EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010"

Átírás

1 TARTALOMJEGYZÉK P R E A M B U L U M...4 I. FEJEZET...4 Általános rendelkezések... 4 II. FEJEZET...6 Az önkormányzat feladata és hatásköre... 6 III. FEJEZET...7 A képviselő-testület szervezete, működése... 7 Az ülés összehívása... 8 Előterjesztések... 9 A tanácskozás rendje...10 Az ülés vezetése...10 A tanácskozás rendjének fenntartása...12 Határozathozatal...12 Szavazás módja...13 Kérdések, interpellációk...13 Jegyzőkönyv...14 Önkormányzati rendeletalkotás...15 IV. FEJEZET...15 Lakossági fórumok, nyilvánosság...15 V. FEJEZET...16 A települési képviselő...16 A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárási szabályok...17 A vagyonnyilatkozati nyomtatvány átadása, kitöltése, leadása...17 Vagyonnyilatkozatok kezelése, adatvédelem...17 A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel kapcsolatban adatvédelmet igénylő iratok...18 Vagyonnyilatkozatok ellenőrzése...18 Az összeférhetetlenséggel kapcsolatos eljárási szabályok...19 VI. FEJEZET...20 Az önkormányzat bizottságai

2 A bizottságok feladatai...21 VII. FEJEZET...22 Településrészi önkormányzat...22 VIII. FEJEZET...22 Az önkormányzat és a nem önkormányzati szervek együttműködése...22 IX. FEJEZET...23 Polgármester, alpolgármester, jegyző, aljegyző...23 Polgármester...23 Alpolgármester...24 Jegyző...24 Aljegyző...24 X. FEJEZET...24 A polgármesteri hivatal...24 XI. FEJEZET...26 Az önkormányzat gazdasági alapjai...26 XII. FEJEZET...26 Társulások...26 XIII. FEJEZET...27 Záró rendelkezések...27 MELLÉKLETEK SZ. MELLÉKLET...28 Az önkormányzat címere, zászlója leírása SZ. MELLÉKLET...29 Az önkormányzat hatáskörének átruházása SZ. MELLÉKLET...30 Képviselő-testület névjegyzéke SZ. MELLÉKLET...31 Képviselő-testület bizottságai és tagjai SZ. MELLÉKLET...33 A bizottságok feladatai SZ. MELLÉKLET...40 A testületi beszámolók, tájékoztatók és előterjesztések követelményei, rendje SZ. MELLÉKLET

3 Telekháza Településrészi Önkormányzat tagjai SZ. MELLÉKLET...43 Településrészi önkormányzat feladatai SZ. MELLÉKLET...44 Egyek Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Ügyrendje SZ. MELLÉKLET...52 Önkormányzati intézmények SZ. MELLÉKLET...53 Polgármesteri hivatal költségvetési szerv ellenőrzési nyomvonala /A. SZ. MELLÉKLET...58 SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE SZ. MELLÉKLET...70 Jegyzék a társulási megállapodásokról...70 FÜGGELÉKEK SZ. FÜGGELÉK...71 Egyek Nagyközség bemutatása SZ. FÜGGELÉK...77 Gazdálkodó, szolgáltató, társadalmi és civil szervezetek jegyzéke SZ. FÜGGELÉK...78 Személyiségi jogok és az üzleti titok SZ. FÜGGELÉK...79 EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK...79 GAZDASÁGI PROGRAMJA SZ. FÜGGELÉK Helyi Önkormányzati képviselők fogadóórájának rendje SZ. FÜGGELÉK...1 A település közigazgatási területének térképe SZ. FÜGGELÉK Bizottsági Ülések Időpontjai

4 P R E A M B U L U M Egyek nagyközség bemutatása Egyek Hajdú- Bihar megye legnyugatibb települése, a Hortobágy nyugati szélén, Jász- Nagykun-Szolnok, Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén megyék határán fekszik. Külterületi határvonala egyúttal a Hortobágyi Tiszamente délnyugati pereme. A 33-as főútról - a Patkós Csárdánál - a 3315-ös útra térve lehet elérni. Debrecentől 78 km távolságra van. Vasúton a MÁV Füzesabony-Debrecen, 108. számú, egyvágányú, nem villamosított mellékvonalán közelíthető meg. A település területe ha. Központi belterületéről (402 ha) különálló külterületi ( ha) lakott részei: Félhalom (203 fő), Ohat (110 fő), Telekháza (524 fő). A község július 1.-től viseli a nagyközségi címet. Már a bronzkorban is lakott hely volt, melyről tanúskodik a bronzkor egyik időszakának Egyeki kultúra elnevezése is. Árpádkori település és jelentős révátkelő a középkorban. Meghatározó szerepét a Tisza folyó szabályozása után veszítette el, mivel a kanyarulatok levágásával távol került a főmedertől, és a levágott holt medrek is akadályozták a folyó megközelítését. Az egri káptalan birtokaként 1780 óta katolikus hívők lakják. Jelen adatok szerint több mint 3800 fő vallja magát katolikusnak. Az 1878 évi közigazgatási reformig Szabolcs vármegye Dadai alsó járásának legdelibb települése. A reform után került Hajdú vármegyéhez, s lett annak legnyugatibb települése. Az 1950 évi közigazgatási rendezéskor hozzácsatolták a Debrecen város közigazgatási területéhez tartozó, Egyek és Tiszacsege között elterülő birtokokat, melyet Telekháza és Ohat néven ismerünk. Lakónépessége 1850 után rohamosan emelkedett, s a túlnépesedést elkerülve lakói részt vettek a káptalani pusztákon kialakuló községek alapításában. (Újszentmargita, Görbeháza, Újtikos, Tiszagyulaháza,) Népességének csúcspontját 1961-ben érte el 8850 fő. Azóta népessége folyamatosan csökken. Lakóinak száma jelenleg: 5619 A település részletes leírását az 1. sz. függelék tartalmazza. Törvényi felhatalmazás. Egyek Nagyközség Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. Törvény 18.. (1) bekezdés felhatalmazása alapján a következő rendeletet alkotja. I. FEJEZET Általános rendelkezések Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Egyek Nagyközség Önkormányzata 2. Az önkormányzat székhelye: Egyek, Fő út 3. sz. 1. Az önkormányzat jelképei: a. A település címere b. A település zászlója. 2.. A címer és zászló leírását az 1. sz. melléklet tartalmazza. 4

5 2. Az önkormányzat pecsétje, és annak használata 3. Helyi ünnepek: Egyeki Vigasságok június utolsó hétvégéje, Pünkösdölő, Tiszaparti randevú. 4. Az önkormányzat kitüntetéseit külön rendeletben határozza meg. 5. Testvértelepülése: Radzyn Podlaski (Lengyelország Kispereg (Románia) A települési önkormányzat jogi személy. 2. Feladat- és hatáskörét a képviselő-testület látja el. A települési önkormányzat köteles gondoskodni az egészséges ivóvízellátásról, az óvodai nevelésről, az általános iskolai oktatásról és nevelésről, az egészségügyi és a szociális alapellátásról, a közvilágításról, a helyi közutak és a köztemető fenntartásáról; köteles biztosítani a nemzeti és az etnikai kisebbségek jogainak érvényesülését. Nem kötelező feladatok: a településfejlesztés, a településrendezés, az épített és természeti környezet védelme, a lakásgazdálkodás, a vízrendezés és a csapadékvíz elvezetés, a csatornázás, a köztisztaság és településtisztaság biztosítása; gondoskodás a helyi tűzvédelemről, közbiztonság helyi feladatairól; közreműködés a helyi energiaszolgáltatásban, a foglalkoztatás megoldásában; a közösségi tér biztosítása; közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység, sport támogatása; az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése. idősek bentlakásos intézménye fogyatékkal élők nappali és bentlakásos intézménye, A települési önkormányzat a feladatai körében támogatja a lakosság önszerveződő közösségeinek a tevékenységét, együttműködik e közösségekkel. a képviselő-testület a szervezeti és működési szabályzatában határozza meg, mely önszerveződő közösségek képviselőit illeti meg tevékenységi körében tanácskozási jog a képviselő-testület és bizottsága ülésein. 3. Az önkormányzatot a polgármester képviseli. 4. Az önkormányzati jogokat a település lakossága a megválasztott képviselőkből álló képviselő-testület útján gyakorolja. 5. A képviselő-testületnek a képviselők választására vonatkozó törvények szerint 14 tagja van. 6. A képviselő-testület szervei: a. a polgármester, b. a képviselő-testület bizottságai, c. részönkormányzat testülete d. a képviselő-testület hivatala. 5

6 7. A képviselő-testület jelen rendeletben szabályozza saját szervezeti és működési szabályait (továbbiakban: SZMSZ) II. FEJEZET Az önkormányzat feladata és hatásköre Az önkormányzati feladat- és hatáskörök a képviselő-testületet illetik meg, melyeket a jelen rendeletben vagy más önkormányzati rendeletben a polgármesterre, bizottságokra, részönkormányzat testületére, törvényben meghatározottak szerint társulására ruházhatja. E hatáskör átruházásához utasítást adhat-e hatáskört visszavonhatja. Az átruházott hatáskör tovább nem ruházható. 2. Az átruházott hatásköröket a 2. sz. melléklet tartalmazza. 3. Az átruházott hatáskör gyakorlója évente egyszer számot ad a képviselő testületnek. 4. Az önkormányzat képviselő-testülete kötelező feladatain túl önként is vállalhatja közfeladat ellátását az Ötv-ben foglaltak szerint, ha annak személyi, tárgyi és pénzügyi feltételei rendelkezésre állnak. 5. Az önként vállalt helyi közfeladat megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását. 6. Önként vállalt feladatok a 3. sz. melléklet tartalmazza Az önkormányzat képviselő-testületének kizárólagos hatáskörébe tartozik a. a rendeletalkotás; b. szervezetének kialakítása és működésének meghatározása, továbbá a törvény által hatáskörébe utalt választás, kinevezés, megbízás; c. a helyi népszavazás kiírása, az önkormányzati jelképek, kitüntetések és elismerő címek meghatározása, használatuk szabályozása, díszpolgári cím adományozása; d. a gazdasági program, a költségvetés megállapítása, döntés a végrehajtásukról szóló beszámoló elfogadásáról, a helyi adó megállapítása, a településrendezési terv jóváhagyása, hitel felvétele, a kötvénykibocsátás, továbbá a közösségi célú alapítvány és alapítványi forrás átvétele, és átadása; e. önkormányzati társulás létrehozása, társuláshoz, érdekképviseleti szervezethez való csatlakozás; f. megállapodás külföldi önkormányzattal való együttműködésről, nemzetközi önkormányzati szervezethez való csatlakozás; g. intézmény alapítása; h. közterület, közintézmény elnevezése, emlékműállítás, emléktábla elhelyezése, i. eljárás kezdeményezése az Alkotmánybíróságnál; j. a bíróságok népi ülnökeinek a megválasztása; k. állásfoglalás megyei önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti; l. véleménynyilvánítás olyan ügyben, amelyben törvény az érdekelt önkormányzat álláspontjának a kikérését írja elő; m. a települési képviselő, a polgármester összeférhetetlenségi ügyében való döntés; n. a 33/A. (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott hozzájárulással kapcsolatos döntés; o. a vagyonnyilatkozati eljárással kapcsolatos döntés; p. amit törvény a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe utal. 6

7 q. A települési önkormányzat kötelező feladatain túli közfeladat önkéntes felvállalása, erről való lemondás r. Önkormányzati delegáció külföldi utazás költségének, fedezetének meghatározása. s. Vagyonával való mindennemű rendelkezés (elidegenítés, megterhelés, honosítás stb..) III. FEJEZET A képviselő-testület szervezete, működése A helyi képviselők névjegyzékét a 4. sz.melléklet tartalmazza. A polgármester tagja a képviselő-testületnek. 2. A képviselő-testület szükség szerint, de évente legalább hat alkalommal ülést tart. 3. A képviselő testület a. alakuló, b. rendes, c. rendkívüli és d. ünnepi ülést tart. 4. A képviselő-testület alakuló ülésének a rendje: a. A választási bizottság tájékoztatója. b. Eskütétel. c. A polgármesteri program ismertetése. d. SZMSZ módosítás, bizottságok megválasztása. e. A polgármester illetményének meghatározása. f. Alpolgármester (ek) választása, eskütétele. g. Az alpolgármester (ek) díjazásának megállapítása. h. Megbízás adás az SZMSZ felülvizsgálatára. i. Egyebek. 5. A képviselő-testület üléseit minden hónap utolsó csütörtöki napján 14 órai kezdettel 20-óráig tartja az önkormányzat nagytermében. Az ülés közben 2 óránként szünetet kell tartani. A képviselő testület július hónapban nem tart ülést. 6. Az éves munkaterv -ben meghatározott számú ülést tekintjük rendes ülésnek. 7. Az Ötv-ben meghatározott eseteken túl a képviselő testület halaszthatatlannak tűnő, előre nem látható esetekben rendkívüli ülést tart. A rendkívüli ülésen csak fő napirendi pontok szerepelnek. Erre bármilyen értesítési mód igénybe vehető, el lehet tekinteni az írásbeliségtől, a sürgősség okát azonban mindenképpen közölni kell. 8. A rendkívüli ülés összehívás kezdeményezésnek tartalmazni kell a kezdeményezés időpontját, az előterjesztés tartalmi elemeit, a napirendeket, a csatolandó anyagokat, az összehívás indokait. 9. A polgármester, akadályoztatása esetén az e rendeletben meghatározott személy az alábbi esetekben is köteles összehívni a testületi ülést: a. A képviselők ¼-nek kezdeményezésére b. A bizottságának kezdeményezésére 10. Köteles összehívni a képviselő-testületi ülést a településrész önkormányzat kezdeményezésére. 11. A képviselő-testület az előre látható feladatok jobb előkészítése érdekében éves munkatervet készít, a bizottságok munkatervet készítenek. 12. A munkatervet a polgármester terjeszti elő. 13. Polgármester a munkaterv tervezetének elkészítésekor javaslatot kér: a. a Képviselő Testület tagjaitól; b. a bizottságoktól, c. az önkormányzatok területén működő érdekelt gazdasági érdekképviseleti szervezetektől, 7

8 d. a társadalmi szervezetek vezetőitől, e. az ETKIKI Többcélú Intézmény vezetőjétől, f. a Polgármesteri Hivatal vezetőjétől. g. A Szöghatár Kft. vezetőjétől h. településrészi önkormányzattól 14. A munkaterv tartalmazza: a. az ülések tervezett időpontját, napirendjét b. a tervezett napirendi pont előterjesztőjének nevét, felelősét c. a tervezett napirendi pontot véleményező bizottság megnevezését, d. az előterjesztések elkészítésének határidejét; e. az ülésre, a napirendre külön meghívott szerveket, személyeket. 15. A munkatervet, a tárgyévet megelőző év december hó végéig állapítja meg az önkormányzat képviselő- testülete. A választás évében következő év január A munkatervet meg kell küldeni, illetve meg kell jelentetni: a. az képviselő testület tagjainak, b. nem képviselő bizottsági tagoknak, c. településrészi önkormányzat tagjainak d. a képviselő testületi ülés állandó meghívottainak; e. a munkatervben érintett előterjesztőknek; rá vonatkozó kivonatos részt f. a helyi sajtófelelős kiadójának g. helyi társadalmi szervezetek vezetőinek Az ülés összehívása A képviselő-testület ülését a polgármester, akadályoztatása esetén az alpolgármester hívja össze és vezeti, együttes akadályoztatása esetén az ülés összehívására jogosultak sorrendje: a. ügyrendi bizottság elnöke, b. legidősebb képviselő, mint korelnök. 2. A meghívót úgy kell kézbesíteni, hogy azt az ülés időpontját megelőzően legalább 5 munkanappal a képviselők kézhez kapják. 3. A meghívót a polgármester írja alá, és tartalmazza: a. az ülés helyét, időpontját b. javasolt napirendi pontokat és előterjesztőik nevét c. írásbeli előterjesztéseket. 4. A képviselő-testület ülésének helyéről, időpontjáról a polgármesteri hivatal a lakosságot a hivatal hirdetőtábláján kifüggesztett meghívó útján értesíti. A kiküldéssel egy időben a meghívót és a testületi anyagokat honlapján közzéteszi. 5. Az Ötv-ben meghatározott eseteken túl igen sürgős, halasztást nem tűrő esetben rendkívüli ülés hívható össze. Erre bármilyen értesítési mód igénybe vehető, el lehet tekinteni az írásbeliségtől, a sürgősség okát azonban mindenképpen közölni kell. 6. A képviselő-testület ülését határozatképtelenség esetén, ugyanazon a napon újra össze kell hívni. Ismételt határozatképtelenség esetén a polgármester a rendkívüli ülés összehívásának szabálya szerint intézkedik. 8.. A képviselő-testület ülései nyilvánosak 1. A képviselő-testület ülésére minden esetben meg kell hívni: a. a települési képviselőket 2. Az ülésen kötelesek jelen lenni tanácskozási joggal: a. a polgármesteri hivatal jegyzője, irodavezetők, 8

9 b. a napirendek tárgya szerint illetékes előadó c. intézmények képviseletére jogosult személy 3. Az ülésekre - zárt ülés kivételével - tanácskozási joggal kell meghívni: a. a bizottságok nem képviselő tagjait, b. településrészi önkormányzat tagjait c. az Észak-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal vezetőjét d. a településen működő társadalmi és civil szervezetek vezetőit interneten keresztül e. a Szöghatár KFT. Vezetőjét, önkormányzati intézmények vezetőit (lásd 2/c. ) f. azt a személyt, szervezetet, vagy gazdálkodó egységet, akinek jelenléte a napirend tárgyalásához szükséges. 4. A településen működő gazdálkodó, szolgáltató, civil szervezetek jegyzékét a 2. sz. függelék tartalmazza. 9.. Előterjesztések 1. A képviselő-testület elé kerülő előterjesztések főbb fajtái: a.) beszámoló valamely feladat elvégzéséről, valamely önkormányzati szerv, intézmény tevékenységéről, és a c pont alá nem tartozó önálló döntést igénylő javaslat b.) tájékoztató anyagok, amelyek tudomásulvételt igényelnek c.) önkormányzati hatósági ügyben tett előterjesztés, ha az adott kérdésben a képviselő-testület döntése szükséges. 2. A képviselő testülethez címzett beadvány nem jelenti az automatikus testületi tárgyalást! Erről a jogszabályok és az SZMSZ figyelembe vételével a polgármester dönt. 3. A beszámolónak, a tájékoztatónak és az előterjesztésnek tartalmaznia kell: a.) a tárgyalandó témakör tárgyilagos, tényszerű bemutatását b.) előzményeket, korábban hozott testületi döntéseket c.) jogszabályi kereteket d.) a döntések várható következményeit e.) határozati javaslatot 4. Az előterjesztések részletes követelményeit a 7. sz. melléklet tartalmazza. 5. Előterjesztés a képviselő-testület elé írásban - kivételesen szóban tehető. 6. Amennyiben valamely napirend rendkívüli módon a felmerült szoros határidő, az önkormányzat halasztást nem tűrő érdeke, vagy más különösen nyomós indok miatt nem terjeszthető elő és az csak ülésen adható át a képviselő-testület tagjainak a polgármester, vagy az előterjesztő szóbeli indoklását követően -, a képviselő-testület egyszerű többséget igénylő döntésével felvehető a napirendek közé Az előterjesztés alaki és tartalmi színvonaláért, határidőben történő előkészítéséért az előterjesztő felel. 2. Az írásos előterjesztés leadásának határideje: az ülés előtt 10 nappal. 3. A jegyző vizsgálja a döntés tervezetek jogszerűségét és gondoskodik a testületi anyag postázásáról. 9

10 11.. A tanácskozás rendje 1. A képviselő-testület ülése nyilvános, amelyről hang- és videofelvétel készül. Az ülés írásos összefoglalója a helyi lapban megjelenik, igény esetén DVD melléklettel kerül kiadásra. 2. Az önkormányzat Képviselő Testülete a. zárt ülést tart: választás, kinevezés felmentés, vezetői megbízás adása, illetőleg visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor, ha az érintett a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele, továbbá önkormányzati hatósági, összeférhetetlenségi és kitüntetési ügy, valamint vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás tárgyalásakor. b. zárt ülést rendelhet el: a vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene. c. A személyiségi jogok és az üzleti titok a 10. sz. függelékben nevesítve. 3. Az ülés nyilvánossága az állampolgároknak a részvétel lehetőségét jelenti. Arról, hogy az ülésen megjelent állampolgár hozzászólási jogot kapjon, esetenként a képviselőtestület egyszerű szótöbbséggel dönt. 4. A zárt ülésen a képviselő testület tagjai, a tanácskozási joggal jegyző, továbbá meghívása esetén az érintett és a szakértő vesz részt. Törvény előírhatja, mely esetben kötelező az érintett meghívása A képviselő testület ülését a polgármester vezeti, távollététben az alpolgármester. Együttes akadályoztatásuk esetén az ügyrendi bizottság elnöke. 2. A polgármester az ülés vezetése során a. megállapítja, hogy a képviselő-testület ülését az SZMSZ. szerint hívták össze. b. megállapítja az ülés határozatképességét c. felkéri a jegyzőkönyv hitelesítőket d. előterjeszti az ülés napirendjét. 3. A képviselő-testület a napirendről vita nélkül dönt. 4. A napirendről való levételhez alapos indokolásra és minősített többségre van szükség A polgármester tájékoztatást ad az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről, eseményekről Az ülés vezetése 2. A képviselő testület a polgármester előterjesztése alapján dönt: a. a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés, b. az előző képviselő testületi ülés óta eltelt időszakban végzett munkáról szóló beszámoló, c. az előző ülést követő fontosabb intézkedésekről, eseményekről adott tájékoztatók elfogadásáról. 10

