Esélyegyenlőségi terv Az Echo Innovációs Műhely esélyegyenlőségi terve

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Esélyegyenlőségi terv Az Echo Innovációs Műhely esélyegyenlőségi terve"

Átírás

1 Esélyegyenlőségi terv Az Echo Innovációs Műhely esélyegyenlőségi terve június május 31-i időszakra

2 A terv hatálya Az esélyegyenlőségi terv hatálya kiterjed az Echo Innovációs Műhely képviseletében a munkáltatói jogot gyakorlóra és a vele alkalmazotti jogviszonyban álló minden dolgozóra valamint szerződéses önkéntesre. Általános célok, etikai elvek 1. Kapcsolódás a szervezet stratégiájához Az egyesület stratégiájának megvalósításához olyan munkavállalók szükségesek, akik a munkakör ellátásához és a munkavégzés megfelelő minőségben való elvégzéséhez rendelkeznek a szükséges képzettségekkel, képességekkel és készségekkel, képesek csapatban dolgozni, alkalmasak a folyamatosan fejlődő és változó szakmai, szervezeti követelményeknek eleget tenni. Az egyesület a fenti célok eléréséért komplex, szinergikus hatásban megjelenő folyamatos szervezetfejlesztést, foglalkoztatást és a munkavállalók kompetencia fejlesztését biztosítja. Az esélyegyenlőség támogatása iránt érzett elkötelezettségünk bizonyítéka, hogy konzorciumi pályázati partnerségben illetve saját szolgáltatásaink keretei között folyamatosan támogatjuk az esélyegyenlőségi társadalmi célok megvalósítását. Részt veszünk hátrányos helyzetűek foglalkoztatási programjában, önkéntes programokban és fiatalok fejlesztését segítő szolgáltatásokban. Ezekben az egyesület elnökségi tagjai közül többen részt vettek személyesen is. 2. Megkülönböztetés tilalma, egyenlő bánásmód A szervezet a foglalkoztatás során megelőzi és megakadályozza a munkavállalók és önkéntesek hátrányos megkülönböztetését. Ez kiterjed a munkaerő felvételre, az alkalmazásnál a munkabérek, jövedelmek, a juttatások, a képzés, a továbbképzés és egyéb ösztönzések meghatározására, az áthelyezés, a felmondás és egyéb foglalkoztatással összefüggő esetekre. Kiterjed továbbá a munkavállalók és önkéntesek bárminemű, különösen koruk, nemük, családi állapotuk, nemzetiségük, fajuk, származásuk, vallásuk diszkriminációjára. Ez alól kivétel a foglalkoztatás jellegéből vagy természetéből egyértelműen következő szükséges megkülönböztetés esete. Az egyesület kiemelt figyelmet fordít a munkavállalók és önkéntesek valamint a kliensek, ügyfelek életkora, neme, nemzetiségi hovatartozása, családi vagy egészségi állapota miatt bekövetkező közvetlen és közvetett megkülönböztetés megelőzésére, megszüntetésére. 2

3 3. Az emberi méltóság tiszteletben tartása Az egyesület a foglalkoztatás és az ügyfelek ellátása és kiszolgálása során tiszteletben tartja a munkavállalók, önkéntesek és ügyfelek emberi értékeit, méltóságát, egyediségét. A szervezet a saját és a munkavállalók érdekeit figyelembe véve, azokat összeegyeztetve olyan munkafeltételeket, munkakörülményeket, munkahelyi légkört alakít ki, amelyek ezeknek az alapvető értékeknek a megőrzéséhez és megerősítéséhez hozzájárulnak. 4. Partneri kapcsolat, együttműködés Az egyesület a foglalkoztatási viszony és az önkéntesség keretei között is a partnerség elvének érvényesítésére törekszik. Ennek érdekében átlátható szerződéses viszonyokat alakít ki, szem előtt tartva a kölcsönös előnyök egyidejű biztosítását. 5. Társadalmi szolidaritás Az egyesületben dolgozók vallják, hogy a foglalkoztatás vagy más társadalmilag hasznos tevékenység során semmilyen korú, nemű, nemzetiségű, családi vagy egészségi állapotú önkéntes segítő vagy fizetett munkavállaló sem értékesebb a társadalom számára a másiknál. Társadalmunk minden tagjának érdeke a szolidaritás erősítése, amely nagyban elősegítheti a hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztatási és érvényesülési lehetőségeit. 6. Méltányos és rugalmas bánásmód A megkülönböztetés tilalma, az egyenlő bánásmód elve nem alkalmas az összes létező egyenlőtlenség megszüntetésére, amely érheti az önkénteseket és a munkavállalókat a foglalkoztatásuk során. A szervezet olyan pozitív, méltányos és rugalmas intézkedéseket dolgoz ki, amelyek elősegítik az érintettek foglalkoztatási pozíciójának javítását, megőrzését. Network gazdasági igazgató Network stratégiai igazgató Network szakmai igazgató FEB Elnök Echo cégvezetők Irodavezetők Közgyűlés Egyesületi tagok Önkéntesek Alkalmazottak Alvállalkozók 3

4 Az esélyegyenlőségi terv elkészítéséért és megvalósításáért a munkáltatói jogokat gyakorló elnök a felelős, a feladatok koordinálásáért pedig a szervezeten belül a szakmai igazgató. Helyzetfelmérés Az egyesületi helyzetfelmérés adatai a 2013-es évet tükrözik. Az egyesületi munkaszervezet legfőbb jellemzője, hogy a 15 fő munkavállaló kétharmada nő (10 fő) és magas a 45 év alatti, fiatal dolgozók aránya (13 fő) is. Mivel szervezetünkben több kisgyermekes nő is dolgozik, az anyasággal járó speciális feladataik ellátása szükség esetén megköveteli, időszakos napközbeni távozásukat, amit vezetői engedéllyel igénybe vehetnek. Csökkent munkaképességű munkavállaló nem dolgozik a szervezetben. A fizikai dolgozók száma 2 fő Részmunkaidőben 10 fő dolgozik, amely magasnak mondható csekélynek. Nyugdíj mellett dolgozó munkavállalónk nincs. Az első munkahelyes alkalmazottak száma 4 fő, a gyesről visszajött alkalmazottaké 2 fő. Az iskolai végzettség tekintetében minden munkavállaló felsőfokú végzettséggel, diplomával rendelkezik. A munkaszervezetben dolgozók közül 7 fő nevel iskoláskorú gyermeket, családban vagy egyedül. A dolgozók közül többnek 2-3 gyermeke van, de van 4 gyermekes szülő is. Roma identitásúnak az önkéntes nyilatkozat alapján senki nem vallotta magát. A képzésekhez való hozzájutás lehetősége a munkavállalók között jelentős, ennek oka, hogy a szervezetünk együttműködő partnere FAT akkreditált képző intézmény, ezek a tanfolyamok ingyenesek az egyesület munkatársai és önkéntesei számára. A munkaszervezet területén rendszeres egészségügyi szűrésen vesznek részt. 40 éves korig háromévente, éves kor között kétévente, 50 éves kor felett pedig évente tervezzük ennek lehetőségét megteremteni. A számítógépes munkaállomásokon dolgozóknak (akik 4 óránál többet dolgoznak egy nap) kétévente szemészeti ellenőrzésen kell részt venni. A helyzetelemzés során megállapítást nyert, hogy az esélyegyenlőség terén, nők-férfiak munkavégzésében munkaszervezetünkben nincs hátrányos megkülönböztetés, betartjuk a törvényi előírásokat. Megváltozott munkaképességű személyek alkalmazására is készek vagyunk, hiszen némely munkakörben ez nem jelentene hátrányt, de az elmúlt esztendőkben hirdetéseinkre ilyen jelentkező nem volt. A munkatársak munkaidőn túli, kötetlenebb összejöveteleinek támogatására rendszeressé tettük az év végi rövid, évértékeléssel egybekötött munkatársi találkozót, ahová meghívjuk önkénteseinket és az egyesület tagjait is. Itt kerülhetnek átadásra ajándékutalványok, kisebb értékű ajándékok is. Munkatársak béren kívüli juttatást nem kapnak, a költségvetés nem teszi ezt lehetővé. Vidékről bejáró munkatársak munkába járási támogatásban részesülnek. 4

5 Az egyesületnél a munkatársi kiválasztás során elsősorban a munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciákat vesszük figyelembe. A kiválasztás nyilvános álláshirdetéssel, humán tanácsadó közreműködésével történik. A beküldött önéletrajzok értékelését követően a megfelelőnek talált jelöltek személyes interjún és pszichológus által vezetett személyiség vizsgálaton vesznek részt. A kiválasztási szempontoknál az egyesület számára nem jelent hátrányt a női munkavállaló, a pályakezdő és a kisgyermekes szülő felvétele vagy a kisebbségi lét. Az egyesülethez belépő munkatársak számára beilleszkedést segítő programok kerültek kidolgozásra, melynek megvalósulásáért a munkaszervezet vezetője a felelős. A program célja a próbaidős munkatárs szervezeti kultúrába való illesztése, az egyesületi, az Echo Nonprofit Networkhöz kapcsolódó és a munkaköri kompetencia megalapozása, a tovább foglalkoztatásról való döntés előkészítése. Az új belépők kötelező oktatásokon vesznek részt, melyeket a tűzvédelmi felelős illetve a minőségirányítási vezető tart, akik külső megbízott tagjai a szervezetnek. Az új munkatárs a felvételt követően munkaköri leírást kap kézhez. Minden új belépő 3 hónapos próbaidőn van, ennek lejárta előtt néhány nappal a közvetlen vezető értékeli munkavégzését. Minden munkavállaló rendelkezik munkaköri leírással, mely a szakmai kompetenciák mellett a felelősséget is rögzíti, helyettesítések rendszerét az irodai szintű szabályzat tartalmazza, kiemelten megtervezve a kisgyermekes szülők távolléti idejét. Egyesületünknél hivatalosan nincs bevezetve a rugalmas munkaidő, de minden munkatárs számára fenn áll a lehetőség, hogy halaszthatatlan ügyeiben, munkaidőben eljárjon, s az így kieső munkaidőt a feladatok felhalmozódásakor ledolgozza. Évközben a munka mennyisége és a rövid határidők időszakosan túlmunkát követelhetnek meg a munkatársaktól. Ennek ellentételezése érdekében a következő héten rövidebb a munkaidő számukra. Minden munkatárs foglalkoztatás-egészségügyi ellátásban részesül, legalább kétévente egy alkalommal és szemészeti vizsgálaton is részt vesz. Az új belépő munkatársak esetében is, a beillesztésük előtt sor kerül orvosi munkaköri alkalmassági- és szemészeti vizsgálatra. Külső szakértő rendszeres munkavédelmi oktatást tart, melyet naplózunk. Az egyesület a korábbi elavult monitorok lecserélésével, új, modern eszközök és irodabútorok vásárlásával hozzájárult az ergonómiai és egészségügyi szempontok megvalósulásához (látásunk védelme érdekében minőségi monitorcserét végeztünk, a régi, egyébként üzemképes monitorokat új, nagyobb méretű és szemkímélő LCD monitorral váltottuk ki). Új számítógép beszerzéseknél munkatársaink egészsége érdekében pedig már csak a legmodernebb eszközöket vásároljuk, elsősorban könnyű notebookokat. A munkatársak egészségének védelme érdekében a monitor előtti munkavégzéshez háttámlás székeket biztosítunk. Konkrét célok Az esélyegyenlőségi terv alapcélja a hátrányos megkülönböztetés kialakulásának megelőzése és az esélyegyenlőség biztosítása a hátrányos helyzetű csoportok számára a foglalkoztatás minden területén, konkrét célok és intézkedések megfogalmazásával. A kitűzött célok a feltárt helyzet további javítását szolgálják. 5

6 A helyzetfelmérés nem mutatott ki egyenlőtlenségeket, de miután ez a terv a szervezet első esélyegyenlőségi terve, ezért a konkrét feladatokon túl, szemléletformáló szerepe is van. Célok: Az esélyegyenlőség érdekében esélyegyenlőségi munkatárs kinevezése. Az egyenlő bánásmód betartása és az esélyegyenlőség elősegítése érdekében a munkaügyi folyamatok szabályozása. Munkakörülmények tovább javítása, különös tekintettel az önkéntesek és fiatalok helyzetének javítására. A képzésekhez való egyenlő hozzáférés elősegítése. A családos munkavállalók számára biztosított kedvezmények lehetőség szerinti bevezetése. Konkrét programok, feladatok 1.) Az egyesület álláshirdetések megfogalmazásakor és a munkavállalók kiválasztásánál, kor, nem, nemzetiség, vallás, családi- és egészségi állapot szempontjából nem tesz különbséget. 2.) Az egyesület a munkaerő felvétel során hangsúlyt az adott munkához szükséges készségekre, képességekre, jártasságokra és a fiatalok esetében a fejleszthetőségre. A jelöltek kiválasztásánál fontosabb szempontnak tekinti a humánum értékei iránti elköteleződést és az ezen alapuló megbízhatóságot, mint a többi készség és képesség és tapasztalat figyelembe vételét. 3.) Az egyesület lehetőséget biztosít az esélyegyenlőségi tervben foglaltak be nem tartása miatti panasztételre a következő módon: A panasznak a munkáltatóhoz való benyújtásától számítva az ügy megoldásáig, de legfeljebb 10 napig, a kifogásolt munkáltatói intézkedés végrehajtása nem lehetséges. Amennyiben a résztvevők nem tudnak megegyezni, közvetítőt vonhatnak be az eljárásba, ennek költségviseléséről egyedi megállapodást kell kötni. Az eljárás eredményéről a munkavállalót tájékoztatni kell. Amennyiben így sem sikeres az ügy megoldása, a munkavállaló a területileg illetékes Munkaügyi Bírósághoz fordulhat panaszával. 4.) Munkakörülmények javítása az idősebb és fogyatékos munkavállalók helyzetének javítására. A munkakörülményeket úgy alakítja, hogy az folyamatosan elősegítse az idősebb korúak, fogyatékkal élők fizikai és szellemi képességeinek maximális kiterjedését az öregedéssel együtt járó változások ellensúlyozásával. A munkavállalók jó egészségi állapotának, biztonságának és jó közérzetének megtartása érdekében: Felülvizsgálja a dolgozók munkakörülményeit és javaslatokat dolgoz ki a munkakörülmények javítására. 6

7 A dolgozók fokozott pszichés megterhelése miatt fontos az elméleti felkészültség mellett a szakmához szükséges szakmai kompetenciák erősítése, készségek fejlesztése, a munkatársak pszichés támogatása. Ennek módszerei: havi rendszerű szupervízió, önismereti csoportok, valamint konfliktuskezelő tréningek megszervezése legalább évente. Prevenciós szűrővizsgálatokat szervez önkéntes részvétellel, a legtipikusabb betegségekre figyelemmel. A szűrővizsgálatok az orvos-egészségügyi rendelés keretein belül, munkaidő alatt történhetnek. 5.) A képzésekhez való egyenlő hozzáférés elősegítése. Szakképzett és alkalmazkodó-képes munkaerő számának növelése érdekében az egyesület biztosítja az egész életen át tartó tanulás lehetőségét minden munkavállaló számára. Ennek érdekében a munkakör ellátást segítő, valamint a szakmai előmenetelhez hozzájáruló képzésbe való részvétel kortól, nemtől, családi és egészségi állapottól függetlenül történik az egyesület anyagi helyzete alapján. 6.) Az egyesület a munkavállaló tanulási, továbbképzési igényeit folyamatosan vizsgálja, azokat a munkavállaló érdekeivel összehangolja. Ennek érdekében az irodavezető minden évben képzési tervet készít, amelyben külön hangsúlyt fektet a hátrányos helyzetű munkavállalók képzésére. Lehetőség szerint a Munkaügyi Központtal megállapodás alapján munkahely megtartó program keretében támogatja a dolgozók továbbtanulását. Továbbtanulást a tanulmányi szerződésben rögzített feltételekkel anyagilag is támogathatja a szervezet. A Fehérvári Civil Központ 3 napot meg nem haladó FAT képzésein, tréningein térítésmentesen részt vehet minden munkavállaló, egy évben maximum 9 munkanapot felhasználva erre. 7.) A nyugdíjas korba való átmenet megkönnyítése. Bár az egyesületnek jelenleg nincs ilyen érintett korú munkavállalója, a jövőben olyan megoldások kidolgozására törekszik, amelyek a munkáltató és munkavállaló érdekeit egyaránt figyelembe veszi, amelyek során a munkavállaló a nyugdíjba vonulást megelőző években felkészülhet a nyugdíjazásra, a nyugdíjas életformára, az aktív nyugdíjas évekre. 8.) A családos munkavállalók számára biztosított kedvezmények kiterjesztése. A család és munkahelyi kötelezettségek összehangolása érdekében a szervezet: Az egyesület fizetett dolgozók és önkéntesek valamint családtagjaik számára kirándulásokat szervezhet. A kirándulások alkalmasak szakmai tapasztalatcserére, valamint a jó munkahelyi légkör erősítésére is. A hozzátartozók bekapcsolódásával a családi pihenések is elérhetővé válnak. A gyed-ről, gyes-ről visszatérő dolgozók beilleszkedését segíti. A gyed-ről, gyes-ről visszatérő dolgozók részére a csökkentett munkaidő lehetőségét biztosítja. A részmunkaidőben való munkavállalás lehetőségét biztosítja. A szabadság-ütemterv jóváhagyásánál figyelembe veszi az óvodai és iskolai szüneteket. 7

8 Biztosítja a rendkívüli családi események idejére a szabadságot az éves szabadságkeret terhére. 9.) Az egyesület vállalja, hogy a bérezések és juttatások területén biztosítja az egyenlő értékű munkáért egyenlő bért elvét, ennek érdekében felülvizsgálja a bérezési rendszert és az esetleges hátrányos helyzetek kialakulásának okait. 10.) A munkahelyet speciális igényű munkavállalók számára is egyenlő eséllyel hozzáférhetővé teszi, a munkavégzést számukra is lehetővé teszi, ennek érdekében lehetőség szerint fizikailag akadály mentesíti a munkahelyet, a munkahelyre, munkavégzésre vonatkozó információkat mindenki számára érthető módon közli, a fogyatékkal élők számára a munka ellátásához szükséges eszközöket biztosítja, ergonómiai előírásoknak megfelelő munkakörülményeket biztosít, speciális szűrővizsgálatokat tesz lehetővé a hátrányos helyzetű/veszélyeztetett csoportok számára. Székesfehérvár, június 30. Ellenjegyezte: Ruff Tamás, szakmai igazgató 8

Az EBC*Licensing Magyarország Kft. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE TÁMOP-2.2.4-11/1-2011-0008

Az EBC*Licensing Magyarország Kft. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE TÁMOP-2.2.4-11/1-2011-0008 Az ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE TÁMOP-2.2.4-11/1-2011-0008 2012. október 15-től 2014. szeptember 30-áig terjedő időszakra Tartalomjegyzék A. ÖT FŐ ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERÜLET... 3 1. Családbarát munkahelyi körülmények

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv. - Alkotmány: 54 1.2. 70/A 1.2.3. melyek az emberi méltóságból származó jogok

Esélyegyenlőségi terv. - Alkotmány: 54 1.2. 70/A 1.2.3. melyek az emberi méltóságból származó jogok Dózsa György Általános Iskola 8200 Veszprém, Szent István utca 56. Tel: 88 426-102, 88 428-717 E-mail: dozsa.iskola@dozsa-vprem.sulinet.hu www.dozsa-vprem.sulinet.hu Esélyegyenlőségi terv I. Jogalap (hazai)

Részletesebben

BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. CXXV. törvény (a továbbiakban: esélyegyenlőségi törvény) a hátrányos megkülönböztetés

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2012-2015

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2012-2015 A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2012-2015 A Gábor Dénes Főiskola (a továbbiakban Főiskola) esélyegyenlőségi terve az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003.

Részletesebben

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE CO&CO COMMUNICATION - ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV - 1.oldal A Co&Co Communication Kft esélyegyenlőségi terve az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

Részletesebben

A befogadó és sokszínű munkahelyért

A befogadó és sokszínű munkahelyért A befogadó és sokszínű munkahelyért j ó p é l d á k Az ENSZ Nemzetközi Munkaügyi Szervezete (ILO) Jó példák magyarországi vállalatoktól Az anyagot összeállította: Tardos Katalin, Ph.D. International Labour

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2014/26. szám Budapest, 2014. október 30.

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2014/26. szám Budapest, 2014. október 30. 2014/26. szám Budapest, 2014. október 30. Szám: 42387/2014. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Intézkedések: 1. 4/2014 (OT 26.) ORFK intézkedés az Országos

Részletesebben

A hatást mérő mutató: Tanulószerződéssel a gyakorlati képzésben részt vevők aránya az utolsó szakképzési évfolyamon

A hatást mérő mutató: Tanulószerződéssel a gyakorlati képzésben részt vevők aránya az utolsó szakképzési évfolyamon 3.2.1 A projekt hosszú távú hatásai Hatások és hatásindikátorok A TISZk a szakképzési feladatellátás térségi tervezésével és irányításával kiegyensúlyozottabb kibocsátási viszonyokat hoz létre az iskolarendszerű

Részletesebben

Zöld Híd Alapítvány. TÁMOP-5.5.1.B-11/2-0087 Zöld Családi KÖZ-PONT. Esélyegyenlőségi Terve

Zöld Híd Alapítvány. TÁMOP-5.5.1.B-11/2-0087 Zöld Családi KÖZ-PONT. Esélyegyenlőségi Terve Zöld Híd Alapítvány TÁMOP-5.5.1.B-11/2-0087 Zöld Családi KÖZ-PONT Esélyegyenlőségi Terve TARTALOMJEGYZÉK 1. FOGALOMMAGYARÁZATOK... 3 2. BEVEZETŐ... 9 3. HELYZETELEMZÉS... 11 3.1. TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS...

Részletesebben

Esélyegyenlőségi jó gyakorlatok 2011-ben

Esélyegyenlőségi jó gyakorlatok 2011-ben Esélyegyenlőségi jó gyakorlatok 2011-ben 2 Tartalom Sokszínű Szervezet TOP 10 díj Sokszínű Szervezet TOP 10 díjazottak Jó gyakorlatok a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatására 5 7 17 Sokszínű

Részletesebben

VILONYA Község Önkormányzata

VILONYA Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program VILONYA Község Önkormányzata 2013-2018. Készítette: Csonka Marianna Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása...3 Értékeink,

Részletesebben

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI 2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI Családsegítő Szolgálat szakmai programja Bevezetés A családsegítés feladatát Polgár Város Önkormányzatának

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dunafalva Községi Önkormányzat

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dunafalva Községi Önkormányzat ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Dunafalva Községi Önkormányzat 2013. Türr István Képző és Kutató Intézet Cím:

Részletesebben

- ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK TÁMOP/TIOP

- ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK TÁMOP/TIOP Segédlet pályázati útmutatóhoz - ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK TÁMOP/TIOP A pályázatok esélyegyenlőségi tartalmi értékelésének célja, hogy a pályázók megfogalmazzák esélyegyenlőségi céljaikat (a pályázati

Részletesebben

Nők a munkahelyen, munka és magánélet összeegyeztetése. Ajánlások az atipikus foglalkoztatásról munkáltatóknak II.

Nők a munkahelyen, munka és magánélet összeegyeztetése. Ajánlások az atipikus foglalkoztatásról munkáltatóknak II. Nők a munkahelyen, munka és magánélet összeegyeztetése Ajánlások az atipikus foglalkoztatásról munkáltatóknak II. Készült a Budapest Esély Nonprofit Kft. szakmai műhelyében. Írta és szerkesztette: Erdélyi

Részletesebben

Harkakötöny Község Önkormányzatának

Harkakötöny Község Önkormányzatának Harkakötöny Község Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 1.Bevezetés 3 1.1. Jogszabályi háttér bemutatása 4 2. Harkakötöny bemutatása 5 2.1.

Részletesebben

FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNY HAJDÚDOROG, FOGADÓ U.

FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNY HAJDÚDOROG, FOGADÓ U. FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNY HAJDÚDOROG, FOGADÓ U. 3-5. Tel.: 06 52 232 313; e-mail: titkarsag@feherbot.hu ; honlap:www.feherbot.hu Nyilvántartási szám a Debreceni Törvényszéknél: 967 Felnőttképzési akkreditációs

Részletesebben

ZALAKOMÁR KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

ZALAKOMÁR KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE ZALAKOMÁR KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2011. 1 / 39 oldal 0.1. Tartalomjegyzék 0.1. Tartalomjegyzék... 2 0. 2. Rövidítések... 3 0.3. Fogalommagyarázatok... 4 1. Bevezető... 9 2. Jogszabályi háttér...

Részletesebben

VESZPRÉMVARSÁNY KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

VESZPRÉMVARSÁNY KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE VESZPRÉMVARSÁNY KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2011. Beosztás Név Dátum Aláírás Jóváhagyta Polgármester Németh Csaba 2011. május 10. 1 0.1. Tartalomjegyzék 0.1. Tartalomjegyzék... 2 0. 2. Rövidítések...

Részletesebben

Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat módosított szakmai programjának

Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat módosított szakmai programjának Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat módosított szakmai programjának jóváhagyására Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke Előkészítő:

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Tiszaug Község Önkormányzata. 2013. június

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Tiszaug Község Önkormányzata. 2013. június Helyi Esélyegyenlőségi Program Tiszaug Község Önkormányzata 2013. június Tartalom Fogalmak... 3 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 5 Bevezetés... 5 A település bemutatása... 5 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

HUTKAI ZSUZSANNA ESÉLYEGYENLŐSÉGI CÉLOK AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL TÁRSFINANSZÍROZOTT HAZAI PROJEKTEK MEGVALÓSULÁSÁNÁL *

HUTKAI ZSUZSANNA ESÉLYEGYENLŐSÉGI CÉLOK AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL TÁRSFINANSZÍROZOTT HAZAI PROJEKTEK MEGVALÓSULÁSÁNÁL * Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2012 TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 HUTKAI ZSUZSANNA ESÉLYEGYENLŐSÉGI CÉLOK AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL TÁRSFINANSZÍROZOTT HAZAI PROJEKTEK MEGVALÓSULÁSÁNÁL * A tanulmány

Részletesebben

FOGALOMTÁR. ÁRBEVÉTEL a fiatalok munkagyakorlata során előállított termékek/szolgáltatások értékesítéséből származó összeg.

FOGALOMTÁR. ÁRBEVÉTEL a fiatalok munkagyakorlata során előállított termékek/szolgáltatások értékesítéséből származó összeg. FOGALOMTÁR ALACSONY ISKOLAI VÉGZETTSÉG alacsony iskolai végzettségűnek tekinthető az a személy, akiknek sem érettségi bizonyítványa, sem szakképzettsége nincs, csak alapfokú végzettséggel rendelkezik.

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Szuha Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Szuha Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Szuha Község Önkormányzata 2013-2018 1 Tartalom Bevezetés... 4 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 4 Célok... 4 A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése

Részletesebben

Az 50 év feletti korosztály a munkaerõpiacon. A Munkáltatók Esélyegyenlõségi Fóruma Egyesület 2014 októberi rendezvényének szakmai anyaga

Az 50 év feletti korosztály a munkaerõpiacon. A Munkáltatók Esélyegyenlõségi Fóruma Egyesület 2014 októberi rendezvényének szakmai anyaga Az 50 év feletti korosztály a munkaerõpiacon A Munkáltatók Esélyegyenlõségi Fóruma Egyesület 2014 októberi rendezvényének szakmai anyaga BevezetÔ A Munkáltatók Esélyegyenlôségi Fóruma Egyesület célja,

Részletesebben

Somberek és Görcsönydoboka Községek Körjegyzősége. [A kommunikációs terv esélyegyenlőségi szempontjai]

Somberek és Görcsönydoboka Községek Körjegyzősége. [A kommunikációs terv esélyegyenlőségi szempontjai] Somberek és Görcsönydoboka Községek Körjegyzősége [A kommunikációs terv esélyegyenlőségi szempontjai] Az esélyegyenlőség egy olyan általános alapelv, amelynek leglényegesebb szempontjai az Európai Közösség

Részletesebben

Esélyegyenlôségi kézikönyv mikrovállalkozások számára

Esélyegyenlôségi kézikönyv mikrovállalkozások számára Esélyegyenlôségi kézikönyv mikrovállalkozások számára (Segítség a foglalkoztatáshoz, segítség a növekedéshez) SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány 2008. Szerzôk: Gárdián Szilvia Horváth Anna Dr.

Részletesebben

Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség

Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 K É P Z É S E K Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség OKTATÁSI SEGÉDANYAG Budapest 2010. február

Részletesebben

Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013-2018.

Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013-2018. Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013-2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) Bevezetés Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kerekegyháza Város Önkormányzata 2013.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kerekegyháza Város Önkormányzata 2013. Helyi Esélyegyenlőségi Program Kerekegyháza Város Önkormányzata 2013. Előszó Helyi Esélyegyenlőségi Program (röviden HEP) A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok életkörülményeinek javítását szolgáló

Részletesebben