KÖLCSÖNKÉRELMI ADATLAP FŐADÓS. Anyja neve: Állampolgársága: Születési helye: ideje: év hó nap

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖLCSÖNKÉRELMI ADATLAP FŐADÓS. Anyja neve: Állampolgársága: Születési helye: ideje: év hó nap"

Átírás

1 KÖLCSÖN KÉRELEM Ingatlan jelzálog fedezet melletti kölcsön nyújtására IGÉNYELT KÖLCSÖN Összege:, azaz IGÉNYELT KÖLCSÖN Futamideje: Bankszámla tulajdonosa és számla száma ahova a folyósítást kéri : bankszámla tulajdonos neve: Kölcsönügyletben résztvevők : Főadós: Adóstárs (1) Adóstárs (2) Adóstárs (3) Kezes (1) Kezes (2) Teljes név: Születéskori név: bankszámla száma KÖLCSÖNKÉRELMI ADATLAP FŐADÓS Anyja neve: Állampolgársága: Születési helye: ideje: év hó nap Személyi szám: Adóazonosító jel: Személyazonosító dokumentum típusa: Személyi igazolvány Lakcímkártya Útlevél Útlevél + tartózkodási engedély Vezetői engedély Személyi azonosító dokumentum száma: Érvényessége: év hó. nap Lakcímkártya száma: Mióta lakik jelenlegi lakhelyén: év hó Állandó lakcím: irsz helység utca házszám em. ajtó Értesítési cím: irsz helység utca házszám em. ajtó Telefon száma: cím: Lakásának / házának Ön: Tulajdonosa /Bérlője /Családtagként lakója /Egyéb: Családi állapota: Házas /Élettárssal él /Egyedülálló /Elvált/ Özvegy Iskolai végzettsége: 8 általános alatt /Általános iskola/ Szakmunkásképző szakiskola/ Szakközépiskolai/ Érettségi Gimnázium /Főiskola /Egyetem Eltartottak száma: fő Ebből gyermekek száma: fő MUNKAHELYI ADATOK Munkahely neve: Munkahely címe, telefonszáma: Munkaviszony jellege: Alkalmazott/ Vállalkozó/cégtulajdonos/ Őstermelő. /Egyéni vállalkozó Szellemi szabadfoglalkozású Egyéb: Foglalkozása: Amennyiben nem alkalmazott: Tanuló /Háztartásbeli /Nyugdíjas /Munkanélküli /Gyesen / Gyeden lévő Alkalmazottak esetében: Jelenlegi munkaviszonyának kezdete: év hó nap Előző munkaviszonyának időtartama: hó Tulajdonrésze vállalkozásban Van Nincs Vállalkozók esetében: Vállalkozás alapításának időpontja év hó nap Vállalkozás típusa Magán Társas Jövedelme bankszámlára érkezik: Igen Nem, ha igen bankszámla száma: Jövedelme külföldről származik: Igen Nem Részben

2 FŐADÓS JÖVEDELMI ADATAI Jövedelmével bevont személy: Igen Nem Munkaviszony: Határozott Határozatlan JÖVEDELEM ÉS KÖTELEZETTSÉGEK A.) BEVÉTELEK (havi szinten) Igazolt, rendszeres, havi nettó jövedelem (bér): Nyugdíj saját jogon: Véglegesített rokkantnyugdíj: Igazolt osztalékjövedelem: Lakáskiadásból származó jövedelem: Őstermelői tevékenység jövedelme Egyéb igazolt havi jövedelem típusa: Életjáradék GYES GYED Megbízási szerződés Egyéb igazolt havi jövedelem összege: B.) JÖVEDELMET TERHELŐ LEVONÁS (havi szinten) Fizetett gyerektartás: Munkabérelőleg: Egyéb: ÖSSZES HAVI BEVÉTEL (A B) FENNÁLLÓ HITELTARTOZÁSOK 1. Hitelező neve: 2. Hitelező neve: 3. Hitelező neve:. 4. Hitelező neve: Hitelösszeg/ hitelkeret Havi törlesztő részlet/ minimum összeg: Önkormányzati kölcsön összege: Havi törlesztő részlet összege. Munkáltatói kölcsön összege:... Havi törlesztő részlet összege:

3 INGATLAN FEDZET ADATAI A biztosítékul felajánlott (önálló helyrajzi számú) ingatlanok száma 1 : Az ingatlan címe: Az ingatlan helyrajzi száma: Az ingatlan típusa: irányítószám helység út/ utca/ tér/ krt. /sétány /sor /fa házszám, épület, emelet, ajtó Családi ház/házrész Sorházi lakás Lakás Garázs Üdülő/ hétvégi ház Iroda Kereskedelmi üzlethelyiség Lakótelek/üdülőtelek Egyéb: A telek nagysága 2 : m 2 Az épület/lakás összes alapterülete: m 2 Szobák száma: Félszobák száma: Ingatlantulajdonos(ok) neve(i), tulajdoni hányada(uk) 3 : Név: Tulajdoni hányad: Az ingatlan vagy annak egy része bérbeadással érintett-e? Igen Nem Az ingatlan ügyfél által becsült forgalmi értéke: A helyszíni értékbecslésről értesítendő személy neve: Telefonszáma: 1 Kettő vagy három fedezetül szolgáló ingatlan esetén kérjük, azokra vonatkozóan is töltsék ki a nyomtatványt. 2 Társasház esetén nem szükséges megadni. 3 Vásárlás esetén, ha a kölcsöncéllal érintett ingatlan azonos az ingatlanfedezettel, akkor a leendő tulajdonos(oka)t kérjük megadni.

4 ADÓSTÁRS ADATAI (1) 1. Adóstárs Főadóshoz való viszonya: Élettársa /Házastársa/ Bejegyzett élettársa /Szülő /Gyermek /Egyéb Teljes név: Születéskori név: Anyja neve: Állampolgársága: Születési helye: ideje: év hó nap Személyi szám: Adóazonosító jel: Személyazonosító dokumentum típusa: Személyi igazolvány Lakcímkártya Útlevél Útlevél + tartózkodási engedély Vezetői engedély Személyi azonosító dokumentum száma: Érvényessége: év hó. nap Lakcímkártya száma: Mióta lakik jelenlegi lakhelyén: év hó Állandó lakcím: irsz helység utca házszám em. ajtó Értesítési cím: irsz helység utca házszám em. ajtó Telefon száma: cím: Lakásának / házának Ön: Tulajdonosa /Bérlője /Családtagként lakója /Egyéb: Családi állapota: Házas /Élettárssal él /Egyedülálló /Elvált/ Özvegy Iskolai végzettsége: 8 általános alatt /Általános iskola/ Szakmunkásképző szakiskola/ Szakközépiskolai/ Érettségi Gimnázium /Főiskola /Egyetem Eltartottak száma: fő Ebből gyermekek száma: fő MUNKAHELYI ADATOK Munkahely neve: Munkahely címe, telefonszáma: Munkaviszony jellege: Alkalmazott/ Vállalkozó/cégtulajdonos/ Őstermelő. /Egyéni vállalkozó Szellemi szabadfoglalkozású Egyéb: Foglalkozása: Amennyiben nem alkalmazott: Tanuló /Háztartásbeli /Nyugdíjas /Munkanélküli /Gyesen / Gyeden lévő Alkalmazottak esetében: Jelenlegi munkaviszonyának kezdete: év hó nap Előző munkaviszonyának időtartama: hó Tulajdonrésze vállalkozásban Van Nincs Vállalkozók esetében: Vállalkozás alapításának időpontja év hó nap Vállalkozás típusa Magán Társas Jövedelme bankszámlára érkezik: Igen Nem, ha igen bankszámla száma: Jövedelme külföldről származik: Igen Nem Részben ADÓSTÁRS JÖVEDELMI ADATAI (1) Jövedelmével bevont személy: Igen Nem Munkaviszony: Határozott Határozatlan JÖVEDELEM ÉS KÖTELEZETTSÉGEK A.) BEVÉTELEK (havi szinten) Igazolt, rendszeres, havi nettó jövedelem (bér): Nyugdíj saját jogon: Véglegesített rokkantnyugdíj: Igazolt osztalékjövedelem: Lakáskiadásból származó jövedelem:

5 Őstermelői tevékenység jövedelme Egyéb igazolt havi jövedelem típusa: Életjáradék GYES GYED Megbízási szerződés Egyéb igazolt havi jövedelem összege: B.) JÖVEDELMET TERHELŐ LEVONÁS (havi szinten) Fizetett gyerektartás: Munkabérelőleg: Egyéb: ÖSSZES HAVI BEVÉTEL (A B) KIADÁSOK (havi szinten) Lakásfenntartás havi kiadásai, költségei Gépkocsi fenntartás költségei: Személyes havi kiadások Önkéntes nyugdíjpénztár Lakástakarékpénztár. Életbiztosítás ÖSSZES HAVI KIADÁS: FENNÁLLÓ HITELTARTOZÁSOK 1. Hitelező neve: 2. Hitelező neve: 3. Hitelező neve:. 4. Hitelező neve: Hitelösszeg/ hitelkeret Havi törlesztő részlet/ minimum összeg: Önkormányzati kölcsön összege: Havi törlesztő részlet összege. Munkáltatói kölcsön összege:... Havi törlesztő részlet összege:

6 NYILATKOZATOK A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. tv. 8. szerinti nyilatkozat Kijelentem, hogy a jelen szerződésben szereplő pénzügyi termék/szolgáltatás igénybevétele kapcsán saját nevemben, illetve érdekemben járok el. Amennyiben más (tényleges tulajdonos) nevében/érdekében járok el, az alábbiakban feltüntetem a tényleges tulajdonos adatait: Családi és utónév: Születéskori név, ha különbözik: Lakcím: Állampolgárság: Tudomásul veszem, hogy jogosult vagyok egyedi ügyleti megbízások esetén a fentiektől eltérően nyilatkozni. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok megfelelnek a valóságnak. Tudomásul veszem, hogy az üzleti kapcsolat fennállása alatt az azonosítás során megadott adatokban bekövetkezett változásról köteles vagyok a tudomásszerzéstől számított öt munkanapon belül a MORGAN Lízingház Zrt-t értesíteni. Kijelentem, hogy jelen Kölcsönkérelemben rögzített adataimat, valamint a Kölcsönkérelem mellékleteként csatolt valamennyi dokumentumban szereplő adatokat önkéntesen bocsátottam a MORGAN Lízingház Zrt. rendelkezésére. Hozzájárulok ahhoz, hogy a MORGAN Lízingház Zrt. ezen adataimat a hitelvizsgálat, hitel-/kölcsön-nyújtás és nyilvántartás, illetve a MORGAN Lízingház Zrt, Személyi Hitel szerződésben foglaltak céljából nyilvántartsa és kezelje. Kijelentem, hogy a MORGAN Lízingház Zrt. Személyi Kölcsön Általános Szerződési Feltételei Személyes adatok védelme című fejezetében foglaltakat elolvastam, megismertem, és az abban foglaltakat tudomásul veszem. Kijelentem, hogy előzetesen teljes körű, közérthető és pontos tájékoztatást kaptam a MORGAN Lízingház Zrt-től a MORGAN k Személyi Kölcsön működését és valamennyi feltételét illetően. Így különösen tudomásul veszem azt is, hogy a) igénylésem esetén a MORGAN Lízingház Zrt, a Kölcsön pontos összegét és részletes feltételeit a Kölcsönigény nevű fejezetben meghatározottak szerint állapítja meg és az Első Kölcsön Értesítőben közli velem. b) a jelen Kölcsönkérelemben megjelölt kölcsönösszeget a MORGAN Lízingház Zrt. felső határösszegként kezeli. c) Igazolom, hogy előzetesen átvettem, elolvastam, megértettem és fenntartás nélkül elfogadom az ÁSZF-ek valamennyi rendelkezését. d) ha a jelen Kölcsönkérelmem elutasításra kerül, a Bank részére átadott, a személyes adataimat tartalmazó bármely dokumentációt a Kölcsönkérelem elutasításáról szóló levél kézhezvételétől számított 8 (nyolc) napon belül visszakérhetem személyesen a MORGAN Lízingház Zrt. üzlethelyiségében. Ezen határidő eredménytelen eltelte után a Bank az ilyen adatokat tartalmazó dokumentációt megsemmisíti, kivéve, ha azokat közvetlen üzletszerzési céllal, a vonatkozó jogszabályokban foglalt adatvédelmi előírásoknak maradéktalanul megfelelően tárolhatja, kezelheti és feldolgozhatja. A Kölcsönkérelem aláírásával igazolom, hogy a MORGAN Lízingház Zrt. mint referenciaadat-szolgáltató a Központi Hitelinformációs Rendszerre vonatkozó, a szerződés megkötésének kezdeményezését, valamint a szerződés megkötését megelőzően teljesítendő, törvényen alapuló tájékoztatási kötelezettségének az írásbeli tájékoztató átadásával és a MORGAN Lízingház Zrt. képviselőjének személyes jelenléte esetén az ahhoz kapcsolódó szóbeli magyarázattal együttesen eleget tett. e) felhatalmazom a MORGAN Lízingház Zrt.-t arra, hogy a jelen hitelkérelmemhez általam közölt és rendelkezésre bocsátott adatok, információk ellenőrzése érdekében a MORGAN Lízingház Zrt. az adatszolgáltatót megkeresse és a közölt adatok megerősítését kérje abban az esetben is, ha az ellenőrzés alá vont információ a banktitok körbe tartozik. Felhatalmazom a MORGAN Lízingház Zrt.-t továbbá, hogy a vele szemben fennálló tartozásom maradéktalan rendezéséig más pénzügyi intézménynél vezetett bankszámláimról és tartozásaimról felvilágosítást kérjen; f) felhatalmazom a MORGAN Lízingház Zrt.-t, hogy az általam adott adatok valóságtartalmát ellenőrizhesse, és hozzájárulok, hogy az általam közölt adatokat, benyújtott és bemutatott okmányokat, továbbá arcképemet vagy aláírásomat a BM Központi adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal nyilvántartásában ellenőrizze a jelen ügylet során; g) az általam szolgáltatott minden adat megfelel a valóságnak és jelen Nyilatkozat aláírásával felhatalmazom a MORGAN Lízingház Zrt.-t arra, hogy az adatokat ellenőrizze; h) rendszeres jövedelemszerző tevékenységet folytatok; i) nem állok cselekvőképességet korlátozó, kizáró gondnokság hatálya alatt; és a fenti tartalmú kölcsönkérelemben és mellékleteiben foglalt valamennyi információ és adat a valóságnak megfelel, továbbá a szolgáltatott információkon kívül semmi olyan, a hitelbírálat szempontjából lényeges körülmény, vagy adat nem került elhallgatásra, melyek befolyásolhatják a kölcsönkérelemben foglaltakat, illetve az abból levonható következtetéseket; j) Tudomásul veszem, hogy a kölcsönösszeg és a hitelbiztosítéki érték MORGAN Lízingház Zrt. által megkövetelt arányának megléte még nem jelenti automatikusan a kölcsönkérelem pozitív elbírálását. k)tudomásul veszem, hogy a kölcsönkérelem benyújtása, illetve a MORGAN Lízingház Zrt. bármely munkavállalójával, tisztségviselőjével, képviselőjével folytatott bármely kommunikáció a kölcsönszerződés aláírásáig nem keletkeztet semmilyen kötelezettséget a MORGAN Lízingház Zrt. részéről a szolgáltatás nyújtására vonatkozóan. l) Tudomásul veszem, hogy abban az esetben, ha tartozásom a minimálbért meghaladó 90 napon túli, akkor adataim rögzítésre kerülnek a BISZ rendszerbe. m) Tudomásul veszem, hogy a Szerződéskötési Díj és az értékbecslés díja engem terhel, akkor is, ha az nem vonható le a kölcsön összegéből. Budapest, 2013 Főadós aláírása Adóstárs aláírása Adóstárs aláírása Adóstársa aláírása Tanúk: Név Lakcím Szem. ig. szám Aláírás

KÖLCSÖNKÉRELEM Ingatlan jelzálogfedezet melletti kölcsön nyújtására

KÖLCSÖNKÉRELEM Ingatlan jelzálogfedezet melletti kölcsön nyújtására KÖLCSÖNKÉRELEM Ingatlan jelzálogfedezet melletti kölcsön nyújtására Az igényelt hitel: Összege: Futamideje: azaz: hónap A bankszámla tulajdonosa, és száma, ahová a folyósítást kéri: Neve: A számlavezető

Részletesebben

KÖLCSÖNKÉRELEM Személyi hitelhez

KÖLCSÖNKÉRELEM Személyi hitelhez KÖLCSÖNKÉRELEM Személyi hitelhez Az igényelt hitel: Futamideje: azaz: nap A bankszámla tulajdonosa, és száma, ahová a folyósítást kéri: Neve: A számlavezető pénzintézet: Bankszámlaszám: A kölcsönügyletben

Részletesebben

BA209s Kölcsönkérelem Kölcsönkérelem Hitelstaféta hitelhez

BA209s Kölcsönkérelem Kölcsönkérelem Hitelstaféta hitelhez BA209 20141213 IKTATÁSI SZÁM BA209s Kölcsönkérelem Kölcsönkérelem Hitelstaféta hitelhez 1. Felvenni tervezett kölcsön adatai 1.1 A kölcsön célja Használt lakás vásárlás x 1.2 Igényelt kölcsön összege 1.3

Részletesebben

ELLA hitelek másképp mint máshol. 209. kölcsönkérelem

ELLA hitelek másképp mint máshol. 209. kölcsönkérelem Iktatószám vonalkódjának helye E L L A 0 0 0 2 0 9 0 0 0 Becsült kitöltési idő 25 perc ELLA hitelek másképp mint máshol Kölcsönigénylő neve - ELLA Bank tölti ki ELLA Partner tölti ki C egyszerű gyors emberi

Részletesebben

..nap 1 KÖLCSÖNKÉRELEM

..nap 1 KÖLCSÖNKÉRELEM Iktatószám: 201.-..-. Átvétel dátuma: 201..,....hó..nap 1 Átvevő aláírása: KÖLCSÖNKÉRELEM Lakásépítés, új lakás vásárlás, használt lakás vásárlás, lakásbővítés, lakáscélú egyéb kölcsön 1. Személyi adatok

Részletesebben

HITELKÉRELEM HUF. HUF Önerő mértéke. Önerő mértéke HUF. Beruházás célja. Beruházás megvalósulási helye

HITELKÉRELEM HUF. HUF Önerő mértéke. Önerő mértéke HUF. Beruházás célja. Beruházás megvalósulási helye HITELKÉRELEM 1. Az igényelt finanszírozás adatai Igényelt kölcsön Futamidő hónap Türelmi idő hónap Új Széchenyi Beruházási Hitel Új Széchenyi Forgóeszköz Hitel Egyéb Igényelt kölcsön Igényelt kölcsön Igényelt

Részletesebben

KÖLCSÖNKÉRELEM. lakáskorszerűsítés üdülővásárlás. üdülőépítés lakásfelújítás. üdülőfelújítás telekvásárlás

KÖLCSÖNKÉRELEM. lakáskorszerűsítés üdülővásárlás. üdülőépítés lakásfelújítás. üdülőfelújítás telekvásárlás KÖLCSÖNKÉRELEM A hiteligénylő neve:... Hitel devizaneme: HUF alapú EUR alapú* * Csak szabad felhasználású jelzáloghitel, és piaci kamatozású lakáscélú hitel esetén Igényelt hitel összege:...ft vagy....

Részletesebben

HITELKÉRELEM INGATLANFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT HITEL ESETÉN. Az igényelt hitel összege: Ft ( azaz Ft)

HITELKÉRELEM INGATLANFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT HITEL ESETÉN. Az igényelt hitel összege: Ft ( azaz Ft) Pannonhalma, Dózsa György u. 1. Iktatószám:... Tel: 96/470-097, Befogadás dátuma:... www.phalmatksz.hu Hitelszám:... Átvette:... HITELKÉRELEM INGATLANFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT HITEL ESETÉN A hiteligénylő

Részletesebben

Partneri akvizíció: Igen / Nem* Partner neve:* Partner székhelye:* Partnert képviselő neve:* Az igénylő (teljes) neve:

Partneri akvizíció: Igen / Nem* Partner neve:* Partner székhelye:* Partnert képviselő neve:* Az igénylő (teljes) neve: F I N A N S Z Í R O Z Á S I K É R E L E M FHB Ingatlanlízing Zrt. FHBIL azonosító: * Partneri akvizíció: Igen / Nem* Partner neve:* _ Partner székhelye:* Partnert képviselő neve:* Bírálati módja: 1 jövedelem

Részletesebben

Lakossági jelzáloghitel

Lakossági jelzáloghitel KÖLCSÖNKÉRELEM Lakossági jelzáloghitel JKK001_18 A kölcsönkérelem kitöltése során a nem kitöltendő vagy nem releváns adat kihúzással/áthúzással jelölendő! Bank tölti ki! Cenzúraszám (CJK): A hiteligénylő

Részletesebben

Kölcsönigénylés K&H Üzleti feltételű lakáshitel csak kamattal gyorsított eljárással

Kölcsönigénylés K&H Üzleti feltételű lakáshitel csak kamattal gyorsított eljárással K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. Telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 Fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu Kölcsönigénylés K&H Üzleti feltételű lakáshitel csak kamattal gyorsított

Részletesebben

pótlap (kölcsönigénylés számú melléklete)

pótlap (kölcsönigénylés számú melléklete) pótlap (kölcsönigénylés számú melléklete) A lenti iktatószámmal megjelölt kérelemben szereplő további felek részére! Kedves Ügyfelünk! Köszönjük, hogy hosszú távú céljai megvalósításához a K&H Bankot választja.

Részletesebben

kölcsönigénylő lap Kedves Ügyfelünk!

kölcsönigénylő lap Kedves Ügyfelünk! kölcsönigénylő lap Kedves Ügyfelünk! Köszönjük, hogy hosszú távú céljai megvalósításához a K&H Bankot választja. Kérjük, hogy a Kölcsönigénylő lap kitöltését megelőzően olvassa át jelen összefoglalónkat.

Részletesebben

Kölcsönigénylés SZEMÉLYI ADATOK

Kölcsönigénylés SZEMÉLYI ADATOK K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu Kölcsönigénylés Bővítés, korszerűsítés, felújítás céljára

Részletesebben

Gyűjtőszámlahitel. Adatszolgáltató lap

Gyűjtőszámlahitel. Adatszolgáltató lap Gyűjtőszámlahitel Adatszolgáltató lap Ezt az adatlapot a hitelkérelemmel érintett személyekről kell egy példányban kitölteni. Így: A hiteligénylőről, aki a hitel adósa lesz az adóstárs(ak)ról, akik az

Részletesebben

Jövedelemigazolással igényelt ingatlanfedezetes hitelek / OKOSkártya igénylôlap és OKOSkártya szerzôdés

Jövedelemigazolással igényelt ingatlanfedezetes hitelek / OKOSkártya igénylôlap és OKOSkártya szerzôdés Raiffeisen Bank Zrt. 054 Budapest, Akadémia u. 6. Raiffeisen Direkt: (06-40) 48-48-48 F ô v á r o s i B í r ó s á g m i n t C é g b í r ó s á g C é g j e g y z é k s z á m : 0-0 - 0 4 0 4 Jövedelemigazolással

Részletesebben

IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS)

IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS) POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS) Ügylet-azonosító*:... Kampánykód*:... Ügynök kódja*:... Ügyintéző kódja*:... mely létrejött egyrészről az FHB Bank Zrt. 1082 Budapest,

Részletesebben

HITELKÉRELMI ADATLAP FOGYASZTÁSI HITELEKHEZ

HITELKÉRELMI ADATLAP FOGYASZTÁSI HITELEKHEZ I. Folyószámla adatok HITELKÉRELMI ADATLAP FOGYASZTÁSI HITELEKHEZ 1. Rendelkezik-e az UniCredit Bank Hungary Zrt.-nél ( Bank ) bankszámlával? 0 igen 0 nem Banknál vezetett bankszámla száma ΗΗΗΗΗΗΗΗ ΗΗΗΗΗΗΗΗ

Részletesebben

Lakáskölcsön igénylés Személyi adatlap

Lakáskölcsön igénylés Személyi adatlap Lakáskölcsön igénylés Személyi adatlap Ezt az adatlapot a kölcsönkérelemmel érintett valamennyi személyről ki kell tölteni! A kölcsönkérelemmel érintett személy státusza Kérjük, jelölje meg az adatlapon

Részletesebben

MKB Bank Zrt. hó MKB Perspektíva Magánhitel 15. hó MKB Horizont Lakáshitel. hó MKB Horizont Magánhitel 15. hó. hó MKB BUBOR Plusz Lakáshitel

MKB Bank Zrt. hó MKB Perspektíva Magánhitel 15. hó MKB Horizont Lakáshitel. hó MKB Horizont Magánhitel 15. hó. hó MKB BUBOR Plusz Lakáshitel Kapcsolattartó MKB fiók: Kérjük, jelölje meg a kapcsolattartásra választott MKB fiókot MKB Bank Zrt. Szerződésazonosító szám(ok): HITELKÉRELEM MKB INGATLANFEDEZETŰ HITEL IGÉNYLÉSÉHEZ 1 (Hatályos: 2011.

Részletesebben

Igénylôlap jövedelemigazolás nélküli ingatlanfedezetes hitelekhez

Igénylôlap jövedelemigazolás nélküli ingatlanfedezetes hitelekhez Raiffeisen Bank Zrt. 054 Budapest, Akadémia u. 6. Raiffeisen Direkt: (06-40) 48-48-48 Fôvárosi Bíróság mint Cégbíróság Cégjegyzékszám: 0-0-0404 Igénylôlap jövedelemigazolás nélküli ingatlanfedezetes hitelekhez

Részletesebben

Hitelkérelem (lakossági hiteltermékekhez)

Hitelkérelem (lakossági hiteltermékekhez) 1 A Hitelintézet tölti ki! Iktatószám: Hitelező Kirendeltség/Fiók kódja: Igénylés dátuma: hó Hitelező ügyintéző neve: Tel: / Az igénylőlapot kitöltő személy az ügyletben: Adós: Adóstárs: 1. SZEMÉLYES ADATOK

Részletesebben

Hitelkérelem (lakossági hiteltermékekhez)

Hitelkérelem (lakossági hiteltermékekhez) 1 A Hitelintézet tölti ki! Iktatószám: Hitelező Kirendeltség/Fiók kódja: Igénylés dátuma: Hitelező ügyintéző neve: Tel: / Az igénylőlapot kitöltő személy az ügyletben: Adós: Adóstárs: 1. SZEMÉLYES ADATOK

Részletesebben

ERSTE BANK HUNGARY ZRT.

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLŐ LAP ÉS SZERZŐDÉS (továbbiakban: szerződés) amely létrejött egyrészről: ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26, cégjegyzékszám: Fővárosi Bíróság Cg.

Részletesebben

OTP Lakáshitel igénylőcsomag. Tisztelt Ügyfelünk!

OTP Lakáshitel igénylőcsomag. Tisztelt Ügyfelünk! OTP Bank Nyrt. OTP Lakáshitel igénylőcsomag Tisztelt Ügyfelünk! Örömünkre szolgál, hogy lakásának finanszírozásakor az OTP Bank Nyrt-nek, a lakáshitelezés piacvezető pénzintézete mellett döntött. Ezen

Részletesebben

Hitelkérelem egyéni- és társas vállalkozások finanszírozásához

Hitelkérelem egyéni- és társas vállalkozások finanszírozásához 4.sz. melléklet: Vállalkozói hitelkérelem HitelintézetIntézmény Neve Fiókja.. Ikt.kelte:... Ikt. száma:. Ügyintéző:.. Hitelkérelem egyéni- és társas vállalkozások finanszírozásához Gazdálkodó adatai: Név,

Részletesebben

KEZES / ZÁLOGKÖTELEZETT / további LÍZINGBEVEVŐ RÉSZÉRE

KEZES / ZÁLOGKÖTELEZETT / további LÍZINGBEVEVŐ RÉSZÉRE K I E G É S Z Í T Ő A D A T L A P F I N A N S Z Í R O Z Á S I K É R E L E M H E Z KEZES / ZÁLOGKÖTELEZETT / további LÍZINGBEVEVŐ RÉSZÉRE Az Ügyfél szerepeköre az ügyletben: Lízingbevevő Készfizető kezes

Részletesebben

MKB SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉS (Hatályos: 2015. február 1-től) Szerződés azonosító száma:... A hiteligényre vonatkozó adatok.

MKB SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉS (Hatályos: 2015. február 1-től) Szerződés azonosító száma:... A hiteligényre vonatkozó adatok. MKB SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉS (Hatályos: 2015. február 1-től) Szerződés azonosító száma:... A hiteligényre vonatkozó adatok Az igénylés célja: Az igényelt kölcsön összege: Új igénylés... HUF

Részletesebben

Az űrlapot olvashatóan, nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni! AZONOSÍTÁSHOZ SZÜKSÉGES ADATOK SZEMÉLYI ADATOK

Az űrlapot olvashatóan, nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni! AZONOSÍTÁSHOZ SZÜKSÉGES ADATOK SZEMÉLYI ADATOK Kölcsön igénylés Forint Személyi kölcsön Rétköz Takarékszövetkezet 3.sz.melléklet Befogadás dátuma: Átvette:. Iktatószám: Tisztelt Hiteligénylő! Bizonyára már tájékozódott a kölcsön feltételeiről ismeri

Részletesebben

OTP Lakáslízing igénylőcsomag

OTP Lakáslízing igénylőcsomag OTP Lakáslízing igénylőcsomag Tisztelt Ügyfelünk! Örömünkre szolgál, hogy lakásának finanszírozásakor az OTP Lakáslízing Zrt., mint a lakáslízing piac vezető pénzügyi vállalkozása mellett döntött. Ezen

Részletesebben