7.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "7.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK"

Átírás

1 7.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI oldal III. BIZOTTSÁGOK ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK oldal

2 7.szám 3. I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI (2003.szeptember 4-iki Közgyűlés) Rendelet száma Tárgya 34/2003. (IX.9.) sz. rendelet az Önkormányzat évi költségvetésének a módosításáról 35/2003. (IX.9.) sz. rendelet 36/2003. (IX.9.) sz.. rendelet 37/2003. (IX.9.) sz. rendelet 38/2003. (IX.9.) sz. rendelet 39/2003. (IX.9.) sz. rendelet 40/2003. (IX.9.) sz. rendelet az Önkormányzat évi költségvetésének a módosításáról a szociális ellátásokról és a lakbértámogatás helyi szabályairól szóló 19/2003. (V.12.) sz. rendelet módosításáról a gépjármű elindulását gátló kerékbilincs alkalmazásáról szóló 6/2001. (III.5.) sz. rendelettel módosított 22/2000. (V.8.) sz. rendelet módosításáról a helyi oktatás irányítás statisztikai és pénzügyi adatszolgáltatási rendjéről változtatási tilalom elrendeléséről a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról és a használati díjakról szóló, többször módosított 35/1997. (VII.1.) sz. rendelet módosításáról

3 7.szám 4. 41/2003. (IX.9.) sz. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 40/2000. (IX. 11.) sz. rendeletet módosító 18/2003. (V.12.) sz. rendelet hatályon kívül helyezéséről

4 7.szám 5. II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI (2003. szeptember 4-iki Közgyűlés) Határozat száma Tárgya Zárt ülésen hozott határozatok: VIII-170/23.596/2003. sz. Határozat VIII-171/ /2003. sz. Határozat VIII-172/ /2003. sz. Határozat VIII-173/23.597/2003. sz. Határozat VIII-174/23.598/2003. sz. Határozat VIII-175/ /2003. sz. Határozat VIII-176/ /2003. sz. Határozat Miskolc Megyei Jogú Város jegyzőjének kinevezése Miskolci Operafesztivál Kht. ügyvezetői igazgatói álláshely betöltése Közgyűlési bizottságok tagjainak cseréje Miskolci Városgazda Kht. ügyvezető igazgatói álláshely betöltése 4. sz. Általános Iskola igazgatója magasabb vezetői álláshelyének felmentéssel történő megszüntetése, áthelyezése Állattartási ügyben benyújtott fellebbezés elbírálása Egyedi szociális hatósági ügyekben benyújtott fellebbezések elbírálása

5 7.szám 6. VIII-177/23.600/2003. sz. Határozat VIII-178/23.583/2003. sz. Határozat VIII-179/ /2003. sz. Határozat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és az RWE. Umwelt Kft. által szeptember 22-én megkötött közszolgáltatási szerződések módosítása MVM. Rt. és a MIHŐ Kft. között március 11-én megkötött üzleti megállapodás és hosszú távú távhőszállításra vonatkozó előszerződés módosítása Közterület-felügyelet Kht. gazdasági igazgatója elleni fegyelmi eljárás határidejének meghosszabbítása

6 7.szám 7. Nyilvános ülésen hozott határozatok: VIII-180/ /2003. sz. Határozat VIII-181/23.578/2003. sz. Határozat VIII-182/ /2003. sz. Határozat VIII-183/23.579/2003. sz. Határozat VIII-184/23.581/2003. sz. Határozat VIII-185/23.584/2003. sz. Határozat VIII-186/23.585/2003. sz. Határozat VIII-187/23.586/2003. sz. Határozat VIII-188/23.587/2003. sz. Határozat VIII-189/23.588/2003. sz. Határozat Polgármesteri beszámoló Városgazda Kht-nál törzstőke emelés évi költségvetési gazdálkodás I. félévi helyzetéről szóló beszámoló BAZ. Megyei Közigazgatási Hivatal törvényességi észrevétele a szociális ellátásokról és a lakbértámogatás helyi szabályairól szóló rendeletre vonatkozóan A helyi oktatás irányítás statisztikai és pénzügyi adatszolgáltatásához a személyi és tárgyi feltételek biztosítása MIHŐ Kft. kölcsön-tartozásának rendezése Pártok, civil és társadalmi szervezetek elhelyezése Az egészségügyi alapellátás átszervezésének koncepciója Az Oxytrans Kft-vel kötött megállapodás és a Központi Ügyeleti Szolgálat Szabályzatának módosítása Miskolc Megyei Jogú Város Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi forduló

7 7.szám 8. VIII-190/23.589/2003. sz. Határozat VIII-191/23.590/2003. sz. Határozat dr. Antall József mellszobrának elhelyezése Közterület-Felügyelet intézményvezetői álláshelyére pályázat kiírása VIII-192/23.591/2003. sz. Határozat VIII-193/23.594/2003. sz. Határozat VIII-194/23.595/2003. sz. Határozat VIII-195/ /2003. sz. Határozat VIII-196/23.613/2003. sz. Határozat VIII-197/23.599//2003. sz. Határozat VIII-198/23.611/2003. sz. Határozat VIII-199/ /2003. sz. Határozat Hozzájárulás tisztségviselő alapítványi feladatvállalásához Ad-Hoc Bizottság létrehozása a 3-a sz. főút mellett élők életminőségének javítása céljából A Közgyűlés II. félévi munkaterve Beszámoló az átruházott és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Vörösmarty-Corvin utcák sarkán lévő 6942/30 hrsz-ú ingatlan értékesítése Az Európai Szociális Alap Társadalmi Közhasznú Társaság által meghirdetett Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen című pályázaton történő részvétel Hátrányos helyzetű roma felnőttek oktatása Digitális Középiskola keretében Art Mozi pályázat módosítása

8 7.szám 9. VIII-200/23.610/2003. sz. Határozat VIII-201/ /2003. sz. Határozat Az Európa program keretében az egészségügyi intézményeknél az elavult, szakmailag nem megfelelő berendezések cseréjének, beszerzésének támogatására vonatkozó igényfelméréssel kapcsolatos pályázat Széchenyi u sz. alatti ingatlanrészben NORDA Északmagyarországi Regionális Fejlesztési Központ kialakítása

9 7.szám 10. III. BIZOTTSÁG ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK GAZDASÁGI BIZOTTSÁG Határozat száma Tárgya 54/2003.sz. határozat Vikendtelep út 10. sz. alatti 4531/5 hrsz-ú ingatlan telekkiegészítése a 11501/5 hrszú ingatlanból 55/2003.sz. határozat 56/2003.sz. határozat 57/2003.sz. határozat 58/2003.sz. határozat Tárna tér 6-2. sz /3 hrsz-ú 1985 m2 területű ingatlan közpark kialakítás céljára történő megvásárlása MIHŐ Kft. beszámolója a működési és üzemeltetési költségek csökkentésére készített intézkedési terv végrehajtásáról Karakter Alapfokú Táncművészeti Iskola telephely létesítése Bajcsy-Zs. u. 36. sz. alatti társasház közös tulajdonából tetőterasz értékesítése 59/2003.sz. határozat Patak u sz. és a Haladás u sz. alatti ingatlanok sorsának rendezése 60/2003.sz. határozat Széchenyi u szám alatti ingatlan II. emelete bérbeadásának jóváhagyása

10 7.szám /2003.sz. határozat 62/2003.sz. határozat 63/2003.sz. határozat 64/2003.sz. határozat Béke úton lévő /2 hrsz-ú ingatlanból 116 m 2 területrész telekkiegészítésként történő értékesítése Miskolc, Szarkahegy utcában lévő 21551/84 hrsz-ú ingatlanból 99 m 2 területrésznek telek-kiegészítésként történő értékesítése Miskolc, Győri kapu sz /273 hrsz-ú vendéglő megjelölésű ingatlan 345/2213-ad tulajdoni hányadának értékesítése 5/2003. számú Gazdasági Bizottsági határozat felülvizsgálata 65/2003.sz. határozat A 8437 hrsz-ú Miskolc, Görgey u. 4. szám alatti ingatlan adásvételi szerződésének felbontása 66/2003.sz. határozat Miskolc, Bencések útján lévő hrsz-ú ingatlanból 34 m 2 területrész telek-kiegészítésként történő értékesítése 67/2003.sz. határozat RWE Umwelt Miskolc Kft. beruházási tervének módosítása

11 7.szám 12. VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI BIZOTTSÁG Határozat száma Tárgya 13/2003.sz. határozat 14/2003.sz. határozat A közterületen lévő műalkotások gondozása Közterület-használati díj több évre előre történő rendezése EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁG 13/2003.sz. határozat 14/2003.sz. határozat 4.számú felnőtt fogorvosi körzet működtetési jogának átadása a DIADÉMA 2003 Bt. dr.vasas Richárd fogszakorvos részére 5.számú felnőtt fogorvosi körzet működtetési jogának átadása az ADAMANTIN Kft. dr.janovszky Márta fogszakorvos részére

12 7.szám 13. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 34/2003. (IX. 9.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése a "helyi önkormányzatok és szerveik... feladat- és hatásköréről" szóló módosított évi XX. törvény 138. (1) bekezdés d.) pontjában foglaltak alapján az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2003. (III. 10.) sz. önkormányzati rendelet (a továbbiakban R.) módosítására a következő rendeletet alkotja: 1. A R. 1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Közgyűlés az Önkormányzat évi költségvetésének a.) bevételi főösszegét ezer Ft-ban b.) kiadási főösszegét ezer Ft-ban ebből az adósságszolgálat összegét ezer Ft-ban c.) hiányát ezer Ft-ban állapítja meg. A R. 3. sz. melléklete helyébe e rendelet 1. sz. melléklete, a R. 4. sz. melléklete helyébe e rendelet 2. sz. melléklete lép A R. 2. (1) - (9) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A személyi jellegű kiadások előirányzata ezer Ft (2) A munkaadókat terhelő járulékok (TB, munkaadói járulék, eü. hozzájárulás) előirányzata ezer Ft (3) A dologi jellegű kiadások előirányzata ezer Ft

13 7.szám 14. (4) Az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata ezer Ft (5) Pénzeszközátadás, támogatások (speciális célú támogatások) előirányzata ezer Ft (6) A felújítások előirányzata ezer Ft (7) A beruházások előirányzata ezer Ft (8) A költségvetés általános tartaléka ezer Ft (9) Az adósságszolgálat tárgyévi előirányzata ezer Ft 4. A költségvetési rendelet egyéb mellékletei a fentiek szerint módosulnak. 5. Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Miskolc, szeptember 4. dr. Mihalecz Péter sk. aljegyző Káli Sándor sk. polgármester

14 7.szám 15. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 35/2003. (IX. 9.) SZÁMÚ RENDELETE az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2003. (III. 10.) sz. rendelet módosításáról Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése a "helyi önkormányzatok és szerveik... feladat- és hatásköréről" szóló módosított évi XX. törvény 138. (1) bekezdés d.) pontjában foglaltak alapján az önkormányzat évi költségvetéséről szóló pénzmaradvánnyal növelt 5/2003. (III. 10.) sz. önkormányzati rendelettel (a továbbiakban R.) megállapított előirányzatok módosítására a következő rendeletet alkotja: 1. A R. 1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Közgyűlés az önkormányzat évi költségvetésének a.) bevételi főösszegét ezer Ft-ban b.) kiadási főösszegét ezer Ft-ban ebből az adósságszolgálat összegét ezer Ft-ban c.) hiányát ezer Ft-ban állapítja meg. 2. A R. 3. számú melléklete helyébe e rendelet 1. sz. melléklete, a R. 4. számú melléklete helyébe e rendelet 6. sz. melléklete, a R. 4/b. számú melléklete helyébe e rendelet 3. sz. melléklete, a R. 4/c. sz. melléklete helyébe e rendelet 4. sz. melléklete lép, a R. 4/d. sz. melléklete helyébe e rendelet 5. sz. melléklete lép. 3. A R. 2. (1)-(9) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A személyi jellegű kiadások előirányzata ezer Ft (2) A munkaadókat terhelő járulékok (TB, munkaadói járulék, eü. hozzájárulás) előirányzata ezer Ft (3) A dologi jellegű kiadások előirányzata ezer Ft

15 7.szám 16. (4) Az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata ezer Ft (5) Pénzeszközátadás, támogatások (speciális célú támogatások) előirányzata ezer Ft (6) A beruházások előirányzata ezer Ft (7) A felújítások előirányzata ezer Ft (8) A költségvetés általános tartaléka ezer Ft (9) Az adósságszolgálat tárgyévi előirányzata ezer Ft 4. A költségvetési rendelet egyéb mellékletei fentiek szerint módosulnak. 5. Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Miskolc, szeptember 4. dr. Mihalecz Péter sk. aljegyző Káli Sándor sk. polgármester

16 7.szám 17.

17 7.szám 18.

18 7.szám 19.

19 7.szám 20.

20 7.szám 21.

21 7.szám 22.

22 7.szám 23.

23 7.szám 24.

24 7.szám 25.

25 7.szám 26.

26 7.szám 27.

27 7.szám 28.

28 7.szám 29.

29 7.szám 30.

30 7.szám 31.

31 7.szám 32.

32 7.szám 33.

33 7.szám 34.

34 7.szám 35.

35 7.szám 36.

36 7.szám 37.

37 7.szám 38.

38 7.szám 39.

39 7.szám 40.

40 7.szám 41.

41 7.szám 42.

42 7.szám 43.

43 7.szám 44.

44 7.szám 45.

45 7.szám 46.

46 7.szám 47.

47 7.szám 48.

48 7.szám 49. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 36/2003.(IX.9.) számú rendelete a szociális ellátásokról, és a lakbértámogatás helyi szabályairól szóló 19/2003. (V.12.) sz. rendelet módosításáról Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése az évi LXV. Törvény 16.. (1) bekezdése, valamint a többször módosított évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja. 1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 19/2003. (V.12.) számú rendeletének (továbbiakban: R.) 2.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A rendelet hatálya kiterjed a Miskolcon bejelentett lakóhellyel rendelkező, s életvitelszerűen a városban tartózkodó a) magyar állampolgárokra, b) állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkező bevándoroltakra, c) a letelepedési engedéllyel rendelkező személyekre, d) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre. (2) A rendelet hatálya kiterjed továbbá az Sztv. 3.. (2) bekezdésében és a 6., 7. -aiban, valamint az e rendeletben külön megjelölt személyekre. 2. (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit az ezt követően indult ügyekben kell alkalmazni. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a R. 2. (2) bekezdéséből a 10.. (1) bekezdésében szövegrész és a 49. (3) bekezdéséből a 61/1997. (XI.1.) szövegrész hatályát veszti. Miskolc, szeptember 4. Dr. Mihalecz Péter sk. aljegyző Káli Sándor sk. polgármester

49 7.szám 50. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 37/2003. (IX.9.) számú rendelete a gépjármű elindulását gátló kerékbilincs alkalmazásáról szóló 6/2001. (III. 05.) számú rendeletével módosított 22/2000. (V. 8.) számú rendelet módosításáról 1. A 7. helyébe az alábbi rendelkezés lép: Az 5. -ban meghatározott azonnali díjfizetés nélkül is leszerelhető a kerékbilincs, ha az érintett gépjármű üzembentartója (járművezetője) az e rendelet mellékletében meghatározott nyilatkozatot aláírja, azaz vállalja az 5. szerint járó összeg 8 napon belül történő megfizetését. 2. A 13. (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A kerékbilincs alkalmazása ellen a leszerelést követő 8 napon belül halasztó hatállyal nem bíró panasszal lehet élni a jegyzőnél, aki azt 8 napon belül bírálja el. 3. A rendelet melléklete helyébe ezen rendelet melléklete lép. 4. Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Miskolc, szeptember 4. Dr. Mihalecz Péter sk. aljegyző Káli Sándor sk. polgármester

50 7.szám 51. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 38/2003.(IX.9.) sz. rendelete a helyi oktatás irányítás statisztikai és pénzügyi adatszolgáltatási rendjéről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a statisztikáról szóló évi XLVI. tv. 15. (3) bekezdésében (továbbiakban: Stt.) és a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 16. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a képviselő-testület (közgyűlés) a közösségi feladatainak ellátásával összefüggő szakmaiműködési, számviteli, pénzügyi, gazdasági és foglalkoztatási adatainak statisztikai és információs rendszerének működéséről, a helyi önkormányzati statisztikai és információs rendszer adatszolgáltatóinak, adatgyűjtőinek, adatkezelőinek kötelezettségeiről a következő rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott közoktatási feladatot ellátó költségvetési szervekre (a továbbiakban: intézmény). (2) A rendelet hatálya továbbá kiterjed a megfelelő eltérésekkel és a külön rendelkezések szerint - a helyi önkormányzati feladatot ellátó nem önkormányzati fenntartású közoktatási feladatot ellátó szervekre. A rendelet célja 2. (1) A rendelet célja a helyi önkormányzati feladat ellátásának elemi nyilvántartásokon alapuló hatékony, átlátható és egységes helyi önkormányzati statisztikai adatszolgáltatási rendszerének megalkotása, a helyi önkormányzati információs rendszer létrehozásával összefüggő adatgyűjtő, ellenőrző, tervező, elemző és értékelő, valamint döntés-előkészítő tevékenység statisztikai adatigényének előírása. (2) Az adatszolgáltatás keretén belül megállapítja az adatszolgáltatási kötelezettséget, felelősséget, annak időpontjait, célját és feladatát, törekedve a párhuzamos adatkérések fokozatos megszüntetésére, az egyes irányítási (pl. közoktatási, pénzügyi, törvényességi stb.) területek adatigényeinek összehangolására.

51 7.szám 52. (3) A kötelező és rendszeres, valamint rendkívüli adatszolgáltatás biztosítja a helyi önkormányzati irányítás számára az adatszolgáltatási feladatokkal összefüggő feladatok szabályait, különös tekintettel az adatok gyűjtésére, tárolására, kezelésére, az adatok feldolgozására. (4) A (3) bekezdésben megfogalmazott helyi önkormányzati irányítás feladatkörébe tartozik kiemelten az önkormányzati feladat tervezése, a pedagógiai és nevelési programok jóváhagyása, módosítása, az óvodai, iskolai és kollégiumi munkaidő-tervek (pl. tantárgyfelosztások) elemzése, az óvodai és általános iskolai felvétel megszervezése, a feladat ellátásának gazdasági és pénzügyi rendszerének működtetése és tervezése, a normatív feladatfinanszírozás szerinti költségvetési támogatás megállapítása, a költségvetés-tervezéssel összefüggő feladatok és annak végrehajtása ellenőrzésének támogatása, a törvényességi feladatok elvégzése. (5) A (4) bekezdésen meghatározott helyi irányítási feladatok elemi nyilvántartásokon és összesített adatokon alapuló adatrendszerének, annak elemzésének és értékelésének alapját képezi a (4) bekezdésben foglalt feladatok elvégzéséhez szükséges adatszolgáltatási rendszer működési és eljárási folyamatainak meghatározása. (6) A rendelet hatálya alá tartozó intézmények rendszeresen ismétlődő adatszolgáltatása a.) az elemi adatok statisztikai gyűjtéséhez, a rendszer- és működési folyamatok ellenőrzéséhez kapcsolódó felméréshez, a statisztikai elemző és értékelő, valamint tervező-modellező rendszerhez, illetve a helyi döntés-előkészítéshez, a döntések hatásainak vizsgálatához, b.) valamint a pénzügyi és gazdasági analitikai információs rendszer működéséhez, azon belül a költségvetési és gazdasági tervezéshez, a költségvetési előirányzatok évközi módosításához, a költségvetési előirányzatok éven belüli teljesítésének, illetve felhasználásának ütemezéséhez, időarányos és teljesítésarányos méréséhez, a pénzellátáshoz, a költségvetési és gazdasági folyamatok alakulásának évközi megfigyeléséhez kapcsolódik.

52 7.szám 53. (7) A rendelet hatálya alá tartozó nem önkormányzati intézmények rendszeresen ismétlődő adatszolgáltatása alapvetően a helyi önkormányzati feladat ellátásának feladatmutatóinak összehangolásához, a település egészét érintő adatfeldolgozáshoz kapcsolódik. Az adatszolgáltatóra vonatkozó rendelkezések 3. (1) Az intézmény saját szervezete gondoskodik a helyi statisztikai információs rendszer működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott feladatkörbe tartozik a jogszabály által előírt elemi nyilvántartások e rendeletben előírt szabályok szerinti vezetése, a kötelező rendszeres és rendkívüli adatszolgáltatás, az adatrögzítés, adatellenőrzés, adathitelesítés, adattovábbítás teljesítése, a helyi önkormányzati statisztikai információs rendszer működésében, ellenőrzésében való közreműködés. (3) Az elemi nyilvántartások adatait úgy kell rögzíteni és tárolni, bizonylati és iktatási rendszerét úgy kell kialakítani, hogy az adatszolgáltató alkalmas legyen az adatszolgáltatási kötelezettség e rendelet által előírt formában és tartalomban való teljesítésére. (4) A (3) bekezdésben meghatározott feladatokat a Közgyűlés által kiadott alapító okirat és az ellátott feladathoz kapcsolódó felelősségi szabályok meghatározásával a Közgyűlés által jóváhagyott megállapodás szerint részben önállóan gazdálkodó intézmény is elláthatja. (5) A nem önkormányzati intézmények saját szervezeti analitikus nyilvántartásuk szerint gondoskodnak az előírt adatszolgáltatás teljesítéséről. 4. (1) A rendszeres vagy rendkívüli adatszolgáltatási kötelezettséggel járó statisztikai adatgyűjtés kérdőívének, űrlapjának címoldala, számítógépes adatfelvétel esetén annak kísérőjegyzéke a rendelet 1. sz. mellékletében felsorolt információkat tartalmazza. (2) Az adatszolgáltatási kötelezettség kizárólag az (1) bekezdésben meghatározott módon a Közgyűlés által 6. (3) bekezdésben meghatározott adathordozón és eszköz (pl. számítógépes program, űrlap-rendszer, stb.) segítéségével teljesíthető. (3) Az adatszolgáltató az adatszolgáltatással összefüggő nyilvántartásokat, iratokat, adatszolgáltatásokat a köziratokra vonatkozó jogszabályok, az adatkezelési, ügyirat-kezelési és iratselejtezési szabályok szerint de legalább öt évig köteles megőrizni.

53 7.szám 54. A pénzügyi és gazdasági analitikai információs rendszerre vonatkozó külön rendelkezések 5. (1) A szervezetileg önállóan gazdálkodó intézmény feladata saját és a hozzá tartozó intézmények elemi és összefoglaló költségvetésével, gazdasági eseményeivel összefüggő foglalkoztatásimunkaügyi, számviteli és vagyoni analitikus nyilvántartások formai és tartalmi elemeinek, számlarendjének és bizonylati rendszerének, a források és eszközök, bevételek és kiadások, vagyontárgyak és készletek elemi adatainak e rendeletben foglalt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének megfelelő összeállítása és rendszeres karbantartása. (2) Az önállóan gazdálkodó intézmény saját gazdasági szervezete gondoskodik a számviteli, pénzügyi és vagyoni elemi nyilvántartások vezetésével, magában foglalva különösen: a.) a költségvetés-tervezéssel, gazdasági tervezéssel, b.) a rendelkezési jog szerinti előirányzat-felhasználással, a hatáskörébe tartozó előirányzat-módosítással, illetve a felügyeleti szervnél annak kezdeményezésével, c.) a könyvvezetéssel és a beszámolási kötelezettséggel, d.) a pénzkezeléssel és banki pénzforgalommal, a készpénzkezeléssel, e.) a kötelezettségvállalással, az utalványozással és érvényesítéssel, f.) 0az üzemeltetéssel, fenntartással, működtetéssel, a meghatározott értékhatárig - tárgyi eszköz felújítással és beruházással, g.) a vagyongazdálkodással, vagyonkezeléssel, a vagyon használatával és meghatározott értékhatárig - hasznosításával, h.) i.) a foglalkoztatással, munkaerő-gazdálkodással, a számviteli, pénzügyi és gazdasági elemzéssel, az adatellenőrzéssel, adatértékeléssel, értékelemzéssel, a költségvetési és gazdasági folyamatok célszerűségi és hatékonysági vizsgálatával, a költségvetési és gazdasági folyamatok tervezésének pontossága mérésével összefüggő feladatok ellátásáról.

54 7.szám 55. (3) Az önállóan gazdálkodó intézmény a (2) bekezdésben foglalt feladatkör elemeit a Közgyűlés által kiadott alapító okirat és a számviteli alapelvek és politika, számviteli rend, illetve a Közgyűlés által jóváhagyott önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmény között kötött megállapodás alapján az ellátott feladathoz kapcsolódó meghatározott felelősségi szabályok szerint látja el. (4) A (2) bekezdésben foglalt feladatkör egyes elemeit a (3) bekezdésben előírt szabályok alkalmazásával a részben önállóan gazdálkodó intézmény saját szervezete is elláthatja. Az adatgyűjtőre vonatkozó rendelkezések 6. (1) Az adatgyűjtő a Közgyűlés által meghatározott szervezet, illetve a szervezeti és működési szabályzatában meghatározott szerv (a továbbiakban: adatgyűjtő), amely csak e rendeletben meghatározott módon kötelezheti adatszolgáltatás teljesítésére az adatszolgáltatót. (2) Az adatgyűjtő köteles meghatározni e rendelet 1. sz. melléklete szerint az adatgyűjtés céljára szolgáló központi adatbankot, elérési címét, az adatszolgáltató adatrögzítésének, adattovábbításának technológiai módját, az adatfeldolgozás módját, köteles rögzíteni az adatok átvételének időpontját, és az adatszolgáltatás teljesítésének igazolását. (3) Az adatszolgáltatást lebonyolító eszközökről (statisztikai kérdőívekről, űrlapokról vagy adatgyűjtő számítástechnikai programokról) és az adathordozó közreadásáról az adatgyűjtő szerv köteles gondoskodni. (4) Az adatgyűjtő a szolgáltatott adatokkal összefüggő nyilvántartásokba, iratokba előzetes, az ellenőrzést legalább a kézhezvételtől számított öt munkanappal megelőző értesítés alapján - az adatszolgáltatónál betekinthet. Az adatgyűjtő a betekintés során ellenőrzi az adatok hitelességét, illetve az elemi nyilvántartások és az ügyirat-kezelési szabályzat, valamint az adatszolgáltatási kötelezettség során elrendelt szabályok és előírások összhangjának érvényesítését.

55 7.szám (1) A felügyeleti vagy tulajdonosi ellenőrzés során figyelemmel kell lenni az adatszolgáltatásra kötelezett, illetve ellenőrzött szerv munkájára. Az ellenőrzést úgy kell megszervezni, hogy az a folyamatos működést ne akadályozza. (2) Az adatgyűjtő köteles gondoskodni arról, hogy az érintett adatszolgáltató az adatszolgáltatási kötelezettségét a tárgyévet megelőző év december 15-ig megismerje annak érdekében, hogy az adatszolgáltatáshoz szükséges elemi nyilvántartásait, iratkezelési rendjét, bizonylati rendszerét annak megfelelően alakíthassa ki. (3) Az ellenőrzés során tudomásra jutott adatok védelmére az Stt. 17. (2) bekezdését kell alkalmazni. (4) Nem önkormányzati fenntartású vagy tulajdonlású szervezet esetében a helyi önkormányzati ellenőrzés a helyi önkormányzati feladat ellátása teljesítésének ellenőrzésére terjed ki, amelynek fontosabb szabályait a helyi önkormányzati feladat ellátásának megbízásáról szóló közoktatási megállapodásban kell rögzíteni. Az adatszolgáltatás rendje 8. (1) Az adatszolgáltatásra kötelezett az előírt adatokat a valóságnak megfelelő tartalommal, megszabott határidőben és meghatározott módon, térítésmentesen, az adatgyűjtések elrendelésében meghatározott rend szerint köteles szolgáltatni. (2) A helyi önkormányzati statisztikai adatszolgáltatási rendszer magában foglalja a jogszabályok által kötelezően előírt adatok gyűjtését, rögzítését, adattovábbítási kötelezettségét, az adatszolgáltatási eljárás rendjének betartását, az adatközlő felelősségét az adatok hitelességéért, az adatközlés ellenőrzéséért. (3) Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért az adatszolgáltatásra kötelezett szervezet vezetője felelős, felel az adatszolgáltatás eljárási és tartalmi teljesítéséért. 9. (1) Az intézmény e rendelet 16. -ban meghatározott adatkörökhöz kapcsolódó és analitikus nyilvántartásaiból nyert számviteli analitikus és főkönyvi adatokat minden hónap 15. napjáig szolgáltatja.

56 7.szám 57. (2) Az intézmény e rendelet 16. -ban meghatározott adatkörökhöz kapcsolódó létszám- és illetményadatokat a Magyar Államkincstárral kötött megállapodás szerint egyidejűleg szolgáltatja. (3) Az intézmény e rendelet 16. -ban meghatározott adatkörökhöz kapcsolódó és analitikus nyilvántartásaiból nyert foglalkoztatási és szakmai-közszolgáltatói adatokat a helyi önkormányzat előzetes rendelkezései alapján, a 11. -ban előírt módon meghatározott időpontban, a tanévhez, nevelési évhez igazítottan félévente, legkésőbb október 31.-ig és május 31.-ig szolgáltatja. (4) Az intézmény e rendelet 16. -ban meghatározott adatkörökhöz kapcsolódó és analitikus nyilvántartásaiból nyert gyermekek óvodai felvételéhez, tanulók általános iskolai felvételéhez nyert adatokat a felvétel bejegyzésétől számított 15 napon belül szolgáltatja. (5) Az intézmény e rendelet 16. -ban meghatározott adatkörökhöz kapcsolódó és analitikus nyilvántartásaiból nyert adatokat köteles szolgáltatni minden olyan kérelemhez, amely a pedagógiai program jóváhagyásához, módosításához, az intézményi munkaidőrend, a tantárgyfelosztás elemzéséhez szükséges. (6) Az intézmény e rendelet 16. -ban meghatározott adatkörökhöz kapcsolódó intézményi törzs adatokat egyszer felvételezi analitikus nyilvántartásaiban, illetve az e rendeletbe foglalt szabályok szerint karbantartja. (7) Az intézmény e rendelet 16. -ban meghatározott adatkörökhöz kapcsolódó és analitikus nyilvántartásai szerinti adatokban bekövetkező változásokat 30 napon belül analitikus nyilvántartásán belül átvezeti. 10. A nem önkormányzati intézmény e rendelet 16. -ban meghatározott adatokat félévente, a 11. -ban előírt módon október 31.-ig és május 31.-ig szolgáltatja.

57 7.szám (1) Az adatszolgáltatásra kötelezettség az e rendeletben meghatározott formában és tartalommal, a kísérőjegyzék alapján, a képviselő-testület (közgyűlés) által megjelölt módon, a képviselő-testület (közgyűlés) által biztosított kérdőíven, űrlapon, más vagy mágneses adathordozón, illetve kommunikációs vonalon, információs hálózaton keresztül a képviselő-testület (közgyűlés) által közreadott számítástechnikai programok segítségével szolgáltat adatot. (2) Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése magában foglalja különösen az adatfelvitelt, az adatmódosítást, adatjavítást és adathitelesítést, valamint az adattovábbítást. (3) Jelen rendelet szabályai szerint az adatfelvitel az adatok első ízben történő felvitelét, az adatmódosítás a megváltozott adat elemi nyilvántartáson való átvezetését, az adatjavítás a hibás adat valós adatra történő cseréjét, az adathitelesítés az adatok valódiságának elismerését, az adattovábbítás az előírt forma és eljárás szerint az adatok adatgyűjtőhöz való eljuttatását jelenti. Az adatszolgáltatásról vezetett nyilvántartás és adatfeldolgozás 12. (1) Az adatszolgáltatás során összegyűjtött adatok kezeléséért és az adatok feldolgozásáért a képviselő-testület (közgyűlés) által meghatározott szervezet felel (a továbbiakban adatkezelő és adatfeldolgozó). (2) A statisztikai adatgyűjtések, ellenőrző adatfeldolgozása, a statisztikai adatok elemzése és értékelése során az adatfeldolgozó figyelembe veszi a közösségi feladatokat ellátó intézmények irányítási és működési folyamataival összefüggő adatok statisztikai méréséről, adatellenőrző, elemző, értékelő és tervező rendszeréről szóló előírásokat. (3) Az adatfeldolgozásokról vezetett nyilvántartásnak tartalmaznia kell az adatállomány megnevezését, az adatfeldolgozás szakaszainak, valamint a munka befejezésének dátumát, a tárolás és kezelés helyét és módját, továbbá az adatkezelő személyek nevét és aláírását.

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XX. ÉVFOLYAM 4.szám 2 XX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2010. SZEPTEMBER MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XX. ÉVFOLYAM 4.szám 2 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI

Részletesebben

II. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI. módosításáról (IV. számú módosítás) 2/2005. (II. 25.) Kgy. r. Nógrád Megye Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről

II. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI. módosításáról (IV. számú módosítás) 2/2005. (II. 25.) Kgy. r. Nógrád Megye Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről SZÁM TÁRGY OLDAL I. KÖTET I. SZEMÉLYI RÉSZ 1/2005. (II.17.) Kgy. h. Nógrád megye rendőrfőkapitánya kinevezésének véleményezéséről 3 3/2005. (II.17.) Kgy. h. Munkáltatói intézkedés megtételéről 3 4/2005.

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E 1 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI...9-18 oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI....19-15

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XXIII. ÉVFOLYAM 6.sz. 2013. JÚLIUS-AUGUSZTUS-SZEPTEMBER MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XXIII. ÉVFOLYAM 6.sz. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI....

Részletesebben

VÁROSKÖZPONTI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

VÁROSKÖZPONTI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA VÁROSKÖZPONTI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 030532 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1.1. Az intézményi SZMSZ jogszabályi

Részletesebben

2014. évi költségvetéséről

2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.28.) önkormányzati rendelete 2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a Magyarország

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 112. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 28., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 112. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 28., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 28., kedd 112. szám Tartalomjegyzék 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 231/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet

Részletesebben

J a v a s l a t. önkormányzati intézmények, társaságok, valamint társadalmi és civil szervezetek helyiséghasználatának rendezésére

J a v a s l a t. önkormányzati intézmények, társaságok, valamint társadalmi és civil szervezetek helyiséghasználatának rendezésére MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 3072-3/ A10 /2007. Miskolc Megyei Jogú Város K ö z g y ű l é s e J a v a s l a t önkormányzati intézmények, társaságok, valamint társadalmi és civil szervezetek

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XXI. ÉVFOLYAM 9.sz. 2011. NOVEMBER MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XXI. ÉVFOLYAM 9.szám 2 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI... 8-16. oldal

Részletesebben

HATÁLYOSSÁG ÁLLAPOTA: 2012. JANUÁR 1.

HATÁLYOSSÁG ÁLLAPOTA: 2012. JANUÁR 1. SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 31/2011. (XII.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a Képviselő-testület egyes hatásköreinek átruházásáról, a bizottságok feladat- és hatásköréről 1

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XV. (XLIII.) évfolyam 1. szám 2005. február 23. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 2/2005. (II. 17.) MÖK határozat: Biróné Bognár Ágnes, a Kabóca Bábszínház igazgatói

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Tét Város Polgármesteri hivatal részére Tét Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tét város Polgármesteri hivatal ügyrendje G A Z D A S Á G I S Z E R V E Z E T Ü G Y R

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XVI. évfolyam 3. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2015. FEBRUÁR 13. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 12/2015. (II.05.) sz. hat. A Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány,

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány A jogszabály mai napon hatályos állapota 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi

Részletesebben

XV.ÉVFOLYAM 5.SZÁM 2005. JÚNIUS/1

XV.ÉVFOLYAM 5.SZÁM 2005. JÚNIUS/1 XV.ÉVFOLYAM 5.SZÁM 2005. JÚNIUS/1 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 5.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI

Részletesebben

Tar Községi Önkormányzat

Tar Községi Önkormányzat Tar Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Iktatószám: 146-4/2015 Jegyzőkönyvi kivonat Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 15-én megtartott rendkívüli üléséről készült 1. sz.

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XI. évfolyam 2. szám ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2010. MÁRCIUS 19. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 46/2010. sz. hat. Önkormányzati tag megválasztása a helyi birtokhasznosítási bizottságba

Részletesebben

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság: Közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló szabályzat, és a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának háromnegyed éves beszámolója. (Tájékoztató az önkormányzat 2013. I-IX. havi gazdálkodásáról, likviditási helyzetéről) 2. A Rendelőintézet

Részletesebben

a 2015. évi költségvetéséről

a 2015. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.06.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

1993. évi XLVI. törvény. a statisztikáról. A törvény célja. A törvény hatálya. A hivatalos statisztikai szolgálat

1993. évi XLVI. törvény. a statisztikáról. A törvény célja. A törvény hatálya. A hivatalos statisztikai szolgálat 1993. évi XLVI. törvény a statisztikáról A törvény célja 1. A statisztika feladata és célja, hogy valósághű, tárgyilagos képet adjon a társadalom, a gazdaság, a tulajdonviszonyok, a környezet állapotáról

Részletesebben

TARTALOM. III. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 610 Ft 2011. NOVEMBER 30. KÖZLEMÉNYEK JOGSZABÁLYOK

TARTALOM. III. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 610 Ft 2011. NOVEMBER 30. KÖZLEMÉNYEK JOGSZABÁLYOK III. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 610 Ft 2011. NOVEMBER 30. TARTALOM oldal JOGSZABÁLYOK 213/2011. (X. 14.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 49. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 25., szerda. Tartalomjegyzék. 23/2012. (IV. 25.) KIM rendelet

MAGYAR KÖZLÖNY. 49. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 25., szerda. Tartalomjegyzék. 23/2012. (IV. 25.) KIM rendelet MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 25., szerda 49. szám Tartalomjegyzék 23/2012. (IV. 25.) KIM rendelet 24/2012. (IV. 25.) KIM rendelet 26/2012. (IV. 25.) NEFMI rendelet 27/2012.

Részletesebben

MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elfogadta: a Képviselő-testület./2015. (II. 26.) sz. határozatával. Hatályos: 2015. február 26-tól TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

2015. évi 9. szám 2015. május 1. TARTALOMJEGYZÉK. 10/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

2015. évi 9. szám 2015. május 1. TARTALOMJEGYZÉK. 10/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról 2015. évi 9. szám 2015. május 1. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról 11/2015. (V. 1.) önkormányzati

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Rábaszentandrás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(IX.10.) önkormányzati rendelete Rábaszentandrás Község Önkormányzata Szervezeti és működési szabályzatáról Rábaszentandrás Község Önkormányzata

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről * (Egységes szerkezetben) Paks Város Önkormányzata

Részletesebben

Tartalom. 2012. Február 29.

Tartalom. 2012. Február 29. Érdi II. évfolyam. 3. szám 2012. Február 29. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 5/2012. (II.29.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata nemzetgazdasági szempontból

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról Opten Törvénytár Opten Kft. I. 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A 2010.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések 1 Jászai Mari Színház, Népház Szervezeti és működési szabályzat Tatabánya, 2011. Crespo Rodrigo igazgató 2 Tartalomjegyzék I. Fejezet.3-7 Általános rendelkezések 1. A Szervzeti és Működési Szabályzat célja

Részletesebben