7.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "7.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK"

Átírás

1 7.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI oldal III. BIZOTTSÁGOK ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK oldal

2 7.szám 3. I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI (2003.szeptember 4-iki Közgyűlés) Rendelet száma Tárgya 34/2003. (IX.9.) sz. rendelet az Önkormányzat évi költségvetésének a módosításáról 35/2003. (IX.9.) sz. rendelet 36/2003. (IX.9.) sz.. rendelet 37/2003. (IX.9.) sz. rendelet 38/2003. (IX.9.) sz. rendelet 39/2003. (IX.9.) sz. rendelet 40/2003. (IX.9.) sz. rendelet az Önkormányzat évi költségvetésének a módosításáról a szociális ellátásokról és a lakbértámogatás helyi szabályairól szóló 19/2003. (V.12.) sz. rendelet módosításáról a gépjármű elindulását gátló kerékbilincs alkalmazásáról szóló 6/2001. (III.5.) sz. rendelettel módosított 22/2000. (V.8.) sz. rendelet módosításáról a helyi oktatás irányítás statisztikai és pénzügyi adatszolgáltatási rendjéről változtatási tilalom elrendeléséről a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról és a használati díjakról szóló, többször módosított 35/1997. (VII.1.) sz. rendelet módosításáról

3 7.szám 4. 41/2003. (IX.9.) sz. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 40/2000. (IX. 11.) sz. rendeletet módosító 18/2003. (V.12.) sz. rendelet hatályon kívül helyezéséről

4 7.szám 5. II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI (2003. szeptember 4-iki Közgyűlés) Határozat száma Tárgya Zárt ülésen hozott határozatok: VIII-170/23.596/2003. sz. Határozat VIII-171/ /2003. sz. Határozat VIII-172/ /2003. sz. Határozat VIII-173/23.597/2003. sz. Határozat VIII-174/23.598/2003. sz. Határozat VIII-175/ /2003. sz. Határozat VIII-176/ /2003. sz. Határozat Miskolc Megyei Jogú Város jegyzőjének kinevezése Miskolci Operafesztivál Kht. ügyvezetői igazgatói álláshely betöltése Közgyűlési bizottságok tagjainak cseréje Miskolci Városgazda Kht. ügyvezető igazgatói álláshely betöltése 4. sz. Általános Iskola igazgatója magasabb vezetői álláshelyének felmentéssel történő megszüntetése, áthelyezése Állattartási ügyben benyújtott fellebbezés elbírálása Egyedi szociális hatósági ügyekben benyújtott fellebbezések elbírálása

5 7.szám 6. VIII-177/23.600/2003. sz. Határozat VIII-178/23.583/2003. sz. Határozat VIII-179/ /2003. sz. Határozat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és az RWE. Umwelt Kft. által szeptember 22-én megkötött közszolgáltatási szerződések módosítása MVM. Rt. és a MIHŐ Kft. között március 11-én megkötött üzleti megállapodás és hosszú távú távhőszállításra vonatkozó előszerződés módosítása Közterület-felügyelet Kht. gazdasági igazgatója elleni fegyelmi eljárás határidejének meghosszabbítása

6 7.szám 7. Nyilvános ülésen hozott határozatok: VIII-180/ /2003. sz. Határozat VIII-181/23.578/2003. sz. Határozat VIII-182/ /2003. sz. Határozat VIII-183/23.579/2003. sz. Határozat VIII-184/23.581/2003. sz. Határozat VIII-185/23.584/2003. sz. Határozat VIII-186/23.585/2003. sz. Határozat VIII-187/23.586/2003. sz. Határozat VIII-188/23.587/2003. sz. Határozat VIII-189/23.588/2003. sz. Határozat Polgármesteri beszámoló Városgazda Kht-nál törzstőke emelés évi költségvetési gazdálkodás I. félévi helyzetéről szóló beszámoló BAZ. Megyei Közigazgatási Hivatal törvényességi észrevétele a szociális ellátásokról és a lakbértámogatás helyi szabályairól szóló rendeletre vonatkozóan A helyi oktatás irányítás statisztikai és pénzügyi adatszolgáltatásához a személyi és tárgyi feltételek biztosítása MIHŐ Kft. kölcsön-tartozásának rendezése Pártok, civil és társadalmi szervezetek elhelyezése Az egészségügyi alapellátás átszervezésének koncepciója Az Oxytrans Kft-vel kötött megállapodás és a Központi Ügyeleti Szolgálat Szabályzatának módosítása Miskolc Megyei Jogú Város Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi forduló

7 7.szám 8. VIII-190/23.589/2003. sz. Határozat VIII-191/23.590/2003. sz. Határozat dr. Antall József mellszobrának elhelyezése Közterület-Felügyelet intézményvezetői álláshelyére pályázat kiírása VIII-192/23.591/2003. sz. Határozat VIII-193/23.594/2003. sz. Határozat VIII-194/23.595/2003. sz. Határozat VIII-195/ /2003. sz. Határozat VIII-196/23.613/2003. sz. Határozat VIII-197/23.599//2003. sz. Határozat VIII-198/23.611/2003. sz. Határozat VIII-199/ /2003. sz. Határozat Hozzájárulás tisztségviselő alapítványi feladatvállalásához Ad-Hoc Bizottság létrehozása a 3-a sz. főút mellett élők életminőségének javítása céljából A Közgyűlés II. félévi munkaterve Beszámoló az átruházott és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Vörösmarty-Corvin utcák sarkán lévő 6942/30 hrsz-ú ingatlan értékesítése Az Európai Szociális Alap Társadalmi Közhasznú Társaság által meghirdetett Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen című pályázaton történő részvétel Hátrányos helyzetű roma felnőttek oktatása Digitális Középiskola keretében Art Mozi pályázat módosítása

8 7.szám 9. VIII-200/23.610/2003. sz. Határozat VIII-201/ /2003. sz. Határozat Az Európa program keretében az egészségügyi intézményeknél az elavult, szakmailag nem megfelelő berendezések cseréjének, beszerzésének támogatására vonatkozó igényfelméréssel kapcsolatos pályázat Széchenyi u sz. alatti ingatlanrészben NORDA Északmagyarországi Regionális Fejlesztési Központ kialakítása

9 7.szám 10. III. BIZOTTSÁG ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK GAZDASÁGI BIZOTTSÁG Határozat száma Tárgya 54/2003.sz. határozat Vikendtelep út 10. sz. alatti 4531/5 hrsz-ú ingatlan telekkiegészítése a 11501/5 hrszú ingatlanból 55/2003.sz. határozat 56/2003.sz. határozat 57/2003.sz. határozat 58/2003.sz. határozat Tárna tér 6-2. sz /3 hrsz-ú 1985 m2 területű ingatlan közpark kialakítás céljára történő megvásárlása MIHŐ Kft. beszámolója a működési és üzemeltetési költségek csökkentésére készített intézkedési terv végrehajtásáról Karakter Alapfokú Táncművészeti Iskola telephely létesítése Bajcsy-Zs. u. 36. sz. alatti társasház közös tulajdonából tetőterasz értékesítése 59/2003.sz. határozat Patak u sz. és a Haladás u sz. alatti ingatlanok sorsának rendezése 60/2003.sz. határozat Széchenyi u szám alatti ingatlan II. emelete bérbeadásának jóváhagyása

10 7.szám /2003.sz. határozat 62/2003.sz. határozat 63/2003.sz. határozat 64/2003.sz. határozat Béke úton lévő /2 hrsz-ú ingatlanból 116 m 2 területrész telekkiegészítésként történő értékesítése Miskolc, Szarkahegy utcában lévő 21551/84 hrsz-ú ingatlanból 99 m 2 területrésznek telek-kiegészítésként történő értékesítése Miskolc, Győri kapu sz /273 hrsz-ú vendéglő megjelölésű ingatlan 345/2213-ad tulajdoni hányadának értékesítése 5/2003. számú Gazdasági Bizottsági határozat felülvizsgálata 65/2003.sz. határozat A 8437 hrsz-ú Miskolc, Görgey u. 4. szám alatti ingatlan adásvételi szerződésének felbontása 66/2003.sz. határozat Miskolc, Bencések útján lévő hrsz-ú ingatlanból 34 m 2 területrész telek-kiegészítésként történő értékesítése 67/2003.sz. határozat RWE Umwelt Miskolc Kft. beruházási tervének módosítása

11 7.szám 12. VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI BIZOTTSÁG Határozat száma Tárgya 13/2003.sz. határozat 14/2003.sz. határozat A közterületen lévő műalkotások gondozása Közterület-használati díj több évre előre történő rendezése EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁG 13/2003.sz. határozat 14/2003.sz. határozat 4.számú felnőtt fogorvosi körzet működtetési jogának átadása a DIADÉMA 2003 Bt. dr.vasas Richárd fogszakorvos részére 5.számú felnőtt fogorvosi körzet működtetési jogának átadása az ADAMANTIN Kft. dr.janovszky Márta fogszakorvos részére

12 7.szám 13. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 34/2003. (IX. 9.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése a "helyi önkormányzatok és szerveik... feladat- és hatásköréről" szóló módosított évi XX. törvény 138. (1) bekezdés d.) pontjában foglaltak alapján az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2003. (III. 10.) sz. önkormányzati rendelet (a továbbiakban R.) módosítására a következő rendeletet alkotja: 1. A R. 1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Közgyűlés az Önkormányzat évi költségvetésének a.) bevételi főösszegét ezer Ft-ban b.) kiadási főösszegét ezer Ft-ban ebből az adósságszolgálat összegét ezer Ft-ban c.) hiányát ezer Ft-ban állapítja meg. A R. 3. sz. melléklete helyébe e rendelet 1. sz. melléklete, a R. 4. sz. melléklete helyébe e rendelet 2. sz. melléklete lép A R. 2. (1) - (9) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A személyi jellegű kiadások előirányzata ezer Ft (2) A munkaadókat terhelő járulékok (TB, munkaadói járulék, eü. hozzájárulás) előirányzata ezer Ft (3) A dologi jellegű kiadások előirányzata ezer Ft

13 7.szám 14. (4) Az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata ezer Ft (5) Pénzeszközátadás, támogatások (speciális célú támogatások) előirányzata ezer Ft (6) A felújítások előirányzata ezer Ft (7) A beruházások előirányzata ezer Ft (8) A költségvetés általános tartaléka ezer Ft (9) Az adósságszolgálat tárgyévi előirányzata ezer Ft 4. A költségvetési rendelet egyéb mellékletei a fentiek szerint módosulnak. 5. Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Miskolc, szeptember 4. dr. Mihalecz Péter sk. aljegyző Káli Sándor sk. polgármester

