ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT"

Átírás

1 ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT 213. évi Költségvetési beszámoló szöveges indoklása

2 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános indoklás 1. Az intézmény feladatkörének, 213. évi tevékenységének ismertetése. 2. Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása. II. Részletes indoklás. 1. A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása. 2. Az előirányzatok alakulása az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése. 3. Az intézményi bevételek alakulása. 4. Az előirányzat-maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása. 5. Az Európai Uniós forrásból megvalósuló programok alakulása. 6. Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása. 7. Tulajdonosi részesedés. 8. A követelések és kötelezettségek állományának alakulása. 9. A letéti számla pénzforgalma. 1. Befizetési kötelezettségek éves teljesítése. 11. Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információk. 1

3 I. Általános indoklás 1. Az intézmény feladatkörének, 213. évi tevékenységének ismertetése. Az Országos Mentőszolgálat (továbbiakban: OMSZ) szervezetét az OMSZ Alapító Okirata részletes feladatait az Országos Mentőszolgálatról szóló 322/26. (XII.3.) Korm. rendelet az egészségügyről szóló évi CLIV törvény, a mentésről szóló 5/26. (II.7.) EüM rendelet határozza meg. Az alaptevékenység a mentési tevékenység, mely tevékenység magában foglalja az azonnali egészségügyi ellátásra szoruló betegnek a feltalálási helyén, mentésre feljogosított szervezet által végzett sürgősségi ellátását, illetve az ehhez szükség szerint kapcsolódóan az egészségi állapotának megfelelő ellátásra alkalmas legközelebbi egészségügyi szolgáltatóhoz történő szállítását, valamint a szállítás közben végzett ellátását. A tömeges balesetek, katasztrófahelyzetek egészségügyi felszámolása és biztosítása a társszervekkel együttműködve. Sürgősség igényétől függetlenül az orvos által rendelt, a beteget legalább mentőápolói felügyelettel a feltalálási helyéről egészségügyi intézménybe történő, gyógyintézetből gyógyintézetbe történő őrzött szállítás, a beteg szállítás közbeni, szükség esetén azonnali egészségügyi ellátása. Alapadatok Az OMSZ operatív mentő- feladatait 213-ban 231 mentőállomáson, 745 futó mentőgépkocsi igénybevételével látta el. A légimentési feladatok ellátása, az OMSZ Légimentő Nonprofit Kft. közreműködésével történt. Az Országos Mentőszolgálat 213-ban mentőfeladatot látott el, mentőgépjárműveink futásteljesítménye kilométer. A feladatmutatók értékelése A mentési feladat 42,7%-a lakáshívás, 24%-a közterületi mentés, 2%-a szülés, 31,3%-a mentőszállítás volt. A őrzött szállítási feladatokból 22,4% azonnali, 51,6% két órán belüli, 26% pedig programozott igényt jelentett. A kiérkezési idő azonnali (ún. A jelzésű) feladatok esetében az alábbiak szerint alakult: 15 percen belül az esetek 73,1%-ban, 16-3 perc között az esetek 21,1%-ban, 31 percen túl az esetek 5,8%-ban. A 15 percen belüli kiérkezés a legkedvezőbb Győr-Moson-Sopron megyében (az esetek 83,6%-a), míg a legkedvezőtlenebb Pest megyében volt (az esetek 64,8%-ban valósult meg) A tárgyévben Magyarországon 57 (Budapesten 7, az ország többi részén 5) tömeges baleset történt. 1 Mentőkapacitás A mentőgépjárművek átlag életkora 8,35 év, átlagos futásteljesítményük 383 ezer km; ezen belül az eset-roham kocsiké 7,75 év illetve 276 ezer km. 1 A tömeges baleset OMSZ definíciója a tárgyév elején változott, ezért a korábbi évekhez viszonyítva ezen események száma egy nagyságrenddel alacsonyabb. 2

4 Kiemelés a évi statisztikai adatokból: Megnevezés % Összfeladatszám (esetszám) ,92 Futásteljesítmény (km) ,86 Mentőállomások száma (db) Kocsik száma (db) ,13 2 órán belüli szállítás (esetszám) ,22 Őrzött szállítás (esetszám) ,57 Létszám (fő) ,3 A lakosság egyenletesebb ellátása és a sürgősségi prehospitalis ellátás hozzáférésének javítása érdekében a tárgyévben részben végrehajtottunk, részben előkészítettünk olyan lépéseket, amelyeknek eredményeként a szervezet több lakos számára több egészségnyereséget tud biztosítani. Megállapítható volt általánosságban, hogy a szervezés több évre visszamenőleg nem tükrözi az időközben beállt infrastrukturális (autópályák, közutak), településszerkezeti, iparszerkezeti változásokat. 213-ban 93 db gépjármű töltötte be a 13. életévét, ebből 74 db-ot év végén leállítottunk, az év folyamán pedig 18 db-ot selejteztünk. Az OMSZ 213. év végén 158 gépjárművet üzemeltetett, amelyből összesen 887 db volt mentésben részt vevő, ezen belül 64 db mentőgépjármű és 247 db eset-, roham kocsi. A mentőorvosi kocsik száma 8 db. A tavasztól-őszig tartó időszakban 4 mentőmotor erősítette a szolgálatot. A 4x4-es, összkerék meghajtású mentőgépkocsik száma 8 db. A tartalék gépjárművek száma jóval a szükséges mérték alatt maradt. A tartalékok hiánya az év során folyamatosan napi szintű ellátási gondot és javítási többletköltséget okozott. Az összkerék meghajtású mentőgépjárművek csekély száma miatt egy esetleges rendkívüli időjárási helyzetben nem biztosított a Szolgálat saját erőforrásokkal történő feladat ellátási képessége, ezt a helyzetet TIOP fejlesztések javítják. A mentőgépjárművek jelentős számának, előrehaladott korának és futásteljesítményének ellenére is elmondható, hogy közlekedésbiztonsági szempontból kifogástalanok, azonban javítási, karbantartási költség és idő ráfordítási igény szempontjából kritikusnak minősíthető a flotta állapota. Megnevezés Mentő Erk Egyéb Összesen Szervezett mentőgépjárművek száma * Tartalék mentőgépjárművek száma Egyéb gépjármű OMSZ tulajdonú gépjárművek ** 158 *A szervezett autópark Operatív Igazgatói Utasítás - Szervezőlevél módosítása Hatálybalépés: alapján készült. ** 171 db tartalmazza a 45 db mentési feladatot ellátó gépjárművet (TBE, MOK, stb.) a fennmaradó 126 db gépjármű (teher, micro, szgk, egyéb) 3

