2SZALAG KATAMARÁN REGATTA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2SZALAG KATAMARÁN REGATTA"

Átírás

1 2SZALAG KATAMARÁN REGATTA NEMZETKÖZI TÁVOLSÁGI VERSENY BALATONFÜRED, JÚLIUS 1. VERSENYKIÍRÁS A VERSENY RENDEZÔJE: MAGYAR VITORLÁS SZÖVETSÉG VERSENYVEZETÔ: KEREKES KÁZMÉR A VERSENYBÍRÓSÁG ELNÖKE: TUSNAI TAMÁSNÉ 1

2 2 S Z A L A G K A T A M A R Á N R E G A T T A 1. VERSENYSZABÁLYOK A versenyen az alábbi szabályok érvényesek: A vitorlázás Versenyszabályai, , MVSz évre érvényes Általános Versenyutasítása, Versenyrendelkezései és Reklámszabályzata, A résztvevô osztályok osztályelôírásai, Jelen versenykiírás. 2. HIRDETÉSEK 2.1. Hirdetések az MVSz évi Reklámszabályzatában elôírtak szerint viselhetôk A versenyen résztvevô valamennyi hajón, az orrtól számított 1 méteren belül, mindkét oldalfelületen el kell helyezni a verseny támogatóinak logóját is tartalmazó öntapadós matricát. A matrica felragasztásának elmulasztása óvást vonhat maga után. 3. A VERSENY RÉSZTVEVÔI, RÉSZVÉTELI JOGOSULTSÁG 3.1. Nevezhetô hajók F18, M3 hajóosztályok. Az M3 alosztálya által elismert hajóosztályok nyilvántartott és felmért hajói Nevezhetô versenyzôk A versenyen résztvevô magyar személyeknek meg kell felelniük az MVSz évi Versenyrendelkezések 1.1. pontjában (Részvételi jogosultság) elôírt feltételeknek A nevezett kormányos a verseny napjáig be kell, töltse a 18. életévét, a nevezett legénység pedig a 16. életévét Külföldi versenyzôk nevezéséhez az adott ország vitorlás szövetsége által elismert valamely klubhoz vagy szervezethez való tartozás szükséges. 4. NEVEZÉS 4.1. Elônevezés május 25-tôl lehetôség van online elônevezésre a VIHAR rendszeren keresztül. (www.vihar.hunsail.hu). Azok az egységek, akik az elônevezést június 26-ig elvégzik, és a nevezési díjat kiegyenlítik a kiírás szerinti nevezési díjat kötelesek megfizetni Azok, akik június 27-én, vagy azt követôen online vagy a helyszíni nevezéseken véglegesítik nevezésüket és egyenlítik ki nevezési díjukat 10 százalékkal növelt nevezési díjat kötelesek megfizetni, melyet már csak készpénzben tudnak rendezni Azon nevezések, melyeket online véglegesítettek és a nevezési díjat kiegyenlítették érvényesek Elônevezések esetén a nevezési díj kiegyenlítésére az MVSz budapesti titkárságán (Magyar Sport Háza, 1146 Budapest, Istvánmezei út emelet 102.), készpénzben, vagy a titkársági központi címén igényelt átutalásos számla kiállítása után, banki átutalással van lehetôség Helyszíni nevezés Balatonfüreden június 30-án, kedden 19:00 21:00 óra között, a Nemzetközi Vitorlás Központ területén (8230 Balatonfüred, Zákonyi Ferenc u. 8.) található Kékszalag nevezési sátorban A nevezés érvényessége A nevezés akkor válik érvényessé, ha a fenti nevezési idôkben és helyszíneken, az elônevezettek részére elkülönített asztalnál: Bemutatásra kerül a nevezési feltételeket igazoló és a VI- HAR rendszerben nem regisztrált összes irat. A csapat képviselôje aláírásával igazolja a nevezést. A nevezési díj kiegyenlítésre kerül. A csapat felveszi a hajó nevezési egységcsomagját, amelyet aláírásával igazol Ellenkezô esetben az érintett egység nevezése törlésre kerül Ft/fô NEVEZÉSI DÍJ 5. HAJÓK AZONOSÍTÁSA A versenyben lévô hajók kötelesek viselni: A vitorlájukon szabályos osztályjelzést. A nevezéskor kapott 2szalag feliratú szalagot, melyet az árboc végére kell felerôsíteni oly módon, hogy az biztonságosan fennmaradjon, és jól látható legyen. 6. VERSENYZÔK TÁJÉKOZTATÁSA, PARTI JELZÉSEK 6.1. A versenyzôket a Nemzetközi Vitorlás Központ (8230 Balatonfüred, Zákonyi Ferenc u. 8.) területén található versenyiroda mellett lévô hivatalos hirdetôtáblán kifüggesztett közleményekkel tájékoztatják A versenyprogram esetleges változásai, legkésôbb június 30-án, 20:00 óráig kerül kifüggesztésre a hirdetôtáblára, valamint a nevezési sátorba A parti jelzéseket a Nemzetközi Vitorlás Központ fôárbocán tûzik ki A versenyre nevezett kormányosok részére a Versenyvezetôség kormányosi értekezletet tart a Kékszalag nevezési sátorban június 30-án 18:00 órakor. 7. VERSENYPÁLYA, PÁLYAJELEK 7.1. A távverseny útvonala: Balatonfüred (rajt) Balatonfûzfô Balatonaliga Zamárdi Balatonfüred (cél) A pontos pályarajzot, a rajt- és célvonal helyét és a kerülô pályajelek elhelyezkedését, illetve GPS koordinátáit a mellékelt pályarajz tartalmazza A pályajelek sárga színû, henger alakú felfújt mûanyag bóják. 8. RAJT 8.1. Rajtterület A Balatonfüred Tihany és a Balatonfüred Siófok hajójárat által közrezárt háromszögben lévô vízterületen Rajt ideje Tervezett figyelmeztetô jelzés valamennyi osztály részére: július 1-jén (szerdán) 9:25 óra Általános visszahívás esetén a Versenyvezetôség az új rajt figyelmeztetô jelzésének idôpontját a szabály értelmében határozza meg. 2

3 8.3. Rajteljárás 09:20 Narancsszínû lobogó narancsszínû lobogó, 1 hangjel 09:25 Figyelmeztetô jelzés code V-lobogó, 1 hangjel 09:26 Elôkészítô jelzés code P-lobogó, 1 hangjel 09:29 Egyperces code P-lobogó bevonása, 1 hangjel 09:30 Rajt jelzés code V-lobogó bevonása, 1 hangjel 8.4. Rajthalasztás A Versenyrendezôség a hajók épségét veszélyeztetô viharos idôjárás esetén, vagy egyéb okokból jogosult a rajt halasztására vagy a verseny törlésére. 9. PÁLYARÖVIDÍTÉS, PÁLYAMÓDOSÍTÁS Pályarövidítés és pályamódosítás lehetséges. A Versenyrendezôség bármely pályajelnél befutathatja a mezônyt kedvezôtlen idôjárási körülmények esetén. 10. A VERSENY FÉLBESZAKÍTÁSA A Versenyrendezôség vihar esetén sem szakítja félbe a versenyt. Minden hajó felelôs személye egyénileg viseli a verseny feladásának vagy folytatásának felelôsségét A résztvevôket közvetlenül fenyegetô idôjárási veszély esetén a vízi rendészet jogosult a rendezvény megtartását megtiltani, vagy a folytatását a helyszínen felfüggeszteni. 11. BÜNTETÉSVÁLLALÁS Valamely büntetésvállalás teljesítésérôl az óvási határidôn belül a versenyirodán írásos nyilatkozatot kell tenni. 12. IDÔKORLÁTOZÁS Az utolsó érvényesen célba ért hajó befutási ideje: július 1-jén 15:30 óra. 13. ÓVÁSOK Az óvási szándékról az óvott felet azonnal értesíteni kell, hogy az adott esetben vállalhasson büntetést Óvás esetén az MVSz évi Általános Versenyutasításától eltérôen minden osztályban a verseny folyamán végig viselni kell az óvást jelzô lobogót. Célba futáskor a célhajó regisztrálja az óvólobogót viselô hajókat. 14. HIVATALOS HAJÓK A hivatalos hajókat a következôképpen jelölik. Versenyrendezôség: fehér színû lobogó, RC felirattal. Versenybíróság: sárga színû lobogó, JURY felirattal. Média: fehér színû lobogó, PRESS felirattal A rajt- és célvonalak végein álló versenyrendezôségi hajók nem tûznek ki azonosító lobogót A hivatalos hajók tevékenysége nem képezheti orvoslati kérelem alapját. Ez módosítja a 62. szabályt. 15. BIZTONSÁGI ELÔÍRÁSOK A versenyzôk a vízen tartózkodás teljes idôtartama alatt kivéve a ruházat cseréjére és igazítására fordított rövid idôszakokat kötelesek az egyéni úszóeszközt viselni. Ez módosítja a 40. szabályt Valamennyi résztvevô hajón kötelezôen kell lennie egy (vagy több) mobiltelefonnak, amely alkalmas arra, hogy legénység havaria esetén értesítse a Versenyvezetôséget, a versenyirodát vagy a mentôegységeket. (A hívható telefonszámok a hivatalos hirdetôtáblán lesznek kifüggesztve.) Minden hajóra ajánlott GPS mûszer, hogy havaria esetén a bajba jutott hajó pontosan meg tudja adni pozícióját Egyéb kötelezô biztonsági felszerelések: Evezô, 15 méter, minimum 8 mm átmérôjû mentôkötél, kés. 16. KIKÖTÔHELYEK Korlátozott számban az Alsóörsi Katamarán Bázison (Alsóörs, Európa Kemping). 17. GPS NYOMKÖVETÉS A Versenyvezetôség egyes kijelölt hajókra GPS nyomkövetô berendezést helyezhet el. Ezen felül a Versenyvezetôség lehetôséget biztosít további GPS nyomkövetô berendezések elhelyezésére a versenyen induló hajókon, melynek segítségével a hajók helyzete a versenyen figyelemmel kísérhetô. A jeladókkal ellátott hajókon biztosítani kell a jeladók biztonságos mûködését. A jeladók iránti igény bejelentésének határideje június ELLENÔRZÉS A Versenyrendezôség a befutó után szúrópróbaszerûen ellenôrzi a résztvevô hajóknál, hogy: rendelkeznek-e fenti Biztonsági elôírások pontban elôírt felszerelésekkel, a hajón tartózkodó személyek száma és kiléte megegyezik-e a nevezési lapon megjelöltekkel, a hirdetést viselô hajók rendelkeznek-e hirdetésviselési engedéllyel, a versenyzôk fogyasztottak-e esetlegesen alkoholt vagy tiltott teljesítményfokozó szert (doppingot) Az ellenôrzés során feltárt bármely hiányosság, vagy a nevezéstôl eltérô létszám, személycsere óvást von maga után, és ez a versenybôl való kizárást eredményezi Az ellenôrzés az egész verseny idejére érvényes. 19. ÉRTÉKELÉS Abszolút értékelésre kerül a befutás sorrendjében valamennyi nevezett és célba ért hajó Értékelésre kerül az F18 hajóosztály befutási sorrendjük, illetve az M3 hajóosztály a részükre kiadott Texel rate elônyszámok szerint számított korrigált idô alapján. 20. DÍJAZÁS Azon leggyorsabb hajó, amely abszolút elsôként fut be és megdönti a 2014-ben felállított 2szalag idôrekordot, elnyeri a 2szalag Rekordtartója címet. 3

4 20.2. Az abszolút gyôztes hajó elnyeri a Balaton évi 2szalagját, a évi 2szalag Nemzetközi Távolsági Verseny díszkupáját Az abszolút befutási sorrend I III. helyezett hajói éremdíjazásban részesülnek Osztályonként az I. helyezett hajók serlegdíjazásban, az I III. helyezett hajók versenyzôi éremdíjazásban részesülnek. 21. DÍJKIOSZTÓ ÜNNEPSÉG Az ünnepélyes díjkiosztó július 4-én, szerdán 18:00 órakor lesz a Gyógy téren. A díjkiosztó rendezôi kérik, hogy a hajóosztály gyôztesek és a II III. helyezett versenyzôk a részükre kijelölt területet legkésôbb 17:45-ig foglalják el a díjkiosztó zavartalan lebonyolítása érdekében A díjkiosztó ünnepségen kérjük, az alkalomhoz illô öltözetben megjelenni szíveskedjenek. 22. TÁRSASÁGI ESEMÉNY A Magyar Vitorlás Szövetség szeretettel meghívja a versenyzôket a verseny hivatalos fogadására, amely július 4- én, szombaton este 19:30 órakor lesz Balatonfüreden, a Kékszalag rendezvénysátorban. Ide kizárólag a nevezéskor átvehetô karszalagot viselô vendégek léphetnek be A Kékszalag versenyhez kapcsolódó Kékszalag-fesztivál programját külön közöljük. 23. MÉDIA A nevezôk nevezésükkel tudomásul veszik, hogy a versenyrôl, a versenyre történô ki- és behajózásról és a parti programokról film- és fotófelvételek készülhetnek, amelyeken a hajók, illetve a hajón tartózkodó személyek látszhatnak. Ezeket a fotókat, illetve filmfelvételeket amennyiben nem sértik a személyiségi jogokat a versenyrendezôség korlátlanul felhasználhatja, nyilvánosságra hozhatja, értékesítheti, illetve továbbadhatja harmadik személyeknek. Elfogadják továbbá, hogy a balatonfüredi nevezés során a kikötôben mûködô biztonsági kamerák is felvételeket készíthetnek róluk. A nevezôk és résztvevôk ezzel kapcsolatban mindennemû utólagos követelésrôl vagy kártérítési igényükrôl kifejezetten lemondanak. 24. SZAVATOSSÁG KIZÁRÁSA A versenyen való részvétellel kapcsolatos, illetve annak során elôforduló vagy okozott személyi sérülésekért beleértve az esetleges elhalálozást is és vagyoni károkért a verseny rendezôje és a Versenyrendezôség semmilyen felelôsséget nem vállal. Minden versenyzô egyéni felelôssége dönteni a versenyen való indulásról vagy annak folytatásáról (lásd VSz 4. szabály Döntés a versenyen való részvételrôl) A versenyen minden résztvevô a saját felelôsségére vitorlázik! Jó szelet kíván a Versenyrendezôség! 2 S Z A L A G K A T A M A R Á N R E G A T T A 4

