislákolni és vannak, akik már boldogan, nagy, lobogó fénnyel hirdetik a szeretet mindenható erejét. Nem (csak) szavakkal, hanem elsősorban tettekkel, a tekintetükkel, egész lényük kisugárzásával. Nem okoskodnak, nem vitatkoznak, nem akarják a saját igazukat, nem vésznek el a részletekben, hanem egyben látják az egész Erdőt annak minden teremtményével. Nemcsak beszélnek Jézusról, hanem próbálnak az ő szerény bölcsességével szeretni, elfogadni mindenkit. Hisz az Út hosszú, mindenki máshol tart rajta, s mindenkinek a saját tempójával lehet csak vinni a saját keresztjét. De végül mindannyian levizsgázunk, akár tudunk róla, akár nem, s mindannyiunkat hazavárnak, akár tudunk róla, akár nem! Áldott, békés ünnepeket kívánok mindenkinek! SzK A Tihanyi Visszhang szerkesztôbizottsága szép, áldott Karácsonyt és nagyon boldog Új Évet kíván minden kedves olvasójának! TIHANYI VISSZHANG Megjelenik havonta Alapító: Tihany Község Önkormányzata Felelős kiadó: Tihany Fejlesztéséért Alapítvány Szer kesz ti a szerkesztőbizottság: Bölcs At ti la, Dr. Koncz Má ria, Ró zsa Éva Esz ter Felelős szerkesztő: Ró zsa Éva Esz ter Tördelés: Nagy Balázs Lapterv: Báti Gabriella, Veszeli Lajos Nyilvántartási szám: 163/0823/1/2007 Ké szült: Tradeorg Nyom da Kft., 8184 Fűzfőgyártelep Tel: , Felelős vezető: Tóth Zol tán

Gardália 2010 összeállításunk a 10. oldalon

Gardália 2010 összeállításunk a 10. oldalon A TIHANYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2010. október IV. évfolyam 33. szám Gardália 2010 összeállításunk a 10. oldalon FOTÓ: NAGY BALÁZS A tartalomból: Képviselői tervek, elképzelések.......... 2 Körzetek Tihanyban.......4

Részletesebben

Szüreti napok Tihanyban képriportunk a 8. oldalon KÉRDŐÍV AZ ÚJSÁGBAN! A tartalomból: Új falugondnok Tihanyban... 9. Államalapításunk ünnepén...

Szüreti napok Tihanyban képriportunk a 8. oldalon KÉRDŐÍV AZ ÚJSÁGBAN! A tartalomból: Új falugondnok Tihanyban... 9. Államalapításunk ünnepén... A TIHANYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2011. augusztus V. évfolyam 42. szám KÉRDŐÍV AZ ÚJSÁGBAN! Szüreti napok Tihanyban képriportunk a 8. oldalon FOTÓ: BEKE G. LÁSZLÓ A tartalomból: Minden egy helyen Új Egészségház......

Részletesebben

A tartalomból: Garda Fesztivál Tihanyban hetedszer összeállításunk a 4. oldalon. Balatoni hírek... 8

A tartalomból: Garda Fesztivál Tihanyban hetedszer összeállításunk a 4. oldalon. Balatoni hírek... 8 A TIHANYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2008. október II. évfolyam 11. szám Garda Fesztivál Tihanyban hetedszer összeállításunk a 4. oldalon FOTÓ: IFJ. CZÉGAI LÁSZLÓ A tartalomból: Újabb nyertes pályázatok további

Részletesebben

KARÁCSONY 2010. HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT

KARÁCSONY 2010. HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT KARÁCSONY 2010. Mozgásba jött a társadalom kicsinye és nagyja egyaránt. A gyermekek megfogalmazták igényüket, kérésüket.

Részletesebben

Őri Hírek ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA. Szívem csengő

Őri Hírek ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA. Szívem csengő III. évfolyam 4. szám 2014. december 1 ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA Tartalomból Közmeghallgatás Házunk tája - Önkormányzati hírek Újraválasztották az elnököt Sokan, sokféleképpen emlékeztek Fesztiválváros

Részletesebben

Gégény Község Képviselő-testülete minden gégényi lakosnak Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet Kíván!

