DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának"

Átírás

1 DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E évi 12. szám június 18. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 105/2008. (V. 29.) Ö.h. Tag jelöléséről a Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Kft. kórházi felügyelő tanácsába /2008. (V. 29.) Ö.h. A Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság évi munkájáról szóló beszámolóról /2008. (V. 29.) Ö.h. A Debrecen, Tócóvölgyben található, kialakítás alatt álló 16477/39 hrsz-ú ingatlan értékesítésre történő kijelölésről /2008. (V. 29.) Ö.h. Ingyenes használati jog biztosításáról a Debreceni Sportuszoda Kft. részére /2008. (V. 29.) Ö.h. Pályázat benyújtásáról és saját forrás biztosításáról a évi települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújításához kapcsolódó támogatás elnyerésére 1725

2 110/2008. (V. 29.) Ö.h. Pályázat benyújtásáról és saját forrás biztosításáról az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által kiírt a helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatásához című pályázathoz kapcsolódó támogatás elnyerésére /2008. (V. 29.) Ö.h. Pályázatok benyújtásáról és saját forrás biztosításáról a évi Észak-Alföldi Operatív Program keretében (kódszám: ÉAOP B.C) Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások komplex-, valamint bölcsődék önálló fejlesztése című pályázathoz kapcsolódó támogatások elnyerésére /2008. (V. 29.) Ö.h. Pályázat kiírásáról a Csokonai Színház magasabb vezetői beosztásának ellátására /2008. (V. 29.) Ö.h. A debreceni piactömb rehabilitációval kapcsolatos elszámolás elfogadásáról /2008. (V. 29.) Ö.h. A Debreceni Vagyonkezelő Zrt évi számviteli törvény szerinti beszámolójának és a cégcsoport évi konszolidált beszámolójának jóváhagyásáról /2008. (V. 29.) Ö.h. A Debreceni Sportcentrum Kht évi közhasznúsági jelentésének elfogadásáról, számviteli törvény szerinti beszámolójának jóváhagyásáról /2008. (V. 29.) Ö.h. A Debrecen Jégcsarnok Korlátolt Felelősségű Társaság február 28. napi átalakulási beszámolójának jóváhagyásáról, és a Debrecen Jégcsarnok Közhasznú Társaság évi közhasznúsági jelentésének elfogadásáról, számviteli törvény szerinti beszámolójának jóváhagyásáról /2008. (V. 29.) Ö.h. Az Euró-Régió Ház Közhasznú Társaság évi közhasznúsági jelentésének elfogadásáról és közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának jóváhagyásáról /2008. (V. 29.) Ö.h. A VESZ Vagyonkezelő Kft évi számviteli törvény szerinti beszámolójának jóváhagyásáról, a VESZ Kft. résztulajdonában álló cégek gazdasági helyzetéről szóló tájékoztatás elfogadásáról /2008. (V. 29.) Ö.h. A VESZ Egészségügyi Szolgáltató Kht évi közhasznúsági jelentésének elfogadásáról, számviteli törvény szerinti beszámolójának jóváhagyásáról /2008. (V. 29.) Ö.h. A Főnix Rendezvényszervező Kht évi közhasznúsági jelentésének elfogadásáról, számviteli törvény szerinti beszámolójának jóváhagyásáról, valamint alapító okiratának módosításáról 2061

3 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 105/2008. (V. 29.) határozata A Közgyűlés a Családvédelmi Osztály vezetőjének előterjesztésére, az évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés b) pontja alapján, figyelemmel az évi CLIV. törvény 156. (5) bekezdésére, valamint a 23/1998. (XII. 27.) EüM rendelet 3/A. (1) bekezdésére, 1./ a Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Kft. kórházi felügyelő tanácsa tagjának Becsky Tibort (4033 Debrecen, Acsádi út 40.) jelöli. 2./ Felkéri a Polgármestert, hogy az 1.) pontban foglaltakról a Hajdú Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnökét értesítse. Határidő: azonnal Felelős: a polgármester Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 106/2008. (V. 29.) határozata A Közgyűlés a Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság parancsnokának előterjesztésére az évi XXXI. törvény 28. (1) bekezdés f) pontjában foglaltak alapján 1./ elfogadja a Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság évi munkájáról szóló tűzoltó-parancsnoki beszámolót. 2./ Megköszöni a Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság személyi állományának és vezetésének a évben végzett munkáját. 3./ Felkéri a polgármestert, hogy minderről a városi tűzoltóparancsnokot értesítse. Határidő: azonnal Felelős: a polgármester Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

