T E R M É K K A T A L Ó G U S

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "T E R M É K K A T A L Ó G U S"

Átírás

1 T E R M É K K A T A L Ó G U S j ú n i u s t ó l LÉZERVÁGÁS CNC ÉLHAJLÍTÁS STANCOLÁS EGYENGETÉS Kereskedőház Kft. AZ ÖN ÖTVÖZÖTT ACÉL ÉS ALUMÍNIUM KERESKEDELMI PARTNERE

2 Cégünk júniusa óta a DIN EN ISO 92: 1994 szabvány szerinti, jelenleg pedig az MSZ EN ISO 91:29 szabvány szerinti minősítéssel rendelkezik. PER-KOR Kereskedőház Kft. 927 Győr, Reptéri út 5. GPS: , Tel.: 96/516-26* Fax.: 96/516-27* www. perkor.hu Nyitva tartás: hétfő - szerda: 7-16 csütörtök: 7-15 péntek:

3 Termékek: Raktárról Rozsdamentes és hőálló köracélok, húzott és hegesztett csövek, Rozsdamentes zártszelvények, laposszelvények, szögszelvények, I-, U- és T-szelvények, Hidegen és melegen hengerelt rozsdamentes és hőálló lemezek, járólapok, Alumínium csövek, zártszelvények, kör-, lapos-, négyzet-, szögszelvények, U-szelvények, Alumínium lemezek, kvintett mintás járólapok, Kopásálló lemezek, Perforált és expandált lemezek, hullámrácsok, INOX csőszerelvények, Szitaszövetek. Tájékoztató Raktárkészleteink természetesen változóak. Az esetlegesen lefogyott készleteket rövid határidő alatt pótoljuk. A megadott adatok a katalógus kiadásakor érvényesek. Fenntartjuk magunknak a jogot az esetleges változtatásokra. Igény esetén műbizonylat. AZ ÖN ÖTVÖZÖTT ACÉL ÉS ALUMÍNIUM KERESKEDELMI PARTNERE

4 SZALAGFURÉSZ Sawing Köracélok, csövek, stb. fűrészelése, méretre vágása nagy teljesítményű fűrészgépeinkkel (max. 52 mm-ig) Lézervágás Laser cutting Legnagyobb vágható lemezvastagság: Rozsdamentes acél: 25 mm Kopásálló acél: 25 mm Szerkezeti acél: 25 mm Alumínium: 15 mm Legnagyobb vágható táblaméret: 15 x 3 mm CNC ÉLHAJLÍTÁS CNC bending Max. hajlítási hossz: 3 mm Max. nyomóerő: 2 tonna

5 Stancolás, perforálás Punching, perforating Egyengetés Megmunkálható max. táblaméretek: Rozsdamentes: 3 x 15 x 3 mm Normál acél: 3 x 15 x 3 mm Alumínium: 4 x 15 x 3 mm Réz: 3 x 15 x 3 mm. Vállaljuk egyedi és kis sorozatú perforált lemezek készítését, különféle lemez alkatrészek megmunkálását (kivágás, lyukasztás, kopoltyúzás, benyomás szemhúzás, menetkészítés M8-ig stb.). A megmunkált lemezeket feszültségmenetesítjük, de az egyengető gépünkre bérmunkát is vállalunk. Levelling Egyengethető lemezek (a lemezvastagság, anyagminőség és a lemezszélesség függvénye): Rozsdamentes: 5 mm-es vastagságig 15 mm szélességben, 8 mm-es vastagságig 65 mm szélességben Normál acél: 5 mm-es vastagságig 15 mm szélességben, 8 mm-es vastagságig 65 mm szélességben Alumínium, réz: 5 mm-es vastagságig 15 mm szélességben, 8 mm-es vastagságig 65 mm szélességben Legkisebb egyengethető lemezvastagság:,5 mm Elérhetőség: Szállítás Delivery Ügyfeleink részére kedvezményes házhozszállítás ill. postai feladás

6 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A PER-KOR Kereskedőház Kft. (továbbiakban mint PER-KOR Kft.) által kötendő szállításokra és értékesítésekre az alább részletezett feltételek az irányadóak, kivéve, ha a szerződő felek az Általános Szerződési Feltételektől való eltérést kifejezett írásbeli alakban kikötötték, vagy szintén írásban az egyes feltételek mellőzésében állapodtak meg. Az ÁSZF-től való, a Megrendelő által kezdeményezett eltérés csak akkor kötelező a PER-KOR Kft-re, ha ezt az eltérést a Szállító írásban visszaigazolta. A Szállító által nem kifogásolt eltérés nem jelenti az eltérés elfogadását. A Megrendelő saját üzleti feltételei a Szállító által el nem fogadottnak tekintendők. A jelen Általános Szerződési Feltételek, amennyiben azokat a Megrendelővel közölték, s a Megrendelő ezek ismeretében rendelést adott a PER-KOR Kft-nek, a felek jogviszonyában érvényesen megállapítottnak, kikötöttnek tekintendők. Árajánlatok és rendelések (szerződés) Az adásvételi szerződés csak akkor tekinthető megkötöttnek, ha a felek azt írásba foglalták, illetőleg levélben, telefaxon vagy más írásos módon eljuttatott rendelést a PER-KOR Kft. ugyancsak írásos módon rendelés-visszaigazolás formájában megerősítette. Szóbeli megrendelés érvényességéhez annak írásban történő megerősítése szükséges. Tartós megrendelői - szállítói kapcsolat esetén a szóbeli vagy telefonon történő rendeléskor a PER-KOR Kft. a rendelést írásban visszaigazolja, a rendelés-visszaigazolás alapján akkor is megkezdi az áru szállításra való előkészítését, ha annak írásbeli megerősítése nem érkezik meg. Esetleges jogviták esetén a szerződés tartalma tekintetében a rendelés-visszaigazolás tekintendő irányadónak. A rendelésből egyértelműen ki kell tűnnie a Megrendelő nevének, székhelyének, értesítési és szállítási címének, valamint a rendelést elküldő személy nevének, beosztásának. A rendelésen szereplő esetleges kikötések abban az esetben érvényesek, amennyiben azt a PER-KOR Kft. írásban visszaigazolta. A szóbeli megrendelés írásbeli megerősítésének elmaradása esetére a PER-KOR Kft. kizárja felelősségét az ebből eredő esetleges eltérésekért, illetőleg hibás teljesítésért. Amennyiben a megrendelést a PER-KOR Kft. a megrendeléshez képest eltérő feltételekkel igazolja vissza, akkor ez új ajánlatnak minősül, így szerződés nem jön létre. A megrendelő/vevő a PER-KOR Kft. visszaigazolását követően a szerződéstől nem állhat el. Ha a PER-KOR Kft. a szerződést/megrendelést részletekben köteles teljesíteni, és a szolgáltatás egy részének teljesítését már felajánlotta, akkor a vevő a teljesítésre még fel nem ajánlott szolgáltatásokra vonatkozóan sem mondhatja fel a szerződést. A PER-KOR Kft. az általa küldött árajánlatot a benne szereplő áruk mennyisége, minősége és az árak vonatkozásában a készlet erejéig, kötelezettség nélkül tekinti érvényesnek. Árak A PER-KOR Kft. árai ellenkező megállapodás hiányában saját telephelyén értendők (általános forgalmi adó nélkül), amelyek a fuvareszközre történő felrakást is tartalmazzák. Amennyiben Megrendelő a készre jelentéstől számított 3 munkanapon belül nem szállítja el az árut, a PER-KOR Kft. jogosult az értékesítéstől elállni. Ebben az esetben a Megrendelő az adott rendelés tárgyát képező áru nettó értékét kötbérként köteles megfizetni. A PER-KOR Kft. jogosult kötbért meghaladó kára érvényesítésére is. A vételár megfizetése készpénzben, előre vagy a teljesítéstől számított, előre megállapodott naptári napon belül banki átutalással történhet. Késedelmes fizetés esetén a PER-KOR Kft. a törvényben előirt késedelmi kamatot számítja fel a Megrendelő felé, ismételt vagy 15 napot meghaladó késedelem esetén pedig jogosult a fizetési feltételek egyoldalú megváltoztatására, a fizetési határidő lerövidítésére vagy a halasztott fizetés megtagadására. Tulajdonjog átszállás A megrendelt átvett áru tulajdonjoga a vételár megfizetésével egy időben száll át a Megrendelőre, tehát az áru ellenértékének megfizetéséig, annak esetleges feldolgozására vagy beépítésére tekintet nélkül, a PER-KOR Kft. fenntartja a tulajdonjogát. A teljesítés határideje, helye és módja A teljesítési határidő eltérő megállapodás hiányában - betartottnak tekintendő, ha a PER-KOR Kft. a rendelésvisszaigazoláson szereplő teljesítési határidő utolsó napján, illetőleg, ha ez a nap munkaszüneti nap, akkor az azt követő első munkanapon értesíti a Megrendelőt, hogy a megrendelt áru elszállítható. Megrendelő a készre jelentéstől számított 3 munkanapon belül köteles a PER-KOR Kft. telephelyére megfelelő fuvareszközt küldeni, s az árut onnan elszállítani. A kárveszély az áru átadásával egyidejűleg Megrendelőre átszáll. A szállítás elmulasztása esetén a kárveszély haladéktalanul átszáll a Megrendelőre, és 8 napos díjmentes időt követően a PER-KOR Kft. jogosult tárolási díjat felszámítani az el nem szállított áru után. 4

7 A PER-KOR Kft. nem felel a késedelemért, ha az olyan tőle független körülményekkel függ össze (pl. sztrájk, vis major), melyek a rendelés-visszaigazolás időpontjában nem voltak előreláthatóak. Amennyiben sztrájk, vagy vis major típusú esemény miatt, vagy egyéb, a PER-KOR Kft.-nek fel nem róható okból a megrendelés teljesítése lehetetlenné válik, a szerződés megszűnik, és a PER-KOR Kft. mentesül a szállítási kötelezettsége alól. A teljesítés lehetetlenné válásáról tudomást szerző fél haladéktalanul köteles erről a másik felet értesíteni. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a mulasztó felelős. Eltérő megállapodás hiányában előteljesítés és részteljesítés lehetséges. Ha a PER-KOR Kft. hitelt érdemlő tudomást szerez arról, hogy a Megrendelő ellen csődeljárást vagy felszámolási eljárást kezdeményeztek, a Megrendelőtől a már leszállított áru ellenértékét a fizetési határidőtől függetlenül azonnal követelheti; még nem teljesített megrendelés esetén a PER-KOR Kft. csak akkor köteles teljesíteni, ha a Megrendelő a vételárat előre kiegyenlítette. Arra az esetre, ha a megrendelés egyedi, raktáron nem tartott árura szól, a PER-KOR Kft. fenntartja a jogot, hogy a Megrendelőtől a teljes vételár előlegként történő kiegyenlítését követelje. Ebben az esetben PER-KOR Kft. mindaddig nem köteles a teljesítéshez szükséges intézkedéseket megtenni, amíg az előleg összegét a Megrendelő ki nem egyenlíti. A Megrendelő fizetési késedelme időtartamára a PER-KOR Kft. jogosult a Megrendelővel szemben a további szállításokat leállítani, illetve felfüggeszteni anélkül, hogy ez szerződésszegésnek minősülne. A PER-KOR Kft. a további kiszállítások megkezdését biztosíték (bankgarancia, zálogjog stb.) adásához kötheti. Szavatosság A PER-KOR Kft. felel azért, hogy az általa értékesített áru megfelel a megrendelésben és visszaigazolásban meghatározott minőségi és mennyiségi feltételeknek. Az áru mind mennyiségileg, mind pedig minőségileg az árut kísérő szállítólevél adatai szerint tekintendő átadottnak, illetőleg átvettnek. A szállítólevél szerint az átvételt követően a Megrendelő csak olyan utólagos reklamációra jogosult, amely rátekintésre, illetve a csomagolás megbontása nélkül nem volt megállapítható. Az áru minőségével, mennyiségével kapcsolatos reklamáció a hiba felfedezését követően azonnal, de legfeljebb az árunak a PER-KOR Kft. telephelyén történt átvételét követő 3 munkanapon belül jelenthető be. A reklamációt a rendelésre vonatkozó formai előírások betartásával kell bejelenteni, azaz szóban nem elégséges. A reklamációnak tartalmaznia kell a hibás áru illetve szállítmány megnevezését, azonosítóját, valamint a hiba pontos megjelölését a bizonyítékokkal együtt. A PER-KOR Kft. nem vállal felelősséget azon károkért, melyek abból származtak, hogy a Megrendelő értesítetési kötelezettségének nem, vagy nem kellő időben tett eleget. A Megrendelő a reklamáció elintézéséig az árut csak saját kockázatára használhatja fel, idegenítheti el, épíheti be, ugyanakkor köteles biztosítani a PER-KOR Kft.-nek az áru megvizsgálási lehetőségét. A PER-KOR Kft. a minőségi illetve mennyiségi kifogás kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles dönteni a reklamációról, s ennek kapcsán javaslatot tesz a reklamáció rendezésére. A Megrendelő a vételártartozással szemben semmilyen jogcímen (így különösen szavatossági, jótállási, kártérítési stb. igények) nem élhet beszámítással. Felelősségkorlátozás A PER-KOR Kft. felelőssége nem terjed ki a közvetett, a következményi károkra, ideértve a piacvesztésből vagy termeléskiesésből eredő károkra, szállítóinak késedelméből, valamint azokra, amelyek nem láthatóak előre, ezen körbe sorolva az esetleges elmaradt haszonból eredő kárt. A kártérítés mértéke nem haladhatja meg a hibás teljesítéssel érintett áru számla szerinti ellenértékét. Jogviták rendezése Felek jogvitáikat békésen, lehetőleg a peres eljárásokat elkerülve rendezik. Amennyiben azonban közöttük mégis peres eljárásra kerül sor, úgy felek alávetik magukat a hatáskörrel rendelkező győri székhelyű bíróság kizárólagos illetékességének. Felek megállapodnak abban, hogy az alkalmazandó jog a magyar jog. Győr, 214. május 16. PER-KOR Kereskedőház Kft. 927 Győr, Reptéri út 5. 5

8 Tartalomjegyzék Contets 1. Nemesacél és hőálló csövek Stainless steel tubes, Heat-resistant tubes varratnélküli (húzott) és varratos (hegesztett) nemesacél csövek nemesacél vastagfalú gépcsövek nemesacél csövek Rozsdamentes és hőálló köracélok Stainless and heat-resistant round bars rozsdamentes és hőálló köracélok, köracél tekercsben köracél tűrések...15 Rozsdamentes zártszelvények Stainless square and rectangular tubes...17 Rozsdamentes profilacélok Stainless steel profiles rozsdamentes szögszelvények U-profil T-profil, I-profil...24 Rozsdamentes és hőálló négyzetacélok Stainless and heat-resistant square bars...25 Rozsdamentes hatszögacélok Stainless hexagonal bars...27 Rozsdamentes laposacélok Stainless flat bars Ötvözött lemezek (nemesacél, hőálló, alumínium)...31 Sheets and plates (stainless, heat-resistant and wear resistant) - rozsdamentes lemezek táblában rozsdamentes tekercsek hőálló lemezek, rozsdamentes Mandorla és cseppmintás járólapok alumínium lemezek lemezek tűrése Rozsdamentes szitaszövetek Stainless woven wire cloths Perforált lemezek (acél, rozsdamentes, alumínium, horganyzott)...39 Perforated sheets (carbon steel, stainless, aluminium, sendzimir) - a perforáció jelölése (alaptípusok) rozsdamentes perforált lemez lyukasztási típusok acél perforált lemez díszítő perforáció alumínium perforált lemez tűzi horganyzott perforált lemez ötvözetlen / ötvözött...49 Expandált lemezek (acél, rozsdamentes, alumínium)...51 Expanded metal (carbon steel, stainless, aluminium) Hullámrácsok (rozsdamentes) Woven wire mesh (stainless steel) Rozsdamentes fittingek Stainless steel fittings rozsdamentes csőszerelvények, fittingek alumínium karimák, rozsdamentes bördelek nyakas karima lapos karima laza karima vakkarima pillangószelepek, hollandi csavarzatok golyós csapok hollanderek KB és BB kivitelben T idomok hegesztett, húzott, menetes, szűkített kivitelben csőívek hegesztett és húzott kivitelben menetes könyök B-B koncentrikus szűkítők húzott, hegesztett és menetes kivitelben menetes végek, karmantyúk, rozsdamentes közcsavarok rozsdamentes dugók és kupakok (végelzárók), r ozsdamentes edényfenék Alumínium termékek Aluminium products alumínium lemezek alumínium csövek alumínium zártszelvények alumínium körszelvények alumínium laposszelvények alumínium szögszelvények alumínium négyzetszelvény alumínium U-profilok Minőségi és vegyi összetételek Chemical composition összehasonlító táblázat (kivonat) rozsdamentes és hőálló acélok csoportosítása nemzetközi összehasonlító táblázat alumínium minőségek vegyi összetétele...9

9 NEMESACÉL CSÖVEK STAINLESS STEEL TUBES HŐÁLLÓ CSÖVEK HEAT-RESISTANT TUBES

10 Varratnélküli (húzott) és varratos (hegesztett) nemesacél csövek a DIN EN ISO 1127 sz. szerint Seamless and welded stainless steel tubes according to DIN EN ISO 1127 Nemesacél vastagfalú gépcsövek Stainless steel hollow bars Rozsdamentes hegesztett csőszabványok és jellemzőik Norms and properties of stainless steel welded tubes and pipes Szabványszám Hegesztési faktor Hegesztési mód Bizonylatolás Francia jelölés Élelmiszeripari vasalt + pácolt DIN 1185 EN V = 1 TIG 3.1 ALI Vezetékcső EN V = 1 TIG 3.1 COR Dekorációs cső EN DIN V =,8 Indukciós 2.2 DEA Varratnélküli nemesacél csövek Stainless steel seamless tubes and pipes Szabvány a műszaki szállítási feltételekre EN (korábban: DIN ill. DIN 17458) Anyagmegjelölés 1.431, , , , , Méret és egyenességi szabványok DIN EN ISO 1127 (DIN 2462) Mérettartomány Küls őø 3 46,4 mm Műbizonylat EN 124 Gyártási darabhosszok 5 7 m Hegesztett nemesacél csövek Stainless steel welded tubes and pipes Szabvány a műszaki szállítási feltételekre EN DIN 1185 EN Anyagmegjelölés 1.431, , , Méret és egyenességi szabványok Mérettartomány Küls őø 6 56 mm Műbizonylat EN 124 Gyártási darabhosszok DIN EN ISO 1127 (DIN 2463) Kb.: 6m Nemesacél vastagfalú gépcsövek Stainless steel hollow bars Szabvány a műszaki szállítási feltételekre EN (korábban: DIN ill. DIN 17458) Anyagmegjelölés 1.431, , , 1.436, Mérettartomány Küls őø mm, Falvastagság: 6 43 mm Műbizonylat EN 124 Gyártási darabhosszok 2 7 m 8

11 Nemesacél csövek Stainless steel tubes Minőségek: 1.431, , Kivitel: hegesztett csövek, varratnélküli csövek, vastagfalú gépcsövek Külső Ø Falvast. Belső Ø Súly (mm) (mm) (mm) (kg/m) 3,5 2,31 1 1,5 4,5 3,44 1 2,75 5,5 4,56 1 3,1 6,5 5,69 1 4,125 1,5 3, ,175 1,5 5, , ,225 1,5 7, ,41 2,5 5,47 1,2 1,6 7, ,276 1,5 9, ,51 2,5 7, , ,31 1,5 1, ,551 13,5 1,6 1,3, ,5,576 2,9 7,7, ,326 1,5 11,47 2 1,61 2,5 9,72 3 8, ,351 1,5 12, ,651 2,5 1, , ,376 1,5 13, ,71 2,5 11, ,977 Külső Ø (mm) Falvast. (mm) Belső Ø (mm) Súly (kg/m) 17,2 1,6 14, ,2,762 2,35 12,5,858 2,9 11,4 1, ,426 1,5 15, ,82 2,5 13, , ,476 1,5 17, ,92 2,5 15 1, , ,88 21,3 1,6 18,1, ,3,967 2,6 16,1 1,22 2,9 15,5 1,337 3,25 14,8 1,47 21,34 2,77 15,8 1,29 3,73 13,88 1,65 4,78 11,78 1, ,526 1,5 19, ,5 17 1, , ,5 2, , ,61 1,5 22, ,15 2,5 2 1, , ,1 26,67 2,11 22,45 1,3 2,87 2,93 1,71 3,91 18,85 2,23 26,9 1,6 23,7 1,1 2 22,9 1,25 2,6 21,7 1,58 3,25 2,4 1,93 Külső Ø (mm) Falvast. (mm) Belső Ø (mm) Súly (kg/m) , ,676 1,5 25, ,3 2,5 23 1, , , , ,726 1,5 27 1, ,4 2,5 25 1, , , , ,5 29 1, ,5 2,5 27 1, ,18 33,4 2,77 27,86 2,132 3,38 26,64 2,54 4,55 24,3 3,29 33,7 1,6 3,5 1, ,7 1,59 2,6 28,5 2,3 2,9 27,9 2,24 3,2 27,3 2,45 3,6 26,5 2,71 4,5 25,6 3,1 34 1,5 31 1, ,6 35 1,5 32 1, ,65 2,5 3 2, , ,48 5,5 25 4, , , ,927 1,5 35 1, ,8 2,5 33 2,22 9

12 Nemesacél csövek Stainless steel tubes Minőségek: 1.431, , Kivitel: hegesztett csövek, varratnélküli csövek, vastagfalú gépcsövek Külső Ø Falvast. Belső Ø Súly (mm) (mm) (mm) (kg/m) Külső Ø (mm) Falvast. (mm) Belső Ø (mm) Súly (kg/m) Külső Ø (mm) Falvast. (mm) Belső Ø (mm) Súly (kg/m) , , , , ,977 1,5 37 1, , , , ,58 7,5 25 6, , ,4 1,6 39,2 1, ,4 2,2 2,6 37,2 2,59 3,2 36 3,14 3,6 35,2 3,49 4,5 34,3 3, ,5 4 1, ,1 44,5 1,5 41,5 1,62 2 4,5 2,13 2,6 39,3 2,73 2,9 38,7 3,2 4 36,5 4,6 48,3 1,6 45,1 1, ,3 2,32 2,6 43,1 2,98 3,2 41,9 3,62 3,6 41,1 4,3 4,5 4,2 4, ,231 1,5 47 1, ,41 2,5 45 2, , , ,1 12, , ,46 2,6 45,8 3, , ,5 49 1, , , , , ,1 57 1,5 54 2, ,76 2,5 52 3,41 2,9 51,2 3,93 3,6 49,8 4, ,31 6,3 1,6 57,1 2, ,3 2,92 2,6 55,1 3,76 2,9 54,5 4,17 3,2 53,9 4,58 3,6 53,1 5, ,3 5,64 5 5,3 6,93 7,1 46,1 9,46 63,5 1,6 6,3 2, ,5 3,5 2,6 58,3 3, ,5 5, ,5 6 3,91 7 1,5 67 2, ,41 2,9 64,2 4, ,61 73,3 3,5 66,93 5,35 5,16 62,71 8,77 7,1 59,1 11,59 76,1 1,2 73,7 2,25 1,6 72,9 2, ,1 3,71 2,6 7,9 4,79 2,9 7,3 5,32 3,2 69,7 5,84 3,6 68,9 6,54 4,5 67,1 8,7 5 66,1 8,91 6,3 63,5 11,2 12,5 51,1 19, ,91 2,5 75 4,85 8, , , ,69 17, , , , ,16 88,9 1,5 85,7 3,5 2 84,9 4,35 2,6 83,7 5,62 3,5 82,8 6,56 3,2 82,5 6,87 3,6 81,7 7,69 4,5 8,8 8,61 4,5 79,9 9, ,9 1,51 5,49 77,92 11,47 6,3 76,3 13,4 7,62 73,66 15,52 9 9,5 71 2,93 13, , , , ,64 12, ,94 14, ,94 18, , ,97 11,6 1,5 98,6 3, ,6 4,99 3,5 95,5 7,53 3,6 94,4 8,84 1

13 Nemesacél csövek Stainless steel tubes Minőségek: 1.431, , Kivitel: hegesztett csövek, varratnélküli csövek, vastagfalú gépcsövek Külső Ø Falvast. Belső Ø Súly (mm) (mm) (mm) (kg/m) Külső Ø (mm) Falvast. (mm) Belső Ø (mm) Súly (kg/m) Külső Ø (mm) Falvast. (mm) Belső Ø (mm) Súly (kg/m) 11,6 4,5 93,5 9,9 5 91,6 12,1 5,74 9,12 13,78 8,8 85,44 2, ,5 1 3, , ,31 2,9 12,2 7, ,89 3,2 11,6 8,4 3,6 1,8 9, , , , ,5 2, ,34 24, ,68 114,3 2 11,3 5,63 2,6 19,1 7,28 3,5 18,2 8,5 3,6 17,1 9, ,3 11,5 4,5 15,3 12,38 6,2 12,26 16,33 8,56 97,18 22,67 13,49 87,32 34, ,3 39, , , , ,49 23,5 71 6,79 27, , ,5 1 38,49 17,5 9 51,5 22,5 8 63, , , , , , , ,44 3, , , , ,93 6,3 12,4 19,99 7,1 118,8 22,39 139, ,7 6, ,7 9, ,7 13, , , , , , , , , ,8 27, , , , , , , , ,53 4, ,42 6,3 146,4 24, , , ,34 168,28 3,4 161,48 14,4 7,11 154,6 28,71 1,97 146,34 43,23 168, ,3 8,33 2,6 163,1 1, ,3 12, ,3 16,456 4,5 159,3 18, ,3 2,445 7,1 154,1 28, ,3 39,65 18,26 131,78 68, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,34 219,8 8,18 22,72 43,22 219, ,1 1,88 2,6 213,9 14, ,1 16,24 3,2 212,7 17, ,1 21,55 6,3 26,5 33,58 8,18 22,74 43, , , , , , , , ,57 2, , , , ,5 3 18, ,76 323,9 2,6 318,7 2, ,9 24, ,9 32, , , ,

14 Hőálló csövek Heat-resistant tubes Minőségek: , Kivitel: varratos és varratnélküli csövek Külső Ø Falvast. Belső Ø Súly (mm) (mm) (mm) (kg/m) Külső Ø (mm) Falvast. (mm) Belső Ø (mm) Súly (kg/m) Külső Ø (mm) Falvast. (mm) Belső Ø (mm) Súly (kg/m) 6 1 4, ,175 1,5 5, ,225 1,5 7, ,41 2,5 5,47 1,2 2 6,2, ,276 1,5 9, ,51 2,5 7,595 2,9 6,2,661 13,5 2,3 8,9,645 2,6 8,3, ,5 11,47 2 1, ,351 1,5 12, , ,5 13, , ,2 17,2 1,8 13,6,694 2,3 12,6, ,82 2 1,5 17, , ,28 21,3 1,5 18,3, ,3,967 2,6 16,1 1, , ,5 22, , , ,51 25,4 2,9 19,6 1,64 26,9 2,3 22,3 1,42 2,6 21,7 1,58 3,2 2,5 1,9 4 18,9 2, ,5 25,996 2,9 22,2 1,823 3,5 21 2, ,4 2,6 24,8 1, , , , ,18 33,7 2 29,7 1,59 2,6 28,5 2,3 3,2 27,3 2,45 3,6 26,5 2, ,7 2, , ,6 32,8 2,31 3,2 31,6 2, ,13 42,4 2 38,4 2,2 2,6 37,2 2,59 3,2 36 3, ,4 4,68 44,5 2,6 39,3 2,73 48,3 2,6 43,1 2,98 3,2 41,9 3,62 4 4,3 4, , , ,9 51,2 3, ,31 6,3 2,5 55,3 3,62 2,9 54,5 4,17 3,6 53,1 5, ,3 5,64 5 5,3 6,93 7 2,9 64,2 4, ,62 76,1 2,9 7,3 5,32 3,6 68,9 6, ,1 7, ,1 8,91 8 6,1 13,65 82,5 4 74,5 7, ,34 88,9 4,5 8,8 8,61 4,5 8,9 9,37 5,49 77,92 11, ,9 16, ,12 11,6 4 93,6 9, , ,9 114,3 3,6 17,1 9,98 6,2 12,26 16, ,3 21, , , ,81 139, ,7 16, ,7 26, , , , , ,33 168, ,3 2,45 7,11 154,8 28,71 219,1 6,3 26,5 33,58 244, ,5 58,74 12

15 ROZSDAMENTES ÉS HŐÁLLÓ KÖRACÉLOK STAINLESS AND HEAT-RESISTANT ROUND BARS

16 Műszaki adatok Rozsdamentes és hőálló köracélok Stainless and heat-resistant round bars Anyagminőség Wnr.:1.431; ; 1.434; ; 1.435; 1.421; 1.444; 1.457; Wnr.:1.4841; Kivitel DIN 671 húzott DIN 113 hengerelt DIN 668 finoman hántolt kovácsolt Tűrés h9 - h11 k1 - k11 Gyártási hossz 3-6 m szálban ill. tekercsben Mérettartomány 2-52 mm Műbizonylat EN 124 / 3.1 Átmérő mm-ben Súly kg/m 2,25 3,56 4,99 5,154 6,22 7,32 8,395 9,51 1,617 12, , , , , , , , , , , , , , , , ,99 4 9, , , , , , ,5 7 3, , , , , ,64 Átmérő mm-ben Súly kg/m 1 61, , , , , , , , , ,8 178, , , , ,4 326, , , ,8 449,5 483,4 518, , , ,

17 Köracél tekercsben Wires Wnr.:1.431 (KO33) Szakítószilárdság (N/mm2) 2-5 mm 7-9 Wnr.: (KO36) Szakítószilárdság (N/mm2) 2-5 mm 8-12 Wnr.: (H-9) Szakítószilárdság (N/mm2) mm mm Köracél tűrések Tolerances of round bars Átmérő mm-ben UNI 115 h UNI 116 UNI 117 h1 k1 h11 k Átmérő mm-ben UNI 115 h UNI 116 h1 k UNI 117 h11 k

18

19 ROZSDAMENTES ZÁRTSZELVÉNYEK STAINLESS SQUARE AND RECTANGULAR TUBES

20 Rozsdamentes zártszelvények Stainless steel square and rectangular tubes Műszaki adatok Anyagminőség Wnr.: Kivitel hegesztett DIN Gyártási hossz 6 m Műbizonylat Méret mm-ben Fal mm-ben Súly kg/m 1 x 1 1,3 1 5 x 1 5 1, 2,55 1, 5,661 2 x 1 1, 5,661 2x15 1,533 2 x 2 1,613 1, 5,91 2 1, x 1 1, 5,8 2 5 x 1 5 1, 5,91 25x2 1, 5,996 25x25 1,78 1, 5 1,15 2 1,5 3 x 1 1, 5,91 3x15 1, 5 1,2 3 x 2 1,78 1, 2,94 1, 5 1,15 2 1,5 3x25 1, 5 1,236 3 x 3 1,93 1, 5 1, ,84 3 2,75 35x35 1 1,1 1, 5 1,62 2 2,15 4 x 2 1, 5 1,38 2 1,84 4 x 3 1, 5 1, ,133 4 x 4 1, 5 1, , , , x , ,81 5 x 2 1, 5 1, ,133 5x25 1, 5 1, ,319 5 x 3 1, 5 1, ,454 Méret mm-ben Fal mm-ben Súly kg/m 5x3 3 3,756 5x4 2 2, ,81 5x5 1,5 2, ,9 3 4,65 4 5,96 5 7,41 6x2 1,5 1, ,454 6x3 1,5 2, ,84 3 4,131 6x4 1,5 2, ,9 3 4,65 4 5,96 6x6 1,5 2, , , , ,943 8x4 2 3, , , ,94 8x6 2 4,38 3 6,53 4 8,531 8x8 2 5,4 3 7,53 4 9, ,395 1x4 2 4,38 3 6,53 4 8,531 1x5 2 4, , , ,336 1x6 2 5,4 3 7,53 4 9,816 18

21 Rozsdamentes zártszelvények Stainless steel square and rectangular tubes Műszaki adatok Anyagminőség Wnr.: Kivitel hegesztett DIN Gyártási hossz 6 m Műbizonylat Méret mm-ben Fal mm-ben Súly kg/m Méret mm-ben Fal mm-ben Súly kg/m 1x8 2 5, , ,83 1x1 2 6,4 3 9, ,4 5 15, ,236 12x4 2 5,4 3 7,53 12x6 2 5, , ,83 12x8 2 6, , ,4 5 15,38 12x12 2 7, ,8 4 15,3 5 18,66 14x8 3 1, , ,4 15x5 3 9, ,4 5 15,38 15x , , , ,86 16x8 3 11, , x1 3 13,8 4 18, , ,86 2x2 4 25,24 5 3,8 19

22

23 ROZSDAMENTES PROFILACÉLOK STAINLESS STEEL PROFILES

24 Rozsdamentes szögszelvények Stainless steel L-profiles Műszaki adatok Anyagminőség Wnr.: 1.431, Kivitel: melegen heng. DIN 129 lézerhegesztett Gyártási hossz: 6 m Műbizonylat: EN 124 /3.1 Műszaki adatok Anyagminőség Wnr.: 1.431, Kivitel: melegen heng. DIN 128 lézerhegesztett Gyártási hossz: 6 m Műbizonylat: EN 124 /3.1 Méret mm-ben mag. x szél. x vast. Súly kg/m 2x1x3,64 3x2x3 1,11 3x2x4 1,45 4x2x4 1,77 45x3x5 2,7 5x3x5 2,96 6x3x5 3,4 6x4x5 3,7 6x4x6 4,46 65x5x5 4,3 8x4x6 5,4 8x4x8 7,7 8x65x8 8,7 1x5x6 6,8 1x5x8 9 1x65x9 11,2 12x8x x65x8 11,9 15x1x1 18,9 2x1x12 27,4 Méret mm-ben mag. x szél. x vast. Súly kg/m 2x2x3,9 25x25x3 1,2 3x3x3 1,4 35x35x4 2,3 4x4x4 2,5 45x45x5 3,4 5x5x5 3,8 6x6x6 5,5 7x7x7 7,4 8x8x8 9,7 9x9x9 12,2 1x1x

25 U-profil U-channel Melegen hengerelt és lézerhegesztett DIN 1744/EN Szálhossz 6 m Tűrés: DIN 126 szerint Minőség: 1.431, melegen hengerelt Méret (mm) Súly (kg) 15x3x15x4/4,5 1,78 2x4x2x4/4,5 2,4 25x5x25x5/6 4,2 38x5x38x5/7 5,7 3x6x3x6/6 5,1 4x8x4x5/5 5,94 42x65x42x5,5/7,5 7,4 45x8x45x6/8 8,64 5x1x5x6/6W 9,13 5x1x5x6/8,5 8,94 55x12x55x7/9 13,5 6x14x6x7/1 16,4 65x16x65x7,5/1,5 18,8 lézerhegesztett Méret (mm) Súly (kg) 6x12x6x6/6G 1,93 65x13x65x9/9G 12,8 7x14x7x7/7G 7x18x7x8/11 14,62 22, 75x15x75x9/9G 13,8 8x16x8x8/8 19,21 9x18x9x8/8 22,3 1x2x1x1/1 3,4 23

26 Méret (mm) 2x2x3,88 25x25x3,5 1,29 25x25x4 1,5 3x3x4 1,8 3x6x5,5 3,7 4x4x5 3, 5x5x5 3,8 6x6x6 5,5 7x7x7 7,5 8x8x8 9,7 9x9x9 12,2 1x1x1 15,1 12x12x13 25,1 T-profil T-channel Melegen hengerelt, lézerhegesztett DIN 1744/EN Szálhossz 6 m Súly (kg) Tűrés: EN 155 szerint Minőség: 1.431, IPE Méret (mm) Súly (kg) 8x46x3,8x5,2 6,2 1x55x4,1x5,7 8,1 12x64x7x7 13,5 14x73x4,7x6,9 12,9 16x82x1x12 26,56 18x91x5,3x8 18,8 2x1x5,6x8,5 33,28 24x12x1x12 39,8 I-profil I-channel Melegen hengerelt, lézerhegesztett DIN 1744/EN Szálhossz 6 m Tűrés: DIN 125 szerint Minőség: 1.431, IPB Méret (mm) Súly (kg) 1x1x6x1 2,4 12x12x1x12,5 3,4 14x14x7x12 33,7 16x16x1x13 42,9 24x24x1x17 83,2 24

27 ROZSDAMENTES ÉS HŐÁLLÓ NÉGYZETACÉLOK STAINLESS AND HEAT-RESISTANT SQUARE BARS

28 Rozsdamentes és hőálló négyzetacélok Stainless and heat-resistant square bars Műszaki adatok Anyagminőség Wnr. : Kivitel DIN 114 melegen hengerelt DIN 178 húzott Gyártási hossz 3-6 m Műbizonylat EN 124/3.1 Húzott/Hengerelt Laptáv Súly Méret mm-ben kg/m 6x6,283 8x8,395 1x1,617 12x12 1, 13 14x14 1,539 15x15 1,766 16x16 2,1 18x18 2,543 2x2 3,14 25x25 4, 96 3x3 7,65 35x35 9,62 4x4 12, 56 45x45 15,9 5x5 19, x ,75 6x6 28,26 65x65 33,17 7x7 38, 47 8x8 5,24 9x9 63,59 1x1 7 8, 5 26

29 ROZSDAMENTES HATSZÖGACÉLOK STAINLESS HEXAGONAL BARS

30 Rozsdamentes hatszögacélok Stainless hexagonal bars Műszaki adatok Anyagminőség Wnr. : Kivitel DIN 176 húzott Gyártási hossz 3-3,2 m Műbizonylat EN 124/3.1 Laptáv Méret mm-ben Súly kg/m,245,333,435,551,68,82,98 1,15 1,33 1,53 1,74 1,96 2,23 2,45 3,29 3,91 4,96 6,12 6,96 8,81 11,43 1 4, ,57 24,48 2 7,

31 ROZSDAMENTES LAPOSACÉLOK STAINLESS FLAT BARS

32 Laposacélok Flat bars Műszaki adatok Anyagminőség Wnr.: 1.431, , , 1.444, Kivitel DIN 174 húzott DIN 117 hengerelt, hasított Gyártási hossz 3-6 m Műbizonylat EN 124/3.1 Szélesség Vastagság mm-ben mm-ben ,24,31,39,47 12,283 15,353,47,59,71 2,47,63,79,94 1, 26 1,57 1,88 2, 36 25,6,79,98 1,18 1,57 1,96 2,36 2,94 3,93 3,71,94 1,18 1,41 1,88 2, 36 2,83 3,53 4,71 5,89 35,82 1,1 1,37 1,65 2,2 2,75 3, 3 4,12 5,5 4,94 1,26 1,57 1,88 2,51 3,14 3,77 4,71 6,28 7,85 9, ,6 1,41 1,77 2,12 2,83 3,53 4,24 5,3 7,7 5 1,18 1,57 1,96 2,36 3,14 3,93 4,71 5,89 7,85 9,81 11,8 15,7 6 1,42 1,88 2,36 2,83 3,77 4,71 5,65 7,7 9,42 11,78 14,13 18,84 7 1,65 2,2 2,75 3,3 4,4 5,5 6,6 8, ,7 16,5 8 1,88 2,52 3,14 3,77 5,2 6,28 7,54 9,42 12,6 15,7 18,8 25,12 9 2,12 2,82 3,53 4,24 5,65 7,7 8,48 1,6 14,1 17,66 21,2 1 2,3 3,14 3,93 4,71 6,28 7,85 9,42 11,77 15,7 19,6 23,6 31,4 11 2,59 3,45 4,32 5,19 6,92 8,65 1, ,3 12 2, 84 3,76 4,71 5,65 7,54 9,42 11,3 14,1 18,8 23,55 28, ,6 4,8 5,1 6,12 8,16 1,21 12, ,3 4,4 5,5 6,59 8, , ,41 4,55 5,69 6,83 9,11 11, 38 13, ,53 4,71 5,89 7,7 9,42 11,8 14,13 17,7 23,6 29,44 35,3 2 6,29 7,86 9,43 12,58 15,72 18,86 3

33 ÖTVÖZÖTT LEMEZEK NEMESACÉL, HŐÁLLÓ, KOPÁSÁLLÓ SHEETS AND PLATES STAINLESS, HEAT-RESISTANT AND WEAR-RESISTANT

34 Rozsdamentes lemezek táblában Stainless steel sheets and plates FELÜLETEK JELÖLÉSE Finishes Lemezvastagságok DIN ASTM EN Natúr (pácolt) hidegen hengerelt,4-5 mm III.C 2B 2B Melegen hengerelt 2-5 mm II.A NA 1D Tükrös + fólia,4-3 mm III.D BA 2R Szálcsiszolt + fólia,5-3 mm K J Egyéb felületek rövid szállítási határidővel - pikkelyes (körcsiszolt) - kefélt Táblaméretek mm 2 x 6 15 x 6 15 x x 25 1 x 2,4,5,6,8 1 1,5 2 2, lemezvastagság mm-ben Egyedi méretű lemezek beszerzését is vállaljuk! VÁLLALJUK LEMEZALKATRÉSZEK LÉZERVÁGÁSÁT, STANCOLÁSÁT. 32

35 Rozsdamentes lemezek Stainless steel sheets and plates Anyagminőség: Wnr , , , Elvi súlyok Vastagság Táblaméret 1X2 125X25 15X3,4 6,4 1, 14,4,5 8, 12,5 18,,6 9,6 15, 21,6,7 11,2 17,5 25,2,8 12,8 2, 28,8 1, 16, 25, 36, 1,2 19,2 3, 43,2 1,5 24, 37,5 54, 2, 32, 5, 72, 2,5 4, 62,5 9, 3, 48, 75, 18, 4, 64, 1, 144, 5, 8, 125, 18, Vastagság Táblaméret 1X2 125X25 15X3 6, 96, 15, 216, 8, 128, 2, 288, 1, 16, 25, 36, 12, 192, 3, 432, 15, 24, 375, 54, 16, 256, 4, 576, 18, 288, 45, 648, 2, 32, 5, 72, 25, 4, 625, 9, 3, 48, 75, 18, 35, 56, 875, 126, 4, 64, 1, 144, 5, 8, 125, 18, Rozsdamentes tekercsek Stainless steel coils Egyedi igény szerint rendelésre legyártatva, maximum 2mm tekercs szélességig,4mm - 3mm lemezvastagságig 33

36 Hőálló lemezek Heat-resistant sheets and plates MSZ Szabvány típus H - 8 H - 9 H - 1 Összetétel C Si Mn P S Cr Mo Ni Cu Ti Egyéb % % % % % % % % % % %,2,8-2, 2,,4,3 17,-2, - 8,-11,,3 - -,2 1, 1,5,4,3 22,-25, - 17,-2,,3 - -,2 2,-3, 1,5,4,3 24,-27, - 18,-21,,3 - - Wnr. DIN Lv Kg/m H-8 H-9 H x x x 1,5 12 x x 2 16 x x x 2,5 2 x x 3 24 x x x 4 32 x x x 5 4 x x x 6 48 x x x 8 64 x x x 1 8 x x x x x x x x x x 2 16 x 25 2 x 3 24 x Rozsdamentes járólapok Stainless steel tear plates Lemezvastagság Táblaméret Felület Minőség x x x 3 1 x x 25 II.A II.A Wnr ; ; Wnr ; ; x 3 1 x x 25 II.A Wnr ; ; x 3 Mandorla mintás ASTM A 793B Cseppmintás DIN

37 Kopásálló lemezek Wear-resistant sheets RAEX 4, nagy kopásállóságú Keménység: HB36-44 Kivitel: melegen hengerelt Vastagság 3, 4, 5, 6, 8, 1, 12, 15, Táblaméret 1 x x x 3 1 x x x 3 1 x x x 3 1 x x x 3 1 x x x 3 1 x x x 3 1 x x x 3 1 x x x 3 Lemezek tűrése Tolerances for sheets and plates Vastagság LEMEZEK Tűrés = Az oldaltól 3 mm-re lemérve 25-2 Hossz Síklapúság Kardosság Hossz Tűrés Hossz Eltérés Szélesség Eltérés =25 =3,5 =1 = =6,5 =1 =3 35

38

39 ROZSDAMENTES SZITASZÖVETEK STAINLESS WOVEN WIRE CLOTHS

40 Műszaki adatok Rozsdamentes szitaszövetek Stainless woven wire cloths Anyagminőség: 1.431, KO-33 Tekercsben Nyílás szélesség mm Huzal átmérő mm Súly kg/m 2 Áteresztő képesség Nyílás szélesség mm Huzal átmérő mm Súly kg/m 2 Áteresztő képesség 16,51 2, 2,74 79,6%,99,4 1,46 5,7% 11, 1,5 2,54 77,4%,96,5 1,97 43,2% 1, 1,8 2,84 71,8%,94,45 1,85 45,7% 1, 1,5 2,5 75,6%,86,4 1,61 46,6% 9,61 1,5 2,57 74,8%,81,3 1,3 53,3% 8, 1,2,55 75,6%,79,2,47 63,7% 8, 1,12 1,75 76,9%,76,5 2,51 36,4% 6,,8 1,12 77,8%,72,2,41 61,3% 5,94 1, 2,62 73,2%,68,25,86 53,5% 4,67 1,5 4,63 57,3%,66,6 3,62 27,4% 4,65,9 1,85 7,2%,66,45 2,31 35,4% 4, 1,1 1,66 61,5%,56,45 2,55 3,7% 3,5,8 1,3 66,2%,54,3 1,36 41,3% 3,15,8 2,3 63,6%,49,3,72 38,5% 3,7,9 2,59 59,8%,49,2,73 5,4% 2,97 1, 2,98 55,9%,42,2,82 45,9% 2,9 1, 1,62 55,3%,4,16,59 51,% 2,87,6 1,32 68,4%,38,24 1,18 37,6% 2,6 1,1 4, 69,2%,32,14,54 48,4% 2,5 1, 3,65 51,%,3,2 1,1 36,% 2,5,5 1,65 69,4%,28,12,46 49,% 2,4,4 1,55 73,4%,27,16,76 39,4% 2,35,5 1,4 67,9%,25,1,37 51,% 2,18,6 1,6 61,5%,24,1 2,7 49,8% 2,12,4,76 7,7%,23,2 1,18 28,6% 2,9 1, 4,11 45,7%,23,12,53 42,8% 2,8,45 1,11 67,6%,22,16,68 43,2% 2,2,5 1,26 64,2%,21,1,41 45,9% 2,,5 1,23 64,%,19,9,37 46,1% 2,,4,91 69,4%,16,9,41 4,1% 1,86,45 1,11 64,8%,15,11,2 33,3% 1,68,45 1,11 62,2%,15,8,35 42,5% 1,58,4 1,2 63,7%,14,11,59 31,4% 1,56,5 1,56 57,3%,14,7,29 46,4% 1,52 1, 2,5 36,4%,14,6,23 49,% 1,48,5 1,6 55,9%,13,6,25 46,8% 1,34,4 1,17 59,3%,11,6,26 41,9% 1,29,25,51 7,2%,1,5,21 44,4% 1,24,3,74 64,8%,9,5,23 41,3% 1,18,36 1,7 58,7%,8,5,25 37,9% 1,9,3,82 61,5%,6,5,29 29,8% 1,4,5 2, 45,6%,5,4,22 3,9% 1,,35,82 54,9%,4,3,19 32,7% A kiemelt méretek készletezettek 38

41 PERFORÁLT LEMEZEK ACÉL, ROZSDAMENTES, ALUMÍNIUM, HORGANYZOTT PERFORATED SHEETS CARBON STEEL, STAINLESS, ALUMINIUM, SENDZIMIR

42 A perforáció jelölése (alaptípusok) Basic data (types of perforation) (DIN) (MSZ) Rv kerek lyuk, átlós osztással OR3. Rg kerek lyuk, soros osztással OR2 Qg négyzetes lyuk, soros osztással SN2. Lv ovál tégla alakú, hosszanti helyzetű lyuk átlós osztással OH3 Díszítő perforáció..... mintás, diagonál helyzetű lyuk, átlós osztással MD3 Rg t c w t w Rv szabad felület A = 78,5. w 2 t 2 % szabad keresztmetszet A = 9,7. w 2 t 2 % t Qg w Rv 5-8 R: kerek lyuk v: átlós osztás 5: lyuk jellemző mérete: átmérő (mm) 8: lyukak osztástávolsága (mm) Qg 1-15 Q: négyzetes alakú lyuk g: soros osztás 1: lyuk jellemző mérete: oldalhossz (mm) 15: lyukak osztástávolsága (mm) szabad keresztmetszet A = 1. w 2 % t 2 Lv 2-2 L: ovál tégla alakú hosszanti lyuk v: átlós osztás 2: lyukszélesség (mm) 2: lyukhosszúság (mm) t 2 Lv w A : relatív szabad (kilyukasztott) felület; a lemezméret %-ában t 1 STANCGÉPÜNKKEL VÁLLALJUK EGYEDI PERFORÁLT LEMEZEK GYÁRTÁSÁT. A = w. L _,216. w 2 szabad keresztmetszet % t 1. t 2 4

43 Rozsdamentes perforált lemez Stainless steel perforated sheets Anyagminőség: Wnr , Műszaki adatok Kerek Átlós Lemezvastagság Relatív szabad keresztmetszet a lyuk osztás mm-ben lemezméret %-ban R v, 8 1, 5,5 2 5, 8 1, 1 2,8 2 7, 4 1, 5 2, 5, , 7 2 3, 5 1 1,5 2 9, 6 2, ,5 3 5, , , ,5 1 1, , , , ,5 3 4, 4 6 9,5 1 4, , , , , , ,5 4 6, , 3 Négyzet Soros Lemezvastagság Relatív szabad keresztmetszet lyuk osztás mm-ben %-ban Qg 5 7,8 51, ,5 39, ,5 44, ,5 69, ,5 2 44,4 Hossz Soros Lemezvastagság Relatív szabad keresztmetszet lyuk osztás mm-ben %-ban Lv , ,3 41

44 Lyukasztási típusok Types of perforation Rv 1,5-2,5 Rv 3-5 Rv 5-8 Rv 8-1 Rv 1-15 Rv Rv 2-28 Rg

45 Lyukasztási típusok Types of perforation EURO perforáció Qg 1-12 Qg 1-15 Qg 15-2 Lv 2-2 Lv 3-2 Lv 5-2 Nr. 152 x 1 Lóhere-mintás díszítő perforáció 43

46 Műszaki adatok Acél perforált lemez Anyagminőség: St 12.3 St W 22 St 37-2 Táblaméret: 1 x 2 Rv,8 1,5,8 25,8 1,1 2,8 1 27,4 1, 2 2,5 1 2,9 1, 3 2,5 1 24,5 1,5 2,5,75 1 1,5 32,7 1, 8 3,75 1 1,5 32,7 2 3,5,75 1 1,5 2 29,6 2, ,4 2, ,5 2 35,4 2, ,3 2, ,4 3 5,75 1 1, ,7 3, , ,9 4 6, , ,3 5 8, , ,4 6 9, , , ,5 44,4 8 1,5, , , , ,5 2 46, , , ,5 1 52, , , , ,5 54, , , ,5 2 52, , , Carbon steel perforated sheets Kerek Átlós Lemezvastagság Relatív szabad keresztmetszet a lyuk osztás mm-ben lemezméret %-ban 44

47 Acél perforált lemez Carbon steel perforated sheets Anyagminőség: St 12.3 St W 22 St 37-2 Táblaméret: 1 x 2 Műszaki adatok Hossz- Átlós Lemezvastagság Relatív szabad keresztmetszet a lyuk osztás mm-ben lemezméret %-ban Lvl , ,4 1, ,6 1, ,8 1, ,9 1, ,8 1, ,8 1, , ,5 2 36,2 2, ,8 2, ,5 2, ,8 2, ,1 2, ,4 2, , ,5 4,3 3, , ,6 4, , ,5 2 43,8 5, , , 5 4 6, 8 6, , , 5 46, , 5 49,6 45

48 Műszaki adatok Acél perforált lemez Qg , , , , 2 5 1, , , 5 5 2, , , , , , , , , , , , Carbon steel perforated sheets Anyagminőség: St 12.3 St W 22 St 37-2 Táblaméret: 1 x 2 Négyzet Soros Lemezvastagság Relatív szabad keresztmetszet a lyuk osztás mm-ben lemezméret %-ban Műszaki adatok Kerek Soros Lemezvastagság Relatív szabad keresztmetszet a lyuk osztás mm-ben lemezméret %-ban Rg ,5 8, ,5 3, ,6 Euro 1 1,5 6 Euro-minta 46

49 Díszítő perforáció Decorative holes Anyagminőség: St 12.3 Táblaméret: 1 x 2 Lóhere-minta Jelölése Lemezvastagság mm-ben Relatív szabad keresztmetszet %-ban Nr ,5 45% Alumínium perforált lemez Aluminium perforated sheets Anyagminőség: AL 99,5%, ALMG3 Táblaméret: 1 x 2 AL 99,5% Kerek Átlós Lemezvastagság lyuk osztás mm-ben Relatív szabad keresztmetszet a lemezméret %-ában Rv 1,5 2,5 1 32,7 2 3,5 1 1,5 29, ,5 2 32, ,5 2 4, , , ,5 2 4, ,5 2 4, ,5 2 4,3 ALMG3 Relatív szabad Kerek Átlós Lemezvastagság keresztmetszet lyuk osztás mm-ben %-ban Rv ,5 32, ,5 2 35, ,5 2 4,3 Relatív szabad Négyzet Soros Lemezvastagság keresztmetszet lyuk osztás mm-ben %-ban Qg , ,5 2 44,4 Relatív szabad Négyzet Soros Lemezvastagság keresztmetszet lyuk osztás mm-ben %-ban Qg 4 7 1,5 32, , ,5 44, ,5 2 44, , ,4 Vörösréz perforált lemezek Copper perforated sheets Kerek Átlós Lemezvastagság Relatív szabad lyuk osztás mm-ben keresztmetszet %-ban Rv 3 5,6,7 32,7 5 8,6,7 35,4 8 1,

50 Tűzi horganyzott perforált lemez Sendzimir perforated sheets Táblaméret: 1 x 2 Műszaki adatok Kerek Átlós Lemezvastagság Relatív szabad lyuk osztás mm-ben keresztmetszet a lemezméret %-ában R v 1, 5 2,5 1 32,7 2 3, ,6 3 4, ,5 2 32,7 4 6,7 1 1,5 4,3 5 7,7 1 1,5 46,3 5 8,7 1 1,5 2 35,4 6 9,7 1 4, ,4 8 1, , , , ,5 2 46, ,5 2 46,3 Négyzet Soros Lemezvastagság Relatív szabad lyuk osztás mm-ben keresztmetszet a lemezméret %-ában Qg ,5 39, , , , , ,5 2 44,4 48

51 Táblánkénti súly kg-ban (ötvözetlen / ötvözött perforált lemezek) Weight of perforated sheets (kg/pc) Lyukméret A % Formátum 1 x 2 mm Lemezvastagság,5,7,75,8 1, 1,25 1,5 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, Rv 1,1 2, 27,4 5,8 8,7 11,6 Rv 1,5 2,5 32,7 5,4 8,1 1,8 16,2 Rv 1,5 3, 22,7 12,4 18,6 Rv 2, 3, 4,3 9,6 Rv 2, 3,5 29,6 8,4 11,3 16,9 22,5 Rv 2,5 4, 35,4 1,3 15,5 2,7 Rv 3, 4, 51, 5,5 7,8 15,7 Rv 3, 5, 32,7 5,4 7,8 8,1 8,6 1,8 16,2 21,5 32,3 Rv 3, 6, 22,7 9,3 12,4 24,7 37,1 Rv 3,5 6, 3,9 16,6 Rv 4, 6, 4,3 6,7 7,2 9,6 14,3 19,1 28,7 Rv 4, 6,5 34,3 1,5 Rv 4, 8, 22,7 15,5 18,6 24,7 Rv 5, 6, 63, 5,9 Rv 5, 7, 46,3 4,3 6, 8,6 12,9 Rv 5, 7,5 4,3 9,6 Rv 5, 8, 35,4 7,2 7,8 1,3 15,5 2,7 31, Rv 5, 8,5 31,4 22, Rv 5, 9, 28, 57,6 Rv 6, 8, 51, 7,8 Rv 6, 9, 4,3 9,6 14,3 19,1 28,7 Rv 7, 1, 44,4 8,9 Rv 8, 1, 58, 4,7 6,7 Rv 8, 11, 48, 8,3 12,5 16,6 Rv 8, 12, 4,3 9,6 14,3 19,1 28,7 38,2 Rv 8, 16, 22,7 74,2 Rv 9, 12, 51, 7,8 Rv 1, 13, 53,7 7,4 11,1 Rv 1, 14, 46,3 8,6 12,9 17,2 Rv 1, 15, 4,3 9,6 14,3 19,1 28,7 38,2 47,8 Rv 1, 18, 28, 92,2 Rv 12, 15, 58, 6,7 Rv 12, 16, 51, 7,8 11,8 15,7 23,5 31,4 Rv 12, 2, 32,7 Rv 15, 21, 46,3 12,9 17,2 25,8 Rv 18, 21, 66,6 5,3 Rv 2, 28, 46,3 8,6 12,9 17,2 25,8 34,4 Rg 5 15, 7,1 14,9 22,3 Qg 4, 6, 44,4 8,9 Qg 4, 7, 32,7 1,8 16,2 Qg 5, 7,5 44,4 8,9 Qg 5, 8, 39,1 9,7 14,6 Qg 6, 9, 44,4 8,9 13,3 17,8 Qg 7, 1, 49, 8,2 12,2 16,3 Qg 8, 1, 64, 5,8 7,2 8,6 11,5 A %: relatív szabad keresztmetszet 49

52 Táblánkénti súly kg-ban (ötvözetlen / ötvözött perforált lemezek) Weight of perforated sheets (kg/pc) Lyukméret Qg 8, 11, 52,9 11,3 Qg 8, 12, 44,4 8,9 13,3 17,8 Qg 9, 12,5 51,8 7,7 11,6 Qg 1, 12, 69,4 2,5 4,9 7,3 9,8 Qg 1, 14, 51, 7,8 11,8 15,7 Qg 1, 15, 44,4 8,9 13,3 17,8 26,7 Qg 14, 19, 54,3 11, Qg 15, 2, 56,2 7, 1,5 14, 21, Lv 2 x 2 34,8 15,6 2,9 Lv 3 x 2 37,2 15,1 Lv 5 x 2 42,9 9,1 13,7 18,3 Nr ,4 8,6 12,9 Lyukméret A % Rv 1,5 2,5 32,7 16,8 Rv 3, 5, 32,7 16,8 25,2 33,6 Rv 4, 6, 4,3 29,8 Rv 5, 7, 46,3 9,4 Rv 5, 7,5 4,3 14,9 Rv 5, 8, 35,4 11,3 12,9 16,1 24,2 32,3 48,4 Rv 8, 12, 4,3 22,4 29,9 Rv 1, 14, 46,3 13,4 Rv 1, 15, 4,3 14,9 22,4 29,9 Rv 12, 16, 51, 18,3 Rv 15, 21, 46,3 2,1 26,9 Rv 2, 28, 46,3 2,1 26,9 4,3 Rv 3, 4, 51, 24,5 Rg 5 15, 7,1 23,2 34,8 Rg 1, 2, 19,6 4,2 Qg 5, 8, 39,1 15,2 22,8 3,4 Qg 8, 1, 64, 13,5 Qg 8, 12, 44,4 13,9 2,9 27,8 Qg 1, 12, 69,4 11,5 Qg 1, 14, 51, 12,2 24,5 Qg 1, 15, 44,4 14, 2,9 27,8 Qg 15, 2, 56,2 16,4 21,9 Qg 25, 3, 69,4 15,3 Qg 25, 35, 51, 24,5 Lyukméret A % A % Rv 3, 5, 32,7 24,2 36,3 Rv 4, 6, 4,3 21,2 64,5 Rv 5, 8, 35,4 23,3 34,9 46,5 7,2 Rv 8, 12, 4,3 32,2 Rv 1, 15, 4,3 32,2 43, Rv 2, 25, 58, 22,7 Qg 5, 8, 39,1 32,9 4, Qg 8, 12, 44,4 3, 4, Qg 1, 15, 44,4 2, 3, 4, Qg 15, 2, 56,2 31,5 A %: relatív szabad keresztmetszet Formátum 1 x 2 mm Lemezvastagság,5,7,75,8 1, 1,25 1,5 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, Formátum 125 x 25 mm Lemezvastagság,5,7,75,8 1, 1,25 1,5 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, Formátum 15 x 3 mm Lemezvastagság,5,7,75,8 1, 1,25 1,5 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 5

53 EXPANDÁLT LEMEZEK ACÉL, ROZSDAMENTES, ALUMÍNIUM EXPANDED METAL CARBON STEEL, STAINLESS, ALUMINIUM

54 STW 22 Típus Vastagság 2 Kg/m 3 x1,5,8 3, 5x1,7,8 3, 6x3x,8,5 1,7 8x4x1 1 8, 1x5x1,5 1,5 1x5x2,5 2,5 1x6x1,5 3, 12,5x7x2 1 4,5 16x6x1,3,8 2,5 16x6x2,5,8 4, 2x1x2 1 6,3 2x1x2 1,5 9,5 4x3x3 2,5 4,5 43x1x2,5 1 2,9 43x1x2,5 1,5 4,4 43x2x4 2 12,8 43x2x4 3 19,2 43x2x4 4 25,6 45x16x x16x x37x4,5 3 5,5 6x45x4,5 3 4,8 62x18x x18x x18x x2x3 1,5 3 62x2x3 2 4,2 115x25x7,5 4 17,5 115x25x7, x4x3 3 3,8 115x4x AL 99,5% Expandált lemezek Anyagminőség: STW 22, AL 99,5%, 1.431, horganyzott Ipari és építészeti felhasználásra, normál és lapított kivitelben Táblaméret: 1 x 2, 125 x 25, 15 x 3, tekercsben Típus Vastagság Kg/m 2 6x3x,8,5,7 1x5x1,5,5 1x5x1,8,8 1x5,8x1,5 1, 1x6x1,5 1, 16x6x1,8,7 2x1x2 1, 2, (KO-33) Típus Vastagság Kg/m 2 6x3x,8,5 1,7 1x5x1,5 1,5 16x11x1,8 1,1 2x1x2 1 6,4 2x15x1,7 1,5 2,5 43x1x2,5 1,5 3,9 43x13x2,5 1,5 8,8 62x18x8 3 19, 62x23x4 3 13, A kiemelt méretek készletezettek Expanded metal Jellemző méretek: L: hurokhossz (hosszabbik átló) B: hurokszélesség (rövidebbik átló) C: gátszélesség s: kiindulási lemezvastagság C s Példák B 52 L L=2; B=1; C=2; s=1 L=43; B=2; C=4; s=3

55 HULLÁMRÁCSOK ROZSDAMENTES WOVEN WIRE MESH STAINLESS STEEL

56 Rozsdamentes Rozsdamentes hullámrácsok Stainless steel woven wire mesh hullámosított és ponthegesztett kivitelben Anyagminőség: Wnr Táblaméret: 1 x 2, 125 x 25, 15 x 3 Lyukméret Huzal Lyukméret Huzal Lyukméret Huzal kg/m kg/m kg/m vastagság vastagság vastagság 1 1,75 4,2 1,5 1,5,75 3,3 1,5 1,5 1 5, , ,2 5, ,5 8,4 2,5 2,5 1,2 5,1 2,5 2,5 1,5 7, ,5 6, ,6 7, ,8 8, ,5 3,5 3,5 1,8 8, 3,5 3,5 2 9, ,5 5, ,8 7, , ,2 1, ,5 12,5 4,5 4,5 2 8,1 4,5 4,5 2,2 9,5 4,5 4,5 2,5 11, ,8 6, , ,5 1, ,8 5,5 5,5 2,5 1,3 5,5 5,5 3 13, ,5 9, , ,5 8, , ,5 15, ,5 7, , ,5 14, , , ,5 12, , , ,5 11, , , , ,5 11, , , , , , , , , ,5 9, , , ,5 8, , ,5 13, , ,5 13, , , ,5 11, , , , , 2 2 2,5 6,8 2x2 4 8, , , , , , , , , , , , , , , , , ,8 A kiemelt méretek készletezettek ,3 3x3 3 8, , , , , , , , , , ,2 4x4 4 9, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,9 54

57 ROZSDAMENTES FITTINGEK STAINLESS STEEL FITTINGS

58 Rozsdamentes csőszerelvények, fittingek Stainless steel pipe accessories and fittings 56

59 Alumínium karimák Aluminium flanges Rozsdamentes bördelek Stainless steel collars Alumínium karimák DIN 2646, PN 1 NA 15 / 2, mm 21,3 mm 2 / 25, mm 26,9 mm 25 / 3, mm 33,7 mm 38, mm 32 / 38, mm 42,4 mm 4 / 44,5 mm 48,3 mm 5 / 57, mm 6,3 mm 65 / 7, mm 76,1 mm 8 / 84, mm 88,9 mm 1 / 18, mm 114,3 mm NA 125 / 133, mm 139,7 mm 15 / 159, mm 168,3 mm 2 / 24, mm 219,1 mm 25 / 254, mm 273, mm 3 / 36, mm 323,9 mm 35 / 356, mm 4 / 46, mm 48, mm 5 / 56 mm 58, mm 6 / 69 mm Rozsdamentes bördelek DIN 2642; PN 1; Wnr , , NA 15 / 2, mm 21,3 mm 2 / 25, mm 26,9 mm 25 / 3, mm 33,7 mm 32 / 38, mm 42,4 mm 4 / 44,5 mm 48,3 mm 5 / 54, mm 6,3 mm 65 / 7, mm 76,1 mm 8 / 84, mm 88,9 mm 1 / 14 mm 18 mm 114,3 mm NA 125 / 129 mm 133 mm 139,7 mm 15 / 154 mm 159 mm 168,3 mm 2 / 24 mm 219,1 mm 25 / 254 mm 273 mm 3 / 36 mm 323,9 mm 35 /356 mm 4 / 46 mm 5 / 56 mm 6 / 69 mm 57

60 DIN 2633; PN 16; EN 192-1/11 Nyakas karima DIN 2627-DIN 2638 PN6-4 Anyagminőség: , s d 1 h 2 f Welding neck flanges Cső Karima NA D1 D b k h1 D3 s r h2 D4 f Lyuk Csavar D2 Súly ,2 28 1, M12 14, , M12 14, ,9 4 2, M12 14, ,7 45 2, M , ,4 56 2, M , , ,3 64 2, M , ,3 75 2, M , , , M ,6 8 88, , M , , , M , , M , , , M2 22 7, , , M , , M , , , M , ,6 31, M ,8 4 46,4 39, M , M , , M , , M , M M M , M , M M , M M d 2 h 1 r d 3 b d 4 Øk D 58

61 Lapos karima Plane flanges DIN 2576 PN 1 Anyagminőség: 1.431, , DIN 2576; PN 1; DIN EN 192-1/ ,5, M ,2 17,7, , M ,3 22, , M ,9 27,6, , M ,7 34,4 1, , M ,4 43,1 1,62 44,5 45,5 1, M ,3 49 1, ,1 2, M ,3 61,1 2, ,1 77, M , 8 88,9 9, M , ,6 4, , M ,2 114,3 115,9 4, ,8 5, M ,7 141,6 5, ,1 6, M ,3 17,5 6, ,1 221, M2 22 9, ,2 12, M ,2 11, ,9 327, M , Cső Karima NA D1 d5 D b e k Lyuk Csavar d2 Súly 355,6 359,7 2, M ,2 19, 46, , M ,7 25, , M ,1 d 1 d 2 b d 5 Øk D e 45 o 59

62 Laza karima Loose flanges DIN 2642, PN 1, EN 192-1/2 Anyagminőség: , Cső Karima NA D1 d5 D b e k Lyuk Csavar d2 Súly , M 12 14,599 17,2 17, M 12 14,689 21, M 12 14,86 26,9 27, M ,11 33,7 34, M ,64 42,4 43,1 4 44,5 45, M ,86 48, , M ,2 6,3 61, ,1 77, M , ,9 9, M , , M ,67 114,3 115, , M ,54 139,7 141, , M ,6 168,3 17, ,1 221, M , , M , ,9 327, M , ,6 359, M , ,2 4 46, M , , , M , 6

63 Form B d 2 Form T (ab NW 65) d 2 Form E d 2 b b b f Vakkarima Blind flanges DIN 2527 PN6-1 Anyagminőség: , DIN 2527; PN 16; EN 192-1/5 Cső Karima NA D b k Lyuk Csavar d2 Súly M12 14, M12 14, M , M , M , M , M , M , M , M , M , M2 22 1, M , M , M , M , M , M d 3 Øk D d 9 Øk D d 9 d 4 Øk D 61

64 Pillangószelepek Butterfly valves for the food industry Hollandi csavarzatok Stainless steel threaded fittings DIN Anyagminőség: Névleges Ø NA Pillangószelepek Hollandi csavarzatok DIN anya - menetes vég - kúpos vég - tömítés Névleges Ø NA

65 Golyós csapok Ball valves Anyagminőség: AISI 316 (1.441/1.448) B - B (belső - belső menetes) H - H (hegeszthető) Ø collban 1/4 3/8 1/2 3/ /4 1 1/

66 Golyós csapok Ball valves Anyagminőség: AISI 316 (1.441/1.448) o o Felhasználhatóság -2 C és +18 C között Nyomás 1 bar 2 részes 5 6 b a r Hőmérséklet b a r o -2 C o C o 4 C o 1 C o 2 C o 23 C DN Rp 1/4 3/8 1/2 3/ /4 1 1/ /2 3 L/mm H/mm W/mm D/mm kg,26,28,44,55,96 1,44 2,28 3,6 7,6 11,2 Nm 6,8 6, Nyomás 1 bar 5 6 b a r 1/4-2 -ig 2 1/2-4 -ig 3 részes Hőmérséklet b a r o -2 C o C o 4 C o 1 C o 2 C o 23 C DN Rp 1/4 3/8 1/2 3/ /4 1 1/ /2 3 4 L/mm , H/mm W/mm mm D/mm 11,2 12, MGx4 - - M 5 M 5 M 5 M 5 M 6 M 6 M 8 M 1 M 1 kg,39,41,56,75 1,94 1,74 2,4 3,66 7,1 1,5 2, Nm 6,9 6,9 6,9 1,

67 Hollanderek KB és BB kivitelben Unions (F/F and M/F threads) DIN 2993 Anyagminőség: AISI 316 (1.441/1.448) BB Ø Collban hossza KB Ø Collban hossza 1/4 42 3/8 45 1/2 48 3/ / / / /4 55 3/8 58 1/2 66 3/ / / /

68 T idomok hegesztett, húzott, menetes, szűkített kivitelben Tees (seamless, welded, with inner thread and reduced) Anyagminőség: 1.431, , DIN 2615 Külső Ø Fal mm-ben vastagság ,3 2 21,3 2, ,9 2 26,9 2,3 26,9 2,9 28 1, ,6 33,7 2 33,7 2,6 33,7 2,9 34 1, , ,4 2 42,4 2,6 44,5 2 44,5 2,6 48,3 2 48,3 2,6 48,3 2,9 52 1,5 53 1, ,9 6,3 2 6,3 2,6 6,3 4 Külső Ø Fal mm-ben vastagság ,1 2 76,1 2,3 76,1 2,5 76,1 2, ,9 2 88,9 2,3 88,9 3 88, ,5 114, ,3 2,6 114,3 2,9 114,3 3, , , , , , ,9 3,2 Menetes BB DIN 2999 Ø Collban Hossza 1/4 42 3/8 5 1/2 56 3/ / /2 1 66

69 Csőívek hegesztett és húzott kivitelben Welded and seamless elbows DIN 265 Anyagminőség: 1.431, , o R=1,5d 9 Külső Ø Fal mm-ben vastagság 1 1,5 17,2 2 17,2 2,3 17,2 2,6 18 1, , ,5 21,3 2 21,3 2,6 21,3 3, ,9 2 26,9 2,5 28 1, , ,8 2, ,7 1,6 33,7 2 33,7 2,6 33,7 2,9 33,7 3,2 33,7 3,6 34 1, , , , ,4 2 42,4 2,6 42,4 3, ,5 2 44,5 2,6 44,5 4 48,3 2 48,3 2,6 48, , , ,5 Súly kg/db,15,3,3,4,2,3,3,3,4,4,6,8,5,6,8,6,7,7,9,12,16,1,8,1,12,12,14,16,1,12,12,11,13,16,18,12,16,16,19,25,17,17,22,36,22,26,4,2,27,21,58,91,25 Külső Ø Fal mm-ben vastagság ,5 57 2, ,3 2 6,3 2,6 6,3 3, ,1 2 76,1 2,6 76,1 2,9 76,1 3 76,1 3, ,9 2 88,9 2,6 88,9 2,9 88,9 3 88,9 3, , , , ,3 2,6 114, , , , , , , ,3 4, Súly kg/db,32,34,31,39,48,48,61,32,42,58,47,52,67,72,72,9,64,77,98 1,9 1,13 1,21 1,15 1,2 1,81 1,81 2, 2,41 1,29 1,1 1,91 1,83 2,5 3,62 1,97 3,1 2,71 3,91 3,35 3,9 5,15 6,44 6,8 2,92 4,32 6,55 4,75 Külső Ø mm-ben Fal vastagság Súly kg/db 219,1 2 5,2 219,1 3 7, , , , ,5 6, ,5 323,9 3 17, , , ,7 67

70 Menetes könyök B-B Female threaded elbows DIN 2987 Anyagminőség: AISI 316 (1.441/1.448) Ø Collban Hossza 1/4 21 3/8 25 1/2 28 3/ / / L L R Menetes könyök K-B Male threaded elbows DIN 2987 Anyagminőség: AISI 316 (1.441/1.448) Ø Collban L1 L2 1/ /8 25,5 32 1/2 27,5 37 3/ , / / G L2 G L1 68

71 Koncentrikus szűkítők húzott, hegesztett és menetes kivitelben Concentric reducers (seamless, welded, hexagonal bushings and hexagonal reducing nipples) Anyagminőség: , DIN ,9 x 2,/21,3 x 2, 26,9 x 2,/17,2 x 1,8 26,9 x 2,9/21,3 x 2,6 26,9 x 2,9/17,2 x 2,3 33,7 x 2,/26,9 x 2, 33,7 x 2,/21,3 x 2, 33,7 x 2,6/26,9 x 2,3 33,7 x 2,6/21,3 x 2,3 42,4 x 2,/33,7 x 2, 42,4 x 2,/26,9 x 2, 42,4 x 2,/21,3 x 2, 42,4 x 2,6/33,7 x 2,6 42,4 x 2,6/26,9 x 2,3 42,4 x 2,6/21,3 x 2, 48,3 x 2,/42,4 x 2, 48,3 x 2,/33,7 x 2, 48,3 x 2,/26,9 x 2, 48,3 x 2,/21,3 x 2, 48,3 x 2,6/42,4 x 2,6 48,3 x 2,6/33,7 x 2,6 48,3 x 2,6/26,9 x 2,3 48,3 x 2,6/21,3 x 2,3 6,3 x 2,/48,3 x 2, 6,3 x 2,/42,4 x 2, 6,3 x 2,/33,7 x 2, 6,3 x 2,/26,9 x 2, 6,3 x 2,9/48,3 x 2,6 6,3 x 2,9/42,4 x 2,6 6,3 x 2,9/33,7 x 2,6 6,3 x 2,9/26,9 x 2,3 76,1 x 2,3/6,3 x 2, 76,1 x 2,3/48,3 x 2, 76,1 x 2,3/42,4 x 2, 76,1 x 2,3/33,7 x 2, 76,1 x 2,9/6,3 x 2,9 76,1 x 2,9/48,3 x 2,6 76,1 x 2,9/42,4 x 2,6 76,1 x 2,9/33,7 x 2,6 88,9 x 2,6/76,1 x 2,3 88,9 x 2,6/6,3 x 2, 88,9 x 2,6/48,3 x 2, 88,9 x 3,2/76,1 x 2,9 88,9 x 3,2/6,3 x 2,9 88,9 x 3,2/48,3 x 2,6 114,3 x 3,6/88,9 x 3,2 114,3 x 3,6/76,1 x 2,9 114,3 x 3,6/6,3 x 2,9 114,3 x 3,6/48,3 x 2,6 139,7 x 4,/114,3 x 3,6 139,7 x 4,/88,9 x 3,2 139,7 x 4,/76,1 x 2,9 168,3 x 4,5/139,7 x 4, 168,3 x 4,5/114,3 x 3,6 168,3 x 4,5/88,9 x 3,2 35/28 x 1,5 14/84 x 2, 35/23, x 1,5 14/7 x 2, 35/18, x 1,5 14/54 x 2, 43/35 x 1,5 129/14 x 2, 43/28 x 1,5 129/84 x 2, 43/23 x 1,5 129/7 x 2, 54/43 x 1,5 154/129 x 2, 54/35 x 1,5 154/14 x 2, 54/28 x 1,5 154/84 x 2, 7/54 x 2, 24/154 x 2, 7/43 x 1,5 24/129 x 2, 7/35 x 1,5 24/14 x 2, 84/7 x 2, 254/24 x 2, 84/54 x 2, 254/154 x 2, 84/43 x 1,5 254/129 x 2, 273/219 x 3, 323,9/219 x 3, 69,6/46 x 3, Menetes szűkítő KB, KK 3/4 / 1/2 1 1/2 / 1 1 / 1/2 1 1/2 / 1 1/4 1 / 3/4 2 / 1 1 1/4 / 1/2 2 / 1 1/4 1 1/4 / 3/4 2 / 1 1/2 1 1/4 / 1 1 1/2 / 1/2 1 1/2 / 3/4 DIN 2616 DIN

72 Műszaki adatok Raktárjegyzék Ø Collban Hossza 1/8 2 1/4 25 3/8 3 1/2 35 3/ / / / Menetes végek Welding nipples DIN 2981 (kúpos menet) Anyagminőség: (KO-35) Ø Collban Hossza Külső Ø 1/ / ,5 3/ ,3 1/ ,4 3/ , ,5 1 1/ ,3 1 1/ , ,3 2 1/ Karmantyúk Couplings DIN 2986 Anyagminőség: (KO-35) Ø Collban Hossza 1/8 22 1/4 25 3/8 28 1/2 35 3/ / / / Rozsdamentes közcsavarok Stainless steel hexagonal nipples Anyagminőség: AISI 316 (1.441/1.448) DIN 2999, DIN 299 (kúpos menet) 7

73 Rozsdamentes dugók és kupakok (végelzárók) Stainless steel plugs and hexagonal caps Anyagminőség: AISI 316 (1.441/1.448) Ø Collban Hossza 1/4 18 3/8 2 1/2 22 3/ Ø Collban Hossza 1 1/ / /2 47 Négylapú dugó Hatlapú dugó Kupak DIN2991 DIN2999 DIN2991 Rozsdamentes edényfenék Stainless steel caps DIN 2811 Anyagminőség: 1.431, , Csőátmérő (D) 21,3 26,9 28, 33,7 35, 38, 42,4 44,5 48,3 54, 57, 6,3 7, 76,1 88,9 Csőátmérő (D) 14, 18, 114,3 129, 133, 139,7 154, 159, 168,3 219,1 273, 323,9 355,6 46,4 71

74

75 ALUMÍNIUM TERMÉKEK ALUMINIUM PRODUCTS

76 Alumínium lemezek Aluminium sheets and plates Anyagminőség: ötvözetlen (Al 99,5% félkemény) Táblaméret: 1x2; 125x25; 15X3 Lemezvastagság 2 súly/m,5 1,39,6 1,665,8 2,22 1 2,775 1,5 4, ,55 2,5 6,94 3 8, ,1 5 13,875 Anyagminőség: ötvözött (AlMg3 negyedkemény) Táblaméret: 1x2; 125x25; 15X3 Lemezvastagság 2 súly/m 1,5 4, ,55 2,5 6,94 3 8, , , , , , 12 34, ,5 2 55, ,5 3 83, , Kvintett mintás járólemez (bordáslemez) (AlMg3) Lemezvastagság Táblaméret súly/tábla 2 1 x 2 12, x 25 19,8 2, x 2 15, x 25 24,13 15 x 3 35,11 1 x 2 18, x 25 28,46 15 x 3 41,44 1 x 2 23, x 25 37,14 1 x 2 29, x 25 45,81 74

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Áruszállításainkat és egyéb szolgáltatásainkat jogi és természetes személyek számára az alábbi szerződési feltételekkel nyújtjuk. I. Szerződéskötés, írásbeliség 1. Az MMI

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Amely létrejött egyrészről ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Név Székhely Képviseli Adószám Cégjegyzékszám Bankszámlaszám Szolgáltató nevében eljáró

Részletesebben

Az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. Általános Szerződési Feltételei

Az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. Általános Szerződési Feltételei Az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. Általános Szerződési Feltételei I. A Szerződés hatálya Jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya kiterjed az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. (továbbiakban SKF Zrt.) által

Részletesebben

Különböző átmérőjű PE csővezetékek beszerzése

Különböző átmérőjű PE csővezetékek beszerzése N Y Í R S É G V Í Z NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Különböző átmérőjű PE csővezetékek beszerzése elnevezésű árubeszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárás

Részletesebben

Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint az Univer-Coop Zrt. (6000 Kecskemét,

Részletesebben

hétfőtől csütörtökig 6:00 8:00 és 17:00 20:00 pénteken 6:00 8:00 és 12:30 20:00

hétfőtől csütörtökig 6:00 8:00 és 17:00 20:00 pénteken 6:00 8:00 és 12:30 20:00 Kardex Hungaria Kft. Szabadság út 117/A 2040 Budaörs Hungary Customer Name Life Cycle Service Contact Person Tel: +3623507153 E-mail Fax: +3623507152 Phone jozsef.koermendi@kardex.com Customer Adress Budaörs,

Részletesebben

Szállítási és forgalmazási szerződés

Szállítási és forgalmazási szerződés 1/5 Szállítási és forgalmazási szerződés mely létrejött egyfelől a Zimmer Hungária Kft. ( adószám: 10832037 2 13; Cg: 13 09 069532, bankszámla szám: Sopron Bank Zrt. 17600011 00203863 00200004 2011 Budakalász,

Részletesebben

ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától. ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre

ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától. ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre A jelen Általános Szerződési Feltételek(továbbiakban: ÁSZF) kizárólagos

Részletesebben

Jüllich Glas ÁSZF. Általános Szállítási Feltételek

Jüllich Glas ÁSZF. Általános Szállítási Feltételek Jüllich Glas ÁSZF Általános Szállítási Feltételek Érvényes: 2012. március 1-től A Jüllich Glas Holding Zrt, 8000 Székesfehérvár, Holland fasor 5. mint Eladó, bármely gazdasági társaság vagy magánszemély

Részletesebben

Kereskedelmi együttműködési keretszerződés

Kereskedelmi együttműködési keretszerződés létrejött egyrészről: Kereskedelmi együttműködési keretszerződés Név: Inter-Thermo Kft. Székhely: 8500 Pápa, Göncöl u. 10/a Adószám:10228726-2-19 VAT: HU 10228726 Cégjegyzékszám: 19-09-060021 Forint bankszámlaszám:

Részletesebben

ThyssenKrupp Ferroglobus Kereskedelmi ZRt. Általános szállítási (eladási) feltételei 2013. december 1. napjától

ThyssenKrupp Ferroglobus Kereskedelmi ZRt. Általános szállítási (eladási) feltételei 2013. december 1. napjától ThyssenKrupp Ferroglobus Kereskedelmi ZRt. Általános szállítási (eladási) feltételei 2013. december 1. napjától Az általános eladási (szállítási, szállítmányozási) feltételek (továbbiakban ÁSZF) eltérő

Részletesebben

METALLOGLOBUS Fém és Építőtermék Kereskedelmi Kft. ACÉLTERMÉKEK KERESKEDELMI ÁRJEGYZÉKE

METALLOGLOBUS Fém és Építőtermék Kereskedelmi Kft. ACÉLTERMÉKEK KERESKEDELMI ÁRJEGYZÉKE METALLOGLOBUS Fém és Építőtermék Kereskedelmi Kft. 1106 Budapest, Jászberényi út 57. ACÉLTERMÉKEK KERESKEDELMI ÁRJEGYZÉKE Érvényes 2015. március 17-től visszavonásig Kedvezményrendszer Nettó 250.000 Ft

Részletesebben

1. A Vállalkozó. 1.9. A Vállalkozó bankszámla száma: Erste Bank 11600006-00000000-16248571. 2. Általános feltételek

1. A Vállalkozó. 1.9. A Vállalkozó bankszámla száma: Erste Bank 11600006-00000000-16248571. 2. Általános feltételek Általános Szerződési Feltételek Astral Signs Kft. Reklámtábla gyártó és forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság Budapest, 2008.12.01. 1. A Vállalkozó 1.1. A Vállalkozó neve: Astral Signs Kft. 1.2. A

Részletesebben

Metalloglobus Félgyártmány Kft. által forgalmazott termékek árlistája

Metalloglobus Félgyártmány Kft. által forgalmazott termékek árlistája Metalloglobus Félgyártmány Kft. által forgalmazott termékek árlistája Alumínium termékek Hengerelt Sajtolt Alumínium lemezek A/1 1. Alumínium mintás lemezek A/2 2. Alumínium trapéz lemezek A/3 3. Alumínium

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Megrendelőink szíves tájékoztatására közöljük, hogy a Nyomda termékeit és szolgáltatásait az alábbi feltételek szerint rendelhetik meg. 1. Árajánlat kérése I. A SZERZŐDÉS

Részletesebben

Szállítási Keretszerződés

Szállítási Keretszerződés Szállítási Keretszerződés Szerződő felek: Megrendelő neve: Székhelye: Számlázási címe: Cégjegyzékszáma: Adószáma: Bankszámlaszáma: Szállító neve: ERDÉRT Zrt. Székhelye: 1101 Bp., Pongrác út 15/B Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK 1. ÉRVÉNYESSÉGI TERÜLET Valamennyi ajánlatunkra, értékesítésünkre, szerződésünkre és egyéb szolgáltatásainkra az alábbi rendelkezések érvényesek, amennyiben

Részletesebben

Direct Line Kft...közvetlen út a nemesacélhoz!

Direct Line Kft...közvetlen út a nemesacélhoz! Direct Line Kft......közvetlen út a nemesacélhoz! R O Z S D A ME N T E S K O R L ÁT KO Á TO K / K O R L Á T RE R EN D S Z E R E K Rozsdamentes korlátok a funkció és a design egysége Korlátokkal életünk

Részletesebben

Minősített Rozsdamentes Kéményajtó

Minősített Rozsdamentes Kéményajtó Magyarországon Gyártott Rozsdamenetes Kéményajtó FORGALMAZÁS és BEÉPÍTÉS Keressük Viszonteladó partnereinket! HANS PÉTER Kéményajtó TEAM Tel: 06.70.200.5757 Web: www.kemenyajto.eu E-Mail: info@kemenyajto.eu

Részletesebben

Mérnökirodai szolgáltatásunk keretében további felvilágosítással, szakmai tanácsadással is állunk tisztelt ügyfeleink rendelkezésére.

Mérnökirodai szolgáltatásunk keretében további felvilágosítással, szakmai tanácsadással is állunk tisztelt ügyfeleink rendelkezésére. Tisztelt Ügyfelünk! A DIRECT-LINE Nemesacél Kft. egy olyan kiadványsorozatot indít útjára, amelyben megkísérli összefoglalni azokat a legfontosabb ismereteket, amelyek a rozsdamentes anyagok kereskedelme,

Részletesebben

ÚJ LÉTESÍTMÉNY TERVEZÉSE MŰSZAKI KÖVETELMÉNY FG-III-B31-MK006-2007. Hatálybalépés időpontja: 2007. március 1. Módosítás száma: 1.

ÚJ LÉTESÍTMÉNY TERVEZÉSE MŰSZAKI KÖVETELMÉNY FG-III-B31-MK006-2007. Hatálybalépés időpontja: 2007. március 1. Módosítás száma: 1. Hatálybalépés időpontja: 2007. március 1. Módosítás száma: 1. 1 / 17 oldal TARTALOMJEGYZÉK oldal 1. TÁRGY, HATÁLY 2 2. HIVATKOZÁSOK 2 3. KÖVETELMÉNYEK 3 3.0. Általános követelmények 3 3.0.1. Csatlakozó

Részletesebben

Cégünk 2004-es megalakulása óta arra törekszik, hogy minőségi, megbízható munkájával hosszútávon kiérdemelje partnerei elismerését, elégedettségét.

Cégünk 2004-es megalakulása óta arra törekszik, hogy minőségi, megbízható munkájával hosszútávon kiérdemelje partnerei elismerését, elégedettségét. Cégismertető 2015 Prospera Europe Kft. A minőségi lemezmegmunkálás Cégünk 2004-es megalakulása óta arra törekszik, hogy minőségi, megbízható munkájával hosszútávon kiérdemelje partnerei elismerését, elégedettségét.

Részletesebben

A GRUNDFOS Hungária Kft. Általános Szerződési Feltételei

A GRUNDFOS Hungária Kft. Általános Szerződési Feltételei A GRUNDFOS Hungária Kft. Általános Szerződési Feltételei I.Szerződés hatálya Jelen Általános Szállítási Feltételek a Grundfos Hungária Kft. mint Szállító - továbbiakban Szállító - által kiadott ajánlatokkal,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

MAXI 3 3 oldalon feszített mérettartomány víz gáz mérettartomány víz gáz mérettartomány víz gáz 48-102 16 5 88-282 16 4 270-460 10 3

MAXI 3 3 oldalon feszített mérettartomány víz gáz mérettartomány víz gáz mérettartomány víz gáz 48-102 16 5 88-282 16 4 270-460 10 3 katalógus UNIFIX MAXI palástjavító Felhasználási terület: Csővezetékeken keletkezett lyukak, repedések és porózusos csőszakaszok tömítésére alkalmazható, a Maxi típusok ezen kívül csövek összekötésére

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Iktatószám a Megrendelőnél(3:f.G:!-iff.D, Szállítási szerződés mely létrejött egyrészről a másrészről a Országos Idegtudományi Intézet 1145 Budapest, Amerikai út 57. (továbbiakban: Megrendelő), UNDE GÁZ

Részletesebben

Ingatlan adásvételi előszerződés

Ingatlan adásvételi előszerződés 1 Ingatlan adásvételi előszerződés építés alatt álló ingatlanra, tulajdonjog fenntartásával és foglaló kikötésével Ingatlan adásvételi előszerződés 1. Eladó családi és utóneve: születési családi és utóneve:.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:..., székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:...

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:..., székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:... VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a... (Megrendelő neve/megnevezése) székhely/lakhely:... cégjegyzéket vezető bíróság:... cégjegyzékszám:... adószám:... bankszámlaszám:... képviseli:...,

Részletesebben

Értékesítési Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Hatályos 2015. január 1. napjától

Értékesítési Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Hatályos 2015. január 1. napjától Értékesítési Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Hatályos 2015. január 1. napjától I. Általános rendelkezések 1.) Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF ) alkalmazandóak az ÓAM Ózdi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Fekete Tibor asztalos mester 8351 Sümegprága Sarvaly u. 5. Tel/Fax: 06-87-352-738 Mobil: 06-20-365-15-15 e-mail: info@feketeablak.hu Adjon formát házának ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) mely elválaszthatatlan

Részletesebben

Frissítve: 2015.07.20

Frissítve: 2015.07.20 Frissítve: 2015.07.20 Cikkszám Termék név Egység Nettó egységár Bruttó egységár acél cső 154x2 mm heg. cső 1.4404 db 15 840 Ft 20 117 Ft acél cső 273x2 mm heg. cső 1.4301 fm 16 160 Ft 20 523 Ft acél cső

Részletesebben

Rozsdamentes acél kuplungok, kötőidomok és peremek

Rozsdamentes acél kuplungok, kötőidomok és peremek Rozsdamentes acél kuplungok, kötőidomok és peremek Rozsdamentes acél kuplungok, kötőidomok és peremek Rozsdamentes acél kuplungok, kötőidomok és peremek, merev csatlakozás MODELL 472 Névleges átmérő átmérője

Részletesebben

Házba épített termosztátok

Házba épített termosztátok Házba épített termosztátok 046-80; IFA, Kétutas termosztát, komplett modell. Nyitóhőmérséklet: 80 C ; emelés: 6 mm; Műanyag ház; dörzshegesztve. 071-79; Steyer, Kétutas termosztát, különböző motortípusokhoz.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. Általános rendelkezések A Phoenix Contact Kereskedelmi Kft. (2040 Budaörs, Gyár u. 2., adószám: 10849868-2-13) mint szállító (továbbiakban Szállító) és a Vevő között

Részletesebben

Sebészeti tûgyártás MEDICOR MEDITÛ SEBÉSZETI VARRÓTÛ GYÁRTÓ KFT. FONTOS! Tisztelt Megrendelõnk!

Sebészeti tûgyártás MEDICOR MEDITÛ SEBÉSZETI VARRÓTÛ GYÁRTÓ KFT. FONTOS! Tisztelt Megrendelõnk! MEDICOR Sebészeti tûgyártás MEDICOR MEDITÛ SEBÉSZETI VARRÓTÛ GYÁRTÓ KFT. FONTOS! Tisztelt Megrendelõnk! Amennyiben a katalógust nyomtatni szeretné, és ez alapján rendelne, kérjük ügyeljen arra, hogy nyomtatáskor

Részletesebben

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint,

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint, LifeBOX SZERZŐDÉS A LifeBOX internetes tartalomszolgáltatás, műsor gyártás-és sugárzás kizárólagos jogbirtokosa a Varga és Zsótér Bt.(székhely : 1117.Budapest, Bercsényi u.26.fszt.3. adószám : 21816408-2-43,

Részletesebben

Genetips Kft. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Genetips Kft. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Genetips Kft. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Genetips Kft. Székhely: 1146. Budapest, Dózsa György út 11. fszt.2. Postázási cím: 2600 Vác Pf.188. Cégjegyzékszám: 01-09-190638 Adószám: 24940962-2-42

Részletesebben

A HPIX Kft. továbbiakban: HPIX - Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

A HPIX Kft. továbbiakban: HPIX - Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) A HPIX Kft. továbbiakban: HPIX - Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Preambulum A HPIX Fotónyomtató rendszerek és ahhoz kapcsolódó kellékanyagok forgalmazásával és egyéb szolgáltatások

Részletesebben

Élet az MSZ EN 288-3 után (MSZ EN ISO 15614-1) ÉMI-TÜV Bayern Kft. TÜV SÜD Csoport

Élet az MSZ EN 288-3 után (MSZ EN ISO 15614-1) ÉMI-TÜV Bayern Kft. TÜV SÜD Csoport Élet az MSZ EN 288-3 után (MSZ EN ISO 15614-1) MSZ EN 288-3: 1998 Hegesztési utasítás és hegesztéstechnológia jóváhagyása fémekre 3. rész: Technológiavizsgálatok acélok ívhegesztésére MSZ EN 15614-1: 2004

Részletesebben

A Strauss Metal Kft. által működtetett webáruház Általános Szolgáltatási Feltételei ÁSZF 2014. Hatályos 2014.06.01.-től

A Strauss Metal Kft. által működtetett webáruház Általános Szolgáltatási Feltételei ÁSZF 2014. Hatályos 2014.06.01.-től A Strauss Metal Kft. által működtetett webáruház Általános Szolgáltatási Feltételei ÁSZF 2014. Hatályos 2014.06.01.-től Az Általános Szolgáltatási Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák a Strauss Metal Kft (székhely:

Részletesebben

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda TERVEZÉSI SZERZŐDÉS minta amely egyrészről név: Kft. székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő másrészről név: Kft. 1 / 5 székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint vállalkozó, a

Részletesebben

Keskeny és Társai 2001 Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Keskeny és Társai 2001 Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Keskeny és Társai 2001 Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Keskeny és Társai 2001 Kft. adatai: székhelye: 1158 Budapest, Rákospalotai határút 6. cégjegyzékszám: 01-09-701381 adószáma: 12744965-2-42 képviselő:

Részletesebben

REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról

REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról Amely létrejött egyrészről (Cégnév),..(Cím), (Adószám), (Telefon) Képviselő neve: Másrészről Sági Zoltán

Részletesebben

www.menet-szerszam.hu MENETFÚRÓ HASZNOS TÁBLÁZATOK (SEBESSÉG, ELŐFÚRÓ, STB.)

www.menet-szerszam.hu MENETFÚRÓ HASZNOS TÁBLÁZATOK (SEBESSÉG, ELŐFÚRÓ, STB.) Sebesség, előtolás, és kenés MENETFÚRÓ HASZNOS TÁBLÁZATOK (SEBESSÉG, ELŐFÚRÓ, STB.) A menetfúrás sebessége számos tényezőn alapul: a) A menetemelkedés b) Megmunkált anyag c) Furat mélység d) Furat típusa:

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban Előfizetési Feltételek ) a Silver Kiadó Kft által kiadott La Femme magazin (továbbiakban Kiadvány ) előfizetésére I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Debrecen Megyei Jogú város Önkormányzata (4024 Debrecen, Piac u. 20. sz.) képviseletében Kósa Lajos polgármester. mint Megrendelő, másrészről a Komplex-D

Részletesebben

Általános Beszerzési Szerződési Feltételek KSH RUGÓGYÁR Betéti Társaság

Általános Beszerzési Szerződési Feltételek KSH RUGÓGYÁR Betéti Társaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A () által történő beszerzésekre 2012. október 1. napjától kezdő hatállyal 1. Általános rendelkezések - érvényességi terület 1. Az Általános Beszerzési Szerződési Feltételeink

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-285/11.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-285/11. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. augusztus 1. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás Ajánlatkérő neve: Budapesti

Részletesebben

A lukinserv.hu internetes portálon szereplő eszközök kizárólag web áruházon keresztüli online értékesítésben vásárolhatók meg.

A lukinserv.hu internetes portálon szereplő eszközök kizárólag web áruházon keresztüli online értékesítésben vásárolhatók meg. LUKINSERV Kft. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) Két web áruházat üzemeltetünk: Számítástechnika: http://webshop.lukinserv.hu/ Irodaszer: http://irodaszer.lukinserv.hu/ továbbiakban lukinserv.hu Egy

Részletesebben

Jelen Általános Szerződési Feltételek ( ÁSZF ) a 17/1999. ( II.5. ) Korm. rendelet előírásain alapul.

Jelen Általános Szerződési Feltételek ( ÁSZF ) a 17/1999. ( II.5. ) Korm. rendelet előírásain alapul. Webáruház Általános Szerződési Feltételek Amennyiben megrendelője, vásárlója kíván lenni web áruházunknak, kérjük figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket. Szolgáltatásainkat kizárólag

Részletesebben

Mit jelent az elállási jog?

Mit jelent az elállási jog? Megszüntethetjük-e egyoldalúan a már megkötött, általunk aláírt üdülőhasználatra, hosszú távra szóló üdülési termékre vagy üdülési jog cseréjére vonatkozó szerződésünket? Igen, a hatályos jogszabályok

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. törvény alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott közbeszerzési

Részletesebben

Dere-Ker BT által forgalmazott termékek árlistája

Dere-Ker BT által forgalmazott termékek árlistája Dere-Ker BT által forgalmazott termékek árlistája Alumínium termékek Oldal Hengerelt Alumínium lemezek Alumínium mintás lemezek Alumínium trapéz lemezek Alumínium szalagok Alumínium eltérő lemezek A/1

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. Általános rendelkezések Jelen általános szerződési feltételek (ÁSZF) minden, a Belvárosi Nyomda Zrt. (székhely: 1089 Budapest, Visi Imre u. 12.) és a Megrendelő közötti

Részletesebben

Profifuga Tömítők, ragasztók Webáruháza Általános Szerződési Feltételek

Profifuga Tömítők, ragasztók Webáruháza Általános Szerződési Feltételek Profifuga Tömítők, ragasztók Webáruháza Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) kibocsátója: Optima Forma Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK webaruhaz.borakft.hu Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek,

Részletesebben

IvanyiZsofi.hu Webáruház

IvanyiZsofi.hu Webáruház IvanyiZsofi.hu Webáruház Termék megrendelési feltételek Az Ivanyizsofi.hu oldalon promotált termékek termelője és forgalmazója a LEXINGTON ASSETS MAGYARORSZÁG Kft., 1118 Budapest, Iglói u. 13. A webáruházat

Részletesebben

Vállalkozási Szerződés

Vállalkozási Szerződés Vállalkozási Szerződés Iktatószám: AK-06-150/23009. amely létrejött egyrészről az Állami Számvevőszék Székhelye: 1052 Budapest, Apáczai Csere J. u. 10. Törzskönyvi szám: 324766 Bankszámlaszám: Magyar Államkincstár

Részletesebben

Plazmavágás Fűrészelés Vízsugaras vágás

Plazmavágás Fűrészelés Vízsugaras vágás Plazmavágás Fűrészelés Vízsugaras vágás inox service hungary kft. alapanyagkészlet CÉGPROFIL: Az Inox Service Hungary Kft. fő profilja a melegen hengerelt rozsdamentes durvalemezek igény szerinti méretre

Részletesebben

NEMZETKÖZI REKLÁMKIADVÁNY SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

NEMZETKÖZI REKLÁMKIADVÁNY SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI NEMZETKÖZI REKLÁMKIADVÁNY SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos 2012. január 1-jétől 1. Általános rész 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Magyar Posta által

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DATACAST RENDSZERHÁZ INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DATACAST RENDSZERHÁZ INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DATACAST RENDSZERHÁZ INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ Hatályos: 2014. május 15-től 1. A Szolgáltató 1.1. A Szolgáltató adatai Név: Datacast Rendszerház Kft Székhely és számlázási

Részletesebben

Á SZF. A szappany.hu webáruházhoz DOBOM ALKOTÓ TÉR 8764 ZALASZENTMÁRTON KOSSUTH UTCA 47 WWW.DOBOM.HU INFO@DOBOM.HU

Á SZF. A szappany.hu webáruházhoz DOBOM ALKOTÓ TÉR 8764 ZALASZENTMÁRTON KOSSUTH UTCA 47 WWW.DOBOM.HU INFO@DOBOM.HU Á SZF A webáruházhoz DOBOM ALKOTÓ TÉR 8764 ZALASZENTMÁRTON KOSSUTH UTCA 47 WWW.DOBOM.HU INFO@DOBOM.HU 1. Az Általános Szolgáltatási Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák Dobom Kft. (8764 Zalaszentmárton, Kossuth

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek www.sigillanda.hu

Általános Szerződési Feltételek www.sigillanda.hu A szerződés tárgya a www.sigillanda.hu internetes oldalon található valamennyi árucikk/termék. Az árucikkek/termékek tulajdonságait, jellemzőit a hozzájuk tartozó konkrét oldalon ismerheti meg. Üzemeltetői

Részletesebben

A MAGYAR ÉREMKIBOCSÁTÓ INTÉZET KFT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A MAGYAR ÉREMKIBOCSÁTÓ INTÉZET KFT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A MAGYAR ÉREMKIBOCSÁTÓ INTÉZET KFT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A webshopot a Magyar Éremkibocsátó Intézet Kft. (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 7., cégjegyzékszám: Cg. 01-0957944, adószám: 23275395-2-41,

Részletesebben

Vanyolai Hajózási Kft. 8230 Balatonfüred, Óvoda u. 20/2. Web: www.vanyolai.hu E-Mail: info@vanyolai.hu Tel: +36 30 946 00 83 Fax: +36 87 482 382

Vanyolai Hajózási Kft. 8230 Balatonfüred, Óvoda u. 20/2. Web: www.vanyolai.hu E-Mail: info@vanyolai.hu Tel: +36 30 946 00 83 Fax: +36 87 482 382 Különhajó rendelése Vanyolai Hajózási Kft. Általános Szerződési Feltételek Érvényes: 2010. január 1-től A különhajókat írásban (levél, fax, e-mail) kell megrendelni, legkésőbb 72 órával a teljesítést megelőzően.

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyeri Önkormányzat Polgármesteri

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyeri Önkormányzat Polgármesteri SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyeri Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1033. Budapest, Fő tér 3. adószáma: 15503004-2-41 statisztikai számjele: 15503004751101 számlavezető

Részletesebben

Nyomáscsökkentő szabályozók (PN 25) AVD - vízhez AVDS - gőzhöz

Nyomáscsökkentő szabályozók (PN 25) AVD - vízhez AVDS - gőzhöz Adatlap Nyomáscsökkentő szabályozók (PN 25) AVD - vízhez - gőzhöz eírás Fő adatok AVD: DN 15-50 k VS 0,4-25 m 3 /óra PN 25 Beállítható tartomány: 1-5 bar / 3-12 bar Hőmérséklet: - Cirkulációs víz / max.

Részletesebben

A szállítólevél. A szállítólevél a szállítmány hivatalos kísérő okmánya, mely az áru átvételének igazolására. A szállítólevél adattartalma:

A szállítólevél. A szállítólevél a szállítmány hivatalos kísérő okmánya, mely az áru átvételének igazolására. A szállítólevél adattartalma: A szállítólevél A szállítólevél a szállítmány hivatalos kísérő okmánya, mely az áru átvételének igazolására szolgál. bizonylat nem elegendő az ellenérték kifizetésére ezt kizárólag a számla alapján fizetjük

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE

NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE NYÍRSÉGVÍZ NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Iktatószám: 18083-2014 Ajánlattételi felhívás Irányított fúrással végzett KPE vezeték behúzási tevékenység beszerzésére

Részletesebben

Spec Profil Gyártó és Kereskedelmi KFT.

Spec Profil Gyártó és Kereskedelmi KFT. Spec Gyártó és Kereskedelmi KFT. H-4234 Szakoly, Kölcsey u. 2. Adószám: 11490209-2-15 Bank szla..sz.: 11744089-20009180 Közösségi Adósz.: HU11490209 Fax.: +36/42 561-078 Telephely tel.: +36/42 260-230

Részletesebben

SZERZŐDÉS. Bevezetés. 1. A szerződés tárgya

SZERZŐDÉS. Bevezetés. 1. A szerződés tárgya SZERZŐDÉS Amelyet egyik részről a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (székhelye: Budapest V. Garibaldi u. 2., adószám: 15311746-2-41), mint Vevő, másik részről a Le Cheque Déjeuner Kft. (székhelye: 1074

Részletesebben

Ár: 3.735 Ft+Áfa/év. Ár: 7.485 Ft+Áfa/év

Ár: 3.735 Ft+Áfa/év. Ár: 7.485 Ft+Áfa/év HOSZT ITYU-125 125MB web tárterület, 125Mb e-mail tárterület, Ár: 3.735 Ft+Áfa/év ITYU-250 250MB web tárterület, 250Mb e-mail tárterület, Ár: 7.485 Ft+Áfa/év ITYU-500 500MB web tárterület, 500Mb e-mail

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A B & F Kft partnerei számára lehetőséget biztosít arra, hogy online eléréssel juthassanak készlet és ár információkhoz, valamint egy elektronikus kosár alkalmazásával kezdeményezhessenek

Részletesebben

KÖZÉPNEHÉZ ECONOMY. Economy kapcsolható, csavar nélkül összeállítható polcos állványrendszer

KÖZÉPNEHÉZ ECONOMY. Economy kapcsolható, csavar nélkül összeállítható polcos állványrendszer KÖZÉPNEHÉZ ECONOMY Economy kapcsolható, csavar nélkül összeállítható polcos állványrendszer Kiválóan alkalmas viszonylag nagy tömegű anyagok tárolására, melyek normál polcos állványokban már nem tárolhatók,

Részletesebben

Az Olympus Online Áruház Általános Szerződési Feltételei

Az Olympus Online Áruház Általános Szerződési Feltételei Az Olympus Online Áruház Általános Szerződési Feltételei 1 Hatály 2 Szerződéskötés 3 A vevő visszaküldési joga 4 Árak 5 Szállítás 6 Fizetési határidő, fizetés, fizetési késedelem 7 Beszámítás, visszatartás

Részletesebben

általános szerződési feltételek Fogalmak

általános szerződési feltételek Fogalmak általános szerződési feltételek Cégnév: Reklámpark Kft. Székhely: 1119 Budapest, Tétényi út 29. 5em. 32. Postacím: 7623 Pécs, Megyeri út 62/a Adószám: 23863217-2-43 Bank.sz.sz.: 10918001-00000137-54710002

Részletesebben

GELBERT ECO PRINT KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

GELBERT ECO PRINT KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GELBERT ECO PRINT KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GELBERT ECO Print Kft. adatai: székhelye: 1037 Budapest, Királylaki út 46. telephely: 1033 Budapest, Szentendrei út 89-93 cégjegyzékszám: 01-09-071874;

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) alkalmazása a Schiller Autóház Kft. álzal üzemeltetett webshop (továbbiakban: Webshop) vonatkozásában: Amennyiben a

Részletesebben

Általános kereskedelmi feltételek

Általános kereskedelmi feltételek Általános kereskedelmi feltételek A VALPLAST SK, spol. s r.o. társaság (Cégjegyzékszám: 47129778, székhelye: Hany Meličkovej 1/g, 841 05 Bratislava, bejegyezve a Pozsony I [Bratislava I] kerületi járásbíróságának

Részletesebben

Általános Szolgáltatási Feltételek

Általános Szolgáltatási Feltételek Általános Szolgáltatási Feltételek Általános Szerződési Feltételek Eladó: Üzemeltető: OnLine-Egészség Kft. Üzemeltető címe: 5516 Körösladány, Batthyány utca 36. Ügyvezető: Petneházi Szilvia Email cím:

Részletesebben

OKTATÁSI ANYAG. típus: síkkollektor. felhasználható: kényszerkeringtetéses rendszerhez. modell: XP 2.5. változat: V.00 2011, Szeptember

OKTATÁSI ANYAG. típus: síkkollektor. felhasználható: kényszerkeringtetéses rendszerhez. modell: XP 2.5. változat: V.00 2011, Szeptember OKTATÁSI ANYAG típus: síkkollektor felhasználható: kényszerkeringtetéses rendszerhez modell: XP 2.5 változat: V.00 2011, Szeptember 1 Oktatási anyag XP 2.5V XP 2.5 H Változatok Változat Dátum Név Modifikáció

Részletesebben

http://www.progression.hu/gablinishop/ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK WEBÁRUHÁZ

http://www.progression.hu/gablinishop/ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK WEBÁRUHÁZ http://www.progression.hu/gablinishop/ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK WEBÁRUHÁZ GABLINI KFT. Általános Szerződési Feltételei fogyasztónak nem minősülő személyek részére Webáruházunkból történő vásárlás

Részletesebben

1. A szállítási szerződés létrejötte, a Szállító ajánlata vagy a Megrendelő megrendelése alapján

1. A szállítási szerződés létrejötte, a Szállító ajánlata vagy a Megrendelő megrendelése alapján Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) 2013.03.25. Az alábbiakban részletezett általános szerződési feltételek a Saint-Gobain Construction Products Hungary Kft. Abrasives Divizió továbbiakban Szállító

Részletesebben

reca dekopír- és orrfűrészlapok

reca dekopír- és orrfűrészlapok Stich_Saebelsaegeblaetter_A_09 HUN2:Stich_Saebelsaegeblaetter_0608 2009.11.09. 13:02 Page 1 Dekopírfűrészlapok reca dekopír- és orrfűrészlapok Stich_Saebelsaegeblaetter_A_09 HUN2:Stich_Saebelsaegeblaetter_0608

Részletesebben

(2010. június 1-jétől számítva az Üzletszabályzat és az Álatlános Szerződési Feltételek a Megbízási szerződés részei)

(2010. június 1-jétől számítva az Üzletszabályzat és az Álatlános Szerződési Feltételek a Megbízási szerződés részei) AMStudio Kft. - Üzletszabályzat és Általános Szerződési Feltételek Hatályos: 2002.december 1-jétől (2010. június 1-jétől számítva az Üzletszabályzat és az Álatlános Szerződési Feltételek a Megbízási szerződés

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. Általános rendelkezések A Turck Hungary Kft. (1117 Budapest, Neumann János u.1/e, adószám: 12328224-2-42) mint szállító (továbbiakban Szállító) és a Vevő között létrejött

Részletesebben

A szerződés megkötésének célja a Megrendelő fenti igényeinek minél hatékonyabb kiszolgálása, kihasználva a Vevőkártyás rendszer nyújtotta előnyöket.

A szerződés megkötésének célja a Megrendelő fenti igényeinek minél hatékonyabb kiszolgálása, kihasználva a Vevőkártyás rendszer nyújtotta előnyöket. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a(z) Szigeti és László Mérnöki Iroda Kft. Székhely címe:... Adószáma:... (A további adatokat a 2. melléklet tartalmazza.) mint Megrendelő, másrészről a

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Településellátó Szervezet (2132 Göd, Duna u. 5., képviseli dr. Hetényi Tamás igazgató,), mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek 1. A Szolgáltató megnevezése, telephelyei: Név: Ferrum Royal Kft (Képviselője: Katona Balázs, ügyvezető) Levelezési cím: 2800 Tatabánya, Mártírok útja 110. Adószám: 24161769-2-11

Részletesebben

MVM OVIT ORSZÁGOS VILLAMOSTÁVVEZETÉK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MVM OVIT

MVM OVIT ORSZÁGOS VILLAMOSTÁVVEZETÉK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MVM OVIT MVM OVIT ORSZÁGOS VILLAMOSTÁVVEZETÉK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MEGRENDELŐI POZÍCIÓJA ESETÉN ÁSZF - 2014. Feltéve, hogy a felek

Részletesebben

SKITUS PROJECT ENGINEERING KFT. - ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK

SKITUS PROJECT ENGINEERING KFT. - ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK PROJECT ENGINEERING KFT. - ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK 1. Érvényességi kör 1.1. Ezen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF ) valamennyi a által megkötött és a jövőben megkötendő szolgáltatásra

Részletesebben

STORY4 és STORY5. Média ajánlat és vásárlási feltételek - 2013.

STORY4 és STORY5. Média ajánlat és vásárlási feltételek - 2013. STORY4 és STORY5 Média ajánlat és vásárlási feltételek - 2013. Jelen feltételek 2013. április15-től határozatlan időre lépnek hatályba. Az esetleges további változásokról tájékozódhat a www.storytv.hu

Részletesebben

STORY4 ÉS STORY5 MÉDIA AJÁNLAT ÉS VÁSÁRLÁSI FELTÉTELEK 2014. VISSZAVONÁSIG

STORY4 ÉS STORY5 MÉDIA AJÁNLAT ÉS VÁSÁRLÁSI FELTÉTELEK 2014. VISSZAVONÁSIG STORY4 ÉS STORY5 MÉDIA AJÁNLAT ÉS VÁSÁRLÁSI FELTÉTELEK 2014. VISSZAVONÁSIG Jelen feltételek 2013. április15-től határozatlan időre lépnek hatályba. Az esetleges további változásokról tájékozódhat a www.story4.hu

Részletesebben

Szaktudás & elhelyezkedés

Szaktudás & elhelyezkedés MAGYARORSZÁG Nagy kopásállóságú és növelt szilárdságú finomszemcsés munkadarabok és komplett megoldások beszállítója 1 A termékek és a know-how együttes alkalmazása az azonnali megoldásokért Vezető pozíció

Részletesebben

Rath Hungária Kft. Általános Értékesítési- és Szállítási Feltételek

Rath Hungária Kft. Általános Értékesítési- és Szállítási Feltételek Rath Hungária Kft. Általános Értékesítési- és Szállítási Feltételek A jelen Általános Értékesítési- és Szállítási Feltételek a továbbiakban: ÁÉSZF - a RATH Hungária Kft., mint eladó - és a vele szerződő

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Szerződési feltételek alapfogalmai: Szolgáltató adatai ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Cég neve: TELMEX NOWY STYL ZRT. Cég képviselő neve: Wasilewski Maciej elnök-vezérigazgató Cég székhelye: H-2000 Szentendre,

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet (székhely: 1116 Budapest, Tomaj u. 4., aláírásra jogosult képviselője: Lehel László elnök-igazgató), továbbiakban mint

Részletesebben

A Szuper Használtruha Kereskedés Általános Szerződési és Felhasználási feltételei

A Szuper Használtruha Kereskedés Általános Szerződési és Felhasználási feltételei A Szuper Használtruha Kereskedés Általános Szerződési és Felhasználási feltételei 1. Általános rendelkezés Kérjük amennyiben vásárlója, kíván lenni az általunk forgalmazott termékeknek, figyelmesen olvassa

Részletesebben

Forgás iránya: óramutató járásával ellentétes

Forgás iránya: óramutató járásával ellentétes Kivitel Függőleges tengelyű, több fokozatú szivattyúk. In-line szívó-, nyomóág elrendezés (a szívó- és nyomóág egy tengelyű és azonos méretű). IM V1 kivitelű, standard motorral üzemeltethető. Alkalmazás

Részletesebben