Gégény Község Képviselő-testülete minden gégényi lakosnak Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet Kíván! Helyi Közéleti Lap XVI. évfolyam. 2. sz. 2011. december MOTTÓ "Ez a föld a földem Ez a föld a földed Itt minket várnak És ránk köszönnek Ez a ház a házam Ez a ház a házad Itt minden a miénk: BARÁTAIM."

Részletesebben

Áldott, békés és szeretetteljes karácsonyt és sikerekben bõvelkedõ új esztendõt minden kedves olvasónak!

Áldott, békés és szeretetteljes karácsonyt és sikerekben bõvelkedõ új esztendõt minden kedves olvasónak! Téti Híradó Városi Folyóirat XII. évfolyam 4. szám 2007. december Áldott, békés és szeretetteljes karácsonyt és sikerekben bõvelkedõ új esztendõt minden kedves olvasónak! Nehéz év van mögöttünk, talán

Részletesebben

Az én falum - Mezôfalva 1 MEZÔFAL

Az én falum - Mezôfalva 1 MEZÔFAL Az én falum - Mezôfalva 1 Az én falum MEZÔFAL ALVA Információs és közéleti havilap 2007. december Tartalom Több mint egy százassal... 2. oldal Minõsített sikerek az oktatásban 2. oldal Költségvetési koncepció:

Részletesebben

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 4. szám 2011. tél

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 4. szám 2011. tél Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 4. szám 2011. tél Pár hét és újra legkedvesebb, legmeghittebb ünnep érkezik el mindannyiunk otthonába. Az ünnep, amit áhítattal várunk és amitõl oly sokat remélünk:

Részletesebben

LÁZI DOMBI KARÁCSONY A LÁZI DOMBI KULTURÁLIS EGYESÜLET KIADVÁNYA 2014. DECEMBER

LÁZI DOMBI KARÁCSONY A LÁZI DOMBI KULTURÁLIS EGYESÜLET KIADVÁNYA 2014. DECEMBER LÁZI DOMBI KARÁCSONY A LÁZI DOMBI KULTURÁLIS EGYESÜLET KIADVÁNYA 2014. DECEMBER Kedves Olvasó! Minden évben vannak évfordulóink, amikre büszkén vagy talán szégyenkezve, örömmel vagy szomorúan, csodálattal

Részletesebben

Hírmondó. Békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Újévet! Nagyalásony és környéke. A hír a miénk! Dabrony, Somlóvecse, Vid.

Hírmondó. Békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Újévet! Nagyalásony és környéke. A hír a miénk! Dabrony, Somlóvecse, Vid. Hírmondó Nagyalásony és környéke Dabrony, Somlóvecse, Vid A hír a miénk! Békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Újévet! I. évfolyam, 2. szám 2011. december A tartalomból A szlogen: Termőföldtől az asztalig

Részletesebben

(Augusztus) Kisasszony hava ÚJKENYÉR hava (Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN

(Augusztus) Kisasszony hava ÚJKENYÉR hava (Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN XXVI. évfolyam 8. szám (Augusztus) Kisasszony hava ÚJKENYÉR hava (Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava 2014. augusztus szeptember Ára: 150 Ft LAKITELEKI ÚJSÁG Szurkoljunk együtt Alexáért! ALAPÍTO

Részletesebben

XXI. évfolyam, 46. szám Lapunk olvasható a www.szekszard.hu honlapon is 2011. december 18. SZEKSZÁRD VÁROS KÖZÉLETI HETILAPJA

XXI. évfolyam, 46. szám Lapunk olvasható a www.szekszard.hu honlapon is 2011. december 18. SZEKSZÁRD VÁROS KÖZÉLETI HETILAPJA FALINAPTÁRRAL XXI. évfolyam, 46. szám Lapunk olvasható a www.szekszard.hu honlapon is 2011. december 18. SZEKSZÁRD VÁROS KÖZÉLETI HETILAPJA Minden kedves olvasónknak szeretetteljes, áldott, békés karácsonyt

Részletesebben

DIÓSD VÁROS INGYENES KÖZÉLETI HAVILAPJA. XXV. évfolyam 6. szám 2015. június. Gyermeknap

DIÓSD VÁROS INGYENES KÖZÉLETI HAVILAPJA. XXV. évfolyam 6. szám 2015. június. Gyermeknap DIÓSD VÁROS INGYENES KÖZÉLETI HAVILAPJA XXV. évfolyam 6. szám 2015. június Gyermeknap Migrain Project Az Európai Unió által szervezett migrációs projekt keretén belül idén másodszorra került sor a résztvevők

Részletesebben

2. oldal 2015. január. Adventi gyertyagyújtás

2. oldal 2015. január. Adventi gyertyagyújtás 2. oldal 2015. január Adventi gyertyagyújtás 2015. január 3. oldal Balatonfűzfő Város és a Művelődési Központ és Könyvtár programja 2015. január 10-től 2015. február 15-ig Január 9. 17 óra Újévi köszöntő

Részletesebben

Babits Mihály: Új esztendő beköszönt

Babits Mihály: Új esztendő beköszönt Babits Mihály: Új esztendő beköszönt 1. Új esztendő beköszön régi könyvben új lap új topán a küszöbön ég küszöbén új nap. Ej haj dús az év minden jót igér, minden napja cél és minden éje kéj. 4. Kelj vasárnap

Részletesebben

ADVENTI IDÕBEN. ADVETUS DOMINI: vagyis az Úr eljövetele... AZ ADVENT

ADVENTI IDÕBEN. ADVETUS DOMINI: vagyis az Úr eljövetele... AZ ADVENT XX. ÉVFOLYAM, 2010. 12. SZÁM DECEMBER ADVENTI IDÕBEN ADVETUS DOMINI: vagyis az Úr eljövetele... Várunk Valakit... Nagyon várjuk! Tudjuk, egész biztosan eljön. Nem ver át, nem odázza a találkozást, nem

Részletesebben

275 éves a közoktatás Dunaföldváron

275 éves a közoktatás Dunaföldváron XI. évfolyam 12. szám, 2007. december 180 Ft Közéleti lap Minden Olvasónknak békés ünnepeket és boldog új esztendõt kíván a Dunaföldvári Part-Oldalak szerkesztõsége! 275 éves a közoktatás Dunaföldváron

Részletesebben

Kettõs ünnep Badacsonyban

Kettõs ünnep Badacsonyban XVIII. évfolyam 7. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 100 Ft Kettõs ünnep Badacsonyban A háromnapos Kéknyelû ünnep június elsõ hétvégéjén, a Dísztéren zajlott, ahol a hagyományoknak

Részletesebben

Köszönjük egész éves figyelmüket, kövessék nyomon a város híreit 2015-ben is velünk!

Köszönjük egész éves figyelmüket, kövessék nyomon a város híreit 2015-ben is velünk! A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXV. évfolyam 18. szám 2014. december 17. Ingyenes...s azóta minden esztendőnek a vége felé az Úristen emlékeztetni akarja az embereket arra, hogy a gonoszság útja hova vezet,

Részletesebben

2014. január www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA

2014. január www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA 2014. január www.zsambek.hu Interjú dr. Malik Dean jegyzôvel Közbiztonsági hírek Betlehemi láng köszöntése Zsámbékon Bölcsôdei, óvodai, iskolai adventi

Részletesebben

Jánoshidai Híradó. XVI. évfolyam 2. szám 2013. június. POLGÁRMESTERI HIVATAL 5143 Jánoshida, Fő út 28. 57/558-060 www.janoshida.hu.

Jánoshidai Híradó. XVI. évfolyam 2. szám 2013. június. POLGÁRMESTERI HIVATAL 5143 Jánoshida, Fő út 28. 57/558-060 www.janoshida.hu. Jánoshidai Híradó POLGÁRMESTERI HIVATAL 5143 Jánoshida, Fő út 28. 57/558-060 www.janoshida.hu Önkormányzati lap 150 Ft XVI. évfolyam 2. szám 2013. június 2 Hírek az óvodából Napról napra: óvodánk naplójából

Részletesebben

MEZŐFALVA. Polgármesteri évértékelő. Az én falum. Tisztelt Mezőfalviak! Tartalom

MEZŐFALVA. Polgármesteri évértékelő. Az én falum. Tisztelt Mezőfalviak! Tartalom Információs és közéleti havilap Az én falum MEZŐFALVA 2013. december Tartalom Csatornázásról 3. oldal Döntéseink 3. oldal Csúsztatások 3. oldal Térfigyelők 3. oldal Madár voltam álmomban 4. oldal Adventi

Részletesebben

VII. évfolyam, 2. szám 2011. december. őrizni működőképességünket. A támogatást a felhalmozódott számlatartozásainkra,

VII. évfolyam, 2. szám 2011. december. őrizni működőképességünket. A támogatást a felhalmozódott számlatartozásainkra, VII. évfolyam, 2. szám 2011. december Önkormányzat hírei Tisztelt Tiszaszentimreiek, Újszentgyörgyiek! Eseményekben gazdag időszakról számolhatunk be Önöknek egy ünnepi dupla számmal. A lakosság kérdez...

Részletesebben

Majálisoztunk. XV. Deszki Maros Menti Fesztivál. Igazfalva lett Deszk új testvértelepülése!

Majálisoztunk. XV. Deszki Maros Menti Fesztivál. Igazfalva lett Deszk új testvértelepülése! A Deszki Falunkért Egyesület lapja www.falunkert.hu XXIII. évfolyam 5. szám 2013. május Majálisoztunk Április 27-én minden eddiginél színesebb Majális programmal vártuk a deszkieket. Szavak helyett beszéljenek

Részletesebben

JÚLIUS az IKSZT ben MAGYAR CONTINENTAL SINGERS KONCERT. Bölcske

JÚLIUS az IKSZT ben MAGYAR CONTINENTAL SINGERS KONCERT. Bölcske Lakossági tájékoztató Bölcske JÚLIUS az IKSZT ben Az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér épületeiben állandó szolgáltatásaink mellett júliusban is sok színes program várja a szórakozni, kikapcsolódni vágyókat!

Részletesebben

Hír mon dó. Vi lá go si. T artalomból. Karácsonyi köszöntô. Karácsonykor. 2010. november - december XX. év fo lyam, 10. szám. Karácsonyi kívánság

Hír mon dó. Vi lá go si. T artalomból. Karácsonyi köszöntô. Karácsonykor. 2010. november - december XX. év fo lyam, 10. szám. Karácsonyi kívánság Vi lá go si Hír mon dó 2010. november - december XX. év fo lyam, 10. szám Karácsonyi köszöntô Balatonvilágos, különösen télen - kis település. A nyár elmúltával, az esôs hideg ôsz beköszöntével a nyaralókat

Részletesebben

Egészségház-avató. Elsősök beíratása. Tartalom. Változás a művelődési. közmeghallgatást. február 14. 2012. február

Egészségház-avató. Elsősök beíratása. Tartalom. Változás a művelődési. közmeghallgatást. február 14. 2012. február 2012. február Tartalom Építsünk együtt játszótereket! 3. oldal Erdélyi barátaink színjátszó estje 3. oldal EGY-HÁZra találtak a reformátusok 4. oldal Egy különleges nap 5. oldal Óvodai beíratás 5. oldal

Részletesebben

Múzeumi jubileum. Téti Híradó Városi Folyóirat XIX. évfolyam 1. szám 2014. tavasz

Múzeumi jubileum. Téti Híradó Városi Folyóirat XIX. évfolyam 1. szám 2014. tavasz Téti Híradó Városi Folyóirat XIX. évfolyam 1. szám 2014. tavasz Múzeumi jubileum Tíz éves a helytörténei kiállítás Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács pályázati támogatásával felújított Boros

Részletesebben

Balatonfüred kategóriájában az első helyen végzett az Observer Budapest Médiafigyelő és az Image Factory Ügynökség által készített városimázs felmérésben a kisvárosok között. patmunkának, vállalkozói együttműködésnek

Részletesebben