4 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 107/2008. (V. 29.) határozata A Közgyűlés a Vagyonkezelési Osztály vezetőjének előterjesztésére a 25/1997. (VI. 20.) Kr. rendelet 23. (1) bekezdés a) pontja és a ai alapján 1./ eredménytelennek nyilvánítja a 26/2008. (II. 21.) Ö.h.-val kiírt Debrecen, Tócóvölgyben található, kialakítás alatt álló 16477/39 hrsz-ú ingatlan értékesítése tárgyú nyilvános pályázatot. 2./ értékesítésre ismételten kijelöli Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező, telekalakítást követően kialakuló 16477/39 hrsz-ú, 26 ha 7673 m 2 területű beépítetlen terület megnevezésű, a valóságban Debrecenben a Tócó-völgyben található belterületi ingatlant. 3./ A 2./ pontban meghatározott ingatlan tekintetében az értékesítés módjaként nyilvános pályázati eljárást határoz meg a mellékelt pályázati felhívás szerint. 4./ A 2./ pontban meghatározott ingatlan vételárának alsó határát nem határozza meg azzal, hogy a pályázó 50 millió Ft összegű pályázati biztosítékot köteles nyújtani. 5./ Felkéri a Vagyonkezelési Osztály vezetőjét, hogy a pályázati eljárás lebonyolításával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. Határidő: azonnal Felelős: a Vagyonkezelési Osztály vezetője 6./ A pályázatra benyújtott ajánlatok véleményezésére Bíráló Bizottságként kijelöli a Tulajdonosi Bizottságot. 7./ Felkéri a Vagyonkezelési Osztály vezetőjét, hogy a pályázatok véleményezését követően az ajánlatokat a Bíráló Bizottság indokolással ellátott javaslatával együtt terjessze a Közgyűlés elé. Határidő: október 30. Felelős: a Vagyonkezelési Osztály vezetője Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

5 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Melléklet Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályázatot hirdet az alábbi ingatlan értékesítésére: A pályázat tárgya: Debrecenben a Tócóvölgyben található, telekalakítást követően kialakuló 16477/39 hrsz-ú, 26 ha 7673 m 2 nagyságú beépítetlen terület megnevezésű projektterület. Pályázat kiíró szerv neve, címe: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 4024 Debrecen, Piac u. 20. Az ingatlanra vonatkozó információk: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képezi a város nyugati részén, a Tócó-völgyben, a Tócóskerti lakótelep és a Tócó-csatorna közötti területen elhelyezkedő: 1. debreceni 16477/11 hrsz-ú, 36 ha 9216 m 2 területű ingatlan, mely 18 ha 116 m 2 területű, kivett megnevezésű a alrészletből és 18 ha 9100 m 2 területű, beépítetlen terület megnevezésű b alrészlete, valamint 2. a debreceni 16477/28 hrsz-ú, 12 ha 7386 m 2 beépítetlen terület megnevezésű ingatlan77383/ ad tulajdoni hányada, mely 7 ha 7383 m 2 területű földrészletnek felel meg. Jelenleg folyamatban van a 16477/11 hrsz-ú ingatlan b alrészlete és a 16477/28 hrsz-ú ingatlan 7 ha 7383 m 2 nagyságú területek összevonása. A kialakuló 16477/39 hrsz-ú 26 ha 7673 m 2 nagyságú beépítetlen terület megnevezésű projektterületre vonatkozó Településszerkezeti Terv és Szabályozási Terv módosítása és egységes kialakítása a nyertes pályázóval egyeztetve történik. A pályázat célja: A pályázat célja a telekalakítást követően kialakuló 16477/39 hrsz-ú, 26 ha 7673 m 2 nagyságú beépítetlen terület megnevezésű projektterület értékesítése. Pályázati biztosíték kikötése: A pályázónak 50 millió Ft összeget pályázati biztosítékként be kell fizetnie, és a befizetést bizonylattal igazolnia kell az Önkormányzat felé a pályázati anyag részeként. A nyertes pályázó által befizetett 50 millió Ft összegű pályázati biztosíték vételár előleggé alakul át. A pályázaton nem nyert pályázó részére a pályázati biztosíték összegét az Önkormányzat a Közgyűlési döntést követő 8 napon belül visszafizeti. Amennyiben a pályázat nyertese nem teljesíti a pályázatban általa vállalt kötelezettségeket, a pályázati biztosíték bánatpénzzé alakul át és az a pályázat kiíróját illeti meg. A vételár megfizetésének ütemezése, az ingatlan birtokbaadása: A nyertes pályázó köteles: 1. ütem: A jelenlegi nyilvántartás szerinti 16477/28 hrsz-ú, 12 ha 7386 m 2 területű beépítetlen terület megnevezésű földrészlet 77383/ ad önkormányzati tulajdoni illetőségének 7 ha 7383 m 2 földterületnek megfelelő, a nyertes pályázó által benyújtott pályázatban a kialakításra kerülő 16477/39 hrsz-ú ingatlan ellenértékeként megajánlott teljes bruttó vételárból területarányosan számított rész megfizetése az adásvételi szerződés megkötését követő 60 napon belül,

6 2/a. ütem: A 16477/11 hrsz-ú, a 16477/12-hrsz-ú és a 16477/28 hrsz-ú ingatlanok telekalakítása során kialakításra kerülő 16477/39 hrsz-ú, 26 ha 7673 m 2 nagyságú, beépítetlen terület / ad tulajdoni illetőségének - mely megfelel 19 ha 290 m 2 nagyságú földterületnek a pályázó által a teljes területért megajánlott, de még meg nem fizetett bruttó vételárrésze 50%-át a Településszerkezeti Terv és a Szabályozási Terv módosításának hatályba lépését követő 60 napon belül, 2/b. ütem: A fennmaradó bruttó vételárrészt a Településszerkezeti Terv és a Szabályozási Terv módosításának hatályba lépését követő 120 napon belül köteles megfizetni a nyertes pályázó az 50 millió Ft összegű pályázati biztosíték beszámításával. Az ingatlanrészek birtokbaadása a következőképpen történik: - Az 1. ütemben részletezett ingatlanrész tulajdonba adása a területarányos bruttó vételárrész megfizetésével egyidejűleg, a birtokbaadása a vételárrész megfizetését követő 5 munkanapon belül történik. - A 2/a. és 2/b. ütemben részletezett ingatlanrészek tulajdonba adása a teljes bruttó vételár megfizetésével egyidejűleg, birtokbaadása a teljes bruttó vételár megfizetését követő 5 munkanapon belül történik. A pályázat jellege: A pályázat nyilvános, egyfordulós. A részletes pályázati dokumentáció kiváltása: A részletes pályázati dokumentáció megvásárolható a DMJV Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztály, Debrecen, Piac u. 20. I/69. számú szobájában Ft + ÁFA adatszolgáltatási díj ellenében, a pályázati hirdetmény megjelenését követő 21.nap óráig. A részletes pályázati dokumentáció tartalmazza: A pályázathoz kötelezően csatolandó mellékletek felsorolását, az értékesítésre szánt ingatlan ismertetését (nyilvántartási adatok, térképmásolat, szabályozási terv kivonat stb.), valamint az értékesítéssel kapcsolatos feltételeket, kikötéseket. A pályázathoz kötelezően becsatolandó mellékletek: DMJV Főépítészének véleményezésével ellátott olyan Tervezési program, mely a pályázat tárgyát képező ingatlant is magában foglaló tömbre vonatkozó Településszerkezeti Terv, illetőleg Szabályozási Terv módosításának alapját képezheti. Egyéb kikötések: A Településszerkezeti Terv és a Szabályozási Terv módosításának költségeit a nyertes pályázónak kell viselnie. A befektetőnek kell kialakítania a projektköltségek terhére a Tócóvölgyi lakótelep és a Tócó-csatorna közelsége miatt szükséges zöldterületeket, véderdőket, közparkokat és közutakat. A pályázat benyújtásának helye, módja, határideje: DMJV Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztály, Debrecen, Piac u. 20. I/69. szoba. Debrecen, Tócóvölgyben található, kialakítás alatt álló 16477/39 hrsz-ú beépítetlen terület megnevezésű ingatlan értékesítése feliratú zárt borítékban szeptember 15. (hétfő) óráig személyesen, vagy meghatalmazott útján a pályázó nevének megjelölésével.

7 Borítékbontás kezdete, helye: szeptember 15. (hétfő) órakor DMJV Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztály, Debrecen, Piac u. 20. I/69. szoba. A pályázatra vonatkozó további kérdések benyújtása DMJV Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztályán (4024 Debrecen, Piac u. 20. I/69.) történhet a pályázati felhívás megjelenését követő 28. nap 9.00 óráig. A pályázók írásban feltett kérdéseire a kiíró minden érintettnek a kérdésfelvetésben igénye szerint megadott elektronikus, vagy postai címre a válaszokat a pályázati felhívás megjelenését követő 35. nap óráig megadja. Ajánlati kötöttség időtartama: A pályázati felhívás megjelenését követő 2 év. Eredményhirdetés módja, helye és várható ideje: A pályázat eredményéről Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése dönt, mely döntést követő 8 napon belül a kiíró a pályázókat írásban értesíti. Kiíró egyben fenntartja a jogát, hogy a pályázat során ajánlatot tett egyik ajánlattevővel se kössön szerződést és ily módon akár indokolás nélkül is a pályázatot eredménytelennek minősítse. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata A Közgyűlés DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 108/2008. (V. 29.) határozata a polgármester előterjesztésére az évi LXV. törvény 80. (1) bekezdése, az évi IV. törvény a, valamint a 25/1997. (VI. 20.) Kr. rendelet 6. (2) bekezdés a) pontja és 11. (1) bekezdés b) pontja alapján 1./ a Debreceni Sportuszoda Kft. (4032 Debrecen, Tüzér u. 1.) részére a 10796/14 hrsz-ú 1 ha 6260 m 2 területű, kivett oktatási intézmény megnevezésű, a valóságban Debrecenben, a Hadházi út Zákány u. sarkán található ingatlanra mely ingatlanon a Debreceni Sportuszoda Kft. által fedett sportuszoda rendeltetésű épület került megvalósításra ingyenes földhasználati jogot biztosít az épület fennállásáig, de legfeljebb 99 évig. 2./ Felkéri a Vagyonkezelési Osztály vezetőjét a földhasználati szerződés előkészítésére és felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. Határidő: azonnal Felelős: a szerződés előkészítéséért a Vagyonkezelési Osztály vezetője a szerződés aláírásáért a polgármester Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

8 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 109/2008. (V. 29.) határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére, az évi LXV. törvény 80. (1) bekezdés alapján 1./ jóváhagyja, hogy pályázat került benyújtásra május 15-ei beadási határidővel az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanácshoz a települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújításához kapcsolódóan: a) a Simonyi út - Péterfia utca bruttó Ft beruházási összköltségre becsült burkolatfelújításához Ft támogatás elnyerésére, Ft saját forrás biztosításával; b) a Hétvezér utca bruttó Ft beruházási összköltségre becsült burkolatfelújításához Ft támogatás elnyerésére, Ft saját forrás biztosításával; c) a Pósa utca Torockó utca Kishatárút csatlakozó részének bruttó Ft beruházási összköltségre becsült burkolatfelújításához Ft támogatás elnyerésére Ft saját forrás biztosításával; d) a Dóczy utca Martonfalvi utca Poroszlay utca csatlakozó részének bruttó Ft beruházási összköltségre becsült burkolatfelújításához Ft támogatás elnyerésére Ft saját forrás biztosításával. 2./ Sikeres pályázat esetén az 1./ pont szerinti fejlesztések megvalósítása érdekében az ott meghatározott összköltség 50 %-ának megfelelő mértékű, összesen bruttó Ft összegű saját forrást Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 9/2008 (II. 29) rendelet 5/IV.4.1. számú mellékletének évi nagyfelületű aszfaltozás című sora terhére biztosítja. Határidő: az eredményességről való tudomásszerzést követően azonnal Felelős: a Gazdálkodási Főosztály vezetője 3./ Sikeres pályázat esetén felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. Határidő: a támogatási szerződés megküldését követően azonnal Felelős: a polgármester Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

9 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 110/2008. (V. 29.) határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére, az évi LXV. törvény 80. (1) bekezdés alapján 1./ jóváhagyja, hogy pályázat került benyújtásra május 15-ei beadási határidővel a Magyar Államkincstár Észak-alföldi Regionális Igazgatóságához az Észak-alföldi Regionális Tanács által a helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása címmel kiírt program keretében a játszótéri eszközök biztonságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendeletnek megfelelő köztéri játszóterek bővítése, felújítása céljából a a) Serház utcai játszótér bruttó Ft beruházási összköltségre becsült játszótér rekonstrukciójához - melyből elszámolható Ft összeg Ft támogatás elnyerésére Ft saját forrás biztosításával; b) Menyhárt utcai játszótér bruttó Ft beruházási összköltségre becsült játszótér rekonstrukciójához melyből elszámolható Ft összeg Ft támogatás elnyerésére Ft saját forrás biztosításával; c) Kandia u. Klaipeda utcák által határolt játszótér bruttó Ft beruházási összköltségre becsült játszótér rekonstrukciójához melyből elszámolható Ft összeg Ft támogatás elnyerésére Ft saját forrás biztosításával. 2./ Sikeres pályázat esetén az 1./ pont szerinti fejlesztések megvalósítása érdekében, az ott meghatározott, összesen Ft összegű saját forrást biztosít Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 9/2008. (II. 29.) rendelet 5/IV.4.1. számú mellékletének 40. Pályázati önrész biztosítása című sora terhére. Határidő: az eredményességről való tudomásszerzést követően azonnal Felelős: a Gazdálkodási Főosztály vezetője 3./ Sikeres pályázat esetén felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. Határidő: a támogatási szerződés megküldését követően azonnal Felelős: a polgármester Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

10 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 111/2008. (V. 29.) határozata A Közgyűlés a Humán Főosztály vezetőjének előterjesztésére az évi LXV. törvény 80. (1) bekezdése alapján: 1./ pályázatokat nyújt be a évi Észak-Alföldi Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások komplex-, valamint bölcsődék önálló fejlesztése címmel kiírt pályázat a) Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztése és kapacitásának bővítése tárgyú A komponense keretében a Margit téri Bölcsőde bővítése és felújítása céljából, a bruttó 111 millió Ft összköltségűre becsült beruházás 90 %-os támogatásának elnyerésére, b) A szociális alapszolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz való hozzáférés javítása és a szolgáltatások minőségének komplex és/vagy térségi szintű fejlesztése tárgyú B komponense keretében DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézményének bővítése céljából, a bruttó 111 millió Ft összköltségűre becsült beruházás 90 %-os támogatásának elnyerésére. 2./ Sikeres pályázat esetén az 1./ pont szerinti fejlesztések megvalósítása érdekében az ott meghatározott összköltségek %-ának megfelelő mértékű saját forrást biztosít Debrecen Megyei Jogú Város évi költségvetésének terhére. 3./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy a 2./ pontban meghatározott saját forrást az önkormányzat évi költségvetésébe tervezze be. Határidő: a évi költségvetés tervezése Felelős: a Gazdálkodási Főosztály vezetője 4./ Felkéri a Titkárság vezetőjét a pályázatok elkészítésére és benyújtására, valamint felhatalmazza a polgármestert a pályázat aláírására. Határidő: május 30. Felelős: a pályázat elkészítéséért és benyújtásáért: a Titkárság vezetője a pályázat aláírásáért: a polgármester Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

11 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 112/2008. (V. 29.) határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt) 20/A. (4) bekezdése és 23. (2) bekezdése és a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet ai alapján 1./ pályázatot ír ki a Csokonai Színház magasabb vezetői beosztásának ellátására a melléklet szerint. 2./ Felkéri a Humán Főosztály vezetőjét, hogy gondoskodjon a pályázati felhívás Kulturális Közlönyben történő közzétételéről, valamint tegye meg a Kjt. 20/A. (4) bekezdésében meghatározott intézkedéseket Határidő: Felelős: azonnal a Humán Főosztály vezetője 3./ Felkéri a szakmai bizottság tagjának a pályázatok véleményezésére: - Somogyi Bélát, a Kulturális Bizottság elnökét, - Iglódi Istvánt, a Pesti Magyar Színház igazgató-főrendezőjét, - Csóti Józsefet, a Magyar Színházi Társaság képviselőjét, - Vranyecz Arturt, a Közalkalmazotti Tanács delegáltját, - Bakota Árpádot, a Színházi Dolgozók Szakszervezete Csokonai Színház alapszervezetének titkárát. 4./ Felkéri a polgármestert, hogy a 3./ pontban foglalt döntésről az érintetteket értesítse. Határidő: Felelős: azonnal a polgármester Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester Melléklet Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése pályázatot hirdet a Csokonai Színház magasabb vezetői beosztásának ellátására 5 évig terjedő határozott időre A Csokonai Színház (4024 Debrecen, Kossuth u. 10.) hagyományosan olyan klasszikus és kortárs szerzők műveit bemutató repertoárszínház, amely prózai és zenés darabokat, valamint táncműveket egyaránt műsorára tűz. Teret nyújt a művészi önmegvalósításnak, műsortervében igazodik a város iskola jellegéhez, kielégíti a város polgárai részéről jelentkező igényeket.

12 Elvárható, hogy helyet kapjanak falai között az egyetemes magyar irodalom kincsei, és műhelye legyen a színjátékírásnak. A műsortervi elképzelések megvalósítása a főépület nagyszínpadán, a kamaraszínpadon (Víg mozi) és a stúdiószínpadon (Horváth Árpád Stúdiószínház főépület) történik. A magasabb vezetői megbízás időszakában új színházi épület átadása várható. Számítani lehet a főépület belső rekonstrukciójára. A művészeti intézmény önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, amely a gazdaságilag hozzárendelt, részjogkörrel rendelkező, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv meghatározott előirányzatai felett is rendelkezni jogosult. A magasabb vezetői megbízás 5 év határozott időtartamra szól, az álláshely a felhívás Kulturális Közlönyben való megjelenésének és a Közgyűlés döntésének időpontjától függően várhatóan november 1. napjától tölthető be. A pályázóval szembeni követelmények: - fejtse ki a színház elért eredményei megőrzésének, illetve megújításának programját. - terjesszen elő a művészeti program tartalmával és a javasolt működési struktúrával adekvát részletes gazdasági megvalósíthatósági tervet. A megbízás feltételei: - szakirányú felsőfokú végzettség és - legalább ötéves szakmai gyakorlat. A pályázatnak tartalmaznia kell: - a pályázóval szemben megfogalmazott követelmények alapján az általános irányításra, ésszerű működtetésre és menedzselésre vonatkozó konkrét vezetői elképzeléseket, - a közönségkapcsolati programot, - a gazdasági megvalósítási tervet, - a mindezen elképzelések rövid összefoglalását. A pályázat tartalma csak a pályázó beleegyezésével közölhető a megbízón és a szakmai bizottság tagjain kívül más személlyel. A pályázathoz csatolni kell továbbá: - a szakmai önéletrajzot, - három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, - a végzettséget igazoló okiratok hiteles másolatát, - nyilatkozatot arról, hogy a pályázatot véleményező és elbíráló testületi üléseken a pályázó hozzájárul-e a nyilvános ülés tartásához.

13 A pályázat benyújtásának helye és formája: A pályázatot Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humán Főosztálya vezetőjének címére (4026 Debrecen, Kálvin tér 11.) zárt borítékban "Pályázat a Csokonai Színház magasabb vezetői beosztásának ellátására" megjelöléssel 3 példányban kérjük benyújtani. A pályázattal kapcsolatos tájékoztatás és az intézményt bemutató alapdokumentumok Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Kulturális Osztályán kérhetők, illetve átvehetők (4026 Debrecen, Kálvin tér 11., telefon: ). A pályázat benyújtásának határideje: a Kulturális Közlönyben való megjelenéstől számított 30 nap. A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidőt követő 30 napon belül. Az illetmény és illetménypótlék megállapítása a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény és a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően történik. A munkáltatói jogkör gyakorlójának döntésétől függően kereset-kiegészítés adható. A pályázatokat szakmai bizottság és a Kulturális Bizottság véleményének kikérésével Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése bírálja el. DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 113/2008. (V. 29.) határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére a 25/1997. (VI. 20.) Kr. számú rendelet 6. (1) és (2) bekezdései alapján, figyelemmel a 98/2004. (V. 6.) Kh. határozatban, valamint az 56/2008. (III. 20.) Ö.h ban foglaltakra 1./ a piactömb rehabilitációja tárgyában DMJV Önkormányzata és a Dexium Ingatlanfejlesztő Kft. (Debrecen Bethlen u /A 1/6.) között létrejött adásvételi szerződés és telekalakítást elrendelő okirat alapján a felek közötti elszámolást Ft egyenértékben elfogadja az alábbiak szerint, mellyel az 56/2008. (III. 20.) Ö.h-ban foglaltak teljesítésre kerülnek:

14 Megvalósult DMJV Önkormányzata Bruttó érték Szolgáltatások (Ft) A/ /2 hrsz-ú ingatlan 94/100-ad tulajdoni illetőségének értékesítése Megvalósult Elmaradt Szolgáltatások Dexium Kft B/1. Piaccsarnok építése B/2. Simonffy B Emil Zeneművészeti Ált. Isk. felújítása B/3. Csapó-Rákóczi-Vár utcák közterületi rehabilitációja B/4. Kodály Z. Zeneművészeti Szakközépisk. homlokzatának felújítása, 720 m2 tornacsarnok építése, és a Piaccsarnok berendezési tárgyainak Nettó érték (Ft) * * biztosítása Összesen Összesen * Áfa tekintetében fordított adózás alá eső 2./ Elismeri, hogy a Dexium Kft. által a Csapó u- Rákóczi u.- Vár u. közterületi rehabilitációval kapcsolatban nem teljesített, az 1./ pontban rögzített B/3 jelű szolgáltatás Ft összegű ellenértékét a Dexium Kft május 5-én megfizette. 3./ Kijelenti, hogy az Önkormányzat által nem igényelt és így elmaradó, az 1./ pontban rögzített B/4 jelű - a Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola homlokzat felújítását, valamint a nettó 720 m 2 nagyságú tornacsarnok és kiszolgáló helyiségei megvalósítását jelentő munkálatok, továbbá az Önkormányzat által beszerzett a piaccsarnok működéséhez szükséges berendezési tárgyak ellenértékét képező, összesen nettó Ft összeget május 31-ig a Dexium Kft. köteles készpénzben megfizetni az Önkormányzat számára. 4./ A piaccsarnokhoz szükséges munkaterület átadásának késedelmes biztosítása miatt DMJV Önkormányzata Ft összegű késedelmi kötbért köteles megfizetni számla ellenében a Dexium Kft-nek, míg a beruházás megvalósításával kapcsolatos késedelemből eredően a Dexium Kft Ft összegű késedelmi kötbért köteles megfizetni DMJV Önkormányzata számára, számla ellenében.

15 5./ DMJV Önkormányzata a Csapó u- Rákóczi u.- Vár u. szakaszának a Dexium Kft. által december 31-i átadási határidővel vállalt közterületi rehabilitációs munkálatok elvégzésével kapcsolatosan Ft összegű előleget fizet, mely a munkálatok teljesítését követően kiállításra kerülő végszámlából kerül levonásra, tekintettel arra, hogy a munkák megvalósításának biztosítására a Dexium Kft. az Önkormányzat részére május 31-ig Ft összegű bankgaranciát biztosít. 6./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét az elszámolással kapcsolatos okiratok előkészítésére az 1-5./ pontok szerinti tartalommal és felkéri a polgármestert az okiratok aláírására. Határidő: azonnal Felelős: az okiratok előkészítéséért: a Vagyonkezelési Osztály vezetője az okiratok aláírásáért: a polgármester Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 114/2008. (V. 29.) határozata A Közgyűlés a Gazdálkodási Főosztály vezetőjének előterjesztésére a évi IV. törvény 231. (2) bekezdés e) pontja, valamint a 25/1997. (VI. 20.) Kr. rendelet 21. (2) bekezdés b) pontjának be) alpontja, valamint a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Alapszabálya alapján 1./ jóváhagyja a Debreceni Vagyonkezelő Zrt évi számviteli törvény szerinti beszámolóját az 1. számú melléklet szerint ezer Ft mérleg-főösszeggel, és ezer Ft adózott eredménnyel azzal, hogy a tárgyévi adózott eredmény terhére ezer Ft osztalék kifizetéséről, illetve a mérleg szerinti eredmény terhére ezer Ft összegben eredménytartalék képzéséről dönt. Az osztalék kifizetésének határidejét december 15. napjával határozza meg. 2./ Felkéri a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. igazgatóságának elnökét, hogy a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. éves beszámolóján a szükséges módosításokat az 1./ pont szerinti döntésnek megfelelően vezesse át, és azt cégbírósághoz nyújtsa be. Határidő: május 31. Felelős: a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. igazgatóságának elnöke 3./ Jóváhagyja a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. konszolidált évi számviteli törvény szerinti beszámolóját a 2. számú melléklet szerint ezer Ft mérleg-főösszeggel, és ezer Ft adózott eredménnyel azzal, hogy a tárgyévi adózott eredmény terhére

16 ezer Ft osztalék kifizetéséről, illetve a mérleg szerinti eredmény terhére ezer Ft eredménytartalék képzéséről dönt. 4./ Felkéri a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. igazgatóságának elnökét, hogy a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. konszolidált éves beszámolóján a szükséges módosításokat a 3./ pont szerinti döntésnek megfelelően vezesse át, és azt a cégbírósághoz nyújtsa be. Határidő: június 30. Felelős: a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. igazgatóságának elnöke Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

17 Az üzleti év mérlegfordulónapja: Statisztikai számjel Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése Debreceni Vagyonkezelő Zrt A vállalkozás címe Debrecen, Tüzér u Éves beszámoló Kelt: Debrecen, április 25. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H.

18 Az üzleti év mérlegfordulónapja: Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Debreceni Vagyonkezelő Zrt MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok E Ft-ban Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév szám módosításai a b c d e 01. A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ( ) I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( ) Alapítás-átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Immateriális javakra adott előlegek Immateriális javak értékhelyesbítése 10. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ( ) Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előlegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 18. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ( ) Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete 27. B. FORGÓESZKÖZÖK ( ) I. KÉSZLETEK ( ) Anyagok Befejezettlen termelés és félkész termékek Növendék-, hízó- és egyéb állatok Késztermékek Áruk Készletekre adott előlegek 35. II. KÖVETELÉSEK ( ) Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Váltókövetelések Egyéb követelések Követelések értékelési különbözete Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete 43. III. ÉRTÉKPAPÍROK ( ) Részesedés kapcsolt vállalkozásban Egyéb részesedés Saját részvények, saját üzletrészek Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Értékpapírok értékelési különbözete 49. IV. PÉNZESZKÖZÖK ( ) Pénztár, csekkek Bankbetétek C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ( ) Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások 56. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN ( ) Debrecen, április 25. a vállalkozás vezetője (képviselője)

19 Az üzleti év mérlegfordulónapja: Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Debreceni Vagyonkezelő Zrt MÉRLEG Források (passzívák) adatok E Ft-ban Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév szám módosításai a b c d e 57. D. SAJÁT TŐKE ( ) I. JEGYZETT TŐKE Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken 60. II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) 61. III. TŐKETARTALÉK 62. IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 64. VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK Értékhelyesbítés értékelési tartaléka Valós értékelés értékelési tartaléka 67. VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. CÉLTARTALÉKOK ( ) Céltartalék a várható kötelezettségekre Céltartalék a jövőbeni költségekre Egyéb céltartalék 72. F. KÖTELEZETTSÉGEK ( ) I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK ( ) Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben 77. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ( ) Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Átváltoztatható kötvények Tartozások kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú hitelek Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 86. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ( ) Rövid lejáratú kölcsönök 88. Ebből: az átváltoztatható kötvények Rövid lejáratú hitelek Vevőktől kapott előlegek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Váltótartozások Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Kötelezettségek értékelési különbözete Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete 98. G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ( ) Bevételek passzív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Halasztott bevételek FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN ( ) Debrecen, április 25. a vállalkozás vezetője (képviselője)

20 Az üzleti év mérlegfordulónapja: Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Debreceni Vagyonkezelő Zrt "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban Tétel- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév szám módosításai a b c d e 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele Exportértékesítés nettó árbevétele I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE ( ) Saját termelésű készletek állományváltozása 04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (± ) III. EGYÉB BEVÉTELEK Ebből : visszaírt értékvesztés 05. Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ( ) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ( ) VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK Ebből: értékvesztés 546 A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) Kapott (járó) osztalék és részesedés Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Pénzügyi műveletek egyéb bevételei Ebből: értékelési különbözet VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI ( ) Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 32 Ebből: értékelési különbözet IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI ( ± ) B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) X. RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK 22 9 XI. RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D) XII. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII.) Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék, részesedés G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F ) Debrecen, április 25. a vállalkozás vezetője (képviselője)

2012. Éves beszámoló

2012. Éves beszámoló 2 3 5 0 6 0 8 8-3 5 3 0-1 1 4-0 9 Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2012.12.31. Statisztikai számjel 0 9-1 0-0 0 0 4 8 2 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése Debreceni H szolgáltató Zrt A vállalkozás

Részletesebben

Iktatószám: VÍZ- 2212-1/2014. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2013. BESZÁMOLÓHOZ. Debrecen, 2014. március 10. ÁNYOS JÓZSEF vezérigazgató

Iktatószám: VÍZ- 2212-1/2014. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2013. BESZÁMOLÓHOZ. Debrecen, 2014. március 10. ÁNYOS JÓZSEF vezérigazgató Iktatószám: VÍZ- 2212-1/2014. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2013. BESZÁMOLÓHOZ Debrecen, 2014. március 10. ÁNYOS JÓZSEF vezérigazgató Tartalomjegyzék 1. Általános kiegészítések...3 1.1. A vállalkozás bemutatása...

Részletesebben

2 0 1 3. Éves beszámoló

2 0 1 3. Éves beszámoló 1 1 3 0 2 8 0 1 4 9 3 9 1 1 4 1 8 Statisztikai számjel 1 8-1 0-1 0 0 5 4 3 Cégjegyzék száma VASI VOLÁN KÖZLEKEDÉSI Zrt. a vállalkozás megnevezése Szombathely, Körmendi út 92. 94/517-600 a vállalkozás címe,

Részletesebben

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015 1 1 0 6 6 3 0 3 4 9 3 1 1 1 4 0 5 Statisztikai számjel 0 5-1 0-0 0 0 1 0 6 Cégjegyzék száma BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 e-mail: titkarsag@vmkorhaz.hu Szám: 02/129-6/2009. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

2013. Éves beszámoló

2013. Éves beszámoló 2 4 2 0 0 4 9 3 7 0 1 0 1 1 4 1 8 Statisztikai számjel 1 8-1 0-1 0 0 7 0 1 Cégjegyzék száma ÉNYKK Zrt. a vállalkozás megnevezése Szombathely, Körmendi út 92. 94/517-600 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről 1 0 8 9 8 8 2 4 3 6 0 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 2 4 5 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság A vállalkozás címe, telefonszáma:

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 2015. április 13-án tartandó évi rendes Közgyűlésének előterjesztéséhez

1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 2015. április 13-án tartandó évi rendes Közgyűlésének előterjesztéséhez Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. Tel. (36 1) 457 3860 Fax. (36 1) 367 2800 E-mail: info@bif.hu 1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési

Részletesebben

181/2014.(V.20.) számú Alapítói Határozat

181/2014.(V.20.) számú Alapítói Határozat 181/2014.(V.20.) számú Alapítói Határozat Az MNV Zrt. az ÉKKO Kft. (székhelye: 4034 Debrecen, Vámospércsi út 84., Cg: 09-09- 002536) /a továbbiakban Társaság/ alapítói hatáskörében eljárva a Társaság Alapító

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. A társaságra vonatkozó legfontosabb információk bemutatása Elnevezése, működési formája, honlapja, cégjegyzék száma, statisztikai számjele és adószáma: Elnevezése, működési formája:

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. A Társaság 2014. éves mérlegének aktív és passzív egyező végösszege: A Társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménye:

ÉVES BESZÁMOLÓ. A Társaság 2014. éves mérlegének aktív és passzív egyező végösszege: A Társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménye: 2 3 4 4 5 0 7 9 6 4 2 0 1 1 4 0 1 statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 7 1 1 3 cégjegyzékszám Óbudai Vagyonkezelő Zrt. A vállalkozás megnevezése 1033. Budapest, Szentlélek tér 7. A vállalkozás címe 2014 ÉVES

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. I. Üzleti jelentés 3-16. oldal. II. Éves beszámoló számszerű adatai. IV. Független könyvvizsgálói jelentés

TARTALOMJEGYZÉK. I. Üzleti jelentés 3-16. oldal. II. Éves beszámoló számszerű adatai. IV. Független könyvvizsgálói jelentés 1 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Üzleti jelentés 3-16. oldal II. Éves beszámoló számszerű adatai 17-21. oldal 2011. és 2012. éves mérlegadatok 2011. és 2012. éves eredménykimutatás o forgalmi költség eljárással

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR 1-től 2012. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2013. március 19. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről Tartalomjegyzék I.FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS... 2 II.MÉRLEG ( E Ft)... 3 III.EREDMÉNYKIMUTATÁS... 5 IV.A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 6 1.A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE... 6 2.SZÁMVITELI POLITIKA... 9 3.AZ

Részletesebben

A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1. A Társaság bemutatása... 4 2. Számviteli Politika meghatározó elemeinek

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés MorálAudit Kft. 5309. Berekfürdő, Búzavirág u. 24. 1075. Budapest, Wesselényi u. 12. II/1. Tel.: +36 30 2070 735 email: moral.audit@gmail.com Független Könyvvizsgálói Jelentés a MAHART Magyar Hajózási

Részletesebben

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Adószám: 23395778-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 01-09-963641 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1061

Részletesebben

A Diákhitel Központ Zrt. 2014. évi Éves jelentése

A Diákhitel Központ Zrt. 2014. évi Éves jelentése A Diákhitel Központ Zrt. 2014. évi Éves jelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény, a 24/2008 (VIII.15.) PM rendelet, valamint a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Bevezetési

Részletesebben

Számvitel Adózás. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007.

Számvitel Adózás. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007. Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

Éves beszámolót Egyszerűsített éves beszámolót Összevont (konszolidált) éves beszámolót

Éves beszámolót Egyszerűsített éves beszámolót Összevont (konszolidált) éves beszámolót 14. tétel Az éves beszámoló részei, felépítése. Az éves beszámolóból nyerhető információk. A mérleg, eredmény-kimutatás elemzése, kapcsolatuk. Az összköltség- és forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás

Részletesebben

Pécsi Nemzeti Színház Nonprofit Kft.

Pécsi Nemzeti Színház Nonprofit Kft. 2 3 7 0 2 0 3 3 9 0 0 1 5 7 2 0 2 Statisztikai számjel 0 2-0 9-0 7 8 2 1 3 Cégjegyzék száma A szervezet megnevezése: Pécsi Nemzeti Színház Nonprofit Kft. A szervezet címe: 7621 Pécs, Színház tér. 1. 2

Részletesebben

Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 2100 Tel..,Fax: 06-28-422-009

Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 2100 Tel..,Fax: 06-28-422-009 Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 21 Tel..,Fax: 6-28-422-9 E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 29. május 21-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Kalória

Részletesebben

A Shopline-webáruház Nyrt.

A Shopline-webáruház Nyrt. A. (korábbi nevén Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyrt.) 2012. évi magyar számviteli szabályok szerinti éves beszámolója Jóváhagyta a a Társaság 2013. április 24-i éves közgyűlése. H-1097 Budapest,

Részletesebben

Számviteli fogalomtár

Számviteli fogalomtár i fogalomtár Adó Adófizetési kötelezettség az üzleti év eredménye után a vállalkozásnak adófizetési kötelezettsége keletkezik. Az adó mértékét a társasági adótörvény határozza meg Adózás előtti eredmény

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 01. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

2000. évi C. törvény a számvitelről

2000. évi C. törvény a számvitelről Opten Törvénytár Opten Kft. I. 2000. évi C. törvény 2000. évi C. törvény a számvitelről A 2010.09.06. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 A törvény célja...............

Részletesebben

TELJESSÉGI NYILATKOZAT

TELJESSÉGI NYILATKOZAT Deloitte Kft. Budapest 1068 Dózsa György út 84/C TELJESSÉGI NYILATKOZAT Tisztelt Uraim! Önök megvizsgálták a Navigator Informatika Zrt. (a Társaság ) 2005. december 31-i mérlegét, amelyben a mérlegfőösszeg

Részletesebben