3. A választott eljárás fajtája: Kbt. 122/A szerinti hirdetmény nélküli tárgyalás nélküli eljárás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "3. A választott eljárás fajtája: Kbt. 122/A szerinti hirdetmény nélküli tárgyalás nélküli eljárás"

Átírás

1 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt Budapest, Váci út 45/B 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Tárgya: 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Megbízási szerződés őrzés-védelmi és recepciós feladatok ellátására a 7. pontban meghatározott teljesítési helyeken. Mennyisége: A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. részére őrzés-védelmi és recepciós szolgáltatás nyújtása: 1134 Budapest, Váci út 45 épület a megbízó által bérelt terület élőerős őrzése és recepciós feladatainak ellátása Őrzési idő: folyamatos, 24 órás, minden nap 7:00-tól 7:00-ig A recepciós szolgálati idejének kezdete minden munkanap reggel tól ig. Szükséges őrzési létszám: 2 fő formaruhás vagyonőr (1 fő 24 órás szolgálatban 1 fő 12 órás szolgálatban 2040 Budaörs, Garibaldi út 1. szám alatti objektum élőerős őrzése Őrzési idő: hétfőtől péntekig 7:00 órától 19:00 óráig, valamint szombaton és vasárnap 8:00 órától 16:00 óráig terjedő időben. Szükséges őrzési létszám: 1 fő formaruhás vagyonőr. M3 autópálya 12 kmsz. 1. számú Ügyfélszolgálati Iroda élőerős őrzése Őrzési idő: folyamatos, 24 órás. Szükséges őrzési létszám: 1 fő formaruhás vagyonőr. 3. A választott eljárás fajtája: Kbt. 122/A szerinti hirdetmény nélküli tárgyalás nélküli eljárás 4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: 5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes tájékoztatóra és közzétételének napja: 6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre (felhívásra) és közzétételének/megküldésének napja: január a) Eredményes volt-e az eljárás: igen b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, valamint a Kbt. 76. (1) bekezdés d) pontja szerinti eredménytelenségi esetben a közbeszerzésre tervezett anyagi fedezet összege, és annak megadása, hogy az mikor és milyen okból került elvonásra, átcsoportosításra:

2 c) Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: 8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): benyújtott ajánlatok száma: három (3) 9. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszempontjai szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): Ssz. Jelentkező megnevezése, székhelye, rész száma, amire jelentkezést nyújtott be nettó egységár: 1. Nemzetközi Testőr Biztonságszolgálati Kft Budapest Erzsébet krt Ft/óra/fő 2. Pajzs 07 Biztonságvédelmi és Magánnyomozó Zrt Budapest, Angol u. 77. és N-Sec Biztonságvédelmi és Magánnyomozó Zrt Budapest, Dunalejáró utca Ft/óra/fő Ajánlattevők ajánlata megfelel az ajánlatkérő és a jogszabályok által meghatározott követelményeknek. b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlattételi lehetőség esetén részenként): Az elbírálás A részszempontok Pajzs 07 Biztonságvédelmi és Magánnyomozó Zrt. és N-Sec Biztonságvédelmi és Magánnyomozó Zrt. közös ajánlattevők részszempontjai (adott esetben alszempontjai is) súlyszámai (adott esetben az alszempontok súlyszámai is) Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: és súlyszám szorzata Nemzetközi Testőr Biztonságszolgálati Kft Budapest Erzsébet krt. 28. és súlyszám szorzata és súlyszám szorzata 1. 1Ajánlati ár (nettó Ft/óra/fő) ,91 693, A személy és vagyonőrök ellenőrzésére - a jelen szerződés keretében - alkalmazni kívánt módszerek, műszaki

3 megoldások ismertetése, ezen módszerek és megoldások kidolgozottságának mértéke és szakmai megfelelősége A szakmai elvárásokban. rögzített 2alapvető biztonsági. szolgáltatási feladatok igazolhatóságára és minősíthetőségére alkalmas dokumentumterv kidolgozottságának mértéke és szakmai megfelelősége 2.3 A jelen szerződés keretében alkalmazni kívánt személy- és vagyonőrök toborzási, kiválasztási, felkészítési és munkába állítási eljárása folyamatának, módszerének ismertetése, ezen folyamatok és módszer kidolgozottságának mértéke és szakmai megfelelősége A súlyszámmal szorzott értékelési ok összegei ajánlattevőnként: ,7 Adott esetben a részszempontokra adott szöveges értékelése: Pajzs 07 Zrt. 2.1 részszempont: megfelelően kidolgozott a részszempont ismertetése 2.2 részszempont: rendkívül részletes a vagyonőri utasítás részletezése 2.3 részszempont: Nagyon fejlett rendszer működtetés: polygráfos vizsgálat, életmódvizsgálat, önellenőrzés Nemzetközi Testőr Biztonságszolgáltati Kft. 2.1 Az ellenőrzés dokumentálási formája nem került ismertetésre 2.2 Szakmailag megfelel, azonban kevésbé kidolgozott

4 2.3 Kevésbé fejlett folyamat (A táblázatnak az ajánlattevők nevei alatti osztott oszlopainak bal oldalára az adott ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési ot, jobb oldalára pedig az értékelési nak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.) c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés során adható alsó és felső határának megadása: 1-10 d)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti ot: Az 1. értékelési részszempont esetén a fentebb hivatkozott útmutató III.1. ba) pontja szerinti fordított arányosítás szerint történik az ajánlatok értékelése. A 2. értékelési részszempont esetén a fentebb hivatkozott útmutató III.2.) pontja szerinti sorba rendezés szerint történik az ajánlatok értékelése. A Kbt. 74. (4) bekezdése értelmében az érvénytelen ajánlatokat az ajánlatkérőnek nem kell értékelnie. 10. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: A Titán Protection szolgáltató Kft. (1162 Budapest, Szlovák út 79/b.) ajánlata érvénytelen a Kbt. 74. (1) bekezdés e) pontja alapján az alábbi indokokra tekintettel: 1./ Ajánlattevő ajánlata hiányos, mert ajánlattevő nem csatolta ajánlatához az ajánlattételi felhívás III.2.2 pont P1 pontban előírt alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolására a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdés d) pontja alapján az érvényes szakmai felelősségbiztosítás fennállásáról szóló kötvényének egyszerű másolati példányát. Ajánlattevő hiánypótlás keretében sem csatolta az érvényes szakmai felelősségbiztosítás fennállásáról szóló kötvényének egyszerű másolati példányát, így ajánlatkérő nem tudta megállapítani, hogy ajánlattevő rendelkezik-e a szerződés tárgyára (objektum őrzés-védelmi szolgáltatás) vonatkozóan megkötésre került, az ajánlatok bontásától számított legalább 60. naptári napig érvényben levő, legalább HUF/év, HUF/káresemény keretösszegű felelősségbiztosítással, vagyis megfelel- e az ajánlattételi felhívás III.2.2 pont P1 alpontjában meghatározott alkalmassági követelménynek. (ajánlattételi felhívás III.2.2 pont P1 alpontja és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdés d) pontja) 2./ Az ajánlat részeként az ajánlattételi felhívás II.2.2 pont P2 alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolására csatolt MKB Bank által kiállított igazolás tartalma nem megfelelő, mert nem az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző időszakról szól (nem megfelelő az igazolt időszak), továbbá tartalma is hiányos, mert nem tartalmazza azt, hogy számlája ellen bírósági végrehajtás volte folyamatban, és hitel-visszafizetési kötelezettségének eleget tett-e. Ajánlattevő hiánypótlási felszólítás ellenére nem csatolta az ajánlattételi felhívás III.2.2 pont P2 alkalmassági követelmény és igazolási mód szerint az MKB Banknál vezetett számlájára vonatkozóan az MKB Banktól származó, az eljárást megindító felhívás megküldésétől (2014. január 22.) visszafelé számított kettő évre vonatkozó nyilatkozatot, mely tartalmazza, hogy az eljárást megindító felhívás megküldésétől

5 visszaszámított kettő évben bármely számláján (I.) sorbanállás fordult-e elő, vagy (II.) számlája ellen bírósági végrehajtás volt-e folyamatban, vagy (III.) hitel-visszafizetési kötelezettségének eleget tett-e, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak; A fentiek miatt ajánlatkérő nem tudta megállapítani, hogy ajánlatkérő megfelel-e az ajánlattételi felhívás III.2.2 pont P2 alkalmassági követelménynek. 3./ Az ajánlat részeként az ajánlattételi felhívás III.2.2 pont P2 alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolására csatolt CIB Banktól származó igazolás hiányos, mert nem tartalmazza, hogy az eljárást megindító felhívás megküldésétől (2014. január 22.) visszaszámított kettő évben számlája ellen bírósági végrehajtás volt-e folyamatban, és hitel-visszafizetési kötelezettségének eleget tett-e. Ajánlattevő hiánypótlási felszólítás ellenére nem csatolta az ajánlattételi felhívás III.2.2 pont P2 alkalmassági követelmény és igazolási mód szerint az CIB Banknál vezetett számlájára vonatkozóan az CIB Banktól származó, az eljárást megindító felhívás megküldésétől (2014. január 22.) visszafelé számított kettő évre vonatkozóan nyilatkozatot, mely tartalmazza, hogy az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszaszámított kettő évben bármely számláján (I.) sorbanállás fordult-e elő, vagy (II.) számlája ellen bírósági végrehajtás volt-e folyamatban, vagy (III.) hitel-visszafizetési kötelezettségének eleget tett-e, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak; A fentiek miatt ajánlatkérő nem tudta megállapítani, hogy ajánlatkérő megfelel-e az ajánlattételi felhívás III.2.2 pont P2 alkalmassági követelménynek. 4/ Az ajánlat hiányos, mert az ajánlattételi felhívás III.2.3 pont M3 alkalmassági követelmény igazolása az ajánlatban nem található. Ajánlattevő hiánypótlás ellenére nem csatolta az ajánlattételi felhívás III.2.3 pont M3 pont igazolási mód rovat szerint a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetve műszaki felszereltség leírását tartalmazó nyilatkozatot (310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. (3) bekezdés e) pont), annak igazolására, hogy rendelkezik összesen legalább: - 7 db gumibottal, - 7 db könnyfakasztó spray-vel, - egységes ellátási rendszer keretében beszerzett vagyonőr öltözettel, - fényképes céges kitűzővel, valamint teljesítési helyenként - 1 db működőképes GSM telefonnal, - 2 db folyamatosan üzemelő URH készülékkel, töltővel és akkumulátorral, - a fenti eszközök tárolásához és viseléséhez szükséges hord tokkal, valamint - Budapest területén napi 24 órában működő diszpécserszolgálattal. A fentiek miatt ajánlatkérő nem tudta megállapítani, hogy ajánlattevő megfelel-e az ajánlattételi felhívás III.2.3 pont M3 alkalmassági követelménynek. 5./ Az ajánlat hiányos, mert az ajánlattételi felhívás III.2.3 pont M4 pont szerinti nyilatkozat nem található. Ajánlattevő hiánypótlási felszólítás ellenére nem csatolta az ajánlattételi felhívás III.2.3 pont M4 alpont szerinti nyilatkozatot, mely tartalmazza azoknak a szakembereknek a bemutatását, a megnevezését, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe; annak igazolására, hogy rendelkezik a) legalább 1 fő szakirányú felsőfokú (jogi vagy nemzetvédelmi egyetemi vagy katonai vagy rendőrtiszti főiskolai vagy biztonságtechnikai mérnöki)

6 végzettségű szakmai irányítást végző szakemberrel, aki legalább 5 év őrzésvédelmi területen szerzett vezetői gyakorlattal és a személy- és vagyonvédelmi tevékenység végzésére jogosító érvényes igazolvánnyal rendelkezik, b) legalább 1 fő felsőfokú biztonságszervezői végzettséggel és legalább 3 év őrzés-védelmi területen szerzett vezetői gyakorlattal és a személy- és vagyonvédelmi tevékenység végzésére jogosító érvényes igazolvánnyal rendelkező szakemberrel. Ajánlattevő ajánlatában hiánypótlási felszólítás ellenére nem csatolta a végzettséget, képzettséget igazoló okiratok egyszerű másolatát és a szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát, melyből megállapítható az előírt szakmai gyakorlat megléte (310/2011. (XII.23. ) Korm. rendelet 15. (3) bekezdés d) pont). Az ajánlattevő hiánypótlási felszólítás ellenére sem csatolta az a) és a b) pont szerinti szakemberek vonatkozásában a személy- és vagyonvédelmi tevékenység végzésére jogosító érvényes igazolvány másolati példányát. A fentiek alapján ajánlatkérő nem tudta megállapítani, hogy ajánlattevő az ajánlattételi felhívás III.2.3 pont M4 alkalmassági követelménynek megfelel-e. 6/ Ajánlattevő ajánlatában szakmai ajánlat nem található. 11. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: Pajzs 07 Biztonságvédelmi és Magánnyomozó Zrt. és N-Sec Biztonságvédelmi és Magánnyomozó Zrt közös ajánlattevőket tekintettel arra, hogy ajánlatuk a Kbt. 72. (1) bekezdés b) pontja szerint az összességében legelőnyösebb. Az ellenszolgáltatás összege: 1010 Ft/fő/óra b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: * A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:--- b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 13.* A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a közbeszerzésnek az a százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni: a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:--- b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 14. * Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek, és azon alkalmassági követelmények megjelölése, amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrásaira (is) támaszkodik: a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:---- b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt (6) bekezdés] kezdőnapja: március 5. b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt (6) bekezdés] utolsó napja: március Az összegezés elkészítésének időpontja:2014. március Az összegezés megküldésének időpontja:2014. március * Az összegezés módosításának indoka: 19.* Az összegezés módosításának időpontja:

7 20. *A módosított összegezés megküldésének időpontja: 21. * Az összegezés javításának indoka: 22. * Az összegezés javításának időpontja: 23. * A javított összegezés megküldésének időpontja: 24.* Egyéb információk: A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll. A **-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlat elbírálási szempontot alkalmazta.