... számjel. Szektor Fejezet Címrend ÁHT. Éves beszámoló Éves beszámoló

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "... számjel. Szektor Fejezet Címrend ÁHT. Éves beszámoló Éves beszámoló"

Átírás

1 A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: számjel PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1088 Budapest Rákóczi út a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy a szerv vezetője mérlegképes regisztrációs szám: vagy könyvvizsgálói kamarai tagszám: Kelt...,...év...hó...nap Kelt,.év.hó..nap Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:...(név)...(telefon) Az irányító szerv részéről ellenőrizte:...(név)...(telefon) Kelt,.év.hó..nap

2 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Könyvviteli Mérleg 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése 04 Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése 05 Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések előirányzata, teljesítése 06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetvetovábbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése(támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) 07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése 08 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése 09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése 10 Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése) 21 Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) 22 Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) 23 Költségvetési előirányzatok egyeztetése 24 Pénzforgalom egyeztetése 30 A VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA 34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai 35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai 36 Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról 37 Feladatmutatók állománya 38 Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása 42 Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira) 53 Tájékoztató adatok 57 Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása 58 Követelések részletezése 59 Kötelezettségek részletezése 75 Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

3 Szám Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés - 3 -

4 01 - Könyvviteli Mérleg # Megnevezés Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték Vagyoni értékű jogok (1113,1123) Szellemi termékek (1114,1124) I. Immateriális javak összesen ( ) Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből) Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből) Járművek (1321,1322-ből) Beruházások,felújítások (1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147) II. Tárgyi eszközök összesen ( ) Tartósan adott kölcsön ( ből,1981-ből) III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen ( ) A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) Anyagok (21., 241.) I. Készletek összesen ( ) Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) Egyéb követelések ( , , 19-ből) Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek ( ből, 1981-ből) II. Követelések összesen ( ) Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31) Elszámolási számlák (33-34) Idegen pénzeszközök (35-36) IV. Pénzeszközök összesen ( ) Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398) Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394) V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen ( ) B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+67) Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.) I. Tartós tőke (69+70) Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.) II. Tőkeváltozások (72+73) D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN ( ) Költségvetési kiadási megtakarítás (425.) Költségvetési bevételi lemaradás (426.) I. Költségvetési tartalékok összesen ( ) Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (88+89) előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224.) Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.) Vállalkozási bevételi lemaradás (428.) II. Vállalkozási tartalékok összesen ( ) E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (86+93) Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) ( ) ( ) tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek

5 01 - Könyvviteli Mérleg # Megnevezés Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen ( ) Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.) Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások ( ) III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen ( ) F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN ( ) FORRÁSOK ÖSSZESEN ( )

6 02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Alapilletmények Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen ( ) Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások (07+08) Jutalom (normatív) Jutalom (teljesítményhez kötött) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen ( ) Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) Végkielégítés Jubileumi jutalom Napidíj Biztosítási díjak Egyéb sajátos juttatások Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai ( ) Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen ( ) Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32) Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai Szociális jellegű juttatások (34+35) Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai ( ) Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai ( ) Nem rendszeres személyi juttatások ( ) Állományba nem tartozók juttatásai Külső személyi juttatások (43+47) Személyi juttatások összesen ( ) Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék) Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelő járulékok ( )

7 03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Élelmiszer beszerzés Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Tüzelőanyagok beszerzése Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzés ( ) Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások ( ) Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Szállítási szolgáltatás díja Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Szolgáltatási kiadások ( ) Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése Fordított általános forgalmi adó miatti befizetés Működési célú általános forgalmi adó összesen ( ) Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propagandakiadások Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások ( ) Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások ( )

8 03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó Rehabilitációs hozzájárulás Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések Díjak, egyéb befizetések Adók, díjak, egyéb befizetések ( ) Egyéb folyó kiadások ( ) Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+69)

9 04 - Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre ( ) Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (65+66) Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások összesen (67+88)

10 05 - Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések előirányzata, teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Immateriális javak vásárlása Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Járművek vásárlása, létesítése Intézményi beruházási kiadások ( ) Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül) Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Központi beruházási kiadások ( ) Intézményi beruházások általános forgalmi adója Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója Beruházások általános forgalmi adója ( ) Felhalmozási kiadások összesen ( ) Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (33+34)

11 06 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetvetovábbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése(támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli kiadások ( ) Átfutó kiadások Kiegyenlítő kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások ( ) Összesen ( )

12 07 - Működési bevételek előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítésből háztartások befizetése Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke Bérleti és lízingdíj bevételek Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése Egyéb saját bevétel ( ) Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja ÁFA-bevételek, -visszatérülések ( ) INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( )

13 08 - Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével) Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése Járművek értékesítése Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ( ) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ( )

14 09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Működési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása Irányító szervtől kapott támogatás ( ) Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására Támogatásértékű működési bevételek ( ) Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17) Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására Támogatásértékű beruházási bevételek ( ) Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38) Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40) Támogatásértékű bevételek összesen (18+41) Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 53 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen ( ) Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61) Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen ( )

15 10 - Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése) # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli bevételek ( ) Függő bevételek Átfutó bevételek Kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek ( ) Összesen ( )

16 # Megnevezés Összesen Villamosenergiatermelés, -ellátás Vállalkozási tevékenység 01 Rendszeres személyi juttatások 02 Nem rendszeres személyi juttatások 21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása Alaptevékenység Felszíni víz szennyeződésmentesíté se Alaptevékenység Épületek szennyeződésmentesíté se Alaptevékenység Vízi létesítmény építése Alaptevékenység Üdülői szálláshelyszolgáltatás Vállalkozási tevékenység Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Vállalkozási tevékenység Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás Alaptevékenység Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése Vállalkozási tevékenység Külső személyi juttatások Személyi juttatások összesen ( ) 05 Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások ÁFÁ-val Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 75 Műk. célú pénze.átadás áhon kívülre ( ) 77 Műk. célú pénze.átadás áhon kívülre összesen (75+76) 113 Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz.(77+112) 119 Intézményi beruházási kiadások 120 Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása Beruházások ÁFÁ-ja Pénzforgalmi kiadások ( ) 127 Pénzforgalom nélküli kiadások 128 Költségvetési kiadások ( ) 130 Kiadások összesen ( ) 131 Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő) 132 Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő) 133 Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő) 134 Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)

17 21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) # Megnevezés Konferencia, kereskedelmi bemutatószervezése Alaptevékenység Vízügy területi igazgatása és szabályozása Alaptevékenység Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek Alaptevékenység Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások Alaptevékenység Közmunka Alaptevékenység 01 Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások Személyi juttatások összesen ( ) Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások ÁFÁ-val Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre ( ) Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (75+76) Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz.(77+112) Intézményi beruházási kiadások Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása Beruházások ÁFÁ-ja Pénzforgalmi kiadások ( ) Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési kiadások ( ) Kiadások összesen ( ) Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő) Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő) Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő) Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)

18 22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) # Megnevezés Összesen Villamosenergiatermelés, -ellátás Vállalkozási tevékenység Víztermelés, -kezelés, -ellátás Vállalkozási tevékenység Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása Alaptevékenység Felszíni víz szennyeződésmentesíté se Alaptevékenység Vízi létesítmény építése Alaptevékenység Üdülői szálláshelyszolgáltatás Vállalkozási tevékenység Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Vállalkozási tevékenység Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás Alaptevékenység M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység Vállalkozási tevékenység 02 Egyéb saját bevétel Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 08 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja 11 Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szervtől 12 Támogatásértékű műk.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól 13 Támogatásértékű műk.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra 20 Támogatásértékű működési bevételek ( ) 22 Támogatásértékű működési bevételek összesen (20+21) 24 Támogatásértékű beh.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól 25 Támogatásértékű beh.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra 32 Támogatásértékű beruházási bevételek ( ) 43 Támogatásértékű felhalmozási bevételek (32+42) 45 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen(43+44) 46 Támogatásértékű bevételek összesen (22+45) 48 E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.szervtől 55 E.évi műk. elői-, pénzmarad. átvétel össz.( ) 64 Előző évi elői-, pénzmaradvány átvétel össz.(55+63) 110 Irányító szervtől kapott támogatás 113 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 118 Pénzforgalmi bevét. ( ) 119 Pénzforgalom nélküli bevételek 120 Költségvetési bevételek ( )

19 22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) # Megnevezés Összesen Villamosenergiatermelés, -ellátás Vállalkozási tevékenység 122 Bevételek összesen ( ) Víztermelés, -kezelés, -ellátás Vállalkozási tevékenység Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása Alaptevékenység Felszíni víz szennyeződésmentesíté se Alaptevékenység Vízi létesítmény építése Alaptevékenység Üdülői szálláshelyszolgáltatás Vállalkozási tevékenység Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Vállalkozási tevékenység Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás Alaptevékenység M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység Vállalkozási tevékenység

20 22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) # Megnevezés Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése Vállalkozási tevékenység Konferencia, kereskedelmi bemutatószervezése Alaptevékenység Vízügy területi igazgatása és szabályozása Alaptevékenység Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek Alaptevékenység Közmunka Alaptevékenység 02 Egyéb saját bevétel Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szervtől Támogatásértékű műk.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól Támogatásértékű műk.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra Támogatásértékű működési bevételek ( ) Támogatásértékű működési bevételek összesen (20+21) Támogatásértékű beh.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól Támogatásértékű beh.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra Támogatásértékű beruházási bevételek ( ) Támogatásértékű felhalmozási bevételek (32+42) Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen(43+44) Támogatásértékű bevételek összesen (22+45) E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.szervtől E.évi műk. elői-, pénzmarad. átvétel össz.( ) Előző évi elői-, pénzmaradvány átvétel össz.(55+63) Irányító szervtől kapott támogatás Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Pénzforgalmi bevét. ( ) Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek ( ) Bevételek összesen ( )

21 # Megnevezés Eredeti előirányzat Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben 23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése Előirányzat-változás Kormány hatáskörben Előirányzat-változás Irányító szervi hatáskörben Előirányzat-változás Intézményi hatáskörben Előirányzat-változás összesen Módosított előirányzat Teljesítés Személyi juttatások (02/49) Munkaadókat terhelő járulék (02/57) Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/67-03/63) 08 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (04/65) Működési költségvetés ( ) Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27) 23 Központi beruházási kiadások (05/21+05/28) Felhalmozási kiadások ( ) Költségvetési kiadások összesen ( ) 30 Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (06/66) 31 Finanszírozás kiadásai (06/95+06/112+06/123+06/127) KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) Működési költségvetés bevételei (07/38+09/18+09/43+09/44+09/53+16/26 ) 34 Felhalmozási bevételek (08/34+09/41+09/61+16/36+11/06) 36 Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/27-11/06) 37 Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62+10/63+10/64) 38 Költségvetési bevételek összesen ( ) 39 Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/65) 40 Finanszírozás bevételei (10/94+10/111+10/122+10/126) BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( )

22 24 - Pénzforgalom egyeztetése # Megnevezés Összeg Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) Valutapénztárak egyenlege Pénzkészlet összesen ( ) Bevételek (+) Kiadások (-) Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege Pénzkészlet összesen ( ) (12= )

23 30 - A VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA # Megnevezés Előző év Tárgyév A. Vállalkozási tevékenység bevételi előirányzata Vállalkozási tevékenység - szakfeladaton elszámolt - értékesítési bevétele (912-ből, 913-ból, 914-ből) Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalmi bevétele ( ) Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalom nélküli bevétele (982-ből, 983-ból) I. Vállalkozási tevékenység működési célú költségvetési bevételei (1+2) B. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei összesen (I+II+III) C. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételi maradványa (B-A) D. Vállalkozási tevékenység kiadási előirányzata Vállalkozási tevékenység személyi juttatásai (51-ből, 52-ből) Vállalkozási tevékenység munkaadót terhelő járulékai (53-ból) Vállalkozási tevékenység dologi kiadásai (áfa nélkül) (54-56-ból) Vállalkozási tevékenység működési célú áfa kiadásai (561-ből) Vállalkozási tevékenység egyéb folyó kiadásai (57-ből) Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalmi kiadása ( ) Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalom nélküli kiadásai (594) IV. Vállalkozási tevékenység működési célú költségvetési kiadásai (8+9) E. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai összesen (IV+V+VI) F. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadási maradványa (D-E) G. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (C+F), illetve (B-E) H. Vállalakozási tevékenység tárgyévi bevételeinek ráfordításokkal csökkentett pénzforgalmi maradványa (G-15) Alaptevékenység ellátására felhasznált előző év(ek) vállalkozási maradványa (-) I. Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi vállalkozási maradványa (H ±19) K. Vállalkozási tartalékba helyezendő összeg (G J)

24 34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai # Megnevezés Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Egyéb juttatás 13. havi juttatás Rendszeres személyi juttatások összesen Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások pozíció: 31 igazgató (főigazgató) pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) pozíció: 32 osztályvezető pozíció: 33 főtanácsos pozíció: 34 főmunkatárs pozíció: 35 tanácsos pozíció: 36 munkatárs A fizetési osztály összesen B fizetési osztály összesen C fizetési osztály összesen D fizetési osztály összesen E fizetési osztály összesen F fizetési osztály összesen G fizetési osztály összesen H fizetési osztály összesen I fizetési osztály összesen 124 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: ( ) 170 I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: ( ) közalkalmazottak összesen II. RÉSZMUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: ( ) 178 I.+II. MINDÖSSZESEN: ( ) Létszám fő

25 35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai # Megnevezés Teljes munkaidőben foglalkoztatottak Részmunkaidőben foglalkoztatottak Állományba nem tartozók Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások Szociális jellegű juttatások Nem rendszeres juttatások összesen ( ) Külső személyi juttatások Személyi juttatások össszesen ( ) Nyitólétszám (fő) Munkajogi nyitólétszám (fő) Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő Zárólétszám (fő) Munkajogi zárólétszám (fő) Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) Összesen

26 Értéktípus: Fő # Megnevezés Vezetői létszám középfokú végzettséggel 36 - Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Vezetői létszám összesen Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Nem vezetői létszám összesen Létszám összesen 01 a) csoport b) csoport Összesen (01+02) Humánpolitikai Gazdálkodási-költségvetési Jogi Ellenőrzési Informatikai Kommunikációs Egyéb ( ) Összesen ( ) Adminisztratív-titkársági ( ) I. csoport feladatait segítő II. csoport feladatait segítő III. csoport feladatait segítő Kézbesítési Szállítási Üzemeltetési Rendészeti Összesen ( ) Mindösszesen ( ) Közalkalmazottak ( ) I. funkció csoport II. funkció csoport III. funkció csoport

27 37 - Feladatmutatók állománya # Megnevezés Nyitó állománya Záró állománya Átlag Villamosenergia-termelés, -ellátás - Vállalkozási tevékenység - Teljesítménymutató - a megtermelt, az elszállított, az elosztott, valamint az értékesített villamosenergia mennyisége (GWh) Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - begyűjtött hulladék mennyisége (t) Vízi létesítmény építése - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - megépített partfal hossza (m) Üdülői szálláshely-szolgáltatás - Vállalkozási tevékenység - Kapacitásmutató - férőhelyek száma Üdülői szálláshely-szolgáltatás - Vállalkozási tevékenység - Teljesítménymutató - vendégéjszakák száma Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - lakóingatlanok száma Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület havi átlaga (m2) Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Vállalkozási tevékenység - Teljesítménymutató - bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület havi átlaga (m2) Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése - Vállalkozási tevékenység - Teljesítménymutató - kölcsönzési napok száma Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ár- és belvízveszéllyel érintett terület nagysága (ha) Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - riasztások száma Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - támogatást igénylők száma Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - átlagos támogatási összeg Közmunka - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - foglalkoztatottak/foglalkoztatási napok száma

28 38 - Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása # Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések és felszerelések Járművek Tenyészállatok állami készletek, tartalékok Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány) Bruttó növekedés - Beszerzés, létesítés Bruttó növekedés - Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja 05 Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összeseb ( ) Bruttó növekedés - Egyéb növekedés Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen ( ) 12 Bruttó növekedés - Összes növekedés (05+11) Bruttó csökkenés - Értékesítés Bruttó csökkenés - Selejtezés, megsemmisülés Bruttó csökkenés - Egyéb csökkenés Bruttó csökkenés - Összes csökkenés ( ) Bruttó érték összesen ( ) Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya 23 Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése 24 Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése 25 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya ( ) Értékcsökkenés összesen (25+30) Eszközök nettó értéke (21-31) Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke Összesen

29 42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira) # Megnevezés Előző év Tárgyév A. Kiadási előirányzat Alaptevékenység működési kiadásai /c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai Alaptevékenység felhalmozási kiadásai /c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2) C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±) D. Bevételi előirányzat Alaptevékenység működési bevételei /c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei Alaptevékenység felhalmozási bevételei /c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási bevételei E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4) F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±) G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±) Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg (+) H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±) Központi költségvetés központosított bevételét képező összeg (-) I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7) J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8) Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány /a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány

30 53 - Tájékoztató adatok # Megnevezés Összeg munkáltatói kifizetés (eft) kifizetésben részesülők száma (fő) személyi jövedelemadó összege (eft) nyugdíjbiztosítási járulék összege (eft) egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék összege (eft) Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulék pénzbeli egészségbiztosítási járulék munkaerő-piaci járulék magánnyugdíj-pénztári tagdíj összege (eft) táppénz összege (eft) egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eft) vagyonbiztosítás (eft) január hónapban - az számlacsoportban - elszámolt december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eft) január hónapban - az számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adóés járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eft) 21 - A 17. sorban kimutatott személyi juttatások január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt december havi járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eft) 23 - A 19. sorban kimutatott személyi juttatások január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt járuléka ( eft) január hónapban - az 532. számlán - elszámolt december havi járulék összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eft) január hónapban - az 533. számlán - elszámolt december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eft) 36 A dologi kiadások áfa-adóalapja Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eft) %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eft) %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eft) %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eft) %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eft) Működési célú, támogatási program előlegére pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre (eft) Államháztartáson belüli működési célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértékű bevétel (eft) Államháztartáson belüli felhalmozási célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértékű bevétel (eft) ben a tárgyévben a jogosult felé történő átadás előtt a megosztott hatósági jogkörhöz kötődően átfutó bevételként elszámolt összeg (eft)

31 57 - Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása # Megnevezés Nyitó adatok bekerülési érték Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke Tárgyévben elszámolt értékvesztés Tárgyévben visszaírt/kivezetett értékvesztés Záró adatok bekerülési érték Záró adatok értékvesztés záró értéke Tartósan adott kölcsönök Befektetett eszközök összesen ( ) Készletek Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) Egyéb követelések Forgóeszközök összesen ( ) Eszközök összesen (07+16)

32 # Megnevezés állomány a tárgyév elején Előző évi követelés helyesbítése Folyó évi előírás Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás előző évek 58 - Követelések részletezése Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás tárgyévi Összes követelés Pénzforgalom nélküli tranzakciók Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre Követelés előző évek Követelés tárgyévi Követelés összesen Tartósan adott kölcsönök Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések 09 Egyéb rövid lejáratú követelések 10 Követelések összesen ( )

33 # Megnevezés állomány az előző évekről Előző évi kötelezettség helyesbítése Tárgyévi kötelezettség Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás előző évek 59 - Kötelezettségek részletezése Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás tárgyévi Összes kötelezettség Pénzforgalom nélküli tranzakciók Pénzügyi teljesítés előző évi kötelezettségre Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségre Kötelezettség záró állománya előző évek Kötelezettség záró állománya tárgyévi Rövid lejáratú kötelezettségek ( ) 12 - Kötelezettségek áruszállításból és szolgál. ( ) 13 - beruházással kapcsolatos szállítók 15 - termékvásárlással kapcsolatos szállítók 16 - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók 36 Kötelezettségek összesen (01+08) Kötelezettség záró állománya összesen