Intézetünk hírei. Közérdekű információk. Intézményvezetők rovata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Intézetünk hírei. Közérdekű információk. Intézményvezetők rovata"

Átírás

1

2 Intézetünk hírei Közérdekű információk Hogyan Tovább? című módszertani lapunk 2005/5. számának megjelenése február elején várható. A lap 2006-tól időszaki kiadvány lesz, az előfizetőket tovább már nem gyűjtjük. A lap egyes példányait ezentúl ingyenesen juttatjuk el a közoktatási intézményeknek. E lapszámtól elsősorban az intézeti munkatársak és a szaktanácsadók szakmai anyagait közöljük. Olyan anyagokat, amelyek érdemi segítséget nyújthatnak az intézmények szakmai, módszertani, tanügy-igazgatási feladatainak színvonalasabb, korrektebb ellátásához. JOGSZABÁLYFIGYELŐ Magyar Közlöny 30/2005. (XI. 10.) OM r. A közoktatási intézmények informatikai fejlesztését szolgáló, kötött felhasználású támogatás felhasználásával történő beszerzések igénylési rendjéről szóló 3/2005. (III. 1.) OM rendelet módosításáról (MK 147. szám, o.) 2005: CXIX. tv. Az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról (MK 150. szám, o.) 2005: CXXVI. tv. A családtámogatási rendszer átalakításáról (MK 152. szám, Intézményvezetők rovata o.) 252/2005. (XI. 24.) Korm. r. A többcélú kistérségi társulások közösségi busz beszerzésének évi támogatásáról (MK 153. szám, o.) Az Oktatási Minisztérium tájékoztatója a évi LXXXVI. törvény, valamint a végrehajtására kiadott 13/2004. (IV. 27.) OM rendelet 1. (1) bekezdésében foglaltak alapján teljesítendő bejelentkezési kötelezettségről, illetve a évi szakképzési hozzájárulási kötelezettség elszámolásáról, bevallásáról és befizetéséről (MK 155. szám, o.) 256/2005. (XII. 7.) Korm. r. Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet és az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpontról szóló 105/1999. (VII. 6.) Korm. rendelet módosításáról (MK 157. szám, o.)

3 2005: CXXXIX. tv. A felsőoktatásról (MK 160. szám, o.) 262/2005. (XII. 14.) Korm. r. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló évi LXXX. törvény végrehajtásáról rendelkező 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról (MK 160. szám, o.) 265/2005. (XII. 14.) A pénztárak központi nyilvántartásával összefüggő egyes feladatokról, a pénztáraknak, valamint a foglalkoztatóknak a pénztártagokra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló 172/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról (MK 160. szám, o.) 271/2005. (XII. 15.) Korm. r. A november 1-jei földgáz-áremelés évi intézményi ellentételezéséről (MK 161. szám, o.) 115/2005. (XII. 15.) FVM r. A évi iskolatej program első félévének szabályozásáról (MK 161. szám, o.) 2005: CXL. tv. A szülői felelősséggel és a gyermekek védelmét szolgáló intézkedésekkel kapcsolatos együttműködésről, valamint az ilyen ügyekre irányadó joghatóságról, alkalmazandó jogról, elismerésről és végrehajtásról szóló, Hágában, október 19-én kelt Egyezmény kihirdetéséről (MK 162. szám, I. kötet, o.) 2005: CXLVII. tv. A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény módosításáról (MK 164. szám, o.) 2005: CXLVIII. tv. Az oktatást érintő egyes törvények módosításáról (MK 164. szám, o.) 2005: CLIII. tv. A Magyar Köztársaság évi költségvetéséről (MK 167. szám 1. kötet, o.) Oktatási Közlöny Az OKÉV Alapító Okirata (OK 32. szám, o.) évi CVI. tv. A felsőoktatásról szóló évi LXXX. törvény módosításáról (OK 33. szám, o.) 229/2005. (X. 13.) Korm. r. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény hatálybalépésével összefüggő, egyes oktatási ágazati feladatokat érintő kormányrendeletek módosításáról (OK 33. szám, o.) 239/2005. (X. 25.) Korm. r. a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásainak általános szabályairól szóló 269/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet, illetve a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról (OK 34. szám, o.)

4 92/2005. (X. 21.) FVM r. a évi iskolatej program őszi időszakának szabályozásáról szóló 68/2005. (VII. 26.) FVM rendelet módosításáról (OK 34. szám, o.) Az új felsőoktatási képzési rendszer 1. Felsőfokú szakképzés: a képzési idő 4 félév, a képzés során szerzett kreditek egy része az alapképzésben beszámítható. 2. Alapképzés Bachelor vagy baccalaureus (rövidítve: BA, BSc): az új képzési rendszer első ciklusa. A képzési idő 6 8 félév, szaktól függően. 3. Mesterképzés Master vagy magister (rövidítve MA, MSc): az új képzési rendszer második ciklusa. A képzési idő 2 4 félév. 4. Az osztatlan képzésben mesterfokozat (master) szerezhető (orvos, fogorvos, állatorvos, gyógyszerész, jogász, építészmérnök): a képzés szerkezete nem oszlik meg alap- és mesterképzésre. A képzési idő 10 félév. 5. Szakirányú továbbképzésben másoddiplomás szakképzettség szerezhető: a képzési idő 2 4 félév. 6. Doktori képzés PhD, DLA: az új képzési rendszer harmadik szakasza. A képzési idő 6 félév. OM tájékoztató a pedagógusok ingyenes könyvtári látogatásáról A pedagógusok számára meghatározott ingyenes könyvtár-látogatási kedvezmény nem jelenti a beiratkozási díj megfizetése alóli mentességet. Ennek fedezetét a pedagógusok szakkönyvvásárlási támogatása jelenti, amely felhasználható a könyvtári beiratkozási díjak kiegyenlítésére is. Ennek jogszabályi háttere az alábbi: A könyvtárhasználókat megillető egyes kedvezményekről szóló 6/2001. (I. 17.) Kormányrendelet A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 19. (6) bekezdése A Magyar Köztársaság évi költségvetéséről és az államháztartás hároméves kereteiről szóló CXVI. törvény 8. számú melléklete A Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CXXXV. törvény 60. (2) bekezdése A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény végrehajtásáról rendelkező 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet 4. -a A könyvtárhasználókat megillető egyes kedvezményekről szóló 6/2001. (I. 17.) Kormányrendelet 4. -a lehetőséget biztosít a fenntartónak, hogy mentesíthesse az általa fenntartott könyvtár beiratkozási díjának megfizetése alól a pedagógusokat.

5 Továbbképzések Nyílt szakmai nap keretében a Sopron és környéki települések óvodapedagógusainak ajánljuk a Tavaszi ünnepkörökről szóló előadást. Előadó: Molnár V. József magyarságkutató. Időpont: február óra. Helyszín: Sopron, NYME Aranykapu Gyakorló Óvoda. Jelentkezni lehet február 16-ig a 99/5-829-es telefonszámon Németh Istvánné óvodavezetőnél. Intézetünk a média sajátos működési mechanizmusával és hatásmechanizmusával kapcsolatban kompetenciafejlesztő tanfolyamot hirdet 2 célcsoport számára. Óvodák számára: 2x5 óra. Részvételi díj: Ft. Iskolák számára: 5x5 óra. Részvételi díj: Ft. A témák előadás formájában tantestületeknek is megrendelhetőek, ár egyéni megállapodás alapján. A program tartalma: Az előadássorozat lehetőséget ad arra, hogy a résztvevők megismerjék azokat a tanulható és tanítható technikákat, melyek segítenek abban, hogy gyermekeink, tanulóik ne médiafüggők, hanem megfontolt felhasználók legyenek. Témák óvodapedagógusok, óvodavezetők számára: A média hatása a gyerekekre: hasznos villanypásztor, vagy veszélyes társ a XXI. századi tömegkommunikációs eszközök világa (két alkalommal 5x45 perc) Témák tanítóknak, tanároknak: 1. A tömegkommunikációs eszközök, mint befolyásoló tényezők: a reklámok hatásmechanizmusa és hatása a fiatalokra (5x45 perc) 2. Előre gyártott szerepek és sorsok a televízióban: a fiatalkori szerepválasztás, a ma sztárjainak mintakövetése (5x45 perc) 3. Gyermekkor és serdülőkor az elektronikus média világában: jogos félelmek vagy felesleges pánik (5x45 perc) 4. Erőszak a médiában: a gyerekek és fiatalok, mint médiafogyasztók (5x45 perc) 5. A média szabályozása és szabályozhatósága az új évezred elektronikus csodáinak korában, a gyerekek médiajogai (5x45 perc) Előadó: Nyitrai Kata újságíró, szerkesztő-riporter. Jelentkezés Kákonyi Ágnes továbbképzési felelősnél írásban (MPI, 9002 Győr, Pf. 67, 96/ ).

6 Könyvajánlatok Az MPI Szakkönyvtárának legújabb dokumentumai: Könyvek: 1. Hans Küng: A katolikus egyház rövid története. Bp.: Európa, Héra Gábor: Módszertan. Bp.: Osiris, Kálmán Anita: A felnőttképzés új útjai. Debrecen: DIDAKT, Blatse Pascal: Gondolatok. Szeged: Lazi cop., C. R. Rogers: Valakivé válni. Bp.: Edge, Trencsényi László: Minőségbiztosítás az óvodai nevelési programban. Bp.: OKKER, 2002 A megyei intézmények hírei Óvodáink életéből A közelmúltban a hegykői óvoda felvette a Tündérrózsa Óvoda nevet. A fehér tündérrózsa a Fertő-Hanság Nemzeti Park védett növénye. Az óvoda névválasztása utal a település elhelyezkedésére a nemzeti park szívében, nevelési programjuk sajátosságaira, nevelő-oktató munkájuk jellegére. A névadó ünnepségen részt vettek az óvodás gyermekek és szüleik, az óvoda volt kollégái és a fenntartó önkormányzatok vezetői is. Völgyi János polgármester köszöntő gondolatai is tükrözték a kolléganők névválasztással kapcsolatos elképzeléseit: Legyenek ezek a gyerekek jók, mint a tündérek! Szépek és egészségesek, mint egy rózsaszál! Az élet «hullámain» maradjanak mindig fent, ahogyan a tündérrózsa pompázik a víz tetején! december 2-án ünnepelte fennállásának 25 éves évfordulóját a győri Brunszvik Teréz Óvoda és Német Nemzetiségi Tagozata. A lakótelep első óvodájaként megnyílt intézmény már 25 éve fogadja a gyerekeket, 1997 óta pedig német nemzetiségi intézményként is működik. Az ünnepségen megjelent nyugdíjas kollégákat egy nagyon szép győri kiadvánnyal köszöntötték, és két óvodapedagógus, valamint egy dajka, akik 25 éve ott dolgoznak, kaptak Bisinger ezüstérmet a várostól. Az óvoda vezetője szintén Bisinger emlékérmet kapott. Gratulálunk a kitüntetetteknek, a nevelőtestületnek, az összes dolgozónak, munkájukhoz sok sikert és kitartást kívánva!

7 2005. december 2-án ünnepelte 25 éves évfordulóját a sokorópátkai óvoda is. Ezúton is kívánunk nekik az elkövetkezendő évekre sok sikert, sok gyermeket és sok-sok szeretetet a munkájuk végzéséhez! Továbbképzések április 2 6-ig újra Magyarországon tart továbbképzést Frank X. Walton amerikai pszichológus, aki 4 évvel ezelőtt egy nagy sikerű képzést tartott Győrött. Frank X. Walton a 10 év feletti gyermekekkel foglalkozó szakemberek részére, míg felesége, Kathy az óvodás, kisiskolás gyermekekkel való bánásról tart képzést. A tanfolyam szinkrontolmácsolással történik, részvételi díja 8000 Ft/fő. A szervezés miatt a szervezők kérik a részvételi szándékot mielőbb jelezni, hogy az érdeklődésnek megfelelően tudjanak termet biztosítani. Jelentkezés: Nevelési Tanácsadó, Gyermek- és Ifjúságpszichológiai Központ, 9021 Győr, Aradi vértanúk útja 23., 96/ Mindkét korosztálynál az agresszió kezeléséről, a durva viselkedésről, azokról a problémákról lesz szó, amelyek az osztályteremben jelentkeznek. A képzés korábban is rendkívül gyakorlatias volt, mert mindketten hosszú éveken át speciális intézetben foglalkoztak a nehezen beilleszkedő gyerekekkel és szüleikkel. Lesz demonstráció is, gyerekekkel, szülőkkel, amelyben bemutatják, hogyan dolgoznak. Hírek innen onnan Pályázati felhívások Az Oktatásért Közalapítvány Közoktatási Alkuratórium pályázata közoka IV. ÓVODAI NEVELÉS címmel Az OKA pályázatot hirdet az Óvodai nevelés alapprogramja alapján álló óvodai innovációk megvalósítására, folytatására, feltételeinek megteremtésére. Olyan gyermek- és személyiségközpontú óvodai nevelési gyakorlatot kívánnak támogatni, amely az óvoda feladatát az óvodáskorú gyermek testi, lelki, szellemi szükségleteiből kiindulva valósítja meg, a legfejlesztőbb tevékenységnek a szabad játékot tekinti, biztosítja a mindennapos mesét, valamint a kötetlen ábrázoló és zenei foglalkozásokat, kötelező foglalkozásokat nem szervez, a hatékony óvodai tanulás formájának a jó minta spontán utánzását tekinti, és

8 világossá teszi, hogy az óvoda feladata nem az iskolára való előkészítés ; ellenkezőleg: a partner iskoláknak kell felkészülniük az óvodás gyerek fogadására, aki majd a 6. és 8. életév között válik iskolaéretté nagy egyéni eltérésekkel. Támogatják az óvodák együttműködését az iskolákkal, különös tekintettel a zökkenőmentes átmenet biztosítására. A pályázat során az OKA Közoktatási Alkuratóriuma szakértői vélemények alapján a programokra 10 millió forintot oszt szét. A pályázók köre: óvodák, óvodai nevelők csoportjai, társulásai, óvodapedagógusok; óvodapedagógusok és szülők együttműködő csoportjai. Az iskolákkal való együttműködésre is óvodák pályázhatnak, az iskolák együttműködési nyilatkozatainak mellékelésével. (Azok az iskolák élveznek előnyt, amelyek a kulturális alapkészségek elsősorban írás olvasás kifejlesztését elhúzottan, az iskolázás alapozó éveit egységként kezelve valósítják meg). A pályázatnak tartalmaznia kell: 1. az óvoda gyermekközpontú programjának azt a részelemét, amelyre a támogatást kérik; 2. az óvoda vagy az óvodai csoport helyzetének és eddigi tevékenységének rövid leírását; 3. az óvodába vagy a csoportba járó gyerekek rövid elemző ismertetését; 4. a működési feltételek rövid leírását, az intézmény éves költségvetését; 5. a kért támogatás részletes költségvetését. A pályázat formai feltételei: 1. A pályázatot január 16-ig kell benyújtani, illetve feladni az Oktatásért Közalapítvány címére (1054 Budapest, Báthory u. 10.). 2. Pontosan és minden rovatában kitöltött és aláírt adatlap. A nyomtatvány átvehető Budapesten, az OKA Titkárságán, valamint letölthető az internetről (www.koma.hu vagy Adatlapot postán is küldenek, amennyiben közepes méretű, felbélyegzett válaszborítékkal igénylik azt. 3. A pályázatot kísérő adatlapot három, a pályázatot és a mellékleteket két két példányban kell benyújtani. (Melléklet lehet pl. videokazetta, hanganyag, kiadvány, pedagógiai program részlete). 4. Korábbi, már lefutott KOMA (jogelőd) pályázaton nyert összeggel való szöveges és pénzügyi elszámolás. 5. Két darab megcímzett, felbélyegzett közepes méretű válaszboríték melléklendő. A hiányosan kitöltött, válaszboríték nélküli és nem megfelelő példányszámban érkezett pályázati anyagot az OKA Titkársága nem tudja fogadni, azokat postafordultával visszaküldi! Eredményhirdetés: február végén.

9 Minden pályázó értesítést kap. A nyertesek listáját a Köznevelésben és az Óvodai Nevelésben teszik közzé. Az Oktatási Minisztérium pályázatot hirdet a évi Közoktatás Minőségéért Díj elnyerésére A pályázat célja az oktatási miniszter 3/2002. (II. 15.) OM rendelete alapján a közoktatási minőségfejlesztés területén kiemelkedő teljesítményt nyújtó közoktatási intézmények tevékenységének elismerése. A Közoktatás Minőségéért Díjat a évi pályázati felhívásban Kiválóság Díj kategóriában ítélik oda. A Közoktatás Minőségéért Díj Kiválóság kategóriájának célja a teljes körű minőségirányítás alkalmazásában élen járó, kiváló szervezeti működést mutató intézmények elismerése. Pályázatot nyújthat be bármely, Magyarország területén működő, közoktatási feladatokat ellátó, a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 20. (1. és 2. bekezdés) hatálya alá tartozó nevelésioktatási intézmény. A évi Közoktatás Minőségéért Díj elnyerésére a Kiválóság Díj kategóriában nyújtható be pályázat. A Partnerközpontúság Díj kategóriában már pályázott intézmények is, amennyiben teljesítik a Kiválóság Díj követelményrendszerét, benyújthatnak pályázatot a Kiválóság Díj kategóriában. A Kiválóság Díj kategóriában oklevelet nyert intézmény 1 évig, ezüst és bronz fokozatot nyert intézmény 2 évig, arany fokozatot nyert intézmény 3 évig nem pályázhat a Közoktatás Minőségéért Díjra. A pályázat elkészítéséhez és benyújtásához szükséges Pályázati jelentkezési lap és a részletes, valamennyi szükséges információt tartalmazó Pályázati Útmutató beszerezhető a Közoktatási Minőségfejlesztési Központ KMD csoportjától (1134 Budapest, Váci út emelet., Máté Tímea 70/ , 1/ , és továbbá a meghirdetés napjától elérhető a Közoktatási Minőségfejlesztési Központ KÖZOKOS elektronikus tudásportálján (www.kozokos.hu / Jelenlegi programok / Közoktatás Minőségéért Díj / KMD Mivel a pályázat önértékelésen alapul, ennek elkészítése érdekében a Közoktatási Minőségfejlesztési Központ az előjelentkezést benyújtott intézmények számára igény szerint pályázati felkészítő konzultációt biztosít. A pályázati szándékot az Előjelentkezési lap benyújtásával kell jelezni, amelyhez hozzá kell csatolni a Pályázati regisztrációs díj befizetését igazoló bizonylat másolatát. Ezzel egy időben kell benyújtani a jelentkezési lapot a Pályázati konzultációra. A pályázati felkészítések (tájékoztató és konzultációk) helyszíneiről, időpontjairól és a jelentkezési határidőkről a szervező Közoktatási Minőségfejlesztési Központ a Pályázati Útmutatóban ad

10 tájékoztatást (www.kozokos.hu / Jelenlegi programok / Közoktatás Minőségéért Díj / KMD 2005). A pályázati szándékot az Előjelentkezési lap benyújtásával, január óráig kell jelezni a Közoktatási Minőségfejlesztési Központnak faxon vagy levélben. Ugyanezen határidőig kell jelezni a Jelentkezési lap a konzultációra kitöltésével, hogy részt kíván-e venni az intézmény 2 képviselője a pályázati konzultáción. A pályázati anyagot legkésőbb március 3-án ig kell benyújtani 6 nyomtatott példányban és elektronikus adathordozón (floppy vagy CD) a Közoktatási Minőségfejlesztési Központ (1134 Budapest, Váci u emelet), személyesen vagy postai úton. A borítékon tüntessék fel: évi Közoktatás Minőségéért Díj pályázat. Postai úton történő beküldés esetén a postára adás legkésőbbi dátuma a pályázat benyújtására meghatározott idő lehet. Amennyiben a pályázatot postai úton küldik meg a Központnak, úgy azt faxon előre jelezzék. A határidőn túl beérkezett pályázatokat az Oktatási Minisztérium nem veszi figyelembe. Csak azoknak az intézményeknek a pályázata fogadható be, amelyek a pályázati Előjelentkezési lapot és a hozzá tartozó regisztrációs díj befizetését igazoló bizonylat másolatát a megadott határidőre beküldték a Központnak. A beérkezett pályázatokat független, a KMD pályázatok értékelésére felkészített szakértők értékelik, amely értékelés alapján a Közoktatás Minőségéért Díj Bizottság terjeszti döntésre javaslatát az oktatási miniszter elé. A díj három fokozatban (arany fokozat, ezüst fokozat, bronz fokozat) nyerhető el. Az oktatási miniszter évente legfeljebb hat díj és tizennégy elismerő oklevelet adományozhat azoknak a közoktatási intézményeknek, amelyek a közoktatási minőségfejlesztés területén kiváló, illetve átlagon felüli teljesítményt nyújtottak. A díjat és az elismerő oklevelet az oktatási miniszter adományozza. A pályázatok értékelése és a döntési folyamat során nyert információkat a közreműködők bizalmasan kezelik. A nyertesek díjat (egy, az intézményre kifüggeszthető táblát) vagy oklevelet kapnak teljesítményük elismeréseként, amelyeket az oktatási miniszter ünnepélyes keretek között személyesen nyújt át. A nyertesek jogosultak a díj elnyerésének tényét dokumentumaikon feltüntetni. A díjazott intézmények vállalják, hogy tapasztalataikat széles körben terjesztik a közoktatási intézmények körében. A díjazott és az oklevéllel kitüntetett intézmények névsora megjelenik az Oktatási Közlönyben, a Köznevelés című lapban, valamint az Oktatási Minisztérium (www.om.hu), valamint a sulinova Kht. (www.sulinova.hu) honlapján és a Közoktatási Minőségfejlesztési Központ KÖZOKOS

11 elektronikus tudásportálján (www.kozokos.hu / Jelenlegi programok / Közoktatás Minőségéért Díj / KMD 2005). Az Ács Kató Irodalmi Alapítvány A távolságot, mint üveggolyót... címmel rajzpályázatot hirdet. A feladat: rajzolj egy képzeletbeli vagy valóságos utazásodról! Pályázhatsz 1 db szabadon választott technikával készített rajzzal, festménnyel, amelynek mérete nem haladhatja meg az A/3-at. Korhatár: 4 14 év. Az eredményhirdetésre 2006 áprilisában kerül sor, a kiválasztott pályaművek kiállításával összekötött ünnepségen. A legsikerültebb művek alkotói nyári táborozáson vehetnek részt. Várják az óvodások, az általános iskolás diákok, a gyermekotthonban élők és az egyéni pályázók részvételét egyaránt, határainkon innen és túlról is. A pályaműveken feltüntetendő adatok: név, életkor, lakcím, telefonszám, óvoda/iskola neve, címe, szaktanár neve. Beadási határidő: január 31. Beadási cím: Országos Széchényi Könyvtár, 1827 Budapest, Budavári Palota F épület, 515. szoba, Kiss Barbara 1/ A Recefice Gyermek és Ifjúság Szabadidő Tevékenységéért Közhasznú Alapítvány rajzpályázatot hirdet 5 16 éves korú gyermekek/fiatalok részére, négy korosztályi (óvodás, általános iskola alsó és felső tagozat és középiskola osztályosainak) kategóriában. Nevezési díj nincs. A pályázat témája: óvodás Kedvenc állatom; alsó tagozatos, felső tagozatos, középiskolás Az egészség megőrzése a legfőbb érték! Beküldési határidő: február 15. (a postára adás időpontja). A rajzokat a tanintézmények gyűjtsék össze, és postán juttassák el címükre: Recefice Közhasznú Alapítvány, 1703 Budapest, Pf A borítékra írják rá: Recefice rajzpályázat. Személyenként 1 db bármilyen technikával készített papírképet várnak. Formai követelmény: A/4-es vagy A/3-as rajzlap, írott szöveg ne legyen a rajzolt felületen. A rajzokat bírálóbizottság értékeli. A pályázatból kizáró ok: Ha határidőn túl érkezik be; ha, felnőtt munkáját kapják; ha, nem a pályázat témájának megfelelő a mű. Díjak: Korosztályonként hirdetnek nyerteseket. I. díj: Nyári napközis táborozás, II. díj: Könyvjutalom, III. díj: Belépőjegyek. Különdíjak: belépőjegyek a Fővárosi Állat- és Növénykertbe, a Fővárosi Nagycirkuszba, a Csodák Palotájába, a Tropicariumba, a Budapesti Planetáriumba, a Lézerszínházba, a Budapesti Színházakba, mozijegyek, játékok. A következő adatok legyenek a rajzlap hátoldalán: a mű címe, a pályázó teljes neve, életkora, óvodájának vagy iskolájának neve, címe, telefonszáma és címe, óvónőjének vagy szabadidő-szervezőjének neve, elérhetősége (telefon és ).

12 Rajzokat nem adnak vissza. Azon rajzok alkotói, akiknek műveit felhasználják, semmilyen címen jogdíjat vagy más ellenszolgáltatást nem kérhetnek. A rajzok az alapítvány tulajdonába kerülnek, melyekkel szabadon rendelkezik. A rajzpályázati kiírás és további információ olvasható az alapítvány honlapján a címen. A Budapesti Pedagógusok Szakmai Szervezete által szervezett Segítség! közös gondolkodás a pedagógiai-szakmai szolgáltatás múltjáról, jelenéről, jövőjéről konferencia témájához kapcsolódóan pályázatot hirdet pedagógusok számára. Pályázók köre: minden intézménytípusban dolgozó pedagógus: szaktanácsadó, szakértő, igazgató, óvónő, tanító, tanár, könyvtárostanító és -tanár, gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus. Fővárosi és vidéki pedagógusok egyaránt pályázhatnak. 2 3 oldalas írást várnak, melyben a pályázó kifejti, miben segíti, segíti-e egyáltalán a munkáját a pedagógiaiszakmai szolgáltatás. Mit kapott már, és mit vár tőle. Pozitív és negatív tapasztalatok a gyakorlatban. cím: Levélcím: Budapesti Pedagógusok Szakmai Szervezete, Budapest, Dunadűlő 5/B. Beadási határidő: február 28. A pályázatokat lehetőleg ben kérik (word vagy pdf formátumban). A pályázatoknak tartalmaznia kell a pályázó nevét és lakcímét, elérhetőségét, ahol értesíteni tudják (akkor is, ha nem a saját címe). A pályázatokról az egyesület elnöksége dönt. Az elfogadott pályázatok pedagógus íróit várják a április 8-án óra között megrendezendő konferenciára, nekik részvételi díjat nem kell fizetni. A legsikeresebb pályázók könyvjutalmat is kapnak. A HÍREK következő számának lapzártája január 16., óvodai megjelenése február 6-án várható. Kiadja: a Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet, 9021 Győr, Árpád út 32.

13 Akkreditált felnőttképző intézmény, lajstromszám: 1030 COMENIUS 2000 Közoktatási Minőségfejlesztési Program minősített tanácsadó szervezete 96/ , URL: Győr, Pf. 67 F. k.: Turbók Arnold Bertalan igazgató Szerkesztette: Telekes Annamária