MEGÁLLAPODÁS pénzeszköz átadás-átvételéről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEGÁLLAPODÁS pénzeszköz átadás-átvételéről"

Átírás

1 Tárgy: Belvízrendezés az élhetőbb településekért komplex belvízrendezési program megvalósítása belterületen és a csatlakozó társulati csatornán I. ütem pályázat ÁFA változás miatti többlet önerő módosítása Előkészítette: Gál András osztályvezető Véleményező bizottság: Műszaki Osztály Pénzügyi Bizottság Sorszám: IV/14 Döntéshozatal módja: Egyszerű szótöbbség Tárgyalás módja: Nyilvános ülés Tisztelt Képviselő-testület! Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete augusztus 30-i ülésére A Belvízrendezés az élhetőbb településekért komplex belvízrendezési program megvalósítása belterületen és a csatlakozó társulati csatornán I. ütem című, DAOP-5.2.1/D kódszámú pályázat során az ÁFA változás miatt a Képviselő-testület 212/2012.(VI.28.) határozatával E Ft többlet önerőt vállalt. A projektmenedzser jelzése alapján azonban az összeg némileg módosult, illetve forintra felfelé kerekítve kell vállalni. Ezek alapján a többlet önerő összege E Ft lesz. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen. Határozati javaslatok: 1. Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 212/2012.(VI.28.) számú határozata 3. pontját hatályon kívül helyezi. 2. Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Belvízrendezés az élhetőbb településekért komplex belvízrendezési program megvalósítása belterületen és a csatlakozó társulati csatornán I. ütem című, DAOP-5.2.1/D kódszámú pályázat E Ft, ÁFA változás miatti megnövekedett többlet önerejét az Önkormányzat évben képződött és évi felhasználásra jóváhagyott pénzmaradványa terhére biztosítja és hozzájárul, hogy a Konzorciumi Együttműködési Megállapodás az ÁFA változás miatti kompenzációval kiegészüljön. 3. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza ét a szerződés aláírására, valamint a szükséges jognyilatkozatok megtételére. Határidő: Felelős: értelem szerint Izsó Gábor Békés, augusztus 22. Izsó Gábor Jogi ellenjegyző Pénzügyi ellenjegyző

2 MEGÁLLAPODÁS pénzeszköz átadás-átvételéről amely létrejött egyrészről Kondoros Nagyközség Önkormányzat (Székhely: 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5., Adószám: , számlaszám: , aláírásra jogosult képviselője: Dankó Béla ), mint átvevő /továbbiakban Átvevő, másrészről Békés Város Önkormányzata Postacím: 5630 Békés, Petőfi u. 2. Azonosító szám (KSH szám): Adószám: Aláírásra jogosult képviselője: Izsó Gábor Számlavezető pénzintézet neve: ERSTE Bank Rt. Számlaszám: Doboz Nagyközség Önkormányzata Postacím: 5624 Doboz, Kossuth u. 3. Azonosító szám (KSH szám): Adószám: Aláírásra jogosult képviselője: Simon István Tamás Számlavezető pénzintézet neve: OTP: Bank ZRT. Számlaszám: Geszt Község Önkormányzata Postacím: 5734 Geszt, Kossuth u. 1. Azonosító szám (KSH szám): Adószám: Aláírásra jogosult képviselője: Fábián Zsuzsanna, Számlavezető pénzintézet neve: OTP. Bank ZRT Számlaszám: Gyomaendrőd Város Önkormányzata Postacím: 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Azonosító szám (KSH szám): Adószám: Aláírásra jogosult képviselője: Várfi András Számlavezető pénzintézet neve: Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet Számlaszám: Kötegyán Község Önkormányzata Postacím: 5725 Kötegyán, Kossuth u. 33. Azonosító szám (KSH szám): Adószám: Aláírásra jogosult képviselője: Nemes János Számlavezető pénzintézet neve: OTP. Bank ZRT Számlaszám:

3 Kunágota Község Önkormányzata Postacím: 5746 Kunágota, Rákóczi u. 9 Azonosító szám (KSH szám): Adószám: Aláírásra jogosult képviselője: Pápai Zoltán Számlavezető pénzintézet neve: OTP. Bank ZRT Számlaszám: Méhkerék Község Önkormányzata Postacím: 5726 Méhkerék, Kossuth u. 80. Azonosító szám (KSH szám): Adószám: Aláírásra jogosult képviselője: Tát Margit Számlavezető pénzintézet neve: OTP. Bank ZRT Számlaszám: Mezőberény Város Önkormányzata Postacím: 5650 Mezőberény, Kossuth tér 1. Azonosító szám (KSH szám): Adószám: Aláírásra jogosult képviselője: Siklósi István Számlavezető pénzintézet neve: Kereskedelmi és Hitelbank ZRT. Számlaszám: Okány Község Önkormányzata Postacím: 5534 Okány, Kossuth u. 16. Azonosító szám (KSH szám): Adószám: Aláírásra jogosult képviselője: Fekete Zoltán Számlavezető pénzintézet neve: Szeghalom és Vidéke Takarékszövetkezet Számlaszám: Pusztaföldvár Község Önkormányzata Postacím: 5919 Pusztaföldvár Rákóczi u. 66. Azonosító szám (KSH szám): Adószám: Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Baranyi István Számlavezető pénzintézet neve: OTP. Bank ZRT. Számlaszám: Sarkad Város Önkormányzata Postacím: 5720 Sarkad, Kossuth u. 27. Azonosító szám (KSH szám): Adószám: Aláírásra jogosult képviselője: Bende Róbert Számlavezető pénzintézet neve: OTP. Bank ZRT. Számlaszám: Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Postacím: 5731 Sarkadkeresztúr, Vörösmarty u. 7. Azonosító szám (KSH szám): Adószám: Aláírásra jogosult képviselője: Bakucz Péter Számlavezető pénzintézet neve: OTP. Bank ZRT. Számlaszám:

4 Szarvas Város Önkormányzata Postacím: 5540 Szarvas, Szabadság utca Azonosító szám (KSH szám): Adószám: Aláírásra jogosult képviselője: Babák Mihály Számlavezető pénzintézet neve: Kereskedelmi és Hitel Bank Rt. Számlaszám: Tótkomlós Város Önkormányzata Postacím: 5940 Tótkomlós Fő u. 1. Azonosító szám (KSH szám): Adószám: Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Garay Rita Számlavezető pénzintézet neve: Kereskedelmi és Hitel Bank Rt. Számlaszám: Újszalonta Község Önkormányzata Postacím: 5727 Újszalonta, Béke u. 35. Azonosító szám (KSH szám): Adószám: Aláírásra jogosult képviselője: Jova Tibor Számlavezető pénzintézet neve: OTP. Bank ZRT. Számlaszám: mint átadók/továbbiakban Átadók együttesen Felek között az alábbiak szerint: Előzmények 1. A Felek pályázatot nyújtottak be Belvízrendezés az élhetőbb településekért, komplex belvízrendezési program megvalósítása belterületen és a csatlakozó társulati csatornán I. ütem címmel DAOP-5.2.1/D kódszámmal, melyet az Irányító Hatóság vezetője Ft összköltséggel támogatásra érdemesnek ítélt. A támogatás intenzitása 85%. 2. Átvevő az 1. pontban szereplő projekt megvalósítására án Támogatási Szerződést kötött. 3. A Felek a projekt megvalósítására december 23-án Konzorciumi Együttműködési Megállapodást kötöttek, melyben vállalták, hogy a Projekt megvalósításához az alábbi saját pénzbeli hozzájárulásukat (önrész) adják, amelyek összesen a Projekt elszámolható összköltségének 15%-át képezik, az alábbi megoszlásban: 4

5 Befizetett Fizetendő Részesedése a projekt Hozzájárulás hozzájárulás összege hozzájárulás összege elszámolható költségeiből Tag neve összege (Ft-ban) (Ft-ban) (%) 1. Békés Város Önkormányzata ,26% 2. Doboz Nagyközség Önkormányzata ,44% 3. Geszt Község Önkormányzata ,33% 4. Gyomaendrőd Város Önkormányzata ,82% 5. Kondoros Község Önkormányzata ,54% 6. Kötegyán Község Önkormányzata ,40% 7. Kunágota Község Önkormányzata ,83% 8. Méhkerék Község Önkormányzata 9. Mezőberény Város Önkormányzata ,43% ,16% 10. Okány Község Önkormányzata ,78% 11. Pusztaföldvár Község Önkormányzata ,45% 12. Sarkad Város Önkormányzata ,12% 13. Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata ,35% 14. Szarvas Város Önkormányzata ,41% 15. Tótkomlós Város Önkormányzata 16. Újszalonta Község Önkormányzata ,34% ,34% Összesen: % 4. Az Átadók e megállapodás alapján vállalják, hogy 3. pontban részletezett önerőt azonnali hatállyal megfizeti. Amennyiben valamely településnek nem áll rendelkezésére az önerő, úgy az Átvevő azonnali tájékoztatása mellett legkésőbb az adott településre vonatkozó közbeszerzési eljárás vállalkozási szerződésre irányuló szakaszának Bíráló Bizottsági ülése idejére teljesíti (1. és 2. rész tekintetében , a 3. rész tekintetében , a 4. rész tekintetében dátummal történik meg.) 5. Jelen megállapodás szerinti az önerőből visszafizetésre kerül, a projektben elszámolható előkészítési költségek Közreműködő Szervezet általi elfogadása után az egyes településekre jutó előkészítési költségen belüli önerő, valamint az EU Önerő Alapból történő forráslehívás után a településenkénti önerő támogatás. 6. A fizetés pénzátutalással történik a Projekt megvalósításához létrehozott, elkülönített, OTP BANK Nyrt. pénzintézetnél vezetett bankszámlájára. Bankszámlaszám: A közbeszerzési eljárás(ok) 4. pont szerinti Bíráló Bizottsági ülésének napjáig be nem érkezett önerő további intézkedéseket von maga után. A helyzet jogi, közbeszerzési és pénzügyi vizsgálata, valamint az érintett Átadóval történő egyeztetés után, eredménytelenség 5

6 esetén az adott település a Konzorcium részeként a későbbiekben nem tekinthető, a rá vonatkozó kivitelezési vállalkozási szerződés megkötésétől az Átvevő eláll, a rá eső támogatás lehívását nem kezdeményezi. Az adott település az Átvevő felé az előzőleg, a projekt terhére Konzorciumi döntés alapján vállalt kötelezettségek tekintetében kártérítéssel felel. 8. A Konzorcium által a későbbiekben megszavazott további önerő bevonása esetén a döntést követően - a fentiek figyelembe vételével és azonos módon - az Átadó köteles a megszavazott összeg rá eső részét megfizetni. A további megszavazott önerő meg nem fizetése a 7. pontban részletezett intézkedéseket vonhatja maga után. 9. Az Átadók vállalják, hogy a 4. és 8. pont nem teljesítése esetén a 7. pontban szereplő kártérítés teljesítése érdekében az Átvevő az 1. sz. melléklet szerinti felhatalmazás alapján inkasszót nyújt be a megállapodást megszegő Átadó fizetési számlájára. Az Átadók kötelezettséget vállalnak arra, hogy az 1. sz. mellékletet képező felhatalmazó levelet a fizetési számlájukat vezető pénzintézettel záradékoltatják és 1 db eredeti példányban a megállapodás aláírását követő 8 napon belül az Átvevő részére eljuttatják. 10. A évi CXXVII. általános forgalmi adóról szóló törvény a értelmében az építési hatósági engedély-köteles ingatlan létrehozás, bővítés, átalakítás, egyéb megváltoztatás szolgáltatás nyújtása esetén fordított ÁFA szabályozást kell alkalmazni. A konzorcium gesztora a projektmenedzsment szervezet támogatása mellett (Első Magyar Önkormányzati Vagyon- és Adósságkezelő Kft.) az építési beruházás során felmerülő költségek esetében a Közreműködő Szervezet felé ÁFA előleg kérelmet nyújt be. 11. Amennyiben a 9. pont nem teljesülne, tehát a kérelmet a Közreműködő Szervezet elutasítja, vagy azt késedelmesen fizeti meg az Átvevő részére, úgy az Átadók a településükre jutó építési költségek fordított ÁFA részét előlegként az Átvevő részére teljes összegben megfizetik. 12. Az Átvevő kötelezettséget vállal arra, hogy a 9. pontban szereplő önerő részen felüli fordított ÁFA előleget a közreműködő szerv felé benyújtott kifizetési kérelem jóváhagyását követően, a támogatás az Átvevő részére történt leutalását követő 3. munkanapon belül az Átadók részére visszautalja. 13. Felek a megállapodásból eredő jogvita esetén az Átvevő székhelye szerint illetékes, hatáskörrel rendelkező bíróság illetékességét kötik ki. 14. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 15. Felek a jelen megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat közösen értelmezték, és a megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. Kondoros, A Konzorcium Vezetője, mint átvevő Dankó Béla Kondoros Nagyközség Önkormányzata 6

7 Izsó Gábor Békés Város Önkormányzata Aláírás dátuma: Simon István Tamás Doboz Nagyközség Önkormányzata Fábián Zsuzsanna Geszt Község Önkormányzata Nagyné Felföldi Ilona Kötegyán Község Önkormányzata Várfi András Gyomaendrőd Város Önkormányzata Pápai Zoltán Kunágota Község Önkormányzata Martyin Tivadar Méhkerék Község Önkormányzata Cservenák Pál Miklós Mezőberény Város Önkormányzata Fekete Zoltán Okány Község Önkormányzata Dr. Baranyi István Pusztaföldvár Község Önkormányzata Tóth Imre Sarkad Város Önkormányzata P.H Nagy Mihály Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata 7

8 Babák Mihály Szarvas Város Önkormányzata Dr. Garay Rita Tótkomlós Város Önkormányzata Aláírás dátuma: Jova Tibor Újszalonta Község Önkormányzata 8

9 1. sz. melléklet FELHATALMAZÓ LEVÉL Tisztelt.. (pénzintézet neve). (számlavezető pénzintézet címe) (számlavezető neve és címe) Megbízom/megbízzuk Önöket az alább megjelölt fizetési számlánk terhére Kondoros Nagyközség Önkormányzat által gesztorált Belvízrendezés az élhetőbb településekért, komplex belvízrendezési program megvalósítása belterületen és a csatlakozó társulati csatornán I. ütem című DAOP /D kódszámú projekttel összefüggésben a én meghozott döntés alapján benyújtandó beszedési megbízás(ok) teljesítésére a következőkben foglalt feltételekkel: Fizető fél számlatulajdonos megnevezése: Felhatalmazással érintett fizetési számláinak pénzforgalmi jelzőszáma: Kedvezményezett neve: Kedvezményezett fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszáma: Kondoros Nagyközség Önkormányzata A felhatalmazás időtartama: év.. hó. naptól év 03. hó 31. napig* a) a beszedési megbízáshoz okiratot nem kell csatolni* Kelt,...,... év... hó... nap Záradék:... Fizető fél számlatulajdonos Tudomásul vesszük, hogy a Kondoros Nagyközség Önkormányzat a kötelezettel szemben fennálló, fent nevezett projekt kapcsán keletkezett, a Megállapodás 7. pontjában részletezett követelését a Kötelezett fent megjelölt bankszámlája (bankszámlái) terhére azonnali beszedési megbízás útján jogosult beszedni. Kijelentjük továbbá, hogy a fenti felhatalmazó nyilatkozat alapján a pénzintézetünkhöz benyújtott azonnali beszedési megbízásait mindaddig teljesítjük, ameddig a követelés teljesítésre nem kerül, vagy annak visszavonásáról Kondoros Nagyközség Önkormányzata nem rendelkezik. Kelt,...,... év... hó... nap... Pénzintézet 9

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Vállalaton belüli irányító- és ügykezelő rendszer biztosítása

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Vállalaton belüli irányító- és ügykezelő rendszer biztosítása SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Vállalaton belüli irányító- és ügykezelő rendszer biztosítása amely létrejött egyrészről az Egészségügyi Holding Nonprofit Zrt. (székhely: 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.; adószám:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a lőrinci Közösségi Házban Lőrinci Város a Képviselőtestületének 2009. március 06-i rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Víg Zoltán polgármester Peterke Zoltán alpolgármester

Részletesebben

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására. 1. Preambulum

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására. 1. Preambulum KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására 1. Preambulum A KŐSZEGI KISTÉRSÉG ÉS A FELSŐ-RÉPCEMENTI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Konzorcium tagjai (a továbbiakban

Részletesebben

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete. államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete. államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött Kazincbarcika Város Önkormányzata mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó) Székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. Adószáma: 15350057-2-05 Képviselője: Szitka Péter polgármester

Részletesebben

KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0060

KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0060 J a v a s l a t a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0060 számú Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd városában című projekt megvalósításához kapcsolódó társberuházói megállapodás módosítására Előterjesztő:

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készfiit a 2012. szeptember 12. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Müller Kinga szociális intézményi referens Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város

Salgótarján Megyei Jogú Város Szám:33143/2013 Város Alpolgármestere J a v a s l a t a Zöldfa úti komplex telep-program című, TÁMOP 5.3.6-11/1-2012-0086 azonosító számú pályázathoz benyújtott konzorciumi szerződés módosításának jóváhagyására

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 15/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Szlovák Tájház fenntartói jogának átadás-átvétele

ELŐ TERJESZTÉS Szlovák Tájház fenntartói jogának átadás-átvétele 2. Napirend Szlovák Tájház fenntartói jogának átadás-átvétele 2. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Szlovák Tájház fenntartói jogának átadás-átvétele Tisztelt Képviselő-testület! Az Országgyűlés a 2012. október 8-ai

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚLIUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚLIUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚLIUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 64/2011. (VII. 06.) számú BKt. határozat 65/2011. (VII. 06.) számú BKt. határozat

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata 2015. 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht) előírásainak, így különösen a 48. 54. -okban foglaltaknak érvényre juttatásáért,

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Matematikai és fizikai képzés a természettudományos, a műszaki és az informatikai felsőoktatásban TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0064 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére 4. Előterjesztés Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére Tárgy: Döntés pályázat megvalósításáról és fenntartásáról

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u 68. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: A Békés Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdálkodási Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/6 Döntéshozatal módja: Egyszerű

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2011. június 30-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2011. június 30-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzata és a Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szervezete között kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyásáról Előkészítette: dr. Uhrin Anna, jogi munkatárs Véleményező bizottság:

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (a továbbiakban: Megrendelő ) Székhelye: 1024 Budapest, Margit krt. 85. Képviseli: Dr. Bakonyi József elnök Törzsszám: 329190 Bankszámlaszám:

Részletesebben

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 1/2006.(I.27.) önkormányzati r e n d e l e t e

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 1/2006.(I.27.) önkormányzati r e n d e l e t e 1/2006.(I.27.) önkormányzati rendelet az önszerveződő közösségek, civil kezdeményezések és a helyi egyházi közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről Időállapot: 2011. december 1. Pétfürdő Nagyközség

Részletesebben

Ft l0í^oc2o. 2.sz.melléklet. Ügyiratszám: 1-61929/2014 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet

Ft l0í^oc2o. 2.sz.melléklet. Ügyiratszám: 1-61929/2014 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet 2.sz.melléklet Ügyiratszám: 1-61929/2014 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: Zoborhegy téri Regnum Maríanum Alapítvány támogatása A kötelezettségvállalása..-rr.j.

Részletesebben

Kelet - Hajdúsági lvóvízminőség- javító Önkormányzati Társulás 4254 Nyíradony, Árpád tér 1. OVIBER - KEVITERV AKV A - UTIBER Konzorcium

Kelet - Hajdúsági lvóvízminőség- javító Önkormányzati Társulás 4254 Nyíradony, Árpád tér 1. OVIBER - KEVITERV AKV A - UTIBER Konzorcium A SZERZŐDÉS SZÁMA:.... MEGBÍZÁS! SZERZŐDÉS FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátása a "Kelet-Hajdúsági Ivóvízminőség-javító Projekt- KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0029" című pályázathoz kapcsolódóan

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 14/2015.(V.27.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Módosított

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Kutatási és Technológiai Innovációs Alap keretében vissza nem térítendő támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. december 12-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. december 12-i ülésére Tárgy: A helyi autóbusz-közlekedés ellátására közszolgáltatási szerződés megkötése Előkészítette: Gál András osztályvezető Műszaki Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/14 Döntéshozatal

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 25.-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2015. évben indítandó közbeszerzési eljárásaihoz közbeszerzési tanácsadó

Részletesebben

Tárgy: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás., Tisztelt Népjóléti Bizottság!

Tárgy: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás., Tisztelt Népjóléti Bizottság! Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Tárgy: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szakfeladat átadás szerződése, Tisztelt Népjóléti Bizottság! A Kőbányai Szivárvány Nonprofit

Részletesebben

KEOP-1.2.0/B, KEOP program megvalósítására létrehozott

KEOP-1.2.0/B, KEOP program megvalósítására létrehozott BOGÁD, ROMONYA, NAGYKOZÁR ÉS KOZÁRMISLENY SZENNYVÍZKEZELÉSÉNEK FEJLESZTÉSE, A TOVÁBBIAKBAN KEOP-1.2.0/B, KEOP program megvalósítására létrehozott BOGÁD, ROMONYA, NAGYKOZÁR, KOZÁRMISLENY ÖNKORMÁNYZATI TERÜLETFEJLESZTÉSITÁRSULÁS

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. január 24-i rendkívüli ülésére

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. január 24-i rendkívüli ülésére 326-1/2013 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. január 24-i rendkívüli ülésére Tárgy: Hitelfelvétel, önerő biztosítása az Új óvoda építése az Erdő utca és Park utca

Részletesebben