B-A-Z. Megyei Bűnmegelőzés Alapítvány. Szakmai beszámoló 2013.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "B-A-Z. Megyei Bűnmegelőzés Alapítvány. Szakmai beszámoló 2013."

Átírás

1 B-A-Z. Megyei Bűnmegelőzés Alapítvány Szakmai beszámoló 2013.

2 2 Szakmai beszámoló a B-A-Z. Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány évi munkájáról A B-A-Z. Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány (Továbbiakban: Alapítvány) az alapító okiratában meghatározott feladatoknak megfelelően tevékenykedett évben is. A célok elérése érdekében szakmai tevékenységét elsősorban a B-A-Z. Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának (Továbbiakban: Osztály) munkájára alapozta, az Osztály munkatársai egyben az Alapítvány önkéntes segítői. I. A végzett szakmai tevékenység személyi alapjai Az Alapítvány szakmai tevékenységét nagyban befolyásolja az Osztály munkatársainak aktivitása a szervezet egyéb tevékenységeinek összessége, szakmai tevékenységük jelentős részét a bűnmegelőzés területén fejtették ki, az érintett szervezetek közös célkitűzéseinek megvalósításának előtérbe helyezésével. 1. A szakmai tevékenység alapjai A bűnmegelőzési célkitűzéseinkben megfogalmazottak alapján ismételten meghatározásra kerültek azok a sarokpontok, melyekre speciális bűnmegelőzési programok kidolgozása és folyamatos működtetése indokolt. 1. A bűnözés utánpótlásának visszaszorítása, a gyermek és fiatalkori elkövetés és áldozattá válás lehetőségének fokozatos csökkentése. Beccaria iskolai nevelési-oktatási bűnmegelőzési program 2. A vagyon elleni bűncselekmények visszaszorítása, áldozatvédelem. Totál-kár bűnmegelőzési projekt 3. Szakemberképzés, felnőttképzési, mentor és kortársképzés. Együtt a bűnözés ellen - program 4. A lakossági, intézményi tájékoztatás, kommunikációs stratégia megújítása ELBIR - Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer 5. Fegyveres rablások megelőzése, bankbiztonság, vállalkozói magánbiztonság. Vidocq bank, és magángazdasági biztonsági program 6. A kistelepüléseken elkövetett bűncselekmények szabálysértések megelőzése, célcsoportok védelme. Nehéz út településbiztonsági program II. A közhasznúsági tevékenység bemutatása 1. Vagyonvédelem Alapvető célunk, hogy az állampolgárok felkészültebbek legyenek, tudatos tevékenységi formává váljon a sértetté válás elkerülése Ezért a településbiztonság erősítése érdekében tartott előadások keretében mechanikai és elektronikai vagyonvédelmi technikai eszközök bemutatását helyezzük előtérbe és a beszerzésben is igyekszünk segítséget nyújtani április 27-én Putnokon került megrendezésre a Gömör Expó és Vadásznap. Az Alapítvány és a Bűnmegelőzési Osztály munkatársai kiállítással, tanácsadással vettek részt a

3 3 régió egyik legjelentősebb rendezvényén. A rablás bűncselekmény megelőzése érdekében bemutatásra kerültek kisértékű, a lakosság által beszerezhető egyéni védelmi eszközök május 30-án a miskolci Gárdonyi Géza Művelődési Házban Füstbement terv címmel vagyonvédelmi szakmai konferencia szervezésére került sor. A résztvevő több mint 50 fő a Magyar Posta, a Szerencsejáték Zrt., a megyénkben működő különböző pénzintézetek, zálogházak, ékszerboltok, valamint a nemzeti dohányboltok alkalmazottaiból került ki. A prevenciós rendezvény célja a rablások által veszélyeztetett szféra széleskörű tájékoztatása a jogsértő magatartás megelőzésének lehetőségeiről, a támadások során követendő helyes magatartásról, a vagyonvédelmi technika alkalmazásáról. A konferenciát mechanikai és elektronikai biztonsági kiállítás és tanácsadás egészítette ki, valamint új védelmi eszközként bemutatásra került a füstágyú. A rendezvényt az Alapítvány Miskolc MJV Önkormányzata és a TELMON kft támogatásával szervezte meg novemberben az egyházi ingatlanok, templomok, parókiák elleni betöréses lopások visszaszorítása érdekében szakmai fórum és technikai bemutató megtartására került sor a történelmi egyházak képviselői részére. A veszélyeztetettnek számító nemzeti dohányboltok védelme érdekében az ünnepek előtt valamennyi megyei egység megkeresésére került sor. Tájékoztatást kaptak a bűnmegelőzési egység elektronikus rendszereibe történő bejelentkezés lehetőségeiről, ahol többek közt a betöréses lopások megelőzése érdekében tájékoztató anyagokat, információkat érhetnek el. A megadott elektronikus címre 41 válasz érkezett, az időközben sérelmükre elkövetett bűncselekmények hatására további jelentkezések várhatók. A főkapitányság épületében tanácsadó szolgálat üzemel, melynek keretében nagy szakmai tapasztalattal rendelkező nyugdíjas kolléga, heti egy alkalommal fogadónapot tart. E szolgálat működtetésével jogi, vagy akár biztonságtechnikai tanácsokkal is el tudtuk látni az arra igényt formálókat, illetve segítséget nyújtottunk a már áldozattá vált személyek részére is prevenciós módszerek, technikai védelmi eszközök bemutatásával. A leirt tevékenységekhez használt technikai felszerelés az Alapítvány TOTÁLKÁR programjához tartozó bemutató eszközök, illetve egyéb tájékoztató anyagai (kiadványok, videofilmek stb.). 2. Gyermek-, és ifjúságvédelem A speciális lehetőségeket kihasználva júniusban és júliusban több turnusban a miskolctapolcai sporttáborban általános iskolás fiataloknak filmvetítéssel egybekötött előadást megtartására került sor a rájuk leselkedő veszélyekről. Júliusban a megyei Balesetmegelőzési Bizottság Hercegkúton szervezett nyári táborában tartottak előadást az ott lévő rendőrgyerekek számára. A Miskolci Gyermekvédelmi Központ az intézményben elhelyezett kiskorúak részére a nyári időszakra problémamegoldó és felvilágosító kurzusokat szervezett. Az elkövetővé és áldozattá válás témakörében interaktív előadás megtartására került sor. Gyermek-meghallgató szoba létrehozása A gyermekek védelme a felnőtt társadalom felelőssége, amelyet számos nemzetközi és hazai jogszabály foglal magába. Az uniós és kormányzati elvárások a gyermekközpontú igazságszolgáltatás kialakítását hivatottak megvalósítani és lehetőséget teremteni a

4 4 rendvédelem egészét érintően a gyermekbarát igazságszolgáltatásnak az európai normákkal összhangban történő magvalósítására. Ennek kiemelten fontos része, fő pillére a gyermekmeghallgató szobák létrehozása. Figyelembe véve a gyermek-és fiatalkorúakkal kapcsolatos büntetőeljárások számát, egy ilyen szoba létrehozása leginkább a Miskolci Rendőrkapitányságon vált szükségessé. A szoba kialakítását a Megyei Rendőr-főkapitányság vállalata, a szükséges berendezéseket az Alapítvány külső anyagi támogatásokon keresztül biztosította. Az alkalmasságot igazoló tanúsítványt Dr. Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes, közigazgatási és igazságügyi miniszter adta át február 27-én. A szobában biztosítottak a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelő, a gyermek szükségleteihez igazodó bútorok, berendezési tárgyak, valamint játszósarok. A speciális hivatali helyiség világos, barátságos berendezésű. A kicsiknek rajzolóasztal elhelyezésére is sor került, hiszen könnyebben rajzolják le a történteket, mikor azt szavakkal nehéz elmondani. Az egyéb játékok (plüss figurák, kisfiúknak autók, kirakó játékok, kifestő könyvek stb.) a kezdeti feszültség oldására szolgálnak. A rejtett kamera és a rejtett mikrofon lehetővé teszi, hogy a kiskorú által elmondottak, a meghallgatás DVD lemezre is rögzíthető legyen. Ez a büntetőeljárás további szakaszában bizonyítási eszközként használható, elkerülve a másodlagos áldozattá válást. Ugyanakkor jelenléte nem befolyásolja, zavarja a meghallgatott személyt a vallomásában. A gyermekmeghallgató szoba használatbavétele folyamatos, melyet elsősorban kapitányság nyomozói, az igazságügyi pszichológus szakértő, illetve egy alkalommal nyomozási bíró vett igénybe, használatára esetben került sor. 3. Kábítószer-megelőzés A bűnmegelőzési munka megyei stratégiája az érintett intézményekkel való jó együttműködésre, szervezett tömeghatásra törekszik és kiemelt területe az egészséges életmód propagálása. Az egyik legfontosabb feladat a kábítószerek elterjedésének, fogyasztásának visszaszorítása, illetve csökkentése. Az oktató, felvilágosító munka célcsoportjai legyen az szóbeli, vagy írásbeli elsősorban megyén belül, a gyermek-és fiatalkorúak, mint a különösen veszélyeztetett korosztály. A hatékony drogmegelőzési tevékenység fontos eleme az együttműködés a prevencióban érdekelt állami és civil szervezetekkel. Folyamatos és kölcsönös a kapcsolat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatával, a B-A-Z. Megyei Önkormányzattal, a B-A-Z Megyei Kormányhivatal Szakigazgatási Szerveivel (egészségügy, oktatás, gyermekvédelem), a Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálattal, a Miskolci Drogambulanciával. A kiépített kapcsolatrendszer a közigazgatásban történt átszervezési folyamatok közben és lezáródása után is megmaradt. A megyében lévő középiskolák tanévenként egy-egy egészségvédelmi napot tartanak. Igyekszünk legalább a várásokban, illetve Miskolc körzetében lévő településeken kiállítás szervezésével és előadások tartásával jelen lenni. Hasonló célzattal vettünk részt a Miskolcon szervezett központi tanévnyitó rendezvénye. A Generali Arénánál megtartott bűn- és baleset-megelőzési összejövetelen elsősorban a város általános iskolai tanulói vettek részt.

5 június 26-án a Kábítószer-ellenes Világnap alkalmából, a Miskolci Kábítószerügyi Egyeztető Fórum nagyszabású szabadtéri rendezvényt szervezett a miskolci Szinva-teraszon. A rendezvény célja az egészséges életmód propagálása volt. Az Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszeren ( ELBIR )keresztül 2013-ban a hírlevelekben a kábítószer prevencióval kapcsolatban az alábbi témákban küldtünk tájékoztatást: Kábítószer-prevenció; Már 5 áldozatot követelt a gyilkos drog (új designer drog a piacon); Változott a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények büntetőjogi szabályozása. 4. ELBIR- Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer Az Alapítvány és az Osztály ez év során is sikeresen folytatta az Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer elnevezésű programot, melyben igyekeztünk aktuális hírekkel ellátni a projektben érintett célcsoportokat. Hírleveleinkben érintjük a bűnmegelőzés minden szegmensét (ifjúságvédelem, drogprevenció, megelőző vagyonvédelem, a kiemelt kockázati csoportok, stb.). A szakmai anyagokat a kiküldött címlistán-szereplőkön kívül bárki megtekintheti az Alapítvány WEB lapján. Ma már kb címzetten keresztül intézményt érünk el tematikus anyagainkkal. A program segítségével közzé tett információk ismertetése az adott szakterületnél történik meg. Az említett tárhelyen, vagyonvédelmi bemutató menüpont alatt lakásbiztonsági tesztprogram található, ami alkalmas egy otthon biztonsági szintjének felmérésére. Az Alapítvány és a Bűnmegelőzési Osztály tulajdonában lévő a leggyakoribb bűncselekményeket feldolgozó videofilmek ma már mintegy 40 település helyi kábeltelevíziós csatornáján jelennek meg. A tájékoztatók szemléletes kivitelezését is gyakran saját készítésű, illetve megvásárolt videofilmek, spotok bemutatása szolgálja, melyek életszerűen mutatják be a bűnözés különféle formáit, a megelőzés lehetőségeit. A kommunikációt szolgálja az a vagyonvédelmi bemutató táska, mely a megyében működő cégek segítségével a legkorszerűbb zárakat és távjelzésre alkalmas riasztókat magában foglalva került kivitelezésre. Folyamatosan vetítjük az áldozattá válás elkerülésére vonatkozó kisfilmjeinket (zseblopások megelőzése, autófeltörés, alkalmi lopás, szélhámosok, stb.). Láthatóak az MVK Zrt. autóbuszain elhelyezett LCD monitorokon, így felhívásainkkal naponta közel negyedmillió embert érünk el. Az Alapítványnak és a reklámfelületet kezelő MÉDIAMOTION Kft-nek sikerült az eddigi lehetőségek tárát bővíteni év decemberétől itt kerül vetítésre a lakossági hírlevél tartalmából készített képes-szöveges prezentáció, mely az utasok részére nyújt prevenciós ajánlásokat. 5. Időskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények megelőzése Az idős korosztály hazánk legdinamikusabban növekvő korcsoportja, ezért nagyobb figyelmet kell fordítani a problémáikra is. Ebben az életkorban törvényszerűen meggyengül a biztonságérzet, újdonságként jelenik meg minden technika, így a biztonságtechnika is, más a kommunikáció, kapcsolatuk a világgal bizonytalanabb. Jellemzően a támadó bűnözés veszélyezteti leginkább biztonságérzetüket, ugyanakkor az idősek között több a nő, akiknek egyébként is nagyobb a félelemérzetük.

6 6 Fontos az állampolgárok felkészítése arra, hogy a bűnözéssel együtt kell élni, de az áldozattá válás lehetőségét csökkentheti a különféle védekezési mechanizmusok széles körű kiterjesztése. A biztonság fokozásának egyik oldala lehet a megfelelően kialakított technikai rendszerek alkalmazása, a célcsoport szakmai felkészítése, másrészt az önkéntes alapon létrejött civil kezdeményezések, ahol a szerveződések tagjai aktivizálják a veszélyeztetett közösséget, mely kapcsolódási pontokkal rendelkezik a társadalmi és állami intézményrendszer irányában. A tájékoztatás céljából a bűnmegelőzési előadók felvették a kapcsolatot a területen található valamennyi idősek otthona, nyugdíjas klub, idősügyi szervezet, családsegítő szolgálat vezetőjével szakmai előadások, lakossági fórumok megtartása érdekében. Minden alkalmat ki kell kihasználni, hogy a nyugdíjasok rendezvényein bűnmegelőzési célzatú előadások megtartásával közvetlen kapcsolatot lehessen építeni e célcsoporttal. A helyszínen védelmi eszközökkel kapcsolatos bemutatója is szerepel annak érdekében, hogy a figyelem a viszonylag olcsó, de megbízható mechanikai eszközök használatára terelődjön. A folyamatos felkérések eredményeként mintegy 160 alkalommal került megtartására ilyen rendezvény, így összességében a megye 358 településének kb. harmadában bűnmegelőzési ismeretterjesztő, áldozattá válás elkerülését segítő előadást hallgathattak meg az érdeklődők. A korosztály felé irányuló kommunikáció erősítése, a rendelkezésre álló eszköztár szélesítése érdekében az Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Rendszer (ELBIR) útján rendszeresen tájékoztatást kaptak a bűnelkövetések jellemzőiről, a megelőzést segítő magatartási szabályok és technikai eszközök alkalmazási lehetőségéről. Az értékelt időszakban kiadott lakossági hírlevelek közül három e témakörben foglalkozott a korosztályt is érintő tájékoztató anyagokkal és megelőzési módszerek ismertetésével. (A kész hírleveleket a B-A-Z. Megyei Nyugdíjasok Szövetségén keresztül valamennyi helyi nyugdíjas klub vezetője megkapja, és így rendszeresen tájékozódnak a bűnügyi helyzet alakulásáról, ezen kívül a polgármesteri hivatalokon keresztül a lakosság is megismeri a hírlevelek tartalmát (hirdetőtáblák, helyi médiák, intézmények, stb.). Az elmúlt időszakban végzett időskorúakkal kapcsolatos szakmai tevékenység fontos eleme volt a kortársak bevonása, mely során több alkalmas személy került kiválasztásra. Ezt a tevékenységet segítette az elmúlt év tavaszán gyakorlati képzéssel kiegészített BŰNMEGELŐZÉSI SZABADEGYETEM előadássorozat, A legkisebb ellenállás?! - időskorúak áldozattá válása a mindennapokban címmel. A Miskolci Egyetem, a B-A-Z. Megyei Rendőr-főkapitányság, a B-A-Z. Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány és a Harmadik Kor Egyeteme közös szakmai képzésén részt vett időskorúak folyamatosan bevonhatók programjainkban, megkapják legújabb kiadványokat, és közvetlen környezetükben folytatják "mentori" tevékenységüket. Stratégiai cél volt az ezen korcsoportba tartozók és a velük foglalkozó szakemberek felkészítése a bűnmegelőzés általános és speciális módszereire, eszközeire ezzel is elősegítve a szépkorúak biztonságérzetének erősödését, a félelemérzet csökkenését, a méltóságteljes időskor aktív megélését. A célcsoportot érintő fontosabb bűncselekmények felismerését és a megelőzés lehetőségeinek bemutatását szolgálta az Ajánlások az idősek védelmében címmel elkészített szakanyag. A felhívásban szereplő tanácsok az érintett idősek, az önkormányzatok alkalmazásában álló szakemberek, a polgárőrségek részére került kiadásra. Az összefogás nemcsak az idős korosztályt érintheti, a település bármely lakosa áldozattá válásának elkerülése érdekében alkalmazható.

7 7 A legkisebb ellenállás?! - időskorúak áldozattá válása a mindennapokban című Bűnmegelőzési Szabadegyetem előadássorozat nyolc előadása DVD formátumban rögzítésre került és a videó anyagot valamennyi önkormányzat megkapta azzal, hogy azt nyugdíjas klubokban, idősek napközi otthonában és a helyi médiában mutassák be. Az önkormányzatok szívesen veszik a tájékoztató anyagokat és partnerek azok minél szélesebb körben történő megismertetésében. Segítünk Önnek címmel tájékoztató, tanácsadó szóróanyag készítése valósult meg 5000 példányban, amely összefoglalja a jelenleg legjellemzőbb házalásokkal, rablásokkal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat, védelmi lehetőségeket. A kiadványt elsősorban a kapitányságok szakelőadói terjesztették szakmai előadásaik során. Biztosítani kívánjuk annak a lehetőségét, hogy az állampolgárok saját, illetve mások személyét, vagyonát az általunk racionálisan kiválasztott és javasolt alternatív prevenciós eszköztár alkalmazásával megóvhassák, megvédhessék. Felhívásainkra jelentkezve közel 150 db elektronikus ajtóéket és személyi riasztót sikerült kedvezményes áron beszerezni és átadni a megrendelők számára. Alkalmazásának pozitív eredményeként Izsófalván egy idős hölgy lakásába történő rablást sikerült megakadályozni; a behatolás közben megszólalt az ajtóék szirénája és az elkövetők a helyszínről elmenekültek. 6. Egyéb kiemelt kockázatú csoportok A nyári turisztikai idény legfontosabb bűnmegelőzési feladata a turistaforgalom szempontjából kiemelkedő jelentőségű térségek, helységek közbiztonságának, közrendjének megszilárdítása, az ország gazdasági életében fontos szerepet betöltő idegenforgalom zavartalanságának, az üdülővendégek nyugalmának biztosítása, a hazai és külföldi turisták személy- és vagyonbiztonságának megteremtése, a turistaforgalom nemkívánatos jelenségeinek visszaszorítása, a bűncselekmények és szabálysértések megelőzése. Ennek fontosságát igazolja, hogy térségünk kedvező természeti adottságokkal rendelkezik, az ország 26 üdülőkörzete közül 5 megyénk területét is érinti, illetve itt helyezkedik el. Legjelentősebb fesztiválok a Kocsonyafesztivál, Miskolci Operafesztivál, Miskolci Sörfesztivál, Borsodi Művészeti Fesztivál, Tokaj - Hegyaljai Szüreti Napok ahol számos külföldi vendég vesz részt. A hazánkba látogató külföldi turisták esetében az idegen környezet és a nyelvi nehézségek jelentik azt a potenciális veszélyt, ami az áldozattá válásukban jelentős szerepet játszik. Számukra a helyi sajátosságokat tükröző többnyelvű bűn- és baleset-megelőzési tanácsokat tartalmazó tájékoztató készült. A prevenciós tájékoztató anyagok kihelyezésre kerültek a strand- és gyógyfürdőkben, valamint a Borsod Volán és a MÁV pályaudvarokon. Ezekben a bűnmegelőzési tanácsokon túl szerepelt valamennyi rendőrkapitányság címe, telefonszáma, ahová a turista a rendőrségi hatáskörbe tartozó problémájával fordulhat. Az idegen nyelvű anyagok digitális formában megtalálhatók a honlapon. Tartalékainkból megújítottuk a megyében a parkolóhelyeken kihelyezett vagyonvédelmi matricákat, ahol a gépkocsiban hagyott értékek veszélyeire hívjuk fel a figyelmet. A több éves tapasztalat alapján megállapítható, hogy az adott bűncselekmények ezeken a helyeken kb %-kal esnek vissza.

8 8 7. Felnőttképzés, egyetemi oktatás A 2012/2013. tanév I. félévében A legkisebb ellenállás?! - időskorúak áldozattá válása a mindennapokban címmel 6 alkalomból álló előadássorozat indult, mely tavaszán fejeződött be. A 2013/2014. tanév I. félévében a Bűnmegelőzési Szabadegyetem Biztonság és fenyegetettség címmel folytatta 4 alkalomból álló képzését az iparbiztonság, a szervezett bűnözés és a terrorfenyegetettség témakörökben. 8. Nehéz út településbiztonsági program Továbbra is fontosnak tartjuk a halmozottan hátrányos helyzetű állampolgárok felvilágosítását. Bűnmegelőzési naptár Az elmúlt években megjelentetett Uzsora ellenes falinaptár (2009), Szépkorúak bűnmegelőzési naptára (2010), Fiatalkorúak bűnmegelőzési naptára (2011) Vagyonvédelmi falinaptár (2012) hagyományait követve a 2013-as esztendőre A Büntető Törvénykönyv naptára a július 1-án hatályba lépő büntető törvénykönyv lényeges változásait képes illusztrációval ellátva jeleníti meg. Életvezetési útmutató E jegyzet szakmai anyagának összeállítására a Miskolc-Vasgyári Szakképző Iskola, mint a házvezetőnői ismereteket oktató intézmény szakemberei kerültek felkérésre. A pedagógusok a tantárgyat OKJ képzés keretében oktatják, így kellő ismeretekkel rendelkeznek az elérendő célcsoport megközelítése és elérhetősége terén. Az érintett témakörök a gazdálkodás, az életvezetés, a háztartás és a népegészségügy. Az egységes oktatási feltételek kialakítása érdekében minden egyes témakörhöz 4x2 óra időtartamra óravázlat is tartozik. A kiadványt a megye valamennyi szakképző iskolája rendelkezésére bocsátottuk. Digitalizált formában az Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer (ELBIR) segítségével Magyarország általános és középiskoláinak, valamint rendőrkapitányságainak oktatási hírlevélben elektronikus úton szándékozunk továbbítani. Az útmutató felhasználható a közoktatásban, a közfoglalkoztatottak képzésében és az uzsora jellegű bűncselekmények megelőzése érdekében a hátrányos helyzetűek felzárkóztatási programjaiban is. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Államigazgatási Kollégium által elfogadott Hátrányos helyzetben élők társadalmi felzárkóztatását, mobilitását elősegítő stratégiában meghatározott feladatok végrehajtásához is alkalmazható, illetve a Borsod- Abaúj-Zemplén Megye Középtávú Közbiztonsági Programjában megvalósított feladatok szempontjából is releváns. Reményeink szerint a célcsoporthoz igazított kommunikáció azoknak is kellő információt adhat, akik a szöveges felszólítást nem fogadják be, illetve azok számára is akiket írás-olvasási nehézségek gátolnak.

9 9 9. Technikai fejlesztések, kiegészítő tevékenységek Az Alapítvány részben saját, részben a Bűnmegelőzési Osztály technikai eszközeit használja. Tárgyévben technikai jellegű fejlesztések bűnmegelőzési célzattal az egységes segélyhívó és tevékenységirányító rendszer(tik) működtetéséhez érkeztek: TIK részére színes televízió Borsodchem Rt.-től. TIK részére mobiltelefonok az ügyeleti rendszer kiépítésének segítésére. (JABIL: 34 db. telefon, SZATEV : 3 db. telefon) TIK részére 1db. ipode Profil-Copy Kft:-től. Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság bűnmegelőzési tevékenységéhez 19 db. mobil telefon JABIL részéről. 10. Szakmai tervek évre Tevékenységünket a bűnelkövetővé, áldozattá és szenvedélybeteggé válás elkerülésének elsősorban a felzárkóztatásra szoruló halmozottan hátrányos helyzetű rétegek, a különösen veszélyeztetett gyermek és fiatalkorúak valamint, időskorúak irányába fejtjük ki. Az Osztály és az Alapítvány által közösen kidolgozott 6 bűnmegelőzési program komplex továbbfejlesztése a cél, figyelembe véve azokat az igényeket, melyek speciális bűncselekményekkel szembeni fellépést helyezik előtérbe. Oktatás területén: A biztonságos iskolák kialakítása érdekében komplex nevelési program kialakítása. Az alapot korábban kifejlesztett Beccaria iskolai nevelési, oktatási program adja. Az elmúlt évi tervben szerepelt, viszont tömeges ellátásra nem volt lehetőség. A törzsanyag elkészült. Továbbra is cél az ismereteket CD formátumban biztosítani a legrászorultabb iskolák részére (kb. 320 db). Felnőttoktatás területén: Szabadegyetemi képzés II. félévében a Miskolci Egyetemen: Az erőszak- a bűnözésben, a mindennapi életben témakörben. Kreditpontos egyetemi képzés keretében alapképzés a felzárkóztatás és bűnmegelőzés címmel. Időskorúak védelme: Lakossági fórumokon, nyugdíjasklubokban, idősek rendezvényein részvétel. Önvédelmi reflexek növelése, erre vonatkozó praktikák kidolgozása a védekezésre megtörtént. Mentorképzés keretében az idősekkel kapcsolatos szabadegyetemi képzés gyakorlati előadásainak stilizált szerkesztése DVD formátumban. Technikai védelmi eszközök ajánlása. Családon belüli erőszak: A családon belüli erőszak Alfája és Omegája munkacím alatt a gyermekek és idősek sérelmére elkövetett bűncselekmények megelőzésére, felismerésére konferencia szakembereknek, érdeklődőknek.

10 10 Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer (ELBIR): A rendszerben további intézmények felvitele, a csoportos jellegű információátadás helyének feltérképezésével további állomások bevonása. Az Alapítvány és a Bűnmegelőzési Osztály kiadványainak felhasználásával Bűnmegelőzési Elektronikus Könyvtár (BEK) kialakítása. Lakossági kapcsolatépítés: Kiállítás jellegű, előadással egybekötött, elsősorban iskolai, részben időskorhoz kötött rendezvények, melyeken szükséges a bűnmegelőzési szolgálat megjelenítése. Továbbra is matricák, szakmai munkánkra vonatkozó figyelemfelhívó, bemutatkozó tábla készítése. 11. Távlati stratégiai tervek A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felkérésére az Európai Unió évtől kezdődő költségvetési időszakára vonatkozóan az Alapítvány lehetőséget kapott a bűnmegelőzés területén stratégiai tervezésre, és ezzel járó regisztrációra. Az előtervezés során Mobil bűnmegelőzési Szolgálat címen került benyújtásra programleírás. Ez alapján településeken kiállítások szervezése és tartása, folyamatos és gyors megjelenéshez eszközfeltételek megteremtése. mikrobusz biztosítása kiállítási eszközök, szükséges technika beszerzése éves szinten 4 szakmai konferencia megtartása különböző témakörökben a konferenciákhoz kapcsolódó felnőttképzések szervezése A program alapja a bűnmegelőzés területén megvalósuló szinte teljes mértékű szakmai intézményes és civil összefogás. Tervezése 3 éves megvalósításra és 5 éves fenntarthatóságra épül. A tervezett összeg: 97 millió Ft. Miskolc, február 06. Dr. Dobos László kuratórium elnöke Dudás Péter kuratórium titkára

B-A-Z. Megyei Bűnmegelőzés Alapítvány. Szakmai beszámoló 2012.

B-A-Z. Megyei Bűnmegelőzés Alapítvány. Szakmai beszámoló 2012. B-A-Z. Megyei Bűnmegelőzés Alapítvány Szakmai beszámoló 2012. 2 Szakmai beszámoló a B-A-Z. Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány 2012. évi munkájáról A B-A-Z. Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány (Továbbiakban: Alapítvány)

Részletesebben

B-A-Z. Megyei Bűnmegelőzés Alapítvány. Szakmai beszámoló 2011.

B-A-Z. Megyei Bűnmegelőzés Alapítvány. Szakmai beszámoló 2011. B-A-Z. Megyei Bűnmegelőzés Alapítvány Szakmai beszámoló 2011. 2 Szakmai beszámoló a B-A-Z. Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány 2011. évi munkájáról A B-A-Z. Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány (Továbbiakban: Alapítvány)

Részletesebben

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Bűnmegelőzés Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A bűnmegelőzés fogalma - az állami szervek - önkormányzati szervek - társadalmi szervezetek - gazdasági társaságok - állampolgárok és csoportjaik minden olyan tevékenysége,

Részletesebben

A bűnmegelőzési jogi háttere, szervezeti- és intézményrendszere. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály

A bűnmegelőzési jogi háttere, szervezeti- és intézményrendszere. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály A bűnmegelőzési jogi háttere, szervezeti- és intézményrendszere Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály 1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről Általános rész Büntető

Részletesebben

Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer ELBIR POLGÁRMESTERI HÍRLEVÉL 2010. szeptember

Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer ELBIR POLGÁRMESTERI HÍRLEVÉL 2010. szeptember Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer ELBIR POLGÁRMESTERI HÍRLEVÉL 2010. szeptember TISZTELT Vezető Asszony/Úr! Június 26.-a Kábítószer-fogyasztás Elleni Küzdelem Nemzetközi Napja.

Részletesebben

A cselekvési terv az alábbi dokumentumok felhasználásával készült el:

A cselekvési terv az alábbi dokumentumok felhasználásával készült el: Szarvas Város Ifjúsági Cselekvési Terve 2011-2013. A cselekvési terv célja, hogy az önkormányzat képviselő-testületi határozatban állapítja meg a helyi adottságoknak megfelelően az ifjúsággal kapcsolatos

Részletesebben

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJÁNAK Intézkedési terve (2004-2006) A kerületi gyermek és ifjúsági korosztályok fölmérése 1. A fizikai teljesítőképesség, biológiai

Részletesebben

8.1 TELEPÜLÉS BIZTONSÁGA. 8.1.1 Közösségi rendészet megteremtése

8.1 TELEPÜLÉS BIZTONSÁGA. 8.1.1 Közösségi rendészet megteremtése KIMUTATÁS A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács Stratégiai cselekvési tervének részfeladatokra bontott Intézkedési Tervéből (2013-2015) az OPSZ felelősségi körébe tartozó feladatokról 8.1 TELEPÜLÉS BIZTONSÁGA

Részletesebben

Cselekvési Program. Miskolc Megyei Jogú Város Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Stratégiájának 2013-2014. évi végrehajtásához.

Cselekvési Program. Miskolc Megyei Jogú Város Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Stratégiájának 2013-2014. évi végrehajtásához. III-36/4370/2013. sz. határozat 2. számú melléklete Cselekvési Program Miskolc Megyei Jogú Város Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Stratégiájának 2013-2014. évi végrehajtásához I. Átfogó feladatok 1. A cselekvési

Részletesebben

A Rendőrség áldozatsegítő tevékenysége/tapasztalatok. Buczkó Erika r. alezredes ORFK Bűnmegelőzési Osztály

A Rendőrség áldozatsegítő tevékenysége/tapasztalatok. Buczkó Erika r. alezredes ORFK Bűnmegelőzési Osztály A Rendőrség áldozatsegítő tevékenysége/tapasztalatok Buczkó Erika r. alezredes ORFK Bűnmegelőzési Osztály A kezdetek. 1999: a kormány elkötelezi magát az áldozatok teljesebb körű védelme mellett (1074/1999.

Részletesebben

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE Kiemelt célkitűzések A polgárok szubjektív biztonságérzetét befolyásoló jogsértésekkel szembeni fellépés; Időskorúak

Részletesebben

Lakosságfelkészítés. Kirendeltség-vezetői tapasztalatok

Lakosságfelkészítés. Kirendeltség-vezetői tapasztalatok Lakosságfelkészítés Kirendeltség-vezetői tapasztalatok Lakosságfelkészítés, lakosság tájékoztatás Megelőzés Beavatkozás (Veszélyhelyzeti kommunikáció) Újjáépítés felkészítés tájékoztatás Felkészítés, tájékoztatás

Részletesebben

kapcsolatok erősítése Vácott

kapcsolatok erősítése Vácott Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése Vácott ÁROP 1.A.6 2013 2013 0017 0017 A pályázati konstrukció A Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése elnevezésű pályázat célja a közigazgatási

Részletesebben

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata 2014-2019 Kapolcs község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

3. napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 17-i ülésére

3. napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 17-i ülésére 3. napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 17-i ülésére BÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATELLÁTÁSÁNAK ÁTFOGÓ

Részletesebben

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai 1./ Az elnökség 2014. évi tevékenységének értékelése, évzáró. Előterjesztő: Kárpáti Zoltán megyei elnök Előterjesztés módja: írásban illetve szóban 2./ A jelenlévők

Részletesebben

A gyermekek közlekedés-biztonságával kapcsolatos ORFK-OBB kampányok, programok

A gyermekek közlekedés-biztonságával kapcsolatos ORFK-OBB kampányok, programok Berzai Zsolt r. őrnagy kiemelt főreferens ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály Autópálya-felügyeletei és Balesetmegelőzési Osztály Tel.: +36-1-443-5690 berzaizs@orfk.police.hu A gyermekek közlekedés-biztonságával

Részletesebben

EFOP ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA

EFOP ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA EFOP-1.3.9-17 ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZAT CÉLJA: A felhívás célja, hogy összhangban az Európai Unió és Magyarország között létrejött Partnerségi Megállapodás irányelveivel

Részletesebben

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna.

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás Dr. Majoros Anna igazgatóhelyettes Erősségek Az intézet hírneve Nyitottság innovációra Vezetői

Részletesebben

Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Sióagárd község közbiztonságának javítása, bűnmegelőzési feladatok hatékony ellátása érdekében

Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Sióagárd község közbiztonságának javítása, bűnmegelőzési feladatok hatékony ellátása érdekében Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Sióagárd község közbiztonságának javítása, bűnmegelőzési feladatok hatékony ellátása érdekében Bűnmegelőzési koncepciót alkot A bűnmegelőzés a társadalom

Részletesebben

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységének gyermekvédelmi vonatkozásai

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységének gyermekvédelmi vonatkozásai A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységének gyermekvédelmi vonatkozásai Gesztelyi Tamás Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum A Debreceni KEF bemutatása KEF szakmai fórum 2003. óta működik Debrecenben

Részletesebben

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM 2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM AZ ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVÉNEK CÉLKITŰZÉSEI az Unio Tanácsa 2010/37/EK döntése alapján Az Európai Unión belüli önkéntes tevékenység

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS II. FORDULÓ. Kisújszállás Város Önkormányzata által megbízott Közvetítő Szervezet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS II. FORDULÓ. Kisújszállás Város Önkormányzata által megbízott Közvetítő Szervezet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS II. FORDULÓ Kisújszállás Város Önkormányzata által megbízott Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet az ÉAOP-2009. 5.1.1/D-09-2f 2011 0006 számú, Kisújszállás városközpont funkcióbővítő

Részletesebben

BŰNMEGELŐZÉSI KONCEPCIÓ / 2005-2010 /

BŰNMEGELŐZÉSI KONCEPCIÓ / 2005-2010 / BŰNMEGELŐZÉSI KONCEPCIÓ / 2005-2010 / BŰNMEGELŐZÉSI KONCEPCIÓ / 2005-2010 / Simontornyán, valamint Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgáltatásra társult településein. * *Aktuális helyzet, célcsoportok.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 17.759/2012. Javaslat a Nógrád Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesülettel közművelődési megállapodás megkötésére Tisztelt Közgyűlés! A Nógrád Megyei

Részletesebben

A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések

A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések A kormányzati szervek A korrupció megelőzése érdekében tett főbb intézkedések: 1. Részvétel a KIM által koordinált korrupciómegelőzési program végrehajtásának

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Beszámoló a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok tevékenységéről, hálózatuk aktuális helyzetéről

Beszámoló a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok tevékenységéről, hálózatuk aktuális helyzetéről Beszámoló a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok tevékenységéről, hálózatuk aktuális helyzetéről A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok és az NDI kapcsolata Az NDI feladata, hogy az országban található összes

Részletesebben

PREAMBULUM. 2. A Fórum feladatai. 3. A Fórum kapcsolatai

PREAMBULUM. 2. A Fórum feladatai. 3. A Fórum kapcsolatai Kisújszállás Város Kábítószerügyi Egyeztető Fórumának Szervezeti és Működési Szabályzata Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a 113/2016. (IV. 28.) számú önkormányzati határozatával

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Szekszárdi Törvényszék (7100 Szekszárd, Dózsa u. 2. bankszámlaszám:10046003-01483154-00000000, adószám: 15311533-1-17, KSH azonosító: 15311533 8423

Részletesebben

Pest Megye Közgyűlésének 17/1999. (XI. 19.) Pm. sz. rendelete A Pest Megye Biztonságos Települése Cím alapításáról és adományozása rendjéről

Pest Megye Közgyűlésének 17/1999. (XI. 19.) Pm. sz. rendelete A Pest Megye Biztonságos Települése Cím alapításáról és adományozása rendjéről Pest Megye Közgyűlésének 17/1999. (XI. 19.) Pm. sz. rendelete A Pest Megye Biztonságos Települése Cím alapításáról és adományozása rendjéről A bűnmegelőzés és az áldozattá válás megelőzése elsősorban állami,

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Vissza a jövőbe TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Speciális integrációs és reintegrációs foglalkozások fogvatartottak, pártfogó felügyelet alatt állók, javítóintézeti neveltek számára 2012. május 31. Az Országos

Részletesebben

A rendőrség és az ORFK-OBB szerepe a gyermekek és a kerékpárosok közlekedésbiztonságának fejlesztésében

A rendőrség és az ORFK-OBB szerepe a gyermekek és a kerékpárosok közlekedésbiztonságának fejlesztésében Kiss Csaba r. alezredes ORFK- Autópálya-felügyeletei és Balesetmegelőzési Osztály vezetője, ORFK OBB főtitkára A rendőrség és az ORFK-OBB szerepe a gyermekek és a kerékpárosok közlekedésbiztonságának fejlesztésében

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258.

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1848/49 ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A

Részletesebben

Az áldozattá váló gyermekek segítése az iskolában resztoratív technikákkal Negrea Vidia , ELTE, Iskolapszichológiai Módszertani Bázis

Az áldozattá váló gyermekek segítése az iskolában resztoratív technikákkal Negrea Vidia , ELTE, Iskolapszichológiai Módszertani Bázis Az áldozattá váló gyermekek segítése az iskolában resztoratív technikákkal Negrea Vidia 2011.10.04, ELTE, Iskolapszichológiai Módszertani Bázis Kontextus TÁMOP 5.6.2: Áldozatsegítő szolgáltatások fejlesztése

Részletesebben

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere POLGÁRŐR EGYESÜLET BALATONKENESE-BALATONAKARATTYA 8174. Balatonkenese, Vörösmarty tér 8. e-mail: balatonkenese.polgarorseg@gmail.com Tel.: 06-30-621-58-71 Iktsz: 36/2013/05 Tömör István Balatonkenese Város

Részletesebben

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik Géniusz Országos Tehetségnap Budapest, 2010. március 27. Sarka Ferenc a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke A tehetségsegítés nemzeti

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének február 14-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének február 14-i ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. február 14-i ülésére Tárgy: Dombóvári Polgárőrség Önvédelmi Egyesület beszámolója a 2010. évi tevékenységéről Előterjesztő:

Részletesebben

Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton...

Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton... Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton... emagyarország Hálózat Az emagyarország Pontok hálózata: Közel 2000 emagyarország Ponttal, ahol az eközszolgáltatások igénybevételéhez az internet

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője 1980-as évek: a tömegoktatás következménye a tehetségvédelem újraéledése (nemzetközi, hazai) Megalakul a Tehetség Világtanács (1975), majd az Európai

Részletesebben

Beszámoló a 35/2013. (V.22.) VM rendelet támogatásával megvalósult beruházásról

Beszámoló a 35/2013. (V.22.) VM rendelet támogatásával megvalósult beruházásról Beszámoló a 35/2013. (V.22.) VM rendelet támogatásával megvalósult beruházásról Pályázó neve: Palotási Polgárőr Egyesület Pályázó címe: 3042 Palotás Kossuth út 1. Ügyfél-azonosító: 1004795335 Támogatási

Részletesebben

Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület

Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület A szervezet célja A Dél-Zalai civil szektor tevékenységének, érdekvédelmének, forrásteremtésének és környezetvédelmi,- karitatív akcióinak koordinálása. Térségfejlesztési

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben 3. komponens Fiatalok prevenciós és tanácsadó programja Moravcsik-Kornyicki Ágota Szakmai

Részletesebben

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ESÉLYT MINDENKINEK SZAKMAI PROGRAM MARCALI, 2015.05.08.

Részletesebben

1094/2007. (XII. 5.) Korm. határozat

1094/2007. (XII. 5.) Korm. határozat 1094/2007. (XII. 5.) Korm. határozat a kábítószer-probléma visszaszorításáról szóló nemzeti stratégiai program céljainak végrehajtásával kapcsolatos kormányzati feladatokról A Kormány a kábítószer-probléma

Részletesebben

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23.

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA

Részletesebben

KEF-ÉTLAP A BÉKÉSCSABAI KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZTETŐ FÓRUM TAGSZERVEZETEI ÁLTAL TÉRÍTÉSMENTESEN IGÉNYBE VEHETŐ ELŐADÁSOK TÁRA A 2011/2012-ES TANÉVBEN

KEF-ÉTLAP A BÉKÉSCSABAI KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZTETŐ FÓRUM TAGSZERVEZETEI ÁLTAL TÉRÍTÉSMENTESEN IGÉNYBE VEHETŐ ELŐADÁSOK TÁRA A 2011/2012-ES TANÉVBEN KEF-ÉTLAP A BÉKÉSCSABAI KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZTETŐ FÓRUM TAGSZERVEZETEI ÁLTAL TÉRÍTÉSMENTESEN IGÉNYBE VEHETŐ ELŐADÁSOK TÁRA A 2011/2012-ES TANÉVBEN MI-ÉRTÜNK PREVENCIÓS ÉS SEGÍTŐ EGYESÜLET MI-ÉRTÜNK Prevenciós

Részletesebben

Éves beszámoló 2010. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk.

Éves beszámoló 2010. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk. Éves beszámoló 2010 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Kapott támogatások és egyéb bevételek bemutatása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. Vagyon kimutatás a 2010. évre 5. A cél szerinti

Részletesebben

RegioLine Nonprofit Kft. 7622 Pécs, Siklósi út 1. kozpont@regioline.org.hu www.regioline.org.hu www.ujszechenyiterv.gov.hu KOMMUNIKÁCIÓS STRATÉGIA

RegioLine Nonprofit Kft. 7622 Pécs, Siklósi út 1. kozpont@regioline.org.hu www.regioline.org.hu www.ujszechenyiterv.gov.hu KOMMUNIKÁCIÓS STRATÉGIA KOMMUNIKÁCIÓS STRATÉGIA Tartalomjegyzék 1 A KOMMUNIKÁCIÓS STRATÉGIA CÉLJA... 3 2 A KOMMUNIKÁCIÓS STRATÉGIA CÉLRENDSZERE... 3 3 FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK... 7 4 KOMMUNIKÁCIÓS CSATORNÁK... 8 5 KOMMUNIKÁCIÓS

Részletesebben

Üdvözli a megjelenteket Tusjak Tamás a Polgárőrség vezetője

Üdvözli a megjelenteket Tusjak Tamás a Polgárőrség vezetője Üdvözli a megjelenteket Tusjak Tamás a Polgárőrség vezetője A polgárőrség szerepe a közrend biztosításában, a bűncselekmények megelőzésében a tanyás térségben Szarvason. A rendszerváltáskor jelentős gazdasági

Részletesebben

Agressziókezelés a fővárosi fenntartású oktatási-, nevelési intézményekben

Agressziókezelés a fővárosi fenntartású oktatási-, nevelési intézményekben NÉMETH MARGIT Agressziókezelés a fővárosi fenntartású oktatási-, nevelési intézményekben Az MFPI-ben működő Munkacsoport tevékenységéről 2009. szeptember 24. Magyarország helyzete a nemzetközi viszonylatban

Részletesebben

Új szolgáltatások-fiatalok foglalkoztatása regionális munkaerő-piaci program KOMPLEX BÖRTÖNPROGRAM MODELL

Új szolgáltatások-fiatalok foglalkoztatása regionális munkaerő-piaci program KOMPLEX BÖRTÖNPROGRAM MODELL Új szolgáltatások-fiatalok foglalkoztatása regionális munkaerő-piaci program KOMPLEX BÖRTÖNPROGRAM MODELL SZOLGÁLTATÁSÁNAK BEMUTATÁSA, EREDMÉNYEI, HATÁSA A SZERVEZET MŰKÖDÉSÉRE ÉS KÖRNYEZETÉRE Előzmények

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés A Lét Teljessége Egyesület 2010. január 01-jétől 2010. december 31-éig folytatott tevékenységéről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Alkalmazott könyvelés: egyszeres könyvvitel. Az Egyesület

Részletesebben

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv-2015-0012 Völgyiné Nadabán Márta Miskolc MJV Önkormányzata, partner szintű

Részletesebben

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Szakterületi ismeretek Az egészségfejlesztés célja, fogalma,

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) és a referensi hálózat Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tudásmegosztó nap

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) és a referensi hálózat Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tudásmegosztó nap Székesfehérvár 2014. november 27. A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) és a referensi hálózat Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tudásmegosztó nap Csikász Gábor MNVH B.-A.-Z. megyei referense Az MNVH célja,

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 12.A területfejlesztés és területrendezés jogintézményei és szervei /A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata/ Szabályozás: 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály

Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály Jobb megelőzni a bűntetteket, mint büntetni azokat. Ez a fő célja minden jó törvényhozásnak... Meg akarjátok előzni a bűntetteket?

Részletesebben

Bűnmegelőzés Szekszárd Megyei Jogú Városban. A helyi biztonság - helyi közügy! Szekszárd, 2007. szeptember 15.

Bűnmegelőzés Szekszárd Megyei Jogú Városban. A helyi biztonság - helyi közügy! Szekszárd, 2007. szeptember 15. Bűnmegelőzés Szekszárd Megyei Jogú Városban! Szekszárd, 2007. szeptember 15. Régi problémák - új típusú gondolkodás Tolnán él egy gazda, a jobb oldali ábrán látható földterület birtokosa. Amikor nyugdíjba

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

H Í R L E V É L 2014. február TARTALOM:

H Í R L E V É L 2014. február TARTALOM: H Í R L E V É L 2014. február TARTALOM: 1. VILÁGNAPOK: február 11., február 22. 2. TÁMOP 5.6.1.C-11/2. pályázat aktuális hírei röviden 3. Vagyonvédelem: értékleltár szerepe, készítése Idén új tartalommal

Részletesebben

Küldöttgyűlés

Küldöttgyűlés SZEMÉLY-, VAGYONVÉDELMI ÉS MAGÁNNYOMOZÓI SZAKMAI KAMARA FEJÉR MEGYEI SZERVEZETE Küldöttgyűlés 2016.05.12. Kárpáti Zoltán megyei elnök A napirendi pontok: 1./ Elnöki beszámoló az elnökség 2015.04.29 i küldöttgyűlés

Részletesebben

A RENDŐRSÉG GAZDASÁGVÉDELMI TEVÉKENYSÉGE

A RENDŐRSÉG GAZDASÁGVÉDELMI TEVÉKENYSÉGE A RENDŐRSÉG GAZDASÁGVÉDELMI TEVÉKENYSÉGE A rendőrség gazdaságvédelmi szervezete Országos Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Főigazgatóság Bűnügyi Főosztály Gazdaságvédelmi és Pénzhamisítás Megyei Rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

Célterület megnevezése Térségi sajátosságokhoz igazodó képzés Térségi sajátosságokhoz igazodó képzés Innovatív ifjúsági programok

Célterület megnevezése Térségi sajátosságokhoz igazodó képzés Térségi sajátosságokhoz igazodó képzés Innovatív ifjúsági programok A Z Ú M V P I R Á N Y Í T Ó H A T Ó S Á G Á N A K 8 /2011 (II.8) S Z Á M Ú K Ö Z L E M É N Y E A 1 2 2 / 2 0 0 9 ( I X. 1 7. ) FVM R E N D E L E T K E R E T É B E N B E N Y Ú J T O T T P Á L Y Á Z A T

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068 KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése 1. Helyzetelemzés Tét Város Önkormányzatának legfontosabb szerve a képviselő-testület, amely az önkormányzat működésével,

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

BM-15 pályázati döntés NYERTES PÁLYÁZATOK MAKRO PÁLYÁZATOK

BM-15 pályázati döntés NYERTES PÁLYÁZATOK MAKRO PÁLYÁZATOK BM-15 pályázati döntés NYERTES PÁLYÁZATOK 0019 Békés Megyei 0017 0071 0041 Jász-Nagykun- Szolnok Megyei Dél-dunántúli Regionális Forrásközpont Szolgáltató Nkft. 0039 0045 0044 0055 0010 EMMI Debreceni

Részletesebben

Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013

Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013 Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013 ELŐZMÉNYEK A DDRFK PROGRAMTAPASZTALATAI OFA programok: Újra Dolgozom Program (tartós munkanélkülieknek) Roma referensi, Lépésről-lépésre Program (roma

Részletesebben

Január: IKSZT Programterv 2017. I. félév 01.21-22.: Kreatív hétvége Programtípus: Kézműves foglalkozás Résztvevők tervezett száma: 20 fő Célcsoport megnevezése: Településen élő fiatalok, elsősorban 7-29

Részletesebben

Fehérvári Civil Központ Székesfehérvár, Rákóczi u. 25.

Fehérvári Civil Központ Székesfehérvár, Rákóczi u. 25. 2012-2014 Fehérvári Civil Központ Székesfehérvár, Rákóczi u. 25. -Iroda - Tanácsadó tér - Térítésmentesen használható számítógépes állomások - Heti 40 órában nyitva tartó szolgáltató iroda Információs

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1.1.Közzétételi egység: Kapcsolat, szervezet, vezetők

KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1.1.Közzétételi egység: Kapcsolat, szervezet, vezetők KÖZZÉTÉTELI LISTA 1.1.Közzétételi egység: Kapcsolat, szervezet, vezetők dokumentum az intézmény hivatalos Sándor Frigyes Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény az intézmény székhelye 2400 Dunaújváros

Részletesebben

Az induló klaszter projekt eddigi eredményei

Az induló klaszter projekt eddigi eredményei Az induló klaszter projekt eddigi eredményei Lenkey Péter klasztermenedzser Klaszter Közgyőlés & Üzletember találkozó Miskolc, 2012.05.30. 1 Projekt adatok CÍM: ÉMOP-1.2.1.-11-0018 A NAUTILUS Klaszter

Részletesebben

2014-2019. Hegyesd község Önkormányzata

2014-2019. Hegyesd község Önkormányzata 2014-2019 Hegyesd község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

Magyarország Digitális Gyermekvédelmi Stratégiája Fókuszban a tudatos és értékteremtő internethasználat

Magyarország Digitális Gyermekvédelmi Stratégiája Fókuszban a tudatos és értékteremtő internethasználat Magyarország Digitális Gyermekvédelmi Stratégiája Fókuszban a tudatos és értékteremtő internethasználat dr. Farkas Attila Erik - állandó szakértő Digitális Jólét Program - Új típusú veszélyforrások megjelenése,

Részletesebben

Kommunikációs és promóciós eszközök a beiskolázási marketingben. Készítette: Duga Zsófia PTE-KTK PhD hallgató PTE-ÁOK PR referens 2010. Október 22.

Kommunikációs és promóciós eszközök a beiskolázási marketingben. Készítette: Duga Zsófia PTE-KTK PhD hallgató PTE-ÁOK PR referens 2010. Október 22. Kommunikációs és promóciós eszközök a beiskolázási marketingben Készítette: Duga Zsófia PTE-KTK PhD hallgató PTE-ÁOK PR referens 2010. Október 22. 1.Mi is az a beiskolázási marketingtevékenység? A felsőoktatási

Részletesebben

Diákok Közösségi Szolgálata

Diákok Közösségi Szolgálata Diákok Közösségi Szolgálata Az Országos Polgárőr Szövetség Programja Fogadó szervezet: JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI POLGÁRŐR SZÖVETSÉG ÉS TEGEGYESÜLETEI Megyei koordinátor: Lados Károly +36 30 487 9369

Részletesebben

e-bug egészségfejlesztési program iskolások számára

e-bug egészségfejlesztési program iskolások számára Kedves Érdeklődő! Tudod hogyan kell helyesen kezet mosni? Megfelelően használod az antibiotikumokat? Mit tudsz a mikróbákról? Ismered meg a szexuális úton terjedő betegségeket és tudod hogy lehet megelőzni

Részletesebben

NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL

NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL Ferenczi Andrea elnök Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség elnökségi tag Older Women Network Europe AZ ÖREGEDÉS MŰVÉSZETE Nyíregyházi Gerontológiai Napok IV. Nemzetközi Konferencia

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kiemelt projekt tervezési felhívás a Társadalmi Megújulás Operatív Program A hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának szakmai és módszertani megalapozása című tervezési felhíváshoz

Részletesebben

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István Operatív Program Továbbtanulást erősítő Pályázati konstrukció Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY T Á J É K O Z T A T Ó. Tisztelt Képviselőtestület!

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY T Á J É K O Z T A T Ó. Tisztelt Képviselőtestület! Ügyszám: 14050/1058/2013. ált. RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY Cím: 7500 Nagyatád Zrínyi u.7. / Pf.:14. Tel :82/553-210 / BM: 03-23/55-11 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.hu T Á J É K

Részletesebben

Szektorok közötti együttműködés partnerek feltárása, együttműködések kiépítése

Szektorok közötti együttműködés partnerek feltárása, együttműködések kiépítése Név/cím: Szektorok közötti együttműködés partnerek feltárása, együttműködések kiépítése Rövid leírás Mivel a korai iskolaelhagyás megelőzése és az érintett tanulók visszavezetése az oktatási rendszerbe

Részletesebben

aa) az érintett közművek tekintetében a nemzeti fejlesztési miniszter és a belügyminiszter bevonásával, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési

aa) az érintett közművek tekintetében a nemzeti fejlesztési miniszter és a belügyminiszter bevonásával, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési 1486/2015. (VII. 21.) Korm. határozat a Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósításával kapcsolatos aktuális feladatokról, valamint egyes kapcsolódó kormányhatározatok módosításáról 1. A Kormány

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT TÉMAJEGYZÉK rendészeti igazgatási szak biztonsági szakirány:

SZAKDOLGOZAT TÉMAJEGYZÉK rendészeti igazgatási szak biztonsági szakirány: NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR SZAKDOLGOZAT TÉMAJEGYZÉK rendészeti igazgatási szak biztonsági szakirány: I, Létesítményvédelem és biztonságvédelem tantárgyak körében: 1, Magánbiztonság

Részletesebben

Ügyelet: a célcsoport folyamatos fogadása és szükségletfelmérés. Hátrányok leküzdését célzó tevékenységek

Ügyelet: a célcsoport folyamatos fogadása és szükségletfelmérés. Hátrányok leküzdését célzó tevékenységek A partnerszervezetek nevei és rövidítése: Belvárosi Tanoda Alapítvány - BTA Megálló Csoport Alapítvány Szenvedélybetegekért Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium és Szakközépiskola Leo Amici 2002 Addiktológiai

Részletesebben

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről 2014 Szabó Tiborné Az egyesület elnöke Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Az egyesület jogállása: A polgárőrség önálló civil

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a Szécsényi kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével és a

Részletesebben

II/1. számú táblázat: Álláskeresési segélyben részesülők száma

II/1. számú táblázat: Álláskeresési segélyben részesülők száma Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintése 1. Helyzetelemzés helytállósága: A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. EMMI rendeletének 1. és 2. számú melléklete

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés A Lét Teljessége Egyesület 2011. január 01-jétől 2011. december 31-éig folytatott tevékenységéről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Alkalmazott könyvelés: egyszeres könyvvitel. Az Egyesület

Részletesebben

FOGYATÉKOS DIÁKOK SPORTJA ÉS SZABADIDŐS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON

FOGYATÉKOS DIÁKOK SPORTJA ÉS SZABADIDŐS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON FOGYATÉKOS DIÁKOK SPORTJA ÉS SZABADIDŐS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON Egy kis számtan Magyarország lakossága: 10.000.000 ember 600.000 fogyatékkal élő felnőtt ember 80.000 fogyatékkal élő diák

Részletesebben

KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG

KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG hirdet a Kulturális és tudományos keretből elnyerhető támogatásra. A felosztható keretösszeg: 3 millió Ft. 1. A 2012. évben megvalósítandó ünnepi rendezvényekre, eseményekre, kiemelten az irodalmi, történelmi,

Részletesebben

Egyesületünk sikeres pályázatot nyert, a KAB-PR-07-B-0155 által kiírt pályázatán. A program részletes ismertetése Egészséges Test - Egészséges Gyermek

Egyesületünk sikeres pályázatot nyert, a KAB-PR-07-B-0155 által kiírt pályázatán. A program részletes ismertetése Egészséges Test - Egészséges Gyermek ünk sikeres pályázatot nyert, a KAB-PR-07-B-0155 által kiírt pályázatán A program részletes ismertetése Egészséges Test - Egészséges Gyermek gyermekeinknek átadjuk kromoszómáinkat és génjeinket, személyes

Részletesebben

Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében

Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében Mi is a közösségfejlesztés? az adott településen élő emberek aktív közreműködésével, a rendelkezésre álló humán, természeti- és gazdasági erőforrásokból

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat közművelődési és közgyűjteményi feladatairól Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben