DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának"

Átírás

1 DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E évi 12. szám június 18. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 105/2008. (V. 29.) Ö.h. Tag jelöléséről a Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Kft. kórházi felügyelő tanácsába /2008. (V. 29.) Ö.h. A Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság évi munkájáról szóló beszámolóról /2008. (V. 29.) Ö.h. A Debrecen, Tócóvölgyben található, kialakítás alatt álló 16477/39 hrsz-ú ingatlan értékesítésre történő kijelölésről /2008. (V. 29.) Ö.h. Ingyenes használati jog biztosításáról a Debreceni Sportuszoda Kft. részére /2008. (V. 29.) Ö.h. Pályázat benyújtásáról és saját forrás biztosításáról a évi települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújításához kapcsolódó támogatás elnyerésére 1725

2 110/2008. (V. 29.) Ö.h. Pályázat benyújtásáról és saját forrás biztosításáról az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által kiírt a helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatásához című pályázathoz kapcsolódó támogatás elnyerésére /2008. (V. 29.) Ö.h. Pályázatok benyújtásáról és saját forrás biztosításáról a évi Észak-Alföldi Operatív Program keretében (kódszám: ÉAOP B.C) Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások komplex-, valamint bölcsődék önálló fejlesztése című pályázathoz kapcsolódó támogatások elnyerésére /2008. (V. 29.) Ö.h. Pályázat kiírásáról a Csokonai Színház magasabb vezetői beosztásának ellátására /2008. (V. 29.) Ö.h. A debreceni piactömb rehabilitációval kapcsolatos elszámolás elfogadásáról /2008. (V. 29.) Ö.h. A Debreceni Vagyonkezelő Zrt évi számviteli törvény szerinti beszámolójának és a cégcsoport évi konszolidált beszámolójának jóváhagyásáról /2008. (V. 29.) Ö.h. A Debreceni Sportcentrum Kht évi közhasznúsági jelentésének elfogadásáról, számviteli törvény szerinti beszámolójának jóváhagyásáról /2008. (V. 29.) Ö.h. A Debrecen Jégcsarnok Korlátolt Felelősségű Társaság február 28. napi átalakulási beszámolójának jóváhagyásáról, és a Debrecen Jégcsarnok Közhasznú Társaság évi közhasznúsági jelentésének elfogadásáról, számviteli törvény szerinti beszámolójának jóváhagyásáról /2008. (V. 29.) Ö.h. Az Euró-Régió Ház Közhasznú Társaság évi közhasznúsági jelentésének elfogadásáról és közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának jóváhagyásáról /2008. (V. 29.) Ö.h. A VESZ Vagyonkezelő Kft évi számviteli törvény szerinti beszámolójának jóváhagyásáról, a VESZ Kft. résztulajdonában álló cégek gazdasági helyzetéről szóló tájékoztatás elfogadásáról /2008. (V. 29.) Ö.h. A VESZ Egészségügyi Szolgáltató Kht évi közhasznúsági jelentésének elfogadásáról, számviteli törvény szerinti beszámolójának jóváhagyásáról /2008. (V. 29.) Ö.h. A Főnix Rendezvényszervező Kht évi közhasznúsági jelentésének elfogadásáról, számviteli törvény szerinti beszámolójának jóváhagyásáról, valamint alapító okiratának módosításáról 2061

3 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 105/2008. (V. 29.) határozata A Közgyűlés a Családvédelmi Osztály vezetőjének előterjesztésére, az évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés b) pontja alapján, figyelemmel az évi CLIV. törvény 156. (5) bekezdésére, valamint a 23/1998. (XII. 27.) EüM rendelet 3/A. (1) bekezdésére, 1./ a Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Kft. kórházi felügyelő tanácsa tagjának Becsky Tibort (4033 Debrecen, Acsádi út 40.) jelöli. 2./ Felkéri a Polgármestert, hogy az 1.) pontban foglaltakról a Hajdú Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnökét értesítse. Határidő: azonnal Felelős: a polgármester Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 106/2008. (V. 29.) határozata A Közgyűlés a Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság parancsnokának előterjesztésére az évi XXXI. törvény 28. (1) bekezdés f) pontjában foglaltak alapján 1./ elfogadja a Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság évi munkájáról szóló tűzoltó-parancsnoki beszámolót. 2./ Megköszöni a Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság személyi állományának és vezetésének a évben végzett munkáját. 3./ Felkéri a polgármestert, hogy minderről a városi tűzoltóparancsnokot értesítse. Határidő: azonnal Felelős: a polgármester Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

4 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 107/2008. (V. 29.) határozata A Közgyűlés a Vagyonkezelési Osztály vezetőjének előterjesztésére a 25/1997. (VI. 20.) Kr. rendelet 23. (1) bekezdés a) pontja és a ai alapján 1./ eredménytelennek nyilvánítja a 26/2008. (II. 21.) Ö.h.-val kiírt Debrecen, Tócóvölgyben található, kialakítás alatt álló 16477/39 hrsz-ú ingatlan értékesítése tárgyú nyilvános pályázatot. 2./ értékesítésre ismételten kijelöli Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező, telekalakítást követően kialakuló 16477/39 hrsz-ú, 26 ha 7673 m 2 területű beépítetlen terület megnevezésű, a valóságban Debrecenben a Tócó-völgyben található belterületi ingatlant. 3./ A 2./ pontban meghatározott ingatlan tekintetében az értékesítés módjaként nyilvános pályázati eljárást határoz meg a mellékelt pályázati felhívás szerint. 4./ A 2./ pontban meghatározott ingatlan vételárának alsó határát nem határozza meg azzal, hogy a pályázó 50 millió Ft összegű pályázati biztosítékot köteles nyújtani. 5./ Felkéri a Vagyonkezelési Osztály vezetőjét, hogy a pályázati eljárás lebonyolításával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. Határidő: azonnal Felelős: a Vagyonkezelési Osztály vezetője 6./ A pályázatra benyújtott ajánlatok véleményezésére Bíráló Bizottságként kijelöli a Tulajdonosi Bizottságot. 7./ Felkéri a Vagyonkezelési Osztály vezetőjét, hogy a pályázatok véleményezését követően az ajánlatokat a Bíráló Bizottság indokolással ellátott javaslatával együtt terjessze a Közgyűlés elé. Határidő: október 30. Felelős: a Vagyonkezelési Osztály vezetője Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

5 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Melléklet Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályázatot hirdet az alábbi ingatlan értékesítésére: A pályázat tárgya: Debrecenben a Tócóvölgyben található, telekalakítást követően kialakuló 16477/39 hrsz-ú, 26 ha 7673 m 2 nagyságú beépítetlen terület megnevezésű projektterület. Pályázat kiíró szerv neve, címe: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 4024 Debrecen, Piac u. 20. Az ingatlanra vonatkozó információk: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képezi a város nyugati részén, a Tócó-völgyben, a Tócóskerti lakótelep és a Tócó-csatorna közötti területen elhelyezkedő: 1. debreceni 16477/11 hrsz-ú, 36 ha 9216 m 2 területű ingatlan, mely 18 ha 116 m 2 területű, kivett megnevezésű a alrészletből és 18 ha 9100 m 2 területű, beépítetlen terület megnevezésű b alrészlete, valamint 2. a debreceni 16477/28 hrsz-ú, 12 ha 7386 m 2 beépítetlen terület megnevezésű ingatlan77383/ ad tulajdoni hányada, mely 7 ha 7383 m 2 területű földrészletnek felel meg. Jelenleg folyamatban van a 16477/11 hrsz-ú ingatlan b alrészlete és a 16477/28 hrsz-ú ingatlan 7 ha 7383 m 2 nagyságú területek összevonása. A kialakuló 16477/39 hrsz-ú 26 ha 7673 m 2 nagyságú beépítetlen terület megnevezésű projektterületre vonatkozó Településszerkezeti Terv és Szabályozási Terv módosítása és egységes kialakítása a nyertes pályázóval egyeztetve történik. A pályázat célja: A pályázat célja a telekalakítást követően kialakuló 16477/39 hrsz-ú, 26 ha 7673 m 2 nagyságú beépítetlen terület megnevezésű projektterület értékesítése. Pályázati biztosíték kikötése: A pályázónak 50 millió Ft összeget pályázati biztosítékként be kell fizetnie, és a befizetést bizonylattal igazolnia kell az Önkormányzat felé a pályázati anyag részeként. A nyertes pályázó által befizetett 50 millió Ft összegű pályázati biztosíték vételár előleggé alakul át. A pályázaton nem nyert pályázó részére a pályázati biztosíték összegét az Önkormányzat a Közgyűlési döntést követő 8 napon belül visszafizeti. Amennyiben a pályázat nyertese nem teljesíti a pályázatban általa vállalt kötelezettségeket, a pályázati biztosíték bánatpénzzé alakul át és az a pályázat kiíróját illeti meg. A vételár megfizetésének ütemezése, az ingatlan birtokbaadása: A nyertes pályázó köteles: 1. ütem: A jelenlegi nyilvántartás szerinti 16477/28 hrsz-ú, 12 ha 7386 m 2 területű beépítetlen terület megnevezésű földrészlet 77383/ ad önkormányzati tulajdoni illetőségének 7 ha 7383 m 2 földterületnek megfelelő, a nyertes pályázó által benyújtott pályázatban a kialakításra kerülő 16477/39 hrsz-ú ingatlan ellenértékeként megajánlott teljes bruttó vételárból területarányosan számított rész megfizetése az adásvételi szerződés megkötését követő 60 napon belül,

6 2/a. ütem: A 16477/11 hrsz-ú, a 16477/12-hrsz-ú és a 16477/28 hrsz-ú ingatlanok telekalakítása során kialakításra kerülő 16477/39 hrsz-ú, 26 ha 7673 m 2 nagyságú, beépítetlen terület / ad tulajdoni illetőségének - mely megfelel 19 ha 290 m 2 nagyságú földterületnek a pályázó által a teljes területért megajánlott, de még meg nem fizetett bruttó vételárrésze 50%-át a Településszerkezeti Terv és a Szabályozási Terv módosításának hatályba lépését követő 60 napon belül, 2/b. ütem: A fennmaradó bruttó vételárrészt a Településszerkezeti Terv és a Szabályozási Terv módosításának hatályba lépését követő 120 napon belül köteles megfizetni a nyertes pályázó az 50 millió Ft összegű pályázati biztosíték beszámításával. Az ingatlanrészek birtokbaadása a következőképpen történik: - Az 1. ütemben részletezett ingatlanrész tulajdonba adása a területarányos bruttó vételárrész megfizetésével egyidejűleg, a birtokbaadása a vételárrész megfizetését követő 5 munkanapon belül történik. - A 2/a. és 2/b. ütemben részletezett ingatlanrészek tulajdonba adása a teljes bruttó vételár megfizetésével egyidejűleg, birtokbaadása a teljes bruttó vételár megfizetését követő 5 munkanapon belül történik. A pályázat jellege: A pályázat nyilvános, egyfordulós. A részletes pályázati dokumentáció kiváltása: A részletes pályázati dokumentáció megvásárolható a DMJV Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztály, Debrecen, Piac u. 20. I/69. számú szobájában Ft + ÁFA adatszolgáltatási díj ellenében, a pályázati hirdetmény megjelenését követő 21.nap óráig. A részletes pályázati dokumentáció tartalmazza: A pályázathoz kötelezően csatolandó mellékletek felsorolását, az értékesítésre szánt ingatlan ismertetését (nyilvántartási adatok, térképmásolat, szabályozási terv kivonat stb.), valamint az értékesítéssel kapcsolatos feltételeket, kikötéseket. A pályázathoz kötelezően becsatolandó mellékletek: DMJV Főépítészének véleményezésével ellátott olyan Tervezési program, mely a pályázat tárgyát képező ingatlant is magában foglaló tömbre vonatkozó Településszerkezeti Terv, illetőleg Szabályozási Terv módosításának alapját képezheti. Egyéb kikötések: A Településszerkezeti Terv és a Szabályozási Terv módosításának költségeit a nyertes pályázónak kell viselnie. A befektetőnek kell kialakítania a projektköltségek terhére a Tócóvölgyi lakótelep és a Tócó-csatorna közelsége miatt szükséges zöldterületeket, véderdőket, közparkokat és közutakat. A pályázat benyújtásának helye, módja, határideje: DMJV Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztály, Debrecen, Piac u. 20. I/69. szoba. Debrecen, Tócóvölgyben található, kialakítás alatt álló 16477/39 hrsz-ú beépítetlen terület megnevezésű ingatlan értékesítése feliratú zárt borítékban szeptember 15. (hétfő) óráig személyesen, vagy meghatalmazott útján a pályázó nevének megjelölésével.

7 Borítékbontás kezdete, helye: szeptember 15. (hétfő) órakor DMJV Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztály, Debrecen, Piac u. 20. I/69. szoba. A pályázatra vonatkozó további kérdések benyújtása DMJV Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztályán (4024 Debrecen, Piac u. 20. I/69.) történhet a pályázati felhívás megjelenését követő 28. nap 9.00 óráig. A pályázók írásban feltett kérdéseire a kiíró minden érintettnek a kérdésfelvetésben igénye szerint megadott elektronikus, vagy postai címre a válaszokat a pályázati felhívás megjelenését követő 35. nap óráig megadja. Ajánlati kötöttség időtartama: A pályázati felhívás megjelenését követő 2 év. Eredményhirdetés módja, helye és várható ideje: A pályázat eredményéről Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése dönt, mely döntést követő 8 napon belül a kiíró a pályázókat írásban értesíti. Kiíró egyben fenntartja a jogát, hogy a pályázat során ajánlatot tett egyik ajánlattevővel se kössön szerződést és ily módon akár indokolás nélkül is a pályázatot eredménytelennek minősítse. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata A Közgyűlés DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 108/2008. (V. 29.) határozata a polgármester előterjesztésére az évi LXV. törvény 80. (1) bekezdése, az évi IV. törvény a, valamint a 25/1997. (VI. 20.) Kr. rendelet 6. (2) bekezdés a) pontja és 11. (1) bekezdés b) pontja alapján 1./ a Debreceni Sportuszoda Kft. (4032 Debrecen, Tüzér u. 1.) részére a 10796/14 hrsz-ú 1 ha 6260 m 2 területű, kivett oktatási intézmény megnevezésű, a valóságban Debrecenben, a Hadházi út Zákány u. sarkán található ingatlanra mely ingatlanon a Debreceni Sportuszoda Kft. által fedett sportuszoda rendeltetésű épület került megvalósításra ingyenes földhasználati jogot biztosít az épület fennállásáig, de legfeljebb 99 évig. 2./ Felkéri a Vagyonkezelési Osztály vezetőjét a földhasználati szerződés előkészítésére és felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. Határidő: azonnal Felelős: a szerződés előkészítéséért a Vagyonkezelési Osztály vezetője a szerződés aláírásáért a polgármester Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

8 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 109/2008. (V. 29.) határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére, az évi LXV. törvény 80. (1) bekezdés alapján 1./ jóváhagyja, hogy pályázat került benyújtásra május 15-ei beadási határidővel az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanácshoz a települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújításához kapcsolódóan: a) a Simonyi út - Péterfia utca bruttó Ft beruházási összköltségre becsült burkolatfelújításához Ft támogatás elnyerésére, Ft saját forrás biztosításával; b) a Hétvezér utca bruttó Ft beruházási összköltségre becsült burkolatfelújításához Ft támogatás elnyerésére, Ft saját forrás biztosításával; c) a Pósa utca Torockó utca Kishatárút csatlakozó részének bruttó Ft beruházási összköltségre becsült burkolatfelújításához Ft támogatás elnyerésére Ft saját forrás biztosításával; d) a Dóczy utca Martonfalvi utca Poroszlay utca csatlakozó részének bruttó Ft beruházási összköltségre becsült burkolatfelújításához Ft támogatás elnyerésére Ft saját forrás biztosításával. 2./ Sikeres pályázat esetén az 1./ pont szerinti fejlesztések megvalósítása érdekében az ott meghatározott összköltség 50 %-ának megfelelő mértékű, összesen bruttó Ft összegű saját forrást Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 9/2008 (II. 29) rendelet 5/IV.4.1. számú mellékletének évi nagyfelületű aszfaltozás című sora terhére biztosítja. Határidő: az eredményességről való tudomásszerzést követően azonnal Felelős: a Gazdálkodási Főosztály vezetője 3./ Sikeres pályázat esetén felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. Határidő: a támogatási szerződés megküldését követően azonnal Felelős: a polgármester Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

9 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 110/2008. (V. 29.) határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére, az évi LXV. törvény 80. (1) bekezdés alapján 1./ jóváhagyja, hogy pályázat került benyújtásra május 15-ei beadási határidővel a Magyar Államkincstár Észak-alföldi Regionális Igazgatóságához az Észak-alföldi Regionális Tanács által a helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása címmel kiírt program keretében a játszótéri eszközök biztonságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendeletnek megfelelő köztéri játszóterek bővítése, felújítása céljából a a) Serház utcai játszótér bruttó Ft beruházási összköltségre becsült játszótér rekonstrukciójához - melyből elszámolható Ft összeg Ft támogatás elnyerésére Ft saját forrás biztosításával; b) Menyhárt utcai játszótér bruttó Ft beruházási összköltségre becsült játszótér rekonstrukciójához melyből elszámolható Ft összeg Ft támogatás elnyerésére Ft saját forrás biztosításával; c) Kandia u. Klaipeda utcák által határolt játszótér bruttó Ft beruházási összköltségre becsült játszótér rekonstrukciójához melyből elszámolható Ft összeg Ft támogatás elnyerésére Ft saját forrás biztosításával. 2./ Sikeres pályázat esetén az 1./ pont szerinti fejlesztések megvalósítása érdekében, az ott meghatározott, összesen Ft összegű saját forrást biztosít Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 9/2008. (II. 29.) rendelet 5/IV.4.1. számú mellékletének 40. Pályázati önrész biztosítása című sora terhére. Határidő: az eredményességről való tudomásszerzést követően azonnal Felelős: a Gazdálkodási Főosztály vezetője 3./ Sikeres pályázat esetén felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. Határidő: a támogatási szerződés megküldését követően azonnal Felelős: a polgármester Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

