A JOBBIK HELYI VÁLASZTÁSI PROGRAMJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A JOBBIK HELYI VÁLASZTÁSI PROGRAMJA"

Átírás

1 Ceglédért! A JOBBIK HELYI VÁLASZTÁSI PROGRAMJA

2 KIMONDJUK. MEGOLDJUK. CEGLÉDÉRT! A JOBBIK ÉVI HELYI VÁLASZTÁSI PROGRAMJA

3 KIMONDJUK. MEGOLDJUK. CEGLÉDÉRT! HELYI VÁLASZTÁSI PROGRAM BEVEZETÉS A rendszerváltás óta eltelt 25 év alatt egyik politikai erõnek sem sikerült helyes útra terelni Cegléd gazdaságát, pedig az MSZP-nek és a Fidesznek is 8-8 év lehetõsége volt erre. Az emberek csalódottak, hiszen sokan elhitték a fideszes városvezetésnek, hogy mögöttük a kormány és azt is, hogy csak a Fidesz! Ezzel szemben az értékteremtõ munkahelyek megszûntek, új beruházások alig történtek, az épületeink, útjaink, járdáink zömében lepusztult állapotban vannak, a fiatalok elvándoroltak és sokan közülük külföldön keresik a megélhetés lehetõségeit. A város lélekszáma 40 ezerrõl, 37 ezerre csökkent, az itthon maradók többsége Budapestre és a környezõ településekre jár dolgozni. Megállapíthatjuk, hogy Cegléd az ingázók alvó városává vált! Ezért a Jobbik Magyarországért Mozgalom úgy gondolja, hogy Ceglédnek megújulásra, megtisztulásra, és egy olyan új, hiteles és megbízható politikus csapatra van szüksége, amely képes véget vetni az elmúlt évek korrupcióban gyökeredzõ stagnálásának, amely képes lét- és közbiztonságot teremteni, amely képes Ceglédet minden itt élõ ember számára élhetõvé tenni. 2

4 HELYI VÁLASZTÁSI PROGRAM KIMONDJUK. MEGOLDJUK. CEGLÉDÉRT! Elszámoltatás, a korrupció felszámolása Elsõ teendõnk, hogy felállítsuk a diagnózist, megvizsgáljuk, hogy mi vezetett a jelenlegi helyzet kialakulásához. A felelõtlen gazdálkodás? A hozzá nem értés? A korrupció vagy ez mind együttesen! Ezt követõen pedig, hozzá kell látnunk a gyógyításhoz, azaz a város gazdasági helyzetének rendbetételéhez, stabilizálásához. Az elévüléstõl függetlenül kivizsgáljuk és nyilvánosságra hozzuk az önkormányzat vagyonfelélésének visszáságait és a hátrányos szerzõdéskötéseket. Igazságügyi szakértõkkel újraszámoljuk a jelentõsebb beruházások megalapozottságát. Tudjuk, hogy a korrupció a közpénzek saját zsebbe történõ vándorlása zöme az önkormányzatokban történik. A közpénzek elfolyásának megakadályozása céljából azonnali vizsgálatokat végzünk az önkormányzat gazdasági társaságainál és megnézzük, hogyan sáfárkodtak a közvagyonnal. Szeretnénk végre valós képet kapni a város gazdasági társaságainak állapotáról, érdekeltségi rendszerérõl. Egy néhány éve elkészített tanulmány a gazdasági társaságok holdingba tömörítését javasolta. Vizsgálandó ennek a szükségessége, megvalósíthatósága. Véget vetünk a városi vagyon kiárusításának, az elmúlt idõszak gyanús adás-vételeit felülvizsgáljuk. Külön figyelmet fordítunk a Rákóczi úti volt Cipõipari Ktsz. és a Béketéri ingatlanok eladásának körülményeire. A jelenlegi tulajdonosoktól a törvény erejével kikényszerítjük a szerzõdésben vállaltak betartását. Felszámoljuk a visszaosztás rendszerét, hiszen az elmúlt évtizedek alatt, gyakorlattá vált a közpénzek ilyen módon történõ eltulajdonítása. Az elmúlt idõszak a képviselõi érdek összefonódások korszaka volt. Kialakult egy olyan nemkívánatos gazdasági és egzisztenciális lekötelezettség, amiben a Fideszhez kötõdés volt a meghatározó szempont. Így nyertek pályázat nélkül állásokat fideszes képviselõk vagy hozzátartozóik. A jelöltekhez igazították a pályázati kiírásokat. 3

5 KIMONDJUK. MEGOLDJUK. CEGLÉDÉRT! HELYI VÁLASZTÁSI PROGRAM Sok esetben a gazdasági társaságok élén állók teljesítmény nélkül jutottak kiemelkedõen magas jövedelemhez (például a mára félmilliárd adósságot felhalmozó Ökovíz Kft. indokolatlanul felduzzasztott vezetõsége). Gátat fogunk szabni a haveri mutyiknak és megteremtjük a tiszta közélet alapjait. Valamennyi korrupciógyanús ügyben eljárást fogunk kezdeményezni és a felelõsségre vonás sem fog elmaradni! Gazdasági helyzet stabilitása Valamennyi politikai erõ megmutatta az elmúlt ciklusok alatt, hogy mire képes. Jól látható, hogy városunknak egy új gazdaságpolitikára van szüksége. Mielõtt gazdasági programunk megvalósításába kezdenénk, szükséges egy vagyonleltárt készíteni. Hogyan tudjuk a gazdasági helyzetünket stabilizálni? A válasz nagyon egyszerû, a bevételek növelésével és a kiadások, mûködési költségek csökkentésével, a következõk szerint: Megvizsgáljuk a jelzáloggal terhelt ingatlanjaink sorsát. Felülvizsgáljuk a városháza alatti üzletek szerzõdéseit. Energiatakarékossá tesszük a közintézményeinket. Felülvizsgáljuk a gazdasági társaságok mûködését, a szükséges racionalizálásokat elvégezzük. Hatékonyabban mûködtetjük az önkormányzati vagyont, ennek érdekében a bérleti szerzõdéseket felülvizsgáljuk. Létrehozunk egy Foglalkoztató-, Termelõ-, Feldolgozó-, Kereskedelmi és Szolgáltató Szociális Szövetkezetet, melynek keretében a közmunkaprogram során megtermelt zöldségeket, gyümölcsöket kívánjuk értékesíteni. Megakadályozzuk a közpénzek elfolyását. Vannak olyan turisztikai elképzeléseink, amelyek szintén bevételt hoznak majd a városnak. Végsõ megoldásként kidolgozzuk a helyi pénz (Kossuth-bankó) bevezetésének lehetõségét, amellyel támogathatjuk a közszférában dolgozókat, nyugdíjasokat, gyermekeiket felelõsen nevelõ családokat. A megoldásnak nagy elõnye, hogy a kifizetett segélyek és egyéb juttatások csak a helyi elfogadóhelyeken használhatók fel. A beváltás szabályozható, kizárhatóak a szeszesitalok és dohányáruk, vagy csak meghatározott termékre érvényesíthetõk (tanszer, gyermekruha, gyógyszer). 4

6 HELYI VÁLASZTÁSI PROGRAM KIMONDJUK. MEGOLDJUK. CEGLÉDÉRT! Vállalkozások segítése A városban lévõ vállalkozásoknak egy olyan jogi és közgazdasági környezet megteremtése, mely támogatja a piacra jutást, a munkahelyteremtést és egyben beruházásra ösztönöz. Pályázatok, támogatások esetén elõnyben részesítjük, adókedvezményekkel segítjük a családi-, kis- és közepes mezõgazdasági, ipari, kereskedelmi, turisztikai vállalkozásokat. Felülvizsgáljuk az adózás módját és mértékét, ahol lehetõség van rá, ott csökkenteni fogjuk. Ingyen területet biztosítunk azoknak a vállalkozóknak, aki helyi munkaerõt foglalkoztatnak. Mûködésbe hozzuk a lakosság számára kedvezményt biztosító Ceglédkártyát, amelyet a helyi szolgáltatások, termékek vásárlásakor használhatnak. Megvizsgáljuk az iparûzési adó általános csökkentésének lehetõségét, elsõsorban a ceglédi kisvállalkozások számára. Az idõs, egyedülálló és szociálisan rászorulóknak kommunális adókedvezményt adunk. Munkahelyteremtés A Jobbik jelszava: Ha munka van, minden van, ha nincs munka, semmi sincs. A városi munkahelyteremtést nagyban szolgálná a kormány által ígért közlekedési beruházások megvalósulása. Cegléd közlekedés-csomóponti helyzetét kihasználhatnánk az M4 autópálya és a V0 vasúti pálya megépülése után. Az ipari parkon belül intermodális logisztikai központ kialakításával, megfelelõ közlekedéspolitikai támogatással ide építendõ sajátcélú vasúti pályahálózattal az európai vasúti korridor, ide értve a kialakításra kerülõ V0 vasútvonalat is és a közút közötti kapcsolattal Cegléd város jelentõsen felértékelõdik a munkahelyteremtõ vállalkozások, befektetõk körében. Az intermodális logisztikai központ nemcsak a szállítmányozó cégeket vonzza a városba, de azokat a termelõ üzemeket is, amelyek közlekedési 5

7 KIMONDJUK. MEGOLDJUK. CEGLÉDÉRT! HELYI VÁLASZTÁSI PROGRAM kapcsolatok nélkül nem mûködhetnek. A fentebb említett vállalkozásoknál munkahelyek teremthetõk mind a magasabban képzett, mind az alacsonyabb végzettségûk számára. Ezáltal nemcsak a város foglalkoztatási helyzete javul, de csökkenhet az ingázók száma is. Ez utóbbi a családok számára fontos befolyásoló tényezõ, hiszen a szülõk az utazási idõ megtakarításával több idõt tölthetnek gyerekeikkel. A város földrajzi elhelyezkedése, illetve felszíni adottságai elõnyt jelentenek, de megfelelõ közlekedési kapcsolatok híján nem lehet versenyképessé tenni a várost a régióban. Hasonlóan sok munkahelyet teremthetne a korábban már többször ígérgetett Pest megyei intézmények Ceglédre telepítése. A laktanya területén és a városban rendelkezünk olyan épülettel, amibõl az ehhez szükséges irodaház kialakítható. Ennek érdekében tárgyalásokat fogunk folytatni. A Jobbik véleménye szerint a jövõ, az önfenntartó településé, amely nem külsõ forrásoktól várja a megoldást, hanem maga termeli meg azt, ami saját mûködéséhez elengedhetetlenül szükséges. Cegléd bõvelkedik földben és képzetlen munkaerõben, ennek ellenére ma a város élelmiszer-termelése elenyészõ. Szakszerû termeléssel el fogjuk érni, hogy a város mezõgazdasági lehetõségeit maximálisan kihasználva mind a közintézményeink, mind a lakosság a piaci ár alatt jusson hozzá jó minõségû ceglédi élelmiszerekhez, az alulképzett munkaerõ pedig megfelelõ szakmai irányítással kereseti lehetõséghez. A multiknak nem kiszolgáltatottjai leszünk, hanem legfõbb konkurensei. A belsõ fogyasztást helyi pénz bevezetésével fogjuk ösztönözni, elérve azt, hogy ceglédi fogyasztó ceglédi vállalkozástól vásároljon. Ebben maga az önkormányzat fog élen járni azzal, hogy a helyi beruházásokon a helyi cégeket juttatja megrendeléshez, akik ezáltal újabb munkahelyekkel és fogyasztókkal járulhatnak hozzá városunk talpra állításához. Erõsítjük és továbbfejlesztjük az õstermelõi piacot. Városunkban a közfoglalkoztatottak az árkok, út- és járdaszegélyek gyomtalanítását végzik, primitív eszközökkel, gyakran kitéve az idõjárás viszontagságainak. Ez inkább tekinthetõ kényszermunkának, mint a 6

8 HELYI VÁLASZTÁSI PROGRAM KIMONDJUK. MEGOLDJUK. CEGLÉDÉRT! munka világába visszavezetõ út kapujának. A napi két-három órát nem túl aktívan, és nem túl építõ jelleggel dolgozó ember hiába kel fel minden reggel munkakezdés elõtt és érkezik haza délután mint a valódi értékteremtõ munkát végzõ többség, valójában nem tapasztalja meg azt, milyen a munka világa. Nem érzi magát és az elvégzett munkát, hasznosnak. Minden délután üres lélekkel, letudva a kötelezõt tér haza várva a megszolgált fizetést. Közben mindent megtesz, hogy az ilyen foglalkoztatás alól, akár betegségre hivatkozással kibújjon. Az önkormányzat számára is hasznot hozó munkára és közmegbecsülésre van szükség ahhoz, hogy a közfoglalkoztatás rendszere valódi sikereket érjen el. Ehhez értékteremtõ munkára, szervezettségre, felügyeletre, ellenõrzésre van szükség. A közfoglalkoztatás megbecsülését javítanunk kell, azzal, hogy anyagilag is jobban értékeljük a munkavállalót, és valódi képességeinek megfelelõ feladatot adunk neki, ami segíti az Önkormányzatot a céljai elérésében és növekedésében. Azt a közfoglalkoztatottat, aki képes értékteremtõ munkára, ilyen feladattal fogjuk megbízni, az Önkormányzat által alapított munkahelyen és szociális szövetkezetben. Természetesen a segély helyett továbbra is elvárjuk a munkát. Cegléd hagyományosan mezõgazdasági város. Valaha híres volt a ceglédi gyümölcs és zöldség, az itteni természeti adottságok, talaj és napfényviszonyok kedveznek a sok meleget igénylõ fajták termesztésének. Az Önkormányzatnak sok külterületen fekvõ földje van, ezeknek a kihasználásával, szociális alapú bérbe adásával létre kívánunk hozni egy olyan szervezetet, amely hagyományos termékeket állítana elõ. Az itt megtermelt zöldség, gyümölcs biztos felvevõ piaca lehetne a közétkeztetés, amely így helyben termelt, jó minõségû, friss alapanyaghoz juthatna. Ezek mellett a méltán nagy népszerûségnek örvendõ gyógynövényeket (kamilla, édeskömény, citromfû, aloe vera, körömvirág, teafa, menta, zsálya) is termeszthetnénk. A program során a valóban dolgozni akarókat látnánk el földdel, esetleg vetõmaggal. Azzal a feltétellel, hogy mi nemcsak a vetésnél, hanem a betakarításnál is ott kívánunk lenni. A megtermelt javakat feldolgozni, értékesíteni is kell. Az erre a célra alapított szövetkezet leveszi a termelõ válláról ezt a gondot. A gyógynövények 7

9 KIMONDJUK. MEGOLDJUK. CEGLÉDÉRT! HELYI VÁLASZTÁSI PROGRAM feldolgozása, a zöldség és gyümölcs szárítása, aszalása is a szövetkezet feladata lesz. Az önkormányzati tulajdonú térkõ- és járólap gyártó üzem tevékenységének bõvítésével, elindítjuk a városi járdafelújító programot. Ezeket a munkahelyteremtõ beruházásokat saját erõbõl, a rendelkezésre álló pályázati források bevonásával képzeljük el. Infrastruktúra-fejlesztés Cegléd Pest megye déli részén helyezkedik el. Térségünk fejlesztési lehetõségeit nagymértékben korlátozza az a tény, hogy hosszú évek óta Budapesttel közös régióba sorolnak bennünket. Hiába tartozik a Ceglédi Járás az ország legszegényebb régiói közé, a bürokrácia nem tekinti annak, mivel Budapest mutatói az átlagot jelentõsen emelik. Így ez a térség kimarad az EU térségfelzárkóztató programjaiból. Az elõzõ években a Fidesz is pártolta a Budapesttõl történõ elszakadást, de amikor ennek a lehetõsége megnyílt, már semmit nem tett érte. Látható, hogy a zöldmezõs beruházások, csak olyan helyen telepedtek meg, ahol van autópálya. A 4-es út négysávosítása már közel húsz éve is kampányígéret volt, sajnos az is maradt! Az aktuális választások elõtt rendszerint elhangzik a következõ: a ciklus végére elkészül. Aztán kiderül, valami miatt mégsem, pedig Cegléd nagyban profitálhatna földrajzi elhelyezkedésébõl, vasúti közlekedési csomóponti jellegébõl. Az elmúlt közel húsz esztendõben mindössze 11 km-nyi útszakasz valósult meg az ország legforgalmasabb és egyben legbalesetveszélyesebb útjának autópályává építése során. Ugyan kínkeservesen elkészült egy nyomvonal-vezetésben is hibás, kétszer egysávos szakasza, a hírhedt Abonyi elkerülõ, ami joggal érdemelte ki a halálút nevet. Jelenleg ennek az útnak a középsõ, zömmel Szolnok megyébe esõ szakaszán folyik az autópálya építés, bizonyítva a Pest megyei országgyûlési 8

10 HELYI VÁLASZTÁSI PROGRAM KIMONDJUK. MEGOLDJUK. CEGLÉDÉRT! képviselõk gyenge érdekérvényesítõ képességét. Ismét készül egy sehonnan, sehová vezetõ autópálya. Olyan ez, mintha egy házat a falazással kezdenénk építeni. Cegléden halad keresztül észak-déli irányba a 311-es útról a 441-es útra tartó jelentõs teherautó forgalom, jelentõs forgalmi és környezetterhelést róva városunkra. Ezért kezdeményezzük egy a várost elkerülõ út megépítését. A városból kivezetõ Örkényi út minõségi állapota elfogadhatatlan, a rajta való közlekedés balesetveszélyes. Ezen állapot tovább nem tartható fenn, sürgõs útjavítás szükséges. Azonnal visszaállítjuk a kétirányú forgalmat a Szent Imre herceg és a Damjanich utcákban. Ez nagyban fogja csökkenteni a városközpont agyonterhelt forgalmát. Erre a 2010-es kampányában a Fidesz azonnali megoldást kínált. Nagyszabású tervükben körforgalmak, sétálóutcák szerepeltek. Hangsúlyozták, hogy a kivitelezéshez a pénz megvan, az építés hamarosan megindul, láthatjuk, semmi nem lett belõle. Ennek a közlekedéstechnikai problémának a meg nem oldása iskolapéldája a fideszes városvezetés tehetetlenségének. Mi egyszerûbb eszközökkel még az idén megoldjuk ezt! Évtizedes gond a városon belüli tömegközlekedés, ha valós igény mutatkozik rá, akkor akár magánerõ bevonásával is találunk rá megoldást. A Ceglédrõl Nagykõrös és Csemõ felé vezetõ kerékpárutak megépítése mellett, a meglévõk karbantartására is figyelmet kell fordítani. Az Alszegi úti kerékpárút lassan eltûnik, a Széchenyi úti pedig a rossz minõségû beépített anyagok miatt keresztben felrepedezett. Kijavítása sürgõs feladat. A járdáinkat sok helyen járhatatlanná tették az út menti fák gyökerei, a javítás költséges és bonyolult. A járdákat saját üzemünkben elõállított járólapokból és térkövekbõl fogjuk tervezett módon elkészíteni, így az könnyen javíthatóvá, felbonthatóvá és visszaépíthetõvé válik. 9

11 KIMONDJUK. MEGOLDJUK. CEGLÉDÉRT! HELYI VÁLASZTÁSI PROGRAM Napjainkra már a vasútállomásnál lévõ, nemrég kibõvített P+R parkoló is kevésnek bizonyul az ingázók autóinak számára. Megoldást kell találni a helyzet mielõbbi enyhítésére! Felülvizsgáljuk a városban lévõ parkolási rendet és a kedvezmények lehetõségeit. Városüzemeltetés Üdvözlendõnek tartjuk a város csatornázásának jelenleg is tartó folytatását, azonban a munkálatok befejezésénél külön figyelmet fogunk fordítani a felbontott utak helyreállítására, mert ez az elõzõ ütemeknél nagyon sok kívánnivalót hagyott maga után. Az önkormányzati ciklus végére megoldjuk a város csapadékvíz elvezetését a város egész területén. A közterület felügyelõk munkájának hatékonyabbá tételével szükséges és jogos igény a közterületi rongálások, graffitizések, szemetelések visszaszorítása. Cegléd egyedülállóan szép és patinás központjának építészeti és természeti értékeit megõrizzük és továbbfejlesztjük. A város határában lévõ, jelenleg kihasználatlan vásártér számos rendezvény helyszínéül szolgálhat, mint régen. A híres ceglédi vásárok megszûnéséhez nagyban hozzájárult az állatállomány erõteljes csökkenése mellett a helypénz nagysága ezt egy jelképes összegre fogjuk csökkenteni. Évente kétszer (tavasszal és õsszel) országos állat- és kirakodóvásár helyszínéül is szolgálhat a tér. Ezen felül idõszakosan állat-, illetve kirakodóvásárokat, idegenforgalmat is vonzó veterán jármû, motoros, stb. találkozókat, mezõgazdasági gépkiállításokat, vásárokat lehetne szervezni. Mindez a helyi mezõgazdaságot, kézmûipart, kereskedelmet és turisztikai forgalmat is fellendítheti. 10

12 HELYI VÁLASZTÁSI PROGRAM KIMONDJUK. MEGOLDJUK. CEGLÉDÉRT! A közvilágítás kiépítésének hiánya, amellett, hogy botlás- és balesetveszélyt rejt magában, a különbözõ betörések és lopások számára is kedvez. Az egész város közvilágításának kiépítési lehetõségeit megvizsgáljuk és ütemezetten megvalósítjuk a hiányzó helyeken. Mindenkitõl elvárjuk a ház körüli folyamatos rend és tisztaság fenntartását. Folyamatossá tesszük a Tiszta udvar, rendes ház! -programot és erre különbözõ elismerések átadásával ösztönözzük a családokat. Felülvizsgáljuk a bérlakások állapotát, kihasználtságát és a bérleti szerzõdéseket. Turizmus Kiemelt feladatként és egyik kitörési pontként tekintünk ennek az ágazatnak a fejlesztésére. A már említett egészségturizmus mellett a Budai úti fürdõt, mint strandfürdõt is fejleszteni kell. Budapest déli részén és a Budapest-Cegléd közötti szakaszon nincs hasonló adottságú kikapcsolódási, szórakozási lehetõség. Az eddigi mûködtetési rend, miszerint az idény lerövidítésével a veszteség csökkenthetõ, hibás. Éppen az idény meghosszabbítása, a vendégek idecsábítása lehet a célravezetõ megoldás. Természetesen ehhez fejlesztés kell. Nem használjuk ki a csúszdapark szép építészeti lehetõségét sem, ahol lehetne rövid és könnyed színielõadásokat tartani, naponta játszhatnának ceglédi amatõr zenekarok, a Ceglédi Fúvószenekar, stb., hiszen a látogató, a VENDÉG mindig újat, valami váratlant szeretne. A látogatószám növeléséhez elengedhetetlen a jó megközelítés. Az elhibázott Budai út felõli megközelítés helyett, a 40-es útról bevezetõ út megépítését szorgalmazzuk. Jelenleg a 40-es út irányából még tábla sem jelzi, hogy a közelben egy fürdõ bújik meg, aminek a megközelítése egy XIX. századira emlékeztetõ dûlõúton lehetséges. Az oktatási fejezetben is kitérünk rá, hogy a volt Huszár-laktanya területén lévõ, Közép-Európa egykori legnagyobb hadifogolytáborának megmaradt épületei olyan nagyságúak, hogy abban helyet kaphatna a kom- 11

13 KIMONDJUK. MEGOLDJUK. CEGLÉDÉRT! HELYI VÁLASZTÁSI PROGRAM munizmus minden bûnét és módszerét bemutató kiállítás, láttatható lenne a kuláküldözés, a kitelepítés, a malenkij robotra hurcolás dehumanizáló módszere. Meggyõzõdésünk szerint rövid idõn belül nagy látogatottságú kiállítást hozhatnánk itt létre. A meglévõ épített és természeti értékeink védelme és megismertetése az idelátogatókkal fontos feladatunk. Kevesen tudják, hogy Cegléden van Közép-Európa legnagyobb református temploma. Országos szinten ritkaságnak számít a Rákóczi úti ostorfa sor. Ezeket a turisztikai kiadványokban a ceglédi rendezvények meghívóiban, mintegy védjegyként szerepeltetni kell. Ezzel a módszerrel el lehet érni, hogy Cegléd nevének hallatán a látnivalók képe merüljön fel az emberekben. A ceglédi lakosok által kevésbé ismert, de rendkívüli természeti adottságokkal rendelkezõ Gerje-partot kis befektetéssel kedvelt kiránduló, piknikezõ hellyé lehetne tenni a Mizsei út és a Kõrösi út közötti szakaszon. A város legértékesebb és talán legkülönlegesebb növénye a pókbangó. A rövid virágzási idõszak alatt, több mint 12 ezer tõ színezi kékes-lilára a Csíkos-szél egyik rétjét. Európa legnagyobb pókbangós rétje itt található városunkban, kiváló marketing tevékenységgel, jó reklámmal, turisták százait vonzhatnánk Ceglédre. A szinte egyedülálló Sportmúzeumunk megfelelõ reklámozásával is gazdagíthatjuk a Cegléd iránt érdeklõdõ turisták lehetõségeit. Mind a helyi kikapcsolódást, mind a turisztikai forgalom növekedését erõsíthetik a szervezett kerékpáros- és lovas túrák, valamint a lovas táborok. Végül terveink közt szerepel a városközpont valamelyik épületének tetején, egy a kecskemétihez hasonló zenés szignált szolgáltató óraszerkezet megépítése szép, ízléses figurákkal kiegészítve, amelyen elõre meghatározott idõben hallható lenne: a Kossuth Lajos azt üzente címû dalrészlet. 12

14 HELYI VÁLASZTÁSI PROGRAM KIMONDJUK. MEGOLDJUK. CEGLÉDÉRT! A turisták eligazodását segítve, a városon belül számos útbaigazító táblát szükséges elhelyezni (pl. rendõrség, orvosi rendelõ, hivatalok, múzeum, stb. irányát jelölendõ). Oktatás, nevelés A diákok iskolai teljesítményét alapvetõen meghatározza, hogy milyen anyagi forrásokkal rendelkezõ településen, illetve oktatási helyszínen folytatja tanulmányait. A szakképzésben mind az MSZP, mind a Fidesz kormányzása idején hanyatlás és minõségromlás következett be. A tanulók többségének teljesítménye kritikán aluli. A fiatalok többsége általános készségeknek sincs birtokában, háromnegyed részük szövegértésben nagyon alacsony szinten áll. Az itt tanuló hátrányos helyzetû diákoknak a fele nem szerez képesítést. A szakképzés és a felsõoktatás átalakításával megteremtjük a lehetõséget, hogy a fiatalok szélesíteni tudják az ökoszociális vidék-gazdasági ismereteiket, így biztosítva a mezõgazdasággal foglalkozó szakemberek utánpótlását. A Jobbik számára az oktatáspolitika nem csupán ismeretátadást, elméleti és gyakorlati felkészítést jelent, hanem nevelést is. Vannak olyan egyetemes emberi értékek, amelyekre nevelni kell a gyermekeinket! A tanulókkal meg kell ismertetni a valós magyar történelmet, az egyedülálló magyar népdal-, népmese-, néptánckincsünket. El kell érni, hogy a fiatalság a magyar hõsöket, tudósokat, feltalálókat állítsa példaképül maga elé. Fontos feladatunknak tekintjük, hogy a ceglédiek ismerjék meg a II. világháború után városunkban mûködõ hadifogolytábor valós történetét. Ezért a történelemórák keretében, tanulmányi kirándulásként a ceglédi diákoknak meg kell ismerni a kommunizmus kegyetlenségének ezt a tárgyi bizonyítékát. 13

15 KIMONDJUK. MEGOLDJUK. CEGLÉDÉRT! HELYI VÁLASZTÁSI PROGRAM Ezek az emlékek erõsen pusztulnak, megmentésük kötelességünk. Az itt elpusztult sok ezer ember méltó eltemetése kiemelkedõen fontos kegyeleti feladat. Az itt található több ezer téglavéset a világon egyedülálló, ennek megóvása kiemelt, országos feladat lenne. Az ehhez szükséges pénzt, a kormánynak kell biztosítani, a szorgalmazása azonban a képviselõ-testület és a polgármester feladata. Ennek elsõ lépése, hogy országos jelentõségû történelmi emlékhellyé nyilváníttassuk ezt a területet. A múltunk e sötét korszakának méltó emlékállítása legalább olyan fontos ügy, mint a történelmünk egyéb jelentõs eseményeinek dokumentálása. A peremkerületekben élõ diákok számára meg kell teremteni az iskolákba történõ eljutás feltételeit (iskolabusz). Terveink közt szerepel felsõfokú oktatási intézmény Ceglédre történõ telepítése is. Kultúra A Jobbik számára a kultúra védelme és támogatása nem teljesítendõ kötelezettség, hanem nemzetstratégiai feladat. Ha erõs a magyar kultúra, akkor képesek leszünk megmaradni! Kiemelten kívánjuk óvni és gyarapítani a magyarság hagyományos értékeit. Nyitottak vagyunk a kultúra szabadságának megjeleníthetõségére, de szigorúan zártak vagyunk minden olyan próbálkozással szemben, amely a magyar hagyományok, a keresztény és egyetemes emberi értékek megcsúfolására, provokálására törekszik. Kulturális programok, rendezvények szélesebb körû hirdetésével többek között az alacsonyabb költségû internetes felület felhasználásával is ismertebbé szeretnénk tenni a helyi rendezvényeket, melyek szintén városunkba vonzhatnak sokakat. Támogatandó, illetve elõsegítendõ, hogy a helyi értékteremtõ közösségek, mint a pl. a Fiam (Fiatal Alkotók Mûhelye), Patkós Irma Színjátszó Kör, Ceglédi Fúvószenekar, Alkotók Egyesülete, stb. gyakrabban mutathassák meg magukat, a turisták által leginkább látogatott helyeken. 14

16 HELYI VÁLASZTÁSI PROGRAM KIMONDJUK. MEGOLDJUK. CEGLÉDÉRT! A különbözõ tárlatok, kiállítások illetve elõadások hatékonyabb propagálásával szélesebb kör számára felkelthetõ az érdeklõdés ezek iránt a kulturális programok iránt. Fontosnak tartjuk a zenei mûveltség elsajátítását minél több fiatal számára, ezért az Erkel Ferenc Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény munkájának támogatását kiemelten kezeljük. Minden év július 5-én, méltó módon szeretnénk megemlékezni a gyõztes Pozsonyi Csatáról Cegléden is. A magyar nyelv olyan felfoghatatlan értékünk, amelynek védelme, újraértékelése elsõrendû feladatunk. Ezért szükségesnek tartjuk a rovásírás oktatását és elsajátítását. Egészségügy A magyarság egészségügyi problémáinak gyökerei alapvetõen szellemilelki okokra vezethetõk vissza. Az a nemzet, amely nem érzi jól magát, amelyet megcsonkítanak, amelyet megszállnak, amelyet elnyomnak, amelynek elfojtják a szabadságvágyát, amelynek folyamatosan hazudnak, amelyet rendre becsapnak, amelyet nyomorúságba döntenek, annak a lelkét elõbb-utóbb megmérgezik. Az a nemzet pedig, amelynek a lelkét megmérgezik, annak elõbb-utóbb a fizikai állapota is leromlik. Ez történt velünk az elmúlt hetven évben! A megoldás tehát a fenti szellemi-lelki mérgezés megszüntetése, illetve az egészségügy válságos helyzetének megoldása. A létbiztonság mellett az egészség megtartása is a leggyakrabban emlegetett alapszükségletek között szerepel. Az egészségtudatos magatartás kialakítása azonban bonyolult, soktényezõs feladat. Az egészség megtartásában a fejlett egészségügyi rendszer is döntõ. A Jobbik filozófiája szerint, azonban nem a már kialakult betegségeket kell kezelni, hanem sokkal olcsóbban megelõzni azokat. Ennek a megelõzésszemléletnek a kialakítása folyamatos, többtényezõs feladat. Amíg ez nem válik a mindennapos gyakorlat részévé, szükség van egy mindenki számára elérhetõ, magas szintû egészségügyi ellátó rendszerre. 15

17 KIMONDJUK. MEGOLDJUK. CEGLÉDÉRT! HELYI VÁLASZTÁSI PROGRAM A Ceglédi Kórház visszaállamosítása nem oldotta meg a mûködési gondokat, a Kórházunk folyamatos mûködési nehézséggel küzd. A hírek szerint a finanszírozás átalakítása még az idén megtörténik, remélhetõleg kedvezõen. Az új rendszerhez történõ alkalmazkodás létkérdés a mûködés biztonságához. A Kórház további fejlesztésében szerepet kell vállalni a tulajdonosnak is. A diagnosztikai szakmákban tapasztalható munkaerõhiány mellett megerõsítésre szorul a Sürgõsségi Osztály is. Az itt tapasztalható létszámhiány nemcsak ennek a részlegnek, hanem az egész Kórháznak a mûködését veszélyezteti. Sürgõs megoldást kell találni a fenyegetõ gyermekorvos hiányra is. A Cegléd és környékén élõk ellátási esélyegyenlõségét javítaná a korábban is szorgalmazott komplex stroke akut agyi érkatasztrófa ellátás megvalósítása. A Kórházban nagyrészt adottak ennek a személyi és tárgyi feltételei. Ennek az ellátási formának a bevezetése jelentõsen csökkenthetné a bekövetkezett agyi érkatasztrófák következményeinek súlyosságát. Az érintett települések képviselõ-testületeinek és az országgyûlési képviselõknek összefogásával tárgyalásokat kell folytatni az egészségügyi fõhatósággal ennek a megvalósításáról. A kormányprogram kiemelt jelentõségûként kezeli az egészségturizmust és a rehabilitációt. Ceglédnek elismert gyógyvize van, ennek a megismertetése, ennek a programnak az elindítása fontos lépés városunk gazdasági megerõsödésében. Egy átgondolt fürdõfejlesztést kell elindítani a turizmus növelésére, mely a városnak bevételnövelést és a munkahelyteremtést is jelenthet egyszerre. A külföldiek egészségügyi rehabilitációjára komplex programot kell kidolgozni, emellett a kormányzatnak tárgyalásokat kell kezdeményezni a külföldi egészségbiztosítókkal a finanszírozásról. Ceglédnek elõnyt jelenthet a Liszt Ferenc Repülõtér közelsége. Az egészségügyben is szorgalmazzuk az életpálya-modell bevezetését, ezzel együtt az itt dolgozók jövedelmének felzárkóztatását. 16

18 HELYI VÁLASZTÁSI PROGRAM KIMONDJUK. MEGOLDJUK. CEGLÉDÉRT! Sport Cegléd a birkózás városa kitüntetõ címet kapta meg a közelmúltban. Jelen és múltbeli eredményeink feljogosítanak erre a címre, de igazságtalanok lennénk a többi sportággal, ahol szintén jelentõs eredmények születtek. A Malomtó-szélen kialakulóban van egy több sportágat is kiszolgálni képes sportközpont, ennek a környékén parkolóhelyek kialakítását a csarnok megnyitásával egyszerre kell megvalósítani. A Gál József Sportcsarnok teljes felújítása nem halogatható tovább. Megvizsgálandónak tartjuk ennek a gazdaságosságát, hiszen rossz tetõszigetelésû, a legalapvetõbb energetikai elõírásnak sem megfelelõ létesítményrõl van szó, aminek a teljes felújítási költsége elérheti egy új építésének költségét. Ezzel párhuzamosan vizsgálandó, hogy az említett Malomtó-szélen milyen költséggel építhetõ fel egy elsõsorban a labdajátékoknak helyt adó sportcsarnok. Ezzel megnyílna a lehetõség a városi uszoda bõvítésére is. A minõségi versenysport továbbra sem képzelhetõ el a vállalkozók támogatása nélkül. Támogatni fogjuk a tömegsportot, a rendelkezésre álló pályák megnyitásával, a korábban elkészült sportudvarokat karban tartjuk, a leszakadt védõhálókat pótoljuk. Szükségesnek látjuk az óvodai sport és a nyugdíjasok sportjának felkarolását. Korosztály-specifikus szakmai anyagok kidolgozásával, a játszóterek erre alkalmassá alakításával. Kitûzött célunk, hogy minden iskolás úgy fejezze be a tanulmányait, hogy megtanul, úszni. 17

19 KIMONDJUK. MEGOLDJUK. CEGLÉDÉRT! HELYI VÁLASZTÁSI PROGRAM Ifjúságpolitika Az ifjúságnak nem hitelekre, segélyekre és alamizsnára van szüksége, hanem lehetõségekre, hogy a benne rejlõ képességeket kihasználva a saját hazájában boldogulni tudjon. Ez az ország és Cegléd érdeke is. Meggyõzõdésünk, hogy minden fiatal tehetséges valamiben. Ezt kell felfedezni bennük és mindent meg kell tenni, hogy ki is tudják bontakoztatni. Támogatjuk azokat az ifjúságtól érkezõ kezdeményezéseket, amelyek ennek a korosztálynak a tartalmas szabadidõ eltöltésére irányulnak. A Jobbik és a Cigle Hagyományéltetõ Egyesület által létrehozott Közösségi Ház tartalmas és változatos programokat kínál a fiataloknak. Heti rendszerességgel megtartott programokat szervezünk elsõsorban a magyar népzene, néptánc, népi kismesterségek gyakorlására. Széles teret fogunk biztosítani az önszervezõdéseknek, Ifjúsági Parlament véleményét kikérjük az ezt a korosztályt érintõ döntések elõtt. Nem támogatjuk és az önkormányzati rendelettel korlátozzuk a pihenni vágyó lakosságot joggal bosszantó hajnalig vagy reggelig tartó diszkók mûködését. Közbiztonság A rendvédelem a társadalmi együttélési szabályok betartását, betartatását hivatott biztosítani. Mivel a rend és a közbiztonság megteremtése állami monopólium, a jelenlegi tragikus állapot kialakulása az elõzõ kormányok felelõssége. A Fidesz sikerpropagandája a közbiztonság javulásáról számol be. Sajnos ez csak statisztikai javulás, ami a 2013-ban életbelépett Btk. módosítása miatt van. 18

20 HELYI VÁLASZTÁSI PROGRAM KIMONDJUK. MEGOLDJUK. CEGLÉDÉRT! A Jobbik célja, hogy Magyarország törvényei mindenkire egyaránt vonatkozzanak, függetlenül a származására, a politikai hovatartozására, az állampolgárságára. Kimondhatjuk, hogy ma már nemcsak Cegléd peremkerületeiben és az Ugyerban nem tanácsos egyedül az utcára menni, a városközpontban sincs biztonságban az ember. Hiába törvényi lehetõség a csellengõ tizenévesek igazoltatása, iskolába kísérése, ez a lehetõség is csak annyit ér, amennyit kihasználunk belõle. A lakosságot legérzékenyebben a vagyon elleni cselekmények érintik, mivel az okozott kár az ötvenezer forintra emelt lopási értékhatárt gyakran nem éri el, így az nem bûncselekmény. Így nem jelenik meg a statisztikában az ellopott kerékpár, a termény, a munkát segítõ szerszám, kisgép. A közrend és közbiztonság védelmének szükségességét a kormányzat is elismeri azzal, hogy idõnként különbözõ nevû, de hatáskör nélküli szervezeteket támogat vagy hoz létre (polgárõrség, közterület-felügyelet, városõrség, településõrség). A Jobbik évek óta szorgalmazza a csendõrség felállítását. Ha ennek csak az elnevezés az akadálya, akkor támogatunk bármilyen nevû, a közrend védelmére hivatott szervezet létrehozására irányuló kezdeményezést, ami az 1945-ben feloszlatott Magyar Királyi Csendõrség jog- és hatáskörével rendelkezik. Hiszen a hatékonyság nem az elnevezésen múlik. A tervezett Körzeti Megbízotti Irodák felállítása nem elõzi meg a bûncselekményeket, legfeljebb a károsult itt tehet feljelentést. A mi megoldásunk az állandóan közterületen lévõ rendõr, aki ismerõs az adott terepen és már a jelenlétével megelõzi a bûnelkövetést. Fontosnak tartjuk a térfigyelõ kamerák bõvítését. A térfigyelõ kamera azonban semmit sem ér, ha a képe nincs rögzítve, illetve a felbontása miatt a képek értékelhetetlenek. A jelenleg mûködõ rendszerrõl nincs információnk, de egyszer sem szerepelt a hírekben, hogy a térfigyelõ rendszer segítségével sikerült bûnesetet felderíteni. Égetõen nagy szükség lenne a lovas, fegyveres mezõõrség felállítására. 19

KIMONDJUK. MEGOLDJUK. Ceglédért!

KIMONDJUK. MEGOLDJUK. Ceglédért! Független, élhetõ, büszke Magyarország GERJEMENTE Cegléd és környéke NEMZETI HÍRLEVÉL XI. évfolyam, 7. szám JOBBIKOS VÁROSVEZETÉST CEGLÉDEN! Cegléd választás elõtt Ismét eltelt 4 év, ismét a város lakóinak

Részletesebben

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata 2014-2019 Kapolcs község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV CSOBÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ

LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV CSOBÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV CSOBÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ 1. Ön csobánkai lakos? igen nem Ha igen, mióta él a településen? éve 2. Ön csobánkai üdülő tulajdonos? igen nem 3. Tervezi-e, hogy

Részletesebben

Települési jövőkép. Sárosd

Települési jövőkép. Sárosd Települési jövőkép Sárosd Problémák Szociális struktúra Kisebbség (10%) Bölcsőde hiánya Gyógyszertár szolgáltatása Hagyományőrzés, nem óvjuk történelmi értékeinket. Képzetlen munkaerő Helyi járatos busz

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI KÖZMEGHALLGATÁS. Martonvásár, 2014. 01. 29.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI KÖZMEGHALLGATÁS. Martonvásár, 2014. 01. 29. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI KÖZMEGHALLGATÁS Martonvásár, 2014. 01. 29. A KÖZMEGHALLGATÁS TÉMÁI Polgármesteri beszámoló - visszatekintéssel Tervek, gazdasági helyzet - kitekintéssel Egyebek Kérdések válaszok 2010-14

Részletesebben

Csurgói járás fejlesztési programjának bemutatása

Csurgói járás fejlesztési programjának bemutatása ÁROP-1.2.11-2013 Megyei Tervezés Koordinációja Somogy Megyei Területfejlesztési Konferencia Csurgói járás fejlesztési programjának bemutatása Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs

Részletesebben

NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA H - 8291 Nagyvázsony, Kinizsi Pál u. 96. Telefon/fax: 88/264-011; E-mail: info@nagyvazsony.hu Szám:... / 2015. ELŐTERJESZTÉS Nagyvázsony község Önkormányzat képviselő -

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ együttgondolkodást indító munkaközi anyag 1. JÖVŐKÉP Mogyoród az agglomeráció egyik kiemelt turisztikai célpontja legyen. Ön milyen települést szeretne?:. Mogyoród egy olyan

Részletesebben

Fizikai környezet KOHÉZIÓ

Fizikai környezet KOHÉZIÓ Települési jövőkép Sárszentágota Milyen lesz az élet Sárszentágotán 2010-ben? Vízió/Misszió Sárszentágota újra vonzó, lakosai számára otthont és megélhetést biztosító falu lesz, amely környezetével összhangban,

Részletesebben

Tervezzük együtt a jövőt!

Tervezzük együtt a jövőt! Tervezzük együtt a jövőt! NÓGRÁD MEGYEI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI RÉSZPROGRAMOK TERVEZÉSE (előzetes) ELŐZETES RÉSZPROGRAM TERVEK 1. Vállalkozásfejlesztési és befektetés-ösztönzési program 2. Ipari hagyományokon

Részletesebben

Iskolai közétkeztetés környezeti nevelés

Iskolai közétkeztetés környezeti nevelés Iskolai közétkeztetés környezeti nevelés beszámoló a szekció munkájáról Czene Zsolt, Vidékfejlesztési Minisztérium Czippán Katalin, Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosa Irodája Pannonhalma 2011.09.17.

Részletesebben

Hazánk idegenforgalma

Hazánk idegenforgalma Hazánk idegenforgalma (Turizmusunk földrajzi alapjai) 8.évfolyam Választható tantárgy Helyi tanterv Célok és feladatok: A tantárgy célja, hogy megismertesse a tanulókat ezzel az új tudományterülettel.

Részletesebben

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület LEADER kritériumrendszere A Nyírség Helyi Akciócsoport

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

TURISZTIKAI VONZERÕ-FEJLESZTÉS

TURISZTIKAI VONZERÕ-FEJLESZTÉS III. rész TURISZTIKAI VONZERÕ-FEJLESZTÉS A turisztikai vonzerő-fejlesztésbe azon tevékenységeket soroljuk, amelyek a város idegenforgalmát növelik. A turisztikai vonzerő-fejlesztésnek vagy más szóval turisztikai

Részletesebben

Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Szijártóháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően

Részletesebben

Kérdőív. 1.) Véleménye szerint mi a legnagyobb érték településén? 2.) Mi a három legfontosabb észrevétele a településével kapcsolatosan? a.) b.) c.

Kérdőív. 1.) Véleménye szerint mi a legnagyobb érték településén? 2.) Mi a három legfontosabb észrevétele a településével kapcsolatosan? a.) b.) c. Kérdőív 1.) Véleménye szerint mi a legnagyobb érték településén? 2.) Mi a három legfontosabb észrevétele a településével kapcsolatosan? a.) b.) c.) 3.) Kérem, mondja meg, mi a három LEGNAGYOBB PROBLÉMA,

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 ÉLELMISZER-FELDOLGOZÁS NÉLKÜL NINCS ÉLETKÉPES MEZŐGAZDASÁG; MEZŐGAZDASÁG NÉLKÜL NINCS ÉLHETŐ VIDÉK Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 Dr. Bognár Lajos helyettes

Részletesebben

2014-2019. Hegyesd község Önkormányzata

2014-2019. Hegyesd község Önkormányzata 2014-2019 Hegyesd község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

Decs Nagyközség fejlesztési koncepciója /2010-2014/

Decs Nagyközség fejlesztési koncepciója /2010-2014/ Decs Nagyközség fejlesztési koncepciója /2010-2014/ /polgármesteri program/ Decs, 2011, március A ciklusprogram stratégiai jellegű célokat tűz ki, amelyek megszabják az önkormányzati döntések irányát.

Részletesebben

A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Köztisztasági fürdök és mosodák létrehozása, működtetése Célterület azonosító: 1 019 100 1. A projekt

Részletesebben

2015. április 23. Környezet munkacsoport

2015. április 23. Környezet munkacsoport 2015. április 23. Környezet munkacsoport Újpest középtávú célrendszere Integrált Településfejlesztési Stratégia 1. Versenyképes helyi gazdaság és üzleti környezet 2. Hatékony közösségi infrastruktúrák

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról

Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az egyetemes emberi kultúra és a nemzeti kultúra

Részletesebben

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015.

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015. A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015. 1. Nevelési program 1.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai A Nyíregyházi Szakképző

Részletesebben

A kerékpározás népszerűsítése a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégiumban (KEOP-6.2.0/A/09-2009-0032)

A kerékpározás népszerűsítése a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégiumban (KEOP-6.2.0/A/09-2009-0032) A kerékpározás népszerűsítése a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégiumban (KEOP-6.2.0/A/09-2009-0032) Kedvezményezett: Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium A projekt

Részletesebben

Élelmiszeripari intézkedések. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszeripari intézkedések. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszeripari intézkedések Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Magyar élelmiszeripar főbb adatok, 2011 Feldolgozóiparon belül a harmadik legjelentősebb ágazat, mintegy 2271

Részletesebben

Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata. Felelős kiadó: Somogyi Balázs

Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata. Felelős kiadó: Somogyi Balázs Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata Felelős kiadó: Somogyi Balázs Kiadási év, 2014 A perkátai Győry-kastély parkja fenntartható hasznosítása Győry kastély és Perkáta Perkáta település Fejér megyében

Részletesebben

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete a sportról Mihályháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kötelező és az önként vállalt önkormányzati

Részletesebben

Hajdúhadház Város Polgármesterétől

Hajdúhadház Város Polgármesterétől Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Tisztelt Képviselő-testület! Hajdúhadházi

Részletesebben

Célterület adatlap. Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete vállalkozás célú fejlesztés

Célterület adatlap. Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete vállalkozás célú fejlesztés Iktatószám: 231/11//1/211 Célterület adatlap Célterület azonosító: HACS neve: Jogcím: Célterület megnevezése: UMVP intézkedés: Vonatkozó HPME kódja Vonatkozó HPME megnevezése Jászsági Kistérségi Helyi

Részletesebben

A Magyar Szállodaszövetség javaslatai Budapest turizmusának fejlesztéséhez

A Magyar Szállodaszövetség javaslatai Budapest turizmusának fejlesztéséhez Budapest turizmusának, szállodai teljesítményének értékelése. Hogyan tovább? A Magyar Szállodaszövetség javaslatai Budapest turizmusának fejlesztéséhez Dr. Niklai Ákos 2011. május 4. BGF KVIFK Vállalkozásbarát

Részletesebben

Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-testülete Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-testülete KÖZMEGHALLGATÁS 2014. Előadó: Csige Tamás polgármester Az előadás felépítése 1) Tájékoztató a 2013-ben elért eredményekről, az önkormányzat vagyonáról

Részletesebben

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE Kórházi létesítmény gazdálkodás a gyakorlatban MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE A Kórház (szakrendelő, orvosi rendelő) mint létesítmény Egészségügyi intézmény egy speciális

Részletesebben

TÉR-KÖZ PÁLYÁZAT 2013. VÁGVÖLGYI ERIKA okl táj- és kertépítészmérnök kertészmérnök

TÉR-KÖZ PÁLYÁZAT 2013. VÁGVÖLGYI ERIKA okl táj- és kertépítészmérnök kertészmérnök TÉR-KÖZ PÁLYÁZAT 2013 VÁGVÖLGYI ERIKA okl táj- és kertépítészmérnök kertészmérnök TÉR-KÖZ PÁLYÁZAT 2013 Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala pályázatot hirdet a főváros közösségi tereinek fejlesztésére:

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött a Rábaközi Tájtermék Klaszter tagjai között (a továbbiakban Tagok) az alábbi feltételekkel: Az együttműködési megállapodás megkötésének célja, hogy a klaszter

Részletesebben

Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Bödeháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az Önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 22. napján a Demecser Város Önkormányzata (4516. Demecser, Gábor Áron út 4.) Ebédlőjében megtartott rendkívüli

Részletesebben

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi

Részletesebben

MKÖH SZMSZ SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 9. FÜGGELÉK SZABÁLYZAT

MKÖH SZMSZ SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 9. FÜGGELÉK SZABÁLYZAT SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 1.) Az egységes pályázati rendszer kiterjed: a) a Közös Önkormányzati Hivatal valamennyi szervezeti egységének tevékenységi körébe tartozó, b) a szervezeti

Részletesebben

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégia 2020-ig Stratégiai célkitűzések a vidéki munkahelyek

Részletesebben

Közfoglalkoztatás 2015

Közfoglalkoztatás 2015 Gazdálkodási kézikönyvek Közfoglalkoztatás 2015 Jogi, munkajogi háttér és mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó adózási, számviteli kérdések Budapest, 2015 Szerzők: Dr. Böszörményi Judit (I. fejezet) Buránszkiné

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KINCSESBÁNYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK TELJES FELÜLVIZSGÁLATA TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ MEGBÍZÓ: Kincsesbánya Község Önkormányzata 8044 Kincsesbánya, Kincsesi út 39. FELELŐS TERVEZŐ: Fehér Vártervező

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ADALÉKOK A VÁROSFEJLESZTÉS XXI. SZÁZADI GYAKORLATÁHOZ Dr.

Részletesebben

Határidő: folyamatos Felelős: Balogh Ferenc polgármester

Határidő: folyamatos Felelős: Balogh Ferenc polgármester Gosztola Község Önkormányzata képviselő-testületének 19/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Gosztola Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az Önkormányzat

Részletesebben

Természeti és kulturális örökségünk fenntartható hasznosításának támogatása Célterület azonosító: 1 018 505

Természeti és kulturális örökségünk fenntartható hasznosításának támogatása Célterület azonosító: 1 018 505 A Szigetköz Mosoni-sík Leader Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Természeti és kulturális örökségünk fenntartható hasznosításának támogatása Célterület azonosító:

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-4.3.1-15 Terület: HEVES MEGYE

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-4.3.1-15 Terület: HEVES MEGYE PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-4.3.1-15 Terület: HEVES MEGYE A támogatás célja: A Felhívás célja, a telepszerű körülmények között élők életkörülmények javítása,

Részletesebben

Javaslat a Belügyminisztérium STARTMUNKA Programjában való 2011-2012 évi részvételhez önkormányzati hozzájárulás megadására

Javaslat a Belügyminisztérium STARTMUNKA Programjában való 2011-2012 évi részvételhez önkormányzati hozzájárulás megadására Javaslat a Belügyminisztérium STARTMUNKA Programjában való 2011-2012 évi részvételhez önkormányzati hozzájárulás megadására Ózd, 2011. szeptember 1. Előterjesztő: Fazekas Zoltán alpolgármester Előkészítő:

Részletesebben

Nemti Község Önkormányzata

Nemti Község Önkormányzata Nemti Község Önkormányzata 3145 Nemti, Kossuth út 28. Telefon, Fax: 06/32 364-002 e-mail: hivatal @nemti.hu ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi

Részletesebben

Beszámol a polgármester 2005. ősz

Beszámol a polgármester 2005. ősz Beszámol a polgármester 2005. ősz Fejlesztések 2005-ben Szeged 2005. évi költségvetése kiadási főösszegei Fejlesztés 32 milliárd Ft. 47% 53% Működés 36 milliárd Ft. Fejlesztések alakulása Szeged 2005.

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

MÁTRAMINDSZENT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

MÁTRAMINDSZENT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MÁTRAMINDSZENT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP-ÉS HOSSZÚTÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE 1. BEVEZETÉS A folyamatosan változó társadalmi-gazdasági környezet, az átalakulások korszakát élő közszolgáltatások, a közigazgatási

Részletesebben

Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete

Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete Előadás- képzés-szaktanácsadás a Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület szervezésében Helyszín: Földi Kincsek Vására Oktatóközpont (2632, Letkés

Részletesebben

MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC

MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC Martin János Szakképző Iskola A Martin János Szakképző Iskola felvállalta a sajátos nevelési igényű fiatalok speciális képzését és számtalan új ötlettel, differenciált

Részletesebben

Küngös község és helyi termékei

Küngös község és helyi termékei Küngös község és helyi termékei Küngös község nevének eredete Nevét a települést alapító IV. Béla király leányáról Kunigundáról kapta Szent Kinga: legidősebb gyermek 15 évesen kényszerű házasságot köt

Részletesebben

TERMÁLVÍZ-HASZNOSÍTÁSI PROGRAM NAGYSZÉNÁS GEOTERMIKUS ADOTTSÁGAINAK KIAKNÁZÁSÁRA

TERMÁLVÍZ-HASZNOSÍTÁSI PROGRAM NAGYSZÉNÁS GEOTERMIKUS ADOTTSÁGAINAK KIAKNÁZÁSÁRA TERMÁLVÍZ-HASZNOSÍTÁSI PROGRAM NAGYSZÉNÁS GEOTERMIKUS ADOTTSÁGAINAK KIAKNÁZÁSÁRA A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: KEOP-4.3.0/11-2013-0003 Szakmai kiadvány ÚJ KORSZAK KEZDŐDIK NAGYSZÉNÁS TÖRTÉNETÉBEN Ez a kiadvány,

Részletesebben

1.Fórum: Levél, 2014.06.23.

1.Fórum: Levél, 2014.06.23. Emlékeztető Projektötlet gyűjtő fórumokról 1.Fórum: Levél, 2014.06.23. Életminőség fejlesztése: Civil szervezetek rendezvény, eszköz, kiadvány Nem elaprózott pontszerű fejlesztések Átfogó térségi gazdaságfejlesztés,

Részletesebben

FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA

FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2010-2014 2 1. FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ELHELYEZKEDÉSE A község közigazgatási területe: 7.734 hektár 6.334 m2 Közigazgatási határai: - Északon Szilvásvárad,

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 141/2013. (IV. 18.) Kt.

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 141/2013. (IV. 18.) Kt. rendkívüli ülésének könyvéből: 141/2013. (IV. 18.) Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának megtárgyalta Tolna Megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2020 társadalmi egyeztetési változatát és kéri

Részletesebben

A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Elfogadta: 198/2008. (III. 26.) Kt. hat. A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA A Nemzeti Környezetvédelmi Program a települési környezet védelmén belül egy kisebb környezet-, és stresszhatást

Részletesebben

Városfejlesztési Kerekasztal - Elképzelések Budafok Belváros fejlesztéséről -

Városfejlesztési Kerekasztal - Elképzelések Budafok Belváros fejlesztéséről - Városfejlesztési Kerekasztal - Elképzelések Budafok Belváros fejlesztéséről - 2012. november 6. Promontorium Polgári Casino Somfai Ágnes: somfai.agnes@lehetmas.hu Tervek Remélhetően 1998-ban megkezdődik

Részletesebben

MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 22/2016. (III.02.) önkormányzati határozattal elfogadott TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 22/2016. (III.02.) önkormányzati határozattal elfogadott TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 22/2016. (III.02.) önkormányzati határozattal elfogadott TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. JÖVŐKÉP...3 1.1. A jövőképet befolyásoló folyamatok...3 1.2. A jövőkép

Részletesebben

Frank-Elektro Kft. BEMUTATKOZÓ ANYAG

Frank-Elektro Kft. BEMUTATKOZÓ ANYAG Frank-Elektro Kft. 5440 Kunszentmárton Zrínyi u. 42. Telefon: 56/560-040, 30/970-5749 frankelektro.kft@gmail.com BEMUTATKOZÓ ANYAG Frank-Elektro Kft. telephely korszerűsítése, építési munkái. A Frank-Elektro

Részletesebben

Baranya Megyei Területfejlesztési Koncepció a Kultúra szolgálatában 2014. 06. 17.

Baranya Megyei Területfejlesztési Koncepció a Kultúra szolgálatában 2014. 06. 17. Baranya Megyei Területfejlesztési Koncepció a Kultúra szolgálatában 2014. 06. 17. Megyei Önkormányzat feladata Területfejlesztésről és területrendezésről szóló tv. 2012. évi módosítása a területfejlesztési

Részletesebben

A 2005. évben a regionális fejlesztési tanácsok döntési hatáskörébe adott támogatásokra meghirdetésre kerülő pályázati felhívásokhoz

A 2005. évben a regionális fejlesztési tanácsok döntési hatáskörébe adott támogatásokra meghirdetésre kerülő pályázati felhívásokhoz ÉRTÉKELÉSI RENDSZER A 2005. évben a regionális fejlesztési tanácsok döntési hatáskörébe adott támogatásokra meghirdetésre kerülő pályázati felhívásokhoz Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács Észak-alföldi

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA SZÉKESFEHÉRVÁR A MEGYEI JOGÚ VÁROS földrajzi helyzet, urbánus

Részletesebben

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK. 3.0.1 Előzmények

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK. 3.0.1 Előzmények I.4.2. KÖZLEKEDÉS 3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK 3.0.1 Előzmények Közlekedési szempontból az alábbi tervelőzményeket vettük figyelembe: Országos területrendezési terv (2008. VÁTI) Bács-Kiskun M. területrendezési

Részletesebben

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége Kérdőív Foglalkoztatási stratégia kidolgozása Abaújban, a helyi foglalkoztatási kezdeményezések

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében

Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében Ősze Gábor Termékfelelős, Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2015. április 16. Tevékenységünk A Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési

Részletesebben

Környezet AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA

Környezet AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA Környezet AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA Minden európai elismeri, hogy a környezet nem megosztható és alapvető fontosságú kötelezettségünk, hogy megvédjük. Az Európai Unió Jó környezetet

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA ÖNKORMÁNYZATI HÍREK www.nyekladhaza.hu JUTALOM A JÓ GAZDÁLKODÁSÉRT Azok az önkormányzatok, amelyek nem halmoztak fel adósságállományt, most lehetőséget kaptak a Belügyminisztériumtól támogatási összeg

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068 KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése 1. Helyzetelemzés Tét Város Önkormányzatának legfontosabb szerve a képviselő-testület, amely az önkormányzat működésével,

Részletesebben

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés A vidékfejlesztés koncepciója és a fejlesztésekhez rendelhető források Gáti Attila Egy kis történelem avagy a KAP kialakulása Mezőgazdaság Élelmiszerellátás Önellátás

Részletesebben

Az önkormányzat által ellátandó és önként vállalt feladatok jegyzéke ÖNKÉNT VÁLLALT

Az önkormányzat által ellátandó és önként vállalt feladatok jegyzéke ÖNKÉNT VÁLLALT Az önkormányzat által ellátandó és önként vállalt feladatok jegyzéke ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOT ELŐÍRÓ ELLÁTANDÓ FELADAT FELADAT JOGSZABÁLY EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS Háziorvosi ellátás, házi gyermekorvosi ellátás

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzati feladatokról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 18/2013. (VI.28.) önkormányzati

Részletesebben

Tárgy: Javaslat Budapest XX. kerület Pesterzsébet Tátra téren új parkolók kialakítására, a forgalmi rend módosítására. Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgy: Javaslat Budapest XX. kerület Pesterzsébet Tátra téren új parkolók kialakítására, a forgalmi rend módosítására. Tisztelt Képviselő-testület! BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZ 1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1. Tel.: 283--0270 www.pesterzsebet.hu Tárgy: Javaslat Budapest XX. kerület Pesterzsébet Tátra

Részletesebben

Szekszárd a fejlődő, élhető város. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Szekszárd a fejlődő, élhető város. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Szekszárd a fejlődő, élhető város Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 2010-2013 Szekszárd fejlesztéseinek összértéke 2010-2013 között meghaladta a 15 milliárd Ft-ot!

Részletesebben

Lehetőségek az agrár- és vidékfejlesztési politikában

Lehetőségek az agrár- és vidékfejlesztési politikában Az állami költségvetési rendszer környezetvédelmi felülvizsgálata mint a gazdasági válságból való kilábalás eszköze Konferencia az Országgyűlési Biztosok Irodájában, Budapesten, 2009. június 11-én Lehetőségek

Részletesebben

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Helyszín: Földi Kincsek Vására Oktatóközpont, 2632 Letkés Dózsa György út 22. IDŐ ELŐADÁS SZAKTANÁCSADÁS KÉPZÉS 2014.09.27 Innováció a helyi gazdaság integrált

Részletesebben

A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS

A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA Koncepció Derecske 2009. november Tartalom 1. Bevezetés... 2 2. A külső környezet elemzése... 4 3. A Belső környezet jellemzői... 10

Részletesebben

Települési jövőkép. Csősz

Települési jövőkép. Csősz Települési jövőkép Csősz Problémák Szociális struktúra Alacsony képzettségi szint Szociális, kulturális élet hiánya Fizikai struktúra Infrastuktúra hiánya Elhanyagolt környezet Gazdasági struktúra Helyi

Részletesebben

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24.

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24. Veszprém Megyei TOP Veszprém Megyei Önkormányzat aktuális területfejlesztési tervezési feladatai, különös tekintettel Veszprém megye Integrált Területi Programjára 2015. április 24. NGM által megadott

Részletesebben

Energia alternatívák a kisvárosokban.

Energia alternatívák a kisvárosokban. A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG XII. VÁNDORGYŰLÉSE Helyi fejlesztés Veszprém, 2014. november 27 28. Energia alternatívák a kisvárosokban. A Dél-dunántúli régió megújuló energiaforrásainak hasznosítása

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2008. december 17-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2008. december 17-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2008. december 17-i ülésére Tárgy: Önkormányzati alapítványok további működésnek tárgyalása Előterjesztő: Dr. Kelemen Márk polgármester

Részletesebben

ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP

ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP 1.4.5-12/1-2012-0011 azonosítószámon. Kedves Olvasó! A kiadvány,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S NAPIREND Ügyiratszám: 14/503-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010. június 18-i nyilvános ülésére Tárgy: Tapolca Város Önkormányzatának szerepvállalása a tapolcai Madár és Növénypark

Részletesebben

FALUGYŰLÉS VARSÁNY. 2015. június 17. Közösségi Ház

FALUGYŰLÉS VARSÁNY. 2015. június 17. Közösségi Ház FALUGYŰLÉS VARSÁNY 2015. június 17. Közösségi Ház témák 2014. évi beszámoló Közös Önkormányzati Hivatal működése Az önkormányzat gazdálkodása Szociális helyzet Intézmények működése Adózási kérdések Start

Részletesebben

Fonyódi járás fejlesztési programjának bemutatása

Fonyódi járás fejlesztési programjának bemutatása ÁROP-1.2.11-2013 Megyei Tervezés Koordinációja Somogy Megyei Területfejlesztési Konferencia Fonyódi járás fejlesztési programjának bemutatása Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs

Részletesebben

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről *

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről * 1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet a közművelődésről * Darnózseli község Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról

Részletesebben

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA Mi legyek, ha nagy leszek? pályaválasztási nyílt nap 2013. január 22. A program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatósága támogatásával valósul meg.

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2014.10.12. Ön gondolta volna? 2014 9. szám. VII. évfolyam

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2014.10.12. Ön gondolta volna? 2014 9. szám. VII. évfolyam VII. évfolyam 2014 9. szám Ön gondolta volna? Ahogyan azt a www.dunaharasztima.hu portál szeptember 11-i híréből megtudhattuk, tizenkét év után az idei önkormányzati választásokon jelenlegi polgármesterünknek

Részletesebben

A 2013. évi költségvetési pénzmaradvány feladatonkénti részletezése

A 2013. évi költségvetési pénzmaradvány feladatonkénti részletezése 1 1. melléklet a..2014. (IV...) határozathoz A 2013. évi költségvetési pénzmaradvány feladatonkénti részletezése M e g n e v e z é s 1. Gazdasági Ellátó Központ (ÓKIG) - Pályázatok és egyéb átvett pénzeszközök

Részletesebben