5 2SZALAG NEMZETKÖZI TÁVOLSÁGI VERSENY ÚTVONALA Rajt: Balatonfüred 1. pályajel: Balatonfûzfô N 47 01,957 E ,543' 2. pályajel: Balatonaliga N 46 59,266 E ,100' 3. pályajel: Zamárdi N 46 54,081 E ,373' Cél: Balatonfüred 5

FEHÉR SZALAG 18. IZSÁK SZABOLCS EMLÉKVERSENY CLASSIC ROUND FUTAM

FEHÉR SZALAG 18. IZSÁK SZABOLCS EMLÉKVERSENY CLASSIC ROUND FUTAM FEHÉR SZALAG 18. IZSÁK SZABOLCS EMLÉKVERSENY CLASSIC ROUND FUTAM NAGYHAJÓS TÁVOLSÁGI VERSENY A BALATON KUPA VERSENYSOROZAT FUTAMA BALATONFÜRED, 2015. JÚNIUS 27. VERSENYKIÍRÁS A VERSENY RENDEZÔJE: MAGYAR

Részletesebben

A MAGYAR VITORLÁS SZÖVETSÉG 2014. ÉVI ÁLTALÁNOS VERSENYUTASÍTÁSA

A MAGYAR VITORLÁS SZÖVETSÉG 2014. ÉVI ÁLTALÁNOS VERSENYUTASÍTÁSA A MAGYAR VITORLÁS SZÖVETSÉG 2014. ÉVI ÁLTALÁNOS VERSENYUTASÍTÁSA 1 Bevezető A Magyar Vitorlás Szövetség 2014. évi Általános Versenyutasítása (11/2014 (01.24.) számú elnökségi határozat) A versenyutasítás

Részletesebben

ÁLTALÁNOS VERSENYSZABÁLYZAT. 1. kiadás, 2015. február 21. hatályos: 2015. április 1-től

ÁLTALÁNOS VERSENYSZABÁLYZAT. 1. kiadás, 2015. február 21. hatályos: 2015. április 1-től ÁLTALÁNOS VERSENYSZABÁLYZAT 1. kiadás, 2015. február 21. hatályos: 2015. április 1-től 1 Magyar Lovassport Szövetség t: +36 1 460 6950 Istvánmezei út 1-3 f: +36 1 460 6951 1146 Budapest e: office@lovasszovetseg.hu

Részletesebben

TARTALOM. 3. sz. MELLÉKLET VERSENYZŐ ÖSSZEKÖTŐ NEVE és FÉNYKÉPE 19. oldal. 6. sz. MELLÉKLET KIEGÉSZÍTÉS A HISTORIC BAJNOKSÁG RÉSZTVEVŐINEK 22.

TARTALOM. 3. sz. MELLÉKLET VERSENYZŐ ÖSSZEKÖTŐ NEVE és FÉNYKÉPE 19. oldal. 6. sz. MELLÉKLET KIEGÉSZÍTÉS A HISTORIC BAJNOKSÁG RÉSZTVEVŐINEK 22. 1 TARTALOM 1., BEVEZETÉS 3. oldal 2., RENDEZÉS 3. oldal 3., PROGRAM 4. oldal 4., NEVEZÉSEK 6. oldal 5., BIZTOSÍTÁS 9. oldal 6., REKLÁMOK ÉS AZONOSÍTÓK 9. oldal 7., GUMIABRONCSOK 10. oldal 8., ÜZEMANYAG

Részletesebben

Porrogszentkirály 2015. július 18-19.

Porrogszentkirály 2015. július 18-19. 7x görbe Kupa Porrogszentkirály 2015. július 18-19. 1 Szállás lehetőség: Csurgó kollégium: Sikesdi Endréné Tel: 30/701-1623 Csurgó kollégium: Bertalan Marliees Tel: 30/480-4325 Porrogszentkirály, Öregtölgy

Részletesebben

Magyar Úszó Szövetség Országos Bajnokságok 2015 évi Versenykiírása

Magyar Úszó Szövetség Országos Bajnokságok 2015 évi Versenykiírása Magyar Úszó Szövetség Országos Bajnokságok 2015 évi Versenykiírása 1. A VERSENYEK CÉLJA A Magyar Úszó Szövetség (továbbiakban: MÚSZ) által szervezett legmagasabb szintű versenyeken Magyarország 2015. évi

Részletesebben

FORRÁS Rallye Sprint Komló Zobákpuszta, 2014. szeptember 20-21.

FORRÁS Rallye Sprint Komló Zobákpuszta, 2014. szeptember 20-21. 1 2 3 4 TARTALOM 1., BEVEZETÉS 6. oldal 2., RENDEZÉS 6. oldal 3., PROGRAM 7. oldal 4., NEVEZÉSEK 9. oldal 5., BIZTOSÍTÁS 13. oldal 6., REKLÁMOK ÉS AZONOSÍTÓK 13. oldal 7., GUMIABRONCSOK 14. oldal 8., ÜZEMANYAG

Részletesebben

ATLÉTIKAI SZABÁLYKÖNYV

ATLÉTIKAI SZABÁLYKÖNYV ATLÉTIKAI SZABÁLYKÖNYV 2010 A Magyar Atlétikai Szövetség megbízásából az IAAF Competition Rules 2008, 2009, 2010-2011, valamint a korábbi hazai kiadások alapján összeállította: ifj. Mátraházi Imre és a

Részletesebben

MAGYARORSZÁG NEMZETI UTÁNPÓTLÁS BAJNOKSÁGAINAK VERSENYKIÍRÁSA 2013/2014. Digitally signed by Bodnár Péter László Date: 2013.05.05 20:32:16 +02'00'

MAGYARORSZÁG NEMZETI UTÁNPÓTLÁS BAJNOKSÁGAINAK VERSENYKIÍRÁSA 2013/2014. Digitally signed by Bodnár Péter László Date: 2013.05.05 20:32:16 +02'00' MAGYARORSZÁG NEMZETI UTÁNPÓTLÁS BAJNO OKSÁGAINAK VERSENYKIÍRÁSA 2013/2014. MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE HUNGARIAN BASKETBALL FEDERATION SZÉKHELY: 1146 BUDAPEST, ISTVÁNMEZEI ÚT 1-3. POSTACÍM:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS SZABÁLYZAT 23. kiadás, érvényes 2009. január 1-től, frissítve 2010. január 1-jén Kiadja a Magyar Lovas Szövetség 11146 Budapest Istvánmezei út 1-3. Tel: +36 1 460 6950 Fax: +36 1 460 6951 www.lovasszovetseg.hu

Részletesebben

Szabályzat 2011. dátum: 2011/08/07

Szabályzat 2011. dátum: 2011/08/07 Szabályzat 2011 dátum: 2011/08/07 Tartalomjegyzék 1. Általános tudnivalók...3 1.1. Ring Challenge...3 1.2. Fogalmak, alap információk...3 1.2.1. Rendező...3 1.2.2. Résztvevő...3 1.2.3. Szabályzat...3 1.2.4.

Részletesebben

VOLÁN RALLYE HISTORIC hagyományőrző veteránautós túra 2015. május 16-17.

VOLÁN RALLYE HISTORIC hagyományőrző veteránautós túra 2015. május 16-17. VOLÁN RALLYE HISTORIC hagyományőrző veteránautós túra 2015. május 16-17. Részletes kiírás Tartalomjegyzék 1. Szervező 1.1 Hivatalos elérhetőségek 1.2 Zsűri 2. A rendezvény jellege 2.1. Résztvevők száma

Részletesebben

MAGYAR BOWLING és TEKE SZÖVETSÉG

MAGYAR BOWLING és TEKE SZÖVETSÉG 2015/2016. évi Nemzeti csapatbajnokságok VERSENYKIÍRÁSA 1.) SZERVEZŐ: a Magyar Bowling és Teke Szövetség, Teke Szakági Szövetség (továbbiakban MATESZ) a Nemzeti felnőtt csapatbajnokságokat és a felnőtt

Részletesebben

FIA - ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

FIA - ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK FIA - ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK A General Prescriptions applicable to all FIA Championships, challenges, trophies and cups and to their qualifying competitions run on circuits, valamint a General Prescriptions

Részletesebben

Magyarország NEMZETI UTÁNPÓTLÁS BAJNOKSÁGAINAK Versenykiírása 2012/2013.

Magyarország NEMZETI UTÁNPÓTLÁS BAJNOKSÁGAINAK Versenykiírása 2012/2013. Magyarország NEMZETI UTÁNPÓTLÁS BAJNO OKSÁGAINAK Versenykiírása 2012/2013. MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE HUNGARIAN BASKETBALL FEDERATION SZÉKHELY: 1146 BUDAPEST, ISTVÁNMEZEI ÚT 1-3. POSTACÍM:

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI TRIATLON DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁS

2014/2015. TANÉVI TRIATLON DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁS 2014/2015. TANÉVI TRIATLON DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁS 1. Az országos döntő célja: A triatlon sport népszerűsítése az általános és középiskolák tanulói és pedagógusai körében. A fiatalok készségeinek,

Részletesebben

LICENCES INDULÓK RÉSZÉRE

LICENCES INDULÓK RÉSZÉRE 1 A verseny neve: 17. Mikulás Rallye licences résztvevők számára A verseny időpontja: 2013. december 7-8. A verseny szervező: LAROCO MSC 8200. Veszprém, Gábor Á u. 2/C Tel/fax : 88/ 407-639; email: laroco@chello.hu

Részletesebben

TELEKOM LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA

TELEKOM LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA TELEKOM LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ II. KORCSOPORT Fonyódliget Erzsébet Tábor 2015. május 20-21. 1 TELEKOM LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA K Ö S Z Ö N T Ő Kedves Diákok, kedves Pedagógusok, kedves Szülők!

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2014. november 3-tól Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) határozza meg a SZIGET Kulturális Menedzser Iroda Korlátolt Felelősség ű Társaság

Részletesebben

ZALA MEGYEI DIÁKSPORT SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ III. KORCSOPORT - LEÁNY. Zalaegerszeg 2015. május 18.

ZALA MEGYEI DIÁKSPORT SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ III. KORCSOPORT - LEÁNY. Zalaegerszeg 2015. május 18. ZALA MEGYEI DIÁKSPORT SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ III. KORCSOPORT - LEÁNY Zalaegerszeg 2015. május 18. 1 Kedves Diáksportolók, Testnevelők, Edzők! Tisztelt Vendégeink! Tisztelettel köszöntjük

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség. II. osztályú férfi ifjúsági U21, U17 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság versenykiírása 2013-2014.

