Szép vagy fenyő, gyönyörű - karácsonyfa-díszítő kiállítás a művelődési házban. Beszámoló az 5. oldalon. A tartalomból: A legendák teste és lelke...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szép vagy fenyő, gyönyörű - karácsonyfa-díszítő kiállítás a művelődési házban. Beszámoló az 5. oldalon. A tartalomból: A legendák teste és lelke..."

Átírás

1 A TIHANYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA november-december IV. évfolyam 34. szám Szép vagy fenyő, gyönyörű - karácsonyfa-díszítő kiállítás a művelődési házban. Beszámoló az 5. oldalon FOTÓ: DOBOS DALMA A tartalomból: Kiskarácsony, nagykarácsony A legendák teste és lelke F orralt bor illata az Akasztó-dombon Márton napi népszokások felelevenítése az óvodában.. 8 Vissza az iskolapadba Jó Bor, Jó Egészség Könyvtári hírek Keresd a fényt!

2 2. OLDAL ÖNKORMÁNYZATI HÍREK TIHANYI VISSZHANG Kiskarácsony, nagykarácsony Talán nincs is olyan, aki ne tudná folytatni a gyermekdalt: kisült-e már a kalácsom, / ha kisült már ide véle, / had egyem meg melegében. De vajon hányan tudják, hogy mit is jelent a kiskarácsony, nagykarácsony elnevezés? Nagykarácsony, vagyis december 25. karácsony első napja, Krisztus születésének napja. Kiskarácsony január 1-én van, az ünnep utáni nyolca dik napon. A zsidó hagyomány szerint a gyermek Jézus ekkor vált a közösség tagjává. Ma már azonban nem a kiskarácsonyt, hanem az újévet ünnepeljük ezen a napon. A gyermekdal a készülődésről, a várakozás izgalmáról szól. Arról, hogy a készülődés láza már hetekkel korábban áthatja napjainkat. Hogy a gyerekek számolják: hány napot kell még karácsonyig aludni. A készülődés alatt ajándékokat készítünk egymás számára, hagyományos vagy különleges ételeket, édességeket sütünk-főzünk, házunkat kitakarítjuk, beszerezzük a karácsonyfát, feldíszítjük - s közben valahogy lecsendesedünk, megértőbbek leszünk egymással is. Megértőbbek és megbocsátóbbak, hiszen nekünk is szükségünk van mások megértésére és megbocsátására. Az ünnep eljövetelekor meleg ség gel telik meg szívünk, megbékélünk környezetünkkel is. Megbocsátunk annak, aki megbántott minket, békét kötünk azokkal, akikkel harcoltunk. És ami még fontosabb: békét kötünk önmagunkkal is. Mert fontosak a világmegváltó eszmék, az elvek, a társadalmat és a lelkiismeretet vezérlő parancsok de van, ami még fontosabb. Karácsonykor éppen ezt, a mindenekfelett lévő, mindent átható és feloldó szeretetet élhetjük meg. Az ünnep éppen ettől válik igazivá, különlegessé. A szeretet karácsonykor mindenben ott van: a kará csony fa díszeiben, a gonddal megterített asztalban, az öröm mel vett és örömmel fogadott ajándékban. Ott van a szeretet tel sütött kalácsban is. Törjük meg hát a szeretet kalácsát, és tegyük el a morzsáit, jusson belőle az év többi napjára is. TÓSOKI IMRE polgármester BABITS MIHÁLY: Karácsonyi ének Mért fekszel jászolban, ég királya? Visszasírsz az éhes barikára. Zenghetnél, lenghetnél angyalok közt: mégis itt rídogálsz, állatok közt. Bölcs bocik szájának langy fuvalma jobb tán mint csillag-ür szele volna? Jobb talán a puha széna-alom, mint a magas égi birodalom? Istálló párája, jobb az neked, mint gazdag nárdusok és kenetek? Lábadhoz tömjén hullt és arany hullt: kezed csak bús anyád melléért nyult Becsesnek láttad te e földi test koldusruháját, hogy fölvetted ezt? s nem vélted rossznak a zord életet? te, kiről zengjük, hogy megszületett! Szeress hát minket is, koldusokat! Lelkünkben gyujts pici gyertyát sokat. Csengess éjünkön át, s csillantsd elénk törékeny játékunkat, a reményt.

3 TIHANYI VISSZHANG ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 3. OLDAL A legendák teste és lelke Több mint két évi előkészítő munka után, november közepén sikerült a TDM-projektet útjára indítani: a támogatási szer ződést a VÁTI-val dr. KonczMária, a kft. ügyvezetője írta alá. A helyi turisztikai fejlesztésekhez 44 millió forintot nyert el a Tihanyi Legenda Nonprofit Közhasznú Kft., amelyet az önkormányzat még kiegészít. A nagy Legenda-projekt olyan infrastruk turális fejlesztéseket valósít meg, amelyek kényel mesebb és esztétikusabb környezetet teremtenek a tihanyiak és a turisták számára egyaránt. A projekt során főleg építészeti munkákra kerül sor. A TDM-projekt, a kis Legenda a fejlesztések eredményeképpen létrejövő, színvonalasabb környezetre építve a helyi turisztikai szolgál ta tásokat kívánja bővíteni. A jobb szolgáltatások az igényesebb, motiváltabb vendégeket vonzzák majd ide; így megváltozik majd a helyi turizmus jellege is. Az ehhez szükséges tudást, a legjobb gyakorlatot, a szervezést és az együttműködést a TDM biztosítja vagyis míg a nagy Legenda projekt a test, a kis Legenda az ezt működtető, éltető lélek. Mi változik? A TDM-szervezet átveszi az önkormányzat turisztikai feladatait, a hozzá tartozó forrásokkal együtt. Így például átveszi a helyi Tourinform iroda működtetését, és a költség - vetésébe kerül a Művelődési Ház turisztikai rendezvény - kerete is. A Tourinform irodában és a művelődési házban ezentúl is ugyanazok végzik munká jukat, csak más szakmai keretek között. A közös irányításra azért van szükség, hogy a szervezésben nagyobb összhangot lehessen teremteni, és ezzel adott esetben ugyanabból az összegből többet lehes sen kihozni. Diplomáját a Budapesti Gazdasági Főiskolán szerezte ide - gen forgalmi és szálloda szakon. Német és angol nyelveken beszél. Milyen feladatai lesznek a TDM-nek? Az új szervezet közép- és hosszú távú stratégiát készít, nyelvi és szakmai képzéseket szervez, szemléletet formál, kutatást folytat, informatikai fejlesztéseket hajt végre és marketingfeladatokat lát el. Ezeket a feladatokat a civil szervezetekkel, vállalkozókkal együttműködve látja el. Mi az a TDM? Olyan szervezet, amely a desztináció (célterület, úticél) turisztikai termékeit és egyéb szolgáltatásait egységben, komplex módon kezeli, partnereivel hosszú távú, szervezett együttműködést alakít ki a turizmusból szár mazó hatások optimalizálására. Bemutatkozunk: Sándor Piroska a Tourinform iroda új alkalmazottja; a szülési szabadságra menő Kiss Helgát helyettesíti. A szomszédból, Füredről érkezett, de jól ismeri az irodát, hiszen szakmai gyakorlatát hat éve itt végezte. Éppen ezért esett a választás rá: ő már bizonyította, hogy nem fél a munkától, rátermett és jó kommunikációs képességekkel rendelkezik.

4 4. OLDAL ÖNKORMÁNYZATI HÍREK TIHANYI VISSZHANG Baranyainé Máté Mariettát nem szükséges bemutatni a tiha nyi aknak. Marietta továbbra is ellátja a Tourinform irodavezetői teendőit. Mint régi dolgozó, az önkormányzat köztisztviselőjeként dolgozik tovább. Pomázi Szilárd A TDM projekt-asszisztense, tihanyi lakos. Két diplomával rendelkezik, és pályázatírói képzéseken is részt vett. Egy baleset miatt rehabilitációs járulékon volt, és ezzel a munka - körrel tér vissza a szakmai feladatokhoz. November végén született meg kisfia. P. Molnár-Szabó József Projektmenedzser; a pályázat egyik készítője. Számos nagy pályázat készítésének részese, összefogója. Jelenleg pénzügyi tanácsadással foglalkozik. Mostani feladata az ütemterv figye lése, a projekt előrehaladási jelentéseinek összeállítása, a támogatási szerződéssel kapcsolatos tevékenységek elvég - zése, a projekt szakmai munkáinak koordinálása, a határidők és költségek figyelése és az elszámolhatóság megvizsgálása. Dr. Koncz Mária A Tihanyi Legenda Nonprofit Kft. ügyvezetője. Kommu ni - kációs és PR-tanácsadó, főiskolai tanár. Több nagy turisztikai pályázat szakértője; a TDM-pályázat egyik írója. Fő feladata a szervezeti irányítás, az együttműködések koordinálása, vala mint a projekt szakmai munkájának öszszefogása, a tarta lom kidolgozása és megvalósítása során.

5 TIHANYI VISSZHANG HÁZUNK TÁJA 5. OLDAL Szép vagy fenyő, gyönyörű Nagyon találó volt annak a kiállításnak a címe, mellyel elkezdődtek Tihanyban a karácsonyváró programok december 3-án, pénteken. A kiállítás témája a karácsonyfa, a karácsonyfa díszítés volt: kilenc csodálatosan feldíszített fa pompázott egy hétig a Németh László Művelődési Ház tetőterében. A kiállítást Tósoki Imre polgármester nyitotta meg. Meg - nyitójában elmondta, hogy a régebbi korokban termé szetes, a természetben megtalálható anyagokkal díszítették a karácsonyfákat, ez mára már megváltozott: csillogó-villogó díszek sokasága csábítja a vásárlókat, pedig mint ez a kiállítás is bizonyítja, az egyszerű, házi készítésű díszek is lehetnek legalább annyira szépek, mint a harsány, az éppen aktuális trendnek megfelelő dekorációk. A polgármesteri köszöntő után Présingné Baracskai Erika mondta el a karácsonyhoz, a karácsonyfához kapcsolódó gon dolatait. Ezekben a gondolatokban az asszonyok, a nők nélkülözhetetlen szerepéről is szólt. A tihanyi Asszonykórus éneke után Tósoki Imre kibontotta a Balatonfüredi Örökségünk Hímzőműhely ajándékát, a barátság kenyeret, mely a szeretet és az összetartozás szimbó luma volt ezen a bensőséges eseményen. Ezúton szeretnénk megköszönni a résztvevők munkáját, a Tihanyi Hímző és Csipkeműhely (Begyik Istvánné, Dobosné Papp Erzsébet, Glück Ferencné, Fejes Gáborné) fáradhatatlan tevékenységét kiemelném Fejesné Mártit, aki nek külön szívügye volt ennek a kiállításnak a létrejötte, és úgy gondolom, hogy a két karácsonyfa, amit ők díszítettek, igazi csapatmunka volt. Tihany színeit képviselte még Begyik Istvánné, akinek gyönyörű csuhé angyalkáit sokan csodálták, Dobos Dalma, aki finoman megmunkált és dí szí tett mézeskalács figurái is nagy sikert arattak. És nem maradhat ki a Visszhang óvoda sem, akik természetes anya gok ból készült díszeket használtak, több látogatónak kiváló ötle teket adva a karácsonyi készülő - déshez. RÓZSA ÉVA

6 6. OLDAL HÁZUNK TÁJA TIHANYI VISSZHANG Forralt bor illata az Akasztó-dombon Van egy ismerősöm: allergiás a fahéjra, még az illatától is rosszul lesz A fahéj pedig az egyik kelléke a forralt bornak. Ennek ellenére ez a bizonyos ismerősöm is ott volt az I. Tihanyi Forraltbor főző Versenyen december 4-én, a Piacplaccon. Nyolc nevezés érkezett az első versenyen, (a nyolcadik nevezés önmagában is megér egy újságcikket, de ne fe sze - gessük ). De nem is a nevezők száma, hanem a nap folya - mán kialakult családias hangulat lehetett a titka a verseny sikerének. Mert abban mindenki egyetértett, hogy nagyon szép nap volt ez a szombat délelőtt köszönet az ötletgazda Pálffy Zsolt képviselő úrnak. Talán az időjárás is közre - játszott ebben a sikerben: nagyon hideg, de napos idő volt, és köztudott, hogy a hideg legjobb ellenszere a forralt bor. Fogyott is bőséggel, és a nevezők nemcsak borral: pogácsával, zsíros kenyérrel is kínálták a hidegtől elgém be - redett végtagú látogatókat. Annyira hideg volt, hogy attól féltünk, hogy az első fellépő Echo Citerabanda tagjainak ujjai ráfagynak a hangszerre. Szerencsére ez nem történt meg, a citerások ismét nagyon ügyesek voltak. Minden ilyen versenyen azt szoktuk mondani, hogy a zsűri - nek nem volt könnyű dolga ez a mondat általában akkor is elhangzik, ha annyira nem is fedi a valóságot. Itt azonban tényleg nehezen tudott dönteni a három fős zsűri: végül is a Tihanyi Vinitores Tychonienses Borlovagrend forró nedűje lett az első, ők nyerték az ajándék kosarat és a vacsora meg - hívást ezt ezúton is köszönjük az Oázis étteremnek. Az eredményhirdetés után a Tihanyi Musical Stúdió tagjai karácsonyi műsorral kedveskedtek a vendégeknek. Abban pedig mindenki egyetértett, hogy ebből a versenyből hagyományt kell teremteni, tehát mindenkinek azt javaslom, hogy a 2011-es naptárába írja be december első szombatjára: II. Tihanyi Forraltborfőző Verseny a Piacplaccon!

7 TIHANYI VISSZHANG HÁZUNK TÁJA 7. OLDAL A Levendula Klub hírei Szabó Kálmán kitüntetése Október 7-én Velemben, a Gesztenye Fesztiválon élmé - nyekben gazdag, vidám napunk volt. 27-én a Balaton túlsó partjára kirándultunk. Először Siófokon álltunk meg. Megnéztük a Makovecz tervezte evangélikus templomot. A főbejárat feletti része világ - kiállításon a magyar pavilont díszítette. A templom az evangélikus hívek és a finnek ( akik a faanyagot adták) összefogásából készült. Majd a Kálmán Imre múzeumot tekintettük meg. Szántódpusztára is bementünk, sok családi kötődést elevenítettünk fel. Majd a szárszói temetőbe tértünk be József Attila első sírjához. Elmondtuk az Altató és a Mama című versét, majd koszorút helyeztünk el a síron. Utunkat Szemesre folytattuk, ahol Bujtor István és Latinovits Zoltán sírjára helyeztünk koszorút. Ezután viszszamentünk Szárszóra, az ottani nyugdíjas klub meghívásának eleget téve. Ők a nyáron voltak nálunk látogatóban. Egy kellemes délutánt töltöttünk náluk. November 7-én az itthoni garda fesztiválon a főző versenyen vettünk részt. Készülődik a sok ember a garda fesztiválra. A Levendula Klub tagjai is sürögnek-forognak, sátrat emelnek, halat főznek, sütnek. Készül a pogácsa, kukorica prósza, tetején szilvalekvárral. Sajtos tallér is bevonul a sorba. Jó vörösbor is kerül az asztalra. Az asszonyok terítenek szépen. Fehér abrosz az asztalon, levendula hímzéssel. A sátor elején levendula csokrok lógnak, illatoznak. Jön-megy a sok vendég, kóstolják az ételt, ízlik nekik nagyon, fogy a készített halom. Viszik a zsűri elé a finom étket, izgul a sok asszony, vajon hogyan ízlett. Jön az eredményhirdetés. Először a bronzok kerülnek kiosztásra a halászlé kategóriában. Nekünk is bronz jutott. Majd az ezüst is gazdára talált. Aztán az arany, az Arany minősítés- különdíj címet mi nyertük el. A Színvonalas vendéglátásért díjat is mi hoztuk el. Boldog a csapat. Fáradtan, de örömmel mentünk haza. FÜLÖP ZOLTÁNNÉ klubvezető Szabó Kálmánt senkinek nem kell bemutatni Tihanyban. Nemcsak a falugondnokságnál végzett munkája miatt, hanem azért, mert köztudott tény: nélküle rendezvény nem valósulhat meg településünkön. Kitartó munkáját a közel - múlt ban rangos kitüntetéssel ismerték el, Kovács Imre, a Veszprém Megyei Polgárőrségek Szövetségének elnöke és a Balatoni Polgárőrségek Koordinációs Testülete soros elnöke felterjesztésére a Közbiztonsági Tanácsadó Testület döntése alapján december 2-án, Siófokon a Balaton Régió Köz biztonságáért díjban részesült. Szabó Kálmán 1957-ben született Marcaliban. A közbiz - ton ság iránti elkötelezettsége sarkallta arra, hogy 2000-ben Tihanyban a helyi körzeti megbízott segítségével megala pí - totta a Tihanyi Takaró Mihály Polgárőr Egyesületet, melyet megalakulása óta eredményesen vezet. Ezen feladatköre mellett óta a balatonfüredi térséget tömörítő egye - sületek régióvezetőjeként is dolgozik ben a Balatoni Pol gárőr Koordinációs Testület munkájában a területi sajá - tos ságoknak megfelelő módszerek hatékony alkalmazásával vett részt. Társadalmi munkáját a kezdetektől fogva a helyi közösség érdekében, önzetlenül, nagy odaadással végzi. Az általa létrehozott egyesület elnökeként, majd később mint régió vezető is fontos célkitűzésnek tartotta az idegen - forgalmi idényben jelentkező közbiztonsági feladatok eredményes végrehajtását. Szabó Kálmán a közösségi életben más területen is aktívan részt vesz, kiváló szervező, irányító munkájával a térség egyesületeit jól összefogja, irányítja. Az idegenforgalmi szezon időszakában az idelátogató turisták, nyaralók komfort érzete, valamint a Balatont körülvevő településeken élők biztonságérzete a térség polgárőr egyesületeinek szer - vezett tevékenységének köszönhetően tovább javult. Szak - szerű munkájának köszönhetően az együttműködés a Balatonfüredi Rendőrkapitánysággal, a települések önkor - mányzataival, illetve egyéb- a közterületek védelme érdekében tenni akaró- szervezetekkel szorosabbá vált. Ezúton is gratulálunk Szabó Kálmánnak, akivel a Tihanyi Visszhang olvasói következő számunkban hosszabb riportot is olvashatnak.

8 8. OLDAL HÁZUNK TÁJA TIHANYI VISSZHANG Márton napi népszokások felelevenítése az óvodában A kiscsoportosok Márton napi lakomával ünnepeltek A nagycsoportosok is a lámpásaikkal vonultak fel

9 TIHANYI VISSZHANG HÁZUNK TÁJA 9. OLDAL Kóstolgattuk a libatepertőt, libazsíros kenyeret, felidéztük a libás mondókákat, énekeket A megelőző időszakban minden kisgyereknek készítettünk egy kis lámpást, amelyek fényénél lakomáztunk, meséltünk, a délutáni pihenés is kellemesebben telt így

10 10. OLDAL HÁZUNK TÁJA TIHANYI VISSZHANG Vissza az iskolapadba A tihanyi Illyés Gyula Általános és Zeneiskolába járó diákok szüleit invitálták meg a pedagógusok, hogy rövid időre térjenek vissza az iskolapadba és ismerkedjenek meg olyan eszközökkel, amelyeket ők gyerekként nem használhattak, nem ismerhettek. A TIOP /1-es pályázaton négy tanterem digitális táblával való felszerelésére nyílt lehetőség az intézményben, amelyeket a veszprémi INFORNAX Szövetkezettől vásároltak. A fenntartó önkormányzat által biztosított forrásokból szerzett táblákkal kiegészítve így már egy időben az osztályok 75 %-a vehet részt interaktív táblával tartott órán. A tanárok tanfolyamon vettek részt. Azok, akik a TÁMOP pályázatban bevezető pedagógusként dolgoztak, dolgoznak, előnyben vannak, hiszen ők napi szinten használnak IKT eszközöket a tanítási órákon. A többi pedagógus is igyekszik bekapcsolódni a folyamatba. Mindannyian látják, hogy a lehetőségek tárháza nyílik meg a tábla alkalmazásával. A diákok nagy lelkesedéssel fogadják a tanárt, amikor laptoppal a kezében érkezik az órára. Ezt a táblához csatlakoztatva válik aktívvá a tábla felülete. Egy-egy feladat megoldásánál ugrásszerűen megnőtt a jelentkezők száma, akik szeretnének a táblánál dolgozni. Ötödikesek meséltek arról, hogy milyen élményeket szereztek az eddigiekben. Egyikük azt mondta: Csodálkozom, ha valaki nem élvezi. Másikuk szerint: Sokkal könnyebb volt megérteni, mit jelent a konkáv és a konvex szó a matekban. Az egyik kislány szerint: A mi digitális táblánk a világon a legjobb tábla! Bár néha akadozik, és nem azt csinálja, amit szeretnénk, azért rengeteg mókás dolgot lehet rajta művelni. Lelkesen meséltek erről otthon is, és ebből adódóan a projekt felelőse, Dr. Nagyné Járvás Katalin úgy gondolta, érdemes megmutatni a szülőknek is, hogy valójában hogyan is működik ez az eszköz. A szülők közel harmada iratkozott fel a bemutató órára. Négy csoportba osztva, négy tanár vezetésével szerezhettek személyes élményeket. A pedagógusok igyekeztek bevonni

11 TIHANYI VISSZHANG HÁZUNK TÁJA 11. OLDAL a szoftver a kézírásukat, vagy hogyan tudnak az ujjuk hegyével akár tökéletes kört rajzolni. Azt is hangsúlyozták a pedagógusok, hogy továbbra is nagyon fontos a pedagógus személye, fontos, hogy minél többféle módon dolgozzák fel a tananyagot és a digitális tábla mindezek hátterében, mint segédeszköz szerepel. A szervezők bíznak abban, hogy élmény volt egy rövid időre visszatérni az iskolapadba és átérezni, hogy milyen módon juthat információhoz egy XXI. századi kisdiák. és bátorítani a szülőket, hogy ők maguk próbálják ki az interaktív eszközt. Nem konkrét tantárgyhoz kötődő feladatokat láthattak, hanem minél szélesebb körben igyekeztek számukra bemutatni a tábla kínálta lehetőségeket. Internetes tartalom megtekintésétől kezdve, a gerincesek vázrendszerének animált megjelenítésén keresztül, a halmazelemek rendezéséig mindenféle témát érintettek. Sokan csemetéjükhöz hasonlóan az óra végén odamerészkedtek és maguk próbálgatták, hogyan ismeri fel Jó Bor, Jó Egészség 10 éves a Vinitores Tychonienses Borlovagrend Régebben nagyon híres borokat készítettek az elődeink itt a félszigeten. A tihanyi Apátsági levéltárban fellelhető dokumentumok alapján Tihanyi-félszigeten már 700 évvel ezelőtt is kékszőlőt termesztettek, a Balaton-felvidéken pedig csak fehérborokat, nyomokban fordult csak elő kékszőlő termesztés. A régi időkben bortermelő családok voltak, melyek meglétéről a Tihanyi-alapító levél, mely 1055-ben kelt, egyben az első magyar szavakat, mondatrészeket tartalmazó dokumentum, András királyunk a tihanyi Bencés Apátság megalakulására 20 háznép vinitorest, vagyis szőlő művelő családot adományozott a megalapítandó Apátság tulaj do - nába. Ezért is választotta a tihanyi Borlovagrend a Vinitores Tychonienses nevet. A tizedik születésnapját ünneplő borrend elnök nagymesterével, Salánki Sándorral beszélgettünk. Milyen céllal és kik alapították annak idején a Borlovagrendet? A Borrendet 2000 május elsején hoztuk létre, tíz bortisztelő, borszerető személlyel. A nevek és tisztségek: Salánki Sándor Nagymester, Punk Ferenc Kancellár, Bors István Ispán, Korzenszky Richárd borrendi perjel, Varró János Kincstárnok, Molnár Gyula ellenőrző bizottság elnöke, Hölvényi György Ceremónia mester, Bakos Péter Krónikás, Ifj. Salánki Sándor Főborász, Punk Árpád Főpohárnok. A borrendet azért szerveztem, és mindenképp támogattam megalakulását, mert a Borvidéken akkor a Balatonfüred- Csopaki borrend épp válságban volt és nem működött. Sok helyen képviselni kellett a borvidéket, de nem tudtuk, mert az átalakulást szenvedő Balatonvin Borrend nem képviselte a Borvidékünk borászatát. Sikerült a célnak olyan személyeket megnyerni, kik a tihanyi borért, szőlőért hajlandók voltak a pénzüket és szabad - idejüket feláldozni. A Borrendünk céljai: a kulturált borfogyasztás megis mer - tetése, propagálása, terjesztése. A tihanyi szőlőkultúrának, borászatának megismertetése, reklámozása, bemutatása. Rendezvények szervezése a tihanyi borok, néphagyományok bemutatásával, terjesztésével. Fontos dolognak tartjuk, hogy bemutassuk a borok és a gasztronómia szoros kapcsolatát. A baráti társaságunk minden tagja valamilyen formában kötődött, kötődik a szőlőhöz és a borhoz. Így arra az elhatározásra jutottunk, hogy a tihanyi bor megismertetésére borlovag rendet hozunk létre, mert így tudjuk legjobban érvényesíteni törekvéseinket. Azt már tudjuk, kik voltak az alapítók Hogyan alakult a borrend tagsága? Most hány tagja van a borrendnek? Milyen a tagság összetétele? Borrendünk tagságát folyamatosan bővítjük, csak olyan tagokkal bővülünk, akik vállalják, hogy az alapszabályunk

12 12. OLDAL HÁZUNK TÁJA TIHANYI VISSZHANG minden pontját magukra nézve kötelezően betartják és terjesztik a tihanyi borok jó hírét, valamint nem lépnek vissza a vízivók táborába. A botrendünknek nincsenek nő tagjai, de hosszabb távon szeretnénk elérni, hogy alakuljon meg a női tagozat is, önálló tevékenységgel, így még színesebbé tehetnénk a tihanyi rendezvényeket. Milyen a rangja a Tihanyi Borlovagrendnek a borrendek között? ben elnyertük az Országos Bacchusi Borrendekbe a felvételt, és csatlakoztunk a Nemzetközi Bacchusi Bor - rendekbe. Minden évben sok rendezvényen veszünk részt az ország több Borvidékén. Helyi rendezvények támogatásában is részt veszünk. A szüreti napokon a Balaton körüli Borrendeket hívjuk meg és látjuk vendégül, hogy színesítsék a szüreti felvonulást. A szüreti felvonuláson résztvevőket és a közönséget folyamatosan kínáljuk borokkal és régi népi eledelekkel. A másik nagy rendezvény a Garda fesztivál, melyet szezon - hosszabbító rendezvényként indítottunk. Erre a rendez - vény re az ország összes borrendjét meghívjuk, és vendégül látjuk. Számunkra ez azért fontos, mert egy egész hétvége a borról és a gasztronómiáról szól, nagyon kedvelt ez a rendezvényünk országos megmérettetésben is, mert az országos szövetségben levő Borrendek nagyon nagy létszám - mal vesznek részt ben 32 borrend képviseltette magát több, mint száz fővel. Harmadik nagy rendezvényünk az adventi vacsora, melyet advent idején szervezünk. Ilyenkor a borrendi tagok és családtagjaik együtt néznek vissza az elmúlt évre és tervezgetjük a jövő évet is. Szintén a bor és a gasztronómia a főszereplő az estén, de a borrendi énekkarunk is kitesz magáért. Nemrég jártatok Franciaországban. Mi volt a látogatás célja, hogyan sikerült az út? Ha a költségvetésünk engedi, csoportos kiránduláson is részt veszünk, téma a távolabbi borvidékek megismerése és barátságok kötése, boraink megismertetése. Jártunk már Ausztriában is, az idén novemberben ellátogattunk franciaországi testvérvárosunkba, St. Florent Le Vieil-be, ahol bemutattuk a borainkat és a borokhoz illő ételeket. Francia szakácsok főzték az ételeket és minden ételhez egy magyar és egy francia bor lett bemutatva, titkosan. A vacsorán résztvevő több mint kétszáz vendég, melyek között nagykövetek, politikusok, attasék, híres gurmanok, mű vé - szek is részt vettek, nagyon szépen beszéltek a borainkról, több esetben jobbnak ítélték, mint a hazait. Az est végére sajnos kevésnek bizonyult az általunk kivitt bor. Hogyan képzeled el a Borrend jövőjét? Milyen terveitek vannak? A borrendünk továbbra is szeretné a munkáját a megkezdett úton folytatni, kicsivel több segítséget, megértést várnánk a falu lakosságának azon részétől, akik már kiállnak a kapuba és végignézik a rendezvényeket és már nem a függöny mögül néznek bennünket. Jöjjenek ki az utcára, vegyenek rész a megmozdulásokon, mert nem magunknak csináljuk, hanem a falunkba érkezett vendégeknek. Belőlük élünk, ők hozzák egyelőre a fejlődéshez szükséges javakat, nagyon vigyázni kell rájuk. Folytatjuk a tagfelvételeket, hogy minél többen legyünk, hogy Tihany hírét, barátságát, szeretetét minél többen megtapasztalják és hirdessék. R.É.E. Megmentettük a hóembert Idén is járt Tihanyban a Mikulás, sok gyerek nagy örömére. A Németh László Művelődési Házban a Mentsük meg a hóembert című gyerekelőadással kezdődött a Mikulásváró nap, december 5-én, vasárnap. A gyereke és a szülők is nagy izgalommal kísérték figyelemmel a győri Holleanyó Meseszínház előadását. Sajnos a Mikulás vonat a fagyos idő miatt nem tudott elindulni, de a vendégek így is megtalálták az Oázis éttermet, ahol a nagy hidegben forró tea és rengeteg finom süti várta a gyerekeket és a mikulást is, aki nem jött üres kézzel. A nagy hideg miatt a kemence mellett ülve hallgatta a Télapó a gyerekek verseit, senki sem ment haza üres kézzel, az apró kezecskék tele voltak szaloncukorral és mandarinnal. Nagyon hálásak vagyunk az Oázis étterem tulajdonosainak- Balázs Viktóriának és Horváth Csabának- hogy ismét vendégül láttak bennünket. Miután a Mikulás tovább indult, hogy más falvak gyerekeit is megajándékozza, a jó hangulat maradt, reméljük, hogy maradandó emlékeket őriznek erről a délutánról a tihanyi gyerekek.

13 TIHANYI VISSZHANG KÖZÉRDEK 13. OLDAL A Tihanyi Musical Stúdió az Advent Fényein December 5-én hetedik alkalommal rendezték meg az Advent fényei elnevezésű táncművészeti gálát a Balaton Szabadidő és Konferencia Központban Balatonfüreden. A tánccsoportok már hónapok óta lelkesen készültek a fellépésére, több mint száz gyermektáncos vett részt az idei gálán, de nemcsak táncos, hanem énekes produkciókat is láthatott a közönség, közöttük a Tihanyi Musical Stúdió műsorát is. Sörös Lilla, Szelle Marcell és Szelle Szilárd az Itt a december című karácsonyi egyvelege nagy sikert aratott. Gratulálunk a fiataloknak, és további hasonló sikereket kívánunk. Könyvtári hírek Új szolgáltatások és ünnepi nyitva tartás Térítési díj nélkül kölcsönözhetőek az alábbi dokumen - tumok: hangoskönyvek (gyerekeknek is) ECDL informatikai alapismereteket oktató dvd a középszintű informatika érettségire felkészítő dvd, mely 9 középszintű feladatsor megoldását mutatja be (weboldalkészítést is). Bárkinek ajánlom, akit érdekel a számítástechnika. Januártól különböző szintű tudást felölelő angol nyelvű könyvek kölcsönzésére is van lehetőség. Ünnepi és januári nyitva tartás: A könyvtár december 20-január 2-ig zárva tart. Január 3- tól 21-ig minden nap csak délután, óráig, szombaton ig lesz nyitva. Szép karácsonyt és boldog új évet kívánok minden kedves olvasómnak! Tisztelt Tihanyi Lakosok! Tihany Község Önkormányzata őszén már második alkalommal egészségprevenciós mozgalmat indított, mely - nek keretében méhnyakrák és nemi szervi szemölcs ellen önkormányzati oltási programot kezdeményezünk a helyi lakosú nyolcadik osztályos kislányok egészségének megőr zése érdekében. Ezen kiemelten támogatott korcsoport számára az Önkormányzat térítésmentesen biztosítja a 3 ol tás ból álló védőoltás sorozatot, amennyiben a szülő kérte azt. Gyógyszertári áron a három oltás kb Ft-os költséget jelentene gyermekenként a családoknak. Az önkormányzat jelentős, közel 40%-os kedvezményt tudott érvényesíteni az oltási sor árából. Az oltási programot a 4 komponensű Humán Papilloma vírus vakcinával (6, 11, 16, 18-as) végezzük, amely a méhnayakrák mellett a nemi szervi szemölcsök ellen is megfelelő védettséget nyújt. A Humán Papillomavírus (HPV) okozta megbetege désekről, a védekezés módjáról a honlapon tájékozódhat. Az Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy kibővíti HPV elleni egészség-prevenciós programot, melynek keretében azok a helybeli lakosok, akik nem tartoznak a kiemelten támogatott korcsoportba, de az orvosi indikációnak megfelelő életkorúak (lányok, felnőtt hölgyek/asszonyok továbbá a 9 év feletti fiúk/férfiak is) a program keretében igen jelentős árkedvezménnyel juthatnak hozzá a 4 komponensű védőoltáshoz a Rozmaring gyógyszertárban, orvosi vény ellenében. A recept felírható a gyermek háziorvosánál a vagy a nőgyó gyásznál. TÓSOKI IMRE polgármester

