J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestület Szociális és Egészségügyi Bizottság május 31. napján órakor a Polgármesteri Hivatal Nagytermében megtartott rendes nyílt üléséről Az ülésen megjelentek - képviselők Mikó Imre elnök Dr. Bajuszné Veigli Katalin Lujza Kiss Jenő Tüskés Józsefné Nem képviselő bizottsági tag Bokor Sándor Koncz Zoltánné Mizákné Horváth Andrea Tanácskozási joggal részt vettek dr. Dánel Károly osztályvezető dr. Dallos Andrea osztályvezető-helyettes Szárazné Torkos Mariann osztályvezető-helyettes dr. Nagy Gergely jogász Haraszti Erika gazdasági ügyintéző dr. Csima Alfréd EI intézményvezető Takácsné Juhász Ildikó SZGYI intézményvezető Az ülést vezette Mikó Imre a bizottság elnöke. Utalás az ülés határozatképességére: A Bizottság elnöke megállapította, hogy a bizottság 7 fővel határozatképes. Mikó Imre: Köszönti a megjelenteket. Javaslatot tesz a napirendi pontok elfogadására 1. Beszámoló a háziorvosi ügyeleti ellátásról (17.) Előterjesztő: Molnár György vezérigazgató 2. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Szociális és Gyermekjóléti Intézménye hatályos Szakmai programjának módosításáról Előterjesztő: Takácsné Juhász Ildikó intézményvezető 3. Javaslat a kerületben működő alapellátást nyújtó orvosok Feladat-ellátási szerződéseinek módosítására Előterjesztő: Györky Erika aljegyző 4. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 20/2008.(IV.25.) rendeletének módosításáról (2.) Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző 5. Javaslat Az Év Egészségügyi Dolgozója és a Kerület Hűséges Közalkalmazottja elismerő címek adományozására (zárt ülés) (18.) Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester 6. Egyebek A Bizottság 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett saját hatáskörében az alábbi határozatot hozta

2 2 Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testület Szociális és Egészségügyi Bizottságának 38/2017. (V.31.) határozata a május 31-ei napirendi pontok elfogadásáról A Szociális és Egészségügyi Bizottság a május 31-ei ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 1. Beszámoló a háziorvosi ügyeleti ellátásról (17.) Előterjesztő: Molnár György vezérigazgató 2. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Szociális és Gyermekjóléti Intézménye hatályos Szakmai programjának módosításáról Előterjesztő: Takácsné Juhász Ildikó intézményvezető 3. Javaslat a kerületben működő alapellátást nyújtó orvosok Feladat-ellátási szerződéseinek módosítására Előterjesztő: Györky Erika aljegyző 4. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 20/2008.(IV.25.) rendeletének módosításáról (2.) Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző 5. Javaslat Az Év Egészségügyi Dolgozója és a Kerület Hűséges Közalkalmazottja elismerő címek adományozására (zárt ülés) (18.) Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester 6. Egyebek 1. Napirendi pont Beszámoló a háziorvosi ügyeleti ellátásról (17.) Előterjesztő: Molnár György vezérigazgató Mikó Imre: Tájékoztatja a Bizottság tagjait, hogy Molnár György vezérigazgató úr jelezte, hogy a bizottsági ülésen nem tud részt venni. Kérdés és további hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a határozati javaslat I. pontjának elfogadását. A Bizottság 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett saját hatáskörben az alábbi határozatot hozta és Egészségügyi Bizottságának 39/2017. (V.31.) határozata a XXIII. kerületi Felnőtt Orvosi Ügyelet évi működéséről készült beszámoló elfogadásáról A Szociális és Egészségügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a XXIII. kerületi Felnőtt Orvosi Ügyelet évi működéséről készült beszámoló elfogadását. 2. Napirendi pont Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Szociális és Gyermekjóléti Intézménye hatályos Szakmai programjának módosításáról Előterjesztő: Takácsné Juhász Ildikó intézményvezető Mikó Imre: Kérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e szóbeli kiegészítés. Takácsné Juhász Ildikó: Az előterjesztéshez nincsen szóbeli kiegészítése. Mikó Imre: Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a határozati javaslat I. és II. pontjának elfogadását. A Bizottság 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett átruházott hatáskörben az alábbi határozatot hozta

3 3 és Egészségügyi Bizottságának 40/2017. (V.31.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Szakmai programjának jóváhagyásáról A Szociális és Egészségügyi Bizottság a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Szabályzatáról szóló 25/2014.(XI.25.) önkormányzati rendeletének 3. melléklete 5. pont 5.1. alpontjában meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Szociális és Gyermekjóléti Intézménye (1238 Budapest, Grassalkovich út 104.) Szakmai programját jelen határozat 1. mellékletét képező tartalom szerint, június 1. napjával történő hatálybalépéssel jóváhagyja. II. Felkéri az intézményvezetőt a jóváhagyott szakmai program Intézmény honlapján történő publikálására. Határidő: június 30. Felelős: Takácsné Juhász Ildikó XXIII. kerületi SZGYI intézményvezető 3. Napirendi pont Javaslat a kerületben működő alapellátást nyújtó orvosok Feladat-ellátási szerződéseinek módosítására Előterjesztő: Györky Erika aljegyző Mikó Imre: Kérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e szóbeli kiegészítés. Szárazné Torkos Mariann: Az előterjesztéshez nincsen szóbeli kiegészítése. Mikó Imre: Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a határozati javaslat I., II., III., IV., V., VI., VII., VIII., IX., X., XI., XII., XIII. és XIV. pontjának elfogadását. A határozati javaslatot egyben teszi fel szavazásra, de természetesen külön határozatok fognak készülni. A Bizottság 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett átruházott hatáskörben az alábbi határozatot hozta és Egészségügyi Bizottságának 41/2017. (V. 31.) határozata a kerületben működő I. egyetért a Szent Özséb Orvosi Kft.-vel kötött (ellátást nyújtó orvos. Dr. Császár Tivadar) én kelt Feladat-ellátási szerződés törzsszövegének és 1. számú mellékletének jelen határozat 1. melléklete szerinti

4 4 és Egészségügyi Bizottságának 42/2017. (V. 31.) határozata a kerületben működő I. egyetért a Juromed 2000 Bt.-vel (ellátást nyújtó orvos: Dr. Csimáné Dr. Orbán Dalma) kötött án kelt feladat-ellátási szerződés jelen határozat 2. melléklete szerinti és Egészségügyi Bizottságának 43/2017. (V. 31.) határozata a kerületben működő I. egyetért az Anima Medical Bt.-vel kötött (ellátást nyújtó orvos: Dr. Szabó Nikolett) május 4-én kelt szerződés jelen határozat 3. melléklete szerinti és Egészségügyi Bizottságának 44/2017. (V. 31.) határozata a kerületben működő I. egyetért a Dr. Jakab Erzsébet egyéni vállalkozóval kötött én kelt szerződés jelen határozat 4. melléklete szerinti és Egészségügyi Bizottságának 45/2017. (V. 31.) határozata a kerületben működő

5 5 I. egyetért a Juromed 2000 Bt.-vel kötött (ellátást nyújtó orvos: Dr. Csima Alfréd) án kelt feladat-ellátási szerződés jelen határozat 5. melléklete szerinti és Egészségügyi Bizottságának 46/2017. (V. 31.) határozata a kerületben működő I. egyetért a Dr. Varga Ida Orvosi Bt.-vel (ellátást nyújtó orvos: Dr. Varga Ida) kötött én kelt feladat-ellátási szerződés jelen határozat 6. melléklete szerinti és Egészségügyi Bizottságának 47/2017. (V. 31.) határozata a kerületben működő I. egyetért a MED-KRISKA Bt.-vel (ellátást nyújtó orvos: Dr. Szőllősy-András Judit) kötött án kelt feladat-ellátási szerződés jelen határozat 7. melléklete szerinti és Egészségügyi Bizottságának 48/2017. (V. 31.) határozata a kerületben működő I. egyetért a CSISZ-ARZT Egészségügyi és Szolgáltató Kft.-vel kötött (ellátást nyújtó orvos: Dr. Csiszár Béla) én kelt feladat-ellátási szerződés jelen határozat 8. melléklete szerinti

6 6 és Egészségügyi Bizottságának 49/2017. (V. 31.) határozata a kerületben működő I. egyetért a San-art Bt.-vel kötött (ellátást nyújtó orvos: Dr. Vörösné Dr. Jakobenszky Tünde) én kelt feladat-ellátási szerződés jelen határozat 9. melléklete szerinti és Egészségügyi Bizottságának 50/2017. (V. 31.) határozata a kerületben működő I. egyetért az Alpha-Omega Dental Kft.-vel kötött (ellátást nyújtó orvos: Dr. Mikovcsák Judit) én kelt feladat-ellátási szerződés jelen határozat 10. melléklete szerinti és Egészségügyi Bizottságának 51/2017. (V. 31.) határozata a kerületben működő I. egyetért a Küllei és Társa Bt.-vel kötött (ellátást nyújtó orvos: Dr. Küllei Kamilla) én kelt feladat-ellátási szerződés jelen határozat 11. melléklete szerinti

7 7 és Egészségügyi Bizottságának 52/2017. (V. 31.) határozata a kerületben működő I. egyetért a Dr. Takács Ervin Fogászati Bt.-vel kötött (ellátást nyújtó orvos: Dr. Takács Ervin) én kelt feladat-ellátási szerződés jelen határozat 12. melléklete szerinti és Egészségügyi Bizottságának 53/2017. (V. 31.) határozata a kerületben működő I. egyetért a DOKI Bt.-vel kötött (ellátást nyújtó orvos: Dr. Fürstner József) én kelt feladat-ellátási szerződés jelen határozat 13. melléklete szerinti 4. Napirendi pont Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 20/2008.(IV.25.) rendeletének módosításáról (2.) Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző Mikó Imre: Kérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e szóbeli kiegészítés. Szárazné Torkos Mariann: A kiegészítés kiosztásra került. Kiss Jenő: Kérdezi, hogy miért maradt ki a Rendelet 1. d) pontjából a pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátás, az 5. (2) bekezdésének b) pontjából idősek klubja, illetve a 8. 4 órás időtartam. dr. Nagy Gergely: A közösségi ellátás megszűnt ezért került ki a rendeletből. Takácsné Juhász Ildikó: Az idősek klubja megfogalmazás az ugyanaz, mint az idősek nappali ellátása. Január 1-jével megszűntették a 4 órás gondozási szükséglet felső határát, az új jogszabály szerint bármeddig ellátható.

8 8 Mikó Imre: További kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a 20/2008.(IV.25.) rendelet módosítását. A Bizottság 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett saját hatáskörben az alábbi határozatot hozta és Egészségügyi Bizottságának 54/2017. (V.31.) határozata a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 20/2008.(IV.25.) rendelet módosításáról A Szociális és Egészségügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 20/2008.(IV.25.) rendelet módosítását. Mikó Imre: Az előterjesztés további megtárgyalására zárt ülést rendel el. Felkéri a jelenlévőket, hogy a zárt ülésen részt venni jogosultak kivételével hagyják el a helyiséget. A hallgatóság és a Polgármesteri Hivatal azon köztisztviselői, akik a zárt ülésen való részvételre nem jogosultak, elhagyják a termet. Z Á R T Ü L É S A hallgatóság és a Polgármesteri Hivatal azon köztisztviselői, akik a zárt ülésen való részvételre nem jogosultak, visszatérnek a helyiségbe. 6. Napirendi pont Egyebek Szárazné Torkos Mariann: Szeretettel meghívja a Bizottság tagjait június 9-én órától tartandó születési támogatás átadó ünnepségére, melynek helyszíne Polgármesteri Hivatal Nagyterme. Mikó Imre: Jelzi, hogy a Temető hátsó kapujánál lévő buszmegállóban a pad eltört. Kér a Polgármesteri Hivatal intézkedését. További kérdés és hozzászólás hiányában megköszöni a részvétel és az ülést órakor bezárja. K.m.f. A jegyzőkönyvet elolvasás után jóváhagyólag aláírom: Mikó Imre elnök Tüskés Józsefné bizottsági tag A jegyzőkönyvet készítette: Scherer Kinga bizottsági titkár