Szenti Tibor ELMÉLKEDÉS TÁRSADALMI VISZONYAINKRÓL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szenti Tibor ELMÉLKEDÉS TÁRSADALMI VISZONYAINKRÓL"

Átírás

1 Szenti Tibor ELMÉLKEDÉS TÁRSADALMI VISZONYAINKRÓL A társadalomalkotó ember Amikor a társadalomkutató egy államhatárok között jól vagy rosszul működő, sokajkú népesség közösségi viszonyairól kíván elmélkedni, a földrajzi és gondolati mikrovilág boncolgatása előtt szembe kell kerülnie azzal az alapvető általános kérdéssel, hogy maga az ember milyen szerepet tölt be az univerzumban és hol a helye? Emberöltővel ezelőtt, középiskolás biológia tanárom szavai, mint a csöndbe hasító robbanás iszonyú zaja ivódtak emlékezetembe és ma is fölver legmélyebb gondolataimból, ha rá emlékszem. Az összes élő és holt organikus anyag anorganikus megsemmisülése felé törekedik. E világmindenségben minden mozog, változik, pusztul, múlik, kiegyenlítődik. Földünkön a hegyek sziklái szétmállnak és legördülnek a völgyekbe, a föld mélyedései, a vizek medrei föltöltődnek. A világűrből naponta több megatonna kozmikus por hull bolygónkra. Évszázadonként nő a föld tömege, ennek következtében mind magasabbra kerül az élet színtere, településeinken a járószínt, egyre lejjebb temetve a korábbi civilizációkat. Tanárom szavait azóta a természettudományos gondolkodású filozófusok megerősítették. Ma úgy fogalmaznak, hogy a természet célja vesztett, tehát értelmetlen tévedése volt az élet megszületése; az életnek pedig az ember kifejlesztése, amely mint csúcsragadozó kivált a természet közösségéből. Ez alapvető tény és elgondolkodtató. Ha égitestünkön meg is született az élet, majd kibontakozott a 4 4,5 milliárd éve fejlődő és természeti közösséget alkotó biológiai egyensúly, belőle miért jött létre olyan faj, amely saját kiépített, új társadalmával ezt az egyensúlyt rombolja? Ezek után költői a kérdés, vajon az ember káros, vagy hasznos-e az univerzumban; ha már egy létező, jobb közösséget pusztít, vajon milyen értékű lehet a sajátja? Még kínosabb a helyzet, ha van hitünk, és az életet, ill. az embert Istentől eredeztetjük. Miért tévedt ekkorát a Mindenható? Milyen jövőképet szánt ennek a kártékony lénynek és meddig hagyja tevékenykedni? Az kétségtelen, hogy a társadalom akár az állam vagy a házasság nem jó intézmény, de nincs jobb. A közösséget létrehozó humán emlős saját világát dehumanizálta, devalválta és denaturálta. Ennek első áldozata a szociális biztonság volt, amely korábban a csoport minden tagjára kiterjedt. Mind inkább elembertelenedett közegben élünk, és egyedül mi vagyunk okai. Az összetartozás szelleme, és az életfönntartó cél érdekében történő együttműködés volt az a nagyszerű tény, amely kiemelt bennünket a személyiség nélküli állatvilágból. Az ember önmaga megalkotója fogalmazták a materialisták, pl. Gordon Childe régész, az őstársadalmak kutatója. Az általunk kifejlesztett tulajdonságainkat mind gyorsabban elveszítjük és csupasz majomként kezdünk ismét visszacsúszni oda, ahonnan jöttünk. Minden emberi közösségnek a család lenne az alapja, amelyet rendre átgyúrunk és természetellenesen változtatunk. Ebben a közegben mind inkább elveszik az anya mint érték, aki gyermekeivel megalkotta a családot és még mindig kiutat jelenthetne. Kommunákat, gyermeknevelő intézményeket hoztunk létre, de utódainknak a közös

2 2 vérségi, gazdasági és szellemi csoportoknál ma sem tudunk jobbat teremteni. Szüntelenül kísérletezünk és hol új ágakat, hol vad hajtásokat sarjasztunk. Fölmerül az a kérdés is, hogy amikor a dementiát, a leépülést, az öregkori szenilitást még mindig nem tudtuk kellő mértékben megelőzni és gyógyítani, van-e értelme az életkort mind inkább kitolni, mikor egyes orvosok vélekedése szerint ezzel csak az elhülyülés állapotának időtartamát növeljük. A társadalomkutatónak talán az a legfőbb föladata, hogy a káros jelenségeket kellően sarkítva és ezzel szembetűnővé téve, a jobbítás szándékával vizsgálja. Erkölcsi normák elvesztése Legdrágább kincsünk minden valószínűség szerint az erkölcs volt. Kezdetben, a paradicsomi állapotban egyetlen ilyen ideál működött, a humánum, amellyel más élőlény nem rendelkezett. A baj ott kezdődött, amikor a csoporton belüli állati hierarchia mint atavisztikus visszaütés elkülönítette a nagycsaládot, és minden kasztbelinek más-más erkölcsi normákat hozott létre. Ez a magunk ellen viselt háborúban amit szabad Jupiternek, nem szabad az ökörnek mondás alapján, a közös értéket fölszabdalta és kijelölte a boldogulás útját: a másik kárára. Az erkölcsi normákat misztikus elképzeléseink táplálták, és vallási, kultikus megerősítést nyertek. Példatárai voltak a különböző ideológiai elképzelések szerint a Védák, a Talmud, a Biblia, a Korán és más szent írások. Alapvető elképzelésük a túlvilágba vetett hit, amelynek két fontos rugója a fenyegetettség és a boldogság elnyerése. Az egyik visszatartó, a másik ösztönző erővel rendelkezett. A hit elvesztésével ezek az erkölcsi tanítások mint szabadon hagyott éter elpárologtak. A hitre épülő vallás és egyház, az erkölcsi normák fenntartói a két világháborút követő nagy kiábrándulás hatására mind inkább súlyukat veszítették. Erkölcs helyett norma érvényesül: akinek hamarabb működésbe lép a fegyvere, az marad meg, a legyőzött pedig szabad prédává válik. Miközben egyes civilizációk jogról és erkölcsről szólnak, szórakoztató és tanító filmjeikben egyaránt ezt az üzenetet tükrözik. Az alkotás mint az élet képmása áll előttünk. Az utóbbi hónapokban a globalizáció ellen tüntetők és a rendet őrzök létszámukban mindig agresszív kisebbséget védenek egymáson elkövetett brutalitása minderre bizonyító értékű. A képernyőre a kor modern erkölcsi mocskában véres utcakövek, betört fejek, haldoklók és tetemek kerülnek. Ezekhez járulnak a bűnbandák közötti leszámolások, a túszejtések, Isten nevében elkövetett tömeges öngyilkosságok, kisebbségi érdekekért folyó alattomos robbantások és nyílt fegyveres lázadások. Állítólag az első világháborúban 40, a másodikban 60 millió ember pusztult el. A XX. században, a háborúk közötti békeidőkben zajló helyi háborúk és leszámolások eredménye szintén 100 millió ember pusztulása volt. Hol vannak itt és milyen erkölcsi normák? Szabadság, demokrácia és liberalizmus Amikor Magyar Imre orvosprofesszort a riporterek arról faggatták, hogy a menthetetlen beteggel miért nem közlik várható halálát, bölcsen úgy fogalmazott, hogy ez a társadalom még éretlen rá. Így vagyunk a szabadsággal, a demokráciával és a liberalizmussal is. Mindhárom korán és egyszerre szakadt a nyakunkba. Nem tudunk velük

3 3 mit kezdeni. E három, társadalmi méreteiben egyébként mindeddig megvalósíthatatlan eszme káoszt teremtett és különösen a piramis alján növelte az elégedetlenséget. A korábbi magyar filmgyártás egyik értéke volt a sólymokkal vadászó ember életét bemutató Magas lesen című alkotás. A történet lényege az, hogy a vadásznak volt egy kedves sólyma, amelyet hosszú pórázon tartott, következésképpen ez a madár előnyösebb helyzetben, több szabadságot élvezett mint a társai. Hatalmas vihar tört ki, amely elől a megrémült madarak ösztönösen menekülni akartak. A katasztrófát azok élték túl, akik rövid pórázra fogva csupán leestek ülőfájukról, míg a kedvenc sólyom belegabalyodott és megfulladt a hosszú béklyótól. A szabadság ritka és drága madár, amely minden esetben elröpül és a vágyakozáson túl csak a pusztulás marad utána. Mindez semmi másnak nem köszönhető, mint az emberi viselkedésnek; magatartásunk alapvető tulajdonságának, amelyet az etológusok régen és jól ismernek. Teher alatt nő a pálma vallja a közmondás. Ha egy közösségen belül nincs megfelelő, tehát építő terhelés; ha az embert akaratának beteljesítésével szabadjára hagyják, akkor jön a pusztítás, a többség által mind elviselhetetlenebb megnyilvánulások egész sora. Egyetlen példát szabad legyen említeni: az iskolai szabadságot, amelyben éretlen gyerekek diákparlamenteken tágítgatják szocializációjuk és erkölcsi nevelésük határait, tanáraik elmarasztalásával, a felnőttekre kényszerített normáik elfogadásával. Következménye a mind kaotikusabb iskolai nevelés, a renitensek felelősségre vonása esetén a tiltakozások, végső esetben a pedagógusok elmarasztalása. Nem kívánom vissza és nem nosztalgiázom, de diákkoromban kötelező volt minden nyári iskolaszünetben legalább néhány hetet a mezőgazdaságban vagy az iparban dolgozni. A tíz hónapi ülő munka után jól esett a másfajta izmok megmozgatása. Ma, amikor a tanulóknak még csak munkalehetőséget sem biztosítanak, bandákba verődve éjszakánként diszkóról diszkóra ténferegnek, jobb esetben színes festékkel tönkreteszik a középületek falát, bemázolják a vasúti kocsik oldalát, esetleg lefűrészelik a lebontott templom emlékét őrző keresztet. Ugyanakkor egyik keresztfiam hatodik éve küzd a technikusi bizonyítványért, amelyet, ha megkap, kitűzheti a WC ajtajára, lapjait jobb célra ajánlva, mert ezzel elhelyezkedni alig tud; az érte járó kezdő fizetésből magát eltartani képtelen lesz, hiszen csak egy középfokú oklevelet szerzett. Ez beismerése annak, hogy 20 éves korára az iskolapadokban eltöltettek vele közel másfél évtizedet úgy, hogy az addigi nagy szabadosságot, és vele az egész képzésrendszert utólag minősítették. Milyen ellentmondása mindez társadalmunknak, pedig ez csak egy kis kiáramló szellő ama föntebb említett helyiség falán tátongó lyukból, amely azonnal viharrá dagad, ha belépünk ajtaján és megnyílik alattunk a kloáka. A demokráciát a görög szó fordításával népuralomnak nevezzük. A nép mindig szabadságot igényelt uralkodó rétegétől és szerette volna a saját sorsát kezébe venni. E törekvéssel eddig nincs is gond. Kezdetben véres forradalmakkal szerezték meg a hatalmat, utóbb szavazással döntenek. Ettől kezdve már belülről indul meg a civakodás a hatalomért. Olyan jelenet zajlik pártok, azután párton belüli frakciók között, mint amikor az állatketrecbe bedobják a napi fejadagot. Ha mindenki annyit venne el belőle, amennyivel jóllakna, a táplálkozás civakodás nélkül érne végett. Csakhogy elindul a kapzsiság. Nincs elég ezt a fogalmat nem ismerik, akik a jelentését sejtik, azok is elfelejtik és a legjobb falatért akár véres küzdelem folyik. A demokrácia előbb-utóbb anarchiába fullad, ahol már

4 4 senki sem akar a nép fia, kis kezdőbetűvel írt nemecsek lenni, hanem mindenki a koncot igyekszik megragadni és élvezni. Az ember még tudat alatt is kiváltságokra tőr, és ezeket legtöbbször érdemtelenül, mások legázolásával éri el. Még egy szomorú példa. Minden évben valahol a világon előfordul, hogy egy tömeges befogadó-, ill. szórakozó helyen tűz, vagy lövöldözés miatt pánik keletkezik. Ha fegyelmezett rendben elhagynák a termet, mindenki megmenekülne. Csakhogy kitör a menekülési ösztön. Ettől kezdve a humanitás tojáshéjként lepattan és fékevesztett áradatként csupán a valós belső késztetés marad. Egymást letaposva bennégnek, vagy szálig lelövik őket. Ha volna más égitestről származó, fejlett űrlény, fölmérve, hogy mi vár rá, bolygónkról hanyatt-homlok elmenekülne. A liberalizmus még a XIX. században is tiszteletreméltó, és a jövő fejlődése érdekében követendő eszme volt. Krisztust liberális ideológiájáért feszítették meg, mert többek között a gazdag kereskedőknek, papoknak azt a képtelenséget hirdette, hogy osszák meg vagyonukat a szegényekkel, és viszonzásul országában elnyerik majd jutalmukat. Csakhogy a gazdag attól lett vagyonos, mert a szegények tálából többet vett ki, mint amennyit el tudott fogyasztani, ezért fölhalmozott. Miért adná ezt nekik vissza? Akkor értelmetlen volt a harca. Az ige hirdetője keresztfán végezte. Széchenyi István, a legnagyobb magyar, aki apjával együtt hitelt nyújtó bankért, államilag ellenőrzött állattenyésztésért, hídért, múzeumért, akadémiáért küzdött, liberális eszméiért elmeotthonban végezte. Sorolhatnánk még a példákat, hogyan fonódott össze az újért küzdő, a mártíromságot is vállalók sorsa a liberalizmus eszméjével. Mára nagyot fordult a helyzet. Ezt a szót és fogalmat: liberalizmus, sikerült úgy lejáratni, hogy a közösség sorsáért kicsit is aggódó ember már hallatára elfordul tőle. Egyet jelent a gátlástalansággal, az erkölcsök, a társadalmi vonzó- és húzóerő föllazításával. Résnyitás az egyébként is roskadozó bástyán; ék, amely kis terjedelme ellenére is behatol a hatalmas faderékba és aprózni kezdi, míg a lángok könnyen megemésztik. Jelen formájában többféle, a társadalom kialakult normái, erkölcsi rendje, ill. egész léte ellen szélsőséges eszközökkel küzdő, ezért negatív értékrendet követők kisebb-nagyobb csoportjai tartoznak ide, akik korábbi elszigeteltségükből, sőt üldöztetésükből erényt és jogot kovácsolva, mind egységesebben összefonódó, egyre jelentősebb tömegé alakulnak, akikkel már számolni kell. Szubkultúrák kialakulása Ahogy a XX. században az erkölcs lepusztult, abban a mértékben a bűnözés és a társdalom rendje ellen való lázadás fölépült. Ez a folyamat az európai jellegű civilizációk esetében mindenütt a világon beleszövődött a jogrendszerbe. Megdöbbenéssel olvassuk, halljuk azokat a híreket, ha egyes, még mindig feudalista jellegű iszlám országokban lopásért, rablásért levágják a tolvaj kezét, megkövezik a házasságtörő asszonyt, és lefejezik a gyilkost. Valóban kegyetlen és embertelen ítélet-végrehajtások. De az elkövetett tettek nem voltak ember- és vagyonellenesek? Vajon a társadalomnak nem szabad minden eszközzel védekeznie, ha föllazítják és létét fenyegetik? Mert minden betörés, brutális erőszak a többség létének veszélyeztetése. A bibliai metafora: ha megdobnak kővel, dobd vissza kenyérrel, az erőszak erőszakot szül ; vagy attól nem csökken a gyilkosságok száma, ha a gyilkost kivégzik,

5 5 szép ideák, de gyakorlatban nem alkalmazhatók. Maga a keresztény egyház is évszázadokon keresztül kínzókamrákba, istenítéletekre és máglyákra küldte megbotlott híveit, az eretnekeket, és a közönséges bűnözőket. Az a vezető tengeren túli nagyhatalom, amelyik ma szóban leginkább küzd az emberi jogokért és szabadságért, máig nem törölte el, ill. visszaállította a kivégzést. Fölveszik a méreginjekcióval megölt ember fizikai megsemmisülését: haláltusájában hogyan roskad össze a vonagló test, és a tévécsatornák az egész világon sugározzák. Valószínűleg rájöttek, hogy a halálos bűnnek a szemet szemért, fogat fogért hitelv alapján csak a halál a méltó büntetése, és akkor is van visszatartó ereje, ha a bűnt elkövetők száma nem csökken, mert ellenkező esetben, a föloldott erkölcsi normák következtében hatványozottan növekedne. Mára a bűnhődés a mi társadalmunkban sincs arányban a bűn súlyával. Joghézagok, kiskapuk és korrupció segítik a bűnözést. Be lehet épülni társadalmi, közéleti és bűnüldöző szervezetekbe, vezető pártokba, minisztériumokba; a társadalom minden fontos szövetébe burjánozva, akár a rosszindulatú daganat. A maffiák speciális, mindig az éppen legjövedelmezőbb bűnözésre csoportokat hoznak létre, és az ő termékváltásuk, gyors piaci reagálásuk sokkal jobb a társadaloménál. Tanulhatna tőlük pl. az iparunk, hogyan kell rugalmasan és gyorsan profilt cserélni; tőkét, munkaerőt pár napon belül más vállalkozásba átcsoportosítani. Minden társadalomban van egy réteg, amely önmagának koholt ideológiai meggyőződésből nem kíván a társadalomnak semmit sem nyújtani. Ők azok, akik sohasem raknak a közös tányérba, annál többet vesznek ki belőle. Velük született lustaságuk, alkalmatlanságuk miatt képtelenek arra, hogy szakmát tanuljanak, állandó munkát végezzenek, esetleg több műszakban, kötött föladatokat ellássanak. Még mindig törzsi társadalmi szinten, kiterjedt nagycsaládban, kommunákban, faluközösségekben, gettókban érzik jól magukat. Antiszociális magatartásuk számukra természetes, amelyet valamilyen jelzővel ellátott, többnyire üldözöttnek kikiáltott kisebbségként el akarnak fogadtatni a helyettük dolgozó és őket eltartó többséggel. Ez az a tipikus helyzet, amikor a farok akarja csóválni a kutyát! Nem kell ehhez faji hovatartozás. Évtizede a világ egyik legismertebb amerikai üdülőhelyén: Miami Beachon a tengerparton egymás mellett láttam a homokban egész nap alkalmi tolvajlásra várakozó, társadalmon kívüli fehéreket, négereket, dél felől az államokba beszökdöső, különböző népességek keveredéséből született latinokat, hobókat. Ami közös bennük, az nem faji jellegű volt, hanem életszemléleti és életviteli. Mindahányan egyetlen, nagy és mind inkább növekvő szubkultúrát képviseltek. Nincs ez másként nálunk sem. Hol vagyunk már attól, amit úgy neveztek, hogy megélhetési bűnözés. Még a keresztény erkölcsök is eltűrték, hogy aki éhhalállal küzd, bűntelenül szakíthat más kertjéből és fogyaszthat annyi gyümölcsöt, amennyi megmenti. Lapokban gyakran olvasható, hogy a hajléktalan betört az élelmiszer üzletbe és magával vitt néhány ezer forint értékű árút; vagy másnap reggel nyitáskor ott találtak rá, mert amikor bezabált, szomját oltandó a boros üvegeket ürítgette, és részegségében a menekülési ösztönét is elveszítette. Nálunk a börtön kevés és rossz minőségű. A kisstílű elítéltek sorban állnak büntetésük letöltésére várva. Az enyhe büntetéseket a liberalizmus szellemében, (ál)humánus meggondolásból hozzák, szinte ösztönözve a törvénytelenségek elkövetésére. Lehet csalni, lopni, rászedni, magán személyek, közösségek és az állam javait

6 6 eltulajdonítani. Megéri, mert a bűntényt nagy valószínűséggel föl sem derítik, vagy későn, amikor a bűn elévült, esetleg nincsenek tanúk, a dokumentációt eltűntették, az eset már kinyomozhatatlan. A társadalmi elismeréssel, támogatással létrehozott szervezetet (bűnbandát) jogutód nélkül föl lehet oszlatni. A felelősség elől ezer felé lehet menekülési utat találni, és talán nem utolsó sorban: jó védőügyvéd a dolgot elkenheti. Ha valamelyik vezért mégis elfogják, a börtönben viselt jó magatartása miatt büntetése egy részét elengedik, és a különben is enyhe ítélet után szabadon távozva, előzőleg a családtagokra íratott becstelen vagyonból főúri módon megél. Az utódok, akik a szülők jogtalan vagyonszerzéséből eredő villában növekedtek, külföldi egyetemeken tanultak, önálló vállalkozásba fogtak, többszörös milliomosként már megbecsült tagjai a társadalomnak. Így is lehet szubkultúrát létrehozni, korszerű alapon. Nincs aki kiáltsa: mezítelen a király! Eszmei gondom van két társadalmi kategóriával: a kisebbséggel és a mássággal. Előbbi kezdetben egy országhatáron belül, a többségben élő népesség mellett, azzal vagy szerves egységet alkotó, vagy életmódjában, kultúrájában, ill. származását illetően az elkülönülő létszámában kevesebb állampolgárból álló csoportot jelölte. Ők az anyaország rokonszenve vagy ellenszenve, a befogadó készség szerint élhettek viszonylagos vagy a többséget megillető szabadságban, ill. elnyomás alatt. Az utóbbi évtizedekben új kisebbség született, amelyet a politika hozott létre, és ez a másság. Ők a társadalom jól elkülöníthető, kevesebb lelket számláló népességének csoportjai. Mára meglehetősen jól körvonalazódott a tevékenységük: polgárpukkasztó szélsőségekkel, deviáns magatartással, bűnözéssel a társadalmat bomlasztani. Nekik elsősorban jogaik vannak, a kötelességeikről rendre megfeledkeznek, vagy azokat tudatosan elutasítják, mert a többséggel nem hajlandók együttműködni. Értük liberális közéleti emberek: tudósok, művészek, politikusok rendre kiállnak; kiáltványokat, tiltakozásokat és a legkülönbözőbb fórumokhoz följelentéseket fogalmaznak meg. Legfőbb föladatuknak tekintik a másság teljes társadalmi elismertetését kivívni. Minden értéket szerető, haladó gondolkodású ember hajlamos arra, hogy valamennyi korszerűtlen, jogellenes társadalmat elutasítson vagy megjobbítson; kész együttműködni minden pozitív változással, amely minőségileg akarja a társadalmat megújítani. Ne legyünk tekintélyimádók, elfogultak vagy a kialakult hegemóniát állandósítók. Romboljuk le a megszokott normákat, ha kell, a társadalmat is, és építsünk helyette jobbat. Csakhogy nem látom a receptet, a hozzá vezető biztos utat. Azt a nyilatkozatot sem olvastam még, amelyik pontosan meghatározza, mit kell ehhez tenni. Pedig évszázadok óta éppen elég született. Itt van mindjárt a Kommunista Kiáltvány. Az általa kijelölt szabályok és ideológus diktátorai által a népekkel végigjáratott fényes ösvény óriási gazdasági, erkölcsi, szellemi csődhöz vezetett, nem is egészen egy évszázad alatt. Olyan pusztítást hagyott maga után, amelyet talán több évszázad során lehet kiheverni. Igazi arculatát: a társadalom nélküli társadalmat leginkább Kambodzsában mutatta meg az utcákon a szél által kergetett, elutasított pénz, az átnevelő táborok, a kínzó kamrák és a milliókat rejtő tömegsírok formájában. A mai pusztítás nem ennyire látványos, de hatékony, mert lelket ölő. Itt van mindjárt a drogkérdés. Nem tudománytalan tévedés, amikor azt állítom, hogy a drogismeret és

7 7 használat hamarabb volt, mint az emberré válás. A legtöbb melegvérű gerinces, főleg az emlősök ismerik a füvek és termések egy részének kábító, ill. fájdalomcsillapító hatását. A Sivatagi show című természeti filmben láthattuk, hogy az érett gyümölcsöt és a gyomrukban megerjedő alkoholt miként kedvelték a majmok, elefántok. Az állatokat a papagájtól a lóig alkoholistává lehet nevelni. Az ember rendszeresen élt a különböző növényi termékek bódító hatásával. Egy alapvető különbség azonban van abban, ahogy ezt a terméket a természeti népek használták és abban, ahogy a mai korszellemben élvezik. A drogokkal egykor elsősorban a sámánok, a gyógyító emberek bódulatkeltő hatást váltottak ki, és révületet okoztak, amelyben a transzcendens világgal kívántak kapcsolatba lépni. Ez tehát kultikus, és mindig rituális jellegű volt. A csoport erre kiválasztott embere élt vele. A drog másik fölhasználása a már említett gyógyítás és fájdalomcsillapítás, tehát tüneti kezelés volt. Tömegméretekben frissitő hatásáért kedvelték, mint pl. a kokacserje vagy a kat levelet. A boldogság varázsát keltő bódulatélvezet, a téveszmés menekülés az egyéni gondok elől időben ezután következett és máig elkülönülő, dekadens kultúrhatást jelöl. Magyarországon korunkban a rendszerváltás előtti utolsó években, és ezeket követően, amikor még nem ismertük a sárkánynak mind a hét fejét, csak az általuk fújt tűz füstjéről kaptunk ijesztő beszámolókat, hivatalból magam is cikkekben igyekeztem oltalmazni tőle társadalmunkat. Akkor még naivan úgy gondoltam, hogy bárki is elolvassa, majd megszívleli és akik tehetik, védelmükbe veszik a veszélyeztetett korosztályokat és népességet. Rá kellett jönnöm, hogy csak a sárkány tüzét szítottam öntudatlanul, mert fölhívtam a figyelmet a veszélyre, és ezzel a propagandával a kábítószer élvezetének kibontakozását segítettem; igyekeztem szakmai irányt mutatni, ezzel pedig az ellentábor védekezését fejlesztettem. Hadakozásom akkor már késő volt. Nemzetközi szinten mindazok, akik ez által dollármilliárdos haszonhoz jutnak, régen eldöntötték, hogy térségünkben Magyarország előbb átmeneti forgalmi központ, majd célország lesz. A mai fölvilágosító munka sajnos körülbelül annyit ér, amennyit évtizedekkel korábban a szexuális nevelés területén elértünk: még inkább fölcsigáztuk az érintetlenek figyelmét, hogy kipróbálják, és ha már benne vannak, élnek a lehetőséggel. A veszély elhárítására fölajánlottuk segítségül az óvszereket, a kábítószerek esetében szintén drága pénzért a gyógyító és rehabilitáló intézményeket, megadva a lehetőséget, hogy élj nyugodtan a tiltott gyümölccsel, egyes közéleti emberek is azt sugallják, nem kell azt tiltani, ha bajban jutsz, majd a társadalom az adófizetők és nem a drogterjesztők zsebéből kivett forintokért gondodat viseli. Hazánkban mára kialakult a drogos szubkultúra, amelynek létszáma és áldozata az elnéző megítélés, ill. a visszatartásra alkalmatlan felelősségre vonás miatt óráról órára növekedik. A másik erősödő és ehhez társadalmi segítséget kapó szubkultúra a nemi deviánsokból tevődik össze. Szűkítve a kört és tanulmányunkból kihagyva a gyermekekért, öregekért, ön- és mások kínzásáért, önkielégítésért, fétisekért, poligámiáért, csoportszexért stb. rajongó perverzeket, a legvitatottabb rétegük a homoszexuálisok tábora. Melegek, leszbikusok, transzvesztiták, akik vagy saját neműeket szeretnek, vagy született nemiségüket elutasítva, a másik nemet fogadják el és annak normáival élnek. Bárhogyan is van, ők valóban mások. Amit világosan lehet tudni, hogy az emberi fajt és a társadalmat egyedül a heteroszexuális emberek, elsősorban vérségi családi közösségekben tudják fönntartani. Ez

8 8 még akkor is igaz, ha vezető genetikusunk szerint az emberek tíz százalékának tudatosan nincs utóda. De potenciálisan adottak rá! A homoszexuális a társadalmat utódokkal nem tudja ellátni az örökbefogadás és ezzel az imprinting, a magatartási bevésődés további meleg emberek nevelésével ezt a kérdést nem oldja meg, ezért nem humánus, hanem biológiai szempontból vizsgálva, megtartó erőt sem képvisel. Két rétegük különböztethető meg: egyik a ma már genetikailag (kromoszómálisan) és az agy egyik lebenyének eltérőségével (anatómiai és élettani vonatkozásban) is kimutatható, veleszületett defektussal rendelkeznek, amelyről ebben az állapotában az ember nem tehet, mert nem önhibájából szerzett betegségben szenved. Esetében a természet hozott létre mást, mint aki lehetett volna. A másik réteg a születését követő, pubertásában még kialakulatlan, bizonytalan, esetleg ingadozó, tehát befolyásolható fiatal, akit csábítással, ösztönzéssel, kényszerítéssel, a másik nemben való csalódásának mesterséges kiélezésével, a másik nem által adható szeretet degradálásával és eltitkolásával stb. lehet homoszexuálissá formálni. Ez az utóbbi az elkövetőket illetően társadalomellenes bűntény, az elszenvedők esetében szexuális nevelés kérdése. Bármiként is van, az egészséges lelkületű, a fejlett személyiségű emberektől eltérő minőséget hoz létre. Ennek következtében a mentális sérülés, ha úgy tetszik másság egyértelmű. Egyik részük partneréhez terhes féltékenységgel, kisajátító módon ragaszkodik, másik részük promiszkuis életmódot folytat. Ők azok, akik az aktus során legföljebb fizikailag érik el vágyuk beteljesülését, de kielégületlen lelkük miatt szüntelen keresésben vannak és egyre több szexuális kapcsolatot létesítenek. Ezzel korunkban újabb társadalmi veszélyforrás jelentkezett: a máig legyőzhetetlen AIDS, amelyet legföljebb fékezni lehet, és ebben a melegek életösztöne erősebb volt szexuális szokásaiknál, mert jelentős segítséget nyújtottak hozzá. A megoldatlan gond egyelőre ott van, hogyan ismerhető föl, ki melyik csoporthoz tartozik, és mit lehet tenni a társadalom érdekében úgy, hogy ők sem legyenek károsultak? A hagyományos paraszttársadalomban baromfit akkor vágtak, ha vész pusztított köztük, beteg volt valamelyik családtag és erőleves kellett neki, ünnepre készültek, vagy ha a gazdasszony észrevette, hogy valamelyik tyúkja kukorékolni és kergetni, tojózni kezdte a másikat. Ez utóbbi esetben nem vártak sem vészre, sem ünnepre. Az ilyen jószág még az nap a tálba került. Ösztönösen a többieket védelmezték a deviáns háborgatástól. Ezt a módszert eléggé el nem ítélhető módon, különösen a középkorban a homoszexuális embereknél is alkalmazták, noha betegeknek vélték őket. Hitler csoportos irtásukba kezdett. Az tény, hogy üldözöttekké váltak és ez az állapot a mai napig sem szűnt meg, csak mérséklődött. Ők azok, akik védelmet kívánnak, hiszen nem akaratuk és választásuk szerint olyanok, amilyenek. Ezek többségükben mindaddig, amíg föl nem bujtogatják őket, másságukkal nem kérkednek. Nem rendeznek hiányos öltözékben szemérmetlen és botránkoztató bacchanáliákat a köztereken, nem mutogatják szexuális különcségüket, hanem titkolják, elviselik, vagy egyszerűen magánügynek tekintik, amely nem tartozik a nyilvánosságra. Vezető genetikusunk a Délvilág aug. 4-i számában interjút adott, amelyben arra hivatkozott, hogy a homoszexuálisok között milyen kiváló alkotó emberek voltak, megemlítve például Leonárdot, Shakespearet, Csajkovszkijt, Ferencsik Jánost és

9 9 Pilinszkyt. A genetikai kutatás azzal viszont még adós maradt, hogy az ő kreativitásukban mennyire játszott szerepet homoszexualitásuk, és milyen életművet hagytak volna hátra akkor, ha heteroszexuális közösségben élnek? De itt nem is ez a kérdés. Az egész magatartásforma akkor válik perverzé, amikor önmutogató, jogokat követelő, erőszakos lesz, és a többségi heteroszexuális életet, valamint az ehhez társult erkölcsöt gyakorlókat szándékosan provokálja. Ezzel magukat közösítik ki és alkotnak szubkultúrát. Világossá kívánom tenni, hogy itt nem a kisebbség ellen, hanem az egészségesnek mondható honfitársaim mellett szólok, és ezt a természetes védekezést engedjék meg nekünk, mind inkább degradált többségnek. Ismerjük el és védjük őket. Ez lehet humánus tolerancia és társadalmi parancs. Azt már nehezebb erőszakolni, hogy szeressük is őket, azt pedig végképpen nem, hogy ők az értékesebb embertípus, ezért ez a szexuális magatartásforma a jövő divatos, felvilágosult útja lehet. A mentális és intellektuális promiszkuitásnak van egy további, különös féregnyúlványa, amely a második világháborút követően fejlődött ijesztővé. Fiatal koromban, akár a legtöbb kortársam, sportoltam. Soha, egy percig sem fordult meg bennünk, hogy ennek révén pénzt szerezzünk és társadalmi kiváltságokat. Akkor már mind többet elhangzott a kis pénz, kis foci mondás, amellyel inkább a rosszul sikerült meccsek eredménytelenségét kívánták magyarázni, de a tömegek testedzésére ez nem volt jellemző. Azután megszűnt a tömegsport és a sportkörök megfelelő támogatása. Lefaragták a szorgalmas vidéki háttérképzés jelentős részét. Az ifjúság heti két tornaórán a többnyire tornaterem nélküli iskolákban a padok tetején vagy az udvaron ugrabugrált és elidegenedett a testmozgástól. Amikor a fiúk sorozásra kerültek, harmad részüket, utóbb közel felét nem lehetett katonának állítani, mert a tizennyolc éves fiatalnak alig volt ép foga, gerincferdülésben szenvedett, szaporodott köztük a cukorbeteg, az elhízott és a magas vérnyomásos. A jelenséggel párhuzamosan zárt elitképzőkben megjelent az élsport, amely anyagi és társadalmi előnyöket jelentett. Az új minőség megannyi vadhajtást hozott, amelyet társadalmunk nem tudott megfelelően kezelni és a sport tisztaságát megőrizni. Mint az elanyagiasult világban mindenütt, itt is megjelent a korrupció, játékosoknak mint árucikknek az adása-vétele, a keletkező tőke egyéni célú fölhasználása és a beteges favorizálás, amely hírnevével együtt a sportoló piaci árfolyamát növelte. Hol vagyunk már attól a görög példától, amikor a stadionban győző fejére fölteszik az egy évig erkölcsi megbecsülést jelentő babérkoszorút, és anyja a lelátóról bekiabálja: most halj meg ; mert fönn van a csúcson és ezt a boldogságot többé meg nem ismételheti. Örömmel tapsolok a képernyő előtt a kiváló öklözőnknek és büszkeség tölt el, hogy ahhoz a nemzethez tartozom, amelynek színeiben rendre föláll a dobogó legfölső fokára. Azután megjelenik a bulvárlapokban, életének mind több intim részét ország-világ megismeri. Hatalmas utcai reklámplakátokon, írott és elektronikus médiákban mindenféle árucikket ajánlgat. A világbajnoki övért zsonglőrként táncol, elhajol és az utolsó menetben győz. Már látszik, hogy ez a sportoló nem az a győző, akinek korábban láthatatlanul a fejére került a babérkoszorú és láthatóan nyakába megannyi aranyérem. Valami alapvetően megváltozott a szemléletében, de elsősorban a környezetében, amelyik űzi, hajtja egyre tovább és a nyilatkozó szakemberek nem akarnak tudomást venni arról, hogy a babérkoszorú levelei mint ősszel a természetben, hulldogálnak. Jön a következő nagy mérkőzés. Újra elkezdődik sportolónk káprázatos tánca a szorítóban, amely tűzbe hozza a

A szállás és tanya lehúzó erői Nincs olyan ember alkotta intézmény, amely hibátlan lenne. A zárt anya-településekről a határba való kiköltözés és

A szállás és tanya lehúzó erői Nincs olyan ember alkotta intézmény, amely hibátlan lenne. A zárt anya-településekről a határba való kiköltözés és középkori szállásrendszert korlátozó intézkedés már Ulászló korában megszületett. Költői a kérdés, miért nem rokonszenveztek a szállás- illetve tanyarendszerrel? A hatalom minden esetben szűklátókörű,

Részletesebben

Mondo Aŭrora Hajnalvilág

Mondo Aŭrora Hajnalvilág Mondo Aŭrora - Hajnalvilág Hajnalvilág Alapítvány 2009 Kérések Folytonosság: a könyv nagy fejezetein belül kisebb, gyakran egymástól távoli témákat bontok ki mozaikszerűen a témák azonban kapcsolódnak

Részletesebben

A hajléktalan kérdés rendészeti aspektusai

A hajléktalan kérdés rendészeti aspektusai Kállai Barbara A hajléktalan kérdés rendészeti aspektusai A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészetelméleti Kutatóműhely országos tudományos pályázati felhívására beadott pályázat Széchenyi István Egyetem

Részletesebben

2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja. Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ

2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja. Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ 2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja Erõforrásunk a család Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ A házasság nem magánügy, hanem országépítõ közügy. Isten azt az építõkövet

Részletesebben

SÁVAI JÁNOS NEVELÉSELMÉLET

SÁVAI JÁNOS NEVELÉSELMÉLET SÁVAI JÁNOS NEVELÉSELMÉLET 2 Sávai János NEVELÉSELMÉLET Bevezetés a pedagógiába 2007 3 Sávai János Lektor: Katona Miklós 3. Átdolgozott kiadás Készült a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program támogatásával,

Részletesebben

Magyar nők a nagyvilágban Konferencia 2014. március 1-2.

Magyar nők a nagyvilágban Konferencia 2014. március 1-2. -1- Megnyitó beszéd Ékes Ilona országgyűlési képviselő, az Európai Regionális Szervezet elnöke Alaptörvényünk jogrendünk alapja, szerződés a múlt, a jelen és a jövő magyarjai között. Élő keret, amely kifejezi

Részletesebben

konzervatív pedagógiai folyóirat

konzervatív pedagógiai folyóirat Mester_borito_18.qxd 2008.05.19. 12:30 Page 1 konzervatív pedagógiai folyóirat Ára: 1000 Ft 2008. május Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Piliscsaba 18. szám VESZÉLYBEN A XX. század

Részletesebben

Tartalomjegyzék 2008/ 1. áprilisi szám 1. Csíkszentmihályi: A fejlődés útjai II. - A kezünkben lévő hatalmas erő felelősséget kíván tőlünk - 2.

Tartalomjegyzék 2008/ 1. áprilisi szám 1. Csíkszentmihályi: A fejlődés útjai II. - A kezünkben lévő hatalmas erő felelősséget kíván tőlünk - 2. Tartalomjegyzék 2008/ 1. áprilisi szám 1. Csíkszentmihályi: A fejlődés útjai II. - A kezünkben lévő hatalmas erő felelősséget kíván tőlünk - 2. Az isteni mátrix - Az Univerzum aktív résztvevői vagyunk

Részletesebben

Csíkszentmihályi Mihály: FLOW. Az áramlat. A tökéletes élmény pszichológiája. Akadémiai Kiadó, Budapest

Csíkszentmihályi Mihály: FLOW. Az áramlat. A tökéletes élmény pszichológiája. Akadémiai Kiadó, Budapest Csíkszentmihályi Mihály: FLOW Az áramlat A tökéletes élmény pszichológiája Akadémiai Kiadó, Budapest 1 A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Mihaly Csikszentmihalyi: Flow The Psychology of Optimal

Részletesebben

DR. TÓTH ANDRÁS. Õsember a pénztárcámban

DR. TÓTH ANDRÁS. Õsember a pénztárcámban DR. TÓTH ANDRÁS Õsember a pénztárcámban DR. TÓTH ANDRÁS Õsember a pénztárcámban Miért olyan nehéz meggazdagodni? www.osemberapenztarcamban.hu Dr. Tóth András JÓMÓDÚAK KÖNYVTÁRA 1. Minden jog fenntartva,

Részletesebben

EGYHÁZ ÉS MÉDIA A PR TÜKRÉBEN, A MAGYAR KATOLIKUS RÁDIÓ TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA

EGYHÁZ ÉS MÉDIA A PR TÜKRÉBEN, A MAGYAR KATOLIKUS RÁDIÓ TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Public Relations Szakirányú Továbbképzési Szak EGYHÁZ ÉS MÉDIA A PR TÜKRÉBEN, A MAGYAR KATOLIKUS RÁDIÓ TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA Készítette:

Részletesebben

Dr. Lenkei Gábor, 2009. Minden jog fenntartva! ISBN: 978-963-06-7328-0. Megjelent a Free Choice Kft. gondozásában. 1. kiadás, 2009

Dr. Lenkei Gábor, 2009. Minden jog fenntartva! ISBN: 978-963-06-7328-0. Megjelent a Free Choice Kft. gondozásában. 1. kiadás, 2009 Dr. Lenkei Gábor Dr. Lenkei Gábor, 2009 Minden jog fenntartva! ISBN: 978-963-06-7328-0 Megjelent a Free Choice Kft. gondozásában 1. kiadás, 2009 Grafikai tervezés és tördelés: Lukács Emese Nyomta és kötötte:

Részletesebben

85 Társadalmi körülmények. Az életminőség és a társas kapcsolatok

85 Társadalmi körülmények. Az életminőség és a társas kapcsolatok A TÁRSAS KAPCSOLATOK VILÁGA Az életminőség és a társas kapcsolatok A házasság mint erőforrás A modern család Ostromgyűrűben A papír nem számít? A családon belüli és kívüli világ Az egyenlőtlenségek forrása?

Részletesebben

Magyar Református Nevelés

Magyar Református Nevelés Magyar Református Nevelés református pedagógiai szaklap 1 VIII. évf. 5. szám 2007. október A TARTALOMBÓL: Szenvedélyeink Az Elengedésrõl Bevezetés a szenvedélybetegségek fogalomkörébe A szociális munkás

Részletesebben

Éljen a forradalom! Március 15-e egyik legfőbb üzenete: nincs reménytelen harc! A tőkés rendszer is legyőzhető, létre kell hozni a dolgozók államát!

Éljen a forradalom! Március 15-e egyik legfőbb üzenete: nincs reménytelen harc! A tőkés rendszer is legyőzhető, létre kell hozni a dolgozók államát! 2013. MÁRCIUS 9. MUNKÁSPÁRT 2013. MÁRCIUS 9. 1 200 forint Éljen a forradalom! Március 15-e egyik legfőbb üzenete: nincs reménytelen harc! A tőkés rendszer is legyőzhető, létre kell hozni a dolgozók államát!

Részletesebben

ERKÖLCSTAN 5-8. Helyi tanterv

ERKÖLCSTAN 5-8. Helyi tanterv ERKÖLCSTAN 5-8. Helyi tanterv Miért van szükség az erkölcstan tantárgy bevezetésére? Többek között azért, hogy azt az egoizmust, ami a magyar ifjúság életszemléletét évtizedek óta uralja, megpróbálja mederbe

Részletesebben

III. A HIT. Tóth Árpád: "Fény vagy te is, lobogj hát, Melegíts és égess. Hinned kell, hogy a világ Teveled is ékes."

III. A HIT. Tóth Árpád: Fény vagy te is, lobogj hát, Melegíts és égess. Hinned kell, hogy a világ Teveled is ékes. Tóth Árpád: "Fény vagy te is, lobogj hát, Melegíts és égess. Hinned kell, hogy a világ Teveled is ékes." III. A HIT Nővérek továbbképzése Csongrád megyében Szeged - Hódmezővásárhely 1994. III. A HIT írta:

Részletesebben

ROXFORT VAGY SUMMERHILL

ROXFORT VAGY SUMMERHILL _FP-33_belivek.qxd 2006.10.05. 13:05 Page 15 is egyre jobban behatoltunk ebbe az érdekes világba. A Roxfort-i iskola valami olyasmi, ami minden iskola titokban szeretne lenni: ahol kalandok történhetnek,

Részletesebben

ÉLETVITELI KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE

ÉLETVITELI KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE KULCSKOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE KÉPZÉSI PROGRAM ÉLETVITELI KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE MODULFÜZET Türr István Képző és Kutató Intézet Budapest Fejlesztő Sélleiné Kraszkó Márta Szakmai lektor Juhász Éva Nyelvi

Részletesebben

Takáts Péter. Menedzserkalauz 2. Az organikus szemlélet gyakorlati kérdései

Takáts Péter. Menedzserkalauz 2. Az organikus szemlélet gyakorlati kérdései Takáts Péter Menedzserkalauz 2. Az organikus szemlélet gyakorlati kérdései Új mani-fest Budapest, 2009 Tartalom 9. Az idő és az ember viszonyáról 11 10. Az értekezletek elmélete 31 11. A jövő és a menedzsment

Részletesebben

Az agresszió mint esély. A fertőzés, az allergia, a reuma, a fájdalmak és a hiperaktivitás. kórképének értelmezése

Az agresszió mint esély. A fertőzés, az allergia, a reuma, a fájdalmak és a hiperaktivitás. kórképének értelmezése Az agresszió mint esély A fertőzés, az allergia, a reuma, a fájdalmak és a hiperaktivitás kórképének értelmezése A mű eredeti címe: Aggression als Chance A fordítás alapjául szolgáló második kiadás eredetileg

Részletesebben

Az értelmiség szerepe és felelőssége Bibó István gondolatvilágában

Az értelmiség szerepe és felelőssége Bibó István gondolatvilágában Orosz Fruzsina Az értelmiség szerepe és felelőssége Bibó István gondolatvilágában Az úr hűbéri-rendi jelenség, a középosztály kapitalista-osztálytársadalmi jelenség, az értelmiség örök emberi szerep. 1

Részletesebben

Titkos kísérletek a náci birodalomban

Titkos kísérletek a náci birodalomban S t e f a n N i e m a y e r Titkos kísérletek a náci birodalomban P u e d l o K i a d ó Stefan Niemayer TITKOS KÍSÉRLETEK A NÁCI BIRODALOMBAN Koncentrációs táborok mint tudományfejlesztő laboratóriumok

Részletesebben

EVÉLET LELKI SEGÉLY. Szõkéné Bakay Beatrix. A lelkipásztor válaszol

EVÉLET LELKI SEGÉLY. Szõkéné Bakay Beatrix. A lelkipásztor válaszol Szõkéné Bakay Beatrix A lelkipásztor válaszol Válogatás az Evangélikus Élet hetilap Lelki segély rovatában 2004-2007 között megjelent írásokból. ÉLÕ VÍZ füzetek 2. Kiadja az Evangélikus Missziói Központ

Részletesebben

ERKÖLCSTAN Alapozó és fejlesztő szakasz (5-8. évfolyam)

ERKÖLCSTAN Alapozó és fejlesztő szakasz (5-8. évfolyam) BEVEZETÉS ERKÖLCSTAN Alapozó és fejlesztő szakasz (5-8. évfolyam) Alapelvek, célok Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek,

Részletesebben

Hogyan befolyásolja a média jelenléte a fiatal generáció társadalomba való beilleszkedését, értékrendjének kialakulását

Hogyan befolyásolja a média jelenléte a fiatal generáció társadalomba való beilleszkedését, értékrendjének kialakulását Hogyan befolyásolja a média jelenléte a fiatal generáció társadalomba való beilleszkedését, értékrendjének kialakulását 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető....4 2. Témaválasztás..5 3. Mi is valójában a tömegkommunikáció?...

Részletesebben

IV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM. 2011. március

IV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM. 2011. március IV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2011. március 2011. MÁRCIUS Projektzárón jártam Megújult a történelmi városközpont Aktuális 2011. március 16-án megrendezésre került az az ünnepség, ahol az eddigi projektek talán

Részletesebben

Susan George Lugánói tanulmány

Susan George Lugánói tanulmány Susan George Lugánói tanulmány Kairosz Kiadó, Budapest, 2009 A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Susan George: The Lugano Report PLUTO Press, 2003 Susan George Hungarian Translation Békefi József

Részletesebben

HELYI TANTERV ERKÖLCSTAN 5-8. évfolyam

HELYI TANTERV ERKÖLCSTAN 5-8. évfolyam 2013 HELYI TANTERV ERKÖLCSTAN 5-8. évfolyam KISKUNHALASI FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KISKUNHALAS, SZABADSÁG TÉR 6. 6400 1 ERKÖLCSTAN Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK: (két kérdéscsoport alapján)

TARTALOMJEGYZÉK: (két kérdéscsoport alapján) v. 1408 Markovics Milán Mór Bajtársaim! Markovics Milán Mór, római katolikus tábori lelkész vagyok. Az alábbi dokumentum egy folyamatosan bővül ő(!) kérdések-válasz segédanyag ( nemcsak) katonák számára.

Részletesebben