Mórahalom és térsége Foglalkoztatási Paktum. Gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztési előrejelzés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mórahalom és térsége Foglalkoztatási Paktum. Gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztési előrejelzés"

Átírás

1 2018. IV. negyedév Mórahalom és térsége Foglalkoztatási Paktum Gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztési előrejelzés Készült a FOGLALKOZTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉS MÓRAHALOM TÉRSÉGÉBEN című, TOP CS azonosítószámú projekt keretében. Készítette: Paktumiroda 6782 Mórahalom, István király út 8., II. emelet

2 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés Mórahalom és térsége gazdasági-foglalkoztatási helyzetének bemutatása Munkaerő-kínálat bemutatása Munkaerő-kereslet bemutatása Foglalkoztatási adatok Közfoglalkoztatási adatok Gazdasági szervezetek Beruházások és ipar Várható tendenciák bemutatása Mellékletek A munkaerő-kínálat bemutatása A munkaerő-kereslet bemutatása A foglalkoztatási adatok ismertetése A közfoglalkoztatás alakulása A gazdasági szervezetekre vonatkozó adatok, tendenciák Beruházások és ipar Prognózis Felhasznált adatok listája, forrásai és közzétételének gyakorisága... 24

3 1. Bevezetés A gyorsjelentés célja és háttere A Mórahalom és Térsége Foglalkoztatási Paktum negyedéves gazdasági és foglalkoztatási gyorsjelentést tesz közé abból a célból, hogy a gazdasági és munkaerő-piaci szereplők rendszeres időközönként átfogó képet kapjanak a járás, valamint a megye aktuális gazdasági és munkaerőpiaci helyzetéről. A gyorsjelentés valamennyi érintett szereplő számára kiindulási alapot nyújt, nemcsak egyfajta általános szintű tájékozódáshoz, hanem a fejlesztési irányaik meghatározásához, valamint a rövid- és hosszú távú fejlesztések megtervezéséhez is. A negyedéves gazdasági és foglalkoztatási gyorsjelentés közvetlen célja tehát az, hogy a megalapozott döntések meghozatalához szükséges, a különböző adatbázisokban fellelhető információkat egy dokumentumban, strukturált formában mutassa be rendszeres időközönként. A gyorsjelentésből a következő közhiteles forrásból származó adatok ismerhetők meg: Munkaerő-kínálatra vonatkozó adatok: Nyilvántartott álláskeresők száma, valamint a munkavállalási korú népességhez viszonyított aránya Pályakezdő és tartós munkanélküliek száma, a nyilvántartott álláskeresőkhöz viszonyított aránya Segélyezésre jogosultak száma Munkaerő-keresletre vonatkozó adatok: A bejelentett új álláshelyek száma Támogatott és nem támogatott új álláshelyek száma A bejelentett betöltetlen álláshelyek negyedév végi záróállománya Foglalkoztatási adatok Az alkalmazásban állók számának megoszlása nemzetgazdasági ágak szerint Fizikai és szellemi foglalkoztatottak száma Havi bruttó/nettó átlagkereset Közfoglalkoztatottak száma, a közfoglalkoztatási mutató/közfoglalkoztatási ráta alakulása Gazdasági szervezetek: Regisztrált gazdasági szervezetek száma gazdasági ág és gazdálkodási forma szerint Beruházások és ipar: A gazdasági szervezetek beruházásainak értéke és indexe gazdasági ágak szerint A megyei székhelyű ipar termelési és értékesítési adatai Várható tendenciák a foglalkoztatásban Minden adatkörben az elérhető legfrissebb adatokat mutatjuk be, valamint biztosítjuk az adatok térbeli és időbeli összehasonlíthatóságát: 2/26

4 Egyfelől - ahol szakmailag indokolt - feltüntetjük a regionális és országos adatokat is; másfelől az elemzett időszak adatai mellett bemutatjuk az előző negyedév/félév és az előző év azonos negyedévének/félévének adatait is. Jelen dokumentum alapvetően a október - december közötti adatokra épül, de egyes adatok esetében az elérhetőségtől függően ettől eltérő időszak is bemutatásra kerül. A gyorsjelentésben szereplő adatok számításáról, illetve a felhasznált forrásokról a Negyedéves gazdasági és foglalkoztatási gyorsjelentés összeállításának módszertana című dokumentum nyújt tájékoztatást. A gyorsjelentés az alábbi fejezetekből áll: Bevezetés A gyorsjelentés rövid bemutatása, céljának, szerepének és felépítésének ismertetése Mórahalom és térsége gazdasági-foglalkoztatási helyzetének bemutatása Áttekintő elemzés valamennyi érintett adatcsoportról a releváns adatok alapján Várható tendenciák bemutatása Munkaerő-piaci prognózis a hivatalos 12 hónapos előrejelzések alapján Mellékletek Részletes táblázatok az adatokról a folyamatos nyomon követhetőség érdekében 3/26

5 2. Mórahalom és térsége gazdasági-foglalkoztatási helyzetének bemutatása 2.1. Munkaerő-kínálat bemutatása Álláskeresők száma: Mórahalom és térsége területén IV. negyedévében a nyilvántartott álláskeresők száma átlagosan 1432 fő volt, amely a munkavállalási korú (15-64 éves) népesség 3,23 %-a. Ez az érték magasabb mind a Csongrád megyei mutató (2,45 %), azonban alacsonyabb a Dél-Alföld (3,40 %) és az országos értéknél is (3,61 %). Az álláskeresők száma 2017.IV. negyedévében 1571 fő volt, melyhez képest IV. negyedéves értéke (1432 fő) 8,84 %-os csökkenést mutatott. Pályakezdő álláskeresők száma: IV. negyedévében a nyilvántartott pályakezdő álláskeresők számáról nem állt rendelkezésre járási adat, így a Csongrád megyei átlagot vettük alapul. A megyénkben az álláskeresők 10,35 %-a (709 fő) volt pályakezdő a vizsgált időszakban, mely érték a régiós aránynál valamivel magasabb (9,63 %), valamint az országos átlagot is meghaladja (9,53 %). A fiatalok elhelyezkedését több tényező nehezítheti: a munkakeresők nem megfelelő képesítése, a magasabb végzettségűek esetében pedig a megfelelő munkahelyek hiánya, valamint a munkatapasztalat hiánya. 4/26

6 Legalább 365 napja álláskeresők száma: A térségben az álláskeresők 26,02 %-a (373 fő) legalább 365 napja szerepel a nyilvántartásban. A tartós munkanélküliség országos és régiós szinten is nagy problémát jelent, az érintettek munkaerőpiaci integrálthatósága nehéz. Mindezek ellenére a térségben IV. negyedévében Csongrád megyében (1465 fő) 21,40 % jobb volt a helyzet, mint ugyanebben az időszakban a dél-alföldi régióban (7339 fő) (24,71%), valamint az országos átlagtól is alacsonyabb (65985 fő) mely 27,11 % meghaladja a térségünk mutatóit. 5/26

7 Járadék típusú ellátásban részesülők száma: A térségben IV. negyedévében összesen 279 fő részesült járadék típusú ellátásban, 226 fő segély típusú ellátásban, és 285 fő kapott foglalkoztatást helyettesítő támogatást. A munkaerő kínálatot nagyobb mértékben emelhetik a csoportos létszámleépítések az adott negyedévben. Az NFSZ-hoz a vizsgált időszakra vonatkozóan csoportos létszámleépítésre vonatkozó bejelentés Csongrád megyében 44 főről érkezett Munkaerő-kereslet bemutatása Üres álláshelyek száma: IV. negyedévében összesen 6110 db üres állás helyet jelentettek be Csongrád megye foglalkoztatási osztályain. A nyilvántartott összes üres álláshelyből 4356 db támogatott, 1754 db nem támogatott álláshely volt. A támogatott álláshelyek kategóriája főként a közfoglalkoztatást foglalja magában. 6/26

8 2018. IV. negyedévének a végén a betöltetlen álláshelyek záró állománya 1320 db volt, mely az előző negyedévhez (1639) képest csökkenést mutat Foglalkoztatási adatok A Központi Statisztikai Hivatal adatbázisából a foglalkoztatottakról 2017 évre vonatkoztatva állnak rendelkezésre adatok, ezért ezeket jelenítjük meg ebben a fejezetben. Emellett fontos megjegyezni, hogy a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat nyilvántartott álláskeresőkre vonatkozó adatbázisától eltérően a KSH nem egy adott hónap vagy negyedév adatait mutatja be, hanem az adott év januárja óta eltelt időszakot átlagolja III. negyedévében Csongrád megyében az alkalmazásban állók létszáma fő volt melyből fizikai: fő míg szellemi fő. Ez a szám évben fő volt, tehát együttesen 693 fővel növekedett. A munkavállalók megoszlása 54,8 %-a fizikai, 45,2%-a szellemi munkát végzett III. negyedéves időszakában. A gazdasági ágak között a legnagyobb foglalkoztatónak az ipar és az oktatás minősült, előbbi ágazatban főnek, utóbbi ágazatban főnek biztosítottak kereseti lehetőséget. Jelentős, főt meghaladó alkalmazotti létszámmal rendelkezett a kereskedelem, gépjárműjavítás (12151 fő), valamint a humán-egészségügyi, szociális ellátás ( fő), a többi ágazatra fő alatti foglalkoztatotti létszám volt jellemző III. negyedévében a havi bruttó átlagkereset meghaladta a forintot ( Ft). Ezen belül a fizikai foglalkozásúak átlagosan bruttó Ft-ot, míg a szellemi foglalkozásúak forintot kerestek. Ezek az értékek alacsonyabbak az országos értékhez képest, amely Ft volt. A megye nettó átlagkereset növekedése évhez képest 12,6% -kal nőtt, Ft-ról Ft-ra emelkedett. A nettó bérek nagysága azonban még mindig elmaradásban van az országoshoz képest, mely Ft. 7/26

9 2.4. Közfoglalkoztatási adatok A Mórahalmi járásban a közfoglalkoztatásban részt vevők havi átlagos létszáma januárdecember között 372 fő volt, a Kisteleki járásban 269 fő, míg a Szegedi járásban 893 fő volt. A közfoglalkoztatási mutató 1 ugyanezen térségekben 1,97%, 2,29% és 0,67% volt. A közfoglalkoztatási ráta 2 36,18%, 38,04%, valamint 20,70% volt I-IV. negyedévében Csongrád megyében a közfoglalkoztatásban részt vevők havi átlagos létszáma 4149 fő volt, a közfoglalkoztatási ráta pedig 36,50%-ot ért el. A dél-alföldi régió többi megyéjét is megvizsgálva, Csongrád megyében 36,50% közfoglalkoztatási ráta, ugyanakkor Bács-Kiskun megyében csupán 31,65%, míg Békés megyében 45,84%. A magyarországi értékekhez viszonyítva a Mórahalmi járás közfoglalkoztatási mutatója (1,97%), Szegedi járásban 0,67% alacsonyabb az országos értéknél. 1 a közfoglalkoztatottak aránya a munkavállalási korú éves népességen belül 2 a közfoglalkoztatottak zárónapi létszámát viszonyítja a közfoglalkoztatottak és a nyilvántartott álláskeresők zárónapi létszámához 8/26

10 2.5. Gazdasági szervezetek Mórahalmi Járásban A foglalkoztatásban meghatározó szerepet töltenek be a gazdasági szervezetek. A KSH 2018.III negyedévben db gazdasági szervezetet tartott nyilván, ami az előző év azonos időszakához képest 1,6 %-os kismértékű növekedést mutat Beruházások és ipar A KSH I-III. negyedévben a beruházások összértéke: millió Ft, ez 5,8 %-os emelkedés mutat az előző év azonos időszakához képest. A végrehajtott beruházások nagymértékben befolyásolják a megyében megjelenő munkaerőkeresletet, hiszen a fejlesztések új munkahelyek megjelenését generálhatják. Kiemelt ágazat az épületek építmények mely millió Ft-ot ért el, gépek, berendezések, járművek: import millió Ft, hazai millió Ft. Az egy alkalmazásban állóra jutó termelés évben ezer Ft volt, míg ugyanez az érték 2016-ban csak ezer Ft volt III. negyedévben ez az érték ezer forint volt, nem hasonlítható össze, mivel ez évesen göngyölített érték. Azonban időarányosan jónak ítélhető. A megyei székhelyű ipari termelés I-III. negyedévben millió forintra tehető. Az értékesítés összértéke millió Ft-ot, amelyből belföldi értékesítésre millió Ft, 51,33%export pedig millió Ft értéket tett ki, mely 47,77 % -a az összes értékesítésnek. A régió megyéi közül Bács-Kiskun megye esetében a legnagyobb a beruházások teljesítménye ( millió Ft), Békés megye értéke ( millió Ft) lemarad a Csongrád megyeitől ( millió Ft). 9/26

11 Mórahalmi Járásban Várható tendenciák bemutatása Az NFSZ legutóbb közzétett munkaerő-gazdálkodási felmérése III. negyedévi, ennél frissebb adatok nem állnak rendelkezésre. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat minden negyedévben elkészíti a munkaerő-gazdálkodási felmérését júliusában a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) 49. alkalommal hajtotta végre a Negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérését (a továbbiakban: NMF). A megszólított munkáltatók száma 18,3 ezer volt. A beérkezett, elemzésben felhasználható adatlapok száma 12,4 ezer db-ot tett ki. A beérkezett válaszok alapján Csongrád megyében június 30-hoz viszonyítva szeptember 30-ig összességében növekedni fog a foglalkoztatottak létszáma 1,1 %-kal 10/26

12 . Az NMF szerinti létszámváltozás közfoglalkoztatás nélkül: Terület Várható létszám Fő Fő % Csongrád megye ,1% Dél-Alföld ,8% Magyarország ,2% Amennyiben a foglalkoztatottak létszámába a közfoglalkoztatottakat is beleszámoljuk, a változás lényegesen alacsonyabb a megyében: június 30-án a foglalkoztatottak létszáma Csongrád megyében várhatóan csak 0,7%-kal több, mint közfoglalkoztatás nélkül. A régióban szintén 0,7%-kal, míg országos szinten 1,2%-kal fogja csak meghaladni a június 30-i szintet. Mindez közvetett módon a közfoglalkoztatás jelentőségének mérséklődését vetíti elő, de az adatokat az is befolyásolhatja, hogy az érintett szereplők még nem látják pontosan előre a közfoglalkoztatási célra rendelkezésre álló állami forrásokat. Az NMF szerinti létszámváltozás közfoglalkoztatással együtt: 11/26

13 Terület Várható létszám Fő Fő % Csongrád megye ,7% Dél-Alföld ,7% Magyarország ,2% 12/26

14 4. Mellékletek 4.1. A munkaerő-kínálat bemutatása A nyilvántartott álláskeresők a munkavállalási korú népesség %-ában Mórahalom és térsége Csongrád megye Dél-Alföld Magyarország IV. negyedév 3,66 2,69 3,58 3, III. negyedév 3,48 2,59 3,60 3, IV. negyedév 3,23 2,45 3,40 3,61 Pályakezdők aránya a nyilvántartott álláskeresőkön belül Mórahalom és térsége Csongrád megye Dél-Alföld Magyarország IV. negyedév NA 10,61 10,33 10, III. negyedév NA 11,38 10,61 10, IV. negyedév NA 10,35 9,63 9,53 Tartós munkanélküliek aránya a nyilvántartott álláskeresőkön belül Mórahalom és térsége Csongrád megye Dél-Alföld Magyarország IV. negyedév 26,89 24,89 26,63 28, III. negyedév 24,89 21,49 24,39 26, IV. negyedév 26,02 21,40 24,71 27,11 Nyilvántartott álláskeresőkre vonatkozó adatok időbeli összehasonlítása Mórahalom és térsége IV. negyedév III. negyedév 2018.IV. negyedév Nyilvántartott álláskeresők száma összesen Ebből Tartós munkanélküliek Csoportos létszámleépítési bejelentések által érintett létszám Járadék típusú ellátásban részesítettek száma Segély típusú ellátásban részesítettek száma FHT-ban RSZS-ben részesítettek száma Mellékletek 4.2. A munkaerő-kereslet bemutatása A támogatott és nem támogatott új álláshelyek számának alakulása Csongrád megyében Nem támogatott Támogatott 2017.IV. negyedév III. negyedév IV. negyedév /26

15 Bejelentett betöltetlen álláshelyek száma Csongrád megyében IV. né III. né IV. né A foglalkoztatási adatok ismertetése Az alkalmazásban állók száma gazdasági ág szerint I-III. né Csongrád megye Gazdasági ág Fizikai foglalkozású Szellemi foglalkozású Összesen Fizikai foglalkozású Szellemi foglalkozású Összesen előző év azonos időszaka = 100,0 Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat ,8 114,3 104,3 Bányászat, kőfejtés ,0 118,2 127,3 Feldolgozóipar ,6 102,4 101,8 Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondi ,5 111,3 102,6 Ipar, víz- és hulladékgazdálkodás nélkül ,3 103,8 101,9 Vízellátás, szennyvíz gyűjt., kez., hulladékg ,5 99,8 95,1 Ipar ,8 103,5 101,4 Építőipar ,2 95,8 100,4 Kereskedelem, gépjárműjavítás ,2 110,2 104,3 Szállítás, raktározás ,1 102,4 106,0 Szálláshely-szolg., vendéglátás Információ, kommunikáció Pénzügyi, biztosítási tevékenység ,7 91,0 91, ,2 95,3 93, ,8 124,5 122,5 Ingatlanügyletek ,8 102,7 94,2 Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység ,8 99,8 96,7 Adminisztratív és szolgáltatást támogató ,7 40,7 68,3 t Közigazgatás, védelem; ,1 103,9 98,7 kötelező társadalomb. Oktatás ,0 102,1 101,9 Humán-egészségügyi, szociális ellátás ,8 102,2 94,3 Művészet,szórakoztatás szabadidő ,4 107,9 112,4 Egyéb szolgáltatás ,8 75,0 72,6 Összesen ,3 101,3 99,6 14/26

16 Térségi összehasonlító adatok: Alkalmazásban állók száma és keresetéről Megnevezés Bács-Kiskun Békés Csongrád Dél-Alföld Ország megye Alkalmazásban állók 131,1 78,3 102,5 311, ,0 száma, ezer fő havi bruttó átlagkeresete, Ft havi nettó átlagkeresete, Ft I. félév 3. Az alkalmazásban állók keresetének változása Csongrád megyében Havi bruttó átlagkereset, Ft Havi nettó átlagkereset, Ft fizikai foglalkozású (bruttó) szellemi foglalkozású (bruttó) Átlag (bruttó) fizikai foglalkozású (nettó) szellemi foglalkozású (nettó) Átlag (nettó) I-IV negyedév I. félév I-IV. negyedév I félév A közfoglalkoztatás alakulása Közfoglalkoztatásban részt vevők havi átlagos létszáma IV. negyedév Mórahalmi járás Kisteleki járás Szegedi járás Csongrád megye Magyarország Közfoglalkoztatási mutató 1,97% 2,29% 0,67% 1,56% 1,00% Közfoglalkoztatási ráta 36,18% 38,04% 20,70% 36,50% 34,69% Közfoglalkoztatásban részt vevők havi átlagos létszáma Munkavállaló korú népesség /26

17 4.5. A gazdasági szervezetekre vonatkozó adatok, tendenciák 8. A regisztrált gazdasági szervezetek száma gazdasági ág és gazdálkodási forma szerint, szeptember 30. Ebből Gazdasági szervezetek Gazdasági ág száma társas önálló vállalkozás összesen vállalkozás vállalkozó összesen nonprofit szervezet B C D B+C+D E A B+C+D+E Ipar F G H I J K L M N O P Q R S Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat Bányászat, kőfejtés Feldolgozóipar Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás Ipar, víz- és hulladékgazdálkodás nélkül Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés Építőipar Kereskedelem, gépjárműjavítás Szállítás, raktározás Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás Információ, kommunikáció Pénzügyi, biztosítási tevékenység Ingatlanügyletek Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás Oktatás Humán-egészségügyi, szociális ellátás Művészet, szórakoztatás, szabad idő Egyéb szolgáltatás T, U Egyéb tevékenységek Összesen /26

18 A B C D 9. A regisztrált vállalkozások száma gazdasági ág és gazdálkodási forma szerint, szeptember 30. B+C+D E Gazdasági ág Összesen 18/26 korlátolt felelősségű társaság részvényt. Ebből betéti társaság szövetk. egyéni vállalkozó Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat Bányászat, kőfejtés Feldolgozóipar Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicio Ipar, víz- és hulladékgazd. nélkül Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés B+C+D+E Ipar F G H I J K L M N O P Q R S Építőipar Kereskedelem, gépjármű. Szállítás, raktározás Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás Információ, kommunikáció Pénzügyi, biztosítási tevékenység Ingatlanügyletek Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombizt. Oktatás Humán-egészségügyi, szociális ellátás Művészet, szórakoztatás, szabad idő Egyéb szolgáltatás T, U Egyéb tevékenységek Összesen Előző év azonos időpontja = 100,0% ,7 99,6 98,9 96,8 95,2 106,7

19 7. A regisztrált gazdasági szervezetek számának alakulása Időszak Gazdasági szervezetek száma összesen társas vállalkozás önálló vállalkozó Ebből vállalkozás összesen nonprofit szervezet Száma március június szeptember december március június szeptember december 31. Előző év azonos időpontja = 100,0% március ,8 100,1 102,4 101,9 101,2 június ,8 99,3 102,6 101,9 101,0 szeptember 30. december ,6 98,7 102,5 101,7 100,9 19/26

20 4.6. Beruházások és ipar 11. A gazdasági szervezetek beruházásainak értéke és indexe gazdasági ágak szerint, I-III. negyedév Gazdasági ág Beruházás összesen millió Ft előző év azonos időszaka = 100,0% épületek és egyéb építmények Ebből belföldi import gépek, berendezések, járművek millió Ft A Mezőgazdaság, , erdőgazdálkodás, halászat B Bányászat, kőfejtés C , Feldolgozóipar D Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondic. B+C+D Ipar, víz- és , hulladékgazdálkodás nélkül E Vízellátás, szennyvíz , gyűjtése, kezelése, hulladék., szennyeződésmentesítés B+C+D+E , Ipar F , Építőipar G Kereskedelem, , gépjárműjavítás H , Szállítás, raktározás I Szálláshely-szolgáltatás, , vendéglátás J , Információ, kommunikáció K Pénzügyi, biztosítási , tevékenység L , Ingatlanügyletek M Szakmai, tudományos, , műszaki tevékenység N Adminisztratív és szolgáltatást , tám. tevékeny. O Közigazgatás, védelem; , kötelező társadalombizt. P , Oktatás Q Humán-egészségügyi, , szociális ellátás R Művészet, szórakoztatás, , szabad idő S 53 48, Egyéb szolgáltatás A S Összesen , /26

21 12. A megyei székhelyű ipar adatai I-III. negyedév Időszak B+C+D Ipar, víz- és hulladékgazdálkodás nélkül Termelés Belföldi Export- Összes millió Ft értékesítés Alkalmazásban állók száma, fő Egy alkalmazásban állóra jutó termelés, ezer Ft I. negyedév I. félév I III. negyedév I IV. negyedév I. negyedév I III. negyedév I IV. negyedév Előző év azonos időszaka = 100,0% I. negyedév 104,0 103,5 104,0 103,7 101,2 102,8 I. félév 104,4 104,5 103,6 104,1 102,6 101,8 104,1 105,0 103,2 104,1 102,9 101,2 I-III. negyedév I-IV. negyedév 13. A megyei székhelyű ipar adatai ágazat szerint, I-III. negyedév Belföldi Export- Összes Termelés Ágazat, ágazatcsoport értékesítés Alkalmazás-ban állók száma, fő Egy alkalmazásban állóra jutó termelés, ezer Ft B+C+D Ipar, víz- és hulladékgazdálkodás nélkül millió Ft C Ebből: Feldolgozóipar CA CB CE CG CH CJ ezen belül: élelmiszer, ital, dohánytermék gyártása textília, ruházat, bőr és bőrtermék gyártása vegyi anyag, termék gyártása gumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása fémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása villamos berendezés gyártása /26

22 CK CI CL CM D gép, gépi berendezés gyártása gépipar egyéb feldolgozóipar; ipari gép, berendezés üzembe helyezése, javítása Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás Egy alkalmazásban állóra jutó termelés Egy alkalmazásban állóra jutó termelés I-IV. negyedév I-IV. negyedév I-IV. negyedév I-III. negyedév * I-IV. negyedév 22/26

23 PAKTUM IRODA 6782 Mórahalom, István király út 8., II. emelet Mórahalmi járás, Kisteleki járás, Sándorfalva, Dóc, Domaszék, Szatymaz, Röszke 4.7. Prognózis Közfoglalkoztatással Terület Várható létszám mikro kis közép nagy összesen mikro kis közép nagy összesen Fő Fő % Fő % Fő % Fő % Fő % Bács-Kiskun , , , , ,3 megye Békés , , , , ,7 Csongrád , , , , ,0 megye Dél-Alföld , , , , ,0 Magyarország , , , , ,1 Közfoglalkoztatás nélkül Terület Várható létszám mikro kis közép nagy összesen mikro kis közép nagy összesen Fő Fő % Fő % Fő % Fő % Fő % Bács-Kiskun , , , , ,7 megye Békés megye , , , , ,3 Csongrád , , , , ,7 megye Dél-Alföld , , , , ,9 Magyarország , , , , ,5 23/26

24 PAKTUM IRODA 6782 Mórahalom, István király út 8., II. emelet Mórahalmi járás, Kisteleki járás, Sándorfalva, Dóc, Domaszék, Szatymaz, Röszke 5. Felhasznált adatok listája, forrásai és közzétételének gyakorisága A gyorsjelentésben az alábbi adatok értékeinek változását célszerű nyomon követni Mórahalom és térségében, valamint Csongrád megyében (ahol releváns, összehasonlítva a régiós és országos adatokkal). Az érintett adatközlő szervezetek részletes metaadatbázissal rendelkeznek, pontosan megadják az adatok definícióját és számítási módját. 3 Adat megnevezése Adat forrása Adatközlés gyakorisága Nyilvántartott álláskeresők száma, aránya Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma Csoportos létszámleépítési bejelentések által érintett létszám Tartós munkanélküliek száma, aránya Járadék típusú ellátásban részesítettek száma Segély típusú ellátásban részesítettek száma FHT-ban, RSZS-ben részesítettek száma 4 A hónap folyamán bejelentett támogatott és nem támogatott új álláshelyek száma A bejelentett betöltetlen álláshelyek havi mérlege 1. Munkaerő-kínálat Az NFSZ adatainak összefoglaló táblázata Az NFSZ adatainak összefoglaló táblázata Az NFSZ adatainak összefoglaló táblázata Az NFSZ A nyilvántartott álláskeresők száma a tartózkodási helyük szerint, településenként című kiadványa Az NFSZ A nyilvántartott álláskeresők száma a tartózkodási helyük szerint, településenként című kiadványa Az NFSZ A nyilvántartott álláskeresők száma a tartózkodási helyük szerint, településenként című kiadványa Az NFSZ A nyilvántartott álláskeresők száma a tartózkodási helyük szerint, településenként című kiadványa 2. Munkaerő-kereslet Az NFSZ adatainak összefoglaló táblázata Az NFSZ adatainak összefoglaló táblázata ll_afsz_kozos_statisztika/full_af sz_az_afsz_nyilvantartasok_font osabb_adatai.aspx ll_afsz_kozos_statisztika/full_af sz_az_afsz_nyilvantartasok_font osabb_adatai.aspx Havi Havi Havi Havi Havi Havi Havi Havi Havi 3 Az alábbi táblázatban csak azoknál az adatokhoz írunk magyarázatot, amely kevéssé ismert/használt fogalmat takar. 4 FHT: foglalkoztatást helyettesítő támogatás, RSZS: rendszeres szociális segély 24/26

25 PAKTUM IRODA 6782 Mórahalom, István király út 8., II. emelet Mórahalmi járás, Kisteleki járás, Sándorfalva, Dóc, Domaszék, Szatymaz, Röszke Adat megnevezése Adat forrása Adatközlés gyakorisága 3. Foglalkoztatás és keresetek Az alkalmazásban állók száma gazdasági A KSH Fókuszban a megyék c. kiadványa Negyedéves ág szerint Alkalmazásban állók havi nettó/bruttó átlagkeresete Alkalmazásban állók havi átlagos munkajövedelme A KSH Fókuszban a megyék c. kiadványa A KSH Fókuszban a megyék c. kiadványa 4. Közfoglalkoztatás Belügyminisztériumi nyilvántartás ozi_6_6 Negyedéves Negyedéves Közfoglalkoztatásban részt vevők havi Havi átlagos létszáma Közfoglalkoztatási mutató 5 Belügyminisztériumi nyilvántartás Havi Közfoglalkoztatási ráta 6 Belügyminisztériumi nyilvántartás Havi 5. Gazdasági szervezetek Regisztrált gazdasági szervezetek száma gazdasági ág és gazdálkodási forma szerint A KSH Fókuszban a megyék c. kiadványa ozi_6_6 6. Beruházások és ipar A gazdasági szervezetek beruházásainak A KSH Fókuszban a megyék c. kiadványa Féléves értéke és indexe gazdasági ágak szerint ozi_6_6 A megyei székhelyű ipar adatai A KSH Fókuszban a megyék c. kiadványa Negyedéves 7. Munkaerő-gazdálkodási prognózis NMF szerinti létszámváltozás Negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés Negyedéves - 12 hónapra előre vetítve közfoglalkoztatással px?page=afsz_negyedeves_mun - 12 hónapra előre vetítve közfoglalkoztatás nélkül kaerogazd_felmeres Féléves 5 A közfoglalkoztatottak aránya a munkavállalási korú éves népességen belül 6 A közfoglalkoztatásban részt vevők zárónapi száma/(nyilvántartott álláskeresők zárónapi száma + közfoglalkoztatásban részt vevők zárónapi száma) 25/26

26 PAKTUM IRODA 6782 Mórahalom, István király út 8., II. emelet Mórahalmi járás, Kisteleki járás, Sándorfalva, Dóc, Domaszék, Szatymaz, Röszke Az adatok rendszerezéséhez különböző lépések/számítások szükségesek: - egyes adatok egyszerűen átemelhetők az érintett adatbázisból (pl. a KSH vagy a Belügyminisztérium adatainál), - a havi adatok esetében összeadást vagy átlagszámítást kell végezni (pl. ilyen a munkaerőkeresleti adatok többsége), - esetenként a közzétett százalékos adatokból kell abszolút számokat előállítani, - az országos és regionális összehasonlításokhoz vagy egyéb adatoknál szükség lehet százalékszámításra is (pl. a bejelentett álláshelyek támogatottság szerinti megoszlásánál). Az egyes adatok esetében eltérő az adatközlés gyakorisága: - a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat szintén havonta közli részletes adatait, míg a munkaerőgazdálkodási felmérések negyedéves időintervallumra vonatkoznak; - a KSH fél évente frissíti a megyei szintű adatokat (június 30., december 31.) a Fókuszban a megyék elnevezésű adatbázisában; - a Belügyminisztérium közfoglalkoztatási adatbázisában havonta történik az adatfrissítés, de ilyenkor az adott év januártól kezdődő teljes időszakát veszik figyelembe, azaz szeptemberben nem az augusztusi adatokat közlik, hanem a január és augusztus közötti teljes létszámot. Ennek megfelelően a gyorsjelentés a havi adatok aggregálva fogja tartalmazni, míg a féléves adatok, illetve a közfoglalkoztatási mutatók közül minden esetben a legfrissebbet lehet közzétenni. Mivel az érintett intézmények az adatokat általában egy-másfél hónappal az adott időszak után hozzák nyilvánosságra, ezért a gyorsjelentések megjelentetését két hónappal a vonatkozó időszak utánra lehet tervezni. Gyorsjelentés Gyorsjelentés által érintett időszak Negyedév megjelenése Havi és negyedéves adatok KSH féléves adatai Közfoglalkoztatási adatok I. május január-március előző év júniusdecember január-március II. augusztus április-június előző év júniusdecember január-június III. november július-szeptember január-június január-szeptember IV. február október-december január-június január-december 26/26

Mórahalom és térsége Foglalkoztatási Paktum. Gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztési előrejelzés

Mórahalom és térsége Foglalkoztatási Paktum. Gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztési előrejelzés 2018. I. negyedév Mórahalom és térsége Foglalkoztatási Paktum Gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztési előrejelzés Készült a FOGLALKOZTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉS MÓRAHALOM TÉRSÉGÉBEN című, TOP-5.1.2. 15-CS1-2016-00001

Részletesebben

Mórahalom és térsége Foglalkoztatási Paktum. Gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztési előrejelzés

Mórahalom és térsége Foglalkoztatási Paktum. Gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztési előrejelzés 2018. II. negyedév Mórahalom és térsége Foglalkoztatási Paktum Gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztési előrejelzés Készült a FOGLALKOZTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉS MÓRAHALOM TÉRSÉGÉBEN című, TOP-5.1.2. 15-CS1-2016-00001

Részletesebben

Mórahalom és térsége Foglalkoztatási Paktum. Gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztési előrejelzés

Mórahalom és térsége Foglalkoztatási Paktum. Gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztési előrejelzés 2017. III. negyedév Mórahalom és térsége Foglalkoztatási Paktum Gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztési előrejelzés Készült a FOGLALKOZTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉS MÓRAHALOM TÉRSÉGÉBEN című, TOP-5.1.2. 15-CS1-2016-00001

Részletesebben

NEGYEDÉVES GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI GYORSJELENTÉS I. NEGYEDÉV

NEGYEDÉVES GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI GYORSJELENTÉS I. NEGYEDÉV GAZDASÁG-ÉS FOGLALKOZTATÁSFEJLESZTÉSI PARTNERSÉG A SZOMBATHELYI JÁRÁS TERÜLETÉN C. PROJEKT TOP-6.8.2-15 KÓDSZÁMÚ FELHÍVÁS NEGYEDÉVES GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI GYORSJELENTÉS 2017. I. NEGYEDÉV Konzorciumvezető:

Részletesebben

NEGYEDÉVES GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI GYORSJELENTÉS III. NEGYEDÉV

NEGYEDÉVES GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI GYORSJELENTÉS III. NEGYEDÉV GAZDASÁG-ÉS FOGLALKOZTATÁSFEJLESZTÉSI LESZTÉSI PARTNERSÉG A SZOMBATHELYI JÁRÁS TERÜLETÉN C. PROJEKT TOP-6.8.2-15 KÓDSZÁMÚ FELHÍVÁS NEGYEDÉVES GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI GYORSJELENTÉS 2017. III. NEGYEDÉV

Részletesebben

NEGYEDÉVES GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI GYORSJELENTÉS II. NEGYEDÉV

NEGYEDÉVES GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI GYORSJELENTÉS II. NEGYEDÉV GAZDASÁG-ÉS FOGLALKOZTATÁSFEJLESZTÉSI LESZTÉSI PARTNERSÉG A SZOMBATHELYI JÁRÁS TERÜLETÉN C. PROJEKT TOP-6.8.2-15 KÓDSZÁMÚ FELHÍVÁS NEGYEDÉVES GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI GYORSJELENTÉS 2017. II. NEGYEDÉV

Részletesebben

Féléves gazdasági és foglalkoztatási gyorsjelentés IV. negyedév I. negyedév

Féléves gazdasági és foglalkoztatási gyorsjelentés IV. negyedév I. negyedév Foglalkoztatási Paktum Békés Megyében TOP-5.1.1-15-2016-00001 Féléves gazdasági és foglalkoztatási gyorsjelentés 2017. IV. 2018. I. Készítette: Békés Megyei Paktumiroda 2018 1. Bevezetés a gyorsjelentés

Részletesebben

NEGYEDÉVES GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI GYORSJELENTÉS IV. NEGYEDÉV

NEGYEDÉVES GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI GYORSJELENTÉS IV. NEGYEDÉV GAZDASÁG- ÉS FOGLALKOZTATÁSFEJLESZTÉSI PARTNERSÉG A SZOMBATHELYI JÁRÁS TERÜLETÉN C. PROJEKT TOP-6.8.2-15 KÓDSZÁMÚ FELHÍVÁS NEGYEDÉVES GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI GYORSJELENTÉS 2018. IV. NEGYEDÉV Konzorciumvezető:

Részletesebben

NEGYEDÉVES GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI GYORSJELENTÉS I. NEGYEDÉV

NEGYEDÉVES GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI GYORSJELENTÉS I. NEGYEDÉV GAZDASÁG-ÉS FOGLALKOZTATÁSFEJLESZTÉSI PARTNERSÉG A SZOMBATHELYI JÁRÁS TERÜLETÉN C. PROJEKT TOP-6.8.2-15 KÓDSZÁMÚ FELHÍVÁS NEGYEDÉVES GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI GYORSJELENTÉS 2018. I. NEGYEDÉV Konzorciumvezető:

Részletesebben

NEGYEDÉVES GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI GYORSJELENTÉS IV. NEGYEDÉV

NEGYEDÉVES GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI GYORSJELENTÉS IV. NEGYEDÉV GAZDASÁG- ÉS FOGLALKOZTATÁSFEJLESZTÉSI PARTNERSÉG A SZOMBATHELYI JÁRÁS TERÜLETÉN C. PROJEKT TOP-6.8.2-15 KÓDSZÁMÚ FELHÍVÁS NEGYEDÉVES GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI GYORSJELENTÉS 2018. IV. NEGYEDÉV Konzorciumvezető:

Részletesebben

NEGYEDÉVES GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI GYORSJELENTÉS III. NEGYEDÉV

NEGYEDÉVES GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI GYORSJELENTÉS III. NEGYEDÉV GAZDASÁG- ÉS FOGLALKOZTATÁSFEJLESZTÉSI PARTNERSÉG A SZOMBATHELYI JÁRÁS TERÜLETÉN C. PROJEKT TOP-6.8.2-15 KÓDSZÁMÚ FELHÍVÁS NEGYEDÉVES GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI GYORSJELENTÉS 2018. III. NEGYEDÉV Konzorciumvezető:

Részletesebben

Féléves gazdasági és foglalkoztatási gyorsjelentés II. negyedév III. negyedév

Féléves gazdasági és foglalkoztatási gyorsjelentés II. negyedév III. negyedév Foglalkoztatási Paktum Békés Megyében TOP-5.1.1-15-2016-00001 Féléves gazdasági és foglalkoztatási gyorsjelentés 2018. II. 2018. III. Készítette: Békés Megyei Paktumiroda 2018 1. Bevezetés a gyorsjelentés

Részletesebben

NEGYEDÉVES GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI GYORSJELENTÉS II. NEGYEDÉV

NEGYEDÉVES GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI GYORSJELENTÉS II. NEGYEDÉV GAZDASÁG-ÉS FOGLALKOZTATÁSFEJLESZTÉSI PARTNERSÉG A SZOMBATHELYI JÁRÁS TERÜLETÉN C. PROJEKT TOP-6.8.2-15 KÓDSZÁMÚ FELHÍVÁS NEGYEDÉVES GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI GYORSJELENTÉS 2018. II. NEGYEDÉV Konzorciumvezető:

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR. Betöltésre váró álláshelyek, I. negyedév július 11.

STATISZTIKAI TÜKÖR. Betöltésre váró álláshelyek, I. negyedév július 11. STATISZTIKAI TÜKÖR 2016. július 11. A gazdasági teljesítmény bővülésével párhuzamosan hazánkban nem csak a foglalkoztatottak létszáma, de a munkaerő iránti kereslet is folyamatosan növekszik, ami egyes

Részletesebben

október. szeptember

október. szeptember Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye Főbb Békés megyei adatok nyilvántartott álláskereső nemenként végzettségenként pályakezdő korcsoport nyilvántartásba

Részletesebben

Trendek és helyzetkép gazdaság és munkaerőpiac Magyarországon és Veszprém megyében

Trendek és helyzetkép gazdaság és munkaerőpiac Magyarországon és Veszprém megyében Trendek és helyzetkép gazdaság és munkaerőpiac Magyarországon és Veszprém megyében TOP 1+2 kiadvány bemutatója Veszprém 217. november 7. Freid Mónika elnökhelyettes A bruttó hazai termék (GDP) alakulása

Részletesebben

szeptember. augusztus

szeptember. augusztus Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye Főbb Békés megyei adatok Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Békéscsaba, Árpád sor 2/6. http://darmk.munka.hu

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei május. Főbb Békés megyei adatok

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei május. Főbb Békés megyei adatok Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye Főbb Békés megyei adatok Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Békéscsaba, Árpád sor 2/6. web:http://darmk.munka.hu

Részletesebben

2012. május június

2012. május június Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye Főbb Békés megyei adatok nyilvántartott álláskeresö nemenként végzettségenként pályakezdö korcsoport nyilvántartásba

Részletesebben

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2015. 2015. június 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.817 álláskereső szerepelt, amely az előző hónaphoz

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. JANUÁR 2016. január 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.865 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2016.április április. júni. júli. márc. aug. szept.

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2016.április április. júni. júli. márc. aug. szept. A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2018. ÁPRILIS Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2018. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztályának

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye július

Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye július Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye Főbb Békés megyei adatok Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Békéscsaba, Árpád sor 2/6. http://bekes.munka.hu

Részletesebben

Védjegyintenzív ágazatok Magyarországon

Védjegyintenzív ágazatok Magyarországon Védjegyintenzív ágazatok Magyarországon Simon Dorottya dr. Gonda Imre Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Európai IP kérdések: újratöltve MIE rendkívüli közgyűlés 2014. szeptember 3. Védjegyintenzív ágazatok

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2015.szeptember szeptember. aug. dec. febr. júli.

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2015.szeptember szeptember. aug. dec. febr. júli. A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2017. SZEPTEMBER Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2017. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2015.december december. okt. márc. máj. aug. szept. febr.

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2015.december december. okt. márc. máj. aug. szept. febr. A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2017. DECEMBER Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2017. december 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2015.augusztus augusztus. júni. júli. dec. febr. nov.

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2015.augusztus augusztus. júni. júli. dec. febr. nov. A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2017. AUGUSZTUS Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2017. augusztus 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási

Részletesebben

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN JÚLIUS

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN JÚLIUS A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. JÚLIUS 2016. július 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 7.464 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. NOVEMBER 2015. november 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.743 álláskereső szerepelt, amely az

Részletesebben

máj dec jan. szept.

máj dec jan. szept. A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2018. JÚNIUS Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2018. június 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztályának

Részletesebben

MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci adatok

MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci adatok MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci adatok Regisztrált álláskeresők száma Győr-Moson-Sopron megyében 2010 2014 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 - j a n. f e b r. m á r c.

Részletesebben

december. januári. fö fö % fö %

december. januári. fö fö % fö % Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2012. Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye 2012. Főbb Békés megyei adatok Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Békéscsaba, Árpád sor 2/6. web:

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei február. Főbb Békés megyei adatok

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei február. Főbb Békés megyei adatok Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye Főbb Békés megyei adatok Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Békéscsaba, Árpád sor 2/6. web:http://darmk.munka.hu

Részletesebben

Békés megye július

Békés megye július Békés Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye Főbb Békés megyei adatok Békés Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei augusztus. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei augusztus. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye Főbb Békés megyei adatok Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Békéscsaba, Árpád sor 2/6. http://darmk.munka.hu

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2010/1

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2010/1 Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. június Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2010/1 Tartalom Összefoglaló...2 Gazdasági szervezetek...2 Beruházás...3 Ipar...3 Építőipar,

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2016.május május. júli.

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2016.május május. júli. A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2018. MÁJUS Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2018. május 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztályának

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye április

Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye április Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye Főbb Békés megyei adatok nyilvántartott álláskereső nemenként végzettségenként pályakezdő korcsoport nyilvántartásba

Részletesebben

MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS

MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS Készítette: Baranyai Ákos Jóváhagyta: Dr. Iróczki Lénárd 2013. február 1 Tartalomjegyzék Fogalmi háttér... 3 A KSH lakossági

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2014. ÁPRILIS Tovább csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma. 2014. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. ÁPRILIS 2016. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.073 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. AUGUSZTUS 2015. augusztus 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.581 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. aug. nov.

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. aug. nov. A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2018. SZEPTEMBER Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2018. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási

Részletesebben

aug jan. febr. júli. ápr. máj.

aug jan. febr. júli. ápr. máj. A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. JÚNIUS 2016. június 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 7.220 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

A Dél-Alföld általános gazdasági helyzete és a mögötte meghúzódó EMBER

A Dél-Alföld általános gazdasági helyzete és a mögötte meghúzódó EMBER A Dél-Alföld általános gazdasági helyzete és a mögötte meghúzódó EMBER Központi Statisztikai Hivatal Szegedi főosztálya Kocsis-Nagy Zsolt főosztályvezető Bruttó hazai termék (GDP) 2012 Dél-Alföld gazdasági

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye október

Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye október Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye Főbb Békés megyei adatok Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Békéscsaba, Árpád sor 2/6. http://bekes.munka.hu

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. júni.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. júni. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2014. SZEPTEMBER 2014. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 9.685 álláskereső

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. MÁJUS 2016. május 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 7.472 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május. aug. szept. júni. máj. ápr. nov. dec.

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május. aug. szept. júni. máj. ápr. nov. dec. A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2017. MÁJUS Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2017. május 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztályának

Részletesebben

máj júni. Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási főosztály

máj júni. Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási főosztály A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2018. JÚLIUS Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2018. július 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztályának

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. aug. okt jan.

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. aug. okt jan. A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. SZEPTEMBER 2015. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.857 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében augusztus augusztus. okt. nov. szept. júni. júli.

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében augusztus augusztus. okt. nov. szept. júni. júli. A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2018. AUGUSZTUS Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2018. augusztus 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye június

Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye június Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye Főbb Békés megyei adatok nyilvántartott álláskereső nemenként végzettségenként pályakezdő korcsoport nyilvántartásba

Részletesebben

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5.

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-005 vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 DOKUMENTUM 5. Foglalkoztatottság és munkanélküliség

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében február február. aug. szept. júni. júli. máj. febr. márc.

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében február február. aug. szept. júni. júli. máj. febr. márc. A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2017. FEBRUÁR Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2017. február 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztályának

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében február február. máj. ápr. febr. márc jan.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében február február. máj. ápr. febr. márc jan. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2014. FEBRUÁR A rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható, hogy egy éves távlatban tovább csökkent a nyilvántartott álláskeresők

Részletesebben

MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS

MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS Készítette: Baranyai Ákos Jóváhagyta: Dr. Iróczki Lénárd 2012. május 1 Tartalomjegyzék Fogalmi háttér...3 A KSH lakossági munkaerős-felmérés fogalmai...3 Pest megye gazdasági

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. júli. aug. márc. febr. dec.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. júli. aug. márc. febr. dec. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 214. DECEMBER 214. december 2-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 9.465 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS

MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS Készítette: Baranyai Ákos Jóváhagyta: dr. Iróczki Lénárd 2013. május 1 Tartalomjegyzék Fogalmi háttér... 3 A KSH lakossági

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. álláskeresők száma álláskeresők aránya* okt.

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. álláskeresők száma álláskeresők aránya* okt. A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. SZEPTEMBER Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2016. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében augusztus augusztus

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében augusztus augusztus A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. AUGUSZTUS Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2016. augusztus 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye március

Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye március Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye Főbb Békés megyei adatok Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Békéscsaba, Árpád sor 2/6. http://darmk.munka.hu

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2011/3

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2011/3 Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2011/3 Központi Statisztikai Hivatal 2011. december Tartalom Összefoglaló... 2 Gazdasági szervezetek... 2 Beruházás... 3 Ipar... 3 Építőipar, lakásépítés... 4 Turizmus...

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. OKTÓBER 2015. október 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.727 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. OKTÓBER Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2016. október 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. márc. ápr. júni. júli.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. márc. ápr. júni. júli. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 215. JANUÁR 215. január 2-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 9.465 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye február

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye február CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központ Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. február 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. NOVEMBER Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2016. november 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében február február. nov. dec jan.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében február február. nov. dec jan. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 215. FEBRUÁR 215. február 2-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 1.49 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS

MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS Készítette: Baranyai Ákos Jóváhagyta: Dr. Iróczki Lénárd 2012. szeptember 1 Tartalomjegyzék Fogalmi háttér... 3 A KSH lakossági

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. július 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkaerő-piaci adatok

Munkaerő-piaci adatok FOGLALKOZTATÁSI FŐOSZTÁLY Munkaerő-piaci adatok Regisztrált álláskeresők száma Győr-Moson-Sopron megyében 2012 2016 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 - j an. f ebr. m árc. ápr. m áj. j ún. j

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei február. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk. A tartalomból: Álláskeresők száma 2

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei február. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk. A tartalomból: Álláskeresők száma 2 Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye Főbb Békés megyei adatok Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Szervezési Osztály Békéscsaba, Árpád sor 2/6.

Részletesebben

MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci adatok

MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci adatok MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci adatok Regisztrált álláskeresők száma Győr-Moson-Sopron megyében 2010 2014 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 - jan. febr. márc. ápr. máj.

Részletesebben

A legfrissebb foglalkoztatási és aktivitási adatok értékelése május

A legfrissebb foglalkoztatási és aktivitási adatok értékelése május A legfrissebb foglalkoztatási és aktivitási adatok értékelése - 2004. május A regisztrált munkanélküliek főbb adatai - 2004. május Megnevezés 2004 május Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. június 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei május. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk. A tartalomból: Álláskeresők száma 2

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei május. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk. A tartalomból: Álláskeresők száma 2 Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye Főbb Békés megyei adatok Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Szervezési Osztály Békéscsaba, Árpád sor 2/6.

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Budapest, 2011/1

Statisztikai tájékoztató Budapest, 2011/1 Statisztikai tájékoztató Budapest, 2011/1 Központi Statisztikai Hivatal 2011. június Tartalom Összefoglaló... 2 Gazdasági szervezetek... 2 Beruházás... 3 Ipar... 4 Építőipar, lakásépítés... 5 Turizmus...

Részletesebben

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT Munkaerő piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. április 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. júli. máj. febr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. júli. máj. febr. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 215. MÁRCIUS 215. március 2-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 11.345 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Kecskeméti Regionális Kirendeltség

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Kecskeméti Regionális Kirendeltség Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Kecskeméti Regionális Kirendeltség 2-2007 MUNKAERŐPIACI HELYZETKÉP BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN 2007. JANUÁR Készítette: Szakmai Szolgáltató Osztály Kecskemét, 2007. február

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei január. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk. A tartalomból: Álláskeresők száma 2

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei január. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk. A tartalomból: Álláskeresők száma 2 Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2011. Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye 2011. Főbb Békés megyei adatok Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Szervezési Osztály Békéscsaba,

Részletesebben

AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA 400 EZER ALÁ CSÖKKENT

AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA 400 EZER ALÁ CSÖKKENT A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA A NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT LEGFRISSEBB ADATAI ALAPJÁN 2014. szeptember AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA 400 EZER ALÁ CSÖKKENT NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA, ÖSSZETÉTELE

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja MUNKAERŐ-PIACI HELYZETKÉP BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN 2012. MÁJUS Kecskemét, 2012. június Másodlagos publikálás forráshivatkozással történhet. Munkaerő-piaci

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei március. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk. A tartalomból: Álláskeresők száma 2

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei március. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk. A tartalomból: Álláskeresők száma 2 Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye Főbb Békés megyei adatok Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Szervezési Osztály Békéscsaba, Árpád sor 2/6.

Részletesebben

TOVÁBB CSÖKKENT AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA

TOVÁBB CSÖKKENT AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA A NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT LEGFRISSEBB ADATAI ALAPJÁN 2014. augusztus TOVÁBB CSÖKKENT AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA, ÖSSZETÉTELE ÉS

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei augusztus. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk. A tartalomból:

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei augusztus. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk. A tartalomból: Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye Főbb Békés megyei adatok Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Szervezési Osztály Békéscsaba, Árpád sor 2/6.

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei július. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk. A tartalomból: Álláskeresők száma 2

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei július. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk. A tartalomból: Álláskeresők száma 2 Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye Főbb Békés megyei adatok Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Szervezési Osztály Békéscsaba, Árpád sor 2/6.

Részletesebben

Munkaerő-gazdálkodási felmérés megyei elemzése III. negyedév. Győr-Moson-Sopron megye

Munkaerő-gazdálkodási felmérés megyei elemzése III. negyedév. Győr-Moson-Sopron megye Munkaerő-gazdálkodási felmérés megyei elemzése 2017. III. Győr-Moson-Sopron megye Győr, 2017. augusztus 21. Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály 9021 Győr, Jókai utca 12. - 9002 Győr Pf.:

Részletesebben

Munkaerő-gazdálkodási felmérés megyei elemzése III. negyedév. Győr-Moson-Sopron megye

Munkaerő-gazdálkodási felmérés megyei elemzése III. negyedév. Győr-Moson-Sopron megye Munkaerő-gazdálkodási felmérés megyei elemzése 2018. III. Győr-Moson-Sopron megye Győr, 2018. augusztus 28. Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály 9021 Győr, Jókai utca 12. - 9002 Győr Pf.:

Részletesebben

Munkaerő-gazdálkodási felmérés megyei elemzése IV. negyedév. Győr-Moson-Sopron megye

Munkaerő-gazdálkodási felmérés megyei elemzése IV. negyedév. Győr-Moson-Sopron megye Munkaerő-gazdálkodási felmérés megyei elemzése 2017. IV. Győr-Moson-Sopron megye Győr, 2017. november 28. Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály 9021 Győr, Jókai utca 12. - 9002 Győr Pf.: 224.

Részletesebben

MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS

MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS Készítette: Valdáné Pató Klára Jóváhagyta: Dr. Iróczki Lénárd 2011. november 1 Tartalomjegyzék Fogalmi háttér...3 A KSH lakossági

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye december

Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye december ezer fő Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye Fontosabb Békés megyei adatok Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Békéscsaba, Árpád sor 2/6. http://bekes.munka.hu

Részletesebben

TOVÁBB CSÖKKENT AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA

TOVÁBB CSÖKKENT AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA A NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT LEGFRISSEBB ADATAI ALAPJÁN 2014. július TOVÁBB CSÖKKENT AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA, ÖSSZETÉTELE ÉS ARÁNYA

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 215. MÁJUS 215. május 2-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 9.454 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE

HAJDÚ-BIHAR MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE HAJDÚ-BIHAR MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai alapján 2016. év december hónap Jóváhagyta: Foglalkoztatási Főosztály 4024 Debrecen, Piac u. 42-48. Telefon: (36 52)

Részletesebben

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. július 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkaerő-gazdálkodási felmérés megyei elemzése II. negyedév. Győr-Moson-Sopron megye

Munkaerő-gazdálkodási felmérés megyei elemzése II. negyedév. Győr-Moson-Sopron megye Munkaerő-gazdálkodási felmérés megyei elemzése 2018. II. Győr-Moson-Sopron megye Győr, 2018. május 25. Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály 9021 Győr, Jókai utca 12. - 9002 Győr Pf.: 224.

Részletesebben

Munkaerő-gazdálkodási felmérés megyei elemzése I. negyedév. Győr-Moson-Sopron megye

Munkaerő-gazdálkodási felmérés megyei elemzése I. negyedév. Győr-Moson-Sopron megye Munkaerő-gazdálkodási felmérés megyei elemzése 2018. I. Győr-Moson-Sopron megye Győr, 2018. március 2. Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály 9021 Győr, Jókai utca 12. - 9002 Győr Pf.: 224.

Részletesebben

A NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS FŐBB EREDMÉNYEI I. NEGYEDÉV

A NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS FŐBB EREDMÉNYEI I. NEGYEDÉV A NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS FŐBB EREDMÉNYEI 2013. I. NEGYEDÉV TERVEZETT LÉTSZÁMVÁLTOZÁS 2013. I. 2013. IV. NEGYEDÉV KÖZÖTT A 2012. DECEMBER 31 I ÁLLLAPOTHOZ KÉPEST Kőszeg Kőszeg 5,3 2,4

Részletesebben