14 14. OLDAL AZ OLVASÓ OLDALA TIHANYI VISSZHANG Keresd a fényt! Jöttem üres kézzel, rengeteg céllal, Távozom üres kézzel, rengeteg élménnyel. S a kettő között? Éltem öntudatlan, Majd lassan felocsúdtam. Mik voltak ezek a célok? Kezdtem emlékezni: autó, ház, karrier? Nem! Most már semmi! De valami mégis, csupán ennyi: Próbálni mindenkit szeretni! Közeleg az év vége. Ilyenkor talán nemcsak az ünnepek, hagyományok szokásos rituáléját járjuk végig, hanem eszünkbe jut az is, hogy számot adjunk saját lelkiismeretünknek: ebben az évben mennyi szeretet volt mindennapos cselekedeteinkben? Több volt, mint a tavalyiban? Ha igen, akkor nemcsak ősz hajszálunk lett több, hanem a belső értékeink is. Jézus Urunk magunkkal szemben is türelemre int, hisz csak így tudunk másokhoz is türelemmel, szeretettel közeledni. Ha évről-évre jobban ki vagy békülve magaddal és a Világgal, akkor jó úton haladsz! Te csak őrizd a fényt és sugározd azoknak, akiknek szükségük van rá! Aki tud, aki tudatos, az világít, mint kis lámpácska a sötétségben. Én egyre több lámpácskát látok magam körül! Vannak, akik még csak most kezdtek el halványan, bátortalanul pislákolni és vannak, akik már boldogan, nagy, lobogó fénnyel hirdetik a szeretet mindenható erejét. Nem (csak) szavakkal, hanem elsősorban tettekkel, a tekintetükkel, egész lényük kisugárzásával. Nem okoskodnak, nem vitatkoznak, nem akarják a saját igazukat, nem vésznek el a részletekben, hanem egyben látják az egész Erdőt annak minden teremtményével. Nemcsak beszélnek Jézusról, hanem próbálnak az ő szerény bölcsességével szeretni, elfogadni mindenkit. Hisz az Út hosszú, mindenki máshol tart rajta, s mindenkinek a saját tempójával lehet csak vinni a saját keresztjét. De végül mindannyian levizsgázunk, akár tudunk róla, akár nem, s mindannyiunkat hazavárnak, akár tudunk róla, akár nem! Áldott, békés ünnepeket kívánok mindenkinek! SzK A Tihanyi Visszhang szerkesztôbizottsága szép, áldott Karácsonyt és nagyon boldog Új Évet kíván minden kedves olvasójának! TIHANYI VISSZHANG Megjelenik havonta Alapító: Tihany Község Önkormányzata Felelős kiadó: Tihany Fejlesztéséért Alapítvány Szer kesz ti a szerkesztőbizottság: Bölcs At ti la, Dr. Koncz Má ria, Ró zsa Éva Esz ter Felelős szerkesztő: Ró zsa Éva Esz ter Tördelés: Nagy Balázs Lapterv: Báti Gabriella, Veszeli Lajos Nyilvántartási szám: 163/0823/1/2007 Ké szült: Tradeorg Nyom da Kft., 8184 Fűzfőgyártelep Tel: , Felelős vezető: Tóth Zol tán

15

16

Flag - Karácsonyi melléklet 1. - Alapfogalmak

Flag - Karácsonyi melléklet 1. - Alapfogalmak 2013 december 25. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Flag -értékelve Karácsonyi Mérték - 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 A latin eredetű szó - adventus - megérkezést, eljövetelt jelent. A Jézus születésére

Részletesebben

2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10.

2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10. 2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10. Szakmai beszámoló I. A rendezvény bemutatása A Kalocsai Paprikafesztivál és a Paprikás Ételek Főzőversenye a térség legnagyobb

Részletesebben

Nemzetiségi nap az első osztályban

Nemzetiségi nap az első osztályban Nemzetiségi nap az első osztályban November 10-én ismét nemzetiségi napot tartottunk az alsó tagozaton. Az első osztályosok közös programot szerveztek. Két vendéget hívtunk. A nap mesehallgatással kezdődött.

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz.

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz. A Csabacsűdi játszótér felújítása az Önkéntesek Hete keretében című projekt megvalósulása Csabacsűdön Pályázó: Tiszta Környezetünkért Alapítvány Csabacsűd Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

XIV évfolyam - 12 szám 2013 December Meghívó Programajánló Az Örökzöld Nyugdíjas Klub meghívja klubtagjait 2013 december 18-án 16 órai kezdettel Karácsony és Névnapok ünneplésére a Dr Brusznyai Árpád Művelődési

Részletesebben

Adventi időszak az óvodában

Adventi időszak az óvodában 4 2012. január Adventi időszak az óvodában Az advent a karácsonyi előkészületek időszaka. Ez a négy hét az óvodában is számos tevékenységre ad lehetőséget. Először is minden csoport elkészíti a maga adventi

Részletesebben

Kedves Fesztivállátogató!

Kedves Fesztivállátogató! Kedves Fesztivállátogató! Szeretettel köszöntjük Önöket a tavaszi fesztiválok megrendezése alkalmából és örömmel invitáljuk programjainkra a siófoki Hajókikötőbe. Reményeink szerint olyan színvonalas programot

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben 2011-ben is bekerült az Igali Gyógyfürdő nyári rendezvénysorozatába a már évek óta hagyományosan megrendezésre kerülő és töretlen sikernek örvendő gyermeknap,

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

SZISZKI KRÓNIKA. Érdi Szakképzési Centrum Százhalombattai Széchenyi István Szakgimnáziuma és Gimnáziuma

SZISZKI KRÓNIKA. Érdi Szakképzési Centrum Százhalombattai Széchenyi István Szakgimnáziuma és Gimnáziuma Felelős szerkesztő: Breznay Gáborné Írta: Ridzi Gizella Fotókat készítette: Tauber Norbert, Péter András, Ráksi Mihály Szerkesztette: Fekete Balázs EU CODE WEEK - A PROGRAMOZÁS HETE EURÓPÁBAN IGY A SZISZKIBEN

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

Beszámoló a Vészlejárat Ifjúsági Klub 2014. évi tevékenységéről

Beszámoló a Vészlejárat Ifjúsági Klub 2014. évi tevékenységéről Beszámoló a Vészlejárat Ifjúsági Klub 2014. évi tevékenységéről A Vészlejárat Ifjúsági Klub alapvető céljaihoz igazodtunk a 2014.év során is, miszerint Kerekegyháza város közigazgatási területén élő gyermekek

Részletesebben

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le 1. Adventi Hírnök 1. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog az első gyertya láng! Karácsonyt várva lázban a föld, Isteni gyermeket köszönt. 2. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog már két kis gyertya láng!

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

A projekt fő témakörét a második osztály dolgozza fel, támogatóként részt vesz benne az iskola 1-5 osztálya.

A projekt fő témakörét a második osztály dolgozza fel, támogatóként részt vesz benne az iskola 1-5 osztálya. Téma: Téli ünnepkör, népszokások A projekt fő témakörét a második osztály dolgozza fel, támogatóként részt vesz benne az iskola 1-5 osztálya. A projekt időtartama: 4 hét (nov. 30. dec. 22.) A projekt résztvevői:

Részletesebben

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója XVI évfolyam - 11 szám 2015 November Programajánló óvoda, iskola, ápolóotthon, Tompaháti Közösségi Tér karácsonyi műsora, az estet a Szegedi Miniszínház műsora zárja Hozzon egy díszt a falu karácsonyfájára!

Részletesebben

100 éve született Radnóti Miklós

100 éve született Radnóti Miklós 100 éve Miklós született Radnóti 100 éve született Radnóti Miklós április 15-én emlékeztünk könyvtárunkban Radnóti Miklós (1909-1944) születésének 100. évfordulójára a Radnóti-év keretén belül. A rendezvényen

Részletesebben

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-, Nyitott kapcsolatok! című projekt Intervallum: január 1. május 31. Készítette:,, Dátum: január 07. Célok A cél indoklása Tervezett ek* Felelős*

Részletesebben

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december Előszó KÖZSÉGI TÁJÉKOZTATÓ Bakonypéterd Község Önkormányzatának kiadványa Tisztelt Bakonypéterdi Lakosok! Szeretném megköszönni azt az összefogást, amit az elmúlt időszakban tanúsítottak azért, hogy megszépüljön

Részletesebben

Mádi Furmint Ünnep 2013 Szakmai Beszámoló

Mádi Furmint Ünnep 2013 Szakmai Beszámoló Mádi Furmint Ünnep 2013 Szakmai Beszámoló Tartalomjegyzék: Technikai adatok 2 A program eredményessége, szakmai hatásai 3 Részletes Program 4-6 Fotóalbum 7-16 Sajtómegjelenések 17-22 Kreatív anyagok 23-24

Részletesebben

Tisztelt Képviselő Testület!

Tisztelt Képviselő Testület! ,,Őszi Napfény Nyugdíjas Klub 7144 Decs, Rákóczi u 2-8. Tisztelt Képviselő Testület! Az,,Őszi Napfény Nyugdíjas Klub pénzügyi nehézségei ellenére 2014 évben is folytatta tevékenységét, és az alapszabályban

Részletesebben

Beck Veronika Elnöki program ELTE Damjanich utcai Kollégium Diákbizottság 2015

Beck Veronika Elnöki program ELTE Damjanich utcai Kollégium Diákbizottság 2015 Beck Veronika Elnöki program ELTE Damjanich utcai Kollégium Diákbizottság 2015 Tartalom Bemutatkozás... 3 Motiváció... 3 Diákbizottság... 4 Hunya Gréta - Alelnök és tudományos bizottsági tag... 4 Szalay

Részletesebben

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló Újvárosi városrészi nap LEADER rendezvény Beszámoló A rendezvény helyszíne: 6800 Hódmezővásárhely, Széchenyi tér A rendezvény időpontja: 2012. július 21. A Visszhang utcai Olvasókör 12 éve rendezi meg

Részletesebben

SZEGLET IRODALMI TÁRSASÁG 2. ANTOLÓGIA SZERKESZTETTE: VARGA MAGDOLNA BUDAPEST 2015.

SZEGLET IRODALMI TÁRSASÁG 2. ANTOLÓGIA SZERKESZTETTE: VARGA MAGDOLNA BUDAPEST 2015. SZEGLET IRODALMI TÁRSASÁG 2. ANTOLÓGIA SZERKESZTETTE: VARGA MAGDOLNA BUDAPEST 2015. Készült az Underground Kiadó és Terjesztő Kft. támogatásával, magánkiadásban BEVEZETŐ Történetünk 2005-ben kezdődött.

Részletesebben

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai 1./ Az elnökség 2014. évi tevékenységének értékelése, évzáró. Előterjesztő: Kárpáti Zoltán megyei elnök Előterjesztés módja: írásban illetve szóban 2./ A jelenlévők

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / 20167 NEVELÉSI ÉVRE Készült: A Nemzeti Köznevelési Törvény végrehajtásáról szóló 229./2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23. (1) (2) alapján Az intézmény adatai: Székhely óvoda:

Részletesebben

Települési Rendezvény Naptár 2009.

Települési Rendezvény Naptár 2009. Települési Rendezvény Naptár Időpont Rendezvény megnevezése A rendezvény helyszíne február 14. február 21. március 15. 18 órakor március 21. április 4. 10 órától Iskolai farsangi bál A rendezvényszervező

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám TARTALOM - Nemzetközi Fogyatékos Nap Nyíregyházán - Karácsonyi ünnepség Tégláson - Vakos bejárás a Fórumban - Braille Emlékülés

Részletesebben

Projektnapló. Elek apó meséi - legendák és mondák nyomán Erdélyben. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola HAT

Projektnapló. Elek apó meséi - legendák és mondák nyomán Erdélyben. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola HAT Projektnapló Elek apó meséi - legendák és mondák nyomán Erdélyben Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola HAT-15-05-0356 Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola Szeretet lánca! Kössed egybe Szívét

Részletesebben

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI 2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI Horvát nyelv, kulturális élet A tanévet megelőző nyári programok: 1) 2014.Június 22-29.- Pag (Horvátország)- Horvát nyelvi tábor 6 tanuló vett részt az egy hetes horvátországi

Részletesebben

Svájci tanulmányút. Basel

Svájci tanulmányút. Basel Svájci tanulmányút Basel A tanulmányúton öten vettünk részt; két tanár, Gál Anikó és Dékány István, valamint három diák: Annus Péter, Pászti Ferenc és én, Papp Zsolt. 2013. január 22-én hajnali 2 órakor

Részletesebben

Szardínia Szicília. 2012. március 28-tól április 5-ig. Készített: Varga Orsolya 13. a

Szardínia Szicília. 2012. március 28-tól április 5-ig. Készített: Varga Orsolya 13. a Szardínia Szicília 2012. március 28-tól április 5-ig Készített: Varga Orsolya 13. a 1.nap: Már hetek óta várt utazás végre kezdetét vette. Mindenki izgatottan várta a repülő utat, a fogadó családját, az

Részletesebben

Rétság Városi Sport Egyesület

Rétság Városi Sport Egyesület - Rétság Városi Sport Egyesület - Részlet az alapszabályból: A Rétság Városi Sport Egyesület az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján önállóan m köd társadalmi szervezet. Az egyesület a

Részletesebben

Beszámoló a 35/2013. (V.22.) VM rendelet támogatásával megvalósult beruházásról

Beszámoló a 35/2013. (V.22.) VM rendelet támogatásával megvalósult beruházásról Beszámoló a 35/2013. (V.22.) VM rendelet támogatásával megvalósult beruházásról Pályázó neve: Palotási Polgárőr Egyesület Pályázó címe: 3042 Palotás Kossuth út 1. Ügyfél-azonosító: 1004795335 Támogatási

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

Bemutatkozik új programszervezo. Falukarácsony. Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Január. XVII. évfolyam - 1.

Bemutatkozik új programszervezo. Falukarácsony. Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Január. XVII. évfolyam - 1. XVII. évfolyam - 1. szám Programajánló január 20. (Szerda) Nyugdíjas Klub 2016. évi első Klubnapja január 22. (Péntek) Magyar Kultúra Napja január 30. (Szombat) DerekDarts - Darts kupa február 13. (Szombat)

Részletesebben

BESZÁMOLÓ LEADER 2014

BESZÁMOLÓ LEADER 2014 BESZÁMOLÓ LEADER 2014 Célterület megnevezése: rendezvények Életminőség javítása helyi és térségi szolgáltatások minőségi fejlesztésével, valamint civil szervezetek megerősítésével Pályázó neve: Községi

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Óvodai Tájékoztató 2009 /2010. 1. szám Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Tanévindítás: Óvodánk létszáma 2009 / 2010 es tanévben : 34 fő gyermek Csoport szám: 2 Óvodapedagógusok:

Részletesebben

Ady Endre Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tagintézménye 8181 Berhida Kossuth L. u. 11. Tel: 06/88/455 608

Ady Endre Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tagintézménye 8181 Berhida Kossuth L. u. 11. Tel: 06/88/455 608 Ady Endre Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tagintézménye 8181 Berhida Kossuth L. u. 11. Tel: 06/88/455 608 Tájékoztató a 2010/11es tanévkezdés tapasztalatairól, az oktatási feladatok

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Pályázati azonosító: 3508/01174 SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Árny az árnyban. Versszínház Radnóti Miklós utolsó pillanatáról Időpont: 2014.11.10.

Részletesebben

XV. évfolyam - 12. szám 2014. December Csupor Piac Sikerrel debütált Derekegyházon a Csupor Piac, ahol kézműves termékekkel és házi készítésű finomságokkal találkozhattak az érdeklődők. A piac fizetőeszközként

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

VÁROSI RENDEZVÉNYTERVRE 2016.

VÁROSI RENDEZVÉNYTERVRE 2016. 1. sz. melléklet JAVASLAT A VÁROSI RENDEZVÉNYTERVRE 2016. Készítette: Radics Zoltánné intézményvezető I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek Nemzeti Ünnep: 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc

Részletesebben

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 3. szám

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 3. szám REGINA Fórum Hírlevél 2011. 3. szám Kedves Olvasó! A hosszúra nyúlt hideg idő után végre élvezhetjük a tavaszt. Áprilisban nemcsak a Húsvétra készülünk kínálatunkkal, de már anyák napjára is, hiszen május

Részletesebben

HARGITA KULTÚRA HÍRLEVÉL 28. (2016)

HARGITA KULTÚRA HÍRLEVÉL 28. (2016) HARGITA KULTÚRA HÍRLEVÉL 28. (2016) Szakmai program a megyei kulturális stratégia gyakorlatba ültetésére TARTALOM MUNKACSOPORT HÍREK-TÁR 2 Rendezvénysorozat a Magyar Kultúra Napja alkalmából 2 Készülünk

Részletesebben

PÁLYÁZATI BESZÁMOLÓ Ügyiratszám: 2631/52/2014

PÁLYÁZATI BESZÁMOLÓ Ügyiratszám: 2631/52/2014 PÁLYÁZATI BESZÁMOLÓ Ügyiratszám: 2631/52/2014 Támogató: Marcali Város Önkormányzata Oktatási és Közművelődési Bizottság 8700 Marcali Rákóczi u. 11. Támogatott: Marcali Városi Kulturális Központ 8700 Marcali

Részletesebben

OSZTÁLYKÉPEK ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY ös tanév Tanító: Csáka Mária szeptember 15: Első nap az iskolában

OSZTÁLYKÉPEK ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY ös tanév Tanító: Csáka Mária szeptember 15: Első nap az iskolában OSZTÁLYKÉPEK ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY 2014-2015-ös tanév Tanító: Csáka Mária 2014. szeptember 15: Első nap az iskolában Gyülekeztünk az iskola udvarán. Az V. osztályosok kézen fogtak és bevezettek minket a templomba

Részletesebben

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév Mottó: Ez az én sulim, legyen a tied is! Jól érzed majd magad, mert itt jó a hangulat, sok barátom van, érdekes programok várnak bennünket. KUKUCSKÁLÓ PROGRAM Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE

AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE 3. szám, 2015. március 3. szám - 2015. március Apró lépések a családokért Néhány évvel ezelőtt egy kolléganőm felhívott, hogy nem tudja, mit csináljon, ugyanis abortuszra

Részletesebben

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel.

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel. Jeles napok 113 VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL énekléssel sok-sok tánccal...és a gólyaesküvel. 114 A szalagavatót minden évben nagy várakozás előzi meg, mind a diákok, mind a tanárok részéről. Így történt ez

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

CSENGŐSZÓ. A Császártöltési Német Nemzetiségi Általános Iskola diáklapja 2015/2016-os tanév 2. szám

CSENGŐSZÓ. A Császártöltési Német Nemzetiségi Általános Iskola diáklapja 2015/2016-os tanév 2. szám CSENGŐSZÓ A Császártöltési Német Nemzetiségi Általános Iskola diáklapja 2015/2016-os tanév 2. szám Készítették: A Diák-újságíró szakkör tagjai: Juhász Valentina, Jónás Levente, Flórián Zsolt, Prohászka

Részletesebben

Nekem ez az életem. Beszélgetés Müller Henriknével, a solti Béke Patika vezetôjével

Nekem ez az életem. Beszélgetés Müller Henriknével, a solti Béke Patika vezetôjével Nekem ez az életem Beszélgetés Müller Henriknével, a solti Béke Patika vezetôjével A patika igényesen felújított, orvosi rendelôknek is helyet adó épületben található a kisváros egyik terének sarkán. A

Részletesebben

December havi programok

December havi programok December havi programok December 2-től korcsolyázunk : december 2. kedd, 4. csütörtök, 9. kedd,11. csütörtök 16. kedd 18. csütörtök ez a turnus januárban folytatódik Idén is a Jégpalota fedett jégcsarnokába

Részletesebben

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most 2011. március 3 TÉL-FÉNY 2011. XI. alkalommal megrendezett fotókiállításon Afrikától Furugyon át Új-Zélandig láthattunk fényképeket a tárlaton. Először lehetett szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot

Részletesebben

Gyertyafény csillagfény

Gyertyafény csillagfény Gyertyafény csillagfény Adventtıl karácsonyig 3 hetet meghaladó projekt a Gyulai Alapfokú Közoktatási Intézmény 5. Sz. Általános Iskola és Sportiskola Tagintézményében 2009. november 29 december 22-ig

Részletesebben

SIÓAGÁRDI KRÓNIKA VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

SIÓAGÁRDI KRÓNIKA VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM Sióagárd Község Önkormányzata 2014. JANUÁR VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM LELKI ÚTRAVALÓ 2. oldal AZ ÖNKORMÁNYZAT TÁJÉKOZTATÁSA 3. oldal FELHÍVÁS - SIÓAGÁRDI ÉRTÉKTÁR 4. oldal MEGHÍVÓ RENDEZVÉNYEKRE 5. oldal KILIÁN

Részletesebben

Eseményeink naptára. Ellenőrzést nap. események. 17 órától Tanévnyitó értekezlet Vecsei Brigitta Fenntartó

Eseményeink naptára. Ellenőrzést nap. események. 17 órától Tanévnyitó értekezlet Vecsei Brigitta Fenntartó Év, hó, Időpontja Rendezvény, Team vezetője, nap 8.25-8.28 17 órától Tanévnyitó értekezlet Fenntartó aug.29. 7.00 órától Alkalmazotti kirándulás Szabóné Rozgonyi Krisztina szept. 10. 15.30-19.00 Bográcsozás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Táneverseny megrendezéséhez. A táneversenyt 2013. december 14-én rendezik meg Mezőberényhen a

ELŐTERJESZTÉS. Táneverseny megrendezéséhez. A táneversenyt 2013. december 14-én rendezik meg Mezőberényhen a a Képviselő-testület 2013. november 25-i ülésére Tervezett döntés: 1 db határozat ELŐTERJESZTÉS Véleményező Biz.: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Döntés: Egyszerű többségi, nyílt szavazással Előterjesztő:

Részletesebben

2017. évi Városi rendezvényterv. 1. sz. melléklet. Ferenczné Fajta Mária. Készítette: I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek

2017. évi Városi rendezvényterv. 1. sz. melléklet. Ferenczné Fajta Mária. Készítette: I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek 1. sz. melléklet 2017. évi Városi rendezvényterv Készítette: Ferenczné Fajta Mária mb. intézményvezető I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek I. Nemzeti és állami ünnepek Március 15. Az 1848/49-es

Részletesebben

Boldog Karácsonyi Ünnepeket!

Boldog Karácsonyi Ünnepeket! Mucsony Nagyközségi Önkormányzat Hivatalos Folyóirata IX. évfolyam 2. szám 2012. december 21. www.mucsony.hu hivatal@mucsony.hu Boldog Karácsonyi Ünnepeket! Megint itt van a tél és megint eljön a karácsony

Részletesebben

A Gencsapáti Művelődési Ház és Könyvtár beszámolója a 2011. év szakmai munkájáról. Helyzetelemzés

A Gencsapáti Művelődési Ház és Könyvtár beszámolója a 2011. év szakmai munkájáról. Helyzetelemzés Mottó: Hagyomány és megújulás A közösségekre épített kulturális stratégia A Gencsapáti Művelődési Ház és Könyvtár beszámolója a 2011. év szakmai munkájáról Tárgyi feltételek: Helyzetelemzés Az elmúlt évben

Részletesebben

Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról

Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról Iskolánk sajátos arculatának hosszú évtizedek óta meghatározó eleme a német nemzetiségi

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY 2013/01

SAJTÓKÖZLEMÉNY 2013/01 Projekt címe: Turizmus határok nélkül információs látogatóközpontok fejlesztése Nagyatádon és Križevciben Projekt rövid címe: ViNaK Projekt azonosító: HUHR/1101/1.2.2/2020 Vezető Kedvezményezett: Križevci

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére 5604-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 16-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2016. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 Készítette: Szoboszlai Zoltánné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Folyamatosan ellátandó feladatok: Szakmai folyóiratok figyelemmel kísérése. Továbbképzéseken,

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

ADATLAP MINTA. AZ AJÁNLÓ MEGNEVEZÉSE Előadó_egyéni_művészeti ág megnevezése_település.pdf Kézműves_egyéni_termék megnevezés_település.

ADATLAP MINTA. AZ AJÁNLÓ MEGNEVEZÉSE Előadó_egyéni_művészeti ág megnevezése_település.pdf Kézműves_egyéni_termék megnevezés_település. ADATLAP MINTA Az alábbi adatok feltöltése szükséges, értelemszerűen a relevánsak. - Név (csoport/egyéni alkotó) - Elérhetőségek (cím, e-mail, telefonszám, honlap) - Képviselő neve, elérhetőségei - Művészeti

Részletesebben

A 2014. december 10-én Budapesten tartandó Dr. Ketter László Hagyományőrző Gasztronómiai Verseny versenyfelhívása és forgatókönyve

A 2014. december 10-én Budapesten tartandó Dr. Ketter László Hagyományőrző Gasztronómiai Verseny versenyfelhívása és forgatókönyve A 2014. december 10-én Budapesten tartandó Dr. Ketter László Hagyományőrző Gasztronómiai Verseny versenyfelhívása és forgatókönyve Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a Gödöllő Környéki Regionális Turisztikai

Részletesebben

iskolai híradó MÁR A KAPUBAN VÁRTA AZ ISKOLÁBA ÉRKEZŐKETA MIKULÁS MI VAN, HA NEM SZERET? DE NEHÉZ ELHINNI, HOGY MINDENT TUD!

iskolai híradó MÁR A KAPUBAN VÁRTA AZ ISKOLÁBA ÉRKEZŐKETA MIKULÁS MI VAN, HA NEM SZERET? DE NEHÉZ ELHINNI, HOGY MINDENT TUD! iskolai híradó Budapest III. kerületi Önkormányzat Óvoda, Általános Iskola,Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény III. Szellő utca 9-11. 1035 www.szelloegymi.hu 2012. február 5. évf. 5. 5 szám

Részletesebben

K I V O N A T. 298/2010.(XI.03.) önkormányzati határozat a Kulturális-, Idegenforgalmi Központ és Könyvtár alapító okiratának módosításáról.

K I V O N A T. 298/2010.(XI.03.) önkormányzati határozat a Kulturális-, Idegenforgalmi Központ és Könyvtár alapító okiratának módosításáról. Berekfürdő Községi Önkormányzat J e g y z ő j e 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. K I V O N A T a Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november hó 3. napján tartott testületi ülésének

Részletesebben

Dévaványai Folkműhely Egyesület. Egyesületi beszámoló a Dévaványai Önkormányzat számára 2014.

Dévaványai Folkműhely Egyesület. Egyesületi beszámoló a Dévaványai Önkormányzat számára 2014. Dévaványai Folkműhely Egyesület Egyesületi beszámoló a Dévaványai Önkormányzat számára 2014. A Dévaványai Folkműhely Egyesület 2013. augusztus 12-én alakult azzal acéllal, hogy az alapszabályában lefektetett

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

VERSENYKIÍRÁS AZ OKTATÁSI HIVATAL ÁLTAL TÁMOGATOTT. Tiszán innen, Dunán túl - Országos Népdaléneklési Verseny az általános- és középiskolások számára

VERSENYKIÍRÁS AZ OKTATÁSI HIVATAL ÁLTAL TÁMOGATOTT. Tiszán innen, Dunán túl - Országos Népdaléneklési Verseny az általános- és középiskolások számára VERSENYKIÍRÁS AZ OKTATÁSI HIVATAL ÁLTAL TÁMOGATOTT Tiszán innen, Dunán túl - Országos Népdaléneklési Verseny az általános- és középiskolások számára FŐVÁROSI FORDULÓ A verseny pedagógiai célja: a tehetséggondozás,

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 12/2014. (III. 17.) sz. 13/2014. (III. 17.) sz. 14/2014. (III. 17.) sz. 15/2014. (III.

Részletesebben

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS DERECSKEI PROGRAMFÜZET E-mail:programfuzet@gmail.com 2007. DECEMBER HÓ Közösségi programok Klubok, tanfolyamok Zenés rendezvények Iskolai programok Kiállítás, vásár Színház, mozi Egyházi élet Áldott, Békés

Részletesebben

XIV. évfolyam - 10. szám 2013. Október II.Furioso Emlékverseny és szakmai nap 2013. szeptember 21. folytatásaz első oldalról Balról a művész úr, aki a kopjafát készítette. Gumis kocsik versenyében Banka

Részletesebben

Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület

Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület FAKULT Egyesület 2023 Dunabogdány, Hegy u.7. Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület 2008. ÉVI K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 1 Dunabogdány, 2009. május 20. Tóth László FAKULT Egyesület

Részletesebben

2012. december XXII. évfolyam 12.szám

2012. december XXII. évfolyam 12.szám 1 Bajóti Kisbíró A BAJÓ TI ÖNKO RMÁNYZAT LAPJA 2012. december XXII. évfolyam 12.szám Az óvodások KARÁCSONYÁVAL kívánunk minden kedves olvasónknak Áldott, Békés, örömökben gazdag ünnepeket. 2 Bajóti Kisbíró

Részletesebben

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh XI. évf. 6. sz. 2014. december www.kiralyhegyes.hu "Áldás szálljon házatokra, meghitt béke lengje be, boldogságnak légy forrása, szóljon errõl Szenteste!" Jégvirág költözzön mindegyik ablakba, gőzölgő

Részletesebben

BékésVáros Önkormányzati Híradója. www.bekesvaros.hu ingyenes 2015. május XVIII. évfolyam 3. szám

BékésVáros Önkormányzati Híradója. www.bekesvaros.hu ingyenes 2015. május XVIII. évfolyam 3. szám Városházi BékésVáros Önkormányzati Híradója www.bekesvaros.hu ingyenes 2015. május XVIII. évfolyam 3. szám Megemlékezés a trianoni békeszerződés 95. évfordulója alkalmából 2015. június 4. (csütörtök) 17

Részletesebben

A Szigethalmi TE szakmai beszámolója a 2007-es évről

A Szigethalmi TE szakmai beszámolója a 2007-es évről A Szigethalmi TE szakmai beszámolója a 2007-es évről Egyesületünk sikerekben gazdag évet zárt, amelyben aktíváink áldozatos munkáján kívül nagy szerepe volt annak a széleskörű szakmai elismertségnek, melyet

Részletesebben

Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2012/2013-as tanév) Készítette: Ökomunkacsoport

Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2012/2013-as tanév) Készítette: Ökomunkacsoport Kis Bálint Általános Iskola Ökomunkaterv Készítette: Ökomunkacsoport Szeptember - Osztályok őszi túrái - gyalogtúrák, kerékpártúrák - buszos kirándulások Ökomunkaterv Szeptember 21. Európai Mobilitási

Részletesebben

BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R

BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. bfuredph@t-online.hu Szám: Előkészítő: Szabó Lajos/ Krámli Franciska / Kosler Zoltán E l ő t e r j e s z

Részletesebben

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről 2014 Szabó Tiborné Az egyesület elnöke Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Az egyesület jogállása: A polgárőrség önálló civil

Részletesebben

ADVENTI PROJEKT Iskolai szeretetlánc

ADVENTI PROJEKT Iskolai szeretetlánc ADVENTI PROJEKT Iskolai szeretetlánc A projektet készítette és megvalósította: Török Flóris Általános Iskola 6.b osztálya, Széky Tamás Lászlóné 2009.december. Küszöbön áll a nap, az az egyetlen egy nap

Részletesebben

E.ON Áramszolgáltató (0-24) : 06-80/205-020 E.ON Gázszolgáltató (0-24) : 06-80/424-242 ERÖV Vízszolgáltató (0-24) : 06-30/997-4275

E.ON Áramszolgáltató (0-24) : 06-80/205-020 E.ON Gázszolgáltató (0-24) : 06-80/424-242 ERÖV Vízszolgáltató (0-24) : 06-30/997-4275 2016. JANUÁR Címlapsztori főcíme A tartalomból: Önkormányzati hírek 1-2. oldal Óvodai hírek 2. oldal Iskolai hírek 3. oldal Visszatekintő 4-5. oldal Felhívások 6. oldal Közelgő események: Iskolás farsang

Részletesebben

Ezen dokumentum Jászárokszállás Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének 2007. évi jelentősebb eseményeit, beavatkozásait, híreit foglalja magába Készítette: Tekse Csaba parancsnok-helyettes 2007. október

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

Prevenciós program. anno 1999

Prevenciós program. anno 1999 Prevenciós program anno 1999 Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata Egyesületünk egyik fő feladatának tekinti a vízibalesetek számának csökkentését. Baleset-megelőzési előadásaink során felhívjuk a figyelmet

Részletesebben

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ 2015. 12. 11. Fontos információ Karácsonyi vásár - december 12. szombat Bethlehem - december 17. csütörtök Karácsonyi műsor - december 18. péntek Téli szünet - december 19-2016. január 4. Első tanítási

Részletesebben

ÖKOMUNKATERV 2011/2012. KÉSZÍTETTE: ÖKOMUNKACSOPORT

ÖKOMUNKATERV 2011/2012. KÉSZÍTETTE: ÖKOMUNKACSOPORT ÖKOMUNKATERV 2011/2012. KÉSZÍTETTE: ÖKOMUNKACSOPORT 1 Szeptember: Osztályok őszi túrái - gyalogtúrák, kerékpártúrák - buszos kirándulások \túrák_kirándulások Szeptember 17. Ásványkiállítás - kiállítás

Részletesebben

Képviselőjelöltek bemutatkozása

Képviselőjelöltek bemutatkozása Választási melléklet Tisztelt Választópolgárok! Választási tudnivalók A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választását 2014. október 12-ére,

Részletesebben