B-A-Z. Megyei Bűnmegelőzés Alapítvány. Szakmai beszámoló 2013.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "B-A-Z. Megyei Bűnmegelőzés Alapítvány. Szakmai beszámoló 2013."

Átírás

1 B-A-Z. Megyei Bűnmegelőzés Alapítvány Szakmai beszámoló 2013.

2 2 Szakmai beszámoló a B-A-Z. Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány évi munkájáról A B-A-Z. Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány (Továbbiakban: Alapítvány) az alapító okiratában meghatározott feladatoknak megfelelően tevékenykedett évben is. A célok elérése érdekében szakmai tevékenységét elsősorban a B-A-Z. Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának (Továbbiakban: Osztály) munkájára alapozta, az Osztály munkatársai egyben az Alapítvány önkéntes segítői. I. A végzett szakmai tevékenység személyi alapjai Az Alapítvány szakmai tevékenységét nagyban befolyásolja az Osztály munkatársainak aktivitása a szervezet egyéb tevékenységeinek összessége, szakmai tevékenységük jelentős részét a bűnmegelőzés területén fejtették ki, az érintett szervezetek közös célkitűzéseinek megvalósításának előtérbe helyezésével. 1. A szakmai tevékenység alapjai A bűnmegelőzési célkitűzéseinkben megfogalmazottak alapján ismételten meghatározásra kerültek azok a sarokpontok, melyekre speciális bűnmegelőzési programok kidolgozása és folyamatos működtetése indokolt. 1. A bűnözés utánpótlásának visszaszorítása, a gyermek és fiatalkori elkövetés és áldozattá válás lehetőségének fokozatos csökkentése. Beccaria iskolai nevelési-oktatási bűnmegelőzési program 2. A vagyon elleni bűncselekmények visszaszorítása, áldozatvédelem. Totál-kár bűnmegelőzési projekt 3. Szakemberképzés, felnőttképzési, mentor és kortársképzés. Együtt a bűnözés ellen - program 4. A lakossági, intézményi tájékoztatás, kommunikációs stratégia megújítása ELBIR - Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer 5. Fegyveres rablások megelőzése, bankbiztonság, vállalkozói magánbiztonság. Vidocq bank, és magángazdasági biztonsági program 6. A kistelepüléseken elkövetett bűncselekmények szabálysértések megelőzése, célcsoportok védelme. Nehéz út településbiztonsági program II. A közhasznúsági tevékenység bemutatása 1. Vagyonvédelem Alapvető célunk, hogy az állampolgárok felkészültebbek legyenek, tudatos tevékenységi formává váljon a sértetté válás elkerülése Ezért a településbiztonság erősítése érdekében tartott előadások keretében mechanikai és elektronikai vagyonvédelmi technikai eszközök bemutatását helyezzük előtérbe és a beszerzésben is igyekszünk segítséget nyújtani április 27-én Putnokon került megrendezésre a Gömör Expó és Vadásznap. Az Alapítvány és a Bűnmegelőzési Osztály munkatársai kiállítással, tanácsadással vettek részt a

3 3 régió egyik legjelentősebb rendezvényén. A rablás bűncselekmény megelőzése érdekében bemutatásra kerültek kisértékű, a lakosság által beszerezhető egyéni védelmi eszközök május 30-án a miskolci Gárdonyi Géza Művelődési Házban Füstbement terv címmel vagyonvédelmi szakmai konferencia szervezésére került sor. A résztvevő több mint 50 fő a Magyar Posta, a Szerencsejáték Zrt., a megyénkben működő különböző pénzintézetek, zálogházak, ékszerboltok, valamint a nemzeti dohányboltok alkalmazottaiból került ki. A prevenciós rendezvény célja a rablások által veszélyeztetett szféra széleskörű tájékoztatása a jogsértő magatartás megelőzésének lehetőségeiről, a támadások során követendő helyes magatartásról, a vagyonvédelmi technika alkalmazásáról. A konferenciát mechanikai és elektronikai biztonsági kiállítás és tanácsadás egészítette ki, valamint új védelmi eszközként bemutatásra került a füstágyú. A rendezvényt az Alapítvány Miskolc MJV Önkormányzata és a TELMON kft támogatásával szervezte meg novemberben az egyházi ingatlanok, templomok, parókiák elleni betöréses lopások visszaszorítása érdekében szakmai fórum és technikai bemutató megtartására került sor a történelmi egyházak képviselői részére. A veszélyeztetettnek számító nemzeti dohányboltok védelme érdekében az ünnepek előtt valamennyi megyei egység megkeresésére került sor. Tájékoztatást kaptak a bűnmegelőzési egység elektronikus rendszereibe történő bejelentkezés lehetőségeiről, ahol többek közt a betöréses lopások megelőzése érdekében tájékoztató anyagokat, információkat érhetnek el. A megadott elektronikus címre 41 válasz érkezett, az időközben sérelmükre elkövetett bűncselekmények hatására további jelentkezések várhatók. A főkapitányság épületében tanácsadó szolgálat üzemel, melynek keretében nagy szakmai tapasztalattal rendelkező nyugdíjas kolléga, heti egy alkalommal fogadónapot tart. E szolgálat működtetésével jogi, vagy akár biztonságtechnikai tanácsokkal is el tudtuk látni az arra igényt formálókat, illetve segítséget nyújtottunk a már áldozattá vált személyek részére is prevenciós módszerek, technikai védelmi eszközök bemutatásával. A leirt tevékenységekhez használt technikai felszerelés az Alapítvány TOTÁLKÁR programjához tartozó bemutató eszközök, illetve egyéb tájékoztató anyagai (kiadványok, videofilmek stb.). 2. Gyermek-, és ifjúságvédelem A speciális lehetőségeket kihasználva júniusban és júliusban több turnusban a miskolctapolcai sporttáborban általános iskolás fiataloknak filmvetítéssel egybekötött előadást megtartására került sor a rájuk leselkedő veszélyekről. Júliusban a megyei Balesetmegelőzési Bizottság Hercegkúton szervezett nyári táborában tartottak előadást az ott lévő rendőrgyerekek számára. A Miskolci Gyermekvédelmi Központ az intézményben elhelyezett kiskorúak részére a nyári időszakra problémamegoldó és felvilágosító kurzusokat szervezett. Az elkövetővé és áldozattá válás témakörében interaktív előadás megtartására került sor. Gyermek-meghallgató szoba létrehozása A gyermekek védelme a felnőtt társadalom felelőssége, amelyet számos nemzetközi és hazai jogszabály foglal magába. Az uniós és kormányzati elvárások a gyermekközpontú igazságszolgáltatás kialakítását hivatottak megvalósítani és lehetőséget teremteni a

4 4 rendvédelem egészét érintően a gyermekbarát igazságszolgáltatásnak az európai normákkal összhangban történő magvalósítására. Ennek kiemelten fontos része, fő pillére a gyermekmeghallgató szobák létrehozása. Figyelembe véve a gyermek-és fiatalkorúakkal kapcsolatos büntetőeljárások számát, egy ilyen szoba létrehozása leginkább a Miskolci Rendőrkapitányságon vált szükségessé. A szoba kialakítását a Megyei Rendőr-főkapitányság vállalata, a szükséges berendezéseket az Alapítvány külső anyagi támogatásokon keresztül biztosította. Az alkalmasságot igazoló tanúsítványt Dr. Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes, közigazgatási és igazságügyi miniszter adta át február 27-én. A szobában biztosítottak a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelő, a gyermek szükségleteihez igazodó bútorok, berendezési tárgyak, valamint játszósarok. A speciális hivatali helyiség világos, barátságos berendezésű. A kicsiknek rajzolóasztal elhelyezésére is sor került, hiszen könnyebben rajzolják le a történteket, mikor azt szavakkal nehéz elmondani. Az egyéb játékok (plüss figurák, kisfiúknak autók, kirakó játékok, kifestő könyvek stb.) a kezdeti feszültség oldására szolgálnak. A rejtett kamera és a rejtett mikrofon lehetővé teszi, hogy a kiskorú által elmondottak, a meghallgatás DVD lemezre is rögzíthető legyen. Ez a büntetőeljárás további szakaszában bizonyítási eszközként használható, elkerülve a másodlagos áldozattá válást. Ugyanakkor jelenléte nem befolyásolja, zavarja a meghallgatott személyt a vallomásában. A gyermekmeghallgató szoba használatbavétele folyamatos, melyet elsősorban kapitányság nyomozói, az igazságügyi pszichológus szakértő, illetve egy alkalommal nyomozási bíró vett igénybe, használatára esetben került sor. 3. Kábítószer-megelőzés A bűnmegelőzési munka megyei stratégiája az érintett intézményekkel való jó együttműködésre, szervezett tömeghatásra törekszik és kiemelt területe az egészséges életmód propagálása. Az egyik legfontosabb feladat a kábítószerek elterjedésének, fogyasztásának visszaszorítása, illetve csökkentése. Az oktató, felvilágosító munka célcsoportjai legyen az szóbeli, vagy írásbeli elsősorban megyén belül, a gyermek-és fiatalkorúak, mint a különösen veszélyeztetett korosztály. A hatékony drogmegelőzési tevékenység fontos eleme az együttműködés a prevencióban érdekelt állami és civil szervezetekkel. Folyamatos és kölcsönös a kapcsolat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatával, a B-A-Z. Megyei Önkormányzattal, a B-A-Z Megyei Kormányhivatal Szakigazgatási Szerveivel (egészségügy, oktatás, gyermekvédelem), a Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálattal, a Miskolci Drogambulanciával. A kiépített kapcsolatrendszer a közigazgatásban történt átszervezési folyamatok közben és lezáródása után is megmaradt. A megyében lévő középiskolák tanévenként egy-egy egészségvédelmi napot tartanak. Igyekszünk legalább a várásokban, illetve Miskolc körzetében lévő településeken kiállítás szervezésével és előadások tartásával jelen lenni. Hasonló célzattal vettünk részt a Miskolcon szervezett központi tanévnyitó rendezvénye. A Generali Arénánál megtartott bűn- és baleset-megelőzési összejövetelen elsősorban a város általános iskolai tanulói vettek részt.

5 június 26-án a Kábítószer-ellenes Világnap alkalmából, a Miskolci Kábítószerügyi Egyeztető Fórum nagyszabású szabadtéri rendezvényt szervezett a miskolci Szinva-teraszon. A rendezvény célja az egészséges életmód propagálása volt. Az Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszeren ( ELBIR )keresztül 2013-ban a hírlevelekben a kábítószer prevencióval kapcsolatban az alábbi témákban küldtünk tájékoztatást: Kábítószer-prevenció; Már 5 áldozatot követelt a gyilkos drog (új designer drog a piacon); Változott a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények büntetőjogi szabályozása. 4. ELBIR- Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer Az Alapítvány és az Osztály ez év során is sikeresen folytatta az Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer elnevezésű programot, melyben igyekeztünk aktuális hírekkel ellátni a projektben érintett célcsoportokat. Hírleveleinkben érintjük a bűnmegelőzés minden szegmensét (ifjúságvédelem, drogprevenció, megelőző vagyonvédelem, a kiemelt kockázati csoportok, stb.). A szakmai anyagokat a kiküldött címlistán-szereplőkön kívül bárki megtekintheti az Alapítvány WEB lapján. Ma már kb címzetten keresztül intézményt érünk el tematikus anyagainkkal. A program segítségével közzé tett információk ismertetése az adott szakterületnél történik meg. Az említett tárhelyen, vagyonvédelmi bemutató menüpont alatt lakásbiztonsági tesztprogram található, ami alkalmas egy otthon biztonsági szintjének felmérésére. Az Alapítvány és a Bűnmegelőzési Osztály tulajdonában lévő a leggyakoribb bűncselekményeket feldolgozó videofilmek ma már mintegy 40 település helyi kábeltelevíziós csatornáján jelennek meg. A tájékoztatók szemléletes kivitelezését is gyakran saját készítésű, illetve megvásárolt videofilmek, spotok bemutatása szolgálja, melyek életszerűen mutatják be a bűnözés különféle formáit, a megelőzés lehetőségeit. A kommunikációt szolgálja az a vagyonvédelmi bemutató táska, mely a megyében működő cégek segítségével a legkorszerűbb zárakat és távjelzésre alkalmas riasztókat magában foglalva került kivitelezésre. Folyamatosan vetítjük az áldozattá válás elkerülésére vonatkozó kisfilmjeinket (zseblopások megelőzése, autófeltörés, alkalmi lopás, szélhámosok, stb.). Láthatóak az MVK Zrt. autóbuszain elhelyezett LCD monitorokon, így felhívásainkkal naponta közel negyedmillió embert érünk el. Az Alapítványnak és a reklámfelületet kezelő MÉDIAMOTION Kft-nek sikerült az eddigi lehetőségek tárát bővíteni év decemberétől itt kerül vetítésre a lakossági hírlevél tartalmából készített képes-szöveges prezentáció, mely az utasok részére nyújt prevenciós ajánlásokat. 5. Időskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények megelőzése Az idős korosztály hazánk legdinamikusabban növekvő korcsoportja, ezért nagyobb figyelmet kell fordítani a problémáikra is. Ebben az életkorban törvényszerűen meggyengül a biztonságérzet, újdonságként jelenik meg minden technika, így a biztonságtechnika is, más a kommunikáció, kapcsolatuk a világgal bizonytalanabb. Jellemzően a támadó bűnözés veszélyezteti leginkább biztonságérzetüket, ugyanakkor az idősek között több a nő, akiknek egyébként is nagyobb a félelemérzetük.

6 6 Fontos az állampolgárok felkészítése arra, hogy a bűnözéssel együtt kell élni, de az áldozattá válás lehetőségét csökkentheti a különféle védekezési mechanizmusok széles körű kiterjesztése. A biztonság fokozásának egyik oldala lehet a megfelelően kialakított technikai rendszerek alkalmazása, a célcsoport szakmai felkészítése, másrészt az önkéntes alapon létrejött civil kezdeményezések, ahol a szerveződések tagjai aktivizálják a veszélyeztetett közösséget, mely kapcsolódási pontokkal rendelkezik a társadalmi és állami intézményrendszer irányában. A tájékoztatás céljából a bűnmegelőzési előadók felvették a kapcsolatot a területen található valamennyi idősek otthona, nyugdíjas klub, idősügyi szervezet, családsegítő szolgálat vezetőjével szakmai előadások, lakossági fórumok megtartása érdekében. Minden alkalmat ki kell kihasználni, hogy a nyugdíjasok rendezvényein bűnmegelőzési célzatú előadások megtartásával közvetlen kapcsolatot lehessen építeni e célcsoporttal. A helyszínen védelmi eszközökkel kapcsolatos bemutatója is szerepel annak érdekében, hogy a figyelem a viszonylag olcsó, de megbízható mechanikai eszközök használatára terelődjön. A folyamatos felkérések eredményeként mintegy 160 alkalommal került megtartására ilyen rendezvény, így összességében a megye 358 településének kb. harmadában bűnmegelőzési ismeretterjesztő, áldozattá válás elkerülését segítő előadást hallgathattak meg az érdeklődők. A korosztály felé irányuló kommunikáció erősítése, a rendelkezésre álló eszköztár szélesítése érdekében az Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Rendszer (ELBIR) útján rendszeresen tájékoztatást kaptak a bűnelkövetések jellemzőiről, a megelőzést segítő magatartási szabályok és technikai eszközök alkalmazási lehetőségéről. Az értékelt időszakban kiadott lakossági hírlevelek közül három e témakörben foglalkozott a korosztályt is érintő tájékoztató anyagokkal és megelőzési módszerek ismertetésével. (A kész hírleveleket a B-A-Z. Megyei Nyugdíjasok Szövetségén keresztül valamennyi helyi nyugdíjas klub vezetője megkapja, és így rendszeresen tájékozódnak a bűnügyi helyzet alakulásáról, ezen kívül a polgármesteri hivatalokon keresztül a lakosság is megismeri a hírlevelek tartalmát (hirdetőtáblák, helyi médiák, intézmények, stb.). Az elmúlt időszakban végzett időskorúakkal kapcsolatos szakmai tevékenység fontos eleme volt a kortársak bevonása, mely során több alkalmas személy került kiválasztásra. Ezt a tevékenységet segítette az elmúlt év tavaszán gyakorlati képzéssel kiegészített BŰNMEGELŐZÉSI SZABADEGYETEM előadássorozat, A legkisebb ellenállás?! - időskorúak áldozattá válása a mindennapokban címmel. A Miskolci Egyetem, a B-A-Z. Megyei Rendőr-főkapitányság, a B-A-Z. Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány és a Harmadik Kor Egyeteme közös szakmai képzésén részt vett időskorúak folyamatosan bevonhatók programjainkban, megkapják legújabb kiadványokat, és közvetlen környezetükben folytatják "mentori" tevékenységüket. Stratégiai cél volt az ezen korcsoportba tartozók és a velük foglalkozó szakemberek felkészítése a bűnmegelőzés általános és speciális módszereire, eszközeire ezzel is elősegítve a szépkorúak biztonságérzetének erősödését, a félelemérzet csökkenését, a méltóságteljes időskor aktív megélését. A célcsoportot érintő fontosabb bűncselekmények felismerését és a megelőzés lehetőségeinek bemutatását szolgálta az Ajánlások az idősek védelmében címmel elkészített szakanyag. A felhívásban szereplő tanácsok az érintett idősek, az önkormányzatok alkalmazásában álló szakemberek, a polgárőrségek részére került kiadásra. Az összefogás nemcsak az idős korosztályt érintheti, a település bármely lakosa áldozattá válásának elkerülése érdekében alkalmazható.

7 7 A legkisebb ellenállás?! - időskorúak áldozattá válása a mindennapokban című Bűnmegelőzési Szabadegyetem előadássorozat nyolc előadása DVD formátumban rögzítésre került és a videó anyagot valamennyi önkormányzat megkapta azzal, hogy azt nyugdíjas klubokban, idősek napközi otthonában és a helyi médiában mutassák be. Az önkormányzatok szívesen veszik a tájékoztató anyagokat és partnerek azok minél szélesebb körben történő megismertetésében. Segítünk Önnek címmel tájékoztató, tanácsadó szóróanyag készítése valósult meg 5000 példányban, amely összefoglalja a jelenleg legjellemzőbb házalásokkal, rablásokkal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat, védelmi lehetőségeket. A kiadványt elsősorban a kapitányságok szakelőadói terjesztették szakmai előadásaik során. Biztosítani kívánjuk annak a lehetőségét, hogy az állampolgárok saját, illetve mások személyét, vagyonát az általunk racionálisan kiválasztott és javasolt alternatív prevenciós eszköztár alkalmazásával megóvhassák, megvédhessék. Felhívásainkra jelentkezve közel 150 db elektronikus ajtóéket és személyi riasztót sikerült kedvezményes áron beszerezni és átadni a megrendelők számára. Alkalmazásának pozitív eredményeként Izsófalván egy idős hölgy lakásába történő rablást sikerült megakadályozni; a behatolás közben megszólalt az ajtóék szirénája és az elkövetők a helyszínről elmenekültek. 6. Egyéb kiemelt kockázatú csoportok A nyári turisztikai idény legfontosabb bűnmegelőzési feladata a turistaforgalom szempontjából kiemelkedő jelentőségű térségek, helységek közbiztonságának, közrendjének megszilárdítása, az ország gazdasági életében fontos szerepet betöltő idegenforgalom zavartalanságának, az üdülővendégek nyugalmának biztosítása, a hazai és külföldi turisták személy- és vagyonbiztonságának megteremtése, a turistaforgalom nemkívánatos jelenségeinek visszaszorítása, a bűncselekmények és szabálysértések megelőzése. Ennek fontosságát igazolja, hogy térségünk kedvező természeti adottságokkal rendelkezik, az ország 26 üdülőkörzete közül 5 megyénk területét is érinti, illetve itt helyezkedik el. Legjelentősebb fesztiválok a Kocsonyafesztivál, Miskolci Operafesztivál, Miskolci Sörfesztivál, Borsodi Művészeti Fesztivál, Tokaj - Hegyaljai Szüreti Napok ahol számos külföldi vendég vesz részt. A hazánkba látogató külföldi turisták esetében az idegen környezet és a nyelvi nehézségek jelentik azt a potenciális veszélyt, ami az áldozattá válásukban jelentős szerepet játszik. Számukra a helyi sajátosságokat tükröző többnyelvű bűn- és baleset-megelőzési tanácsokat tartalmazó tájékoztató készült. A prevenciós tájékoztató anyagok kihelyezésre kerültek a strand- és gyógyfürdőkben, valamint a Borsod Volán és a MÁV pályaudvarokon. Ezekben a bűnmegelőzési tanácsokon túl szerepelt valamennyi rendőrkapitányság címe, telefonszáma, ahová a turista a rendőrségi hatáskörbe tartozó problémájával fordulhat. Az idegen nyelvű anyagok digitális formában megtalálhatók a honlapon. Tartalékainkból megújítottuk a megyében a parkolóhelyeken kihelyezett vagyonvédelmi matricákat, ahol a gépkocsiban hagyott értékek veszélyeire hívjuk fel a figyelmet. A több éves tapasztalat alapján megállapítható, hogy az adott bűncselekmények ezeken a helyeken kb %-kal esnek vissza.

8 8 7. Felnőttképzés, egyetemi oktatás A 2012/2013. tanév I. félévében A legkisebb ellenállás?! - időskorúak áldozattá válása a mindennapokban címmel 6 alkalomból álló előadássorozat indult, mely tavaszán fejeződött be. A 2013/2014. tanév I. félévében a Bűnmegelőzési Szabadegyetem Biztonság és fenyegetettség címmel folytatta 4 alkalomból álló képzését az iparbiztonság, a szervezett bűnözés és a terrorfenyegetettség témakörökben. 8. Nehéz út településbiztonsági program Továbbra is fontosnak tartjuk a halmozottan hátrányos helyzetű állampolgárok felvilágosítását. Bűnmegelőzési naptár Az elmúlt években megjelentetett Uzsora ellenes falinaptár (2009), Szépkorúak bűnmegelőzési naptára (2010), Fiatalkorúak bűnmegelőzési naptára (2011) Vagyonvédelmi falinaptár (2012) hagyományait követve a 2013-as esztendőre A Büntető Törvénykönyv naptára a július 1-án hatályba lépő büntető törvénykönyv lényeges változásait képes illusztrációval ellátva jeleníti meg. Életvezetési útmutató E jegyzet szakmai anyagának összeállítására a Miskolc-Vasgyári Szakképző Iskola, mint a házvezetőnői ismereteket oktató intézmény szakemberei kerültek felkérésre. A pedagógusok a tantárgyat OKJ képzés keretében oktatják, így kellő ismeretekkel rendelkeznek az elérendő célcsoport megközelítése és elérhetősége terén. Az érintett témakörök a gazdálkodás, az életvezetés, a háztartás és a népegészségügy. Az egységes oktatási feltételek kialakítása érdekében minden egyes témakörhöz 4x2 óra időtartamra óravázlat is tartozik. A kiadványt a megye valamennyi szakképző iskolája rendelkezésére bocsátottuk. Digitalizált formában az Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer (ELBIR) segítségével Magyarország általános és középiskoláinak, valamint rendőrkapitányságainak oktatási hírlevélben elektronikus úton szándékozunk továbbítani. Az útmutató felhasználható a közoktatásban, a közfoglalkoztatottak képzésében és az uzsora jellegű bűncselekmények megelőzése érdekében a hátrányos helyzetűek felzárkóztatási programjaiban is. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Államigazgatási Kollégium által elfogadott Hátrányos helyzetben élők társadalmi felzárkóztatását, mobilitását elősegítő stratégiában meghatározott feladatok végrehajtásához is alkalmazható, illetve a Borsod- Abaúj-Zemplén Megye Középtávú Közbiztonsági Programjában megvalósított feladatok szempontjából is releváns. Reményeink szerint a célcsoporthoz igazított kommunikáció azoknak is kellő információt adhat, akik a szöveges felszólítást nem fogadják be, illetve azok számára is akiket írás-olvasási nehézségek gátolnak.

9 9 9. Technikai fejlesztések, kiegészítő tevékenységek Az Alapítvány részben saját, részben a Bűnmegelőzési Osztály technikai eszközeit használja. Tárgyévben technikai jellegű fejlesztések bűnmegelőzési célzattal az egységes segélyhívó és tevékenységirányító rendszer(tik) működtetéséhez érkeztek: TIK részére színes televízió Borsodchem Rt.-től. TIK részére mobiltelefonok az ügyeleti rendszer kiépítésének segítésére. (JABIL: 34 db. telefon, SZATEV : 3 db. telefon) TIK részére 1db. ipode Profil-Copy Kft:-től. Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság bűnmegelőzési tevékenységéhez 19 db. mobil telefon JABIL részéről. 10. Szakmai tervek évre Tevékenységünket a bűnelkövetővé, áldozattá és szenvedélybeteggé válás elkerülésének elsősorban a felzárkóztatásra szoruló halmozottan hátrányos helyzetű rétegek, a különösen veszélyeztetett gyermek és fiatalkorúak valamint, időskorúak irányába fejtjük ki. Az Osztály és az Alapítvány által közösen kidolgozott 6 bűnmegelőzési program komplex továbbfejlesztése a cél, figyelembe véve azokat az igényeket, melyek speciális bűncselekményekkel szembeni fellépést helyezik előtérbe. Oktatás területén: A biztonságos iskolák kialakítása érdekében komplex nevelési program kialakítása. Az alapot korábban kifejlesztett Beccaria iskolai nevelési, oktatási program adja. Az elmúlt évi tervben szerepelt, viszont tömeges ellátásra nem volt lehetőség. A törzsanyag elkészült. Továbbra is cél az ismereteket CD formátumban biztosítani a legrászorultabb iskolák részére (kb. 320 db). Felnőttoktatás területén: Szabadegyetemi képzés II. félévében a Miskolci Egyetemen: Az erőszak- a bűnözésben, a mindennapi életben témakörben. Kreditpontos egyetemi képzés keretében alapképzés a felzárkóztatás és bűnmegelőzés címmel. Időskorúak védelme: Lakossági fórumokon, nyugdíjasklubokban, idősek rendezvényein részvétel. Önvédelmi reflexek növelése, erre vonatkozó praktikák kidolgozása a védekezésre megtörtént. Mentorképzés keretében az idősekkel kapcsolatos szabadegyetemi képzés gyakorlati előadásainak stilizált szerkesztése DVD formátumban. Technikai védelmi eszközök ajánlása. Családon belüli erőszak: A családon belüli erőszak Alfája és Omegája munkacím alatt a gyermekek és idősek sérelmére elkövetett bűncselekmények megelőzésére, felismerésére konferencia szakembereknek, érdeklődőknek.

10 10 Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer (ELBIR): A rendszerben további intézmények felvitele, a csoportos jellegű információátadás helyének feltérképezésével további állomások bevonása. Az Alapítvány és a Bűnmegelőzési Osztály kiadványainak felhasználásával Bűnmegelőzési Elektronikus Könyvtár (BEK) kialakítása. Lakossági kapcsolatépítés: Kiállítás jellegű, előadással egybekötött, elsősorban iskolai, részben időskorhoz kötött rendezvények, melyeken szükséges a bűnmegelőzési szolgálat megjelenítése. Továbbra is matricák, szakmai munkánkra vonatkozó figyelemfelhívó, bemutatkozó tábla készítése. 11. Távlati stratégiai tervek A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felkérésére az Európai Unió évtől kezdődő költségvetési időszakára vonatkozóan az Alapítvány lehetőséget kapott a bűnmegelőzés területén stratégiai tervezésre, és ezzel járó regisztrációra. Az előtervezés során Mobil bűnmegelőzési Szolgálat címen került benyújtásra programleírás. Ez alapján településeken kiállítások szervezése és tartása, folyamatos és gyors megjelenéshez eszközfeltételek megteremtése. mikrobusz biztosítása kiállítási eszközök, szükséges technika beszerzése éves szinten 4 szakmai konferencia megtartása különböző témakörökben a konferenciákhoz kapcsolódó felnőttképzések szervezése A program alapja a bűnmegelőzés területén megvalósuló szinte teljes mértékű szakmai intézményes és civil összefogás. Tervezése 3 éves megvalósításra és 5 éves fenntarthatóságra épül. A tervezett összeg: 97 millió Ft. Miskolc, február 06. Dr. Dobos László kuratórium elnöke Dudás Péter kuratórium titkára

Tájékoztató MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZBIZTONSÁGI TANÁCSNOKA KO: 1269/2007. a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Stratégiában 2006. évi teljesítéséről

Tájékoztató MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZBIZTONSÁGI TANÁCSNOKA KO: 1269/2007. a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Stratégiában 2006. évi teljesítéséről MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZBIZTONSÁGI TANÁCSNOKA KO: 1269/2007. Tájékoztató a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Stratégiában 2006. évi teljesítéséről foglalt feladatok Javaslat a stratégia 2007-2008. évi

Részletesebben

Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 8200 Veszprém Bajcsy-Zsilinszky u. 34. ELŐ TERJESZTÉS

Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 8200 Veszprém Bajcsy-Zsilinszky u. 34. ELŐ TERJESZTÉS Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 8200 Veszprém Bajcsy-Zsilinszky u. 34. Szám: 02/79-35/2007. ELŐ TERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. április 19-i ülésére Tárgy: Veszprém Megyei

Részletesebben

Országos Polgárőr Szövetség MÓDSZERTANI AJÁNLÁS A JÁRÁSI POLGÁRŐR-KOORDINÁTOR TEVÉKENYSÉGÉHEZ 2014.

Országos Polgárőr Szövetség MÓDSZERTANI AJÁNLÁS A JÁRÁSI POLGÁRŐR-KOORDINÁTOR TEVÉKENYSÉGÉHEZ 2014. Országos Polgárőr Szövetség A JÁRÁSI POLGÁRŐR-KOORDINÁTOR TEVÉKENYSÉGÉHEZ Tartalomjegyzék Bevezető 3 I. Információs blokk 1. Járások 1. 1. A járási rendszer a magyar közigazgatásban 1. 2. A járások jogszabályban

Részletesebben

ÉLETVEZETÉSI ÚTMUTATÓ

ÉLETVEZETÉSI ÚTMUTATÓ 2 ÉLETVEZETÉSI ÚTMUTATÓ NEHÉZ ÚT Településbiztonsági program Módszertani útmutató a halmozottan hátrányos helyzetűek felkészítésére Gazdálkodás Életvitel Népegészségügy Háztartás Miskolc, 2013. 3 Készült:

Részletesebben

A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS KÖZBIZTONSÁGI ÉS KONCEPCIÓJA

A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS KÖZBIZTONSÁGI ÉS KONCEPCIÓJA 1 A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS KÖZBIZTONSÁGI ÉS BŰNMEGELŐZÉSI KONCEPCIÓJA 2 Meg akarjátok előzni a bűntetteket? Tegyétek, hogy a törvények világosak, egyszerűek legyenek, és hogy a nemzet

Részletesebben

NEMZETI BŰNMEGELŐZÉSI TANÁCS

NEMZETI BŰNMEGELŐZÉSI TANÁCS NEMZETI BŰNMEGELŐZÉSI TANÁCS BM/10286/2013. A 2011. évi CXII. törvény 27. (5) (7) bekezdése alapján NEM NYILVÁNOS Készült: 2013. július 22-én. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról

Részletesebben

TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE

TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE 5201 Törökszentmiklós Kossuth út 143 Postafiók 28. Tel. T. Fax: 06-56/590-110 E-mail: www. ugyelet. torokszentmiklosrk@jasz. police.hu Szám: 16070/ 453-3/2014.

Részletesebben

Balatonföldvár, 2006. július

Balatonföldvár, 2006. július A Balatonföldvári Többcélú i Társulás Bűnmegelőzési stratégiája Balatonföldvár, 2006. július 1 1. Bevezetés A rendszerváltást követően Magyarországon robbanásszerűen megnövekedett a bűnözés. A bűncselekmények

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 131/2003. (V. 28.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 131/2003. (V. 28.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 131/2003. (V. 28.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közbiztonsági Koncepciójának elfogadásáról A Közgyűlés Nyíregyháza Megyei Jogú Város

Részletesebben

AKASZTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Bűnmegelőzési Koncepciója

AKASZTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Bűnmegelőzési Koncepciója AKASZTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Bűnmegelőzési Koncepciója ZÁRADÉK: Elfogadta: Akasztó Község Képviselőtestülete 2004. november 9-i ülésén a 134 /2004.(XI.9.) KT. számú határozatával Akasztó, 2004. november

Részletesebben

A Váci Rendőrkapitányság 2014. évi tevékenységéről

A Váci Rendőrkapitányság 2014. évi tevékenységéről VÁCI RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE 2600 Vác, Zrínyi utca 7. Levélcím: 2601 Vác, Pf. 266 Tel: 27/501-955, BM: 03-30-3510 E-mail: latorovszkyg@pest.police.hu Szám: 13100-233/2015. ált. Ö N K O R M Á N Y Z AT

Részletesebben

Jelentés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében élő gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetők helyzetéről, a 2010. évi bűnmegelőzési tevékenység értékelése

Jelentés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében élő gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetők helyzetéről, a 2010. évi bűnmegelőzési tevékenység értékelése Jelentés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében élő gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetők helyzetéről, a 2010. évi bűnmegelőzési tevékenység értékelése 4400 Nyíregyháza, Hôsök tere 5. 4401 Nyíregyháza, Pf.: 199.

Részletesebben

BŰNMEGELŐZÉS ÉS ÁLDOZATSEGÍTÉS BUDAPESTEN JÓZSEFVÁROSI MODELLPROGRAMJA. Áldozatsegítő Szakmai Együttműködési Rendszer. %()(.

BŰNMEGELŐZÉS ÉS ÁLDOZATSEGÍTÉS BUDAPESTEN JÓZSEFVÁROSI MODELLPROGRAMJA. Áldozatsegítő Szakmai Együttműködési Rendszer. %()(. BŰNMEGELŐZÉS ÉS ÁLDOZATSEGÍTÉS BUDAPESTEN JÓZSEFVÁROSI MODELLPROGRAMJA Áldozatsegítő Szakmai Együttműködési Rendszer Európai Szociális Alap %()(.7(7e6 $ -g9ė%( 3 TARTALOMJEGYZÉK I. Bűnmegelőzés I. Bűnmegelőzés

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-80 /2015. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! J A V A S L A T A 2014. évi

Részletesebben

Az együttműködést szabályozó eljárásrend, protokoll

Az együttműködést szabályozó eljárásrend, protokoll "Egy jó szó Zuglóban" Zugló Önkormányzata és a Zuglói Polgárőrség Áldozatvédelmi Programja Azonosító szám: TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0011 Az együttműködést szabályozó eljárásrend, protokoll TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Szerencs Város Önkormányzatának Ifjúságpolitikai Koncepciója és Ifjúsági Cselekvési Terv (2008-2009)

Szerencs Város Önkormányzatának Ifjúságpolitikai Koncepciója és Ifjúsági Cselekvési Terv (2008-2009) Szerencs Város Önkormányzatának Ifjúságpolitikai Koncepciója és Ifjúsági Cselekvési Terv (2008-2009) Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 81/2007. (VI. 21.) határozatával elfogadta. A koncepció

Részletesebben

TARTALOM. Bevezető 1. ALAPELVEK 1.1. A közbiztonság fogalma, tartalma 1.2. A bűnmegelőzés fogalom- és eszközrendszere

TARTALOM. Bevezető 1. ALAPELVEK 1.1. A közbiztonság fogalma, tartalma 1.2. A bűnmegelőzés fogalom- és eszközrendszere ÓBUDA BÉKÁSMEGYER KÖZBIZTONSÁGI ÉS BŰNMEGELŐZÉSI KONCEPCIÓ TARTALOM Bevezető 1. ALAPELVEK 1.1. A közbiztonság fogalma, tartalma 1.2. A bűnmegelőzés fogalom- és eszközrendszere 2. HELYZETÉRTÉKELÉS 2.1.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 81 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel.: (88) 592-66 Pf.: 76. fax: (88) 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május 29-én tartandó ülésére, Füzesgyarmat Város Önkormányzatának BŰNMEGELŐZÉSI TERVE Elfogadása napirendhez

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május 29-én tartandó ülésére, Füzesgyarmat Város Önkormányzatának BŰNMEGELŐZÉSI TERVE Elfogadása napirendhez Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május

Részletesebben

Faragó Ágnes Civil szervezetek szerepe a felnõttképzésben

Faragó Ágnes Civil szervezetek szerepe a felnõttképzésben Faragó Ágnes Civil szervezetek szerepe a felnõttképzésben Faragó Ágnes CIVIL SZERVEZETEK SZEREPE A FELNÕTTKÉPZÉSBEN SZTE JGYPK Szeged, 2013 Projektcím: Dél-alföldi Felnõttképzési Szakképzési Tudástár

Részletesebben

NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BŰNMEGELŐZÉSI ÉS KÖZBIZTONSÁGI KONCEPCIÓJA

NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BŰNMEGELŐZÉSI ÉS KÖZBIZTONSÁGI KONCEPCIÓJA NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BŰNMEGELŐZÉSI ÉS KÖZBIZTONSÁGI KONCEPCIÓJA Készítette: a Veszprém Megyei Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság és Nagyvázsony Község Önkormányzata 1 T a r t a l o

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2015. január 29-én tartandó ülésének 8. számú - Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról - tárgyú napirendi pontjához Előadó:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő - testületének 2012. április 25.-i ülésére. Tisztelt Képviselő - testület!

ELŐTERJESZTÉS Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő - testületének 2012. április 25.-i ülésére. Tisztelt Képviselő - testület! ELŐTERJESZTÉS Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő - testületének 2012. április 25.-i ülésére Tárgy: A közrend, közbiztonság helyzete Szentgotthárdon Tisztelt Képviselő - testület! Szentgotthárd

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. ÁPRILIS 19-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. ÁPRILIS 19-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. ÁPRILIS 19-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 940-4/2006. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Beszámoló Baranya megye 2006. évi közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság

Részletesebben

JELENTÉS A MAGYARORSZÁGI KÁBÍTÓSZERHELYZETRŐL. Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium

JELENTÉS A MAGYARORSZÁGI KÁBÍTÓSZERHELYZETRŐL. Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium JELENTÉS A MAGYARORSZÁGI KÁBÍTÓSZERHELYZETRŐL Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium 2003 1 Szerkesztette: RITTER ILDIKÓ az Országos Kriminológiai Intézet munkatársa és Dr. FELVINCZI KATALIN A Nemzeti

Részletesebben

Miskolci Gyermekvédelmi Központ. Fruska Regionális Hatáskörű Módszertani Gyermekotthon. 2011. évi módszertani éves beszámolója

Miskolci Gyermekvédelmi Központ. Fruska Regionális Hatáskörű Módszertani Gyermekotthon. 2011. évi módszertani éves beszámolója 2. sz. melléklet Miskolci Gyermekvédelmi Központ Fruska Regionális Hatáskörű Módszertani Gyermekotthon 3515 Miskolc, Egyetem u. 1. Telefon: 46/563-302 e-mail: fruska.modszertan@gmail.com Miskolci Gyermekvédelmi

Részletesebben

SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BŰNMEGELŐZÉSI TERVE

SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BŰNMEGELŐZÉSI TERVE SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4234 Szakoly, Rákóczi utca 10. 42/361-311, 42/561-080 42/361-676 Email: szakoly@szakoly.hu 371/2012. SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BŰNMEGELŐZÉSI TERVE

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013 2018) 2015. évi felülvizsgálata

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013 2018) 2015. évi felülvizsgálata Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013 2018) 2015. évi felülvizsgálata Készítette: Jogú Város Önkormányzata EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ Nonprofit Kft.

Részletesebben

Magyarország 3-4-5. időszakos jelentése a Gyermek. Jogairól Szóló Egyezményben elismert jogok érvényesítése. érdekében elfogadott intézkedésekről

Magyarország 3-4-5. időszakos jelentése a Gyermek. Jogairól Szóló Egyezményben elismert jogok érvényesítése. érdekében elfogadott intézkedésekről Magyarország 3-4-5. időszakos jelentése a Gyermek Jogairól Szóló Egyezményben elismert jogok érvényesítése érdekében elfogadott intézkedésekről Budapest, 2012. június 28. Tartalomjegyzék Pont Oldal Bevezetés

Részletesebben

Hévízi Kistérség. Bűnmegelőzési és közbiztonsági koncepciója

Hévízi Kistérség. Bűnmegelőzési és közbiztonsági koncepciója Hévízi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Hévízi Kistérség Bűnmegelőzési és közbiztonsági koncepciója 2008. december 2 I. Bevezető. A Hévízi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása által

Részletesebben