B-A-Z. Megyei Bűnmegelőzés Alapítvány. Szakmai beszámoló 2012.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "B-A-Z. Megyei Bűnmegelőzés Alapítvány. Szakmai beszámoló 2012."

Átírás

1 B-A-Z. Megyei Bűnmegelőzés Alapítvány Szakmai beszámoló 2012.

2 2 Szakmai beszámoló a B-A-Z. Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány évi munkájáról A B-A-Z. Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány (Továbbiakban: Alapítvány) az alapító okiratában meghatározott feladatoknak megfelelően tevékenykedett évben is. A célok elérése érdekében szakmai tevékenységünket elsősorban a B-A-Z. Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának (Továbbiakban: Osztály) munkájára alapoztuk, az Osztály munkatársai egyben az Alapítvány önkéntes segítői. I. A végzett szakmai tevékenység személyi alapjai Az Alapítvány szakmai tevékenységét nagyban befolyásolja az Osztály munkatársainak aktivitása a szervezet egyéb tevékenységeinek összessége évben az Osztály munkatársai szakmai tevékenységük jelentős részét a bűnmegelőzés területén fejtették ki, az érintett szervezetek közös célkitűzéseinek megvalósításának előtérbe helyezésével. 1. A szakmai tevékenység alapjai A bűnmegelőzési célkitűzéseinkben megfogalmazottak alapján ismételten meghatározásra kerültek azok a sarokpontok, melyekre speciális bűnmegelőzési programok kidolgozása és folyamatos működtetése indokolt. 1. A bűnözés utánpótlásának visszaszorítása, a gyermek és fiatalkori elkövetés és éldozattá válás lehetőségének fokozatos csökkentése. Beccaria iskolai nevelési-oktatási bűnmegelőzési program 2. A vagyon elleni bűncselekmények visszaszorítása, áldozatvédelem. Totál-kár bűnmegelőzési projekt 3. Szakemberképzés, felnőttképzési, mentor és kortársképzés. Együtt a bűnözés ellen - program 4. A lakossági, intézményi tájékoztatás, kommunikációs stratégia megújítása ELBIR - Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer 5. Fegyveres rablások megelőzése, bankbiztonság, vállalkozói magánbiztonság. Vidocq bank, és magángazdasági biztonsági program 6. A kistelepüléseken elkövetett bűncselekmények szabálysértések megelőzése, célcsoportok védelme. Nehéz út településbiztonsági program II. A közhasznúsági tevékenység bemutatása 1. Vagyonvédelem Alapvető célunk, hogy az állampolgárok felkészültebbek legyenek, tudatos tevékenységi formává váljon a sértetté válás elkerülése Ezért a településbiztonság erősítése érdekében tartott előadások keretében mechanikai és elektronikai vagyonvédelmi technikai eszközök bemutatását helyezzük előtérbe és a beszerzésben is igyekszünk segítséget nyújtani. A kiskereskedelmi egységek sérelmére elkövetett növekvő számú fegyveres támadások megelőzése érdekében bűnmegelőzési ajánlásokat tartalmazó szórólapot készítettünk, amit kisboltok, egyéb kiskereskedelmi egységek részére juttattunk el.

3 3 A főkapitányság épületében tanácsadó szolgálat üzemel, melynek keretében nagy szakmai tapasztalattal rendelkező nyugdíjas rendőr, heti egy alkalommal ingyenesen fogadónapot tart. E szolgálat működtetésével jogi, vagy akár biztonságtechnikai tanácsokkal is el tudtuk látni az arra igényt formálókat, illetve segítséget nyújtottunk a már áldozattá vált személyek részére is prevenciós módszerek, technikai védelmi eszközök bemutatásával. A technikai felszerelés az alapítvány TOTÁLKÁR programjához tartozó bemutató eszközök. 2. Gyermek-, és ifjúságvédelem Folytattuk iskolai felkészítő programjainkat évben az iskolai bűnmegelőzési programokhoz kapcsolódva (Sulizsaru, rendészeti bűnmegelőzési osztályfőnöki órák stb.) részletes tanmenetet és tematikát dolgoztunk ki Felkészítő tematika a bűnmegelőzési ismeretek oktatásához címmel, melyet megküldtük valamennyi oktatási intézménynek és rendőrkapitányságnak. Ezt az anyagot továbbfejlesztve az iskolai oktatási-nevelési tevékenységet a hatékonyság növelése érdekében a bűnügyi és rendészeti szolgálati ágak széleskörű együttműködésére építjük. Ennek szellemében évben Az iskola rendőre programban résztvevő rendőri állománynak, de alkalmazásszinten az iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi, valamint osztályfőnöki teendőket ellátó pedagógusoknak Bűnmegelőzési ismeretek felkészítő tematika iskolarendőröknek címmel szakmai kiadvány készítettünk. Az anyagot digitalizált formában a bűnmegelőzés különböző szakterületeit érintő további 19 saját kiadványuk mellett - egységes szerkezetben, CD adathordozón megyénk valamennyi iskolarendőrének biztosítottuk. Az alapkiadványt az Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer (ELBIR) segítségével valamennyi magyarországi általános és középiskolának, valamint rendőrkapitányságnak Oktatási hírlevél formájában megküldtük. Gyermek-meghallgató szoba létrehozása A gyermekek védelme a felnőtt társadalom felelőssége, amelyet számos nemzetközi és hazai jogszabály foglal magába. A legmeghatározóbb dokumentum ezek közül az ENSZ 1989-ben elfogadott gyermekjogi egyezménye, valamint hazánkra vonatkozóan a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény. Összhangban az Európai Unió és az Európa Tanács törekvéseivel Magyarországon 2012 a Gyermekbarát Igazságszolgáltatás Éve. Ez az alapelv a gyermekközpontú igazságszolgáltatás kialakítását hivatott megvalósítani és lehetőséget teremt a rendvédelem egészét érintően a gyermekbarát igazságszolgáltatásnak az európai normákkal összhangban történő magvalósítására. Ennek kiemelten fontos része, fő pillére a gyermek-meghallgató szobák létrehozása. Figyelembe véve a gyermek-és fiatalkorúakkal kapcsolatos büntetőeljárások számát, egy ilyen szoba létrehozása leginkább a Miskolci Rendőrkapitányságon vált szükségessé. A szoba kialakítását a Megyei Rendőr-főkapitányság vállalata, a szükséges berendezéseket az Alapítvány külső anyagi támogatásokon keresztül biztosította. A szobát a rendőrség és a bíróság egyaránt használja. 3. ELBIR- Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer Az Alapítvány és az Osztály ez év során is sikeresen folytatta az Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer elnevezésű programot, melyben igyekeztünk aktuális hírekkel ellátni a projektben érintett célcsoportokat. Hírleveleinkben érintjük a bűnmegelőzés minden szegmensét (ifjúságvédelem, drogprevenció, megelőző vagyonvédelem, a kiemelt kockázati csoportok, stb.).

4 4 Jelentős előrelépés, hogy a címlistánkat bővítettük az ország valamennyi polgármesteri hivatalának, megyei pedagógiai intézeteknek és rendőrkapitányságának címével. A szakmai anyagokat a kiküldött címlistán-szereplőkön kívül bárki megtekintheti az Alapítvány WEB lapján. Ma már kb címzetten keresztül intézményt érünk el tematikus anyagainkkal. Folyamatosan vetítjük az áldozattá válás elkerülésére vonatkozó kisfilmjeinket (zseblopások megelőzése, autófeltörés, alkalmi lopás, szélhámosok, stb.). Láthatóak az MVK Zrt. autóbuszain elhelyezett LCD monitorokon, így felhívásainkkal naponta közel negyedmillió embert érünk el. 4. Időskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények megelőzése Az elmúlt időszakban negatív tendenciaként tapasztaltuk az időskorúak sértetti pozíciójának további erősödését, mely számszakilag közel 15%-os növekedéssel párosult. Az összbűnözésen belül egyre hangsúlyosabb jelleget kapnak a sérelmükre elkövetett trükkös lopások és erőszakos jellegű bűncselekmények, rablások. Az időskornak, az abból adódó testi és szellemi leépülésnek, a kiszolgáltatottságnak döntő szerepe lett a bűnelkövetők általi sértettek kiválasztásában. Egyre növekvő szerep hárul mindazon technikai eszközök alkalmazására, melyek használata lehetőséget biztosít ezen korosztály számára, hogy jelzést adjanak, amikor vészhelyzetbe kerülnek, ezért komplex megyei felmérést végeztünk a vészhelyzeti segélyhívók elterjesztésének, valamint az idősügyi jelzőrendszer bevezetésének lehetőségéről. A bűnmegelőzési szakmai tevékenységünkön belül az időskorúak ellen irányuló bűnelkövetői magatartás megismertetése, kommunikáció erősítése mindig is kiemelt prioritást jelentett a bűnmegelőzési feladatok között. Törekszünk arra, hogy az érintett korosztály számára hiteles tájékoztatást adjunk az őket fenyegető veszélyhelyzetekről, illetve ezek elhárítási lehetőségeiről, ezzel is javítva szubjektív biztonságérzetüket. Ennek érdekében rendszeresen részt veszünk a megyei és városi nyugdíjas szövetségek által szervezett értekezleteken, konferenciákon. A hatékonyabb együttműködés érdekében a tagszervezetek összejövetelein, igény esetén felvilágosító előadásokat, konzultációkat tartunk bűnmegelőzés, illetve jellemzően időskorúak ellen elkövetett bűncselekmények témakörében. A megyei szövetség miskolci központjában rendszeres jelenléttel tanácsadást tartunk. Időskorúak részére szabadegyetemi képzést szerveztünk a Miskolci Egyetemmel és a Harmadik Kor Egyetem Alapítvánnyal közösen. A 2012/2013. tanév I-II. félévére gyakorlati képzéssel kiegészített előadássorozat került megrendezésre A legkisebb ellenállás?! - időskorúak áldozattá válása a mindennapokban címmel. Az előadássorozat célja, hogy felkészítse az idősödő és időskorú állampolgárokat a bűnmegelőzés általános és speciális módszereire, eszközeire. Egy-egy előadás alkalmával az előadók különböző megközelítésből mutatják be az adott problémát. A képzésre kb 170 fő jelentkezett és vett részt. Az Alapítvány az év során is vásárolt személyi riasztót és biztonsági éket, melyet előadások során, illetve kapitányságok kérésére települések részére bemutató jelleggel biztosított. A települések, polgárőrségek, helyi civil szerveződések, egyházi közösségek több száz egyszerű biztonsági eszközt vásároltak meg az Alapítvány közvetítői segítségével. A települések az Alapítvány kereskedelmi kedvezményét felhasználva jutottak hozzá kedvezményesen az eszközökhöz. Szervezetünknek ez anyagi kiadást már nem jelentett, viszont ismertségét, szakmai jelenlétét megalapozta. 5. Egyéb kiemelt kockázatú csoportok A nyári turisztikai idény legfontosabb megyei rendőri feladata a turistaforgalom szempontjából kiemelkedő jelentőségű térségek, helységek közbiztonságának, közrendjének megszilárdítása, a turistaforgalom nemkívánatos jelenségeinek visszaszorítása, a bűncselekmények és szabálysértések megelőzése.

5 5 A hazánkba látogató külföldi turisták esetében az idegen környezet és a nyelvi nehézségek jelentik azt a potenciális veszélyt, ami az áldozattá válásukban jelentős szerepet játszik. Számukra a megyei sajátosságokat tükröző többnyelvű bűn- és baleset-megelőzési tanácsokat tartalmazó tájékoztatót készítettünk a bűncselekmények megelőzése, áldozattá válásuk elkerülése érdekében. A tájékoztató anyagokon szerepelt valamennyi címe, telefonszáma, ahová a turista a rendőrségi hatáskörbe tartozó problémájával fordulhatott. Az idegen nyelvű tájékoztató anyagokat digitális formában az Interneten honlapunkon is hozzáférhetővé tesszük. Tartalékainkból megújítottuk a megyében a parkolóhelyeken kihelyezett vagyonvédelmi matricákat, ahol a gépkocsiban hagyott értékek veszélyeire hívjuk fel a figyelmet. A több éves tapasztalat alapján megállapítható, hogy az adott bűncselekmények ezeken a helyeken kb %-kal esnek vissza. 6. Felnőttképzés, egyetemi oktatás A 2011/2012. tanév II. félévében a felnőttképzés keretei között Bűnmegelőzési Szabadegyetem High-tech bűnözés napjainkban címmel 4 alkalomból álló képzést hirdettünk. A téma kiválasztása, az előadás anyagainak és az előadó személyek kiválasztása eredményeként rekord jelentkezés volt a képzésre, összesen 220 fő kezdte el a kurzust és eredményes vizsgát kb. 180 személy tett. A képzés rendszerét átalakítottuk az alapítvány a minőség javítása érdekében nagyobb szerepet vállalat. A kurzus költségeit az alapítvány finanszírozta a Szinvanet kft támogatásával. nemcsak a költségeket térítették meg,hanem a képzéshez egy hordozható számítógépet is biztosítottak. A 2012/2013. tanév I. félévében a szabadegyetemi képzés az idősek védelme érdekében került megszervezésre a már leirt feltételek mellett. Az egyetemi hallgatók a 2011/2012. tanév II. félévében Vagyonbiztonság - Áldozatvédelem, a 2012/2013. I. félévben A bűnmegelőzés elméleti és gyakorlati kérdései címmel szerveztünk kredit pontos oktatást a hallgatók részére, az egyetemi képzés részeként. A vizsgával záródó kurzusok nagy érdeklődés mellett zajlottak. 7. Nehéz út településbiztonsági program Matrica a garázdaság megelőzésére Továbbra is fontosnak tartjuk a halmozottan hátrányos helyzetű állampolgárok felvilágosítását. Külön foglalkoztunk az általuk elkövetett közfeladatot ellátó személyek és a hivatalos személyek ellen elkövetett bűncselekmények megelőzésével. A már korábban bevezetett Nehéz út településbiztonsági programon belül az erőszakos-garázda jellegű jogsértések közül az elszaporodó garázdaság, illetve ezek felfegyverkezve és csoportosan elkövetett minősítő eseteinek megelőzésére ITAL VITA VITALITÁS címmel hirdettünk programot. A konfliktushelyzetet kezelni nem tudó, általában halmozottan hátrányos helyzetű rétegben a problémamegoldás egyik jellemző módja a megtorlás, a vitában résztvevő személyek egymásnak esnek. Az italboltban, vagy más környezetben, de elsősorban az italozó életvitelhez kapcsolódóan kialakult családi, baráti konfliktusok, veszekedésből, verekedésből garázdaságba csapnak át. A megelőzendő cselekmények jellege, formája alapján a településen élő emberek figyelmét szükséges felhívni arra, hogyan kerüljék el az áldozattá és a bűnelkövetővé válást. A helyzetet nehezíti, hogy az elsősorban érintett, többszörösen hátrányos helyzetű lakosság egyszerű körülmények között él, jelentős részük írástudatlan, vagy formálisan analfabéta. A helyzet és a szükség adta a lehetőséget, hogy az érintett rétegeknek vizuális módon hívjuk fel a figyelmét egy egy problémára, veszélyre. Az említett bűncselekmények megelőzése érdekében készült el 2000 példányban a közterületeken, vendéglátó egységekben kihelyezhető A/4-es méretű figyelemfelhívó matrica, mely kettős célt szolgál:

6 6 Egyrészt bemutatja a folyamatot, amikor az emberek elsősorban az ital hatására összeverekednek és elkövetik a garázdaságot, másrészt mutatja, hogy a korábbi sérelmek talán már nem is ismertek, de a családok a baráti társaságok visszatérően felfegyverkezve egymásnak esnek. A másik probléma, hogy sérüléseket okoznak egymásnak. A hatályos egészségügyi törvény szerint a sérülések kezelését, a táppénzes ellátás költségét az Országos Egészségügyi Pénztár megelőlegezi, de az elkövetőtől később behajtja. A programon belül nemcsak vizuális módon jelenünk meg, hanem iskolai oktatási hírlevél formájában az iskolai oktatásba is igyekszünk ezt beépíteni (a kezelések költségének kiszámítása matematika tantárgy keretében). Reményeink szerint a célcsoporthoz igazított kommunikáció első látásra szembeötlő, és azoknak is kellő információt adhat, akik a szöveges felszólítást nem fogadják be, illetve azok számára is akiket írás-olvasási nehézségek gátolnak. Bűnmegelőzési naptár A Bűnmegelőzési Osztály és az Alapítvány hagyományteremtő módon, több éve, az új év nyitányaként valamilyen aktuális bűnmegelőzési módszerhez, vagy ezzel kapcsolatos problémakörhöz igazodva fényképes illusztrációval reprezentált falinaptárt készít. A évi naptár az új Büntető törvénykönyv egyes -a lakosságot érintő- változásait helyezi előtérbe, nyolc különböző szituációban, fotóval és aláírt szöveggel magyarázva új, vagy változó bűncselekmény típust bemutatva. Ezt most a Miskolci Törvényszékkel közösen mutattuk be. Eszközfejlesztések 8. Technikai fejlesztések, kiegészítő tevékenységek Az Alapítvány részben saját részben a Bűnmegelőzési Osztály technikai eszközeit használja. Tárgyévben technikai jellegű fejlesztés a szabadegyetemi képzéshez 1 db laptop beszerzése adományozással. Encsi Rendőrkapitányság bűnmegelőzési tevékenységéhez laptop beszerzése adományozással. Gyermek-meghallgató szoba teljes technikai felszerelése bútorzat biztosítása adománnyal. Nyomtató biztosítása színes nyomtatáshoz az MRFK használatára adományozással. Az eszközök leltározása megtörtént. Az Internet vonzó, de veszélyes című jegyzet Az anyag eredeti kiadása 2009-ben történt, viszont a Tiszaújvárosi Önkormányzat a város és vonzáskörzete területén a segítségkérési helyek aktualizálásával a B-A-Z. Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány, mint kiadó és az MRFK, mint szerkesztő engedélyével kiadta és oktatási intézményeinek biztosította. III. Szakmai tervek évre Tevékenységünket a bűnelkövetővé, áldozattá és szenvedélybeteggé válás elkerülésének elsősorban a felzárkóztatásra szoruló halmozottan hátrányos helyzetű rétegek, a különösen veszélyeztetett gyermek és fiatalkorúak valamint, időskorúak irányába fejtjük ki. Az Osztály és az Alapítvány által közösen kidolgozott 6 bűnmegelőzési program komplex továbbfejlesztése a cél, figyelembe véve azokat az igényeket, melyek speciális bűncselekményekkel szembeni fellépést helyezik előtérbe.

7 7 Oktatás területén: - A biztonságos iskolák kialakítása érdekében komplex nevelési program kialakítása. Az alapot korábban kifejlesztett Beccaria iskolai nevelési, oktatási program adja. Az ismereteket CD formátumban kívánjuk biztosítani a legrászorultabb iskolák részére (kb. 320 db). - Olyan bűncselekményekkel kapcsolatos ismeretátadás, melyek a fiatalokra jellemzőek. Felnőttoktatás területén: - Szabadegyetemi képzés II. félévében a Miskolci Egyetemen: Az iskolai erőszakfiatalok agresszivitása témakörben. - Kreditpontos egyetemi képzés keretében egy alapképzés a bűnmegelőzés helye és szerepe témakörben. Időskorúak védelme: - Lakossági fórumokon, nyugdíjasklubokban, idősek rendezvényein részvétel. - Önvédelmi reflexek növelése praktikák kidolgozása a védekezésre. - Technikai védelmi eszközök ajánlása. - Mentorképzés keretében az idősekkel kapcsolatos szabadegyetemi képzés előadásainak stilizált szerkesztése DVD formátumban. Bankbiztonság, vagyonvédelem területén: - Füstbe ment terv munkacím alatt biztonsági konferencia szervezése rablások és betöréses lopások megelőzés érdekében. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer (ELBIR): - A rendszerben további intézmények felvitele, a csoportos jelegű információátadás helyének feltérképezésével további állomások bevonása. - Az Alapítvány WEB lapjának újítása, aktualizálása. Településbiztonság: - A halmozottan hátrányos helyzetűek felzárkóztatására vonatkozó módszertani útmutató átalakítása kézikönyvvé, kiegészítve a meglévő anyagot a népegészségügyi ismeretekkel, valamint a szakmai részekhez tematika készítése. - A falinaptár sorozatban a lakosság szubjektív biztonságérzetének növelése érdekében intézkedések, élethelyzetek bemutatása. Lakossági kapcsolatépítés Kiállítás jellegű, előadással egybekötött, elsősorban iskolai, részben időskorhoz kötött rendezvények, melyeken szükséges a bűnmegelőzési szolgálat megjelenítése. Ezekhez matricák, szakmai munkánkra vonatkozó figyelemfelhívó, bemutatkozó tábla készítése. Amennyiben szükséges a terveinket az aktuális helyzethez igazítjuk. Miskolc, április 15. Dr. Dobos László kuratórium elnöke Dudás Péter kuratórium titkára

A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS KÖZBIZTONSÁGI ÉS KONCEPCIÓJA

A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS KÖZBIZTONSÁGI ÉS KONCEPCIÓJA 1 A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS KÖZBIZTONSÁGI ÉS BŰNMEGELŐZÉSI KONCEPCIÓJA 2 Meg akarjátok előzni a bűntetteket? Tegyétek, hogy a törvények világosak, egyszerűek legyenek, és hogy a nemzet

Részletesebben

Tájékoztató MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZBIZTONSÁGI TANÁCSNOKA KO: 1269/2007. a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Stratégiában 2006. évi teljesítéséről

Tájékoztató MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZBIZTONSÁGI TANÁCSNOKA KO: 1269/2007. a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Stratégiában 2006. évi teljesítéséről MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZBIZTONSÁGI TANÁCSNOKA KO: 1269/2007. Tájékoztató a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Stratégiában 2006. évi teljesítéséről foglalt feladatok Javaslat a stratégia 2007-2008. évi

Részletesebben

ÉLETVEZETÉSI ÚTMUTATÓ

ÉLETVEZETÉSI ÚTMUTATÓ 2 ÉLETVEZETÉSI ÚTMUTATÓ NEHÉZ ÚT Településbiztonsági program Módszertani útmutató a halmozottan hátrányos helyzetűek felkészítésére Gazdálkodás Életvitel Népegészségügy Háztartás Miskolc, 2013. 3 Készült:

Részletesebben

Országos Polgárőr Szövetség MÓDSZERTANI AJÁNLÁS A JÁRÁSI POLGÁRŐR-KOORDINÁTOR TEVÉKENYSÉGÉHEZ 2014.

Országos Polgárőr Szövetség MÓDSZERTANI AJÁNLÁS A JÁRÁSI POLGÁRŐR-KOORDINÁTOR TEVÉKENYSÉGÉHEZ 2014. Országos Polgárőr Szövetség A JÁRÁSI POLGÁRŐR-KOORDINÁTOR TEVÉKENYSÉGÉHEZ Tartalomjegyzék Bevezető 3 I. Információs blokk 1. Járások 1. 1. A járási rendszer a magyar közigazgatásban 1. 2. A járások jogszabályban

Részletesebben

Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 8200 Veszprém Bajcsy-Zsilinszky u. 34. ELŐ TERJESZTÉS

Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 8200 Veszprém Bajcsy-Zsilinszky u. 34. ELŐ TERJESZTÉS Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 8200 Veszprém Bajcsy-Zsilinszky u. 34. Szám: 02/79-35/2007. ELŐ TERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. április 19-i ülésére Tárgy: Veszprém Megyei

Részletesebben

Az együttműködést szabályozó eljárásrend, protokoll

Az együttműködést szabályozó eljárásrend, protokoll "Egy jó szó Zuglóban" Zugló Önkormányzata és a Zuglói Polgárőrség Áldozatvédelmi Programja Azonosító szám: TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0011 Az együttműködést szabályozó eljárásrend, protokoll TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

BŰNMEGELŐZÉS ÉS ÁLDOZATSEGÍTÉS BUDAPESTEN JÓZSEFVÁROSI MODELLPROGRAMJA. Áldozatsegítő Szakmai Együttműködési Rendszer. %()(.