14 7.szám 15. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 35/2003. (IX. 9.) SZÁMÚ RENDELETE az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2003. (III. 10.) sz. rendelet módosításáról Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése a "helyi önkormányzatok és szerveik... feladat- és hatásköréről" szóló módosított évi XX. törvény 138. (1) bekezdés d.) pontjában foglaltak alapján az önkormányzat évi költségvetéséről szóló pénzmaradvánnyal növelt 5/2003. (III. 10.) sz. önkormányzati rendelettel (a továbbiakban R.) megállapított előirányzatok módosítására a következő rendeletet alkotja: 1. A R. 1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Közgyűlés az önkormányzat évi költségvetésének a.) bevételi főösszegét ezer Ft-ban b.) kiadási főösszegét ezer Ft-ban ebből az adósságszolgálat összegét ezer Ft-ban c.) hiányát ezer Ft-ban állapítja meg. 2. A R. 3. számú melléklete helyébe e rendelet 1. sz. melléklete, a R. 4. számú melléklete helyébe e rendelet 6. sz. melléklete, a R. 4/b. számú melléklete helyébe e rendelet 3. sz. melléklete, a R. 4/c. sz. melléklete helyébe e rendelet 4. sz. melléklete lép, a R. 4/d. sz. melléklete helyébe e rendelet 5. sz. melléklete lép. 3. A R. 2. (1)-(9) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A személyi jellegű kiadások előirányzata ezer Ft (2) A munkaadókat terhelő járulékok (TB, munkaadói járulék, eü. hozzájárulás) előirányzata ezer Ft (3) A dologi jellegű kiadások előirányzata ezer Ft

15 7.szám 16. (4) Az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata ezer Ft (5) Pénzeszközátadás, támogatások (speciális célú támogatások) előirányzata ezer Ft (6) A beruházások előirányzata ezer Ft (7) A felújítások előirányzata ezer Ft (8) A költségvetés általános tartaléka ezer Ft (9) Az adósságszolgálat tárgyévi előirányzata ezer Ft 4. A költségvetési rendelet egyéb mellékletei fentiek szerint módosulnak. 5. Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Miskolc, szeptember 4. dr. Mihalecz Péter sk. aljegyző Káli Sándor sk. polgármester

16 7.szám 17.

17 7.szám 18.

18 7.szám 19.

19 7.szám 20.

20 7.szám 21.

21 7.szám 22.

22 7.szám 23.

23 7.szám 24.

24 7.szám 25.

25 7.szám 26.

26 7.szám 27.

27 7.szám 28.

28 7.szám 29.

29 7.szám 30.

30 7.szám 31.

31 7.szám 32.

32 7.szám 33.

33 7.szám 34.

34 7.szám 35.

35 7.szám 36.

36 7.szám 37.

37 7.szám 38.

38 7.szám 39.

39 7.szám 40.

40 7.szám 41.

41 7.szám 42.

42 7.szám 43.

43 7.szám 44.

44 7.szám 45.

45 7.szám 46.

46 7.szám 47.

47 7.szám 48.

48 7.szám 49. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 36/2003.(IX.9.) számú rendelete a szociális ellátásokról, és a lakbértámogatás helyi szabályairól szóló 19/2003. (V.12.) sz. rendelet módosításáról Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése az évi LXV. Törvény 16.. (1) bekezdése, valamint a többször módosított évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja. 1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 19/2003. (V.12.) számú rendeletének (továbbiakban: R.) 2.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A rendelet hatálya kiterjed a Miskolcon bejelentett lakóhellyel rendelkező, s életvitelszerűen a városban tartózkodó a) magyar állampolgárokra, b) állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkező bevándoroltakra, c) a letelepedési engedéllyel rendelkező személyekre, d) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre. (2) A rendelet hatálya kiterjed továbbá az Sztv. 3.. (2) bekezdésében és a 6., 7. -aiban, valamint az e rendeletben külön megjelölt személyekre. 2. (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit az ezt követően indult ügyekben kell alkalmazni. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a R. 2. (2) bekezdéséből a 10.. (1) bekezdésében szövegrész és a 49. (3) bekezdéséből a 61/1997. (XI.1.) szövegrész hatályát veszti. Miskolc, szeptember 4. Dr. Mihalecz Péter sk. aljegyző Káli Sándor sk. polgármester

49 7.szám 50. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 37/2003. (IX.9.) számú rendelete a gépjármű elindulását gátló kerékbilincs alkalmazásáról szóló 6/2001. (III. 05.) számú rendeletével módosított 22/2000. (V. 8.) számú rendelet módosításáról 1. A 7. helyébe az alábbi rendelkezés lép: Az 5. -ban meghatározott azonnali díjfizetés nélkül is leszerelhető a kerékbilincs, ha az érintett gépjármű üzembentartója (járművezetője) az e rendelet mellékletében meghatározott nyilatkozatot aláírja, azaz vállalja az 5. szerint járó összeg 8 napon belül történő megfizetését. 2. A 13. (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A kerékbilincs alkalmazása ellen a leszerelést követő 8 napon belül halasztó hatállyal nem bíró panasszal lehet élni a jegyzőnél, aki azt 8 napon belül bírálja el. 3. A rendelet melléklete helyébe ezen rendelet melléklete lép. 4. Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Miskolc, szeptember 4. Dr. Mihalecz Péter sk. aljegyző Káli Sándor sk. polgármester

50 7.szám 51. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 38/2003.(IX.9.) sz. rendelete a helyi oktatás irányítás statisztikai és pénzügyi adatszolgáltatási rendjéről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a statisztikáról szóló évi XLVI. tv. 15. (3) bekezdésében (továbbiakban: Stt.) és a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 16. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a képviselő-testület (közgyűlés) a közösségi feladatainak ellátásával összefüggő szakmaiműködési, számviteli, pénzügyi, gazdasági és foglalkoztatási adatainak statisztikai és információs rendszerének működéséről, a helyi önkormányzati statisztikai és információs rendszer adatszolgáltatóinak, adatgyűjtőinek, adatkezelőinek kötelezettségeiről a következő rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott közoktatási feladatot ellátó költségvetési szervekre (a továbbiakban: intézmény). (2) A rendelet hatálya továbbá kiterjed a megfelelő eltérésekkel és a külön rendelkezések szerint - a helyi önkormányzati feladatot ellátó nem önkormányzati fenntartású közoktatási feladatot ellátó szervekre. A rendelet célja 2. (1) A rendelet célja a helyi önkormányzati feladat ellátásának elemi nyilvántartásokon alapuló hatékony, átlátható és egységes helyi önkormányzati statisztikai adatszolgáltatási rendszerének megalkotása, a helyi önkormányzati információs rendszer létrehozásával összefüggő adatgyűjtő, ellenőrző, tervező, elemző és értékelő, valamint döntés-előkészítő tevékenység statisztikai adatigényének előírása. (2) Az adatszolgáltatás keretén belül megállapítja az adatszolgáltatási kötelezettséget, felelősséget, annak időpontjait, célját és feladatát, törekedve a párhuzamos adatkérések fokozatos megszüntetésére, az egyes irányítási (pl. közoktatási, pénzügyi, törvényességi stb.) területek adatigényeinek összehangolására.

51 7.szám 52. (3) A kötelező és rendszeres, valamint rendkívüli adatszolgáltatás biztosítja a helyi önkormányzati irányítás számára az adatszolgáltatási feladatokkal összefüggő feladatok szabályait, különös tekintettel az adatok gyűjtésére, tárolására, kezelésére, az adatok feldolgozására. (4) A (3) bekezdésben megfogalmazott helyi önkormányzati irányítás feladatkörébe tartozik kiemelten az önkormányzati feladat tervezése, a pedagógiai és nevelési programok jóváhagyása, módosítása, az óvodai, iskolai és kollégiumi munkaidő-tervek (pl. tantárgyfelosztások) elemzése, az óvodai és általános iskolai felvétel megszervezése, a feladat ellátásának gazdasági és pénzügyi rendszerének működtetése és tervezése, a normatív feladatfinanszírozás szerinti költségvetési támogatás megállapítása, a költségvetés-tervezéssel összefüggő feladatok és annak végrehajtása ellenőrzésének támogatása, a törvényességi feladatok elvégzése. (5) A (4) bekezdésen meghatározott helyi irányítási feladatok elemi nyilvántartásokon és összesített adatokon alapuló adatrendszerének, annak elemzésének és értékelésének alapját képezi a (4) bekezdésben foglalt feladatok elvégzéséhez szükséges adatszolgáltatási rendszer működési és eljárási folyamatainak meghatározása. (6) A rendelet hatálya alá tartozó intézmények rendszeresen ismétlődő adatszolgáltatása a.) az elemi adatok statisztikai gyűjtéséhez, a rendszer- és működési folyamatok ellenőrzéséhez kapcsolódó felméréshez, a statisztikai elemző és értékelő, valamint tervező-modellező rendszerhez, illetve a helyi döntés-előkészítéshez, a döntések hatásainak vizsgálatához, b.) valamint a pénzügyi és gazdasági analitikai információs rendszer működéséhez, azon belül a költségvetési és gazdasági tervezéshez, a költségvetési előirányzatok évközi módosításához, a költségvetési előirányzatok éven belüli teljesítésének, illetve felhasználásának ütemezéséhez, időarányos és teljesítésarányos méréséhez, a pénzellátáshoz, a költségvetési és gazdasági folyamatok alakulásának évközi megfigyeléséhez kapcsolódik.

52 7.szám 53. (7) A rendelet hatálya alá tartozó nem önkormányzati intézmények rendszeresen ismétlődő adatszolgáltatása alapvetően a helyi önkormányzati feladat ellátásának feladatmutatóinak összehangolásához, a település egészét érintő adatfeldolgozáshoz kapcsolódik. Az adatszolgáltatóra vonatkozó rendelkezések 3. (1) Az intézmény saját szervezete gondoskodik a helyi statisztikai információs rendszer működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott feladatkörbe tartozik a jogszabály által előírt elemi nyilvántartások e rendeletben előírt szabályok szerinti vezetése, a kötelező rendszeres és rendkívüli adatszolgáltatás, az adatrögzítés, adatellenőrzés, adathitelesítés, adattovábbítás teljesítése, a helyi önkormányzati statisztikai információs rendszer működésében, ellenőrzésében való közreműködés. (3) Az elemi nyilvántartások adatait úgy kell rögzíteni és tárolni, bizonylati és iktatási rendszerét úgy kell kialakítani, hogy az adatszolgáltató alkalmas legyen az adatszolgáltatási kötelezettség e rendelet által előírt formában és tartalomban való teljesítésére. (4) A (3) bekezdésben meghatározott feladatokat a Közgyűlés által kiadott alapító okirat és az ellátott feladathoz kapcsolódó felelősségi szabályok meghatározásával a Közgyűlés által jóváhagyott megállapodás szerint részben önállóan gazdálkodó intézmény is elláthatja. (5) A nem önkormányzati intézmények saját szervezeti analitikus nyilvántartásuk szerint gondoskodnak az előírt adatszolgáltatás teljesítéséről. 4. (1) A rendszeres vagy rendkívüli adatszolgáltatási kötelezettséggel járó statisztikai adatgyűjtés kérdőívének, űrlapjának címoldala, számítógépes adatfelvétel esetén annak kísérőjegyzéke a rendelet 1. sz. mellékletében felsorolt információkat tartalmazza. (2) Az adatszolgáltatási kötelezettség kizárólag az (1) bekezdésben meghatározott módon a Közgyűlés által 6. (3) bekezdésben meghatározott adathordozón és eszköz (pl. számítógépes program, űrlap-rendszer, stb.) segítéségével teljesíthető. (3) Az adatszolgáltató az adatszolgáltatással összefüggő nyilvántartásokat, iratokat, adatszolgáltatásokat a köziratokra vonatkozó jogszabályok, az adatkezelési, ügyirat-kezelési és iratselejtezési szabályok szerint de legalább öt évig köteles megőrizni.

53 7.szám 54. A pénzügyi és gazdasági analitikai információs rendszerre vonatkozó külön rendelkezések 5. (1) A szervezetileg önállóan gazdálkodó intézmény feladata saját és a hozzá tartozó intézmények elemi és összefoglaló költségvetésével, gazdasági eseményeivel összefüggő foglalkoztatásimunkaügyi, számviteli és vagyoni analitikus nyilvántartások formai és tartalmi elemeinek, számlarendjének és bizonylati rendszerének, a források és eszközök, bevételek és kiadások, vagyontárgyak és készletek elemi adatainak e rendeletben foglalt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének megfelelő összeállítása és rendszeres karbantartása. (2) Az önállóan gazdálkodó intézmény saját gazdasági szervezete gondoskodik a számviteli, pénzügyi és vagyoni elemi nyilvántartások vezetésével, magában foglalva különösen: a.) a költségvetés-tervezéssel, gazdasági tervezéssel, b.) a rendelkezési jog szerinti előirányzat-felhasználással, a hatáskörébe tartozó előirányzat-módosítással, illetve a felügyeleti szervnél annak kezdeményezésével, c.) a könyvvezetéssel és a beszámolási kötelezettséggel, d.) a pénzkezeléssel és banki pénzforgalommal, a készpénzkezeléssel, e.) a kötelezettségvállalással, az utalványozással és érvényesítéssel, f.) 0az üzemeltetéssel, fenntartással, működtetéssel, a meghatározott értékhatárig - tárgyi eszköz felújítással és beruházással, g.) a vagyongazdálkodással, vagyonkezeléssel, a vagyon használatával és meghatározott értékhatárig - hasznosításával, h.) i.) a foglalkoztatással, munkaerő-gazdálkodással, a számviteli, pénzügyi és gazdasági elemzéssel, az adatellenőrzéssel, adatértékeléssel, értékelemzéssel, a költségvetési és gazdasági folyamatok célszerűségi és hatékonysági vizsgálatával, a költségvetési és gazdasági folyamatok tervezésének pontossága mérésével összefüggő feladatok ellátásáról.

54 7.szám 55. (3) Az önállóan gazdálkodó intézmény a (2) bekezdésben foglalt feladatkör elemeit a Közgyűlés által kiadott alapító okirat és a számviteli alapelvek és politika, számviteli rend, illetve a Közgyűlés által jóváhagyott önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmény között kötött megállapodás alapján az ellátott feladathoz kapcsolódó meghatározott felelősségi szabályok szerint látja el. (4) A (2) bekezdésben foglalt feladatkör egyes elemeit a (3) bekezdésben előírt szabályok alkalmazásával a részben önállóan gazdálkodó intézmény saját szervezete is elláthatja. Az adatgyűjtőre vonatkozó rendelkezések 6. (1) Az adatgyűjtő a Közgyűlés által meghatározott szervezet, illetve a szervezeti és működési szabályzatában meghatározott szerv (a továbbiakban: adatgyűjtő), amely csak e rendeletben meghatározott módon kötelezheti adatszolgáltatás teljesítésére az adatszolgáltatót. (2) Az adatgyűjtő köteles meghatározni e rendelet 1. sz. melléklete szerint az adatgyűjtés céljára szolgáló központi adatbankot, elérési címét, az adatszolgáltató adatrögzítésének, adattovábbításának technológiai módját, az adatfeldolgozás módját, köteles rögzíteni az adatok átvételének időpontját, és az adatszolgáltatás teljesítésének igazolását. (3) Az adatszolgáltatást lebonyolító eszközökről (statisztikai kérdőívekről, űrlapokról vagy adatgyűjtő számítástechnikai programokról) és az adathordozó közreadásáról az adatgyűjtő szerv köteles gondoskodni. (4) Az adatgyűjtő a szolgáltatott adatokkal összefüggő nyilvántartásokba, iratokba előzetes, az ellenőrzést legalább a kézhezvételtől számított öt munkanappal megelőző értesítés alapján - az adatszolgáltatónál betekinthet. Az adatgyűjtő a betekintés során ellenőrzi az adatok hitelességét, illetve az elemi nyilvántartások és az ügyirat-kezelési szabályzat, valamint az adatszolgáltatási kötelezettség során elrendelt szabályok és előírások összhangjának érvényesítését.

55 7.szám (1) A felügyeleti vagy tulajdonosi ellenőrzés során figyelemmel kell lenni az adatszolgáltatásra kötelezett, illetve ellenőrzött szerv munkájára. Az ellenőrzést úgy kell megszervezni, hogy az a folyamatos működést ne akadályozza. (2) Az adatgyűjtő köteles gondoskodni arról, hogy az érintett adatszolgáltató az adatszolgáltatási kötelezettségét a tárgyévet megelőző év december 15-ig megismerje annak érdekében, hogy az adatszolgáltatáshoz szükséges elemi nyilvántartásait, iratkezelési rendjét, bizonylati rendszerét annak megfelelően alakíthassa ki. (3) Az ellenőrzés során tudomásra jutott adatok védelmére az Stt. 17. (2) bekezdését kell alkalmazni. (4) Nem önkormányzati fenntartású vagy tulajdonlású szervezet esetében a helyi önkormányzati ellenőrzés a helyi önkormányzati feladat ellátása teljesítésének ellenőrzésére terjed ki, amelynek fontosabb szabályait a helyi önkormányzati feladat ellátásának megbízásáról szóló közoktatási megállapodásban kell rögzíteni. Az adatszolgáltatás rendje 8. (1) Az adatszolgáltatásra kötelezett az előírt adatokat a valóságnak megfelelő tartalommal, megszabott határidőben és meghatározott módon, térítésmentesen, az adatgyűjtések elrendelésében meghatározott rend szerint köteles szolgáltatni. (2) A helyi önkormányzati statisztikai adatszolgáltatási rendszer magában foglalja a jogszabályok által kötelezően előírt adatok gyűjtését, rögzítését, adattovábbítási kötelezettségét, az adatszolgáltatási eljárás rendjének betartását, az adatközlő felelősségét az adatok hitelességéért, az adatközlés ellenőrzéséért. (3) Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért az adatszolgáltatásra kötelezett szervezet vezetője felelős, felel az adatszolgáltatás eljárási és tartalmi teljesítéséért. 9. (1) Az intézmény e rendelet 16. -ban meghatározott adatkörökhöz kapcsolódó és analitikus nyilvántartásaiból nyert számviteli analitikus és főkönyvi adatokat minden hónap 15. napjáig szolgáltatja.

56 7.szám 57. (2) Az intézmény e rendelet 16. -ban meghatározott adatkörökhöz kapcsolódó létszám- és illetményadatokat a Magyar Államkincstárral kötött megállapodás szerint egyidejűleg szolgáltatja. (3) Az intézmény e rendelet 16. -ban meghatározott adatkörökhöz kapcsolódó és analitikus nyilvántartásaiból nyert foglalkoztatási és szakmai-közszolgáltatói adatokat a helyi önkormányzat előzetes rendelkezései alapján, a 11. -ban előírt módon meghatározott időpontban, a tanévhez, nevelési évhez igazítottan félévente, legkésőbb október 31.-ig és május 31.-ig szolgáltatja. (4) Az intézmény e rendelet 16. -ban meghatározott adatkörökhöz kapcsolódó és analitikus nyilvántartásaiból nyert gyermekek óvodai felvételéhez, tanulók általános iskolai felvételéhez nyert adatokat a felvétel bejegyzésétől számított 15 napon belül szolgáltatja. (5) Az intézmény e rendelet 16. -ban meghatározott adatkörökhöz kapcsolódó és analitikus nyilvántartásaiból nyert adatokat köteles szolgáltatni minden olyan kérelemhez, amely a pedagógiai program jóváhagyásához, módosításához, az intézményi munkaidőrend, a tantárgyfelosztás elemzéséhez szükséges. (6) Az intézmény e rendelet 16. -ban meghatározott adatkörökhöz kapcsolódó intézményi törzs adatokat egyszer felvételezi analitikus nyilvántartásaiban, illetve az e rendeletbe foglalt szabályok szerint karbantartja. (7) Az intézmény e rendelet 16. -ban meghatározott adatkörökhöz kapcsolódó és analitikus nyilvántartásai szerinti adatokban bekövetkező változásokat 30 napon belül analitikus nyilvántartásán belül átvezeti. 10. A nem önkormányzati intézmény e rendelet 16. -ban meghatározott adatokat félévente, a 11. -ban előírt módon október 31.-ig és május 31.-ig szolgáltatja.

57 7.szám (1) Az adatszolgáltatásra kötelezettség az e rendeletben meghatározott formában és tartalommal, a kísérőjegyzék alapján, a képviselő-testület (közgyűlés) által megjelölt módon, a képviselő-testület (közgyűlés) által biztosított kérdőíven, űrlapon, más vagy mágneses adathordozón, illetve kommunikációs vonalon, információs hálózaton keresztül a képviselő-testület (közgyűlés) által közreadott számítástechnikai programok segítségével szolgáltat adatot. (2) Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése magában foglalja különösen az adatfelvitelt, az adatmódosítást, adatjavítást és adathitelesítést, valamint az adattovábbítást. (3) Jelen rendelet szabályai szerint az adatfelvitel az adatok első ízben történő felvitelét, az adatmódosítás a megváltozott adat elemi nyilvántartáson való átvezetését, az adatjavítás a hibás adat valós adatra történő cseréjét, az adathitelesítés az adatok valódiságának elismerését, az adattovábbítás az előírt forma és eljárás szerint az adatok adatgyűjtőhöz való eljuttatását jelenti. Az adatszolgáltatásról vezetett nyilvántartás és adatfeldolgozás 12. (1) Az adatszolgáltatás során összegyűjtött adatok kezeléséért és az adatok feldolgozásáért a képviselő-testület (közgyűlés) által meghatározott szervezet felel (a továbbiakban adatkezelő és adatfeldolgozó). (2) A statisztikai adatgyűjtések, ellenőrző adatfeldolgozása, a statisztikai adatok elemzése és értékelése során az adatfeldolgozó figyelembe veszi a közösségi feladatokat ellátó intézmények irányítási és működési folyamataival összefüggő adatok statisztikai méréséről, adatellenőrző, elemző, értékelő és tervező rendszeréről szóló előírásokat. (3) Az adatfeldolgozásokról vezetett nyilvántartásnak tartalmaznia kell az adatállomány megnevezését, az adatfeldolgozás szakaszainak, valamint a munka befejezésének dátumát, a tárolás és kezelés helyét és módját, továbbá az adatkezelő személyek nevét és aláírását.

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 38/2003.(IX.09.) számú rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 38/2003.(IX.09.) számú rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 38/2003.(IX.09.) számú rendelete a helyi oktatás irányítás statisztikai és pénzügyi adatszolgáltatási rendjéről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése (a továbbiakban:

Részletesebben

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében

Részletesebben

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről (a 9/2015. (VIII. 13.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben)

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II.16.) KT. sz.

Részletesebben

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló nem lakáscélú helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról

Részletesebben

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Polgármesteri Hivatal alapító okiratának elfogadása tárgyában (a 331/2009. (VII.10.) KT, 405/2009.(VIII.25.)

Részletesebben

H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.( ) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről.

H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.( ) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015.( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. (t e r v e z e t) H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 9/2015.(VIII..07.) önkormányzati rendelet 10/2015.(VIII..07.) önkormányzati

Részletesebben

Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

KIVONAT. az Egészségügyi és Szociális Bizottság szeptember 8-i üléséről. 115/2015. (IX. 8.) Eü. és Szoc. Biz. határozat

KIVONAT. az Egészségügyi és Szociális Bizottság szeptember 8-i üléséről. 115/2015. (IX. 8.) Eü. és Szoc. Biz. határozat Tárgy:Napirend 115/2015. (IX. 8.) Eü. és Szoc. Biz. határozat Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Egészségügyi és Szociális Bizottsága úgy dönt, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2011.(II.28.) rendelete a 2011. évi önkormányzati költségvetésről

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2011.(II.28.) rendelete a 2011. évi önkormányzati költségvetésről Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2011.(II.28.) rendelete a 2011. évi önkormányzati költségvetésről Kisoroszi Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdése,az

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 48/2015. (VI.29.) KT. sz.

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 8/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete 9/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-701, Fax: (36)523-777, E-mail: inagy@ph.eger.hu

3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-701, Fax: (36)523-777, E-mail: inagy@ph.eger.hu 3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-701, Fax: (36)523-777, E-mail: inagy@ph.eger.hu 23. számú napirend J A V A S L A T EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2006. II. negyedévi feladattervére A Tisztségviselők

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2011. február 24. 6. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 6/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 7/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet A Baranya Megyei

Részletesebben

A rendelet hatálya kiterjed Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzatára és költségvetési szerveire. 2. ~ Az Önkormányzat költségvetési szervei:

A rendelet hatálya kiterjed Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzatára és költségvetési szerveire. 2. ~ Az Önkormányzat költségvetési szervei: Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (11.27. ) önkormányzati rendelete Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzata 2015. évi költségvetéséről Tápiószentmárton Nagyközség

Részletesebben

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2008 (IV. 25.) rendelete a közoktatási intézmény adatszolgáltatási rendjéről

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2008 (IV. 25.) rendelete a közoktatási intézmény adatszolgáltatási rendjéről Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2008 (IV. 25.) rendelete a közoktatási intézmény adatszolgáltatási rendjéről (egységes szerkezetben a módosítására kiadott 26/2011.(IX.1.) rendelettel

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 11/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete 12/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

Heresznye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 11/2008.(VII.31.) rendelete. a közoktatási intézmények adatszolgáltatási rendjéről

Heresznye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 11/2008.(VII.31.) rendelete. a közoktatási intézmények adatszolgáltatási rendjéről Heresznye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 11/2008(VII31) rendelete a közoktatási intézmények adatszolgáltatási rendjéről Heresznye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése

A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése A 2013. évi költségvetés összeállításánál a: 2012. évi CCIV. törvény Magyarország 2013. évi központi költségvetésérõl 2011. évi CLXXIX. törvény A

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat Jelenlegi szabályozás Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE A gyermekek védelméről Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról 1 1 Módosította: 5/2012.(II.14.) számú

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. március 6-i rendkívüli ülésére

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. március 6-i rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 6-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK /2014. (II..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről.

JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK /2014. (II..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK /2014. (II..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Jászszentandrás Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-55 FAX: (06-32) 460-98 Szám: -26/205. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Az Intézmények Pénzügyi

Részletesebben

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat a Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár Alapító

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszege, a hiány mértéke

1. A rendelet hatálya. 2. Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszege, a hiány mértéke BÁTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /... (...) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdés f) pontjában

Részletesebben

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA Tisztelt

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (Kiskunhalas)

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére Lengyeltóti Város Önkormányzatának Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi utca 2. Ügyiratszám: 200-4/2014 E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV. 25.) Hö. r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi

Részletesebben

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 5. napirend Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Az Öttevényi

Részletesebben

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól.

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról ás átvételéről Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2014.(II.15.) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről.

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2014.(II.15.) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.15.)

Részletesebben

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből K i v o n a t Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IV.

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2007. március 23. 3. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2007. (III. 23.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Részletesebben

c) dologi kiadások 155 667 000 Ft, d) egyéb működési célú kiadások 3 500 000 Ft e) engedélyezett létszámkerete 92 fő.

c) dologi kiadások 155 667 000 Ft, d) egyéb működési célú kiadások 3 500 000 Ft e) engedélyezett létszámkerete 92 fő. BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (II.26.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 1 Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Központi Egészségügyi Ügyeleti Szolgálatot Fenntartó Társulást létrehozó mikro-körzeti megállapodás jóváhagyásáról

Központi Egészségügyi Ügyeleti Szolgálatot Fenntartó Társulást létrehozó mikro-körzeti megállapodás jóváhagyásáról ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK 2011. június 23. 12. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 11/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelet A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati

Részletesebben

Készítette: Horváth Lajos pedagógiai előadó

Készítette: Horváth Lajos pedagógiai előadó Készítette: Horváth Lajos pedagógiai előadó 1. Az intézmény adatai (OM azonosító, törzsszám) 1.1. Az intézmény megnevezése 1.2. Az intézmény székhelye 1.3. Tagintézmény(ek) megnevezése, székhelye(k) 1.4.

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Egységes Pedagógiai Szakszolgálatának. ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva)

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Egységes Pedagógiai Szakszolgálatának. ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Egységes Pedagógiai Szakszolgálatának ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Hatályos: 2012. május 1. Bődi Szabolcs Társulás elnöke

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. JT/3-18/2015 Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II.15.), 14/2009

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 14/2015.(V.27.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Módosított

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetéséről szóló

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetéséről szóló Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetéséről szóló 6/2009.(IX.14.) 8/2009.(XII.08.) rendeletekkel módosított 1/2009.(III.02.) rendelete

Részletesebben

ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének. 2/2009. (III. 17.) rendelete. Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének. 2/2009. (III. 17.) rendelete. Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének 2/2009. (III. 17.) rendelete Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Kihirdetve: 2009. március 17. Németh Tünde körjegyző Örvényes Község Önkormányzat

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 14/676-26/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított - 1992. évi XXXVIII. tv. az államháztartásról, a költségvetési

Részletesebben

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat ./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint alapító a Kerekegyházi Bóbita Óvoda a határozat

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 2/2012 (II.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. I.

APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 2/2012 (II.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. I. APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 2/2012 (II.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Apácatorna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i ülésére 834-3/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. SZEPTEMBER 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. SZEPTEMBER 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. SZEPTEMBER 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 10/2014. (IX.16.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalva) Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 8. (5) bekezdésében

Részletesebben

Előterjesztés az önkormányzat 2009. évi költségvetési terve megtárgyalására és elfogadására

Előterjesztés az önkormányzat 2009. évi költségvetési terve megtárgyalására és elfogadására Előterjesztés az önkormányzat 2009. évi költségvetési terve megtárgyalására és elfogadására A hatásköri törvény 139. (1) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségemnek eleget téve a mellékelt költségvetési

Részletesebben

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II.11.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.11.) önkormányzati

Részletesebben

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Ecser Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

fr fuszámú előterjesztés

fr fuszámú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere fr fuszámú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat alapító okiratának módosításáról

Részletesebben

az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő alapító okirata az alábbiak szerint módosuljon:

az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő alapító okirata az alábbiak szerint módosuljon: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Oktatási és Közművelődési Főosztály Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest,, 20(19 UK

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete Az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadásáról (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya Abony Város Önkormányzat 14/2007. (IV.12) sz. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 1/2010.

Részletesebben

Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. I.

Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. I. Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Somlójenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Elterjesztés Vaszar Község Önkormányzata 2013. szeptember 11-i ülésére

Elterjesztés Vaszar Község Önkormányzata 2013. szeptember 11-i ülésére 1 Elterjesztés Vaszar Község Önkormányzata 213. szeptember 11-i ülésére Tisztelt Képviselők! A Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: közös hivatal) 213. évi költségvetésének készítésekor

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére 3. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 205. április 2-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal módosító alapító okirata és az egységes szerkezetű alapító

Részletesebben

Tiszabura Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 9/2014. (III.14.) Ök. rendelete. a 2014. évi válság költségvetéséről

Tiszabura Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 9/2014. (III.14.) Ök. rendelete. a 2014. évi válság költségvetéséről Tiszabura Községi Önkormányzat képviselő-testületének 9/2014. (III.14.) Ök. rendelete a 2014. évi válság költségvetéséről Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

KIVONAT. a Képviselő-testület 2015. április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat

KIVONAT. a Képviselő-testület 2015. április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat Lajosmizse Város KIVONAT a Képviselő-testület 05. április -i ülésének jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat! 43/05. (IV..) ÖH. A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítása

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 5. rendes ülését. 2008. május 15-én (CSÜTÖRTÖK) 14 00 órára

M E G H Í V Ó. Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 5. rendes ülését. 2008. május 15-én (CSÜTÖRTÖK) 14 00 órára M E G H Í V Ó Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 5. rendes ülését Napirend: 2008. május 15-én (CSÜTÖRTÖK) 14 00 órára hívom össze. A képviselő-testület ülését a Józsefvárosi

Részletesebben

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 15. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: A Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.2.)

Részletesebben

15/1998. (VII. 27.) RENDELETE

15/1998. (VII. 27.) RENDELETE ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 15/1998. (VII. 27.) RENDELETE BUDAPEST III. KERÜLET, ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FENNTARTOTT NEVELÉSI- OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN ALKALMAZANDÓ

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK ADAT FRISSÍTÉS MEGŐRZÉS A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának

Részletesebben

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzati Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN. Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1/1997. (II.10.) ör. sz. rendelete az önkormányzati biztosról

EGYSÉGES SZERKEZETBEN. Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1/1997. (II.10.) ör. sz. rendelete az önkormányzati biztosról EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 9/2005. (v.18.), az 1/2009. (I.30.) és a 11/2011. (III.25.) sz. rendeletekkel módosítva!) Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1/1997. (II.10.) ör. sz. rendelete az

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 317-17/2010. 27. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Földes

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben