Az Ön kézikönyve HTC TOUCH CRUISE (09)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Ön kézikönyve HTC TOUCH CRUISE (09) http://hu.yourpdfguides.com/dref/3022643"

Átírás

1 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató HTC TOUCH CRUISE (09). Megtalálja a választ minden kérdésre az HTC TOUCH CRUISE (09) a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági tanácsadás, méret, kiegészítők, stb). Részletes információt az oldal használatáról a Felhasználói Kézikönyvben talál. Használati utasítás HTC TOUCH CRUISE (09) Kezelési útmutató HTC TOUCH CRUISE (09) Használati útmutató HTC TOUCH CRUISE (09) Felhasználói kézikönyv HTC TOUCH CRUISE (09) Kezelési utasítás HTC TOUCH CRUISE (09) Az Ön kézikönyve HTC TOUCH CRUISE (09)

2 Kézikönyv absztrakt: SZELLEMI TULAJDONJOGRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ Copyright 009 HTC Corporation. Minden jog fenntartva. A HTC, a HTC logó, a HTC Innovation, az ExtUSB, a TouchFLO, a Touch Cruise, a HTC Footprints és a HTC Care a HTC Corporation védjegyei és/vagy szolgáltatásnevei. A Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Windows Server, Windows Mobile, Windows XP, Windows Vista, ActiveSync, Windows Mobile-eszközközpont, Internet Explorer, MSN, Hotmail, Windows Live, Outlook, Excel, PowerPoint, Word, OneNote és a Windows Media a Microsoft Corporation bejegyzett védjegyei vagy védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. A Bluetooth és a Bluetooth logó a Bluetooth SIG, Inc. védjegyei. A Java, JME és más Java-alapú szolgáltatások a Sun Microsystems, Inc. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban. Copyright 008, Adobe Systems Incorporated. Minden jog fenntartva. A microsd az SD Card Association védjegye. Opera Mobile az Opera Software ASA-tól. Copyright Opera Software ASA. Minden jog fenntartva. A Google, Google Maps és YouTube a Google, Inc. védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban. Copyright 008, Esmertec AG. Minden jog fenntartva. Copyright , ArcSoft, Inc. és licenszeli. Minden jog fenntartva. Az ArcSoft és az ArcSoft logó az ArcSoft, Inc. bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. Copyright , Ilium Software, Inc. Minden jog fenntartva. A QUALCOMM Incorporated engedélyével az alábbi szabadalmak figyelembe vételével: 4,901,07 5,490,165 5,056,109 5,504,77 5,101,501 5,778,8 5,506,865 5,109,90 5,511,07 5,8,054 5,55,9 5,710,784 5,67,61 5,544,196 5,67,6 5,568,48 5,7,8 5,659,569 5,600,754 5,414,796 5,657,40 5,416, TomTom International BV, The Netherlands. A TomTomTM és a,,két kéz" logó a TomTom International B. V által birtokolt védjegy alkalmazások vagy bejegyzett védjegyek közé tartoznak. A TomTom végfelhasználói licenszmegállapodás vonatkozik a TomTom szoftverre. A szoftverekre vonatkozó végfelhasználói licenszmegállapodást kizárólag a www. tomtom.com/ legal oldalon érheti el. Minden egyéb itt megemlített más vállalat-, termék- és szolgáltatásnév a vonatkozó tulajdonos védjegye, bejegyzett védjegye vagy szolgáltatásneve. A HTC nem vállal felelsséget a jelen dokumentumban szerepl technikai és szerkesztési hibákért, hiányosságokért, valamint a dokumentum használatából fakadó, elre nem látható vagy következményes károkért. A dokumentumban szerepl információk átadása a jelenlegi formájukban történik, garanciavállalás nélkül. Az információk elzetes értesítés nélkül módosulhatnak. A HTC fenntartja magának a jogot, hogy elzetes értesítés nélkül bármikor felülvizsgálhassa a dokumentum tartalmát. 4 A HTC elzetes írásos engedélye nélkül sem részlegesen, sem egészében nem fordítható le más nyelvre, nem reprodukálható és nem továbbítható, semmilyen formában és semmilyen eszközzel, egyaránt ideértve az elektronikus és a mechanikus eszközöket, többek közt a fénymásolást, illetve az adatbázisban való rögzítést és tárolást. Felelsséget elhárító nyilatkozatok ÖN MINDEN IDJÁRÁSI INFORMÁCIÓT, ADATOT ÉS DOKUMENTÁCIÓT A JELENLEGI FORMÁJÁBAN KAP MEG, EZEKRE A HTC SEMMILYEN GARANCIÁT VAGY TECHNIKAI TÁMOGATÁST NEM VÁLLAL. A HTC ÉS LEÁNYVÁLLALATAI A JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT MAXIMÁLIS MÉRTÉKBEN kifejezetten elhárítanak minden kifejezett vagy hallgatólagos kijelentést és garanciavállalást, fakadjon az jogszabályból vagy egyéb módon, amely az idjárási információkkal, az adatokkal, a dokumentációval vagy bármely egyéb termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatos, ideértve többek közt, de nem kizárólagosan az értékesíthetségre, az adott célra való alkalmasságra, a jogsértéstl való mentességre, a minségre, a pontosságra, a teljességre, a hatékonyságra, a megbízhatóságra és a hasznosságra vonatkozó kifejezett vagy hallgatólagos garanciavállalást, az idjárási információk, az adatok és/vagy a dokumentáció hibamentességéért való garanciavállalást, valamint az üzletmenetbl és a teljesítés menetébl fakadó hallgatólagos garanciavállalást. Továbbá, a fentiek korlátozása nélkül, a HTC és partnerei nem tehetk felelssé azért, ha Ön helytelenül használja fel az idjárási információkat, az adatokat és/vagy a dokumentációt, valamint nem tehetk felelssé az ilyen felhasználás következményeiért. A HTC és partnerei sem kifejezetten, sem hallgatólagosan nem állítják, nem szavatolják és nem garantálják, hogy az idjárás a jelentésekben, az eljelzésekben vagy az adatok és az információk által jelzett, leírt vagy szimbolizált módon alakult vagy fog alakulni, továbbá semmilyen személy, egyéb entitás vagy együttmköd vagy nem együttmköd fél felé nem vállalnak felelsséget vagy kötelezettséget az idjárási információk ellentmondásosságáért, pontatlanságáért vagy hiányosságáért, illetve az elre jelzett, leírt vagy jelentett események múlt-, jelen- vagy jövbeli bekövetkezéséért. Az Ön kézikönyve HTC TOUCH CRUISE (09)

3 A FENTIEK ÁLTALÁNOS 5 ÉRVÉNYÉNEK KORLÁTOZÁSA NÉLKÜL ÖN TUDOMÁSUL VESZI, HOGY AZ IDJÁRÁSI INFORMÁCIÓK, AZ ADATOK ÉS/VAGY A DOKUMENTÁCIÓK PONTATLANOK LEHETNEK, ÉS ÖNNEK KÖTELESSÉGE MINDEN A HÉTKÖZNAPOK SORÁN ELVÁRHATÓ ÓVINTÉZKEDÉST MEGTENNI AZ IDJÁRÁSI INFORMÁCIÓK, AZ ADATOK ÉS A DOKUMENTÁCIÓ FELHASZNÁLÁSA SORÁN. A károkra vonatkozó korlátozások A HTC ÉS BESZÁLLÍTÓI A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT MAXIMÁLIS MÉRTÉKIG ELHÁRÍTANAK MINDEN OLYAN, A FELHASZNÁLÓVAL VAGY HARMADIK FÉLLEL SZEMBENI FELELSSÉGVÁLLALÁST, AMELY TETSZLEGES KÖZVETETT, KÜLÖNLEGES, KÖVETKEZMÉNYES, BALESETKÉNT BEKÖVETKEZ VAGY JOGI JELLEG, SZERZDÉS KERETEIN BELÜL VAGY KÍVÜL BEKÖVETKEZ, A KÖTELEZETTSÉGEK BETARTÁSÁBÓL VAGY BE NEM TARTÁSÁBÓL, AZ IDJÁRÁSI INFORMÁCIÓK, AZ ADATOK VAGY A DOKUMENTÁCIÓ FELHASZNÁLÁSÁBÓL FAKADÓ VAGY AMIATT BEKÖVETKEZ KÁRRAL KAPCSOLATOS, IDEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN A SÉRÜLÉSEKKEL, A BEVÉTELKIESÉSSEL, A JÓ HÍRNÉV ELVESZTÉSÉVEL, AZ ÜZLETI LEHETSÉGEK ELVESZTÉSÉVEL, AZ ADATVESZTÉSSEL ÉS/VAGY A NYERESÉG ELVESZTÉSÉVEL ÖSSZEFÜGG KÁROKAT, MÉG AKKOR IS, HA EZEK A KÁROK ELRE LÁTHATÓK VOLTAK. Fontos egészségvédelmi és biztonsági óvintézkedések A termék használata során az esetleges jogi vagy egyéb jelleg károk elkerülése érdekében be kell tartani az alábbi biztonsági szabályokat. rizze meg és tartsa be a termékkel kapcsolatos összes biztonsági és használati útmutatást. Gondosan tanulmányozza a termékhez mellékelt használati útmutatóban szerepl összes figyelmeztetést. A személyi sérülések, az áramütés, a tzveszély és a készülékeket érint károk kockázatának csökkentése érdekében kövesse az alábbi óvintézkedéseket. 6 AZ ELEKTROMOSSÁGGAL KAPCSOLATOS ÓVINTÉZKEDÉSEK A készülék áramellátására kizárólag hozzá illeszked akkumulátort és tápegységet szabad használni. Minden egyéb használat veszélyes lehet, és semmissé teheti a termékre adott jóváhagyásokat. A FÖLDELÉSSEL KAPCSOLATOS BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK VIGYÁZAT: Ha nem megfelelen földelt eszközhöz csatlakoztatja a készüléket, akkor elfordulhat, hogy a készüléket áramütés éri. A készülékhez USB-kábel tartozik, amellyel asztali vagy hordozható számítógéphez csatlakoztatható. Mieltt csatlakoztatná ezt a készüléket a számítógéphez, gyzdjön meg arról, hogy a számítógép megfelel földeléssel van ellátva. Az asztali vagy hordozható számítógép tápkábele tartalmaz egy földelszálat, a kábel dugóján pedig található egy földelérintkez. A dugót hozzá ill aljzatba kell csatlakoztatni, amely megfelelen van felszerelve, és eshoz. 8 Ügyeljen arra, hogy a kiszivárgó folyadék ne kerüljön szembe. Ha ez mégis megtörténik, a szemet NEM SZABAD dörzsölni; azonnal öblítse ki tiszta vízzel, és haladéktalanul forduljon orvoshoz. A szivárgó akkumulátort tartsa távol a tztl, mert begyulladhat vagy felrobbanhat. A KÖZVETLEN NAPSÜTÉSSEL KAPCSOLATOS BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK Óvja a készüléket a nedvességtl és a különösen alacsony vagy magas hmérséklettl. Ne hagyja a készüléket vagy a hozzá tartozó akkumulátort gépkocsiban vagy olyan helyen, ahol a hmérséklet meghaladhatja a 60 Cot; például gépkocsi mszerfalán, ablakpárkányon vagy olyan ablak mögött, ahol közvetlen napsütés, illetve huzamosabb ideig ers ultraibolya sugárzás érheti. Ilyen körülmények között károsodhat a készülék, túlmelegedhet az akkumulátor, és a gépkocsi is veszélybe kerülhet. A HALLÁSKÁROSODÁS ELKERÜLÉSE VIGYÁZAT: Ha huzamosabb ideig nagy hangervel használja a fejhallgatót vagy a fülhallgatót, akkor tartósan károsodhat a hallása. MEGJEGYZÉS: Franciaországban, a készülékhez tartozó alábbi fejhallgatók és fülhallgatók a szükséges tesztek során megfeleltek a vonatkozó NF EN 501:000 és/vagy NF EN 50-:00 szabvány által meghatározott, a hangnyomásra vonatkozó elírásoknak, ahogy azt az L. 5-1 francia rendelkezés megköveteli. Fülhallgató, gyártja a HTC, HS S00 modell. REPÜLÉSBIZTONSÁG Elfordulhat, hogy a készülék interferenciába lép a repülgépek navigációs rendszerével és kommunikációs hálózatával, ezért a legtöbb országban a jogszabályok tiltják a készülék telefon funkciójának használatát a repülgépek fedélzetén. Ha a készüléket repülgép fedélzetén szeretné használni, akkor Repülés üzemmódra váltva ne feledje el kikapcsolni a telefon funkciót. Az Ön kézikönyve HTC TOUCH CRUISE (09)