BŰNMEGELŐZÉS ÉS ÁLDOZATSEGÍTÉS BUDAPESTEN JÓZSEFVÁROSI MODELLPROGRAMJA. Áldozatsegítő Szakmai Együttműködési Rendszer. %()(. BŰNMEGELŐZÉS ÉS ÁLDOZATSEGÍTÉS BUDAPESTEN JÓZSEFVÁROSI MODELLPROGRAMJA Áldozatsegítő Szakmai Együttműködési Rendszer Európai Szociális Alap %()(.7(7e6 $ -g9ė%( 3 TARTALOMJEGYZÉK I. Bűnmegelőzés I. Bűnmegelőzés

Részletesebben

TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE

TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE 5201 Törökszentmiklós Kossuth út 143 Postafiók 28. Tel. T. Fax: 06-56/590-110 E-mail: www. ugyelet. torokszentmiklosrk@jasz. police.hu Szám: 16070/ 453-3/2014.

Részletesebben

Balatonföldvár, 2006. július

Balatonföldvár, 2006. július A Balatonföldvári Többcélú i Társulás Bűnmegelőzési stratégiája Balatonföldvár, 2006. július 1 1. Bevezetés A rendszerváltást követően Magyarországon robbanásszerűen megnövekedett a bűnözés. A bűncselekmények

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. ÁPRILIS 19-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. ÁPRILIS 19-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. ÁPRILIS 19-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 940-4/2006. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Beszámoló Baranya megye 2006. évi közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság

Részletesebben

NEMZETI BŰNMEGELŐZÉSI TANÁCS

NEMZETI BŰNMEGELŐZÉSI TANÁCS NEMZETI BŰNMEGELŐZÉSI TANÁCS BM/10286/2013. A 2011. évi CXII. törvény 27. (5) (7) bekezdése alapján NEM NYILVÁNOS Készült: 2013. július 22-én. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2015. január 29-én tartandó ülésének 8. számú - Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról - tárgyú napirendi pontjához Előadó:

Részletesebben

Jelentés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében élő gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetők helyzetéről, a 2010. évi bűnmegelőzési tevékenység értékelése

Jelentés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében élő gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetők helyzetéről, a 2010. évi bűnmegelőzési tevékenység értékelése Jelentés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében élő gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetők helyzetéről, a 2010. évi bűnmegelőzési tevékenység értékelése 4400 Nyíregyháza, Hôsök tere 5. 4401 Nyíregyháza, Pf.: 199.

Részletesebben

A Váci Rendőrkapitányság 2014. évi tevékenységéről

A Váci Rendőrkapitányság 2014. évi tevékenységéről VÁCI RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE 2600 Vác, Zrínyi utca 7. Levélcím: 2601 Vác, Pf. 266 Tel: 27/501-955, BM: 03-30-3510 E-mail: latorovszkyg@pest.police.hu Szám: 13100-233/2015. ált. Ö N K O R M Á N Y Z AT

Részletesebben

NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BŰNMEGELŐZÉSI ÉS KÖZBIZTONSÁGI KONCEPCIÓJA

NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BŰNMEGELŐZÉSI ÉS KÖZBIZTONSÁGI KONCEPCIÓJA NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BŰNMEGELŐZÉSI ÉS KÖZBIZTONSÁGI KONCEPCIÓJA Készítette: a Veszprém Megyei Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság és Nagyvázsony Község Önkormányzata 1 T a r t a l o

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 131/2003. (V. 28.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 131/2003. (V. 28.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 131/2003. (V. 28.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közbiztonsági Koncepciójának elfogadásáról A Közgyűlés Nyíregyháza Megyei Jogú Város

Részletesebben

SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BŰNMEGELŐZÉSI TERVE

SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BŰNMEGELŐZÉSI TERVE SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4234 Szakoly, Rákóczi utca 10. 42/361-311, 42/561-080 42/361-676 Email: szakoly@szakoly.hu 371/2012. SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BŰNMEGELŐZÉSI TERVE

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május 29-én tartandó ülésére, Füzesgyarmat Város Önkormányzatának BŰNMEGELŐZÉSI TERVE Elfogadása napirendhez

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május 29-én tartandó ülésére, Füzesgyarmat Város Önkormányzatának BŰNMEGELŐZÉSI TERVE Elfogadása napirendhez Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május

Részletesebben

Dr. Katonáné dr. Pehr Erika

Dr. Katonáné dr. Pehr Erika Dr. Katonáné dr. Pehr Erika A gyermekvédelem szerepe és lehetőségei az iskolai erőszak megelőzésében és kezelésében (Szülők szerepe, az iskola, a család felelőssége, a nevelés kérdései témakörben) 1.)

Részletesebben

Faragó Ágnes Civil szervezetek szerepe a felnõttképzésben

Faragó Ágnes Civil szervezetek szerepe a felnõttképzésben Faragó Ágnes Civil szervezetek szerepe a felnõttképzésben Faragó Ágnes CIVIL SZERVEZETEK SZEREPE A FELNÕTTKÉPZÉSBEN SZTE JGYPK Szeged, 2013 Projektcím: Dél-alföldi Felnõttképzési Szakképzési Tudástár

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének E l ő t e r j e s z t é s Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 23-i ülésére Tárgy: Beszámoló - átfogó értékelés - Zirc városban végzett gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZOCIÁLIS, CSALÁDVÉDELMI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata

Részletesebben

a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2014. évi átfogó értékelése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátására

a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2014. évi átfogó értékelése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátására 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1729-3/2015. 28. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testületnek az önkormányzat

Részletesebben

POLGÁRŐR MÓDSZERTANI FÜZETEK

POLGÁRŐR MÓDSZERTANI FÜZETEK POLGÁRŐR MÓDSZERTANI FÜZETEK Országos Polgárőr Szövetség 2011 Borítóterv és tipográfia: Országos Polgárőr Szövetség Szerkesztette: dr. Horváth Jenő Kovács Noémi Zámbó Péter @ OPSZ 2011 Országos Polgárőr

Részletesebben

Szerencs Város Önkormányzatának Ifjúságpolitikai Koncepciója és Ifjúsági Cselekvési Terv (2008-2009)

Szerencs Város Önkormányzatának Ifjúságpolitikai Koncepciója és Ifjúsági Cselekvési Terv (2008-2009) Szerencs Város Önkormányzatának Ifjúságpolitikai Koncepciója és Ifjúsági Cselekvési Terv (2008-2009) Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 81/2007. (VI. 21.) határozatával elfogadta. A koncepció

Részletesebben

POLGÁRŐR ALAPISMERETEK

POLGÁRŐR ALAPISMERETEK POLGÁRŐR ALAPISMERETEK Tansegédlet a polgárőr egyesületek tagjainak alapismereti képzéséhez Az Országos Polgárőr Szövetség módosított kiadványa 2009. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 5 I. A POLGÁRŐRSÉG KIALAKULÁSA

Részletesebben

TARTALOM. Bevezető 1. ALAPELVEK 1.1. A közbiztonság fogalma, tartalma 1.2. A bűnmegelőzés fogalom- és eszközrendszere

TARTALOM. Bevezető 1. ALAPELVEK 1.1. A közbiztonság fogalma, tartalma 1.2. A bűnmegelőzés fogalom- és eszközrendszere ÓBUDA BÉKÁSMEGYER KÖZBIZTONSÁGI ÉS BŰNMEGELŐZÉSI KONCEPCIÓ TARTALOM Bevezető 1. ALAPELVEK 1.1. A közbiztonság fogalma, tartalma 1.2. A bűnmegelőzés fogalom- és eszközrendszere 2. HELYZETÉRTÉKELÉS 2.1.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő - testületének 2012. április 25.-i ülésére. Tisztelt Képviselő - testület!

ELŐTERJESZTÉS Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő - testületének 2012. április 25.-i ülésére. Tisztelt Képviselő - testület! ELŐTERJESZTÉS Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő - testületének 2012. április 25.-i ülésére Tárgy: A közrend, közbiztonság helyzete Szentgotthárdon Tisztelt Képviselő - testület! Szentgotthárd

Részletesebben

A svájci Weisser Ring és a magyar Fehér Gyűrű Egyesület szakmai konferenciája

A svájci Weisser Ring és a magyar Fehér Gyűrű Egyesület szakmai konferenciája A svájci Weisser Ring és a magyar Fehér Gyűrű Egyesület szakmai konferenciája Balatonfüred, 2012. október 25 26. Budapest, 2012. november Szerkesztette: Dr. Baranyó György A konferencia előadói: Dr. Balázs

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-80 /2015. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! J A V A S L A T A 2014. évi

Részletesebben