E L Ő T E R J E S Z T É S A képviselő-testület május 14-ei ülésére a a KUN ÖSSZEFOGÁS Konzorciumi szerződés módosítására vonatkozóan

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S A képviselő-testület 2009. május 14-ei ülésére a a KUN ÖSSZEFOGÁS Konzorciumi szerződés módosítására vonatkozóan"

Átírás

1 E L Ő T E R J E S Z T É S A képviselő-testület május 14-ei ülésére a a KUN ÖSSZEFOGÁS Konzorciumi szerződés módosítására vonatkozóan Tisztelt Képviselőtestület! Az elmúlt évben a Nagykunság és a Kiskunság kun településeinek együttműködése kapcsán döntés született a Kunok I. Világtalálkozójának évben történő megrendezéséről. A szervezés érdekében az érintett önkormányzatok, szakmai intézmények és civil szervezetek kezdeményezték a KUN ÖSSZEFOGÁS Konzorcium létesítését. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 131/2008. (V. 29.) sz. határozatával úgy döntött, hogy csatlakozik a KUN ÖSSZEFOGÁS Konzorciumhoz. A csatlakozással egyidejűleg elfogadta konzorciumi szerződést is. A KUN ÖSSZEFOGÁS Konzorcium szeptember 24-én, Kecskeméten megalakult és megkezdte tevékenységét. A Konzorcium zavartalan működése érdekében szükségessé vált a konzorciumi szerződés néhány pontjának módosítása, illetve a szerződés kiegészítése. A Konzorciumi Bizottság javaslata alapján a konzorciumi szerződés: 6.2 b) pontjában a pontokban kifejezés a pontokról kifejezésre változik. A 6.2. a következő l) ponttal egészül ki: l) A Konzorciumi Tanács ülésére tanácskozási joggal meg kell hívni a következőket: - a Hármas-Kerület (Jász-Nagykun-Kiskun Kapitányok Tanácsának) elnökét, - azon települések polgármestereit, akikkel a konzorcium együttműködési megállapodást köt. A szerződés 6.3. f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: f) döntést arról, hogy a szerződéshez csatlakozni kívánó harmadik személlyel szerződést köt-e. A 6.3. pont a következő g) ponttal egészül ki, ezzel egyidejűleg a jelenlegi g) pont h) pontra változik: g) döntés a koordinációs bizottság által előkészített költségvetésről. A 6.5. c) pont a konzorcium költségvetésének előkészítése kifejezéssel bővül. A 6.8. a következő l) ponttal egészül ki: l) A konzorciumi bizottsági ülésre tanácskozási joggal meg kell hívni: - a Hármas-Kerület Jász-Nagykun-Kiskun Kapitányok Tanácsának elnökét, - azon települések polgármestereit, akikkel a konzorcium együttműködési megállapodást köt. A 6.9. a következő f) és g) pontokkal egészül ki.

2 2 f) A konzorciumi tag, a Konzorciumi tanácshoz címzett írásos nyilatkozatában a konzorciumi tagságáról lemondhat. Lemondás esetén a kilépő tag a tárgyévi tagdíjat köteles megfizetni. g) Lemondás esetén a kilépő tag a szerződés eredményeképpen létrejött vagyoni és más jellegű előnyökre nem tarthat igényt. A konzorciumi szerződés a következő 7. és 8. pontokkal egészül ki, ezzel egyidejűleg a jelenlegi 7-9. pontok jelölése jelölésre változik: 7. A konzorcium anyagi forrásai és gazdálkodása: a) konzorcium bevételei: szerződés 5.2. pontjában meghatározottak jogi- és természetes személyek támogatásai, felajánlásai pályázatokból származó bevételek egyéb bevételek b) A Konzorciumi Bizottság pénzeszközeinek kezelésével bármely konzorciumi tagot megbízhat. Megbízás esetén a megbízott konzorciumi tag külön bankszámlát, vagy a meglévő bankszámláján alszámlaszámot nyithat. A számlán történő pénzmozgásokra a megbízottra vonatkozó banki és egyéb jogszabályok vonatkoznak azzal, hogy a bármely kifizetéshez a Bizottság előzetes írásbeli jóváhagyása szükséges. c) A pénzeszközök kezelésével megbízottnak évente beszámolót kell készíteni a Tanács részére a számlán történő pénzmozgásokról. A szerződés megszűnése esetén a Konzorcium vagyonával el kell számolni. 8. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben bármely, a konzorcium célját érintő pályázat benyújtására lehetőség nyílik és jellegénél fogva a konzorcium nem jogosult pályázni (nem jogi személy), abban az esetben a Tanács döntésével lehetőséget biztosítanak arra, hogy valamely szerződő fél gesztorként pályázzon. A 10. pontja a következő c) ponttal egészül ki: c) ha a konzorcium tagjai annak megszűnéséről határoznak. A 11. Záró rendelkezések fejezet utolsó szövegrésze az alábbiak szerint módosul. Jelen egységes szerkezetbe foglalt konzorciumi megállapodás módosítást, mint akaratukkal mindenben egyezőt, szerződő felek jóváhagyólag írták alá. Kérem a tisztelt képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozat-tervezet elfogadására. Határozat-tervezet /2009. (II. 24.) sz. önkormányzati határozat a KUN ÖSSZEFOGÁS Konzorciumi szerződés módosításáról 1. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többszörösen módosított évi LXV. törvény 1. (6) bekezdésének b) pontja alapján a 131/2008. (V. 29.) sz. önkormányzati határozatával elfogadott KUN ÖSSZEFOGÁS konzorciumi szerződést az alábbiak szerint módosítja.

3 b) pontjában a pontokban kifejezés a pontokról kifejezésre változzék. 2. A 6.2. a következő l) ponttal egészül ki: l) A Konzorciumi Tanács ülésére tanácskozási joggal meg kell hívni a következőket: - a Hármas-Kerület (Jász-Nagykun-Kiskun Kapitányok Tanácsának) elnökét, - azon települések polgármestereit, akikkel a konzorcium együttműködési megállapodást köt. 3. A szerződés 6.3. f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: f) döntést arról, hogy a szerződéshez csatlakozni kívánó harmadik személlyel szerződést köt-e. 4. A 6.3. pont a következő g) ponttal egészül ki, ezzel egyidejűleg a jelenlegi g) pont h) pontra változik: g) döntés a koordinációs bizottság által előkészített költségvetésről. 5. A 6.5. c) pont a konzorcium költségvetésének előkészítése kifejezéssel bővül. 6. A 6.8. a következő l) ponttal egészül ki: l) A konzorciumi bizottsági ülésre tanácskozási joggal meg kell hívni: - a Hármas-Kerület Jász-Nagykun-Kiskun Kapitányok Tanácsának elnökét, - azon települések polgármestereit, akikkel a konzorcium együttműködési megállapodást köt. 7. A 6.9. a következő f) és g) pontokkal egészül ki. f) A konzorciumi tag, a Konzorciumi tanácshoz címzett írásos nyilatkozatában a konzorciumi tagságáról lemondhat. Lemondás esetén a kilépő tag a tárgyévi tagdíjat köteles megfizetni. g) Lemondás esetén a kilépő tag a szerződés eredményeképpen létrejött vagyoni és más jellegű előnyökre nem tarthat igényt. 8. A konzorciumi szerződés a következő 7. és 8. pontokkal egészül ki, ezzel egyidejűleg a jelenlegi 7-9. pontok jelölése jelölésre változik: 7. A konzorcium anyagi forrásai és gazdálkodása: a) konzorcium bevételei: szerződés 5.2. pontjában meghatározottak jogi- és természetes személyek támogatásai, felajánlásai pályázatokból származó bevételek egyéb bevételek b) A Konzorciumi Bizottság pénzeszközeinek kezelésével bármely konzorciumi tagot megbízhat. Megbízás esetén a megbízott konzorciumi tag külön bankszámlát, vagy a meglévő bankszámláján alszámlaszámot nyithat. A számlán történő pénzmozgásokra a megbízottra vonatkozó banki és egyéb

4 4 jogszabályok vonatkoznak azzal, hogy a bármely kifizetéshez a Bizottság előzetes írásbeli jóváhagyása szükséges. c) A pénzeszközök kezelésével megbízottnak évente beszámolót kell készíteni a Tanács részére a számlán történő pénzmozgásokról. A szerződés megszűnése esetén a Konzorcium vagyonával el kell számolni. 8. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben bármely, a konzorcium célját érintő pályázat benyújtására lehetőség nyílik és jellegénél fogva a konzorcium nem jogosult pályázni (nem jogi személy), abban az esetben a Tanács döntésével lehetőséget biztosítanak arra, hogy valamely szerződő fél gesztorként pályázzon. 9. A 10. pontja a következő c) ponttal egészül ki: c) ha a konzorcium tagjai annak megszűnéséről határoznak. 10. A 11. Záró rendelkezések fejezet utolsó szövegrésze az alábbiak szerint módosul. Jelen egységes szerkezetbe foglalt konzorciumi megállapodás módosítást, mint akaratukkal mindenben egyezőt, szerződő felek jóváhagyólag írták alá. 2. A Képviselő-testület felhatalmazza Ficsór József polgármestert az egységes szerkezetbe foglalt módosított konzorciumi szerződés aláírására. Felelős: Ficsór József polgármester Határidő: május 31. Kisújszállás, március 11. Ficsór József Polgármester

5 5 KUN ÖSSZEFOGÁS KONZORCIUMI SZERZŐDÉS (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) amely létrejött az alábbi konzorciumi tagok között, alulírott helyen és napon az alábbi feltételek mellett: 1. A konzorcium tagjai: Sorsz. N e v e Székhelye 1. Karcag Városi Önkormányzat 5300 Karcag Kossuth tér Kisújszállás Városi Önkormányzat 5310 Kisújszállás Szabadság tér Kenderes Város Önkormányzata 5331 Kenderes Szent István u Kunhegyes Város Önkormányzata 5340 Kunhegyes Szabadság tér Túrkeve Város Önkormányzata 5420 Túrkeve, Petőfi tér Berekfürdő Község Önkormányzata 5309 Berekfürdő, Berek tér Kunmadaras Nagyközség Önkormányzata 5321 Kunmadaras, Kossuth tér Kétpó Község Önkormányzata 5411 Kétpó, Almássy tér Kunszentmárton Város Önkormányzata 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér Balotaszállás Község Önkormányzata 6412 Balotaszállás, Ady E. u Bugac Község Önkormányzata 6114 Bugac, Béke u Bugacpusztaháza Község Önkormányzata 6114 Bugacpusztaháza, Számadó u Csólyospálos Község Önkormányzata 6135 Csólyospálos, Kossuth u Fülöpháza Község Önkormányzat 6042 Fülöpháza, Kossuth u Fülöpjakab Község Önkormányzata 6116 Fülöpjakab, Alkotmány u Fülöpszállás Község Önkormányzata 6085 Fülöpszállás, Petőfi u Gátér Község Önkormányzata 6111 Gátér, Petőfi S. u Harkakötöny Község Önkormányzata 6136 Harkakötöny, Kossuth u Jakabszállás Község Önkormányzata 6078 Jakabszállás, Petőfi u Jászszentlászló Község Önkormányzata 6133 Jászszentlászló, Dózsa Gy. u Kerekegyháza Község Önkormányzata 6041 Kerekegyháza, Fő u Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u Kiskunhalas Város Önkormányzata 6400 Kiskunhalas, Kossuth u Kiskunlacháza Község Önkormányzata 2340 Kiskunlacháza, Kossuth tér Kiskunmajsa Város Önkormányzata 6120 Kiskunmajsa, Fő u Kocsér Község Önkormányzata 2755 Kocsér, Szent I. tér Kömpöc Község Önkormányzata 6134 Kömpöc, Petőfi u Kunadacs Község Önkormányzata 6097 Kunadacs, Rákóczi u Kunfehértó Község Önkormányzata 6413 Kunfehértó, Szabadság tér Kunpeszér Község Önkormányzata 6096 Kunpeszér, Béke út Kunszállás Község Önkormányzata 6115 Kunszállás, Dózsa Gy. u Kunszentmiklós Község Önkormányzata 6090 Kunszentmiklós, Kálvin tér Ladánybene Község Önkormányzata 6045 Ladánybene, Fő u Lajosmizse Város Önkormányzata 6050 Lajosmizse, Városház tér Móricgát Község Önkormányzata 6132 Móricgát, Felsőmóricgát Orgovány Község Önkormányzata 6077 Molnár G. u Petőfiszállás Község Önkormányzata 6113 Petőfiszállás, Kossuth u Pirtó Község Önkormányzata 6414 Pirtó, Dózsa Gy. u Szank Község Önkormányzata 6131 Szank, Béke u Szabadszállás Község Önkormányzata 6080 Szabadszállás, Kálvin tér Üllés Község Önkormányzata 6794 Üllés, Felszabadulás Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 6000 Kecskemét Deák tér Bács-Kiskun Megyei Múzeumok Igazgatósága 6000 Kecskemét Bethlen G. u Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 5000 Szolnok, Kossuth u Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok 5000 Szolnok, Kossuth tér 4. Igazgatósága

6 46. Kiskun Önkormányzatok Szövetsége 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u KUMÁNIA Kun-Kipcsák Társaság 1111 Budapest, Bartók Béla út 52. IV. em. 1/A 48. Kunszövetség 5300 Karcag, Kossuth tér Nagykun Hagyományőrző Társulás 5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1. 6 A konzorciumban résztvevők részletes adatai a szerződés elválaszthatatlan részét képező 1. sz. mellékletben találhatók. 2. A szerződés tárgya: A szerződés a kun identitás tudat és hagyományok megőrzésére, ápolására és továbbfejlesztése érdekében kifejtett tudományos, oktatási, kulturális és turisztikai célok közös megvalósítására terjed ki a konzorcium tagjainak együttműködésével. A Kunok Világtalálkozójának háromévenként történő közös megrendezése. Először szeptember hónapban a szerződés mellékletét képező program alapján. Nemzetközi kapcsolatok ápolása. A szerződés tárgya tekintetében pályázatok készítése. 3. A szerződés időbeli hatálya: Jelen szerződés az aláírása napján lép hatályba és határozatlan ideig tart. 4. A konzorcium szakmai vezetőjének (továbbiakban: koordinátor) feladatai, meghatalmazási köre: 4.1. A konzorcium tagjai koordinátornak: Ficsor József Kiskunfélegyháza Városi Önkormányzat polgármesterét, a Kiskun Önkormányzatok Szövetségének elnökét jelölik ki, három év időtartamra A koordinátor - ellátja a konzorcium szakmai irányítását, - megszervezi a pályázatok elkészítését, - szervezi és irányítja a feladatok végzését, - vezeti és irányítja a Konzorciumi Bizottságot A konzorcium tagjai felhatalmazzák a koordinátort a konzorcium teljes körű képviseletére. 5. A konzorciumi tagok kötelezettségei: 5.1. A konzorciumi tagok vállalják, hogy a 2. pontban meghatározott feladatok végrehajtásában tevékenyen részt vesznek A feladatok végrehajtásához szükséges forrásokat a tagok biztosítják a következők szerint: - települési önkormányzatok: 1,- Ft/fő/év összegben, de minimum Ft. - megyei önkormányzatok: ,- Ft/év, - egyéb szervezetek, jogi és természetes személyek: ,- Ft/év A feladatok teljesítését a konzorciumi tag önhibáján kívüli ok miatt veszélyeztető körülményről a konzorciumi tag köteles haladéktalanul, de legkésőbb a véghatáridő előtt 30 munkanappal a koordinátort értesíteni. A koordinátor köteles 5 munkanapon belül a szükséges intézkedések végett a Konzorciumi Tanácsot összehívni és a tervezett intézkedéseket jóváhagyatni.

7 Amennyiben valamelyik konzorciumi tag a szerződés tárgyaként meghatározott feladat befejezési határideje előtt felfüggeszti konzorciumi tevékenységét és kilép a konzorciumból, úgy a kilépését követő időszakban keletkezett eredmények hasznosítására nem jogosult. 6. A konzorcium működése: 6.1. A konzorcium legfelsőbb döntéshozatali szerve a Konzorciumi Tanács, amely a tagok összességéből áll. A Tanács elnöke a koordinátor A Konzorciumi Tanács működése: (a) A Tanács szükség szerint, de legalább évente egyszer ülésezik. Az ülést a koordinátor hívja össze. A koordinátor a napirendi pontok megjelölését tartalmazó meghívón keresztül legkésőbb az ülést megelőző 8 naptári napot megelőzően tájékoztatja a tagokat az ülésről. Rendkívüli esetben bármely konzorciumi tag kérheti a koordinátortól a napirendi pontok megjelölése mellett az ülés összehívását. (b) A Tanács az előzőleg szabályszerűen kézbesített meghívóban foglalt napirendi pontokról hoz határozatot. (c) A napirendben nem szereplő kérdésekben csak akkor dönthet a Tanács, ha az ülésen valamennyi tag megjelent és a napirendi pont tárgyalását a tagok egyszerű többséggel jóváhagyták. (d) A tagokat rendkívüli esetben távollétük, vagy akadályoztatásuk esetén írásban is fel lehet hívni szavazásra. (e) Minden tag 1 szavazattal rendelkezik. (f) Az ülés határozatképes, ha a tagok több mint 50 %-a jelen van. (g) A Tanács egyszerű szótöbbséggel hozza határozatait. Szavazategyenlőség esetén a koordinátor szavazata dönt. (h) A szavazáskor való tartózkodás a szavazati arányokat és érvényességet nem érinti. (i) Valamennyi tag jogosult a Tanács által hozott határozattal szemben jelzett fenntartásait és ellenvéleményét írásban a koordinátorhoz eljuttatni, melyet a koordinátor az ülés jegyzőkönyvének mellékleteként köteles dokumentálni. (j) Valamennyi tag jogosult írásban a napirendre vonatkozóan javaslatot tenni a koordinátornál úgy, hogy a kérdéses napirendi pontnak a többi taggal történő szabályszerű ismertetése az ülés szabályszerű összehívását ne késleltesse. (k) Az ülés jegyzőkönyvét az ülést követő 8 munkanapon belül küldi meg a koordinátor a tagoknak. A jegyzőkönyv elfogadottnak tekinthető, ha a tagok a jegyzőkönyv megküldését követő 8 munkanapon belül nem támasztanak írásban kifogást. (l) A Konzorciumi Tanács ülésére tanácskozási joggal meg kell hívni a következőket: - Jász-Nagykun-Kiskun Kapitányok Tanácsának elnökét, - Azon települések polgármestereit, akivel a Konzorcium együttműködési megállapodást köt A Konzorciumi Tanács hatásköre: a., döntés a 2. pontban meghatározott feladatok végzéséről, b., döntés a feladatok pénzügyi forrásairól, c., döntés pályázaton való részvételről, d., döntés a konzorcium megszüntetéséről, a konzorciumi szerződés módosításáról, e., döntés konzorciumi tag kizárásáról, f., döntés arról, hogy a szerződéshez csatlakozni kívánó harmadik személlyel partnerként szerződést köt-e. g., döntés a Koordinációs Bizottság által előkészített költségvetésről, h., döntés minden olyan kérdésében, amely nem tartozik a Konzorciumi Bizottság hatáskörébe A konzorcium a konzorciumi tagok közül 10 fős Konzorciumi Bizottságot hoz létre, amely a konzorcium operatív szerveként működik A Konzorciumi Bizottság hatásköre: (a) A feladatok sikeres végrehajtásának koordinálása (b) A vállalt feladatok ütemezése, teljesítésük értékelése (c) A pénzügyi, számviteli feladatok ellátása, a Konzorcium költségvetésének előkészítése

8 8 (d) A működés során létrejött eredmények publikálhatóságának megítélése, engedélyezése (e) Döntés az esetleges eredmények hasznosításáról, felhasználásáról (f) Döntés a kiváló konzorciumi tagot felváltó harmadik személy kérdésében (g) Döntés valamennyi olyan kérdésben, mely a feladatok eredményes megvalósításával kapcsolatos 6.6. A Koordinációs Bizottság tagjai: (a) A bizottsági tagot a konzorciumi tag delegálja (b) A bizottsági tagok jegyzéke jelen szerződés 2. sz. mellékletét képezi (c) A bizottsági tag jegyzék tartalmazza a tagok nevét, a bizottságban betöltött tisztségét és a képviselt szervet. (d) A bizottsági tagok helyettesítése esetén a delegáló konzorciumi tag köteles a tartalmilag és formailag szabályos meghatalmazást az új bizottsági tag részére kiállítani (e) A bizottsági tag meghatalmazása eseti jellegű is lehet. (f) A konzorciumi tagok kötelesek a folyamatos, változatlan képviselet biztosítására törekedni. (g) A bizottsági tagok kötelesek tevékenységüket az általában elvárható legnagyobb gondosság mellett és legmagasabb szakmai színvonalon úgy végezni, hogy az a feladatok végrehajtását elősegítse. (h) A bizottsági tag köteles a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges információkat és dokumentumokat határidőben és szabályszerűen megküldeni a koordinátornak A Konzorciumi Bizottság elnöke a koordinátor. (a) Összehívja és vezeti a bizottság üléseit (b) Gondoskodik az ülések jegyzőkönyvvezetéséről és szabályszerű dokumentálásáról (c) Elkészíti, és határidőben továbbítja a munka állására vonatkozó jelentéseket a konzorciumi tagok részére (d) Képviseli a konzorciumot harmadik személyek előtt (e) Megtesz minden olyan lépést, amely a feladatok zökkenőmentes végrehajtását elősegíti A Konzorciumi Bizottság működése: (a) A Bizottság szükség szerint, de legalább évente kétszer ülésezik. Az ülést az elnök hívja össze. Az elnök a napirendi pontok megjelölését tartalmazó meghívón keresztül legkésőbb az ülést megelőző 8 naptári napot megelőzően tájékoztatja a tagokat az ülésről. Rendkívüli esetben bármely konzorciumi tag kérheti az elnöktől a napirendi pontok megjelölése mellett az ülés összehívását. (b) A Bizottság az előzőleg szabályszerűen kézbesített meghívóban foglalt napirendi pontokban hoz határozatot. (c) A napirendben nem szereplő kérdésekben csak akkor dönthet a Bizottság, ha az ülésen valamennyi tag megjelent és a napirendi pont tárgyalását a tagok egyszerű többséggel jóváhagyták. (d) A bizottsági tagokat rendkívüli esetben távollétük, vagy akadályoztatásuk esetén írásban is fel lehet hívni szavazásra. (e) Minden bizottsági tag 1 szavazattal rendelkezik. (f) Az ülés határozatképes, ha tagjainak legalább 2/3-a jelen van, kivéve az egyhangú döntést igénylő kérdésekben, amikor valamennyi bizottsági tag jelenléte szükséges. (g) Az ülés jelen szerződés 6.5 (c, e, g) pontjaiban foglalt esetekben egyhangú szavazással, egyéb esetekben szótöbbséggel hozza határozatait. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. (h) A szavazáskor való tartózkodás a szavazati arányokat és érvényességet nem érinti. (i) Valamennyi tag jogosult a Bizottság által hozott határozattal szemben jelzett fenntartásait és ellenvéleményét írásban az elnökhöz eljuttatni, melyet az elnök az ülés jegyzőkönyvének mellékleteként köteles dokumentálni. (j) Valamennyi tag jogosult írásban a napirendre vonatkozóan javaslatot tenni az elnöknél, úgy, hogy a kérdéses napirendi pontnak a többi taggal történő szabályszerű ismertetése az ülés szabályszerű összehívását ne késleltesse. (k) Az ülés jegyzőkönyvét az ülést követő 8 munkanapon belül küldi meg az elnök a bizottsági tagoknak. A jegyzőkönyv elfogadottnak tekinthető, ha a tagok a jegyzőkönyv megküldését követő 8 munkanapon belül nem támasztanak írásban kifogást. (l) A konzorciumi bizottsági ülésre tanácskozási joggal meg kell hívni:

9 9 - a Hármas-Kerület Jász-Nagykun-Kiskun Kapitányok Tanácsának elnökét, - azon települések polgármestereit, akikkel a konzorcium együttműködési megállapodást köt Konzorciumi tagok együttműködése: (a) A konzorciumi tagok elsősorban a Bizottság tagjain keresztül tartják a kapcsolatot más konzorciumi tagokkal és a koordinátorral. (b) A konzorciumi tagok kötelesek a teljesítésben beálló bármilyen késedelemről, akadályról haladéktalanul értesíteni a Bizottságot. (c) A konzorciumi tagok haladéktalanul kötelesek értesíteni a Bizottságot feladatokat is érintő, harmadik személyekkel folytatott érdemi megbeszélésekről. (d) A konzorciumi tagok a feladat megvalósítása során egymásnak átadott információk és anyagok tekintetében kötelesek úgy eljárni, hogy azok átadásakor valamennyi olyan információt megadjanak az átvevőnek, mely az átadott anyagok, információk tekintetében a felhasználás korlátait és feltételeit ismerteti. Ezek hiányából adódóan felmerülő károkért az átadó konzorciumi tag korlátlan felelősséget vállal. (e) Ha valamely konzorciumi tag hibájából a feladat megvalósításához szükséges támogatás átutalása késedelmet szenved, köteles a hibát okozó konzorciumi tag a többi tagnál jelentkezett valamennyi kárt megtéríteni. (f) A konzorciumi tag, a Konzorciumi tanácshoz címzett írásos nyilatkozatában a konzorciumi tagságáról lemondhat. Lemondás esetén a kilépő tag a tárgyévi tagdíjat köteles megfizetni. (g) Lemondás esetén a kilépő tag a szerződés eredményeképpen létrejött vagyoni és más jellegű előnyökre nem tarthat igényt. 7. A konzorcium anyagi forrásai és gazdálkodása: a) konzorcium bevételei: szerződés 5.2 pontjában meghatározottak jogi- és természetes személyek támogatásai, felajánlásai pályázatokból származó bevételek egyéb bevételek b) A Konzorciumi Bizottság pénzeszközeinek kezelésével bármely konzorciumi tagot megbízhat. Megbízás esetén a megbízott konzorciumi tag külön bankszámlát, vagy a meglévő bankszámláján alszámlaszámot nyithat. A számlán történő pénzmozgásokra a megbízottra vonatkozó banki és egyéb jogszabályok vonatkoznak azzal, hogy a bármely kifizetéshez a Bizottság előzetes írásbeli jóváhagyása szükséges. c) A pénzeszközök kezelésével megbízottnak évente beszámolót kell készíteni a Tanács részére a számlán történő pénzmozgásokról. A szerződés megszűnése esetén a Konzorcium vagyonával el kell számolni. 8. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben bármely, a konzorcium célját érintő pályázat benyújtására lehetőség nyílik és jellegénél fogva a konzorcium nem jogosult pályázni (nem jogi személy), abban az esetben a Tanács döntésével lehetőséget biztosítanak arra, hogy valamely szerződő fél gesztorként pályázzon. 9. Titoktartási kötelezettség A konzorcium tagjai jelen megállapodás aláírásával kötelezettséget vállalnak arra, hogy a feladatok megvalósítása során tudomásukra jutott valamennyi információt és adatot üzleti titokként kezelik. Azokról kívülálló harmadik személyek részére semmiféle jogcímen és semmilyen formával beleértve a részadatot és részinformációt is tájékoztatást nem adnak. A titoktartási kötelezettséget a konzorcium tagjai határidő nélkül tekintik kötelezettségüknek.

10 A szerződés megszűnésének esetei: a) ha a célját megvalósította, b) ha a cél megvalósítása többé nem lehetséges. c) ha a konzorcium tagjai annak megszűnéséről határoznak. 11. Záró rendelkezések Jelen konzorciumi szerződés kizárólag íráson módosítható. Jelen megállapodásból származó bármely vitás kérdés rendezésére amennyiben a konzorcium tagjai közötti egyeztetések békés úton nem vezetnek eredményre a szerződő felek a Bács-Kiskun Megyei Bíróság illetékességét kötik ki. Jelen konzorciumi megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a polgári jog általános szabályai irányadók. Jelen egységes szerkezetbe foglalt konzorciumi megállapodás módosítást, mint akaratukkal mindenben egyezőt, szerződő felek jóváhagyólag írták alá. Kelt: Karcag, Dr. Fazekas Sándor Kisújszállás, Kecze István Kenderes, Bogdán Péter Kunhegyes, Szabó András Túrkeve, Cseh Sándor Berekfürdő, Cséti Attila Kunmadaras, Márki Sándor..

11 8. Kétpó, Boldog István Kunszentmárton, Dr. Czuczi Mihály Balotaszállás, Huszta István Bugac, Szabó László Bugacpusztaháza, Berczeli István. 13. Csólyospálos, Á. Fúrús János Fülöpháza, Pesti Józsefné Fülöpjakab, Csáki Béla Fülöpszállás, Cseh Szakáll Sándor 17. Gátér, Urbán Istvánné. 18. Harkakötöny, Győri Endre. 19. Jakabszállás, Szabó Mihály...

12 20. Jászszentlászló, Papp József Kerekegyháza, Dr, Kelemen Márk. 22. Kiskunfélegyháza, Ficsór József 23. Kiskunhalas, Dr, Várnai László Kiskunlacháza, Dr. Répás Róbert Kiskunmajsa, Terbe Zoltán. 26. Kocsér, Bodnár András Kömpöc, Szanka Péter Géza Kunadacs, Sipos Balázs József Kunfehértó, Gömzsik László Kunpeszér, Sipos Gyuláné Kunszállás, Kovács Imre.

13 32. Kunszentmiklós, Bődi Szabolcs Ladánybene, Kardos Attila. 34. Lajosmizse, Basky András Móricgát, Csontos Máté Orgovány, Maszlik István Petőfiszállás, Seres Lajosné. 38. Szank, Patkó Zsolt Szabadszállás, Dr, Balázs Sándor Üllés, Nagy Attila Gyula. 41. Pirtó, Nagy Ferenc. 42. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat, Bányai Gábor elnök.

14 Bács-Kiskun Megyei Múzeumok Igazgatósága, Laczkó János Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat, Kovács Sándor alelnök Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága, Dr. Horváth László Kiskun Önkormányzatok Szövetsége, Ficsór József elnök. 47. KUMÁNIA Kun-Kipcsák Társaság, Vad László elnök Kunszövetség, Dr. Fazekas Sándor elnök Nagykun Hagyományőrző Társulás, Kecze István elnök.

KEOP-1.2.0/B, KEOP program megvalósítására létrehozott

KEOP-1.2.0/B, KEOP program megvalósítására létrehozott BOGÁD, ROMONYA, NAGYKOZÁR ÉS KOZÁRMISLENY SZENNYVÍZKEZELÉSÉNEK FEJLESZTÉSE, A TOVÁBBIAKBAN KEOP-1.2.0/B, KEOP program megvalósítására létrehozott BOGÁD, ROMONYA, NAGYKOZÁR, KOZÁRMISLENY ÖNKORMÁNYZATI TERÜLETFEJLESZTÉSITÁRSULÁS

Részletesebben

Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján létrehozták az Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y HÍRKÖZLÉSI ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCS A L A P S Z A B Á L Y 2013. május A Hírközlési Érdekegyeztető Tanács Taggyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚLIUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚLIUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚLIUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 64/2011. (VII. 06.) számú BKt. határozat 65/2011. (VII. 06.) számú BKt. határozat

Részletesebben

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: JAM Kórus Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) 2. Az Egyesület rövidített neve: JAM Kórus Egyesület

Részletesebben

30/2013. számú. 2013. november 27-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

30/2013. számú. 2013. november 27-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 5028-2/2013. 30/2013. számú 2013. november 27-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 193-207/2013. (XI. 27.) sz. Kth.

Részletesebben

Életcél Fiataloknak. Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA

Életcél Fiataloknak. Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az Életcél Fiataloknak Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA 2 Alapító okirat Az Alapítvány alapítói az Alapítvány alapító okiratát az alábbiak szerint fogadták el: I. Általános rendelkezések 1./ Az Alapítvány

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPÍTÓ OKIRAT Szálka Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 8. (1), (4) és (5) bekezdéseiben meghatározott kötelezően ellátandó közfeladatokról,

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai BARBONCÁS BÁBOKKAL NEMCSAK A GYERMEKEKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a BARBONCÁS Bábokkal

Részletesebben

A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA

A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA 5. sz. verzió Hatálybalépés napja: 2010. február 12. (Érvényes visszavonásig) Jóváhagyta: Dr. Danyi József rektor A Kecskeméti Főiskola Hallgatói

Részletesebben

MAGYAR GÁZIPARI VÁLLALKOZÓK EGYESÜLETE

MAGYAR GÁZIPARI VÁLLALKOZÓK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY egységes szerkezetbe foglalva, az 1998. november 25-i közgyűlésen valamint a 2006. május 23-i közgyűlésen elfogadott módosításokkal. Az alapszabályban kiemelten szereplő részek tartalmazzák

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodása módosításokkal egységes szerkezetben

MEGÁLLAPODÁS. Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodása módosításokkal egységes szerkezetben MEGÁLLAPODÁS Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodása módosításokkal egységes szerkezetben Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Csabdi Község Önkormányzata

Részletesebben

1. A társulás neve: Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás (a továbbiakban: Társulás)

1. A társulás neve: Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás (a továbbiakban: Társulás) KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Amely létrejött az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés k) pont és a Magyarország

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010.(II.11.) sz. rendelete. Bucsa Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatáról

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010.(II.11.) sz. rendelete. Bucsa Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatáról Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010.(II.11.) sz. rendelete Bucsa Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatáról Bucsa Község Önkormányzata a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc

Részletesebben

K U N S Z Ö V E T S É G A L A P S Z A B Á L Y A. (egységes szerkezetben)

K U N S Z Ö V E T S É G A L A P S Z A B Á L Y A. (egységes szerkezetben) K U N S Z Ö V E T S É G A L A P S Z A B Á L Y A (egységes szerkezetben) a korábbi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva, amely készült a KUNSZÖVETSÉG alapítóinak 2014. május 10. napján hozott 5/2014.(V.10.)

Részletesebben

Bevezető rendelkezések. HÖOK céljai, tagsága

Bevezető rendelkezések. HÖOK céljai, tagsága ALAPSZABÁLY A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 62. (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következő Alapszabályt alkotja:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a lőrinci Közösségi Házban Lőrinci Város a Képviselőtestületének 2009. március 06-i rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Víg Zoltán polgármester Peterke Zoltán alpolgármester

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 99/2008.(III. 31.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 99/2008.(III. 31.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 99/2008.(III. 31.) számú h a t á r o z a t a a Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesületbe történő belépésről A Közgyűlés: 1. A Nyírség Helyi Közösség alapító

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: I.2-207/2008. Tárgy: LEADER Egyesület alapítása Üi.: Dr. Bakos Tamás Melléklet: Alapszabály Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület adatai

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület adatai ALAPSZABÁLY Melyet a Hunnia-Rex Németjuhászkutya Egyesület 2014. október 15-én összehívott Közgyűlése a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénnyel (továbbiakban: Ptk.), az egyesülési jogról,

Részletesebben

A DIÁKHITEL KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐBIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE

A DIÁKHITEL KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐBIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE A DIÁKHITEL KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐBIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 2015. 1. A Felügyelőbizottság általános jogállása, és a működésére vonatkozó általános szabályok A Felügyelőbizottság

Részletesebben

Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület

Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA Az Alapszabályt módosították, és a tagok 2013. május 10. napján egységes szerkezetbe foglalták. Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület Alapszabálya

Részletesebben

Magyar Ipari Karbantartók Szervezete

Magyar Ipari Karbantartók Szervezete Magyar Ipari Karbantartók Szervezete módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA - figyelemmel a Szegedi Törvényszék 7.Pk.60.068/2012/2. sz. végzésére - 2012. Elfogadta a 2012. május 18. napján

Részletesebben

CSÖMÖRI KÖZBIZTONSÁGI BŰNMEGELŐZŐ POLGÁRŐR ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( EGYSÉGES SZERKEZETBEN )

CSÖMÖRI KÖZBIZTONSÁGI BŰNMEGELŐZŐ POLGÁRŐR ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( EGYSÉGES SZERKEZETBEN ) CSÖMÖRI KÖZBIZTONSÁGI BŰNMEGELŐZŐ POLGÁRŐR ÉS ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( EGYSÉGES SZERKEZETBEN ) 1 1. ( 1 )A szervezet hivatalos teljes neve: Csömöri Közbiztonsági Bűnmegelőző Polgárőr és

Részletesebben

Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület

Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület (módosított, egységes szerkezetbe foglalt) Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület

Részletesebben

- a kis- és közepes méretű vállalkozások létrejöttének és működésének segítése; - új munkalehetőségek teremtése vállalkozások szervezése útján;

- a kis- és közepes méretű vállalkozások létrejöttének és működésének segítése; - új munkalehetőségek teremtése vállalkozások szervezése útján; 1 ALAPÍTÓ OKIRAT Heves megye, Eger megyei jogú, Hatvan városok önkormányzatai, a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány jelen alapító okirattal úgy határoztak, hogy alapítványt hoznak létre, mely segíti

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Előterjesztés A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Előterjesztés A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról A helyi önkormányzatok az Alkotmány 44/A. (1) bekezdése e) pontjában rögzített alapjoga, hogy a helyi önkormányzatok a törvény keretei

Részletesebben

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány Alapító Okirata, módosításokkal egységes szerkezetben

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány Alapító Okirata, módosításokkal egységes szerkezetben Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány Alapító Okirata, módosításokkal egységes szerkezetben (a változások vastagon, dőlt betűkkel szedve) A Magyar Köztársaság Kormánya a Polgári

Részletesebben

BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 A BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET alapszabályának módosítása egységes szerkezetben Alulírottak ezúton nyilatkozunk,

Részletesebben