Magyar Labdarúgó Szövetség. II. osztályú férfi ifjúsági U21, U17 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság versenykiírása 2013-2014. Magyar Labdarúgó Szövetség II. osztályú férfi ifjúsági U21, U17 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság versenykiírása 2013-2014. év Tartalom 1. A bajnokság szervezője és rendezője, a bajnokság típusa...

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség. II. osztályú fiú serdülő U15, U14 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság versenykiírása 2014-2015.

Magyar Labdarúgó Szövetség. II. osztályú fiú serdülő U15, U14 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság versenykiírása 2014-2015. Magyar Labdarúgó Szövetség II. osztályú fiú serdülő U15, U14 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság versenykiírása 2014-2015. év Tartalom 1. A bajnokság szervezője és rendezője, a bajnokság típusa...

Részletesebben

17/2005. (II. 8.) Korm. rendelet. a diákigazolványról. A diákigazolványra jogosultak köre

17/2005. (II. 8.) Korm. rendelet. a diákigazolványról. A diákigazolványra jogosultak köre 17/2005. (II. 8.) Korm. rendelet a diákigazolványról A Kormány a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló törvény) 94. -a (3) bekezdésének d) pontjában, valamint

Részletesebben

Baranya Megyei Diáksport Tanács 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V. KORCSOPORT. Pécs, 2015. május 08-10.

Baranya Megyei Diáksport Tanács 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V. KORCSOPORT. Pécs, 2015. május 08-10. Baranya Megyei Diáksport Tanács 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V. KORCSOPORT Pécs, 2015. május 08-10. 1 K Ö S Z Ö N T Ő Kedves Diákok! Tisztelt Testnevelők, Felkészítők! Új évad, új esélyek, új sikerek!

Részletesebben

XXXV. Hőlégballon Nemzeti bajnokság

XXXV. Hőlégballon Nemzeti bajnokság Magyar Repülő Szövetség Hungária KSE XXXV. Hőlégballon Nemzeti bajnokság VERSENYSZABÁLYZAT Verzió: 2015 Secretariat of FAI Maison du Sport International, Av. de Rhodanie 54, CH-1007 Lausanne, Switzerland

Részletesebben

Egy szörfversenyen az alábbi versenyszámok vagy versenyformák közül egy vagy több is szerepelhet: Pályaverseny; Szlalom; Maraton

Egy szörfversenyen az alábbi versenyszámok vagy versenyformák közül egy vagy több is szerepelhet: Pályaverseny; Szlalom; Maraton B FÜGGELÉK SZÖRF VERSENY SZABÁLYOK A szörfversenyeket a Vitorlázás versenyszabályai szerint kell vitorlázni az e függelékében leírt módosításokkal. A versenyszabályok más részeiben szereplő hajó kifejezés

Részletesebben

ALSÓÖRSI VITORLÁS SPORT CLUB MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ALSÓÖRSI VITORLÁS SPORT CLUB MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 ALSÓÖRSI VITORLÁS SPORT CLUB MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2010. 2 Az Alsóörsi Vitorlás Sport Club (Egyesület) 2010. november 07-én elfogadta az időközi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt új Alapszabályát.

Részletesebben

PENTELEI FUTÁRSZOLGÁLAT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG. Általános szerződési feltételei. Hatályos: 2015. március hó 3. napjától

PENTELEI FUTÁRSZOLGÁLAT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG. Általános szerződési feltételei. Hatályos: 2015. március hó 3. napjától PENTELEI FUTÁRSZOLGÁLAT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Általános szerződési feltételei Hatályos: 2015. március hó 3. napjától Tartalom I. fejezet Preambulum... 4 II. fejezet Az Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 168. szám 27931 19. Az Európai Unió jogának való megfelelés 39. E rendelet az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekû

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK Érvényes: 2015. március 18-tól Elérhető: http://mol.hu/hu/kenoanyag-es-autoapolas-old/kenoanyag-aszf oldalon 9. számú melléklet 1. ÁR 1.1 Listaár Az átadási

Részletesebben