11 3. Az ülés vezetése során: a. A polgármester határozza meg a hozzászólások sorrendjét. b. Az előterjesztő a határozathozatal előtt bármikor felszólalhat. Az előterjesztő a határozathozatal előtt a beérkezett módosító indítványokról véleményt mond. c. A tárgyalt napirendet érintő ügyrendi kérdésben bármelyik tag bármikor szót kérhet. d. Hozzászóláskor megadja, meghatározott esetben megtagadja, illetve megvonja a szót; figyelmezteti a hozzászólót, ha mondanivalója eltér a tárgyalt témától; 4. Ügyrendi kérdés: a. napirendi pont tárgyalásának elhalasztására, elnapolására vonatkozó javaslat, b. javaslat a hozzászólók listájának lezárására, c. vita lezárására vonatkozó javaslat, d. szavazás módjára vonatkozó javaslat. 5. Az ügyrendi javaslatok felett a Képviselő Testület vita nélkül, egyszerű többséggel dönt A polgármester az elfogadott napirendeknek megfelelően az egyes előterjesztések felett külön-külön vitát nyit. 2. A napirend előadója az írásos anyaghoz az előterjesztés lényegére kiterjedő szóbeli összefoglalót ismertet, maximum 5 percben, majd az illetékes bizottság ismerteti állásfoglalását. 3. A napirend előadójához a képviselő-testület tagjai, a tanácskozási joggal meghívottak rövid, világos, lényegre törő kérdéseket intézhetnek, melyre a vita előtt kell választ adni. 4. A kérdésekre adott válasz után a polgármester megnyitja a vitát. 5. A vita megnyitása után a polgármester először a képviselőknek, majd a tanácskozási joggal meghívottaknak ad szót a hozzászólásokra, melynek időtartama maximum 2 perc lehet. 6. A napirendhez az érintettek lehetőleg egy alkalommal szóljanak hozzá! 7. A fő napirend tárgyalása 60 percre korlátozódjon, az egyebek 30 percre 8. A vita 60. perce után a képviselőtestület szavazással dönt arról, hogy folytatódjon-e tovább a vita. A vita egyszer max. 30 perccel meghosszabbítható, majd berekesztjük. A vita hosszabbításáról a képviselő-testület egyszerű többséggel dönt. 9. Amennyiben a képviselő-testület a vita folytatása mellett dönt, a hozzászólásokat és az egyes hozzászólásokra adott válaszadásokat is 1-1 percben korlátozza. A sorozatos hozzászólásoktól tartózkodni kell! 10. A vita lezárását követően az előadó válaszol a hozzászólásokra. 11. A hozzászólásokat követően a polgármester a vitát lezárja, összefoglalja a vita lényegét, kitér az előterjesztéstől eltérő véleményekre, a határozati javaslatot érintő valamennyi módosításra. Intézkedik a tanácskozás során elhangzott egyéb javaslatok, észrevételek érdemi megválaszolásáról. 12. A polgármesteri összefoglaló maximum 10 perc lehet. 13. A vita lezárását követően, a szavazás elrendelésétől annak befejezéséig sem érdemi, sem ügyrendi hozzászólásnak helye nincs, kivéve a személyes érintettség bejelentését. 14. A szavazás előtt a jegyzőnek szót kell adni, amennyiben bármely javaslat törvényességét érintően észrevételt kíván tenni. 15. A szavazás rendje: a. a polgármester az előterjesztésben szereplő és a vita során elhangzott határozati javaslatokat egyenként megszavaztatja; b. előbb a módosító és kiegészítő, majd az eredeti javaslatok felett kell dönteni; 11

12 c. kézfelemeléssel történő szavazásnál szavazni először igent, majd nemet végül tartózkodást tartalmazó elnöki kérdésre adandóan kell; d. a szavazás eredményének megállapítása után az elnök kihirdeti a határozatot "Személyes megjegyzést" tehet a vita lezárása után az, aki a vitában ellene szóló, sérelmesnek vélt megjegyzést kívánja elhárítani, vagy a hozzászólásával kapcsolatban felmerült félreértéseket eloszlatni. A személyes megjegyzés ideje maximum 2 perc! 17.. A tanácskozás rendjének fenntartása 1. A tanácskozás rendjének fenntartása a polgármester feladata, ha nem a polgármester vezeti az ülést, akkor a levezető elnök feladata. 2. Az ülés hallgatósága a részére kijelölt helyen tartózkodhat, az ülésen véleményét semmilyen formában nem nyilváníthatja ki. 3. Az polgármester a képviselő testületi ülés rendjének és méltóságának fenntartása érdekében a következő intézkedéseket teheti, illetve kell tennie: a. figyelmezteti azt a hozzászólót, aki eltért a tárgytól, vagy ha a tanácskozáshoz nem illő, másokat sértő a fogalmazása; b. rendreutasítja azt, aki az üléshez méltatlan magatartást tanúsít; c. rendreutasítja azt a felszólalót, aki a felszólalás során a Képviselő Testület tekintélyét, vagy valamely tagot sértő kifejezést használ; d. figyelmezteti azt az ülésen jelenlévőt, aki a tanácskozás rendjét magatartásával zavarja; e. ismételt rendzavarás esetén az ülésterem elhagyására kötelezi a nem képviselő rendzavarót. 4. Ha a Képviselő testületi ülésén olyan rendzavarás történik, amely a tanácskozás folytatását lehetetlenné teszi, a polgármester az ülést határozott időre félbeszakíthatja, vagy elhagyja az elnöki széket, az ülés ezzel félbeszakad, és csak akkor folytatódik, ha az elnök ismét elfoglalja a helyét, vagy az ülést újból összehívja. 5. Az elnöknek a rendfenntartás érdekében tett intézkedései ellen felszólalni, azokat visszautasítani nem lehet Határozathozatal 1. A képviselő-testület határozatait általában egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. 2. Az Ötv /4/ bekezdésében foglalt esetekben titkos szavazást lehet elrendelni. Nyilvános ülésen csak azokban az ügytípusokban lehet titkos szavazást tartani, amelyekben zárt ülést is tarthat. A titkosságról eseti jelleggel határoz. 3. A képviselő-testület döntéshozatalából kizárható az, akit, vagy akinek a hozzátartozóját az ügy személyesen érinti. Ötv A települési képviselő köteles bejelenteni a személyes érintettségét. 5. A kizárásról az érintett képviselő kezdeményezésére, vagy bármely képviselő javaslatára a képviselő-testület dönt. A kizárt képviselőt a határozatképesség szempontjából jelenlévőnek kell tekinteni. 6. Minősített többségű szavazat szükséges az Ötv a,b,e,f,g. pontjában meghatározott ügyek eldöntéséhez, valamint a. zárt ülés elrendeléséhez / Ötv (4) bek. / 12

13 b. titkos szavazás elrendeléséhez, c. önkormányzati testületi hatáskör átruházásához, d. képviselő döntéshozatalból kizárásához, / Ötv (2) bek. b. pont / e. hitelfelvételhez, f. önkormányzati tulajdonban lévő vagyon értékesítéséhez, g. kitüntető díj adományozásához, h. közfeladat önkéntes felvállalásához, lemondásához. i. Ötv.18. (3) bek. j. Ötv. 33/C. (1) bek. k. Napirend levétele 7. Minősített többséghez a megválasztott képviselők több mint felének szavazata szükséges Szavazás módja 1. A képviselő-testület döntéseit főszabályként nyílt szavazással hozza, amely kézfeltartással történik. 2. Lehetőség van névszerinti szavazásra, melyre a polgármester, vagy bármelyik képviselő javaslatot tehet. Erről a testület egyszerű szótöbbséggel dönt. 3. A névszerinti szavazás úgy történik, hogy a jegyző egyenként olvassa a képviselők nevét, akik nevük olvasásakor "igen", "nem", "tartózkodom" nyilatkozattal szavaznak. A névszerinti szavazás eredményét a jegyzőkönyvben rögzíteni kell. 4. A képviselő-testület által elrendelt titkos szavazást az Ügyrendi Bizottság bonyolítja le. 5. A titkos szavazásról jegyzőkönyvet kell készíteni. 6. Bármilyen módon történik a határozathozatal, a szavazás eredményét ülésvezetési jogosítványai keretében a polgármester állapítja meg és ismerteti a képviselő-testület döntését A képviselő-testület hatáskörébe tartozó választás, kinevezés, megbízás során több jelölt esetén, ha egyik jelölt sem kapja meg a szükséges szavazatot illetve szavazategyenlőség esetén újabb szavazási fordulót kell tartani, amelyben a két legtöbb szavazatot elért jelölt indulhat. 2. Ha ez a szavazási forduló is eredménytelen,a jelöltek között a névsorban elfoglalt helye szerint kerüljön eldöntésre a megbízás odaítélése bizottsági tagságnál. 3. Vezetői pályázat elbírálása során az (1) bekezdésben foglaltak bekövetkezte esetén amennyiben az újabb szavazási forduló is eredménytelen, új pályázatot kell kiírni Kérdések, interpellációk 1. A települési képviselők kérdéseiket, interpellációikat, bejelentéseiket - ebben a sorrendben - a fő napirendek megtárgyalását követően az egyebek napirendek megkezdése előtt - tehetik meg 2. Az ülésen a képviselő felvilágosítást kérhet, kérdést tehet fel. Erre egyszerűbb esetben az ülésen válaszolni kell, elfogadásáról csak a kérdező nyilatkozik. A válasz a kérdező általi el nem fogadása esetén a továbbiakról a képviselőtestület dönt. 3. Bonyolultabb esetben, - amely felkészülést igényel a következő rendes testületi ülésen kell választ adni. 4. Interpellációnak minősül, ha a felvető önkormányzati hatáskörbe tartozó ügyben nemcsak felvilágosítást kér, hanem intézkedést is kezdeményez. 13

14 5. Az ülés előtt legalább 3 munkanappal írásban beadott interpellációra az ülésen szóban, vagy írásban, érdemben válaszolni kell. Más esetben ennek írásban a következő ülésen, de legfeljebb az azt követő 15 napon belül kell megtörténnie. 6. A válasz elfogadásáról az interpelláló nyilatkozik. Ha a kapott választ nem fogadja el, akkor a képviselőtestület határoz. 7. A válasz képviselőtestület általi el nem fogadása esetén a képviselőtestület az interpelláció alapján részletes vizsgálatot - határidejét megjelölve - is elrendelhet, amelybe az interpelláló képviselőt be kell vonni, vagy az ügyet bizottság elé utalja, amely határidőben a testületnek jelentést ad Jegyzőkönyv 1. A képviselő-testület üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza: a. az ülés helyét, idejét, kezdési időpontjának megjelölését, b. a megjelent képviselők, meghívottak nevét, c. a távolmaradt képviselők nevét, d. a tárgyalt napirendi pontokat, e. a tanácskozás lényegét, f. a szavazás számszerű eredményét, g. a hozott döntéseket. 2. A jegyzőkönyv elkészítését hangfelvétel segítheti. 3. A jegyzőkönyv elkészítéséről a jegyző gondoskodik. 4. A jegyzőkönyvben az egyes napirendeknél fel kell tüntetni a. az ülésen megjelent képviselők nevét; b. az ülésen végig, illetőleg annak egyes napirendi pontjainál tanácskozási joggal jelenlévők nevét; c. annak tárgyát, előadóját, d. a szóbeli kiegészítés tényét, e. a kérdést intézők nevét, f. a válaszadás tényét, g. a vitában felszólalók nevét és hozzászólásuk lényegét. h. a szavazás eredményét, i. a hozott határozatok szószerinti szövegét, j. a végrehajtás felelősét, határidejét, k. a jegyző jogszabálysértésre vonatkozó észrevételeit. l. a Képviselő Testület tagja írásos különvéleményét, vagy az általa elmondottak szó szerinti rögzítését; 5. A jegyzőkönyvet a polgármester, a jegyző és a képviselő-testület jelenlévő két jegyzőkönyv hitelesítője írja alá. A jegyzőkönyvet annak elkészülte után a hitelesítők kötelesek késlekedés nélkül aláírni. 6. A jegyzőkönyvhöz mellékelni kell az ülésre szóló meghívót, jelenléti ívet, az előterjesztések egy-egy példányát, a képviselő írásban benyújtott hozzászólását. 7. A jegyzőkönyv eredeti példányát a polgármesteri hivatal őrzi, melyet évente be kell köttetni. 8. A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül. 9. A jegyzőkönyv másodpéldányát a jegyző az ülést követően 15 napon belül megküldi a Észak-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatalnak törvényességi vizsgálat céljából. 10. A nyilvános ülések jegyzőkönyvei a helyi könyvtárban megtekinthetők. 11. A képviselő-testület határozatait külön - külön naptári év elejétől kezdődően folyamatos sorszámmal és évszámmal kell ellátni. 12. A határozatokat, a testületi ülést követően legkésőbb 20 napon belül kell megküldeni végrehajtásért felelősnek, és az érintettnek. 13. Sürgős indokolt esetben a jegyző a jegyzőkönyv elkészültét megelőzően a határozat kiadását engedélyezheti. 14

15 23.. Önkormányzati rendeletalkotás 1. A képviselő-testület a törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, továbbá törvényi felhatalmazás alapján annak végrehajtására önkormányzati rendeletet alkothat. 2. Rendelet alkotását kezdeményezhetik: a. települési képviselő b. a képviselő-testület bizottsága c. polgármester d. jegyző 3. A képviselő-testület - különösen a lakosság szélesebb körét érintő rendeletek előkészítésénél - irányelveket állapíthat meg. 4. A rendelet-tervezetet a képviselő-testület hivatala készíti el, de az előkészítéssel az önkormányzat megbízhatja valamelyik bizottságát, vagy előkészítésére külön bizottságot hozhat létre. 5. A tervezet előkészítéséhez az önkormányzat más szakértőt is felkérhet. 6. A szakmai előkészítés minden esetben a jegyző feladata. 7. Az állampolgárok széles körét érintő rendeletek tervezetét a Polgármesteri Hivatal hirdető táblájára ki kell függeszteni. 8. A rendeletalkotást megelőző közmeghallgatásról a képviselő-testület esetenként dönt. 9. A tervezet képviselő-testület elé terjesztése: a. A rendelettervezetet és annak indoklását a polgármester, vagy a jegyző, vagy pedig az előkészítésével közvetlenül megbízott személy terjeszti elő. b. A képviselő-testületet tájékoztatni kell az előkészítésnél felvetett, de a tervezetben nem szereplő bizottsági javaslatokról is. 10. A rendelet elfogadását követően, annak hiteles szövegét a jegyző szerkeszti. 11. Az önkormányzat rendeleteit a polgármester és a jegyző írja alá. 12. A rendeleteket naptári év elejétől kezdődően folyamatosan sorszámmal és évszámmal kell ellátni, feltüntetve a kihirdetés időpontját is. Az évszám után zárójelben szereplő dátum a kihirdetés időpontját jelöli. 13. Az önkormányzati rendeletekről a jegyző irányításával nyilvántartást kell vezetni. 14. Az önkormányzati rendelet kihirdetése a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel történ IV. FEJEZET Lakossági fórumok, nyilvánosság A lakosság közvetlen tájékoztatása, fontosabb döntések előkészítésébe való bevonás céljából az önkormányzat lakossági fórumot - falugyűlést - tart. 2. Falugyűlést szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal kell tartani. 3. A képviselő-testület a falugyűlésen tájékoztatja a lakosságot a végzett munkájáról, célkitűzéseiről, a lakosságot érintő fontosabb kérelmekről. 4. A képviselő-testület szükség szerint, de évente legalább kétszer, előre meghirdetett közmeghallgatást tart. 5. A közmeghallgatás helyéről és idejéről a lakosságot úgy kell értesíteni, hogy lehetősége nyíljon a kérdések, javaslatok megtételére. 15

16 6. A közmeghallgatásról szóló értesítést a helyben szokásos módon, - a Polgármesteri Hivatal hirdető tábláján, az Egyek.hu honlapon, és az Egyeki Hírmondóban kell közzétenni. 7. A lakosságra vonatkozó döntések, információk, hirdetés útján kerülnek nyilvánosságra /hirdetőtáblák, újság/, V. FEJEZET A települési képviselő A települési képviselőt az Ötv (2) bekezdésében meghatározott jogok illetik meg. A települési képviselő: a. a képviselő-testület ülésén a polgármestertől (alpolgármestertől), a jegyzőtől, a bizottság elnökétől önkormányzati ügyekben felvilágosítást kérhet, amelyre az ülésen - vagy legkésőbb tizenöt napon belül írásban - érdemi választ kell adni; b. kérésére az írásban is benyújtott hozzászólását a jegyzőkönyvhöz kell mellékelni; illetőleg kérésére a véleményét rögzíteni kell a jegyzőkönyvben; c. tanácskozási joggal részt vehet bármely bizottság ülésén. Javasolhatja a bizottság elnökének a bizottság feladatkörébe tartozó ügy megtárgyalását, amelyet a bizottság legközelebbi ülése elé kell terjeszteni és tárgyalására a települési képviselőt meg kell hívni. d. Kezdeményezheti, hogy a képviselő-testület vizsgálja felül bizottságának, a polgármesternek, a részönkormányzat testületének, a helyi kisebbségi önkormányzat testületének - a képviselő-testület által átruházott - önkormányzati ügyben hozott döntését; e. megbízás alapján képviselheti a képviselő-testületet; f. a képviselő-testület hivatalától igényelheti a képviselői munkájához szükséges tájékoztatást, ügyviteli közreműködést. g. Közérdekű ügyben kezdeményezheti a képviselő-testület hivatalának intézkedését, amelyre a hivatal tizenöt napon belül érdemi választ köteles adni; 2. A települési képviselő önkormányzati képviselői munkája során - előzetes bejelentés alapján - jogosult a községháza kijelölt helyiségeinek igénybevételére. 3. A képviselő testületi tag kötelezettsége: a. köteles részt venni a képviselő testület munkájában, b. írásban vagy szóban bejelenteni, ha a Képviselő testületi ülésén való részvételben, vagy egyéb megbízatásának teljesítésében akadályoztatva van; c. felkérés alapján részt venni a Képviselő Testület döntéseinek előkészítésében, valamint különböző vizsgálatokban d. a vele szemben felmerült kizárási okot a vita előtt, azt megelőzően bejelenteni; e. a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően a tudomására jutott állami, szolgálati és üzleti titkot megőrizni, valamint az Alkotmányban és más jogszabályban a magántitokra és a személyi adatok védelmére vonatkozó szabályokat betartani. f. tevékenyen részt venni az önkormányzati testületek munkájában g. olyan magatartást tanúsítani, amely méltóvá teszi a közéleti tevékenységre, választók bizalmára 4. Képviselő-testület a képviselők és bizottságok tagjai számára a tiszteletdíjra és költségtérítésre vonatkozó szabályokat külön rendeletben állapítja meg. 16

17 26.. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárási szabályok 1. A képviselő-testület a vagyonnyilatkozat átvételét nyilvántartását, vizsgálatát és ellenőrzését az Ügyrendi Bizottság feladatkörébe utalja. 2. A vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozatot a helyi önkormányzat képviselője (polgármester, alpolgármester,nem képviselő bizottsági tag), valamint a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársa és gyermeke számára kell elkészíteni. A vagyonnyilatkozatot mindig a kitöltés időpontjában meglévő teljes vagyonról kell megtenni. 3. A vagyonnyilatkozat célja: a képviselők és a polgármester vagyoni állapotának követhetősége A vagyonnyilatkozati nyomtatvány átadása, kitöltése, leadása 1. A "Tájékoztatás vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről" c. nyomtatványt és az igénylő nyilatkozatot az önkormányzati képviselő a megbízólevél átvételétől, majd ezt követően a választásokat követő év kivételével minden év január 1-jétől számított 15 napon belül átveszi az Ügyrendi Bizottság elnökétől és kitöltve visszajuttatja azt az Ügyrendi Bizottságnak. 2. A bizottság elnöke a vagyonnyilatkozat átvételéről igazolást állít ki. A bizottság elnöke a választási év kivételével értesíti a képviselőt a soron következő vagyonnyilatkozattétel dátumáról, minden év november 30. és december 20. napja közt. 3. A nyomtatvány 1-4. pontja az érintett személyi adatainak dokumentálásra szolgál. Ezt követően a nyilatkozat három részből áll: a. vagyonnyilatkozat, b. jövedelemnyilatkozat, c. gazdasági érdekeltségi nyilatkozat. 4. A nyomtatványokat a (a nyomtatványok mellé) mellékelt kitöltési útmutató alapján 2 példányban kell kitölteni. Az átvétel igazolása után a nyilatkozattevő a másolati példányt visszakapja. 5. A nyilatkozattevő a vagyonnyilatkozatokat legkésőbb a képviselői megbízólevél átvétele után, illetve azt követően január 1-jétől számított 30 napon belül a bizottságnak köteles leadni Vagyonnyilatkozatok kezelése, adatvédelem A bizottság iktatószámmal látja el és nyilvántartja a vagyonnyilatkozatokat. 1. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatban minden iratot elkülönítve kell kezelni. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos további iratokat ezekkel együttesen kell kezelni. 2. Az iratokat nyilatkozókként keletkezésük sorrendjében külön dossziéban kell tárolni. 3. Ezekről nyilvántartást kell vezetni. 4. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos iratokat iktatókönyvben iktatni kell. 5. Az iktatást külön kell végezni, a Polgármesteri Hivatal rendszerétől elkülönülten. 6. A vagyonnyilatkozatokat az Ügyrendi Bizottság elnöke veszi át az érintettől. A hozzátartozói vagyonnyilatkozatot lezárt és a bizottság által lepecsételt, az elnök és egy bizottsági tag által aláírt vignettával ellátott borítékban tárolják. 17

18 7. A vagyonnyilatkozatokat lemezszekrényben kell őrizni. 8. A vagyonnyilatkozatban feltüntetett adatok nyilvánosak, kivéve az azonosító adatokat. 9. Az azonosító adatokba, valamint a hozzátartozói nyilatkozatokba csak az Ügyrendi Bizottság tekinthet bele ellenőrzés céljából, melyről köteles írásban jegyzőkönyvet készíteni és ezt az iratok között elhelyezni. 10. A bizottság elnöke felel azért, hogy a vagyonnyilatkozatot az adatvédelmi szabályoknak megfelelően őrizzék. 11. Az Ügyrendi Bizottság a vagyonnyilatokkal kapcsolatos tevékenységéről minden év február 28-ignapjáig napjáig beszámolót készít a képviselő testület számára. 12. Az Ügyrendi Bizottság elnöke köteles gondoskodni a vagyonnyilatkozat tételhez szükséges nyomtatványoknak a polgármester, a képviselők nem képviselő bizottsági tagok valamint a hozzátartozók részére a leadási határidőt megelőző 15 napon belül történő átadásáról, az érintettek írásban igazolják a nyomtatványok átvételét. A bizottság elnöke közli a nyomtatványok leadásának határidejét. 13. A vagyonnyilatkozatok átvételére az Ügyrendi Bizottság Elnöke - akadályoztatása esetén tagja - jogosult. A vagyonnyilatkozatok elhelyezése a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében lévő lemezszekrényben a helyi adatvédelmi szabályzat rendelkezéseinek megfelelően kell gondoskodni. 14. A nyilatkozattételre nyitva álló határidő eredménytelen eltelte után - a vagyonnyilatkozat benyújtásáig - a nyilatkozattételre kötelezett jogait nem gyakorolhatja, Ötv ában foglalt juttatásokban nem részesülhet 15. A nyilvános vagyonnyilatkozatokhoz való betekintést bárki kezdeményezheti írásban az Ügyrendi Bizottság Elnökénél. 16. A hozzátartozói vagyonnyilatkozatok nem nyilvánosak, így azokba csak az Ügyrendi Bizottság tekinthet be ellenőrzés céljából. 17. A betekintési jog a bizottság elnökének jelenlétében gyakorolható. 18. A nyilatkozatról másolat nem készíthető A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel kapcsolatban adatvédelmet igénylő iratok 1. A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel kapcsolatban adatvédelmet igényel valamennyi, a nyilatkozattételi kötelezettséggel összefüggésben keletkezett irat, így többek között a következők: a. a hozzátartozó vagyonnyilatkozat, b. igazolás a vagyonnyilatkozat személyi és vagyoni részének átvételéről, c. jegyzőkönyv a vagyonnyilatkozat összevetéséről, d. értesítés a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos meghallgatásról, e. jegyzőkönyv a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos meghallgatásról, f. jegyzőkönyv a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos ellenőrzési eljárás kezdeményezéséről, g. írásbeli hozzájárulás a vagyonnyilatkozatban foglalt adatokról harmadik személynek adható tájékoztatáshoz Vagyonnyilatkozatok ellenőrzése 1. A vagyonnyilatkozatokat az Ügyrendi Bizottság ellenőrzi. Az eljárást az Ügyrendi Bizottságnál írásban bárki kezdeményezheti, melyre az Ügyrendi Bizottság 30 napon 18

19 belül írásban köteles válaszolni. A bizottság eljárására a Képviselő-testület zárt ülésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 2. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás lefolytatását a név, lakcím és a vagyonnyilatkozat kifogásolt tartalmának megjelölésével lehet kérni az Ügyrendi Bizottságtól. 3. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos bejelentést az Ügyrendi Bizottság érdemi vizsgálat nélkül terjeszti a képviselő-testület elé. 4. A bizottság valamennyi vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás iránti kezdeményezést iktatószámmal ellátva nyilvántartásba vesz. 5. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás megindítására irányuló kérelmet a bizottság elnöke haladéktalanul - 3 napon belül - a bizottság elé terjeszti, a bizottság dönt arról, hogy a kezdeményezést érdemben vizsgálja-e. 6. Az eljárást a bizottság zárt ülés keretében folytatja le, amelyről külön jegyzőkönyvet készít. 7. Az eljárás során a nyilatkozattételre kötelezett a bizottság felhívására a saját illetve hozzátartozója vagyonnyilatkozatában feltüntetett adatokra vonatkozó azonosító adatokat a felhívástól számított 3 napon belül írásban köteles benyújtani. 8. Az azonosító adatok csak a bizottság tagjai számára hozzáférhetőek, az eljárás befejezését követően meg kell semmisíteni. 9. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás megindítására irányuló kérelmet az (2.) pontban fennálló feltételek megléte esetén - az Ügyrendi Bizottság a benyújtástól számított 20 napon belül kivizsgálja. 10. A képviselő-testület a soron következő ülésén, de legkésőbb a kezdeményezés benyújtásától számított 30 napon belül dönt a vagyonnyilatkozati eljárással kapcsolatban az Ügyrendi Bizottságnak a vizsgálat eredményét és a döntési javaslatát tartalmazó tájékoztatója alapján. 11. A döntés előkészítést végző Ügyrendi Bizottság határozati javaslatának meghozatala után az eljárás során keletkezett iratokba a képviselőtestület tagjai a képviselőtestületi döntést megelőzően betekinthetnek. 12. Az eljárást a bizottság zárt ülés keretében folytatja le, amelyről külön jegyzőkönyvet készít. 13. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárásban a képviselők betekintési jogára is a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000.évi XCVI.TV. 10/A.. (3)-(4) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni. képviselőtestületi tagok A képviselő-testületi tagok részére az irat betekintési lehetőséget az Ügyrendi Bizottság elnöke köteles biztosítani. 14. A nyilvános vagyonnyilatkozatokhoz való betekintést bárki kezdeményezheti írásban az Ügyrendi Bizottság Elnökénél. 15. A betekintési jog a bizottság elnökének jelenlétében gyakorolható. A nyilatkozatról másolat nem készíthető. 16. A bizottság valamennyi vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás iránti kezdeményezést iktatószámmal ellátva nyilvántartásba vesz. 17. A képviselő-testületi tagok részére az irat betekintési lehetőséget az Ügyrendi Bizottság elnöke köteles biztosítani Az összeférhetetlenséggel kapcsolatos eljárási szabályok 1. Képviselő-testület az összeférhetetlenségi nyilatkozat átvételét, vizsgálatát az Ügyrendi Bizottság feladatkörébe utalja. 2. Összeférhetetlenségi bejelentést a név, lakcím és az ok megjelölésével a polgármesterhez kell írásban benyújtani, aki a beadványt, az iktatást követően haladéktalanul - 3 napon belül - átadja kivizsgálásra az Ügyrendi Bizottságnak. 3. Az összeférhetetlenségi beadványt az Ügyrendi Bizottság a benyújtástól számított 20 napon belül kivizsgálja. 19

20 4. A képviselő-testület a soron következő ülésén, de legkésőbb az összeférhetetlenséggel kapcsolatos kezdeményezés benyújtásától számított 30 napon belül dönt az Ügyrendi Bizottságnak a vizsgálat eredményét és a döntési javaslatát tartalmazó előterjesztése alapján. 5. A döntés előkészítést végző Ügyrendi Bizottság határozati javaslatának meghozatala után az eljárás során keletkezett iratokba a képviselő-testület tagjai a képviselőtestületi döntést megelőzően betekinthetnek. 6. A képviselő-testületi tagok részére az iratokba való betekintési lehetőséget az Ügyrendi Bizottság elnöke biztosítja. VI. FEJEZET Az önkormányzat bizottságai 32.. A képviselő-testület feladatainak eredményesebb ellátása érdekében bizottságokat hoz létre a bizottságok saját munkaterv alapján a képviselő-testület tevékenységéhez igazodóan működnek. Működésük feltételeit, tevékenységük adminisztrálását a polgármesteri hivatal biztosítja. Tevékenységük segíti a képviselő-testület meghatározó szerepének érvényesülését -a stratégiai kérdések megalapozásában, -az önkormányzati gazdálkodás alapelveinek meghatározásában, -az ellenőrzési folyamatokban. 1. A képviselő-testület a létrehozott bizottságok létszámát a következők szerint állapítja meg: a. Ügyrendi Bizottság 5 fő b. Pénzügyi Bizottság 7 fő c. Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Bizottság 9 fő d. Oktatási, Közművelődési, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság 7 fő e. Fenntartható településfejlesztési és közbiztonsági bizottság 9 fő 2. A bizottságok tagjainak névsorát a 5. sz. melléklet tartalmazza. 3. A képviselő több bizottság tagjának is megválasztható. 4. A bizottság a belső működési szabályait - az Ötv. és az SZMSZ. keretei között - maga állapítja meg. 5. Képviselő-testület indokolt esetben, meghatározott feladatok ellátására, ideiglenes bizottságot hozhat létre. Az ideiglenes bizottság megbízatása feladatainak elvégzéséig, illetőleg az erről szóló jelentésnek a képviselő-testület által történő elfogadásáig tart. 6. A bizottságok feladatkörüknek megfelelően végzik tevékenységüket A képviselő-testület bizottságai előkészítő, véleményező, javaslattevő, szervező és ellenőrzési feladatokat ellátó, a képviselő-testület által döntési jogkörrel felruházható, egymással mellérendeltségi viszonyban álló önkormányzati szervek. 2. A bizottságot össze kell hívni, a polgármester kezdeményezése alapján is. 3. A bizottság üléseinek összehívásáról az elnök, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes gondoskodik és vezeti az ülést. 4. A bizottság határozatképes, ha tagjainak több, mint a fele jelen van. 5. A bizottság döntését a jelenlévő tagok több, mint a felének egybehangzó szavazatával hozza. 20

10/1999.(IV.28.) Kt. számú. r e n d e l e t e. Ercsi Nagyközség Önkormányzat Szervezeti- és Működési Szabályzatáról

10/1999.(IV.28.) Kt. számú. r e n d e l e t e. Ercsi Nagyközség Önkormányzat Szervezeti- és Működési Szabályzatáról Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének 10/1999.(IV.28.) Kt. számú r e n d e l e t e Ercsi Nagyközség Önkormányzat Szervezeti- és Működési Szabályzatáról Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 3 oldal Bevezető

Részletesebben

Egységes szerkezetben. Bevezetés

Egységes szerkezetben. Bevezetés Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a többszörösen módosított 22/2008.(XII.23.) számú a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról szóló rendelete Egységes szerkezetben Bevezetés A Magyar

Részletesebben

FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 20/2003. ( XII. 15.) Önk. rendelete

FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 20/2003. ( XII. 15.) Önk. rendelete 1 FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 20/2003. ( XII. 15.) Önk. rendelete Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról ( SZMSZ ) Fehérgyarmat

Részletesebben

Címzett: Tárgy: Az anyagot készítette: Az anyagot látta:... Véleményezésre megküldve: Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek:

Címzett: Tárgy: Az anyagot készítette: Az anyagot látta:... Véleményezésre megküldve: Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: Iktatószám: 01- /2006. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és szerveinek szervezeti és működési szabályzatának elfogadása Az

Részletesebben

LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2007. (XI. 22.) Kt. rendelete

LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2007. (XI. 22.) Kt. rendelete LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007. (XI. 22.) Kt. rendelete LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 123 (Egységes szerkezetben. Módosításokkal

Részletesebben

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (X. 03.) önkormányzati rendelete

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (X. 03.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (X. 03.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Bevezető ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Bevezető ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Bugyi Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 7/2011. (III.16) számú rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról egységes szerkezetben a 26/2011. (IX.20.); 10/2012. (IV.16.); 14/2012. (V.20.):20/2012.

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának hatályos rendeletei

Szendrő Város Önkormányzatának hatályos rendeletei Szendrő Város Önkormányzatának hatályos rendeletei 1. 1/1994. /II. 28./ számú rendelet Az önkormányzati tulajdonban álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról 2. 7/1994. /V. 25./

Részletesebben

Nagykálló VárosÖnkormányzat. 39/2006. ( X.12.) Önk.

Nagykálló VárosÖnkormányzat. 39/2006. ( X.12.) Önk. Nagykálló VárosÖnkormányzat 39/2006. ( X.12.) Önk. r e n d e l e t e A képviselõá-testület éshivatalaszervezeti ésmûáködési Szabályzatáról szóló rendeletének elfogadásáról (egységes szerkezetben a 41/2006.(X.26.)

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

Biharkeresztes Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelettel módosított 4/2013. (III. 01.) önkormányzati rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Szervezeti és

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Előterjesztés A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Előterjesztés A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról A helyi önkormányzatok az Alkotmány 44/A. (1) bekezdése e) pontjában rögzített alapjoga, hogy a helyi önkormányzatok a törvény keretei

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT-RÓL

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT-RÓL TÖRÖKBÁLINT NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 1 7/2003.(III. 24.) RENDELETE A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT-RÓL a módosító 27/2003.(VI.27.), 12/2004.(IV. 16.), 24/2004.(V. 14.), 32/2004.IX.27.), 52/2004.(XII.20.)

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VI.01.) számú rendelete /egységes szerkezetben/

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VI.01.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VI.01.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A Képviselőtestület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Füredi János sk. polgármester

Részletesebben

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6. számú jegyzőkönyv. 2011. április 15. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6. számú jegyzőkönyv. 2011. április 15. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6. számú jegyzőkönyv 2011. április 15. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI 68/2011./IV.15./kt.határozat: - 2011.április 15-i nyílt ülés napirendjének elfogadása 69/2011./IV.15./kt.

Részletesebben

Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének. 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének. 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Badacsonytördemic Község Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 21-én tartott nyílt alakuló üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 21-én tartott nyílt alakuló üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 21-én tartott nyílt alakuló üléséről Tartalmazza a : 128/2014.(X.21.)

Részletesebben

MÁSODIK RÉSZ III. FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 6. Feladatok és hatáskörök 7. 7. Hatáskörök 8. 8. Személyi döntések 9.

MÁSODIK RÉSZ III. FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 6. Feladatok és hatáskörök 7. 7. Hatáskörök 8. 8. Személyi döntések 9. 1 Tartalomjegyzék M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat 9/2012. (III.22.) számú önkormányzati rendelete Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról (az időközi módosításokkal

Részletesebben

A Mohácsi Önkormányzat 9/2013. (V.31.) r e n d e l e t e az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról

A Mohácsi Önkormányzat 9/2013. (V.31.) r e n d e l e t e az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról A Mohácsi Önkormányzat 9/2013. (V.31.) r e n d e l e t e az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról (Egységes szerkezetben a módosításról szóló 13/2013.(X.16.) ör-rel) BEVEZETŐ RÉSZ 1. Mohács

Részletesebben

Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.11.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.11.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.11.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Kihirdetve: 2011. február 11. Fodor Krisztina jegyző

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2014. december 3-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2014. december 3-i ülésére HALIMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R 8452 Halimba, Petőfi Sándor utca 16. (88) 503-420 fax: (88) 263-001 Ügyszám: 11/1022/2014. Tárgy: Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben

[Egységes szerkezetben a 6/2013. (III. 20.) és a 7/2013. (III.28.) önkormányzati rendelettel] ELSŐ RÉSZ. I. Fejezet Általános rendelkezések

[Egységes szerkezetben a 6/2013. (III. 20.) és a 7/2013. (III.28.) önkormányzati rendelettel] ELSŐ RÉSZ. I. Fejezet Általános rendelkezések Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról [Egységes szerkezetben a 6/2013.

Részletesebben

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2004. (IV.28.) ÖNK. SZ. RENDELETE. A Szervezeti és Működési Szabályzatról

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2004. (IV.28.) ÖNK. SZ. RENDELETE. A Szervezeti és Működési Szabályzatról POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2004. (IV.28.) ÖNK. SZ. RENDELETE A Szervezeti és Működési Szabályzatról (Egységes szerkezetben az 5/2005.(IV.04.)Önk.sz. és a 18/2005.(XI.30.)Önk.sz. rendeletekkel.)

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ. I. Fejezet Általános rendelkezések

ELSŐ RÉSZ. I. Fejezet Általános rendelkezések Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének /...(.) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Rábaszentandrás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(IX.10.) önkormányzati rendelete Rábaszentandrás Község Önkormányzata Szervezeti és működési szabályzatáról Rábaszentandrás Község Önkormányzata

Részletesebben

A Közgyűlés 2014. október 23-ai alakuló ülésén hozott határozat...43 A Közgyűlés 2014. november 20-ai ülésén hozott határozatok...

A Közgyűlés 2014. október 23-ai alakuló ülésén hozott határozat...43 A Közgyűlés 2014. november 20-ai ülésén hozott határozatok... Érdi IV. évfolyam. 13. szám 2014. November 26. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. RENDELETEK... 2 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 18/2013. (V.22.) önkormányzati rendelete Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Szervezeti és Működési Szabályzatáról (A 42/2013. (IX.23.),

Részletesebben

VELEM KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 9726 Velem, Rákóczi Ferenc utca 73. Telefon: +36(94)563-380 Fax: +36(94)563-379 email: korjvelem@t-online.

VELEM KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 9726 Velem, Rákóczi Ferenc utca 73. Telefon: +36(94)563-380 Fax: +36(94)563-379 email: korjvelem@t-online. VELEM KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 9726 Velem, Rákóczi Ferenc utca 73. Telefon: +36(94)563-380 Fax: +36(94)563-379 email: korjvelem@t-online.hu Előterjesztés Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Tiszalúc Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 4/2011.(IV.26.) számú önkormányzati rendelete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

Tiszalúc Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 4/2011.(IV.26.) számú önkormányzati rendelete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Tiszalúc Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 4/2011.(IV.26.) számú önkormányzati rendelete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Annak érdekében, hogy a nagyközségi önkormányzat a Magyar Köztársaság

Részletesebben

SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE SZÁM T A R T A L O M OLDAL

SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE SZÁM T A R T A L O M OLDAL 1 SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE SZÁM T A R T A L O M OLDAL ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK: 1/2007.(II.01.)ÖKT.r. A Szentgotthárd Város Önkormányzata 3. Szervezeti és Működési szabályzatáról

Részletesebben