47. KÉKSZALAG ÁRKÁD NAGYDÍJ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "47. KÉKSZALAG ÁRKÁD NAGYDÍJ"

Átírás

1 47. KÉKSZALAG ÁRKÁD NAGYDÍJ NEMZETKÖZI TÁVOLSÁGI VERSENY A BALATON KUPA VERSENYSOROZAT FUTAMA BALATONFÜRED, JÚLIUS 2 4. VERSENYKIÍRÁS A VERSENY RENDEZÔJE: MAGYAR VITORLÁS SZÖVETSÉG VERSENYVEZETÔ: KEREKES KÁZMÉR A VERSENYBÍRÓSÁG ELNÖKE: TUSNAI TAMÁSNÉ K É K S Z A L A G F E S Z T I V Á L, P R O G R A M É S V E R S E N Y K I Í R Á S O K

2 4 7. K É K S Z A L A G Á R K Á D N A G Y D Í J 2 1. VERSENYSZABÁLYOK A versenyen a Vitorlázás Versenyszabályai (továbbiakban VSz), az MVSz évre kiadott versenyrendelkezései az itt jelölt módosításokkal, a résztvevô osztályok osztályelôírásai, YS és ORC elônyszámítási elôírások, valamint a jelen versenykiírás és a késôbb kiadásra kerülô Versenyutasítás (továbbiakban VU) az érvényesek. A Kékszalag Versenyutasítás legkésôbb június 1-tôl letölthetô a hunsail.hu, illetve a kekszalag.hu weboldalakról. Ha a különbözô nyelvû versenykiírások között ellentmondás van, a magyar nyelvû szöveg tekintendô mérvadónak. 2. HIRDETÉSEK Hirdetések az MVSz évi Reklámszabályzatában elôírtak szerint viselhetôk. A versenyen résztvevô valamennyi hajón, az orrtól számított 2,5 méteren belül, mindkét oldalfelületen el kell helyezni a verseny támogatóinak logóját is tartalmazó öntapadós matricát. A matrica felragasztásának elmulasztása óvást vonhat maga után. 3. A VERSENY RÉSZTVEVÔI, RÉSZVÉTELI JOGOSULTSÁG 3.1. Nevezhetô hajók A évi Versenyrendelkezések 5.2. és 5.3. pontja alapján: Versenyosztályok II-be és a Yardstick és ORC csoportokba sorolt hajóosztályok a következô megkötésekkel: Tôkesúlyos és 15 m² vagy annál nagyobb orr- és nagyvitorla összfelületû alapvitorlázattal (az osztályelôírásban vagy a felmérési dokumentációban rögzítettek szerint) rendelkezô uszonyos, 25 m² vagy annál nagyobb orr- és nagyvitorla összfelületû alapvitorlázattal (az osztályelôírásban vagy a felmérési dokumentációban rögzítettek szerint) rendelkezô többtestû hajók indulhatnak Külföldi hajók, amelyek rendelkeznek saját hatóságuk által megkövetelt dokumentumokkal, és a jelen versenykiírásban foglaltaknak megfelelnek Belföldi illetôségû hajók, amelyek az MVSz hajóregiszterében szerepelnek, és megfelelnek az MVSz évi Versenyrendelkezések 1.2. (Részvételi jogosultság) pontjában, valamint a 3. (Hatósági jelzések, osztályjelzések) pontjában leírtaknak A Skiff/Libera típusú, illetve a kabin nélküli többtestû hajók nevezése csak abban az esetben fogadható el, ha megnevezik azt a balatoni üzemeltetési engedéllyel rendelkezô kísérô motorost, amely megfelelô sebességgel bír, és megfelelô létszám befogadásával rendelkezik a kísért hajó tekintetében, valamint amelynek vezetôje aláírással vállalja a verseny teljes idôtartama alatt a vitorlás 100 méteren belüli kíséretét és mentését. A kísérô motorosnak rendelkeznie kell az általános segélyhívásra és a versenyrendezôséggel való kapcsolattartásra alkalmas rádió adó-vevôvel (Balatrönk és VHF) és mobiltelefonnal. A versenyrendezôség a verseny teljes idôtartama alatt ellenôrizheti a kísérô motorosokat és amennyiben nem megfelelô a tevékenységük, ez az általuk biztosított egység kizárását vonhatja maga után. Az MVSz által elismert hajóosztályok számára a kísérô motorosok nem kötelezôek Az olyan Skiff/Libera típusú és/vagy egyéb egytestû hajó, amely bizonyítottan nem végzi el és nem állja ki az úgynevezett.»döntéspróbát«kizárólag a nyílt osztályba nevezhetô. Az ellenôrzéseket a Technikai bizottság végzi. A besorolás az MVSz nagyhajós hajóregiszterében történô évben érvényesített felmérési jegyzôkönyv alapján történik. A döntéspróbák elvégzésének határideje: június Definíciók Hagyományos egytestû hajók: minden olyan egytestû hajó, amely kiállja a magyar Nemzeti Közlekedési Hatóság elôírásai alapján a 90 fokos döntéspróbát, ezt okmányokkal igazolja, és a legénység súlypontja nem helyezôdik a hajótesten kívülre (nem trapézos, nem keretes). Az MVSz által elismert osztályhajók alanyi jogon vesznek részt a hagyományos egytestû hajók versenyében Nyílt osztály: mindazon hajók, amelyek nem felelnek meg a hagyományos egytestû hajók feltételrendszerének, a nyílt kategóriába sorolandók. Valamennyi kajüt nélküli többtestû hajó a nyílt kategóriában versenyez Nevezhetô versenyzôk A versenyen résztvevô magyar személyeknek meg kell felelniük az MVSz évi Versenyrendelkezések 1.1. pontjában (Részvételi jogosultság) elôírt feltételeknek Külföldi versenyzôk nevezéséhez az adott ország vitorlás szövetsége által elismert valamely klubhoz vagy szervezethez való tartozás szükséges Rajtengedélyes sportoló: a hajó tulajdonosa, vagy felelôs személye meghívhat a versenyre a vitorlás sportágban leigazolással nem rendelkezô vendéget vagy vendégeket is, az elôírt minimális versenyzôi létszámon felül, de a hajólevélben szereplô maximális befogadó létszámot meg nem haladva. A rajtengedélyes sportoló indulásához szükséges: a versenyhajó felelôs személyének befogadó nyilatkozata, a rajtengedélyes sportoló december 31-ig betölti a 17. életévét, a rajtengedélyes nevére kiállított, a versenyzést engedélyezô orvosi igazolás, a rajtengedélyes írásos nyilatkozata a versenyre vonatkozó minden szabályozás betartásáról, Ft nevezési díj megfizetése. A verseny értékelésekor a versenyhajón résztvevô rajtengedélyes legénység (RE) megjegyzéssel szerepel az eredménylistán A vitorlázás sportágban leigazolt, 14 éves vagy annál fiatalabb (2001. január 1-jén és azután született) személyek (továbbiakban»mocók«) részvétele a versenyen az alábbiak szerint engedélyezett: legalább 4 nevezett versenyzô mellé legfeljebb 1 fô, 6 vagy több nevezett versenyzô mellé legfeljebb 2 fô nevezhetô. A fenti létszámok semmilyen esetben nem léphetôk túl Tekintettel a verseny hosszú távjára, az éjszakai, illetve az esetleges viharos szélben való navigálásra, a verseny rendezôsége csak azon hajók nevezését fogadja el, amelyek legalább 3 fôvel ha az osztályelôírás ennél többet nem határoz meg neveznek és versenyeznek. E három fô mindegyikének a verseny rajtjának napjáig be kell töltenie a 18. életévét. A benevezett hajón a versenyzôk létszáma (beleértve a rajtengedélyes vendégeket is) nem haladhatja meg a hajólevélben, vagy Nemzeti Közlekedési Hatóság egyedi engedélyben, illetve a felmérési bizonylatban elôírt létszámot.

3 4.1. Nyílt osztály 4. HAJÓOSZTÁLYOK A 3. pontban megfogalmazott feltételeknek megfelelô egytestû és többtestû hajók. Értékelésük az abszolút befutási sorrendben történik, illetve az összevont többtestû osztály tagjai közötti helyezések alapján további kategóriákban: M0 osztály (hajótest hossza nagyobb, mint 35 láb), M1 osztály (hajótest hossza láb), M2 osztály (hajótest hossza láb), M3 osztály (hajótest hossza kevesebb, mint 21 láb). Amennyiben a nevezettek száma kategóriánként nem éri el a minimális 8 egységet, az oda nevezett hajó magasabb, összevont csoportban kerül értékelésre Versenyosztályok II. Lásd: Versenyrendelkezések 5.2. pontját További hajóosztályok 40-es cirkáló osztály, 22-es cirkáló osztály, Elan 310 osztály, Sudár Sport osztály Yardstick értékelési csoport Yardstick I/1. csoport (YS-szám: 89 és alatta) fehér szalag, Yardstick I/2. csoport (YS-szám: 90 99) piros szalag, Yardstick II. osztály (YS-szám: ) sárga szalag, Yardstick III/1. csoport (YS-szám: zöld szalag, Yardstick III/2. csoport (YS-szám: 116 és felette) narancsszínû szalag. A fentiek megváltoztatják a Versenyrendelkezések 5.3. pontját A felsorolásban nem szereplô egytestû hajóosztályok a YS számuk szerinti Yardstick csoportban kerülnek értékelésre. A külföldi lajstromban lévô hajókat a típusnak megfelelô hazai, ennek hiányában a német YS száma szerinti Yardstick csoportban értékelik. Azon külföldi hajókat, melyeknek sem magyar, sem német YS száma sincs, egységesen a YS-I csoportban, 65- ös YS számmal értékelik A YS csoportokban és osztályban indulóknak a vitorlán viselt jelzésüktôl függetlenül viselniük kell a fent megjelölt szalagokat (méret: 5 7 cm x 1 m) a hátsó (ennek hiányában az oldal-) merevítôn ORC értékelési csoport Minden ORC felmérési bizonylattal rendelkezô hajó a nevezés ideje alatt kérheti az ORC csoportban való indulását Amennyiben a nevezettek száma nem éri el a 14 egységet, az oda nevezett hajó YS elônyszámítás szerint kerül értékelésre. A nevezés lezárásáig megválasztott értékelési csoport a késôbbiekben nem változtatható Az ORC csoportban indulóknak a vitorlán viselt jelzésüktôl függetlenül viselniük kell egy kék szalagot (méret: 5 7 cm x 1 m) a hátsó (ennek hiányában az oldal-) merevítôn. 5. NEVEZÉS 5.1. Elôzetes jelentkezés külföldiek részére Elôzetes jelentkezés külföldiek részére a címen lehetséges Elektronikus elônevezés A MVSz évre érvényes versenyengedélyével rendelkezô sportolóknak május :00 órától július :00 óráig lehetôsége van elektronikus nevezésre a VIHAR rendszeren keresztül. Azon egységek, akik az elônevezést május 31-ig elvégzik, és a nevezési díjat kiegyenlítik, a versenykiírás szerinti nevezési díjból 10% kedvezményt kapnak. Akik június 1. és június 27. között véglegesítik elônevezésüket, és egyenlítik ki nevezési díjukat a versenykiírás szerinti nevezési díjat fizetnek. Azok, akik június 28. és július 1. között véglegesítik nevezésüket a versenykiírás szerinti nevezési díjhoz képest 10 százalékkal növelt nevezési díjat kötelesek megfizetni. A nevezés akkor válik érvényessé, ha az alábbi nevezési idôkben és helyszíneken, az elônevezettek részére elkülönített asztalnál: bemutatásra kerül a nevezési feltételeket igazoló és a VI- HAR rendszerben nem regisztrált összes irat, a csapat képviselôje aláírásával igazolja a nevezést, a nevezési díj kiegyenlítésre kerül, a csapat felveszi a hajó nevezési egységcsomagját, amelyet aláírásával igazol. Ellenkezô esetben az érintett egység nevezése törlésre kerül Budapesti elônevezés Budapesten a Magyar Sport Házában (1146 Budapest, Istvánmezei út 1 3.) június 24-én 12:00 és 20:00 óra között Helyszíni nevezés Balatonfüreden július 1-jén 11:00 és 22:00 között a Kékszalag rendezvénysátorban. A versenyrendezôség a fenti idôpont után nem fogad el nevezéseket, a verseny napján nevezni már nem lehet Nevezési díj Ft/fô. Az január 1. és december 31. között született versenyzôk csökkentett nevezési díjat fizetnek: 4500 Ft/fô január 1-jén és az után született versenyzôk nevezési díjat nem fizetnek. A helyszínen a nevezési díjat mind készpénzzel, mind bankkártyával ki lehet egyenlíteni. 6. VERSENYZÔK TÁJÉKOZTATÁSA, KORMÁNYOSI ÉRTEKEZLET 6.1. Hivatalos hirdetôtábla A versenyzôket a Nemzetközi Vitorlás Központ (8230 Balatonfüred, Zákonyi Ferenc u. 8.) területén található versenyiroda mellett lévô hivatalos hirdetôtáblán kifüggesztett közleményekkel tájékoztatják. A Versenyutasítás esetleges változásai, legkésôbb július 1-jén, 22:00 óráig lesznek kifüggesztve a hirdetôtáblára, valamint a nevezési sátorban Kormányosi értekezlet A versenyre nevezett kormányosok részére a versenyvezetôség kormányosi értekezletet tart a nevezési sátorban július 1- jén, szerdán 19:00, 20:30 és 22:00 órakor Biztonsági jellegû rádióüzenetek A verseny vezetôsége a verseny ideje alatt a rendezôhajók kikötôbôl való elindulásától, a verseny befejezéséig a kijelölt ha K É K S Z A L A G Á R K Á D N A G Y D Í J 3

4 4 7. K É K S Z A L A G Á R K Á D N A G Y D Í J józási VHF 78. és 18. csatornákon (78. csatornán mûködô adó a keleti medencét és a nyugati medence keleti felét, míg a 18. csatornán mûködô adó a nyugati medencét fedi le) közli a szervezéssel, pályakitûzéssel, a rajtoltatási eljárással kapcsolatos, továbbá a biztonsági jellegû üzeneteit. 7. VERSENYPÁLYA A távverseny útvonala: Balatonfüred (rajt) Balatonkenese Siófok Tihanyi-szoros Keszthely Tihanyi-szoros Balatonfüred (cél). A verseny hossza légvonalban kb. 150 km. A pontos pályarajzot, a rajt- és célvonal helyét és a kerülô pályajelek elhelyezkedését, illetve GPS koordinátáit a Versenyutasítás közli. 8. RAJT 8.1. Tervezett rajtidôpont Valamennyi osztály részére: július 2. 9:00 óra. Általános visszahívás esetén a versenyvezetôség az új rajt figyelmeztetô jelzésének idôpontját 9:50 órára határozza meg Rajthalasztás A versenyrendezôség a hajók épségét veszélyeztetô viharos idôjárás esetén vagy egyéb okokból jogosult a rajt halasztására Érvényes rajtidô A rajtjelzést követô 30 percen belül el nem rajtolt vitorlás,»el nem rajtolt hajóként«dns kerül értékelésre. Ez módosítja az A4 szabályt. 9. PÁLYARÖVIDÍTÉS, PÁLYAMÓDOSÍTÁS Pályarövidítés és pályamódosítás nincs. Ez a VSz 32. és 33. szabályának megváltoztatása. 10. A VERSENY FÉLBESZAKÍTÁSA A versenyrendezôség vihar esetén sem szakítja félbe a versenyt, kizárólag a vízirendészet utasítására. Minden hajó felelôs személye egyénileg viseli a verseny feladásának vagy folytatásának felelôsségét. 47. KÉKSZALAG ÁRKÁD NAGYDÍJ ÚTVONALA Rajt: Balatonfüred N 46 56,911 E 17 53, pályajel: Kenese N 47 01,390 E , pályajel: Siófok N 46 55,204 E ,391, A Tihanyi-szoros bejárat keleti oldalánál egy iránybója N 46 53,858 E , pályajel: Keszthely N 46 45,333 E ,477 Cél: Balatonfüred N 46 56,911 E 17 53, IDÔKORLÁTOZÁS Azon hajók, melynek nem érnek célba a rajt idôpontját követô 48 órán belül, DNF-ként kerülnek értékelésre. 12. BIZTONSÁGI ELÔÍRÁSOK Szigorított biztonsági elôírások A versenyen az általános biztonsági szabályokon felül, a távversenyekre vonatkozó szigorított biztonsági elôírások érvényesek: Valamennyi hajóegység köteles építési terveinek megfelelô oldalkorlátot viselni. Amennyiben a hajó(k)ra az építési terv nem ír elô korlátot, úgy karabineres mentôhevedert kell felszerelni, amelyet 10 csomó szélerô felett a cockpiten kívül tartózkodó versenyzô(k) a mentômellény viselése mellett is köteles(ek) használni A résztvevô hajón kötelezôen kell lennie egy (vagy több) mobiltelefonnak, amely alkalmas arra, hogy a legénység havária esetén értesítse a versenyvezetôséget, a versenyirodát vagy a mentôegységeket. A hívható telefonszámokat a VU közli A versenyzôk kötelesek folyamatosan a vonatkozó szabványoknak megfelelô a jó láthatóság érdekében lehetôleg élénk színû mentômellényt (úszást segítô eszköz) viselni, a balatoni viharjelzô rendszer állapotának és a napszak függvényében az alábbiak szerint. Viharjelzés Nincs I. fokú II. fokú (45 villanás/perc) (90 villanás/perc) Nappal kötelezô kötelezô Éjszaka erôsen kötelezô kötelezô ajánlott A Hajózási Szabályzat be nem tartását különösen az éjszakai fények hiányát a versenybíróság ellenôrzi, e szabályok megsértése kizárást vonhat maga után A verseny idejére a pont szerint kísérô motorosra kötelezett versenyhajók, a felszerelési jegyzékben számukra elôírt fôhorgonyt, tûzoltó készüléket és csáklyát átadhatja az ôt kísérô motorosba, aminek 100 méteren belül kell tartózkodnia az egész verseny alatt. 4

5 12.2. A résztvevôknek ajánlott Minden hajóra ajánlott GPS mûszer, hogy havária esetén a bajba jutott hajó pontosan meg tudja határozni és megadni pozícióját. VHF rádió csatornák kiosztása: 78-as, 18-as csatorna: versennyel kapcsolatos információk, 16-os csatorna: segélykérés VMSz Balatonhelp alkalmazás 13. KIKÖTÔHELYEK A Nemzetközi Vitorlás Központban a szabad férôhelyek függvényében a versenyen résztvevô hajók a versenyt megelôzô éjszaka térítésmentesen vehetnek igénybe kikötôhelyet. Gépkocsi parkolási lehetôséget a Nemzetközi Vitorlás Központ nem tud biztosítani! 14. ELLENÔRZÉS Ellenôrzés a verseny teljes idôtartama alatt Ellenôrzés a pályajeleknél, illetve a verseny teljes idôtartama alatt a hivatalos ellenôrzô hajóról (47. Kékszalag rendezô feliratú) az ott lévô rendezôk és versenybírók fokozottan ellenôrizhetik a biztonsági okokból kötelezôen elôírt derék-, illetve vállhevederek, mentômellények meglétét, amelyek erôs szélben a hajó személyzetének a hajófedélzetén való biztonságos közlekedését segítik Ellenôrzés a befutást követôen A versenyrendezôség a befutó után szúrópróbaszerûen ellenôrzi a résztvevô hajóknál, hogy: rendelkeznek-e fenti Biztonsági elôírások pontban és a Hajózási Szabályzat által elôírt felszerelésekkel, a hajón tartózkodó személyek száma és kiléte megegyezik-e a nevezési lapon megjelöltekkel, a hirdetést viselô hajók rendelkeznek-e hirdetésviselési engedéllyel, a versenyzôk fogyasztottak-e esetlegesen alkoholt vagy tiltott teljesítményfokozó szert (doppingot). Az ellenôrzés során feltárt bármely hiányosság, vagy a nevezéstôl eltérô létszám, személycsere óvást von maga után, és ez a versenybôl való kizárást eredményezheti Abszolút 15. ÉRTÉKELÉS Abszolút értékelésre kerül a befutás sorrendjében valamennyi nevezett és célba ért hajó Hajóosztályonként Értékelésre kerül valamennyi kiírt hajóosztály befutási sorrendjük, a Yardstick vagy ORC csoportokban, illetve Összevont cirkáló, Folkboat, 25-ös cirkáló osztályokban a részükre kiadott elônyszámok szerint számított korrigált idô alapján Nyílt osztályok A Nyílt osztályban abszolút befutási sorrend szerint ORC csoport Az ORC értékelési csoportot választó egységek a saját osztályukban nem kerülnek értékelésre Yardstick szám szerint Értékelésre kerül a Nyílt osztályú hajók kivételével valamennyi nevezett és célba ért hajó a saját Yardstick száma szerint számított korrigált idô alapján is Hagyományos egytestû hajók Külön értékelésre kerülnek a hagyományos egytestû hajók az abszolút befutás sorrendjében is. 16. DÍJAZÁS Kékszalag rekord Azon leggyorsabb hajó, amely megdönti a jelenleg érvényes, a Fifty-Fifty által 2014-ben futott, 7 óra 13 (7:13:57) perces Kékszalag idôrekordot, elnyeri a Kékszalag Rekordtartója címet Abszolút sorrend szerinti díjazás Az abszolút gyôztes hajó elnyeri a Balaton évi Kékszalagját, a évi Kékszalag Nagydíj 47. Kékszalag Nemzetközi Távolsági Verseny díszkupáját, valamint hajó plakett díjazásban részesül. Az abszolút gyôztes hajó versenyzôi éremdíjazásban részesülnek. K É K S Z A L A G F E S Z T I V Á L, P R O G R A M É S V E R S E N Y K I Í R Á S O K

6 4 7. K É K S Z A L A G Á R K Á D N A G Y D Í J Az abszolút befutási sorrend II VI. helyezett hajói serleg és hajó plakett díjazásban részesülnek, az abszolút befutási sorrend II X. helyezett hajóinak versenyzôi éremdíjazásban részesülnek Hagyományos egytestû hajók sorrendje szerinti díjazás A gyôztes hagyományos egytestû hajó elnyeri a Balaton évi Kékszalag Nemzetközi Távolsági Verseny hagyományos egytestû hajók gyôztese díszkupáját és emlékplakettjét. Az gyôztes hagyományos egytestû hajó versenyzôi éremdíjazásban részesülnek A hagyományos egytestû hajók között az abszolút befutási sorrend II VI. helyezett hajói serlegdíjazásban részesülnek, az abszolút befutási sorrend II X. helyezett hajóinak versenyzôi éremdíjazásban részesülnek Hajóosztályonkénti díjazás Valamennyi értékelhetô hajóosztály gyôztes hajója elnyeri a évi 47. Kékszalag Nagydíj Nemzetközi Távolsági Verseny kupáját, az I III. helyezett hajók versenyzôi éremdíjazásban részesülnek Klasszikus osztályok díjazása A Klasszikus osztályok legeredményesebb hajója különdíjazásban részesül az Összevont, a 70-es, 50-es, 40-es, 30-as, 22-es cirkálók, az Európa 30-as cirkáló, a 25-ös, 15-ös jolle és a Folkboat osztályok célba ért hajóegységei közül az, amelyik az abszolút befutási sorrendben elsônek ért célba Legjobban navigáló hajó díjazása A évi 47. Kékszalag Nagydíj Nemzetközi Távolsági Verseny legjobban navigáló hajója serleg különdíjazásban részesül valamennyi célba érkezô hajó (a nyílt osztályt kivéve) közül az, amelyik a Yardstick elônyszám rendszerben a legjobb korrigált idôt futja. Az abszolút YS értékelés szerinti II III. helyezett hajók serleg díjázásban részesülnek. Az I III. helyezett hajók versenyzôi éremdíjazásban részesülnek elôtt épült fahajó örökös vándordíj Az 1996-ban alapított örökös vándordíjat az az 1945 elôtt épült fahajó nyeri el, amelyik elsôként kerüli a keszthelyi pályajelet Gordon Evelyn különdíj Gordon Evelynrôl, a Kékszalag 1940-es és 1942-es gyôztes hajó kormányosáról elnevezett különdíjban részesül az abszolút értékelésben legeredményesebb nôi kormányos Legeredményesebb nôi csapat különdíj A versenyen induló hajók közül külön díjazásban részesül a csak nôi legénységgel induló hajók közül az abszolút befutási sorrend alapján a legeredményesebb egység Legidôsebb és legfiatalabb versenyzô különdíj A versenyen indulók közül külön díjazásban részesül a mezôny legidôsebb és legfiatalabb versenyzôje. 17. DÍJKIOSZTÓ ÜNNEPSÉG 6 Az ünnepélyes díjkiosztó július 4-én, szombaton 18:00 órakor lesz a Gyógy téren. A díjkiosztó rendezôi kérik, hogy a hajóosztály gyôztesek és a II III. helyezett versenyzôk a részükre kijelölt területet legkésôbb 17:45-ig foglalják el a színpad elôtt, a díjkiosztó zavartalan lebonyolítása érdekében. A díjkiosztó ünnepségen kérjük az alkalomhoz illô öltözetben megjelenni. 18. TÁRSASÁGI ESEMÉNY A Magyar Vitorlás Szövetség szeretettel meghívja a versenyzôket a verseny hivatalos fogadására, amely július 4-én, szombaton este 20:00 órakor lesz Balatonfüreden. A Kékszalag versenyhez kapcsolódó Kékszalag Fesztivál programját külön közöljük. 19. MÉDIA A nevezôk nevezésükkel tudomásul veszik, hogy a versenyrôl, a versenyre történô ki- és behajózásról és a parti programokról film- és fotófelvételek készülhetnek, amelyeken a hajók, illetve a hajón tartózkodó személyek látszhatnak. Ezeket a fotókat, illetve filmfelvételeket amennyiben nem sértik a személyiségi jogokat a versenyrendezôség korlátlanul felhasználhatja, nyilvánosságra hozhatja, értékesítheti, illetve továbbadhatja harmadik személyeknek. Elfogadják továbbá, hogy a balatonfüredi nevezés során a kikötôben mûködô biztonsági kamerák is felvételeket készíthetnek róluk. A nevezôk és résztvevôk ezzel kapcsolatban mindennemû utólagos követelésrôl vagy kártérítési igényükrôl kifejezetten lemondanak. 20. SZAVATOSSÁG KIZÁRÁSA A hajók legénységei teljes egészében maguk felelnek biztonságukért, mind a rendezvény szárazföldi eseményein, mind a vízen, és ezt a felelôsséget sem a jelen Versenykiírás, sem a Versenyutasítás, sem bármilyen egyéb rendelkezés nem korlátozza. Minden hajó felelôs személye, illetve legénysége maga dönt arról, hogy a hajó, illetve a legénység képzettsége alkalmas-e az adott idôjárási viszonyok között a versenyen való részvételre. Azzal, hogy a hajó kihajózik a kikötôbôl megerôsíti, hogy mind a hajó, mind pedig a legénység alkalmas az adott idôjárási viszonyok közötti versenyzésre. Minden hajónak rendelkeznie kell az elôírt értékû (5 millió forint) felelôsségbiztosítással. A vonatkozó jogszabályok által megengedetett keretek között a versenyen való részvétellel kapcsolatban vagy annak folyamán elôforduló személyi sérülésekért vagy halálesetért és vagyoni károkért, veszteségekért a versenyt rendezô szervezet, annak munkavállalói, tisztségviselôi, illetve megbízottjai és alvállalkozói semmilyen felelôsséget nem vállalnak. A résztvevôk versenyengedélyének, sportorvosi igazolásának, illetve a hajók biztosításának és a biztonsági elôírások betartásának rendezô általi ellenôrzése a sportszerû versenyzés célját szolgálja, és nem mentesíti a résztvevôket a vonatkozó szabályoknak a résztvevôk saját felelôsségi körükben történô követése alól. A nevezési lap aláírásával a hajó felelôs személye kijelenti, hogy a versenyre és a vízi közlekedésre vonatkozó szabályokat és elôírásokat ismeri, azokat tudomásul vette, betartja és a felelôsségi körébe tartozó személyekkel ezeket ismerteti, illetve az esemény teljes idôtartama alatt mind a vízen, mind a szárazföldön betartatja. Jó szelet kíván a Versenyrendezôség!