10 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 111/2008. (V. 29.) határozata A Közgyűlés a Humán Főosztály vezetőjének előterjesztésére az évi LXV. törvény 80. (1) bekezdése alapján: 1./ pályázatokat nyújt be a évi Észak-Alföldi Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások komplex-, valamint bölcsődék önálló fejlesztése címmel kiírt pályázat a) Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztése és kapacitásának bővítése tárgyú A komponense keretében a Margit téri Bölcsőde bővítése és felújítása céljából, a bruttó 111 millió Ft összköltségűre becsült beruházás 90 %-os támogatásának elnyerésére, b) A szociális alapszolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz való hozzáférés javítása és a szolgáltatások minőségének komplex és/vagy térségi szintű fejlesztése tárgyú B komponense keretében DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézményének bővítése céljából, a bruttó 111 millió Ft összköltségűre becsült beruházás 90 %-os támogatásának elnyerésére. 2./ Sikeres pályázat esetén az 1./ pont szerinti fejlesztések megvalósítása érdekében az ott meghatározott összköltségek %-ának megfelelő mértékű saját forrást biztosít Debrecen Megyei Jogú Város évi költségvetésének terhére. 3./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy a 2./ pontban meghatározott saját forrást az önkormányzat évi költségvetésébe tervezze be. Határidő: a évi költségvetés tervezése Felelős: a Gazdálkodási Főosztály vezetője 4./ Felkéri a Titkárság vezetőjét a pályázatok elkészítésére és benyújtására, valamint felhatalmazza a polgármestert a pályázat aláírására. Határidő: május 30. Felelős: a pályázat elkészítéséért és benyújtásáért: a Titkárság vezetője a pályázat aláírásáért: a polgármester Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

11 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 112/2008. (V. 29.) határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt) 20/A. (4) bekezdése és 23. (2) bekezdése és a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet ai alapján 1./ pályázatot ír ki a Csokonai Színház magasabb vezetői beosztásának ellátására a melléklet szerint. 2./ Felkéri a Humán Főosztály vezetőjét, hogy gondoskodjon a pályázati felhívás Kulturális Közlönyben történő közzétételéről, valamint tegye meg a Kjt. 20/A. (4) bekezdésében meghatározott intézkedéseket Határidő: Felelős: azonnal a Humán Főosztály vezetője 3./ Felkéri a szakmai bizottság tagjának a pályázatok véleményezésére: - Somogyi Bélát, a Kulturális Bizottság elnökét, - Iglódi Istvánt, a Pesti Magyar Színház igazgató-főrendezőjét, - Csóti Józsefet, a Magyar Színházi Társaság képviselőjét, - Vranyecz Arturt, a Közalkalmazotti Tanács delegáltját, - Bakota Árpádot, a Színházi Dolgozók Szakszervezete Csokonai Színház alapszervezetének titkárát. 4./ Felkéri a polgármestert, hogy a 3./ pontban foglalt döntésről az érintetteket értesítse. Határidő: Felelős: azonnal a polgármester Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester Melléklet Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése pályázatot hirdet a Csokonai Színház magasabb vezetői beosztásának ellátására 5 évig terjedő határozott időre A Csokonai Színház (4024 Debrecen, Kossuth u. 10.) hagyományosan olyan klasszikus és kortárs szerzők műveit bemutató repertoárszínház, amely prózai és zenés darabokat, valamint táncműveket egyaránt műsorára tűz. Teret nyújt a művészi önmegvalósításnak, műsortervében igazodik a város iskola jellegéhez, kielégíti a város polgárai részéről jelentkező igényeket.

12 Elvárható, hogy helyet kapjanak falai között az egyetemes magyar irodalom kincsei, és műhelye legyen a színjátékírásnak. A műsortervi elképzelések megvalósítása a főépület nagyszínpadán, a kamaraszínpadon (Víg mozi) és a stúdiószínpadon (Horváth Árpád Stúdiószínház főépület) történik. A magasabb vezetői megbízás időszakában új színházi épület átadása várható. Számítani lehet a főépület belső rekonstrukciójára. A művészeti intézmény önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, amely a gazdaságilag hozzárendelt, részjogkörrel rendelkező, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv meghatározott előirányzatai felett is rendelkezni jogosult. A magasabb vezetői megbízás 5 év határozott időtartamra szól, az álláshely a felhívás Kulturális Közlönyben való megjelenésének és a Közgyűlés döntésének időpontjától függően várhatóan november 1. napjától tölthető be. A pályázóval szembeni követelmények: - fejtse ki a színház elért eredményei megőrzésének, illetve megújításának programját. - terjesszen elő a művészeti program tartalmával és a javasolt működési struktúrával adekvát részletes gazdasági megvalósíthatósági tervet. A megbízás feltételei: - szakirányú felsőfokú végzettség és - legalább ötéves szakmai gyakorlat. A pályázatnak tartalmaznia kell: - a pályázóval szemben megfogalmazott követelmények alapján az általános irányításra, ésszerű működtetésre és menedzselésre vonatkozó konkrét vezetői elképzeléseket, - a közönségkapcsolati programot, - a gazdasági megvalósítási tervet, - a mindezen elképzelések rövid összefoglalását. A pályázat tartalma csak a pályázó beleegyezésével közölhető a megbízón és a szakmai bizottság tagjain kívül más személlyel. A pályázathoz csatolni kell továbbá: - a szakmai önéletrajzot, - három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, - a végzettséget igazoló okiratok hiteles másolatát, - nyilatkozatot arról, hogy a pályázatot véleményező és elbíráló testületi üléseken a pályázó hozzájárul-e a nyilvános ülés tartásához.

13 A pályázat benyújtásának helye és formája: A pályázatot Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humán Főosztálya vezetőjének címére (4026 Debrecen, Kálvin tér 11.) zárt borítékban "Pályázat a Csokonai Színház magasabb vezetői beosztásának ellátására" megjelöléssel 3 példányban kérjük benyújtani. A pályázattal kapcsolatos tájékoztatás és az intézményt bemutató alapdokumentumok Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Kulturális Osztályán kérhetők, illetve átvehetők (4026 Debrecen, Kálvin tér 11., telefon: ). A pályázat benyújtásának határideje: a Kulturális Közlönyben való megjelenéstől számított 30 nap. A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidőt követő 30 napon belül. Az illetmény és illetménypótlék megállapítása a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény és a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően történik. A munkáltatói jogkör gyakorlójának döntésétől függően kereset-kiegészítés adható. A pályázatokat szakmai bizottság és a Kulturális Bizottság véleményének kikérésével Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése bírálja el. DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 113/2008. (V. 29.) határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére a 25/1997. (VI. 20.) Kr. számú rendelet 6. (1) és (2) bekezdései alapján, figyelemmel a 98/2004. (V. 6.) Kh. határozatban, valamint az 56/2008. (III. 20.) Ö.h ban foglaltakra 1./ a piactömb rehabilitációja tárgyában DMJV Önkormányzata és a Dexium Ingatlanfejlesztő Kft. (Debrecen Bethlen u /A 1/6.) között létrejött adásvételi szerződés és telekalakítást elrendelő okirat alapján a felek közötti elszámolást Ft egyenértékben elfogadja az alábbiak szerint, mellyel az 56/2008. (III. 20.) Ö.h-ban foglaltak teljesítésre kerülnek:

14 Megvalósult DMJV Önkormányzata Bruttó érték Szolgáltatások (Ft) A/ /2 hrsz-ú ingatlan 94/100-ad tulajdoni illetőségének értékesítése Megvalósult Elmaradt Szolgáltatások Dexium Kft B/1. Piaccsarnok építése B/2. Simonffy B Emil Zeneművészeti Ált. Isk. felújítása B/3. Csapó-Rákóczi-Vár utcák közterületi rehabilitációja B/4. Kodály Z. Zeneművészeti Szakközépisk. homlokzatának felújítása, 720 m2 tornacsarnok építése, és a Piaccsarnok berendezési tárgyainak Nettó érték (Ft) * * biztosítása Összesen Összesen * Áfa tekintetében fordított adózás alá eső 2./ Elismeri, hogy a Dexium Kft. által a Csapó u- Rákóczi u.- Vár u. közterületi rehabilitációval kapcsolatban nem teljesített, az 1./ pontban rögzített B/3 jelű szolgáltatás Ft összegű ellenértékét a Dexium Kft május 5-én megfizette. 3./ Kijelenti, hogy az Önkormányzat által nem igényelt és így elmaradó, az 1./ pontban rögzített B/4 jelű - a Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola homlokzat felújítását, valamint a nettó 720 m 2 nagyságú tornacsarnok és kiszolgáló helyiségei megvalósítását jelentő munkálatok, továbbá az Önkormányzat által beszerzett a piaccsarnok működéséhez szükséges berendezési tárgyak ellenértékét képező, összesen nettó Ft összeget május 31-ig a Dexium Kft. köteles készpénzben megfizetni az Önkormányzat számára. 4./ A piaccsarnokhoz szükséges munkaterület átadásának késedelmes biztosítása miatt DMJV Önkormányzata Ft összegű késedelmi kötbért köteles megfizetni számla ellenében a Dexium Kft-nek, míg a beruházás megvalósításával kapcsolatos késedelemből eredően a Dexium Kft Ft összegű késedelmi kötbért köteles megfizetni DMJV Önkormányzata számára, számla ellenében.

15 5./ DMJV Önkormányzata a Csapó u- Rákóczi u.- Vár u. szakaszának a Dexium Kft. által december 31-i átadási határidővel vállalt közterületi rehabilitációs munkálatok elvégzésével kapcsolatosan Ft összegű előleget fizet, mely a munkálatok teljesítését követően kiállításra kerülő végszámlából kerül levonásra, tekintettel arra, hogy a munkák megvalósításának biztosítására a Dexium Kft. az Önkormányzat részére május 31-ig Ft összegű bankgaranciát biztosít. 6./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét az elszámolással kapcsolatos okiratok előkészítésére az 1-5./ pontok szerinti tartalommal és felkéri a polgármestert az okiratok aláírására. Határidő: azonnal Felelős: az okiratok előkészítéséért: a Vagyonkezelési Osztály vezetője az okiratok aláírásáért: a polgármester Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 114/2008. (V. 29.) határozata A Közgyűlés a Gazdálkodási Főosztály vezetőjének előterjesztésére a évi IV. törvény 231. (2) bekezdés e) pontja, valamint a 25/1997. (VI. 20.) Kr. rendelet 21. (2) bekezdés b) pontjának be) alpontja, valamint a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Alapszabálya alapján 1./ jóváhagyja a Debreceni Vagyonkezelő Zrt évi számviteli törvény szerinti beszámolóját az 1. számú melléklet szerint ezer Ft mérleg-főösszeggel, és ezer Ft adózott eredménnyel azzal, hogy a tárgyévi adózott eredmény terhére ezer Ft osztalék kifizetéséről, illetve a mérleg szerinti eredmény terhére ezer Ft összegben eredménytartalék képzéséről dönt. Az osztalék kifizetésének határidejét december 15. napjával határozza meg. 2./ Felkéri a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. igazgatóságának elnökét, hogy a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. éves beszámolóján a szükséges módosításokat az 1./ pont szerinti döntésnek megfelelően vezesse át, és azt cégbírósághoz nyújtsa be. Határidő: május 31. Felelős: a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. igazgatóságának elnöke 3./ Jóváhagyja a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. konszolidált évi számviteli törvény szerinti beszámolóját a 2. számú melléklet szerint ezer Ft mérleg-főösszeggel, és ezer Ft adózott eredménnyel azzal, hogy a tárgyévi adózott eredmény terhére

16 ezer Ft osztalék kifizetéséről, illetve a mérleg szerinti eredmény terhére ezer Ft eredménytartalék képzéséről dönt. 4./ Felkéri a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. igazgatóságának elnökét, hogy a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. konszolidált éves beszámolóján a szükséges módosításokat a 3./ pont szerinti döntésnek megfelelően vezesse át, és azt a cégbírósághoz nyújtsa be. Határidő: június 30. Felelős: a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. igazgatóságának elnöke Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

17 Az üzleti év mérlegfordulónapja: Statisztikai számjel Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése Debreceni Vagyonkezelő Zrt A vállalkozás címe Debrecen, Tüzér u Éves beszámoló Kelt: Debrecen, április 25. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H.

18 Az üzleti év mérlegfordulónapja: Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Debreceni Vagyonkezelő Zrt MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok E Ft-ban Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév szám módosításai a b c d e 01. A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ( ) I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( ) Alapítás-átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Immateriális javakra adott előlegek Immateriális javak értékhelyesbítése 10. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ( ) Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előlegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 18. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ( ) Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete 27. B. FORGÓESZKÖZÖK ( ) I. KÉSZLETEK ( ) Anyagok Befejezettlen termelés és félkész termékek Növendék-, hízó- és egyéb állatok Késztermékek Áruk Készletekre adott előlegek 35. II. KÖVETELÉSEK ( ) Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Váltókövetelések Egyéb követelések Követelések értékelési különbözete Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete 43. III. ÉRTÉKPAPÍROK ( ) Részesedés kapcsolt vállalkozásban Egyéb részesedés Saját részvények, saját üzletrészek Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Értékpapírok értékelési különbözete 49. IV. PÉNZESZKÖZÖK ( ) Pénztár, csekkek Bankbetétek C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ( ) Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások 56. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN ( ) Debrecen, április 25. a vállalkozás vezetője (képviselője)

19 Az üzleti év mérlegfordulónapja: Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Debreceni Vagyonkezelő Zrt MÉRLEG Források (passzívák) adatok E Ft-ban Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév szám módosításai a b c d e 57. D. SAJÁT TŐKE ( ) I. JEGYZETT TŐKE Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken 60. II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) 61. III. TŐKETARTALÉK 62. IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 64. VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK Értékhelyesbítés értékelési tartaléka Valós értékelés értékelési tartaléka 67. VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. CÉLTARTALÉKOK ( ) Céltartalék a várható kötelezettségekre Céltartalék a jövőbeni költségekre Egyéb céltartalék 72. F. KÖTELEZETTSÉGEK ( ) I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK ( ) Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben 77. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ( ) Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Átváltoztatható kötvények Tartozások kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú hitelek Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 86. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ( ) Rövid lejáratú kölcsönök 88. Ebből: az átváltoztatható kötvények Rövid lejáratú hitelek Vevőktől kapott előlegek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Váltótartozások Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Kötelezettségek értékelési különbözete Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete 98. G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ( ) Bevételek passzív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Halasztott bevételek FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN ( ) Debrecen, április 25. a vállalkozás vezetője (képviselője)

20 Az üzleti év mérlegfordulónapja: Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Debreceni Vagyonkezelő Zrt "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban Tétel- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév szám módosításai a b c d e 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele Exportértékesítés nettó árbevétele I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE ( ) Saját termelésű készletek állományváltozása 04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (± ) III. EGYÉB BEVÉTELEK Ebből : visszaírt értékvesztés 05. Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ( ) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ( ) VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK Ebből: értékvesztés 546 A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) Kapott (járó) osztalék és részesedés Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Pénzügyi műveletek egyéb bevételei Ebből: értékelési különbözet VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI ( ) Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 32 Ebből: értékelési különbözet IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI ( ± ) B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) X. RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK 22 9 XI. RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D) XII. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII.) Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék, részesedés G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F ) Debrecen, április 25. a vállalkozás vezetője (képviselője)

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 2015.01.01-2015.09.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 01.01-06.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 11EB-1 11EB 11EB/A 11EB/M/A1 11EB/M/A2 11EB/M/A3 11EB/M/A4 11EB/E-O/A1 11EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán 1 / 8 2015.10.16. 7:35 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 13EB-01 KPMG Tanácsadó Kft. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Éves beszámoló üzleti évről

Éves beszámoló üzleti évről 2 2 2 6 0 3 3 6139257201 Statisztikai jel 0 1-0 9-9 1 9 8 82 Cégjegyzék a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1147 Budapest, Csömöri út 50-60. Éves beoló 2012. üzleti évről

Részletesebben

2015. I. féléves beszámoló

2015. I. féléves beszámoló 1 3 8 1 2 2 0 3 5 8 2 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 5 5 3 1 Cégjegyzék száma Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. a vállalkozás megnevezése 1022 Budapest, Törökvész út 30/a a vállalkozás címe,

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

Mérleg "A" változat Eszközök (aktívák)

Mérleg A változat Eszközök (aktívák) Statisztikai számjel:23711402-3600-113-17 11 Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sorok) 263 320 0 263 320 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.sorok) 0 0 0 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Statisztikai számjel: 1 1 0 0 9 4 2 9-0 2 1 0-1 1 4-0 2 Cégjegyzékszám: 0 2-1 0-0 6 0 0 9 3 MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 7623 Pécs, Rét u. 8. 2012. év Éves beszámoló Pécs, 2013. február

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefonszáma 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. szeptember 30. Éves beszámoló a vállalkozás vezetője Első

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. a vállalkozás íme, telefonszáma 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-; 06-23-500-000 Éves beszámoló 2015. üzleti évről a vállalkozás

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás A változat Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat A beszámolóban szereplő cégnév: E.R.Ö.V. Víziközmû Zrt Beszámolási

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefona 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. március 31. Éves beoló a vállalkozás vezetője "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat 1. melléklet a 2015. évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

1 0. s z. m e l l é k l e t

1 0. s z. m e l l é k l e t 1. sz. me lléklet Az üzleti év fordulónapja: 214.12.31. Budaörsi Települési Nonprofit Kft. üzletág MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám tev. Btg egész 1. A. Befektetett eszközök (2.+1.+18.sor) 197 932 2 238

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VI. emelet Elérhetőség: 061 266 2181 Honlap:

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí-

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí- 03-09-102802 11 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 662702 0 702547 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 60 0 94 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója május 15.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója május 15. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója 2014. május 15. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VII. emelet Elérhetőség: 061

Részletesebben

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám A tétel megnevezés Szolgáltatói a b e 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor) 114 656 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 20-09-065082 Cégjegyzék száma PARKOLÓ-GAZDA Kft. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. Éves beszámoló 2010. év Oldal 1 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Éves beszámoló 2013.

Éves beszámoló 2013. 2 4 3 1 9 9 3 1 6 4 9 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 7 7 3 5 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Alliance Jura-Hongrie Kockázati Tőkealapkezelő Zrt. a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: A vállalkozás megnevezése: Thália Színház Nonprofit Kft A vállalkozás címe, telefonszáma: 1065 Budapest

Részletesebben

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - "A"

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - A Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 13992013-2-15 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság mint Cégbíróság 15-09-071642 2007.év Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza,

Részletesebben

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14.

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14. I I Cégjegyzék száma Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya 2011. december 31. Éves beszámoló Tatabánya, 2012. március 14. VÉRTES' epdészeti és FAIPARI za HKÖRUfN MUKÖDO RÉSZVÉNYTÁpR~SÁG 11187622-0201-114-11

Részletesebben

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez . melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez 10. melléklet a 38/2013. (XII. ) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2012. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Cégjegyzék szám

Cégjegyzék szám A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: A beszámoló: Lehet például: Üzleti év Időszak Keltezés helye dátuma 1 1 9 9 0 7 7 8 7 2 2 0 1 1 4 0 6 0 6-1 0-0 0 0 2 7 9 Előtársasági beszámoló

Részletesebben

Éves beszámoló. Belvárosi Kaszinó Kft december 31-ei. Budapest, április 01. Mészáros László a vállalkozás vezetője (képviselője)

Éves beszámoló. Belvárosi Kaszinó Kft december 31-ei. Budapest, április 01. Mészáros László a vállalkozás vezetője (képviselője) : 11927198-9200-113-01 : Belvárosi Kaszinó Kft. Budapest, 1015 Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló Budapest, 2014. április 01. Mészáros László a vállalkozás vezetője (képviselője) "A"MÉRLEG

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve 2010. évi módosított bevételi tervezet eft-ban I/1.számú melléklet 2010.

Részletesebben

Éves beszámoló 2015.

Éves beszámoló 2015. 1 1 1 0 9 0 0 0 1 5 0 1 1 3 0 7 Statisztikai számjel 0 7-0 9-0 0 3 0 6 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Pálhalmai Agrospeciál Kft. a vállalkozás címe, telefonszáma 2407 Dunaújváros, Pálhalma,

Részletesebben

Éves beszámoló 2016 december 31.

Éves beszámoló 2016 december 31. 11267827-6832-573-16 Statisztikai számjel 16-10-001579 Cégjegyzék száma Jászberényi V. V. Nonprofit Zrt. 5100 Jászberény, Margit sziget 1. 57-411-618 Éves beszámoló 2016 december 31. Keltezés: 2017. február

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója Statisztikai jel 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefona: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás címe, telefona Befektetési vállalkozások 2014. évi beolója Keltezés: Budapest, 2015. április

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. MÉRLEGE üzleti évről

ÉVES BESZÁMOLÓ. MÉRLEGE üzleti évről 1117 Budapest, Gábor Dénes u. ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE 20100-20113 üzleti évről Budapest, 201 április Az üzleti év mérlegforduló napja : 201 1 3 MÉRLEG A változat Eszközök(aktívák) A. Befektetett eszközök

Részletesebben

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12.

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12. Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése: a vállalkozás címe: 6400 Kiskunhalas, Bem u.1. Éves beszámoló 2014.12.31 üzleti évről Kelt: 13993492 3530 114 03 ÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓ MÉRLEGE Eszközök (aktívák)/1

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Global NRG Kereskedelmi és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1122 Budapest, Maros u. 12. A mérleg fajtája: Évzáró beszámoló Budapest, 2007. május

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Baranya Megyei Bíróság mint Cégbíróság Mecseki Erdészeti Zártkörűen Működő Rt. 7623 Pécs, Rét utca 8. A gazdálkodó képviselője P.h. Mecseki Erdészeti Zrt. Oldal: 1 ESZKÖZÖK (aktívák) 01. A.

Részletesebben

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése Statisztikai jel 1/6. oldal A MÉRLEG Eszközök (aktívák) év l A. Befektetett eszközök 208981 0 216469 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 4678 0 3580 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14.

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14. Tisztelt felhasználó! Ön a következő Excel munkafüzetlapokon a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kettős könyvvezetésen alapuló Éves beszámoló és Egyszerűsített éves beszámoló mérlegeit és

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Pest Megyei Cégbíróság ABÉVA Alsónémedi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft 2351 Alsónémedi, Fõ út 54 A gazdálkodó képviselője Ph Abéva Kft Oldal: 1 ESZKÖZÖK (aktívák) 01 A Befektetett eszközök

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

MÉRLEG(A) részletes ezer forintban ESZKÖZÖK AKTÍVÁK Korábbi évek helyesbítés ei

MÉRLEG(A) részletes ezer forintban ESZKÖZÖK AKTÍVÁK Korábbi évek helyesbítés ei Madách Színház Nonprofit Kft. Cégjegyzékszám: 01-09-917954 Stat. szám: 21974593-9001-572-01 MÉRLEG(A) részletes ezer forintban ESZKÖZÖK AKTÍVÁK 2014.12.31 Korábbi évek helyesbítés ei 2015.12.31 1. Alapítás,

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE június 30.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE június 30. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2013. június 30. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VII. emelet Elérhetőség: 061 266 2181 Honlap:

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága AGROSTER Besugárzó Zrt. 1106 Budapest, Jászberényi út 5. Budapest, 2013. április 30. Bánréti Miklós vezérigazgató P.h. AGROSTER Zrt. Oldal: 1 ESZKÖZÖK

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft.

Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. január 01. 2012. december 31. Kelt: Budapest, 2013.05.23. MÉRLEG "A" változat ESZKÖZÖK 1. A.

Részletesebben

Keltezés: a vállalkozás vezetője Vidnyánszky Attila

Keltezés: a vállalkozás vezetője Vidnyánszky Attila 1 1 Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 11 635 628 0 11 532 310 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 934 0 5 460 03. Alapítás-átszervezés aktívált értéke 04. Kísérleti

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege Egyszerűsített éves beszámoló mérlege sz A tétel megnevezése Előző Év Tárgyév 1 A Befektetett eszközök (I.+II.+III.) Ft 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK Ft 10 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK Ft 18 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI

Részletesebben

Sor- A tétel megnevezése Helyesbítés

Sor- A tétel megnevezése Helyesbítés Cégnév Cgj. KSH Be.idősz. HUN MINING NY.R.T. 01-10-041020 10181678-6420-114-01 2011.01.01- g MÉRLEG "A" Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor) 16 206 542 47 327 16 253 869 02.

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évrő

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évrő Statsztka számje EDUCATIO Társadalm Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Vác út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2004.01.01-2004.12.31.

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

Közbenső mérleg. ú2.. TvNetWork Telekommunikációs Szolg. Nyrt Budapest, Váci út 168/a

Közbenső mérleg. ú2.. TvNetWork Telekommunikációs Szolg. Nyrt Budapest, Váci út 168/a Statisztikai jel 01-1 0-044461 Cégjegyzék a Telekommunikációs Szolg. 1138 Budapest, Váci út 168/a. Közbenső mérleg 2010.01.01-04.30 Keltezés: 2010. június 30. ú2.. 116. oldal Statisztikai jel 01-1 0-044461

Részletesebben

Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Statisztikai számjel: 23476905862257201 Cégjegyzék száma: 0109967344 Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámoló Kelt: Budapest, 2013. április 17. Statisztikai

Részletesebben

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA!

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA! Bevezetés a számvitelbe A vállalkozás vagyona Kettős megközelítés: A számvitel vagyonfelfogása 1. Az újratermelési folyamat melyik szakaszában van? 2. Honnan származik ez a vagyon rész? Dr. Pál Tibor Rendeltetés

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ év statisztikai számjel cégjegyzékszám

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ év statisztikai számjel cégjegyzékszám 2 0 2 7 1 0 1 7 7 8 1 0 5 7 2 2 0 statisztikai számjel 2 0-0 9-0 6 9 6 9 3 cégjegyzékszám A vállalkozás megnevezése: KONTAKT HUMÁN SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG A vállalkozás címe,

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZET Ő VÁLLALKOZÁSOK ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZET Ő VÁLLALKOZÁSOK ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE KETTŐS KÖNYVVITELT VEZET Ő VÁLLALKOZÁSOK ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE Vállalkozásra vonatkozó adatok Név: MIVÍZ Miskolci Vízm ű Korlátolt Felel ősség ű Társaság Cégjegyzékszám: 05-09 - 012433 Adószám: 13546904-2

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 13620275-4941-113-01 Statisztikai számjel 01-09-864697 Cégjegyzék száma Drayman Team Kft. 1196 Budapest, Kisfaludy utca 181. Egyszerűsített éves beszámoló 2008. december 31. A közzétett adatokat könyvvizsgáló

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Cégjegyzékszáma: 05 09 018640 Székhelye: BROKERGOLD

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

Az elemzés a Céginfo.hu adatain alapul, azt a Céginfo.hu saját módszertanával készült.

Az elemzés a Céginfo.hu adatain alapul, azt a Céginfo.hu saját módszertanával készült. Az elemzés a Céginfo.hu adatain alapul, azt a Céginfo.hu saját módszertanával készült. Az adatok tájékoztató jellegűek! Tovább nem adhatóak, illetve nem sokszorosíthatóak! 1. Alapinformációk A vizsgált

Részletesebben

II. ELŐADÁS A SZÁMVITEL VAGYONFELFOGÁSA

II. ELŐADÁS A SZÁMVITEL VAGYONFELFOGÁSA Számvitel alapjai II. ELŐADÁS A SZÁMVITEL VAGYONFELFOGÁSA Dr. Pál Tibor 2015.09.20. A vállalkozás vagyona Kettős vetület 1. Az újratermelési folyamat mely szakaszában van a vagyon? 2. Honnan származik

Részletesebben

KÖVETELÉSEK

KÖVETELÉSEK Balatoni Korona Zrt. Mérlegsoranalitika Mérlegsor sorszám Megnevezés 2016.09.30 Összeg E Ft-ban Követelések: Belföldi követelések (forintban) Vevőkövetelések Balatoni Korona forgalomba hely. 15 724 500

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Az elemzés a Céginfo.hu adatain alapul, azt a Céginfo.hu saját módszertanával készült.

Az elemzés a Céginfo.hu adatain alapul, azt a Céginfo.hu saját módszertanával készült. Az elemzés a Céginfo.hu adatain alapul, azt a Céginfo.hu saját módszertanával készült. Az adatok tájékoztató jellegűek! Tovább nem adhatóak, illetve nem sokszorosíthatóak! 1. Alapinformációk A vizsgált

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Közlemény. Szavazati jogok száma a Pannonholding Kereskedelmi és Befektetési Nyrt nél én:

Közlemény. Szavazati jogok száma a Pannonholding Kereskedelmi és Befektetési Nyrt nél én: Közlemény A Pannonholding Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelően az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket: 1./ az Összehívás időpontjában meglévő részvények

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben