A KIBOCSÁTÁSI PROGRAM ÖSSZEFOGLALÓJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KIBOCSÁTÁSI PROGRAM ÖSSZEFOGLALÓJA"

Átírás

1 A KIBOCSÁTÁSI PROGRAM ÖSSZEFOGLALÓJA A jelen összefoglaló az Alaptájékoztató bevezetőjének tekintendő és bármilyen az Értékpapírokkal kapcsolatos befektetési döntés az Alaptájékoztató egészének, ideértve valamennyi hivatkozással beépített dokumentumot is, figyelembevételével hozandó meg. A Tájékoztató Irányelv vonatkozó rendelkezéseinek az Európai Gazdasági Térség tagállamai ("EGT Állam") általi implementálását követően ezen Tagállamok területén a Bank polgári jogi felelőssége nem állapítható meg kizárólagosan a jelen összefoglaló alapján, ideértve annak fordítását is, kivéve azt az esetet, ha az megtévesztő, pontatlan vagy nincs összhangban az Alaptájékoztató más elemeivel. Abban az esetben, ha bármely EGT Állam bírósága előtt igényt érvényesítenek az Alaptájékoztatóban foglalt tájékoztatással kapcsolatban, előfordulthat, hogy a felperes - az igényérvényesítés helye szerinti Tagállam nemzeti joga alapján - köteles viselni az Alaptájékoztató fordításának költségeit a bírósági eljárás megindítását megelőzően. A[z Alaptájékoztatóban az] "Értékpapírok Fajtái"-ban, "A Kötvényekre vonatkozó Általános Feltételek"-ben és az "Igazolásokra vonatkozó Általános Feltételek"-ben meghatározott fogalmak és kifejezések a jelen összefoglalóban is azonos jelentéssel bírnak. A Bank Alapvető Jellemzői és a Bankhoz Kapcsolódó Kockázatok A Royal Bank of Canada (továbbiakban "Bank") egy a kanadai Banktörvény ("Banktörvény") 1. sz. melléklete szerinti bank, amely meghatározza az alapító okiratát is. A Bank 1864-ben Merchants Bank néven jött létre és az június 22. napján elfogadott "Halifax-i Merchants Bank alapításáról szóló Törvény" alapján kezdte meg tevékenységét. A Bank 1901-ben "The Royal Bank of Canada"-ra, majd 1990-ben "Royal Bank of Canada"-ra változtatta a nevét. A Bank és leányvállalatai az RBC összefoglaló kereskedelmi név (brand) alatt működnek. A Bank Kanada legnagyobb bankja a vagyona és piaci kapitalizációja alapján és piaci kapitalizációja alapján a világ egyik legnagyobb bankja. A jelen összefoglalóban a "Bankra" tett bármilyen utalás alatt a Bankot és leányvállalatait kell érteni, kivéve ha a szövegből kifejezetten más nem következik. A Bank egyike Észak-Amerika vezető univerzális (diverzifikált) pénzügyi intézményeinek, mely egyaránt nyújt pénzügyi (banki) szolgáltatásokat magánszemélyek és társaságok részére, vagyonkezelési szolgáltatásokat, biztosítási szolgáltatásokat, vállalati és befektetési banki szolgáltatásokat és globális tranzakciós szolgáltatásokat. A Bank körülbelül teljes illetve részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalóval működik, akik közel 16 millió ügyfél (köztük magánszemélyek, vállalatok, intézmények a köz- és magánszférából) részére nyújtanak szolgáltatásokat kanadai és Egyesült Államokbeli valamint 56 egyéb országban lévő irodán keresztül április 30. napján a Bank teljes vagyona 729 milliárd kanadai dollár és teljes részvényesi értéke (shareholders equity) 729 milliárd kanadai dollár. Számos olyan tényező van, amely alapján lényegesen eltérhetnek a Bank tényleges eredményei a tervezettől (lsd. "Kockázati Tényezők"). A banki és pénzügyi szolgáltatások önmagukban rejlenek kockázatok, úgymint hitelkockázat, piaci kockázat, likviditási és finanszírozási kockázat, reputációs kockázat, jogi kockázat, biztosítási kockázat és környezeti kockázat melyek mind befolyásolhatják a Bank eredményeit (ezen kockázatokkal és a Bank általi kezelésükkel kapcsolatban lsd. a "Kockázatkezelés" 1

2 című részt a oldalakon és az "Egyéb kockázatok áttekintése" című részt a oldalakon a Bank évi Éves Beszámolójában, valamint a "Kockázatkezelés" című részt a oldalakon a a Bank Részvényeseknek szóló 2011 Második Negyedévi Beszámolójában). Többek között különösen az alábbi tényezők befolyásolhatják a Bank eredményeit: (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) (x) általános üzleti és gazdasági viszonyok Kanadában, az Egyesült Államokban vagy más országokban ahol a Bank működik; számviteli sztenderdekben és politikákban és becslésekben bekövetkezett változások; a kormány fiskális, monetáris és egyéb politikája; a verseny mértéke; jogszabályváltozások; bírósági vagy hatósági határozatok és eljárások; az ügyfelekről és versenytársakról szerzett információ pontossága és teljessége; a Bank stratégiájának megvalósítása; felvásárlások és vegyes vállalatok; vagy a Bank disztribúciós hálózatának fejlesztése és integrációja. Egyéb tényezők is befolyásolhatják a tényleges eredményt úgy mint a kormány kereskedelmi politikája, új termékek és szolgáltatások megfelelő ütemben történő sikeres fejlesztése, a Kibocsátó képes-e keresztértékesíteni több terméket a fogyasztók részére, technológiai változások és a Kibocsátó függősége az üzleti infrastruktúráját szolgáltató harmadik személyektől, ezen harmadik személyek Kibocsátóval és annak kapcsolt vállalkozásaival szembeni személyes információ kezelésével összefüggésben megvalósuló kötelezettségszegése, belső vagy külső személyek által elkövetett csalás, lokális, nemzeti vagy globális gazdaságokat sújtó kedvezőtlen körülmények Kibocsátó üzletére gyakorolt esetleges hatásai, a közüzemekben, így különösen közlekedés, távközlés, energia és vízszolgáltatásban felmerülő működési zavarok, nemzetközi konfliktusok vagy egyéb politikai események ideértve a terrorizmus elleni háborúval kapcsolatos eseményeket és az, hogy a Kibocsátó milyen eredményes ezen kockázatok előrejelzésében és a kapcsolódó kockázatok kezelésében. A Bank felhívja a figyelmet arra, hogy a kockázati tényezők alábbi elemzése nem teljeskörű és más tényezők is kedvezőtlenül befolyásolhatják a Bank eredményeit. A befektetők és egyéb személyek részére a Bank jövőre vonatkozó nyilatkozatainak értékelésekor ajánlott az alábbi tényezők és más bizonytalan, esetlegesen bekövetkező események illetve egyéb ágazat- és Bankspecifikus tényezők vizsgálata, melyek kedvezőtlenül érinthetik a Bank jövőbeni eredményeit és a Bank értékpapírjainak piaci értékelését. A Bank nem köteles a 2

3 jövőre vonatkozó Bank vagy más személyek által a Bank nevében időről időre tett szóbeli vagy írásbeli nyilatkozatait felülvizsgálni, kivéve ha jogszabály másként nem rendelkezik. Alapvető jellemzők és a Programhoz illetve a Program alapján kibocsátott Értékpapírokhoz Kapcsolódó Kockázatok Megnevezés: Kibocsátó: Forgalmazók: Kibocsátó és Kifizető Ügynök: Értékpapír fajtái: Program Összeg: Elszámolóházi Rendszerek: Értékpapír Kibocsátási Program ("Program"). a Royal Bank of Canada és a Letéti Kötvényekkel vagy Igazolásokkal összefüggésben a Royal Bank of Canada torontó-i főirodája vagy a Royal Bank of Canada londoni vagy más számlavezető fiókja melyet minden esetben meghatároznak a Végleges Feltételek. Royal Bank of Canada Europe Limited és a Morgan Stanley & Co. International plc. Royal Bank of Canada, londoni fiók. A Kibocsátó időről időre kibocsát Kötvényeket, Visszaváltható Igazolásokat vagy Igényérvényesítési Igazolásokat. Értékpapírok 40,000,000,000 amerikai dollár össznévértékig, mely mindenkor a "Program Általános Ismertetése" című részben foglaltak szerint számítandó. Euroclear, Clearstream, Luxembourg és/vagy bármely egyéb a Végleges Feltételekben meghatározott elszámolóházi rendszer. A Kötvények tekintetében Kötvények foralmazói (ide nem értve a Referencia Tényezőhöz Kötött Kötvény értékesítőit): A Referencia Tényezőhöz Kötött Kötvény értékesítője: Royal Bank of Canada Europe Limited, Barclays Bank PLC, Citigroup Global Markets Limited, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Deutsche Bank AG, London Branch, HSBC Bank plc, J.P. Morgan Securities Ltd., Merrill Lynch International, Morgan Stanley & Co. International plc és UBS Limited illetve valamennyi egyéb a Kibocsátó által időről időre kijelölt forgalmazó vagy általában a Program vagy a Kötvények egy kifejezett (alább meghatározott) Szelete (Tranch) tekintetében. Royal Bank of Canada Europe Limited. 3

4 Kötvények fajtái: A Kötvények kibocsáthatóak bemutatóra szóló kötvényként, ezen belül új összevont (globális) formában vagy klasszikus összevont (globális) formában, vagy az alkalmazandó Végleges Feltételekben meghatározott és az "Értékpapírok fajtái - Kötvények" alatt még részletesebben meghatározott névre szóló kötvényként. Kibocsátási Ár: A Kötvények kibocsáthatóak teljeseb befizetett (vagy csak a Letéti Kötvények esetén) részlegesen befizetett alapon, a névértékkel vagy az alatti vagy a feletti kibocsátási áron. 4

5 A Kötvények feltételei: A Kötvények bármilyen a Végleges Feltételekben meghatározott pénznemben kibocsáthatóak bármilyen megállapodott lejárati dátummal feltéve, hogy valamennyi jogi és/vagy engedélyezési előírásnak megfelelnek. A Kötvények vagy (i) fix vagy változó kamatlábon kamatoznak, vagy (ii) nem kamatoznak, vagy (iii) kamatoznak olyan mértékben és/vagy biztosítják, hogy a visszafizetéskor esedékes összeg olyan mértékű legyen ami egy vagy több fedezetül szolgáló eszköz vagy más referencia alap figyelembevételével került kiszámításra, úgy mint indexek, devizaárfolyamok, tagsági jogokat megtestesítő értékpapírok (ideértve a GLI-ket és ALI-ket), alapokban lévő részvényeket vagy részesedéseket, árutőzsdei cikkek, egy vagy több alapul fekvő társaság vagy más pénzügyi változó (valamennyi ilyen fedezetül szolgáló eszköz vagy más viszonyítási alap a továbbiakban: "Referencia Tényezőhöz" és bármilyen Referncia Tényezőhöz kötött Kötvény: "Referencia Tényezőhöz Kötött Kötvény") ide nem értve a részvényeket vagy a Kibocsátó vagy annak (a kanadai Banktörvényben meghatározott) bármely kapcsolt vállalkozásának egyenértékű részvényeit; vagy (iv) meghatározott vagyontárgy(ak) fizikai átadásával visszaválthatóak ("Fizikailag Átadható Kötvények"); (v) a fentiek bármelyikét kombinálhatják és/vagy (vi) az alkalmazandó Végleges Feltételekben meghatározott egyéb feltételek vonatkoznak rájuk. Amennyiben az alkalmazandó Végleges Feltételek így rendelkeznek, a Kibocsátó jogosult módosítani az elszámolás módját. A kamatidőszakot, a kamatlábakat és a visszaváltásra irányadó feltételeket és/vagy összegeket az alkalmazandó Végleges Feltételek tartalmazzák. Az alkalmazandó Végleges Feltételek jelölik, hogy a szóbanforgó Kötvények a feltüntetett lejárat előtt nem válthatók vissza (vagy mégis visszaválthatóak meghatározott részletekben amennyiben lehetséges; vagy adószempontok miatt; vagy az alábbiakban meghatározott jogellenesség esetén; vagy Szerződésszegést követően vagy a Kötvények lejárat előtti visszaváltása esetén; vagy Indexhez Kötött Kötvény, Tőkéhez Kötött Kötvény, Alaphoz Kötött Kötvény esetén egyes alább meghatározott eseményeket követően) vagy a Kötvényeket a Bank vagy a Birtokosok jogosultak visszaváltani. Jelenleg Alárendelt Kötvényeket csak a Kibocsátó jogosult visszaváltani a Pénzügyi Szervezetek Kanadai Felügyeletének előzetes jóváhagyásával Fizikailag Átadható Kötvények: A Vonatkozó Eszköz(ök) kézhezvétele érdekében a Birtokos köteles átadni egy Eszköz Átadási Értesítőt egy meghatározott határnapon vagy azt megelőzően és köteles megfizetni valamennyi az átadással összefüggésben felmerülő adót, illetéket és/vagy költséget. Amennyiben az elszámolási fennakadások merülnének fel, a szóbanforgó elszámolási határnap elhalasztható és bizonyos esetekben a Kibocsátó jogosult a fizikai átadás helyett készpénzben 5

6 teljesíteni. Kötelezettségvállalá sok: Biztosítékadást korlázozó (Negative Pledge) klauzula: Kereszt szerződésszegési (Cross-default) klauzula: Szerződésszegés: A Bank kötelezettséget vállal, hogy nem hoz létre, nem idéz elő, vagy nem tesz lehetővé olyan eladósodást, amely a Kibocsátó fizetésképtelensége vagy végelszámolása esetén a betéti kötelezettséghez képest alárendelt az Alárendelt Kötvényekhez képest pedig elsőbbségi lenne. None. None. a Letéti Kötvényekre alkalmazandó szerződésszegési esetek az alábbiak (i) tőkekövetelés fizetésének vagy a Jogosultságok átadásának elmulasztása vagy kamatfizetés elmulasztása (türelmi idővel) és (ii) felszámolás vagy csődeljárás elrendelése, felszámoló vagy vagyonfelügyelő vagy más hasonló jogkörrel rendelkező személy Pénzügyi Szervezetek Kanadai Felügyelete által a Bank élére való kijelölése aki a Bank és vagyona felett irányítási jogokkal rendelkezik. Igazolások tekintetében Forgalmazó: Igazolások típusai: Kibocsátási ár: Royal Bank of Canada Europe Limited. Az Igazolások klasszikus letéti igazolásként kerülnek kibocsátásra, amint az ismertetésre került az Értékpapírok - Igazolások Formája" című részben. Az Igazolásokat a Kibocsátó és a Royal Bank of Canada Europe Limited által meghatározott áron kell kibocsátani. Igazolások feltételei: A Kibocsátó időről időre bármilyen fajtájú Igazolást kibocsáthat ideértve különösen, de nem kizárólagosan egy vagy több alapul fekvő eszközhöz vagy referencia tényezőhöz kötött Igazolást, úgy mint indexek, devizaárfolyamok, részvények (ideértve a GLI-ket és/vagy ALI-ket), alapokban lévő részvényeket vagy részesedéseket, árutőzsdei cikkeket vagy egy vagy több alapulfekvő társaság hitelét (valamennyi ilyen alapul fekvő eszköz vagy referencia alap "Referencia Tényező" és bármilyen Referencia Tényezőhöz Kötött Igazolás a továbbiakban "Referencia Tényezőhöz Kötött Igazolás" és a Referencia Tényezőhöz Kötött Kötvényekkel együtt a továbbiakban "Referencia Tényezőhöz Kötött Értékpapírok") vagy az előzőek bármilyen kombinációját a Kibocsátó által az 6

7 alkalmazandó Végleges Feltételekben meghatározottak szerint. Az Igazolásokkal kapcsolatban az alkalmazandó Végleges Feltételek szerint kell vagy nem kell további összegeket megfizetni. Elszámolás: Az elszámolás történhet készpénz fizetéssel ("Készpénzben Elszámolt") vagy fizikai átadással ("Fizikai Átadás"). Egyes Fizikai Átadású Igazolásokkal kapcsolatban, bizonyos elszámolási fennakadások bekövetkezése esetén, az adott elszámolási határnap elhalasztható és bizonyos esetekben a Kibocsátó jogosult készpénzben fizetni fizikai átadás helyett. Amennyiben a Végleges Feltételek így rendelkeznek, a Kibocsátó jogosult módosítani az elszámlás módját. Érvényesíthető Igények (Igényérvényesítési Igazolások): Azok az Igényérvényesítési Igazolások amelyek Európai Fajtájú Igazolások, csak meghatározott Igényérvényesítési Napon érvényesíthetőek. Azok az Igényérvényesítési Igazolások amelyek Amerikai Fajtájú Igazolások, bármely Igényérvényesítési Munkanapon érvényesíthető az Igényérvényesítési Időszak alatt. Nyílt-végű Igazolások bármely Igényérvényesítési Napon érvényesíthetőek azonban nincs lejárati napjuk. Az alkalmazandó Végleges Feltételek meghatározzák, hogy az Igényérvényesítési Igazolások automatikusan érvényesíthetőek-e. Amennyiben automatikusan érvényesíthetőek, úgy a Készpénz Elszámolási Összeg vagy Jogosultság (amelyik alkalmazandó) kézhezvételéhez ebben az esetben is szükséges, hogy a Birtokos egy meghatározott határidőt megelőzően átadja az Igényérvényesítési Értesítőt, és megfizessen valamennyi felmerült adót, illetéket és/vagy költséget. Az alkalmazandó Végleges Feltételek meghatározzák, hogy az Igényérvényesítési Igazolások automatikusan érvényesíthetőek-e idő előtt (Kibocsátói Felhívásból vagy Idő Előtti Érvényesítési Esetből kifolyólag). Visszaváltás (Visszaváltható Igazolások): A Visszaváltható Igazolások a Visszaváltási Napon válthatóak vissza. Fizikai Átadású Igazolások esetén a Visszaváltható Igazolásokhoz kapcsolódó Jogosultság kézhezvételéhez szükséges, hogy a Birtokos egy meghatározott határnapot megelőzően átadjon egy Behajtási Értesítőt és megfizessen valamennyi az átadásból eredő adót, illetéket és/vagy költséget. Az alkalmazandó Végleges Feltételek meghatározzák a Visszaváltási Napokat melyeken a Visszaváltható Igazolások érvényesíthetőek (Kibocsátói Felhívásból, Idő Előtti Érvényesítési Esetből vagy a Birtokos eladásából kifolyólag) Biztosítékadást korlázozó (Negative Nincs. 7

8 Pledge) klauzula: Kereszt szerződésszegési (Cross-default) klauzula: Szerződésszegés: Költségek és Adózás: Nincs. Az Igazolásokkal kapcsolatos Szerződésszegések kizárólag az alábbiak: (i) a készpénz elszámolási összeg megfizetésének vagy a Jogosultságok átadásának elmulasztása vagy további összegek (türelmi időn túli) megfizetésének elmulasztása és (ii) felszámolás, csődeljárás, felszámoló vagy vagyonfelügyelő kijelölése vagy a Pénzügyi Szervezetek Kanadai Felügyelete által hasonló a Bank vagy annak vagyonának kezelésére hatáskörrel rendelkező személy kijelölése. Feltéve hogy a Kibocsátó a 11. Feltételben meghatározott vagy ott hivatkozott és az alábbi "Adózás" cím alatt kifejtett további összegek megfizetésére köteles, az Igazolás birtokosa köteles az Igazolással és/vagy amennyiben alkalmazandó a Jogosultság átadásával kapcsolatos igényérvényesítésből, elszámolásból és visszaváltásból (amelyik alkalmazandó) eredő valamennyi adót, illetéket és/vagy költséget ideértve a letéti díjakat, tranzakciós vagy igényérvényesítési díjakat, illetéket, illetékkel összefüggő adót, kibocsátási, regisztrálási, értékpapír átadási és/vagy egyéb adót vagy illetéket megfizetni. Feltéve hogy a Kibocsátó a 11. Feltételben meghatározott vagy ott hivatkozott és az alábbi "Adózás" cím alatt kifejtett további összegek megfizetésére köteles, a Kibocsátó nem köteles megfizetni semmilyen adót, illetéket, levonást vagy bármilyen személy által bármilyen Igazolással kapcsolatos tulajdonjogból, értékesítésből vagy igényérvényesből eredő fizetési kötelezettséget azonban valamennyi a Kibocsátó által teljesített fizetéssel kapcslatos adó, illeték vagy más kötelezettséget az arra irányadó szabályok szerint kell teljesíteni. Referencia Tényezőhöz Kötött Értékpapírok Indexhez Kötött Értékpapírok: Az Indexhez Kötött Értékpapírok után fizetendő összegeket egy vagy több Index alapulvételével kell kiszámolni. Az Index utalhat vagy magában foglalhat utalást tőkére, kötvényekre, vagyontárgyra, devizaaárfolyamra vagy más eszközre vagy referenciatényezőre. Az Indexhez Kötött Értékpapírok esetében lehetőség van az időelőtti visszaváltásra vagy felmondásra, vagy módosításra (ideértve bizonyos esetekben az alapul szolgáló indexek cseréjét is) ha az Index módosult vagy megszüntették és nincs a Számítást Végző Ügynök számára elfogadható helyettesítő Index, ha az Index készítője elmulasztja kiszámítani és közzétenni az Indexet vagy a Fedezeti Ügyletet Kötő Társaság fedezeti ügyletével kapcsolatban bizonyos események (így különösen jogellenesség, bármilyen 8

9 fennakadás vagy költségek növekedése) bekövetkeznek. Amennyiben bizonyos fennakadások következnének be az Index értékelésével kapcsolatban, úgy az értékelést el kell halasztani és azt később a Számítást Végző Ügynök végzi el. A kifizetések ugyanígy elhalaszthatóak. Tőkéhez Kötött Értékpapírok: A Tőkéhez Kötött Értékpapírokkal kapcsolatos kifizetések összegét egy tagsági jogokat megtestesítő értékpapírhoz vagy értékpapírkosárhoz képest számítják ki. A Tőkéhez Kötött Értékpapírok egy vagy több társaság tagsági jogokat megtestesítő értékpapírjának meghatározott mennyiségének fizikai átadásával is elszámolhatók vagy visszaválthatók, feltéve ha annak valamennyi kapcsolódó költsége megfizetésre került. Amennyiben a Végleges Feltételek így rendelkeznek, a Tőkéhez Kötött Értékpapírok esetében a Kibocsátó döntésétől függően lehetőség van időelőtti visszaváltásra vagy felmondásra (amelyik alkalmazandó), vagy bizonyos a társasággal kapcsolatos események esetén (így különösen a tagsági jogokat megtestesítő értékpapír értékét befolyásoló esemény, különösen tagsági jogokat megtestesítő értékpapírok felosztása vagy összevonása, rendkívüli osztalékfizetés és tőke befizetés, vagy tagsági jogokat megtestesítő értékpapír tőzsdéről való kivezetése, a tagsági jogokat megtestesítő értékpapírt kibocsátó társaság fizetésképtelensége, egyesülése vagy államosítása, Tagsági jogokat megtestesítő értékpapírral kapcsolatos pályázati ajánlat vagy a névérték megváltoztatása) illetve ha a Fedezeti Ügyletet Kötő Társaság fedezeti ügyleteivel kapcsolatban bizonyos események (így különösen jogellenesség, fennakadás vagy költségek megnövekedése) bekövetkeznének, vagy a tagsági jogokat megtestesítő értékpapír kibocsátójával szemben fizetésképtelenségi eljárást kezdeményeznek, módosításra is lehetőség van (ideértve a tagsági jogokat megtestesítő értékpapírok értékelését és egyes esetekben cseréjét). Amennyiben bizonyos fennakadást eredményező helyzetek kötvetkeznek be egy tagsági jogokat megtestesítő értékpapír értékelése kapcsán, úgy az értékelést el kell halasztani és azt később a Számítást Végző Ügynök végzi el. A kifizetések ugyanígy elhalaszthatóak. GLI-hez/ALI-hez Kötött Értékpapírok: A GLI-hez/ALI-hez Kötött Értékpapírokkal kapcsolatos összegeket egy globális letéti igazoláshoz ("GLI") vagy amerikai letéti igazoláshoz ("ALI"; a GLI-kkel együtt "Letéti Igazolások") vagy GLI és/vagy ALI kosarakohz való viszonyítással kell megállapítani. A GLI-hez/ALI-hez Kötött Értékpapírok meghatározott mennyiség fizikai átadásával is elszámolhatók vagy visszaválthatók, feltéve ha annak valamennyi kapcsolódó költsége megfizetésre került. Amennyiben a Végleges Feltételek így rendelkeznek, a GLI-hez/ALIhez Kötött Értékpapírok esetében a Kibocsátó döntésétől függően lehetőség van időelőtti visszaváltásra vagy felmondásra (amelyik alkalmazandó), vagy bizonyos a társasággal kapcsolatos események 9

10 esetén (így különösen a GLI/ALI vagy alapulfekvő tagsági jogokat megtestesítő értékpapír értékét befolyásoló esemény, különösen GLI/ALI vagy alapulfekvő tagsági jogokat megtestesítő értékpapír felosztása vagy összevonása, rendkívüli osztalékfizetés és tőke befizetés, vagy GLI, ALI vagy alapulfekvő tagsági jogokat megtestesítő értékpapír tőzsdéről való kivezetése, a tagsági jogokat megtestesítő értékpapírt kibocsátó társaság fizetésképtelensége, egyesülése vagy államosítása, GLI-vel/ALI-vel és/vagy tagsági jogokat megtestesítő értékpapírral kapcsolatos pályázati ajánlat vagy a névérték megváltoztatása) illetve ha a Fedezeti Ügyletet Kötő Társaság fedezeti ügyleteivel kapcsolatban bizonyos események (így különösen jogellenesség, fennakadás vagy költségek megnövekedése) bekövetkeznének, vagy a tagsági jogokat megtestesítő értékpapír kibocsátójával szemben fizetésképtelenségi eljárást kezdeményeznek, módosításra is lehetőség van (ideértve a GLI/ALI értékelését és egyes esetekben cseréjét). Amennyiben bizonyos fennakadást eredményező helyzetek következnek be egy alapulfekvő tagsági jogokat megtestesítő értékpapír értékelése kapcsán, úgy az értékelést el kell halasztani és azt később a Számítást Végző Ügynök végzi el. A kifizetések ugyanígy elhalaszthatóak. Alaphoz Kötött Értékpapírok: Az Alaphoz Kötött Értékpapírokkal kapcsolatos összegeket részesedéshez, érdekeltséghez vagy egy Alapban vagy Alapok kosarában lévő tagsági jogokat megtestesítő értékpapírokhoz való viszonyítással kell megállapítani. Az Alaphoz Kötött Értékpapírok egy vagy több részesedés, érdekeltség vagy egy vagy több Alapban tagsági jogokat megtestesítő értékpapírjának meghatározott mennyiségének fizikai átadásával is elszámolhatók vagy visszaválthatók, feltéve ha annak valamennyi kapcsolódó költsége megfizetésre került. Az Alaphoz Kötött Értékpapírok esetén a Kibocsátó döntésétől függően lehetőség van a lejárat előtti visszaváltásra vagy felmondásra (amelyik alkalmazandó) vagy bizonyos az Alappal kapcsolatos események esetén (így különösen az Alappal szemben indított felszámolási vagy más hasonló eljárás vagy az Alap államosítása; per vagy más hatósági eljárás indul az Alappal szemben; az Alappal kapcsolatos jegyzés vagy visszaváltás felfüggesztése az eszközök nettó értékében bizonyos változások vagy a tőkeáttételre vonatkozó korlátozások megszegése; az Alap beszámolási kötelezettségével kapcsolatos zavarok, vagy a befektetési célokkal illetve az Alap vezetésének természetével kapcsolatos változások illetve az Alappal kapcsolatban bizonyos értékelési vagy elszámolási fennakadások bekövetkeznek vagy a Fedezeti Ügyletet Kötő Társaság fedezeti ügyleteivel kapcsolatban bizonyos események (így különösen jogellenesség, fennakadás vagy költségek megnövekedése) bekövetkeznének) módosításra is lehetőség van (ideértve az értékelést és cserét is). 10

11 Tőzsdei Forgalomban lévő Alaphoz kötött Alaphoz Kötött Értékpapírok esetén lehetőség van a lejárat előtti visszaváltásra vagy felmondásra (amelyik alkalmazandó) vagy bizonyos az Alappal kapcsolatos események (így különösen olyan események amelyek érintik egy Alap Részvényének értékét ideértve a részvény megosztást vagy összevonást, az Alap Részvényének tőzsdéről való kivezetését, egy Alap Részvény kibocsátójának fizetésképtelenségét, egyesülését vagy államosítását, vagy egy Alap Részvénnyel kapcsolatos pályázati ajánlatot) vagy befektetési céljaiban történő változás bekövetkezése esetén vagy Fedezeti Ügyletet Kötő Társaság fedezeti ügyleteivel kapcsolatban bizonyos események bekövetkezése esetén vagy ha egy alapul fekvő Alappal szemben fizetésképtelenségi eljárást kezdeményeznek) módosításra is lehetőség van (ideértve az értékelést is). Amennyiben bizonyos fennakadást eredményező helyzetek kötvetkeznek be Tőzsdei Forgalomban lévő Alapban lévő Alap Részvénnyel kapcsolatban, úgy az értékelést el kell halasztani és azt később a Számítást Végző Ügynök végzi el. A kifizetések ugyanígy elhalaszthatóak. Árutőzsdei Cikkekhez Értékpapírok: Devizához Értékpapírok: Kötött Kötött Árutőzsdei Cikkekhez Kötött Értékpapírokkal kapcsolatos összegeket egy árutőzsdei cikkhez vagy árutőzsdei indexhez vagy árutőzsdei cikkek és/vagy indexek kosaraihoz való viszonyítással kell megállapítani. Árutőzsdei Cikkekhez Kötött Értékpapírok esetén lehetőség van idő előtti visszaváltásra vagy felmondásra illetve bizonyos fennakadási események bekövetkezése esetén módosításra is. Amennyiben bizonyos fennakadást eredményező helyzetek kötvetkeznek be egy árutőzsdei cikk vagy árutőzsdei index értékelése kapcsán, úgy az értékelést el kell halasztani és azt később a Számítást Végző Ügynök végzi el. A kifizetések ugyanígy elhalaszthatóak. Devizához Kötött Értékpapírokkal kapcsolatos összegeket egy deviza vagy devizakosár árfolyamához való viszonyítással kell megállapítani. A Devizához Kötött Értékpapírok meghatározott mennyiség fizikai átadásával is elszámolhatók vagy visszaválthatók, feltéve ha annak valamennyi kapcsolódó költsége megfizetésre került. Amennyiben bizonyos fennakadást eredményező helyzetek kötvetkeznek be egy deviza vagy devizakosár árfolyamának értékelése kapcsán, úgy az értékelést a Számítást Végző Ügynök elvégezheti és/vagy elhalaszthatja. Általános rendelkezések 11

12 Státusz: Kiállíthatóak alárendelt és nem-alárendelt kötvények is. Az értékpapírok nem minősülnek a kanadai Canada Deposit Insurance Corporation Act (Canada) szerinti biztosított betétnek. A Letéti Kötvények és Igazolások a kanadai Banktörvény szerinti a Kibocsátót terhelő betétkifizetési kötelezettségnek minősülnek és a Kibocsátó nem alárendelt, biztosítatlan kötelezettségeit testesítik meg és a Kibocsátó valamennyi egyéb betétkifizetési kötelezettségével egy sorban (pari passu) állnak (kivéve ha jogszabály eltérően rendelkezik) és egymás között egyenlő sorrendben és legalább egysorban (pari passu) a Kibocsátó bármilyen más jelenlegi vagy jövőbeli nem alárendelt biztosítatlan kötelzettségével (kivéve ha jogszabály eltérően rendelkezik) Az Alárendelt Kötvények a Kibocsátó közvetlen fedezetnélküli kötelezettségeit testesítik meg, melyek igazolják a kanadai Banktörvény szerinti alárendelt eladósodottság mértékét és egysorban (pari passu) állnak valamennyi egyéb jelenlegi vagy jövőbeni az Alárendelt Kötvényekkel szemben bármely jelenlegi vagy jövőbeni jogszabály alapján elsőbbséget élvező alárendelt eladósodottsággal. A Kibocsátó fizetésképtelensége vagy végelszámolása esetén az Alárendelt Kötvények által kifejezett alárendelt eladósodottság, a kifizetés tekintetében minden egyéb a Kibocsátót terhelő betétvisszafizetési kötelezettséggel és egyéb kötelezettséggel szemben alárendeltek kiveéve azokat, melyek a rájuk vonatkozó feltételeknél fogva egyenrangúak vagy ezen alárendelt eladósodottsághoz képest alárendeltek vagy ha jogszabály eltérően rendelkezik. Védelmi Összeg: Helyettesítés: Jogellenesség: A Végleges Feltételekben Védelmi Összeggel ellátott Referencia Tényezőhöz Kötött Értékpapírok Sorozata esetén Végleges Visszaváltási Összeg vagy Készpénz Elszámolású Összeg (amelyik alkalmazandó) minden esetben az ilyen Kötvényben meghatározott százalékot vagy Visszaváltható Igazolás esetén a Végleges Feltétekben meghatározott egyéb összeget meghaladó összegben fizetendő a kikötött Lejárati Napon, Visszaváltási Napon vagy Elszámolási Napon (amelyik alkalmazandó). A félreértések elkerülése végett, a Védelmi Összeg nem esedékes abban az esetben, ha az Értékpapírokat visszaváltják vagy visszahívják a Lejárati Napjuk, Visszaváltási Napjuk vagy Elszámolási Napjuk (amelyik alkalmazandó) előtt, vagy egyebek között Adószempontú Időelőtti Visszaváltás, Index Módosítási Esemény, Lehetséges Módosítási Esemény, Rendkívüli Esemény, Alappal Kapcsolatos Esemény vagy Szerződésszegés (amelyik alkalmazandó) esetén. A Letéti Kötvényekre és Igazolásokra vonatkozó feltételek egyéb szerződési feltételekkel összhangban lehetővé teszik a számlavezető fiók helyettesítését ha az adott fiók Kanadán kívül található. Abban az esetben, ha a Kibocsátó jóhiszeműen megállapítja, hogy a 12

13 Kibocsátó egy Sorozat alapján fennálló kötelezettségeinek teljesítése vagy a Sorozat alapján a Kibocsátót terhelő kötelezettségek fedezése érdekében kötött ügyletek jogellenesek vagy jogellenesekké válhatnak vagy részben vagy egészben tilosak, a Kibocsátó - a Tulajdonosok értesítése mellett - visszaválthatja vagy felmondhatja valamennyi érintett Sorozat Értékpapírját. Adózás: Alkalmazandó jog: Jegyzés és Nyílvános Ajánlat: Az Értékpapírral kapcsolatos kifizetéseket a kanadai vagy bármelyik provincia joga alapján illetve Kanadán kívüli fiók általi Letéti Kötvények és Igazolások kibocsátás esetén (lsd. a Kötvények 17. Feltételét vagy az Igazolások Feltételét) az adott állam joga szerint nem terheli forrásadó kivéve ha a Kibocsátó jogszabály alapján köteles további a 17. Feltételben (Kötvények esetében) vagy a Feltételben (Certificate-ek esetén) említett vagy hivatkozott összegeket megfizetni. Az Értékpapírokra Ontario provincia joga és Kanada szövetségi joga alkalmazandó illetve a nem szindikált alapon kibocsátott Letéti Kötvények vagy Igazolások esetén vagy ha az alkalmazandó Végleges Feltételek így rendelkezik, az angol jog alkalmazandó. Valamennyi Sorozat felvehető a Hivatalos Listára és a Piacon, PSMen és/vagy más tőzsdén való kereskedésre a Kibocsátó és az adott Értékesítő közötti megállapodás esetén a Végleges Feltétetelekben vagy lehet a tőzsdén nem jegyzett is. Ha az Értékpapírokat jegyzik vagy kereskedésre jóváhagyják akkor az Értékpapírok akkor vezethetők ki a tőzsdéről ha a Bank jóhiszeműen megállapítja hogy a tőzsdei jegyzés vagy kereskedés fenntartása nem megvalósítható, vagy indokolatlanul hátrányos. A Kibocsátó nem köteles az Értékpapírok jegyzését fenntartani. Lásd "Kockázati Tényezők - A jegyzés fenntartása nem kötelező". Az Értékpapírok az Európai Gazdasági Térségben a nyilvánosság számára az alkalmazandó Végleges Feltételek szerint ajánlhatóak. Értékesítési Korlátozások: Kockázati Tényezők: Az Értékpapírok eladásra kizárólag az Egyesült Államokon kívül, az Egyesült Államok állampolgárain kívüli személyek részére ajánlhatóak az S Korlátozás (2. kategória) és az alkalmazandó jogszabályok szerint. Bemutatóra szóló Kötvényekre és Igazolásokra ugyancsak az Egyesült Államok adójogszabályai alkalmazandók és nem értékesíthetők, ajánlhatók vagy adhatók át az Egyesült Államokban vagy az Egyesült Államok pénzügyi rendelkezései szerinti Egyesült Államok Állampolgárai részére. Lásd "Jegyzés és Eladás". Az Értékpapírok komoly kockázattal járhatnak. Számos tényező van, melynek vizsgálata elengedhetetlen az Értékpapírok bármelyik változatába való befektetés piaci kockázatainak elemzéséhez. Lásd "Kockázati Tényezők". A Kibocsátó kibocsáthat Értékpapírokat tőkével, prémiummal, kamattal vagy egyéb kötelezettséggel vagy más, Referencia Tényezőkre való utalással megállapított összegekkel. 13

14 Leendő Befektetők számára világosak kell, hogy legyenek a Referencia Tényezőkhöz Kötött Értékpapírokkal kapcsolatos tranzakciós kockázatok és az, hogy csak a Referencia Tényezőhöz Kötött Igazolások pénzügyi körlményeikhez képesti megfelelőségével kapcsolatban a tanácsadóikkal folytatott gondos egyeztetést, a jelen összefoglalóban nyújtott információk és a Referencia Tényezőhöz Kötött Értékpapírokkal illetve egyes a Referencia Tényezőkhöz Kötött Értékpapírokhoz a Végleges Feltételek szerint kapcsolódó Referencia Tényezők értékeivel vagy azzal kapcsolatos fizetésekkel és/vagy átadásokkal kapcsolatos információ vizsgálatát követően hozzanak befektetési döntéseket. Ha a Végleges Feltételek egy vagy több Referencia Tényezőt meghatároznak, úgy a vonatkozó Értékpapírok egy Referencia Tényező vagy Tényezők teljesítményéhez kötött befektetést testesítenek meg és a Leendő Befektetők figyelembe kell, hogy vegyék, hogy az adott Értékpapírral kapcsolatban tett befektetéseik megtérülése a Referencia Tényező teljesítményétől függ. Az ilyen Értékpapírokhoz kapcsolódó strukturális kockázatok mellett (ideértve az Indexhez Kötött Értékpapírokat, Tőkéhez Kötött Értékpapírokat, Alaphoz Kötött Értékpapírokat és Árutőzsdei Cikkekhez Kötött Értékpapírokat) egyéb kockázatok is fennállnak, így különösen piaci zavarok az adott Referencia Tényezőkkel kapcsolatban, elszámolási zavarok, Fizikai Átadással összefüggésben felmerülő költségek, fedezeti ügyletek kötése illetve egyéb lehetséges összeférhetetlenségi esetek, adóelbánás, gyűlések meghatározott többsége által megszavazott kötelező módosítások, az uzsorás kamattal kapcsolatos kanadai jog, idő előtti visszaváltások, az Értékpapírok likviditásának esetleges hiánya, devizaárfolyamkockázatok, hitelminősítések, a tőzsdei jegyzés fenntartási kötelezettség hiánya, az Igazolásokkal kapcsolatos igényérvényesítés és a kifizetendő összegek meghatározása között eltelt idő, Nyílt-végű Igazolások esetén egy előre meghatározott lejárati nap hiánya, a Kibocsátó hitelképessége által érintett Igazolások piaci értéke, a Birtokosok kötelesek valamennyi az Igazolásokkal kapcsolatos valamennyi költség - ideértve az adókat is - megfizetésére. Lásd "Kockázati Tényezők". REFERENCIA TÉNYEZŐKHÖZ KÖTÖTT ÉRTÉKPAPÍROK ESETÉBEN AZOK MEGVÁSÁRLÁSA ELŐTT, A LEENDŐ BEFEKTETŐKNEK VIZSGÁLNIA KELL AZ ALKALMAZANDÓ VÉGLEGES FELTÉTELEKET ANNAK MEGÁLLAPÍTÁSA ÉRDEKÉBEN, HOGY MIK AZ ADOTT REFERENCIA TÉNYEZŐK ÉS, HOGY ÉRTHETŐ LEGYEN, HOGY MILYEN FELTÉTELEK SZERINT KELL BÁRMILYEN KÉSZPÉNZT MEGFIZETNI VAGY JOGOSULTSÁGOT ÁTADNI ÉS, HOGY (KÖTVÉNYEK ESETÉBEN) HOGYAN ÁLLAPÍTANDÓ MEG BÁRMILYEN KAMAT VAGY MÁS ÖSSZEG (IGAZOLÁSOK ESETÉBEN) ÉS EZEN ÖSSZEGEKET MIKOR KELL MEGFIZETNI ÉS/VAGY ÁTADNI. 14

15 15

A KIBOCSÁTÁSI PROGRAM ÖSSZEFOGLALÓJA

A KIBOCSÁTÁSI PROGRAM ÖSSZEFOGLALÓJA A KIBOCSÁTÁSI PROGRAM ÖSSZEFOGLALÓJA A jelen összefoglaló az Alaptájékoztató bevezetőjének tekintendő és bármilyen az Értékpapírokkal kapcsolatos befektetési döntés az Alaptájékoztató egészének, ideértve

Részletesebben

OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek. OJB 2009/IX sorozat 001 részlet

OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek. OJB 2009/IX sorozat 001 részlet OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek OJB 2009/IX sorozat 001 részlet minimum 10.000.000 Ft össznévértékű, Budapesti Értéktőzsdére

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ. Bármely, a jelen Összefoglalóban használt és itt nem definiált kifejezés a vonatkozó Feltételekben meghatározott jelentéssel bír.

ÖSSZEFOGLALÓ. Bármely, a jelen Összefoglalóban használt és itt nem definiált kifejezés a vonatkozó Feltételekben meghatározott jelentéssel bír. ÖSSZEFOGLALÓ A jelen összefoglaló az Alaptájékoztató bevezetője. Bármely, az Értékpapírokba történő befektetéssel kapcsolatos döntést csak az Alaptájékoztató egészének ismeretében beleértve a hivatkozással

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ. Elsődleges tevékenysége, hogy a Garanciavállaló és leányvállalatai számára általános vállalati célokra forrást nyújtson.

ÖSSZEFOGLALÓ. Elsődleges tevékenysége, hogy a Garanciavállaló és leányvállalatai számára általános vállalati célokra forrást nyújtson. ÖSSZEFOGLALÓ A jelen összefoglaló a Tájékoztató bevezetőjeként a befektetők számára a Kötvényekbe történő befektetéseikkel kapcsolatos döntéseik során kíván segítséget nyújtani, azonban nem pótolja a Tájékoztató

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2011. május 26. OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNTÁRSASÁG

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2011. május 26. OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNTÁRSASÁG VÉGLEGES FELTÉTELEK 2011. május 26. OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNTÁRSASÁG Minimum 10.000.000 össznévértékű, névre szóló jelzáloglevelek forgalomba hozatala az 1.000.000.000.000 Ft keretösszegű

Részletesebben

A FŐ JELLEMZŐK ÖSSZEFOGLALÁSA

A FŐ JELLEMZŐK ÖSSZEFOGLALÁSA A FŐ JELLEMZŐK ÖSSZEFOGLALÁSA Ezt az összefoglalást úgy kell olvasni, mint ennek a Jegyzési Felhívásnak a bevezetőjét, és a RAAM EUROPE kötvényekbe történő befektetéssel kapcsolatos döntésnek a teljes

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK március 4.

VÉGLEGES FELTÉTELEK március 4. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2011. március 4. Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2010-2011. évi

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK december 3.

VÉGLEGES FELTÉTELEK december 3. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2010. december 3. Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfeljebb 10.000.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2010-2011.

Részletesebben

Forgalomba hozatali árfolyam: május ,9042% május ,9179% május ,9316%

Forgalomba hozatali árfolyam: május ,9042% május ,9179% május ,9316% 2007. május 22. KERESKEDELMI ÉS HITELBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2007. évi 100.000.000.000 Ft keretösszegű Kötvényprogramja keretében Maximum 506.250 USD. össznévértékű, névre szóló Kötvények

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2014. október 7.

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2014. október 7. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2014. október 7. Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2014-2015. évi

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK február 25.

VÉGLEGES FELTÉTELEK február 25. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2011. február 25. Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2010-2011.

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK március 22.

VÉGLEGES FELTÉTELEK március 22. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2010. március 22. Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfeljebb 4.000.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2009-2010. évi

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK június 10.

VÉGLEGES FELTÉTELEK június 10. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2014. június 10. Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000,- euró össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2013-2014. évi

Részletesebben

Hirdetmény és Végleges Feltételek (Nyilvános Ajánlattétel)

Hirdetmény és Végleges Feltételek (Nyilvános Ajánlattétel) Hirdetmény és Végleges Feltételek (Nyilvános Ajánlattétel) A FHB Jelzálogbank Nyrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043028, cégbejegyzés: 2003.12.04., székhely: 1132 Budapest, Váci út 20.) (továbbiakban: Kibocsátó,

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP _OJK_2017/I AZ OTP BANK NYRT FORINT KERETÖSSZEGŰ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP _OJK_2017/I AZ OTP BANK NYRT FORINT KERETÖSSZEGŰ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK VÉGLEGES FELTÉTELEK AZ OTP BANK NYRT. 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŰ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK KERETÉBEN KIBOCSÁTÁSRA KERÜLŐ MINIMUM 1.000.000 FT ÖSSZNÉVÉRTÉKŰ OTP _OJK_2017/I FIX KAMATOZÁSÚ

Részletesebben

1. Kibocsátó: FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1082 Budapest Üllői út 48. 2. (i) Sorozat megjelölése:

1. Kibocsátó: FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1082 Budapest Üllői út 48. 2. (i) Sorozat megjelölése: FHB Jelzálogbank Nyrt. Hirdetmény és Végleges Feltételek A FHB Jelzálogbank Nyrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043638, cégbejegyzés: 1998.03.18., székhely: 1082 Budapest, Üllői út 48.) (továbbiakban: Kibocsátó,

Részletesebben

A Raiffeisen Bank Zrt. által kibocsátott kötvények jegyzéke Érvényben: március 24-től visszavonásig

A Raiffeisen Bank Zrt. által kibocsátott kötvények jegyzéke Érvényben: március 24-től visszavonásig A Raiffeisen Bank Zrt. által kibocsátott kötvények jegyzéke Érvényben: 2016. március 24-től visszavonásig 1. Áttekintés - A Raiffeisen Bank Zrt. kötvényprogramjai és a kibocsátott kötvények típusai...

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK. (6) Felhalmozott kamat: január 24-én a felhalmozott kamat 1,4063%, azaz Kötvényenként 140,63 Forint január 21.

VÉGLEGES FELTÉTELEK. (6) Felhalmozott kamat: január 24-én a felhalmozott kamat 1,4063%, azaz Kötvényenként 140,63 Forint január 21. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2011. január 17. MKB Bank Zrt. minimum 100.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló, dematerializált MKB VII. Kötvény nyilvános forgalomba hozatala a 200.000.000.000 forint keretösszegű

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Értékpapírok II. 66. lecke Csekk Fogalma: a csekk kibocsátója

Részletesebben

minimum 10.000 darab minimum 10.000 darab

minimum 10.000 darab minimum 10.000 darab FHB Jelzálogbank Nyrt. Hirdetmény és Végleges Feltételek A FHB Jelzálogbank Nyrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043638, cégbejegyzés: 1998.03.18., székhely: 1082 Budapest, Üllői út 48.) (továbbiakban: Kibocsátó,

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ. Tevékenység: Elsődleges tevékenysége, hogy a Garanciavállaló és leányvállalatai számára általános vállalati célokra forrást nyújtson.

ÖSSZEFOGLALÓ. Tevékenység: Elsődleges tevékenysége, hogy a Garanciavállaló és leányvállalatai számára általános vállalati célokra forrást nyújtson. ÖSSZEFOGLALÓ A jelen összefoglaló az Alaptájékoztató bevezetőjeként a befektetők számára az Értékpapírokba történő befektetéseikkel kapcsolatos döntéseik során kíván segítséget nyújtani, azonban nem pótolja

Részletesebben

MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 31., cégjegyzékszám: 01-10-041712)

MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 31., cégjegyzékszám: 01-10-041712) ISMERTETŐ ÉS NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL AZ MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MFB 202006/1 KÖTVÉNYÉNEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ 1. ISMERTETŐ Az MFB Magyar Fejlesztési Bank

Részletesebben

1/7. Kibocsátási Program alapján) 1 3. Össznévérték: (i) Sorozat: Minimum ,- forint

1/7. Kibocsátási Program alapján) 1 3. Össznévérték: (i) Sorozat: Minimum ,- forint Hirdetmény és Végleges Feltételek A FHB Jelzálogbank Nyrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043638, cégbejegyzés: 1998.03.18., székhely: 1082 Budapest, Üllői út 48.) (továbbiakban: Kibocsátó, FHB Nyrt. vagy Bank

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31.

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31. MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) adatok millió forintban 2013 2014 1. Pénzeszközök 39,870 459,330 2. Állampapírok 153,646 70,686 a) forgatási célú 92,910 16,462 b) befektetési célú 60,736 54,224 2/A. Állampapírok

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-049/2015 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

Vonzó hozamlehetőség Erste Group EURO STOXX 50 Express-Bond (SN196)

Vonzó hozamlehetőség Erste Group EURO STOXX 50 Express-Bond (SN196) Vonzó hozamlehetőség Erste Group EURO STOXX 50 Express-Bond (SN196) Olyan rövid- vagy középtávú befektetést keres, mely egy vonzó kupont és előrehozott kifizetés lehetőségét rejti magában? Ehhez a maximum

Részletesebben

www.ersteinvestment.hu

www.ersteinvestment.hu Vonzó hozamlehetőség Erste Group EURO STOXX 50 Express-Anleihe Olyan rövid- vagy középtávú befektetést keres, mely egy vonzó kupont és előrehozott kifizetés lehetőségét rejti magában? Ehhez a maximum 4

Részletesebben

A JELEN DOKUMENTUM A 2001. ÉVI CXX. TÖRVÉNY 7. (2) BEKEZDÉSE SZERINT DEMATERIALIZÁLT ÉRTÉKPAPÍRHOZ KIÁLLÍTOTT OKIRAT ÉS NEM ÉRTÉKPAPÍR

A JELEN DOKUMENTUM A 2001. ÉVI CXX. TÖRVÉNY 7. (2) BEKEZDÉSE SZERINT DEMATERIALIZÁLT ÉRTÉKPAPÍRHOZ KIÁLLÍTOTT OKIRAT ÉS NEM ÉRTÉKPAPÍR A JELEN DOKUMENTUM A 2001. ÉVI CXX. TÖRVÉNY 7. (2) BEKEZDÉSE SZERINT DEMATERIALIZÁLT ÉRTÉKPAPÍRHOZ KIÁLLÍTOTT OKIRAT ÉS NEM ÉRTÉKPAPÍR 2006. február 3. VÉGLEGES FELTÉTELEK ÉS OKIRAT MINTA Az FHB Földhitel-

Részletesebben

Pénzügyi számítások. 7. előadás. Vállalati pénzügyi döntések MAI ÓRA ANYAGA. Mérleg. Rózsa Andrea Csorba László FINANSZÍROZÁS MÓDJA

Pénzügyi számítások. 7. előadás. Vállalati pénzügyi döntések MAI ÓRA ANYAGA. Mérleg. Rózsa Andrea Csorba László FINANSZÍROZÁS MÓDJA Pénzügyi számítások 7. előadás Rózsa Andrea Csorba László Vállalati pénzügyi döntések Hosszú távú döntések Típusai Tőke-beruházási döntések Feladatai - projektek kiválasztása - finanszírozás módja - osztalékfizetés

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2011. október 5.

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2011. október 5. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2011. október 5. Raiffeisen Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékő, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2011-2012. évi

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-099/2014 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

Minimum 100.000.000,- Forint Minimum 100.000.000,- Forint

Minimum 100.000.000,- Forint Minimum 100.000.000,- Forint FHB Jelzálogbank Nyrt. Hirdetmény és Végleges Feltételek A FHB Jelzálogbank Nyrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043638, cégbejegyzés: 1998.03.18., székhely: 1082 Budapest, Üllői út 48.) (továbbiakban: Kibocsátó,

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP_EURO_2 2014/XII AZ OTP BANK NYRT. 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŐ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK 2012. MÁJUS 25.

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP_EURO_2 2014/XII AZ OTP BANK NYRT. 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŐ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK 2012. MÁJUS 25. VÉGLEGES FELTÉTELEK AZ OTP BANK NYRT. 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŐ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK KERETÉBEN KIBOCSÁTÁSRA KERÜLİ MINIMUM 10.000 EUR ÖSSZNÉVÉRTÉKŐ OTP_EURO_2 2014/XII FIX KAMATOZÁSÚ

Részletesebben

Mérleg. Szolvencia II. szerinti érték Eszközök

Mérleg. Szolvencia II. szerinti érték Eszközök Mérleg Szolvencia II. szerinti érték Eszközök C0010 Immateriális javak R0030 - Halasztott adókövetelések R0040 - Nyugdíjszolgáltatások többlete R0050 - Saját használatú ingatlanok, gépek és berendezések

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK szeptember 16.

VÉGLEGES FELTÉTELEK szeptember 16. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2014. szeptember 16. Raiffeisen Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság legfeljebb 5.000.000,- euró össznévértékő, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2014-2015.

Részletesebben

ERSTE DAX TWIN-WIN NOTE

ERSTE DAX TWIN-WIN NOTE ERSTE DAX TWIN-WIN NOTE Profitáljon a legmeghatározóbb német részvényeket tartalmazó DAX index teljesítményéből! 1. Kinek ajánljuk figyelmébe az Erste DAX Twin-Win Note-ot? Azon ügyfeleinknek, akik profitálni

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! A tájékoztatás célja

Tisztelt Ügyfelünk! A tájékoztatás célja Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton szeretnénk Önt tájékoztatni arról, hogy a Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. ( Alapkezelő ) elhatározása szerint az általa kezelt nyilvános, nyíltvégű Raiffeisen Ingatlan

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala

ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala 2014.12.03 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Maximum 8.000.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala Az ERSTE 2014-2015. évi 100.000.000.000,- Ft keretösszegű

Részletesebben

Útmutató befektetési alapok nyilvántartásból törléséhez

Útmutató befektetési alapok nyilvántartásból törléséhez Útmutató befektetési alapok nyilvántartásból törléséhez Tartalom Irányadó jogszabályok... 3 A Felügyelet engedélyezési hatásköre... 3 Egyéb jogszabályi rendelkezések... 3 A Felügyelethez benyújtandó dokumentumok...

Részletesebben

Iránymutatások Iránymutatások az összetett adósságinstrumentumokról és a strukturált betétekről

Iránymutatások Iránymutatások az összetett adósságinstrumentumokról és a strukturált betétekről Iránymutatások Iránymutatások az összetett adósságinstrumentumokról és a strukturált betétekről 04/02/2016 ESMA/2015/1787 HU Tartalomjegyzék I. Hatály... 3 II. Hivatkozások, rövidítések és fogalommeghatározások...

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank elnökének. 20/2014. (VI.3.) MNB rendelete. az ISIN azonosítóról

A Magyar Nemzeti Bank elnökének. 20/2014. (VI.3.) MNB rendelete. az ISIN azonosítóról A Magyar Nemzeti Bank elnökének 20/2014. (VI.3.) MNB rendelete az ISIN azonosítóról A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 451. (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG 2014.12.31. HATVAN ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG 2014.12.31. HATVAN ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET MÉRLEG 2014.12.31 Hatvan, 2015. március 26... Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Juhász Ferenc Turányikné Borsik Éva elnök ügyvezető ügyvezető igazgató MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z

Részletesebben

Minimum darab

Minimum darab FHB Jelzálogbank Nyrt. Hirdetmény és Végleges Feltételek A FHB Jelzálogbank Nyrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043638, cégbejegyzés: 1998.03.18., székhely: 1082 Budapest, Üllői út 48.) (továbbiakban: Kibocsátó,

Részletesebben

K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap

K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap kereskedelmi kommunikáció 2014. november 2 háttér, piaci trendek 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15

Részletesebben

2014.03.20 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum 3.500.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala

2014.03.20 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum 3.500.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala 2014.03.20 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Maximum 3.500.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala Az ERSTE 2013-2014. évi 100.000.000.000,- Ft keretösszegű

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás)

EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás) EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás) A tétel megnevezése Az előző év év(ek) Tárgyév a b d 01. 1. Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek 2 960 398 3 526 440 02. a) rögzített kamatozású hitelviszonyt

Részletesebben

MÉRLEG MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16. Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet. Cg.:16-02-001531

MÉRLEG MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16. Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet. Cg.:16-02-001531 MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16 Cg.:16-02-001531 Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V

Részletesebben

2015.06.19 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum 2.000.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala

2015.06.19 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum 2.000.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala 2015.06.19 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Maximum 2.000.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala Az ERSTE 2014-2015. évi 100.000.000.000,- Ft keretösszegű

Részletesebben

Erste Strukturált Értékpapír Multi Protect Struktúra

Erste Strukturált Értékpapír Multi Protect Struktúra Erste Strukturált Értékpapír Struktúra Az Erste Strukturált Értékpapír - Reverse Convertible (a továbbiakban: ) egy olyan befektetési forma, amely a piaci kockázatmentes hozamot meghaladó extra hozam elérésére

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK február 8.

VÉGLEGES FELTÉTELEK február 8. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2013. február 8. Raiffeisen Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékő, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2012-2013. évi

Részletesebben

KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet

KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2009.év 2010.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2010. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2010. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 159 267 192 484 2. Állampapírok 4 310 515 0 4 762 679 a) forgatási célú 4 257 225 4 709 389 b) befektetési célú 53 290 53 290 2/A. Állampapírok értékelési különbözete

Részletesebben

Útmutató kockázati tőkealapok kezelési szabályzatának, valamint a kezelési szabályzat módosításának jóváhagyásához

Útmutató kockázati tőkealapok kezelési szabályzatának, valamint a kezelési szabályzat módosításának jóváhagyásához Útmutató kockázati tőkealapok kezelési szabályzatának, valamint a kezelési szabályzat módosításának jóváhagyásához Tartalom Irányadó jogszabályok... 3 A Felügyelet engedélyezési hatásköre... 3 Egyéb jogszabályi

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI Money makes the world go around A pénz forgatja a világot A pénzügyi tevékenység tartalma a pénzügyek a vállalati működés egészét átfogó tevékenységi kört jelentenek,

Részletesebben

K&H Alapkezelő Zrt. Végrehajtási politikája 2015. május 26.

K&H Alapkezelő Zrt. Végrehajtási politikája 2015. május 26. K&H Alapkezelő Zrt. Végrehajtási politikája 2015. május 26. 1 1. Bevezetés A 2014. évi XVI. törvény (KBFTV), a 231/2013/EU Rendelet (ABAK-Rendelet), valamint a 2007. évi CXXXVIII. (BSZT) törvény előírásainak

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK november 23.

VÉGLEGES FELTÉTELEK november 23. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2012. november 23. Raiffeisen Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékő, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2012-2013.

Részletesebben

ESZKÖZÖK (aktívák) KSH: Cg.: adatok: eft-ban. Kelt, Lövő, Április 28.

ESZKÖZÖK (aktívák) KSH: Cg.: adatok: eft-ban. Kelt, Lövő, Április 28. a b d 1. 1. Pénzeszközök 390.477 444.835 2. 2. Állampapírok 3.344.645 3.316.016 3. a) forgatási célú 3.286.315 3.257.686 4. b) befektetési célú 58.330 58.330 5. 2/A. Állampapírok értékelési különbözete

Részletesebben

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Mérleg 2013.05.07-2013.12.31

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Mérleg 2013.05.07-2013.12.31 AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Mérleg 2013.05.07-2013.12.31 Cégnév: AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. Székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

ESZKÖZÖK (aktívák) A tétel megnevezése Az előző év Tárgyév

ESZKÖZÖK (aktívák) A tétel megnevezése Az előző év Tárgyév KSH: 10044276-6419-122-08 Cg. 08-02-000916 Sorszám ESZKÖZÖK (aktívák) A tétel megnevezése Az előző év Tárgyév a b c d 1. 1. Pénzeszközök 1 938 211 1 686 753 2. 2. Állampapírok 14 542 341 16 807 748 3.

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K Adószám:10044465-1-09 Cégjegyzékszám:09-02-000180 Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.s z. M e g n e v e z és 2013.év 2014.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á

Részletesebben

A RÉSZVÉNY-ELŐÁLLÍTÁS ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI

A RÉSZVÉNY-ELŐÁLLÍTÁS ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI A RÉSZVÉNY-ELŐÁLLÍTÁS ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI A RÉSZVÉNY-ELŐÁLLÍTÁS JOGI KÉRDÉSEI ÉS AZ ÚJ PTK. RÉSZVÉNYEKRE VONATKOZÓ ÚJ RENDELKEZÉSEI DR. TOMORI ERIKA CODEX NAPOK 2014 VÁLTOZIK-E AZ ÉRTÉKPAPÍR

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ. Tevékenység: Elsődleges tevékenysége, hogy a Garanciavállaló és leányvállalatai számára általános vállalati célokra forrást nyújtson.

ÖSSZEFOGLALÓ. Tevékenység: Elsődleges tevékenysége, hogy a Garanciavállaló és leányvállalatai számára általános vállalati célokra forrást nyújtson. ÖSSZEFOGLALÓ A jelen összefoglaló az Alaptájékoztató bevezetője. Bármely, a Kötvényekbe történő befektetéssel kapcsolatos döntést csak az Alaptájékoztató egészének ismeretében beleértve a hivatkozással

Részletesebben

ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum USD össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala

ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum USD össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala 2016.02.23. ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Maximum 1.000.000 USD össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala Az ERSTE 2015-2016. évi 100.000.000.000,- Ft keretösszegű

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ Termék definíció Az Értékpapír adásvételi megállapodás keretében a Bank és az Ügyfél értékpapírra vonatkozó azonnali adásvételi megállapodást kötnek.

Részletesebben

Útmutató befektetési alapok kezelési szabályzatának módosításához

Útmutató befektetési alapok kezelési szabályzatának módosításához Útmutató befektetési alapok kezelési szabályzatának módosításához Tartalom Irányadó jogszabályok... 3 A Felügyelet engedélyezési hatásköre... 3 Egyéb jogszabályi rendelkezések... 3 A Felügyelethez benyújtandó

Részletesebben

2013. december 2-i Végleges Feltételek. ROYAL BANK OF CANADA (engedéllyel rendelkező kanadai bank)

2013. december 2-i Végleges Feltételek. ROYAL BANK OF CANADA (engedéllyel rendelkező kanadai bank) 2013. december 2-i Végleges Feltételek ROYAL BANK OF CANADA (engedéllyel rendelkező kanadai bank) Phoenix Automatikusan Visszaváltható (Autocallable) Részvényhez Kötött Kamatozású és Részvényhez Kötött

Részletesebben

2015.03.03 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum 1.000.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala

2015.03.03 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum 1.000.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala 2015.03.03 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Maximum 1.000.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala Az ERSTE 2014-2015. évi 100.000.000.000,- Ft keretösszegű

Részletesebben

Alkalmassági és Megfelelési teszt KÖZÜLETEKNEK

Alkalmassági és Megfelelési teszt KÖZÜLETEKNEK KÖZÜLETEKNEK Az Üzletszabályzat 19. sz. melléklete Az alábbi teszt kitöltését a befektetési vállalkozásokról és árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló

Részletesebben

D. MELLÉKLET: A SOPRON BANK BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI DÍJTÉTELEI ÉRVÉNYES: 2014. JANUÁR 1-TŐL

D. MELLÉKLET: A SOPRON BANK BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI DÍJTÉTELEI ÉRVÉNYES: 2014. JANUÁR 1-TŐL D. MELLÉKLET: A SOPRON BANK BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI DÍJTÉTELEI ÉRVÉNYES: 2014. JANUÁR 1-TŐL I. Összevont értékpapírszámla vezetés díjtételei Díj, költség Általános díjak Összevont

Részletesebben

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 11.) Határozza meg az értékpapírok fogalmát, fajtáit, főkönyvi nyilvántartásának és értékelésének szabályait! Ismertesse az értékpapírok analitikus nyilvántartását! Mutassa be az értékpapírokhoz (váltó,

Részletesebben

CONCORDE PB3 ALAPOK ALAPJA

CONCORDE PB3 ALAPOK ALAPJA PB3 ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2015. A Concorde PB3 Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás Vagyonkimutatás Tárgynap (T): 2014.12.31

Részletesebben

ERSTE SÁVOS HOZAMMAX KÖTVÉNY 13.

ERSTE SÁVOS HOZAMMAX KÖTVÉNY 13. ERSTE SÁVOS HOZAMMAX KÖTVÉNY 13. 100%-os Tőkevédelem és magas hozam lehetősége az EUR/HUF árfolyamának stabilitásával! 1. Kinek ajánljuk a figyelmébe az Erste Sávos Hozammax Kötvény 13-t? akinek fontos

Részletesebben

Gránit Bank Betét Alap

Gránit Bank Betét Alap Gránit Bank Betét Alap Indulás dátuma: 2011.december 08. HU0000711106 1,- HUF 30. napján: 233 678 406 HUF 30. napján: 1,027663 HUF Alapkezelési díj: 0,00 % PSZÁF engedély száma: KE-III/50115/2011. Likviditási

Részletesebben

MKB 24 KARÁT II. TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

MKB 24 KARÁT II. TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP MKB 24 KARÁT II. TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyilvános, zártvégű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen

Részletesebben

CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA

CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2015. A Concorde PB2 Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás 2014.12.3 1 Vagyonkimutatás

Részletesebben

A CIB BANK ZRT. BETÉTEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE

A CIB BANK ZRT. BETÉTEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE A CIB BANK ZRT. BETÉTEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE Hatályos: 2014. március 15. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 3 2. KÜLÖNÖS/ELTÉRŐ SZABÁLYOK EGYES

Részletesebben

A 30/2013. (XII. 16.) MNB

A 30/2013. (XII. 16.) MNB A Magyar Nemzeti Bank elnökének 30/2013. (XII. 16.) MNB rendelete16 a befektetési alapokkal összefüggő bejelentési kötelezettségek teljesítésének tartalmi és formai feltételeiről A Magyar Nemzeti Bankról

Részletesebben

ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 2014-12-31 2015-12-31 1. Pénzeszközök 410 420 MTB-nél lévő elszámolási számla

ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 2014-12-31 2015-12-31 1. Pénzeszközök 410 420 MTB-nél lévő elszámolási számla ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 214-12-31 215-12-31 1. Pénzeszközök 41 42 MTB-nél lévő elszámolási számla 22 23 pénztár és egyéb elszámolási számlák 19 19 2. Értékpapírok Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

Részletesebben

Féléves jelentés. 2015 I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap

Féléves jelentés. 2015 I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap Féléves jelentés 2015 I. félév Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: az

Részletesebben

Útmutató kockázati tőkealap nyilvántartásba vételéhez

Útmutató kockázati tőkealap nyilvántartásba vételéhez Útmutató kockázati tőkealap nyilvántartásba vételéhez Tartalom Irányadó jogszabályok... 3 A Felügyelet engedélyezési hatásköre... 3 Egyéb jogszabályi rendelkezések... 3 A Felügyelethez benyújtandó dokumentumok...

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: Cg.: Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: Cg.: Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2014.év 2015.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 587 900 404 993 02. 2.Állampapírok 1 928 700 1 759 645 03. a) forgatási célú 1 926

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Hatályos: 2014. július 1-jétől Közzététel: 2014. július 21.

TÁJÉKOZTATÓ. Hatályos: 2014. július 1-jétől Közzététel: 2014. július 21. TÁJÉKOZTATÓ A vállalkozói üzletág Üzletszabályzata alapján az OTP Bank Nyrt. vállalkozói üzletágába tartozó ügyfelei részére Magyarország és az Amerikai Egyesült Államok között létrejött, és a 2014. évi

Részletesebben

ERSTE DAX NÖVEKEDÉSI KÖTVÉNY

ERSTE DAX NÖVEKEDÉSI KÖTVÉNY ERSTE DAX NÖVEKEDÉSI KÖTVÉNY 100%-os tőkevédelem és részesedés a legmeghatározóbb német részvényeket tartalmazó DAX index teljesítményéből! 1. Kinek ajánljuk a figyelmébe az Erste DAX Növekedési Kötvény-t?

Részletesebben

CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP

CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2015. A Concorde USD Pénzpiaci Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K KSH: 10043691641912205 Cg.: 05-02-000266 Ricse és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2013.év 2014.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

III. Döntési szintek. IV. Döntési hatáskörök. 10. Kockázatvállalási döntési hatáskörök

III. Döntési szintek. IV. Döntési hatáskörök. 10. Kockázatvállalási döntési hatáskörök 10. Kockázatvállalási döntési hatáskörök III. Döntési szintek A Takarékszövetkezet üzleti tevékenysége során keletkező kockázati elemek minimalizálása érdekében a döntéseket a takarékszövetkezeti hierarchia

Részletesebben

Féléves jelentés I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap

Féléves jelentés I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap Féléves jelentés 2016 I. félév Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: az

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT MÉRLEG 2010.

KONSZOLIDÁLT MÉRLEG 2010. HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. Cg.: 09-02-000644 KONSZOLIDÁLT MÉRLEG 2010. KSH: 13975410641912209 Cg.: 09-02-000644 HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet ÖSSZEVONT (konszolidált)

Részletesebben

Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek

Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. (1) bekezdés 1. pontjának való megfelelésről szóló átláthatósági

Részletesebben

2012. március végéig a kincstári kör hiánya 514,7 milliárd forintot tett ki. További finanszírozási igényt jelentett az EU

2012. március végéig a kincstári kör hiánya 514,7 milliárd forintot tett ki. További finanszírozási igényt jelentett az EU 212. március végéig a kincstári kör hiánya 14, milliárd forintot tett ki. További finanszírozási igényt jelentett az EU transzferek negatív egyenlege, amely 2,4 milliárd forint volt. Így a teljes nettó

Részletesebben

Vonzó hozamlehetőség 6,00% Protect Pro reverse convertible bond on Uniqa Insurance Group AG

Vonzó hozamlehetőség 6,00% Protect Pro reverse convertible bond on Uniqa Insurance Group AG Vonzó hozamlehetőség 6,00% Protect Pro reverse convertible bond on Uniqa Insurance Group AG 2017-2018 Olyan befektetési lehetőséget keres, mely egy vonzó kupont és a részvénybe történő közvetlen befektetéshez

Részletesebben

Vonzó Kupon kifizetésének lehetősége!

Vonzó Kupon kifizetésének lehetősége! Vonzó Kupon kifizetésének lehetősége! Az Erste Strukturált Értékpapír- (továbbiakban ) egy olyan befektetési forma, amely a piaci kockázatmentes hozamot meghaladó extra hozam elérésére ad lehetőséget.

Részletesebben

CONCORDE USD PB3 ALAPOK ALAPJA

CONCORDE USD PB3 ALAPOK ALAPJA CONCORDE USD PB3 ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2016. FÉLÉVES JELENTÉS A Concorde USD PB3 Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás

Részletesebben

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény szerinti egyoldalú szerződésmódosítás alapjául szolgáló okok listája

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény szerinti egyoldalú szerződésmódosítás alapjául szolgáló okok listája A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény szerinti egyoldalú szerződésmódosítás alapjául szolgáló okok listája I. Egyoldalú szerződésmódosítás lakáshitelek esetén

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP 2013/II AZ OTP BANK NYRT FORINT KERETÖSSZEGŐ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK JANUÁR 13.

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP 2013/II AZ OTP BANK NYRT FORINT KERETÖSSZEGŐ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK JANUÁR 13. VÉGLEGES FELTÉTELEK AZ OTP BANK NYRT. 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŐ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK KERETÉBEN KIBOCSÁTÁSRA KERÜLİ MINIMUM 250.000.000 FT ÖSSZNÉVÉRTÉKŐ OTP 2013/II FIX KAMATOZÁSÚ

Részletesebben

CONCORDE HOLD ALAPOK ALAPJA

CONCORDE HOLD ALAPOK ALAPJA HOLD ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2015. A Concorde Hold Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás I. I/1. I/2. I/3. I/4. Vagyonkimutatás

Részletesebben

OKIRAT. dematerializált kötvényről. A Kibocsátó teljes neve: Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

OKIRAT. dematerializált kötvényről. A Kibocsátó teljes neve: Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság OKIRAT dematerializált kötvényről A KÖTVÉNY KIBOCSÁTÓ ADATAI A Kibocsátó teljes neve: Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság A kibocsátó rövid neve: Székhelye: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben