V. A Kormány tagjainak rendeletei

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "V. A Kormány tagjainak rendeletei"

Átírás

1 1576 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 21. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erőforrások minisztere 10/2015. (II. 23.) EMMI rendelete egyes gyógyszerészeti és orvostechnikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról Az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény 247. (5) bekezdés c) pont ca) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben, a 2. alcím és a 2 8. melléklet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény 83. (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben, a 3. alcím, valamint a 9. és 10. melléklet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény 83. (6) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el: 1. A népjóléti ágazatba tartozó egyes államigazgatási eljárásokért és igazgatási jellegű szolgáltatásokért fizetendő díjakról szóló 50/1996. (XII. 27.) NM rendelet módosítása 1. A népjóléti ágazatba tartozó egyes államigazgatási eljárásokért és igazgatási jellegű szolgáltatásokért fizetendő díjakról szóló 50/1996. (XII. 27.) NM rendelet 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 2. A törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosítása 2. (1) A törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: R1.) 20. (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: [Az (1) bekezdés szerinti kérelemhez másolatban csatolni kell:] a) az adott gyógyszer forgalomba hozatali engedélyét, tápszer esetében az OGYÉI igazolását a tápszer bejelentéséről, (2) Az R (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: [Az (1) bekezdés szerinti kérelemhez másolatban csatolni kell:] c) a cégjegyzésre jogosult képviselő aláírási címpéldányát az (5) bekezdésben foglaltak kivételével, (3) Az R (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (4) Ha az ügyfél a (3) bekezdés a) pontja szerinti dokumentumot nem csatolja, az OEP a kérelem elbírálása érdekében adatszolgáltatás iránti kérelemmel fordul az adatokról nyilvántartást vezető hatósághoz. (4) Az R a a következő (5) bekezdéssel egészül ki: (5) Ha az ügyfél cégjegyzékben nyilvántartott cég, akkor a cégkivonatát, és ha a cég a képviselőjének a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját a cégbírósághoz benyújtotta és ezt a tényt a cégjegyzék tartalmazza, az OEP az iratot elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg.

2 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 21. szám Az R (1) bekezdés a) pontja a következő ae) alponttal egészül ki: (Egyszerűsített eljárásrend alkalmazandó, amikor a kérelem már támogatott hatóanyagot tartalmazó gyógyszerrel egyenértékű készítmény:) ae) új csomagolására, (érkezett.) 4. Az R a a következő (14) bekezdéssel egészül ki: (14) A 2. számú melléklet EÜ pontja alapján április 1-jét megelőzően felírt, dienogest hatóanyagú gyógyszerek vényei kiemelt, indikációhoz kötött támogatással érvényességi idejükig válthatóak ki és számolhatóak el. 5. (1) Az R1. 1. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul. (2) Az R1. 1. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul. (3) Az R1. 2. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul. (4) Az R1. 3. számú melléklete az 5. melléklet szerint módosul. (5) Az R1. 3. számú melléklete a 6. melléklet szerint módosul. (6) Az R1. 4. számú melléklete a 7. melléklet szerint módosul. (7) Az R1. 7/a. számú melléklete helyébe a 8. melléklet lép. 6. Az R1. a) 2. f) pontjában az a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (a továbbiakban: GYEMSZI) szövegrész helyébe az az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (a továbbiakban: OGYÉI) szöveg, b) 2. o) és r) pontjában, 5/C. (3) bekezdésében és (5) bekezdés c) pontjában, 19. (2) bekezdésében, 19/A. -ában az a GYEMSZI szövegrész helyébe az az OGYÉI szöveg, c) 5/D. (2) bekezdésében az A GYEMSZI szövegrész helyébe az Az OGYÉI szöveg, d) 20. (1) bekezdés c) és d) pontjában az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézetnél szövegrész helyébe az OGYÉI-nél szöveg, e) 5. számú melléklet 1.1. pontjában a (GYEMSZI) szövegrész helyébe az (OGYÉI) szöveg, f) 7/b. számú mellékletében az OÉTI-hez szövegrész helyébe az OGYÉI-hez szöveg lép. 7. Hatályát veszti az R (3) bekezdés b) pontja. 3. A finanszírozási eljárásrendekről szóló 31/2010. (V. 13.) EüM rendelet módosítása 8. (1) A finanszírozási eljárásrendekről szóló 31/2010. (V. 13.) EüM rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. (2) Az R melléklete helyébe a 10. melléklet lép. 4. Záró rendelkezések 9. (1) Ez a rendelet a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel március 1-jén lép hatályba. (2) Az 1. és az 1. melléklet az e rendelet kihirdetését követő 31. napon lép hatályba. (3) A 4., az 5. (2) és (5) bekezdése, valamint a 3. és a 6. melléklet április 1-jén lép hatályba. Balog Zoltán s. k., emberi erőforrások minisztere

3 1578 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 21. szám 1. melléklet a 10/2015. (II. 23.) EMMI rendelethez A népjóléti ágazatba tartozó egyes államigazgatási eljárásokért és igazgatási jellegű szolgáltatásokért fizetendő díjakról szóló 50/1996. (XII. 27.) NM rendelet 1. számú mellékletében foglalt táblázat II. pont II.7. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: (II. Az orvostechnikai eszközök nyilvántartásba vételével és megfelelőségértékelési eljárásaival, azokkal kapcsolatos szakvélemények kialakításával kapcsolatos igazgatási szolgáltatások) II.7. Igazolás kiállítása hazai gyártású orvostechnikai eszköz EU-n kívül történő forgalmazásához angol nyelven, nyilvántartásba vételi igazolásonként vagy megfelelőségi tanúsítványonként, az igazolásban maximum 60 termék (maximum 60 sorban) feltüntetésével Ft

4 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 21. szám melléklet a 10/2015. (II. 23.) EMMI rendelethez 1. Az R1. 1. számú mellékletében foglalt táblázat A07AA megjelölésű sora helyébe a következő rendelkezés lép: NORMATÍV TÁMOGATÁSI KATEGÓRIÁK (ATC ATC MEGNEVEZÉS 0% 25% 55% 80% EMELT KI- EMELT ÉR- TÉK NÉL- KÜL ÁTLA- GON ALULI ÁTLA- GOS ÁTLA- GON FELÜLI INDI- KÁCIÓ- HOZ KÖ- TÖTT INDI- KÁCIÓ- HOZ KÖ- TÖTT A07AA antibiotikumok X X X KÜLÖN- KERET) 2. Az R1. 1. számú mellékletében foglalt táblázat a C08DB megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki: NORMATÍV TÁMOGATÁSI KATEGÓRIÁK C08GA (ATC ATC MEGNEVEZÉS 0% 25% 55% 80% EMELT KI- EMELT kalciumcsatornablokkolók és vizelethajtók ÉR- TÉK NÉL- KÜL X ÁTLA- GON ALULI ÁTLA- GOS ÁTLA- GON FELÜLI X INDI- KÁCIÓ- HOZ KÖ- TÖTT INDI- KÁCIÓ- HOZ KÖ- TÖTT KÜLÖN- KERET)

5 1580 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 21. szám 3. Az R1. 1. számú mellékletében foglalt táblázat a C09BB megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki: NORMATÍV TÁMOGATÁSI KATEGÓRIÁK C09BX (ATC ATC MEGNEVEZÉS 0% 25% 55% 80% EMELT KI- EMELT ACE-gátlók, egyéb kombinációk ÉR- TÉK NÉL- KÜL X ÁTLA- GON ALULI ÁTLA- GOS ÁTLA- GON FELÜLI X INDI- KÁCIÓ- HOZ KÖ- TÖTT INDI- KÁCIÓ- HOZ KÖ- TÖTT KÜLÖN- KERET) 4. Az R1. 1. számú mellékletében foglalt táblázat J05AX megjelölésű sora helyébe a következő rendelkezés lép: J05AX NORMATÍV TÁMOGATÁSI KATEGÓRIÁK (ATC ATC MEGNEVEZÉS 0% 25% 55% 80% EMELT KI- EMELT egyéb vírusellenes készítmények ÉR- TÉK NÉL- KÜL ÁTLA- GON ALULI ÁTLA- GOS ÁTLA- GON FELÜLI INDI- KÁCIÓ- HOZ KÖ- TÖTT INDI- KÁCIÓ- HOZ KÖ- TÖTT KÜLÖN- KERET) X X X X

6 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 21. szám Az R1. 1. számú mellékletében foglalt táblázat az L04AC megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki: NORMATÍV TÁMOGATÁSI KATEGÓRIÁK (ATC ATC MEGNEVEZÉS 0% 25% 55% 80% EMELT KI- EMELT ÉR- TÉK NÉL- KÜL ÁTLA- GON ALULI ÁTLA- GOS ÁTLA- GON FELÜLI INDI- KÁCIÓ- HOZ KÖ- TÖTT INDI- KÁCIÓ- HOZ KÖ- TÖTT L04AD calcineurin gátlók X X X KÜLÖN- KERET) 6. Az R1. 1. számú mellékletében foglalt táblázat az R03AK megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki: NORMATÍV TÁMOGATÁSI KATEGÓRIÁK (ATC ATC MEGNEVEZÉS 0% 25% 55% 80% EMELT KI- EMELT R03AL adrenerg szerek kombinációi anticholinerg szerekkel ÉR- TÉK NÉL- KÜL ÁTLA- GON ALULI ÁTLA- GOS ÁTLA- GON FELÜLI INDI- KÁCIÓ- HOZ KÖ- TÖTT X X X INDI- KÁCIÓ- HOZ KÖ- TÖTT KÜLÖN- KERET)

7 1582 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 21. szám 7. Az R1. 1. számú mellékletében foglalt táblázat az R07AA megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki: NORMATÍV TÁMOGATÁSI KATEGÓRIÁK (ATC ATC MEGNEVEZÉS 0% 25% 55% 80% EMELT KI- EMELT R07AX Légzőrendszerre ható egyéb készítmények ÉR- TÉK NÉL- KÜL X ÁTLA- GON ALULI ÁTLA- GOS ÁTLA- GON FELÜLI INDI- KÁCIÓ- HOZ KÖ- TÖTT INDI- KÁCIÓ- HOZ KÖ- TÖTT X KÜLÖN- KERET) 8. Az R1. 1. számú mellékletében foglalt táblázat az S01AD megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki: NORMATÍV TÁMOGATÁSI KATEGÓRIÁK (ATC ATC MEGNEVEZÉS 0% 25% 55% 80% EMELT KI- EMELT ÉR- TÉK NÉL- KÜL ÁTLA- GON ALULI S01AE fluoroquinolonok X X ÁTLA- GOS ÁTLA- GON FELÜLI INDI- KÁCIÓ- HOZ KÖ- TÖTT INDI- KÁCIÓ- HOZ KÖ- TÖTT KÜLÖN- KERET)

8 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 21. szám Az R1. 1. számú mellékletében foglalt táblázat a V04CJ megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki: NORMATÍV TÁMOGATÁSI KATEGÓRIÁK (ATC ATC MEGNEVEZÉS 0% 25% 55% 80% EMELT KI- EMELT ÉR- TÉK NÉL- KÜL ÁTLA- GON ALULI ÁTLA- GOS V06C csecsemőtápszerek X X X ÁTLA- GON FELÜLI INDI- KÁCIÓ- HOZ KÖ- TÖTT INDI- KÁCIÓ- HOZ KÖ- TÖTT KÜLÖN- KERET)

9 1584 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 21. szám 3. melléklet a 10/2015. (II. 23.) EMMI rendelethez Az R1. 1. számú mellékletében foglalt táblázat G03DB megjelölésű sora helyébe a következő rendelkezés lép: NORMATÍV TÁMOGATÁSI KATEGÓRIÁK G03DB (ATC ATC MEGNEVEZÉS 0% 25% 55% 80% EMELT KI- EMELT pregnadien származékok ÉR- TÉK NÉL- KÜL ÁTLA- GON ALULI ÁTLA- GOS ÁTLA- GON FELÜLI INDI- KÁCIÓ- HOZ KÖ- TÖTT X X X INDI- KÁCIÓ- HOZ KÖ- TÖTT KÜLÖN- KERET)

10 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 21. szám melléklet a 10/2015. (II. 23.) EMMI rendelethez 1. Az R1. 2. számú melléklet EÜ100 8/t. pontjában foglalt Kijelölt intézmények: című táblázat a, Magyar Honvédség Honvédkórház sort megelőzően a következő sorral egészül ki: (Város Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet Intézmény neve) 2. Az R1. 2. számú melléklet EÜ100 36/a. pontjában foglalt Kijelölt intézmények: című táblázat a Debrecen, Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, II. sz. Belgyógyászati Klinika, Gyermekklinika sort követően a következő sorral egészül ki: (Város Dunaújváros Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Intézmény neve) 3. Az R1. 2. számú melléklet EÜ100 36/b. pontjában foglalt Kijelölt intézmények: című táblázat a Miskolc, Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókórház sort követően a következő sorral egészül ki: (Város Nyíregyháza Intézmény neve) Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház 4. Az R1. 2. számú melléklet EÜ100 37/a. pontjában foglalt Kijelölt intézmények: című táblázat a, Magyar Honvédség Honvédkórház sort megelőzően a következő sorral egészül ki: (Város Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet Intézmény neve) 5. Az R1. 2. számú melléklet EÜ100 37/b. és EÜ100 37/c. pontjában foglalt Kijelölt intézmények: című táblázat a, Országos Onkológiai Intézet sort megelőzően a következő sorral egészül ki: (Város Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet Intézmény neve) 6. Az R1. 2. számú melléklet EÜ100 37/b. és EÜ100 37/c. pontjában foglalt Kijelölt intézmények: című táblázat a Kaposvár, Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház sort követően a következő sorral egészül ki: (Város Miskolc Intézmény neve) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház

11 1586 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 21. szám 7. Az R1. 2. számú melléklet EÜ100 38/b. pontjában foglalt Kijelölt intézmények: című táblázat helyébe a következő rendelkezés lép: Kijelölt intézmények: Város Debrecen Debrecen Kaposvár Miskolc Nyíregyháza Pécs Pécs Szeged Szeged Tatabánya Intézmény neve Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet Semmelweis Egyetem I. sz. Belgyógyászati Klinika Semmelweis Egyetem II. sz. Belgyógyászati Klinika Semmelweis Egyetem III. sz. Belgyógyászati Klinika Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika Semmelweis Egyetem II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, II. Belgyógyászati Klinika Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Gyermekklinika Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókórház Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, Gyermekgyógyászati Klinika Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ I. sz. Belgyógyászati Klinika Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Belgyógyászati Klinika Haematológiai Osztály Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Gyermekgyógyászati Klinika Szent Borbála Kórház, Belgyógyászat Onko-Hematológia részlege 8. Az R1. 2. számú melléklet EÜ pont TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: része helyébe a következő rendelkezés lép: TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: - Intermedier vagy előrehaladott, barcelónai klasszifikáció szerinti (Barcelona Clinic Cancer Staging Classification - BCLC) B, C stádiumú, szövettanilag igazolt hepatocellularis carcinoma kezelése, jó májfunkció (Child Pugh szerinti A stádiumú) és megfelelő általános állapot (ECOG 0-2) esetén, amennyiben az előzetes lokoregionális terápia nem hoz megfelelő eredményt, vagy a beteg lokoregionális terápiára nem alkalmas, az onkoteam dokumentált döntése alapján, a WHO-kritériumok szerinti progresszióig 9. Az R1. 2. számú melléklet EÜ pontjában foglalt Kijelölt intézmények című táblázat helyébe a következő rendelkezés lép: Kijelölt intézmények: Város Debrecen Intézmény neve Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet Uzsoki Utcai Kórház Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet Országos Onkológiai Intézet Semmelweis Egyetem I. sz. Belgyógyászati Klinika Semmelweis Egyetem II. sz. Belgyógyászati Klinika Magyar Honvédség Honvédkórház Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Onkológiai Tanszék

12 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 21. szám 1587 Győr Kaposvár Kecskemét Miskolc Pécs Szeged Szombathely Veszprém Zalaegerszeg Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Bács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, Onkoterápiás Klinika Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Onkoterápiás Klinika Vas Megyei Markusovszky Kórház Egyetemi Oktatókórház Nonprofit Zrt. Csolnoky Ferenc Kórház Zala Megyei Kórház 10. Az R1. 2. számú melléklet EÜ pontjában foglalt Kijelölt intézmények: című táblázat a, Magyar Honvédség Honvédkórház sort megelőzően a következő sorral egészül ki: (Város Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet Intézmény neve) 11. Az R1. 2. számú melléklet EÜ pontjában foglalt Kijelölt intézmények: című táblázat a, Országos Onkológiai Intézet sort megelőzően a következő sorral egészül ki: (Város Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet Intézmény neve) 12. Az R1. 2. számú melléklet EÜ100 53/a. és 53/b. pontjában foglalt Kijelölt intézmények: című táblázat helyébe a következő rendelkezés lép: Kijelölt intézmények: Város Debrecen Eger Esztergom Győr Kaposvár Kecskemét Intézmény neve Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ Semmelweis Egyetem, Neurológiai Klinika Semmelweis Egyetem Kútvölgyi Klinikai Tömb - Neurológia Szent Imre Kórház Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak Uzsoki Utcai Kórház Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház és Rendelőintézet Országos Klinikai és Idegtudományi Intézet Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Neurológiai Klinika Heves Megyei Markhot Ferenc Oktatókórház Vaszary Kolos Kórház Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Bács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza

13 1588 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 21. szám Kistarcsa Miskolc Nyíregyháza Pécs Szeged Szombathely Veszprém Zalaegerszeg Székesfehérvár Pest Megyei Flór Ferenc Kórház Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, Neurológiai Klinika Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Neurológiai Klinika Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Csolnoky Ferenc Kórház Zala Megyei Kórház Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház 13. Az R1. 2. számú melléklet EÜ pontjában foglalt Kijelölt intézmények című táblázat helyébe a következő rendelkezés lép: Kijelölt intézmények: Város Debrecen Miskolc Nyíregyháza Győr Pécs Szeged Szombathely Tatabánya Intézmény neve Magyar Honvédség Honvédkórház I. Belgyógyászati Osztály Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet Haematológiai és Csontvelőtranszplantációs Osztály, I. Belgyógyászat Semmelweis Egyetem I. sz. Belgyógyászati Klinika Semmelweis Egyetem II. sz. Belgyógyászati Klinika Semmelweis Egyetem III. sz. Belgyógyászati Klinika Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Belgyógyászati Intézet Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókórház Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Petz Aladár Megyei Oktató Kórház II. sz. Belgyógyászat-Haematológiai Osztály Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ I. sz. Belgyógyászati Klinika Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ II. sz. Belgyógyászati Klinika Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Szent Borbála Kórház, Belgyógyászat Onko-Haematológiai részlege 14. Az R1. 2. számú melléklete a következő EÜ ponttal egészül ki: EÜ TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: Rekurreáló vagy súlyos (hasmenés napi 10-szer vagy többször fordul elő, vagy fehérvértest/μl) clostridium difficile fertőzések kezelésére metronidazol és vankomicin kezelés eredménytelensége, illetve rezisztencia esetén, vagy immunszupprimált beteg részére, vagy olyan beteg részére, akinél a fertőzés miatt fel kellene függeszteni az onkológiai vagy hematológiai kezelést. A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK: MUNKAHELY SZAKKÉPESÍTÉS JOGOSULTSÁG Járóbeteg szakrendelés /Fekvőbeteg Infektológia írhat gyógyintézet

14 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 21. szám 1589 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot) A047, D Az R1. 2. számú melléklet EÜ100 8/t. pontjában foglalt Kijelölt intézmények: című táblázatban a Semmelweis Egyetem II. és III. Belgyógyászati Klinika; Onkoterápia szövegrész helyébe a Semmelweis Egyetem I. II. III. sz. Belgyógyászati Klinika szöveg lép. 16. Az R1. 2. számú melléklet EÜ100 37/a. pontjában foglalt Kijelölt intézmények: című táblázatban a Semmelweis Egyetem II. és III. Belgyógyászati Klinika szövegrész helyébe a Semmelweis Egyetem I. II. III. sz. Belgyógyászati Klinika szöveg lép. 17. Az R1. 2. számú melléklet EÜ100 37/b. és 37/c. pontjában foglalt Kijelölt intézmények: című táblázatban a Semmelweis Egyetem Onkoradiológia Tanszék, Urológia Klinika szövegrész helyébe a Semmelweis Egyetem I. sz. Belgyógyászati Klinika, Urológiai Klinika szöveg lép. 18. Az R1. 2. számú melléklet EÜ pontjában foglalt Kijelölt intézmények: című táblázatban a Semmelweis Egyetem I-II. Gyermekklinika, II. Belgyógyászati Klinika, Onkoradiológia Tanszék szövegrész helyébe a Semmelweis Egyetem I. II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika, I. II. sz. Belgyógyászati Klinika szöveg lép.

15 1590 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 21. szám 5. melléklet a 10/2015. (II. 23.) EMMI rendelethez 1. Az R1. 3. számú melléklet EÜ pont A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK: része helyébe a következő rendelkezés lép: A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK: MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG: Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg Aneszteziológia és intenzív terápia gyógyintézet Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg Csecsemő- és gyermekgyógyászat gyógyintézet Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg Fül-orr-gégegyógyászat gyógyintézet Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg Gastroenterológia gyógyintézet Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg Gyermeksebészet gyógyintézet Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg Haematológia gyógyintézet Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg Kardiológia gyógyintézet Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg Klinikai onkológia gyógyintézet Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg Neurológia gyógyintézet Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg Sebészet gyógyintézet Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg Sugártherápia gyógyintézet Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg Tüdőgyógyászat gyógyintézet Háziorvos Megkötés nélkül javaslatra írhat SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 12 hónap 2. Az R1. 3. számú melléklet EÜ pont A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK: része helyébe a következő rendelkezés lép: A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK: MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG: Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet Aneszteziológia és intenzív terápia Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet Arc-, állcsont- és szájsebészet Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet Belgyógyászat Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet Érsebészet Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet Haematológia Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet Idegsebészet

16 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 21. szám 1591 Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet Kardiológia Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet Klinikai onkológia Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet Mellkassebészet Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet Neurológia Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet Ortopédia Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet Ortopédia és traumatológia Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet Sebészet Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet Szívsebészet Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet Szülészet-nőgyógyászat Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet Traumatológia Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet Tüdőgyógyászat Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet Urológia Háziorvos Megkötés nélkül javaslatra írhat SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 12 hónap 3. Az R1. 3. számú melléklet EÜ pont A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK: része helyébe a következő rendelkezés lép: A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK: MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG: Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet Aneszteziológia és intenzív terápia Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet Csecsemő- és gyermekgyógyászat Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet Fül-orr-gégegyógyászat Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet Gastroenterológia Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet Gyermeksebészet Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet Haematológia Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet Klinikai onkológia Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet Kardiológia Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet Neurológia Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet Sebészet Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet Sugártherápia Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet Tüdőgyógyászat Háziorvos Megkötés nélkül javaslatra írhat SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 12 hónap

17 1592 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 21. szám 6. melléklet a 10/2015. (II. 23.) EMMI rendelethez Az R1. 3. számú melléklete a következő EÜ ponttal egészül ki: EÜ TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: - Szövettanilag és/vagy laparoszkóppal igazolt endometriosis A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK: MUNKAHELY SZAKKÉPESÍTÉS JOGOSULTSÁG Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet Szülészet-nőgyógyászat írhat ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot) N809

18 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 21. szám melléklet a 10/2015. (II. 23.) EMMI rendelethez 1. Az R1. 4. számú melléklet 1. pontja a következő s) és t) ponttal egészül ki: (A veleszületett vérzékenység kezelésére:) s) recombináns technológiával előállított 1. generációs VIII. faktor koncentrátum, t) recombináns technológiával előállított 3. generációs B-domain-depletált, teljesen tirozin-szulfatált VIII. faktor koncentrátum, korábban már kezelt, ún. PTP betegek részére. 2. Az R1. 4. számú melléklet 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 2. Krónikus aktív hepatitis C kezelésére (a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási protokoll alapján): a) boceprevir, b) daclatasvir, c) interferon alfa természetes, d) interferon alfa-2a, e) interferon alfa-2b, f) peginterferon alfa-2a, g) peginterferon alfa-2b, h) ribavirin, i) simeprevir, j) sofosbuvir, k) telaprevir.

19 1594 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 21. szám 8. melléklet a 10/2015. (II. 23.) EMMI rendelethez 7/a. számú melléklet a 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelethez Képviselő cég neve, székhelye, levelezési címe:. Képviselő cég adószáma, cégjegyzékszáma:... Ügyintéző neve, elérhetősége:... Munkahelyi telefon (fax, , mobiltel.):... Beadás dátuma: (Országos Egészségbiztosítási Pénztár tölti ki) Kérelem különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszer társadalombiztosítási támogatására 1. Tápszer megnevezése, kiszerelése az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézethez (a továbbiakban: OGYÉI) történt bejelentés szerint: 1.1. Tápszer márkaneve: 1.2. Tápszer kiadhatósága: 2. Tápszerre vonatkozó adatok: 2.1. Tápszer besorolása: 2.2. Tápszer kiszerelési forma: Tápszer hígítása (por tápszerek esetén, 100 ml standard oldat készítéséhez szükséges tápszer mennyisége): ml standard oldat energiatartalma vagy 1 g tápszerpor fehérje egyenértékűsége (PKU tápszerek esetén): 2.3. OGYÉI notifikációs szám (az OGYÉI igazolás a tápszer bejelentéséről és a mellékletek csatolása szükséges): 2.4. A készítmény EAN kódja: 2.5. A tápszer egységnyi mennyiségre számított részletes összetétele: 2.6. A tápszer címkeszövege: 2.7. A gyártó cég megnevezése, címe: 2.8. A tápszer OGYÉI-hez való bejelentésére jogosult (név, ország, cím): 2.9. Az importáló nyilatkozata arról, hogy a termék a származási országban az európai uniós előírásoknak megfelelően van forgalomban: Kért termelői, illetve import beszerzési ár (Ft) (amennyiben az ár nagysága függ a támogatás mértékétől, kérjük azok elkülönített formában történő megjelenítését): Kért támogatási kategória: a) kiemelt indikációhoz kötött támogatás b) emelt indikációhoz kötött támogatás c) átlagon felüli támogatás d) átlagos támogatás e) átlag alatti támogatás f) támogatás érték nélkül: fekvőbeteg/amennyiben a gyártó kéri g) közbeszerzés útján beszerzett tápszerek esetén speciális támogatási technika megjelölésével, vagy a támogatásvolumen támogatási technika megjelölésével

20 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 21. szám A gyártó által forgalmazott készítmény neve, kiszerelése, termelői ára, bruttó fogyasztói ára és támogatása az alábbi országokban: Ország Franciaország Név Kiszerelési egység Forgalomba kerülés éve Jelenlegi termelői ár* Támogatás mértéke % Írország Németország Spanyolország Portugália Olaszország Görögország Lengyelország Csehország Szlovénia Szlovákia Belgium Ausztria Bulgária Ciprus Dánia Egyesült Királyság Észtország Finnország Hollandia Lettország Litvánia Luxemburg Málta Románia Svédország

21 1596 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 21. szám Svájc Norvégia Horvátország Egyéb * Az árakat az adott ország valutájában és forintban is kérjük megadni (forintban a kérelem beadásának hónapját megelőző hat hónap hivatalos napi Magyar Nemzeti Bank deviza középárfolyamán számolt számtani átlagán) Már támogatott tápszercsoportba tartozó termék esetén töltendő ki! Azonos tápszercsoportba tartozó Magyarországon támogatott készítmények megnevezése, bruttó fogyasztói ára, támogatása, napi terápiás költsége (a továbbiakban: NTK)* Név Kiszerelés Bruttó fogyasztói ár Támogatás (%) NTK* * Az NTK helyett csecsemőtápszer esetén l liter; enterális tápszer esetén 1000 kcal; PKU tápszer esetén 100 g fehérje egyenérték tápszerformánként; ritka anyagcsere-betegség esetén azonos betegség kezelésére szolgáló tápszer napi szükségletnek megfelelő fehérje egyenérték fogyasztói áron forintban Kiemelt és emelt indikációhoz kötött támogatás esetén töltendő ki! Diagnózis Indikáció Amennyiben testsúly, illetve életkor függő, kérjük külön feltüntetni Kor Testsúly/ testfelület Kísérő betegség Az alkalmazási előírásban feltüntetett dózis Kezdő Napi átlagos Maximális 3. A tápszer orvosi gyógyító folyamatban betöltött helye 4. Az adott tápszer előnyei 5. Klinikai vizsgálatokra vonatkozó közlemények (A hivatkozott cikkek másolatának csatolása szükséges, a cikket, közleményt leközlő folyóiratra és annak megjelenési dátumára történő utalással)

A krónikus myeloid leukémia kezelésének finanszírozási protokollja (eljárásrend)

A krónikus myeloid leukémia kezelésének finanszírozási protokollja (eljárásrend) A krónikus myeloid leukémia kezelésének finanszírozási protokollja (eljárásrend) Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértői és Szakmai Ellenőrzési Főosztály Budapest, 2013. június 26.

Részletesebben

A krónikus myeloid leukémia kezelésének finanszírozási protokollja

A krónikus myeloid leukémia kezelésének finanszírozási protokollja A krónikus myeloid leukémia kezelésének finanszírozási protokollja (finanszírozási eljárásrend) Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértői és Szakmai Ellenőrzési Főosztály Budapest,

Részletesebben

A krónikus myeloid leukémia kezelésének finanszírozási protokollja (eljárásrend)

A krónikus myeloid leukémia kezelésének finanszírozási protokollja (eljárásrend) A krónikus myeloid leukémia kezelésének finanszírozási protokollja (eljárásrend) Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértői és Szakmai Ellenőrzési Főosztály Budapest, 2013. június 26.

Részletesebben

A krónikus myeloid leukémia kezelésének finanszírozási protokollja

A krónikus myeloid leukémia kezelésének finanszírozási protokollja A krónikus myeloid leukémia kezelésének finanszírozási protokollja Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértői és Szakmai Ellenőrzési Főosztály Budapest, 2009. szeptember 15. 1 1. Azonosítószám:

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 21. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 21. szám MAGYAR KÖZLÖNY 21. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. február 23., hétfő Tartalomjegyzék 10/2015. (II. 23.) EMMI rendelet Egyes gyógyszerészeti és orvostechnikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Részletesebben

10/2015. (II. 23.) EMMI rendelet egyes gyógyszerészeti és orvostechnikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

10/2015. (II. 23.) EMMI rendelet egyes gyógyszerészeti és orvostechnikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 10/2015. (II. 23.) EMMI rendelet egyes gyógyszerészeti és orvostechnikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról hatályos: 2015.03.01-2015.03.01 Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247.

Részletesebben

Hepatitis C vírus okozta krónikus májgyulladás diagnosztikája és terápiájának finanszírozási protokollja

Hepatitis C vírus okozta krónikus májgyulladás diagnosztikája és terápiájának finanszírozási protokollja Hepatitis C vírus okozta krónikus májgyulladás diagnosztikája és terápiájának finanszírozási protokollja Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértői és Szakmai Ellenőrzési Főosztály Budapest,

Részletesebben

33/2014. (IV. 18.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

33/2014. (IV. 18.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 33/2014. (IV. 18.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról hatályos: 2014.04.19-2014.07.02 Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (2)

Részletesebben

A hepatitis C vírus okozta krónikus májgyulladás diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási eljárásrendje

A hepatitis C vírus okozta krónikus májgyulladás diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási eljárásrendje 17. melléklet a 31/2010. (V. 13.) EüM rendelethez 1 A hepatitis C vírus okozta krónikus májgyulladás diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási eljárásrendje 1. Az eljárásrend tárgyát képező betegség,

Részletesebben

a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek

a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek 38/2015. (VIII. 17.) EMMI rendelet a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás

Részletesebben

A krónikus myeloid leukémia kezelésének finanszírozási protokollja

A krónikus myeloid leukémia kezelésének finanszírozási protokollja A krónikus myeloid leukémia kezelésének finanszírozási protokollja Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértıi és Szakmai Ellenırzési Fıosztály Budapest, 2010. február 15. 1 1. Azonosítószám:

Részletesebben

A hepatitis C vírus okozta krónikus májgyulladás diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási eljárásrendje

A hepatitis C vírus okozta krónikus májgyulladás diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási eljárásrendje M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 71. szám 50719 Az emberi erőforrások minisztere 32/2013. (IV. 30.) EMMI rendelete a finanszírozási eljárásrendekről szóló 31/2010. (V. 13.) EüM rendelet módosításáról

Részletesebben

2. Hatályát veszti az R. 25. (11) bekezdése.

2. Hatályát veszti az R. 25. (11) bekezdése. 50714 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 71. szám Az emberi erőforrások minisztere 31/2013. (IV. 30.) EMMI rendelete a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek

Részletesebben

6/a. számú melléklet a 32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelethez 1

6/a. számú melléklet a 32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelethez 1 6/a. számú melléklet a 32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelethez 1 Képviselő cég neve, címe:... Beadás dátuma: (OEP tölti ki) Ügyintéző neve, elérhetősége:... Munkahelyi telefon (fax, e-mail, mobiltel.):...

Részletesebben

Országos Egészségbiztosítási Pénztár. A Hepatitis C vírus okozta krónikus májgyulladás diagnosztikája és terápiájának finanszírozási protokollja

Országos Egészségbiztosítási Pénztár. A Hepatitis C vírus okozta krónikus májgyulladás diagnosztikája és terápiájának finanszírozási protokollja diagnosztikája és terápiájának finanszírozási protokollja 2013.05. 01. Országos Egészségbiztosítási Pénztár Egészség, biztonság! 1. Azonosítószám: a 32/2013. (IV. 30.) EMMI rendelet 1. melléklete 2. Az

Részletesebben

hatályos: 2015.08.19-2015.08.31

hatályos: 2015.08.19-2015.08.31 38/2015. (VIII. 17.) EMMI rendelet a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 117. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 117. szám MAGYAR KÖZLÖNY 117. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. augusztus 17., hétfő Tartalomjegyzék 29/2015. (VIII. 17.) MNB rendelet A Mohácsi Nemzeti Emlékhely rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról 18852

Részletesebben

32/2013. (IV. 30.) EMMI rendelet

32/2013. (IV. 30.) EMMI rendelet 32/2013. (IV. 30.) EMMI rendelet a finanszírozási eljárásrendekrıl szóló 31/2010. (V. 13.) EüM rendelet módosításáról 1 hatályos: 2013.05.01-2013.05.02 A kötelezı egészségbiztosítás ellátásairól szóló

Részletesebben

az engedélyezésről amiatt, hogy a bizottság nem nézte át a kérvényt és nem adta meg az általa megadható +10 pontot. Bizottsági plusz pontot csak

az engedélyezésről amiatt, hogy a bizottság nem nézte át a kérvényt és nem adta meg az általa megadható +10 pontot. Bizottsági plusz pontot csak Várólista Magyarországon a krónikus hepatitis B és hepatitis C kezelése rendszeresen frissülő, a hazai hepatológus kezelőorvosok által összeállított szakmai kezelési protokollok szerint történik, országosan,

Részletesebben

31/2015. (VI. 12.) EMMI rendelet egyes egészségbiztosítási és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1

31/2015. (VI. 12.) EMMI rendelet egyes egészségbiztosítási és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1 31/2015. (VI. 12.) EMMI rendelet egyes egészségbiztosítási és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1 hatályos: 2015.06.13-2015.06.14 Tartalom: Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási

Részletesebben

Hepatitis Regiszter Hunyady Béla Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár PTE KK I.sz. Belgyógyászati Klinika, Pécs

Hepatitis Regiszter Hunyady Béla Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár PTE KK I.sz. Belgyógyászati Klinika, Pécs Hepatitis Regiszter Hunyady Béla Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár PTE KK I.sz. Belgyógyászati Klinika, Pécs Hepatitis Regiszter (HepReg) o A vírushepatitises betegek interferon-alapú kezelésének nyilvántartására,

Részletesebben

Krónikus vírushepatitiszes betegek kezelésének várható lehetőségei Magyarországon 2015-ben

Krónikus vírushepatitiszes betegek kezelésének várható lehetőségei Magyarországon 2015-ben Krónikus vírushepatitiszes betegek kezelésének várható lehetőségei Magyarországon 2015-ben Hunyady Béla Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár Pécsi Tudományegyetem, Pécs Budapest, 2012. október

Részletesebben

Krónikus myeloid leukémia diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja

Krónikus myeloid leukémia diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja Krónikus myeloid leukémia diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja Finanszírozási protokoll - háttéranyag Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértői és Szakmai Ellenőrzési

Részletesebben

A teljesítmény-volumen korlát (keret) hatása az onkológiai ellátás finanszírozására

A teljesítmény-volumen korlát (keret) hatása az onkológiai ellátás finanszírozására Magyar Onkológusok Társasága XXVIII. Kongresszusa Budapest, 2009. november 14. A teljesítmény-volumen korlát (keret) hatása az onkológiai ellátás finanszírozására Dr. Boncz Imre 1,2, Donkáné Verebes Éva

Részletesebben

ÚJ LEHETŐSÉGEK A HEPATITIS C KEZELÉSÉBEN

ÚJ LEHETŐSÉGEK A HEPATITIS C KEZELÉSÉBEN ÚJ LEHETŐSÉGEK A HEPATITIS C KEZELÉSÉBEN Összefoglaló a Magyar Hemofília Egyesület rendezvényéről 2015. május 20. Dr. Kalász László, az egyesület korábbi alelnökének előadása Súlyos A hemofíliások kezelésének

Részletesebben

A hepatitis C vírus okozta krónikus májgyulladás diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási eljárásrendje

A hepatitis C vírus okozta krónikus májgyulladás diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási eljárásrendje M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2017. évi 78. szám 7997 3. Az R2. 15. melléklet 7. pont 7.3. alpontjában foglalt táblázat a következő 15. sorral egészül ki: (1 ATC ATC megnevezése) 15 M05BX04 Denoszumab 7. melléklet

Részletesebben

Hepatitis C vírus okozta krónikus májgyulladás diagnosztikája és terápiájának finanszírozási protokollja

Hepatitis C vírus okozta krónikus májgyulladás diagnosztikája és terápiájának finanszírozási protokollja Hepatitis C vírus okozta krónikus májgyulladás diagnosztikája és terápiájának finanszírozási protokollja Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértıi és Szakmai Ellenırzési Fıosztály Budapest,

Részletesebben

2013/S 071-118058. Előzetes tájékoztató

2013/S 071-118058. Előzetes tájékoztató 11/04/2013 S71 Tagállamok - re irányuló szerződés - Előzetes tájékoztató hirdetmény - Nem alkalmazható I. II.B. III. VI. HU-Budapest: Vérzés elleni szerek 2013/S 071-118058 Előzetes tájékoztató 2004/18/EK

Részletesebben

1. Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról

1. Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 205. szám 84243 10. Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet melléklet a) U325 megjelölésű sorában a civil,

Részletesebben

7/2012. (VI. 29.) EMMI rendelet. egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

7/2012. (VI. 29.) EMMI rendelet. egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 7/2012. (VI. 29.) EMMI rendelet egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról hatályos: 2012.07.01 - A kötelezı egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 78. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 78. szám MAGYAR KÖZLÖNY 78. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2017. május 31., szerda Tartalomjegyzék 9/2017. (V. 31.) EMMI rendelet A törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek

Részletesebben

Mit nyerünk a gyógyulással? Dr.Werling Klára VIMOR Elnöke Semmelweis Egyetem II. sz Belgyógyászati Klinika

Mit nyerünk a gyógyulással? Dr.Werling Klára VIMOR Elnöke Semmelweis Egyetem II. sz Belgyógyászati Klinika Mit nyerünk a gyógyulással? Dr.Werling Klára VIMOR Elnöke Semmelweis Egyetem II. sz Belgyógyászati Klinika 1. Meggyógyítunk egy fertőző betegséget HBV prevalencia 2006 Hepatitis B vírus terjedése - szexuális

Részletesebben

25/2012. (IV. 21.) NEFMI rendelet

25/2012. (IV. 21.) NEFMI rendelet 25/2012. (IV. 21.) NEFMI rendelet a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítı tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás

Részletesebben

település szakmanév progresszivitás intézmény Budapest I. kerület Addiktológia 3 Nyírő Gyula Kórház Budapest I. kerület Allergológia és klinikai

település szakmanév progresszivitás intézmény Budapest I. kerület Addiktológia 3 Nyírő Gyula Kórház Budapest I. kerület Allergológia és klinikai település szakmanév progresszivitás intézmény Budapest I. kerület Addiktológia 3 Nyírő Gyula Kórház Budapest I. kerület Allergológia és klinikai immunológia 2 Betegápoló Irgalmas Rend Budapest I. kerület

Részletesebben

Adalimumab. Finanszírozott indikációk:

Adalimumab. Finanszírozott indikációk: Adalimumab Finanszírozott indikációk: 1. Felnőttkori súlyos luminaris Crohn-betegség (18 éves kor felett és CDAI > 300) kezelésére - a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott

Részletesebben

A C-vírus hepatitis diagnosztikája, antivirális kezelése, kezelés utáni gondozása

A C-vírus hepatitis diagnosztikája, antivirális kezelése, kezelés utáni gondozása A C-vírus hepatitis diagnosztikája, antivirális kezelése, kezelés utáni gondozása Magyar konszenzusajánlás Hunyady Béla dr. 1, 5 Gervain Judit dr. 2 Horváth Gábor dr. 3 Makara Mihály dr. 4 Pár Alajos dr.

Részletesebben

Rituximab. Finanszírozott indikációk:

Rituximab. Finanszírozott indikációk: Rituximab Finanszírozott indikációk: 1. Súlyos rheumatoid arthritis kezelésére, amennyiben előzetes, legalább három hónapig tartó TNF-alfa gátló terápia ellenére a betegség aktivitása megfelelően nem csökken

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 16. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA január 31., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 16. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA január 31., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 16. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 31., csütörtök Tartalomjegyzék 9/2013. (I. 31.) EMMI rendelet Egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1330

Részletesebben

47/2012. (XII. 11.) EMMI rendelet. a rehabilitációs orvosszakértıi névjegyzékrıl

47/2012. (XII. 11.) EMMI rendelet. a rehabilitációs orvosszakértıi névjegyzékrıl 47/2012. (XII. 11.) EMMI rendelet a rehabilitációs orvosszakértıi névjegyzékrıl hatályos: 2012.12.14-2012.12.14 A megváltozott munkaképességő személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló

Részletesebben

7/2014. (I. 29.) EMMI rendelet

7/2014. (I. 29.) EMMI rendelet 7/2014. (I. 29.) EMMI rendelet egyes gyógyszerészeti tárgyú és egyéb, a civil szervezetek támogatásával kapcsolatos rendeletek módosításáról hatályos: 2014.01.30-2014.02.28 A kötelező egészségbiztosítás

Részletesebben

IV. melléklet. Tudományos következtetések

IV. melléklet. Tudományos következtetések IV. melléklet Tudományos következtetések 61 Tudományos következtetések Háttér-információ A ponatinib egy tirozin-kináz inhibitor (TKI), amelyet a natív BCR-ABL, valamint minden mutáns variáns kináz beleértve

Részletesebben

Megye OEP Intézmény megnevezése Támogatási összeg (Ft) kód kód

Megye OEP Intézmény megnevezése Támogatási összeg (Ft) kód kód Tájékoztatás Az egészségügyi szakellátást nyújtó közfinanszírozott szolgáltatók működési támogatásáról szóló 388/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 1. (2) bekezdés szerinti működési támogatásról Megye 01 1052

Részletesebben

7/2014. (I. 29.) EMMI

7/2014. (I. 29.) EMMI M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 11. szám 1695 Az emberi erőforrások minisztere 7/2014. (I. 29.) EMMI rendelete egyes gyógyszerészeti tárgyú és egyéb, a civil szervezetek támogatásával kapcsolatos rendeletek

Részletesebben

Infliximab. Finanszírozott indikációk:

Infliximab. Finanszírozott indikációk: Infliximab Finanszírozott indikációk: 1. Felnőttkori súlyos luminaris Crohn-betegség (18 éves kor felett és CDAI > 300) kezelésére - a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott

Részletesebben

Joghelyek: gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök

Joghelyek: gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök Joghelyek: gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök 2/2008. (I. 8.) EüM rendelet» a gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezően készletben tartandó termékekről 54/2007. (XII. 14.) EüM rendelet» vagy

Részletesebben

angiológia, phlebológia, lymphológia 01 Belgyógyászat endokrinológia, anyagcsere és diabetológia allergológia és klinikai immunológia

angiológia, phlebológia, lymphológia 01 Belgyógyászat endokrinológia, anyagcsere és diabetológia allergológia és klinikai immunológia Általános rész Jelenlegi helyzet 2010. évi CLXXIII tv. 97. (3) alapján 2011. 01. 01-től nyilvántartott bejelentett AKTIV krónikus Megnevezés e Szolgáltató 6 jegyű MÁTRIX Igen/ Szakmacsoport megnevezése

Részletesebben

A kiemelt és emelt indikációhoz kötött támogatási csoportba tartozó betegségcsoportok, indikációs területek megnevezése, valamint a támogatással

A kiemelt és emelt indikációhoz kötött támogatási csoportba tartozó betegségcsoportok, indikációs területek megnevezése, valamint a támogatással A kiemelt és emelt indikációhoz kötött támogatási csoportba tartozó betegségcsoportok, indikációs területek megnevezése, valamint a támogatással történő felírásra jogosultak köre, kijelölt intézmények

Részletesebben

A kiemelt és emelt indikációhoz kötött támogatási csoportba tartozó betegségcsoportok, indikációs területek megnevezése, valamint a támogatással

A kiemelt és emelt indikációhoz kötött támogatási csoportba tartozó betegségcsoportok, indikációs területek megnevezése, valamint a támogatással A kiemelt és emelt indikációhoz kötött támogatási csoportba tartozó betegségcsoportok, indikációs területek megnevezése, valamint a támogatással történő felírásra jogosultak köre, kijelölt intézmények

Részletesebben

3.1.3. Kapcsolattartó neve, elérhetősége, telefon/faxszáma, e mail címe:

3.1.3. Kapcsolattartó neve, elérhetősége, telefon/faxszáma, e mail címe: Kérelem az orvostechnikai eszközökről szóló miniszteri rendelet (R.) szerint forgalmazott eszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásához a 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet 1. számú mellékletében

Részletesebben

A kiemelt és emelt indikációhoz kötött támogatási csoportba tartozó betegségcsoportok, indikációs területek megnevezése, valamint a támogatással

A kiemelt és emelt indikációhoz kötött támogatási csoportba tartozó betegségcsoportok, indikációs területek megnevezése, valamint a támogatással A kiemelt és emelt indikációhoz kötött támogatási csoportba tartozó betegségcsoportok, indikációs területek megnevezése, valamint a támogatással történő felírásra jogosultak köre, kijelölt intézmények

Részletesebben

Klinikai Központ Elnök. A Semmelweis Egyetem K l i n i k a i K ö z p o n t E l n ö k é n e k 1/2017. (I.30.) számú U T A S Í T Á S A

Klinikai Központ Elnök. A Semmelweis Egyetem K l i n i k a i K ö z p o n t E l n ö k é n e k 1/2017. (I.30.) számú U T A S Í T Á S A Ikt.szám:10230/KLINK/2017 egészségügyi szolgáltató jellegére, társadalmi felelősségvállalására, valamint a lakosság egészségi állapota iránt érzett felelősségére tekintettel, orvosszakmai szempontok messze

Részletesebben

Szakmakód Szakma megnevezése Szolgáltató

Szakmakód Szakma megnevezése Szolgáltató 0100 általános belgyógyászat Toldy Ferenc Kórház- Egyszemélyes Nonprofit Közhasznú Kft. 0101 angiológia, phlebológia, lymphológia, Szakorvosi Monor 0102 haematológia Toldy Ferenc Kórház- Egyszemélyes Nonprofit

Részletesebben

Hepatitis C-vírus-fertőzés: diagnosztika, antivirális terápia, kezelés utáni gondozás

Hepatitis C-vírus-fertőzés: diagnosztika, antivirális terápia, kezelés utáni gondozás Hepatitis C-vírus-fertőzés: diagnosztika, antivirális terápia, kezelés utáni gondozás Magyar konszenzusajánlás Hunyady Béla dr. 1, 2 Gerlei Zsuzsanna dr. 3 Gervain Judit dr. 6 Horváth Gábor dr. 7 Lengyel

Részletesebben

Egészségügyi technológiák és szakellátások befogadása

Egészségügyi technológiák és szakellátások befogadása Egészségügyi technológiák és szakellátások befogadása Kasik Dávid Osztályvezető Általános Finanszírozási Főosztály Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesülete, 2014. május 16. Egészségügyi technológiák befogadása

Részletesebben

76/2013. (XII. 10.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1

76/2013. (XII. 10.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1 76/2013. (XII. 10.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1 hatályos: 2013.12.11-2014.01.02 1. Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási

Részletesebben

10/2013. (I. 31.) EMMI rendelet

10/2013. (I. 31.) EMMI rendelet 10/2013. (I. 31.) EMMI rendelet a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítı tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás

Részletesebben

Az egészségügyi miniszter 8013/2007. (EüK. 19.) EüM. tájékoztatója

Az egészségügyi miniszter 8013/2007. (EüK. 19.) EüM. tájékoztatója Az egészségügyi miniszter 8013/2007. (EüK. 19.) EüM tájékoztatója az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseirıl szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet 2. számú mellékletében

Részletesebben

Sebészet-Traumatológia- Traumatológia 1115 Budapest, Tétényi út 12-16. Budapest Szent Imre Kórház Gyermekgyógyászat 1115 Budapest, Tétényi út 12-16.

Sebészet-Traumatológia- Traumatológia 1115 Budapest, Tétényi út 12-16. Budapest Szent Imre Kórház Gyermekgyógyászat 1115 Budapest, Tétényi út 12-16. Baja Bajai Szent Rókus Kórház Gyermekgyógyászat 6500 Baja, Rókus u. 10. Baja Bajai Szent Rókus Kórház Belgyógyászat 6500 Baja, Rókus u. 10. Baja Bajai Szent Rókus Kórház Pszichiátria 6500 Baja, Rókus u.

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár TÁJÉKOZTATÓJA. a Fiatal Szakorvosok Támogatási Programjáról

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár TÁJÉKOZTATÓJA. a Fiatal Szakorvosok Támogatási Programjáról Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár TÁJÉKOZTATÓJA a Fiatal Szakorvosok Támogatási Programjáról Országos Egészségbiztosítási Pénztár egészség, biztonság! 2015. november Tisztelt Intézményvezető! Az

Részletesebben

A kiemelt és emelt indikációhoz kötött támogatási csoportba tartozó betegségcsoportok és indikációs területek megnevezése, valamint a támogatással

A kiemelt és emelt indikációhoz kötött támogatási csoportba tartozó betegségcsoportok és indikációs területek megnevezése, valamint a támogatással A kiemelt és emelt indikációhoz kötött támogatási csoportba tartozó betegségcsoportok és indikációs területek megnevezése, valamint a támogatással történő felírásra jogosultak köre Tartalom EÜ100 7/a....

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Vérzés elleni szerek 2014/S 145-260694. Tájékoztató az eljárás eredményéről. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Vérzés elleni szerek 2014/S 145-260694. Tájékoztató az eljárás eredményéről. Árubeszerzés 1/5 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:260694-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Vérzés elleni szerek 2014/S 145-260694 Tájékoztató az eljárás eredményéről

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter. /2013. ( ) NFM rendelete

A nemzeti fejlesztési miniszter. /2013. ( ) NFM rendelete A nemzeti fejlesztési miniszter /2013. ( ) NFM rendelete az aláírási címpéldány és cégkivonat csatolására vonatkozó egyszerűsítéssel összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról Az 1. alcím tekintetében

Részletesebben

OEP által finanszírozott implantátumok protetikai rehabilitáció céljából történő behelyezésének várólista protokollja MP 031.ST

OEP által finanszírozott implantátumok protetikai rehabilitáció céljából történő behelyezésének várólista protokollja MP 031.ST Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: OEP által finanszírozott implantátumok protetikai rehabilitáció céljából történő behelyezésének várólista protokollja

Részletesebben

Székhelyének teljes címe Szakma megnevezése Szakmakód ÁGYSZÁM

Székhelyének teljes címe Szakma megnevezése Szakmakód ÁGYSZÁM Országos Tiszifőorvosi Hivatal Szolgáltatók Nyilvántartásából származó adatok jegyű Székhelyének teljes címe Szakma Szakmakód ÁGYSZÁM megye Nyugat-dunántúl 008010 Petz Aladár i Oktató Kórház Győr 9000

Részletesebben

A gyógyszerek finanszírozásának évi tapasztalatai és a támogatási rendszer aktualitásai (vaklicit, tételes finanszírozás, biológiai terápiák)

A gyógyszerek finanszírozásának évi tapasztalatai és a támogatási rendszer aktualitásai (vaklicit, tételes finanszírozás, biológiai terápiák) A gyógyszerek finanszírozásának 2014. évi tapasztalatai és a támogatási rendszer aktualitásai (vaklicit, tételes finanszírozás, biológiai terápiák) dr. Bidló Judit Főosztályvezető Támogatott gyógyszerek

Részletesebben

54/2006. (XII. 29.) EüM rendelet a szakellátási kapacitások felosztásának szempontjairól és a szakellátási elérési szabályokról

54/2006. (XII. 29.) EüM rendelet a szakellátási kapacitások felosztásának szempontjairól és a szakellátási elérési szabályokról 54/2006. (XII. 29.) EüM rendelet a szakellátási kapacitások felosztásának szempontjairól és a szakellátási elérési szabályokról Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény

Részletesebben

Érd település ellátási adatai

Érd település ellátási adatai Járó-TEK 2013-02-1 Érd település ellátási adatai (5704) - Belváros-Lipótváros Egészségügyi Szolgálat (2000) - Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház általános kémiai laboratóriumi diagnosztika (5001)

Részletesebben

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok Szünetelés

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok Szünetelés Országos Tiszifőorvosi Hivatal k Nyilvántartásából származó adatok neve Székhelyének teljes címe Szakma a ellátó a ellátó 011200 Bajcsy Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 1106 Budapest, Maglódi út 89-91.

Részletesebben

a 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet 4. számú mellékletében meghatározott adattartalom alapján

a 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet 4. számú mellékletében meghatározott adattartalom alapján Kérelem a gyógyászati segédeszközök forgalmazásának, javításának, kölcsönzésének szakmai követelményeiről szóló miniszteri rendelet szerint kölcsönzött eszközök társadalombiztosítási támogatással történő

Részletesebben

(2014. július 01-től hatályos)

(2014. július 01-től hatályos) A kiemelt és emelt indikációhoz kötött támogatási csoportba tartozó betegségcsoportok, indikációs területek megnevezése, valamint a támogatással történő felírásra jogosultak köre, kijelölt intézmények

Részletesebben

180/2010. (V. 13.) Korm. rendelet

180/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 180/2010. (V. 13.) Korm. rendelet az egészségügyi technológiák egészségbiztosítási finanszírozásba történő befogadásának alapelveiről, feltételrendszeréről és részletes szabályairól, valamint a már befogadott

Részletesebben

hatályos: 2012.01.13-2012.01.14

hatályos: 2012.01.13-2012.01.14 4/2012. (I. 12.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseirıl szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról 1 hatályos: 2012.01.13-2012.01.14

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület település ellátási adatai

Budapest XVIII. kerület település ellátási adatai Járó-TEK 2017-01-16 Budapest XVIII. kerület település ellátási adatai (5704) Belváros-Lipótváros Egészségügyi Szolgálat addiktológia (1801) 1051 Budapest Hercegprímás utca 14-16 Diótörés Alapítvány 1134

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Csecsemő- és gyermek rehabilitációs gyakorlat gyermek rehabilitációs osztályon 2 hét (Terv ) Gyermekneurológiai Osztály Dr. Fogarasi András 2 hét 2 fő 2012.09.15. - 2016.09.15. EEG laboratóriumi gyakorlat

Részletesebben

Szakmakód Szakma megnevezése Szolgáltató. Toldy Ferenc Kórház-Rendelőintézet Egyszemélyes Nonprofit Közhasznú 0100 általános belgyógyászat

Szakmakód Szakma megnevezése Szolgáltató. Toldy Ferenc Kórház-Rendelőintézet Egyszemélyes Nonprofit Közhasznú 0100 általános belgyógyászat 0100 általános belgyógyászat 0101 angiológia, phlebológia, lymphológia, Szakorvosi Monor 0102 haematológia 0103 endokrinológia, anyagcsere és diabetológia 0104 gasztroenterológia 0105 nefrológia 0106 geriátria

Részletesebben

Finanszírozott indikációk:

Finanszírozott indikációk: Bevacizumab Finanszírozott indikációk: 1. Inoperábilis előrehaladott, metasztatikus vagy kiújuló tüdő adenocarcinoma elsővonalbeli kezelése platinaalapú kemoterápiával kombinációban, majd azt követően

Részletesebben

Rosszindulatú daganatok előfordulási gyakorisága Magyarországon a Nemzeti Rákregiszter adatai alapján

Rosszindulatú daganatok előfordulási gyakorisága Magyarországon a Nemzeti Rákregiszter adatai alapján Rosszindulatú daganatok előfordulási gyakorisága Magyarországon a Nemzeti Rákregiszter adatai alapján Lokalizáció daganatok előfordulási gyakorisága Magyarországon 2009-20011. 2009 2010 2011 Férfi Nő Össz

Részletesebben

Általános rész Jelenlegi helyzet 2010. évi CLXXIII tv. 97. (3) alapján 2011. 01. 01-től nyilvántartott szünetelés

Általános rész Jelenlegi helyzet 2010. évi CLXXIII tv. 97. (3) alapján 2011. 01. 01-től nyilvántartott szünetelés Általános rész Jelenlegi helyzet 2010. évi CLXXIII tv. 97. (3) alapján 2011. 01. 01-től nyilvántartott A változás utáni kapacitás bejelentett AKTIV krónikus Szolgáltató 6 jegyű Szakma Szakmakód ÁGYSZÁM

Részletesebben

2/2012. (I. 3.) NEFMI rendelet egyes egészségügyi és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról. hatályos: 2012.01.

2/2012. (I. 3.) NEFMI rendelet egyes egészségügyi és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról. hatályos: 2012.01. 2/2012. (I. 3.) NEFMI rendelet egyes egészségügyi és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról hatályos: 2012.01.04 Tartalom: Speciális indikációs körrel rendelhetı gyógyszerek Költséghatékonysági

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Aneszteziológiai alapképzés 6 hónap (Terv3) Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 1106 Budapest Maglódi út 89-432-7774 Aneszteziológiai és Intenzív terápiás és Dr. Völgyes Barbara 6 hónap 6 fő 2012.09.15.

Részletesebben

TELEPÜLÉS SZAKMA PROG INTÉZMÉNY Abony Addiktológia 3 Nyírő Gyula Kórház, Bp. Abony Allergológia és klinikai immunológia 2 Semmelweis Egyetem Abony

TELEPÜLÉS SZAKMA PROG INTÉZMÉNY Abony Addiktológia 3 Nyírő Gyula Kórház, Bp. Abony Allergológia és klinikai immunológia 2 Semmelweis Egyetem Abony TELEPÜLÉS SZAKMA PROG INTÉZMÉNY Abony Addiktológia 3 Nyírő Gyula Kórház, Bp. Abony Allergológia és klinikai immunológia 2 Semmelweis Egyetem Abony Allergológia és klinikai immunológia 3 Semmelweis Egyetem

Részletesebben

Fejfájáscentrumok Magyarországon

Fejfájáscentrumok Magyarországon Fejfájáscentrumok Magyarországon B.A.Z. Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Ideggyógyászati szakrendelés (ügyeleti ambulancia is) Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76. Telefonszám: 46/515-200

Részletesebben

Colorectalis carcinomában szenvedő betegek postoperatív öt éves követése

Colorectalis carcinomában szenvedő betegek postoperatív öt éves követése Colorectalis carcinomában szenvedő betegek postoperatív öt éves követése Kegyes Lászlóné 1, Némethné Lesó Zita 1, Varga Sándor Attiláné 1, Barna T. Katalin 1, Rombauer Edit 2 Dunaújvárosi Prodia Központi

Részletesebben

TERVEZET. Az emberi erőforrások minisztere. /2015. ( ) EMMI rendelete

TERVEZET. Az emberi erőforrások minisztere. /2015. ( ) EMMI rendelete TERVEZET Az emberi erőforrások minisztere /2015. ( ) EMMI rendelete egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi ágazat háttérintézményei és a fővárosi és megyei kormányhivatalok

Részletesebben

Javaslat. az egészségügyi technológiák egységes életciklus-eseményrendszerének

Javaslat. az egészségügyi technológiák egységes életciklus-eseményrendszerének Javaslat Dr., 2006. az egészségügyi technológiák egységes életciklus-eseményrendszerének kialakítására Dr. 2005. - 2006. Egészségügyi technológiák Dr., 2006. Gyógyító megelőző eljárások Orvosi eljárások

Részletesebben

Etanercept. Finanszírozott indikációk:

Etanercept. Finanszírozott indikációk: Etanercept Finanszírozott indikációk: 1. Spondylitis ankylopoeticában, amennyiben radiológiailag legalább 2-es stádiumú bilateralis, vagy 3-as, 4-es stádiumú unilateralis sacroileitis, és legalább 3 hónapja

Részletesebben

25. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság

25. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 25. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 01/301-4/2011. A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház főigazgató főorvosának e l ő t e r j e s z t é s e a Petz Aladár

Részletesebben

A világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja

A világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja A világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértői és Szakmai Ellenőrzési Főosztály Budapest, 2009.

Részletesebben

Szakma megnevezése Szakmakód Ágyszám. Belgyógyászat 0100 75 2012.07.01. Gasztroenterológia 0104 32 2012.07.01. Sebészet 0200 50 2012.07.

Szakma megnevezése Szakmakód Ágyszám. Belgyógyászat 0100 75 2012.07.01. Gasztroenterológia 0104 32 2012.07.01. Sebészet 0200 50 2012.07. Szolgáltató térség Szakma Szakmakód Ágyszám a idejére a idejére a Belgyógyászat 0100 75 2012.07.01 Gasztroenterológia 0104 32 2012.07.01 Sebészet 0200 50 2012.07.01 Szülészet 0405 40 2012.07.01 Nőgyógyászat

Részletesebben

A nemzeti erõforrás miniszter 19/2012. (III. 28.) NEFMI rendelete egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A nemzeti erõforrás miniszter 19/2012. (III. 28.) NEFMI rendelete egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 6722 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 35. szám A nemzeti erõforrás miniszter 19/2012. (III. 28.) NEFMI rendelete egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról Az egészségügyi hatósági

Részletesebben

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok Szünetelés

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok Szünetelés Országos Tiszifőorvosi Hivatal Szolgáltatók Nyilvántartásából származó adatok Szolgáltató neve Székhelyének teljes címe Szakma a a ellátó ellátó 011200 Bajcsy Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 1106 Budapest,

Részletesebben

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok Szünetelés

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok Szünetelés Országos Tiszifőorvosi Hivatal k Nyilvántartásából származó adatok neve Székhelyének teljes címe Szakma a ellátó a ellátó 011200 Bajcsy Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 1106 Budapest, Maglódi út 89-91.

Részletesebben

Szerződés módosítás - A veleszületett vérzékenység kezelésére szolgáló készítmények évi beszerzésére (8. rész) megkötött szerződés módosítása

Szerződés módosítás - A veleszületett vérzékenység kezelésére szolgáló készítmények évi beszerzésére (8. rész) megkötött szerződés módosítása Szerződés módosítás - A veleszületett vérzékenység kezelésére szolgáló készítmények 2016. évi beszerzésére (8. rész) megkötött szerződés módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/7 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Belgyógyászat 0100 47 2012.12.28. Gasztroenterológia 0104 10 2012.12.28. Sebészet 0200 37 2012.12.28. Szülészet 0405 20 2012.07.01

Belgyógyászat 0100 47 2012.12.28. Gasztroenterológia 0104 10 2012.12.28. Sebészet 0200 37 2012.12.28. Szülészet 0405 20 2012.07.01 Országos Tiszifőorvosi Hivatal Szolgáltatók Nyilvántartásából származó adatok Szakma a idejére a ellátó Belgyógyászat 0100 47 2012.12.28 Gasztroenterológia 0104 10 2012.12.28 Sebészet 0200 37 2012.12.28

Részletesebben

Katasztrófális antifoszfolipid szindróma

Katasztrófális antifoszfolipid szindróma Katasztrófális antifoszfolipid szindróma Gadó Klára Semmelweis Egyetem, I.sz. Belgyógyászati Klinika Antifoszfolipid szindróma Artériás és vénás thrombosis Habituális vetélés apl antitest jelenléte Mi

Részletesebben

Hatályosság: 2010.01.01-2010.01.02

Hatályosság: 2010.01.01-2010.01.02 46/2009. (XII. 22.) EüM rendelet a szerzett immunhiányos tünetcsoport kialakulását okozó fertızés terjedésének megelızése érdekében szükséges intézkedésekrıl és a szőrıvizsgálatok elvégzésének rendjérıl

Részletesebben

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája?

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája? MEMO/11/406 Brüsszel, 2011. június 16. Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai kártyája? Nyaralás: álljunk készen a váratlan helyzetekre! Utazást tervez az EU területén, Izlandra,

Részletesebben

A háziorvosi szolgálatok indikátor alapú teljesítményértékelési rendszerének változásai, eredményei

A háziorvosi szolgálatok indikátor alapú teljesítményértékelési rendszerének változásai, eredményei A háziorvosi szolgálatok indikátor alapú teljesítményértékelési rendszerének változásai, eredményei Dr. Kőrösi László (Országos Egészségbiztosítási Pénztár) 1. Bevezetés, célok A háziorvosi és házi gyermekorvosi

Részletesebben

Az otthoni szakápolás jogszabályváltozásai

Az otthoni szakápolás jogszabályváltozásai Az otthoni szakápolás jogszabályváltozásai a társadalombiztosítási finanszírozás tükrében 2010. és 2015. között Dr. Kőrösi László Országos Egészségbiztosítási Pénztár Általános Finanszírozási Főosztály

Részletesebben

A szkizofrénia antipszichotikus gyógyszeres kezelésének finanszírozási protokollja

A szkizofrénia antipszichotikus gyógyszeres kezelésének finanszírozási protokollja A szkizofrénia antipszichotikus gyógyszeres kezelésének finanszírozási protokollja Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértıi és Szakmai Ellenırzési Fıosztály Budapest, 2010. október

Részletesebben