Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése június 28-án tartott nyílt ülésének jegyzőkönyve. Napirend előtt:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. június 28-án tartott nyílt ülésének jegyzőkönyve. Napirend előtt:"

Átírás

1 1446 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése június 28-án tartott nyílt ülésének jegyzőkönyve a./ tárgysorozatai: b./ rendeletei: 27-29/2012. c./ határozatai: /2012. Napirend előtt: - a Nyíregyháza Kiváló Egészségügyi Dolgozója Eisert Árpád - díj átadása Napirendek: 1./ Tájékoztató a két közgyűlés között történt eseményekről 2/a. Előterjesztés a 2012/2013-as tanév indításával kapcsolatos feladatokra 2/b. Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város fenntartásában működő egyes nevelési-oktatási intézmények átszervezéséről szóló 139/2012.(V.31.) számú határozat módosítására 2/c. Előterjesztés a NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött vagyonkezelési szerződés módosítására 3./ Előterjesztés az egyes közösségi színterek működtetésére meghirdetett felhívásra beérkezett pályázat elbírálására 4./ Előterjesztés a települési önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeiről szóló 2/2012.(III.1.) BM rendelet alapján pályázat benyújtására 5./ Tájékoztató Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő és megvalósítás alatt álló pályázatairól 6./ Előterjesztés a TÁMOP /2 kódszámú A nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium természettudományi oktatásának módszertani és fizikai megújítása (Öveges Program) címmel benyújtott pályázati program elfogadására

2 1447 7/a. Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2011.(III.10.) önkormányzati rendelet módosítására 7/b. Előterjesztés a Közgyűlés bizottságai feladatai és hatáskörei megállapításáról szóló 30/2010.(XI.12.) önkormányzati rendelet módosítására 8./ Előterjesztés tiltott, közösségellenes magatartásokról, valamint a magatartás elkövetőjével szembeni pénzbírság kiszabásának szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására 9./ Előterjesztés a Nyíregyházi Rendőrkapitányság vezetője kinevezésének véleményezésére 10./ Előterjesztés a Nyíregyházi Cantemus Kórus igazgatójának megbízására 11./ Előterjesztés a Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi-Vízügyi Szakközépiskola intézményvezetői feladatainak ellátására történő megbízásra 12./ Előterjesztés az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság igazgató (magasabb vezető) álláshelyére kiírandó pályázati felhívásra 13./ Előterjesztés a TIOP /1 kódszámú, az Önkormányzati, állami, egyházi nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázatokhoz szükséges önerő biztosításra 14./ Előterjesztés a NYÍRSÉGVÍZ Nyíregyháza és Térsége Víz- és Csatornamű Zrt.- vel kötendő vagyonkezelési szerződés jóváhagyására 15./ Előterjesztés közterület átnevezésére 16./ Előterjesztés a Nyíregyháza, Hunyadi u. 7. szám alatt lévő 3301 hrsz-ú ingatlan megvásárlására 17./ Előterjesztés Nyíregyháza, Szarvas u. 28. szám alatti 4969 hrsz-ú ingatlan elidegenítésére történő kijelölésére és licit induló árának meghatározására 18/a. Előterjesztés a nyíregyházi 3277/1 hrsz-ú, állami tulajdonú ingatlan (Bujtosi Szabadidő Csarnok) 90/100 tulajdoni hányadának térítésmentes átvételére

3 /b. Előterjesztés a Nyírsuli Nyíregyházi Sportszolgáltató Nonprofit Kft. részére a látvány csapatsportágak fejlesztése program keretében a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségéhez a nyíregyházi 3277/1 hrsz-ú ingatlan (Bujtosi Szabadidő Csarnok) fejlesztésére benyújtott pályázat megvalósításához szükséges tulajdonosi nyilatkozatok kiadására és az önkormányzati saját erő biztosítására 18/c. Előterjesztés a Nyírsuli Nyíregyházi Sportszolgáltató Nonprofit Kft. részére a látvány csapatsportágak fejlesztése program keretében a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségéhez, a Magyar Kézilabda Szövetséghez és a Magyar Labdarúgó Szövetséghez benyújtott pályázatok keretében önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanfejlesztések megvalósításához szükséges tulajdonosi hozzájárulások kiadására és az önkormányzati saját erő biztosítására Nyíregyháza, június 28. ovács Ferenc.~. Igármester "

4 1449 JEGYZŐKÖNYV Készült: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének június 28-án tartott nyílt üléséről Jelen voltak: Dr. Kovács Ferenc polgármester, Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző, Jászai Menyhért alpolgármester, Kósa Tímea alpolgármester, Dr. Adorján Gusztáv, Fesztóry Sándor, Halkóné Dr. Rudolf Éva, Dr. Horváthné Dr. Veisz Katalin, Kósa János, Lengyel Gábor, Magera Tibor, Mikó Dániel, Dr. Moskovits Károly, Nagy László, Petneházy Attila, Póka Imre Tamás, Dr. Szilassy Géza, Szilvási István, Dr. Tirpák György, Tormássi Géza, Vass Zoltán Géza képviselők. Hiányoztak: Jeszenszki András, Lipták Lajos, Mussó László képviselők (távolmaradásukat bejelentették) Meghívottként részt vettek: Faragóné Széles Andrea Jegyzői Kabinet vezetője, Dr. Kása Brigitta Gazdálkodási Főosztály vezetője, Kőhegyi Edit, Patóné Nagy Magdolna, dr. Krizsai Anita, Lengyelné Petris Erika, dr. Polgári András osztályvezetők, Tóth Géza Közterület-felügyelet vezetője, Hagymási Gyula pályázatkezelési referatúra vezető, Dusa Róbert civil referens, Turcsán Ildikó, Kertész Sándorné, Béda Zsuzsa, File János vagyongazdálkodási ügyintéző, Tóth Attila pályázatkezelő referens, Lápossiné Hornyák Enikő sport referens, dr. Berényi Judit Jogi és Önkormányzati csoport jogásza, Veres István városi főépítész, Pató István városfejlesztési referens, Tóthné Csatlós Ildikó Szociális Osztály csoportvezető, Béda Zsuzsa kulturális referens, Kertész Sándorné oktatási referens, dr. Teschmayer Gábor Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal főigazgatója, Németh Péter Gábor Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Intézményfenntartó Központ vezetője, dr. Podlovics Roland Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. vezérigazgatója, Bocskai Péter NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. ügyvezetője, Kósa Árpád NYÍRSULI Kft. ügyvezetője, Arday Balázs Nyíregyházi Távhőszolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója, Szabó Dénes pályázó, dr. Turcsán István és Mitró Jánosné kitüntetettek, Siposné Auxi Katalin jegyzőkönyvvezető, Z. Pintye Zsolt a Nyíregyházi Városi TV munkatársa, Száraz Ancsa a Kelet-Magyarország munkatársa, Máté János a Nyíregyházi Napló munkatársa, Saliga Péter a Sunshine FM Rádió munkatársa. Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Tisztelettel köszöntöm az itt megjelent képviselőket, szakértőket, előadókat és mindenkit, aki figyelemmel kíséri munkánkat. A közgyűlés előtt ünnepélyes díjátadásra kerül sor. A közgyűlés döntése alapján a Nyíregyháza Kiváló Egészségügyi Dolgozója Eisert Árpád-díj kitüntetésben részesült Dr. Turcsányi István főorvos urat és Mitru Jánosné ápolót kérem, hogy fáradjanak ide a pulpitushoz. Röviden méltatnám a munkáságukat, mely alapján a Közgyűlés ebben a kitüntetésben részesítette őket.

5 1450 Dr. Turcsányi István főorvos 1983-ban végzett a Debreceni Orvostudományi Egyetem általános orvosi karán. Ezt követően pályakezdőként került a nyíregyházi Jósa András Kórház baleseti sebészeti osztályára. Általános sebészeti és traumatológiai szakvizsga letétele után érdeklődése elsősorban a kézsebészeti specializáció felé irányult. Ortopédiából is sikeres szakvizsgát tett. Jelenleg a Jósa András Kórház Ortopédiai osztályán dolgozik főorvosi beosztásban. A Magyar Kézsebészeti Társaság vezetőségi tagja, a Traumatológiai és Kézsebészeti Szakmai Kollégium tagja. Úttörő munkát végzett és egyedülálló sikereket ért el a gerincvelősérült betegek felső végtagi funkció javító műtéteinek kidolgozásában és alkalmazásában nemcsak Magyarországon, hanem egész Közép-Kelet Európában ben a NEFMI Batthyány-Strattman László díjban részesítette. Szakmai életútját Nyíregyházán kezdte, folytatta és teljesítette ki. Mitru Jánosné ápoló 1976 óta a Jósa András Oktató Kórház dolgozója, a Gyermekosztály ápolója. Ezen idő alatt a gyermekellátás valamennyi területén dolgozott. A hosszú évek alatt igen meghatározó személye volt az osztálynak. Ha kellett osztályos ápoló, ha kellett gyógyszeres, laboros vagy gazdasági nővéri feladatokat látott el. Szakápolóként részese volt a koraszülött mentés beindításának megyénkben is. Nagyon sok fiatal hallgató, illetve új munkatárs szakmai pályájának elindításában vett részt, átadva mindazt a szaktudást és a betegek felé irányuló szeretetet és felelősségvállalást, ami az ápolói hivatás velejárója kell, hogy legyen. Mind a betegek, orvosok, munkatársak részéről hatalmas, nagyon nagy megbecsülésnek örvend. A Közgyűlés, a városvezetés és a saját magam nevében gratulálok Önöknek és további eredményes munkát és sok sikert kívánok. Kérem a tisztelt Képviselőket, aktiválják gépüket a határozatképesség megállapítása érdekében. Megállapítom, hogy a közgyűlés határozatképes, a 22 tagból 17 jelen van. Mai ülésünk napirendjének meghatározásában a pontosított, írásban megküldött napirendi javaslat szerint teszek előterjesztést. Kérdezem, hogy van-e valakinek egyéb javaslata napirendi pontokra? Nem látok jelentkezőt. Úgy hogy kérem a tisztelt közgyűlést, hogy szavazzunk először a napirend elfogadásáról. Szavazáskor jelen volt 18 képviselő. A Közgyűlés 17 szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta. 1./ napirend: Tájékoztató a két közgyűlés között történt eseményekről Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Melynek a következők szerint teszek eleget. Május 31. A helyi iparűzési adóbevallás benyújtásának határidejére, valamint a meg növekedett ügyfélforgalomra tekintettel, rendkívüli ügyfélfogadási napot tartottunk a Városháza Ügyfélcentrumában. Ugyanezen a napon került sor arra, hogy Dr. Czomba Sándor, a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára, valamint a Raiffeisen Bank képviseletében Martin Melkowitsch vezérigazgatóhelyettes és Tamás Péter igazgató bejelentették, hogy Nyíregyházán

6 1451 nyitnak új bankműveleti központot. Ők ezt megelőzően a legutóbbi közgyűlésünk vendégei is voltak. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter a Mustármag Református Bölcsőde felavatása után haszonbérleti szerződéseket adott át helyi gazdálkodóknak. Június 1. Június 2. Pedagógusnap alkalmából köszöntöttük a város tanítóit, tanárait és kitüntetéseket adtunk át. Lezajlott a Móricz Zsigmond Színház évadzáró testületi ülése, melyen én magam is részt vettem és tájékoztattam a társulati ülést a közgyűlésünk döntéséről a Színház átvételéről. Átadtuk a Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány támogatásait, ez alkalommal forint támogatást tudtunk a rászorult diákok közt kiadni Június 4. A Kormányhivatallal és a Megyei Önkormányzattal közös megemlékezést tartottunk a Nemzeti Összetartozás Napján. Ugyanezen a napon Kósa Tímea alpolgármester asszony fogadta a Trianoni Emléktúrán résztvevő diákokat és kísérőiket a Kossuth téren. Délután fél ötkor valamennyi templom harangja megkondult Nyíregyházán, emlékezvén a békediktátum egykori aláírására. Június 4-én Jászai Menyhért alpolgármester úr részt vett a 12 Finn-Magyar Testvérvárosi konferencián. Nyíregyháza és a finnországi Kaiani ben kötött testvérvárosi kapcsolatot. Azóta együttműködés a legkülönbözőbb szinteken és rétegek között valósult meg. A két város kapcsolatának kialakításában és ápolásában jelentős szerepet tölt be a nyíregyházi Magyar-Finn Baráti Egyesület. Június 5. Az Arany Hangya Díj elnyerésével kapott pénzösszeget az önkormányzat a környezettudatos nevelésre fordította, melynek részeként Ki tud többet a szelektív hulladékgyűjtésről címmel környezetvédelmi vetélkedőt hirdetett általános iskolák számára. A rendkívül sikeres vetélkedőre több mint 1000 gyerek nevezett be. Június 6. Június 7. Vendégeink voltak a Samsung Electronics Magyar Zrt. Vezetői, akik bejelentették, hogy 5 millió forint értékű adománnyal támogatják a nyíregyházi gyermeksportot. A városlakók szavazatai alapján megszületett a döntés, hogy mi kerüljön az Életfa szökőkút helyére. Ezáltal egy, a városképbe harmonikusabban illeszkedő, a lakosságnak jobban tetsző és a mostaninál jóval költséghatékonyabb szökőkútra fogjuk lecserélni. A projekt az IVS részeként fog megvalósulni. Tehát sikerült pályázati forrással finanszírozni ezt a munkát. Az Önkéntesek Napja és a 83. Ünnepi Könyvhét alkalmából Add az időt, add a hangod felolvasó napon szerzett kellemes percet a látássérült embereknek Kósa Tímea alpolgármester asszony is. Június 7-én szépkorúak sportvetélkedője zajlott a Városi Stadionban.

7 1452 Június 8. Június 9. Június 11. Június 14. Mandabokorban megtörtént a szennyvíz beruházás első bekötése. Ugyan ezen a napon állampolgári eskütétel, illetve szintén június 8.-án rendeződött a városi labdarúgócsapat sorsa, miután 100%-ban helyi vállalkozók tulajdonába került, valamint ezen a napon nyílt meg a Helló EB! szurkolói sátor itt a Kossuth téren. Nyíregyházán zajlott az Adidas Streetball Classic utcai kosárlabda fesztivál, ami visszatért Nyíregyházára. Nyugdíjasok Kulturális Seregszemléjére került sor. A Véradók Világnapján a Polgármesteri Hivatal 50 munkatársa adott vért. Június 15. Átadásra került a megújult sóstói Víztorony, a turisztikai desztináció versenyképességét növelő projekt részeként. Tehát a Víztorony most már látogatható. Június 17. Június 18. Múzeumok éjszakája rendezvénysorozata volt. Útnak indult az első nyíregyházi gyermekcsoport, az önkormányzat által fenntartott szigligeti gyermeküdülőbe táborozni. A Bárczi Gusztáv Általános Iskola tanulásban és értelmileg akadályozott 22 diákja kezdte a táborozást, utánuk még további 9 turnus indul a nyáron. Június 19. Hellebrandt Máté, Rakonczai Bea után második nyíregyházi sportolóként telesítette az olimpiai szintet és ők ketten képviselik Nyíregyházát a Londoni Olimpián. Június 18-án a nagy hőségre való tekintettel a városüzemeltetés szakemberei egy párakaput helyeztek el a Kossuth téren. A berendezés rendkívül költséghatékonyan üzemel 10- től 18 óráig a nagyon meleg napokon. Június 20. Június 21. Rendhagyó indonéz kulturális estnek adott otthont a Móricz Zsigmond Színház Varázslatos Riau címmel. Az est a januári nagyköveti látogatás eredményeként jött létre és azt gondolom, hogy aki részt vett ezen az mindenki jól érezte magát. Egy jól sikerült program volt. Nagy érdeklődés mellett rendeztük meg az első nyugdíjas Ki mi tud vetélkedőt, ahol a városi egyesületek mellett sok határon túlról érkezett nyugdíjas is bemutatkozott. Ezen a napon kaptunk értesítést arról a kormánydöntésről, mely szerint 400 millió forinttal a Kormány támogatta Nyíregyházát annak érdekében, hogy az adósságait csökkentse. Ez már a második ilyen kormánydöntés. Mint ahogy emlékeznek rá, decemberben 1 milliárd forintot kapott a város, melyet szintén adósságtörlesztésre fordítottunk még az nap. Ennek is ez lesz a sorsa, amint megérkezik.

8 1453 Június 22. Újabb állampolgári eskütétel. Ezzel a nappal bezárólag az elmúlt két esztendőben összesen 3796 fő választotta városunkat az eskütétel színhelyéül. Szeptemberben tovább működik a Huszár-telepi iskola. Ekkor történt az a bírósági tárgyalás, melyen a Nyíregyházi Törvényszék nem adott helyt az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyermekeknek Alapítvány keresetének, amivel az iskola bezárását illetve a beiratkozás azonnali leállítását szerette volna ez az alapítvány elérni. Ebben a perben a város, az önkormányzat, a Görög Katolikus Egyházzal együtt szerepel alperesként. Június Az első alkalommal tartották meg a SóstóFeszt Könnyűzenei Fesztivált. Nyíregyházán zajlott a Jetski OB 2. futama. A Keletmagyarország Kupa ejtőernyős versenyének és a 12. Strandröplabda Diákolimpia országos döntőjének is mi adtunk helyet. Ez egy nagyon mozgalmas hétvége volt. Június 25. Az Idősügyi Tanács ülésezett. Június 25-én Malajzia rendkívüli és meghatalmazott nagykövetét Kósa Tímea alpolgármester asszony fogadta. Június 26. A Városházán tartották a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Konferenciáját A drog nem játékszer felhívás jegyében. Június 27. A NYÍRTÁVHŐ Kft. sikeres pályázata eredményeként egy 50%-ban támogatott, mindösszesen 235 millió forint összegű beruházás keretében - ennek a Bethlen Gábor utcai szakasza már elkészült - az Északi krt szakaszán a távhő ellátási rendszer megújul. Erre nagyon nagy szűkség van, hiszen ennek a beruházásnak a keretében 40 éves vezetékeket kellett pótolni. Sajtótájékoztatón jelentettük be, hogy a Sóstói Parkfürdő, a Fürdőház és Élményfürdő megkapták a gyógyfürdő intézmény megnevezést, és elérték a legmagasabb országos minősítést. Ennek az a jelentősége, hogy Budapesten kívül 14 vidéki város rendelkezik ilyen országosan kiemelt gyógyfürdői minősítéssel. Most már Nyíregyháza is, és a vidéki városok közül Nyíregyháza egyedül, 3 fürdővel kapcsolatban is megkapta ezt a címet. Tehát gyógyfürdőkről beszélhetünk. Köszönöm szépen. Én a felsoroltakban tettem eleget a legfontosabb eseményekről szóló szóbeli tájékoztatónak és kérdezem, hogy kinek van az elhangzottakkal kapcsolatban kérdése, hozzászólása? Nagy László frakcióvezető úr. Nagy László:(frakcióvezető) Köszönöm szépen. Polgármester úrnak elég kimerítő volt a tájékoztatója a két közgyűlés között történt eseményekről. Ennek kapcsán miután több olyan eseményről is tájékoztatott polgármester úr, amelyek azért annyira kiemeltnek nem minősíthetőek, hiszen az élet mindennapjaihoz szinte hozzátartoznak most már éve, szeretnék én is egy-két kérdés feltenni. Az egyik az, hogy említette polgármester úr, hogy június 8-án rendeződött a futballcsapat körüli tulajdonosi kör helyzete és akkor az újságban meg is jelent, hogy bejelentette polgármester úr, hogy 25+1%-os tulajdonrészt kíván majd a kft-ben a

9 1454 Nyíregyházi Önkormányzat hozzájutni. Nem vásárolni, hanem hozzájutni. Nem gondolja-e polgármester úr, hogy ha már egyszer a sajtón keresztül ezt tényként közölte a városlakókkal, akkor erről valamilyen közgyűlési döntést is hozni kellene? Hiszen a mai közgyűlésen erről semmilyen előterjesztést nem látunk. A másik ilyen dolog, amit szeretnék megemlíteni, szintén az elmúlt közgyűlés óta történt események azt gondolom, hogy minden olyan esemény, amelyik történelmünkhöz hozzátartozik és a nemzeti összetartozást erősítheti fontos kell, hogy legyen a város életében. Június elején volt a Holokauszt Emléknap, erről nem tett említést a polgármester úr. Az külön sajnálatos, hogy egyébként valószínű, hogy a képviselőknek a döntő része vagy kivétel nélkül minden képviselő vagy egyik képviselő sem kapott meghívót és én nagyon sajnálom, hogy a nemzeti érzés egyik nagyon fontos állomásán nem tudtak ott lenni sokan, akik esetleg szerettek volna. Nem tudom, hogy ennek mi volt az oka, de mindenesetben sajnálatos eseménynek tartom, hogy ez így alakult. A következő dolog, amit szeretnék megkérdezni, hogy említette polgármester úr, hogy mi minden történt az elmúlt időszakban. Én azt szeretném kérdezni, mivel szó volt a közmunkáról is, a közmunkaprogramért felelős államtitkár úr is itt járt a városban, hogy az elmúlt évben az önkormányzat meghozott egy pár olyan döntést, amelynek értelmében bizonyos intézményekben megszűnt a munka, az oktatás, vagy bármilyen, ifjúsághoz és gyermekekhez kötődő tevékenység. Én az elmúlt időszakban több intézményt, bezárt intézményt meglátogattam. Elkeserítő a látvány. Mindezzel csak azt akarom jelezni, hogy valószínűleg az állagmegóvásra és a vagyon megóvására nagyobb figyelmet kell fordítani ezeknél az intézményeknél. Vannak olyan intézmények, kettőt emelnék ki, a volt Benczúr iskolát, illetve a Báthory utca 10. szám alatt található Gyermekjóléti Szolgálat épületét, ahol az udvar az elég szomorú képet nyújt ezeknél az intézményeknél. Egyébként a volt intézményeknek a környezetében további intézmények találhatóak. Nem mindegy az, hogy egy óvodában vagy éppen egy hivatalban milyen körülmények mellett kell elhaladnia az odalátogató szülőknek vagy ügyfeleknek. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos tevékenység. Ha már ekkora siker a közmunkaprogram, akkor talán kellene, hogy legyen annyi ideje a városnak, hogy 4-5 közmunkással évente kétszer-háromszor ezeknek az intézményeknek a környezetét is rendbe rakják. Teljesen el vannak vadulva azok a növénykultúrák, amelyek ezeknél az intézményeknél láthatók, vagy voltak, mert ezt már lassan csak múlt időben kell mondani. Szerintem nagyobb figyelmet kéne fordítani rájuk. A következő dolog, amit szeretnék megemlíteni, hogy lakossági kezdeményezésre illetve megkeresésre egy kőlaposi problémát szeretnék felvetni. A Kőlaposon élő fiataloknak nincsen játszóterük. Az egy dolog, hogy tavaly ősszel már megígérte a képviselő úr is, hogy minden rendben lesz és rendezni fogják, már a kapu is meg volt. Azóta sincs! De ami igazán a dolognak a lényege az az, hogy az elmúlt időszakban azzal, hogy nincsen játszótér Kőlaposon, így az utcára kényszerülnek adott esetben a gyerekek játszani most már a gyerekeket szabálysértési feljelentéssel is fenyegetik. Azzal kerestek meg a kőlaposiak, hogy ezzel a kérdéssel foglalkozzunk, nem tesz jót az, hogy a éves gyerekeket csak azért, mert az utcán futballoznak feljelentik és utána szabálysértési eljárást indítanak ellenük. És az utolsó. Mondanék vagy kérdezni szeretnék, leginkább a főjegyző úrtól, hogy most már nem az első és nem a második, hanem a sokadik eset, hogy a közgyűlésnek vagy a bizottságoknak olyan napirendeket kell tárgyalniuk, amelyeket mondjuk előtte 1 nappal tesz fel az internetre az előterjesztő. Rendkívül nehéz egyébként így a bizottságok munkáját szervezni, koordinálni. Nem véletlen az, hogy egyre több rendkívüli bizottsági ülésre is sor kerül. Azt kérdezem, hogy mit

10 1455 kívánnak tenni annak érdekében, hogy ezek az előterjesztések időben kerüljenek fel az internetre és megelőzzük azt a helyzetet, hogy a képviselők vagy a bizottsági tagok adott esetben oly kevés idővel rendelkeznek az anyagok áttekintésére, hogy erről igazán véleményt nem is tudnak formálni, hiszen erre végképp nem elég akár az 1 nap, hogy ha ez előtte kerül fel. Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Elnézést kérek frakcióvezető úr, nagyon fontos, hogy az időt tartsuk be, mert közmeghallgatás lesz. Több mint 30 napirendi pontunk van. Azt kérem minden képviselőtől, hogy tartsák be ezt. Magera Tibor képviselő úr. Magera Tibor:(képviselő) Tisztelt Közgyűlés. Köszönöm a szót polgármester úr. A kérdés felvetése az részben kétségkívül jogos a képviselő úr részéről. Azt el kell, hogy mondjam, a kőlaposiakkal nagyon sokat beszélgettünk. Részben erről a problémáról, részben más problémáról, ami 20 évig nem került megoldásra Kőlaposon. Ebből többet másfél év alatt sikerült megoldanunk, ilyen például az egyik, az irányítószámnak a kérdése. Kelet-Magyarországban is volt ezzel kapcsolatban felvetés. Szerintem mindegyik kőlaposi elmondhatja azt, hogy 20 év alatt kevesebbet csinált az elmúlt városvezetés azon a területen, mint amit másfél év alatt végre tudtunk hajtani. Az, hogy 20 év alatt nem sikerült játszóteret létrehozni Kőlaposon, az nem feltétlenül a jelenlegi városvezetésnek a hibája. Kétségkívül, hogy a tavalyi év folyamán kezdtük el a területnek a rendezését. Meg vannak a futball kapuk. Ezek még a legjobb tudomásom szerint nem kerültek kihelyezésre. Viszont már sokkal előrébb vagyunk, mint az előző 20 év alatti haladással ebben az ügyben. És azt is hozzá kell tennem, hogy én folyamatos kontaktban vagyok a kőlaposiakkal. Gyakorlatilag minden hónapban legalább egyszer, inkább többször találkozunk. Fogadóórámra eljönnek, az, hogy milyen szabálysértési eljárás indul meg, arra a közterület felügyelőket kellene megkérdezni. Nem hiszem, hogy ez képviselői hatáskörben tartozna. A konkrét problémával kapcsolatban pedig megkérném Bocskai Péter ügyvezető urat, hogy adjon választ a kérdésre. Köszönöm szépen. Bocskai Péter:(NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. ügyvezetője) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés. Teljesen jogosnak tűnik én úgy gondolom Nagy László frakcióvezető úrnak a felvetése. Egyetlen egy hozzáfűzni valóm van a kőlaposi játszótérrel kapcsolatosan. Azok, akik a napokban kint jártak, észrevették azt, hogy ennek a területnek a kialakítására, kőmentesítésére, különböző veszélyes anyagok elszállítására sorkerült. A panírozásra, illetve az útszéli szegélyek feltöltésre sor került. A kapuknak és a különböző játszótéri eszközöknek, mert ugye a lakosság igények azt kérték tőlünk, hogy különböző közterületi bútorzatok és valamilyen játszótéri berendezések kerüljenek elhelyezésre. Erre július közepéig sor kerül. Tehát én azt gondolom, hogy mindenféleképpen megnyugtató válasz lehet. Elindult a folyamat, a folyamatban a kapuk kitelepítése, a pedig a kapuk egyébként elkészültek. Ezeknek a kitelepítése pedig a héten megtörténik.

11 1456 Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen, ehhez csak annyit, hogy frakcióvezető úr nem először tűnteti fel úgy a helyzetet, képviselve embereket, mintha ez egy új probléma lenne. Mindig elfelejti azt megemlíteni, hogy alpolgármesterként ő mit tett ez ügyben, hogy az előző, több ciklusban az MSZP városvezetés mit tett. Szemmel láthatóan semmit. Tehát azért a tényekhez ez is hozzátartozik. Halkóné dr. Rudolf Éva képviselő asszony Halkóné dr. Rudolf Éva:(képviselő) Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés. Nagy László frakcióvezető úr hozzászólására szeretnék csak röviden reagálni. Frakcióvezető úr már tavaly is napirendi pontként, a közgyűlés között történt napirendi pontnál szóvá tette, hogy a Holokauszt áldozatainak megemlékezésén a FIDESZ frakcióból nagyon kevesen voltak jelen. A tavalyi évben számos képviselőtársam részt vett a megemlékezésen, igaz, hogy az időjárás viszontagságai miatt esernyők alatt álltunk. Vélhetőleg nehezen voltunk vagy voltak fellelhetők. Az idei Holokauszt megemlékezésen pedig a városvezetéssel egyeztetve polgármester úr képviseletében Mussó László képviselőtársammal jómagam helyeztem el a koszorút a megemlékezésen. Köszönöm szépen. Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen, ehhez hozzá kell tegyem, hogy valóban hiányzott ez is, bár egyrészt soknak tartotta frakcióvezető úr, másrészt hiányosnak is a beszámolót, mert ez is hiányzott. Valóban ez szerepeltetni kellett volna. És az is hiányzott, hogy ugyanazon a napon én a Görög Katolikus egyház 100 éves centenáriumán vettem részt Hajdúdorogon. Az gyakorlatilag egy 5-6 órás program volt és ezért nem tudtam ezen a megemlékezésen részt venni. Nagy László frakcióvezető jelentkezett ismét. Nagy László:(frakcióvezető) Köszönöm szépen. Polgármester úr, elbeszélünk egymás mellett. A Holokauszt nappal kapcsolatban nem az a probléma, hogy ki vett részt vagy ki nem vett részt, hanem az, hogy senki nem kapott meghívót. Nekem különösebben leginkább ez volt a problémám. És ha már az elmúlt 20 évvel ennyit foglalkozunk, hogy mi történt vagy mi nem történt én azt gondolom, hogy ez az önkormányzati ciklus sem úgy fog lezárulni, hogy nem fog probléma maradni az önkormányzat jelenlegi vezetése, munkája következtében a következő közgyűlésre, a következő önkormányzati vezetésre, de csak idéznék egy tavaly szeptember 9-ei újságból. Jó híreim vannak, nagyon hamar lesz játszótér Kőlaposon, sőt az NYVSCtől két focikaput is szereztünk, amiket már pénteken szeretnénk a helyieknek átadni. Mondja a politikus, aki így folytatja: - Azt szeretném leszögezni, hogy ez nem egy olyan intézkedés, hogy odaszórunk két alamizsna focikaput és 3 évig Kőlapos le van tudva. Ezt képviselő úr mondta, Magera Tibor. Tehát az 1 hét az úgy gondolom, hogy egy kicsit régen elmúlt már. Szerintem nem a probléma, hogy van játszótér vagy nincs játszótér. Én most nem is emiatt mondtam el ezt a történetet, hanem amiatt, hogy a gyerekeket akkor legalább békén kell hagyni hogy ha már egyszer nem tudnak hol futballozni és nem kell azzal a családokat sem zaklatni, hogy itt szabálysértési eljárásokat kezdeményeznek a gyerekek ellen, mert éppen az utcán rúgják a labdát. Azt gondolom, hogy az anyagküldésre illetve a másik kérdésre még nem kaptam választ. Köszönöm.

12 1457 Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen, azt kérem, hogy Béda Zsuzsa vagy osztályvezető asszony válaszoljon, hogy ne maradjon nyitva a Holokauszt megemlékezés szervezése, hogyan történt ez, kérem válaszoljon. Kőhegyi Edit:(Oktatási, Kulturális és Sport osztály vezetője) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés. A Holokauszt ünnepséggel kapcsolatosan azt szeretném mondani, hogy a zsidó egyházzal közösen szerveztük a rendezvényt. Mi a technikai részéért és a műsorért voltunk felelősek, illetve a meghívónak az elkészítéséért, ők pedig a további szervezést végezték. Tehát a kiküldése az ő feladatuk lett volna. Meg fogjuk kérdezni, hogy akkor mi történt az üggyel kapcsolatosan. Köszönöm szépen. Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Fesztóry Sándor képviselő úr. Fesztóry Sándor:(képviselő) Köszönöm szépen, tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés. Kérdésekből átcsúsztunk a hozzászólásokhoz és én hozzászólásomra lesz kérdés is. Igaz, hogy csak költői lesz. Nagy Lászlóhoz intézném és ezzel szeretném megkönnyíteni jegyző úr dolgát is. Nagy László felvetette, hogy óriási probléma lenne itt az anyagküldéssel. Szeretném emlékeztetni egyben Mikó Dánielt is, aki annak idején a Költségvetési és Gazdasági bizottságnak volt az elnöke. Bizony volt olyan nap, hogy helyszíni kiosztásos anyagként kaptunk 56 oldalt. Ez lett volna a költői kérdés, hogy mit szól ehhez kedves Nagy László? És rátérve a hozzászólásom lényegi részére. Nemrég tartott egy sajtótájékoztatót a Magyar Szocialista Párt részéről Nagy László úr és Aranyos Gábor úr. Gyakorlatilag én azért szólok hozzá, mert ez a hozzászólás tele volt csúsztatásokkal és valótlan állításokkal. Ezzel kapcsolatban kérem engedjék meg, hogy felolvassak egy levelet, amit az NYVSC vezetése fogalmazott meg Nagy László és Aranyos Gábor urak részére. Tisztelt Uraim! Önök a közelmúltban sajtótájékoztatót tartottak az AQUVA SE Nagykállóba költözése kapcsán. Annak keretében szóltak a súlyemelés sportágról, mely önök szerint nincs. Bár a Nyíregyházi Vasutas Sport Klub nevét közvetlenül nem említették, de mint ezt a sportágat a városban egyedül működtető sportszervezet úgy véljük, hogy csak rólunk szólhattak. A tények önök elé tárása és a sportág jövője érdekében kötelességünknek érezzük a reagálást. A klub új elnökét a küldött közgyűlés május 12-én egy kétfordulós megmérettetésen 2/3-os többséget eredményező szavazással választotta meg a küldött közgyűlés. A szintén induló korábbi elnök ellenében. Ha ez elüldözés, akkor minden civil szervezetnél minden vezetőváltás annak minősíthető. Súlyemelő szakosztály is létezik, régi és kezdő sportolók edzenek és versenyeznek rendszeresen. Részt vesznek hazai és külföldi eseményeken. Tavaly és az idén is szereztek például bajnoki címet és helyezést az egyetemi és főiskolai országos bajnokságon, valamint a diákolimpia országos döntőjén. Egyetemi OB I. hely Sinka Attila országos diákolimpiai döntő III. helyezet, Szabolcs Richard Master OB I. hely. Farkas Zoltán szeptemberben kerülhet a Heraklész programba, ha nem tudná képviselő úr, gyerekválogatott. Mikovics Attila és Ádám József urak is az olimpikon Baranyai János valóban visszatért nevelőegyesületéhez szülővárosába, mely az ország egy más régiójához tartozik. Ennek oka viszont, hogy a munkaszerződését a klub korábbi elnöke még év elején felbontotta. Érdes, hogy Ön akkor nem sajnálkozott. Ma arra van lehetőségünk, hogy Nyíregyháza és a megyebeli fiatalokat ismertessük meg a súlyemelő sportág szépségeivel és készítsük fel versenyekre. Ez az eddig sem volt könnyű munka, de még nehezebb lesz, ha a fiatalok és szüleik azt hallják, vagy

13 1458 magukat felelősnek tartó vezetőktől azt olvassák a sajtóban, hogy ilyen szakosztály nincs is. Ezzel szemben örömmel tájékoztatjuk önöket és a tisztelt közgyűlést, Nyíregyháza lakosságát arról, hogy az NYVSC súlyemelő szakosztálya kiváló létesítményekkel, felkészült szakemberekkel és segítőkész szakosztályvezetéssel várja az edzeni és versenyezni kiváló fiatalokat. Arra kérjük önöket és különösen Önt, kedves Nagy László, hogy a jövőben alaptalan kritikával, felelőtlen valótlan tartalmú nyilatkozatokkal ne vegyék el súlyemelés iránt érdeklődő fiatalok kedvét. Inkább segítsék Nyíregyháza város sportági spalettáját színesítő és a közösségi emelésre is odafigyelő munkánkat. Köszönöm szépen a türelmet. Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Minden képviselőt az időkeret betartására hívok fel. Szilvási István képviselő úrnak adom meg a szót. Szilvási István:(képviselő) Köszönöm szépen, tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés. Az előzőekben Fesztóry Sándor képviselőtársam által felvezetett, valóban két közgyűlés között történt sajtótájékoztatóra, aminek itt a helye, szeretnék magam is reagálni. A megyei napilapban megjelent, az MSZP sajtótájékoztatóján elhangzottakkal kapcsolatban Nagy László urat idézem, 2 éve sajátos módon kezeli a sport támogatását a város vezetése. Igen. Jól látja a dolgot. Koncepciózusan kezeljük a város sportját. Nem ördögtől való az a koncepció sem, amit önök követtek, hogy a nagy csapatokat, a felnőtt csapatokat támogatják. Viszont szerintünk és ez a koncepcióval úgy tűnik, hogy mégis csak jó úton halladunk, mert az elmúlt 2 évben fejlődik a város sportja utánpótlás téren is, aminek ön is részese és részvevője volt. Például azon a kézilabda országos döntőn, ami itt került megrendezésre. Fontosabbnak tartjuk azt, hogy a saját gyerekeinknek lehetőséget biztosítsunk és a befizetett adóforintjainkból a saját gyerekeink kapjanak lehetőséget arra, hogy ők itt sportolhassanak. Választhassanak a sportágak közül. Nem tudom mennyire ismerte az előzményeit, az Aqua SE-vel mennyire volt napi kapcsolatban. Azt olvastuk a sajtótájékoztatón elhangzottakból, hogy a szülői értekezleten részt vett, amit az Aqua SE szervezett. Az Aqua SE kész tények elé állította a városvezetést és egy olyan beszélgetésen, amelyet nem sokkal később sajtótájékoztató követett állították kész tények elé a várost. Itt ők úgy döntöttek, hogy a társasági adókedvezményre jogosító programban elnyert támogatásukat, amivel be lehetne fedni a sóstói nagymedencét is, azt ők inkább Nagykállóban fogják megvalósítani. Felhívnám arra a figyelmet, hogy a sóstó rekonstrukciós pályázatba, ha annak idején az önök által készített pályázati anyag tartalmazta volna azt a medence befedését, akkor itt most nem lenne ügy. Itt most nem lenne miről beszélni. Mindamellett felhívnám arra a figyelmet, hogy az ott leírtak szerint, hogy ha úgy került volna megvalósításra az a pályázat, akkor a medence nem lenne alkalmas semmilyen sportolói tevékenységre a méretek miatt. Nem az ön hibája ez? Természetesen tudom, hogy nem, hanem a szakembereké. Viszont éppen ezért követjük koncepciózusan azt is, hogy minden egyes felújításnál megnézzük a szakszövetségi előírásokat. Itt az, hogy az Aqua SE ki akar települni Nagykállóba, épp ma volt egy rendkívüli bizottsági ülésünk, amelyen döntést hoztunk arról, hogy két része van a szerződésüknek. Egyrészt a társasági adókedvezményre jogosító támogatási kérelmeknél ők határozták meg azt az összeget, hogy mennyivel szeretnék, hogy ha város hozzájárulna. Mi azt bizottsági hatáskörben elfogadtuk, támogattuk. Az, hogy őnekik nem volt elegendő ahhoz, mert utólag kiderült, hogy nekik több önrészre lenne szükségük. És tárgyalások helyett ők úgy döntenek, hogy átviszik Nagykállóba, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy ez a fajta kommunikáció, hogy itt több mint 100 gyereket ellehetetlenítünk, ez nem biztos, hogy ez a jó út. A jó

14 1459 út az lenne az önök kommunikációjában is, hogy ha észrevennék azt a koncepciót, ami mentén dolgozunk és valóban változás van. És valóban másként kezeljük, mint önök. Erre büszkék is vagyunk. Köszönöm szépen. Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Mivel ez a téma, egy kérdésre válaszolnék, amit frakcióvezető úr tett fel, ez pedig a foci. Valóban sikerült lezárni azt a korszakot, ami nagyon nagy problémákat okozott a fociban a sporton. És úgy zártuk le, hogy teljesen új módon közelítettük meg. Tehát nem úgy, mint a korábbi vezetés, aki máig sem tudom, hogy miért, de évente több mint 100 millió forintot adott egy olyan cégnek minden ellenőrzés, minden konkrét monitoring felügyelet és tényleges beszámolási kötelezettség nélkül, amiben semmilyen beleszólása nem volt, tulajdonrésze sem. Én a sajtótájékoztatón, hogy pontosítsam még egyszer, azt mondtam, hogy először is örülünk annak, hogy nyíregyházi vállalkozó kezében van a foci. Fél éve targyalunk erről és természetesen azt is megígértük, hogy ebben, mert ezt tartjuk jónak, hogy a város valószínűleg a Nyírsulin keresztül, tehát nem város maga, az önkormányzat tulajdonrésszel vesz részt ebben. Eszünk ágában sincs frakcióvezető úr, mint önök korábban tették, több mint 100 millió forintokat adni amikor annak sokkal jobb helye is van és jobban lehet felhasználni és mindent ellenőrizni kívánunk. Tehát itt még nem vagyunk. Sajnos akkora tennivaló van azzal a hagyatékkal, ami az elmúlt évek terméke, hordaléka, hogy az új tulajdonosi körnek is egy-két hónapba telik, még szüksége lesz ahhoz, hogy teljesen tiszta helyzetet teremtsen, és ezt követően folytatódik a tárgyalás arról, így idő előtti a kérdés, hogy a Nyírsulin keresztül vagy milyen módon a város tud majd beszállni. Ha beszáll, akkor sem fogunk 100 milliókat adni a sportnak és nem fogunk cégektől sem odacsoportosítani, ahogy önök tették több tízmillió forintot, egy olyan csapathoz, ahol egyetlen egy nyíregyházi sem játszott. Sőt, a 11 játékos közül 9-10 külföldi volt, akit nagy pénzen vettek. Ez abszolúte nem segíti az utánpótlás sportot. És egyáltalán, Nyíregyháza sportjának a fejlődését. Ez nagyon nagy megütközést váltott ki mind a vállalkozói szponzori körben, mind a sportberkeken belül is. Ezt szükségesnek tartottam, hogy itt ezt rendezzük. Magera Tibor képviselő úr jelentkezett. Magera Tibor:(képviselő) Köszönöm a szót polgármester úr. Nagy László képviselő úr hozzászólására, megjegyzésére reagálva nem értünk egyet azzal, hogy a fő probléma az, hogy nincs játszótér. Ez a főprobléma ez gerjeszt mindent. Kétségkívül részemről a tavalyi év szeptemberében történt egy ilyen ígéret. Még egyszer mondom, jogos a felvetés, az ott lakóknak is jogos a felvetése. Én is annak örültem volna a legjobban, hogy ez a múlt év szeptemberében megtörténik ennek az elhelyezése. Ennek sajnos voltak technikai, addig nem ismert technikai problémái. Az, hogy milyen szabálysértési eljárás indul ebben az ügyben? Bocsánatot kérek, az, hogy ha feljelentik egymást az ott lakók, annak a helyi képviselőnek nem tudom, hogy közvetlenül milyen ráhatása van erre? Én arra megkértem a közterületfelügyelőket, hogy lehetőség szerint a törvényi keretek között próbálják szabályozni, vagy próbálják minimálisra szorítani azt a problémát, amit a játszótér több 10 éves hiánya ugye okozott. És azért még annyit elmondva, hogy ha már ilyen újságcikkeket veszünk elő. Ha a képviselő úr ragaszkodik hozzá, én nagyon szívesen a jövő hónapi és az azutáni közgyűlésen összegyűjthetek egy pakkot az ön be nem tartott ígéreteiről, de nem vagyok benne biztos, hogy beleférne az időkeretembe, hogy ha én ezt elmondanám. Köszönöm.

15 1460 Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Az ülésvezetés keretében szeretném mindenkinek a figyelmét felhívni, hogy a napirendi pont a két közgyűlés közötti beszámoló. Minden mástól, aki másról beszél, meg fogom vonni a szót. Akár városvezető akár ellenzéki, mert ez így parttalanná válik. Ne tévesszük össze a politikai vitákkal. Ne tévesszük össze az interpellációval, semmilyen más műfajjal ezt a napirendi pontot. A frakcióvezetői egyeztetés alapján időkeret is van, amit most már túl is lépünk. Úgy hogy most ezt lezárjuk, először Kósa Tímea alpolgármester asszonynak adom meg a szót röviden. Utána főjegyző úrnak. Kósa Tímea:(alpolgármester) Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Közgyűlés, tisztelt Polgármester úr. Elhangzott egy kérdés a napirendekkel kapcsolatban, amikor később kerülnek fel az anyagok. Valóban ez lenne az áldásos és engedjék meg, hogy ne jogi aspektusból válaszoljak, hanem projekt oldalról. Van két konkrétum is, amivel csak szeretném alátámasztani azt a helyzetet, amikor döntési pontba kerül az előterjesztő. Az egyik az Állatbarát alapítvány 21. napirendi kérdése a mai közgyűlésen, akik tegnap délután küldtek egy t, amivel több kiegészítést kértek arra vonatkozóan, hogy további két tulajdonosi hozzájárulásra van szükség. Ha és amennyiben ezt a tisztelt közgyűlés nem adja meg, úgy a pályázat kapcsán a támogatási szerződést nem tudják megkötni. Hát áll a nagy dilemma, hogy ilyenkor mi legyen? További dilemma a Sóstógyógyfürdő gyógyhellyé minősítésének kérdése. Pénteken, amint láthatják a dokumentumokból, gyakorlatilag napirend kiküldése utáni napon vagy azon a napon érkezett meg az illetékes hatóságnak a szükséges engedélye. Hogy az idő ellen vagy az idő mellett szólunk, én ezért szeretnék arra kérni mindenkit, hogy amennyire lehetséges és amennyire a jog megengedi, a pragmatizmus figyelembevételével döntsenek ezekben a kérdésekben. Köszönöm szépen. Dr. Szemán Sándor:(címzetes főjegyző) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés. Köszönöm szépen alpolgármester asszony szavait. Én magam is nyilván ezt mondtam volna el, még további példákkal is. Hiszen az élet az folyamatosan formálja az anyagokat is, ez így volt nemcsak az elmúlt 2 évben, hanem az azt megelőző években is. De így van ez a Parlamentben is, ahol azért vannak módosító javaslatok, kiegészítések, hogy mindaddig, amíg a zárószavazás meg nem történik, ezek az anyagok a lehetőleg jobb állapotban legyenek. Én nagyon halkan egy jogi tényt szeretnék megemlíteni, ha ez már szóba került, mint szabályszerűség. Az interpellációról és a kérdésről rendelkezik a Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzata, amely kimondja a 13. alpontban a 15. -ban, hogy a képviselők a polgármesterhez, illetve a jegyzőhöz is másokhoz is önkormányzati ügyekben magyarázat kérése céljából interpellációt intézhetnek, illetve felvilágosítás kérése céljából kérdést tehetnek fel. Ami így nagyon helyes és ez így van jogszabályszerűen. De szeretném felhívni a figyelmet arra mindenkinek, hogy ennek van egy meghatározott rendje, és ezt is be kellene tartani. A következő bekezdés arról szól, hogy az interpellációt és a kérdést az ülés előtt legalább 3 naptári nappal korábban, legkésőbb 12 óráig írásban kell benyújtani a polgármesterhez. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy az előbb elhangzott felvetéseket, ha már a szabályszerűségnél tartunk, akkor hétfőn 12 óráig írásban kellett volna megtenni. Köszönöm szépen.

16 1461 Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Nem látok további jelentkezőt, lezárom a vitát. Azzal, hogy természetesen lesznek ebben a ciklusban is problémák, amit nem tudunk megoldani. Ezt soha nem titkoltuk. Viszont nem mindegy, hogy hogyan állunk a kérdésekhez? Tehát azt, amivel nem tudtunk még foglalkozni, azt azonnal számon kérjük és ilyen szemrehányó hangnemben, hogy miért nincs már meg? Mert szerintem ez inkorrekt. Másrészt az itteni ügyek, amik jönnek. Elhangzott főjegyző úrtól, alpolgármester asszony elmondta, amit frakcióvezető úr nyilván tud. Hiszen alpolgármesterként dolgozott az előző ciklusban. Az élet hozza a dolgokat. Tehát én azt kérem, hogy mindenki tényszerűen és tárgyszerűen korrekten kezelje ezeket mindkét oldalról. Köszönöm szépen, akkor lezárva a vitát kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy szavazzon a tájékoztató tudomásul vételéről. Szavazáskor jelen volt 19 képviselő. A Közgyűlés 17 szavazattal, 2 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot: NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 153/2012.(VI.28.) számú h a t á r o z a t a a két közgyűlés között történt eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vételéről A Közgyűlés a két közgyűlés között történt eseményekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Második napirendi pontunk következik, mely három részből áll, 2/a., 2/b., 2/c. Az összefüggésük miatt arra teszek javaslatot, hogy együtt tárgyaljuk és természetesen majd külön szavazzunk. 2/a. napirend: Előterjesztés a 2012/2013-as tanév indításával kapcsolatos feladatokra Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Ez a hagyományos napirend az óvodáktól, általános iskolákra és a középiskolákra vonatkozik.

