J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestület Szociális és Egészségügyi Bizottság február 11. napján órakor a Polgármesteri Hivatal Nagytermében megtartott rendes nyílt üléséről Az ülésen megjelentek - képviselők Mikó Imre elnök Kiss Jenő Tüskés Józsefné - nem képviselő bizottsági tag Mizákné Horváth Andrea Távolmaradást előre jelezte Dr. Bajuszné Veigli Katalin Lujza Bokor Sándor Távolmaradást előre nem jelezte Koncz Zoltánné Tanácskozási joggal részt vettek dr. Laza Margit jegyző Szegény Ákos osztályvezető Babócsi Beáta osztályvezető-helyettes Schuszterné Busi Mária gazdasági ügyintéző dr. Spiegler Tamás jegyzői és EU referens Tamási Ferenc ügyvezető Dr. Szánthó András intézményvezető Meghívottak Dr. Boldizsár Györgyi kerületi tisztifőorvos Dr. Németh Ildikó Klára háziorvos Dr. Rideg Miklósné könyvelő Dr. Blazovich Katalin fogszakorvos Dr. Mikovcsák Judit fogorvos Az ülést vezette Mikó Imre a bizottság elnöke. Utalás az ülés határozatképességére: A Bizottság elnöke megállapította, hogy a bizottság 4 fővel határozatképes. Mikó Imre: Köszönti a megjelenteket. A meghívóban szereplő napirendi pontokhoz képest nem javasol módosítást. Kérdezi, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokhoz van-e javaslat. Kérdés és hozzászólás hiányában javaslatot tesz a napirendi pontok elfogadására

2 2 1. Beszámoló a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. által évben felhasználásra került csekély összegű ( de minimis ) és célzott támogatásáról (27.) Előterjesztő: Tamási Ferenc ügyvezető 2. Javaslat Dr. Vomberg Frigyes felnőtt háziorvos területi ellátási kötelezettségének tartós helyettes útján történő ellátására 3. Javaslat Dr. Nánásiné Dr. Révész Mária Katalin felnőtt háziorvos területi ellátási kötelezettségének tartós helyettes útján történő ellátására 4. Javaslat dr. Blazovich Katalin fogszakorvos praxisjoga elidegenítésének tudomásul vételére és előszerződés kötéséről szóló döntés meghozatalára (zárt ülés) 5. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal évi munkájáról (22.) 6. Javaslat az Egészségügyi és Szociális Intézmény önálló gazdasági szervezetének megszüntetésével kapcsolatos döntések meghozatalára (15.) 7. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának az egészségügyi alapellátást biztosító praxisjog megszerzését segítő támogatásról szóló rendelet megalkotására (2.) 8. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 14/2013.(III.22.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére és új rendelet megalkotására (3.) 9. Javaslat az adósságkezelési szolgáltatásról szóló 18/2013.(IV.19.) rendelet módosítására (4.) 10. Javaslat a szociális rászorultság alapján nyújtott közműfejlesztési támogatásról szóló 1/2014.(I.31.) önkormányzati rendelet módosítására (5.) 11. Egyebek A bizottság 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett saját hatáskörében az alábbi határozatot hozta Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testület Szociális és Egészségügyi Bizottságának 5/2015. (II.11.) határozata a február 11-ei napirendi pontok elfogadásáról A Szociális és Egészségügyi Bizottság a február 11-ei ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 1. Beszámoló a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. által évben felhasználásra került csekély összegű ( de minimis ) és célzott támogatásáról (27.) Előterjesztő: Tamási Ferenc ügyvezető 2. Javaslat Dr. Vomberg Frigyes felnőtt háziorvos területi ellátási kötelezettségének tartós helyettes útján történő ellátására 3. Javaslat Dr. Nánásiné Dr. Révész Mária Katalin felnőtt háziorvos területi ellátási kötelezettségének tartós helyettes útján történő ellátására 4. Javaslat dr. Blazovich Katalin fogszakorvos praxisjoga elidegenítésének tudomásul vételére és előszerződés kötéséről szóló döntés meghozatalára (zárt ülés)

3 3 5. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal évi munkájáról (22.) 6. Javaslat az Egészségügyi és Szociális Intézmény önálló gazdasági szervezetének megszüntetésével kapcsolatos döntések meghozatalára (15.) 7. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának az egészségügyi alapellátást biztosító praxisjog megszerzését segítő támogatásról szóló rendelet megalkotására (2.) 8. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 14/2013.(III.22.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére és új rendelet megalkotására (3.) 9. Javaslat az adósságkezelési szolgáltatásról szóló 18/2013.(IV.19.) rendelet módosítására (4.) 10. Javaslat a szociális rászorultság alapján nyújtott közműfejlesztési támogatásról szóló 1/2014.(I.31.) önkormányzati rendelet módosítására (5.) 11. Egyebek 1. Napirendi pont Beszámoló a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. által évben felhasználásra került csekély összegű ( de minimis ) és célzott támogatásáról (27.) Előterjesztő: Tamási Ferenc ügyvezető Tamási Ferenc: Az előterjesztéshez nincsen szóbeli kiegészítése. Mikó Imre: A statisztikai létszámnál olvasható, hogy 30,5 fő van állományban. Kérdezi, hogy ez egy valóságos, tényleges állományban mit jelent. Tamási Ferenc: Valóságban 31 fő, de a statisztikai létszámnak van egy speciális számítási módja, ha valaki csak egy napot dolgozott abban a hónapban, vagy nem teljes munkaidőben van, akkor ez is befolyásolja a létszámot. Mikó Imre: Kérdezi, hogy hány hátrányos helyzetű, vagy csökkent munkaképességű dolgozó van. Tamási Ferenc: 24 fő megváltozott munkaképességű dolgozó van, amiből egy fő, aki tranzit foglalkoztatott, tehát rehabilitáció alatt van és 23 fő tartósan megváltozott munkaképességű dolgozó van. A dolgozók 75 % megváltozott munkaképességű. Mikó Imre: A támogatások felsorolásánál található egy táblázat. A táblázatból az derült ki számára, hogy a célszerinti támogatás évről-évre növekszik, miközben a csekély összegű meg csökken. Kérdezi, hogy mi ennek az oka. Tamási Ferenc: A de minimis támogatást bármire fel lehet használni, de 3 éven belül nem haladhatja meg a EUR összeget. A célzott támogatás összegének nincsen felső plafonja, de azt csak munkabér és járulékainak kifizetésére lehet használni.

4 4 Mikó Imre: A beszámolóban csak számlaszámok találhatók, kéri, hogy az elkövetkezőkben téltelesen kerüljön felsorolásra a számla tartalma. Kéri, hogy a beszámolóban szereplő számlák tartalmát írásban legyen szíves eljuttatni. Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a határozati javaslat I. pontjának elfogadását. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testület Szociális és Egészségügyi Bizottságának 6/2015. (II.11.) határozata a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. által évben felhasználásra került csekély összegű ( de minimis ) és célzott támogatásáról szóló beszámoló elfogadásáról A Szociális és Egészségügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. által évben felhasználásra került csekély összegű ( de minimis ) és célzott támogatásáról szóló beszámoló elfogadását. 2. Napirendi pont Javaslat Dr. Vomberg Frigyes felnőtt háziorvos területi ellátási kötelezettségének tartós helyettes útján történő ellátására Szegény Ákos: A Bizottság tagjainak bemutatja Dr. Boldizsár Györgyi tisztifőorvos asszonyt. Mikó Imre: Javasolja, hogy a Bizottság hozzászólási jogot biztosítson Dr. Boldizsár Györgyi tisztifőorvos asszony részére. A Bizottság 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett saját hatáskörben az alábbi határozatot hozta Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testület Szociális és Egészségügyi Bizottságának 7/2015.(II.11.) határozata hozzászólási jog biztosításáról A Szociális és Egészségügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Javaslat Dr. Vomberg Frigyes felnőtt háziorvos területi ellátási kötelezettségének tartós helyettes útján történő ellátására c. napirendi pont tárgyalása során hozzászólási jogot biztosít Dr. Boldizsár Györgyi tisztifőorvos asszony részére. Dr.- Boldizsár Györgyi: A helyettesítést vállaló doktornőnek a feltételigazolás a részükről kiadásra került. Mikó Imre: Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a határozati javaslat I. és II. pontjának elfogadását. A Bizottság 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett átruházott hatáskörben az alábbi határozatot hozta

5 5 Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testület Szociális és Egészségügyi Bizottságának 8/2015. (II.11.) határozata Dr. Vomberg Frigyes felnőtt háziorvos területi ellátási kötelezettségének tartós helyettes útján történő ellátásához való hozzájárulásról A Szociális és Egészségügyi Bizottság Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének 5. pont 5.7 alpontjában biztosított hatáskörében eljárva Dr. Vomberg Frigyes tartós helyettesítés jóváhagyására irányuló kéreleméhez csatolt dokumentumok ismeretében - úgy dönt, hogy I. a zavartalan és folyamatos betegellátás érdekében hozzájárul ahhoz, hogy a Dr. Vomberg Frigyes háziorvos által 1237 Budapest, Sósmocsár. u. 3. szám alatt, /8/A/51 hrsz.-ú betegrendelő működtetett 3. számú felnőtt háziorvosi körzetet Dr. Vomberg Frigyes helyett Dr. Szabó Nikolett (sz.: Debrecen, , an.: Laboncz Erika, orvosi működési nyilvántartási száma: 73916), mint tartós helyettes lássa el február 15. napjától a praxis elidegenítésének lezárultáig a helyettesített doktorúr rendelési idejében és rendelési helyén összesen heti 40 óra (napi 8 óra)-ban. II. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse. Határidő: azonnal Felelős: Geiger Ferenc polgármester 3. Napirendi pont Javaslat Dr. Nánásiné Dr. Révész Mária Katalin felnőtt háziorvos területi ellátási kötelezettségének tartós helyettes útján történő ellátására Szegény Ákos: Az előterjesztéshez nincsen szóbeli kiegészítése. Mikó Imre: Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a határozati javaslat I., II. és III. pontjának elfogadását. A Bizottság 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett átruházott hatáskörben az alábbi határozatot hozta Bizottságának 9/2015. (II.11.) határozata Dr. Nánásiné Dr. Révész Mária Katalin felnőtt háziorvos területi ellátási kötelezettségének tartós helyettes útján történő ellátásához való hozzájárulásról A Szociális és Egészségügyi Bizottság Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének 5. pont 5.7 alpontjában biztosított hatáskörében eljárva Dr. Nánásiné Dr. Révész Mária Katalin tartós helyettesítés jóváhagyására irányuló kéreleméhez csatolt dokumentumok ismeretében - úgy dönt, hogy I. a zavartalan és folyamatos betegellátás érdekében hozzájárul ahhoz, hogy a Dr. Révész Humán Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság (székhely: 1091 Budapest, Üllői u em. 1., adószám: , cégjegyzékszám: , képviseli: Dr. Nánásiné Dr. Révész Mária Katalin) által 1239 Budapest, Táncsics M. u szám alatt működtetett 7. számú felnőtt háziorvosi körzetet Dr. Nánásiné Dr. Révész Mária Katalin helyett Dr. Németh Ildikó Klára (sz.: Csorna, , an.: Thurzó Ildikó, orvosi működési

6 6 nyilvántartási száma: M/27287), mint tartós helyettes lássa el április 1. napjától június 30. napjáig a helyettesített doktornő rendelési idejében és rendelési helyén összesen heti 40 óra (napi 8 óra)-ban. II. A tartós helyettesítés időtartamának legfeljebb 6 hónappal történő meghosszabbításáról ismételten benyújtott kérelem alapján dönt. A kérelmet a Polgármesteri Hivatal igazgatási szünetére tekintettel - legkésőbb május 31-ig lehet beterjeszteni Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatához. III. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse. Határidő: február 28. Felelős: Geiger Ferenc polgármester Mikó Imre: Felkéri a jelenlévőket, hogy a zárt ülésen részt venni jogosultak kivételével hagyják el a helyiséget. A hallgatóság és a Polgármesteri Hivatal azon köztisztviselői, akik a zárt ülésen való részvételre nem jogosultak, elhagyják a termet. Z Á R T Ü L É S A hallgatóság és a Polgármesteri Hivatal azon köztisztviselői, akik a zárt ülésen való részvételre nem jogosultak, visszatérnek a helyiségbe. 5. Napirendi pont Beszámoló a Polgármesteri Hivatal évi munkájáról (22.) dr. Laza Margit: Az előterjesztéshez nincsen szóbeli kiegészítése. Mikó Imre: Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a határozati javaslat I. pontjának elfogadását. A Bizottság 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett saját hatáskörben az alábbi határozatot hozta Bizottságának 11/2015. (II.11.) határozata a Polgármesteri Hivatal évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról A Szociális és Egészségügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadását. 6. Napirendi pont Javaslat az Egészségügyi és Szociális Intézmény önálló gazdasági szervezetének megszüntetésével kapcsolatos döntések meghozatalára (15.)

7 7 Szegény Ákos: Kéri, hogy az Egészségügyi és Szociális Intézmény alapító okiratának 4/4.4 pontjában az otthoni szakápolás törlésre kerüljön. Dr. Szánthó András: Javaslatait írásban eljutatta a Jegyző Asszonynak és az Osztályvezető Úrnak. A javaslataiból az egyik, hogy az otthoni szakápolás törlésre kerüljön az alapító okiratból, amit az Osztályvezető Úr is elmondott. Az együttműködési megállapodással kapcsolatban is volt javaslata, hogy a későbbiekben a részben önálló intézmény hogyan működik együtt a Hivatallal. Kérdezi, hogy az együttműködési megállapodást az elfogadása után lehet-e módosítani. dr. Laza Margit: Az összes többi intézmény is e szerint működik, ez egy jól kialakított gyakorlatot megfogalmazott megállapodás, nyilván módosítani lehet rajta, de nem látja annak okát, hogy ezen most módosítani kell. Dr. Szánthó András: Nem látja indokát ilyen mértékű álláshely elvonásnak. A takarító személyzet létszámát nem változtatta a Hivatal és ezáltal indokoltnak tartja, hogy a műszaki személyzet létszáma se kerüljön változtatásra. Véleménye szerint 3 fő műszaki személyzettel nem lehet az intézmény műszaki feladatait ellátni. Megfontolásra javasolja a 7 álláshely megszüntetését, javasolja 3 álláshelyre csökkenteni. Mikó Imre: Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel az 1. határozati javaslat I. pontjának elfogadását. Bizottságának 12/2015. (II.11.) határozata az Egészségügyi és Szociális Intézmény gazdálkodási besorolásának módosításáról A Szociális és Egészségügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az Egészségügyi és Szociális Intézmény gazdálkodási besorolását az Alapító Okirat törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzésének napjától - önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv -ről önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv -re módosítsa az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 10. (4) és (4a) bekezdésben foglaltak alapján. Mikó Imre: Szavazásra teszi fel a 2. határozati javaslat I., II. és III. pontjának elfogadását, azzal a kiegészítéssel, hogy az alapító okirat 4/4.4. pontjában az otthoni szakápolás törlésre kerüljön. Bizottságának 13/2015. (II.11.) határozata az Egészségügyi és Szociális Intézmény Alapító Okiratának módosításával kapcsolatos döntéséről A Szociális és Egészségügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek I. az Egészségügyi és Szociális Intézménynek az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 8/A -a alapján kiadott Alapító Okiratát jelen határozat 1. melléklete szerint elfogadását, azzal a kiegészítéssel, hogy az alapító okirat 4/4.4. pontjában az otthoni szakápolás törlésre kerüljön.

8 8 II. az Egészségügyi és Szociális Intézmény július 5. napján kelt jelenleg hatályos alapító okiratának Módosító Okiratát jelen határozat 2. melléklete szerint elfogadását. III. kérje fel a Polgármestert az Alapító Okirat és a Módosító Okirat beküldésére a Magyar Államkincstárba a törzskönyvi bejegyeztetéshez. Mikó Imre: Szavazásra teszi fel a 3. határozati javaslat I., II. és III. pontjának elfogadását. Bizottságának 14/2015. (II.11.) határozata az Egészségügyi és Szociális Intézmény gazdasági szervezetének megszüntetésével kapcsolatos döntéséről (munkamegosztási megállapodás elfogadása) A Szociális és Egészségügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek I. az Egészségügyi és Szociális Intézmény gazdasági szervezetének feladatait július 1. napjától a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét tartalmazó megállapodásban rögzítettek szerint Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya lássa el. II. a Polgármesteri Hivatal, mint önálló gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv és Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata felügyelete alá tartozó önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek közötti Munkamegosztási Megállapodást a jelen határozat 1. melléklete szerinti tartalommal fogadja el. A Munkamegosztási Megállapodás július 1. napján lépjen hatályba. III. hatalmazza fel a polgármestert a Munkamegosztási Megállapodás Önkormányzat részéről történő aláírására, valamint kérje fel a jegyzőt a Polgármesteri Hivatal részéről történő aláírásra. Kérje fel a polgármestert a Munkamegosztási Megállapodás intézményvezetőkkel való megkötésére. Mikó Imre: Szavazásra teszi fel a 4. határozati javaslat I. és II. pontjának elfogadását. Bizottságának 15/2015. (II.11.) határozata az Egészségügyi és Szociális Intézmény gazdasági szervezetének megszüntetésével kapcsolatos döntéséről (engedélyezett létszám meghatározása) A Szociális és Egészségügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek I. az Egészségügyi és Szociális Intézmény engedélyezett létszámát július 1-ei hatállyal a jelenlegi 79 álláshelyről - hét álláshellyel csökkentse. II. kérje fel a Polgármestert, hogy intézkedjen a évi költségvetési rendeletben a létszámcsökkentés átvezetéséről, valamint az álláshelyek átcsoportosításával kapcsolatos munkaügyi intézkedések megtételéről. Mikó Imre: Szavazásra teszi fel az 5. határozati javaslat I. pontjának elfogadását. Bizottságának 16/2015. (II.11.) határozata az Egészségügyi és Szociális Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításával kapcsolatos döntéséről

9 9 A Szociális és Egészségügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy kérje fel a Polgármestert, hogy az Egészségügyi és Szociális Intézmény módosított Szervezeti és Működési Szabályzatát terjessze a Szociális és Egészségügyi Bizottság ülése elé. 7. Napirendi pont Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának az egészségügyi alapellátást biztosító praxisjog megszerzését segítő támogatásról szóló rendelet megalkotására (2.) Szegény Ákos: Az előterjesztéshez nincsen szóbeli kiegészítése. Mikó Imre: Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel az egészségügyi alapellátást biztosító praxisjog megszerzését segítő támogatásról szóló rendelet megalkotását. A Bizottság 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett saját hatáskörben az alábbi határozatot hozta Bizottságának 17/2015. (II.11.) határozata az egészségügyi alapellátást biztosító praxisjog megszerzését segítő támogatásról szóló rendelet megalkotásáról A Szociális és Egészségügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az egészségügyi alapellátást biztosító praxisjog megszerzését segítő támogatásról szóló rendelet megalkotását. 8. Napirendi pont Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 14/2013.(III.22.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére és új rendelet megalkotására (3.) Szegény Ákos: Kéri, hogy a 46. (2) bekezdésében a szolgáltató szövegrész helyett jogosult szövegrész kerüljön elfogadásra. Mikó Imre: Alapvetően nemcsak arról van szó, hogy szövegszerűen változik a törvény és a települési támogatás szó belekerül, hanem vannak olyan támogatási formák, amelyeknél a normatív támogatás megszűnik. Kérdezi, hogy ez mekkora többletköltséget jelent. Szegény Ákos: Kb ,- Ft-ot. Idáig normatíva nélkül az Osztály költségvetése kb ,- Ft volt. Kiss Jenő: Kérdezi, hogy a közgyógyellátás meg fog szűnni. Szegény Ákos: A normatív alanyi közgyógyellátással kapcsolatos hatáskör már átkerült a Kormányhivatalhoz évig a Szociális törvény rendelkezett arról, hogy a települési önkormányzatok méltányossági közggyógyellátást állapítsanak meg. Ez a törvényi

10 10 rendelkezdés viszont ebben az évben megszűnt és az Önkormányzat nem szerette volna, hogy ezen ellátást igénybe vevők ellátás nélkül maradjanak. Mikó Imre: Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló rendelet megalkotását, azzal a kiegészítéssel, hogy a 46 (2) bekezdésében a szolgáltató szövegrész helyébe jogosult szövegrész kerüljön. A Bizottság 3 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett saját hatáskörben az alábbi határozatot hozta Bizottságának 18/2015. (II.11.) határozata a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló rendelet megalkotására A Szociális és Egészségügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló rendelet megalkotását, azzal a kiegészítéssel, hogy a 46 (2) bekezdésében a szolgáltató szövegrész helyébe jogosult szövegrész kerüljön. 9. Napirendi pont Javaslat az adósságkezelési szolgáltatásról szóló 18/2013.(IV.19.) rendelet módosítására (4.) Szegény Ákos: Az előterjesztéshez nincsen szóbeli kiegészítése. Kiss Jenő: Kérdezi, hogy a tavalyi évben hányan nyújtottak be kérelmet és hogy ez a 2010-es évhez képest milyen tendenciát mutat. Szegény Ákos: Erre sajnos nem tud pontos választ adni, de azt meg tudja mondani, hogy évek óta csökkenés tapasztalható, mert a szabályozás jellege megváltozott. Mikó Imre: Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel az adósságkezelési szolgáltatásról szóló rendelet módosítását. Bizottságának 19/2015. (II.11.) határozata az adósságkezelési szolgáltatásról szóló rendelet módosításáról A Szociális és Egészségügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az adósságkezelési szolgáltatásról szóló 18/2013.(IV.19.) önkormányzati rendelet módosítását.

11 Napirendi pont Javaslat a szociális rászorultság alapján nyújtott közműfejlesztési támogatásról szóló 1/2014.(I.31.) önkormányzati rendelet módosítására (5.) dr. Spiegler Tamás: Az előterjesztéshez nincsen szóbeli kiegészítése. Mikó Imre: Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a szociális rászorultság alapján nyújtott közműfejlesztési támogatásról szóló rendelet módosítását. A Bizottság 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett saját hatáskörben az alábbi határozatot hozta Bizottságának 20/2015. (II.11.) határozata a szociális rászorultság alapján nyújtott közműfejlesztési támogatásról szóló rendelet módosításáról A Szociális és Egészségügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a szociális rászorultság alapján nyújtott közműfejlesztési támogatásról szóló 1/2014.(I.31.) önkormányzati rendelet módosítását. 11. Napirendi pont Egyebek Mikó Imre: Tájékoztatja a Bizottság tagjai, hogy február 12-én órakor rendkívüli bizottsági ülés lesz. Megköszöni a részvételt és az ülést órakor bezárja. K.m.f. A jegyzőkönyvet elolvasás után jóváhagyólag aláírom: Mikó Imre elnök Tüskés Józsefné bizottsági tag A jegyzőkönyvet készítette: Scherer Kinga bizottsági titkár

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestület Szociális és Egészségügyi Bizottság 2015. március 11. napján 13.40 órakor a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestület Szociális és Egészségügyi Bizottság 2015. április 8. napján 13.35 órakor a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestület Szociális és Egészségügyi Bizottság 2016. június 29. napján 13.35 órakor a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi Bizottságának 2015. február 11. napján 16. óra 01. perckor a Városháza Nagytermében megtartott

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Humán-közszolgáltatási Osztály 1239 Budapest, Hősök tere 12. SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Javaslat Dr. Nánásiné Dr.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mizák Zoltán Mikó Imre. Balzsay Károly. Magyar Jánosné. országos szakmai szervezet képviselője

JEGYZŐKÖNYV. Mizák Zoltán Mikó Imre. Balzsay Károly. Magyar Jánosné. országos szakmai szervezet képviselője JEGYZŐKÖNYV amely készült a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének az Oktatási, Közművelődési Ifjúsági és Sport Bizottsága 2015. február 10. napján 11.05 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Humán-közszolgáltatási Osztály 1239 Budapest, Hősök tere 12. SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Javaslat Dr. (név) felnőtt

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Humán-közszolgáltatási Osztály 1239 Budapest, Hősök tere 12. SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Javaslat Dr. (Név) felnőtt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Galéria 13 Soroksár Nonprofit Kft.

JEGYZŐKÖNYV. Galéria 13 Soroksár Nonprofit Kft. JEGYZŐKÖNYV amely készült a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének az Oktatási, Közművelődési Ifjúsági és Sport Bizottsága 2015. június 2. napján 11.00 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülésen megjelentek: - képviselők: Preklerné Marton Ilona dr. Kolosi Ferenc László István Mikó Imre

JEGYZŐKÖNYV. Az ülésen megjelentek: - képviselők: Preklerné Marton Ilona dr. Kolosi Ferenc László István Mikó Imre JEGYZŐKÖNYV amely készült Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Közbeszerzési Bizottsága 2014. év február hó 3. napján 15 óra 11 perckor a Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi Bizottságának 2015. január 14. napján 16. óra 01. perckor a Városháza Nagytermében megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságának 2014. augusztus 13-án (szerda) a Polgármesteri Hivatal Nagytermében (1239 Budapest, Grassalkovich út 162.) megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi Bizottságának 2015. május 6. napján 16. óra 00. perckor a Városháza Nagytermében megtartott

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Humán-közszolgáltatási Osztály 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a III. számú

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Távolmaradását előre jelezte: Liptákné Kovács Magdolna külső bizottsági tag

Jegyzőkönyv. Távolmaradását előre jelezte: Liptákné Kovács Magdolna külső bizottsági tag Jegyzőkönyv mely készült Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Jogi és Ügyrendi Bizottságának 2015. október 8-án 13.30 órakor a Polgármesteri Hivatal Grassalkovich út 162. sz. alatti üléstermében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi Bizottságának 2016. április 6. napján 16 óra 02 perckor a Városháza Nagytermében megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Magyar Jánosné Balzsay Károly. Soroksári Intézményellátó Központ Táncsics Mihály Művelődési Ház

JEGYZŐKÖNYV. Magyar Jánosné Balzsay Károly. Soroksári Intézményellátó Központ Táncsics Mihály Művelődési Ház JEGYZŐKÖNYV amely készült a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének az Oktatási, Közművelődési Ifjúsági és Sport Bizottsága 2016. február 9. napján 11.00 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

Jegyző könyv. Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete május 29- én órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésén.

Jegyző könyv. Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete május 29- én órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésén. Jegyző könyv Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. május 29- én 16 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésén. A Képviselőtestületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Javaslat a Táncsics Mihály Művelődési Ház Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításásra

Javaslat a Táncsics Mihály Művelődési Ház Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításásra Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottsági előterjesztés Javaslat a Táncsics Mihály Művelődési Ház Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításásra Előterjesztő: Geiger Tamás intézményvezető Az előterjesztést

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 206. december 3-án megtartott nyilvános, rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Községháza (Bakonykúti, Szabadság

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi Bizottságának 2016. január 13. napján 16 óra 00 perckor a Városháza Nagytermében megtartott

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Egészségügyi és Szociális Intézménye 1238 Budapest, Táncsics M. u. 104. Telefon: 06-1- 286-0120, Fax: 06-1-286 0282 Honlap: www.eszi23.hu E-mail:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny, Tanakajd és Csempeszkopács Községek Képviselő-testületeinek 2016. február 27-én megtartott együttes üléséről Hozott döntések: Vasszécseny Tanakajd Csempeszkopács

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről. Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2-7/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 16 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Táncsics Mihály Művelődési Ház Soroksári Intézményellátó Központ

JEGYZŐKÖNYV. Táncsics Mihály Művelődési Ház Soroksári Intézményellátó Központ JEGYZŐKÖNYV amely készült a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének az Oktatási, Közművelődési Ifjúsági és Sport Bizottsága 2016. június 28. napján 11.00 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak Mester Árpád polgármester, Bencsik János alpolgármester, Horváth Árpád képviselő / 3 fő /

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak Mester Árpád polgármester, Bencsik János alpolgármester, Horváth Árpád képviselő / 3 fő / 1 Tormásliget Község Önkormányzat 8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tormásliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-án 17.30 órakor megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Kastélyépület

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 26-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 26-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2-2/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. február 26-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 16 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jászkisér, Fő út 7. Tel.: 57/ Fax: 57/

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jászkisér, Fő út 7.   Tel.: 57/ Fax: 57/ J á s z k isér V á r o s Ö n k o r mányzata K é p v iselő-testülete 5137 Jászkisér, Fő út 7. E-mail: jaszkiser@vnet.hu Tel.: 57/550-130 Fax: 57/550-120 Ikt.sz.: 403-31/2012. 19. Jegyzőkönyv Jászkisér Város

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én 18 órakor az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szabó István Balázs képviselő (7 fő) Kerekesné Molnár Krisztina pénzügyi elődadó I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Szabó István Balázs képviselő (7 fő) Kerekesné Molnár Krisztina pénzügyi elődadó I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 3/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án 15.30 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V augusztus 26-án órakor a Humán és Népjóléti Bizottság rendkívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V augusztus 26-án órakor a Humán és Népjóléti Bizottság rendkívüli ülésén. A J K A V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A HUMÁN ÉS NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG 8401 AJKA, Városháza Szabadság tér 12. (88) 521-111 fax:(88) 212-794 Ügyszám: 1/50-11/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mikekarácsonyfa. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete év április hó 18. napján. megtartott nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Mikekarácsonyfa. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete év április hó 18. napján. megtartott nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Mikekarácsonyfa Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2016. év április hó 18. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 11/2016.(IV.18.) Rendeletek: Sorszáma (kihirdetés

Részletesebben

HATÁROZATOK ALSÓNEMESAPÁTI 66/2013.(VIII.09.) határozat a Védőnői Szolgálatot Fenntartó Egészségügyi Társulás megszüntetése

HATÁROZATOK ALSÓNEMESAPÁTI 66/2013.(VIII.09.) határozat a Védőnői Szolgálatot Fenntartó Egészségügyi Társulás megszüntetése A L S Ó N E M E S A P Á T I és N E ME S A P Á T I Községek ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2013. augusztus 9-ei együttes ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 151-2/2013/ANA. Tartalom:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságának 2015. január 15-én (csütörtökön) a Polgármesteri Hivatal Nagytanácstermében (1239 Budapest, Hősök tere 12.) megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 29.-én megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 29.-én megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29.-én megtartott ülésén. Jelen vannak: Dr. Nagy János polgármester Nagyné Jobbágy Piroska jegyző Veres Istvánné alpolgármester

Részletesebben

54/2015. (VI. 19.) KT.

54/2015. (VI. 19.) KT. JEGYZŐKÖNYV 10 015-18/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. június 19-én de 8,00 órakor TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Hozott rendeletek: - Hozott határozatok: 54/2015. (VI.

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottságának 2016. január 20án 10. 00 órai kezdési idővel meghirdetett és 10. 00

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Humán közszolgáltatási Osztály 1239 Budapest, Hősök tere 12. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a Magyar Ökumenikus Segélyszervezettel

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Távolmaradását előre jelezte: Kiss Jenő elnök Fuchsné Rizmayer Mária külső bizottsági tag

Jegyzőkönyv. Távolmaradását előre jelezte: Kiss Jenő elnök Fuchsné Rizmayer Mária külső bizottsági tag Jegyzőkönyv mely készült Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Jogi és Ügyrendi Bizottságának 2014. április 8-án 13.35 órakor a Polgármesteri Hivatal Grassalkovich út 162. sz. alatti üléstermében

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Szervezési és Ügyviteli osztályvezető

Szervezési és Ügyviteli osztályvezető Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a Képviselő-testület 2017. évi munkatervének elfogadására

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 05-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 05-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. január 05-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 1/2015.(I.05.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 2/2015.(I.05.)

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 2. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok:64-67/2013. (VI. 21.) számú határozatok d.

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről. Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3-7/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület augusztus 31-én tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület augusztus 31-én tartott rendkívüli üléséről Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8624 Balatonszárszó, Hősök tere l. Ügyiratszám: 505-17/2016. JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2016. augusztus 31-én tartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

o k t ó b e r á n. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i n y i l v á n o s ü l é s é r ő l

o k t ó b e r á n. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i n y i l v á n o s ü l é s é r ő l Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.net J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A G Y D O R O G N A G

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2011. december 15-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 13-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 13-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 13-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Melléklet: A napirend előterjesztője: Az előterjesztést készítette: A

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 9113 KORONCÓ, RÁKÓCZI U. 48. 1-1/2016 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal nagytermében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2014. február 24-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. június 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E HATÁROZAT száma 130/2013. (VI.12.) önkormányzati határozat 131/2013.

Részletesebben

Simon László, Spaits Miklós, Szabó László Dezső képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü.

Simon László, Spaits Miklós, Szabó László Dezső képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. október 13- án 17.00 órai kezdettel megtartott testületi ülésén, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület Humánszolgáltatási Bizottság JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült: A Humánszolgáltatási Bizottság 2012. november 07-én (szerdán) 15,00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülésen megjelentek: - képviselők: Preklerné Marton Ilona Mizák Zoltán Sinkovics Krisztián Ádám Tüskés Józsefné

JEGYZŐKÖNYV. Az ülésen megjelentek: - képviselők: Preklerné Marton Ilona Mizák Zoltán Sinkovics Krisztián Ádám Tüskés Józsefné JEGYZŐKÖNYV amely készült Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságának 2016. év november hó 02. napján 15 óra 00 perckor a Polgármesteri

Részletesebben

á p r i l i s én. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i ü l é s é r ő l

á p r i l i s én. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i ü l é s é r ő l Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.net J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A G Y D O R O G N A G

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/4/2015. 4. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 16:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 28/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. szeptember 12. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa ülését:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa ülését: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: SZ/17-13/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 15. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 24-n megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 24-n megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 24-n megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 97-99 /2012. (XI. 24.) számú határozatok.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án 16 órakor megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt, Csernik József,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. július 25-én megtartott rendkívüli üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. július 25-én megtartott rendkívüli üléséről Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 235/12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. július 25-én megtartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 13-án megtartott nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 13-án megtartott nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 13-án megtartott nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 88-92/2013. (IX. 13.) számú határozat. d. rendeletek:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Kisgörbő Község Önkormányzat Képviselő-testületének március 30-án megtartott üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Kisgörbő Község Önkormányzat Képviselő-testületének március 30-án megtartott üléséről Iktatószám: 235-5/2009. J e g y z ő k ö n y v Kisgörbő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 30-án megtartott üléséről Határozatok: 2 db Kisgörbő Községi Önkormányzat Polgármesterétől

Részletesebben

Községi Önkormányzat. A Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 13-i ülésére

Községi Önkormányzat. A Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 13-i ülésére Községi Önkormányzat p o l g á r m e s t e r é t ő l 4241 Bocskaikert, Poroszlay u. 20. : 583-453; fax: 583-451 e-mail: polgarmester@bocskaikert.hu ikt.sz.: 945/2016 A Bocskaikert Községi Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi Bizottságának 2016. március 9. napján 16 óra 00 perckor a Városháza Nagytermében megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete február 22-én 9.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete február 22-én 9.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Ügyszám: 1/8-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február 22-én 9.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült 2011. augusztus 16. napján 18 00 órakor, Sződ Község Faluházában megtartott Sződ Község Képviselő-testületének, Keszeg Község Képviselő-testületének és Csörög Község

Részletesebben

Szám: 588-6/2015. A D Á S Z T E V E L

Szám: 588-6/2015. A D Á S Z T E V E L Szám: 588-6/2015. A D Á S Z T E V E L Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 18. napján 17 óra 40 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Adásztevel

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/6/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/6/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/6/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V és Szavazatszámláló Bizottságának 2015. február 24-én megtartott nyilvános üléséről. Tartalmazza: 7/2015./II.24./ 8/2015./II.24./ 9/2015./II.24./ 10/2015./II.24./ 11/2015./II.24./

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. február 5-én 9,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. február 5-én 9,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 3 / 2010. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 5-én 9,15 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. a Pénzügyi Bizottság március 22.-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y ZŐKÖNYV. a Pénzügyi Bizottság március 22.-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről J E G Y ZŐKÖNYV a Pénzügyi Bizottság 2016. március 22.-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről Tartalmazza: 10-14/2016.(III.22.) számú PÜB határozatokat J E G Y ZŐKÖNYV Készült: a Pénzügyi Bizottság 2016.

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 25-i rendes ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 25-i rendes ülésére Ikt.szám: 1210-3/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25-i rendes ülésére Tárgy: Kerekegyházi Értéktár Bizottság SZMSZ-ének elfogadása Előterjesztő:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének február 26-án megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének február 26-án megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szám: 4/2015 Határozatok száma: 47-48/2015.(02.26.) Rendeletek száma: 3/2015. (II.26.) JEGYZŐKÖNYV Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem

JEGYZŐKÖNYV. Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Kajászó Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013. október 29-i együttes üléséről Helye: Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó

Részletesebben

Szervezési és Ügyviteli osztályvezető

Szervezési és Ügyviteli osztályvezető 1 Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a Képviselő-testület 2016. évi munkatervének elfogadására

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének október 2-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének október 2-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-29/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J a v a s l a t a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására Készítette: Lombos Antal ágazatvezető

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. > :'.! :.' ;. : ' : ~ ; \' ::~-l. ;( Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgámiester. T

JEGYZŐKÖNYV. > :'.! :.' ;. : ' : ~ ; \' ::~-l. ;( Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgámiester. T BUAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készült a Pénzügyi Bizottság 2012. december ll-én megtartott ülésén, a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

Borsod Abaúj Zemplén. megye SZENDRŐLÁD. község

Borsod Abaúj Zemplén. megye SZENDRŐLÁD. község Borsod Abaúj Zemplén megye SZENDRŐLÁD község 4/2013. számú Szendrőlád, Balajt és Ládbesenyő Községek Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli közös testületi üléséről készült jegyzőkönyve Az ülés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. László János képviselő 14:05 órától B./ Tanácskozási joggal:

Jegyzőkönyv. László János képviselő 14:05 órától B./ Tanácskozási joggal: Jegyzőkönyv Készült: Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 8-án, 13:15 órai kezdettel, a gamási Önkormányzat tanácstermében megtartott soron következő Képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

M E G H Í V Ó május 18. napjára (hétfő) 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó május 18. napjára (hétfő) 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének március 7-én megtartott rendkívüli üléséről felvett J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének március 7-én megtartott rendkívüli üléséről felvett J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6097. Kunadacs Rákóczi u. 2. Telefon: 76/558-131 Fax: 76/422-057 E-mail: kunadacs.ph@tanet.hu 47-5/2016. Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 15/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30- án 15.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének március 21-én tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének március 21-én tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 21-én tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 93-96/2013. (IX. 17.) számú határozat.

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-6/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö NY V. Jegyzőkönyv hitelesítők: ABC sorrendben: dr. Horváth Benedek és Horváth Miklós képviselők.

J E GY Z Ő K Ö NY V. Jegyzőkönyv hitelesítők: ABC sorrendben: dr. Horváth Benedek és Horváth Miklós képviselők. 1 J E GY Z Ő K Ö NY V Készült Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 26-án 18:00 órakor megtartott rendkívüli Képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint.

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 16/2014.(II.20.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 17/2014.(II.20.)

Részletesebben

Keébe György megkérdezte a Bizottság tagjait, hogy van-e kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban?

Keébe György megkérdezte a Bizottság tagjait, hogy van-e kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban? Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testület GAZDASÁGI ÉS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV a Bizottság 2012. november hó 12. napján tartott üléséről (Budapest, XXII.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doba Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8482 Doba, Kossuth u. 10. Szám: D- 17 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Doba Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. január 22 -én 17,30 órai kezdettel

Részletesebben

Kiss Csaba polgármester

Kiss Csaba polgármester JEGYZŐKÖNYV Készült Kulcs Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. május 28-án 16.00 órakor a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében megtartott soron következő nyílt testületi üléséről. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének február 26-án 16,00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének február 26-án 16,00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről Ikt.szám: 262 /2014 JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-án 16,00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

Szám: 279-6/2012. N A G Y T E V E L

Szám: 279-6/2012. N A G Y T E V E L Szám: 279-6/2012. N A G Y T E V E L Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 24. napján 7 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 1 Nagytevel

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának J E G Y Z Ő J E 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti

Részletesebben