A kiküldött tanítványok szolgálata. Ima Magyarországért

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A kiküldött tanítványok szolgálata. Ima Magyarországért"

Átírás

1 evangélikus hetilap 73. évfolyam, 13. szám március 30. Húsvét ünnepe után 1. vasárnap (Quasi modo geniti) Ára: 199 Ft Elámulok, hogy a mai merkantilista világban mi mindent lehet a»vallás«címszó alá begyömöszölni! Kérdésemre készségesen világosít fel a csinos eladónõ: ezek hozzák a legtöbb pénzt! f Ne nyúlj mellé! 5. oldal abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy a legtöbbször a magam kedvére választott témán dolgozhatom. Luther, valamint édesapja és édesanyja megformálása is»magántermészetû kihívást«jelent. f Találkozás Benedek György szobrászmûvésszel 6. oldal A fáma szerint az egyik elöljáró, aki tudatában volt a szõnyegek értékének, így zárta le a vitát:»kedves testvérek, a szõnyegek az elmúlt évszázadok alatt annyi prédikációt hallottak, hogy mind evangélikusok lettek.«f A Barcaság fõvárosában 10. oldal Teológusok passiókörútja f 3. oldal Szita István kiállítása az evangélikus múzeumban f 5. oldal Ha nem akar idõ elõtt meghalni f 6. oldal Jókedvû adakozás f 7. oldal A lámpagyújtogató f 8. oldal Bizonyságtevõk f 9. oldal A magyar kulturális és szellemi hagyományt megjelenítõ együttléten közösen kérték Isten áldását hazánk sorsának jobbra fordulásáért a gyõri Péterfy Sándor Evangélikus Oktatási Központ tizedik osztályos tanulói, a gyülekezet lelkészei és az iskola tanárai múlt szerdán a gyõri evangélikus Öregtemplomban. Hallgatóné Hajnal Judit, az oktatási intézmény igazgatója megnyitójában hangsúlyozta, hogy az ember életét, magatartását nagyban meghatározza az a kulturális közeg, amelybe beleszületik. A magyar protestáns iskolák minden korban nagy hangsúlyt fektettek a haza iránti tisztelet, szeretet erõsítésére. Napjainkban különösen fontos hangsúlyozni, hogy van feladatunk ezen a téren. Van okunk együtt fohászkodni hazánkért, nemzetünkért fejtette ki. Az Öregtemplomban összegyûlt szépszámú gyülekezetet köszöntötte dr. Ottófi Rudolf, Gyõr város alpolgármestere is. Csak az tud a hazáért imádkozni, akinek van hazája, aki hazájának érzi a helyet, ahol él. Akinek fontosabb a haza, mint az önös érdek. Aki tesz is hazájáért, és nem hallgat, ha szólni kell. Akiben van erõ visszautasítani a Kossuth-díjat is, ha kell. Akinek van erkölcse hozzá, és aszerint is él. Aki tudással rendelkezik Közvetítõk lehetnek a konfliktusoktól sem mentes szlovák magyar viszonyban a két ország evangélikus egyházai, és ezzel tompíthatják a politikai feszültséget mondta az MTI-nek adott interjújában március 19-én Fabiny Tamás, a Magyarországi Evangélikus Egyház (MEE) Északi Egyházkerületének püspöke. Az egyház külkapcsolataiért felelõs püspök szerint az utóbbi idõszakban sokat javult a szlovák és a magyar evangélikus egyház közötti viszony, mert új, a magyar hívõk iránt toleráns szlovák püspököket választottak. Az új szlovák püspökök beiktatásukra meghívták magyar kollégáikat is, sõt az eperjesi püspök magyarul is megfogalmazta meghívóit; erre a magyarok szlovákul válaszoltak. Ez különösen annak fényében nagy elõrelépés, hogy korábban Szlovákiában a magyarlakta egyházközségekbe magyarul nem vagy csak rosszul tudó papokat küldött a szlovák egyházvezetés, azokat a szlovák lelkipásztorokat pedig, akik megtanultak magyarul, áthelyezték. Ez azért volt nagyon paradox helyzet, mert a protestantizmus egyik alappillére az anyanyelvi liturgia hangsúlyozta Fabiny Tamás. A püspök a szlovák magyar kapcsolatok javulását abban is lemérte, hogy a Tessedik Sámuel-emlékévre elõreláthatólag ellátogatnak a szlovák evangélikus püspökök, valamint a magyarországi szlovák nagykövet is; ezenkívül június közepén Pozsonyban tartják a négyévente megrendezett közép-európai evangélikus találkozót. Pozitívumként értékelte, hogy az Evangélikus Élet címû hetilapban idõrõl Ima Magyarországért ahhoz, hogy imádkozni tudjon a hazáért, magyarul. Ezért kell tanulni, kultúrát szerezni, erkölcsösen élni és építeni a hont, nem bontani hangsúlyozta. Az irodalmi mûsorban írók, költõk, neves történelmi, közéleti és egyházi személyek versei, imái, gondolatai hangzottak el. A programot az iskola tanárai az irodalmi anyagot Dunst Eszter, a zenét pedig Módosné Hatvani Zsófia állították össze. Felcsendültek egyházi és népénekek, továbbá Erkel Ferenc dallamai. A Himnuszt, a székely himnuszt és a Szózatot a gyülekezet együtt énekelte el. Az esemény bevétele is nemes célt szolgált, hiszen az összegyûlt perselypénzt az iskola tizedik osztályos tanulóinak erdélyi utazására fordítják. g Kiss Miklós A Magyarországi Evangélikus Egyház külkapcsolatairól A Magyar Távirati Irodának nyilatkozott dr. Fabiny Tamás püspök idõre megjelennek szlovák nyelvû oldalak, valamint hogy a Magyarországi Evangélikus Egyházon belül szlovák referenst választottak, aki a magyarországi szlovákok lelkigondozásáért felelõs. Ugyanezt a lépést várják a szlovák partnertõl is. Fabiny Tamás hangsúlyozta: az MEE egyre nagyobb gondot fordít arra, hogy élõbbé tegye külföldön élõ magyar testvérközösségeivel való kapcsolatát, ennek érdekében jött létre mintegy másfél éve a határon túli magyar evangélikusokat az anyaországiakkal összefogó Magyar Evangélikus Konferencia. A kolozsvári evangélikus püspökséggel hosszú távon az egyházuniót tûzték ki célul, amelynek elsõ lépcsõfoka a teológusképzésben való együttmûködés mondta el a püspök. A vajdasági magyar evangélikusságról megállapította, hogy a szerb horvát háború nagyban gátolta közösséggé szervezõdésüket, ám a Magyar Evangélikus Konferencia õket is szívesen fogadja soraiba. Megemlítette, hogy a kárpátaljai evangélikusok elvándoroltak, vagy beolvadtak az ottani református gyülekezetekbe; az ungvári evangélikus templom, amelyet ma a baptista gyülekezet használ, korábban sokáig súlyemelõteremként funkcionált. Jelentõs elõrelépés történt az ausztriai magyarok egyházi képviseletében állapította meg Fabiny Tamás. A bécsi magyar nagykövetségen nemrégiben megtartották az osztrák és a magyar evangélikus püspökök találkozóját, amelyen az ausztriai magyarok protestáns és katolikus képviselõi is részt vettek. A külügyekért felelõs evangélikus püspök arról is beszélt, hogy mind több észak- és nyugat-európai, valamint tengerentúli magyar szórványközösséggel is felveszik a kapcsolatot. Az amerikai magyar evangélikusok meghívásának Fabiny Tamás elõreláthatólag októberben tesz eleget, az egyesült államokbeli Clevelandbe pedig, ahol az ottani magyarok esperesi központja van, ösztöndíjas egyetemi teológushallgatókat is küldenek. A nyugat-európai migráns közösségek szemben az amerikaival létszámukat tekintve másodvirágzásukat élik. A rendszerváltozás után itt munkát vállaló evangélikusok akik között egyaránt van például orvos, diák és bébiszitter megfelelõ utánpótlást jelentenek az 1945 után és 1956-ban ide menekült magyarok számára. Amint mondta, a Nyugat-Európában élõ, hitüket gyakorló evangélikusok igénylik az óhazából érkezõ lelkészek szolgálatát és a hitéleti kiadványokat. A püspök arról is beszámolt, hogy nemrég tett látogatásának köszönhetõen a svédországi magyar evangélikus kolónia helyzete nagymértékben javult, ugyanis az uppsalai érsek, Anders Wejryd ígéretet tett arra, hogy figyelembe veszik a magyar egyháznak utalt egyházadót is, így a svéd egyház is teljes jogú tagnak tekinti õket. A Svédországi Magyar Protestáns Közösség közelmúltban megrendezett konferenciáján az MEE arra kérte tagjait, hogy identitásuk megõrzése mellett nyissanak a svéd evangélikus egyház felé fejtette ki Fabiny Tamás. A viszonosság elve alapján a svédeknek ahogy a finneknek is rendszeresen van lehetõségük anyanyelvû evangélikus istentiszteletet látogatni a kelenföldi templomban. FOTÓ: MENYES GYULA A kiküldött tanítványok szolgálata Meghosszabbítva március 31-ig! A nagy érdeklõdésre való tekintettel, a gyülekezetek és intézményeik kérésére a Magyarországi Evangélikus Egyház (MEE) püspöki tanácsa március 31-ig meghosszabbította az Aprókkal az aprókért elnevezésû, a forgalomból kivont egy- és kétforintosok összegyûjtését célzó akcióját közölte az MTI-vel március 10-én Fabiny Tamás, a karitatív tevékenységet lebonyolító Északi Egyházkerület püspöke. Tanuló teológusok, jövõbeli lelkészek serege járta be az országot a böjti hetekben. A hagyományoknak megfelelõen nagyböjt öt vasárnapján a hallgatók nagy többsége különbözõ gyülekezetekbe látogatott el igehirdetési szolgálatot végezni. Idén hatvan magvetõ járta be az ország százharminc gyülekezetét. Ezek az alkalmak a vendégszolgálók és a gyülekezetek számára is fontos tapasztalatok, emlékek. Mindenkinek megerõsítést, lelki felfrissülést jelent megtapasztalni a napjainkban is cselekvõ Isten erejét, kinek saját magán, kinek a szolgálatra készülõ fiatalokban vagy a gyülekezetek közösségében. Amint kicsit alábbhagyott a vizsgaidõszak feszültsége, elkezdõdtek a szuplikációs felkészülések. A rendszeresen csütörtökön zajló felkészítõket a több napig tartó érlelés idõszaka követte, amelyet végül a határidõre megszületett prédikáció koronázott. Az inasok szavait hetente több tíz igehirdetést a mesterszemek átvizsgálták, és egy utolsó, útra indító jó tanáccsal megajándékozva vonatra tették. A második év második félévében minden hallgatónak kötelezõ egy, ezután pedig félévenként két-két gyülekezetbe ellátogatnia. Különbözõ egyházmegyékben, lelkészcsaládoknál, ismerõsöknél vagy még nem ismerõsöknél fordulnak meg. Az elején mindig nagy kihívást jelent az idegen gyülekezet, az idegen környezet a még formálódó igehirdetõknek. Mégis nagyon sok pozitív tapasztalattal, tanulsággal, kellemes ismeretséggel térhetnek viszsza a teológusok. Megérezhetik, hogy õk is az egyházban lüktetõ élet részesei. Nem csak az elõadások és a dolgozatok, nem csak a teológusközösség jelentik számukra a Krisztushoz vezetõ utat. A szolgálat sok helyre, sokféle helyre elvezet. Kipróbálják a tanultakat, megpróbálják, milyen is az valójában, amire készülnek. Megismerve a lelkészeket, életüket, családjukat, belepillanthatnak abba, hogy milyen is lehet pásztorként valamely gyülekezet közösségében élni. A gyülekezeti tagoktól és lelkészektõl kapott visszajelzések, a több száz újra és újra elmondott Erõs vár a mi Istenünk! és a kézszorítások nagy bátorítást jelentenek a feladatuk nagysága elõtt megtorpanó és a készülés nehézségeivel, kérdéseivel szembesülõ hallgatók számára. Mit jelent két vagy három embernek prédikálni? Mit jelent egy nagy- vagy egy kisvárosi gyülekezet? Milyen gondok vannak egy falusi, szórvány- vagy éppen egy nagy, hagyományos gyülekezetben? A böjti hétvégék ezekre a kérdésekre is választ adtak a leendõ lelkészeknek. A gyülekezetekben is különleges alkalom a szuplikáció. Idõs nénik, bácsik csodálkoznak el a követésre, a szolgálatra indult gyermekek bátorságán. Többéves tapasztalatukkal, érett, több ráncot számláló bölcsességükkel, hitükkel veregetik meg a cseperedõ tanítványok vállát. Minden gyülekezet a maga erejével vagy éppen a gyengeségével való küzdelmével, egyéni színével, sajátosságával, Krisztus arcával ajándékozza az Úr küldésében érkezõt. A nagyböjti idõszak kedves és tanulságos emléke az országszerte igét hirdetõ tanítványok jelenléte. Az egyház így formálódik Urunk egységére számos közösségével, ifjaival és vénjeivel, gyerekeivel, családjaival együtt izgalmakon, megérkezéseken, igehirdetéseken és beszélgetéseken keresztül. Nagy az erejük a hallgatókért közösen elmondott imáknak. Hála és köszönet minden készülõ magvetõért mondott szóért és anyagi adományért! Örömet és megerõsítést jelent, hogy Jézus követõinek közössége vár ránk, és támogat is bennünket a felkészülésben. g Kalit Eszter, az Evangélikus Hittudományi Egyetem teológus-lelkész szakos hallgatója (V. évfolyam) Az egyházi vezetõ megjegyezte: a Magyar Nemzeti Bank arról tájékoztatta õket, hogy ennyi három tonna összegyûjtött egy- és kétforintost még egyik szervezet sem váltott be a jegybanknál. Fabiny Tamás kitért arra, hogy gyülekezeteik külön perselybe gyûjtötték az aprópénz-felajánlásokat, amelyekkel a gyermekek között végzett óvodai munkát segítik majd. d MTI

2 2 e március 30. forrás A BIBLIA ÉVE HÚSVÉT ÜNNEPE UTÁN 1. VASÁRNAP (QUASI MODO GENITI) 1Jn 5,4 10a A VASÁRNAP IGÉJE Nehémiás könyve az újrakezdés Ahogyan Ezsdrás könyvével kapcsolatban már megjegyeztük, Nehémiás és Ezsdrás könyve tartalmilag és a bibliai kánonban is szorosan összetartozott, szétválasztásuk viszonylag késõi jelenség a Biblia történetében. Nehémiás története, amelyrõl személyes hangvételû feljegyzéseibõl értesülünk, idõrendileg Ezsdrás könyvének a 6. és 7. része közé esik. A fogságból hazatérõ zsidók Círus perzsa király engedélye alapján lerakták a templom alapjait, és hozzákezdtek az építéshez. A szomszédos népek feljelentései és zaklatásai miatt a munka megakadt. Mindennél fontosabbá vált, hogy valaki megerõsítse a város védmûveit, a falakat. Ezt a feladatot végezte el Nehémiás, aki 445-ben Artahsasztá király engedélyével Jeruzsálem helytartója és a falak újjáépítésének irányítója lett. Ezsdrás pap mûködése, a törvény felolvasása és a lelki megújulás csak Nehémiás fellépését és a védelmi-politikai helyzet megszilárdulását követõen történhetett meg. Sikeres újrakezdés Ezsdrásnak és Nehémiásnak más-más területen ugyan, de ugyanazzal a lehetetlennek látszó feladattal kellett megbirkóznia: az újrakezdéssel. A babiloni fogságban Izráel megsemmisült, úgy politikai, mint vallási közösségként. A semmibõl kellett megteremteni mindkettõt. Nehémiás, aki a perzsa király pohárnokából az új Jeruzsálem kormányzója lett, elképesztõ elszántsággal, gyakori imádságaiból táplálkozó hittel és lelkesedéssel vitte véghez a politikai újrakezdés, a fizikai és történelmi újjáépítés folyamatát. Azt látjuk, hogy a szeretett politikus és sikeres államférfi emlékét még évszázadok múlva is hálás szívvel idézik a zsidó források: Nehémiás volt emléke sokakét felülmúlja, aki ismét felhúzta összedõlt falainkat, kapukat és tolózárakat állított, újjáépítette lakóhelyeinket. (Sirák fia könyve) Nehémiás ( ) könyvtárat alapított, melybe összegyûjtötte a királyokról és a prófétákról szóló könyveket, Dávid könyveit és a fogadalmi ajándékokról szóló királyi leveleket. (Makkabeusok második könyve) Az újrakezdés márciusa Mert bármilyen hitû, rangú, rendû legyen is, az ember kezdettõl fogva hordozza magában az újrakezdés örök vágyát. Bárhol éljünk is, a feltámadás, az újrakezdés a világ minden táján az egyéni és közösségi cselekvés alapját jelenti. Ennek hiányában azoknak kellene igazat adnunk, akik megváltozhatatlannak hiszik az emberi életet, mindenben a rosszat látják, sodródnak, maguk sem tudják, mi történik körülöttük. (Szentesi Zöldi László) d Magyar Bibliatársulat SEMPER REFORMANDA Ha most nem tudsz így hinni, akkor Istenhez kell a hitért imádkoznod, mint már mondtuk. Mert a hit is egyedül Istentõl függ, és az õ hatalmában van, hogy megadja-e. Õ meg is fogja adni késedelem nélkül, olykor nyíltan, olykor rejtetten munkálva ezt benned, miként errõl már a Krisztus szenvedésével kapcsolatban szóltunk. Ha most már arra vágyol, hogy Isten hitet gerjesszen benned, akkor elõször is hagyj fel Krisztus szenvedésének szemlélésével. Az már véghezvitte benned a maga mûvét, amikor rémületbe ejtett. Most már szívének a szenvedésekben megmutatkozó jóságát szemléld, és lásd meg, hogy az õ szíve csordultig van irántad szeretettel. Ez készteti õt arra, hogy lelkiismereted terhét magára vegye, és bûneidet hordozza. d Luther Márton: Hogyan szemléljük Krisztus szenvedését? (Véghelyi Antal fordítása) Maradandó gyõzelem a sötétség felett ahogyan a víz, a vér és a Lélek tanúskodik róla Visszatérõ, szomorú kísérõjelensége a húsvétnak, hogy az ünnep elmúltával a némileg felelõtlenül ajándékba adott húsvéti nyuszik már senkinek sem kellenek: állatkerteknek, menhelyeknek kell befogadniuk a szegény jószágokat, hogy el ne pusztuljanak. Ilyen a világ húsvétja: hamar fényét vesztõ, gyorsan megkopó, könnyen kiüresíthetõ ünnep. Nem úgy a valódi húsvét, amelyrõl a Szentírás ad bizonyságot. Ami húsvét hajnalán történt a Jeruzsálem melletti sírboltban, annak maradandó hatása van mindazok életére, akik követõi a Feltámadottnak. Ahogy János apostol írja: ami Istentõl született, legyõzi a világot. Ez pedig nem más, mint az a hit, amelynek nem emberi felismerésekben vagy szívbéli érzelmekben, hanem Jézus Krisztus húsvéti feltámadásában és persze a mögötte álló golgotai keresztben van az alapja. Nem kell félnünk a világban az újjászületettek hófehér ruhájában járni, mert hitünk legyõzte a világot. A világ gyakorta emlegetett, cinikus szólama így hangzik: mindegy, hogy miben, de valamiben mindenkinek hinnie kell. Húsvét csattanós választ ad erre: nem minden hit gyõzi le a világot, a körülményeket és az ördögöt, egyedül a Krisztus-hit, az a bizodalmas ráhagyatkozás, amely nincs tekintettel másra, csak Jézus húsvéti gyõzelmére, és nem is hisz el más valóságot, csak amely a kereszt és a csodálkozó vagy éppen hitetlen tanítványai elé álló Feltámadott tényébõl fakad. Hogy a húsvéti hit mindent legyõzõ hit, arra három bizonyságtévõnk is van: a víz, a vér és a Lélek, mondja János apostol. A víz: fehérvasárnapon nem is tudunk másra gondolni, mint a keresztvízre. Arra a vízre, amely elsõként a Jordánban folyt, amikor Üdvözítõnk részesült benne hogy betöltsön minden igazságot Keresztelõ János által. Arra a vízre, amely annak idején akár egy hatalmas székesegyházban, akár egy faluszéli kis kápolnában a mi homlokunkra is rácsorgott. Arra a vízre, amely kedves Lutherünk klasszikus és veretes bizonysága szerint nem egyszerûen víz, hanem Isten parancsával elrendelt és az õ igéjével együtt munkálkodó víz. Arra a vízre, amely nem kegyes szokás vagy ünnepélyes jelkép, hanem amelynek révén elsõ ízben találkozunk húsvét ajándékával: Isten bûnöket eltörlõ, mindennél gazdagabb, mindent megújító kegyelmével. Oratio œcumenica b A húsvétot követõ ötven nap telve van ujjongással és örömmel. S ha ez az öröm valamelyest bensõségesebbé válik, és csendesedik is Jubilate, Cantate, Rogate vasárnapjának a sorozatában, negyven nap elteltével mennybemenetel ünnepe alkalmat ad arra, hogy az isteni üdvterv újabb megvalósult csodájáért adjunk hálát. E vasárnap a bevezetõ zsoltár keretversének kezdõszavairól kapta nevét: mint újszülött csecsemõk a hamisítatlan lelki tejet kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre (1Pt 2,2) Fehérvasárnapnak is nevezik húsvét nyolcadát, mert az óegyházi gyakorlat szerint a húsvétkor megkereszteltek ezen a napon vetették le az újjászületést szimbolizáló fehér ruhát. A vasárnap óegyházi evangéliuma Jn 20,19 31: Jézus megjelenik tanítványainak és késõbb a kételkedõ Tamásnak is. Az epistola (1Jn 5,4 10a) a hit gyõzelmérõl szól: Ki az, aki legyõzi a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten Fia? (5. vers) A vér: természetesen nem az emberi szenvedés és erõfeszítés véres verejtéke, hanem a nagypénteki vér, Krisztus vére. A vér a hétköznapokban szenynyez. A húsvéti Bárány vére tisztít, hófehérre mos. A vér bélyeg a gyilkos kezén, a bûn bizonyítéka. A golgotai vér is bizonyítéka mindannyiunk bûnösségének, de ennél erõteljesebb bizonyítéka Isten irgalmának. Mert az a vér a Báránynak, a Megváltónak a vére. Annak idején a kereszten csorgott végig, ma az oltáron áll, kehelyben, mindannyiunk üdvösségére. Fehérvasárnapon vannak, akik elõször ízlelik meg, hogy keresztségük után a másik szentség is bevonja õket Isten irgalmas közösségébe, Krisztus testének minden emberi gondolat felett való titkába. Krisztus vére a mai és a régi konfirmáltakat is megajándékozza bizonyságtételével: gyõzelem a húsvét, nem pillanatnyi, hanem örök diadal a sötétség erõi felett. A Lélek: nem a rejtelmes emberi lélek, hanem Isten Szentlelke, aki ugyan titokzatos és kikutathatatlan, de aki annyit feltétlenül kinyilatkoztat számunkra Isten titkaiból, amennyire szükségünk van. A keresztvíz és Krisztus bûntörlõ Mennyei Atyánk! Hálát adunk, amiért szent Fiadat feltámasztottad a halálból, és általa utat nyitottál az örökkévalóságra. Köszönjük, hogy megújult reménységben élhetjük életünket ezen a földön. Köszönjük gondviselõ jóságod minden ajándékát. Köszönjük legfõképpen az írott és hirdetett ige ajándékát, amelyben életünket formáló erõ rejlik. Imádkozunk az egész teremtett világért. Bûnbánattal valljuk, hogy mindazzal, amit kapunk, sokszor nem élünk jól, felelõsségteljesen. Oly sokszor nem gondolunk a távol élõkre, sem az eljövendõ nemzedékekre. Taníts minket józan mértékletességre és felelõsségre! Imádkozunk azokért, akik nehéz terheket kénytelenek hordozni. Eléd visszük a betegeket, a megkötözötteket és azokat, akik mások gonoszságától vagy a magánytól szenvednek. Imádkozunk nemzetünkért, lelki megújulásunkért. Könyörgünk, ismertesd meg önmagadat minden emberrel! Add, hogy elsõsorban ne másokat, hanem önmagunkat akarjuk legyõzni! Taníts minket alázatra velünk élõ embertársaink iránt! Imádkozunk gyülekezetünkért, egyházunkért és az egész kereszténységért. Szentlelked által add, hogy felismerjük bûneinket, indíts minket bûnbánatra, és adj õszinte vágyakozást a bûnbocsánatra! Adj türelmet, Ezek az igék szorosan kötõdnek Krisztus feltámadásához, de a továbblépésrõl, a következményekrõl is szólnak: a húsvéti esemény a Krisztus-követõk új életének kezdete. A Jézus Krisztus, Üdvözítõnk (EÉ 214) Luther másik húsvéti éneke, mely három tömör versszakban foglalja össze az ünnep lényegét; ezzel a Jézus, Megváltónk sírba szállt (EÉ 215) kiegészítése. Szövegezése nem köti kizárólagosan a feltámadás napjához, alkalmas tehát húsvét hetének lezárására. (Német területen is hagyományosan a Jesus Christus, unser Heiland, der den Tod überwand e vasárnap graduáléneke.) Az ének valószínûleg 1524 húsvétjára készült. A dallamot tekintve érdekes, viszonylag ritka esettel állunk szemben: a különbözõ énekeskönyvekben három dallam többféle variánsa, összesen hat változat található. A mi énekeskönyvünkben szereplõ dallam 1529-ben jelenik meg elõször. E változat hangsora dór, de a helyett az alsó kvinten, e-n zár (hypodór). A g-a-h-a-g-e dallammag sok köztük gregorián eredetû dallamunkkal rokon. Egyes kutatók azt feltételezik, hogy egy késõ középkori leisérõl van szó, amelynek a forrása mostanáig nem került elõ. A leise olyan népének, mely Kyrie eleison Uram, irgalmazz felkiáltással zárul, mint például a múlt héten említett Krisztus feltámadt (igaz ugyan, hogy a magyar fordításban hallelujával zárulnak a versszakok). A liturgikus leise strofikus, rendszerint négysoros, páros rímekkel, mint Luther éneke. Mások szerint nem valószínû, hogy Luther valamilyen mintát követett volna, legyen ez régi német ének vagy latin forrás. Annál inkább megtalálhatók jellegzetes gondolatai Luther majdnem mindegyik húsvéti prédikációjában. Az ének magyarul énekelhetõ feldolgozásai közül S. Scheidt kórusmûvét ajánlom olvasóink figyelmébe (Karénekeskönyv II/126). A szerzõ a dallamsorokat hol homofón akkordokkal, hol imitációs válaszolgatásokkal dolgozza fel; a vére mellett a Szentléleké a harmadik bizonyságtétel, amely táplálja világot legyõzõ hitünket. A Szentléleké, aki ma is ugyanazt teszi, mint az elsõ pünkösd óta mindig: hirdetteti nekünk az evangéliumot, felhasználva a retorikai mûvészetet és a dadogó, zavart szavakat; közösségbe gyûjti a Krisztusban bizakodókat, a kegyelemre rászorultakat, megújít és megerõsít, megvilágosítja értelmünket, és a naponkénti megtérés ajándékával hitet ébreszt bennünk, teljes bizodalmat Krisztus iránt. Olyan gyakran hiszünk emberi bizonyságtételeknek, akkor is, ha utóbb ráfizetünk. Ma Isten ajándékai tanúskodnak: a víz, a vér és a Lélek. Ne pillanatnyi emberi lelkesedéssel, hanem Urunktól kapott hittel figyeljük a bizonyságtételüket, hiszen húsvét ajándéka örök és maradandó. Feltámadott Urunk van, és ha hitünk benne, személyében és mûvében gyökerezik, a világ számunkra semmivé lesz, és csak Isten irgalma marad meg nekünk. g Tubán József Imádkozzunk! Istenünk, hálát adunk gazdag bizonyságtételedért, amellyel megszólítasz és közösségedbe vonsz bennünket. Add, hogy nyitott füllel és szívvel figyeljünk szavadra, és a világ felett gyõztes hittel éljük életünket, egykor pedig elérjük hitünk célját, az örök életet Jézus Krisztus Urunk által. Ámen. hogy embertársainkat akaratod szerint tudjuk elhordozni! Növeld bennünk a szeretet képességét, és add, hogy erõsebb legyen, mint önzésünk, érzékenységünk, kényelmünk! Adj nyitott szívet, és taníts minket engedelmességre, hogy elfogadjuk akaratodat, és szívesen kövessük útmutatásodat! Add, hogy az örökkévalóság világossága ragyogja be életünket, annak fényében láthassuk múltunkat, jelenünket és jövõnket! Add, hogy szent Fiad feltámadása a reménység forrásává váljon számunkra! Könyörgünk erõért és bölcsességért, hogy földi pályafutásunkat akaratod szerint futhassuk meg. Ámen. Jézus Krisztus, Üdvözítõnk ÉNEKKINCSTÁR LAPUNK A VILÁGHÁLÓN A CÍMEN OLVASHATÓ. páros és páratlan lüktetés váltakozása kiemeli a darab örömteli jellegét. A Jézus Krisztus, Üdvözítõnk esetében õszintén meg kell említeni a befogadás esetleges nehézségeit: a többi húsvéti énekhez és a gyülekezeti tagok dallamérzetéhez képest talán nem elég mozgalmas és hatásos a dallama, szokatlanok a fordulatai, ráadásul csak három rövid strófából áll. Luther itt húsvét legmélyebb értelmét, dogmatikai tartalmát fogalmazza meg szinte balladai tömörséggel. A mi erõfeszítésünkre is szükség van ahhoz, hogy mondandója valóban megérkezzék a szívünkbe: olvassuk, énekeljük imádságként Luther költeményét! Jézus Krisztus, mi Megváltónk, / haláltól megmentõnk, / ki feltámadál, / minket megszabadítál, / irgalmazz minékünk. // Ki a te szenvedésiddel / Atyád engeszteléd, / engedelmeddel / nékünk kegyelmet nyerél, / irgalmazz minékünk. // A bûn, ördög, pokol, halál / vannak hatalmadban, / megszabadítod / a benned bízókat, / irgalmazz minékünk. (A Keresztyéni énekek címû énekeskönyvbõl, Lõcse, 1629) g Ecsedi Zsuzsa

3 evangélikus élet március 30. f 3 Teológusok passiókörútja b Immár több évtizedes hagyomány, hogy az Evangélikus Hittudományi Egyetem harmadik évfolyamos hallgatói minden évben körbeutaznak egy egyházmegyét, és bemutatják a saját maguk által készített passiójátékot. Idén tizenegy harmadéves név szerint: Bonnyai Zsuzsanna, Kruchió Zsuzsanna, Molnár Lilla, Varga Diána, Csadó Balázs, Gyõri Gábor Dávid, Keveházi D. Sámuel, Kovács Viktor, László Lajos Gergely, Varga Tamás és Vigh Bence, valamint Orosz Gábor Viktor, az Evangélikus Teológusotthon megbízott lelkésze és Beller Sándor gépkocsivezetõ indult útnak a nagyhéten a Borsod-Hevesi Egyházmegyébe. Evangélizáció Csákváron A Budapest-Deák téri gyülekezet konfirmandusai lelkészeikkel évrõl évre a csákvári pihenõházban töltik a nagyhét egy részét, készülve a húsvétra és az azt követõ konfirmációra. Részben ezt kihasználva kérnek fel a csákváriak rendszeresen Deák téri lelkészeket böjti igehirdetés-sorozatra. Idén Gáncs Péter is mint Deák téri lelkész vállalta el a szolgálatot. A három estén nem kisebb feladatra vállalkozott a Déli Egyházkerület püspöke, mint hogy Pilátus személyén, cselekedetein és szavain keresztül vizsgálja meg a nagyhét történéseit. Mondandójának illusztrálásához különbözõ mûvészeti alkotásokat is segítségül hívott, így a gyülekezet estérõl estére Munkácsy csodálatos festménytrilógiájának egy-egy kivetített képét is tanulmányozhatta. A zenei illusztrációk Lloyd Webber Jézus Krisztus szupersztár címû rockoperájából és Johann Sebastian Bach János-passiójából csendültek fel, az irodalmi szemelvények pedig Pilinszky János és Reményik Sándor költeményei közül kerültek ki. Március 17. és 19. között az estérõl estére növekvõ számú gyülekezet megtapasztalhatta, hogy egy avatott igehirdetõ miként tudja Isten egyik legszebb ajándékán, a mûvészeten keresztül a legfõbb ajándékra irányítani a szívet és az értelmet. Hogyan válhat mintegy a történések részesévé maga a gyülekezet is, hogy azután együtt imádkozhassa a keresztre feszítéskor megszólaló korál szövegét: A szívem rejtett mélyén / Csak neved s kereszted / Ragyog, míg éltem végén üdvöt ad nekem. / Ó, jelenj meg olyképpen, / Hogy vigaszom legyél / A bajban, Uram, nékem, / Mint halált szenvedtél. g M. T. A harmadévesek idén összesen tizenhárom alkalommal adták elõ a passiót, beleértve a hagyományosan virágvasárnap elõtti csütörtökön tartandó elõadást székhelyükön, a zuglói evangélikus templomban. Körútjuk során eljutottak Hatvanba, Egerbe, Abaújszántóra, Fancsalra, Encsre, Miskolcra, Diósgyõrbe és Arnótra. Abaújszántón az elõadás ökumenikus alkalom volt, közösen a helyi református gyülekezettel, Hatvanban pedig jelen volt a bemutatón dr. Fabiny Tamás püspök is, jóllehet nem püspöki minõségében, hanem mint a jelenlegi harmadévesek évfolyamtanára. Néhány alternatív helyszínen is bemutatták passiójukat a teológusok, így FOTÓK: GORÁCZNÉ BLAUBACHER EDIT a rákospalotai leánynevelõ intézetben és az egri nõi börtönben is. Miskolcon pedig egy hatszáz és egy mintegy hétszáz fõs gyülekezetet testesített meg a Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon, illetõleg az Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola diáksága. Idén a passió változatlan bibliai tartalmát a fiatalok zenés formába öntötték. Abból indultak ki, hogy az évfolyam tagjainak többsége aktív muzsikus. A kérdés csupán az volt, hogy milyen zenei stílus engedhetõ meg egy teológuspassióban. Végül a legkülönbözõbb mûfajokat képviselték a passió során felcsendült dalok; közöttük egy Kodályfeldolgozás, egy ifjúsági ének és négy saját szerzemény kapott helyet. Az elõadók számítottak arra, hogy a tágasabb templomokban és termekben nagyobb hangerõre lehet szükség, ezért egyrészt jelentõs hangosító technikát vonultattak fel, másrészt az elõadások elõtt szórólapot osztottak szét a passióban szereplõ dalok szövegeivel. Újszerû ötlettel sikerült áthidalniuk a fiataloknak az évfolyam viszonylag szerény létszámából adódó nehézségeket. Mivel egy-egy teológusnak óhatatlanul több szerepet is el kellett játszania, mindegyik (fõ)szereplõnek volt egy színe: így sohasem az arc számított, hanem az, hogy a szereplõnek milyen színû a ruhája. (Így lett Jézus ruhája például fehér, Pilátusé bíbor, Júdásé fekete stb.) A virágvasárnaptól nagyszombatig tartó körúton teológusaink Miskolcról kiindulva csillagszerûen járták be a Borsod-Hevesi Egyházmegyét. Naponta átlagosan két elõadásuk volt, ami hivatásos mûvészeknek is komoly megterhelést jelentett volna. Ennek ellenére úgy nyilatkoztak, hogy ez a nagyhét az egész évfolyam számára egy életre meghatározó élmény volt. Áldozatos szolgálatuknak köszönhetõen ebben az évben összességében mintegy kétezren láthatták a teológuspassiót, s hallhatták fiatalok ajkáról az evangélium üzenetét. Isten áldja meg azokat a magokat, amelyeket ez alatt a hét alatt vetett el általunk! Adja, hogy felnövekedjenek, és gyümölcsöt teremjenek! g Kovács Viktor III. évfolyamos teológushallgató Szenvedéstörténet bárkásokkal A hagyománynak megfelelõen idén is a Deák téri evangélikus templomban ért véget a Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség (Mevisz) Bárka szakcsoportjának passiókörútja. A nagypéntek esti istentiszteleten Gáncs Péter, a Déli Egyházkerület püspöke Márk evangéliumát idézte. Mint mondta, azzal, hogy Jézus halálakor a templom kárpitja felülrõl az aljáig kettéhasadt (Mk 15,38), nincs többé válaszfal Isten és ember között. Isten közvetlenül megszólíthatóvá vált, és õ is közvetlenül szólít meg bennünket. Jézus Krisztus által közvetlen utunk van az Atyához. A Mevisz 2003 óta rendezi meg azt a sajátos passiójátékot, amelyben mozgássérült és ép fiatalok együtt játsszák el Jézus szenvedéstörténetét. Idén a Vasi Egyházmegye néhány gyülekezetébe (Sárvárra, Kemenesmagasiba, Alsóságra, Kõszegre és Bobára) vitték el a darabot, amelynek révén céljaik szerint az evangélium továbbadása mellett a fogyatékkal élõk önkifejezését, önértékelésének javulását is elõsegítik. g V. J. FOTÓ: CSORBA GÁBOR Vén papok, vén papok ÉGTÁJOLÓ Illõ tisztelettel köszöntelek titeket, nyugdíjas lelkészek. Zavarban vagyok. Életkor szerint néhányotok nemhogy apám, de nagyapám lehetne. Kérlek, ne vegyétek ezt a tegezõ formát a tiszteletlenség jelének. Jól emlékszem azokra az elsõ lelkészértekezletekre, amelyeken bizony egyik lábamról a másikra álltam, nem tudván az idõsebb kollégákat megszólítani. Ebben a helyzetben nagy segítséget jelentett, ha valaki természetes hangon tegezést ajánlott. Próbáltam és változatlanul próbálok nem visszaélni ezzel a megtisztelõ lehetõséggel. Azt szeretném csak mondani nektek, hogy nagyon sokra tartom azt a szolgálatot, amelyet végeztetek. Nem udvariaskodni akarok, hanem valóban érdekel az a kor, amelyben igyekeztetek helytállni, és az a mód, ahogyan akkor és ott lelkészek tudtatok lenni. Jó lenne, ha elmondanátok, hogyan is kerültetek a soproni teológiára. Talán egy evangélizáció hatására vagy talán, ahogy mondani szoktuk, ároni család sarjaként. Meséljetek legendás öreg professzoraitokról: Podi bácsiról, Karnerról, Sólyom Jenõrõl, az öreg Prõhlérõl! Ne titkoljátok el azt sem, hogy egy idõben elbizonytalanodtatok a hivatásban, vagy azt, hogy milyen belsõ feszültségek jellemezték a teológus ifjúságot. De szóljatok nekünk Luther-reneszánsz vagy éppen a lelki ébredés jegyében átvitatkozott éjszakákról, a Lövérekben tett nagy sétákról, az egy életen át tartó barátságról is. Merre jártatok a világban ösztöndíjasként vagy, ahogy ti mondjátok, stipendiánsként? Hogyan emlékeztek püspökeitekre? Kapi valóban egyházfejedelem volt? Mit tanultatok Túróczytól? De beszéljetek nekünk Dezséryrõl, Káldyról, sõt Ottlykról is! Szeretném, ha megtisztelnétek bizalmatokkal, és arról is õszintén szólnátok, hogyan éltétek át az államosítást. Amikor egyszer csak a klerikális reakció képviselõi lettetek. Felszólítást kaptatok, hogy a kulákokat zárjátok ki a presbitériumból. Fel kellett olvasni ostoba körleveleket. Iskolázatlan áéhások pökhendi kioktatását kellett végighallgatnotok. Lázadtatok a magatok módján? Éket tudtak-e verni közétek? Mit tettetek, amikor bizonyos szürke ruhás urak bizalmas beszélgetésre hívtak titeket egy füstös presszóba? Féltetek? Mertetek errõl egymás között beszélni? Vagy legalább otthon, házastársatoknak? Apropó, milyen családi élete volt régen egy lelkésznek? Az elvárások közepette hogyan maradhatott természetes és hiteles a nagytiszteletû asszony? Gyakorló apaként kérdezem: ti is pelenkáztatok? Miként rohantatok lázas kicsinyetekkel orvoshoz éjnek évadján? Mit tettetek, amikor kamasz gyermeketek dacosságát észleltétek? És ti, kedves lelkésznõk, hogyan ismerkedtetek meg késõbbi férjetekkel? Hogyan tudtatok két szoptatás között egy temetést elvégezni? Vagy miként tudtatok egyedül megállni a szolgálatban? Képesek voltatok mindig újat mondani? Vagy volt-e olyan, hogy a kiégés jeleit éreztétek magatokon? Kihez fordultatok ilyenkor, hogyan tudtatok megújulni? Hogyan éltétek át kollégák vagy akár önmagatok családi vagy hitbeli és hivatással összefüggõ válságát? És igen, az is érdekel, miként készültetek az öregségre. Hogyan tudtátok elfogadni, hogy egyszer csak át kellett adni helyeteket másnak? Némelyek fanyarul nyögdíjról beszéltek, van, aki keserûen azt mondja, hogy õt bizony rugalmazták Hol és hogyan találtátok meg a helyeteket? Igaz, hogy sokan vasárnapról vasárnapra készültök akkor is, ha már nem álltok szószékre? Vagy hogy némelyek közületek, immár vakon, rendszeresen magnetofonra mondják gondolataikat? Hogyan dolgozzátok fel a szeretett társ elvesztését? Igaz, hogy sokan õsz fejjel tanultatok meg számítógépen dolgozni? Meg hogy a kilencvenhez közeledve is vígan vezettek még autót? Verset írtok, méhészkedtek, unokáztok Talán joggal mondjátok József Attilával: Nem vagyunk mi vén papok. Ám érdekes a magyar nyelv tudom, ti is szeretitek!, tûnõdjünk el most közösen ezen a három szón: idõs, öreg, vén Ebben a sorrendben mintha egyre udvariatlanabbá válnánk. Finomkodva idõsnek mondunk valakit, semlegesen öregnek és sértõ módon vénnek. Valójában ki az idõs? Aki fölött elszálltak az évek. Ti aztán tudjátok, hogy a múló idõ görög szava a kronosz. A mitológia kíméletlenül jeleníti meg az elmúlást: Kronosz isten felfalja saját gyermekeit. Aki idõsnek tekinti magát, az állandóan a múló évekre gondol. Visszasírja ifjúságát. A tükörben kétségbeesve nézi ráncait és májfoltjait. Amíg lehet, tagadni próbálja korát, de szíve mélyén tudja, hogy mindez reménytelen. Ezért szüntelen megbántva érzi magát, összevont szemöldökkel szemléli a világot és az egyházat. Nem tudja elfogadni, hogy a fiatal lelkészek másként beszélnek, másként öltözködnek, másként prédikálnak. Õ mindig görbe szemmel néz utódjára, amiért az változtatott bizonyos szokásokon. Így aztán örökké keserû és sértõdött. Az öreg szó ennél sokkal melegebb jelentésû. Régen nem számított sértésnek, ha a nagymamát öreganyának nevezték. Még a mesébõl is tudjuk: Szerencséd, hogy öreganyádnak szólítottál Milyen szépen is mondják a gyõriek, hogy Öregtemplom. Az öreg ember már nem akarja tagadni a korát. Az öreg lelkész sem. A fának méltóságot adnak a szaporodó évgyûrûk. És ki hallott már olyat, hogy idõs fa? Inkább öreg vagy még inkább vén diófáról beszélünk. Igen, a három közül a vén a legtartalmasabb kifejezés. Nem véletlenül ír a Biblia a gyülekezet véneirõl vagy vének tanácsáról. A véneknek élettapasztalatuk van, és át akarják adni a következõ nemzedékeknek. A fiatalok pedig rá vannak utalva a vének meglátásaira és tanácsaira. Az egyházban és a gyülekezetekben is! Az ember, így a lelkész is, a biológia törvényszerûségei folytán lesz idõs. Öreggé a másikkal való kapcsolatban, a kölcsönös egymásrautaltságban válik. A vénséget pedig az Isten adja. Nektek is. Az õ ajándéka az élet, de még inkább az, hogy az éveket tartalommal tölthetitek meg. Ezért mondhatjátok a zsoltárossal együtt: Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk! (Zsolt 90,12) Ilyen vénséget, áldott vénséget kívánok nektek, drága lelkész testvérek. Egy fiatalabb nemzedék nevében köszönöm meg helytállásotokat, hûségeteket. Az Úr áldjon meg és õrizzen meg titeket. Fabiny Tamás püspök Északi Egyházkerület

Iskola a hit és a tudomány szolgálatában Tizenöt évvel ezelõtt indult újra Gyõrött az evangélikus oktatás

Iskola a hit és a tudomány szolgálatában Tizenöt évvel ezelõtt indult újra Gyõrött az evangélikus oktatás evangélikus hetilap 72. évfolyam, 16. szám 2007. április 22. Húsvét ünnepe után 2. vasárnap (Misericordia Domini) Ára: 180 Ft Arról beszélgettek, hogy miként lehetne csökkenteni a felbomló házasságok számát.

Részletesebben

Pálya. Huszonöt éves Dunaharaszti evangélikus temploma. Diakónia a szavak nélküli igehirdetés. Közgyûlés az északi kerületben

Pálya. Huszonöt éves Dunaharaszti evangélikus temploma. Diakónia a szavak nélküli igehirdetés. Közgyûlés az északi kerületben evangélikus hetilap 72. évfolyam, 47. szám 2007. november 25. Az egyházi esztendõ utolsó (örök élet) vasárnapja Ára: 180 Ft izgalmas kihívást jelent egy olyan korabeli angliai Luther-képpel szembesülni,

Részletesebben

BENJAMIN GERRITSZ CUYP: AZ ANGYAL MEGNYITJA KRISZTUS SÍRJÁT (1640 KÖRÜL)

BENJAMIN GERRITSZ CUYP: AZ ANGYAL MEGNYITJA KRISZTUS SÍRJÁT (1640 KÖRÜL) evangélikus hetilap 72. évfolyam, 14. szám 2007. április 8. Húsvét ünnepe Ára: 180 Ft SEMPER REFORMANDA Itt is, másutt is azt hallom, hogy Krisztus minden igéje engem akar vigasztalni. Minden szava, tette

Részletesebben

2006. október 1. az önkormányzati választások napja f Napórabarátok találkozójáról beszámoló a 11. oldalon. Püspöki konferencia egyházunk székházában

2006. október 1. az önkormányzati választások napja f Napórabarátok találkozójáról beszámoló a 11. oldalon. Püspöki konferencia egyházunk székházában evangélikus hetilap 71. évfolyam, 40. szám 2006. október 1. Szentháromság ünnepe után 16. vasárnap Ára: 165 Ft Az már nem kétséges, hogy Magyarországon ma mély morális válság van, és ennek mindenképpen

Részletesebben

Együtt, egységben a Bibliával Ünnepi istentisztelettel vette kezdetét az ökumenikus imahét és a Biblia éve

Együtt, egységben a Bibliával Ünnepi istentisztelettel vette kezdetét az ökumenikus imahét és a Biblia éve evangélikus hetilap 73. évfolyam, 4. szám 2008. január 27. Hatvanad vasárnap Ára: 199 Ft Luthert idézõ, mondhatnánk, veretes»lutheri«érveléssel találkozunk, s [a szerzõ] úgy véli, hogy az egyházra inkább

Részletesebben

Szolgálati közlemény (Olvasóink, elõfizetõink figyelmébe!)

Szolgálati közlemény (Olvasóink, elõfizetõink figyelmébe!) evangélikus hetilap 73. évfolyam, 49. szám 2008. december 7. Advent 2. vasárnapja Ára: 199 Ft máig minden vasár- és ünnepnapon istentiszteletet tartanak a település mindkét templomában. f Évfordulós megemlékezések

Részletesebben

f Érted is, amit olvasol? 8. oldal Szemzõ Sebestyén kovácsoltvasból készült alkotása a mohácsi evangélikus templom szószékén

f Érted is, amit olvasol? 8. oldal Szemzõ Sebestyén kovácsoltvasból készült alkotása a mohácsi evangélikus templom szószékén evangélikus hetilap 72. évfolyam, 2. szám 2007. január 14. Vízkereszt után 2. vasárnap Ára: 180 Ft Az Evangéliumi Aliansz ezekben a napokban, a január elsõ vasárnapját követõ héten tartja éves imahetét

Részletesebben

Karikatúraháború. Templomszentelés Erdõkertesen. Háromszázharminc éve szabadultak a gályarab prédikátorok. Televíziós kamerák rögzítette Tamás-mise

Karikatúraháború. Templomszentelés Erdõkertesen. Háromszázharminc éve szabadultak a gályarab prédikátorok. Televíziós kamerák rögzítette Tamás-mise evangélikus hetilap 71. évfolyam, 7. szám 2006. február 12. Hetvened vasárnap Ára: 165 Ft A mai vasárnapon hordozzuk különösen is imádságunkban a világkereszténység közös bizonyságtételét, azon belül a

Részletesebben

f Szépirodalmi összeállítás 6 7. oldal Felszentelték az új békéscsabai oltárképet Szeverényi Mihály: Elvégeztetett

f Szépirodalmi összeállítás 6 7. oldal Felszentelték az új békéscsabai oltárképet Szeverényi Mihály: Elvégeztetett evangélikus hetilap 71. évfolyam, 25. szám 2006. június 18. Szentháromság ünnepe után 1. vasárnap Ára: 165 Ft Az eklézsia humorgyûjteményét gazdagította volna, hogyha a nyomtatott szöveg szerint hangzik

Részletesebben

az a tapasztalat van, hogy Jézus megnyugvást

az a tapasztalat van, hogy Jézus megnyugvást evangélikus hetilap 71. évfolyam, 34 35. szám 2005. augusztus 20 27. Szentháromság ünnepe után 10 11. vasárnap Ára: 330 Ft Az ünnep kettõs karaktere nemzeti és vallási olyan dilemmákat is felvet, amelyekkel

Részletesebben

Beszélõ képek és prédikáló zene böjtben

Beszélõ képek és prédikáló zene böjtben országos evangélikus hetilap 70. évfolyam, 7. szám 2005. február 13. Böjt 1. vasárnapja (Invocavit) Ára: 164 Ft a Mindentudás Egyetemén a vallási tematikájú elõadásokkal egy üzenetet fogalmaztunk meg arról,

Részletesebben

Segélykiáltás elhagyottakért

Segélykiáltás elhagyottakért evangélikus hetilap 73. évfolyam, 23. szám 2008. június 8. Szentháromság ünnepe után 3. vasárnap Ára: 199 Ft És ugyanúgy csodálkozunk azokon, és csodabogárnak tartjuk azokat, akik a mi életvitelünkké is

Részletesebben

Sárospataki Református Lapok

Sárospataki Református Lapok Sárospataki Református Lapok LXIV. évf. 2. szám 2011. június A tiszáninneni reformátusok lapja A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben

Részletesebben

A család a szeretet mestermûve

A család a szeretet mestermûve országos evangélikus hetilap 70. évfolyam, 17. szám 2005. április 24. Húsvét ünnepe után 4. vasárnap (Cantate) Ára: 164 Ft etikai-filozófiai kérdés: van-e joga az embernek ahhoz, hogy maga válassza meg

Részletesebben

Sárospataki Református Lapok

Sárospataki Református Lapok Sárospataki Református SRL Lapok A Tiszáninneni Református Egyházkerület Lapja LVII. évf. 1. szám 2004. április A tartalomból: Egyházmegyéink, gyülekezeteink, intézményeink életéből Misszió - kántorképző

Részletesebben

f Jubileumi tanév új módszertannal 7. oldal

f Jubileumi tanév új módszertannal 7. oldal evangélikus hetilap 72. évfolyam, 28. szám 2007. július 15. Szentháromság ünnepe után 6. vasárnap Ára: 180 Ft És ami még ennél is fontosabb: a megbocsátásra elsõsorban nem annak van szüksége, aki a vétket

Részletesebben

Én nem feledkezem meg rólad

Én nem feledkezem meg rólad MAGYARORSZÁGI ORVOSOK KERESZTÉNY TÁRSASÁGA XXV. évfolyam 4. szám 2014. december TARTALOM Én nem feledkezem meg rólad Van még egy korosztály, melynek tagjai az I. világháborúról is őriznek emléket. Az ezt

Részletesebben

AZ ELHENGERĺTETT KŐ LÁTNI SZERETNÉNK JÉZUST... MINDEN OLVASÓNKNAK KEGYELEMMEL TELJES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK MÜNCHEN

AZ ELHENGERĺTETT KŐ LÁTNI SZERETNÉNK JÉZUST... MINDEN OLVASÓNKNAK KEGYELEMMEL TELJES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK MÜNCHEN POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXVI. évf. 4. szám (36. Jg. Nr. 4) Az európai magyar katolikusok lapja 2004. április LÁTNI SZERETNÉNK JÉZUST... II. János Pál pápa üzenete a virágvasárnap esedékes a XIX.

Részletesebben

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2014. I. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Négy szó a Kertből Patti Gallagher Mansfield Jézus a kiáltása úgy tör elő ezen a helyen, mint egy profetikus szó a Karizmatikus

Részletesebben

A Magyarországi Református Egyház éves jelentése2012. Krisztusért követségben - Úton a Hitvallás. felé

A Magyarországi Református Egyház éves jelentése2012. Krisztusért követségben - Úton a Hitvallás. felé A Magyarországi Református Egyház éves jelentése2012 Krisztusért követségben - Úton a Hitvallás felé A Magyarországi Református Egyház, 2012 1 A Zsinat Elnökségének köszöntője Bölcskei Gusztáv köszöntője

Részletesebben

ÖRÖMMONDÓ. A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 1. szám

ÖRÖMMONDÓ. A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 1. szám ÖRÖMMONDÓ A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 1. szám Én, az ÚR, vagyok a ti szentetek, Izráel teremtője, a ti királyotok. én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, majd megtudjátok! (Ézs. 43:15.19)

Részletesebben

A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXIII. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921

A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXIII. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921 Szeretet 2012. MÁJUS 5. sz. A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXIII. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921 Ha a világban nem lenne Szentlélek és másik Pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké:

Részletesebben

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2014. III. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Egy Lélek, sok kegyelem A Lelkes Napok után mindig az a kérdés van bennünk, vajon Isten adhat-e ennél többet és jobbat jövőre.

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Hálaadás a mi erőnk! békével töltötte be szívemet és gondolatomat,

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Hálaadás a mi erőnk! békével töltötte be szívemet és gondolatomat, www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2011. szeptember XVII. évfolyam 4. szám Hálaadás a mi erőnk! Ez az a nap, amelyet az Úr elrendelt, vigadozzunk és örüljünk ezen! (Zsolt 118:

Részletesebben

A FELTÁMADÁS FÉNYÉBEN

A FELTÁMADÁS FÉNYÉBEN POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XLIII. évf. 4. szám (43. Jg. Nr. 4) Az európai magyar katolikusok lapja 2011. április A HIT ÉS A REMÉNY MEGNYITJA LÁTÁSUNKAT A Szentatya nagyböjti üzenetébõl Ahhoz, hogy komolyan

Részletesebben

NAGYSZERŰ CSODAJELEKET MŰVEL

NAGYSZERŰ CSODAJELEKET MŰVEL POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXIX. évf. 5. szám (39. Jg. Nr. 5) Az európai magyar katolikusok lapja 2007. május A SZERETET SZENTSÉGE XVI. Benedek pápa szinódus utáni buzdítása A szeretet szentségében,

Részletesebben

LeLkiségi mozgalmak a magyar katolikus egyházban 2006

LeLkiségi mozgalmak a magyar katolikus egyházban 2006 Lelkiségi mozgalmak A Magyar Katolikus Egyházban 2006 LELKISÉGI MOZGALMAK A MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZBAN 2006 Országos Lelkipásztori Intézet Budapest, 2006 Szerkesztõ Horánszky Anna A szerkesztésben közremûködött

Részletesebben

SZENT BENEDEK, A BÉKE HÍRNÖKE EGÉSZ EURÓPA SZÁMÁRA!

SZENT BENEDEK, A BÉKE HÍRNÖKE EGÉSZ EURÓPA SZÁMÁRA! A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA VI. évfolyam 2. szám 2004. nyár SZENT BENEDEK, A BÉKE HÍRNÖKE EGÉSZ EURÓPA SZÁMÁRA! Sokat hallunk mostanában hazánk, a Magyar Köztársaság csatlakozásáról az

Részletesebben

A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXIII. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921. Erõteljes keresztyén üzenet szólt Budapesten

A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXIII. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921. Erõteljes keresztyén üzenet szólt Budapesten Szeretet 2012. JÚLIUS 7. sz. A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXIII. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921 Erõteljes keresztyén üzenet szólt Budapesten Franklin Graham, a világhírû evangélistának, Billy

Részletesebben

www.fasor.hu A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2012. május Újfolyam 50. szám Fotó: Devich Márton

www.fasor.hu A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2012. május Újfolyam 50. szám Fotó: Devich Márton www.fasor.hu Újfolyam 50. szám A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2012. május Fotó: Devich Márton MAGVETÉS A RÁNK BÍZOTT KINCS A rád bízott drága kincset ôrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek

Részletesebben