17 1462 2/b. napirend: Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város fenntartásában működő egyes nevelési-oktatási intézmények átszervezéséről szóló 139/2012.(V.31.) számú határozat módosítására Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) A 2/c. pedig kapcsolódva ehhez. 2/c. napirend: Előterjesztés a NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött vagyonkezelési szerződés módosítására Előadó: Dr. Kása Brigitta Gazdálkodási Főosztály vezetője Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) A 2/a. napirendi pontot az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság véleményezte. A 2/b. pontot az Oktatási Bizottság mellett a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság, valamint a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság, és ugyanez a két bizottság a 2/c. pontot is. Arra kérem a bizottsági elnököket, hogy mind a három, 2/a. 2/b. 2/c. napirendre vonatkozóan ismertessék a Közgyűléssel a Bizottság véleményét. Először dr. Tirpák György urat, kérem, Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság. Dr. Tirpák György:(Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés. A Jogi, Ügyrendi és etikai Bizottság a 2/b. és a 2/c. napirendi pontokat tárgyalta meg. A 2/b. pont vonatkozásában a Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a határozat-tervezetet, illetve az annak mellékletét képező térítésmentes tulajdonba adási szerződést a Közgyűlésnek. A 2/b., 2/c. pont vonatkozásában a Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a határozattervezetet, és annak mellékletét képező vagyonkezelési szerződést a Közgyűlésnek. Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Dr. Adorján Gusztáv elnök urat kérem a bizottsági álláspont ismertetésére. Dr. Adorján Gusztáv:(Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés. A Gazdasági, Tulajdonosi Bizottság is megtárgyalta, és mind a 2/b., mind a 2/c. pontban egyhangúlag javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés és a határozat- tervezet elfogadását. Köszönöm szépen. Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen, és mindhárom napirendi pontot véleményezte az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság. Fesztóry Sándor képviselő urat kérem a bizottsági álláspont ismertetésére.

18 1463 Fesztóry Sándor:(Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tagja) A napirendi pontot a Bizottság elfogadta. Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Megnyitom a vitát. Kérdezem, kinek van kérdése a 2/a., 2/b., 2/c. napirendi pontot előterjesztéséhez? Nem látok jelentkezőt. Hozzászólásra jelentkezik-e valaki? Nagy László frakcióvezető úr jelentkezett. Nagy László:(frakcióvezető) Köszönöm szépen. Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés. Bizottsági ülésen a tagtársaim felvetettek egy kérdést, amire nem tudom, hogy végül kaptak-e választ. Ez pedig a tanműhelyek üzemeltetésére vonatkozik. És most nem tudom, hogy miután együtt van a 2/a., b., c., hogy ez pontosan melyiket is érinti, és ezzel kapcsolatban született-e valamilyen megoldás? Mert azt gondolom, vagy én úgy tudom, hogy akkor talán elgondolkodtak rajta, hogy érdemes lenne másfajta utat választani bizonyos tanműhelyek üzemeltetése kapcsán. Az anyagról összességében nagyon röviden az állapítható meg, hogy a trendek nem nagyon változtak. Egyetlen esetben el kell ismerni, hogy van némi javulás. Ez pedig a beiskolázott első osztályosoknak a száma. Egyébként pedig az látszik, hogy a közművelődési törvény, a szakképzési törvény, az nagymértékben fogja befolyásolni Nyíregyháza közoktatását, és ebből a szempontból nem mindegy az, hogy milyen feltételekkel fog nekiindulni majd a következő időszakban egy esetleges újabb átszervezésnek a város. Összességében a gyereklétszám csökkenéséről az azt kell, hogy mondjam, hogy törvényszerű, és ez a folyamat talán nem is fog megállni a következő időszakban. Tehát a következő években is folyamatosan azzal kell, hogy szembesüljön az Önkormányzat, hogy a gyereklétszám csökkenése az végig fogja kísérni nem csak az általános, hanem a középiskolákat is. Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Kérem az előterjesztőket, reagáljanak frakcióvezető úr felvetésére. Bocskai Péter:(NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. ügyvezetője) Tisztelt Nagy László úr, kérdésére a következő választ szeretném adni. Valóban, a bizottságokban az Önök által delegált személyek részéről a tanműhelyek átvétele kapcsán voltak felvetések, kérdések. Azt gondolom, hogy a mi részünkről, a NYÍRVV részéről sikerült megnyugtató választ adni, hiszen ennek következménye lett az, ha jól tudom, akkor minden bizottság egyhangúlag fogadta el ezt a döntést. Valóban voltak felvetések és kérdések. Mi megpróbáltuk szakmai szempontból a lehető legjobban összerakni ezt a dolgot, előkészülni és felkészülni ezeknek a tanműhelyeknek az átvételére. Tehát én azt gondolom, hogy mindenféleképpen megnyugtató választ tudtak kapni. Köszönöm.

19 1464 Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Kíván-e még valaki hozzászólni a 2-es napirendi pontokhoz? Póka Imre képviselő úrnak adom meg a szót. Póka Imre Tamás:(képviselő) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés. Tulajdonképpen egy kötelességemnek szeretnék eleget tenni, amit az Oktatási Bizottságon is próbáltam elmondani, de úgy érzem, hogy az azóta eltelt napok is arra inspirálnak, hogy felhívjam a figyelmet egy dologra a tanévindításhoz, az a. ponthoz, illetve a tanév nyitásával kapcsolatos feladatoknál, nevezetesen a mindennapos testnevelés bevezetésével kapcsolatosan. A Magyar Testnevelő Tanárok Országos Egyesületétől kaptunk egy hírlevelet júniusban, Professzor. Dr. Istvánfi Csaba Elnök úr részéről, a Semmelweis Egyetemről érkezett a felhívás. Mindenki tudja már a városban, hogy most szeptembertől be kell vezetni a mindennapos testnevelést ban lesz hozzárendelve fedezet, de mindenképpen kötelessége minden intézménynek bevezetni a mindennapos testnevelést. Az anyag, amit küldött, egy átmeneti rendelkezés, kiemelné azt a feladatot, amit szerintem még nem minden intézményvezető követ. Nevezetesen arról van szó, hogy ha a mindennapos testedzést felváltja a mindennapos testnevelés, a mindennapos testedzés és a mindennapos testnevelés között lényeges eltérés van, mert míg a mindennapos testedzés megszervezése az iskola egészét átfogó, tehát nem osztályokra bontott feladat, addig a mindennapos testnevelés megszervezésére osztálykeretekben kerül sor. Van olyan intézmény, ahol a tantárgyfelosztást elkezdték csinálni 2,5 órával, és ez a körlevél, amit professzor úr küldött, azt is tartalmazza, hogy azokban az iskolákban, ahol a testnevelés órák heti óraszáma három óránál kevesebb, az intézményeknek augusztus 31-ig módosítani kell a pedagógiai programját. Na, most ez plusz feladatot fog jelenti, hiszen a pedagógiai programot el kell fogadni, tehát az az intézményvezető, aki most időben nem gondolkodik, késésbe kerülhet. Professzor úr felhívja a figyelmet arra, hogy a törvényben meghatározott 5 testnevelés óra órarendbe iktatásához ragaszkodjunk, az 5 testnevelés óra naponta, lehetőleg az elméleti órák között legyen az órarendben elhelyezve a mentális terhelését oldó hatásának érvényesítése érdekében. A testnevelés órákat kizárólag testnevelő tanárok vagy szaktanítók vezethessék, egy csomó ajánlás meg van fogalmazva. Én azt érzékelem jelen pillanatban, tudom, hogy Irodavezető asszony az igazgatóknak tartott eligazítást és elmondta az új nevelési törvény adta szabályokat, milyen körülmények közt kell bevezetni, hogy sportegyesületek, diáksport egyesületek is helyettesíthetik ezt a plusz két órát, illetve egyesületi tagként is ezt a plusz két órát helyettesítheti a tanuló. A gond az, hogy például ha van egy ötödikes osztály, a mindennapost testnevelést ezt csak egy ötödik vagy hatodik órában lehet megoldani. Na most a legtöbb iskolában úgy próbálják ezt kezelni, hogy délután majd ezt a plusz két órát megtartják, de ezt teljesen lehetetlen megoldani, hiszen a gyerekek, ha vége az órának hazamennek. Azt, hogy most egy komplett osztály visszajöjjön és megtartani a negyedik, ötödik órát, teljesen lehetetlennek tartom. Tehát akkor, amikor, ahogy a professzor úr leírja, a országban másfél millió gyerek

20 %-a csak a testnevelésórán sportol, 12-18%-a el van hízva a gyerekeknek és ennek a 12-18%-nak az 50%-ánál állandósul az elhízás, akkor azt gondolom, hogy az intézményvezetőknek még jobban fel kellene hívni a figyelmét arra, hogy ezeket a testnevelésórákat valóban délelőtt tartsák, a szó szoros értelmében vett testnevelésóráról beszéljünk, nemcsak délutáni levegőzésről, hanem a konkrét testnevelésórának a megvalósításáról. S ebben úgy érzem, hogy a visszajelzések alapján nem minden iskola igazgató érzi még ennek a súlyát. Rábízza a testnevelőkre, hogy osszák be a ezt az öt órát. Én azt érzem, hogy ebben még valamilyen feladatunknak lenni kell a szeptemberi nyugodt indítást illetően. Köszönöm szépen. Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Kérem, hogy akkor röviden reagáljon az előterjesztő. Kőhegyi Edit:(Oktatási, Kulturális és Sport Osztály vezetője) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés. Képviselő úr felvetésére már a bizottsági ülésen részletesen válaszoltunk. Ismételten azt tudom mondani, hogy a jelenlegi jogszabályok szerint jártunk el. Tudom, hogy a köznevelési törvény ezt előírja, 1., 5. és 9. évfolyamon a bevezetését. Per pillanat felkészültünk rá, tudjuk a jelenlegi forma szerint és amint a végrehajtási rendelkezés hatályba lép augusztusban, természetesen a tanévindító előterjesztésünkben amennyiben szükséges lesz rá, módosításként ezt be fogjuk hozni, és ennek megfelelően fogunk eljárni. Természetesen az intézményvezetőknek a figyelmét fel fogjuk hívni ezekre a változásokra és igyekszünk minden szempont szerint eljárni. Köszönöm szépen. Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Szeretném Képviselő urat megnyugtatni, hogy ezzel a Polgármesteri Hivatal szakemberei foglalkoznak, sőt hozzám is érkezett például egy levél az elmúlt napokban. Természetesen biztos, hogy lesznek, - ez egy nagyon új helyzet - kezdeti döccenők, de azon vagyunk, hogy megoldjuk a helyzetet. Több hozzászólásra jelentkezőt nem látok, ezért lezárom a vitát, és a szavazásokra kérem tisztelt Közgyűlést. Először a 2/a. pont, a 2012/2013- as tanév indításával kapcsolatos feladatokra. Ez az előterjesztés az Oktatási Osztály által az intézményvezetők bevonásával készült, a Közgyűlés döntése szükséges ahhoz, hogy a végrehajtás is elinduljon. Kérem, tehát, hogy szavazzunk az előterjesztésről. Szavazáskor jelen volt 19 képviselő. A Közgyűlés 19 szavazattal meghozta az alábbi határozatot: NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK

Ügyiratszám: JKAB/74-4/2015. Ügyintéző: Faragóné/Bné M E G H Í V Ó. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését

Ügyiratszám: JKAB/74-4/2015. Ügyintéző: Faragóné/Bné M E G H Í V Ó. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: JKAB/74-4/2015. Ügyintéző:

Részletesebben

ll~v Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ város POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FÖOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZTÁLY

ll~v Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ város POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FÖOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZTÁLY Ügyiratszám: 6258/2012.05 Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ város POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FÖOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZTÁLY 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése, Szociális, Egészségügyi, Ifjúsági Bizottságának 2012. május 29-ei nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése, Szociális, Egészségügyi, Ifjúsági Bizottságának 2012. május 29-ei nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Mely készült Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése, Szociális, Egészségügyi, Ifjúsági Bizottságának 2012. május 29-ei nyílt üléséről. Jelen vannak a jegyzőkönyvhöz mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

Ügyiratszám: 1.986 3/2013.XIII. Ügyintéző: Faragóné/Bné M E G H Í V Ó. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését

Ügyiratszám: 1.986 3/2013.XIII. Ügyintéző: Faragóné/Bné M E G H Í V Ó. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524 500 FAX: +36 42 524 501 E MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 1.986 3/2013.XIII. Ügyintéző:

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS A L P O L G Á R M E S T E R E

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS A L P O L G Á R M E S T E R E NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS A L P O L G Á R M E S T E R E 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-566 E-mail: nyhhuman@nyirhalo.hu Ügyiratszám:2212/2009. IX. Ügyintéző: Kovács Zoltán/Kerényi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. május 28. 16.00 órától 17.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 99/17/2013.szám. J e g y z ő k ö n y v Készült Ágfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 27-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u. 3.) megtartott

Részletesebben

1./ Előterjesztés az E.ON Energiatermelő Kft, az E.O.N Hungaria Zrt., az E.ON TITÁSZ Zrt.,

1./ Előterjesztés az E.ON Energiatermelő Kft, az E.O.N Hungaria Zrt., az E.ON TITÁSZ Zrt., NYíREGYHÁZA MEGYEI JOG Ú VÁROS KÖZGYŰlÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ETIKAI BIZOTTSÁGA ELNÖKÉTŐl MEGHívó MÓDOsíTOTT! Tisztelettel meghívom Önt a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság 2015. március 23-án, (hétfőn)

Részletesebben

Város Képviselő-testület

Város Képviselő-testület Város Képviselő-testület E g é s z s é g ü g y i é s S z o c i á l i s B i z o t t s á g 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: hivatal@biatorbagy.hu

Részletesebben

Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2010. augusztus 18-i ülésén elhangzottakról

Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2010. augusztus 18-i ülésén elhangzottakról 7809-11 /2010. JEGYZŐKÖNYV Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2010. augusztus 18-i ülésén elhangzottakról Jelen vannak: elnök Demeter Ervin tag Karacs Rudolf tag Dr.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének 7/2014. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Jegyzőkönyve Napirend: A polgármester beszámolója a két

Részletesebben

Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 67-től 70-ig. Határozat száma. 0-tól 0-ig. Rendeletek:

Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 67-től 70-ig. Határozat száma. 0-tól 0-ig. Rendeletek: Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv Készült: Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 6- án megtartott rendkívüli testületi üléséről Határozatok: 67-től 70-ig Határozat száma

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 14-17. TARTALOMJEGYZÉK OK: 14/2015.(III.25.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án 16 órakor megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt, Csernik József,

Részletesebben

10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről

10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. december 15-én tartott folytatólagos nyílt ülésének jegyzőkönyve. Napirend:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. december 15-én tartott folytatólagos nyílt ülésének jegyzőkönyve. Napirend: 2610 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. december 15-én tartott folytatólagos nyílt ülésének jegyzőkönyve a./ tárgysorozatai: b./ határozatok:231-251/2011. c./ rendeletei: 43-56/2011. Napirend:

Részletesebben

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 30-i rendkívüli

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. március 30-án a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./

Részletesebben

A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2014. június 23. napján 14:00 kor a Polgármesteri Hivatal (Fő tér 1.) kis tanácstermében megtartott rendes üléséről.

A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2014. június 23. napján 14:00 kor a Polgármesteri Hivatal (Fő tér 1.) kis tanácstermében megtartott rendes üléséről. SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Száma: 40059 69/2014 Jegyzőkönyv Készült: Jelen vannak: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2014. június 23. napján 14:00 kor a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. október 18-án tartott nyílt ülésének jegyzőkönyve. Napirendek:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. október 18-án tartott nyílt ülésének jegyzőkönyve. Napirendek: 2355 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. október 18-án tartott nyílt ülésének jegyzőkönyve a./ tárgysorozatai: b./ rendeletei: 38-42/2012. c./ határozatai: 257-271/2012. Napirendek: 1./ Tájékoztató

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2011. október 24-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-i üléséről 72-76/2009. (06. 29.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 2009. június

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK PÉNZÜGYI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK PÉNZÜGYI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK PÉNZÜGYI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. május

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS MŰSZAKI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS MŰSZAKI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS MŰSZAKI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet - szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet - szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/30/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 10. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 12. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

Ft +ÁFA sorsa az ott marad, vagy visszakapjuk. JEGYZŐKÖNYV

Ft +ÁFA sorsa az ott marad, vagy visszakapjuk. JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV amely készült a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Váci termében a Jogi, Ügyrendi, Etikai Bizottság, és a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság 2013. december 9-én tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2014. február 24-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1/2013/JT. 2/2013. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Beke Imre polgármester. Boros Lajosné, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona, Réz Szilárd képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Beke Imre polgármester. Boros Lajosné, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona, Réz Szilárd képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. július 18-án de. 7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatal hivatalai helyiségében a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülésének alkalmából. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: IV.56-7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2015. május 7-én (csütörtökön) 15 órakor a Vármegyeháza dísztermében (Szekszárd, Béla király tér

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. szeptember 27-én 9.30 órakor a Humán és Népjóléti Bizottság rendkívüli ülésén. Dorner László

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. szeptember 27-én 9.30 órakor a Humán és Népjóléti Bizottság rendkívüli ülésén. Dorner László A J K A V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A HUMÁN ÉS NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG 8401 AJKA, Városháza Szabadság tér 12. (88) 521-111 fax:(88) 212-794 Ügyszám: 1/50-13/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013.

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről. 40.145-21/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Képviselők, jegyző, aljegyző és köztisztviselők a mellékelt

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-4/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta. Illésné M. Eleonóra

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta. Illésné M. Eleonóra J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. január 23-án (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Miskolc Megyei Jogú Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata JK. 80.055-12/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzatának 2014. június 06. napján 08.30

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-án megtartott rendes ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 39/2011.(V. 30.) d, rendeletei: Iktatószáma: 1-30/2011.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 29-én 8 órai kezdettel megtartottrendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 29-én 8 órai kezdettel megtartottrendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 29-én 8 órai kezdettel megtartottrendkívüli üléséről. Az ülés helye: Jegyzői iroda Jelen vannak: Ablonczy Dániel alpolgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2011. május 26-i üléséről

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2011. május 26-i üléséről Helyszín: Polgármesteri Hivatal Tanácsterem Kezdete: 19.10 h. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint valamint Pénzes Andrásné osztályvezető dr. Sződi Károly osztályvezető Jegyzőkönyv A Képviselő-testület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges Béke tér 14. 11-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott üléséről. 2

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

Bizottsági javaslatok A Képviselő-testület 2012. május 24-i rendkívüli ülésének napirendi pontjaihoz

Bizottsági javaslatok A Képviselő-testület 2012. május 24-i rendkívüli ülésének napirendi pontjaihoz Bizottsági javaslatok A Képviselő-testület 2012. május 24-i rendkívüli ülésének napirendi pontjaihoz 1. számú előterjesztés Az egyes önkormányzati rendeletek szabálysértési rendelkezéseinek hatályon kívül

Részletesebben

1.napirend. Kiss Zsigmond

1.napirend. Kiss Zsigmond Püspökladány Város Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2009. szeptember 17-ei ülésén hozott határozatai 34/2009.(IX.17.) Gyógyfürdőfejlesztés III. ütemű pályázatának visszavonása 35/2009.(IX.17.)

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. JT/3-18/2015 Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Juhászné dr. Krecz Erzsébet. Dr. Szalóczi Ilona. Tóthné Gyöngy Andrea

JEGYZŐKÖNYV. Juhászné dr. Krecz Erzsébet. Dr. Szalóczi Ilona. Tóthné Gyöngy Andrea 740-4/2008. JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala I. sz. tanácskozó termében 2008. február 20.-án a Pénzügyi Bizottság ülésén elhangzottakról. Jelen vannak: a bizottság elnöke

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 14 / 2007. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére 8. NAPIREND Ügyiratszám: 1/566-9/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2016.

Részletesebben

Y{~-;;; ~ f) ~ t t'-, fh '" ,~"\ N Y VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY. NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

Y{~-;;; ~ f) ~ t t'-, fh ' ,~\ N Y VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY. NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA NyíREGYHÁZA MEGYEI JGÚ VÁRS PLGÁRMESTERI HIVATALA VÁRSFEJLESZTÉSI ÉS VÁRSÜZEMELTETÉSI SZTÁLY 4400 NYíREGYHÁZA, KSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFN: +36 42 524-550; FAX: +36 42 310-647 E-MAIL: VARSFEJLESZTES@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Balkány Város Önkormányzata rendkívüli nyílt üléséről Az ülés ideje: 2015. augusztus 03. Az ülés helye: Balkányi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (4233 Balkány, Rákóczi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK Kistelek Képviselő-testület 2013. október 03-án tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

4. Beszámoló a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal 2010-2014. években végzett tevékenységéről Előterjesztő: dr. Barta László, megyei főjegyző

4. Beszámoló a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal 2010-2014. években végzett tevékenységéről Előterjesztő: dr. Barta László, megyei főjegyző Ikt.sz.: 43-13/2014. Jegyzőkönyv Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2014. június 26-án, a Megyeháza I. emeleti Hadady-Hargitay termében tartott soron következő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. nem képviselő, a bizottság tagja

JEGYZŐKÖNYV. nem képviselő, a bizottság tagja JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő- testületének Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2010. december 14-én tartott üléséről. Jelen vannak: Zrinszki István B.Tóth Attila

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről.

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. 32/10/2013 Zala Megye Ortaháza Község Önkormányzata Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 69/2013.(VIII.13.) kt.

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV

9. számú JEGYZŐKÖNYV 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. április 29. napján 18 óra 30 perces kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott nyílt rendkívüli Képviselőtestületi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 12-i rendkívüli testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 12-i rendkívüli testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2011. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 12-i rendkívüli testületi üléséről 2 Hosszúhetény

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. július hó 5. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 17. rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Bizottság 2013. március 8-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. A Bizottság 2013. március 8-án megtartott üléséről NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE GAZDASÁGI ÉS TULAJDONOSI BIZOTTSÁGA NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. JEGYZŐKÖNYV A Bizottság 2013. március 8-án megtartott üléséről Jelen vannak: a bizottság tagjai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/4/2015. 4. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 16:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

2014. évi. 10. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 10. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 10. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TAT Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

a Humánerőforrás Bizottság 2013. november 11-én 13.00 órakor, a Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében tartott üléséről

a Humánerőforrás Bizottság 2013. november 11-én 13.00 órakor, a Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében tartott üléséről Pápa Város Önkormányzatának Humánerőforrás Bizottsága Szám: 6/4-13/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Humánerőforrás Bizottság 2013. november 11-én 13.00 órakor, a Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében

Részletesebben

19. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.11.12-én összehívott rendkívüli üléséről.

19. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.11.12-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 163-19/2012. 19. JEGYZŐKÖNYV Készült e 2012.11.12-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési időpontja: 17 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. Dávid István polgármester. Mertusné Varga Katalin alpolgármester

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. Dávid István polgármester. Mertusné Varga Katalin alpolgármester J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2011. szeptember 9-én, 7:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Javasolja az alábbi napirend tárgyalását:

Jegyzőkönyv. Javasolja az alábbi napirend tárgyalását: Jegyzőkönyv Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. április 3-án 8 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Jegyzői iroda Jelen vannak: Oláh Krisztián polgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Bordás Géza elnök köszönti a meghívott vendégeket, a megyei önkormányzat munkatársait és a képviselőket.

Jegyzőkönyv. Bordás Géza elnök köszönti a meghívott vendégeket, a megyei önkormányzat munkatársait és a képviselőket. Jegyzőkönyv Készült a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Cigány Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat 2008. július 3-i ülésén, melyre a Megyeháza Rákóczi termében került sor. Jelen vannak: A testület tagjai

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-6/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FŐOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZT ÁL Y

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FŐOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZT ÁL Y Ügyiratszám: 2654-2/2012.05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FŐOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZT ÁL Y 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42)

Részletesebben

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. április 27. Rendkívüli, nyílt ülés

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. április 27. Rendkívüli, nyílt ülés 66-10./2015. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 27. Rendkívüli, nyílt ülés Rendeletek: Határozatok: 53./2015. (IV.27.) önkormányzati határozata Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről 170/17/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről Határozatok: 110/2014. (IX.30.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. A bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Bizottsága 2012. január 29-én 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatalban megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság részéről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Zagyva Jánosné

JEGYZŐKÖNYV. Zagyva Jánosné 2965-10/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában 2010. augusztus 18-án megtartott Pénzügyi Bizottsági ülésen elhangzottakról. Jelen vannak: Orosz Lászlóné Kiss Barnabás

Részletesebben

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án megtartott rendkívüli ülésének:

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án megtartott rendkívüli ülésének: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (91-93) T á rg ysoroza t 1.) Előterjesztés az Európai

Részletesebben

2014. május 7 én (szerda) du. 13 30 órára

2014. május 7 én (szerda) du. 13 30 órára H O S S Z Ú P Á L Y I N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 4 2 7 4 H o s s z ú p á l y i, S z a b a d s á g t é r 6. T e l : 5 2 / 3 7 5-5 1 1, 5 2 / 5 9 8-4

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ikt. sz.: MGB/2-3/2015. EL-1/2015. sz. ülés (EL-4/2014-2018. sz. ülés)

Jegyzőkönyv. Ikt. sz.: MGB/2-3/2015. EL-1/2015. sz. ülés (EL-4/2014-2018. sz. ülés) Ikt. sz.: MGB/2-3/2015. EL-1/2015. sz. ülés (EL-4/2014-2018. sz. ülés) Jegyzőkönyv az Országgyűlés Mezőgazdasági bizottsága Ellenőrző albizottságának 2015. január 20-án, kedden, 10 óra 00 perckor az Országgyűlés

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-7/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 22. napján 19 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Tömörd Község Önkormányzat 12/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án 11 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

10. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről.

10. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/10/2015. 10. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 17:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 145/4/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 20-án délután

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VAROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VAROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VAROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: 1.337-6/2015. Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-SOl Telefax: (66) 523-S04 MEGHÍVÓ A Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700

Részletesebben

4/ /2014./V.29./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról.

4/ /2014./V.29./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról. JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 4/2014. Jászszentandrás Községi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 2014. május 29-én megtartott ülésének

Részletesebben

Katafa Község Helyi Esélyegyenlőségi programjának megtárgyalása.

Katafa Község Helyi Esélyegyenlőségi programjának megtárgyalása. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-13/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. július 4-én (kedden) 8.30 órakor a Katafa,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö NY V : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 20. napján megtartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö NY V : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 20. napján megtartott rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö NY V : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 20. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Bukodi Károly Horváth Tamás Bukodi Jánosné Buza Ernő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja JEGYZŐKÖNYV Kissziget Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. év június hó 5. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 19/2015.(VI.05.) 20/2015.(VI.05.) Rendeletek: Sorszáma

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 14-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 14-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 14-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 1-3/2015. (I. 14.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. 2012. október 25-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ő k ö n y v. 2012. október 25-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2012. október 25-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság elnöke Egyed Attila Szabó András Papp

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Pluhár László (elnök-elek polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendeket tárgyalnánk meg, melyeket ismertetnék:

JEGYZŐKÖNYV. Pluhár László (elnök-elek polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendeket tárgyalnánk meg, melyeket ismertetnék: JEGYZŐKÖNYV Készült: Kistérségi Iroda (5700.Gyula, Damjanich. u.6. sz.) 2010. június. 25-én 10.00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa Rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága. 2012. december 13-i soron következő ülésének jegyzőkönyve 387-19/2012.

Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága. 2012. december 13-i soron következő ülésének jegyzőkönyve 387-19/2012. Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2012. december 13-i soron következő ülésének jegyzőkönyve 387-19/2012. 88/2012. (XII. 13.) számú pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 10/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 6 án megtartott rendkívüli ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 10/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 6 án megtartott rendkívüli ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 10/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. május 6 án megtartott rendkívüli ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: OTB/44-1/2013. OTB-13/2013. sz. ülés (OTB-101/ sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: OTB/44-1/2013. OTB-13/2013. sz. ülés (OTB-101/ sz. ülés) Ikt. sz.: OTB/44-1/2013. OTB-13/2013. sz. ülés (OTB-101/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Oktatási, tudományos és kutatási bizottságának 2013. május 14-én, kedden, 9 óra 54 perckor az

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Gazdasági Főosztály, főosztályvezető Oktatási, Művelődési és Humánpolitikai Osztály, osztályvezető

JEGYZŐKÖNYV. Gazdasági Főosztály, főosztályvezető Oktatási, Művelődési és Humánpolitikai Osztály, osztályvezető JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 2010. december 16-án 8:20 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatalban megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14-én Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében tartott rendkívüli nyílt üléséről Jelen voltak:

Részletesebben