Eszterházy Károly Főiskola

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Eszterházy Károly Főiskola"

Átírás

1 Eszterházy Károly Főiskola Informatikai stratégia Eger

2 Tartalomjegyzék 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ BEVEZETŐ KÜLDETÉS Az EKF INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRÁJA Az informatikai szervezet és szabályozottsága Informatikai Központ Alkalmazói rendszerek biztonsági osztályba történő besorolása IT Storyboard AZ EKF INFORMATIKA MŰKÖDÉSI ÉRTÉKEI Az EKF INFORMATIKAI CÉLRENDSZERE EKF SZINTŰ CÉLOK C1. Integráció végig vitele C2. Mozgóképkultúra és médiaismeret szak indítása C3. Informatikai adminisztráció megvalósítása INFORMATIKAI SZERVEZET MŰKÖDÉSÉNEK CÉLJAI EKF IK közötti kapcsolat céljai C4. Könyvtári és Információszolgáltatási Bizottság (KIB) működtetése IT fejlesztések összehangolására C5. Az Informatikai szolgáltatás-színvonal meghatározása (Service Level Agreement) C6. Magas színvonalú felhasználói támogatás C7. Központi PC support C8. Belső PR C9. Beszerzések és kötelezettségvállalások centralizálása C10. Likviditás és forrásszerzés C11. A fejlesztések hasznának mérhetővé tétele Informatikai szervezeti célok C12. Egységes informatikai szervezet C13. Kulcsfontosságú funkciók ellátásához szervezeti keretek biztosítása C14. Teljesítmény menedzsment C15. Képzés, oktatás C16. Naprakész munkaköri leírások Informatikai fejlesztési célok C17. Alkalmazásfejlesztések minőségbiztosítása C18. Felhasználók bevonása a fejlesztés folyamatába C19. Projektszemléletű munkamódszer, projektszervezet általános bevezetése C20. Alkalmazásfejlesztési szabványok kialakítása C21. Fejlesztés belső erőforrások mozgósításával C22. Központi informatikai leltár ALAPTEVÉKENYSÉGEKKEL KAPCSOLATOS CÉLOK Általános rendező elvekkel kapcsolatos célok C23. Integrált informatikai rendszer kialakítása C24. Jogtiszta szoftverek és rendszerszoftverek C25. Dokumentált rendszerek C26. Nyílt rendszer kialakítása Normál üzemelési célok C27. Jelenlegi rendszerek életben tartása

3 C28. Ügyvitel egységesítése C29. Menedzsment szoftver Biztonsági célok C30. Információrendszer biztonsága C31. Tűzfal C32. Vírusvédelem C33. Egypontos hálózati authentikáció Rendszerelemekkel kapcsolatos funkcionális célok C34. Vezetői információs rendszer C35. Humán menedzsment modul C36. Gazdasági rendszer továbbfejlesztése C37. Belső levelezés, adminisztráció C38. Tanulmányi rendszer C39. Web szerver tartalmi fejlesztés C40. Aktualizált nyilvántartások megvalósításának informatikai támogatása Kiszolgáló eszközökkel kapcsolatos célok C41. Beruházási tervek C42. Egységes informatikai eszközök C43. Informatikai központ kialakítása C44. Adatátviteli hálózat stabil működésének fenntartása C45. Korszerű telekommunikációs rendszerek M46. Informatikai eszközök karbantartása C47. PC Upgrade C48. Központi hardver fejlesztés C49. Intelligens kártya alkalmazások, beléptető rendszer AKTUÁLIS FELADATOK KITŰZÖTT CÉLOK MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ÜTEMEZÉSE, MELLÉKLETEK

4 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Az Eszterházy Károly informatikai stratégiát készített a 2007-től ig tartó időszakra. A stratégia először az Eszterházy Károly Főiskola szervezeti küldetéséből kiindulva meghatározza a működéséhez szükséges informatika elvárt értékeit, ezután az értékekből származtatja az elérendő célokat majd végül meghatározza a rövidtávon megoldandó feladatokat. A stratégia összesen 16 értéket definiál, ezek közül a legfontosabbak: Ügyfél orientáció Biztonságos működés A gazdálkodás egyensúlya Rendelkezésre állás Egyszerű hozzáférés. Az informatikát teljes körűen lefedő terv strukturáltan és prioritásokkal ellátva 49 célt tartalmaz, az alábbi súlypontokkal: Fokozni kell az informatikai rendszerek biztonságát, ide értve a vírusvédelmet, támadások elleni védelmet. A működési folyamatok támogatás érdekében új alkalmazói rendszerek bevezetése illetve ezek között kapcsolat kiépítése szükséges. Javítani és egységesíteni kell az asztali számítógép állományt, bővíteni kell a központi szervert. Javítani kell az informatika munkamódszereit, pl. fejlesztési módszertanok tudatos alkalmazásával, a rendszerdokumentációk összeállításával. A végfelhasználók számára magas szintű támogatást kell biztosítani, ezzel is segítve a szervezet informatikai kultúrájának fejlődését. A küldetést megvalósító futó vagy indítandó projektek közül a legnagyobb költségkihatással az alábbiak járnak: Informatikai központ kialakítása PC Upgrade Adatátviteli hálózat kiépítése A stratégia megvalósításának feltételei: Források rendelkezésre állása. 4

5 2. BEVEZETŐ A stratégia megalkotását jelentősen megkönnyítette az, hogy a felsőoktatási integráció keretében a Főiskola átfogó feltáró és tervező munkát végzett, melynek eredményei pl. intézményfejlesztési terv, 2001 nyarán bevezetett új szabályzatok megbízható alapot adtak. Jelen stratégia 2007-től 2013-ig tervez. Ez lehetővé teszi, hogy a Főiskola informatikai megújulását egészben mutassa be, felvállalva azt, hogy a lezárási időpontig több definiált cél elérése megtörténik. A stratégia kimunkálási módjának és formátumának, nyelvezetének megválasztásakor a következő célokat tűztük magunk elé: alkosson szerves egységet az Eszterházy Károly Főiskola szervezeti céljaival, térjen ki az informatikához kapcsolódó összes területre, így segítse elő a különböző feladatokon dolgozók összehangolt, célratörő tevékenységét, legyen használható kulcsfontosságú döntések meghozatalakor és a hétköznapi munkában egyaránt, egyszerre legyen tömör, tartalmas és érthető az érintettek számára. A stratégiákkal szemben támasztott azon követelménynek, hogy legyen alkalmas a jövőben felmerülő események kezelésére, úgy felel meg a jelen anyag, hogy: előírja a stratégia karbantartási mechanizmusát beleértve a célok prioritásainak felülvizsgálati rendjét, megoldási alternatívákat kínál a célok eléréséhez. Az anyag felépítése több szintű, a hosszú távú, absztraktabb elemektől a közeljövő alaposan definiált feladatai (projektek) felé halad. A tartalmi pontok: Küldetés Az EKF Informatikát meghatározó értékek. Elérendő célok. Itt következetesen a következő leírást alkalmaztuk: Cél azonosítója Cél definiálása Cél fontossága Jelenlegi helyzet Célállapot Megoldási alternatívák Kapcsolat más célokkal Futó és indítandó projektek Mellékletek 5

6 3. KÜLDETÉS Az Eszterházy Károly Főiskola Informatikai Központ (IK) hivatása a Főiskolai kutatási és oktatási feladatok magas szintű megoldásához teljes körű számítástechnikai, adatátviteli és kommunikációs támogatás biztosítása. 6

7 4. Az EKF INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRÁJA 4.1 Az infrastruktúra bemutatása 7

8 8

9 9

10 Főiskolánk 2002-ben olyan 4 éves Intézményfejlesztési Tervet dolgozott ki, melynek integráns része volt az informatikai fejlesztés, így 2006-ig nem volt hatályos informatikai stratégiánk. Intézményünk önként csatlakozó a központosított közbeszerzésben, így az infrastrukturális fejlesztéseinket főként ezen keretek között oldjuk meg. Az IT beszerzésre és üzemeltetésre külön szervezeti egységet hoztunk létre Informatikai Központ (IK) néven, melynek munkáját pályázati oldalról a Projekt Iroda segíti. Az IK működése a beszerzési és informatikai szabályzat alapján történik. Önértékelés, SWOT-analízis Az intézmény informatikai stratégiája a napi feladatok és az eredményesség tükrében Erősségek: Regionális szerepvállalás Szakmailag felkészült és elkötelezett vezetés Elhivatott, szakértői csapat Rugalmas, dinamikus ügymenet Gyengeségek: Normatív központi beruházok hiánya Gyengén szabályozott hatáskörök Alulfinanszírozott szakmai továbbképzések Humán erőforrás hiány Lehetőségek: EU csatlakozás jelentős források Regionális szerepvállalás erősítése, nyitás a város felé Innovációs monitoring rendszer bevezetése A távoktatás infrastrukturális feltételének fejlesztése Veszélyek: Hazai fejlesztési források hiány 10

11 4.2. Az informatikai szervezet és szabályozottsága Az informatikai szervezet elhelyezkedése és szerepe az Intézmény életében 1. ábra (Ez az ábra a mindenkori aktuális Szervezeti és Működési Szabályzatban található meg!) 4.4 Informatikai Központ A központ főigazgatóját belső pályázat alapján határozott időre, legfeljebb 4 éves időtartamra a főiskolai rektor bízza meg. A megbízás újabb pályázat alapján több alkalommal megismételhető. A megbízás 65 éves korig tölthető be. Munkáját a rektor-helyettes felügyelete mellett végzi. Az Informatikai Központ (továbbiakban: IK) a Főiskola és a csatlakozó intézmények által az oktatás és képzés területén széleskörű szolgáltatások ellátására létrehozott szervezet. Az IK a Médiainformatika Intézethez tartozó szervezeti egység. A központ tevékenységét a felügyelettel megbízott általános rektorhelyettes ellenőrzése mellett végzi. Az IK feladatköréhez tartozik a főiskolai hálózatba kötött gépek fejlesztése, karbantartása, HBONE regionális Internet-szolgáltatás, valamint egyéb járulékos feladatok ellátása: telefon- és beléptető-rendszer üzemeltetése, fénymásoló gépek kellékanyag ellátása, rendezvények és előadások technikai kiszolgálása, illetve az Informatikai Szolgáltató Centrum (ISC), valamint a Hallgatói Információs Központ (HIK), Városi Információs Portál (VIP) üzemeltetése. A csoport 12 főből áll. 4.5 Alkalmazói rendszerek biztonsági osztályba történő besorolása Jelenleg 16 olyan alkalmazói rendszer található intézményünkben, amely megfelel az alkalmazói rendszer kategóriának. Részben különböző alkalmazói feladatok ellátására és más-más felhasználói csoportnak a munkáját segítik, azonban közös bennük, hogy a főiskola nélkülözhetetlen rendszerei közé tartoznak. Ennek megfelelően minden rendszernek biztosítania kell azt, amit elvárnak tőle. Mivel a legtöbbnél személyes adatok, vagy a személy azonosítására szolgáló információk kerülnek feldolgozásra illetve tárolásra, nagyon fontos, hogy mely biztonsági osztálynak felelnek meg. Alapvetően két fő veszély létezik: az információvédelem és a megbízható működés sérülése. Ezek lényegében olyan eseményeket jelentenek, amelyek bekövetkezése az info rmatikai rendszer valamilyen értelemben vett leértékelődéséhez, azaz károsodásához vezet. 11

12 A kár értéke arányos az információ, illetve az informatikai rendszer vagy annak a káresemény által érintett része funkcionális, eszmei vagy anyagi értékével. A biztonsági osztályoknak az ide vonatkozó nemzetközi szabványokat figyelembe véve tehát két kategóriája adható meg: 1. Információvédelem szerinti besorolás 2. Megbízható működés szerinti besorolás. Információvédelem szerint meg kell felelniük a bizalmasság, a sértetlenség, a hitelesség, a rendelkezésre állás, a funkcionalitás elvesztésének elhárításával szemben állított követelményeknek. Ezen belül három kategóriát állítunk fel: IV-A (alap), IV-F (fokozott) és IV-K (kiemelt). alapbiztonsági követelményeket kielégítő informatikai rendszert kell létrehozni akkor, ha a rendszerben legfeljebb közepes kárértékű esemény bekövetkezése fenyeget; fokozott biztonsági követelményeket kielégítő informatikai rendszert kell létrehozni akkor, ha a rendszerben legfeljebb nagy kárértékű esemény bekövetkezése fenyeget; kiemelt biztonsági követelményeket kielégítő informatikai rendszert kell létrehozni akkor, ha a rendszerben katasztrofális kárértékig terjedő esemény bekövetkezése fenyeget. Az informatikai rendszerek megbízható működését úgy értelmezzük, hogy az alkalmazói rendszernek (felhasználói programok és adatok) a tervezés és megvalósítás során kialakított funkcionalitását egy megbízható informatikai alaprendszer (hardver és alapszoftver) az adott biztonsági osztálynak megfelelő követelményeknek megfelelő szintű rendelkezésre állással biztosítja a felhasználó részére. Megbízható működés szerint szintén 3 kategóriába sorolhatunk: MM-A (alap), MM-F (fokozott), MM-K (kiemelt). T üz = 1 hónap A megbízható működési alapbiztonsági (MM-A) osztály A megbízható működési fokozott biztonsági (MM-F) osztály A megbízható működési kiemelt biztonsági (MM-K) osztály Rendelkezésre állás (R) Megengedett kiesési idő ST ki Megengedett legnagyobb kiesési idő egy alkalomra max T ki 95,5% 23,8 óra - 99,5% 2,6 óra 30 perc 99,95% 16 perc 1 perc 12

13 A felhasználói rendszerek biztonsági osztályba sorolása és áttekintése: Rendszer sorszáma Rendszer neve 1. NEPTUN 2. GÓLYA Rendszer rövid leírása Tanulók nyilvántartási rendszere Tanulók felvételi rendszere Információvédelem szerint: IV-A(alap); IV-F(fokozott); IV- K(kiemelt) Megbízható működés szerint: MM-A(alap); MM-F(fokozott); MM-K(kiemelt) IV-K MM-K Neptun3R IV-K MM-F Modulnév, verziószám, operációs rendszer gólya2007 win2003 Hardware HP Proliant DL380 NEC szerver IBM E206 Server 6 GB RAM, 70 Gb HDD RAID 3 db HP Netserver P4, 2Gb RAM 250 Gb HDD P4, 2Gb RAM 3. TÜSZ Gazdasági rendszer IV-K MM-K Novell Gb HDD 4. NYENYI Nyugdíj-alap bejelentő 60 Gb HDD P4, 2Gb RAM IV-F MM-A Novell BÉR Bérszemfejtő prg. IV-K MM-K Win2003 IBM E206 Server 6. ALEPH 500 Integrált Könyvtári Rendszer IV-F MM-K Tru64 UNIX DS20 8. KVK (anyaggazd.) Kincstári Vagyonkezelő IV-A MM-A 9. NEPTUN HR IV-K MM-K win Fizikai beléptető rendszer Chipkártyás dolgozói beléptető rendszer IV-K MM-K winxp IBM eseries226 4Gb RAM, 3*72Gb HDD P4, 1Gb RAM 80 Gb HDD 12. HelpDesk IT support szervere IV-A MM-A Win2003 IBM E206 Server 13. Webszerver A főiskola publikus internet-elérését biztosító számítógép IV-A MM-A 14. Elektronikus levelezőrendszer levelezőrendszer Dolgozó és tanulói 15. AWAYA Telefonrendszer IV-F MM-F 16. VIDUX kamerás megfigyelő IV-K MM-A IV-A MM-F Squirrel Mail Dual Intel XEON CPU 3 GHz, 1 GB RAM Dual Intel XEON CPU 3 GHz, 1 GB RAM 13

14 A fenti táblázatban összefoglaltuk az intézményünkben működő alkalmazói rendszereket. A használt adatbázis és számítógép-park folyamatosan fejlesztés alatt áll, kisebb a működtetést pozitívan befolyásoló, akár hardver, akár szoftver oldali módosítások rendszeresen történnek. Az adatok biztonságát nagyfokú védelemmel biztosítjuk, egyrészt a hozzáférések helyének korlátozásával, másrészt a megfelelő jogosultságok kialakításával. Személyi hozzáférések korlátozása a chipkártyás beléptető rendszerrel és manuális, kulcsos rendszerrel is megvalósult. A biztonsági mentések alapvetően napi rendszerességgel történnek, több eszközt is használunk ennek megvalósítására. A megfelelő adatokat hálózaton keresztül a hajnali órákban automatikusan egy központi, backup szerverre gyűjtjük, itt egyszerű fájlrendszerben, a szerver háttértárain történik a megőrzés. Ezen kívül egy másik szerveren az adatokat szalagos egységre is rögzítjük, szintén naponta. Az adatok megfelelő megőrzését szavatolja még, hogy bizonyos időnként CD/DVD lemezekre is készítünk mentéseket IT Storyboard Az ún. IT Storyboard segítségével áttekinthetőek a korábbi és jelenleg futó, főként informatikai fejlesztésekre vonatkozó pályázatok részletei. Lásd: 1. sz. melléklet 14

15 4.7 AZ EKF INFORMATIKA MŰKÖDÉSI ÉRTÉKEI Ebben a fejezetben azok a tényezők szerepelnek, melyeket a társadalom, a felettes szervek vagy a főiskola, mint szervezet értékként ismer el, s melynek elérése érdekében tevékenykedik az informatika szervezet. Az értékek tartalmi összefüggések szerint követik egymást, sorrendjük nem takar fontossági értékelést - a kiemelkedő öt értéket azonban az alábbi ábrán árnyékolással jelöltük. 2. ábra: Az informatika működési értékei Biztonságos működés Legyen biztonságos az informatika működése, beleértve többek közt az adatvédelmet, a folyamatos működés feltételeit, a beszállítófüggetlenséget, adathozzáférés szabályozását és humán biztonságot is. Rendelkezésre állás Működjön egy magas színvonalú, folyamatosan elérhető, gyorsan cselekvő végfelhasználói támogatás, mely kiterjed a telefonon történő tanácsadástól a helyszíni hibaelhárításig és karbantartásig. Ügyfél orientáció Az EKF informatika szolgáltatásai legyenek magas színvonalúak és egyaránt feleljenek meg a belső - EKF dolgozók és szervezeti egységek 15

16 és külső pl. felettes szervek, hatóságok és a hallgatók, mint ügyfelek igényeinek. Egyszerű hozzáférés Az informatikai szolgáltatások legyenek egyszerűen hozzáférhetők, ide értve a jogosultságok megszerzését, ellenőrzését, erőforrások foglalását, esetleges költségtérítését is. Szervezeti folyamatok támogatása Az informatikai rendszerek és információs folyamatok az EKF hatékony és hatásos működését támogassák, feleljenek meg és fejlődésre serkentsék a működési mechanizmusokat és szervezeti kommunikációt. Átfogó, integrált adatbázis A főiskola minden területére (oktatás, kutatás és működtetés) vonatkozóan lényeges, pontos, ellentmondás-mentes integrált adatbázis létrehozása és karbantartása, és erre épülő elemző, ellenőrző, döntéstámogató rendszerek kialakítása. Egységes szempontok érvényesülése Az EKF stratégiájában megfogalmazott értékek és célok alapján kialakított szempontrendszer következetesen érvényesüljön a feladatmegosztás és az erőforrások elosztása során. Gyors és hatékony kommunikáció Álljanak rendelkezésre olyan eszközök és működjenek olyan kapcsolattartási módok, melyek lehetővé teszik a megbízható, gyors, költséghatékony kommunikációt. Önálló informatikai szervezet Az informatikai feladatokat teljes körűen egy önálló szerezeti egység lássa el, ide értve az üzemeltetést, felhasználói támogatást és a fejlesztések lebonyolítását. Az informatikai szervezet felelőssége a szervezeten belül a fejlesztési igények feltárása, fejlesztések tervezése és az érintettek intenzív bevonása. Hatékony szervezeti működés Az informatikai szervezet állandósuljon, legyenek kialakult, szilárd szervezeti egységek, vezetési szintek, döntéshozó szervek, kapcsolatok, definiált feladatokhoz kialakított hatás- és felelősségkörök. A szervezeti felépítés ezen túlmenően tegye lehetővé a környezeti változásokon történő adaptációt. Ésszerű erőforrás felhasználás Az informatikai rendszerek alkalmazása és működtetése a feladat által megkövetelt erőforrások, kapacitások felhasználásával történjen (ne legyen az eszköz sem a szűk keresztmetszet, de ne történjen pazarlás sem). 16

17 Humán erőforrás Az EKF informatika feladatai ellátása érdekében elkötelezett, motivált, szorgalmas, az új ismeretek és felelősségteljes feladatok iránt fogékony, megbízható munkatársi kollektívát alakítson ki és tartson meg. Gazdálkodás egyensúlya Működjenek olyan tervezési folyamatok, monitoring rendszerek és forrásfeltáró mechanizmusok, melyek lehetővé teszik az informatikai szervezet folyamatos gazdasági egyensúlyát az üzemeltetési és a fejlesztési területen is. Technológiai színvonal tartása Igazoltan előremutató technikai megoldások tervezett használatba vételével valósuljon meg az eszközpark műszaki színvonalának tartása és az információs rendszerek erőforrásigényének kielégítése. Nemzetközi és szakmai kapcsolatok Jó minőségű kommunikációs rendszerek, melyek elősegítik nemzetközi és főiskolaközi kutatási és oktatási kapcsolatok fenntartását. Megfelelés a jogszabályoknak A jogszabályváltozások pontos, időben megvalósított informatikai adaptációja eredményeként az informatikai rendszerek működjenek a mindenkori jogszabályoknak megfelelően. 17

18 5. Az EKF INFORMATIKAI CÉLRENDSZERE Az értékek definiálása után konkrét célokat fogalmaztunk meg, majd ezeket tematikusan csoportosítottuk. Az ábrán jelöltük a kategóriák megnevezését is. A bal felső sarokban az EKF olyan szervezeti céljai szerepelnek, amelyeket teljes mértékben nem lehet informatikai célokká fordítani. A jobb alsó sarokban az informatikai eszközökkel kapcsolatos beruházási célok szerepelnek. Az ábra bal oldalán általában a teljes szervezet céljai, míg a jobb oldalán az informatikai célok szerepelnek. A felső részen első sorban a szervezeti, vagy szervezéssel megoldható célok, míg az alsó részen inkább a technikai megoldással megvalósítható célkitűzések vannak. A ráfordítások becslésénél három kategória szerepel: Jelentős = a 25 MFt felett, Közepes = a 10 MFt és 25 MFt között, Kevés = a 10 MFt alatti ráfordítások. A célrendszer áttekintését a következő oldalon a 3. ábra segíti, majd ezt követi a célok részletes kibontása. 18

19 19

20 20

21 5.1 EKF SZINTŰ CÉLOK C1. Integráció végig vitele Az EKF egységes, jól működő és növekedési pályán mozgó szervezetté formálása. A szervezeti és területi mozgások kihatnak a célokra épülő informatikai fejlesztések tervezésére, megvalósítására is. Az informatikának fel kell készülnie a szervezetfejlesztés során megfogalmazódó szervezeti elvárások kiszolgálására. A felsőoktatási integráció eddig is jelentős erőfeszítéseket követelt. A főiskola több épületet elhagyott, miközben újakat foglalt el. Ezzel egyrészt a meglévő infrastruktúra lebontása, másrészt külső forrás bevonásával új környezet kiépítése történt meg. Az integrációval a főiskolán párhuzamos funkciók jelentek meg, melyeket szükségszerű racionalizálni. Ez az integrációs folyamat is közrejátszott abban, hogy a főiskola átfogó intézményfejlesztési tervet dolgozott ki a következő évekre. Ebben a tervben a szervezetfejlesztés egyik központi elemeként, mintegy a fejlődés egyik kulcsaként jelenik meg az informatikai fejlesztések végig vitele. A szervezet működése hatásos, hatékony, dokumentált, folyamatok átláthatóak, a folyamatokhoz jól elhatárolható, azonosítható felelősök rendelhetőek. Versenyképes infrastruktúrán jól képzett oktatók piacképes tudást oktatnak. Megoldási alternatívák: A szervezeti működés felülvizsgálata a főiskolai szakértők bevonásával folyik. Kapcsolat más célokkal: C3. Informatikai adminisztráció megvalósítása C4. IK működtetése IT fejlesztések összehangolására C12. Egységes informatikai szervezet C13. Kulcsfontosságú funkciók ellátásához szervezeti keretek biztosítása C28. Ügyvitel egységesítése Jelentős. 21

22 5.1.2 C2. Mozgóképkultúra és médiaismeret szak indítása Az EKF Mozgóképkultúra és médiaismeret BA és MA szak indítását határozta el, ennek technikai hátterét biztosítani kell. A munkaerő piac szilárd médiaismeretekkel és alapos informatikai tudással rendelkező szakembereket igényel. A főiskola az Informatikai Intézet megalapítása után e képzés indítása mellett döntött. Az oktatás tárgyi feltételeinek megteremtése elengedhetetlen feladat. Kialakításra került az Médiainformatika Intézet. Az oktatási terhelésnek, hallgatói létszámnak és tananyagnak megfelelő, stabilan működő informatikai infrastruktúra. Megoldási alternatívák: A főiskola egyéb erőforrásainak igénybevétele ehhez a képzéshez is. Kapcsolat más célokkal: C15. Képzés, oktatás C30. Információrendszer biztonsága C43. Informatikai központ kialakítása C47. PC Upgrade C48. Központi hardver fejlesztés Jelentős C3. Informatikai adminisztráció megvalósítása A szervezet működési folyamatainak szabályozása és informatikai eszközökkel történő támogatása, Work Flow Menedzsment System meghonosítása. A szervezeti működési folyamatok a szervezeti célok megvalósulásának alapját képezik. Az EKF szervezeti céljai között nevesítette az informatikai adminisztráció megvalósítását. A szervezeti folyamatok nem konzisztensek, hiányzik a szinergia mely a szervezeti célokra hatással van. Különböző pályázatok segítségével kívánjuk a megfelelő rendszereket bevezetni (TIOP és 1.2.3; Irat és dokumentumkezelő; Könyvtári Menedzsment Rendszer). A szervezet működése hatékony, dokumentált, a folyamatok átláthatóak, a folyamatokhoz jól elhatárolható, azonosítható felelősök rendelhetőek. A működési területek egységes informatikai eszközzel dolgoznak. Megoldási alternatívák: Dobozos szoftver beszerzése és testre szabása szakértői kar bevonásával. 22

23 Kapcsolat más célokkal: C1. Integráció végig vitele C6. Magas színvonalú felhasználói támogatás C8. Belső PR C10. Likviditás és forrás szerzés C17. Alkalmazásfejlesztések minőségbiztosítása C18. Felhasználók bevonása a fejlesztés folyamatába C19. Projektszemléletű munkamódszer, projektszervezet általános bevezetése C21. Fejlesztés belső erőforrások mozgósításával C26. Nyílt rendszer kialakítása C47. PC Upgrade C28. Ügyvitel egységesítése Jelentős 5.2 INFORMATIKAI SZERVEZET MŰKÖDÉSÉNEK CÉLJAI EKF IK közötti kapcsolat céljai C4. Könyvtári és Információszolgáltatási Bizottság (KIB) működtetése IT fejlesztések összehangolására A főiskolai információs kérdésekben magas szintű döntések meghozatala. A főiskolai vezetésre háruló feladatok között az informatikai kérdésekben átfogó, lehetőleg konszenzusos döntések meghozatalára is szükség van. A különböző fejlesztésekben megjelenő informatikai kérdéseket a legmagasabb szinten kell összefüggésükben megválaszolni. Létrejött és működik az Informatikai Központ (IK). A IK működtetése, fejlesztési döntésekben és informatikai forráselosztásnál szerepvállalása, informatikai stratégia elfogadása és rendszeres felülvizsgálata. Megoldási alternatívák: Az IT döntéseket az első számú vezető hozza meg. Kapcsolat más célokkal: C1. Integráció végig vitele C9. Beszerzések és kötelezettségvállalások centralizálása C10. Likviditás és forrás szerzés C11. A fejlesztések hasznának mérhetővé tétele C13. Kulcsfontosságú funkciók ellátásához szervezeti keretek biztosítása C18. Felhasználók bevonása a fejlesztés folyamatába C23. Integrált informatikai rendszer kialakítása C41. Beruházási tervek C42. Egységes informatikai eszközök kevés 23

24 C5. Az Informatikai szolgáltatás-színvonal meghatározása (Service Level Agreement) Az informatikai szervezet által nyújtandó szolgáltatások minőségi és mennyiségi paramétereinek meghatározása. A főiskolai kontroling rendszerben foglalt tervezhető és mérhető szolgáltatás elve és a teljesítményalapú elszámolás elve szükségessé teszi az informatikai szolgáltatások minőségi és mennyiségi paramétereinek definiálást. Az informatikai fejlesztések forrásvezéreltek, az üzemeltetés teljesítményének mérése nem megoldott, a megítélés törvényszerűen csak panaszokon alapul Service Level Agreement hiányában. Az informatikai szolgáltatásokkal szemben a mennyiségi és minőségi paramétereket meghatározták, és elfogadták. Az informatika a felállított paramétereket megcélozva működik, tevékenységét folyamatosan értékelik. A Service Level Agreement-et évente, esetleg a stratégia karbantartása során felülbírálják. Megoldási alternatívák: A Service Level Agreement kidolgozására főiskolai szakértői segítség vagy külső cég igénybevétele (outsourcing). Kapcsolat más célokkal: C6. Magas színvonalú felhasználói támogatás C7. Központi PC support C11. A fejlesztések hasznának mérhetővé tétele C14. Teljesítmény menedzsment C27. Jelenlegi rendszerek életben tartása C29. Menedzsment szoftver C37. Belső levelezés, adminisztráció C42. Egységes informatikai eszközök C47. PC Upgrade C48. Központi hardver fejlesztés Kevés C6. Magas színvonalú felhasználói támogatás A központi hívószámon állandóan elérhető HelpDesk fejlesztése, amelynek feladata a felhasználói probléma, meghibásodás esetén azonnali, távdiagnosztikán alapuló segítségnyújtás és tanácsadás, és a rendszergazdák számára az üzemeltetési problémáik megoldásában segítségnyújtás. A magas színvonalú információtechnológiai eszközök, rendszerek hozzáértő alkalmazása az EKF tevékenységei során hatékony működéshez, megfelelő időben döntéshez, magas erőforrás kihasználáshoz vezethet. Nem megengedhető, hogy informatikai probléma miatt az ügyviteli folyamatok lassuljanak, az oktatás fennakadjon, ezért az informatikai eszközök, rendszerek felhasználóit segíteni kell informatikai problémáik megoldásában annak érdekében, hogy munkájukat megfelelően el tudják látni. A 24

25 HelpDesk megvalósítása jelentős lépés az ügyfélorientált működés felé, amelyben az EKF IK az ügyfelei számára magas színvonalú, a felhasználók érdekeit nagymértékben figyelembe vevő szolgáltatásokat nyújt. Intézményünkben megvalósult a HelpDesk rendszer, mely személyesen, telefonon és/vagy írásban is segítséget nyújt a felhasználóknak. Munkaidőn kívül is elérhető a szolgáltatás, így a hét bármely napján igénybe vehető. A HelpDesk megvalósítása magas szintű felhasználói támogatást, ennek következményeként működő alkalmazói rendszereket eredményez, és ezzel a hatékony munkavégzés feltételét teremti meg. Standard eszközpark kialakítása (egységes hardver állomány és támogatott szoftver regiszter) kialakítása után a HelpDesk képes lesz a felhasználók számára a szükséges segítséget megadni. Telefonon keresztül lehetőség lesz egyszerűbb adminisztrációs szolgáltatások igénybevételére. Megoldási alternatívák: Hatékony, profi HelpDesk létrehozása a központi informatikai szervezetben. A megoldásnak pótlólagos humán erőforrás igénye van. Kapcsolat más célokkal: C3. Informatikai adminisztráció megvalósítása C5. Az Informatikai szolgáltatás-színvonal meghatározása C7. Központi PC support C8. Belső PR C12. Egységes informatikai szervezet C13. Kulcsfontosságú funkciók ellátásához szervezeti keretek biztosítása C14. Teljesítmény menedzsment C15. Képzés, oktatás C27. Jelenlegi rendszerek életben tartása C28. Ügyvitel egységesítése C29. Menedzsment szoftver C33. Egypontos hálózati authentikáció C37. Belső levelezés, adminisztráció C42. Egységes informatikai eszközök C43. Informatikai központ kialakítása C44. Adatátviteli hálózat stabil működésének fenntartása C46. Informatikai eszközök karbantartása C47. PC Upgrade C48. Központi hardver fejlesztés C49. Intelligens kártya alkalmazások, beléptető rendszer közepes 25

26 C7. Központi PC support A HelpDesk operátor által koordinált és csoportosított bejelentett hardver- és szoftverhibák elhárításának a lehető legrövidebb időn belüli megkezdése. A főiskola területén lévő, leltárba vett és támogatott hardverállomány működő képességének fenntartása és a hardverhez illeszkedő szoftverek telepítése és beállítása az informatikai eszközök használatának előfeltétele. Szükség van egy olyan szolgáltatásra, mely ismert csatornán elérhető és gyors beavatkozási idővel stabil hátteret jelent a PC állomány üzemeltetéséhez. A központi hívószámon állandóan elérhető PC karbantartási ügyelet (PC Support), amelynek feladata az asztali gépek meghibásodása esetén azonnali, helyszíni segítségnyújtás, valamint tervezett installációs feladatok elvégzése. A Helpdesk rendszer tanszéki moduljának fejlesztése. Megoldási alternatívák: Hatékony, profi PC Support létrehozása a központi informatikai szervezetben. A megoldásnak pótlólagos humán erőforrás igénye van. Kapcsolat más célokkal: C5. Az Informatikai szolgáltatás-színvonal meghatározása C6. Magas színvonalú felhasználói támogatás C8. Belső PR C42. Egységes informatikai eszközök C22. Központi informatikai leltár C25. Dokumentált rendszerek C29. Menedzsment szoftver C32. Vírusvédelem C41. Beruházási tervek C46. Informatikai eszközök karbantartása C47. PC Upgrade Kevés 26

30 MB INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR

30 MB INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR 30 MB DOMBORA SÁNDOR BEVEZETÉS (INFORMATIKA, INFORMATIAKI FÜGGŐSÉG, INFORMATIKAI PROJEKTEK, MÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI FELADATOK TALÁKOZÁSA, TECHNOLÓGIÁK) 2016. 09. 17. MMK- Informatikai

Részletesebben

Tisztelettel köszöntöm a RITEK Zrt. Regionális Információtechnológiai Központ bemutatóján. www.ritek.hu

Tisztelettel köszöntöm a RITEK Zrt. Regionális Információtechnológiai Központ bemutatóján. www.ritek.hu Tisztelettel köszöntöm a RITEK Zrt. Regionális Információtechnológiai Központ bemutatóján. www.ritek.hu BEVEZETŐ az ASP-szolgáltatásról Az ASP-szolgáltatás (Application Service Providing) előnyei A megrendelő

Részletesebben

IT Szolgáltatás Menedzsment az oktatási szektorban - 90 nap alatt költséghatékonyan

IT Szolgáltatás Menedzsment az oktatási szektorban - 90 nap alatt költséghatékonyan IT Szolgáltatás Menedzsment az oktatási szektorban - 90 nap alatt költséghatékonyan Bácsi Zoltán Bedecs Szilárd Napirend Közép Európai Egyetem (CEU) bemutatása IT stratégia kialakítása Változás előtt Termék

Részletesebben

SWOT analízis Tamási Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2009.

SWOT analízis Tamási Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2009. Tamási Város Polgármesteri Hivatala SWOT analízis SWOT analízis Tamási Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2009. SZEMPONTOK A kérdések megválaszolásához 1. VEZETÉS A vezetés szerepe a hivatali küldetés

Részletesebben

IT üzemeltetés és IT biztonság a Takarékbankban

IT üzemeltetés és IT biztonság a Takarékbankban IT üzemeltetés és IT biztonság a Takarékbankban Előadó: Rabatin József Üzleti stratégia igények Cél? IT és IT biztonsági stratégia Mit? Felmérés, Feladatok, Felelősség Minőségbiztosítás Mennyiért? Hogyan?

Részletesebben

Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K I N T É Z E T E

Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K I N T É Z E T E Szervezeti és Működési Rend 11. melléklete: Üzleti Tudományok Intézete működési rendje 2012. Beosztás Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K S z a b á l y z a t Oldal: 2/8. Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta oktatási

Részletesebben

A-NET Consulting a komplex informatikai megoldásszállító

A-NET Consulting a komplex informatikai megoldásszállító INFORMATIKAI ÉS ÜZLETI TANÁCSADÁS RENDSZERINTEGRÁCIÓ HÁLÓZATI MEGOLDÁSOK RENDSZERTÁMOGATÁS OUTSOURCING VIRTUALIZÁCIÓ IP TELEFONRENDSZEREK A-NET Consulting a komplex informatikai megoldásszállító A-Net

Részletesebben

Az Informatikai Főosztály feladatai

Az Informatikai Főosztály feladatai Az Informatikai Főosztály feladatai 1. Feladat- és hatáskörök A Kormányhivatal SzMSz-ében a Főosztály részére megállapított, jelen Ügyrendben részletezett feladat- és hatáskörök elosztása a következők

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján

Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján ÁROP 2007-3.A.1. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi régióban című

Részletesebben

2015-2018. Község Önkormányzata

2015-2018. Község Önkormányzata Ikt.szám:../2015 BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERV 2015-2018. Község Önkormányzata A belső ellenőrzési feladat végrehajtására különböző szintű előírások vonatkoznak. Törvényi szinten az Államháztartási

Részletesebben

Személyügyi nyilvántartás szoftver

Személyügyi nyilvántartás szoftver Személyügyi nyilvántartás szoftver A nexonhr személyügyi nyilvántartás szoftver a személyügyi, továbbképzési és munkaköri adatok kezelését teszi lehetővé. A szoftver támogatja a HR adminisztrációs feladatokat,

Részletesebben

Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 15. sz. melléklete Nyugat-Magyarországi Egyetem Egyetemi Informatikai Központ

Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 15. sz. melléklete Nyugat-Magyarországi Egyetem Egyetemi Informatikai Központ Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 15. sz. melléklete Nyugat-Magyarországi Egyetem Egyetemi Informatikai Központ Szervezeti és Működési Szabályzata SOPRON 2003 1. Az Egyetemi

Részletesebben

T U R I Z M U S, T E R Ü L E T F E J L E S Z T É S I É S I D E G E N N Y E L V I I N T É Z E T

T U R I Z M U S, T E R Ü L E T F E J L E S Z T É S I É S I D E G E N N Y E L V I I N T É Z E T Szervezeti és Működési Rend 10. melléklete: Turizmus, Területfejlesztési és Idegen Nyelvi Intézet működési rendje 2012. Beosztás T U R I Z M U S, S z a b á l y z a t Oldal: 2/7. Készítette Ellenőrizte

Részletesebben

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés április 18, 2011 Végezte Innermetrix Hungary Copyright Innermetrix, Inc. 2008 1 IMX Szervezeti Egészség Felmérés Üdvözöljük az Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérésén!

Részletesebben

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap)

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 0. évi integritásjelentése III.. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) Az integritás menedzsment táblázat

Részletesebben

Stratégiai döntés előkészítő

Stratégiai döntés előkészítő DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati Szervezetfejlesztés projektje 2014. június 30. DOKUMENTUM ADATLAP A projekt címe: A pályázat kódszáma: Fejlesztési

Részletesebben

Önértékelési rendszer

Önértékelési rendszer Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szakképzési és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24. Felnőttképzési engedély szám: E-000116/2014. Önértékelési rendszer Hatályba lép:

Részletesebben

Belső és külső kommunikáció standard

Belső és külső kommunikáció standard Belső és külső kommunikáció standard Betegbiztonsági Fórum Sinka Lászlóné Adamik Erika 2013. 06. 27. Vezetés, humánerőforrás, minőségmenedzsment munkacsoport 1 Gyökérokok keresése (belső kommunikáció)

Részletesebben

Készítette: Leiter Xavéria pályázati szakreferens

Készítette: Leiter Xavéria pályázati szakreferens Készítette: Leiter Xavéria pályázati szakreferens 1. Projektötlet, előkészítés 2. Megvalósítás Támogatás 3. Fenntartás Helyzetelemzés: igények, szükségletek, megoldandó probléma feltárása Célstruktúra:

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL INFORMATIKAI BIZTONSÁGI POLITIKA SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL Verziószám: 1.0 Hivatkozási szám: K1314-0102-150608-01-E Dátum: 2015. június 08. TARTALOM 1. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 1886/2016. (XII. 28.) Korm. határozat az Egészséges Magyarország 2014 2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017 2018 évekre vonatkozó cselekvési tervéről A Kormány hatályos: 2016.12.28 - a) elfogadja az

Részletesebben

Vezetői összefoglaló ÁROP /A A pályázati dokumentáció felépítése

Vezetői összefoglaló ÁROP /A A pályázati dokumentáció felépítése Vezetői összefoglaló ÁROP-11.2. 18/A-2013 A pályázati dokumentáció felépítése Tartalomjegyzék Tartalom Oldal Vezetői összefoglaló 1 Beszámoló a Szegedi Ítélőtábla Minőségirányítási területen végzett fejlesztő

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ EGYETEMI INFORMATIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ EGYETEMI INFORMATIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ EGYETEMI INFORMATIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE HATÁLYOS: 2015. MÁJUS 6-TÓL SOPRON 2015 1. Általános rendelkezések (1) Az Egyetemi Informatikai Központ a Nyugat-magyarországi Egyetem

Részletesebben

KÉRDŐÍV. Az iskolarendszerű szakképzést folytató intézményekben történő minőségfejlesztési tevékenység felmérésére.

KÉRDŐÍV. Az iskolarendszerű szakképzést folytató intézményekben történő minőségfejlesztési tevékenység felmérésére. KÉRDŐÍV Az iskolarendszerű szakképzést folytató intézményekben történő minőségfejlesztési tevékenység felmérésére. Kedves Kollégák! Az NSZI az iskolarendszerű szakképzést folytató intézmények körében reprezentatív

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Rendszerbevezetés Saját tulajdonú HW/SW komponensek Rendszerintegráció

Rendszerbevezetés Saját tulajdonú HW/SW komponensek Rendszerintegráció Költséghatékony IT üzleti modellek Tóth Zoltán üzlettámogatási igazgató Három út Üzleti folyamatok tervezésének lehetséges irányai Rendszerbevezetés Saját tulajdonú HW/SW komponensek Rendszerintegráció

Részletesebben

Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es

Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es Az emberi erőforrás Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es felmérésének eredménye: a cégek pénzügyi

Részletesebben

dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai vezetője dr. Török Krisztina főigazgató Mihalicza Péter főosztályvezető

dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai vezetője dr. Török Krisztina főigazgató Mihalicza Péter főosztályvezető A Nemzeti Egészségügyi Minőségfejlesztési és Betegbiztonsági Stratégia (MIBES 2011) koncepciója és a megvalósítás feladatai a GYEMSZI Minőségügyi Főosztályán dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai

Részletesebben

Szolnoki Főiskola Kistérségi Komplex Szolgáltató Szervezet Szervezeti és Működési Szabályzata TERVEZET 2011.

Szolnoki Főiskola Kistérségi Komplex Szolgáltató Szervezet Szervezeti és Működési Szabályzata TERVEZET 2011. Szolnoki Főiskola Kistérségi Komplex Szolgáltató Szervezet Szervezeti és Működési Szabályzata TERVEZET 2011. 1 Preambulum A Szolnoki Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) Szervezeti és Működési Szabályzata

Részletesebben

www.pwc.com Panorama project

www.pwc.com Panorama project www.pwc.com Panorama Magyarország hosszú távú versenyképességének kulcsa az üzleti igények és szakemberi kínálat folyamatos, dinamikus összehangolása. A PwC kidolgozott egy nemzetközi módszertant a cégek

Részletesebben

A PROJEKTSZEMLÉLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATNÁL ELTERJESZTÉS KONCEPCIÓJA AZ

A PROJEKTSZEMLÉLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATNÁL ELTERJESZTÉS KONCEPCIÓJA AZ Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 felnottkepzes@bkf.hu A PROJEKTSZEMLÉLET ELTERJESZTÉS KONCEPCIÓJA AZ ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATNÁL TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék

Részletesebben

GINOP Gyakornoki program - támogató szolgáltatások. ismertető

GINOP Gyakornoki program - támogató szolgáltatások. ismertető GINOP-5.2.5-16 Gyakornoki program - támogató szolgáltatások ismertető A GINOP-5.2.5-16 Gyakornoki program - támogató szolgáltatások projekt A projekt célja: A GINOP 5.2.4-16 Gyakornoki program pályakezdők

Részletesebben

Arconsult Kft. (1) 225-8810 info@arconsult.hu www.eugyved.hu

Arconsult Kft. (1) 225-8810 info@arconsult.hu www.eugyved.hu Ön a jogi feladataira koncentrálhat, az informatikai hátteret mi biztosítjuk. Arconsult Kft. (1) 225-8810 info@arconsult.hu www.eugyved.hu Elektronikus cégeljárás Szoftver és hardver megoldások Ügyviteli

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata A Pécsi Tudományegyetem minőségbiztosítási szabályzata Pécs 2011. 2011. november 10. 1 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 21. (2)

Részletesebben

Szervezetfejlesztési Program

Szervezetfejlesztési Program Szervezetfejlesztési Program ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0064 CAF (Common Assessment Framework) minőségmenedzsment modell bemutatása és gyakorlati alkalmazásának lépései I. Általános tudnivalók a CAF szervezeti

Részletesebben

A Juran-féle hármas egység és a minőségi egység[2]

A Juran-féle hármas egység és a minőségi egység[2] A Juran-féle hármas egység és a minőségi egység[2] (Juran a minőségfejlesztési folyamatot három nagy szakaszra osztotta. Ezek a minőségi tervezés (1.1), a minőség fejlesztés (1.2) és a minőségellenőrzés

Részletesebben

8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE

8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE 8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE A Csákvár Nagyközség Polgármesteri Hivatala Folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszerét

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET MINŐSÉGÜGYI DOKUMENTUMAINAK GYŰJTEMÉNYE 2016 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11. Tel: (1) 432-9000 Email: NKE_KVI@uni-nke.hu

Részletesebben

DW 9. előadás DW tervezése, DW-projekt

DW 9. előadás DW tervezése, DW-projekt DW 9. előadás DW tervezése, DW-projekt Követelmény felmérés DW séma tervezése Betöltési modul tervezése Fizikai DW tervezése OLAP felület tervezése Hardver kiépítése Implementáció Tesztelés, bevezetés

Részletesebben

JOGI, MEGFELELŐSÉGI ELEMZÉS

JOGI, MEGFELELŐSÉGI ELEMZÉS JOGI, MEGFELELŐSÉGI ELEMZÉS A compliance szerepe az Állami Számvevőszék tevékenységében Előadó: Dr. Farkasinszki Ildikó szervezési vezető, Állami Számvevőszék Compliance szervezeti integritás A compliance

Részletesebben

Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor

Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor 5. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2002. április 18. AZ ELŐADÁS CÉLJA néhány

Részletesebben

A projekt ütemezése 2010. 2011. 2012. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. Tevékenység

A projekt ütemezése 2010. 2011. 2012. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. Tevékenység A projekt ütemezése Tevékenység Projekt menedzsment 1. Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése 1.2 Regionális- térségi szolgátatóvá váláshoz szükséges módszertani és szervezeti fejlesztések A Regionális

Részletesebben

A kormányzati informatika konszolidációja. Vályi-Nagy Vilmos. Helyettes államtitkár

A kormányzati informatika konszolidációja. Vályi-Nagy Vilmos. Helyettes államtitkár A kormányzati informatika konszolidációja Vályi-Nagy Vilmos Helyettes államtitkár Milyen legyen a kormányzati informatika tevékenység? Finanszírozható Gyorsan reagáló Hatékony, eredményes, racionális Transzpare

Részletesebben

Rónai Gergely. fejlesztési főmérnök BKK Közút Zrt.

Rónai Gergely. fejlesztési főmérnök BKK Közút Zrt. ITS fejlesztés Budapesten Rónai Gergely fejlesztési főmérnök BKK Közút Zrt. A fővárosi ITS kezdetei Nemzeti Közlekedési Napok 2013 - ITS fejlesztés Budapesten 2 ITS fejlesztések szervezeti háttere Budapest

Részletesebben

Munkaköri leírás. Projektmenedzser. TÁMOP-3.3.10.B-12-0004 Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. A projektvezető szerepe és feladata

Munkaköri leírás. Projektmenedzser. TÁMOP-3.3.10.B-12-0004 Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. A projektvezető szerepe és feladata A projektvezető szerepe és feladata Projektmenedzser A fejlesztési munkát a projekt vezetője irányítja, akinek feladata a projektterv elkészítés, a fejlesztés operatív feladatainak megszervezése, koordinálása

Részletesebben

Vasúti Erősáramú Konferencia

Vasúti Erősáramú Konferencia Vasúti Erősáramú Konferencia 2015. NOVEMBER 17-19. Pál László általános vezérigazgatóhelyettes MÁV Zrt. Pályaműködtetési szerződés a Magyar Állam és a MÁV Zrt. között 2016-2025 A MÁV Zrt. 2016-ra tervezett

Részletesebben

A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050)

A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050) A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050) I. A pályázat keretében megvalósuló képzések Döntéshozatal Célja: a résztvevők megismerik és gyakorolják a hatékony, önérvényesítő

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem. a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet

Eötvös Loránd Tudományegyetem. a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet 1 / 5 2017. 06. 12. 15:51 Eötvös Loránd Tudományegyetem a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Eötvös Loránd Tudományegyetem Kancellária, Informatikai

Részletesebben

A TakarNet24 projekt

A TakarNet24 projekt országos földhivatali hálózat A TakarNet24 projekt Zalaba Piroska főtanácsos Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és Térinformatikai Főosztály Jogi keretek Eljárások TAKAROS koncepción

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTRENDSZERE

AZ INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTRENDSZERE AZ INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTRENDSZERE A megfelelőségi vizsgálat időtartama maximum 90 nap. Ez a határidő egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható. Ha fenntartó az intézményfejlesztési

Részletesebben

INFORMATIKA EGYRE NAGYOBB SZEREPE A KÖNYVELÉSBEN

INFORMATIKA EGYRE NAGYOBB SZEREPE A KÖNYVELÉSBEN N 1. Informatikai eszközök az irodában PC, Notebook, Szerver A számítógép típusonként az informatikai feladatoknak megfelelően. Nyomtatók, faxok, scannerek, fénymásolók Írásos dokumentum előállító eszközök.

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Jegyző Tárgy: Teljesítménykövetelmények alapját képező 2012. évi célok meghatározása a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére Tisztelt Képviselő-testület! A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TÜV RHEINLAND EGYETEMI TUDÁSKÖZPONT

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TÜV RHEINLAND EGYETEMI TUDÁSKÖZPONT 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 11. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TÜV RHEINLAND EGYETEMI TUDÁSKÖZPONT

Részletesebben

ITIL alapú IT környezet kialakítás és IT szolgáltatás menedzsment megvalósítás az FHB-ban

ITIL alapú IT környezet kialakítás és IT szolgáltatás menedzsment megvalósítás az FHB-ban IBM Global Technology Services ITIL alapú IT környezet kialakítás és IT szolgáltatás menedzsment megvalósítás az FHB-ban ITSMF Magyarország 3. szemináriuma Tild Attila, ISM IBM Magyarországi Kft. 2006

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI EGYETEM DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER (DPR) MŰKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA

NYÍREGYHÁZI EGYETEM DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER (DPR) MŰKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA NYÍREGYHÁZI EGYETEM DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER (DPR) MŰKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA Elfogadva: 2016. szeptember 20, hatályba lép: 2016. szeptember 22-én A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény,

Részletesebben

Célmeghatározás, célhierarchia

Célmeghatározás, célhierarchia Célmeghatározás, célhierarchia ERASMUS+ Célok: A jövőbeli fejlődése során milyen irányban haladjon az intézmény. JÖVŐKÉP A célok lehetnek: 1) - stratégiai célok: általánosak, tágak, hosszú távon fogalmazzák

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ SZEPTEMBER 15. ELŐADÓ: DR. SZEPESI GÁBOR OPERATÍV PROJEKTVEZETŐ

TÁJÉKOZTATÓ SZEPTEMBER 15. ELŐADÓ: DR. SZEPESI GÁBOR OPERATÍV PROJEKTVEZETŐ TÁJÉKOZTATÓ AZ ÖNKORMÁNYZATI ASP ORSZÁGOS KITERJESZTÉSE KAPCSÁN A CSATLAKOZTATÁSI KONSTRUKCIÓRÓL 2016. SZEPTEMBER 15. ELŐADÓ: DR. SZEPESI GÁBOR OPERATÍV PROJEKTVEZETŐ Önkormányzati ASP 1.0 Az Önkormányzati

Részletesebben

Ágazati Vezetői Információs Rendszer koncepciója

Ágazati Vezetői Információs Rendszer koncepciója Ágazati Vezetői Információs Rendszer koncepciója Ágazati Vezetői Információs Rendszer koncepciója Bemutatja: Bruhács Tamás főosztályvezető-helyettes - OM, Fejlesztési és Tudományos Ügyek Főosztálya Hodász

Részletesebben

elearning TAPASZTALATOK ÉS TERVEK A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN

elearning TAPASZTALATOK ÉS TERVEK A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN elearning TAPASZTALATOK ÉS TERVEK A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN Vörös Miklós Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Távoktatási Koordinációs Központ AKI MA HOMOKBA DUGJA A FEJÉT, HOLNAP CSIKORGATJA

Részletesebben

Vezetői információs rendszerek

Vezetői információs rendszerek Vezetői információs rendszerek Kiadott anyag: Vállalat és információk Elekes Edit, 2015. E-mail: elekes.edit@eng.unideb.hu Anyagok: eng.unideb.hu/userdir/vezetoi_inf_rd 1 A vállalat, mint információs rendszer

Részletesebben

Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés, Tiszalök Város Önkormányzatának évi belső ellenőrzési tevékenységéről

Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés, Tiszalök Város Önkormányzatának évi belső ellenőrzési tevékenységéről Önkormányzatának Belső ellenőre 4465 Rakamaz, Kossuth út 68. Száma:../2014. Éves összefoglaló i jelentés, Önkormányzatának 2013. évi belső i tevékenységéről A jelentésben használt jogszabályi hivatkozások:

Részletesebben

Rózsa Tünde. Debreceni Egyetem AGTC, Pannon Szoftver Kft SINCRO Kft. Forrás: http://www.praxa.com.au/practices/erp/publishingimages/erp_visual.

Rózsa Tünde. Debreceni Egyetem AGTC, Pannon Szoftver Kft SINCRO Kft. Forrás: http://www.praxa.com.au/practices/erp/publishingimages/erp_visual. Rózsa Tünde Debreceni Egyetem AGTC, Pannon Szoftver Kft SINCRO Kft Forrás: http://www.praxa.com.au/practices/erp/publishingimages/erp_visual.jpg 2 Kutatási célok Tématerület rövid áttekintése A kiválasztást

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A Partiumi Tudáscentrum ügyrendje

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A Partiumi Tudáscentrum ügyrendje NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A Partiumi Tudáscentrum ügyrendje Elfogadva: 2013. július 23., hatályba lép: 2013. július 25-én Utolsó módosítás: 2014. április 8., hatályba lép: 2014. április 10-én A Partiumi Tudáscentrum

Részletesebben

Smart City Tudásbázis

Smart City Tudásbázis Smart City Tudásbázis Projektpartner: Vezető partner és további projektpartnerek: TINA VIENNA (Vezető partner) Esetleg Bécs város kollégái és üzlettársai a kiválasztott tématerületeken Potenciális projektpartnerek

Részletesebben

Rendszerszemlélet let az informáci. cióbiztonsági rendszer bevezetésekor. Dr. Horváth Zsolt INFOBIZ Kft. www.infobiz.hu

Rendszerszemlélet let az informáci. cióbiztonsági rendszer bevezetésekor. Dr. Horváth Zsolt INFOBIZ Kft. www.infobiz.hu Rendszerszemlélet let az informáci cióbiztonsági rendszer bevezetésekor Dr. Horváth Zsolt INFOBIZ Kft. www.infobiz.hu Informáci cióbiztonsági irány nyítási rendszer (IBIR) részeir Információs vagyon fenyegetettségeinek

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi célok

Részletesebben

AJÁNLAT. 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében

AJÁNLAT. 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében AJÁNLAT 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs Kft. 6725 Szeged, Kálvária

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Program 2013-2016. Béres József

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Program 2013-2016. Béres József Tervezet Magyar Elektrotechnikai Egyesület Program 2013-2016 Béres József Budapest, 2013. március 8. 2. oldal Bevezetés A MEE Alapszabályának 11 11.4. Jelölés pontjának értelmében a Jelölő Bizottság által

Részletesebben

Információ menedzsment

Információ menedzsment Információ menedzsment Szendrői Etelka Rendszer- és Szoftvertechnológiai Tanszék szendroi@witch.pmmf.hu Infrastruktúra-menedzsment Informatikai szolgáltatások menedzsmentje Konfigurációkezelés Gyorssegélyszolgálat

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 Társadalmi Megújulás Operatív Program Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban pályázat Kódszám: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai

Részletesebben

TOGAF elemei a gyakorlatban

TOGAF elemei a gyakorlatban TOGAF elemei a gyakorlatban Vinczellér Gábor 2009.06.0406 04 8 éves szakmai tapasztalat Bemutatkozás IT Support, Programozó, jelenleg Projektvezető, Termékfejlesztési Üzletág Vezető Tanácsadási és Szoftverfejlesztési

Részletesebben

Beszállítók integrálása és szolgáltatások optimalizálása ITIL szemüvegen keresztül

Beszállítók integrálása és szolgáltatások optimalizálása ITIL szemüvegen keresztül Beszállítók integrálása és szolgáltatások optimalizálása ITIL szemüvegen keresztül Tamásy Dániel, Delta Services Kft. Tematika Delta csoport bemutatása A Kezdet - Delta IT szervezeti működés ismertetése

Részletesebben

Bérmodell felállítása és modellszámítások

Bérmodell felállítása és modellszámítások BÉRMODELLEZÉS Bérmodell felállítása és modellszámítások www.simconsult.hu info@simconsult.hu (+36) 30-4687469 KORSZERŰ VEZETÉS SIKERES VÁLLALKOZÁS Tartalom Bevezetés a témakörbe Bérmodell felállítása Besorolási

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA PÁLYÁZATI IRODA ÜGYREND

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA PÁLYÁZATI IRODA ÜGYREND DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA PÁLYÁZATI IRODA ÜGYREND 2015 Dunaújváros 1. kiadás 0. módosítás 2 (13). oldal Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa által 82-2014/2015. (2015.04.21.) sz. határozatával egységes szerkezetben

Részletesebben

Üzletmenet-folytonosság és katasztrófa helyzet kezelés (Honnan indultunk, miért változtunk, hova tartunk?)

Üzletmenet-folytonosság és katasztrófa helyzet kezelés (Honnan indultunk, miért változtunk, hova tartunk?) Üzletmenet-folytonosság és katasztrófa helyzet kezelés (Honnan indultunk, miért változtunk, hova tartunk?) Év indító IT szakmai nap - PSZÁF Budapest, 2007.01.18 Honnan indultunk? - Architektúra EBH IT

Részletesebben

Hálózati szolgáltatások biztosításának felügyeleti elemei

Hálózati szolgáltatások biztosításának felügyeleti elemei Budai Károly IT architekt 2012. október 11. Hálózati szolgáltatások biztosításának felügyeleti elemei Szolgáltatás biztosítás általános modellje FELHASZNÁLÓ szolgáltató ügyfélszolgálat szolgáltató üzemeltetői

Részletesebben

Hatékonyságnövelő program

Hatékonyságnövelő program Hatékonyságnövelő program LARSKOL Tanácsadók 1165 BUDAPEST, FARKASFA U. 21. +3620 931 7979 +3620 329 2651 email: info@larskol.hu web: www.larskol.hu Hatékonyságnövelés - költségcsökkentés A gazdasági környezet

Részletesebben

Infor PM10 Üzleti intelligencia megoldás

Infor PM10 Üzleti intelligencia megoldás Infor PM10 Üzleti intelligencia megoldás Infor Üzleti intelligencia (Teljesítmény menedzsment) Web Scorecard & Műszerfal Excel Email riasztás Riportok Irányít Összehangol Ellenőriz Stratégia Stratégia

Részletesebben

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A Projektnyitó nap TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése /tanulói laptop program/ A nyírábrányi Ábrányi Emil Általános Iskola Informatikai

Részletesebben

2013. évi L. törvény ismertetése. Péter Szabolcs

2013. évi L. törvény ismertetése. Péter Szabolcs 2013. évi L. törvény ismertetése Péter Szabolcs Szudán Csád Nigéria Szomália Krím - Ukrajna Irak Szíria Kiber hadviselés Társadalmi, gazdasági, jogi folyamatok információs hálózatokon mennek végbe, ez

Részletesebben

ITSZK 2.0 INTEGRITÁS TANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ KÉPZÉS TOVÁBBFEJLESZTÉSE

ITSZK 2.0 INTEGRITÁS TANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ KÉPZÉS TOVÁBBFEJLESZTÉSE ITSZK 2.0 INTEGRITÁS TANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ KÉPZÉS TOVÁBBFEJLESZTÉSE DR PALLAI KATALIN AZ INTEGRITÁS TUDÁSKÖZPONT VEZETŐJE 2014.09.21. 1 ITSZK 1.0 Fejlesztés még a feladatkört szabályozó kormányrendelet

Részletesebben

Infrastruktúra-fejlesztési stratégia

Infrastruktúra-fejlesztési stratégia A felsőoktatás minőségének javítása kiválósági központok fejlesztésére alapozva a Miskolci Egyetem stratégiai kutatási területein Infrastruktúra-fejlesztési stratégia Projekt Koordinációs Értekezlet 2011.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK A Tudományos Diákkör A Tudományos Diákköri munka Az Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács A kari Tudományos Diák

TARTALOMJEGYZÉK A Tudományos Diákkör A Tudományos Diákköri munka Az Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács A kari Tudományos Diák 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói követelményrendszer 12. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

AZ INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA (TÁMOP 3.4.2-B) Kern Zoltán Közoktatási szakértő Kern.zoltan@educatio.hu

AZ INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA (TÁMOP 3.4.2-B) Kern Zoltán Közoktatási szakértő Kern.zoltan@educatio.hu AZ INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA (TÁMOP 3.4.2-B) Kern Zoltán Közoktatási szakértő Kern.zoltan@educatio.hu Integrált (Elektronikus) Nyomonkövető Rendszer Miért használjuk? Hogyan használjuk?

Részletesebben

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület:

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: A referencia-intézményi szolgáltatói szerep ellátásához szükséges fejlesztéseket

Részletesebben

Szolgáltatás mérés/riportolás magas fokon Egy valós megoldás Pepsi berkekben

Szolgáltatás mérés/riportolás magas fokon Egy valós megoldás Pepsi berkekben Szolgáltatás mérés/riportolás magas fokon Egy valós megoldás Pepsi berkekben Mérő Gábor PepsiAmericas Kft Technikai szolgáltatási Vezető Hajdú Miklós ICON Számítástechnikai Rt Alkalmazás- és Rendszerfelügyeleti

Részletesebben

Az informatikai katasztrófa elhárítás menete

Az informatikai katasztrófa elhárítás menete Az informatikai katasztrófa elhárítás menete A katasztrófa elhárításáért felelős személyek meghatározása Cég vezetője (ügyvezető): A Cég vezetője a katasztrófa elhárítás első számú vezetője. Feladata:

Részletesebben

. Minoségpolitika, stratégia és minoségügyi eljárások. Programok indítása, követése és rendszeres belso értékelése. A hallgatók értékelése.

. Minoségpolitika, stratégia és minoségügyi eljárások. Programok indítása, követése és rendszeres belso értékelése. A hallgatók értékelése. . A SZOLNOKI FOISKOLA 2008. ÉVI MINOSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 1. A SZOLNOKIFOISKOLAMINOSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZERÉNEK2008. ÉVIFEJLESZTÉSI IRÁNYAI A Szolnoki Foiskola minoségfejlesztési tervének feladata, hogy

Részletesebben

Üzletmenet folytonosság menedzsment [BCM]

Üzletmenet folytonosság menedzsment [BCM] Üzletmenet folytonosság menedzsment [BCM] Üzletmenet folytonosság menedzsment Megfelelőség, kényszer? Felügyeleti előírások Belső előírások Külföldi tulajdonos előírásai Szabványok, sztenderdek, stb Tudatos

Részletesebben

A könyvtárak fejlesztési lehetőségei. a TÁMOP-ban és a TIOP-ban

A könyvtárak fejlesztési lehetőségei. a TÁMOP-ban és a TIOP-ban A könyvtárak fejlesztési lehetőségei a TÁMOP-ban és a TIOP-ban Oktatási és Kulturális Minisztérium Könyvtári Osztály A könyvtárak fejlesztési lehetőségei az EU támogatási rendszerében (2007-2013) Országos

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az EU projektmenedzser képzés a projektek sikeres előkészítésével, menedzselésével, végrehajtásával, és

Részletesebben

Társasági képzések az üzleti stratégia szolgálatában

Társasági képzések az üzleti stratégia szolgálatában Társasági képzések az üzleti stratégia szolgálatában Budapest, 2010. március 25. PSZE HR Szakmai nap Előadó: Kalocsai Katalin Oktatási Központ Alapok A humán n tőke t elemei képzettség végzett munkával

Részletesebben

Prof. Dr. Palotás Árpád Bence Projektvezető. 2. disszeminációs konferencia május 17.

Prof. Dr. Palotás Árpád Bence Projektvezető. 2. disszeminációs konferencia május 17. Prof. Dr. Palotás Árpád Bence Projektvezető 2. disszeminációs konferencia 2012. május 17. 1 Célkitűzés Átfogó cél: regionális tudáscentrum (koncepció) kiépítése 2013-ra. Jövőkép: nemzetközileg versenyképes

Részletesebben

A DFL SYSTEMS KFT. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA

A DFL SYSTEMS KFT. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA A DFL SYSTEMS KFT. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA 1. Általános rendelkezések 1.1 Az Informatikai Biztonsági Szabályzat (IBSZ) célja Szerződéses és leendő partnereink tájékoztatása a DFL Systems Kft.

Részletesebben

2013. szeptember 1. TÁMOP B Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. Működési Szabályzat a projekt megvalósítási folyamatára

2013. szeptember 1. TÁMOP B Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. Működési Szabályzat a projekt megvalósítási folyamatára TÁMOP-3.3.10.B-12-2013-0004 Működési Szabályzat a projekt megvalósítási folyamatára 2013. szeptember 1. 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg a projekt megvalósításában részt vevők feladat-

Részletesebben

Információ menedzsment

Információ menedzsment Információ menedzsment Szendrői Etelka Rendszer- és Szoftvertechnológiai Tanszék szendroi@witch.pmmf.hu Infrastruktúra-menedzsment Informatikai szolgáltatások menedzsmentje Konfigurációkezelés Gyorssegélyszolgálat

Részletesebben

Almáskert Napköziotthonos Óvoda

Almáskert Napköziotthonos Óvoda Almáskert Napköziotthonos Óvoda A FOLYAMATBA ÉPÍTETT, ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS (FEUVE) SZABÁLYZATA Hatályba lépés időpontja: 2006. május 1. Készítette: Kiss Róbertné óvodavezető I. Bevezetés

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MÓDOSÍTÁSOK JEGYZÉKE Módosította/felülvizsgálta (név, dátum) Változat száma Módosított oldalszám Jóváhagyta (név, dátum) Kibocsátás/érvénybe

Részletesebben

Budapesti Mûszaki Fõiskola Rejtõ Sándor Könnyûipari Mérnöki Kar Médiatechnológiai Intézet Nyomdaipari Tanszék. Karbantartás-szervezés a nyomdaiparban

Budapesti Mûszaki Fõiskola Rejtõ Sándor Könnyûipari Mérnöki Kar Médiatechnológiai Intézet Nyomdaipari Tanszék. Karbantartás-szervezés a nyomdaiparban Budapesti Mûszaki Fõiskola Rejtõ Sándor Könnyûipari Mérnöki Kar Médiatechnológiai Intézet Nyomdaipari Tanszék Karbantartás-szervezés a nyomdaiparban 6. előadás Karbantartás irányítási információs rendszer

Részletesebben

Vezetői számvitel / Controlling II. előadás. Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller

Vezetői számvitel / Controlling II. előadás. Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller Vezetői számvitel / Controlling II. előadás Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller I. A controlling rendszer kialakítását befolyásoló tényezők A controlling rendszer kialakítását

Részletesebben