Promontorium Polgári Casino. A pályázó szervezet neve Budapest, Gézavár u 1/A

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Promontorium Polgári Casino. A pályázó szervezet neve. 1221 Budapest, Gézavár u 1/A"

Átírás

1 PÁLYÁZATI ŰRLAP 4. sz. melléklet NEM ÖNKORMÁNYZATI FENNTARTÁSÚ INTÉZMÉNYEK, ALAPÍTVÁNYOK, EGYESÜLETEK ÉS TERMÉSZETES SZEMÉLYEK SZÁMÁRA PÁLYÁZATI KATEGÓRIA Kérjük, Xet tegyen a megpályázott kategóriához. Egyetlen kategóriát jelöljön csak meg. Más kategóriában való részvételhez újabb űrlapot kell kitöltenie. A. Működési célú támogatás X B. Programtámogatás C. Pályázati önrész támogatás D. Könyv, CD kiadás E. Testvérvárosi, vagy nemzetközi kapcsolat A pályázó adatai A pályázó szervezet A pályázó szervezet székhelye Irányítószám, város, utca, házszám A pályázó szervezet postacíme Irányítószám, város, utca, házszám Promontorium Polgári Casino 1221 Budapest, Gézavár u 1/A 1221 Budapest, Gézavár u 1/A A pályázó szervezet adószáma A pályázó szervezet bírósági nyilvántartás szerinti képviselőjének Dr. Mészáros Péter A pályázó szervezet honlapja (amennyiben van) A pályázat megvalósításáért felelős Döbrönte Katalin dr Schütt Margit személy telefonszáma Döbrönte Katalin 30 / címe Budafok Tétény Budapest Önkormányzatától előző tárgyévben 100 eft, programra (Urbitális majális) kapott támogatás tárgya és összege BudafokTétény Budapest Önkormányzatától előző tárgyévben 0 kapott nem pénzbeni támogatás (pl. ingyenes teremhasználat) Más állami forrásból előző tárgyévben NCA működési támogatás Ft kapott támogatás összege

2 Más forrásból kapott támogatás, adomány vagy nem pénzbeni támogatás 0 II. A Pénzkezelési adatok A pályázó szervezet bankszámlaszáma HU A pályázó szervezet számláját kezelő bank OTP Bank NyRt. II. B Pénzkezelési adatok természetes személyek pályázatához Pénzügyi lebonyolító adatai Pénzügyi lebonyolító bankszámlaszáma Pénzügyi lebonyolító számláját kezelő bank Kérjük, ellenőrizze a bankszámlaszámot! III. Szakmai tevékenység leírása Kérjük, legalább 20 sorban írja le a szervezet eddigi tevékenységét; emelje ki a szervezet életének legfontosabb eseményeit: a szervezet fő tevékenysége, rendszeres programjai, szolgáltatásai, kiemelkedő programok az elmúlt év során. Részletes leírás maximum 2 gépelt oldal terjedelemben mellékelhető az űrlaphoz! A 20 soros összefoglaló akkor is kötelező, ha a leíráshoz mellékletet csatol. A szervezet tagjainak száma: 20 fő A szervezet évi programjait igénybevevők száma kb.150 fő A Casino 2006ban alakult, egyesületként működik. A kerületben számtalan civil szervezet működik (hagyományőrzők, környezetvédők, területi és sportegyesületek, stb.), de olyan nincs, akinek az a célja, hogy ezek törekvéseit összehangolja, egyesítse és saját munkájával és az együttműködés eredményével és erejével küzdjön a közös célok megvalósításáért, mintának véve ehhez a régi polgári kaszinók példáját. A Casino rendszeres programokat szervez tagjainak és az érdeklődőknek (klubesteket és nagyobb összejöveteleket, rendezvényeket) és folyamatosan törekszik a kerületi kulturális élet, vállalkozások, civil szervezetek képviselőinek, tudósoknak, orvosoknak, tanároknak, a helyi közélet más szereplőinek megszólítására. Az összejövetelek látogatottsága 20 és több száz fő (lásd a tavalyi Urbitális majálist) között mozog. A fizető tagok száma 20 főre tehető. Nagyobb érdeklődésre számot tartó programjainkat kéthavonta, általában a György Villában tartjuk. A köztes időben klubestek vannak, amelynek törzshelyszíne a Csillaghang rádió stúdiójának előtere. Ezen alkalmakkor aktuális közéleti témákat beszélünk meg. A Casinoról, a programokról és tervekről a oldalon található információ. A tagok és az érdeklődők figyelmét levélben is felhívjuk programjainkra.

3 IV. A pályázati támogatással megvalósítandó tevékenység vagy program leírása Ennek a menüpontnak a kitöltése egy oldalban kötelező! Részletes leírás maximum 2 gépelt oldal terjedelemben mellékelhető az űrlaphoz! Az egyoldalas leírás akkor is kötelező, ha a leíráshoz mellékletet csatol. 2010ben a szokásos programjainkon túl egy három nagyobb rendezvényből álló programsorozatot is szeretnénk megvalósítani. A programsorozat célja, hogy felhívja a figyelmet Budapest XXII. kerületének, Budafok Téténynek egyedülálló fejlesztési lehetőségeire, természeti és épített környezetére, élhető kisvárosi jellegének erősítésére, leromlásának megállítására, teremtsen új hagyományokat és ápolja a régieket. Mindezt a helyi közösségekre építve, a lokálpatriotizmust erősítve, ugyanakkor nyitottan az érdeklődők számára. Az első programunk a fővárosi szervezésű Urbitális majálishoz kapcsolódik. 2009ben kapcsolódtunk be először ebbe a programsorozatba. A résztvevők jelentős száma és a pozitív visszajelzések miatt a Promontorium Polgári Casino együttműködve több civil és egyéb szervezettel, (Lovakért és Lovaglásért Alapítvány, Zöld jövő Környezetvédelmi Egyesület, Nagytétényi Polgári Kör, Baross Gábor Horgász Egyesület, Hárosi Yacht Club) 2010ben ismét csatlakozik a fővárosi szervezésű Urbitális Majális programsorozathoz. A fővárosi rendezvény I Budapest elzéssel egy hónapon keresztül több, mint 100 programot kínál a főváros lakosságának és turistáknak. A programsorozatot 20109ben 3. alkalommal szervezik meg. A rendezvénysorozat alkalmat ad arra, hogy a városlakók megismerhessék a kortárs építészetet, a város és városrészfejlesztési programokat, valamint az őket, a közösségüket szolgáló intézményeket. Turisták leszünk saját városunkban, megismerjük a láthatatlan Budapestet, bemutatunk érdekes épületeket, valamint kortárs építészeti programokat a Duna mentén. Ehhez csatlakoznak az említett kerületi civil szervezetek Miénk a Dunapart Köz(ös) tereink és közügyeink. Civil majális programmal. Célunk, hogy a XXII. kerületet bemutassuk a kerületi lakosoknak, a nem kerületi fővárosi lakosoknak, az agglomeráció lakosainak, és az itt tartózkodó turistáknak. BudafokTétény a Dunapart mentén húzódik, közlekedési adottságai miatt és a Dunapart elhanyagoltsága miatt azonban a kerületi lakosságtól nagyrészt elszigetelt terület. Tavaly az volt az elsődleges célunk, hogy felhívjuk a figyelmet a Dunapart szépségére, természeti vonzerejére, fejlesztési szükségességére, és bemutassuk annak értékeit. Ezt idén is megtartva 2010ben a kerületi fejlesztési és turisztikai lehetőséget szeretnénk bemutatni (Nagytétény, Borhegy). A rendezvény meghirdetése fővárosi programfüzetben is megtörténik, ezáltal lehetővé válik, hogy minél szélesebb körben ismerjék meg Dunapartunk természeti értékeit, és fejlesztési potenciáljait az érdeklődők. A kerületi eseményt 2010 május 89én, szombaton és vasárnap tervezzük, a csatolt részletes program szerint. Ennek a programnak a tervezett összköltsége 350 eft, amiből 250 eftot szeretnénk jelen pályázat keretében az önkormányzattól kérelmezni az igénybevett szolgáltatások: hajózás a Dunán, bemutatók, hangosítás, táncház, gyermekfoglalkoztatás, mobil illemhely finanszírozására. A következő eseményt CIVILEK ÉJSZAKÁJA címmel tervezzük, június 26án, este (ez is egy civil kezdeményezésű programsorozat) Pincefutó verseny Koncert Köztéri művészet (egy művész vezetésével közös alkotás, amit a résztvevők közösen készítenek) Budafoki helytörténeti vagy turisztikai filmek vetítése utána jazz koncert

4 Helyszín terveink szerint a Záborszky pince szabadtéri udvara lesz. Terveink szerint a program összköltsége 250 eft, ebből 150 eftot szeretnénk jelen pályázat keretében az önkormányzattól megkapni (hangosítás, koncert díja, anyagköltség közös művészeti alkotáshoz). A programsorozatot a Nagytétényi Szüreti Mulatság zárja, ennek tervezett időpontja szeptember 25. Itt a délutáni ingyenes műsor megszervezését vállalta a Casino. Ennek tervezett összköltsége 3400 eft, amiből 100 eftot szeretnénk mi finanszírozni. A programok ingyenesek, ezért bevétel nem keletkezik. A költségvetés összeállításakor tekintetbe vettük, hogy a Casino nem jogosult áfalevonásra, így a költségvetés a várható bruttó ráfordításokat, költségeket tartalmazza. V. B E kategória esetén: A tervezett résztvevők száma: több száz fő programonként A program helyszíne: A kerület egésze, ezen belül kiemelten a Dunapart: Hárosi Öböl, Nagytétény, Szelmann Ház, Borhegy, Záborsky pince A program tervezett időpontja: május 89, június 26, szeptember 25. A program célcsoportja (pl. idősek, családoknak, gyerekeknek, időseknek és kisgyermekes családok, a szervezet tagjai sportolni vágyóknak, turistáknak ajánljuk. stb.) A kategória: Ismertesse a működéshez szükséges támogatási összeg tervezett felhasználását, indokolja az eszközök / szolgáltatások szükségességét, és térjen ki a saját források között feltüntetett térítésmentes munkavégzésre, anyag és szolgáltatásbiztosításra. (Mellékletben) B E kategória: Kérjük, töltse ki a táblázatot, és mellékletben ismertesse a program tartalmi elemeit, valamint a kért támogatási összeg tervezett felhasználását. Költség jogcímek A tervezett összes költség Önkormányzattól igényelt támogatás 1.1. Személyi jellegű költségek Reprezentáció Személyi jellegű költségek összesen 1.2. Tb járulék összesen 1.3. Dologi költségek díjak, nyeremények, ajándékok anyagköltség művészeti alkotáshoz gyerekfoglalkoztatás, táncház díja Koncertek, bemutatók, fellépők díja hajózás költsége 2 órára Hangosítás, mobil illemhely Dologi költségek összesen

5 Összes költség ( ) BEVÉTELEK Saját erő Más állami támogatás Egyéb támogatás A megvalósulás során keletkezett bevétel A megvalósításhoz igényelt egyéb forrás Önkormányzattól igényelt támogatás mindösszesen Összes forrás Megvalósítás költsége Mindösszesen VI. KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK FELSOROLÁSA: Cégbírósági végzés VII. JOGI DOKUMENTÁCIÓ FELSOROLÁSA VIII. NYILATKOZAT 1. A Pályázó büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy nem áll csőd, felszámolásiés végelszámolási eljárás alatt. 2. A Pályázó büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a pályáztatóval szemben lejárt elszámolási kötelezettsége nincs. 3. A Pályázó aláírásával igazolja, hogy a pályázatban foglalt adatok, információk, nyilatkozatok, dokumentumok, teljes körűek, valódiak és hitelesek. Budapest, április 9.. PH. A Pályázó cégszerű aláírása

2. A pénzügyi Lebonyolító adatai 2.1. Megnevezése (neve): Hivatalos okirat szerinti megnevezés!

2. A pénzügyi Lebonyolító adatai 2.1. Megnevezése (neve): Hivatalos okirat szerinti megnevezés! 2007. január 1-jétől érvényes pályázati adatlap NEMZETI KULTURÁLIS ALAP IGAZGATÓSÁGA 1388 Budapest, Pf.: 82. Telefon: 327-4300 e-mail: info@nka.hu, honlap: www.nka.hu Az NKA Igazgatósága tölti ki! A pályázat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A biatorbágyi civil szervezetek 2014. évi támogatásáról

ELŐTERJESZTÉS. A biatorbágyi civil szervezetek 2014. évi támogatásáról ELŐTERJESZTÉS A biatorbágyi civil szervezetek 2014. évi támogatásáról Biatorbágy Város Képviselő-testülete a közművelődésről szóló 4/2000.(05.01.) Ör. sz. rendelete szerint a Biatorbágyon működő társadalmi

Részletesebben

rendezvények programokhoz, projektekhez rendezvények projektek

rendezvények programokhoz, projektekhez rendezvények projektek PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Pilis-Buda-Zsámbék Többcélú Kistérségi Társulás 6/2010 (II.11.) határozata alapján - az alábbiakban részletezett feltételekkel - pályázatot hirdet a Társulás 2010. évi költségvetésének

Részletesebben

SZ.N.K.E. Gróz János. Elnők E-mail cím:

SZ.N.K.E. Gróz János. Elnők E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Szentendrei Női Kézilabda Egylet SZ.N.K.E 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 NBI/B

Részletesebben

KŐRÖSHEGY IFJÚSÁGÁÉRT ALAPÍTVÁNY. pályázata. Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér Cím elnyerésére. Kódszám: IKSZT/2008/02

KŐRÖSHEGY IFJÚSÁGÁÉRT ALAPÍTVÁNY. pályázata. Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér Cím elnyerésére. Kódszám: IKSZT/2008/02 KŐRÖSHEGY IFJÚSÁGÁÉRT ALAPÍTVÁNY pályázata Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér Cím elnyerésére Kódszám: IKSZT/2008/02 Kőröshegy, 2008. október 30. Tartalomjegyzék Fejezetcím Oldalszám Pályázati adatlap

Részletesebben

a) szociális ellátás alanyainak életminőség-javítását célzó programok, akciók

a) szociális ellátás alanyainak életminőség-javítását célzó programok, akciók 1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS szociális és egészségügyi keretre Hatvan Város Önkormányzata pályázatot hirdet a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet alapján, a Hatvan

Részletesebben

Kálmán Éva elnök. Nagy Ferenc

Kálmán Éva elnök. Nagy Ferenc 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: - Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521

Részletesebben

Aramis SE. Adószám: 1 9 6 2 2 2 0 6-2 - 1 3. Bankszámlaszám: 1 0 9 5 0 0 0 9-0 0 0 0 0 0 1 1-6 3 2 3 0 0 1 9. 2 0 4 0 Budaörs.

Aramis SE. Adószám: 1 9 6 2 2 2 0 6-2 - 1 3. Bankszámlaszám: 1 0 9 5 0 0 0 9-0 0 0 0 0 0 1 1-6 3 2 3 0 0 1 9. 2 0 4 0 Budaörs. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Aramis Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Aramis SE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521 igényelt

Részletesebben

be/sfp-08167/2015/mlsz

be/sfp-08167/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Tömegsport Club Székkutas A kérelmező szervezet rövidített neve SZTC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 592 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

A Rendelet 5. (3) bekezdése jelenleg az alábbi szabályokat tartalmazza:

A Rendelet 5. (3) bekezdése jelenleg az alábbi szabályokat tartalmazza: Tárgy: Pályázati kiírás civil szervezetek számára Sorszám: III/5. Előkészítette: Véleményező bizottság: dr. Uhrin Anna aljegyző Sápi András intézményi referens Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Ügyrendi,

Részletesebben

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: VÁC DEÁKVÁR SPORT EGYESÜLET

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: VÁC DEÁKVÁR SPORT EGYESÜLET 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: VÁC DEÁKVÁR SPORT EGYESÜLET A kérelmező szervezet rövidített neve: VÁC DEÁKVÁR SE 2Gazdálkodási formakód:521 3Tagsági azonosítószám

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 9/2009. (III. 30.) rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 9/2009. (III. 30.) rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2009. (III. 30.) rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat és a kerületi civil szervezetek kapcsolatrendszerének egyes kérdéseiről és az egységes

Részletesebben

felkészülés és versenyeztetés

felkészülés és versenyeztetés 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Szentendrei Női Kézilabda Egylet A kérelmező szervezet rövidített neve: SZ.N.K.E 2Gazdálkodási formakód: 521 Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

VESC. Szentessy Balázs. Soós Balázs. Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja

VESC. Szentessy Balázs. Soós Balázs. Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Veszprémi Egyetemi Sport Club 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 Megye Áfa levonásra

Részletesebben

PISZKOZAT. Ügyiratszám : be/sfphp01-6352/2014 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Kállósemjéni Sportegyesület

PISZKOZAT. Ügyiratszám : be/sfphp01-6352/2014 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Kállósemjéni Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Kállósemjéni Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: KállósemjéniSE 2Gazdálkodási formakód:521 3Tagsági azonosítószám

Részletesebben

1 / 21 2014.10.06. 19:21

1 / 21 2014.10.06. 19:21 1 / 21 2014.10.06. 19:21 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Angyalföldi Sportiskola és Diáksport Egyesület ASI DSE 2 Gazdálkodási

Részletesebben

be/sfp-8214/2015/mlsz

be/sfp-8214/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Gyulai Termál Futball Club Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Gyulai Termál FC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2234 A kérelmező

Részletesebben

TFSE. Dr. Molnár Sándor. Ügyvezető elnök E-mail cím: Tóth Tamara E-mail cím:

TFSE. Dr. Molnár Sándor. Ügyvezető elnök E-mail cím: Tóth Tamara E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 NBII Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek

Részletesebben

http://kezikerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=1 1 / 35 2014.11.13. 13:44

http://kezikerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=1 1 / 35 2014.11.13. 13:44 1 / 35 2014.11.13. 13:44 Ügyiratszám : be/sfphp02-2051/2014/mksz 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: DOROGI EGYETÉRTÉS SPORTEGYESÜLET

Részletesebben

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=...

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=... / 20 2012.08.28. 10:32 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Szombathelyi Pingvinek Jégkorong Klub SzPJK

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet rövidített neve: FILO SE 2Gazdálkodási formakód: 521

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet rövidített neve: FILO SE 2Gazdálkodási formakód: 521 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: FILO SPORTEGYESÜLET A kérelmező szervezet rövidített neve: FILO SE 2Gazdálkodási formakód: 521 3Tagsági azonosítószám 3448 Áfa levonásra

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Fővárosi Vízművek Sport Kör

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Fővárosi Vízművek Sport Kör 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Fővárosi Vízművek Sport Kör A kérelmező szervezet rövidített neve: Fővárosi Vízművek SK 2Gazdálkodási formakód: 521 3Tagsági azonosítószám

Részletesebben

1 1 1 7 Budapest. Dr. Kiss Ádám elnök. Simon Gábor

1 1 1 7 Budapest. Dr. Kiss Ádám elnök. Simon Gábor 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Budapesti Egyetemi Atlétikai Club BEAC Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

Békéscsaba UFC. Adószám: 1 8 3 8 4 6 4 8-2 - 0 4. Bankszámlaszám: 5 3 2 0 0 1 1 8-1 1 0 5 1 7 3 2-0 0 0 0 0 0 0 0. 5 6 0 0 Békéscsaba.

Békéscsaba UFC. Adószám: 1 8 3 8 4 6 4 8-2 - 0 4. Bankszámlaszám: 5 3 2 0 0 1 1 8-1 1 0 5 1 7 3 2-0 0 0 0 0 0 0 0. 5 6 0 0 Békéscsaba. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Békéscsabai Utánpótlás-nevelő Futball Club A kérelmező szervezet rövidített neve: Békéscsaba UFC 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra

Részletesebben

Kisnémedi MSE. 2 1 6 5 Kisnémedi

Kisnémedi MSE. 2 1 6 5 Kisnémedi 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Mozgás Sportegyesület Kisnémedi A kérelmező szervezet rövidített neve: Kisnémedi MSE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

Adószám: 1 9 8 2 6 1 7 0-1 - 0 7. Bankszámlaszám: 5 7 8 0 0 2 1 5-1 1 0 0 2 6 3 5-0 0 0 0 0 0 0 0. Honlap: Burián Imre Elnök

Adószám: 1 9 8 2 6 1 7 0-1 - 0 7. Bankszámlaszám: 5 7 8 0 0 2 1 5-1 1 0 0 2 6 3 5-0 0 0 0 0 0 0 0. Honlap: Burián Imre Elnök 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Szabadbattyán Községi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Szabadbattyán KSE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.23.) számú önkormányzati RENDELETE

Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.23.) számú önkormányzati RENDELETE Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.23.) számú önkormányzati RENDELETE A civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről 2 Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ASI DSE. Eperjesiné Muts Éva. ügyvezető elnök. Eperjesiné Muts Éva

ASI DSE. Eperjesiné Muts Éva. ügyvezető elnök. Eperjesiné Muts Éva 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Angyalföldi Sportiskola és Diáksport Egyesület ASI DSE 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály:

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására 1. A pályázat célja A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek

Részletesebben

Pályázati felhívás címe: Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program 2007-2013. Pályázati Formanyomtatvány

Pályázati felhívás címe: Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program 2007-2013. Pályázati Formanyomtatvány Szerződő Hatóság: A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által Magyarországon működtetett Közös Irányító Hatóság Pályázati felhívás címe: Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program 2007-2013 Pályázati

Részletesebben