5 Mentőállomások Az ország területén jelenleg található 231 mentőállomások számát növelve az Európai Uniós fejlesztések során 22 új mentőállomás épül a 15 percen belüli kiérkezés szempontjából fehér foltnak számító térségekben. A tervezett 22 állomás működésével a lakosság 97,8% - a válik a riasztástól számított negyed órán belül elérhetővé, azaz további közel 156 ezer ember lesz elérhető az uniós elvárás keretein belül. A támogatás keretéből 6 helyszínen valósul meg mentőállomás-felújítás. Ezen felújítások elsősorban a kivonulás gyorsítását segítik elő (új, önműködő kapuk beépítése), de szempont az üzemeltetési, működési költségek csökkentése is. A felújítandó állomásokon várható a nyílászárók cseréje, a hőszigetelés, illetve a fűtésrendszer korszerűsítése, amellyel az OMSZ működési költségeinek gazdaságos és környezettudatos felhasználását kívánjuk elérni. Munkaerő helyzet Intézményünk szervezett létszáma: 7432 álláshely. A betöltött létszám december 31-én 7223 fő volt. Tárgyévben a munkaerő forgalom (fluktuáció) 17,5 % - os volt. Munkaerő gazdálkodásunk során a legkomolyabb nehézséget nem a munkaerő-piaci kínálat hiánya (bár a teljes munkaidős orvosok száma továbbra is alacsony), hanem a leginkább mentőgépkocsivezetői körben mutatkozó magas fluktuáció okozta. a) Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékossági intézkedések: Az év folyamán bekövetkezett jogszabályváltozások és megjelent kormány határozatok végrehajtására belső utasítások kerültek kiadásra. A 23/213. számú Főigazgatói Utasítással kiadásra került az Intézkedési terv az Országos Mentőszolgálat 213. évi forráshiányának mérséklésére. Az intézkedési terv csak részben teljesítette az elvárásokat és a gazdálkodásra gyakorolt hatása is csak korlátozottan érvényesült. Ennek oka első sorban, hogy csak az év második felére írt elő bevételi többleteket illetve kiadási megtakarításokat. b) Vállalkozási tevékenység végzése: c) Értékcsökkenés megosztásának módja: d) Kiszervezett tevékenységek értékelése: e) Gazdasági társaságokban való részvétel értékelése: f) Lakásépítési és vásárlási támogatás alakulása: Az elkülönített lakáskasszába utalás nem történt. A törlesztésekből befolyt összeg fedezte az újabb kölcsönök folyósítását. Az év folyamán 18 fő részesült összesen 11.2 eft kamatmentes kölcsöntámogatásban. 4

6 g) KESZ kívül lebonyolított pénzforgalom alakulása: A KESZ-en kívül egyetlen számlát tartottunk fenn. Az OTP Bank Rt-nél vezetett számlát egy hálás beteg hozzátartozója hozta létre hosszú évekkel ezelőtt. A számláról kifizetés évek óta nem történt, csak a kamat könyvelése történt meg. A számla megszüntetése nehézségekbe ütközött (a régi bejelentett aláírók már nem voltak elérhetőek stb.), végül 214. I. negyedévében sikerült. A számla forgalma az alábbiak szerint alakult: 213 bankazonosító nyitóegyenleg kamat posta ktg. záróegyenleg B/ B/ B/ I.negyedév 42 B/ B/ B/ II.negyedév 42 B/ B/ B/ III.negyedév 42 B/ B/ B/ IV.negyedév 5 (Ft) h) KIR tapasztalatok: Az előirányzat gazdálkodási rendszer 213-ban jól működött, napi feldolgozásban nem volt fennakadás. A kincstári információ-szolgáltatásban rendszeresen vannak hibák. A bérfizetésekhez kapcsolódó listák nem minden esetben, de elég gyakran - hibásan, belső egyezőségek nélkül kerülnek megküldésre, a hibakeresése plusz feladatokat okoz a munkatársaknak. A KLR rendszerben lévő fájlszerkezet nem ellenőrzött megváltoztatása az intézményi rendszeren belüli feladásokat, könyveléseket megnehezíti. Javítana a helyzeten, ha ezekről a változtatások ellenőrzés után kerülnének átvezetésre a rendszerben. A MÁK honlapján nyújtott rendszeres adatszolgáltatás folyamatos és jól használható. 5

7 i) Évközi vezetőváltás és hatásai: 213. április 12-én felsővezetői szintű személyi változások történtek az Országos Mentőszolgálat vezetésében. Dr Mártai István főigazgató vezetői kinevezése közös megegyezéssel visszavonásra került, a főigazgatói pályázat sikeres elbírásáig a főigazgatói feladatokat megbízott főigazgatóként Dr. Burány Béla lája el. Április 12-től Nagy Árpád gazdasági főigazgató-helyettes közalkalmazotti jogviszonya közös megegyezéssel megszűnt. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázatot nem írt ki a munkakör ellátására, az OMSZ hatályos Szervezeti és Működési Szabályzata szerinti struktúraváltozás következtében a gazdasági főigazgató-helyettesi munkakör megszűnt, Dr. Sepsey György gazdasági igazgató megbízottként tevékenykedik. Az igazgatói munkakörök betöltésére vonatkozó pályázatok 214. év elején kerülhetnek kiírásra. Az Emberi Erőforrások Minisztere 213. december 4-én pályázatot írt ki az OMSZ Főigazgatói munkakör betöltésére, mely pályázat hivatalosan is lezárult eredményeképpen 214. március 7-től Dr. Burány Béla az OMSZ kinevezett Főigazgatója. Szócska Miklós egészségügyi államtitkár meggyőződése, hogy a bekövetkezett vezetői váltások egyfajta sebességváltást, gyorsítást jelentenek a Mentőszolgálat folyamatos fejlesztésében. 2. Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása. a) Évközi rendkívüli események és hatásuk a gazdálkodásra: Olyan rendkívüli esemény, mely a pénzügyi helyzetre befolyással lett volna, nem történt 213. évben. b) Többletfeladatok ellátása: c) Átadott, átvett feladatok: d) Működési helyzet értékelése: Az intézmény működésére továbbra is a folyamatos alulfinanszírozottság jellemző. Az ellátás folyamatosságát és biztonságát ezzel együtt fenn kell tartani. Ez az elvárás 213-ban is maximálisan megvalósult. Az egészségügy területén a mentés speciális feladat. A kiadások kb. 8 %-át a személyi juttatások és járulékok teszik ki. A fennmaradó 2% a dologi kiadás. Vagyis a költségvetésen belül a magas fixköltségek miatt a megtakarítási lehetőségek viszonylag korlátozottak. A megvalósuló fejlesztések (IVIR, MIR, TIOP 2.2.1) a Mentőszolgálat jogszabályi megfelelőségének (IVIR) előmozdítását, a biztonságosabb feladatellátást (MIR), valamint az ellátás bővítésével (TIOP 2.2.1) az igazságosabb igénybevételt segítik elő. Természetesen a beruházások a fenntartási, üzemeltetési időszakban több kiadással járnak. Növekszik a létszámigény mind a kivonuló állomány, mind pedig gazdasági-ellátó személyzet tekintetében. Az új informatikai rendszerek üzemeltetése további létszámigénnyel jár, míg a kötelező fenntartás miatti szupport díjak szintén a kiadásokat növelik. A beszerzésre kerülő gépjárművek üzemeltetése és a felépülő 22 új mentőállomás rezsi és egyéb kiadásai szintén növelik a költségeket. 6

8 II. Részletes indoklás 1) A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása. Az Országos Mentőszolgálat 213. évi eredeti költségvetését az Országgyűlés az alábbi kiemelt előirányzatokkal hagyta jóvá illetve emelte törvényerőre: 213. évi intézményi keretszámok meghatározása 14. cím Országos Mentőszolgálat Jogcím Bevétel működési felhalmozási összesen Támogatás Kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó érték: ezer Ft-ban 212. évi eredeti előirányzat Összesen: korrigált 212. évi eredeti előirányzat Szerkezeti: 212. évi egyszeri visszavétele: katasztrófa felkészülési feladatok átcsop.fejkez.ei-ról mentőgépj.áll.megújítása (27,4+25) légimentés eszközpark fejlesztése évi egyszeri: katasztrófa felkészülési feladatok átcsop.fejkez.ei-ról mentőgépj.áll.megújítása (27,4+25) légimentés eszközpark fejlesztése egyéb támogatás módosítás (OMSZ-tól (mentőgépjármű állomány megújításáról 274, légimentés eszközpark fejlesztésről 11) OTH-ra) 213. évi tartós: 212. évi zárolás bevétel változás ei. rendezés kiemelt előirányzatok közötti átrendezés EKI átvezetése a 1.2. alcímről a 8. címre struktúraváltás, működés - T/7655/ OMSZmód.ind OMSZkoraszülött mentés - T/7655/454. mód.ind Kerekítés Szerkezeti összesen: Szintrehozás: Szintrehozás összesen Előirányzat többletek: Előirányzat többletek összesen Változások mindösszesen: évi előirányzat évi TB alapoktól átvett bevétel TB alapoktól átvett bevétel növekmény évi TB alapoktól átvett bevétel 26 4 Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú Beruházások kiadások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Létszámkeret (fő) Az Országos Mentőszolgálat valós gazdálkodási helyzete a menedzsment és a középvezetők által is ismert, a legfontosabb gazdálkodási és pénzügyi mutatókat folyamatosan elemezzük, a tervszerű gazdálkodás megteremtése érdekében heti időtávú cash-flow terveket készítünk. Folyamatos kihívást jelent számunkra, hogy a valós gazdálkodási helyzetünket a felügyelettel és a külső gazdasági környezettel fokozatosan és teljes körűen megismertessük és elfogadtassuk. Az év közben megvalósult fejlesztéseink teljes egészében a mentőállomás hálózatunk fejlesztését illetve annak szinten tartását szolgálják. Célfeladat ellátására nem kaptunk sem megbízást sem pedig támogatást. 7

9 213. évi gazdálkodásunk folyamán kiadásaink teljesítése illetve annak struktúrája az alábbiak szerint alakult: 213. évi gazdálkodásunk folyamán bevételeink teljesítése illetve annak struktúrája az alábbiak szerint alakult: 8

10 2) Az előirányzatok alakulása az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése. a) Kiadási-bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása: 213. Személyi juttatások Járulékok Dologi Egyéb m.c. k. KIADÁSOK Egyéb felh..c. k. Beruházások Felújítás Összesen Eredeti előirányzat I.havi módosítások II.havi módosítások III.havi módosítások IV.havi módosítások V.havi módosítások VI.havi módosítások VII.havi módosítások VIII. havi módosítások IX. havi módosítások X. havi módosítások XI.havi módosítások XII. havi módosítások Aktuális előirányzat:

11 213. Működési bevételek Mentési kassza Egyéb OEP bevétel (Orvosi Ügyelet) Önkormányzatok (Orvosi Ügyelet) BEVÉTELEK Működési c. p.e. á. Felhalm. c.p.e.á. Mük. célú pénzeszk. Egyéb Ktgv. támogatás Előző évi maradvány igénybevét ele Összesen Eredeti előirányzat I.havi módosítások II.havi módosítások III.havi módosítások IV.havi módosítások V.havi módosítások VI.havi módosítások VII.havi módosítások VIII. havi módosítások IX. havi módosítások X. havi módosítások XI.havi módosítások XII. havi módosítások Aktuális előirányzat:

12 b) Meghatározott feladatokra kapott előirányzatok felhasználása: Meghatározott feladatra illetve céltámogatásként a koraszülött-mentés működtetésére és a rezidensképzés finanszírozására érkezett csak támogatás a tárcától. A koraszülöttmentés közbeszerzésének elhúzódása miatt a működtetési támogatás egy része a kötelezettségvállalással terhelt 213. évi maradványba került. A rezidensképzési támogatás maradvány nélkül felhasználásra került. c) Az előirányzatok évközi változása, a tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők: A kiemelt előirányzatok feladatteljesítéssel összefüggő alakulása, a kiadási előirányzatok teljesítése az eredeti és módosított előirányzathoz képest, illetve az előző évi teljesítéshez mérten az alábbiak szerint alakult: % (eft) Telj. előír. Eredeti előír. Mód. előír. Telj. előír. 213/212 telj. / eredeti telj. / mód. Személyi juttatások ,52% 12,67% 99,5% Járulékok ,3% 123,95% 1,% Dologi kiadások ,12% 95,39% 84,53% Egyéb mük. C. tám Beruházások ,47% 17,45% Felújítás ,67% 47,87% Egyéb felh. Kiad ,% Kiadások összesen: ,21% 124,59% 96,45% Személyi juttatások: A személyi juttatásokhoz kapcsolódó kiadásaink 4,52%-kal magasabbak voltak az előző évinél. A növekedés nagyságrendileg az egészségügyi ágazati illetménynövekedésnek felel meg. Munkaadókat terhelő járulékok: A munkaadókat terhelő járulékok teljesítési előirányzata a személyi juttatások teljesítési előirányzatához hasonlóan alakult. Az eltérés oka, hogy vannak olyan járulék fizetési kötelezettségek melyekhez nem járul személyi kifizetés. Dologi kiadások: A dologi kiadások terén első sorban a megszorító belső intézkedések révén sikerült kereten belül maradni - formailag, de a kényszerűen elhalasztott kiadások olyan kockázatok, amelyek komoly nehézségeket és fennakadásokat jelenthetnek a jövőbeni működésben. Beruházások: A beruházási előirányzat az uniós projekt keretében a szállítói finanszírozások késői állományba vétele és számviteli rögzítése illetve a kincstári rendezés határidejének lezárulása miatt túlteljesítéssel realizálódott. Felújítások: A felújítások egy része a jelentős bevételkiesés miatt nem valósulhatott meg. 11

13 Kamatkiadások, fizetett bírságok késedelmi kamat: A fenti jogcímeken az alábbi teljesítések történtek (Ft) Perköltség Dologi kártérítés Késedelmi kamat NAV kés. Pótlék, bírság összesen: A bírságok minimalizálása érdekében a gazdálkodási folyamatokhoz illetve a szerződések megkötéséhez kapcsolódóan minden esetben szem előtt tartjuk a jogszabályi rendelkezéseket. A késedelmi kamatok és kötbér fizetés elkerülése érdekében a fizetési fegyelem betartását preferáljuk illetve a cash-flow tervezés során kiemelt figyelmet kap minden esetben a lejárt fizetési határidejű szállítói állomány kezelése. 3) Az intézményi bevételek alakulása a) Az intézményi bevételek alakulását az alábbi táblázat mutatja: % (eft) Telj. előír. Eredeti előír. Mód. előír. Telj. előír. 213/212 telj. / eredeti telj. / mód. Működési bevételek ,17% 95,4% 94,5% Mük. c. tám. ÁHT-n belül ,17% 113,66% 97,4% Müködési c. átvett p.e ,3% 1,% Felhalmozási bev ,51% 13,51% Felhalm. C. tám. ÁHT-n belül ,74% 1,% Ktgv támogatás ,59% 22,6% 1,% Bevételek összesen: ,51% 12,26% 97,54% A működési bevételeink terén a teljesítés első sorban a felül-tervezettség okán évről-évre elmarad a tervezett szinttől. Az ÁHT-n belül átvett működési célú pénzeszközök bevétele tervezési anomália és hiba okán! 213-ban is jelentősen elmaradt az előirányzati tervtől. (a mentési kassza 78. eft-tal alacsonyabbra lett tervezve, mint a részünkre előírt innen származó bevétel ami szükségképpen a dologi kiadásainkat lehetetlenítette el!) A felhalmozási bevételek túlteljesítése részben az Európai Uniós projektben megvalósuló szállítói finanszírozás következménye. b) Bevétel beszedésével összefüggő behajtási problémák A bevételek beszedése az esetek nem túl nagy százalékában okoz problémát. Ez alapvetően két esetben oldható meg nehezen. Az egyik a jogszabályi előírások pontatlansága miatt az alternatív mentők által ellátott mozgóőrségi tevékenység kapcsán kiszámlázott összegek behajtása gyakran nem megoldható. A tevékenységet szabályozó rendelet általános megfogalmazása miatt jogainkat nem tudjuk megfelelő módon érvényesíteni. A másik probléma a fizetőképtelen, megszűnt vállalkozások, amikor a számlák ellenértéke nem vagy nem teljes összegben behajtható, illetve a költségvetési szervek gyakran több hónapos fizetési késedelme is problémát okoz. A követeléseinket nyilvántartjuk, a fizetési felszólításokat negyedévente kiküldjük vevőinknek. Amennyiben ez nem vezet eredményre úgy a behajtást jogi útra tereljük. c) Előző évi maradvány átvétele 12

14 4) Az előirányzat-maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása A 213. évi gazdálkodás eredményeként az előirányzat-maradvány az alábbiak szerint alakult: 213. évi maradvány levezetése Aktuális előír. Teljesítés D Személyi Járulékok Dologi Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadás Mindösszesen: Működési bevételek Mük. c. tám. ÁHT-n belül Müködési c. átvett p.e Felhalmozási bev Felhalm. C. tám. ÁHT-n belül évi maradvány igénybevétele összesen: Ktgv. tám Mindösszesen: Maradvány Maradvány Maradvány összesen: A maradvány alakulása a feladatteljesítést érdemben nem befolyásolta. A maradvány teljes egészében kötelezettség-vállalással terhelt. A maradvány igénybevétele a jóváhagyást követően az alábbi jogcímeken kerül majd felhasználásra: 213. évi maradvány tervezett igénybevétele Személyi Járulékok Dologi Beruházás Felújítás Összesen Koraszülött mentés működtetése Orvosi Ügyeletek működtetése Szállítói számlák Koraszülött mentőgk Uniós projektek

15 5) Az Európai Uniós forrásból megvalósuló programok alakulása Az Európai Uniós forrásból megvalósuló programok alakulását az alábbi táblázat mutatja: Európai Uniós forrásból megvalósuló programok alakulása Résztvevő intézmény Projekt Projekt azonosítója Projekt tárgya megnevezése időtartalma Mentőállomások energetikai Országos Mentőszolgálat KEOP korszerűsítésének előkészítése az Észak-Magyarországi Régióban Mentőállomások energetikai Országos Mentőszolgálat KEOP korszerűsítésének előkészítése az Észak-Alföldi Régióban Mentőasszisztensi munkakör Országos Mentőszolgálat TÁMOP A-11/ kialakítása az Országos Mentőszolgálatnál Országos Mentőszolgálat TÁMOP B-12/ Kompetenciafejlesztés a mentőgyakorlatban Közép-magyarországi régió Országos Mentőszolgálat KMOP-4.3.3/B-9-2F-29-2 egészségügyi informatikájának fejlesztése Mentésirányítási rendszer Országos Mentőszolgálat TIOP /2/29-2 fejlesztése Sürgősségi ellátás fejlesztése Országos Mentőszolgálat TIOP / mentés Az európai segélyhívószámra épülő Országos Mentőszolgálat EKOP Egységes Segélyhívú Rendszer A teljes 213. évi Összes támogatás Önerő mértéke felhasználás felhasználás összege (millió Ft) (millió Ft) ,9 47, , 48, ,9 65, ,7 33, ,4 1 86, ,1 22, ,4 11,4 Megjegyzés 1 záró kifizetési kérelem került benyújtásra, amelynek jóváhagyása még folyamatban van TSZ módosítás folyamatban határidő módosítás miatt TSZ módosítás folyamatban határidő módosítás miatt TSZ módosítás folyamatban határidő módosítás miatt TSZ módosítás folyamatban határidő módosítás miatt 6) Vagyongazdálkodás a) Az intézményi vagyon állományváltozásának értékelése Az intézményi vagyon állományát alapvetően befolyásolja, hogy a több mint 1 db gépkocsiból álló flotta jelentősen elöregedett és leamortizálódott, a szükséges gépjárműcserék folyamatosan elmaradnak és eltolódnak időben. Jelentős gondot okoz az ingatlan vagyon állagának a megőrzése, mivel az eredeti költségvetésünk évek óta nem tartalmaz sem beruházási sem pedig felújítási előirányzatot. Ilyen gazdálkodási peremfeltételek mellet mind új források megszerzése mind pedig a vagyon-hasznosítás lehetőségei rendkívül korlátozott mozgásteret engednek. b) A 213. évben végrehajtott kincstári vagyonhasznosítás: Az éves gazdálkodásunk során a kincstári körbe tartozó vagyontárgyak vonatkozásában minden esetben csak az MNV Zrt jóváhagyása mellett történhet változtatás. A mentőgépjárművek, gépek, berendezések hasznosítása selejtezés után történt, mint selejtértékesítés, az ebből befolyt bevétel összege: eft volt. A felhasználás irányítószervi hatáskörben történt előirányzat módosítást követően a dologi kiadások fedezetére lett fordítva. 7) Tulajdonosi részesedés 14

16 8) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása A követelések állománya az évvégi leltár felvételekor az alábbiak szerint került megállapításra: A 213. december 31.-i állapotnak megfelelően a 28. számlacsoport számláinak záróegyenlegét leegyeztettük. Megállapítottuk, hogy az elkészített leltárak a főkönyvvel megegyeznek. Megnevezés Főkönyv Analitika Eltérés előző évi vevők , , tárgyévi vevők , , előző évi EU-n belüli 149.,- 149.,- vevők tárgyévi EU-n belüli , ,- vevők tárgyévi ÁH-n , ,- belüli vevők 2862 tárgyévi , ,- munkavállalókkal sz.köv tárgyévi 3.6.,- 3.6.,- egyébköv.(lakáskölcs.) egyedileg ért. vevői , ,- értékvesztés összesen , ,- A kötelezettségek állománya az évvégi leltár felvételekor az alábbiak szerint került megállapításra: A 213. december 31.-i állapotnak megfelelően a 441. számlacsoport számláinak záróegyenlegét leegyeztettük. Megállapítottuk, hogy az elkészített leltárak a főkönyvvel megegyeznek. Megnevezés Főkönyv Analitika Eltérés tárgyévet követő évet terhelő , ,- beruházási szállítók tárgyévi ÁH-n belüli belföldi , ,- szállítók tárgyévet követő évi ÁH-n , ,- belüli belföldi szállítók tárgyévi egyéb belföldi , ,- szállítók tárgyévet követő évi egyéb , ,- belföldi szállítók 4415 beérkezett, nem számlázott , ,- belföldi szállítók összesen , ,- 9) A letéti számla pénzforgalma 15

17 1) Befizetési kötelezettségek éves teljesítése Az Országos Mentőszolgálat 212. évi költségvetésében - az összetört helikopter pótlása jogcímen egyszeri jelleggel biztosított 11. eft, valamint a 212. évi fejezeti kezelésű előirányzat terhére biztosított 15. eft, összesen 26. eft elvonását és soron kívüli átutalását rendelte Miniszter Úr 213. május 7-én. A befizetési kötelezettségnek haladéktalanul eleget tettünk. 11) Egyéb, lényegesnek tartott információ A független könyvvizsgálói jelentés az alábbi záradékkal fogadta el a 213. évi költségvetési beszámolót: Budapest, 214. április 1. (Kaszai Imre) gazdasági főosztályvezető 16

A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA

A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Az intézmény adatai Név: Felsőoktatási Regisztrációs Központ Törzskönyvi

Részletesebben

IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala A IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala fejezet az alapvető jogok biztosa és két helyettese, valamint a Hivatal tevékenységét és gazdálkodását foglalja össze. A

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

B E V É T E L E K K I A D Á S O K

B E V É T E L E K K I A D Á S O K 1. melléklet a 2/2013. /II.07./számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Önkormányzat Önkormányzati

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324809 1091 03 02/01 264967 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012......

Részletesebben

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2015. évi Ezer forintban 2015.

Részletesebben

Táblatípus : 20 2008.3 éves költségvetés Készült : 2008.06.04

Táblatípus : 20 2008.3 éves költségvetés Készült : 2008.06.04 Intézmény neve: Magyar Bányászati Hivatal Év: 28 Típus: Költségvetések Táblatípus : 2 28.3 éves költségvetés Készült : 28.6.4 Fejezet: 15 Szektor: 151 Törzsz: 381 Cím,alcím: 111 MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

B E V É T E L E K Ezer forintban

B E V É T E L E K Ezer forintban 1.1. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Lovászpatona Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 15/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím Eredeti

Részletesebben

Egységes rovat azonosító kódok

Egységes rovat azonosító kódok 2. függelék Egységes Rovat Azonosító kódok Az Áhsz. 16. számú mellékletében közzétett Egységes Számlatükör főkönyvi számláinak és az NGM Tájékoztatóban közzétett 2013. évi intézményi költségvetés összeállítására

Részletesebben

1.1. számú melléklet a 14/2014 ( XI.27. ) önkormányzati rendelethez Nagycserkesz Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 18/2014 (XI.27.) számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

Szöveges beszámoló. a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről

Szöveges beszámoló. a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről Szöveges beszámoló a költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről Költségvetési szerv: 0200. Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára. Szakágazati besorolása: 910100. Könyvtári, levéltári tevékenység

Részletesebben

Táblatípus : 20 2007.2 éves beszámoló Készült : 2008.05.28

Táblatípus : 20 2007.2 éves beszámoló Készült : 2008.05.28 Intézmény neve: Magyar Bányászati Hivatal Év: 27 Típus: Beszámolók Táblatípus : 2 27.2 éves beszámoló Készült : 28.5.28 Fejezet: 15 Szektor: 151 Törzsz: 381 Cím,alcím: 11 Magyar Bányászati és Földtani

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzata. Mérleg 2015.06.30. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés %

Piliscsév Község Önkormányzata. Mérleg 2015.06.30. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Piliscsév Község Önkormányzata I/1.számú melléklet Mérleg 2015.06.30. Bevételek Kiadások eft Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Intézm. működési bev. 8 778 15 853 12 223

Részletesebben

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 8/2014.(VI.18.) önkormányzati rendelethez Sokorópátka Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2014.NII1.28.1 számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő

Részletesebben

Pénzügyi előirányzatok mérlege

Pénzügyi előirányzatok mérlege Remeteszőlős Község Önkormányzat 1.1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Pénzügyi előirányzatok mérlege 1. sz. táblázat Bevételek Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított

Részletesebben

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (V. 12) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele

Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele 1.melléklet/1. oldal Eredeti előirányzat Bevétlek Közös Önkormányzati Úrhidai Tündérkert Önkormányzat Önkormányzat Hivatal Óvoda összesen

Részletesebben

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím 17/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet 1. mell.,,1.1 mell. az 1/2014. (II.28.) önkorm. rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Borsodnádasd Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

Borsodnádasd Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Borsodnádasd Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1.1 melléklet a 8/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Eredeti 1 2 3 4 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete. a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol

SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete. a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol Sajobabony Varos. Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete az Alaptorveny

Részletesebben

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében

Részletesebben

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi eredeti BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1.1. melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez ÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2013. évi előirányzat 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

Részletesebben

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet az 1/2015. (II.11.) önkormányzati határozathoz Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K Ezer forintban Sor-szám Bevételi jogcím

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. szeptember 15-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Maglóca Község Önkormányzatának

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015.(III.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a társulás 2014. évi beszámolójáról és a 2015. évi költségvetéséről

ELŐTERJESZTÉS a társulás 2014. évi beszámolójáról és a 2015. évi költségvetéséről SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. tel.: 82/898-246 e-mail: tarsulas@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/98-13/2015. ELŐTERJESZTÉS a társulás 2014. évi beszámolójáról

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 28/2015. számú előterjesztés 1. melléklete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2013. évi tény 2014. évi várható 2015.

Részletesebben

Milota Önkormányzat 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 7/2014. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

Rendelet-tervezet. 2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat

Rendelet-tervezet. 2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2014.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 13.) önkormányzati

Részletesebben

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összevont pénzügyi mérlege

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összevont pénzügyi mérlege - 4 - A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat költségvetésének összevont pénzügyi mérlege 1. sz. melléklet a 3/2015. (V.6.) sz. önkormányzati rendelethez mód. 2014.12.31. teljesítés mód. 2014.12.31. teljesítés

Részletesebben

2015 PMINFO - II. negyedév

2015 PMINFO - II. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 417930 1254 17 0415 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7136 Fácánkert

Részletesebben

A B C D E F G H I J. Sorszám

A B C D E F G H I J. Sorszám 1. melléklet a 1/2014.(II. 20.) önkormányzati rendelethez SZÁPÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2014. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE A B C D E F G H I J Sorszám 2013. évi hatályos

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1.melléklet a 4/2014. (III. 11.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány Nagyközség

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetés- Vis maior keretből igényelt támogatás

Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetés- Vis maior keretből igényelt támogatás EU támogatással megvalósuló pályázatok Projekt megnevezése: TÁMOP 4.3.1/B-09 Közoktatás térségi sajátosságokhoz igazodó szervezése és infrastrukturális fejlesztése A halmaji Körzeti Iskola és Óvoda rekonstrukciója,

Részletesebben

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet a 2/2012. (II.8.) önkormányzati határozathoz Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sor-szám Bevételi jogcím 1 2 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi 2013.évi 1 2 5 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

b) Költségvetési kiadások összegét 632 790 ezer Ft, amelyből c) Finanszírozási kiadások 308 248 ezer Ft, amelyből

b) Költségvetési kiadások összegét 632 790 ezer Ft, amelyből c) Finanszírozási kiadások 308 248 ezer Ft, amelyből Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

BÉLAPÁTFALVA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT. 17 Helyi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása

BÉLAPÁTFALVA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT. 17 Helyi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2002. ÉVI TERVEZÉSE (2002. 3. IDŐSZAK) 17 Helyi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat

Részletesebben

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelete

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelete TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(II.15.) önkormányzati rendeletének

Részletesebben

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelet áról Kunfehértó Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1 1.1. melléklet a 3/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 2015. ÉVI SZAKOLY KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím

Részletesebben

Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS 13/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

C S A N Á D P A L O T A VÁROS 13/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendelete C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011 (II. 24.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

A Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

A Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a megyei önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

ELŐTERJESZTÉS a megyei önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. Tel.: 82/501-201 Fax: 82/312-634 e-mail: gelencser.attila@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/620/2014. ELŐTERJESZTÉS a megyei önkormányzat

Részletesebben

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2015.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati

Részletesebben

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban)

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) ... évi költségvetéséről Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) 5. sz. melléklet Sorszám Felvétel Lejárat Hitel állomány december 31-én

Részletesebben

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete a megyei önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról A Bács-Kiskun

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója Bevételek 1000 Ft-ban 2010. évi koncepció Előirányzat Teljesítés 09.30 I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 40 62 Szolgáltatások

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

Költségvetési szervek 2014. évi bevételei és kiadásai

Költségvetési szervek 2014. évi bevételei és kiadásai 1. melléklet Költségvetési szervek 2014. évi bevételei és kiadásai (ezer forintban) Erdőtarcsa Község Önkormányzata Bevételek Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Működési célú bevételek

Részletesebben

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat, esedékes, esedékes végleges,, végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

Részletesebben

Balatonszabadi Község Önkormányzata Az egyszerűsített mérleg előírt tagolása 2011.év. Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

Balatonszabadi Község Önkormányzata Az egyszerűsített mérleg előírt tagolása 2011.év. Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Az mérleg előírt tagolása ESZKÖZÖK Előző évi eltérések +- Tárgyévi beszámoló eltérések +- A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 2 114 617 2 114 617 1 953 461 1 953 461 I. Immateriális javak 731 731 1 193 1 193 II. Tárgyi

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Képviselő-testületének

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Képviselő-testületének KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

Határozati javaslat. Költségvetési határozat

Határozati javaslat. Költségvetési határozat Határozati javaslat /2015. (IX. 30.) sz. KTFT hat.: Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2015. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 2/2015. (II. 25.) sz. KTFT. határozat módosítása Költségvetési

Részletesebben

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 14 029 2.Szolgáltatások ellenértéke 13 599 3. Áfa visszatérítése 4.

Részletesebben

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete Rendelet Kivonat Tiszaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete a 2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról A Képviselő-testület: Az önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről (a 9/2015. (VIII. 13.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben)

Részletesebben

2006. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása. 1.1. A fejezet felügyeletét ellátó szerv neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe

2006. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása. 1.1. A fejezet felügyeletét ellátó szerv neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe 2006. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. A fejezet felügyeletét ellátó szerv neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe Költségvetési szerv megnevezése:

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 6/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Eredeti Módosított 1 2 3 4 5 Teljesítés

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2012. (III. 28.) önkormányzati rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2012. (III. 28.) önkormányzati rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2012. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról A Baranya

Részletesebben

MÁK program Készült: 2010.03.03 08 óra 27 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás

MÁK program Készült: 2010.03.03 08 óra 27 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás 1.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Önkormányzati kiadások mérlege 2014.

Önkormányzati kiadások mérlege 2014. Önkormányzati kiadások mérlege 2014. 1.melléklet ezer Ft-ban megnevezés 2012. évi tény 2013. évi várható teljesítés ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 2014. eredeti ei. Személyi juttatások 402 464 284 450 298 919 Munkaadókat

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati RENDELETE a Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról 1

A Tolna Megyei Önkormányzat 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati RENDELETE a Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról 1 Tolna Megyei Önkormányzat hatályos (egységes szerkezetű) rendeletei 7/2011. (IV. 28.) Tolna m. ör. a Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról A Tolna Megyei Önkormányzat 7/2011.

Részletesebben

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete

Részletesebben

2012. évi SZÖVEGES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

2012. évi SZÖVEGES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Emberi Erőforrások Minisztériuma Budapesti Javítóintézete Budapest Szőlő utca 60. 1032 2012. évi SZÖVEGES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Esztergom, 2013. április 22. Karlócai Péter mb. főigazgató Stróbl József

Részletesebben

Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. SZEPTEMBER 03-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. SZEPTEMBER 03-I ÜLÉSÉRE ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-021 polgarmester@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

KISPATAK ÓVODA 2012. évi bevételei és kiadásai 2011. évi e.i 2012.évi er. e.i.

KISPATAK ÓVODA 2012. évi bevételei és kiadásai 2011. évi e.i 2012.évi er. e.i. 1/C. számú melléklet 2012. évi bevételei és kiadásai A 2012. évi önkormányzati költségvetési rendelethez KISPATAK ÓVODA 2012. évi bevételei és kiadásai 2011. évi e.i 2012.évi er. e.i. Megnevezés Összesen

Részletesebben

Szöveges értékelés a 2004. évi intézményi beszámolóhoz

Szöveges értékelés a 2004. évi intézményi beszámolóhoz Szöveges értékelés a 2004. évi intézményi beszámolóhoz Az intézet 2004. évi gazdálkodásának értékelésénél megállapitható, hogy az előző évekhez hasonlóan a kényszerü takarékoskodás jellemezte az intézetet.

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege Bevételek 1000 Ft-ban I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 0 7 Szolgáltatások ellenértéke 19482 19482

Részletesebben

1. melléklet a.../2014 (II.05.) önkormányzati rendelethez Felcsút Községi Önkormányzat 2013. évi összevont költségvetési mérlege

1. melléklet a.../2014 (II.05.) önkormányzati rendelethez Felcsút Községi Önkormányzat 2013. évi összevont költségvetési mérlege 1. melléklet a.../2014 (II.05.) önkormányzati rendelethez Felcsút Községi Önkormányzat 2013. évi összevont költségvetési mérlege e Ft-ban BEVÉTEL E M T Költségvetési bevételi kiemelt előirányzatok 580

Részletesebben

J a v a s l a t. Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi költségvetése teljesítésének elfogadására

J a v a s l a t. Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi költségvetése teljesítésének elfogadására J a v a s l a t Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi költségvetése teljesítésének elfogadására Ózd, 2015. április 29. Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke Előkészítő: Pénzügyi Osztály Tisztelt Társulási

Részletesebben

Hetes Község Képviselőtestületének. 1/2015.(I.29.) önkormányzati rendelete. a 2014.évi költségvetéséről szóló

Hetes Község Képviselőtestületének. 1/2015.(I.29.) önkormányzati rendelete. a 2014.évi költségvetéséről szóló Hetes Község Képviselőtestületének 1/2015.(I.29.) önkormányzati rendelete a 2014.évi költségvetéséről szóló 3/2014.(III.04.) önkormányzati rendelet módosításáról. A Hetes Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben