AKCS EU KÖZÖS PARLAMENTI KÖZGYŰLÉS. Gazdaságfejlesztési, Pénzügyi és Kereskedelmi Bizottság JELENTÉSTERVEZET

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AKCS EU KÖZÖS PARLAMENTI KÖZGYŰLÉS. Gazdaságfejlesztési, Pénzügyi és Kereskedelmi Bizottság JELENTÉSTERVEZET"

Átírás

1 AKCS EU KÖZÖS PARLAMENTI KÖZGYŰLÉS Gazdaságfejlesztési, Pénzügyi és Kereskedelmi Bizottság szeptember 10. JELENTÉSTERVEZET az Európai Fejlesztési Alap költségvetésbe történő felvételéről Előadó: David Matongo (Zambia) PR\541080EN.doc APP/3686

2 TARTALOMJEGYZÉK Oldal ELJÁRÁSI OLDAL... 3 ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY... 4 INDOKOLÁS... 8 PR\ doc PE APP/3686

3 ELJÁRÁSI OLDAL PR\ doc 3/13 PE APP/3686

4 ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY Az AKCS EU Közös Parlamenti Közgyűlés, - amely november 22. és 25. között Hágában ülésezik, - tekintettel eljárási szabályzata 17. cikkének (1) bekezdésére, - tekintettel a június 23-án Cotonou-ban aláírt és április 1-jén hatályba lépett AKCS EK Partnerségi Megállapodásra 1, különös tekintettel annak I. mellékletében található pénzügyi jegyzőkönyvre, és a IV. mellékletben található végrehajtási és kezelési eljárásokra, - tekintettel az Európai Bizottságnak a Tanácshoz és az Európai Parlamenthez intézett, Az AKCS-országokkal folytatott együttműködésnek az Európai Unió költségvetésébe történő teljes felvétele felé (COM(2003)590) c. közleményére, - tekintettel a Gazdaságfejlesztési, Pénzügyi és Kereskedelmi Bizottság jelentésére (AKCS EU/0000), A. mivel, 1957-es létrehozása óta, az Európai Fejlesztési Alap (EFA) az Európai Unió és az afrikai, karibi és csendes-óceáni országok (AKCS-országok) közötti együttműködés máig legfontosabb, az EU tagállamainak önkéntes hozzájárulásai alapján működő pénzügyi eszköze, B. mivel az Európai Unió tagállamainak vezetői a barcelonai Európai Csúcstalálkozón, valamint az Egyesült Nemzeteknek a fejlesztésfinanszírozásról szóló, 2002-es Monterrey-i nemzetközi konferenciáján a hivatalos fejlesztéstámogatáshoz (ODA) való EK-hozzájárulást illetően pénzügyi előirányzatok mellett vállaltak kötelezettséget, C. újra megerősítve az Európai Unió által nyújtott pénzügyi támogatás jelentős szerepét az AKCS-országok nemzeti és regionális szintű fejlesztésében, illetve a fejlesztésfinanszírozási együttműködésnek az EFA keretében történő megerősítésének szükségességét, D. üdvözölve az AKCS EK pénzügyi együttműködés megvalósítása során a kötelezettségvállalások és kifizetések tekintetében 2003-ban elért példátlan előrelépést, E. tekintettel a Cotonou-i Megállapodás keretében a nemzeti és regionális programengedélyezőkre ruházott új szerepre, továbbá a meghatározott tevékenységek elvégzéséhez és a meghatározott felelősségi körök betöltéséhez szükséges alkalmasságra, különösen az EFA által finanszírozott támogatás kezelésének javítását illetően, 1 HL L 317., , 3. o. PE APP/3686 4/13 PR\ doc

5 hangsúlyozva annak szükségességét, hogy elmélyítsék az EFA költségvetésbe történő felvételének következményeit elemző vizsgálatot, és hogy ezt egybevessék a fejlesztésfinanszírozási együttműködés alapelveivel és célkitűzéseivel, nevezetesen az alábbiakkal: - a támogatások közös kezelése, valamint tulajdonlása (ownership: az érintett országok a támogatást sajátjuknak érzik és azt annak megfelelően kezelik), - a források kiszámíthatósága és fenntarthatósága, - a források felhasználását illető rugalmasság, - a nemzeti és regionális programengedélyezők szerepe és felelőssége, - az AKCS EK Fejlesztésfinanszírozási Együttműködési Bizottság szerepe és felelőssége, F. megállapítva, hogy az EFA költségvetésbe történő felvételének kérdése akkor merült fel, amikor alapvető változások mentek végbe az AKCS EU partnerségben, amint az megnyilvánult a gazdasági partnerségi megállapodások (EPA) tárgyalásai során, ami arra is lehetőséget nyújt, hogy tovább tökéletesítsük a fejlesztési együttműködés finanszírozásának célkitűzéseit és alapelveit, G. újra megerősítve a nemzeti és regionális programengedélyezők szerepének és felelősségének jelentőségét a projektek és programok kezelésében és megvalósításában, H. aggodalmunkat fejezve ki a költségvetésbe történő felvétel várható következményei, valamint annak a fejlesztésfinanszírozási együttműködés alapelveire és kulcsfontosságú összetevőire történő kihatása miatt, különös tekintettel a közös vezetésre, a források kiszámíthatóságára, valamint a rugalmasságra a források felhasználását illetően, I. ismételten hangsúlyozva, hogy az AKCS-országok döntéshozatali folyamatban történő, az EFA tervezését és kivitelezését illető magas szintű részvétele az adományozók és a kedvezményezettek közötti sokkal szorosabb együttműködéshez vezet, valamint azt eredményezi, hogy az AKCS-országok a fejlesztési programokat nagyobb mértékben tulajdonolják, J. újra megerősítve továbbá, hogy a partnerségből eredő vívmányok különösen a tulajdonlásnak és a részvételnek a Cotonou-i Megállapodásban rögzített alapelvei megőrzése és megerősítése a szegénység felszámolását célzó stratégia kulcsfontosságú eleme, 1. Kijelenti, hogy különös jelentőséget tulajdonít az AKCS-országok fejlesztésére irányuló sajátos és kedvezményezett-központú uniós támogatási politika folytatásának, amelyet állandó és garantált finanszírozással kell ellátni, 2. Nyomatékosan kéri, hogy az AKCS EU partnerség továbbra is a szegénység eltörlése elvének, valamint a millenniumi fejlesztési célkitűzések megvalósításának közös célkitűzésein nyugodjék, 3. Nyomatékosan felkéri az Európai Bizottságot, hogy fokozza erőfeszítéseit az AKCS EK pénzügyi együttműködés megvalósítása során 2003-ban elért eredmények hosszú távú PR\ doc 5/13 PE APP/3686

6 fenntartása és javítása céljából, kihasználva a hatáskörök és a döntéshozatal tervezésével és decentralizációjával kapcsolatos új megközelítés alkalmazásának előnyeit, 4. Megismétli, hogy mivel az EU az AKCS-országok legfontosabb fejlesztési partnere, az EFA-forrásokhoz való hozzájutást lassúvá és nehézkessé tevő adminisztratív és eljárási késedelmekkel és akadályokkal legalább annyira fontos foglalkozni, mint a költségvetésbe történő felvétel szükségességével, 5. Hangsúlyozza, hogy valamennyi, az EFA költségvetésbe történő felvételével kapcsolatos döntésnek összhangban kell lennie az ODA szintjének a 2002-es átlagos 0,33%-ról 2006-ra átlag 0,39%-ra történő megemelését célzó, a barcelonai Európai Csúcstalálkozón, valamint az Egyesült Nemzetek fejlesztésfinanszírozásról szóló 2002-es Monterrey-i nemzetközi konferenciáján vállalt kötelezettségekkel, 6. Nyomatékosan felkéri az EU tagállamait és az Európai Bizottságot, hogy tartózkodjanak olyan döntések meghozatalától, amelyek a Cotonou-i Megállapodás célkitűzéseivel ellentétes hatásokat idézhetnek elő, 7. Hangsúlyozza az alacsonyabb teljesítményt nyújtó AKCS-országok azon aggodalmai orvoslásának szükségességét, melyek szerint az EFA költségvetésbe történő felvétele maga után vonhatná a számukra odaítélt pénzeszközök csökkenését, és felkéri a Bizottságot annak kifejtésére, milyen módon tervezi biztosítani, hogy ne sérüljenek ezen országok érdekei, 8. Megismétli az AKCS-országoknak a közösségi költségvetésre alkalmazott évenkéntiség elvéből adódó következményeket illető aggodalmát, valamint azt a véleményét, hogy az EUköltségvetés évenkéntiségének elve összeegyeztethetetlen a Cotonou-i Megállapodás fejlesztési célkitűzéseivel, 9. Hangsúlyozza annak szükségességét, hogy az AKCS-országok számára biztosítsák a fejlesztés finanszírozási szintjét, valamint hogy egyetlen AKCS-ország se kerülhessen kevésbé előnyös helyzetbe a finanszírozási rendszerben végrehajtott módosításokat követően, 10. Ismételten hangsúlyozza a jelenlegi EFA által biztosított források kiszámíthatóságának fontosságát, ami elősegíti a hosszú távú tervezést az AKCS-országokban, 11. Felhívja az Európai Bizottságot és az AKCS-országokat, hogy hozzanak létre megfelelő keretet elmélyült konzultációk folytatásához a két rendszer (a költségvetésbe felvett és a költségvetésbe fel nem vett EFA) alkalmazásával járó előnyök és hátrányok felmérése céljából, 12. Újra megerősíti annak szükségességét, hogy valamennyi, az EFA jövőbeni szabályzatát érintő együttdöntési eljárásban megőrizzék a partnerség elvét, valamint azt az elvet, miszerint az AKCS-országok tulajdonolják a fejlesztési programokat, továbbá hogy be kell vonni őket az alapok felhasználását érintő valamennyi döntésbe, PE APP/3686 6/13 PR\ doc

7 13. Javasolja, hogy az EFA költségvetésbe történő felvételéről szóló vitákkal párhuzamosan bocsássák az AKCS-országok rendelkezésére a 10. EFA-t annak érdekében, hogy lehetővé tegyék számukra a Partnerségi Megállapodás célkitűzéseinek megvalósítását, 14. Hangsúlyozza annak szükségességét, hogy továbbra is megtartsák a támogatások külön regionális és nemzeti odaítélését, valamint azt, hogy az EFA-források más globális célokra történő átcsoportosítására kizárólag az AKCS-partnerekkel történő egyeztetés után kerülhessen sor, 15. Utasítja társelnökeit, hogy továbbítsák ezen állásfoglalást az AKCS EU Tanácshoz, valamint az Európai Bizottsághoz. PR\ doc 7/13 PE APP/3686

8 INDOKOLÁS I. Background The European Development Fund (EDF) is today the main European Community instrument for providing financial assistance for the development of ACP countries. It has always had the peculiar feature of being managed on a daily basis by the European Commission outside the framework of the general budget. As it does not form part of the general budget, it is financed by the EU Member States and is subject to special financial rules and to its own implementing rules. It is financed by voluntary contributions from the EU Member States, and is the subject of negotiations (five-year financial protocol) which are distinct from those relating to the Partnership Agreement. For a number of years budgetisation of the EDF has been discussed by the European institutions, without, for all that, producing unanimity on the issue. Budgetisation is currently on the agenda at the demand of the European Parliament -which feels that it is being deprived of all powers in relation to the adoption of EDF appropriations -, and is supported by the European Commission, which means that there is both a political and an institutional dimension to this issue. In October 2003, the European Commission presented a communication to the Council and the Parliament concerning the full integration of cooperation with ACP countries into the EU budget. Pursuant to Article 12 of the Cotonou Agreement, the text was forwarded to the ACP Group in order to obtain their comments and open the necessary consultations. The purpose of this explanatory note is to identify the key elements of development cooperation finance that may be negatively affected, as well as the supposed advantages of budgetisation. II. Context a) EU side The initiative aimed at including the EDF in the budget in the near future should be seen within a political and institutional context shaped by the European Parliament's desire to exercise effective control over the Community's external aid, the Commission's desire to extend its management responsibilities, and by the way in which the Council has been seeking for a number of years to more effectively control the Commission's external operations. The context is also shaped by: PE APP/3686 8/13 PR\ doc

9 - the enlargement of the EU to 25 Member States and the need to incorporate aid to ACP countries within the financial perspective taking account of the accession of new Member States, - the development of the European Union's development aid policy, which is in future to be integrated into the Union's wider external policy, - efforts to ensure that resources allocated to development aid are used more effectively. b) ACP side The current discussions on the prospect of budgetisation of the EDF are taking place at a time when the ACP Group faces many challenges which will have an impact on the substance of the partnership. These are essentially: - mid-term review in 2004 and end-of-term review in 2006; - improvement in the capacity to absorb resources; - revision of certain provisions of and annexes to the Cotonou Agreement; - the need to make a 10th EDF available to the ACP States in order to enable them to achieve the objectives of the Cotonou Agreement, - Negotiation of Economic Partnership Agreements (EPAs) and the resulting financial requirements. III. Implications of budgetisation of the EDF The implications of budgetisation of the EDF must be assessed on the basis of the impact on key elements of development cooperation finance and the consequences of resulting changes, in particular the impact on the reduction of poverty which has been made a principal objective of the Cotonou Agreement and of Community development policy. In its Communication, the Commission expresses the opinion that 'it is both politically desirable and opportune to normalise the financial framework for the Community's assistance to ACP countries and Overseas Countries and Territories (OCTs). The change will end the system of successive EDFs and enable the financing of EU-ACP co-operation to be fully incorporated into the general budget system, i.e. into the annual EU budget and into its medium-term programming frame: the financial perspectives. The combination of upcoming events in 2004 gives the ideal opportunity to do so.' PR\ doc 9/13 PE APP/3686

10 It is clear that the most striking way in which budgetisation will have an impact will be through budget annuality, which will considerably reduce the flexible margin for manoeuvre offered by implementation of the EDF in its current form. Resources that are not used or that are decommitted will be lost to the countries concerned, whereas under the current EDF system such appropriations can be recycled within the country. If applied, budget annuality will mean, inter alia, that the best-performing countries will be favoured in the same way as is envisaged within the context of the mid-term and end-of-term reviews. Finally, there is a risk that resources may be redirected for other purposes in order to meet the undertakings entered into at the international level by the Commission and the Community. In this context, the impact of budgetisation must be assessed in relation to the following key elements of the partnership: a) Co-management of aid Co-management is one of the particular features of the ACP-EU partnership, and involves responsibilities being shared between executing agents (Chief Authorising Officer, National and Regional Authorising Officers and the Head of Delegation). It also involves joint decisions being taken, creating a synergy in the decision-making process. Co-management is also one of the key elements in the procedures of the ACP-EC Development Finance Cooperation Committee, whose decisions, both regarding finance and implementation, are taken jointly. Finally, co-management makes it possible to evaluate and look for joint solutions to problems encountered with implementation. It is very much to be feared that budgetisation of the EDF would be accompanied by a change in this structure. The European Commission is tending more and more to give itself greater margin for manoeuvre in the management of aid, believing that if it could take financing decisions by itself those decisions would be taken at an earlier stage and would be more dynamic in terms of their implementation. It is fair to maintain that budgetisation will provide a good opportunity to reduce the role and responsibilities of executing agents on the ACP side, and that it will also have an impact on the scope of the powers of the ACP-EC Development Finance Cooperation Committee. b) Resource predictability PE APP/ /13 PR\ doc

11 Article 56(1)(c) of the Partnership Agreement stipulates that cooperation must 'emphasise the importance of predictability and security in resource flows, granted on highly concessional terms and on a continuous basis'. Predictability of aid is an important factor in the programming of projects and programmes and their sustainability in the medium and long term. Many well-informed observers agree that, as a consequence of budget annuality, which is a major risk of budgetisation, funds that have not been used by the end of each financial year will be cancelled. Consequently, budgetisation of the EDF will mean, in practice, less certainty that funds will be permanently dedicated to ACP countries, and may lead to increased use of such funds for the Community s other global priorities. c) Allocation of resources Under the Cotonou Agreement the instruments of the European Development Fund have been grouped together and rationalised. All of the resources available are channelled via three instruments, namely: - long-term development - regional cooperation - the investment facility. Within the allocation earmarked for regional cooperation there are funds earmarked for intra- ACP cooperation, a particular feature of which is subsidiarity. The sectoral allocation of intra-acp resources is subject to a joint ACP-EU decision, and implementation requires the approval of the ACP Committee of Ambassadors in the majority of cases. Budgetisation may mean substantial changes to the particular nature of this allocation and its mode of operation. d) Improvement in disbursements The European Commission views budgetisation of the EDF from the perspective of a speeding up of disbursements, which will largely translate into budget support and financing of commitments and initiatives to which it has subscribed at the international level. In other words, there is a risk that greater importance may be placed on the volume of disbursements at the expense of quality in the actual implementation of projects and programmes, and also at the expense of meeting the main objective of the ACP-EU partnership in particular that of poverty reduction. PR\ doc 11/13 PE APP/3686

12 It is difficult to deal with the question of the slow speed of disbursements without an objective evaluation of the internal and external factors in ACP states that have been a brake on effective, efficient implementation. There is no obvious link between budgetisation and speed and volume of disbursements. That is confirmed, for instance, by the unprecedented results achieved in implementing cooperation in The Cotonou Agreement has introduced improvements which, at the stage currently reached in their implementation, do not provide sufficient yardsticks for assessing their relevance in terms of achieving the objective of swift, simpler implementation. IV. The supposed advantages of budgetisation The supposed advantages of budgetisation are presented in terms of a means of modernising ACP-EC relations and above all a solution to the slow speed of disbursement of resources, which will enable appropriations to be made available and used swiftly. Accordingly, budgetisation is presented as a factor in improving the impact of Community aid in ACP countries. Simplification of the decision-making process and the removal of the need for ratification are also put forward as advantages of budgetisation. These advantages, which could be short-term ones, should be compared with the impact in areas identified in the section on the implications of budgetisation, namely budget annuality, co-management of aid, allocation of resources and the role of national and regional authorising officers. V. Conclusions The Committee on Economic Development, Finance and Trade considers that a more detailed examination of the proposed budgetisation of the EDF should be carried out, comparing the supposed advantages with the probable drawbacks, and looking in particular at the problem of budget annuality in relation to development programmes and projects planned on a medium- and long-term basis. In conclusion, the Committee reiterates that before any decision is taken, it is necessary to examine the implications of budgetisation in terms of its impact on the key elements of development finance cooperation, in particular: - co-management of aid; - resource predictability and sustainability; - the level of resources to be budgetised; - flexibility in the use of resources; - allocation of resources; - the role and responsibilities of national and regional authorising officers; PE APP/ /13 PR\ doc

13 - the role and responsibilities of the ACP-EC Development Finance Cooperation Committee; - swift disbursement of resources. PR\ doc 13/13 PE APP/3686

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Jogi Bizottság 9.10.2014 2014/0166(COD) ***I JELENTÉSTERVEZET on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on common rules for imports (codified

Részletesebben

EN United in diversity EN A8-0206/419. Amendment

EN United in diversity EN A8-0206/419. Amendment 22.3.2019 A8-0206/419 419 Article 2 paragraph 4 point a point i (i) the identity of the road transport operator; (i) the identity of the road transport operator by means of its intra-community tax identification

Részletesebben

EN United in diversity EN A8-0206/473. Amendment

EN United in diversity EN A8-0206/473. Amendment 21.3.2019 A8-0206/473 473 Recital 12 d (new) (12d) Since there is no sufficient link of a driver with a territory of a Member State of transit, transit operations should not be considered as posting situations.

Részletesebben

EN United in diversity EN A8-0206/445. Amendment

EN United in diversity EN A8-0206/445. Amendment 21.3.2019 A8-0206/445 445 Title Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 2006/22/EC as regards enforcement requirements and laying down specific rules with

Részletesebben

EEA, Eionet and Country visits. Bernt Röndell - SES

EEA, Eionet and Country visits. Bernt Röndell - SES EEA, Eionet and Country visits Bernt Röndell - SES Európai Környezetvédelmi Ügynökség Küldetésünk Annak elősegítése, hogy az EU és a tagállamok a szükséges információk alapján hozhassák meg a környezet

Részletesebben

EN United in diversity EN A8-0206/482. Amendment

EN United in diversity EN A8-0206/482. Amendment 21.3.2019 A8-0206/482 482 Recital 13 g (new) (13g) In recognition of the need for specific treatment for the transport sector, in which movement is the very essence of the work undertaken by drivers, the

Részletesebben

Professional competence, autonomy and their effects

Professional competence, autonomy and their effects ENIRDELM 2014, Vantaa Professional competence, autonomy and their effects Mária Szabó szabo.maria@ofi.hu www.of.hu The aim and the planned activities at this workshop Aim: To take a European survey on

Részletesebben

STUDENT LOGBOOK. 1 week general practice course for the 6 th year medical students SEMMELWEIS EGYETEM. Name of the student:

STUDENT LOGBOOK. 1 week general practice course for the 6 th year medical students SEMMELWEIS EGYETEM. Name of the student: STUDENT LOGBOOK 1 week general practice course for the 6 th year medical students Name of the student: Dates of the practice course: Name of the tutor: Address of the family practice: Tel: Please read

Részletesebben

Having regard to the Treaty establishing the European Community,

Having regard to the Treaty establishing the European Community, L 323/10 EN Official Journal of the European Communities 7.12.2001 COMMISSION REGULATION (EC) No 2387/2001 of 6 December 2001 approving operations to check conformity to the marketing standards applicable

Részletesebben

2007. évi XXXIV. törvény

2007. évi XXXIV. törvény 2007. évi XXXIV. törvény az Európa Tanács keretében Strasbourgban, 1989. november 16-án létrejött, a tiltott teljesítményfokozó szerek és módszerek használata elleni Egyezmény Varsóban, 2002. szeptember

Részletesebben

Lexington Public Schools 146 Maple Street Lexington, Massachusetts 02420

Lexington Public Schools 146 Maple Street Lexington, Massachusetts 02420 146 Maple Street Lexington, Massachusetts 02420 Surplus Printing Equipment For Sale Key Dates/Times: Item Date Time Location Release of Bid 10/23/2014 11:00 a.m. http://lps.lexingtonma.org (under Quick

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Tervezet AZ EK-SVÁJC VEGYESBIZOTTSÁG 1/2006 HATÁROZATA. a 2. jegyzőkönyv III. és VI.b táblázatának helyettesítéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Tervezet AZ EK-SVÁJC VEGYESBIZOTTSÁG 1/2006 HATÁROZATA. a 2. jegyzőkönyv III. és VI.b táblázatának helyettesítéséről AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 31.01.2006 SEC(2006) 115 végleges Tervezet AZ EK-SVÁJC VEGYESBIZOTTSÁG 1/2006 HATÁROZATA a 2. jegyzőkönyv III. és VI.b táblázatának helyettesítéséről - Tervezet:

Részletesebben

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat 1. Definitions 1. Definíciók: a) Account Client s trading account or any other accounts and/or registers maintained for Számla Az ügyfél kereskedési számlája

Részletesebben

Ister-Granum EGTC. Istvan FERENCSIK Project manager. The Local Action Plans to improve project partners crossborder

Ister-Granum EGTC. Istvan FERENCSIK Project manager. The Local Action Plans to improve project partners crossborder Expertising Governance for Transfrontier Conurbations Ister-Granum EGTC Istvan FERENCSIK Project manager The Local Action Plans to improve project partners crossborder governance «EGTC» URBACT Final conference

Részletesebben

Könnyen bevezethető ITIL alapú megoldások a Novell ZENworks segítségével. Hargitai Zsolt Sales Support Manager Novell Hungary

Könnyen bevezethető ITIL alapú megoldások a Novell ZENworks segítségével. Hargitai Zsolt Sales Support Manager Novell Hungary Könnyen bevezethető ITIL alapú megoldások a Novell ZENworks segítségével Hargitai Zsolt Sales Support Manager Novell Hungary Napirend ITIL rövid áttekintés ITIL komponensek megvalósítása ZENworks segítségével

Részletesebben

Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud. Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23.

Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud. Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23. Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23. Oracle Confidential Internal/Restricted/Highly Restricted Safe Harbor Statement The following is intended

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT Költségvetési Ellenőrző Bizottság MUNKADOKUMENTUM

EURÓPAI PARLAMENT Költségvetési Ellenőrző Bizottság MUNKADOKUMENTUM EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Költségvetési Ellenőrző Bizottság 2.9.2014 MUNKADOKUMENTUM az Európai Számvevőszék 11/2013. sz. különjelentéséről (2013. évi mentesítés): A bruttó nemzeti jövedelemre (GNI)

Részletesebben

Rotary District 1911 DISTRICT TÁMOGATÁS IGÉNYLŐ LAP District Grants Application Form

Rotary District 1911 DISTRICT TÁMOGATÁS IGÉNYLŐ LAP District Grants Application Form 1 A Future Vision pilot célja a Future Vision Plan (Jövőkép terv) egyszerűsített támogatási modelljének tesztelése, és a Rotaristák részvételének növelése a segélyezési folyamatokban. A teszt során a districteknek

Részletesebben

A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés

A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés WHO ~ HRH Millenium Development Goals (Achieving the health related

Részletesebben

2005. évi XXVII. törvény

2005. évi XXVII. törvény 2005. évi XXVII. törvény az Európai Közösségek és a Magyar Köztársaság között az Európai Közösségeknek nyújtott kiváltságokra és mentességekre vonatkozó Jegyzőkönyv Magyar Köztársaság által adózási ügyekben

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részbol áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához 1. Name, legal form and address of company Társaság neve, címe,

Részletesebben

Construction of a cube given with its centre and a sideline

Construction of a cube given with its centre and a sideline Transformation of a plane of projection Construction of a cube given with its centre and a sideline Exercise. Given the center O and a sideline e of a cube, where e is a vertical line. Construct the projections

Részletesebben

Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary

Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary László Szemethy, Róbert Lehoczki, Krisztián Katona, Norbert Bleier, Sándor Csányi www.vmi.szie.hu Background and importance large herbivores are overpopulated

Részletesebben

Magyar ügyek az Európai Unió Bírósága előtt Hungarian cases before the European Court of Justice

Magyar ügyek az Európai Unió Bírósága előtt Hungarian cases before the European Court of Justice Magyar ügyek az Európai Unió Bírósága előtt Hungarian cases before the European Court of Justice FEHÉR Miklós Zoltán Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Európai Uniós Jogi Főosztály Ministry of Public

Részletesebben

ACO burkolható fedlapok. ACO műszaki katalógus ACO Burkolható fedlapok UNIFACE PAVING SOLID

ACO burkolható fedlapok. ACO műszaki katalógus ACO Burkolható fedlapok UNIFACE PAVING SOLID ACO burkolható fedlapok ACO burkolható fedlapok ACO műszaki katalógus ACO Burkolható fedlapok UNIFACE PAVING SOLID ACO gully Tartalom Általános információk 3 page ACO Uniface ACO UNIFACE burkolható fedlap

Részletesebben

TÉRGAZDÁLKODÁS - A TÉR MINT VÉGES KÖZÖSSÉGI ERŐFORRÁS INGATLAN NYILVÁNTARTÁS - KÜLFÖLDI PÉLDÁK H.NAGY RÓBERT, HUNAGI

TÉRGAZDÁLKODÁS - A TÉR MINT VÉGES KÖZÖSSÉGI ERŐFORRÁS INGATLAN NYILVÁNTARTÁS - KÜLFÖLDI PÉLDÁK H.NAGY RÓBERT, HUNAGI TÉRGAZDÁLKODÁS - A TÉR MINT VÉGES KÖZÖSSÉGI ERŐFORRÁS INGATLAN NYILVÁNTARTÁS - KÜLFÖLDI PÉLDÁK H.NAGY RÓBERT, HUNAGI TÉRADAT PONTOS FRISS ELÉRHETŐ CÉL Elvárások FELHASZNÁLÓ Helytállóság Elégedettség ESZKÖZ

Részletesebben

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD WP4: Deliverable 4.5 Development of voluntary qualification system Quality label system 1 INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

T/1355. számú. törvényjavaslat

T/1355. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/1355. számú törvényjavaslat az Európai Táj Egyezményt módosító Jegyzőkönyv kihirdetéséről és a Firenzében, 2000. október 20-án kelt, az Európai Táj Egyezmény kihirdetéséről szóló

Részletesebben

Baldwin St S Ashburn Rd Baldwin St N Anderson St Thickson Rd N Exhibit 'A' to Amendment to the Whitby Official Plan Exhibit 1 Deferral #2 Modification

Baldwin St S Ashburn Rd Baldwin St N Anderson St Thickson Rd N Exhibit 'A' to Amendment to the Whitby Official Plan Exhibit 1 Deferral #2 Modification Baldwin St S Ashburn Rd Baldwin St N Anderson St Thickson Rd N Exhibit 'A' to Amendment to the Whitby Official Plan Exhibit 1 Modification #3 Brawley Rd W Brawley Rd E U Add: Community Central Area Add:

Részletesebben

Decision where Process Based OpRisk Management. made the difference. Norbert Kozma Head of Operational Risk Control. Erste Bank Hungary

Decision where Process Based OpRisk Management. made the difference. Norbert Kozma Head of Operational Risk Control. Erste Bank Hungary Decision where Process Based OpRisk Management made the difference Norbert Kozma Head of Operational Risk Control Erste Bank Hungary About Erste Group 2010. 09. 30. 2 Erste Bank Hungary Erste Group entered

Részletesebben

Néhány folyóiratkereső rendszer felsorolása és példa segítségével vázlatos bemutatása Sasvári Péter

Néhány folyóiratkereső rendszer felsorolása és példa segítségével vázlatos bemutatása Sasvári Péter Néhány folyóiratkereső rendszer felsorolása és példa segítségével vázlatos bemutatása Sasvári Péter DOI: http://doi.org/10.13140/rg.2.2.28994.22721 A tudományos közlemények írása minden szakma művelésének

Részletesebben

Technológia-semlegesség a szabályozásban

Technológia-semlegesség a szabályozásban 16. Távközlési és Informatikai Hálózatok Szeminárium és Kiállítás 2008. október 15-17. Zalakaros Technológia-semlegesség a szabályozásban Nagy Péter nagy.peter@hte.hu Szabályozás korai szakasza Technológia

Részletesebben

Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXVI/2. (2008), pp. 745-692 SÜRGŐSSÉGI ELŐZETES DÖNTÉSHOZATALI ELJÁRÁS POLGÁRI ÜGYEKBEN* WOPERA ZSUZSA"

Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXVI/2. (2008), pp. 745-692 SÜRGŐSSÉGI ELŐZETES DÖNTÉSHOZATALI ELJÁRÁS POLGÁRI ÜGYEKBEN* WOPERA ZSUZSA Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXVI/2. (2008), pp. 745-692 SÜRGŐSSÉGI ELŐZETES DÖNTÉSHOZATALI ELJÁRÁS POLGÁRI ÜGYEKBEN* WOPERA ZSUZSA" Bevezető megjegyzések Az Európai Közösségek Bírósága

Részletesebben

FORGÁCS ANNA 1 LISÁNYI ENDRÉNÉ BEKE JUDIT 2

FORGÁCS ANNA 1 LISÁNYI ENDRÉNÉ BEKE JUDIT 2 FORGÁCS ANNA 1 LISÁNYI ENDRÉNÉ BEKE JUDIT 2 Hátrányos-e az új tagállamok számára a KAP támogatások disztribúciója? Can the CAP fund distribution system be considered unfair to the new Member States? A

Részletesebben

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE HUPX Fizikai Futures (PhF) / HUPX Physical Futures (PhF) Iktatási szám / Notice #: HUPX-MN-PhF-2015-0003 Dátum / Of: 20/04/2015 Tárgy / Subject: Hatályos díjszabás és kedvezmények

Részletesebben

- Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány

- Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány HUNGARY - Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány (Blue booklet form or card format issued for permanent residents - from 1 January 2000 a new card format has been introduced and issued)

Részletesebben

A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON

A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON Bevezetés A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON Abayné Hamar Enikő Marselek Sándor GATE Mezőgazdasági Főiskolai Kar, Gyöngyös A Magyarországon zajló társadalmi-gazdasági

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 201. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Partnervárosi együttmőködés aláírása E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2013. június 27-i ÜLÉSÉRE

Részletesebben

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE HUPX DAM Másnapi Aukció / HUPX DAM Day-Ahead Auction Iktatási szám / Notice #: Dátum / Of: 18/11/2014 HUPX-MN-DAM-2014-0023 Tárgy / Subject: Változások a HUPX másnapi piac

Részletesebben

Angol Középfokú Nyelvvizsgázók Bibliája: Nyelvtani összefoglalás, 30 kidolgozott szóbeli tétel, esszé és minta levelek + rendhagyó igék jelentéssel

Angol Középfokú Nyelvvizsgázók Bibliája: Nyelvtani összefoglalás, 30 kidolgozott szóbeli tétel, esszé és minta levelek + rendhagyó igék jelentéssel Angol Középfokú Nyelvvizsgázók Bibliája: Nyelvtani összefoglalás, 30 kidolgozott szóbeli tétel, esszé és minta levelek + rendhagyó igék jelentéssel Timea Farkas Click here if your download doesn"t start

Részletesebben

NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING

NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING Anyagmérnöki Tudományok, 39/1 (2016) pp. 82 86. NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING LEDNICZKY

Részletesebben

Nemzetközi vállalat - a vállalati szoftvermegoldások egyik vezető szállítója

Nemzetközi vállalat - a vállalati szoftvermegoldások egyik vezető szállítója Nemzetközi vállalat - a vállalati szoftvermegoldások egyik vezető szállítója A Novell világszerte vezető szerepet tölt be a Linux-alapú és nyílt forráskódú vállalati operációs rendszerek, valamit a vegyes

Részletesebben

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda Év Tájépítésze pályázat - Wallner Krisztina 2. Közösségi tervezés Óbudán Óbuda jelmondata: Közösséget építünk, ennek megfelelően a formálódó helyi közösségeket bevonva fejlesztik a közterületeket. Békásmegyer-Ófaluban

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA XXII. ÉVFOLYAM 4 5. SZÁM ÁRA: 966 Ft 2007. május 27. AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Törvény 2007. évi XXXIV. törvény az Európa Tanács keretében Strasbourgban,

Részletesebben

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE HUPX DAM Másnapi Aukció / HUPX DAM Day-Ahead Auction Iktatási szám / Notice #: HUPX-MN-DAM-2018-0001 Dátum / Of: 26/01/2018 Tárgy / Subject: Hatályos díjszabás és kedvezmények

Részletesebben

Using the CW-Net in a user defined IP network

Using the CW-Net in a user defined IP network Using the CW-Net in a user defined IP network Data transmission and device control through IP platform CW-Net Basically, CableWorld's CW-Net operates in the 10.123.13.xxx IP address range. User Defined

Részletesebben

Portfolió menedzsment folyamatok bevezetése Kontra József ERSTE Bank Projekt Portfolió Menedzsment Iroda

Portfolió menedzsment folyamatok bevezetése Kontra József ERSTE Bank Projekt Portfolió Menedzsment Iroda Portfolió menedzsment folyamatok bevezetése Kontra József ERSTE Bank Projekt Portfolió Menedzsment Iroda 18. Projektmenedzsment Fórum Budapest, 2015. április 9. Pár szó az ERSTE gyökereiről Alapítva: 1819.

Részletesebben

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP CHILD S DATA / GYERMEK ADATAI PLEASE FILL IN THIS INFORMATION WITH DATA BASED ON OFFICIAL DOCUMENTS / KÉRJÜK, TÖLTSE KI A HIVATALOS DOKUMENTUMOKBAN SZEREPLŐ ADATOK

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Regionális Fejlesztési Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Regionális Fejlesztési Bizottság részéről

EURÓPAI PARLAMENT. Regionális Fejlesztési Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Regionális Fejlesztési Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2004 ««««««««««««Regionális Fejlesztési Bizottság 2009 IDEIGLENES 2004/0000 23.8.2005 VÉLEMÉNYTERVEZET a Regionális Fejlesztési Bizottság részéről a Petíciós Bizottság részére az európai

Részletesebben

(Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy

(Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy (Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) SEGÉDIGÉKKEL Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy A fenti felsorolásban a magabiztosság/félénkség

Részletesebben

(2017/587 EU Rendelet); ); A Bizottság (EU) 2017/583 felhatalmazáson

(2017/587 EU Rendelet); ); A Bizottság (EU) 2017/583 felhatalmazáson Kérdés azonosítószáma 20/2017. Hivatkozott jogszabály Témakör 600/2014/EU Rendelet (MiFIR); A Bizottság (EU) 2017/587 felhatalmazáson alapuló rendelete (2016. július 14.) a pénzügyi eszközök piacairól

Részletesebben

KELET-ÁZSIAI DUPLANÁDAS HANGSZEREK ÉS A HICHIRIKI HASZNÁLATA A 20. SZÁZADI ÉS A KORTÁRS ZENÉBEN

KELET-ÁZSIAI DUPLANÁDAS HANGSZEREK ÉS A HICHIRIKI HASZNÁLATA A 20. SZÁZADI ÉS A KORTÁRS ZENÉBEN Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 28. számú művészet- és művelődéstörténeti tudományok besorolású doktori iskola KELET-ÁZSIAI DUPLANÁDAS HANGSZEREK ÉS A HICHIRIKI HASZNÁLATA A 20. SZÁZADI ÉS A KORTÁRS

Részletesebben

Sebastián Sáez Senior Trade Economist INTERNATIONAL TRADE DEPARTMENT WORLD BANK

Sebastián Sáez Senior Trade Economist INTERNATIONAL TRADE DEPARTMENT WORLD BANK Sebastián Sáez Senior Trade Economist INTERNATIONAL TRADE DEPARTMENT WORLD BANK Despite enormous challenges many developing countries are service exporters Besides traditional activities such as tourism;

Részletesebben

24th October, 2005 Budapest, Hungary. With Equal Opportunities on the Labour Market

24th October, 2005 Budapest, Hungary. With Equal Opportunities on the Labour Market 24th October, 2005 Budapest, Hungary Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok With Equal Opportunities on the Labour Market Equal Opportunities for the Roma Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok The government

Részletesebben

Table 1 Security, Stability and Support for Reforms The amount in the column Indicative financial allocation of focus area No. 1 Regional development

Table 1 Security, Stability and Support for Reforms The amount in the column Indicative financial allocation of focus area No. 1 Regional development 101/2012. (V. 18.) Korm. rendelet a kibővült Európai Unió gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségei csökkentését célzó, a Svájci Szövetségi Tanács és a Magyar Kormány között 2007. december 20-án létrejött

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet. Hypothesis Testing. Petra Petrovics.

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet. Hypothesis Testing. Petra Petrovics. Hypothesis Testing Petra Petrovics PhD Student Inference from the Sample to the Population Estimation Hypothesis Testing Estimation: how can we determine the value of an unknown parameter of a population

Részletesebben

Az Open Data jogi háttere. Dr. Telek Eszter

Az Open Data jogi háttere. Dr. Telek Eszter Az Open Data jogi háttere Dr. Telek Eszter Egy kis ismétlés Open Data/Open Access/Open Knowledge gyökerei Open Source Software FLOSS (Free Libre Open Source Software) Szoftver esetében egyszerű alapok:

Részletesebben

Characteristics and categorization of transportation organizations

Characteristics and categorization of transportation organizations Characteristics and categorization of transportation organizations Organisational structure Activity (function) structure functional unit organisational unit sub-system input, stored, output information

Részletesebben

COOPERATION IN THE CEREAL SECTOR OF THE SOUTH PLAINS REGIONS STRÉN, BERTALAN. Keywords: cooperation, competitiveness, cereal sector, region, market.

COOPERATION IN THE CEREAL SECTOR OF THE SOUTH PLAINS REGIONS STRÉN, BERTALAN. Keywords: cooperation, competitiveness, cereal sector, region, market. COOPERATION IN THE CEREAL SECTOR OF THE SOUTH PLAINS REGIONS STRÉN, BERTALAN Keywords: cooperation, competitiveness, cereal sector, region, market. Using a questionnaire, we determined the nature and strength

Részletesebben

Az EU szennyezésijog-piaca

Az EU szennyezésijog-piaca Az EU szennyezésijog-piaca direktíva: 2002 dec. a kiotói átlagosan 8%-os csökkentés megvalósítására szolgál a CO 2 -kibocsájtási csökkentés kötelezettségének 46%-ára vonatkozik a legalább 1%-ot kibocsájtókra

Részletesebben

PROVIDING SUPPORT FOR PREPARATION OF THE NEXT PROGRAMMING PERIOD

PROVIDING SUPPORT FOR PREPARATION OF THE NEXT PROGRAMMING PERIOD PROVIDING SUPPORT FOR PREPARATION OF THE NEXT PROGRAMMING PERIOD Csilla KELLER PÁLI Alpokalja-Ikva mente LAG, HNRN LEADER Section 20. February, Budapest ENRD Forum The Story of LEADER in Hungary 2002-04

Részletesebben

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján Rózsa Attila Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Intézet, Számviteli

Részletesebben

Strategy of Coaching Education Hungarian Handball Federation. Dr Zoltan Marczinka Director

Strategy of Coaching Education Hungarian Handball Federation. Dr Zoltan Marczinka Director Strategy of Coaching Education Hungarian Handball Federation Dr Zoltan Marczinka Director 2017 Hungarian Handball Federation International Coaching Education Centre Founded: 2001, Re-established: 2012

Részletesebben

2007. évi IV. törvény

2007. évi IV. törvény 2007. évi IV. törvény az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményben Részes Felek Konferenciájának 1997. évi harmadik ülésszakán elfogadott Kiotói Jegyzőkönyv kihirdetéséről (A Jegyzőkönyv a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Név:... Születési hely:... Születési dátum (év/hó/nap):... Nyelv: Angol Fok: Alapfok 1. Feladat: Olvasáskészséget mérő feladat 20 pont Olvassa el a szöveget és válaszoljon

Részletesebben

History. Barcelona 11 June 2013 HLASA 1

History. Barcelona 11 June 2013 HLASA 1 History 1893 National Ornithological Centre (Ottó Herman) New ways of breeding and use of laboratory animals (Dr.Kállai László A laboratoriumiállat-tenyésztés és felhasználás új útjai. In: A biológia aktuális

Részletesebben

Új fenomén a magyar biztosítási jogban: a biztosítottak közvetlen perlési joga a viszontbiztosítóval szemben a direkt biztosító csődje esetén

Új fenomén a magyar biztosítási jogban: a biztosítottak közvetlen perlési joga a viszontbiztosítóval szemben a direkt biztosító csődje esetén Új fenomén a magyar biztosítási jogban: a biztosítottak közvetlen perlési joga a viszontbiztosítóval szemben a direkt biztosító csődje esetén Dr. Molnár István ügyvéd Berke & Molnár Ügyvédi Iroda Istvan.molnar@berkemolnarlawfirm.hu

Részletesebben

Megbízási szerződés (KP) Agency Agreement (TP) mely létrejött egyrészről a. concluded by and between

Megbízási szerződés (KP) Agency Agreement (TP) mely létrejött egyrészről a. concluded by and between Megbízási szerződés (KP) Agency Agreement (TP) mely létrejött egyrészről a Cégnév: Székhely: Cégjegyzékszám:. Adószám: mint megbízó (továbbiakban: Megbízó) másrészről pedig a concluded by and between Company

Részletesebben

2009. évi XXIII. törvény

2009. évi XXIII. törvény 2009. évi XXIII. törvény a Londonban, 2000. október 17-én kelt, az európai szabadalmak megadásáról szóló Egyezmény 65. cikkének alkalmazásáról szóló Megállapodáshoz való csatlakozásról 1. Az Országgyűlés

Részletesebben

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatala 1095 Budapest IX., Mester u Budapest Pf. 109 H-Magyarország

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatala 1095 Budapest IX., Mester u Budapest Pf. 109 H-Magyarország MOVEMENT CERTIFICATE EUR. 1 1. Exporter (Name, full address, country) No C 6779801 See notes overleaf before completing this form. 2. Certificate used in preferential trade between 3. Consignee (Name,

Részletesebben

Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában

Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában Vezetői összefoglaló Európai Egészségügyi Menedzsment Társaság. április Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökség

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, június 7. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, június 7. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2019. június 7. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2018/0196(COD) 10052/19 FSTR 107 REGIO 143 FC 47 CADREFIN 268 RELEX 585 SOC 444 PECHE 277 JAI 658 SAN 294 FELJEGYZÉS

Részletesebben

NSR Settlements. This session will discuss:

NSR Settlements. This session will discuss: NSR Settlements NSR Settlements This session will discuss: purpose and meaning of settlement agreements and the types of settlement agreements relationship between Consent Decrees and Title V applicable

Részletesebben

Tudományos Ismeretterjesztő Társulat

Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Sample letter number 5. International Culture Festival PO Box 34467 Harrogate HG 45 67F Sonnenbergstraße 11a CH-6005 Luzern Re: Festival May 19, 2009 Dear Ms Atkinson, We are two students from Switzerland

Részletesebben

Felnőttképzés Európában

Felnőttképzés Európában Felnőttképzés Európában Nincs szükség annyi diplomásra, amennyit képeznek Helyettük szakképzett emberekre lenne kereslet Az itthon OKJ-s képzés európai hagyományában két vonal érvényesül: - dán - német

Részletesebben

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE HUPX DAM Másnapi Aukció / HUPX DAM Day-Ahead Auction Iktatási szám / Notice #: HUPX-MN-DAM-2018-0010 Dátum / Of: 12/10/2018 Tárgy / Subject: Hatályos díjszabás és kedvezmények

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Factor Analysis

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Factor Analysis Factor Analysis Factor analysis is a multiple statistical method, which analyzes the correlation relation between data, and it is for data reduction, dimension reduction and to explore the structure. Aim

Részletesebben

RESOLUTIONS OF THE GENERAL MEETING of Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft Park 1., Záhony u. 7.)

RESOLUTIONS OF THE GENERAL MEETING of Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft Park 1., Záhony u. 7.) RESOLUTIONS OF THE GENERAL MEETING of Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft Park 1., Záhony u. 7.) held on July 14, 2017 at 10:00 am, at the registered office of the Company Resolution No. 1/2017.07.14.

Részletesebben

Társadalmi-gazdasági szempontok Az ipari termelési folyamatok kedvezőbbé tétele és az ipari együttműködési láncok sűrűsége pozitív társadalmi és gazdasági eredmények létrejöttéhez is hozzájárul. A társadalmi

Részletesebben

Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft Park 1., Záhony u. 7.)

Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft Park 1., Záhony u. 7.) Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft Park 1., Záhony u. 7.) 2017. július 14. napján 12.00 órakor megtartott közgyűlésén meghozott határozatok 1/2017.07.14. sz. határozat

Részletesebben

UNIVERSITY OF PUBLIC SERVICE Doctoral School of Military Sciences. AUTHOR S SUMMARY (Thesis) Balázs Laufer

UNIVERSITY OF PUBLIC SERVICE Doctoral School of Military Sciences. AUTHOR S SUMMARY (Thesis) Balázs Laufer DOI azonosító: 10.17625/NKE.2013.021 UNIVERSITY OF PUBLIC SERVICE Doctoral School of Military Sciences AUTHOR S SUMMARY (Thesis) Balázs Laufer LAW ENFORCEMENT AND NATIONAL SECURITY CHALLENGES POSED BY

Részletesebben

A vitorlázás versenyszabályai a 2013-2016. évekre angol-magyar nyelvű kiadásának változási és hibajegyzéke

A vitorlázás versenyszabályai a 2013-2016. évekre angol-magyar nyelvű kiadásának változási és hibajegyzéke A vitorlázás versenyszabályai a 2013-2016. évekre angol-magyar nyelvű kiadásának változási és hibajegyzéke A dokumentum A vitorlázás versenyszabályai a 2013-2016. évekre angol-magyar nyelvű kiadásában

Részletesebben

1918 December 1 út, 15/H/4, Sepsiszentgyörgy (Románia) Mobil 0040 748239263 biro_biborka@yahoo.com

1918 December 1 út, 15/H/4, Sepsiszentgyörgy (Románia) Mobil 0040 748239263 biro_biborka@yahoo.com Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév (nevek) / Utónév (nevek) Cím(ek) Bíró Bíborka Eszter 1918 December 1 út, 15/H/4, Sepsiszentgyörgy (Románia) Mobil 0040 748239263 E-mail(ek) biro_biborka@yahoo.com

Részletesebben

MUNKADOKUMENTUM. HU Egyesülve a sokféleségben HU

MUNKADOKUMENTUM. HU Egyesülve a sokféleségben HU EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Költségvetési Ellenőrző Bizottság 14.1.2015 MUNKADOKUMENTUM az Európai Számvevőszék 20/2014. sz. különjelentéséről (2013. évi mentesítés): Eredményes volt-e a kkv-knek az elektronikus

Részletesebben

Magas hatásfokú, kétoldalas hetero-junction napelem cella gyártás Magyarországon.

Magas hatásfokú, kétoldalas hetero-junction napelem cella gyártás Magyarországon. EcoSolifer Modulgyártó Kft. Vadadi Zsolt MSc. MBA Műszaki igazgató Magas hatásfokú, kétoldalas hetero-junction napelem cella gyártás Magyarországon. 9300 Csorna, Soproni út 128. Napelem cella típusok A

Részletesebben

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE HUPX Másnapi Aukciós (DAM) Piac / HUPX Day-Ahead (DAM) Market Iktatási szám / Notice #: HUPX-MN-DAM-2017-0021 Dátum / Of: 22/12/2017 Tárgy / Subject: Piaci Szabályzat módosítása

Részletesebben

A HUEDU OpenLab iskolai alkalmazáscsomag Kovács Lajos

A HUEDU OpenLab iskolai alkalmazáscsomag Kovács Lajos A HUEDU OpenLab iskolai alkalmazáscsomag Kovács Lajos Rendszermérnök kovacs.lajos@npsh.hu A HUEDU program háttere 2 2009: 3 éves megállapodás az NFM és a Novell között --» 2012: keretszerződés meghosszabbítása

Részletesebben

Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092)

Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092) Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092) www.zoolog.hu Dr. Dombos Miklós Tudományos főmunkatárs MTA ATK TAKI Innovative Real-time Monitoring and Pest control

Részletesebben

Agri- environment in the Rural Economy in Hungary Agnes Kaloczkai, Hungarian Academy of Sciences

Agri- environment in the Rural Economy in Hungary Agnes Kaloczkai, Hungarian Academy of Sciences Agri- environment in the Rural Economy in Hungary Agnes Kaloczkai, Hungarian Academy of Sciences kaloczkai.agnes@gmail.com Dr Eszter Kovacs, Department of Geography, University of Cambridge eszter.kovacs@geog.cam.ac.uk

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ EVK SZAKKOLLÉGIUM. BESZÁMOLÓ: A 2014/2015 A Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány pályázatára 2014/2015-ÖS TANÉV

SZAKMAI BESZÁMOLÓ EVK SZAKKOLLÉGIUM. BESZÁMOLÓ: A 2014/2015 A Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány pályázatára 2014/2015-ÖS TANÉV SZAKMAI BESZÁMOLÓ EVK SZAKKOLLÉGIUM BESZÁMOLÓ: A 2014/2015 A Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány pályázatára 2014/2015-ÖS TANÉV 1 Tőzsdekurzus A kurzus fókuszában - az elméleti bevezetőt követően

Részletesebben

Új könyvek az Európai Unióról

Új könyvek az Európai Unióról Új könyvek az Európai Unióról Válogatás az Országgyűlési Könyvtárba 2015. május hónapban beérkezett könyvekből az Európai Unió témakörében. Az egyes tételek végén a dokumentum raktári jelzete található.

Részletesebben

KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói. Hatályos: 2014. július 8.

KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói. Hatályos: 2014. július 8. KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói Hatályos: 2014. július 8. A KELER KSZF a nem-pénzügyi klíringtagjaitól, és az energiapiaci alklíringtagjaitól a KELER KSZF Általános Üzletszabályzata szerinti

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 19. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 19. szám MAGYAR KÖZLÖNY 19. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. február 11., kedd Tartalomjegyzék 2014. évi VIII. törvény A Biológiai Sokféleség Egyezményhez kapcsolódó, a genetikai erőforrásokhoz való hozzáférésről,

Részletesebben

Lopocsi Istvánné MINTA DOLGOZATOK FELTÉTELES MONDATOK. (1 st, 2 nd, 3 rd CONDITIONAL) + ANSWER KEY PRESENT PERFECT + ANSWER KEY

Lopocsi Istvánné MINTA DOLGOZATOK FELTÉTELES MONDATOK. (1 st, 2 nd, 3 rd CONDITIONAL) + ANSWER KEY PRESENT PERFECT + ANSWER KEY Lopocsi Istvánné MINTA DOLGOZATOK FELTÉTELES MONDATOK (1 st, 2 nd, 3 rd CONDITIONAL) + ANSWER KEY PRESENT PERFECT + ANSWER KEY FELTÉTELES MONDATOK 1 st, 2 nd, 3 rd CONDITIONAL I. A) Egészítsd ki a mondatokat!

Részletesebben

Technopolisz Program Technopolisz Iroda Miskolc. Technopolis Programme Technopolis Office Miskolc. www.technopolisz.hu

Technopolisz Program Technopolisz Iroda Miskolc. Technopolis Programme Technopolis Office Miskolc. www.technopolisz.hu Technopolisz Program Technopolisz Iroda Miskolc Technopolis Programme Technopolis Office Miskolc www.technopolisz.hu A TECHNOPOLISZ program THE TECHNOPOLIS PROGRAMME HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS LOCAL ECONOMIC

Részletesebben

Szoftver-technológia II. Tervezési minták. Irodalom. Szoftver-technológia II.

Szoftver-technológia II. Tervezési minták. Irodalom. Szoftver-technológia II. Tervezési minták Irodalom Steven R. Schach: Object Oriented & Classical Software Engineering, McGRAW-HILL, 6th edition, 2005, chapter 8. E. Gamma, R. Helm, R. Johnson, J. Vlissides:Design patterns: Elements

Részletesebben

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A Budapest, 1999. április 2., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 28. szám 1999: XXXIX. tv. 56/1999. (IV. 2.) Korm. r. A Nemzetközi Energia Programról

Részletesebben

Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens

Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens A KKV-k Informatikai Infrastruktúrájának vizsgálata a Visegrádi országokban The Analysis Of The IT Infrastructure Among SMEs In The Visegrád Group Of Countries Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens MultiScience

Részletesebben