4 9 A KÖRNYEZETTEL KAPCSOLATOS ÓVINTÉZKEDÉSEK Ne használja a készüléket üzemanyagtölt állomáson, üzemanyagraktárban, vegyi üzemben vagy robbantási területen, robbanásveszélyes levegj helyen, például üzemanyagtöltésre vagy -tárolásra használt területen, hajó fedélközében, üzemanyag vagy vegyi anyag tárolására vagy szállítására használt létesítményben, továbbá olyan helyen, ahol a leveg vegyi anyagot vagy részecskéket, például gabonaport, fémport vagy egyéb port tartalmaz. Az ilyen helyeken a szikrák robbanást vagy tüzet okozhatnak, amely személyi sérüléshez vagy akár halálesethez is vezethet. ROBBANÁSVESZÉLYES LEVEGJ TERÜLETEK Ha robbanásveszélyes levegj vagy gyúlékony anyagok tárolására használt helyen tartózkodik, akkor kapcsolja ki a készüléket, és vegye figyelembe az adott helyen feltüntetett jelzéseket és utasításokat. Az ilyen helyeken a szikrák robbanást vagy tüzet okozhatnak, amely személyi sérüléshez vagy akár halálesethez is vezethet. Lehetleg kerülje a készülék használatát azokon a helyeken, ahol üzemanyag kezelése folyik, például a szervizekben és a benzinkutakon, továbbá vegye figyelembe, hogy az üzemanyagraktárakban, a vegyi üzemekben és a robbantási területeken milyen elírások vonatkoznak a rádiós készülékek használatára. A robbanásveszélyes levegj helyeket a legtöbbször, de nem minden esetben, jelöléssel látják el. Ilyen helynek számítanak például az üzemanyagtölt állomások, a hajók fedélköze, az üzemanyagok vagy vegyi anyagok tárolására vagy szállítására használt létesítmények, illetve azok a helyek, ahol a leveg vegyi anyagokat vagy részecskéket, például gabonaport, fémport vagy egyéb port tartalmaz. UTAZÁSI BIZTONSÁG Mozgásban lév járm vezetje kézben tartott készülékkel vészhelyzet kivételével nem vehet igénybe telefonos szolgáltatást. Egyes országokban helyettesít jelleggel engedélyezve van a kihangosító eszközök használata. A RÁDIÓFREKVENCIÁS SUGÁRTERHELÉSSEL KAPCSOLATOS ÓVINTÉZKEDÉSEK Lehetleg ne használja a telefont fémbl készült szerkezet közelében (például épület acélváza mellett). 10 Lehetleg ne használja a készüléket ers elektromágneses forrás közelében, például mikrohullámú süt, hangszóró, tévé- vagy rádiókészülék mellett. Kizárólag eredeti, a gyártó által jóváhagyott vagy fémet nem tartalmazó tartozékokat használjon. A gyártó által jóvá nem nagyobb tartozékok használata a rádiófrekvenciás eredet sugárterhelésre vonatkozó szabályok megszegését okozhatja, ezért az ilyen tartozékok használatát kerülni kell. INTERFERENCIA A GYÓGYÁSZATI KÉSZÜLÉKEKKEL A készülék hibás mködést idézhet el a gyógyászati készülékekben. A legtöbb kórház és klinika területén tilos a készülék használata. Ha egyéb személyi gyógyászati készüléket használ, akkor egyeztesse a gyártóval, hogy a készülék megfelel árnyékolással rendelkezik-e a rádiófrekvenciás sugárzással szemben. A kezelorvosa valószínleg segítségére lehet a megfelel információk beszerzésében. Az egészségügyi intézmények területén, ha bármilyen módon erre szólítják fel, KAPCSOLJA KI a telefont. A kórházak és az egyéb egészségügyi intézmények a rádiófrekvenciás sugárzásra érzékeny készülékeket is használhatnak. HALLÓKÉSZÜLÉKEK A digitális vezeték nélküli telefonok egy része interferál bizonyos hallókészülékekkel. Ha ilyen jelleg interferenciát tapasztal, akkor a szolgáltató vagy az ügyfélszolgálat segítségével keressen más megoldást. NEMIONIZÁLÓ SUGÁRZÁS A készülék bels antennával van ellátva. A sugárzási teljesítmény és az interferenciák elleni védelem optimális szinten tartása érdekében a készüléket normál használati helyzetben kell mködtetni. Az egyéb mobil rádiós átviteli készülékekhez hasonlóan ebben az esetben is érvényes, hogy a készülék kielégít mködése és a használó biztonsága érdekében ügyelni kell arra, hogy a készülék mködtetése közben az emberi test semelyik része ne kerüljön túlságosan közel az antennához. 11 Kizárólag a beépített antennát használja. A nem engedélyezett vagy módosított antennák használata hátrányosan befolyásolhatja a hívásminséget, károsíthatja a telefont, ronthatja a teljesítményt, az ajánlott értékeket meghaladó SARszint kialakulásához vezethet, továbbá az adott országban érvényes szabályok megszegését okozhatja. Az Ön kézikönyve HTC TOUCH CRUISE (09)

5 telefon HASZNÁLATA közben kerülje az antenna környékével való érintkezést, ezzel az antenna optimális mködését és az akkumulátoros üzemid meghosszabbítását is elsegíti. Az antenna helye 1 Általános óvintézkedések Kerülje túlzott nyomás kifejtését a készülékre Ne fejtsen ki túlzott nyomást a képernyre és a készülékre, mert ez károsíthatja azokat, illetve vegye ki a készüléket a nadrágzsebbl, mieltt leülne. Ajánlott a készüléket védtartóban tárolni, az érintképerny mködtetéséhez pedig csak az érintceruzát vagy az ujjait célszer használni. A nem megfelel kezelés miatt megrepedt képernyre nem terjed ki a garancia. A készülék felmelegszik tartós használat után Amikor a készüléket hosszabb ideig használja, például amikor telefonon beszél, az akkumulátort tölti, vagy a webet böngészi, a készülék felmelegedhet. A legtöbb esetben, ez az állapot normálisnak mondható és nem a készülék hibáját jelzi. Tartsa tiszteletben a javítási jelzéseket Hacsak a használati vagy a javítási útmutatóban ilyen utalást nem talál, ne próbálja maga javítani a készüléket. A készülék belsejében lév alkatrészek javítását erre felhatalmazott technikusnak vagy szakszerviznek kell végeznie. Javítást igényl sérülés esetén Válassza le a készüléket az elektromos aljzatról, majd forduljon felhatalmazott technikushoz vagy szakszervizhez, ha a következk valamelyike történik: Folyadék került vagy valamilyen tárgy esett a készülékbe. A készüléket es vagy víz érte. A készülék leesett vagy megsérült. Egyértelmen túlmelegedésre utaló jelek mutatkoznak. A használati útmutatás követése ellenére a készülék nem a megszokott vagy elvárható módon mködik. Kerülje a forró területeket Ne tegye a készüléket hforrás, például fttest, ftnyílás, kályha, illetve egyéb olyan készülék közelébe, amely ht termel (ilyenek például az ersítk). 1 Kerülje a párás területeket Soha ne használja a készüléket párás helyen. Ne használja a készüléket, ha a környezeti hmérsékletben nagyságrendi változás állt be Ha a korábbitól jelentsen eltér hmérséklet és/vagy páratartalmú helyre viszi a készüléket, akkor elfordulhat, hogy pára csapódik le a készülék belsejében. A készülék sérülésének elkerülése érdekében a készülék használata eltt hagyjon elegend idt a nedvesség elpárolgására. FIGYELEM: Ha alacsony hmérséklet helyrl melegebb környezetbe, illetve meleg helyrl hidegre viszi a készüléket, akkor a bekapcsolása eltt hagyjon idt arra, hogy a készülék felvegye a környezet hmérsékletét. Ne nyomjon semmilyen tárgyat a készülékbe Soha ne nyomjon semmilyen tárgyat a készülék foglalataiba és egyéb nyílásaiba. A nyílások a készülék szellzését segítik. A nyílásokat nem szabad elfedni, illetve egyéb módon sem szabad akadályozni a leveg mozgását. Rögzítési tartozékok Ne használja a készüléket instabil asztalon, kocsin, talapzaton, állványon vagy konzolon. A készülék rögzítését mindig a gyártó útmutatása szerint, a gyártó által ajánlott rögzítési tartozékkal kell végezni. Kerülje az instabil rögzítést Ne tegye a készüléket instabil talpra. Csak jóváhagyott tartozékokkal használja a készüléket A készüléket csak az erre a célra megfelel személyi számítógépekkel és tartozékokkal szabad összekötni és használni. A hanger módosítása Fejhallgató vagy egyéb hangeszköz használata eltt csökkentse a hangert. Tisztítás Húzza ki a fali aljzatból a készüléket, mieltt megkezdené a tisztítását. Ne használjon tisztítófolyadékot vagy hajtógázos tisztítószert. A tisztításra nedves kendt alkalmazzon, de SOHA ne használjon vizet az LCD kijelz tisztítására. 14 Tartalom 1. fejezet Az els lépések 1.1 A Touch Phone és tartozékainak ismertetése Felülnézet.. 6 Bal panel

6 6 Jobb panel.6 Elölnézet....7 Hátulnézet...

7 ..8 Alulnézet....8 Tartozékok A SIM-kártya, az akkumulátor és a tárolókártya behelyezése.. 30 SIM-kártya

8 .1 Akkumulátor Tárolókártya Akkumulátor feltöltése...

9 A szíjtartó használata Az autós tartó használata. 37 Szerelje össze az autós tartót....7 Rögzítse az autós tartót az autóban Helyezze a készüléket a tartóba..

10 ...8 Távolítsa el a készüléket a tartóból. Az Ön kézikönyve HTC TOUCH CRUISE (09)

11 Indítás.. 40 A készülék be- és kikapcsolása Az adatkapcsolat beállításának automatikus konfigurálása.. 40 Használaton kívül átkapcsolás Alvó mód

12 Navigálás a készülékben.. 42 Ujjegyes érintéssel Érintceruza... 4 Navigációs kerék

13 Kezdképerny Állapotjelz ikonok Start menü Gyorsmenü..

14 A hanger beállítása A készülék csatlakoztatása számítógépre fejezet A telefonos funkciók használata 2.1 A Telefon képerny A PIN-kód beírása Hívás kezdeményezése..

15 Hívás kezdeményezése a Telefon képernyrl...57 Hívás kezdeményezése a Névjegyek Hívás kezdeményezése a TouchFLO Kezdképernyrl A készülék beállítása úgy, hogy rezgéssel jelezze, ha a hívásra válaszolt a másik fél Segélyhívás kezdeményezése.

16 ...60 Nemzetközi hívás kezdeményezése.. 60 A hangposta felhívása Hívás fogadása és befejezése Bejöv hívás fogadása vagy visszautasítása.

17 .60 Hívásfunkciók A nem fogadott hívások ellenrzése Híváslista Gyorstárcsázás...

18 A telefon funkció be és kikapcsolása Bluetooth SIM-elérés beállítása autós készlet telefonhoz A TouchFLOTM névjegye A TouchFLO Kezdképerny használata fejezet TouchFLOTM Otthoni Személy..

19 ...7 Üzenetek Levél..

20 .76 Footprints Internet.. 80 Fényképek és videók.80 Zene...

21 ...8 Idjárás..84 Térképes keresés (országonként elérhet) Beállítások...

22 ..87 Programok Ujjmozdulatok Görgetés ujjal...

23 ..90 Nagyítás ujjal Pásztázás ujjal fejezet Szöveg bevitele Beviteli mód választása A Teljes QWERTY használata...

24 A Kompakt QWERTY használata A Telefon billentyzet használata.. 97 A Több gombnyomásos üzemmód és a T9-mód használata. 98 Több gombnyomásos üzemmód T9-mód.

25 .98 Numerikus- és szimbólum-mód A Gyorsíró jelek használata. 101 A Betfelismerés használata A Kézírás-felismerés használata fejezet Információk szinkronizálása a számítógéppel 5.1 A szinkronizálásról

26 Szinkronizálási lehetségek A Windows Mobile Eszközközpont telepítése Windows Vista rendszerre A szinkronizálási beállítások megadása a Windows Mobile-eszközközpont A Windows Mobile-eszközközpont használata Az ActiveSync telepítése Windows XP rendszerre Az ActiveSync telepítése..

27 A szinkronizálás beállítása az ActiveSync alkalmazásban Összehangolás a számítógéppel Szinkronizálás elindítása és megállítása A szinkronizált információk kiválasztása A szinkronizálási hibák elhárítása Szinkronizálás Bluetooth-on keresztül Zene és videó összehangolása...

28 Üzenetkezel Szöveges üzenetek Új szöveges üzenet létrehozása Szöveges üzenet írása és küldése

29 Szöveges üzenetek kezelése MMS MMS-beállítások módosítása MMS-üzenet összeállítása és küldése.. 1 Az MMS-üzenetek megjelenítése és megválaszolása...

30 Az fiókok típusai A készülék beállítása az Outlook levelezés szinkronizálására a számítógéppel fiók megadása fejezet Üzenetkezelés beállítási varázsló...

31 .128 Internetes fiók beállítása Saját domainhez tartozó beállítása Elektronikus levelezés Új készítése létrehozása és küldése..

32 1 A Beérkezett üzenetek lista szrése 1 Üzenetek megjelenítése és megválaszolása ek szinkronizálása.. 16 Az beállítások testreszabása fejezet A vállalati ek és az értekezlet-összehívások kezelése Összehangolás az Exchange kiszolgálóval..

33 Exchange kiszolgálóval létesített kapcsolat beállítása Szinkronizálás elindítása A vállalati ek kezelése Automatikus szinkronizálás a Direct Push szolgáltatás segítségével.. 14 Ütemezett szinkronizálás Azonnali letöltés a Fetch Mail szolgáltatással...

34 keresése az Exchange kiszolgálón Az üzenetek megjelölése A házon kívüliség automatikus jelzése Értekezlet-összehívások kezelése Névjegy keresése a vállalati címtárban..

35 Internet-elérési lehetségek Wi-Fi GPRS/G Telefonos kapcsolat.

36 Az adatkapcsolat indítása. Az Ön kézikönyve HTC TOUCH CRUISE (09)

37 fejezet Internet Opera MobileTM használata Weboldal megjelenítése Weboldal nagyítása és kicsinyítése Az Opera Mobile menü.

38 A YouTubeTM használata Böngészés a videók között Videó megtekintése Könyvjelzk..

39 Elzmények A Adatfolyam használata A Windows LiveTM használata A Windows LiveTM beállítása

40 175 A Windows LiveTM felület Windows LiveTM Messenger Messenger indítása és bejelentkezés Windows LiveTM partner felvétele A készülék használata modemként (Internet-megosztás)...

41 RSS Hub használata Elfizetés hírcsatornára és azok rendezése Címsorok megtekintése és rendezése Hírek összefoglalásának megtekintése fejezet Bluetooth Bluetooth üzemmódok...

42 Bluetooth partnerségek Bluetooth kihangosító vagy sztereó headset csatlakoztatása Az alapértelmezett esetben csatlakoztatott Bluetooth készülék beállítása Információ sugárzása Bluetooth-kapcsolaton keresztül Bluetooth Explorer és Bluetooth fájlmegosztás Fájlok nyomtatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül fejezet Helyek keresése és tárolása 10.1 Útmutatás és elkészületek a GPS használatához Mholdas adatok letöltése a QuickGPS alkalmazással Letöltési beállítások

43 HTC FootprintsTM Footprint létrehozása.. 05 Látogatott helyek megkeresése.. 08 Footprint szerkesztése...

44 .. 10 A footprintek exportálása és importálása GoogleTM Térkép (Országonként elérhet) A Google Térkép képerny Hely keresése.

45 A TomTom NAVIGATOR használata Az els használat. 15 Navigációs nézet. 17 Fmenü...

46 Cél kiválasztása Kedvencek... Erdekes pont (EP)...

47 . Útvonal készítése Térkép használata... 5 GPS vezérlk... 6 Preferenciák.

48 Hely beállítások Assisted GPS Elhelyezkedési szolgáltatás NaviPanel..

49 . 231 A NaviPanel beállítása fejezet Multimédiás szolgáltatások 11.1 Fényképek és videók készítése Felvételi módok... 4 Fényképek és videók készítése

50 ... 6 A kijelzn látható kezelszervek és állapotjelzk Menüpanel.. 9 Nagyítás A Visszajátszás képerny..

51 ... 4 Speciális beállítások Fényképek és videók megtekintése az Album használatával Az Album elindítása Válasszon egy megtekintend fényképet vagy videót Kép megtekintése..

52 .. 49 Videó lejátszása... 5 Az Album bezárása A Windows Media Player Mobile használata A kezelszervek ismertetése...

53 . 54 A képernyk és a menük ismertetése Video- és audiofájlok szinkronizálása Médiafájl lejátszása. 57 Lejátszási listák

54 58 Hibaelhárítás Az Hangkezel használata Listák Zene beállítása csenghangként..

55 Az Audió Booster használata Hozzáférés a készülékre telepített programokhoz Programok hozzáadása vagy eltávolítása Adobe Reader LE fejezet Programok Naptár..

56 . 268 Találkozó létrehozása A találkozók megjelenítése Találkozó küldése Névjegyek

57 Új névjegy hozzáadása Névjegyek rendszerezése és keresés A névjegyekben tárolt információk megosztása Kommunikációkezel Microsoft Office Mobile

58 Megjegyzések Java MIDletek/MIDletcsomagok telepítése és indítása A MIDletek és MIDletcsomagok kezelése A SIM kezel

59 Feladatok Hangrögzít Hangtárcsázás ZIP

60 fejezet A készülék kezelése 13.1 Fájlok másolása és kezelése A készülék beállítása Személyes fül Rendszer fül

61 97 Kapcsolatok fül Alapszint beállítások módosítása. 301 Dátum és id Területi beállítások.

62 . 01 A kijelz beállításai Eszköznév Csengési beállítások...

63 . 0 Ébresztk és értesítések Telefonos szolgáltatások A Csatlakozás beállítása varázslóhasználata Feladatkezel használata A készülék védelme.

64 309 A SIM-kártya védelme PIN-kóddal A készülék védelme jelszóval.. 10 Fájlok titkosítása a tárolókártyán Memóriakezelés A készülék újraindítása.

65 Szoftveres újraindítás.. 1 Hardveres újraindítás Háttértároló törlése

66 9 Windows Update Tanácsok az akkumulátor kíméléséhez Függelék A.1 Specifikációk A. 2 Jogszabályi nyilatkozatok Tárgymutató fejezet Az els lépések 1. Az Ön kézikönyve HTC TOUCH CRUISE (09)

67 1 A Touch Phone és tartozékainak ismertetése 1.2 A SIM-kártya, az akkumulátor és a tárolókártya behelyezése 1.3 Akkumulátor feltöltése 1.4 A szíjtartó használata 1.5 Az autós tartó használata 1.6 Indítás 1. 7 Navigálás a készülékben 1.8 Kezdképerny 1.9 Állapotjelz ikonok 1.10 Start menü 1.11 Gyorsmenü A hanger beállítása 1.13 A készülék csatlakoztatása számítógépre 6 Az els lépések 1.1 A Touch Phone és tartozékainak ismertetése Felülnézet BEKAPCSOLÓ gomb Lenyomásával ideiglenesen kikapcsolható a kijelz. Ha ki szeretné kapcsolni a készüléket, akkor körülbelül 5 másodpercig tartsa lenyomva a gombot. További információ a jelen fejezet,,indítás" cím szakaszában található. Bal panel HANGER FEL Beszélgetés vagy zenelejátszás közben nyomja meg itt, ha növelni szeretné a hangert. HANGER LE Beszélgetés vagy zenelejátszás közben nyomja meg itt, ha csökkenteni szeretné a hangert. Jobb panel Érintceruza (További részletek a jelen fejezet,,érintceruza" cím részében találhatók.) Az els lépések 7 Elölnézet Értesítési LED * Ld. az alábbi leírást. Fülhallgató A telefonhívások hangját szólaltatja meg. GPS Nyomja meg a GPS navigációs szoftver indításához. További részletek a 10. fejezetben találhatók. HÍVÁS/KÜLDÉS A bejöv hívások fogadására és a számok tárcsázására használható. Hívás közben nyomja meg és tartsa nyomva, hogy ki- vagy bekapcsolja a kihangosítót. Tartsa lenyomva a Hangvezérelt gyorstárcsázás használatához. (További részleteket a 1. fejezetben talál.) 4-OPCIÓS NAVIGÁCIÓS KERÉK ENTER gombbal Forgassa a kereket, vagy nyomja meg ezt a többirányú vezérlt felfelé, lefelé, balra vagy jobbra, hogy léptethessen a menük vagy programutasítások között; a kiválasztást a középs gombbal végezze. Egyes programokban, mint pl. a Kamera és Opera Mobile, forgassa a kereket a kicsinyítéshez és nagyításhoz. FOOTPRINTS Nyomja meg a Footprints indításához. További részletek a 10. fejezetben találhatók. VÉGE gomb A folyamatban lév hívás befejezésére vagy a Kezdképernyre történ visszalépésre alkalmas. Nyomja meg és tartsa nyomva a készülék lezárásához. (A Vége gomb testreszabásához érintse meg a Start > Settings (Beállítások) > Személyes fülön a > Gombok > Vége gomb fület). Érintképerny * A LED jelzései: Zöld villogással jelzi az új SMS, MMS vagy érkezését, a nem fogadott hívást vagy az emlékeztett. Zölden ég, ha a készülék a tápkábelre vagy számítógépre csatlakozik, és az akkumulátor feltöltdött. Borostyánszínen ég, ha az akkumulátor töltdik. Borostyánszínen villog, ha az akkumulátor szintje 10% alá csökken. 8 Az els lépések Hátulnézet Hangszóró 3,2 megapixeles kamera További részletek a,,fénykép és videó készítése" részben találhatók az fejezetben11. Hátlap Alulnézet Szíjtartó További részletek a jelen fejezet,,a szíjtartó használata" cím részben találhatók. Mikrofon Szinkronizálási csatlakozó/fülhallgató csatlakozója A mellékelt USB-kábellel szinkronizálhatja a készüléken lév adatokat, a hálózati adaptert csatlakoztatva pedig újratöltheti az akkumulátort. A mellékelt USB-s sztereó headset csatlakoztatásával a készülék kézbevétele nélkül bonyolíthat hívásokat és hallgathat zenét. Az els lépések 9 Tartozékok A termékhez a következ elemek és kiegészítk tartoznak: Akkumulátor Elektromos adapter Képernyvéd Sztereó headset USB szinkronizáló-kábel Táska Autós tartó Autós tölt 1 Gb microsd kártya (elre feltöltött térkép tartalommal az árukapcsolt GPS szoftverhez) Az els lépések útmutató Az els lépések és Alkalmazások lemezek 0 Az els lépések 1.2 A SIM-kártya, az akkumulátor és a tárolókártya behelyezése A SIM-kártya, az akkumulátor és a tárolókártya behelyezése eltt el kell távolítania a hátlapot. Emellett gyzdjön meg róla, hogy ki van-e kapcsolva a készülék a SIMkártya és az akkumulátor behelyezése vagy cseréje eltt. A hátlap eltávolítása 1. Gyzdjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva. 2. Tartsa a készüléket biztosan, az elejével lefelé. 3. A hüvelyk- vagy mutatóujjával emelje fel a hátlap alját. A hátlap visszahelyezése 1. Elször a hátlap fels részét rögzítse úgy, hogy beilleszti a készülék hátuljának legtetején található két nyílásba. Az Ön kézikönyve HTC TOUCH CRUISE (09)

68 2. Nyomja lefelé a hátlap lsó részét, hogy a helyére pattanjon. A hátlap akkor van a helyén, ha egy kattanást hall. 2 1 Az els lépések 1 SIM-kártya A SIMkártya tartalmazza az Ön telefonszámát, a szolgáltatással kapcsolatos adatokat, valamint a kártyán található a telefonkönyv és az üzenetek tárolására szolgáló memória is. A készülék az 1,8 V-os és a V-os SIM-kártyákat egyaránt támogatja. Megjegyzés Egyes régebbi SIM-kártyák nem használhatók a készülékkel. Lehetséges, hogy kérnie kell a szolgáltatótól a SIM-kártya cseréjét. Elfordulhat, hogy a szolgáltatás díjfizetés ellenében vehet igénybe. Levágott sarok A SIM-kártya behelyezése 1. Gyzdjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva. 2. Keresse meg a SIM-kártya nyílását, majd illessze be a SIM-kártyát aranyszín érintkezivel lefele, levágott sarkával a nyílásból kifele állítva. 3. Csúsztassa be a SIM-kártyát teljesen a nyílásba. RESET A SIM-kártya eltávolítása 1. Távolítsa el az akkumulátort, ha az már a készülékben van. 2. A készülék tetejéhez közeli nyílásból részlegesen nyomja ki a SIM-kártyát az érintceruzával. 3. Csúsztassa ki a SIM-kártya többi részét is az ujjával a SIM-kártya nyílásból. RESET Az els lépések Akkumulátor A készülékben tölthet lítium-ion akkumulátor található, és a készüléket csak a gyártó által meghatározott eredeti akkumulátorral és tartozékokkal való üzemelésre tervezték Az akkumulátor teljesítménye sok tényezn múlik, beleértve a hálózati konfigurációt, a jelersséget, a használt tulajdonságokat vagy beállításokat, a környezeti hmérsékletet és a készülék használati módját, stb. A várható akkumulátoros üzemid (közelít értékek): Készenléti id: Akár 330 óra GSM hálózat használata esetén Akár 400 óra WCDMA tartalom lejátszásakor Beszélgetési id: Akár 400 perc GSM hálózat használata esetén Akár 375 perc WCDMA tartalom lejátszásakor Az akkumulátor élettartama a hálózat és a telefon használatán múlik. A tzveszély és az égési sérülések kockázatának csökkentése érdekében: Ne próbálja felnyitni, szétszerelni vagy javítani az akkumulátort. Ne törje össze és ne szúrja fel az akkumulátort, ne zárja rövidre az érintkezit, valamint ne dobja tzbe vagy vízbe. Ne tegye ki az akkumulátort 60oC (140oF) feletti hmérsékletnek. Az akkumulátort kizárólag ehhez a termékhez készült másik akkumulátorra cserélje. A használt akkumulátorok újrahasznosítása és hulladékként való kezelése során kövesse a lakhelyén érvényes elírásokat. Megjegyzés Figyelem! Az els lépések Az akkumulátor behelyezése 1. Illessze az akkumulátor szemmel is látható rézérintkezit az akkumulátortartó bels részében lev érintkezkhöz. Gyzdjön meg róla, hogy a szalag szabad vége látható-e az akkumulátor fölött. 2. Elször az akkumulátor érintkez oldalát helyezze be, majd finoman nyomja be az akkumulátort a helyére. 3. Tegye vissza a készülék hátlapját. Az akkumulátor eltávolítása 1. Gyzdjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva. 2. Vegye le a készülék hátlapját. 3. Húzza felfelé a szalagot az akkumulátor kioldásához. Szalag Az els lépések Tárolókártya Ha még több tárolóhelyet szeretne a képek, videók, zenék és fájlok eltárolásához, szerezzen be egy microsdtm kártyát és telepítse a készülékébe. A microsd kártya telepítése 1. Vegye le a készülék hátlapját. 2. Illessze a microsd kártyát a nyílásba az aranyszín érintkez oldalával lefelé, amíg a helyére nem kattan. RESET Megjegyzés A microsd kártya eltávolításához nyomja meg a kártyát, ekkor kijön a nyílásból. Az els lépések Akkumulátor feltöltése Az új akkumulátorok nincsenek teljesen feltöltve. A készülék használatbavétele eltt javasolt feltölteni az akkumulátort. Az akkumulátorok általában csak több teljes feltöltési-lemerítési ciklus után érik el a maximális teljesítményüket. Az akkumulátor töltése 1. Csatlakoztassa a hálózati adapter USB csatlakozóját a készülék szinkronizáló csatlakozójába. 2. Az akkumulátor töltésének megkezdéséhez dugja be a hálózati tápegységet egy konnektorba. Megjegyzés A készülék töltésére csak a mellékelt hálózati adapter és USB-kábel használható. Az Ön kézikönyve HTC TOUCH CRUISE (09)

69 Powered by TCPDF ( Ha az akkumulátor úgy töltdik, hogy a telefon be van kapcsolva, egy töltést jelz ikon is megjelenik a Kezdképerny címsorában. Miután az akkumulátor feltöltdött, egy teli akkumulátor ikon jelenik meg a Kezdképerny címsorában. Az akkumulátor töltöttségi állapotától függen egy zöld vagy egy borostyánszín fény is kigyullad az érintképerny feleti LED-en. Részletekért olvassa el az,,elölnézet" részt a jelen fejezetben. Figyelem! Ne vegye ki az akkumulátort a készülék hálózati vagy autós adapterrel végzett töltése közben. Biztonsági okból a töltés leáll, ha az akkumulátor túlmelegedik. 6 Az els lépések 1.4 A szíjtartó használata Az eszköz alján található szíjtartó lehetvé teszi, hogy csuklópántot, nyakpántot vagy zsinórt csatlakoztasson a készülékhez. Zsinór vagy pánt csatlakoztatása a szíjtartóhoz 1. Távolítsa el a hátlapot. 2. Illessze a szíj, zsinór vagy pánt végét a hátlap alatti kis nyílásba. 3. A hátlap bels odala fell húzza ki a hurkot, majd csatlakoztassa a szíjtartó t-alakú horgára, a jobb oldali ábra szerint. Tipp Ahhoz, hogy könnyebben átfûzhesse a zsinórt a t-alakú horgon, használhat egy hegyes tárgyat, pl. tût. 4. Tegye vissza a készülék hátlapját. Az els lépések Az autós tartó használata Szerelje össze és helyezze be a mellékelt autós tartót, hogy a készüléket a jármben is használhassa. Szerelje össze az autós tartót 1. Helyezze a tartót az alapzatára, hogy az alapzaton lév két fül illeszkedjen a tartó két megfelel nyílásába. 2. Csúsztassa le a bölcst határozottan az alapra, hogy a két fül bekattanjon a helyére. 8 Az els lépések Rögzítse az autós tartót az autóban 1. Helyezze az alap tapadókorongját egy sima felületre, mint pl. autója szélvédje. 2. Nyomja le az alapon található kart, hogy a tapadókorong szilárdan odatapadjon a felületre. Figyelem! Mindig biztosítsa, hogy az autós tartó alapja szilárdan csatlakozzon egy sima, stabil felületre, különben a tartó lejöhet és leeshet, ami akár a készülék károsodásával is járhat. Helyezze a készüléket a tartóba 1. Helyezze a készülék alsó felét a bölcs alsó felébe. Alja 2. Nyomja meg a készülék fels felét, hogy az bekattanjon a bölcs fels részébe. Teteje Az els lépések 9 Megjegyzés Ha a készülék be van kapcsolva, és a tartóba helyezi, a NaviPanel automatikusan megnyílik és egy kényelmes, érintéssel használható felhasználói felületet biztosít a Footprints, a telefon és a GPS navigációs szoftver használatához. A NaviPanel használatáról az 10. fejezetben tudhat meg többet. Távolítsa el a készüléket a tartóból 1. Húzza a bölcs fels végét enyhén fölfelé, majd nyomja az ujjaival a készüléket a bölcs mögött található lyukon keresztül, hogy az könnyedén kijöjjön. 2. Emelje ki a készüléket a bölcsbl, határozottan tartva. 40 Az els lépések 1.6 Indítás A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése és feltöltése után bekapcsolhatja és használatba veheti a készüléket. A készülék be- és kikapcsolása A készülék bekapcsolása 1. Nyomja meg a POWER gombot. 2. A készülék els bekapcsolásakor elindul a Gyorsindítási varázsló, amely végigvezeti Önt az idzóna, a dátum, az id és a készülék jelszavának beállítási folyamatán. Ezekrl a beállításokról a 1. fejezetben talál további információt. A Gyorsindítási varázsló befejezése után a készülék telepíti az egyéni beállításokat, majd újraindítja magát. A készülék kikapcsolása 1. Nyomja le és néhány másodpercig tartsa nyomva a BEKAPCSOLÓ gombot. 2. Érintse meg az Igen gombot, amikor egy üzenet megkérdezi, hogy teljesen ki akarja-e kapcsolni a készüléket. Az adatkapcsolat beállításának automatikus konfigurálása Amikor elször kapcsolja be a készüléket, értesítési üzenetet kap a Csatlakozás beállítása. A Csatlakozás beállítása automatikusan konfigurálja a készülék adatkapcsolatait, pl. G/GPRS, WAP és MMS, hogy Önnek ne kelljen manuálisan elvégezni a beállításokat. Az els lépések 41 Az adatkapcsolat beállításainak automatikus konfigurálása 1. Amikor a Csatlakozás beállítása értesítési üzenetét látja, érintse meg az Igen elemet. Megjegyzés Ha nem látja az értesítési üzenetet, érintse meg a címsort, hogy megjelenjen a Rendszerállapot képernyõ, majd érintse meg a elemet az üzenet kijelzéséhez. 2. Ha a SIM-kártya több szolgáltatói profilt támogat, akkor egy üzenet jelenik meg a választható hálózati profilokkal. Az Ön kézikönyve HTC TOUCH CRUISE (09)

www.htc.com Felhasználói kézikönyv

www.htc.com Felhasználói kézikönyv www.htc.com Felhasználói kézikönyv A folytatás előtt olvassa el az alábbiakat ÖN ÚGY KAPJA KÉZHEZ A KÉSZÜLÉKET, HOGY AZ AKKUMULÁTOR NINCS FELTÖLTVE. NE VEGYE KI AZ AKKUMULÁTORT A KÉSZÜLÉK TÖLTÉSE KÖZBEN.

Részletesebben

www.htc.com Felhasználói kézikönyv

www.htc.com Felhasználói kézikönyv www.htc.com Felhasználói kézikönyv A folytatás előtt olvassa el az alábbiakat ÖN ÚGY KAPJA KÉZHEZ A KÉSZÜLÉKET, HOGY AZ AKKUMULÁTOR NINCS FELTÖLTVE. NE VEGYE KI AZ AKKUMULÁTORT A KÉSZÜLÉK TÖLTÉSE KÖZBEN.

Részletesebben

www.htc.com Felhasználói kézikönyv

www.htc.com Felhasználói kézikönyv www.htc.com Felhasználói kézikönyv A folytatás előtt olvassa el az alábbiakat ÖN ÚGY KAPJA KÉZHEZ A KÉSZÜLÉKET, HOGY AZ AKKUMULÁTOR NINCS FELTÖLTVE. NE VEGYE KI AZ AKKUMULÁTORT A KÉSZÜLÉK TÖLTÉSE KÖZBEN.

Részletesebben

Az Ön kézikönyve HTC HD2 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3022422

Az Ön kézikönyve HTC HD2 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3022422 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató HTC HD2. Megtalálja a választ minden kérdésre az HTC HD2 a felhasználói kézikönyv (információk, leírások,

Részletesebben

Az Ön kézikönyve HTC P3470 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3462352

Az Ön kézikönyve HTC P3470 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3462352 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató HTC P3470. Megtalálja a választ minden kérdésre az HTC P3470 a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

www.htc.com Felhasználói kézikönyv

www.htc.com Felhasználói kézikönyv www.htc.com Felhasználói kézikönyv A folytatás előtt olvassa el az alábbiakat ÖN ÚGY KAPJA KÉZHEZ A KÉSZÜLÉKET, HOGY AZ AKKUMULÁTOR NINCS FELTÖLTVE. NE VEGYE KI AZ AKKUMULÁTORT A KÉSZÜLÉK TÖLTÉSE KÖZBEN.

Részletesebben

Smart Phone Használati útmutató. www.htc.com

Smart Phone Használati útmutató. www.htc.com Smart Phone Használati útmutató www.htc.com Grantulálunk az új Windows Mobile telefonjához A folytatás előtt olvassa el az alábbiakat ÖN ÚGY KAPJA KÉZHEZ A KÉSZÜLÉKET, HOGY AZ AKKUMULÁTOR NINCS FELTÖLTVE

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. www.htc.com

Felhasználói kézikönyv. www.htc.com Felhasználói kézikönyv www.htc.com A folytatás előtt olvassa el az alábbiakat A TELEFON MEGVÁSÁRLÁSAKOR ANNAK AKKUMULÁTORA NINCS TELJESEN FELTÖLTVE. NE VEGYE KI AZ AKKUMULÁTORT A TELEFON TÖLTÉSE KÖZBEN.

Részletesebben

Az első lépések útmutató

Az első lépések útmutató Az első lépések útmutató A folytatás előtt olvassa el az alábbiakat ÖN ÚGY KAPJA KÉZHEZ A KÉSZÜLÉKET, HOGY AZ AKKUMULÁTOR NINCS FELTÖLTVE. NE VEGYE KI AZ AKKUMULÁTORT A KÉSZÜLÉK TÖLTÉSE KÖZBEN. HA FELNYITJA

Részletesebben

Az Ön kézikönyve HTC TOUCH PRO2 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3462210

Az Ön kézikönyve HTC TOUCH PRO2 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3462210 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve HTC DESIRE Z http://hu.yourpdfguides.com/dref/3022840

Az Ön kézikönyve HTC DESIRE Z http://hu.yourpdfguides.com/dref/3022840 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve NOKIA BH-601 http://hu.yourpdfguides.com/dref/824094

Az Ön kézikönyve NOKIA BH-601 http://hu.yourpdfguides.com/dref/824094 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató NOKIA BH-601. Megtalálja a választ minden kérdésre az NOKIA BH-601 a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Az Ön kézikönyve HTC WILDFIRE http://hu.yourpdfguides.com/dref/3462847

Az Ön kézikönyve HTC WILDFIRE http://hu.yourpdfguides.com/dref/3462847 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön HTC Sensation XE with Beats Audio Felhasználói kézikönyv

Az Ön HTC Sensation XE with Beats Audio Felhasználói kézikönyv Az Ön HTC Sensation XE with Beats Audio Felhasználói kézikönyv 2 Tartalom Tartalom Első lépések HTC Sensation XE a következővel: Beats Audio 8 Hátlap 10 SIM-kártya 11 Memóriakártya 12 Akkumulátor 13 Az

Részletesebben

Az Ön kézikönyve NOKIA X3 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2449149

Az Ön kézikönyve NOKIA X3 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2449149 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Nokia BH-501 Bluetooth-fülhallgató Felhasználói útmutató

Nokia BH-501 Bluetooth-fülhallgató Felhasználói útmutató Nokia BH-501 Bluetooth-fülhallgató Felhasználói útmutató MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT Alulírott, NOKIA CORPORATION nyilatkozom, hogy a HS-71W megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/EC

Részletesebben

HF-200 Nokia vezeték nélküli plug-in kihangosító 9207899/1

HF-200 Nokia vezeték nélküli plug-in kihangosító 9207899/1 HF-200 Nokia vezeték nélküli plug-in kihangosító 1 2 3 4 5 6 7 9207899/1 8 10 9 15 13 14 12 11 16 MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy a HF-36W jelû készülék mindenben megfelel

Részletesebben

BH-104 Nokia Bluetoothfülhallgató 9213528/2

BH-104 Nokia Bluetoothfülhallgató 9213528/2 BH-104 Nokia Bluetoothfülhallgató 2 1 4 5 6 3 7 8 11 12 9 10 9213528/2 MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy a BH-104 jelzésû termék megfelel az 1999/5/EC irányelv alapvetõ követelményeinek

Részletesebben

Az Ön HTC Wildfire S Felhasználói kézikönyve

Az Ön HTC Wildfire S Felhasználói kézikönyve Az Ön HTC Wildfire S Felhasználói kézikönyve 2 Tartalom Tartalom Első lépések A doboz tartalma 8 HTC Wildfire S 8 Hátlap 10 SIM-kártya 10 Memóriakártya 13 Akkumulátor 14 Ki és bekapcsolás 17 A PIN-kód

Részletesebben

Nokia vezeték nélküli sztereó fülhallgató (HS-12W) Felhasználói kézikönyv

Nokia vezeték nélküli sztereó fülhallgató (HS-12W) Felhasználói kézikönyv Nokia vezeték nélküli sztereó fülhallgató (HS-12W) Felhasználói kézikönyv MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT A NOKIA CORPORATION kizárólagos felelõsségére kijelenti, hogy a Nokia HS-12W kereskedelmi megnevezésû

Részletesebben

HTC Legend. Felhasználói kézikönyv

HTC Legend. Felhasználói kézikönyv HTC Legend Felhasználói kézikönyv Mielőtt bármi mást tenne, olvassa el ezt a tájékoztatót Az akkumulátor töltése A telefonban levő akkumulátor nincsen még feltöltve. Nagyon fontos, hogy a telefon töltése

Részletesebben

Gsmart Classic Pro Felhasználói kézikönyv

Gsmart Classic Pro Felhasználói kézikönyv Gsmart Classic Pro Felhasználói kézikönyv Classic Pro Szerzői jog A GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. valamennyi, a jelen dokumentumban szereplő mobilterméke, beleértve a készüléket, kiegészítőket, szoftvert,

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SAMSUNG GT-S8530 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3584884

Az Ön kézikönyve SAMSUNG GT-S8530 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3584884 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SONY ERICSSON XPERIA X10 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2738162

Az Ön kézikönyve SONY ERICSSON XPERIA X10 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2738162 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató SONY ERICSSON XPERIA X10. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Szerzői jog. Arty A3 1

Szerzői jog. Arty A3 1 Arty A3 Arty A3 0 Szerzői jog A GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. valamennyi, a jelen dokumentumban szereplő mobilterméke, beleértve a készüléket, kiegészítőket, szoftvert, szöveget, zenét és képeket a GIGA-BYTE

Részletesebben

BH-108 Nokia Bluetoothfülhallgató 9220723/1

BH-108 Nokia Bluetoothfülhallgató 9220723/1 BH-108 Nokia Bluetoothfülhallgató 1 2 3 4 5 6 7 8 9220723/1 9 MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy a BH-108 jelzésû termék megfelel az 1999/5/EC irányelv alapvetõ követelményeinek

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SONY ERICSSON T707 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2738172

Az Ön kézikönyve SONY ERICSSON T707 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2738172 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve NOKIA 5330 MOBILE TV EDITION http://hu.yourpdfguides.com/dref/4212289

Az Ön kézikönyve NOKIA 5330 MOBILE TV EDITION http://hu.yourpdfguides.com/dref/4212289 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató NOKIA 5330 MOBILE TV EDITION. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Az Ön HTC ChaCha Felhasználói kézikönyve

Az Ön HTC ChaCha Felhasználói kézikönyve Az Ön HTC ChaCha Felhasználói kézikönyve 2 Tartalom Tartalom Első lépések A doboz tartalma 8 HTC ChaCha 8 Alsó fedőlap 10 SIM-kártya 11 Memóriakártya 12 Akkumulátor 13 Ki és bekapcsolás 16 A PIN-kód beírása

Részletesebben

Nokia Wireless Headset HS-26W 9253921/1

Nokia Wireless Headset HS-26W 9253921/1 Nokia Wireless Headset HS-26W 3 1 7 4 2 5 6 8 9 9253921/1 MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy a HS-26W jelû készülék megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/EC

Részletesebben

Az Ön kézikönyve NOKIA 6680 http://hu.yourpdfguides.com/dref/822925

Az Ön kézikönyve NOKIA 6680 http://hu.yourpdfguides.com/dref/822925 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató NOKIA 6680. Megtalálja a választ minden kérdésre az NOKIA 6680 a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

BH-118 Nokia Bluetooth-fülhallgató - Felhasználói kézikönyv

BH-118 Nokia Bluetooth-fülhallgató - Felhasználói kézikönyv BH-118 Nokia Bluetooth-fülhallgató - Felhasználói kézikönyv 1.1. kiadás 2 Tartalom Bevezetés 3 A fülhallgató ismertetése 3 A Bluetooth funkció 3 Kezdő lépések 4 A készülék gombjai és részei 4 Az akkumulátor

Részletesebben

Szerzői jog GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. GX2 1

Szerzői jog GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. GX2 1 GX2 Szerzői jog A GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. valamennyi, a jelen dokumentumban szereplő mobilterméke, beleértve a készüléket, kiegészítőket, szoftvert, szöveget, zenét és képeket a GIGA-BYTE COMMUNICATIONS

Részletesebben

Alcor Zest Q813IS Táblagép. Kezelési útmutató

Alcor Zest Q813IS Táblagép. Kezelési útmutató Alcor Zest Q813IS Táblagép Kezelési útmutató BIZTONSÁGGAL KAPCSOLATOS FIGYELMEZTETÉSEK Ez az útmutató fontos információkat tartalmaz a készülék kényelmes és biztonságos használatával kapcsolatban. Kérjük,

Részletesebben

Nokia LD-3W vezeték nélküli GPS-modul Használati útmutató 9246491/1

Nokia LD-3W vezeték nélküli GPS-modul Használati útmutató 9246491/1 Nokia LD-3W vezeték nélküli GPS-modul Használati útmutató 9246491/1 MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT A NOKIA CORPORATION saját felelõsségére kijelenti, hogy az LD-3W készülék mindenben megfelel az alapvetõ követelményeknek,

Részletesebben

Alcor Zest D714I Táblagép. Kezelési útmutató

Alcor Zest D714I Táblagép. Kezelési útmutató Alcor Zest D714I Táblagép Kezelési útmutató BIZTONSÁGGAL KAPCSOLATOS FIGYELMEZTETÉSEK Ez az útmutató fontos információkat tartalmaz a készülék kényelmes és biztonságos használatával kapcsolatban. Kérjük,

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SONY ERICSSON C510 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2738182

Az Ön kézikönyve SONY ERICSSON C510 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2738182 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Használati útmutató. Xperia T2 Ultra D5303/D5306

Használati útmutató. Xperia T2 Ultra D5303/D5306 Használati útmutató Xperia T2 Ultra D5303/D5306 Tartalomjegyzék Első lépések... 7 A használati útmutatóról...7 Áttekintés...7 Összeszerelés...8 A készülék első bekapcsolása...10 Miért van szükség Google

Részletesebben

CK-200 Nokia autóskészlet Gyors üzembe helyezési útmutató és biztonsági információk

CK-200 Nokia autóskészlet Gyors üzembe helyezési útmutató és biztonsági információk CK-200 Nokia autóskészlet Gyors üzembe helyezési útmutató és biztonsági információk 9220823 1. kiadás, HU MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy a CK-200 jelzésû termék megfelel

Részletesebben

Az Ön kézikönyve NOKIA 100 http://hu.yourpdfguides.com/dref/4211701

Az Ön kézikönyve NOKIA 100 http://hu.yourpdfguides.com/dref/4211701 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SONY ERICSSON XPERIA X2 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2738159

Az Ön kézikönyve SONY ERICSSON XPERIA X2 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2738159 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató SONY ERICSSON XPERIA X2. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Az Ön kézikönyve HP PAVILION DV6-2030SA http://hu.yourpdfguides.com/dref/4151871

Az Ön kézikönyve HP PAVILION DV6-2030SA http://hu.yourpdfguides.com/dref/4151871 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató HP PAVILION DV6-2030SA. Megtalálja a választ minden kérdésre az HP PAVILION DV6-2030SA a felhasználói

Részletesebben

Az Ön kézikönyve HTC TOUCH DIAMOND2 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3022581

Az Ön kézikönyve HTC TOUCH DIAMOND2 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3022581 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv GT-I9060I/DS GT-I9060I Felhasználói kézikönyv www.samsung.com A kézikönyvről A készülék a Samsung kiemelkedő technológiai szakértelmét és magas követelményeit felhasználva minőségi mobilkommunikációt és

Részletesebben

CK-600 Nokia kijelzõs autóskészlet Rövid felhasználói útmutató és biztonsági információk

CK-600 Nokia kijelzõs autóskészlet Rövid felhasználói útmutató és biztonsági információk CK-600 Nokia kijelzõs autóskészlet Rövid felhasználói útmutató és biztonsági információk 9211377 2. kiadás, HU MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy a HF-23 jelzésû termék megfelel

Részletesebben

GT-C6712. Felhasználói kézikönyv

GT-C6712. Felhasználói kézikönyv GT-C6712 Felhasználói kézikönyv Az útmutató használata Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a Samsung mobiltelefont. A készülék a Samsung kiemelkedő technológiájára és magas követelményeire épül, így minőségi

Részletesebben

Felhasználói útmutató Nokia 6060. 9253712 1. kiadás

Felhasználói útmutató Nokia 6060. 9253712 1. kiadás Felhasználói útmutató Nokia 6060 9253712 1. kiadás MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT Alulírott, NOKIA CORPORATION nyilatkozom, hogy a RH-97 megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv

Részletesebben

Gyors Kezelési Útmutató

Gyors Kezelési Útmutató Gyors Kezelési Útmutató Gratulálunk a kézi számítógép megvásárlásához. Ez a Gyors Kezelési Útmutató segít a kézi számítógép szükséges beállításával, és megismertetet a kézi számítógép használatához szükséges

Részletesebben

Szivargyújtóra csatlakoztatható vezeték nélküli Nokia kihangosító (HF-6W) Felhasználói kézikönyv

Szivargyújtóra csatlakoztatható vezeték nélküli Nokia kihangosító (HF-6W) Felhasználói kézikönyv Szivargyújtóra csatlakoztatható vezeték nélküli Nokia kihangosító (HF-6W) Felhasználói kézikönyv MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT A NOKIA CORPORATION kizárólagos felelõsségére kijelenti, hogy a HF-6W termék megfelel

Részletesebben

Az Ön kézikönyve LEXMARK E260DN http://hu.yourpdfguides.com/dref/1265600

Az Ön kézikönyve LEXMARK E260DN http://hu.yourpdfguides.com/dref/1265600 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató LEXMARK E260DN. Megtalálja a választ minden kérdésre az LEXMARK E260DN a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Nokia C6 01 - Felhasználói kézikönyv

Nokia C6 01 - Felhasználói kézikönyv Nokia C6 01 - Felhasználói kézikönyv 1.1. kiadás 2 Tartalom Tartalom Biztonság 5 Használatbavétel 7 Gombok és alkatrészek 7 Telefonhívás, hangfájl vagy videó hangerejének módosítása 9 A billentyűzet és

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PANASONIC X700 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2727677

Az Ön kézikönyve PANASONIC X700 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2727677 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Használati útmutató. Xperia Z C6603/C6602

Használati útmutató. Xperia Z C6603/C6602 Használati útmutató Xperia Z C6603/C6602 Tartalomjegyzék Xperia Z Használati útmutató...6 Első lépések...7 Mi az Android?...7 Eszköz áttekintés...7 Összeszerelés...8 Az eszköz be- és kikapcsolása...10

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AIRIS T930 http://hu.yourpdfguides.com/dref/1218279

Az Ön kézikönyve AIRIS T930 http://hu.yourpdfguides.com/dref/1218279 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AIRIS T930. Megtalálja a választ minden kérdésre az AIRIS T930 a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Felhasználói útmutató a vezeték nélküli mikrofonkaros fülhallgatóhoz (HS-4W) 9311711 1. kiadás

Felhasználói útmutató a vezeték nélküli mikrofonkaros fülhallgatóhoz (HS-4W) 9311711 1. kiadás Felhasználói útmutató a vezeték nélküli mikrofonkaros fülhallgatóhoz (HS-4W) 9311711 1. kiadás MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT A NOKIA CORPORATION kizárólagos felelõsségére kijelenti, hogy HS-4W termék megfelel

Részletesebben

Nokia 2310 - Felhasználói útmutató. 9248585 2. kiadás

Nokia 2310 - Felhasználói útmutató. 9248585 2. kiadás Nokia 2310 - Felhasználói útmutató 9248585 2. kiadás MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT Alulírott, NOKIA CORPORATION nyilatkozom, hogy a RM-189 megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv

Részletesebben

Használati útmutató. Xperia C3 Dual D2502

Használati útmutató. Xperia C3 Dual D2502 Használati útmutató Xperia C3 Dual D2502 Tartalomjegyzék Első lépések...6 A használati útmutatóról...6 Áttekintés...6 Összeszerelés...7 A készülék első bekapcsolása...8 Miért van szükségem Google -fiókra?...9

Részletesebben

GSmart Essence 4 Felhasználói kézikönyv

GSmart Essence 4 Felhasználói kézikönyv GSmart Essence 4 Felhasználói kézikönyv Essence 4 0 S ze rzői jog A GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. valamennyi, a jelen dokumentumban szereplő mobilterméke, beleértve a készüléket, kiegészítőket, szoftvert,

Részletesebben

Nokia C6-01 - Felhasználói kézikönyv

Nokia C6-01 - Felhasználói kézikönyv Nokia C6-01 - Felhasználói kézikönyv 3.0. kiadás 2 Tartalom Tartalom Biztonság 5 Kezdő lépések 7 Gombok és alkatrészek 7 Telefonhívás, hangfájl vagy videó hangerejének módosítása 9 A billentyűzet és a

Részletesebben

Gyors üzembe helyezés és Els lépések HP Compaq üzleti asztali számítógépek d220-as és d230-as modell

Gyors üzembe helyezés és Els lépések HP Compaq üzleti asztali számítógépek d220-as és d230-as modell Gyors üzembe helyezés és Els lépések HP Compaq üzleti asztali számítógépek d220-as és d230-as modell Dokumentum cikkszáma: 326325-212 2003. június A jelen útmutató alapvető tudnivalókat tartalmaz a számítógép

Részletesebben

Az Ön kézikönyve NOKIA 7110 http://hu.yourpdfguides.com/dref/823058

Az Ön kézikönyve NOKIA 7110 http://hu.yourpdfguides.com/dref/823058 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Használati útmutató. Xperia Z C6603/C6602

Használati útmutató. Xperia Z C6603/C6602 Használati útmutató Xperia Z C6603/C6602 Tartalomjegyzék Első lépések...7 A használati útmutatóról...7 Eszköz áttekintés...7 Összeszerelés...8 A készülék első bekapcsolása...10 Miért van szükség Google

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SONY ERICSSON XPERIA X10 MINI http://hu.yourpdfguides.com/dref/2738161

Az Ön kézikönyve SONY ERICSSON XPERIA X10 MINI http://hu.yourpdfguides.com/dref/2738161 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató SONY ERICSSON XPERIA X10 MINI. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

HP 23tm érintőképernyős monitor. Felhasználói útmutató

HP 23tm érintőképernyős monitor. Felhasználói útmutató HP 23tm érintőképernyős monitor Felhasználói útmutató 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Microsoft, a Windows és a Windows Vista név a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban és/vagy

Részletesebben

Energiagazdálkodás Felhasználói útmutató

Energiagazdálkodás Felhasználói útmutató Energiagazdálkodás Felhasználói útmutató Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows elnevezés a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett kereskedelmi védjegye.

Részletesebben

Rövid használati utasítás

Rövid használati utasítás 1 Az Ön készüléke... 1.1 Gombok és csatlakozók Rövid használati utasítás Headset csatlakozó A készülék használatára vonatkozó részletesebb információkért látogassa meg a www.alcatelonetouch.com weboldalt,

Részletesebben

Felhasználói útmutató

Felhasználói útmutató PRIV Verzió: 6.0 Felhasználói útmutató Kiadva: 2016-05-19 SWD-20160519164213606 Tartalomjegyzék Beállítás és alapok... 5 Az eszköz áttekintése...5 A SIM-kártya behelyezése... 6 Médiakártya behelyezése...7

Részletesebben

Nokia vezeték nélküli billentyûzet (SU-8W) Felhasználói útmutató

Nokia vezeték nélküli billentyûzet (SU-8W) Felhasználói útmutató Nokia vezeték nélküli billentyûzet (SU-8W) Felhasználói útmutató MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT NOKIA CORPORATION kizárólagos felelõsségére kijelenti, hogy az SU-8W készülék mindenben megfelel az alapvetõ követelményeknek,

Részletesebben

Használati útmutató. Ventus B116

Használati útmutató. Ventus B116 Használati útmutató Ventus B116 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK... 5 A KÉSZÜLÉK BEMUTATÁSA... 6 A CSOMAG TARTALMA... 6 A TELEFON KEZELSZERVEI (ÁTTEKINT ÁBRA)...

Részletesebben

MD-5W Nokia Bluetoothhangszórók 9200278/1

MD-5W Nokia Bluetoothhangszórók 9200278/1 MD-5W Nokia Bluetoothhangszórók 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 14 13 9200278/1 MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy az MD-5W jelû készülék mindenben megfelel az alapvetõ követelményeknek,

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv Nokia 215

Felhasználói kézikönyv Nokia 215 Felhasználói kézikönyv Nokia 215 1.0. kiadás HU Felhasználói kézikönyv Nokia 215 Tartalom Biztonságunk érdekében 3 Kezdő lépések 4 Gombok és részek 4 A SIM-kártya, az akkumulátor és a memóriakártya behelyezése

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SAMSUNG GT-I5510 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3584857

Az Ön kézikönyve SAMSUNG GT-I5510 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3584857 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Nokia Purity Pro sztereó Bluetooth-fülhallgató a Monstertől - Felhasználói kézikönyv

Nokia Purity Pro sztereó Bluetooth-fülhallgató a Monstertől - Felhasználói kézikönyv Nokia Purity Pro sztereó Bluetooth-fülhallgató a Monstertől - Felhasználói kézikönyv 1.0. kiadás 2 Biztonság Olvassuk el az alábbi egyszerű útmutatót. Az itt leírtak be nem tartása veszélyekkel járhat,

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SONY ERICSSON ASPEN http://hu.yourpdfguides.com/dref/3463943

Az Ön kézikönyve SONY ERICSSON ASPEN http://hu.yourpdfguides.com/dref/3463943 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve HP COMPAQ DC5800 MICROTOWER PC http://hu.yourpdfguides.com/dref/862660

Az Ön kézikönyve HP COMPAQ DC5800 MICROTOWER PC http://hu.yourpdfguides.com/dref/862660 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató HP COMPAQ DC5800 MICROTOWER PC. Megtalálja a választ minden kérdésre az HP COMPAQ DC5800 MICROTOWER

Részletesebben

Kezdő lépések. Nokia N95-2. 1. kiadás HU

Kezdő lépések. Nokia N95-2. 1. kiadás HU Kezdő lépések Nokia N95-2 1. kiadás HU A készülék gombjai és részei (elöl) Típusszám: Nokia N95-2 A továbbiakban Nokia N95 8GB néven szerepel. 1 Fõkapcsoló 2 Választógombok a parancsok kijelöléséhez és

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SAMSUNG SGH-E250I http://hu.yourpdfguides.com/dref/2471910

Az Ön kézikönyve SAMSUNG SGH-E250I http://hu.yourpdfguides.com/dref/2471910 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Nokia 900 - Felhasználói kézikönyv

Nokia 900 - Felhasználói kézikönyv Nokia 900 - Felhasználói kézikönyv 1.0. kiadás 2 Tartalom Tartalom Biztonság 4 Kezdő lépések 6 Gombok és a készülék részei 6 A vissza, az indítás és a keresés gomb 7 A SIM-kártya behelyezése 8 A telefon

Részletesebben

Hol található információ? Üzembe helyezési útmutató (ez az útmutató)

Hol található információ? Üzembe helyezési útmutató (ez az útmutató) Hol található információ? Üzembe helyezési útmutató (ez az útmutató) Tudnivalókat tartalmaz a nyomtató összeszerelésével és a nyomtatószoftver telepítésével kapcsolatban. Magyar Online útmutatók Használati

Részletesebben

Magyar. 1. lépés: Kicsomagolás

Magyar. 1. lépés: Kicsomagolás TARTALOMJEGYZÉK 1. lépés: Kicsomagolás... 1 A hely kiválasztása... 2 2. lépés: A nyomtató áttekintése... 3 Elölnézet... 3 Hátulnézet... 3 A kezelœegység... 4 3. lépés: A festékkazetta behelyezése... 5

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SONY ERICSSON XPERIA GO http://hu.yourpdfguides.com/dref/4379959

Az Ön kézikönyve SONY ERICSSON XPERIA GO http://hu.yourpdfguides.com/dref/4379959 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató SONY ERICSSON XPERIA GO. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Az Ön kézikönyve OLYMPUS FL-36 R http://hu.yourpdfguides.com/dref/4293751

Az Ön kézikönyve OLYMPUS FL-36 R http://hu.yourpdfguides.com/dref/4293751 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató OLYMPUS FL-36 R. Megtalálja a választ minden kérdésre az OLYMPUS FL-36 R a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

BH-111 Nokia sztereó Bluetooth-fülhallgató

BH-111 Nokia sztereó Bluetooth-fülhallgató BH-111 Nokia sztereó Bluetooth-fülhallgató 1.1. kiadás 2 Bevezetés A fülhallgató ismertetése A BH-111 Nokia sztereó Bluetooth-fülhallgatóval zenét hallgathatunk, valamint kéz használata nélkül kezelhetjük

Részletesebben

Dell Latitude 12 robusztus táblaszámítógép 7202 Felhasználói kézikönyv

Dell Latitude 12 robusztus táblaszámítógép 7202 Felhasználói kézikönyv Dell Latitude 12 robusztus táblaszámítógép 7202 Felhasználói kézikönyv Szabályozó modell: T03H Szabályozó típus: T03H001 Megjegyzések, figyelmeztetések és Vigyázat jelzések MEGJEGYZÉS: A MEGJEGYZÉSEK fontos

Részletesebben

GT-I8160. Felhasználói kézikönyv

GT-I8160. Felhasználói kézikönyv GT-I860 Felhasználói kézikönyv Az útmutató használata Köszönjük, hogy ezt a Samsung mobil telefont választotta. A készülék a Samsung kiemelkedő technológiájára és magas követelményeire épül, így minőségi

Részletesebben

Az Ön kézikönyve NOKIA LD-4W http://hu.yourpdfguides.com/dref/2319991

Az Ön kézikönyve NOKIA LD-4W http://hu.yourpdfguides.com/dref/2319991 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Használati útmutató. Xperia Z1 C6902/C6903/C6906

Használati útmutató. Xperia Z1 C6902/C6903/C6906 Használati útmutató Xperia Z1 C6902/C6903/C6906 Tartalomjegyzék Első lépések...6 Áttekintés...6 Összeszerelés...7 A telefon első bekapcsolása...8 Miért van szükségem Google -fiókra?...9 Az eszköz töltése...10

Részletesebben

A Nokia 2610 felhasználói kézikönyve. 9248224 1. kiadás

A Nokia 2610 felhasználói kézikönyve. 9248224 1. kiadás A Nokia 2610 felhasználói kézikönyve 9248224 1. kiadás MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT Alulírott, NOKIA CORPORATION nyilatkozom, hogy a RH-86 megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv Nokia Lumia 820

Felhasználói kézikönyv Nokia Lumia 820 Felhasználói kézikönyv Nokia Lumia 820 4.0. kiadás HU Pszt... Ez az útmutató még nem minden, van még egy... Telefonunk van egy felhasználói útmutató, amely mindig velünk van, és szükség esetén rendelkezésünkre

Részletesebben

Multimédiás funkciók (MP3 lejátszás, videólejátszás, JPEG képek megjelenítése)

Multimédiás funkciók (MP3 lejátszás, videólejátszás, JPEG képek megjelenítése) Kezelési Útmutató Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a hordozható navigációs és multimédiás rendszert. Kérjük a kényelmes és biztonságos használat érdekében alaposan olvassa el ezt a Kezelési Útmutatót,

Részletesebben

Az Ön kézikönyve LEXMARK X3550 http://hu.yourpdfguides.com/dref/1265450

Az Ön kézikönyve LEXMARK X3550 http://hu.yourpdfguides.com/dref/1265450 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató LEXMARK X3550. Megtalálja a választ minden kérdésre az LEXMARK X3550 a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Nokia 2730 classic - Felhasználói kézikönyv

Nokia 2730 classic - Felhasználói kézikönyv Nokia 2730 classic - Felhasználói kézikönyv 9217082 1.1. kiadás 2 Tartalom Tartalom Biztonság 4 Kezdő lépések 5 A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése 5 A microsd-kártya behelyezése 5 Vegyük ki a microsd-kártyát

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SAMSUNG GT-I5800 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3379545

Az Ön kézikönyve SAMSUNG GT-I5800 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3379545 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató SAMSUNG GT-I5800. Megtalálja a választ minden kérdésre az SAMSUNG GT-I5800 a felhasználói kézikönyv

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SAMSUNG L110 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2611519

Az Ön kézikönyve SAMSUNG L110 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2611519 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Printed in Korea Code No.:GH68-17513A Hungarian. 04/2008. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-17513A Hungarian. 04/2008. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * A telepített szoftvertől, a szolgáltatótól vagy az országtól függően előfordulhat, hogy az útmutató egyes részei nem egyeznek a telefon valós tulajdonságaival. * Az országtól függően a telefon és a tartozékok

Részletesebben

Qtek 9100 Gyors Kezelési Útmutató

Qtek 9100 Gyors Kezelési Útmutató Qtek 9100 Gyors Kezelési Útmutató 1. oldal Q.1 Mi van a dobozban? Hálózati adapter Akkumulátor Getting Started CD USB Kábel Fejhallgató Pocket PC Telefon Felhasználói kézikönyv és Gyors kezelési útmutató

Részletesebben

Az Ön kézikönyve ALCATEL OT-565A http://hu.yourpdfguides.com/dref/3461566

Az Ön kézikönyve ALCATEL OT-565A http://hu.yourpdfguides.com/dref/3461566 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Processzor: Operációs rendszer: Memória: Kijelző: Felbontás: Flash memóriabővítő: Fényképezőgép autófókusszal FM rádió Vezeték nélküli csatlakozás:

Processzor: Operációs rendszer: Memória: Kijelző: Felbontás: Flash memóriabővítő: Fényképezőgép autófókusszal FM rádió Vezeték nélküli csatlakozás: Processzor: 1.5 GHz Quad Core Operációs rendszer: Android 4.2 Memória: 1 GB RAM/16 GB ROM Kijelző: 4.5 IPS Felbontás: qhd 960 * 540 pixel Flash memóriabővítő: microsdhc kártya segítségével Fényképezőgép

Részletesebben

X10 mini pro. Kibővített használati útmutató

X10 mini pro. Kibővített használati útmutató X10 mini pro Kibővített használati útmutató Tartalomjegyzék Felhasználótámogatás...6 A telefonon elérhető használati útmutató...6 Felhasználótámogatási alkalmazás...6 Nagyszerű, új élmények. Fedezze fel!...6

Részletesebben

HP Roar Plus hangszóró. További funkciók

HP Roar Plus hangszóró. További funkciók HP Roar Plus hangszóró További funkciók Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Microsoft, a Windows és a Windows Vista a Microsoft vállalatcsoport az Egyesült Államokban bejegyzett

Részletesebben