T E R M É K K A T A L Ó G U S

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "T E R M É K K A T A L Ó G U S"

Átírás

1 T E R M É K K A T A L Ó G U S j ú n i u s t ó l LÉZERVÁGÁS CNC ÉLHAJLÍTÁS STANCOLÁS EGYENGETÉS Kereskedőház Kft. AZ ÖN ÖTVÖZÖTT ACÉL ÉS ALUMÍNIUM KERESKEDELMI PARTNERE

2 Cégünk júniusa óta a DIN EN ISO 92: 1994 szabvány szerinti, jelenleg pedig az MSZ EN ISO 91:29 szabvány szerinti minősítéssel rendelkezik. PER-KOR Kereskedőház Kft. 927 Győr, Reptéri út 5. GPS: , Tel.: 96/516-26* Fax.: 96/516-27* www. perkor.hu Nyitva tartás: hétfő - szerda: 7-16 csütörtök: 7-15 péntek:

3 Termékek: Raktárról Rozsdamentes és hőálló köracélok, húzott és hegesztett csövek, Rozsdamentes zártszelvények, laposszelvények, szögszelvények, I-, U- és T-szelvények, Hidegen és melegen hengerelt rozsdamentes és hőálló lemezek, járólapok, Alumínium csövek, zártszelvények, kör-, lapos-, négyzet-, szögszelvények, U-szelvények, Alumínium lemezek, kvintett mintás járólapok, Kopásálló lemezek, Perforált és expandált lemezek, hullámrácsok, INOX csőszerelvények, Szitaszövetek. Tájékoztató Raktárkészleteink természetesen változóak. Az esetlegesen lefogyott készleteket rövid határidő alatt pótoljuk. A megadott adatok a katalógus kiadásakor érvényesek. Fenntartjuk magunknak a jogot az esetleges változtatásokra. Igény esetén műbizonylat. AZ ÖN ÖTVÖZÖTT ACÉL ÉS ALUMÍNIUM KERESKEDELMI PARTNERE

4 SZALAGFURÉSZ Sawing Köracélok, csövek, stb. fűrészelése, méretre vágása nagy teljesítményű fűrészgépeinkkel (max. 52 mm-ig) Lézervágás Laser cutting Legnagyobb vágható lemezvastagság: Rozsdamentes acél: 25 mm Kopásálló acél: 25 mm Szerkezeti acél: 25 mm Alumínium: 15 mm Legnagyobb vágható táblaméret: 15 x 3 mm CNC ÉLHAJLÍTÁS CNC bending Max. hajlítási hossz: 3 mm Max. nyomóerő: 2 tonna

5 Stancolás, perforálás Punching, perforating Egyengetés Megmunkálható max. táblaméretek: Rozsdamentes: 3 x 15 x 3 mm Normál acél: 3 x 15 x 3 mm Alumínium: 4 x 15 x 3 mm Réz: 3 x 15 x 3 mm. Vállaljuk egyedi és kis sorozatú perforált lemezek készítését, különféle lemez alkatrészek megmunkálását (kivágás, lyukasztás, kopoltyúzás, benyomás szemhúzás, menetkészítés M8-ig stb.). A megmunkált lemezeket feszültségmenetesítjük, de az egyengető gépünkre bérmunkát is vállalunk. Levelling Egyengethető lemezek (a lemezvastagság, anyagminőség és a lemezszélesség függvénye): Rozsdamentes: 5 mm-es vastagságig 15 mm szélességben, 8 mm-es vastagságig 65 mm szélességben Normál acél: 5 mm-es vastagságig 15 mm szélességben, 8 mm-es vastagságig 65 mm szélességben Alumínium, réz: 5 mm-es vastagságig 15 mm szélességben, 8 mm-es vastagságig 65 mm szélességben Legkisebb egyengethető lemezvastagság:,5 mm Elérhetőség: Szállítás Delivery Ügyfeleink részére kedvezményes házhozszállítás ill. postai feladás

6 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A PER-KOR Kereskedőház Kft. (továbbiakban mint PER-KOR Kft.) által kötendő szállításokra és értékesítésekre az alább részletezett feltételek az irányadóak, kivéve, ha a szerződő felek az Általános Szerződési Feltételektől való eltérést kifejezett írásbeli alakban kikötötték, vagy szintén írásban az egyes feltételek mellőzésében állapodtak meg. Az ÁSZF-től való, a Megrendelő által kezdeményezett eltérés csak akkor kötelező a PER-KOR Kft-re, ha ezt az eltérést a Szállító írásban visszaigazolta. A Szállító által nem kifogásolt eltérés nem jelenti az eltérés elfogadását. A Megrendelő saját üzleti feltételei a Szállító által el nem fogadottnak tekintendők. A jelen Általános Szerződési Feltételek, amennyiben azokat a Megrendelővel közölték, s a Megrendelő ezek ismeretében rendelést adott a PER-KOR Kft-nek, a felek jogviszonyában érvényesen megállapítottnak, kikötöttnek tekintendők. Árajánlatok és rendelések (szerződés) Az adásvételi szerződés csak akkor tekinthető megkötöttnek, ha a felek azt írásba foglalták, illetőleg levélben, telefaxon vagy más írásos módon eljuttatott rendelést a PER-KOR Kft. ugyancsak írásos módon rendelés-visszaigazolás formájában megerősítette. Szóbeli megrendelés érvényességéhez annak írásban történő megerősítése szükséges. Tartós megrendelői - szállítói kapcsolat esetén a szóbeli vagy telefonon történő rendeléskor a PER-KOR Kft. a rendelést írásban visszaigazolja, a rendelés-visszaigazolás alapján akkor is megkezdi az áru szállításra való előkészítését, ha annak írásbeli megerősítése nem érkezik meg. Esetleges jogviták esetén a szerződés tartalma tekintetében a rendelés-visszaigazolás tekintendő irányadónak. A rendelésből egyértelműen ki kell tűnnie a Megrendelő nevének, székhelyének, értesítési és szállítási címének, valamint a rendelést elküldő személy nevének, beosztásának. A rendelésen szereplő esetleges kikötések abban az esetben érvényesek, amennyiben azt a PER-KOR Kft. írásban visszaigazolta. A szóbeli megrendelés írásbeli megerősítésének elmaradása esetére a PER-KOR Kft. kizárja felelősségét az ebből eredő esetleges eltérésekért, illetőleg hibás teljesítésért. Amennyiben a megrendelést a PER-KOR Kft. a megrendeléshez képest eltérő feltételekkel igazolja vissza, akkor ez új ajánlatnak minősül, így szerződés nem jön létre. A megrendelő/vevő a PER-KOR Kft. visszaigazolását követően a szerződéstől nem állhat el. Ha a PER-KOR Kft. a szerződést/megrendelést részletekben köteles teljesíteni, és a szolgáltatás egy részének teljesítését már felajánlotta, akkor a vevő a teljesítésre még fel nem ajánlott szolgáltatásokra vonatkozóan sem mondhatja fel a szerződést. A PER-KOR Kft. az általa küldött árajánlatot a benne szereplő áruk mennyisége, minősége és az árak vonatkozásában a készlet erejéig, kötelezettség nélkül tekinti érvényesnek. Árak A PER-KOR Kft. árai ellenkező megállapodás hiányában saját telephelyén értendők (általános forgalmi adó nélkül), amelyek a fuvareszközre történő felrakást is tartalmazzák. Amennyiben Megrendelő a készre jelentéstől számított 3 munkanapon belül nem szállítja el az árut, a PER-KOR Kft. jogosult az értékesítéstől elállni. Ebben az esetben a Megrendelő az adott rendelés tárgyát képező áru nettó értékét kötbérként köteles megfizetni. A PER-KOR Kft. jogosult kötbért meghaladó kára érvényesítésére is. A vételár megfizetése készpénzben, előre vagy a teljesítéstől számított, előre megállapodott naptári napon belül banki átutalással történhet. Késedelmes fizetés esetén a PER-KOR Kft. a törvényben előirt késedelmi kamatot számítja fel a Megrendelő felé, ismételt vagy 15 napot meghaladó késedelem esetén pedig jogosult a fizetési feltételek egyoldalú megváltoztatására, a fizetési határidő lerövidítésére vagy a halasztott fizetés megtagadására. Tulajdonjog átszállás A megrendelt átvett áru tulajdonjoga a vételár megfizetésével egy időben száll át a Megrendelőre, tehát az áru ellenértékének megfizetéséig, annak esetleges feldolgozására vagy beépítésére tekintet nélkül, a PER-KOR Kft. fenntartja a tulajdonjogát. A teljesítés határideje, helye és módja A teljesítési határidő eltérő megállapodás hiányában - betartottnak tekintendő, ha a PER-KOR Kft. a rendelésvisszaigazoláson szereplő teljesítési határidő utolsó napján, illetőleg, ha ez a nap munkaszüneti nap, akkor az azt követő első munkanapon értesíti a Megrendelőt, hogy a megrendelt áru elszállítható. Megrendelő a készre jelentéstől számított 3 munkanapon belül köteles a PER-KOR Kft. telephelyére megfelelő fuvareszközt küldeni, s az árut onnan elszállítani. A kárveszély az áru átadásával egyidejűleg Megrendelőre átszáll. A szállítás elmulasztása esetén a kárveszély haladéktalanul átszáll a Megrendelőre, és 8 napos díjmentes időt követően a PER-KOR Kft. jogosult tárolási díjat felszámítani az el nem szállított áru után. 4

7 A PER-KOR Kft. nem felel a késedelemért, ha az olyan tőle független körülményekkel függ össze (pl. sztrájk, vis major), melyek a rendelés-visszaigazolás időpontjában nem voltak előreláthatóak. Amennyiben sztrájk, vagy vis major típusú esemény miatt, vagy egyéb, a PER-KOR Kft.-nek fel nem róható okból a megrendelés teljesítése lehetetlenné válik, a szerződés megszűnik, és a PER-KOR Kft. mentesül a szállítási kötelezettsége alól. A teljesítés lehetetlenné válásáról tudomást szerző fél haladéktalanul köteles erről a másik felet értesíteni. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a mulasztó felelős. Eltérő megállapodás hiányában előteljesítés és részteljesítés lehetséges. Ha a PER-KOR Kft. hitelt érdemlő tudomást szerez arról, hogy a Megrendelő ellen csődeljárást vagy felszámolási eljárást kezdeményeztek, a Megrendelőtől a már leszállított áru ellenértékét a fizetési határidőtől függetlenül azonnal követelheti; még nem teljesített megrendelés esetén a PER-KOR Kft. csak akkor köteles teljesíteni, ha a Megrendelő a vételárat előre kiegyenlítette. Arra az esetre, ha a megrendelés egyedi, raktáron nem tartott árura szól, a PER-KOR Kft. fenntartja a jogot, hogy a Megrendelőtől a teljes vételár előlegként történő kiegyenlítését követelje. Ebben az esetben PER-KOR Kft. mindaddig nem köteles a teljesítéshez szükséges intézkedéseket megtenni, amíg az előleg összegét a Megrendelő ki nem egyenlíti. A Megrendelő fizetési késedelme időtartamára a PER-KOR Kft. jogosult a Megrendelővel szemben a további szállításokat leállítani, illetve felfüggeszteni anélkül, hogy ez szerződésszegésnek minősülne. A PER-KOR Kft. a további kiszállítások megkezdését biztosíték (bankgarancia, zálogjog stb.) adásához kötheti. Szavatosság A PER-KOR Kft. felel azért, hogy az általa értékesített áru megfelel a megrendelésben és visszaigazolásban meghatározott minőségi és mennyiségi feltételeknek. Az áru mind mennyiségileg, mind pedig minőségileg az árut kísérő szállítólevél adatai szerint tekintendő átadottnak, illetőleg átvettnek. A szállítólevél szerint az átvételt követően a Megrendelő csak olyan utólagos reklamációra jogosult, amely rátekintésre, illetve a csomagolás megbontása nélkül nem volt megállapítható. Az áru minőségével, mennyiségével kapcsolatos reklamáció a hiba felfedezését követően azonnal, de legfeljebb az árunak a PER-KOR Kft. telephelyén történt átvételét követő 3 munkanapon belül jelenthető be. A reklamációt a rendelésre vonatkozó formai előírások betartásával kell bejelenteni, azaz szóban nem elégséges. A reklamációnak tartalmaznia kell a hibás áru illetve szállítmány megnevezését, azonosítóját, valamint a hiba pontos megjelölését a bizonyítékokkal együtt. A PER-KOR Kft. nem vállal felelősséget azon károkért, melyek abból származtak, hogy a Megrendelő értesítetési kötelezettségének nem, vagy nem kellő időben tett eleget. A Megrendelő a reklamáció elintézéséig az árut csak saját kockázatára használhatja fel, idegenítheti el, épíheti be, ugyanakkor köteles biztosítani a PER-KOR Kft.-nek az áru megvizsgálási lehetőségét. A PER-KOR Kft. a minőségi illetve mennyiségi kifogás kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles dönteni a reklamációról, s ennek kapcsán javaslatot tesz a reklamáció rendezésére. A Megrendelő a vételártartozással szemben semmilyen jogcímen (így különösen szavatossági, jótállási, kártérítési stb. igények) nem élhet beszámítással. Felelősségkorlátozás A PER-KOR Kft. felelőssége nem terjed ki a közvetett, a következményi károkra, ideértve a piacvesztésből vagy termeléskiesésből eredő károkra, szállítóinak késedelméből, valamint azokra, amelyek nem láthatóak előre, ezen körbe sorolva az esetleges elmaradt haszonból eredő kárt. A kártérítés mértéke nem haladhatja meg a hibás teljesítéssel érintett áru számla szerinti ellenértékét. Jogviták rendezése Felek jogvitáikat békésen, lehetőleg a peres eljárásokat elkerülve rendezik. Amennyiben azonban közöttük mégis peres eljárásra kerül sor, úgy felek alávetik magukat a hatáskörrel rendelkező győri székhelyű bíróság kizárólagos illetékességének. Felek megállapodnak abban, hogy az alkalmazandó jog a magyar jog. Győr, 214. május 16. PER-KOR Kereskedőház Kft. 927 Győr, Reptéri út 5. 5

8 Tartalomjegyzék Contets 1. Nemesacél és hőálló csövek Stainless steel tubes, Heat-resistant tubes varratnélküli (húzott) és varratos (hegesztett) nemesacél csövek nemesacél vastagfalú gépcsövek nemesacél csövek Rozsdamentes és hőálló köracélok Stainless and heat-resistant round bars rozsdamentes és hőálló köracélok, köracél tekercsben köracél tűrések...15 Rozsdamentes zártszelvények Stainless square and rectangular tubes...17 Rozsdamentes profilacélok Stainless steel profiles rozsdamentes szögszelvények U-profil T-profil, I-profil...24 Rozsdamentes és hőálló négyzetacélok Stainless and heat-resistant square bars...25 Rozsdamentes hatszögacélok Stainless hexagonal bars...27 Rozsdamentes laposacélok Stainless flat bars Ötvözött lemezek (nemesacél, hőálló, alumínium)...31 Sheets and plates (stainless, heat-resistant and wear resistant) - rozsdamentes lemezek táblában rozsdamentes tekercsek hőálló lemezek, rozsdamentes Mandorla és cseppmintás járólapok alumínium lemezek lemezek tűrése Rozsdamentes szitaszövetek Stainless woven wire cloths Perforált lemezek (acél, rozsdamentes, alumínium, horganyzott)...39 Perforated sheets (carbon steel, stainless, aluminium, sendzimir) - a perforáció jelölése (alaptípusok) rozsdamentes perforált lemez lyukasztási típusok acél perforált lemez díszítő perforáció alumínium perforált lemez tűzi horganyzott perforált lemez ötvözetlen / ötvözött...49 Expandált lemezek (acél, rozsdamentes, alumínium)...51 Expanded metal (carbon steel, stainless, aluminium) Hullámrácsok (rozsdamentes) Woven wire mesh (stainless steel) Rozsdamentes fittingek Stainless steel fittings rozsdamentes csőszerelvények, fittingek alumínium karimák, rozsdamentes bördelek nyakas karima lapos karima laza karima vakkarima pillangószelepek, hollandi csavarzatok golyós csapok hollanderek KB és BB kivitelben T idomok hegesztett, húzott, menetes, szűkített kivitelben csőívek hegesztett és húzott kivitelben menetes könyök B-B koncentrikus szűkítők húzott, hegesztett és menetes kivitelben menetes végek, karmantyúk, rozsdamentes közcsavarok rozsdamentes dugók és kupakok (végelzárók), r ozsdamentes edényfenék Alumínium termékek Aluminium products alumínium lemezek alumínium csövek alumínium zártszelvények alumínium körszelvények alumínium laposszelvények alumínium szögszelvények alumínium négyzetszelvény alumínium U-profilok Minőségi és vegyi összetételek Chemical composition összehasonlító táblázat (kivonat) rozsdamentes és hőálló acélok csoportosítása nemzetközi összehasonlító táblázat alumínium minőségek vegyi összetétele...9

9 NEMESACÉL CSÖVEK STAINLESS STEEL TUBES HŐÁLLÓ CSÖVEK HEAT-RESISTANT TUBES

10 Varratnélküli (húzott) és varratos (hegesztett) nemesacél csövek a DIN EN ISO 1127 sz. szerint Seamless and welded stainless steel tubes according to DIN EN ISO 1127 Nemesacél vastagfalú gépcsövek Stainless steel hollow bars Rozsdamentes hegesztett csőszabványok és jellemzőik Norms and properties of stainless steel welded tubes and pipes Szabványszám Hegesztési faktor Hegesztési mód Bizonylatolás Francia jelölés Élelmiszeripari vasalt + pácolt DIN 1185 EN V = 1 TIG 3.1 ALI Vezetékcső EN V = 1 TIG 3.1 COR Dekorációs cső EN DIN V =,8 Indukciós 2.2 DEA Varratnélküli nemesacél csövek Stainless steel seamless tubes and pipes Szabvány a műszaki szállítási feltételekre EN (korábban: DIN ill. DIN 17458) Anyagmegjelölés 1.431, , , , , Méret és egyenességi szabványok DIN EN ISO 1127 (DIN 2462) Mérettartomány Küls őø 3 46,4 mm Műbizonylat EN 124 Gyártási darabhosszok 5 7 m Hegesztett nemesacél csövek Stainless steel welded tubes and pipes Szabvány a műszaki szállítási feltételekre EN DIN 1185 EN Anyagmegjelölés 1.431, , , Méret és egyenességi szabványok Mérettartomány Küls őø 6 56 mm Műbizonylat EN 124 Gyártási darabhosszok DIN EN ISO 1127 (DIN 2463) Kb.: 6m Nemesacél vastagfalú gépcsövek Stainless steel hollow bars Szabvány a műszaki szállítási feltételekre EN (korábban: DIN ill. DIN 17458) Anyagmegjelölés 1.431, , , 1.436, Mérettartomány Küls őø mm, Falvastagság: 6 43 mm Műbizonylat EN 124 Gyártási darabhosszok 2 7 m 8

11 Nemesacél csövek Stainless steel tubes Minőségek: 1.431, , Kivitel: hegesztett csövek, varratnélküli csövek, vastagfalú gépcsövek Külső Ø Falvast. Belső Ø Súly (mm) (mm) (mm) (kg/m) 3,5 2,31 1 1,5 4,5 3,44 1 2,75 5,5 4,56 1 3,1 6,5 5,69 1 4,125 1,5 3, ,175 1,5 5, , ,225 1,5 7, ,41 2,5 5,47 1,2 1,6 7, ,276 1,5 9, ,51 2,5 7, , ,31 1,5 1, ,551 13,5 1,6 1,3, ,5,576 2,9 7,7, ,326 1,5 11,47 2 1,61 2,5 9,72 3 8, ,351 1,5 12, ,651 2,5 1, , ,376 1,5 13, ,71 2,5 11, ,977 Külső Ø (mm) Falvast. (mm) Belső Ø (mm) Súly (kg/m) 17,2 1,6 14, ,2,762 2,35 12,5,858 2,9 11,4 1, ,426 1,5 15, ,82 2,5 13, , ,476 1,5 17, ,92 2,5 15 1, , ,88 21,3 1,6 18,1, ,3,967 2,6 16,1 1,22 2,9 15,5 1,337 3,25 14,8 1,47 21,34 2,77 15,8 1,29 3,73 13,88 1,65 4,78 11,78 1, ,526 1,5 19, ,5 17 1, , ,5 2, , ,61 1,5 22, ,15 2,5 2 1, , ,1 26,67 2,11 22,45 1,3 2,87 2,93 1,71 3,91 18,85 2,23 26,9 1,6 23,7 1,1 2 22,9 1,25 2,6 21,7 1,58 3,25 2,4 1,93 Külső Ø (mm) Falvast. (mm) Belső Ø (mm) Súly (kg/m) , ,676 1,5 25, ,3 2,5 23 1, , , , ,726 1,5 27 1, ,4 2,5 25 1, , , , ,5 29 1, ,5 2,5 27 1, ,18 33,4 2,77 27,86 2,132 3,38 26,64 2,54 4,55 24,3 3,29 33,7 1,6 3,5 1, ,7 1,59 2,6 28,5 2,3 2,9 27,9 2,24 3,2 27,3 2,45 3,6 26,5 2,71 4,5 25,6 3,1 34 1,5 31 1, ,6 35 1,5 32 1, ,65 2,5 3 2, , ,48 5,5 25 4, , , ,927 1,5 35 1, ,8 2,5 33 2,22 9

12 Nemesacél csövek Stainless steel tubes Minőségek: 1.431, , Kivitel: hegesztett csövek, varratnélküli csövek, vastagfalú gépcsövek Külső Ø Falvast. Belső Ø Súly (mm) (mm) (mm) (kg/m) Külső Ø (mm) Falvast. (mm) Belső Ø (mm) Súly (kg/m) Külső Ø (mm) Falvast. (mm) Belső Ø (mm) Súly (kg/m) , , , , ,977 1,5 37 1, , , , ,58 7,5 25 6, , ,4 1,6 39,2 1, ,4 2,2 2,6 37,2 2,59 3,2 36 3,14 3,6 35,2 3,49 4,5 34,3 3, ,5 4 1, ,1 44,5 1,5 41,5 1,62 2 4,5 2,13 2,6 39,3 2,73 2,9 38,7 3,2 4 36,5 4,6 48,3 1,6 45,1 1, ,3 2,32 2,6 43,1 2,98 3,2 41,9 3,62 3,6 41,1 4,3 4,5 4,2 4, ,231 1,5 47 1, ,41 2,5 45 2, , , ,1 12, , ,46 2,6 45,8 3, , ,5 49 1, , , , , ,1 57 1,5 54 2, ,76 2,5 52 3,41 2,9 51,2 3,93 3,6 49,8 4, ,31 6,3 1,6 57,1 2, ,3 2,92 2,6 55,1 3,76 2,9 54,5 4,17 3,2 53,9 4,58 3,6 53,1 5, ,3 5,64 5 5,3 6,93 7,1 46,1 9,46 63,5 1,6 6,3 2, ,5 3,5 2,6 58,3 3, ,5 5, ,5 6 3,91 7 1,5 67 2, ,41 2,9 64,2 4, ,61 73,3 3,5 66,93 5,35 5,16 62,71 8,77 7,1 59,1 11,59 76,1 1,2 73,7 2,25 1,6 72,9 2, ,1 3,71 2,6 7,9 4,79 2,9 7,3 5,32 3,2 69,7 5,84 3,6 68,9 6,54 4,5 67,1 8,7 5 66,1 8,91 6,3 63,5 11,2 12,5 51,1 19, ,91 2,5 75 4,85 8, , , ,69 17, , , , ,16 88,9 1,5 85,7 3,5 2 84,9 4,35 2,6 83,7 5,62 3,5 82,8 6,56 3,2 82,5 6,87 3,6 81,7 7,69 4,5 8,8 8,61 4,5 79,9 9, ,9 1,51 5,49 77,92 11,47 6,3 76,3 13,4 7,62 73,66 15,52 9 9,5 71 2,93 13, , , , ,64 12, ,94 14, ,94 18, , ,97 11,6 1,5 98,6 3, ,6 4,99 3,5 95,5 7,53 3,6 94,4 8,84 1

13 Nemesacél csövek Stainless steel tubes Minőségek: 1.431, , Kivitel: hegesztett csövek, varratnélküli csövek, vastagfalú gépcsövek Külső Ø Falvast. Belső Ø Súly (mm) (mm) (mm) (kg/m) Külső Ø (mm) Falvast. (mm) Belső Ø (mm) Súly (kg/m) Külső Ø (mm) Falvast. (mm) Belső Ø (mm) Súly (kg/m) 11,6 4,5 93,5 9,9 5 91,6 12,1 5,74 9,12 13,78 8,8 85,44 2, ,5 1 3, , ,31 2,9 12,2 7, ,89 3,2 11,6 8,4 3,6 1,8 9, , , , ,5 2, ,34 24, ,68 114,3 2 11,3 5,63 2,6 19,1 7,28 3,5 18,2 8,5 3,6 17,1 9, ,3 11,5 4,5 15,3 12,38 6,2 12,26 16,33 8,56 97,18 22,67 13,49 87,32 34, ,3 39, , , , ,49 23,5 71 6,79 27, , ,5 1 38,49 17,5 9 51,5 22,5 8 63, , , , , , , ,44 3, , , , ,93 6,3 12,4 19,99 7,1 118,8 22,39 139, ,7 6, ,7 9, ,7 13, , , , , , , , , ,8 27, , , , , , , , ,53 4, ,42 6,3 146,4 24, , , ,34 168,28 3,4 161,48 14,4 7,11 154,6 28,71 1,97 146,34 43,23 168, ,3 8,33 2,6 163,1 1, ,3 12, ,3 16,456 4,5 159,3 18, ,3 2,445 7,1 154,1 28, ,3 39,65 18,26 131,78 68, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,34 219,8 8,18 22,72 43,22 219, ,1 1,88 2,6 213,9 14, ,1 16,24 3,2 212,7 17, ,1 21,55 6,3 26,5 33,58 8,18 22,74 43, , , , , , , , ,57 2, , , , ,5 3 18, ,76 323,9 2,6 318,7 2, ,9 24, ,9 32, , , ,

14 Hőálló csövek Heat-resistant tubes Minőségek: , Kivitel: varratos és varratnélküli csövek Külső Ø Falvast. Belső Ø Súly (mm) (mm) (mm) (kg/m) Külső Ø (mm) Falvast. (mm) Belső Ø (mm) Súly (kg/m) Külső Ø (mm) Falvast. (mm) Belső Ø (mm) Súly (kg/m) 6 1 4, ,175 1,5 5, ,225 1,5 7, ,41 2,5 5,47 1,2 2 6,2, ,276 1,5 9, ,51 2,5 7,595 2,9 6,2,661 13,5 2,3 8,9,645 2,6 8,3, ,5 11,47 2 1, ,351 1,5 12, , ,5 13, , ,2 17,2 1,8 13,6,694 2,3 12,6, ,82 2 1,5 17, , ,28 21,3 1,5 18,3, ,3,967 2,6 16,1 1, , ,5 22, , , ,51 25,4 2,9 19,6 1,64 26,9 2,3 22,3 1,42 2,6 21,7 1,58 3,2 2,5 1,9 4 18,9 2, ,5 25,996 2,9 22,2 1,823 3,5 21 2, ,4 2,6 24,8 1, , , , ,18 33,7 2 29,7 1,59 2,6 28,5 2,3 3,2 27,3 2,45 3,6 26,5 2, ,7 2, , ,6 32,8 2,31 3,2 31,6 2, ,13 42,4 2 38,4 2,2 2,6 37,2 2,59 3,2 36 3, ,4 4,68 44,5 2,6 39,3 2,73 48,3 2,6 43,1 2,98 3,2 41,9 3,62 4 4,3 4, , , ,9 51,2 3, ,31 6,3 2,5 55,3 3,62 2,9 54,5 4,17 3,6 53,1 5, ,3 5,64 5 5,3 6,93 7 2,9 64,2 4, ,62 76,1 2,9 7,3 5,32 3,6 68,9 6, ,1 7, ,1 8,91 8 6,1 13,65 82,5 4 74,5 7, ,34 88,9 4,5 8,8 8,61 4,5 8,9 9,37 5,49 77,92 11, ,9 16, ,12 11,6 4 93,6 9, , ,9 114,3 3,6 17,1 9,98 6,2 12,26 16, ,3 21, , , ,81 139, ,7 16, ,7 26, , , , , ,33 168, ,3 2,45 7,11 154,8 28,71 219,1 6,3 26,5 33,58 244, ,5 58,74 12

15 ROZSDAMENTES ÉS HŐÁLLÓ KÖRACÉLOK STAINLESS AND HEAT-RESISTANT ROUND BARS

16 Műszaki adatok Rozsdamentes és hőálló köracélok Stainless and heat-resistant round bars Anyagminőség Wnr.:1.431; ; 1.434; ; 1.435; 1.421; 1.444; 1.457; Wnr.:1.4841; Kivitel DIN 671 húzott DIN 113 hengerelt DIN 668 finoman hántolt kovácsolt Tűrés h9 - h11 k1 - k11 Gyártási hossz 3-6 m szálban ill. tekercsben Mérettartomány 2-52 mm Műbizonylat EN 124 / 3.1 Átmérő mm-ben Súly kg/m 2,25 3,56 4,99 5,154 6,22 7,32 8,395 9,51 1,617 12, , , , , , , , , , , , , , , , ,99 4 9, , , , , , ,5 7 3, , , , , ,64 Átmérő mm-ben Súly kg/m 1 61, , , , , , , , , ,8 178, , , , ,4 326, , , ,8 449,5 483,4 518, , , ,

17 Köracél tekercsben Wires Wnr.:1.431 (KO33) Szakítószilárdság (N/mm2) 2-5 mm 7-9 Wnr.: (KO36) Szakítószilárdság (N/mm2) 2-5 mm 8-12 Wnr.: (H-9) Szakítószilárdság (N/mm2) mm mm Köracél tűrések Tolerances of round bars Átmérő mm-ben UNI 115 h UNI 116 UNI 117 h1 k1 h11 k Átmérő mm-ben UNI 115 h UNI 116 h1 k UNI 117 h11 k

18

19 ROZSDAMENTES ZÁRTSZELVÉNYEK STAINLESS SQUARE AND RECTANGULAR TUBES

20 Rozsdamentes zártszelvények Stainless steel square and rectangular tubes Műszaki adatok Anyagminőség Wnr.: Kivitel hegesztett DIN Gyártási hossz 6 m Műbizonylat Méret mm-ben Fal mm-ben Súly kg/m 1 x 1 1,3 1 5 x 1 5 1, 2,55 1, 5,661 2 x 1 1, 5,661 2x15 1,533 2 x 2 1,613 1, 5,91 2 1, x 1 1, 5,8 2 5 x 1 5 1, 5,91 25x2 1, 5,996 25x25 1,78 1, 5 1,15 2 1,5 3 x 1 1, 5,91 3x15 1, 5 1,2 3 x 2 1,78 1, 2,94 1, 5 1,15 2 1,5 3x25 1, 5 1,236 3 x 3 1,93 1, 5 1, ,84 3 2,75 35x35 1 1,1 1, 5 1,62 2 2,15 4 x 2 1, 5 1,38 2 1,84 4 x 3 1, 5 1, ,133 4 x 4 1, 5 1, , , , x , ,81 5 x 2 1, 5 1, ,133 5x25 1, 5 1, ,319 5 x 3 1, 5 1, ,454 Méret mm-ben Fal mm-ben Súly kg/m 5x3 3 3,756 5x4 2 2, ,81 5x5 1,5 2, ,9 3 4,65 4 5,96 5 7,41 6x2 1,5 1, ,454 6x3 1,5 2, ,84 3 4,131 6x4 1,5 2, ,9 3 4,65 4 5,96 6x6 1,5 2, , , , ,943 8x4 2 3, , , ,94 8x6 2 4,38 3 6,53 4 8,531 8x8 2 5,4 3 7,53 4 9, ,395 1x4 2 4,38 3 6,53 4 8,531 1x5 2 4, , , ,336 1x6 2 5,4 3 7,53 4 9,816 18

21 Rozsdamentes zártszelvények Stainless steel square and rectangular tubes Műszaki adatok Anyagminőség Wnr.: Kivitel hegesztett DIN Gyártási hossz 6 m Műbizonylat Méret mm-ben Fal mm-ben Súly kg/m Méret mm-ben Fal mm-ben Súly kg/m 1x8 2 5, , ,83 1x1 2 6,4 3 9, ,4 5 15, ,236 12x4 2 5,4 3 7,53 12x6 2 5, , ,83 12x8 2 6, , ,4 5 15,38 12x12 2 7, ,8 4 15,3 5 18,66 14x8 3 1, , ,4 15x5 3 9, ,4 5 15,38 15x , , , ,86 16x8 3 11, , x1 3 13,8 4 18, , ,86 2x2 4 25,24 5 3,8 19

22

23 ROZSDAMENTES PROFILACÉLOK STAINLESS STEEL PROFILES

24 Rozsdamentes szögszelvények Stainless steel L-profiles Műszaki adatok Anyagminőség Wnr.: 1.431, Kivitel: melegen heng. DIN 129 lézerhegesztett Gyártási hossz: 6 m Műbizonylat: EN 124 /3.1 Műszaki adatok Anyagminőség Wnr.: 1.431, Kivitel: melegen heng. DIN 128 lézerhegesztett Gyártási hossz: 6 m Műbizonylat: EN 124 /3.1 Méret mm-ben mag. x szél. x vast. Súly kg/m 2x1x3,64 3x2x3 1,11 3x2x4 1,45 4x2x4 1,77 45x3x5 2,7 5x3x5 2,96 6x3x5 3,4 6x4x5 3,7 6x4x6 4,46 65x5x5 4,3 8x4x6 5,4 8x4x8 7,7 8x65x8 8,7 1x5x6 6,8 1x5x8 9 1x65x9 11,2 12x8x x65x8 11,9 15x1x1 18,9 2x1x12 27,4 Méret mm-ben mag. x szél. x vast. Súly kg/m 2x2x3,9 25x25x3 1,2 3x3x3 1,4 35x35x4 2,3 4x4x4 2,5 45x45x5 3,4 5x5x5 3,8 6x6x6 5,5 7x7x7 7,4 8x8x8 9,7 9x9x9 12,2 1x1x

25 U-profil U-channel Melegen hengerelt és lézerhegesztett DIN 1744/EN Szálhossz 6 m Tűrés: DIN 126 szerint Minőség: 1.431, melegen hengerelt Méret (mm) Súly (kg) 15x3x15x4/4,5 1,78 2x4x2x4/4,5 2,4 25x5x25x5/6 4,2 38x5x38x5/7 5,7 3x6x3x6/6 5,1 4x8x4x5/5 5,94 42x65x42x5,5/7,5 7,4 45x8x45x6/8 8,64 5x1x5x6/6W 9,13 5x1x5x6/8,5 8,94 55x12x55x7/9 13,5 6x14x6x7/1 16,4 65x16x65x7,5/1,5 18,8 lézerhegesztett Méret (mm) Súly (kg) 6x12x6x6/6G 1,93 65x13x65x9/9G 12,8 7x14x7x7/7G 7x18x7x8/11 14,62 22, 75x15x75x9/9G 13,8 8x16x8x8/8 19,21 9x18x9x8/8 22,3 1x2x1x1/1 3,4 23

26 Méret (mm) 2x2x3,88 25x25x3,5 1,29 25x25x4 1,5 3x3x4 1,8 3x6x5,5 3,7 4x4x5 3, 5x5x5 3,8 6x6x6 5,5 7x7x7 7,5 8x8x8 9,7 9x9x9 12,2 1x1x1 15,1 12x12x13 25,1 T-profil T-channel Melegen hengerelt, lézerhegesztett DIN 1744/EN Szálhossz 6 m Súly (kg) Tűrés: EN 155 szerint Minőség: 1.431, IPE Méret (mm) Súly (kg) 8x46x3,8x5,2 6,2 1x55x4,1x5,7 8,1 12x64x7x7 13,5 14x73x4,7x6,9 12,9 16x82x1x12 26,56 18x91x5,3x8 18,8 2x1x5,6x8,5 33,28 24x12x1x12 39,8 I-profil I-channel Melegen hengerelt, lézerhegesztett DIN 1744/EN Szálhossz 6 m Tűrés: DIN 125 szerint Minőség: 1.431, IPB Méret (mm) Súly (kg) 1x1x6x1 2,4 12x12x1x12,5 3,4 14x14x7x12 33,7 16x16x1x13 42,9 24x24x1x17 83,2 24

27 ROZSDAMENTES ÉS HŐÁLLÓ NÉGYZETACÉLOK STAINLESS AND HEAT-RESISTANT SQUARE BARS

28 Rozsdamentes és hőálló négyzetacélok Stainless and heat-resistant square bars Műszaki adatok Anyagminőség Wnr. : Kivitel DIN 114 melegen hengerelt DIN 178 húzott Gyártási hossz 3-6 m Műbizonylat EN 124/3.1 Húzott/Hengerelt Laptáv Súly Méret mm-ben kg/m 6x6,283 8x8,395 1x1,617 12x12 1, 13 14x14 1,539 15x15 1,766 16x16 2,1 18x18 2,543 2x2 3,14 25x25 4, 96 3x3 7,65 35x35 9,62 4x4 12, 56 45x45 15,9 5x5 19, x ,75 6x6 28,26 65x65 33,17 7x7 38, 47 8x8 5,24 9x9 63,59 1x1 7 8, 5 26

29 ROZSDAMENTES HATSZÖGACÉLOK STAINLESS HEXAGONAL BARS

30 Rozsdamentes hatszögacélok Stainless hexagonal bars Műszaki adatok Anyagminőség Wnr. : Kivitel DIN 176 húzott Gyártási hossz 3-3,2 m Műbizonylat EN 124/3.1 Laptáv Méret mm-ben Súly kg/m,245,333,435,551,68,82,98 1,15 1,33 1,53 1,74 1,96 2,23 2,45 3,29 3,91 4,96 6,12 6,96 8,81 11,43 1 4, ,57 24,48 2 7,

31 ROZSDAMENTES LAPOSACÉLOK STAINLESS FLAT BARS

32 Laposacélok Flat bars Műszaki adatok Anyagminőség Wnr.: 1.431, , , 1.444, Kivitel DIN 174 húzott DIN 117 hengerelt, hasított Gyártási hossz 3-6 m Műbizonylat EN 124/3.1 Szélesség Vastagság mm-ben mm-ben ,24,31,39,47 12,283 15,353,47,59,71 2,47,63,79,94 1, 26 1,57 1,88 2, 36 25,6,79,98 1,18 1,57 1,96 2,36 2,94 3,93 3,71,94 1,18 1,41 1,88 2, 36 2,83 3,53 4,71 5,89 35,82 1,1 1,37 1,65 2,2 2,75 3, 3 4,12 5,5 4,94 1,26 1,57 1,88 2,51 3,14 3,77 4,71 6,28 7,85 9, ,6 1,41 1,77 2,12 2,83 3,53 4,24 5,3 7,7 5 1,18 1,57 1,96 2,36 3,14 3,93 4,71 5,89 7,85 9,81 11,8 15,7 6 1,42 1,88 2,36 2,83 3,77 4,71 5,65 7,7 9,42 11,78 14,13 18,84 7 1,65 2,2 2,75 3,3 4,4 5,5 6,6 8, ,7 16,5 8 1,88 2,52 3,14 3,77 5,2 6,28 7,54 9,42 12,6 15,7 18,8 25,12 9 2,12 2,82 3,53 4,24 5,65 7,7 8,48 1,6 14,1 17,66 21,2 1 2,3 3,14 3,93 4,71 6,28 7,85 9,42 11,77 15,7 19,6 23,6 31,4 11 2,59 3,45 4,32 5,19 6,92 8,65 1, ,3 12 2, 84 3,76 4,71 5,65 7,54 9,42 11,3 14,1 18,8 23,55 28, ,6 4,8 5,1 6,12 8,16 1,21 12, ,3 4,4 5,5 6,59 8, , ,41 4,55 5,69 6,83 9,11 11, 38 13, ,53 4,71 5,89 7,7 9,42 11,8 14,13 17,7 23,6 29,44 35,3 2 6,29 7,86 9,43 12,58 15,72 18,86 3

33 ÖTVÖZÖTT LEMEZEK NEMESACÉL, HŐÁLLÓ, KOPÁSÁLLÓ SHEETS AND PLATES STAINLESS, HEAT-RESISTANT AND WEAR-RESISTANT

34 Rozsdamentes lemezek táblában Stainless steel sheets and plates FELÜLETEK JELÖLÉSE Finishes Lemezvastagságok DIN ASTM EN Natúr (pácolt) hidegen hengerelt,4-5 mm III.C 2B 2B Melegen hengerelt 2-5 mm II.A NA 1D Tükrös + fólia,4-3 mm III.D BA 2R Szálcsiszolt + fólia,5-3 mm K J Egyéb felületek rövid szállítási határidővel - pikkelyes (körcsiszolt) - kefélt Táblaméretek mm 2 x 6 15 x 6 15 x x 25 1 x 2,4,5,6,8 1 1,5 2 2, lemezvastagság mm-ben Egyedi méretű lemezek beszerzését is vállaljuk! VÁLLALJUK LEMEZALKATRÉSZEK LÉZERVÁGÁSÁT, STANCOLÁSÁT. 32

35 Rozsdamentes lemezek Stainless steel sheets and plates Anyagminőség: Wnr , , , Elvi súlyok Vastagság Táblaméret 1X2 125X25 15X3,4 6,4 1, 14,4,5 8, 12,5 18,,6 9,6 15, 21,6,7 11,2 17,5 25,2,8 12,8 2, 28,8 1, 16, 25, 36, 1,2 19,2 3, 43,2 1,5 24, 37,5 54, 2, 32, 5, 72, 2,5 4, 62,5 9, 3, 48, 75, 18, 4, 64, 1, 144, 5, 8, 125, 18, Vastagság Táblaméret 1X2 125X25 15X3 6, 96, 15, 216, 8, 128, 2, 288, 1, 16, 25, 36, 12, 192, 3, 432, 15, 24, 375, 54, 16, 256, 4, 576, 18, 288, 45, 648, 2, 32, 5, 72, 25, 4, 625, 9, 3, 48, 75, 18, 35, 56, 875, 126, 4, 64, 1, 144, 5, 8, 125, 18, Rozsdamentes tekercsek Stainless steel coils Egyedi igény szerint rendelésre legyártatva, maximum 2mm tekercs szélességig,4mm - 3mm lemezvastagságig 33

36 Hőálló lemezek Heat-resistant sheets and plates MSZ Szabvány típus H - 8 H - 9 H - 1 Összetétel C Si Mn P S Cr Mo Ni Cu Ti Egyéb % % % % % % % % % % %,2,8-2, 2,,4,3 17,-2, - 8,-11,,3 - -,2 1, 1,5,4,3 22,-25, - 17,-2,,3 - -,2 2,-3, 1,5,4,3 24,-27, - 18,-21,,3 - - Wnr. DIN Lv Kg/m H-8 H-9 H x x x 1,5 12 x x 2 16 x x x 2,5 2 x x 3 24 x x x 4 32 x x x 5 4 x x x 6 48 x x x 8 64 x x x 1 8 x x x x x x x x x x 2 16 x 25 2 x 3 24 x Rozsdamentes járólapok Stainless steel tear plates Lemezvastagság Táblaméret Felület Minőség x x x 3 1 x x 25 II.A II.A Wnr ; ; Wnr ; ; x 3 1 x x 25 II.A Wnr ; ; x 3 Mandorla mintás ASTM A 793B Cseppmintás DIN

37 Kopásálló lemezek Wear-resistant sheets RAEX 4, nagy kopásállóságú Keménység: HB36-44 Kivitel: melegen hengerelt Vastagság 3, 4, 5, 6, 8, 1, 12, 15, Táblaméret 1 x x x 3 1 x x x 3 1 x x x 3 1 x x x 3 1 x x x 3 1 x x x 3 1 x x x 3 1 x x x 3 Lemezek tűrése Tolerances for sheets and plates Vastagság LEMEZEK Tűrés = Az oldaltól 3 mm-re lemérve 25-2 Hossz Síklapúság Kardosság Hossz Tűrés Hossz Eltérés Szélesség Eltérés =25 =3,5 =1 = =6,5 =1 =3 35

38

39 ROZSDAMENTES SZITASZÖVETEK STAINLESS WOVEN WIRE CLOTHS

40 Műszaki adatok Rozsdamentes szitaszövetek Stainless woven wire cloths Anyagminőség: 1.431, KO-33 Tekercsben Nyílás szélesség mm Huzal átmérő mm Súly kg/m 2 Áteresztő képesség Nyílás szélesség mm Huzal átmérő mm Súly kg/m 2 Áteresztő képesség 16,51 2, 2,74 79,6%,99,4 1,46 5,7% 11, 1,5 2,54 77,4%,96,5 1,97 43,2% 1, 1,8 2,84 71,8%,94,45 1,85 45,7% 1, 1,5 2,5 75,6%,86,4 1,61 46,6% 9,61 1,5 2,57 74,8%,81,3 1,3 53,3% 8, 1,2,55 75,6%,79,2,47 63,7% 8, 1,12 1,75 76,9%,76,5 2,51 36,4% 6,,8 1,12 77,8%,72,2,41 61,3% 5,94 1, 2,62 73,2%,68,25,86 53,5% 4,67 1,5 4,63 57,3%,66,6 3,62 27,4% 4,65,9 1,85 7,2%,66,45 2,31 35,4% 4, 1,1 1,66 61,5%,56,45 2,55 3,7% 3,5,8 1,3 66,2%,54,3 1,36 41,3% 3,15,8 2,3 63,6%,49,3,72 38,5% 3,7,9 2,59 59,8%,49,2,73 5,4% 2,97 1, 2,98 55,9%,42,2,82 45,9% 2,9 1, 1,62 55,3%,4,16,59 51,% 2,87,6 1,32 68,4%,38,24 1,18 37,6% 2,6 1,1 4, 69,2%,32,14,54 48,4% 2,5 1, 3,65 51,%,3,2 1,1 36,% 2,5,5 1,65 69,4%,28,12,46 49,% 2,4,4 1,55 73,4%,27,16,76 39,4% 2,35,5 1,4 67,9%,25,1,37 51,% 2,18,6 1,6 61,5%,24,1 2,7 49,8% 2,12,4,76 7,7%,23,2 1,18 28,6% 2,9 1, 4,11 45,7%,23,12,53 42,8% 2,8,45 1,11 67,6%,22,16,68 43,2% 2,2,5 1,26 64,2%,21,1,41 45,9% 2,,5 1,23 64,%,19,9,37 46,1% 2,,4,91 69,4%,16,9,41 4,1% 1,86,45 1,11 64,8%,15,11,2 33,3% 1,68,45 1,11 62,2%,15,8,35 42,5% 1,58,4 1,2 63,7%,14,11,59 31,4% 1,56,5 1,56 57,3%,14,7,29 46,4% 1,52 1, 2,5 36,4%,14,6,23 49,% 1,48,5 1,6 55,9%,13,6,25 46,8% 1,34,4 1,17 59,3%,11,6,26 41,9% 1,29,25,51 7,2%,1,5,21 44,4% 1,24,3,74 64,8%,9,5,23 41,3% 1,18,36 1,7 58,7%,8,5,25 37,9% 1,9,3,82 61,5%,6,5,29 29,8% 1,4,5 2, 45,6%,5,4,22 3,9% 1,,35,82 54,9%,4,3,19 32,7% A kiemelt méretek készletezettek 38

41 PERFORÁLT LEMEZEK ACÉL, ROZSDAMENTES, ALUMÍNIUM, HORGANYZOTT PERFORATED SHEETS CARBON STEEL, STAINLESS, ALUMINIUM, SENDZIMIR

42 A perforáció jelölése (alaptípusok) Basic data (types of perforation) (DIN) (MSZ) Rv kerek lyuk, átlós osztással OR3. Rg kerek lyuk, soros osztással OR2 Qg négyzetes lyuk, soros osztással SN2. Lv ovál tégla alakú, hosszanti helyzetű lyuk átlós osztással OH3 Díszítő perforáció..... mintás, diagonál helyzetű lyuk, átlós osztással MD3 Rg t c w t w Rv szabad felület A = 78,5. w 2 t 2 % szabad keresztmetszet A = 9,7. w 2 t 2 % t Qg w Rv 5-8 R: kerek lyuk v: átlós osztás 5: lyuk jellemző mérete: átmérő (mm) 8: lyukak osztástávolsága (mm) Qg 1-15 Q: négyzetes alakú lyuk g: soros osztás 1: lyuk jellemző mérete: oldalhossz (mm) 15: lyukak osztástávolsága (mm) szabad keresztmetszet A = 1. w 2 % t 2 Lv 2-2 L: ovál tégla alakú hosszanti lyuk v: átlós osztás 2: lyukszélesség (mm) 2: lyukhosszúság (mm) t 2 Lv w A : relatív szabad (kilyukasztott) felület; a lemezméret %-ában t 1 STANCGÉPÜNKKEL VÁLLALJUK EGYEDI PERFORÁLT LEMEZEK GYÁRTÁSÁT. A = w. L _,216. w 2 szabad keresztmetszet % t 1. t 2 4

43 Rozsdamentes perforált lemez Stainless steel perforated sheets Anyagminőség: Wnr , Műszaki adatok Kerek Átlós Lemezvastagság Relatív szabad keresztmetszet a lyuk osztás mm-ben lemezméret %-ban R v, 8 1, 5,5 2 5, 8 1, 1 2,8 2 7, 4 1, 5 2, 5, , 7 2 3, 5 1 1,5 2 9, 6 2, ,5 3 5, , , ,5 1 1, , , , ,5 3 4, 4 6 9,5 1 4, , , , , , ,5 4 6, , 3 Négyzet Soros Lemezvastagság Relatív szabad keresztmetszet lyuk osztás mm-ben %-ban Qg 5 7,8 51, ,5 39, ,5 44, ,5 69, ,5 2 44,4 Hossz Soros Lemezvastagság Relatív szabad keresztmetszet lyuk osztás mm-ben %-ban Lv , ,3 41

44 Lyukasztási típusok Types of perforation Rv 1,5-2,5 Rv 3-5 Rv 5-8 Rv 8-1 Rv 1-15 Rv Rv 2-28 Rg

45 Lyukasztási típusok Types of perforation EURO perforáció Qg 1-12 Qg 1-15 Qg 15-2 Lv 2-2 Lv 3-2 Lv 5-2 Nr. 152 x 1 Lóhere-mintás díszítő perforáció 43

46 Műszaki adatok Acél perforált lemez Anyagminőség: St 12.3 St W 22 St 37-2 Táblaméret: 1 x 2 Rv,8 1,5,8 25,8 1,1 2,8 1 27,4 1, 2 2,5 1 2,9 1, 3 2,5 1 24,5 1,5 2,5,75 1 1,5 32,7 1, 8 3,75 1 1,5 32,7 2 3,5,75 1 1,5 2 29,6 2, ,4 2, ,5 2 35,4 2, ,3 2, ,4 3 5,75 1 1, ,7 3, , ,9 4 6, , ,3 5 8, , ,4 6 9, , , ,5 44,4 8 1,5, , , , ,5 2 46, , , ,5 1 52, , , , ,5 54, , , ,5 2 52, , , Carbon steel perforated sheets Kerek Átlós Lemezvastagság Relatív szabad keresztmetszet a lyuk osztás mm-ben lemezméret %-ban 44

47 Acél perforált lemez Carbon steel perforated sheets Anyagminőség: St 12.3 St W 22 St 37-2 Táblaméret: 1 x 2 Műszaki adatok Hossz- Átlós Lemezvastagság Relatív szabad keresztmetszet a lyuk osztás mm-ben lemezméret %-ban Lvl , ,4 1, ,6 1, ,8 1, ,9 1, ,8 1, ,8 1, , ,5 2 36,2 2, ,8 2, ,5 2, ,8 2, ,1 2, ,4 2, , ,5 4,3 3, , ,6 4, , ,5 2 43,8 5, , , 5 4 6, 8 6, , , 5 46, , 5 49,6 45

48 Műszaki adatok Acél perforált lemez Qg , , , , 2 5 1, , , 5 5 2, , , , , , , , , , , , Carbon steel perforated sheets Anyagminőség: St 12.3 St W 22 St 37-2 Táblaméret: 1 x 2 Négyzet Soros Lemezvastagság Relatív szabad keresztmetszet a lyuk osztás mm-ben lemezméret %-ban Műszaki adatok Kerek Soros Lemezvastagság Relatív szabad keresztmetszet a lyuk osztás mm-ben lemezméret %-ban Rg ,5 8, ,5 3, ,6 Euro 1 1,5 6 Euro-minta 46

49 Díszítő perforáció Decorative holes Anyagminőség: St 12.3 Táblaméret: 1 x 2 Lóhere-minta Jelölése Lemezvastagság mm-ben Relatív szabad keresztmetszet %-ban Nr ,5 45% Alumínium perforált lemez Aluminium perforated sheets Anyagminőség: AL 99,5%, ALMG3 Táblaméret: 1 x 2 AL 99,5% Kerek Átlós Lemezvastagság lyuk osztás mm-ben Relatív szabad keresztmetszet a lemezméret %-ában Rv 1,5 2,5 1 32,7 2 3,5 1 1,5 29, ,5 2 32, ,5 2 4, , , ,5 2 4, ,5 2 4, ,5 2 4,3 ALMG3 Relatív szabad Kerek Átlós Lemezvastagság keresztmetszet lyuk osztás mm-ben %-ban Rv ,5 32, ,5 2 35, ,5 2 4,3 Relatív szabad Négyzet Soros Lemezvastagság keresztmetszet lyuk osztás mm-ben %-ban Qg , ,5 2 44,4 Relatív szabad Négyzet Soros Lemezvastagság keresztmetszet lyuk osztás mm-ben %-ban Qg 4 7 1,5 32, , ,5 44, ,5 2 44, , ,4 Vörösréz perforált lemezek Copper perforated sheets Kerek Átlós Lemezvastagság Relatív szabad lyuk osztás mm-ben keresztmetszet %-ban Rv 3 5,6,7 32,7 5 8,6,7 35,4 8 1,

50 Tűzi horganyzott perforált lemez Sendzimir perforated sheets Táblaméret: 1 x 2 Műszaki adatok Kerek Átlós Lemezvastagság Relatív szabad lyuk osztás mm-ben keresztmetszet a lemezméret %-ában R v 1, 5 2,5 1 32,7 2 3, ,6 3 4, ,5 2 32,7 4 6,7 1 1,5 4,3 5 7,7 1 1,5 46,3 5 8,7 1 1,5 2 35,4 6 9,7 1 4, ,4 8 1, , , , ,5 2 46, ,5 2 46,3 Négyzet Soros Lemezvastagság Relatív szabad lyuk osztás mm-ben keresztmetszet a lemezméret %-ában Qg ,5 39, , , , , ,5 2 44,4 48

51 Táblánkénti súly kg-ban (ötvözetlen / ötvözött perforált lemezek) Weight of perforated sheets (kg/pc) Lyukméret A % Formátum 1 x 2 mm Lemezvastagság,5,7,75,8 1, 1,25 1,5 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, Rv 1,1 2, 27,4 5,8 8,7 11,6 Rv 1,5 2,5 32,7 5,4 8,1 1,8 16,2 Rv 1,5 3, 22,7 12,4 18,6 Rv 2, 3, 4,3 9,6 Rv 2, 3,5 29,6 8,4 11,3 16,9 22,5 Rv 2,5 4, 35,4 1,3 15,5 2,7 Rv 3, 4, 51, 5,5 7,8 15,7 Rv 3, 5, 32,7 5,4 7,8 8,1 8,6 1,8 16,2 21,5 32,3 Rv 3, 6, 22,7 9,3 12,4 24,7 37,1 Rv 3,5 6, 3,9 16,6 Rv 4, 6, 4,3 6,7 7,2 9,6 14,3 19,1 28,7 Rv 4, 6,5 34,3 1,5 Rv 4, 8, 22,7 15,5 18,6 24,7 Rv 5, 6, 63, 5,9 Rv 5, 7, 46,3 4,3 6, 8,6 12,9 Rv 5, 7,5 4,3 9,6 Rv 5, 8, 35,4 7,2 7,8 1,3 15,5 2,7 31, Rv 5, 8,5 31,4 22, Rv 5, 9, 28, 57,6 Rv 6, 8, 51, 7,8 Rv 6, 9, 4,3 9,6 14,3 19,1 28,7 Rv 7, 1, 44,4 8,9 Rv 8, 1, 58, 4,7 6,7 Rv 8, 11, 48, 8,3 12,5 16,6 Rv 8, 12, 4,3 9,6 14,3 19,1 28,7 38,2 Rv 8, 16, 22,7 74,2 Rv 9, 12, 51, 7,8 Rv 1, 13, 53,7 7,4 11,1 Rv 1, 14, 46,3 8,6 12,9 17,2 Rv 1, 15, 4,3 9,6 14,3 19,1 28,7 38,2 47,8 Rv 1, 18, 28, 92,2 Rv 12, 15, 58, 6,7 Rv 12, 16, 51, 7,8 11,8 15,7 23,5 31,4 Rv 12, 2, 32,7 Rv 15, 21, 46,3 12,9 17,2 25,8 Rv 18, 21, 66,6 5,3 Rv 2, 28, 46,3 8,6 12,9 17,2 25,8 34,4 Rg 5 15, 7,1 14,9 22,3 Qg 4, 6, 44,4 8,9 Qg 4, 7, 32,7 1,8 16,2 Qg 5, 7,5 44,4 8,9 Qg 5, 8, 39,1 9,7 14,6 Qg 6, 9, 44,4 8,9 13,3 17,8 Qg 7, 1, 49, 8,2 12,2 16,3 Qg 8, 1, 64, 5,8 7,2 8,6 11,5 A %: relatív szabad keresztmetszet 49

52 Táblánkénti súly kg-ban (ötvözetlen / ötvözött perforált lemezek) Weight of perforated sheets (kg/pc) Lyukméret Qg 8, 11, 52,9 11,3 Qg 8, 12, 44,4 8,9 13,3 17,8 Qg 9, 12,5 51,8 7,7 11,6 Qg 1, 12, 69,4 2,5 4,9 7,3 9,8 Qg 1, 14, 51, 7,8 11,8 15,7 Qg 1, 15, 44,4 8,9 13,3 17,8 26,7 Qg 14, 19, 54,3 11, Qg 15, 2, 56,2 7, 1,5 14, 21, Lv 2 x 2 34,8 15,6 2,9 Lv 3 x 2 37,2 15,1 Lv 5 x 2 42,9 9,1 13,7 18,3 Nr ,4 8,6 12,9 Lyukméret A % Rv 1,5 2,5 32,7 16,8 Rv 3, 5, 32,7 16,8 25,2 33,6 Rv 4, 6, 4,3 29,8 Rv 5, 7, 46,3 9,4 Rv 5, 7,5 4,3 14,9 Rv 5, 8, 35,4 11,3 12,9 16,1 24,2 32,3 48,4 Rv 8, 12, 4,3 22,4 29,9 Rv 1, 14, 46,3 13,4 Rv 1, 15, 4,3 14,9 22,4 29,9 Rv 12, 16, 51, 18,3 Rv 15, 21, 46,3 2,1 26,9 Rv 2, 28, 46,3 2,1 26,9 4,3 Rv 3, 4, 51, 24,5 Rg 5 15, 7,1 23,2 34,8 Rg 1, 2, 19,6 4,2 Qg 5, 8, 39,1 15,2 22,8 3,4 Qg 8, 1, 64, 13,5 Qg 8, 12, 44,4 13,9 2,9 27,8 Qg 1, 12, 69,4 11,5 Qg 1, 14, 51, 12,2 24,5 Qg 1, 15, 44,4 14, 2,9 27,8 Qg 15, 2, 56,2 16,4 21,9 Qg 25, 3, 69,4 15,3 Qg 25, 35, 51, 24,5 Lyukméret A % A % Rv 3, 5, 32,7 24,2 36,3 Rv 4, 6, 4,3 21,2 64,5 Rv 5, 8, 35,4 23,3 34,9 46,5 7,2 Rv 8, 12, 4,3 32,2 Rv 1, 15, 4,3 32,2 43, Rv 2, 25, 58, 22,7 Qg 5, 8, 39,1 32,9 4, Qg 8, 12, 44,4 3, 4, Qg 1, 15, 44,4 2, 3, 4, Qg 15, 2, 56,2 31,5 A %: relatív szabad keresztmetszet Formátum 1 x 2 mm Lemezvastagság,5,7,75,8 1, 1,25 1,5 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, Formátum 125 x 25 mm Lemezvastagság,5,7,75,8 1, 1,25 1,5 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, Formátum 15 x 3 mm Lemezvastagság,5,7,75,8 1, 1,25 1,5 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 5

53 EXPANDÁLT LEMEZEK ACÉL, ROZSDAMENTES, ALUMÍNIUM EXPANDED METAL CARBON STEEL, STAINLESS, ALUMINIUM

54 STW 22 Típus Vastagság 2 Kg/m 3 x1,5,8 3, 5x1,7,8 3, 6x3x,8,5 1,7 8x4x1 1 8, 1x5x1,5 1,5 1x5x2,5 2,5 1x6x1,5 3, 12,5x7x2 1 4,5 16x6x1,3,8 2,5 16x6x2,5,8 4, 2x1x2 1 6,3 2x1x2 1,5 9,5 4x3x3 2,5 4,5 43x1x2,5 1 2,9 43x1x2,5 1,5 4,4 43x2x4 2 12,8 43x2x4 3 19,2 43x2x4 4 25,6 45x16x x16x x37x4,5 3 5,5 6x45x4,5 3 4,8 62x18x x18x x18x x2x3 1,5 3 62x2x3 2 4,2 115x25x7,5 4 17,5 115x25x7, x4x3 3 3,8 115x4x AL 99,5% Expandált lemezek Anyagminőség: STW 22, AL 99,5%, 1.431, horganyzott Ipari és építészeti felhasználásra, normál és lapított kivitelben Táblaméret: 1 x 2, 125 x 25, 15 x 3, tekercsben Típus Vastagság Kg/m 2 6x3x,8,5,7 1x5x1,5,5 1x5x1,8,8 1x5,8x1,5 1, 1x6x1,5 1, 16x6x1,8,7 2x1x2 1, 2, (KO-33) Típus Vastagság Kg/m 2 6x3x,8,5 1,7 1x5x1,5 1,5 16x11x1,8 1,1 2x1x2 1 6,4 2x15x1,7 1,5 2,5 43x1x2,5 1,5 3,9 43x13x2,5 1,5 8,8 62x18x8 3 19, 62x23x4 3 13, A kiemelt méretek készletezettek Expanded metal Jellemző méretek: L: hurokhossz (hosszabbik átló) B: hurokszélesség (rövidebbik átló) C: gátszélesség s: kiindulási lemezvastagság C s Példák B 52 L L=2; B=1; C=2; s=1 L=43; B=2; C=4; s=3

55 HULLÁMRÁCSOK ROZSDAMENTES WOVEN WIRE MESH STAINLESS STEEL

56 Rozsdamentes Rozsdamentes hullámrácsok Stainless steel woven wire mesh hullámosított és ponthegesztett kivitelben Anyagminőség: Wnr Táblaméret: 1 x 2, 125 x 25, 15 x 3 Lyukméret Huzal Lyukméret Huzal Lyukméret Huzal kg/m kg/m kg/m vastagság vastagság vastagság 1 1,75 4,2 1,5 1,5,75 3,3 1,5 1,5 1 5, , ,2 5, ,5 8,4 2,5 2,5 1,2 5,1 2,5 2,5 1,5 7, ,5 6, ,6 7, ,8 8, ,5 3,5 3,5 1,8 8, 3,5 3,5 2 9, ,5 5, ,8 7, , ,2 1, ,5 12,5 4,5 4,5 2 8,1 4,5 4,5 2,2 9,5 4,5 4,5 2,5 11, ,8 6, , ,5 1, ,8 5,5 5,5 2,5 1,3 5,5 5,5 3 13, ,5 9, , ,5 8, , ,5 15, ,5 7, , ,5 14, , , ,5 12, , , ,5 11, , , , ,5 11, , , , , , , , , ,5 9, , , ,5 8, , ,5 13, , ,5 13, , , ,5 11, , , , , 2 2 2,5 6,8 2x2 4 8, , , , , , , , , , , , , , , , , ,8 A kiemelt méretek készletezettek ,3 3x3 3 8, , , , , , , , , , ,2 4x4 4 9, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,9 54

57 ROZSDAMENTES FITTINGEK STAINLESS STEEL FITTINGS

58 Rozsdamentes csőszerelvények, fittingek Stainless steel pipe accessories and fittings 56

59 Alumínium karimák Aluminium flanges Rozsdamentes bördelek Stainless steel collars Alumínium karimák DIN 2646, PN 1 NA 15 / 2, mm 21,3 mm 2 / 25, mm 26,9 mm 25 / 3, mm 33,7 mm 38, mm 32 / 38, mm 42,4 mm 4 / 44,5 mm 48,3 mm 5 / 57, mm 6,3 mm 65 / 7, mm 76,1 mm 8 / 84, mm 88,9 mm 1 / 18, mm 114,3 mm NA 125 / 133, mm 139,7 mm 15 / 159, mm 168,3 mm 2 / 24, mm 219,1 mm 25 / 254, mm 273, mm 3 / 36, mm 323,9 mm 35 / 356, mm 4 / 46, mm 48, mm 5 / 56 mm 58, mm 6 / 69 mm Rozsdamentes bördelek DIN 2642; PN 1; Wnr , , NA 15 / 2, mm 21,3 mm 2 / 25, mm 26,9 mm 25 / 3, mm 33,7 mm 32 / 38, mm 42,4 mm 4 / 44,5 mm 48,3 mm 5 / 54, mm 6,3 mm 65 / 7, mm 76,1 mm 8 / 84, mm 88,9 mm 1 / 14 mm 18 mm 114,3 mm NA 125 / 129 mm 133 mm 139,7 mm 15 / 154 mm 159 mm 168,3 mm 2 / 24 mm 219,1 mm 25 / 254 mm 273 mm 3 / 36 mm 323,9 mm 35 /356 mm 4 / 46 mm 5 / 56 mm 6 / 69 mm 57

60 DIN 2633; PN 16; EN 192-1/11 Nyakas karima DIN 2627-DIN 2638 PN6-4 Anyagminőség: , s d 1 h 2 f Welding neck flanges Cső Karima NA D1 D b k h1 D3 s r h2 D4 f Lyuk Csavar D2 Súly ,2 28 1, M12 14, , M12 14, ,9 4 2, M12 14, ,7 45 2, M , ,4 56 2, M , , ,3 64 2, M , ,3 75 2, M , , , M ,6 8 88, , M , , , M , , M , , , M2 22 7, , , M , , M , , , M , ,6 31, M ,8 4 46,4 39, M , M , , M , , M , M M M , M , M M , M M d 2 h 1 r d 3 b d 4 Øk D 58

61 Lapos karima Plane flanges DIN 2576 PN 1 Anyagminőség: 1.431, , DIN 2576; PN 1; DIN EN 192-1/ ,5, M ,2 17,7, , M ,3 22, , M ,9 27,6, , M ,7 34,4 1, , M ,4 43,1 1,62 44,5 45,5 1, M ,3 49 1, ,1 2, M ,3 61,1 2, ,1 77, M , 8 88,9 9, M , ,6 4, , M ,2 114,3 115,9 4, ,8 5, M ,7 141,6 5, ,1 6, M ,3 17,5 6, ,1 221, M2 22 9, ,2 12, M ,2 11, ,9 327, M , Cső Karima NA D1 d5 D b e k Lyuk Csavar d2 Súly 355,6 359,7 2, M ,2 19, 46, , M ,7 25, , M ,1 d 1 d 2 b d 5 Øk D e 45 o 59

62 Laza karima Loose flanges DIN 2642, PN 1, EN 192-1/2 Anyagminőség: , Cső Karima NA D1 d5 D b e k Lyuk Csavar d2 Súly , M 12 14,599 17,2 17, M 12 14,689 21, M 12 14,86 26,9 27, M ,11 33,7 34, M ,64 42,4 43,1 4 44,5 45, M ,86 48, , M ,2 6,3 61, ,1 77, M , ,9 9, M , , M ,67 114,3 115, , M ,54 139,7 141, , M ,6 168,3 17, ,1 221, M , , M , ,9 327, M , ,6 359, M , ,2 4 46, M , , , M , 6

63 Form B d 2 Form T (ab NW 65) d 2 Form E d 2 b b b f Vakkarima Blind flanges DIN 2527 PN6-1 Anyagminőség: , DIN 2527; PN 16; EN 192-1/5 Cső Karima NA D b k Lyuk Csavar d2 Súly M12 14, M12 14, M , M , M , M , M , M , M , M , M , M2 22 1, M , M , M , M , M , M d 3 Øk D d 9 Øk D d 9 d 4 Øk D 61

64 Pillangószelepek Butterfly valves for the food industry Hollandi csavarzatok Stainless steel threaded fittings DIN Anyagminőség: Névleges Ø NA Pillangószelepek Hollandi csavarzatok DIN anya - menetes vég - kúpos vég - tömítés Névleges Ø NA

65 Golyós csapok Ball valves Anyagminőség: AISI 316 (1.441/1.448) B - B (belső - belső menetes) H - H (hegeszthető) Ø collban 1/4 3/8 1/2 3/ /4 1 1/

66 Golyós csapok Ball valves Anyagminőség: AISI 316 (1.441/1.448) o o Felhasználhatóság -2 C és +18 C között Nyomás 1 bar 2 részes 5 6 b a r Hőmérséklet b a r o -2 C o C o 4 C o 1 C o 2 C o 23 C DN Rp 1/4 3/8 1/2 3/ /4 1 1/ /2 3 L/mm H/mm W/mm D/mm kg,26,28,44,55,96 1,44 2,28 3,6 7,6 11,2 Nm 6,8 6, Nyomás 1 bar 5 6 b a r 1/4-2 -ig 2 1/2-4 -ig 3 részes Hőmérséklet b a r o -2 C o C o 4 C o 1 C o 2 C o 23 C DN Rp 1/4 3/8 1/2 3/ /4 1 1/ /2 3 4 L/mm , H/mm W/mm mm D/mm 11,2 12, MGx4 - - M 5 M 5 M 5 M 5 M 6 M 6 M 8 M 1 M 1 kg,39,41,56,75 1,94 1,74 2,4 3,66 7,1 1,5 2, Nm 6,9 6,9 6,9 1,

67 Hollanderek KB és BB kivitelben Unions (F/F and M/F threads) DIN 2993 Anyagminőség: AISI 316 (1.441/1.448) BB Ø Collban hossza KB Ø Collban hossza 1/4 42 3/8 45 1/2 48 3/ / / / /4 55 3/8 58 1/2 66 3/ / / /

68 T idomok hegesztett, húzott, menetes, szűkített kivitelben Tees (seamless, welded, with inner thread and reduced) Anyagminőség: 1.431, , DIN 2615 Külső Ø Fal mm-ben vastagság ,3 2 21,3 2, ,9 2 26,9 2,3 26,9 2,9 28 1, ,6 33,7 2 33,7 2,6 33,7 2,9 34 1, , ,4 2 42,4 2,6 44,5 2 44,5 2,6 48,3 2 48,3 2,6 48,3 2,9 52 1,5 53 1, ,9 6,3 2 6,3 2,6 6,3 4 Külső Ø Fal mm-ben vastagság ,1 2 76,1 2,3 76,1 2,5 76,1 2, ,9 2 88,9 2,3 88,9 3 88, ,5 114, ,3 2,6 114,3 2,9 114,3 3, , , , , , ,9 3,2 Menetes BB DIN 2999 Ø Collban Hossza 1/4 42 3/8 5 1/2 56 3/ / /2 1 66

69 Csőívek hegesztett és húzott kivitelben Welded and seamless elbows DIN 265 Anyagminőség: 1.431, , o R=1,5d 9 Külső Ø Fal mm-ben vastagság 1 1,5 17,2 2 17,2 2,3 17,2 2,6 18 1, , ,5 21,3 2 21,3 2,6 21,3 3, ,9 2 26,9 2,5 28 1, , ,8 2, ,7 1,6 33,7 2 33,7 2,6 33,7 2,9 33,7 3,2 33,7 3,6 34 1, , , , ,4 2 42,4 2,6 42,4 3, ,5 2 44,5 2,6 44,5 4 48,3 2 48,3 2,6 48, , , ,5 Súly kg/db,15,3,3,4,2,3,3,3,4,4,6,8,5,6,8,6,7,7,9,12,16,1,8,1,12,12,14,16,1,12,12,11,13,16,18,12,16,16,19,25,17,17,22,36,22,26,4,2,27,21,58,91,25 Külső Ø Fal mm-ben vastagság ,5 57 2, ,3 2 6,3 2,6 6,3 3, ,1 2 76,1 2,6 76,1 2,9 76,1 3 76,1 3, ,9 2 88,9 2,6 88,9 2,9 88,9 3 88,9 3, , , , ,3 2,6 114, , , , , , , ,3 4, Súly kg/db,32,34,31,39,48,48,61,32,42,58,47,52,67,72,72,9,64,77,98 1,9 1,13 1,21 1,15 1,2 1,81 1,81 2, 2,41 1,29 1,1 1,91 1,83 2,5 3,62 1,97 3,1 2,71 3,91 3,35 3,9 5,15 6,44 6,8 2,92 4,32 6,55 4,75 Külső Ø mm-ben Fal vastagság Súly kg/db 219,1 2 5,2 219,1 3 7, , , , ,5 6, ,5 323,9 3 17, , , ,7 67

70 Menetes könyök B-B Female threaded elbows DIN 2987 Anyagminőség: AISI 316 (1.441/1.448) Ø Collban Hossza 1/4 21 3/8 25 1/2 28 3/ / / L L R Menetes könyök K-B Male threaded elbows DIN 2987 Anyagminőség: AISI 316 (1.441/1.448) Ø Collban L1 L2 1/ /8 25,5 32 1/2 27,5 37 3/ , / / G L2 G L1 68

71 Koncentrikus szűkítők húzott, hegesztett és menetes kivitelben Concentric reducers (seamless, welded, hexagonal bushings and hexagonal reducing nipples) Anyagminőség: , DIN ,9 x 2,/21,3 x 2, 26,9 x 2,/17,2 x 1,8 26,9 x 2,9/21,3 x 2,6 26,9 x 2,9/17,2 x 2,3 33,7 x 2,/26,9 x 2, 33,7 x 2,/21,3 x 2, 33,7 x 2,6/26,9 x 2,3 33,7 x 2,6/21,3 x 2,3 42,4 x 2,/33,7 x 2, 42,4 x 2,/26,9 x 2, 42,4 x 2,/21,3 x 2, 42,4 x 2,6/33,7 x 2,6 42,4 x 2,6/26,9 x 2,3 42,4 x 2,6/21,3 x 2, 48,3 x 2,/42,4 x 2, 48,3 x 2,/33,7 x 2, 48,3 x 2,/26,9 x 2, 48,3 x 2,/21,3 x 2, 48,3 x 2,6/42,4 x 2,6 48,3 x 2,6/33,7 x 2,6 48,3 x 2,6/26,9 x 2,3 48,3 x 2,6/21,3 x 2,3 6,3 x 2,/48,3 x 2, 6,3 x 2,/42,4 x 2, 6,3 x 2,/33,7 x 2, 6,3 x 2,/26,9 x 2, 6,3 x 2,9/48,3 x 2,6 6,3 x 2,9/42,4 x 2,6 6,3 x 2,9/33,7 x 2,6 6,3 x 2,9/26,9 x 2,3 76,1 x 2,3/6,3 x 2, 76,1 x 2,3/48,3 x 2, 76,1 x 2,3/42,4 x 2, 76,1 x 2,3/33,7 x 2, 76,1 x 2,9/6,3 x 2,9 76,1 x 2,9/48,3 x 2,6 76,1 x 2,9/42,4 x 2,6 76,1 x 2,9/33,7 x 2,6 88,9 x 2,6/76,1 x 2,3 88,9 x 2,6/6,3 x 2, 88,9 x 2,6/48,3 x 2, 88,9 x 3,2/76,1 x 2,9 88,9 x 3,2/6,3 x 2,9 88,9 x 3,2/48,3 x 2,6 114,3 x 3,6/88,9 x 3,2 114,3 x 3,6/76,1 x 2,9 114,3 x 3,6/6,3 x 2,9 114,3 x 3,6/48,3 x 2,6 139,7 x 4,/114,3 x 3,6 139,7 x 4,/88,9 x 3,2 139,7 x 4,/76,1 x 2,9 168,3 x 4,5/139,7 x 4, 168,3 x 4,5/114,3 x 3,6 168,3 x 4,5/88,9 x 3,2 35/28 x 1,5 14/84 x 2, 35/23, x 1,5 14/7 x 2, 35/18, x 1,5 14/54 x 2, 43/35 x 1,5 129/14 x 2, 43/28 x 1,5 129/84 x 2, 43/23 x 1,5 129/7 x 2, 54/43 x 1,5 154/129 x 2, 54/35 x 1,5 154/14 x 2, 54/28 x 1,5 154/84 x 2, 7/54 x 2, 24/154 x 2, 7/43 x 1,5 24/129 x 2, 7/35 x 1,5 24/14 x 2, 84/7 x 2, 254/24 x 2, 84/54 x 2, 254/154 x 2, 84/43 x 1,5 254/129 x 2, 273/219 x 3, 323,9/219 x 3, 69,6/46 x 3, Menetes szűkítő KB, KK 3/4 / 1/2 1 1/2 / 1 1 / 1/2 1 1/2 / 1 1/4 1 / 3/4 2 / 1 1 1/4 / 1/2 2 / 1 1/4 1 1/4 / 3/4 2 / 1 1/2 1 1/4 / 1 1 1/2 / 1/2 1 1/2 / 3/4 DIN 2616 DIN

72 Műszaki adatok Raktárjegyzék Ø Collban Hossza 1/8 2 1/4 25 3/8 3 1/2 35 3/ / / / Menetes végek Welding nipples DIN 2981 (kúpos menet) Anyagminőség: (KO-35) Ø Collban Hossza Külső Ø 1/ / ,5 3/ ,3 1/ ,4 3/ , ,5 1 1/ ,3 1 1/ , ,3 2 1/ Karmantyúk Couplings DIN 2986 Anyagminőség: (KO-35) Ø Collban Hossza 1/8 22 1/4 25 3/8 28 1/2 35 3/ / / / Rozsdamentes közcsavarok Stainless steel hexagonal nipples Anyagminőség: AISI 316 (1.441/1.448) DIN 2999, DIN 299 (kúpos menet) 7

73 Rozsdamentes dugók és kupakok (végelzárók) Stainless steel plugs and hexagonal caps Anyagminőség: AISI 316 (1.441/1.448) Ø Collban Hossza 1/4 18 3/8 2 1/2 22 3/ Ø Collban Hossza 1 1/ / /2 47 Négylapú dugó Hatlapú dugó Kupak DIN2991 DIN2999 DIN2991 Rozsdamentes edényfenék Stainless steel caps DIN 2811 Anyagminőség: 1.431, , Csőátmérő (D) 21,3 26,9 28, 33,7 35, 38, 42,4 44,5 48,3 54, 57, 6,3 7, 76,1 88,9 Csőátmérő (D) 14, 18, 114,3 129, 133, 139,7 154, 159, 168,3 219,1 273, 323,9 355,6 46,4 71

74

75 ALUMÍNIUM TERMÉKEK ALUMINIUM PRODUCTS

76 Alumínium lemezek Aluminium sheets and plates Anyagminőség: ötvözetlen (Al 99,5% félkemény) Táblaméret: 1x2; 125x25; 15X3 Lemezvastagság 2 súly/m,5 1,39,6 1,665,8 2,22 1 2,775 1,5 4, ,55 2,5 6,94 3 8, ,1 5 13,875 Anyagminőség: ötvözött (AlMg3 negyedkemény) Táblaméret: 1x2; 125x25; 15X3 Lemezvastagság 2 súly/m 1,5 4, ,55 2,5 6,94 3 8, , , , , , 12 34, ,5 2 55, ,5 3 83, , Kvintett mintás járólemez (bordáslemez) (AlMg3) Lemezvastagság Táblaméret súly/tábla 2 1 x 2 12, x 25 19,8 2, x 2 15, x 25 24,13 15 x 3 35,11 1 x 2 18, x 25 28,46 15 x 3 41,44 1 x 2 23, x 25 37,14 1 x 2 29, x 25 45,81 74

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK 1. ÉRVÉNYESSÉGI TERÜLET Valamennyi ajánlatunkra, értékesítésünkre, szerződésünkre és egyéb szolgáltatásainkra az alábbi rendelkezések érvényesek, amennyiben

Részletesebben

Az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. Általános Szerződési Feltételei

Az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. Általános Szerződési Feltételei Az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. Általános Szerződési Feltételei I. A Szerződés hatálya Jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya kiterjed az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. (továbbiakban SKF Zrt.) által

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u 68. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. FEJEZET SZERZŐDŐ FELEK - MEGHATÁROZÁSOK... 2 2. FEJEZET A SZERZŐDÉS TÁRGYA... 2 3. FEJEZET KIVITELEZÉS... 3 4. FEJEZET A MEGRENDELŐ

Részletesebben

Vállalkozási keretszerződés

Vállalkozási keretszerződés Vállalkozási keretszerződés Amely létrejött egyrészről a Fővárosi Bíróságon mint Cégbíróságon Cg.01-10- 042695 cégjegyzékszámon szereplő Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

A beszállító előszállítást csak a FESTO-AM erre vonatkozó írásbeli hozzájárulása esetén teljesíthet.

A beszállító előszállítást csak a FESTO-AM erre vonatkozó írásbeli hozzájárulása esetén teljesíthet. FESTO-AM Általános Beszerzési feltételek Dátum Jelen" FESTO-AM Általános Beszerzési Feltételek "2008. november 1-től hatályos és mindaddig érvényes, míg azt a Festo-AM meg nem változtatja vagy vissza nem

Részletesebben

Az olahgumi.hu által nyújtott szolgáltatások általános szerződési feltételei

Az olahgumi.hu által nyújtott szolgáltatások általános szerződési feltételei Az olahgumi.hu által nyújtott szolgáltatások általános szerződési feltételei 1. Az ÁSZF hatálya 1.1. Jelen szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az olahgumi.hu domain név alatt működő szolgáltatások

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS SZERZŐDŐ FELEK Mely létrejött egyrészről a Heves Megyei Önkormányzat székhely: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. képviseli: Sós Tamás Heves Megyei Közgyűlés Elnöke statisztikai jelzőszám:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) székhely: 1054 Budapest Széchenyi u. 2., adóigazgatási szám: 15789934-2-51, képviseli: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Részletesebben

EN - Egyezménye az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről [CISG]

EN - Egyezménye az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről [CISG] EN - Egyezménye az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről [CISG] Magyar Ungarn Ungarisch Magyar Köztársaság Hungary Hungarian Bereitgestellt von Professor Dr. Heinz Albert Friehe, Rechtsanwalt, Salzgitter

Részletesebben

WNETWORK.HU. Matkó Attila egyéni vállalkozó. Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF)

WNETWORK.HU. Matkó Attila egyéni vállalkozó. Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) WNETWORK.HU Matkó Attila egyéni vállalkozó Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) Utolsó módosítás dátuma: 2014. 02. 20. Hatályos: 2014. 03. 20. napjától.

Részletesebben

/%7 A.t. 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés. amely létrejött egyrészről a

/%7 A.t. 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés. amely létrejött egyrészről a 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék: Cg.

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére.

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. mely létrejött egyrészről: Név: Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Cím: 4700. Mátészalka, Rákóczi u.

Részletesebben

Az Olympus Online Áruház Általános Szerződési Feltételei

Az Olympus Online Áruház Általános Szerződési Feltételei Az Olympus Online Áruház Általános Szerződési Feltételei 1 Hatály 2 Szerződéskötés 3 A vevő visszaküldési joga 4 Árak 5 Szállítás 6 Fizetési határidő, fizetés, fizetési késedelem 7 Beszámítás, visszatartás

Részletesebben

I. Rendelkező feltételek. II. Megrendelések

I. Rendelkező feltételek. II. Megrendelések A Leggett & Platt Automotive Europe (LPAE, a továbbiakban: a Szállító) Általános Szállítási Feltételei gépjárműveknél alkalmazott alkatrészek, prototípusok, gyártási alapanyagok és pótalkatrészek, valamint

Részletesebben

Jó Közérzet Központ Általános Szerződési Feltételek

Jó Közérzet Központ Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jó Közérzet Központ A Jó Közérzet Központ online áruházában (www.jokozerzetkozpont.hu/shop) leadott megrendeléssel Ön a Jó Közérzet Központ Kft. vásárlója lesz. Kérjük,

Részletesebben

SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS

SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS Szerződés száma: SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a(z). Székhelye: Levelezési címe: Számlavezető pénzintézete: Számlaszáma: Számlapostázási címe: Adószám: Cégbíróság és cégjegyzékszám:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: Tolna Város Önkormányzata Címe: 7130 Tolna, Hősök tere 1. Képviseli: dr. Sümegi Zoltán polgármester Adószáma: 15414289-2-17 Bankszámlaszám: 12071001-00153542-00100003

Részletesebben

SZŰCS IMRE EV. szolgáltató. MEZŐBERÉNY, KÖRÖSTARCSA települések területén

SZŰCS IMRE EV. szolgáltató. MEZŐBERÉNY, KÖRÖSTARCSA települések területén SZŰCS IMRE EV. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatáshoz MEZŐBERÉNY, KÖRÖSTARCSA települések területén Hatályba lépés kelte: 2014. október 1. Utolsó módosítás

Részletesebben

Vásárlási feltételek. Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek:

Vásárlási feltételek. Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek: Vásárlási feltételek Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek: Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

UTAZÁSI SZERZŐDÉS. Az utas neve: Az út megnevezése: Telefon, fax: E-mail cím: Szem.ig. szám/ útlevél szám:

UTAZÁSI SZERZŐDÉS. Az utas neve: Az út megnevezése: Telefon, fax: E-mail cím: Szem.ig. szám/ útlevél szám: UTAZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyfelől a PlanetHungary Utazásszervező Kft. (továbbiakban PLANETHUNGARY) (Székhely, telephely és levelezési cím: 1073, Budapest, Kertész utca 43., telefon: 06-1-411-1882,

Részletesebben

amely létrejött egyrészről a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt.

amely létrejött egyrészről a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. V Á L L A L K O Z Á S I K E R E TS Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. székhely: 1065 Budapest, Nagymező u. 46-48. cégjegyzékszám: 01-10-045690 adószám: 13998758-2-42

Részletesebben

az alkalmazás használatához

az alkalmazás használatához VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (KIvITELI TERVEZÉSRE ÉS KIVITELEZÉS RE) mely létrejött egyrészről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth utca 17-19. Tel/fax: + 36-92-502-1311

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő hitel vagy kölcsönszerződéshez Hatálybalépés napja: 2015.03.21. A jelen Általános Szerződési Feltétel (továbbiakban:

Részletesebben

Új ár és termékkatalógus 2015

Új ár és termékkatalógus 2015 Új ár és termékkatalógus 2015 CREATON Hungary Kft. az Eternit termékek kizárólagos hazai forgalmazója 8960 Lenti Cserépgyár u. 1. Tel: 06 92 551 565, 566, 567, 568 Fax: 06 92 551 569 e-mail: info@eternit.hu

Részletesebben

Oláh & Társa KFT szolgáltató

Oláh & Társa KFT szolgáltató Oláh & Társa KFT szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási) szolgáltatáshoz Abaújlak, Alsódobsza, Alsózsolca, Arnót, Baktakék,

Részletesebben