Karácsony. Putnok város közéleti lapja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Karácsony. Putnok város közéleti lapja"

Átírás

1 Putnok város közéleti lapja XXIV. évfolyam 6. szám november-december Ingyenes Karácsony Nehezen jött a tél ebben az évben is. Tudtuk, vártuk, no, nem az égig érő gáz, vagy villanyszámlákat, hanem azt a kicsinyke meleget, mely a leghidegebb telet is képes fölmelegíteni legalább a szívekben, a Karácsonyt. Mindenki tudja, ismeri a talán legnagyobb egyházi ünnepünk legendáját, hiszen ebben az általunk megélt kultúrkörben nem tudni lehetetlen. A Karácsonyt nem csak a katolikus vallásúak, de más idegen hitűek, vagy akár az ateisták is megünneplik, szinte az egész földgolyón, hiszen az ünnep lényege messze túlmutat egyetlen adott hitvilágon. Ez a szeretet. A szeretet, melynek nincs igazán szüksége ideológiákra, hitre, vagy vallásra, anyagi javakra, csupán egy dologra s ez, az emberek közötti kapcsolat. Mely lehet forró, vagy hűvös, de ilyenkor biztosan meleggé válik. Az ember a szeretetet azáltal ismeri meg, hogy Isten szeretetből ajándékozta nekünk a Fiát. A Fiúisten az Atya és az irántunk való szeretetből lett emberré, vállalta az emberiség minden terhét és szenvedését, egészen a kereszthalálig. Megtestesülésének egyetlen oka a szeretet volt, hiszen a Fiúnak, aki a változatlan, boldog és az örök lét birto- kosa, az emberi létre, korlátaira és szenvedéseire nem volt szüksége. Ezeket egyedül a szeretet miatt vette magára. Jelképeinek önkényes, szubjektív magyarázata zavaros és ellentmondásos lesz, ha a Karácsony csupán fenyő-ünnep, az ajándékokat a Kis Jézus helyett a Szent Miklós napjáról ide tévedt Télapó hozza, az énekek közül kivesznek a Kisdedről és Máriáról szóló ősrégi, önmagukban is értéket képviselő gyermekdalok és helyettük legfeljebb a fenyőfáról, a karácsonyi cipóról, hópaplanról és kiscsizmákról Putnok Város Önkormányzata nevében áldott, békés karácsonyi ünnepeket, boldog új évet kíván minden putnoki lakosnak Tamás Barnabás polgármester országgyűlési képviselő Tarr István alpolgármester Katona Pál alpolgármester Dobos Józsefné jegyző szól az ének. Az ajándékozás kimerítő kötelezettség lesz a piac és a kereskedelem által manipulálva. Az öröm oka a bőséges étel és ital, melynek az előteremtésével járó idegeskedés és feszültség gyakorta az ünnep estéjén robban, s teszi tönkre a család Karácsonyát. A csak anyagi javakban megélt bőség és több napos tobzódás után kiábrándultság, fáradtság és belső üresség marad vissza. Mindez pedig épp az ellenkezője annak, amit a Karácsony, az Isteni Ajándék befogadása adhat az embernek. A mindennapok küzdelmei elho- mályosítják a dolgok lényegét, eredetét, s csak a profán valóságot hagyják nekünk. Kivéve talán ezt az egy estét, mikor meghatódva, meglepetten nézünk egymásra. Szemeink a könnytől csillognak, s mi azzal birkózunk, hogyan kendőzzük el azokat. De a könnyek megtalálják szabadulásuk útját, mert a bennünk lévő lélek ontja őket. A könnycsepp jelkép csupán, amely lehet a bánat, az öröm, de lehet egyszerűen a felemelkedettség érzése is. Gondoljunk eltávozott s a mellettünk álló szeretteinkre! Így fogadjuk Isten ajándékát, amiből mindenki egyformán részesülhet. Ez az ajándék nem más, mint a szeretet. Hisz a szeretet senkit és semmit nem zár ki, hanem mindent és mindenkit összefog. A valódi szeretet ad, s nem elvesz, Isteni szándék alapján születik és elvezet a belső egyensúlyhoz. Mindannyiunk számára legyen ez a Szenteste üzenete! Éljünk bár magányosan, vagy szerető családi körben, szeretteinktől távol, itthon vagy idegenben, egyformán feltölthetjük magunkat harmóniát hozó Isteni szeretettel! Tanítása egyre figyelmeztet bennünket, minden esténknek Szentestének kellene lennie! Békés, boldog, áldott Karácsonyt mindenkinek! A Putnoki Járási Hivatal munkatársai nevében meghitt, boldog ünnepeket kíván a város minden lakójának: Dr. Tanner János hivatalvezető Demjén Zoltán hivatalvezető-helyettes

2 2 100 ÉVES A SERÉNYI BÉLA SZAKKÉPZŐ ISKOLA Magyar András a Serényi Béla Szakképző Iskola igazgatója az ünnepségen köszöntötte a Vidékfejlesztési Minisztérium képviseletében Dr. Simon Attila István helyettes államtitkárt, Tamás Barnabás országgyűlési képviselőt, Putnok polgármesterét, dr. Tanner Jánost a Putnoki Járási Hivatal hivatalvezetőjét, a megjelent igazgatókat, polgármestereket, képviselőket, minden kedves vendéget. Nagyon nagy nap ez a mi életünkben, száz évvel ezelőtt 1913ban indult meg az iskola rendszerű képzés intézményünkben. Az Istennek kegyes ajándéka, hogy ezen a jeles napon én mondhatok ma köszöntőt - mondta. Ez a száz év hozott igen nagy eredményeket, de sajnos hullámvölgyeket is. Bízom, sőt biztos vagyok benne, hogy a 13-as évtől kezdődően egy újabb fényes korszak fog következni iskolánk életében. Az ad alapot a reményemnek, hogy egy jelentős változás következett be ez év augusztus 1-én. A Vidékfejlesztési Minisztérium az országban több iskoláját, így a miénket is fenntartásba vette. Köszönet ezért a minisztériumnak, s mindenkinek, akinek ebben szerepe volt, hogy így történjen. Reménykedem, s a múltról nem kívánok beszélni, mert mindenki tudja, hogy iskolánk legnehezebb időszakát az előző két évben élte át. Az ad reményt, hogy tudom, hogy szakmailag jó helyre kerültünk, az oktatásunk bővülni, szakmai színvonalunk emelkedni fog. Köszönöm az öreg diákoknak, az iskolához valamilyen módon kötődő partnereknek, hogy eljöttek. Váczi Mihály: Kelet felől című versét Gál József adta elő, majd Tamás Barnabás köszöntötte a megjelenteket. Egy város életében nagy ünnep a mai, különösen úgy, hogy két nappal ezelőtt egy másik középiskolánknak adtunk nevet, 50. évfordulójára emlékeztünk,s most a századik születésnapon vagyunk jelen. Városunk oktatását többször érte trauma, a szocializmusban a mezőgazdasági szakközépiskolát összekapcsolták a gimnáziummal. Ez ma már másként működik. Egy sokkal magasabb színvonalon működhető szakközépiskolánk, s bízom benne, hogy egy ugyanilyen magas szinten működő gimnáziumunk lesz. A múltban a térségben itt volt először óvoda, az általános iskoláink messzemenően teljesítették feladatukat, sok kiművelt emberfő került ki a falaik közül ig a felsőoktatás is jelen volt Putnokon, amit sajnos megszüntettek. Ma a századik évfordulón mindazok, akik alapították, építették ezt az iskolát, boldogok lennének, mint ahogy mi is azok vagyunk. A rendszerváltáskor elindult egy folyamat, amely egy magasabb szakképzést próbált megvalósítani. A tanárok meg voltak hozzá., a jelentkező diákok is. A politikai akarat nem egyezett azzal,hogy tovább vigyük. Most itt a lehetőség. Tisztelt pedagógusok, gyerekek! Csak rajtunk múlik. A város ebben mindig partner lesz, mindig fogjuk támogatni az iskolát, mint ahogy tettük ezt sok éven keresztül. Bízom abban, hogy megvalósítjuk mindazt, amit annak idején a Serényi család elképzelt. Iskolatörténet Iskolában a mezőgazdasági szakképzésnek közel 90 éves hagyománya van ban már szerveztek szőlősgazda-tanfolyamokat tól kertészeti jellegű oktatás folyt a községben Magyar Királyi Háztartási Iskola néven től hároméves képzési idővel működött a gróf Serényi Béla Magyar Királyi Gazdasági Felsőfokú Leánynevelő Intézet a II. világháborúig. Az itt végzett lányok gazdaaszszonyok oktatásában helyet kapott a mezőgazdasági mellett a művészeti képzés is től előbb Mezőgazdasági Leánygimnáziumként majd Mezőgazdasági Gimnáziumként működött. A technikumok szervezésével átalakult Mezőgazdasági Technikummá. A technikusképzés utolsó évfolyamának tanulói 1971-ben hagyták el az iskolát. A mezőgazdasági technikusképzést a növénytermesztő-állattenyésztő szakközépiskolai képzés váltotta fel között től növénytermesztő gépész szakközépiskolai képzés folyt tanévig. Emellett az as tanévtől évfolyamonként egy osztályban mezőgazdasági gépszerelő szakközépiskolai képzést folyt az es tanévig. Ezt a képzési formát váltotta fel az os tanévtől a mezőgazdasági gépésztechnikus-képzés, amely jelenleg is folyik iskolában. A növénytermesztő gépész szak helyett, felmenő rendszerben bevezetődött az ös tanévtől kezdődően a világbanki mezőgazdasági szakmacsoportos képzést, ami jelenleg is folyik ban általános gimnázium létesült a községben ban a település két középfokú intézményét Gimnázium és Mezőgazdasági Szakközépiskola néven összevonták. Az iskola évfolyamonként két gimnáziumi és két szakközépiskolai osztállyal (egy növénytermesztő gépész és egy gépésztechnikus) működött ben az intézmény ünnepélyes névadón vette fel az iskola alapítójának, Serényi Bélának a nevét. Az 1990-es évek első felében lezajlott mezőgazdasági és társadalmi változás új feladatok elé állította az intézmény vezetőit és dolgozóit. A termelőszövetkezetek felbomlása, a magángazdaságok kialakulása is szükségessé tette az új típusú képzés beindítását től a meglévő képzési formák mellett bevezették a gazda- és a gazdaasszony-képzést, melyeket 1998-ig folyt. Ettől az évtől kezdődően az új OKJ-s szakképzések közül a mezőgazdász technikusképzést folytatják. Jelenleg még kifutó rendszeren van az osztály a régi OSZJ-s mezőgazdasági gépésztechnikus képzés. Az elkövetkezendő években a szakmai képzést mezőgazdász technikus és mezőgazdasági gépésztechnikus szakmában folytatják. Az iskola szolgáltató intézmény, s mint ilyennek, figyelembe kell vennie szűkebb környezete elvárásait és szükségleteit. A szülők és a pedagógusok több éve megfogalmazott igénye valósult meg, amikor 1995-ben a gimnáziumi képzésben beindult a német tagozatos képzési forma. Ezt követően az igényeknek megfelelően 1998-től bevezették az angol emelt szintű oktatást, valamint a rendőri pályára előkészítő rendvédelmi ismeretek oktatását a gimnáziumi képzésben. A századik születésnap alkalmából Simon István Attila helyettes államtitkár és Tamás Barnabás leleplezte az iskola volt diákja, Kucsera István által készített emléktáblát. A koszorúzást követően új zászló avatására került sor, mely Magyar András adománya. A történelmi egyházak képviselői megáldották, megszentelték az iskola zászlaját. Dr.Simon Attila István helyettes államtitkár beszédéből idézünk: Én szolgálok, és addig szolgálok, amíg a nemzetnek haszna van belőle, teszem, amíg tudom -idézte a néhai Antall József miniszterelnök szavait a szónok. Az ő szavai pontosan illenek mai ünnepségünkhöz., és annak a korábban élt kiváló férfiú mottója is lehetett volna, akinek köszönhetően összegyűltünk a mai ünnepségen. Mit tehetünk a hazánkért? A kérdésre a választ egy putnoki gróf élete adhatja meg, aki száz éve gondolt egyet, s bele vágott. A Serényi család története a haza és a föld szeretet históriája.serényi Béla miniszter

3 volt Tisza István kormányában, s közben soha nem feledkezett meg városáról. Száz évvel ezelőtt a gróf megalakította az önök iskoláját. Azóta az iskola történetét elődeik és önök alakítják. A gróf nem tudhatta,korának gazdasági fellendülését és a monarchia virágkorát egy brutális évszázad söpri el. Jött két világháború, három forradalom, két gazdasági világválság, s kb. nyolc rendszerváltozás. Vajon gondolt-e rá, hogy az iskola megmarad száz év múltán is? Az idő bizonyította, ez az alkotás erősnek bizonyult, az iskola erősebb, mint valaha. A jelen megint változást hozott, az iskola önállóvá vált, s augusztus 1-től új fenntartója a Vidékfejlesztési Minisztérium. Mindez hatalmas felelősség, de ugyanakkor lehetőség is számunkra. Talán még soha nem volt olyan fontos egy ember számára, hogy milyen szakképesítést szerez., mint manapság. Értékes lehet a diploma, de egy jól kiválasztott szakma biztosan aranyat ér. Arra biztatom önöket, vállalkozzanak, vágjanak bele az új dolgokba. Jó hír, hogy az iskolában hamarosan beindul a mezőgazdasági gépész képzés, szakiskola és a rendészeti ágazati képzés. Legyenek nyitottak az új szakokra, bátran szerezzenek több képesítést, mert ebből lesz az, amire ennek a térségnek 3 a legnagyobb szüksége van, sok új munkahely. Az egységes szakoktatási hálózat biztos keretet ad önöknek, de a szakmai munka minősége a tanárok, s a diákok közös felelőssége. Az iskola vezetése jól látja, hogy fontos hagyományőrző utakat szervezni Erdélybe, de szakmai gyakorlaton dániai és németországi gazdáknál vesznek részt a diákok. Az ott a csúcs valóban. Ismerjék meg a Kárpát medencét, de ha tanulni NyugatEurópában lehet, akkor onnan kell ellesni azt, amire itthon van szükség. Becsüljük meg az örökségünket, ne zárkózzunk el más kultúráktól, hanem erősödjünk belőle. Putnok akkor is tudott fejlődni, különösen az elmúlt két évtizedben, amikor más városok nem haladtak, vagy éppen viszszafejlődtek. Putnok jövője sokban függ attól a munkától, ami ebben az iskolában folyik. Kérem, hogy úgy írják tovább iskolájuk szép történetét,hogy ötven, vagy száz év múlva az utódok ugyanolyan büszkék lehessenek önökre, mint amilyen büszkék lehetnek önök az elődökre. Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter Jubileumi oklevelét nyújtotta át ezt követően Magyar András igazgató úrnak, az iskola a mezőgazdasági szakember képzésben elért kimagasló eredményeiért a száz éves jubileum alkalmából. MEZŐGAZDASÁGI SZAKMAI FÓRUM A megjelenteknek Magyar András mutatta be az iskola képzési rendszerét. Elmondta, hogy 250 hektáron gazdálkodnak, ami szántóföld és legelő. Rendeződik a lóbérci mintafarm helyzete, az állatok felvásárlása és a gépek visszavásárlása folyamatban van. Dr. Simon Attila István államtitkár helyettes a jelenlévőknek beszámolt arról, hogy milyen megfontolások vezették a minisztériumot az országban arra, hogy vállalja a mezőgazdasági képzést folytató iskolák fenntartását. Látják, hogy az iskoláknak szükségük van mintafarmokra, ezért visszakapják azokat, így a putnoki iskola is. Szilvássy Csaba a PIONEER Vetőmagforgalmazó Vállalat területi szakembere, agronómus a kukorica és napraforgó hibridek nemesítéséről tartott előadást, beszámolt arról a hatalmas fejlesztésről, ami 50 millió dollár értékben történt Szarvason és világviszonylatban is egyedülálló. Ismertette a 2014-ben induló mezőgazdasági projecteket. Ifj. Jankó Lajos bemutatta putnoki vállalkozását, s annak a véleményének adott hangot,hogy a mezőgazdasági képzésnek iskolarendszerben, s nem OKJ-s képzésben van igazi hatékonysága. Andók György az iskolatörténeti könyvét mutatta be, amely 1905-től szeptemberéig rögzíti az iskolában folyó oktatást. Magyar András a szakmai tanácskozást azzal a kéréssel zárta, hogy a jelenlévők vigyék hírét az iskola új képzéseinek a saját településeiken, hogy minél több diák kezdhesse a 2014-es tanévet a nagy múltú iskolában. Egerszegi Márta A CANTABILE KÓRUS SZERETETTEL MEGHÍVJA PUTNOK VÁROS LAKÓIT DECEMBER 22-ÉN 16 ÓRAKOR KEZDŐDŐ KARÁCSONYI KONCERTJÉRE. HELYE A PUTNOKI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM. KARVEZETŐ: SZŰCS KORNÉL LINUX AZ OKTATÁSBAN A Péczeli iskolában a 2013/14-es tanévtől kezdődően bevezetésre került az OpenEdu program keretein belül a Sulix (Linux) operációs rendszer, valamint az azt támogató szerver környezet, a SuliXerver. A szoftverek térítésmentesen igényelhetők a tanárok és a tanulók otthoni gépeire is, ingyenes alternatívát nyújtva a fizetős megoldásokkal szemben. A tapasztalatok kedvezőek, a diákok gyorsan megszokták és napi szinten használják az új, sokszínű, lehetőségekkel teli rendszert. Polgár Attila A Szerkesztőbizottsága nevében békés, boldog Karácsonyt kívánunk minden olvasónknak: Egerszegi Márta főszerkesztő Fábián Judit Horváth Ilona Placskó Klára Szakonyi Zsolt

4 4 50 ÉVES A GIMNÁZIUMI KÉPZÉS Putnok Város Önkormányzata és a Putnoki Tankerület szervezésében került sor arra a fórumra, melyen Dr. Hoffmann Rózsa közoktatásért felelős államtitkár asszony a Putnoki Tankerület iskoláinak vezetőivel találkozott. A vendéget Tamás Barnabás polgármester úr köszöntötte, majd Dr. Váradyné Nagy Andrea tankerületi igazgató mutatta be a tankerületet. Dr. Hoffmann Rózsa szólt a legutóbbi nemzetközi oktatási mérés siralmas eredményéről, ami még inkább alátámasztja a 3 és fél éve elkezdődött reformokat ban kezdett iskolába járni az a korosztály, amely részt vett a mérésben. Az akkori iskolarendszerben nem voltak igazán követelmények. Ma már a diákok és a tanárok számára egyaránt megfogalmazódtak az elvárások. A pedagógus társadalom számára a szeptemberi béremelés biztosította, hogy az értelmiségi átlagbérnek megfelelő anyagi ellátásban részesüljön. Januártól, majd szeptemberben ismét emelkedni fognak a pedagógus bérek. Egyetlen nagy államigazgatási rendszernek az átalakítása sem zökkenőmentes,türelmet, megértést és együttműködést kért a pedagógus kollegáktól. A résztvevők ezt követően kérdéseket tettek fel az államtitkár aszszonynak. Szó esett a zádorfalvi újbóli iskolanyitásról, az egységes Köznevelési törvényről és a Híd programról,a járásokban működő szakszolgálatok szakemberhiányáról, államtitkár asszony korábbi putnoki látogatásáról, a megalakult Pedagógus Kar szerepéről, a művészeti iskolák működéséről, az iskolaigazgatók választhatóságáról az önkormányzati választásokon. A Városházán tartott pedagógiai fórumot követően került sor a gimnázium udvarán Gomba Levente egykori igazgató emléktáblájának avatására az iskola névadó ünnepség keretében, amelyet az iskola vezetése egybekötött a gimnázium fennállásának 50. évfordulójára tartott ünnepséggel. Gombavató a Péczeli iskolában Pályaválasztás előtt állnak nyolcadikos tanulóink. Megérettek arra, hogy általános iskolai tanulmányaikat befejezve a középiskolában folytassák tanulmányaikat és járják a felnőtté válás rögös útját. A gomb, amit december 13-án a ruhájukra tűznek, egy kis jel, az iskolához tartozásra emlékezteti őket a későbbi években. Visszavárjuk őket,s szeretettel emlékezünk az együtt töltött évekre. Az eseményre az iskolába látogatnak a város, a tankerület vezetői, a gyerekek hozzátartozói. E.M. Az iskola közösségét és a meghívott vendégeket Sándorné Gyurcsik Erika intézményvezető köszöntötte. Beszédéből idézünk: Amikor Putnok Város vezetése 50 évvel ezelőtt beindította a gimnáziumi képzést, kiművelt emberfőket kívánt adni ennek a városnak, a régiónak, az országnak. Azóta sok jeles tanítvány és tanár munkálkodott azon, hogy ez a nemes cél megvalósuljon kezdetben Molnár József és Schág Dániel, később Gomba Levente és Magyar András igazgatók vezetésével. Iskolánk múltja és jelene mára már az ide járó diákok ezreit, családok generációit kapcsolja össze, kitárva előttük a tudás kapuját, az érzelmi és szellemi gazdagodás lehetőségét. Ma, amikor intézményünk felveszi Gomba Levente volt igazgató úr nevét és tisztelettel hajtunk fejet névadónk emléktáblája előtt, azoknak a pedagógusoknak is elismerjük és megköszönjük áldozatkész munkáját, akik az ő kollégáiként segítették őt, mindazoknak, akik öt évtizeden át nevelték és oktatták az iskola diákjait! Sajnos sokan már nincsenek közöttünk, de bölcs tanácsaik itt csengenek a fülünkben, hogy megőrizzük és továbbadjuk azokat. Magam is itt értettem meg József Attila üzenetét: Légy egy fűszálon a pici él, s nagyobb leszel a világ tengelyénél! Magyarországon, egy kis vidéki gimnáziumban is képes - tanár és diák isa fűszálon pici élként, a saját és környezete világát, tengelyként megfordítani. Nagy műveltségű, úriembernek ismertem meg Gomba Leventét, aki iskolája, a Putnoki Gimnázium érdekében képes volt minden társadalmi kihívásnak eleget tenni, aki egész életét egy kis, vidéki gimnáziumhoz kötötte, hogy Putnok város és az iskolaalapítók elvárásainak megfelelve, magához hasonló, kiművelt emberfőket képezzen hazánknak, a magyar nemzetnek. Gomba Levente életútjával, 32 éven át tartó igazgatói pályájával így vált méltóvá arra, hogy intézményünk felvegye nevét.

5 5 A GIMNÁZIUM GOMBA LEVENTE NEVÉT VETTE FEL Gomba Levente 1941-ben született Törökszentmiklóson. Általános iskolai és gimnáziumi tanulmányait szülővárosában végezte ben a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen biológia-kémia szakos tanári diplomát szerzett. Az egyetem elvégzése után biológia-földrajz szakos feleségével együtt került Putnokra. Az általános iskolával összevont, majd az önálló gimnáziumban tanított négy évig, amikor a megyei vezetés kinevezte az intézmény igazgatójának ben. A hetvenes évek elején a legfontosabb feladatának azt tartotta, hogy biztosítsa az iskola szaktanári ellátottságát és kialakítsa a szaktantermi rendszert. Vezetésével a hetvenes évek végére a Putnoki Gimnázium egyre ismertebb és elismertebb lett a városban, annak környékén és a megyében egyaránt. Irányítása alatt az iskolában családias légkör alakult ki, ami a mai napig is az intézmény egyik fő erénye. A középiskola szerkezetét folyamatosan, a társadalmi igényeknek megfelelően alakította. Az as évek elején az általános gimnáziumi képzéshez kapcsolódva bevezette az emelt óraszámú gyors- és gépírást és az államigazgatási képzést, ami szakképesítést adott a végzős diákoknak. Korszerűsíttette a gimnázium épületét tól az igazgatói teendői megnövekedtek, ugyanis a fenntartó összevonta a gimnáziumot és a mezőgazdasági szakközépiskolát Az összevont iskola az ő kezdeményezésére vette fel a szakközépiskolai rész alapítójának, Gróf Serényi Bélának a nevét 1991-ben. Ebben az évben beindította a gazdasszonyképzést, majd 1993-ban vezetésével valósult meg a ló bérci mintafarm. Lépést tartva a kor követelményeivel két számító- gépes szaktantermet alakított ki. A kilencvenes években a gimnáziumi képzésben újabb változásokat vezetett be: beindította a szakmunkások gimnáziumát, az emelt óraszámú angol és német nyelvi, valamint a belügyi rendészeti pályára előkészítő képzést. Támogatta az iskolai alapítvány létrehozását, vezetésének utolsó évében pedig a Tompa Mihály Szavalóverseny megszervezését, ami mára hagyománnyá vált a régióban. Nyugdíjba vonulása előtt gondoskodott a szakközépiskolai rész épületegyüttesének külső felújításáról. Aktív részese volt Putnok közéletének. Tagja volt a városi önkormányzat oktatási bizottságának. Szerepe volt abban is, hogy sportcsarnok épüljön, amely nemcsak az oktatást, hanem a város és környéke igényeit is kiszolgálja. Ennek elismeréseként október 17-én Putnok Város Képviselőtestülete ünnepi ülésén átvehette a Pro Urbe díjat. Gomba Levente igazgató úr munkája során mindig azt tette, amit az iskola érdeke megkívánt. Kollégáit hagyta dolgozni, biztosította önálló tevékenységüket. Diákjaiban is az embert tisztelte, vigyázott arra, hogy sose bántsa meg önérzetüket. Első és egyetlen munkahelyéről, ahol 36 éven át tanított, 32 éven keresztül volt igazgató, szeptemberében ment nyugdíjba. Munkásságát augusztus 20-a alkalmával a Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztje kitüntetéssel ismerték el. Nyugdíjas éveit tartalmasan töltötte családja körében. Lefoglalták az unokák, régi hobbija, a horgászás, a telken való tevékenykedés, az olvasás. Gomba Levente emberként és tanárként is évtizedeken át nyújtott követendő példát az intézménybe járó diákok, szüleik és a putnokiak számára. Váratlanul, súlyos betegségben hunyt el március 12-én. BEMUTATKOZOTT A LAKOSSÁGNAK A PUTNOKI JÁRÁSI HIVATAL november 28-án 9 órai kezdettel egységesen, országosan, minden megyében megtartották a Hivatalok Nyílt Napja elnevezésű programsorozatot. A rendezvény célja a kormányhivatalok szerteágazó területeinek bemutatása, a tevékenységek sokszínűségének és az emberközeli, ügyfélközpontú közigazgatás és szolgáltató állam, valamint az új közszolgálati életpályamodell megismertetése az állampolgárokkal. Változatos programok keretein belül mutatták be, hogyan is működik a kormányhivatal szakigazgatási szerveinek és a járási hivataloknak a munkája a mindennapokban. Emellett a Kormányhivatal ügyfélszolgálatai reggel 8-tól este 8-ig, hosszított nyitva tartással fogadták az ügyfeleket. Városunkban Tamás Barnabás országgyűlési képviselő, Putnok polgármestere köszöntötte a megnyitóra érkezőket, majd a Putnoki Járási Hivatal hivatalvezetője dr. Tanner János mutatta be a Putnoki Járási Hivatalt. A hivatal január 1-én alakult, 26 településen látja el feladatát, fő tartozik igazgatása alá. November 13-ig ügyben jártak el. A kis településeken ügysegédek segítségével állnak a lakosság rendelkezésére. A következő ügyintézéseket végzi: -személyazonosító igazolványnyal kapcsolatos ügyintézés -személyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolványnyal kapcsolatos ügyintézés -anyakönyvi ügyek -útlevéllel és úti okmányokkal kapcsolatos ügyintézés -jogosítványokkal kapcsolatos ügyintézés -egyéb gépjárműokmányokkal kapcsolatos ügyintézés -egyéni vállalkozói igazolványnyal kapcsolatos ügyintézés -ügyfélkapuügyintézés -mozgáskorlátozottak parkolási igazolványával kapcsolatos ügyintézés A fiataloknak tartott rendkívüli osztályfőnöki órán a hallottakról a tanulók kviz kérdésekre adott válaszokkal bizonyíthatták figyelmüket. A jó válaszokat ajándékokkal jutalmazták. Az ezt követő pályaválasztási fórumon Putnok két középiskolájának bemutatkozására került sor. Sándorné Gyurcsik Erika és Magyar András igazgatók ismertették a ös tanévben iskoláikban induló képzési formákat. A délutáni programban előadások hangzottak el a már felnőtt résztvevőknek. Demjén Zoltán hivatalvezető helyettes ismertette a hivatal működését, felépítését. Bányainé dr. Magicz Ildikó a Hatósági és Okmány- iroda vezetőjeként a szociális és okmányirodai ellátásról adott tájékoztatást, Győr Ágnes a gyámhivatal vezetője az alapvető gyermeki jogokról szólt, Elek Franciska a munkaügyi központ vezetőjeként a munkaügyi feladatokról tartott tájékoztatást. Az előtérben felállított pultnál szakemberek álltak a rendelkezésre. Az érdeklődők itt tájékozódhattak többek között a nők 40 év szolgálati viszonyának megszerzése elősegítéséről,a foglalkoztatás bővítését segítő bértámogatásról, a Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Programról, a munkába járással összefüggő terhek csökkentését célzó helyközi utazástámogatásról,a leggyakrabban előforduló eljárások ügymenetéről. Az egész napos program elérte célját, körültekintő szervezés,nagy érdeklődés jellemezte, sikerült igazán emberközeli módon bemutatni a járási hivatal működését. Egerszegi Márta

6 6 MEGÚJULÓ OKTATÁS, ÚJ KÉPZÉSI FORMÁK A SERÉNYI BÉLA MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁBAN Idén 100 éves intézményünk a jeles évfordulóra nemcsak a múltra való méltó emlékezéssel, hanem az új kihívásokra szabott változásokkal is készül. Ehhez igazodik megújuló képzési szerkezetünk is. Iskolánk múltja a sikeres agrárágazati oktatást erősíti. A négyéves szakközépiskolai képzésünk az állattenyésztő és növénytermesztő ismereteket nyújtó mezőgazdaság, valamint a gépészeti ismereteket adó mezőgazdasági gépész ágazati oktatást jelenti. A következő tanévtől ezeket a képzéseket 3 éves, azaz szakiskolai keretek között is tervezzük oktatni. A hozzánk jelentkező tanulók körében utóbbit, a hároméves képzési időn túl, vonzóvá teheti az állam által fizetett ösztöndíj is, ami tanulmányi eredménytől függően havi ezer forint is lehet. Az új szakképzési törvény lehetőséget biztosít a két képzési forma, a szakiskolai és a szakközépiskolai képzés közötti átjárhatóságra is. Aki nem elégedik meg az érettségi (vagy szakiskolai) bizonyítványával, további egy évre nálunk maradva technikusi végzettséget szerezhet. Jelenlegi és volt diákjaink számára nagy lehetőséget jelentenek az évek óta sikeresen működő pályázatok is. Ezek keretei között sok tanulónk végzi gyakorlatát a legkorszerűbb technológiai körülmények között dániai, németországi gazdáknál, Europass mobilitási igazolványt is szerezve. Megújuló arculatunkban fontos szerepet szánunk a következő tanévtől induló rendészeti ágazati képzésünknek is. Meghirdetését nagy sikernek könyvelhetjük el, hiszen a beiskolázásnak számító 40 km-es körzeten belül csak a mi iskolánk kapott erre a Belügyminisztériumtól engedélyt. Mivel ez a képzés rendészeti ágazati kerettanterve épül, a tanulók magas óraszámban tanulnak elméleti és gyakorlati rendészeti szakmai tantárgyakat (1200óra/4 év), biztos alapot nyújtva későbbi rendőri hivatásukhoz. Kiemelt előnye ennek a képzésnek, hogy aki nálunk végez, annak az érettségi utáni rendőrré válása másfél évre rövidül a kötelező két év helyett. Sok tanuló választotta eddig is intézményünket a kiegészítő juttatásainkért. A különböző csábító pályázati- és ösztöndíjrendszer mellett diákjaink kedvezményesen juthatnak B és T kategóriás vezetői engedélyhez. Mivel szakközépiskolánk ECDL-vizsgaközpont, saját tanulóinknak és más iskolák diákjainak lehetőségük van ezt a nemzetközileg elismert és sok munkahelyen előírt tanúsítvány megszerezni. Bízunk benne, hogy megújuló képzési arculatunk nemcsak a dicső múltra emlékezést teszi lehetővé számunkra, hanem megalapozza iskolánk következő 100 évét is, itt Putnokon, Gömör kapujában. Deme Zsolt intézményvezető-helyettes KÖZMEGHALLGATÁS A Belvárosi Művelődési Házban eleget téve törvényi kötelezettségének december 10-én Putnok Város Önkormányzata közmeghallgatásra hívta a városlakókat. Itt kell megjegyezni, hogy az impozáns nagyterem átadása óta méltó helyszíne a város rendezvényeinek. Tamás Barnabás polgármester úr emlékeztette a jelenlévőket arra, hogy 2010-ben kezdődött azaz államigazgatási reform, amely hatalmas változásokat hozott az eltelt 3 és fél évben. Putnokot érintően 8 főre csökkent a képviselő-testület száma, megalakult a Putnoki Járási Hivatal,állami fenntartásba kerültek a város iskolái. A megváltozott helyzet sok esetben szokatlan, de a város vezetése jó kapcsolatot ápol a járás és a tankerület vezetésével. Elmondta, hogy továbbra sem céljuk a putnoki lakosság sarcolása, nem tervezik a bérleti díjak és a szolgáltatások díjának emelését. A foglalkoztatási helyzetet elemezve beszámolt arról, hogy három esetben is komoly vállalkozás próbált a térségbe települni, amit a kellő szakember hiány akadályozott meg. Jelenleg a közfoglalkoztatásban tudnak több száz embernek jövedelmet biztosítani. Kiemelte annak az értékteremtő foglalkoztatásnak a jelentőségét, amit a Városgondnokság a Lódombon folytat, s amit példaértékűnek tart. Tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy mintakonyha létesítésére nyert pályázatot a város,ami mellé tartósító üzemet és vágóhidat szeretne létesíteni. Ezek megvalósítására újabb pályázatot fognak beadni. Felhívta a figyelmet arra, hogy bűncselekményt követ el az, aki feketén dolgozik, ugyanakkor segélyt is kap. Nagy örömmel beszélt arról, hogy Putnok járási központtá válásának milyen pozitív hatásai vannak a város életében. A járás területén 20 ezer ember él, akik a hivatalos ügyeiket itt intézik. Elmondta, hogy az ügyintézés könnyítése érdekében kormányablak létesül a járási hivatalban a közeljövőben. A városnak jelentős értékeként említette a középiskoláit, szólt arról, hogy a Sajóvölgye Focisuli keretében 1500 gyereket foglalkoztatnak, így várhatóan az iskolákban biztosított lesz a gyermeklétszám. A lakosság megértését kérte, hiszen ilyen nagy államigazgatási reform folyamata alatt kisebb, nagyobb hibák adódhatnak, de bízik abban, hogy a megindult gazdasági növekedés eredményeként a lakosság is érezni fogja a pozitív változásokat. E.M. NYÍLT NAPOK A PUTNOKI GIMNÁZIUMBAN Ha hozzánk jössz, otthon leszel! Ezt tapasztalhatták azok a nyolcadikos tanulók, akik felkeresték iskolánkat november végén és december elején a gimnáziumban szervezett nyílt napokon. Ugyanakkor azt is láthatták, hogy a diákbarát légkör mellett nagy hangsúlyt fektetünk a színvonalas oktatásra is. Ifjú vendégeink, az őket kísérő szülők és tanárok részt vettek angol, informatika és belügyi rendészeti órákon, fegyver- és önvédelmi bemutatókon, képzési tájékoztatón, számítógép-szerelési gyakorlaton, filmvetítésen. Találkoztak és beszélgettek az iskolába járó diákokkal és tanárokkal, saját maguk tapasztalhatták, hogyan zajlik egy nap a putnoki gimnáziumban. Reméljük, tudtunk segíteni a hozzánk ellátogatóknak, hiszen nehéz feladat tizennégy évesen egy egész életre szóló döntést meghozni. Szeretettel várjuk a következő képzéseinkre azokat a diákokat, akik a mi iskolánk mellett döntenek! 1. Emelt óraszámú nyelvi képzés (4 év, kód: 01) Angol vagy német nyelvből: 5 óra/hét, a humán tantárgyakat magasabb óraszámban tanulják a diákok. Nyári nyelvtanfolyamokat, külföldi tanulmányutakat szervezünk. Célunk: a közép- és emelt szintű érettségire, valamint idegen nyelvi továbbtanulásra felkészítés. 2. Emelt óraszámú informatikai képzés (4 év, kód: 01) Informatika órák: 5-6 óra/ hét, a reáltárgyakat magasabb óraszámban oktatjuk. A képzés része a programozás (C, Java, PHP), a számítógép-szerelés, hibakeresés. Cél: a közép- és emelt szintű érettségire, valamint informatikai irányú továbbtanulásra felkészítés. 3. Belügyi rendészeti pályára előkészítő képzés (4 év, kód: 02) (15 éves hagyományokkal) Önvédelem, dzsúdó, belügyi rendészeti ismeretek, úszás oktatása. Nem kötelező a belügyi rendészeti érettségi, de választható, és plusz pont jár érte rendészeti pályára való továbbtanuláskor. Biztonsági és vagyonőr tanfolyamokat igény szerint szervezünk. Célunk: a közép- és emelt szintű érettségire, a rendőr szakközépiskola fizikális alkalmassági és műveltségi felvételi vizsgájára való felkészítés. 4. Általános gimnáziumi képzés (4 év, kód:03) Normál óraszámmal folyó gimnáziumi képzés. Harmadik, negyedik évfolyamon lehet fakultációs tárgyakat választani igény szerint. Cél: a közép- és emelt szintű érettségire, valamint továbbtanulásra felkészítés. Az iskolánkba jelentkezőknek nem kell központi felvételi vizsgát írni. Pontszámukat az általános iskolából magukkal hozott jegyekből számoljuk ki (elérhető maximális pontszám: 50 pont). A 7. évfolyam év végi és 8. évfolyam félévi osztályzatainak összege a következő tantárgyakból: (magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv, egy a diák számára legkedvezőbb- természettudományos tantárgy/ rendészeti képzésben testnevelés). A belügyi rendészeti előkészítő képzésre jelentkezők számára fizikális alkalmassági felvételit tartunk, ami beleszámít a diák végső pontszámába. (Fekvőtámasz: a 30 másodperc, felülés: 1 perc, hajlított karú függés, 4 x 10 méteres ingafutás) Minden képzésben biztosítjuk a tanulóink részére: Választható második idegen nyelvként: angol, német, francia, orosz oktatását; ECDL vizsgára való felkészítést, a vizsga moduljainak letételét; részvételt vízi- és sí táborokban, külföldi tanulmányutakon. Várunk, légy te is a putnoki gimnázium tanulója! Ha hozzánk jössz, itthon leszel! A képzésekkel kapcsolatban információ kérhető a 0648/ vagy a 06-48/ telefonszámon. (OM: ). További tájékozódás: serenyigimn.uw.hu Sándorné Gyurcsik Erika mb.intézményvezető

7 Aki mostanában sétál a Városháza előtt, egy új zászlót üdvözölhet a régiek között, a székelyek zászlóját. Sokan kérdezhetik, miért lobog a miénk mellett? Az internetet használva próbálok erre feleletet adni és egyben a zászló jelentésére is rávilágítani. Semjén Zsolt szerint a székely zászló kitűzése kifejezi a Székelyföld melletti szolidaritást és az egységes magyarság hitvallását, neki hivatali szobájában a kezdetektől fogva ott van a székely zászló is a magyar nemzeti lobogó mellett. A nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes arra biztatta az önkormányzatokat és az egyes intézményeket, hogy tűzzék ki épületeikre a székely zászlót szolidaritásuk jelképeként február 12. A nemzeti szolidaritás jelképeként a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma (KMKF) plenáris ülése alkalmából Kövér László házelnök kezdeményezésére az Országgyűlés Hivatala kitűzte a székelyzászlót a Parlament Kossuth téri homlokzatára tájékoztatta az Országgyűlés sajtóirodája pénteken az MTI-t. KMKF plenáris ülésén Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes úgy fogalmazott: alapvető emberi jog a nemzeti közösségek szimbólumainak használata. 7 A SZÉKELY ZÁSZLÓ A kereszténydemokrata politikus köszönetet mondott azoknak a magyarországi önkormányzatoknak, amelyek erdélyi barátaink melletti szolidaritásuk jeleként kiteszik a székely zászlót. Németh Zsolt a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára beszélt arról, hogy zászlóháború dúl a Székelyföldön, azáltal, hogy Kovászna és Hargita megye kormánymegbízottai körlevélben tiltották meg a székely zászló kitűzését, szimbolikus agressziónak vagyunk szemtanúi. Ma már egyre több település tesz hitet székely testvéreink autonómiára való törekvése mellett, bátran kitűzik a székely nép zászlóját. Székelyföld területi autonómiáját követelték a résztvevők a közelmúltban a Székelyek Nagy Menetelésén. A demonstráción a háromszéki Kökös és Bereck között a legforgalmasabb főút mellett a résztvevők, akik a Székely Nemzeti Tanács felhívására a román közigazgatási reform ellen tiltakoztak, és önrendelkezést követeltek Székelyföldet alkotó három megyének. A szervezők sikeresnek ítélik a demonstrációt. Adataik szerint mintegy 120 ezren vonultak a tömegben. Gazda Zoltán, a Székely Nemzeti Tanács sepsiszéki elnöke szerint 53 kilométeres, összefüggő menetoszlopot alakítottak ki a résztvevők. A Székely Nemzeti Tanács elnöke szerint is sikeres volt a menetelés, annak ellenére, hogy a román hatóságok - szerinte - tudatosan bagatellizálják az eseményt. Izsák Balázs a Duna Híradójában azt mondta: a demonstráció bebizonyította, hogy Székelyföld autonómiája nem néhány ember ambíciója, hanem egész közösség áll mögötte. A 21. század előtt nem volt zászlaja a székelyeknek, mert 1876ig mindegyik székely szék mint önálló politikai egység a saját szimbólumait használta, utána pedig Trianonig a magyar állami szimbólumokat. A székely zászló, a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) hivatalos zászlója és lobogója, mely az egyetlen székely családból származó erdélyi fejedelem, Székely Mózes 1601-ből ismert névjeles zászlaja alapján égszínkék mezőben arany csíkkal készült, a névjegy helyett a székely szimbólumokkal Nap és Hold, a Nap csillagváltozata díszítve. Így a nyolcágú Nap-csillag a jelenlegi nyolc székely szék (Marosszék, Udvarhelyszék, Gyergyószék, Csíkszék, Miklósvár, Bardócszék, Sepsiszék, Kézdiszék, Orbaiszék) egységének a jelképe, a telőben levő Hold pedig a székelyek hitének, reményének és bizakodásának szimbóluma. Placskó K.

8 8 Mi is készülünk az ünnepre A TÁMOP A-11/ Gyerekesély az Ózdi kistérségben projekt keretében működő Közösségi Ház ez év tavaszán kezdte meg működését Putnokon. A Közösségi Házban már december elejétől készülődünk a ház gyermekközösségének első együtt töltött karácsonyára. Az ünnepre való ráhangolódást kézműves foglalkozásokkal indítjuk, melyeken adventi koszorút, ajtódíszt, angyalkákat, fenyőfadíszeket és mézeskalácsot készítünk közösen. Nemcsak a külsőségekre fektetünk hangsúlyt, hanem a belső, lelki értékekre, mint a szeretet, türelem, MÚZEUMI HÍREK kedvesebb beszéd, egymásra való fokozottabb odafigyelés. Beszélgetünk a gyerekekkel, hogy miként várják és készülődnek otthon az ünnepre és saját ötleteikkel, hozzászólásaikkal kiegészítve alakítjuk itt a házban a várakozást és ünneplést. Az ünnepi előkészülés része lesz a karácsonyi énekek hallgatása, közös éneklés, mesék olvasása és nézése. E várakozásban és készülődésben minden egyes tevékenységünkkel az emberek egymás iránti szeretetét szeretnénk kiemelni, hangsúlyozni. Mennyire fontos, hogy szeretnek és vannak, akiket szerethetünk. A szeretet megbecsülése és értékelése túl kell, hogy mutasson az elkészített tárgyakon, hiszen azáltal, hogy szeretünk, jobbá, szebbé és boldogabbá varázsolhatjuk a karácsonyi ünnepet. Lukács Anett Közösségi Ház vezető A Gömöri Múzeumban december 5-én nyílt a már hagyományos Karácsonyi ajándékkosár című kiállítás, melynek kiállítói: Barabás Zoltán - festmények Dérer Zsolt - méhészeti termékek Dugas Erika - selyem- és képfestmények Kalivoda Bettyna - kézműves termékek Mónus Ilona - Patchwork kézimunkák Szabóné Gaál Annamária mézeskalácsok Gömöri Népfőiskolai Egyesület Ízek Háza - gömöri termékei Hacsi Lászlóné, Kéméndi Gyuláné, Kriston Ferencné, Hajdúné Bodrogközi Rozália horgolt és vertcsipkék Németh Nóra - gyöngyékszerek Város Gondnokság Virágboltja - adventi asztali díszek LEGYENEK HÁLÁSAK! Régen a karácsony az egyik legnagyobb örömöt jelentette, a család együtt volt, összegyűlt mindenki az esti vacsorára. Az esti ünnepet a nagytakarítás előzte meg, az adventi hétvégéken lelki gyakorlatokkal, böjttel hangolódtak az eseményre. Közös tevékenység volt, hogy a család nőtagjai szaloncukrot készítettek és csomagoltak selyempapírba, és a fadíszítés. A vacsora nem a dőzsölésről szólt, hanem arról, hogy a család minden tagja körül ülje az asztalt. Az esthajnalcsillag feljövetele után került sor az ünnepi vacsorára, amely előtt azonban a gazda nem mulasztott el az udvaron a levegőbe lőni, és ezzel elkergetni a gonosz lelkeket. Eközben a gazdasszony mindent előre kikészített az asztalra, mert a vacsorát végig felállás nélkül kellett elfogyasztani. Imádkoztak, majd első fogásként mézbe mártott fokhagymát, dióbelet ettek, gonoszűző céllal. A karácsonyfa alatt az egész család, kicsik és nagyok egyaránt karácsonyi dalokat énekeltek és nagyon meghitt, békés hangulat uralkodott. A vacsora után pedig jöhetett az ajándékok kibontása, melyekben nem drága játékok voltak, hanem valami apróság, dió, gyümölcs, vagy saját kézzel készített ajándék. A ma is továbbélő szokások szerint a karácsonyi asztal elképzelhetetlen hal, bejgli, valamint dió és a család összetartását szim- bolizáló kerek alma nélkül. Sok helyen vacsora után ma is annyi szeletre vágnak egy almát, ahányan ülnek az asztalnál, mondván: amilyen kerek az alma, olyan kerek, összetartó legyen a család a következő esztendőben. Ezt tartsuk mindenki szem előtt, ebben a mai rohanó, anyagias világban, mondjanak megálljt egy pillanatra, álljon meg az idő. A legfontosabb a család, töltsenek együtt sok időt, hangolódjanak, készüljenek együtt az ünnepekre. Várják együtt a karácsonyt. Vonják be gyermekeiket a sütésbe-főzésbe. Figyeljenek oda egymásra, a szeretteikre, ismerőseikre. Amikor felcsillannak a fények, felcsendül a karácsonyi ének, szívüket töltse el a szeretet, a melegség, a hála érzése. Kerüljön előtérbe a vidámság, a derű, mosolyogjanak azokra az emberekre, akik ott lehetnek velünk, s gondoljanak azokra is, akik távol élnek, és nem sikerült megoldani, hogy a karácsonyt együtt töltsék. Mondjanak egy imát azokért, akik már nincsenek az élők sorába és azokért, akiknek nem adatik meg, hogy karácsonyuk legyen. Legyenek HÁLÁSAK azért ami van, a családért, a terített asztalért, az ajándékokért. Fejezzék ki, mondják ki szeretteiknek érzéseiket, gondolataikat, hiszen mindenkinek jól esik egy jó szó, egy köszönöm, hálás vagyok. A hála a negatív energiát pozitív energiává változtatja. Ha megnézik életüket, hogy miért is lehetnének hálásak, akkor rájönnek, hogy - szinte mindenért. És mindenkinek van oka, hogy valamiért, hálát mondjon. Ki miért mond köszönetet, ki miért hálás? ezt a kérdést tettem fel gyerekeknek, felnőtteknek, idősebb embereknek. Elsősorban Istennek, utána a szüleimnek, amiért becsületesen felneveltek. A gyermekeimnek, akik örömet és boldogságot hoztak az életembe. Az unokáimnak, akik minden nap vidámságot hoznak az életembe. Nem tudom felsorolni, nagy a rokonságom, és sok mindenkinek lehetne köszönetet mondanom. Anyukámnak, hogy mindig azon fáradozik, hogy nekem jó legyen és sok mindent megvesz nekem. Béke van végre a családban, helyreállt az anyagi helyzetünk, nagyon jó barátokra találtam, azt csinálom, amit szeretek. Hálás vagyok azért, hogy élek, mármint nem kell éheznem, van ház a fejem fölött, nem kell nélkülöznöm az élethez szükséges dolgokat. Valamint a barátaimnak, akik nincsenek sokan, de annál nagyszerűbbek. Az orvosoknak, akik nagyon súlyos betegségemből meggyógyítottak, és sikerült helyrejönnöm, és élhetek. Anyukámnak, aki egyedül nevelt fel, pedig kutyaütő rossz gyerek voltam, de mindig jó szóval embert faragott belőlem. A feleségemnek, aki 3 csodálatos gyermekkel ajándékozott meg. Minden örömöm bennük van. Elsősorban a szüleimnek, de minden embernek, aki az életben a boldogulásomat segítette. Anyukámnak, apukámnak, feleségemnek, gyerekeimnek, Istennek, hogy élek. Az életért, családért, barátokért, azért a szeretetért, amit tőlük kapok, és az eddig átélt élményekért. Hálás vagyok, a szüleimnek, hogy erőn felül is vállalták, hogy taníttassanak és elérjem célomat. Hálás vagyok a tanáraimnak, hogy mindig biztattak. A férjemnek, hogy a hosszú betegségem alatt is kitartott mellettem és ápolt engem. Istennek amiért megajándékozott engem az élettel, a szüleimnek, amiért hisznek bennem, segítenek nekem, mindig arra tanítottak, hogy soha ne adjam fel, végül a barátaimnak a támogatásukért. A sorsnak, és most órákig sorolhatnám, hogy kinek, miért. A szüleimnek, a gyermekemnek, a munkatársaimnak. A színekért, az ízekért, a jó illatokért, a reggeli napfényért, a naplementéért, a csillagos éjszakáért Szép az élet, úgy ahogy van. Horváth I.

9 9 Minden embernek kívánom, hogy találjon magának olyan tevékenységet... Mielőtt olvassák ezt az interjút, csukják be a szemüket. Az emlékeikből csalogassák elő a fahéj, a szegfűszeg, a méz, cukor jellegzetes illatának, ízének kavalkádját, ami ilyenkor advent idejében a mézeskalácsban ölt lelket. Ha mindezt sikerült felidézni, olvashatják a Szabó Lászlónéval, Annamarival készült beszélgetést, és a sorok végére garantálom, hogy kapnak hozzá még abból a szeretetből, amely az Ő személyiségéből sugárzik. Ha már érzik az illatot, olvassanak tovább. -A családban mindig is jelen volt a mézeskalács, gyerekkoromban is készítettünk, többé-kevésbé díszítettük is. - kezdtünk hozzá a beszélgetéshez, amikor ellátogattam hozzájuk. Barátságos családi hangulat, a levegő tele a karácsony illatával, pedig még messze van. Igazán ebből a lakásból egész évben ki sem fogy, hiszen Annamari szabadidejében mézeskalácssütéssel, díszítéssel foglalkozik. - Amikor már nekem is voltak gyerekeim, - folytatja - mi is elsősorban a karácsonyhoz kötöttük a mézeskalácsot. Ez után kezdett el jobban érdekelni. -Több receptet is kipróbáltál? -Igen, különböző recepteket használok az étkezésre szánt mézeskalácshoz és a dísztárgynak való süteményhez. Ami kimondottan dísztárgynak készül, az is ehető mézeskalács, semmi olyan anyag nincs benne, ami mesterséges, csak más az összetétele, amitől egy kicsit keményebb, egy kicsit tartósabb. Erős párára megpuhul, és sérülékeny lesz. - A receptedet elárulnád? - kérdezem, s közben már a teámat iszogatom, mert a háziasszony jön, megy, sürög, forog a konyha és az ebédlő között. -Természetesen, nagyon sok recept fellelhető manapság már az -Hol mutatkoztál már be? -A helyi adventi kiállításon kívül, Kazincbarcikán a Sajómenti Népművészeti Egyesület kiállításán, valamint a Sajó-Rima mentén című vándorkiállításon, ami a felvidékről indult, majd Putnokon Tiszaújvárosban és Ózdon mutatkozott be. -Hogy fogadják az emberek az alkotásaidat? -Nagyon motivál az emberek reakciója, mert nem tudják letagadni a tetszésüket és ez nagyon sok erőt ad nekem a folytatáshoz. interneten is. Amit én használok ahhoz 80 dkg liszt, 25 dkg cukor, 25 dkg méz, 25dkg margarin, vagy zsír szükséges - ez utóbbitól kifejezetten omlósabbá válik - 3 tojás, egy kávéskanál szódabikarbóna, ízlés szerint mézes fűszerkeverék szükséges. Ha valaki csak fahéjat és őrölt szegfűszeget tesz bele az is elégséges. Ez a tészta tulajdonképpen azonnal is süthető, de ha egy éjszakát a hűtőben áll, az csak javít rajta. Ha nem kimondottan fogyasztásra készítem, akkor kevesebb vajat teszek bele. A máz porcukor, és tojásfehérje keveréke. Egy tojásfehérjéhez 25 dkg porcukrot kell tenni, de nem kell felverni habnak. Először a fehérjéhez teszem a porcukor 2/3-át és kézi habverővel nagyon lassan krémmé keverem. Amikor már megáll a habverőn akkor jó a máz. Egy pici ecetet teszek hozzá. Nejlon tasakba töltöm, de csak kevés mennyiséget egyszerre, mert a kéz melegétől meglágyul. -Tud segíteni neked a családtagok közül valaki ebben a munkában? kérdezem, mert az asztal, a polcok tele vannak a szebbnél szebb figurákkal. -Ilyen szinten igazából csak én dolgozom. Amiben a család ilyenkor- egy kiállításra készülős időszakban - segíteni tud az a házimunka. A kisebbik fiam ba- rátkozik vele, tavaly is a barátainak, az osztálytársainak készített karácsonyra. -Mikor került ez a tehetség a nyilvánosság elé? - Pontosan nem tudom, de úgy 10 éve történt, hogy Újvári Marikának tudomására jutott az én tevékenységem, és ő javasolta, hogy készítsek a karácsonyi kiállításra néhány dolgot. Így mutatkoztam be először. A mézeskalácsot megelőzték a csuhé babák. Ezzel ma már kevesebbet foglalkozom. -Honnan veszed a témákat, a motívumokat? érdeklődöm, hiszen mint minden kézműves mesterségnek meg van az egyedisége. -Jelenleg a karácsony a fő téma, amihez elsősorban köthető a mézeskalács, de a szüreti témakörben is vannak darabok, és a húsvéthoz kapcsolódva is, pl.: háromdimenziós tojások, amelyekkel még idén próbálkoztam először. Főként a népi motívumokat alkalmazom. Nagyon szeretem a nagymamám negyvenes évekbeli kézimunka újságait, könyveit, a horgolásmintákat. Egy komplett riselt terítő motívuma is fellelhető a darabok között. -Olyan egyenes vonalak vannak rajta, hogy elgondolkodtat, hogyan csinálod? kérdezem, s már elő is kerül a tojásfehérjéből, cukorból készült anyag, és Annamari húzza a vonalakat. A keze olyan magabiztosan jár, mint amikor a tanító nénik már az ezredik gyöngybetűt kanyarítják a huszadik gyerek füzetében is ugyanolyan szépségben. -Mikor van erre időd? -Este és hétvégén. Mindenkinek kell valamilyen olyan tevékenység, ami más, mint a napi rutinmunka, ami kikapcsolja. Mindenkinek arra van ideje, amire akarja. Nem nézem az órát, hogy meddig készül egy-egy darab, mint ősszel, amikor szintén egy kiállításra készültem, azt vettem észre, hogy már nincs a család körülöttem és nem értettem hová tűntek, miért mentek be a szobába. Akkor jöttem rá, hogy már éjjel két óra van, így érthetően lefeküdtek aludni. Minden embernek kívánom, hogy találjon magának olyan tevékenységet, mint nekem a mézeskalács készítés. Fontos az, hogy átérezzük, milyen, amikor karácsonykor saját készítésű ajándékkal lephetjük meg azokat, akiket szeretünk. Ha tudom, hogy kinek készül, még személyre szólóbb az ajándék.

10 10 EGY IGAZI HÖLGY Bemutatjuk a kilencven éves Kocsis Györgynét munkatársként az ózdi Állami Biztosítónál foglalkoztattak. Sárika nénit mindenki úgy ismeri, mint aki rendezetlen külsővel soha nem lép ki az utcára. Kora ellenére fürgén járja az útját, az őt érdeklő eseményekre ma is ellátogat. Ezért fogalmazódott meg bennem a cím: ő egy igazi hölgy. Hogyan ünnepeltétek meg a kilencvenedik születésnapodat? Megkérlek, beszélj az életedről! Putnokon születtem, és itt élek azóta is, hat-nyolc évet kivéve, ugyanis férjemet a MÁV főtisztviselőjeként gyakran helyezték az ország különböző részére dolgozni, így nekem és a gyerekeinknek is költöznünk kellett. Három család játszott meghatározó szerepet életemben: a Győr-, a Sahin- és a Polónyi-család. E népes família tagjaként cseperedtem föl testvéremmel, Piroskával együtt. Öcsénk, Béla 10 évvel utánunk született. Polónyi Béla a keresztapám volt, aki édesapám nővérét vette feleségül. Két lányával, Irénkével és Klárival gyermekkorom óta szeretetteljes kapcsolatban vagyok. Édesanyám, Sahin Erzsébet egyedüli lányként négy fiútestvér mellett nevelkedett. János és Sándor gazdálkodott, István út-vasút mérnök, Gyula pedig kántortanító lett. Mindhárom református család tagjai Istenfélő, hazájukat szerető emberekként élték szorgalmas, dolgos életüket. Szüleim szavakkal talán nem is, hanem -szinte észrevétlenül- példás, becsületes, másokat tiszteletben tartó életvitelükkel és munkájukkal neveltek minket. Természetesen az Isten tisztelete is része volt életünknek. Vasárnap délelőttönként jártunk templomba. Akkoriban a református fiatalságnak volt egy egylete. Hétvégenként Német Károly lelkész úr vagy a felesége, Anci néni foglalkozott velünk sok szeretettel és hozzáértéssel: színdarabokat is tanított be nekünk, sőt gyakran elvitt bennünket kirándulni. Nagygazdának számítottatok? Azt hiszem igen -később, az 50-es években az akkori hatalmasságok elvették mindenünket: földet, szőlőt, erdőt, gépeket, sőt az állatokat is -, de gyerekként én ezt nem éreztem. Felcseperedvén, szüleim sok-sok türelemmel megtanítottak mindenféle ház körüli munkára: csirkét, tyúkot, kacsát nevelni, az utóbbit hizlalni, tömni; borjakat, teheneket megetetni. Emlékszem, édesapám még fejőszéket is csináltatott nekünk, így fejni is megtanultunk. A mezőn szénát, lucernát szárítottunk s szedtünk össze. Ezeken kívül még a konyhakertben is tevékenykedtünk. Most öreg fejjel és ésszel viszszagondolva ezekre az évekre, tudom, nem volt haszontalan időtöltés mindezeket elsajátítani, hiszen később hasznát vettem a tudásomnak, és a mindennapos tevékenység életem része lett. A harmincas negyvenes években hogyan szórakoztak a fiatalok? Abban az időben iskolába jártunk: ki polgáriba Putnokon, ki gimnáziumba Miskolcra. A nyarunk viszont szabad volt mindannyiunknak. A forró nyári napokat a Sajón töltöttük. Akkoriban a folyónak készítettek egy mesterséges medret, az Új Sajót. Ennek a vize hajtotta a Gőzmalmot. A malom előtt építettek egy zsilipet. Ha a malom működött, a zsilipet kinyitották, ha nem dolgozott, akkor lezárták. Ilyenkor az Új Sajóban állt a víz, mely sokkal melegebb volt, mint a folyó vize. Mi, fiatalok itt lubickoltunk, míg a kisgyermekes családok a sekélyebb vizű régi Sajóban strandoltak. Akkor is rendeztek többféle bált Putnokon, ahová mi, fiatal lányok elmehettünk, természetesen szülői kísérettel. Aztán ott volt a VÁM Vendéglő, amely estenként megtelt beszélgető, cigányzenét hallgató férfiakkal. A zenészek időnként kitelepedtek hangszereikkel az utcára, s ott muzsikáltak. Mi, fiatalok ezalatt párosával sétálgatva az úton, hallgattuk a szép magyar nótákat. Mikor kerültetek vissza Putnokra? Az ötvenes években, amikor a férjemnek felmondtak a vasútnál. Így hazajöttünk két apró gyerekkel. Anyáméknak nagy háza volt ugyan, de oda lakót telepítettek be, így anyósomék kisebb házában zsúfolódtunk össze. Repka Lajos, jó barátunk volt az, aki ebben a kilátástalan helyzetben segítségünkre sietett, és munkát szerzett a férjemnek az Észak-Magyarországi Vegyiműveknél. Mikor kezdtél a technikumban dolgozni? A gyerekeim már nagyobbak voltak, a fiam Pesten, a lányom Sárospatakon tanult. Jobban ráértem, s nézegettem, hová tudnék elmenni dolgozni 45 éves koromban. Kasza Pálné segítségével kerültem a technikumba. Kezdetben hat órában foglalkoztattak mindenesként, majd bedolgoztam magam, és élelmezésvezető lettem. Nyugdíjasként is itt dolgoztam 60 éves koromig. Ezután még néhány évig külsős Novemberben töltöttem be a 90. életévemet. Úgy terveztem, hogy ezt a napot szűk családi körben ünnepeljük meg. Boldogan készülődtem egy éttermi közös ebédre. Csak a megérkezés után derült ki, hogy szűk családi körről szó sincs. Ugyanis a lányom és az unokám már nyár óta szervezték a meglepetés-partit számomra. Megkerestek minden rokont, egyeztették az időpontot és a helyszínt. Így nagy ámulatomra egymás után gyülekeztek a szeretteim. Meghatódva, könnyes szemmel fogadhattam gyermekeim, unokáim, dédunokáim, keresztfiam és gyermekei valamint testvérem családja köszöntését. Örömmel töltött el az is, hogy Tamás Barnabás polgármester úr és felesége jelenlétével és köszöntésével megtisztelt akkor engem. Örökké emlékezetes marad számomra ez a nap. Az akkor elhangzott sok kedves mondat közül álljanak itt befejezésképpen lányom szavai: ÉDESANYÁMNAK Kilencven éves vagy, és még mindig a miénk. Kívánom, hogy sokáig tartson meg az ég. Hálát adok az Istennek, hogy ilyen jól vagy, Bízom a kegyében, még sokáig jól tart. Én hiszem, hogy azért rosszak nem lehetünk, Azért tart meg Téged jó egészségben nekünk. Szeretünk ugyanúgy, ahogy Te minket, Féltve, törődve őrizünk is Téged. Nagyon jó anya vagy, nagymama és dédi, Nekünk ez ajándék, nagy öröm megélni. Te vagy a mi kincsünk, s vigyázunk reád, Ahogy Te tetted, most mi teszszük, MAMÁNK. Kiadja: Putnok Városi Televízió Nonprofit Kft Putnok, Rákóczi út 2. Felelős kiadó: Szendrei Júlia - Putnok Városi Televízió Nonprofit Kft. ügyvezetője. Fotó: Putnok Városi Televízió. HUISSN Főszerkesztő: Egerszegi Márta. A szerkesztőbizottsági tagok: Horváth Ilona, Fábián Judit, Placskó Klára, Szakonyi Zsolt. Szedés, tördelés, nyomda: Printer-Partner Kft Sajópálfala, Szabadság u. 20. Tel.: / Placskó Klára

11 11 Éltető víz A Péczeli Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola két hetedik osztályos tanulója (Kolarovszki Bettina, Szalka Nóra) vett részt az Aggteleki Nemzeti Park által kiírt, Éltető víz című rajzpályázaton, ahol eredményesen szerepeltek és részt vehettek a november 18-án Bódvaszilason megtartott díjátadó ünnepségen, ahonnan emléklappal és sok hasznos új ismerettel tértek haza. Felkészítő tanáruk Bíró Zsoltné volt. Gratulálunk nekik a szép eredményért! Polgár Attila Tisztelt Putnokiak! A Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karának végzős hallgatójaként szakdolgozati témámnak régiónk és Putnok integrációs fejlesztését jelöltem meg. Rendkívül fontosnak tartom az Önök véleményét, hogy melyek azok a fejlesztési területek és irányok, amelyekkel kiemelten foglalkozni kell a város és a térség érdekében. Hiszem és vallom, hogy mindig az alulról érkező kezdeményezések az életszerűek. Kérem, ötleteivel tiszteljen meg és segítse munkámat, hogy később egy átfogó fejlesztési terv keretein belül közösen tudjunk térségünk és Putnok gazdasági, társadalmi felzárkóztatásáért hatékonyan tenni! Ötleteit, véleményét, a címre várom! Köszönettel: Czeglédi Sándor ME-GTK; Tel.: Református bál Sokan megtapasztaltuk már, hogy adakozni jó, s ha segíteni tudtunk embertársunkon valamilyen élethelyzetben, jó érzés töltött el bennünket. A Bibliából idézve Pál levele a galatákhoz 6, így szól: A jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk. Ezért tehát, míg időnk van, tegyünk jót mindenkivel, leginkább pedig azokkal, akik testvéreink a hitben. E gondolatok jegyében szerveződött immár negyedik alkalommal a putnoki református gyülekezet jótékonysági bálja november 16án. Az összefogásnak köszönhetően sikerrel valósíthatják meg tervüket, a bál bevételéből lehetőség nyílik templomuk kerítésének megjavítására, s a jó szándékú emberek adakozásának köszönhetően az összegből fordítani tudnak a templom tetőzetének javítására is. Mert egy ember jóakarata kevés lehet, de a közösségi összefogás jelentős eredményeket hozhat. A bálon a vendégeket a helyszínt biztosító intézmény vezetése nevében Egerszegi Márta köszöntötte, majd Dérer Zsolt tiszteletes és Tamás Barnabás országgyűlési képviselő, polgármester szólt a megjelentekhez. Putnoki fiatalok fellépésének tapsolhatott a báli közönség: Barta Patrícia, Szabó Judit Fanni és Szakonyi Stella léptek fel. A két utóbbi fiatal felkészítője György Józsefné volt. A báli protokollt követve látványos és rendkívül szép nyitótáncot mutatott be Dérer Zsolt feleségével, Tünde asszonnyal. A bálozók hangulatáról Molek Csongor gondoskodott. Árulkodó számok -Más a helyzet viszont a színes kártyák tekintetében November 24-én a 15. fordulóval lezárult a felnőtt labdarúgócsapatunk számára az NBIII-as bajnokság őszi küzdelem sorozata. A szezon végi szokásos értékelő elkészítésében ezúttal Negrutz Ágoston klubelnök segédkezett statisztikai adatokkal szolgálva. -15 mérkőzés után 8 győzelem, 4 döntetlen és 3 vereség a csapat mérlege. 28 pontot gyűjtve 62%os teljesítménnyel a 4. helyen áll a tabellán az együttes. értékel a PVSE vezetője. -Mondhatni az egész keret besárgult ősszel, 19-en kaptak sárga lapot, 3-an pirosat sokszor fölösleges és meggondolatlan szabálytalanságokért. Biztosan mondhatom, hogy a jövőben ezért komoly szankciókat fog érvénybe léptetni a szakvezetés. vereség a mérleg, ami átszámolva közel ugyanez a teljesítmény. A tanúság ebből, hogy hazai környezetben egyértelműen jobban kell teljesíteni a tavasszal. -Mit tükröznek a számok, ha a hazai és idegenbeli produkciót vizsgáljuk? -28 gólt rúgtunk 15 meccsen és 18-at kaptunk -Nagyon hasonló teljesítményt. Itthon 8 meccsünk volt ősszel, négyszer nyertünk, egy vereség és háromszori pontosztozkodás. Ez 62%-os produkció. Idegenben 4 győzelem, 1 döntetlen és 2 -Egy mérkőzés kivételével mindig sikerült gólt szereznünk, ez dicséretes, de sajnos védelmi hibákból is összeszedtünk jó néhányat. A védőmunkánkon szintén javítani kell különösen figyelmet szentelve a rögzített szituációknak. -A keretből 10 játékos szerzett gólt, ketten pedig kiemelkedőt nyújtottak az ősz folyamán. -Igen. Szabó Ádám és Serban Florentin 5-5 találattal vezeti a házi góllövő listát, az pedig örvendetes, hogy ennyien hozzá tudtak tenni a csapat szekerének haladásához. Ez tükrözi a gárda egységességét. -December közepétől pihenő, tervez-e a klubvezetés játékos mozgást a télen? -Valószínűleg 4-5 labdarúgó távozhat, illetve érkezhet a kerethez. Egy biztos, továbbra is célunk a bajnokság megnyerése. Ehhez kérjük szurkolóink segítségét a tavasszal, megköszönve természetesen szponzoraink támogatását, kiemelve a Puebla Kft-t, az ÉHG Zrt-t, Putnok Város Önkormányzatát. Úgy vélem összefogva jobb hazai teljesítménnyel meg lehet a bravúr. Szakonyi

12 12 IX. Gömör Posta Kupa November 23-án immár kilencedik alkalommal került megrendezésre a Gömör Posta Kupa kispályás labdarúgó torna, melynek Városi Sportcsarnokunk biztosított helyszínt. Régiónk legjobb postás teremfocistái ezúttal is rangos mezőnyben kergethették a bőrt a trófeákra vadászva. -Egy kupasorozat fontos állomása a mai mondja Gajdos Imre, a putnoki posta vezetője. Mindegyik tornára jellemző a kitűnő rendezés, a magas színvonal és a sportszerűség, remélem így lesz ma is. A kilencedik hazai szervezésű megmérettetésre a Putnok Ózd válogatott mellett Dévaványa, Debrecen, Miskolc, Kazincbarcika és testvérvárosunk Tornalja legjobb kézbesítő focistái fogadták el meghívásunkat, nemzetközi porondra terelve így a sorozatot. Természetesen nem csak házigazdaként, de hogy egészséges vagyok. A sport bármilyen formában csodákra képes. Elég, ha csak a saját példámat hozom fel. Testmozgás, fair-play, egészség, siker. Mindezt a mai megmérettetés képes lesz nyújtani, már csak ezért is érdemes volt Putnokra látogatni. drukkerként is itt ülök most a lelátón, egyértelműen dobogós helyezést várva a mieinktől. elmondása szerint mindig szívesen nyilatkozik a sajtónak, szerencsére velünk sem tett kivételt. Illusztris vendéggel is büszkélkedhetett aznap a rendezvény. A debrecei Postás Sport Egyesület képviseletében megtisztelte jelenlétével az eseményt Novák Ferenc, a Magyar Olimpiai Akadémia tiszteletbeli tagja, Guiness-rekorder, Hajós Alfréd díjas világjáró kerékpáros. A félkarú biciklikirályként is emlegetett 82 éves sportember saját től vagyok a Debreceni Postás Sport Egyesület tagja, 41 évig dolgoztam postai kerékpáros kézbesítőként. 550 ezer kilométert tekertem le eddig fél karral, háromszor kerültem be a Guiness-rekordok könyvébe, négy kontinensen járva összesen ötven ország nevezetességeivel ismerkedetem meg. A biciklizés az életem. Ennek köszönhetem, Nos, a postás társadalom büszkeségének igaza volt. Remek hangulatú meccseken potyogtak a gólok, hozva a teremlabdarúgás minden szépségét. Sportszerű, nagy iramú, technikás focit bemutató mérkőzéseken dőlt el a helyezések sorsa egészen a fináléig. A döntőben a házigazda alakulat a miskolci gárdával küzdhetett meg drámai végkifejletet teremtve, hiszen csak büntetőrúgások döntöttek az első hely sorsáról, ezúttal a megyeszékhelyiek javára. A díjak kiosztásában Dr. Tanner János a Putnoki Járási Hivatal vezetője segédkezett, elismerését szavakkal is kifejezve a postás sportemberek aznapi produkciójáért. Szakonyi

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B OM azonosító: 201286 Telephely kód: 001 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482-367 E-mail: gimnazium@nagylaszlo-komlo.sulinet.hu

Részletesebben

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Szakközépiskola Nagy László Gimnáziuma 7300 Komló, Alkotmány u. 2. OM azonosító: 201286 Telephely kódja: 013 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482367 E-mail:

Részletesebben

Serényi Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola. Rendészeti ágazati képzés

Serényi Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola. Rendészeti ágazati képzés Serényi Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola Rendészeti ágazati képzés A képzésről: 4 éves (9-12. évfolyam) Rendészeti ágazati szakközépiskolai kerettantervre épül A Belügyminisztérium és a VM együttműködésével

Részletesebben

Derecskei I. Rákóczi György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

Derecskei I. Rákóczi György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Derecskei I. Rákóczi György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 50 ÉVES A RÁKÓCZI Középiskolai Intézményegység Gimnázium Szakközépiskola Kollégiumi Intézményegység Gimnáziumi képzés A gimnáziumi oktatás

Részletesebben

Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola

Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola Az iskola szakmaszerkezeti felépítése: A Szakképesítés (képzési program) Jelentkezés időtartama Ssz. kimenetelének határmegnevezése hónap

Részletesebben

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Az iskola neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Az iskola OM-azonosítója: 028300

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2012-2013-as tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák!

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kedves Szülők! Kedves Diákok! Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kiadványunkkal tájékoztatni szeretnénk leendő diákjainkat, szüleiket, osztályfőnökeiket a 2015-2016. tanévben indítandó osztályainkról.

Részletesebben

Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató

Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató OM azonosító: 200886 Cím: 3900 Szerencs, Ondi út 1. Telefon: 47/362-533 47/361-444 47/362-132 Fax: 47/362-533/102-es

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2017/18

Felvételi tájékoztató 2017/18 Felvételi tájékoztató 2017/18 Tomori Pál Magyar - Angol Két tanítási nyelvű Közgazdasági Szakgimnázium Cím: 1223 Budapest, Művelődés utca 21-27. Telephely kód: 001 Telefon: 06 1 362-1551 OM azonosító:

Részletesebben

Alapítás éve: 1997 Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakgimnázium és Szakközépiskola Tel/Fax.: 36/

Alapítás éve: 1997 Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakgimnázium és Szakközépiskola Tel/Fax.: 36/ Alapítás éve: 1997 Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakgimnázium és Szakközépiskola 3300 Eger, Mátyás király út 165. Tel/Fax.: 36/516-8 E-mail: igazgato@iqpont.hu Honlap: www.iqpont.hu

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz)

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz) GYŐRI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. utca 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító:

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2011-2012-es tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2011-2012-es tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2011-2012-es tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

Képzési idő. Tagozat kód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő Humán gimnázium (angol olasz)

Képzési idő. Tagozat kód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő Humán gimnázium (angol olasz) GYŐRI SZOLGÁLTATÁSI SZC KRÚDY GYULA GIMNÁZIUMA, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLÁJA, TURISZTIKAI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA 9024 Győr, Örkény I. utca 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu

Részletesebben

Általános tudnivalók. Szakközépiskolai képzések

Általános tudnivalók. Szakközépiskolai képzések Bereczki Máté Kertészeti, Élelmiszeripari és Mezőgazdasági - Gépészeti Szakképző Iskola 6500 Baja, Szent Antal u. 96. OM azonosító: 027975 Honlap: www.bereczki-baja.hu Telefon: (79) 423-744 Igazgató: Horváth

Részletesebben

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ SZENT BENEDEK ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Budapesti Tagintézménye OM száma: 201410 TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A Magyar

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol)

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol) KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu, honlap: www.krudy.gyor.hu

Részletesebben

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar. 9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.hu Igazgató: Horváth Éva Pályaválasztással kapcsolatos információk:

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Igazgató neve: Molnár György Pályaválasztási felelős neve: Gajdácsi Andrea igazgatóhelyettes Intézmény egyedi kódszáma:101496

Igazgató neve: Molnár György Pályaválasztási felelős neve: Gajdácsi Andrea igazgatóhelyettes Intézmény egyedi kódszáma:101496 Információ a 2017-2018. évi Megyei Pályaválasztási Tájékoztatóhoz Intézmény neve: Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakgimnázium és Szakközépiskola Intézmény címe: 3300 Eger, Mátyás király

Részletesebben

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító: 030716

Részletesebben

Tervezett képzési formák, tagozatok, osztályok, szakmacsoportok és ezek belső kódszámai: Képzési szakképzési célcsoportok:

Tervezett képzési formák, tagozatok, osztályok, szakmacsoportok és ezek belső kódszámai: Képzési szakképzési célcsoportok: Információ a 2016-2017. évi Megyei Pályaválasztási Tájékoztatóhoz Intézmény neve: Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakközépiskola és Szakiskola Intézmény címe: 3300 Eger, Mátyás király

Részletesebben

Tiszakécskei Móricz Zsigmond Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola Beiskolázási Tájékoztatója

Tiszakécskei Móricz Zsigmond Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola Beiskolázási Tájékoztatója Tiszakécskei Móricz Zsigmond Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola Beiskolázási Tájékoztatója 6060 Tiszakécske, Erkel fasor 10. Telefon: 76/441-255, Fax: 76/440-063 OM azonosító:

Részletesebben

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA I. A KÉPZÉS PEDAGÓDIAI CÉLJA: Az általános műveltséget erősítő előképzettség, valamint a szakmacsoportos alapozó ismeretek megszerzése után a szakmai elméleti és gyakorlati ismeretek

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015-2016-os tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar. 9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.hu Igazgató: Horváth Éva Pályaválasztással kapcsolatos információk:

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium 2890. Tata, Új út 19. Tel/Fax.: 34/ 587-580 E-mail: javorka@javorka-tata.sulinet.hu Internet cím: www.javorka-tata.sulinet.hu

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁRI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM 9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. OM azonosító: Telephely kódja: 002

MOSONMAGYARÓVÁRI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM 9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. OM azonosító: Telephely kódja: 002 MOSONMAGYARÓVÁRI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM 9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 576-627 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.hu Igazgató: Horváth Éva Fogadóóra: szerda:

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 46483/2010. J a v a s l a t a 2011/2012. tanévben indítható középiskolai és szakiskolai osztályok meghatározására

Részletesebben

Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium

Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium Felvételi tájékoztató a 2016/17 os tanévre Az iskola mottója : Legfontosabb adatok Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium e mail.: honlap: OM azonosító: 036723 "A míveletlen föld csak gazt terem, A lélek

Részletesebben

Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. felvételi tájékoztató

Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. felvételi tájékoztató Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola felvételi tájékoztató 2016/2017 BEMUTATKOZÁS Iskolánkban 60 év óta folyik kereskedelmi és vendéglátóipari szakemberek képzése.

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Bolyai János Gimnázium és Kereskedelmi Szakközépiskola 2364 ÓCSA, Falu Tamás u. 35. Telefon/Fax: 29/378-045 Honlap: www.bogim.hu E-mail: gimi@bogim.hu OM azonosító: 032552 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Középiskolánk

Részletesebben

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola 201202 KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA a. tanév középfokú beiskolázásához A középfokú iskolába történő jelentkezés rendjét és a felvételi eljárás szabályait

Részletesebben

Tárgy: Tájékoztató a munkaerőpiaci esélynövelés programjának 2006. évi megvalósulásáról a megyei fenntartású közoktatási intézményekben.

Tárgy: Tájékoztató a munkaerőpiaci esélynövelés programjának 2006. évi megvalósulásáról a megyei fenntartású közoktatási intézményekben. Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám. 125/2007. Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Művelődési, Kisebbségi,

Részletesebben

Az encsi székhelyintézmény beiskolázási ajánlata Gimnázium. Szakközépiskola

Az encsi székhelyintézmény beiskolázási ajánlata Gimnázium. Szakközépiskola Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Váci Mihály Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium OM azonosító: 200598 Az encsi székhelyintézmény beiskolázási ajánlata Gimnázium Felvehető Évfolyamok száma Osztályok Osztály

Részletesebben

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu Beiskolázási tájékoztató a 2015/2016-os tanévre Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium OM azonosító: 032549 2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

Részletesebben

A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda és Sportiskola tájékoztatója a 2017/2018. tanévben induló tanulmányi

A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda és Sportiskola tájékoztatója a 2017/2018. tanévben induló tanulmányi A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda és Sportiskola tájékoztatója a 2017/2018. tanévben induló tanulmányi területek képzési struktúrájáról Tájékoztató a tagozatokról

Részletesebben

Szakközépiskola. E-mail cím: titkarsag@keri-szolnok.sulinet.hu Honlap elérhetőség: www.keri-szolnok.sulinet.hu Tel.: (56) 800-130 Fax.

Szakközépiskola. E-mail cím: titkarsag@keri-szolnok.sulinet.hu Honlap elérhetőség: www.keri-szolnok.sulinet.hu Tel.: (56) 800-130 Fax. Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola OM azonosító: 201166 Kereskedelmi és Vendéglátóipari Tagintézmény Akkreditált ECL Nyelvvizsga-szervező Központ Azonosító: 036025 Tagintézmény-vezető: Dr.

Részletesebben

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló Újvárosi városrészi nap LEADER rendezvény Beszámoló A rendezvény helyszíne: 6800 Hódmezővásárhely, Széchenyi tér A rendezvény időpontja: 2012. július 21. A Visszhang utcai Olvasókör 12 éve rendezi meg

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

2017-ben is vár benneteket a fennállásának 67. évébe lépő Székesfehérvári Szakképzési Centrum Jáky József Szakgimnáziuma

2017-ben is vár benneteket a fennállásának 67. évébe lépő Székesfehérvári Szakképzési Centrum Jáky József Szakgimnáziuma 2017-ben is vár benneteket a fennállásának 67. évébe lépő Székesfehérvári Szakképzési Centrum Jáky József Szakgimnáziuma Cím: 8000, Székesfehérvár, Deák Ferenc u. 11. Tel/fax: 22/315-012 E-mail: titkarsag@jaky.hu

Részletesebben

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20 Az iskola neve: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Címe: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 1. Telefon/fax: 06-56/390-002 E-mail: tmbercsenyi@gmail.com Igazgató: Kocsis

Részletesebben

Diósgyőri Gimnázium. A 2013/2014-es tanévben induló képzések

Diósgyőri Gimnázium. A 2013/2014-es tanévben induló képzések Diósgyőri Gimnázium OM azonosító: 029262 Cím: 3534 Miskolc Kiss tábornok 42. Tel/Fax: 46/370-701 E-mail: suli@dig-misk.sulinet.hu Honlap: www.dig-misk.sulinet.hu A 2013/2014-es tanévben induló képzések

Részletesebben

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola FELVÉTELI a 2013-2014-es tanévre Szakközépiskola 01 KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉP (német) (1 osztály 34 fő) 02 NYELVI ELŐKÉSZÍTŐS

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Gépipari Szakközépiskolája

Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Gépipari Szakközépiskolája Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Gépipari Szakközépiskolája A történetünk 1950-ben alapították (Állami Vas-Fém-Gépipari Gimnázium) 1955-1991. Latinka Sándor Gépipari Technikum 1993-tól

Részletesebben

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu Beiskolázási tájékoztató a 2016/2017-es tanévre Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium OM azonosító: 032549 Telephely kódja: 001 2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail:

Részletesebben

GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA E-mail: gimnazium@mnamk.hu Internet: www.mnamk.hu OM azonosító: 027939 BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ Az MNÁMK képzési kínálata

Részletesebben

EURÓPA BAPTISTA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

EURÓPA BAPTISTA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM EURÓPA BAPTISTA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM Tel.: (46) 530-474 E-mail: Web: OM azonosító: 200315 Igazgató neve: Szász Tamás Pályaválasztási felelős: Molnárné Vaszily Nóra GIMNÁZIUM Az alábbi képzési

Részletesebben

Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás)

Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás) Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás) 1. A felvételi vizsgák jelentkezési határideje: 2014. december 9. (kedd)-ig jelentkezés a hat és a négy, illetve öt évfolyamos képzésre jelentkezők

Részletesebben

Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA ÉS SZAKISKOLÁJA

Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA ÉS SZAKISKOLÁJA Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA ÉS SZAKISKOLÁJA Cím: 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5 Telefon: 75/ 541-269,

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben induló osztályok:

A 2016/2017. tanévben induló osztályok: Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum BÉKÉSY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 1174 Budapest, Széchenyi u. 9-11. Telefon: +36-1-256-16-73 +36-1-257-00-32 OM azonosító: 203061 Telephely kód: 002 Nyitott kapuk

Részletesebben

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280 Kedves Tanuló! Bizonyára nehéz feladat előtt állsz, hiszen döntened kell arról, hogy milyen iskolában akarsz tanulni az elkövetkezendő néhány évben. Tájékoztatónkkal szeretnénk számodra segítséget nyújtani,

Részletesebben

Badacsonytomaj, 2009.február Csizmarik Béláné igazgató

Badacsonytomaj, 2009.február Csizmarik Béláné igazgató Tisztelt Szülők! Gyermekük életében hamarosan bekövetkezik a nagy változás: iskolás lesz. Szülőként én is átéltem ennek az időszaknak minden izgalmát, szorongását, teli ezernyi kérdéssel: Vajon hogy boldogul

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2016-2017-es tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2016-2017-es tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016-2017-es tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. május 24-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. május 24-i rendkívüli ülésére Új napirendi pont 20. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 24-i rendkívüli ülésére Tárgy: A 2012/2013. tanévben indítható középiskolai

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

és vállalkozz nagy tettekre... attempt great things...

és vállalkozz nagy tettekre... attempt great things... EURO Szakiskola és Szakközépiskola, Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium EURO Vocational School and Secondary Technical School, Bilingual Baptist Secondary Grammar School és vállalkozz nagy tettekre...

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A törvény 2012. szeptember 1-jén lép hatályba, de legtöbb intézkedése késleltetve, illetve fokozatosan kerül bevezetésre,

Részletesebben

Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Múzeumi nap 2.

Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Múzeumi nap 2. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Karácsony fénye Múzeumi nap 2. Múzeumi nap 2. tematika Múzeumi nap helye és ideje:

Részletesebben

Szegedi Szakképzési Centrum Déri Miksa Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája OM azonosító száma: /004

Szegedi Szakképzési Centrum Déri Miksa Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája OM azonosító száma: /004 Szegedi Szakképzési Centrum Déri Miksa Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája OM azonosító száma: 203052/004 Cím: 6724 Szeged, Kálvária tér 7. Telefonszám: 62/424-874, 62/426-955 Fax: 62/547-039 E-mail: igazgato@derimiksa.hu

Részletesebben

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában.

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. A 2016-2017. tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Időpont Esemény 2016. 08.31. Tanévnyitó értekezlet. (nevelőtestület) 2016. 09. 01. Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. 2016. 09. 05-ig Jelentkezés

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA OKTATÁSI, MŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA OKTATÁSI, MŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA OKTATÁSI, MŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS Hajdúhadház Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 0. május 4 -én tartandó rendkívüli -

Részletesebben

13/2015. (III. 6.) EMMI rendelet Intézményvezetői segédanyag

13/2015. (III. 6.) EMMI rendelet Intézményvezetői segédanyag Az emberi erőforrások miniszterének 13/2015. (III. 6.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

Részletesebben

HISZK_Kalmár_PÁV_adatlap_2011

HISZK_Kalmár_PÁV_adatlap_2011 HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA KALMÁR ZSIGMOND TAGINTÉZMÉNY OM azonosító száma:029678 Cím: 68 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zs. u. 7-9. Telefonszám 62-222-246 Fax

Részletesebben

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola Budapest www.bankidonat.net Iskolánk névadója: Bánki Donát 1859. június 6. Bakonybánk 1922. augusztus 1. Budapest Korának legnagyobb gépészmérnöke

Részletesebben

Tisztelt Érdeklődő! Tájékoztató. a kereskedelmi- és a közgazdasági szakgimnáziumi (régebbi nevén szakközépiskola) tagozatra való felvételről

Tisztelt Érdeklődő! Tájékoztató. a kereskedelmi- és a közgazdasági szakgimnáziumi (régebbi nevén szakközépiskola) tagozatra való felvételről Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja azt a munkát,

Részletesebben

iskolai híradó MÁR A KAPUBAN VÁRTA AZ ISKOLÁBA ÉRKEZŐKETA MIKULÁS MI VAN, HA NEM SZERET? DE NEHÉZ ELHINNI, HOGY MINDENT TUD!

iskolai híradó MÁR A KAPUBAN VÁRTA AZ ISKOLÁBA ÉRKEZŐKETA MIKULÁS MI VAN, HA NEM SZERET? DE NEHÉZ ELHINNI, HOGY MINDENT TUD! iskolai híradó Budapest III. kerületi Önkormányzat Óvoda, Általános Iskola,Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény III. Szellő utca 9-11. 1035 www.szelloegymi.hu 2012. február 5. évf. 5. 5 szám

Részletesebben

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december Előszó KÖZSÉGI TÁJÉKOZTATÓ Bakonypéterd Község Önkormányzatának kiadványa Tisztelt Bakonypéterdi Lakosok! Szeretném megköszönni azt az összefogást, amit az elmúlt időszakban tanúsítottak azért, hogy megszépüljön

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2013-2014-es tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2013-2014-es tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013-2014-es tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 Felnőttképzési akkreditációs szám: 01056-2008 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: miok@mail.datanet.hu

Részletesebben

Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium OM azonosító száma:

Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium OM azonosító száma: Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium OM azonosító száma: 029743 Cím: 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 6-8. Telefonszám: 62/548-936 Fax: 62/548-936 E-mail: rmgszeged@gmail.com Honlap: www.radnoti-szeged.sulinet.hu

Részletesebben

Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2010/11-es tanévre

Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2010/11-es tanévre Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2010/11-es tanévre Iskolánk bejárata Karácsonyi hangverseny Szüreti nap, gólyaavató Görögországi kirándulás A felvételi eljárás Az iskolánkba

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Hevesy György Általános Iskola pedagógiai programjának módosítása

Részletesebben

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság!

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság! Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság! Élve az Médiatanács által elfogadott és február 1-től 45 napon át érvényben lévő javaslattételi lehetőséggel, az alábbiakban összefoglaljuk a Közszolgálati

Részletesebben

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1.

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Adventi zsongás Múzeumi nap 1. Múzeumi nap 1. tematika Múzeumi nap helye és

Részletesebben

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola FELVÉTELI a 2015-2016-os tanévre TANDÍJ NINCS! Szakközépiskola Összesen 6 osztály 204 tanuló, ebből 2 osztály turizmus szakirány érettségi

Részletesebben

Javaslat a Csefkó György tanterem és emléktáblája települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat a Csefkó György tanterem és emléktáblája települési értéktárba történő felvételéhez 1 Javaslat a Csefkó György tanterem és emléktáblája települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Ádámné Farkas Beáta (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. május 10. (település, dátum) (P. H.)

Részletesebben

ZRÍNYI IFJÚSÁGI KÖR. Kiművelt emberfők által tenni nagy nemzetté a magyart (Széchenyi István) Mi a Zrínyi Ifjúsági Kör (ZIK)?

ZRÍNYI IFJÚSÁGI KÖR. Kiművelt emberfők által tenni nagy nemzetté a magyart (Széchenyi István) Mi a Zrínyi Ifjúsági Kör (ZIK)? Benedek Zsuzsanna ZRÍNYI IFJÚSÁGI KÖR Kiművelt emberfők által tenni nagy nemzetté a magyart (Széchenyi István) Mi a Zrínyi Ifjúsági Kör (ZIK)? A ZIK a Buenos Airesben több mint 50 éve működő hétvégi magyar

Részletesebben

Debreceni Vegyipari Szakközépiskola. szakmai ágazati alapozás, szakképzés. Kedves Érdeklődők!

Debreceni Vegyipari Szakközépiskola. szakmai ágazati alapozás, szakképzés. Kedves Érdeklődők! Debreceni Vegyipari Szakközépiskola szakmai ágazati alapozás, szakképzés Kedves Érdeklődők! Miért éppen a Vegyipari? Miért jó itt tanulni? Sokakban vetődnek fel ezek a kérdések a pályaválasztáskor. A válaszokhoz

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról

Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról Iskolánk sajátos arculatának hosszú évtizedek óta meghatározó eleme a német nemzetiségi

Részletesebben

Intézményünk, a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója

Intézményünk, a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Intézményünk, a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Az iskola neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Az iskola OM-azonosítója:

Részletesebben

Tantárgyi struktúra és óraszámok. (2014/2015. tanévtől)

Tantárgyi struktúra és óraszámok. (2014/2015. tanévtől) Tantárgyi struktúra és óraszámok (2014/2015. tanévtől) Tantárgyi struktúra és óraszámok Kötelező tantárgyak és óraszámok Óraterv a helyi tantervekhez 7 12. évfolyam hat évfolyamos gimnázium Tantárgyak

Részletesebben

Székesfehérvári Szakképzési Centrum FELNŐTTOKTATÁS

Székesfehérvári Szakképzési Centrum FELNŐTTOKTATÁS Székesfehérvári Szakképzési Centrum FELNŐTTOKTATÁS Tudnivalók: DIÁKOKNAK A felnőttoktatásra vonatkozó külön rendelkezések Ha a tanuló a nyolc évfolyamos általános iskola elvégzése esetén 17., gimnázium

Részletesebben

Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán

Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán Miért? Alapvető fontosságúnak tartjuk, hogy az itt élő, illetve Tatán tanuló fiatalok megismerkedjenek az őket körülvevő környezettel, a város történetével és nevezetességeivel.

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.4. pályázat hírei, a megvalósítás eseményei, krónikája, dokumentumai. Kompetencia alapú oktatás a Szegvár- Mártély ÁMK Forray Máté

A TÁMOP 3.1.4. pályázat hírei, a megvalósítás eseményei, krónikája, dokumentumai. Kompetencia alapú oktatás a Szegvár- Mártély ÁMK Forray Máté A TÁMOP 3.1.4. pályázat hírei, a megvalósítás eseményei, krónikája, dokumentumai Kompetencia alapú oktatás a Szegvár- Mártély ÁMK Forray Máté Általános Iskolájában 2009. május 27. fontos dátum iskolánk

Részletesebben

Felvételi a GUNDEL-ben

Felvételi a GUNDEL-ben Felvételi a GUNDEL-ben BVHSZC = Budapesti Vendéglátó és Humán Szakképzési Centrum (összesen 9 iskola) Közös (!) oktatási azonosító: 203078 Négy vendéglátó szakképző iskola Dobos C. József Szakképző Iskola,

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA Az Vállalkozói Szakgimnázium, Szakközépiskola és Gimnázium 1211 Budapest, Táncsics M. u. 78. OM azonosító: 035497 www.adu-iskola.hu www.facebook.com/aduiskola iskola@adu-iskola.hu Telefonszám: 276-0512

Részletesebben

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő A lelkesedés nagyon fontos a siker elérése érdekében, lelkesedni pedig csak olyan dolog iránt tud az ember, amit szeret is. Amikor hivatást választunk érdemes tehát figyelembe venni az érdeklődési területeinket,

Részletesebben

Köznevelési törvény. A hatályba lépés fontosabb dátumai

Köznevelési törvény. A hatályba lépés fontosabb dátumai Köznevelési törvény A hatályba lépés fontosabb dátumai 2012. szeptember 1. Ekkor lép hatályba a nemzeti köznevelésről szóló törvény, de legtöbb intézkedése késleltetve, illetve fokozatosan kerül bevezetésre.

Részletesebben