A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Irattári terve RobotZsaru Neo rendszer

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Irattári terve RobotZsaru Neo rendszer"

Átírás

1 3. számú függelék A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Irattári terve RobotZsaru Neo rendszer Budapest, 201.

2 NAV Irattári Terv Robotzsaru Neo Általános rész Humánpolitikai ügyek (itsz.: 1-0.) Jogi, igazgatási és felügyeleti ellenőrzési ügyek (itsz.: ) Gazdálkodással kapcsolatos ügyek (itsz.: ) Informatika, számítástechnika, távadatátvitel és hírközlés (itsz.: ) Szervezési és koordinációs ügyek (itsz.: ) Különös rész Nemzetközi ügyek (itsz.: ) Vámigazgatási ügyek (itsz.: ) Utólagos ellenőrzési ügyek (itsz.: ) Bűnügyi koordinációs ügyek (itsz.: ) Biztonsági iratok ( ) Szabálysértési iratok ( ) Jövedéki ellenőrzési ügyek (itsz.: 40-9.) Jogkövetkezménnyel járó jövedéki ügyek (itsz.: ) Végrehajtási ügyek (itsz.: 0-00.) Rendészeti és ügyeleti ügyek (itsz.: 81-8.) Államháztartási számlák ügyei (itsz.: ) Minősített adatvédelemmel és minősített adatkezeléssel kapcsolatos ügyek ( ) Minősített adatkezeléssel kapcsolatos iratkezelési segédletek ( ) Titkos információgyűjtéssel és titkos adatszerzéssel kapcsolatos ügyek ( ) Irattári tételszám Ügykör megnevezése Megőrzési idő (év) Humánpolitikai ügyek 1. Egészségügyi ellátással kapcsolatos ügyek 1.a alkalmassági vizsgálatok (előzetes, időszakos, soron kívüli, felülvizsgálat) 30 1.b egészségügyi szabadság ügyek 2 1.c egészség-megőrzési ügyek 1.d egészségügyi statisztikai adatszolgáltatás, szakmai beszámolók 1.e egészségre ártalmas munkakörben történő foglalkoztatással kapcsolatos iratok 2 1.f egészségügyi igazgatási ügyek 2. Fegyelmi ügyek 2.a fegyelmi bizottságok alakításával kapcsolatos iratok Levéltári átadás ideje (év)

3 2.b fegyelmi statisztika, értékelés 0 2.c fegyelmi ügyek 0 2.d fegyelmi eljárásban elbírált szabálysértés 0 3. Fontos és bizalmas munkakörbe helyezések 3.b fontos és bizalmas munkakörben foglalkoztatottak nyilvántartása NS 1 3.c fontos és bizalmas munkakörbe helyezések előkészítő iratai 0 4. információk adása a testület tagjairól. katonai szolgálat teljesítése 0 6. kegyeleti ügyek. képesítési ügyek 0 8. képzési és vezető-utánpótlási terv NS 1 9. kihallgatások. Létszám, személyi és szolgálati adatok nyilvántartása.b számszerű létszámjelentés 0.c névsoros létszámjelentés NS 1.g létszám, személyi és szolgálati adatok nyilvántartásával kapcsolatos összesítők 0.h személyi adatokban bekövetkezett változás 11. Összeférhetetlenség 11.a közvetlen alá-fölérendeltség engedélyezése összeférhetetlenség kapcsán 2 11.b engedélyhez kötött munkavégzés összeférhetetlenség kapcsán 2 11.c bejelentéshez kötött tevékenység összeférhetetlenség kapcsán Meghívások 13. Minősítések, szolgálati jellemzések Munkavédelem, baleset 16. Nyelvtudás és nyelvismeret 16.a nyelvtudással és nyelvismerettel kapcsolatos nyilvántartó lapok 16.b nyelvtanfolyamok szervezése 1. nyugdíjasokkal kapcsolatos ügyek 18. Oktatás, képzés, továbbképzés, tapasztalatcsere 18.a iskolai tananyag NS 1 18.b tanfolyamhallgatók anyakönyve NS 1 18.c vizsgajegyzőkönyvek NS 1 18.d tanfolyamok szervezése 1 18.e osztályozó naplók 0 18.f tanfolyamot végzettek nyilvántartása 0 18.g tanfolyami értékelések h foglalkozási naplók 18.j OLAF képzési programok 18.k külföldi oktatás, képzés, továbbképzés, tapasztalatcsere 18.l állami, szakintézményi oktatás, képzés, továbbképzés, tapasztalatcsere

4 18.m Belső szakmai felkészültségmérők 18.n NAV KEKI képzések 19. Hivatásos szolgálati jogviszonnyal kapcsolatos iratok 19.a áthelyezések (hivatásos szolgálati jogviszonnyal kapcsolatban) 0 19.b dicséretek, elismerések (hivatásos szolgálati jogviszonnyal kapcsolatban) 1 19.c előléptetések (hivatásos szolgálati jogviszonnyal kapcsolatban) 1 19.d felvétel kérelmek (hivatásos szolgálati jogviszonnyal kapcsolatban) 0 19.e fizetési fokozatban előresorolás (hivatásos szolgálati jogviszonnyal kapcsolatban) 0 19.f jutalmazások (hivatásos szolgálati jogviszonnyal kapcsolatban) 1 19.g kinevezések (hivatásos szolgálati jogviszonnyal kapcsolatban) 0 19.h megbízások (hivatásos szolgálati jogviszonnyal kapcsolatban) 0 19.i kitüntetések (hivatásos szolgálati jogviszonnyal kapcsolatban) 1 19.j pótlékok (hivatásos szolgálati jogviszonnyal kapcsolatban) 1 19.k rendelkezési állományba helyezés (hivatásos szolgálati jogviszonnyal kapcsolatban) 0 19.l szolgálati viszony megszüntetése (hivatásos szolgálati jogviszonnyal kapcsolatban) 0 19.m vezénylések (hivatásos szolgálati jogviszonnyal kapcsolatban) 1 19.n szolgálati viszony szünetelése (hivatásos szolgálati jogviszonnyal kapcsolatban) 0 19.o illetménymódosítás (hivatásos szolgálati jogviszonnyal kapcsolatban) 0 19.p vezetői felmentés (hivatásos szolgálati jogviszonnyal kapcsolatban) 0 19.q illetmény eltérítések (hivatásos szolgálati jogviszonnyal kapcsolatban) Pályázati ügyek 21. Segélyek és adományok 22. Szabadság 22.a szabadságok nyilvántartása 22.b szabadság ügyek 23. szakszervezeti ügyek 2. személyzeti anyag Szolgálati igazolvány, jelvény és beléptető kártya ügyek 26.b szolgálati igazolvány, jelvény és beléptető kártya igénylése 1 26.c szolgálati igazolvány, jelvény és beléptető kártya kiadása, cseréje 1 26.d szolgálati igazolvány, jelvény és beléptető kártya bevonása 1 2. Szolgálati panasz ügyek Szolgálatmentesség Tanulmányok folytatásának engedélyezése 31. Tanulmányi szerződések 33. Tűzvédelem, rendészet

5 34. Szolgálati idő igazolással kapcsolatos ügyek Vagyonnyilatkozattal kapcsolatos ügyek 3. Teljesítményértékeléssel kapcsoslatos ügyek Kérelmek 39. Szervezési állománytábla ügyek 39.d állománytáblák NS 1 39.e szakfeladati és szervezeti kód szervezési állománytábla ügyek kapcsán 41. Központi ünnepségekre berendelések 42. Munkavégzéssel kapcsolatos ügyek 42.a túlmunka 42.b készenléti szolgálat 42.c rendkívüli munkavégzés 42.d Értékelési időszakhoz kötött személyi juttatás (hivatásos, kormánytisztviselő) 43. Munkaköri leírások 44. Kormánytisztviselők, munkavállalók ügyei 44.a áthelyezés (kormánytisztviselők, munkavállalók ügyei kapcsán) 0 44.b kinevezés, munkaszerződés (kormánytisztviselők, munkavállalók ügyei kapcsán) 0 44.c jutalmazás (kormánytisztviselők, munkavállalók ügyei kapcsán) 0 44.d megbízás (kormánytisztviselők, munkavállalók ügyei kapcsán) 0 44.e kinevezés, munkaszerződés módosítás (kormánytisztviselők, munkavállalók ügyei kapcsán) 0 44.f jogviszony megszüntetés (kormánytisztviselők, munkavállalók ügyei kapcsán) 0 44.g pótlék (kormánytisztviselők, munkavállalók ügyei kapcsán) 0 44.h átirányítás, kirendelés, kiküldetés (kormánytisztviselők, munkavállalók ügyei kapcsán) 0 44.i illetmény módosítás (kormánytisztviselők, munkavállalók ügyei kapcsán) 0 44.j fizetési fokozatban előresorolás (kormánytisztviselők, munkavállalók ügyei kapcsán) 0 44.k Illetménynélküli szabadság (kormánytisztviselők, munkavállalók ügyei kapcsán: GYES, GYED) 0 44.l illetmény eltérítések (kormánytisztviselők, munkavállalók ügyei kapcsán) 0 4. Etikai bizottság működésével kapcsolatos ügyek 46. Szociális bizottság működésével kapcsolatos ügyek Jogi, igazgatási és felügyeleti ellenőrzési ügyek 1. Ajándék, jutalom elfogadása 2. Egyszerűsítések, újítások, ésszerűsítések 4. Ellenőrzés, ellenőrzési tervek, jegyzőkönyvek, jelentések, intézkedések NS 1 8. Illetékkel kapcsolatos ügyek 8.a illeték hiány megállapítása

6 8.b illeték (mulasztási bírság) kiszabása 8.c illeték visszautalás 8.d illetékhivatal megkeresése 9. Jogszabálytervezetek és szervezetszabályozó eszközök 9.a jogszabálytervezetek NS 1 9.b jogszabálytervezetek véleményezése 9.c szabályzatok 9.d eljárásrend 9.e állásfoglalások 9.f tájékoztatások 9.g útmutató 9.h körlevél 9.i hírlevél 60. Kártérítés 60.b személyi állomány szolgálati viszonyával kapcsolatos kártérítési ügyek 60.c a testület kártérítési felelősségével kapcsolatos ügyek 61. Közérdekű bejelentések, javaslatok és panaszok 61.a OLAF-tól érkező bejelentések, javaslatok panaszok, megkeresések 61.b támogatási programok végrehajtása során észlelt szabálytalanságokkal kapcsolatos megkeresések, bejelentések 61.c egyéb tárgyú közérdekű bejelentések, javaslatok és panaszok 62. A testület tagjainak idézése 63. Személyes adatok kezelésével kapcsolatos iratok (vélemények, ellenőrzési jegyzőkönyvek stb.) 64. Iratkezelési segédletek (nyilvántartások) 64.a iktatásra használt nyilvántartások kezelése HN 64.b feljegyzésre használt nyilvántartások kezelése 64.c speciális iratkezelési segédletek 64.d bélyegzőkkel kapcsolatos ügyek, bélyegzők és hidegpecsétnyomók kiadása, bevonása Selejtezés 66.a levéltári záradékkal ell. jkv. HN 66.b egyéb selejtezési jegyzőkönyvek 6. Szervezeti és Működési Szabályzat NS Szolgálatszervezés, szolgálati nyilvántartás és mellékletei 68.a szolgálati parancsok 68.b vámeljárási bejelentés 68.c mobil csoportokkal kapcsolatos ügyek

7 69. Kiküldetésekkel kapcsolatos ügyek 69.a belföldi kiküldetéssel kapcsolatos ügyek 69.b külföldi kiküldetéssel kapcsolatos ügyek 2 0. Szolgálati ügyrendek NS 1 1. Talált tárgyakkal kapcsolatos ügyek 1.a talált tárgyakkal kapcsolatos intézkedések 1.b talált dolgok nyilvántartása 2. Tevékenység éves értékelése 2.a az alsó- és középfokú szervek jelentései, negyedéves testületi jelentés 2.b a testület tevékenységéről készült beszámolók, éves jelentések NS 1 3. Titoktartás alóli felmentés 4. Ügyviteli szabályzatok és ügyek 4.a iratkezelési, ügyintézési szabályzat NS 1 4.b ügyviteli ügyek 4.c Elektronikus Bűnjel Nyilvántartókönyv és Pénzletétnapló mellékletei (csak elintézett tételek kapcsán) NS 1 6. Ekönyv rendelkezéseivel kapcsolatos ügyek. Alapítványok létesítésével, működésével kapcsolatos ügyek NS 1 8. Perstatisztika 9. Jogi véleményezés 80. Peres ügyek, perköltségekhez kapcsolódó ügyek OLAF Koordinációs Iroda ügyek 81.a OLAF Koordinácis Iroda jelentései 81.b az OLAF által végzett helyszíni ellenőrzésekkel kapcsolatos iratok 81.c a szabálytalansági jelentések beérkezésével, nyilvántartásával, továbbításával kapcsolatos eljárás dokumentumai 81.d kapcsolattartás az OLAF szabálytalansági jelentésekért felelős munkatársaival 81.e kapcsolattartás a szabálytalanságkezeléssel foglalkozó tagállami szervezetekkel 81.f az OLAF-fal kötött, illetve kötendő szerződések 86. Belső ellenőrzés 86.a belső ellenőrzések okmányai, jegyzőkönyvek, jelentések 86.b belső ellenőrzési tevékenységet támogató kockázatelemezéssel összefüggésben keletkezett iratok 88. Alapító Okirattal kapcsolatos ügyek NS Szervezeti változásokkal kapcsolatos ügyek NS Európai Uniós szervezetek üléseik NS Jogorvoslatok 91.a fellebbezés 91.b bírósági felülvizsgálat 1 91.c újrafelvételi eljárás

8 91.d méltányossági eljárás 91.e a döntést hozó hatóság saját hatáskörében indított eljárás keretében a döntés hivatalból történő módosítása vagy visszavonása 91.f felügyeleti eljárás 91.g alkotmánybíróság határozata nyomán tett intézkedések 91.h ügyészi óvás kapcsán végrehajtott intézkedés 91.i a döntés kijavítása, kicserélése és kiegészítése 92. Ügyfél részére igazolás kiadása az ügyféllel szemben folyamatban lévő eljárással kapcsolatosan Nemzetközi ügyek 121. Államok közti jogsegélyek 123. Nemzetközi egyezmények (szerződések, stb.) tervezetei és előkészítő iratai NS Európai Uniós és nemzetközi kapcsolattartás 124.b Európai Uniós és nemzetközi kapcsolattartás kapcsán levelezés és előkészítő iratok 124.d Európai Uniós és nemzetközi kapcsolattartás kapcsán az OLAFfal való kapcsolattartás 124.e Európai Uniós és nemzetközi kapcsolattartás kapcsán Európai Uniós és egyéb támogatási programok NS Vegyes vámbizottságok ülései NS Nemzetközi áru- és személyfuvarozással kapcsolatos ügyek Származás igazolásával kapcsolatos konkrét ügyek 12.a a külföldi adó- és vámhatóságok által utólagos megerősítésre visszaküldött, származást igazoló okmányokkal kapcsolatos konkrét ügyek 12.b a NAV által utólagos megerősítésre visszaküldött, származást igazoló okmányokkal kapcsolatos konkrét ügyek 12.c EUR 1 visszamenőleges hitelesítése 128. Nemzetközi kereskedelmi szerződések származási szabályai NS Származási szabályok értelmezésével kapcsolatos ügyek 130. Áruosztályozási felvilágosítások, vélemények 131. Vámérték vizsgálat, vagy vámérték vonatkozású hatósági ellenőrzés során konkrét ügyben nemzetközi egyezmény alapján külföldre irányuló megkeresés 132. Az Egységes Árutovábbítási Eljárásról szóló Egyezmény értelmezésével kapcsolatos ügyek NS A Vámformalitások Egyszerűsítéséről szóló Egyezmény értelmezésével kapcsolatos ügyek Az Egységes Árutovábbítási Eljárásról szóló Egyezmény szerinti árutovábbítással kapcsolatos külföldre továbbított és külföldről érkező okmányok Utólagos ellenőrzésekre vonatkozó külföldi megkeresések és az azokkal kapcsolatos iratok NS 1

9 136. Támogatási programok lebonyolításával kapcsolatos iratok NS Tanácsi- és bizottsági munkákban való részvétel 138. OLAF Csalásellenes Kommunikációs Hálózat (OAFCN) munkacsoportjában való részvétel 139. Tárcaközi Állandó Munkacsoport 140. COCOLAF, AFCOS ülések 141. Nemzetközi jogsegély alapján vámokból eredő követelések behajtása 142. Külföldi adó- és vámhatóságoktól egyéb ügyben érkező és oda küldött iratok 143. EU 2011 Magyar Elnökség Vámigazgatási ügyek 163. Diplomáciai testületek vámmentességével kapcsolatos ügyek 163.b diplomáciai testületek vámmentességével kapcsolatos, konkrét ügyekben keletkezett iratok 12. Közigazgatási bírság, gépjárműadó, adóbírság és mulasztási bírság ügyek Mintavételi nyilvántartás 186. Naplók nyilvántartása Nemesfémtárgyak hitelesítése Utólagos ellenőrzési ügyek 290. Utólagos ellenőrzési, adóellenőrzési tevékenységgel összefüggő adat- és információszolgáltatás, kockázatelemzés, ellenőrzési terv iratai 294. Ellenőrzésekre vonatkozó szabályozás iratai Bűnügyi koordinációs ügyek 301. Adatszolgáltatás büntető ügyekben 302. Büntető ügyekben eljárások szabályozása, általános érvényű állásfoglalások 303. Büntető ügyekben bejelentések, azok vizsgálata, az ezekhez kapcsolódó jelentések, intézkedések 304. Bűnügyi megkeresések és eljárási jogsegélyek 304.a bűnügyi megkeresések 304.b. bűnügyi eljárási jogsegélyek 30. Art. 4.. szerinti jelzések 306. Büntető ügyek, megkeresések, tájékoztatások 306.a Büntető ügyek 306.b Nyomozati cselekmények végrehajtása 306.c Illetékességi ügyekben tájékoztatás 306.d Tájékoztatás az illetékességi területen kívül végzett nyomozati cselekményekről 306.e Társszervektől érkező megkeresés és társszervek felé történő megkeresés (tájékoztatás kérése)

10 30.a Bűnügyi tárgyú elemzések 1 30.b Konkrét büntető ügyekhez kapcsolódó elemzések 308. bűnügyekben kényszerintézkedések módja elleni panaszok, elbírálások 309. Bűnügyi Nemzetközi Együttműködési Ügyek 309.a Europol-lal történő kapcsolattartás 309.b Európai Unió egyéb szerveivel történő kapcsolattartás bűnügyi együttműködést érintően 309.c Egyéb bűnügyi tárgyú nemzetközi együttműködés 309.d Nemzetközi területi referensi rendszerrel kapcsolatos iratok 309.e HIT-tel kapcsolatos koordinációs ügyek Biztonsági iratok 316 Biztonsági ügyek 316.a Biztonsági ügyek 316.b Nemzetbiztonsági ellenőrzés és szakvélemény 321. Önvédelmi fegyverrel kapcsolatos ügyek, engedélyezések 322. Korrupcióval kapcsolatos ügyek 322.a korrupciókezelési terv NS b korrupcióval kapcsolatos adatszolgáltatások 324. Pénzmosással kapcsolatos bejelentések, intézkedések, tevékenységek Szabálysértési ügyek 331. Szabálysértési ügyek (alapeljárás + jogorvoslatok ) 331.e szabálysértési ügyekben történő bejelentések, azok vizsgálata, helyiség-és személyellenőrzés, az ezekhez kapcsolódó jelentések, intézkedések 331.g szabálysértési ügyek (alapeljárás+ jogorvoslatok) 332. Ügyészi vizsgálatok, ezekkel kapcsolatos intézkedések 333. Megkeresések 334. Szabálysértési ügyek és az ezzel összefüggő jelentések és intézkedések Szabálysértési ügyekben bejelentések, azok vizsgálata, helyiségés személyellenőrzés, az ezekhez kapcsolódó jelentések, intézkedések Gazdálkodással kapcsolatos ügyek 31. Alapítványi ügyek NS Állami költségvetéssel szembeni kötelezettségek bevallása, teljesítése 32.a személyi jövedelemadó bevallása, teljesítése, adóadatlapok, igazolások, nyilatkozatok, adóelszámolások 32.b általános forgalmi adó bevallása, teljesítése 32.c munkavállalói járulék bevallása, teljesítése 32.d munkaadói járulék bevallása, teljesítése 32.e illeték bevallása, teljesítése 32.f egészségbiztosítási járulék bevallása, teljesítése

11 32.g nyugdíjjárulék bevallása, teljesítése 32.h társadalombiztosítási járulék bevallása, teljesítése 32.i bevételek utáni befizetési kötelezettségek bevallása, teljesítése 32.j Cégautó adó befizetési kötelezettség, bevallás teljesítése 32.k Önkéntes egyészségpénztási és magányugdíjpénztási ügyek 33. Áram, gáz, víz, csatorna, kéményseprés, szemét, szennyvíz száll., egyéb közműszolgáltaás 34. Átköltözködési átalányok kifizetése 3. Bankszámlák (MNB, OTP, kincstári kártya stb.) előirányzat felhasználási keretszámla 3.a bankszámla előirányzat felhasználási keretszámla nyitása, karbantartása 3.b bankszámla előirányzat felhasználási keretszámla kapcsán aláírásbejelentés 36. Befektetett-, forgóeszközök átadása, átvétele és nyilvántartása, leltára, selejtezése stb. 36.a tárgyi-, forgóeszköz nyilvántartása (kivétel fegyver, gépjármű, egyenruha, nyomtatvány, épület) b befektetett-, forgóeszközök selejtezése 36.c befektetett-, forgóeszközök átadás-átvétele 36.d befektetett-, forgóeszközökkel kapcsolatos leltár 36. e befektetett-, forgóeszközök értékesítésével, árverésével 38. kapcsolatos ügyek Beruházások (közúti határátkelőhely beruházás kivételével)felújítások, karbantartások 38.a felújítások dokumentációja NS 1 38.b beruházások kapcsán tervjavaslatok, hitelügyek 38.c karbantartási ügyek 39. Bérleti ügyek (ingatlan, helyiség, lakás), szerződések NS Biztosítási ügyek 360.a élet és balesetbiztosítás b vagyonbiztosítások 360.c gépjármű-biztosítások 363. Devizaigénylés és elszámolás 36. Elismerések számfejtési ügyei 36. Épület-nyilvántartási lapok NS Fegyverzeti ügyek (megrendelés, beszerzés, szétosztás) 30. Időbeszámítás, módosítás Folyószámla egyeztetés 31.a folyószámla egyeztetés gazdálkodási számla esetében 31.b folyószámla egyeztetés vám, stb. számla esetében 32. függő tételek rendezése

12 34. Gépjármű (igénylés, beszerzés, nyilvántartás, menetlevél számadás, törzskönyv, vezetői engedélyek kiadása, gépjármű kijelölttől eltérő helyen történő parkolása stb.) 3. GYES, GYED -jelentések, -értesítés 36. Hivatalos lapok, folyóiratok, kiadványok előfizetése 38. Illetmény előleg ügyek 380. Illetmény számfejtéssel kapcsolatos ügyek 380.b illetmény levonások, térítmények 380.d illetmény átutalással kapcsolatos ügyek 380.e illetmény számfejtést érintő havi jelentések 381.a Ingatlanos érintésvédelmi és villámvédelmi kötelező felülvizsgálatával kapcsolatos iratok 383. Jubileumi jutalom 384. Juttatások 384.a albérleti hozzájárulás 384.d tandíjjal kapcsolatos juttatások 384.e természetbeni juttatás 384.f cafetériával kapcsolatos ügyek 386. Kiküldetési költségekkel kapcsolatos ügyek 386.a belföldi kiküldetési költségekkel kapcsolatos ügyek 386.b ideiglenes külföldi kiküldetési költséggel kapcsolatos ügyek 386.c tartós külföldi kiküldetési költséggel kapcsolatos ügyek 38. Kincstárral kapcsolatos ügyek, jelentések Költségvetési ügyek 388.a elemi költségvetés és szöveges indokolása, valamint éves beszámoló jelentés és szöveges indokolása (egy eredeti példány) NS b költségvetési tervezéshez kapcsolódó ügyek 388.c költségvetési beszámoló jelentések és mérlegjelentésekhez kapcsolódó ügyek 388.d költségvetési adatszolgáltatás 388.e költségvetési kötelezettségvállalás 388.f költségvetési előirányzat módosítás 388.g bevételi tervek elkészítésével, teljesítésével kapcsolatos intézkedések 389. közúti határátkelőhely beruházással kapcsolatos nyilvántartások, dokumentációk NS Lakhatási támogatások 390.a lakásügyek b munkáltatói kölcsön ügyek c vissza nem térítendő juttatás ügye d szolgálati férőhely ügyek 390.g lakbérbeszámítási ügyek és egyéb költségtérítés 396. Munka és védőruha beszerzés nyilvántartás 399. Nyugdíj megállapítással kapcsolatos ügyek 0

13 401. Sportügyek 402. Pénzellátás 402.a pénzellátási ellátmány 402.b pénzellátási házi pénztár 402.c pénzellátási pótellátmány 402.d pénzellátási valutapénztár 409. Statisztikai jelentések Számlák 411.a szállítói számla 411.b vevő számla 412. Számviteli ügyek Szolgáltatási szerződés ügyek 41. Szolgálati viszonyt, illetményt érintő munkaügyi változások 418. Munkába járás költségtérítésével kapcsolatos ügyek 419. TB ellátások ügyei 422. Túlfizetések, téves befizetések rendezése 433. Lefoglalt, elkobzott dolgok 433.a lefoglalt, elkobzott dolgok tárolásával, őrzésével, kezelésével kapcsolatos ügyek 433.b lefoglalt, elkobzott dolgok karitatív felajánlásával kapcsolatos ügyek 433.c lefoglalt, elkobzott dolgok megsemmisítésével, értékesítésével, egyéb módon történő hasznosításával, kiadásával kapcsolatos ügyek 434. Szakértői díjakkal kapcsolatos ügyek 43. Törzskönyvi nyilvántartással kapcsolatos ügyek, adatszolgáltatások Munkáltatói igazolás kiadása 43. Hajózási tevékenységgel, úszóházzal összefüggő ügyek 438. Gazdálkodásról jelentés, adatszolgáltatás Közbeszerzéssel kapcsolatos ügyek 441. Végrehajtás során foganatosított biztosítási intézkedések 442. Szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartása 443. Illetménnyel és egyéb járandósággal kapcsolatos utasítások (véleményezés, állásfoglalás) NS Hivatásos állomány ruházati utánpótlási ellátmányával kapcsolatos ügyek Megbízások, szakértők, tolmácsok számfejtési ügyei 448. Illetménnyel kapcsolatos szolgálati panasz ügyek Egyéb illetményt érintő ügyek (különélési díj, szemüveg költségtérítés, stb ) Jövedéki ellenőrzési ügyek. Felügyeleti-, belső ellenőrzéssel kapcsolatos irat

14 a Jogkövetkezménnyel járó jövedéki ügyek Adó megállapításával, bírság kiszabásával, valamint méltányossági eljárás (részletfizetés, fizetési halasztás, stb.) alkalmazásával kapcsolatos irat Lefoglalt, elkobzott termékek kezelésével, tárolásával, megsemmisítésével kapcsolatos iratok Méltányossági eljárás (részletfizetés, fizetési halasztás, stb.) alkalmazásával kapcsolatos irat Az ellenőrzések során feltárt jogsértésekhez és azok jogkövetkezményeihez kapcsolódó iratok mezőgazdasági és egyéb (vasút, hajózás) visszaigénylők ellenőrzésével kapcsolatos iratok 63.b energiaadó alanyának ellenőrzésével kapcsolatos irat 64. Biztosítási intézkedések Végrehajtási ügyek 0. Végrehajtással kapcsolatos irat 0.a pénzösszegre vonatkozó végrehajtás 0.b ingó végrehajtás iratai 0.c ingatlan végrehajtás iratai 0.d köztartozás behajthatatlanság miatti törlése végrehajtás során 2. Köztartozás behajthatatlanság miatti törlésével, behajthatatlanság címén történő nyilvántartással, újra előírással kapcsolatos irat 2.a behajthatatlan köztartozás elévülés címén való törlése 2.b behajthatatlan köztartozás egyéb címen való törlése 3. csőd, végelszámolás, felszámolási eljárásra vonatkozó irat Informatika, számítástechnika, távadatátvitel és hírközlés 01. Nemzetközi kapcsolatok és együttműködés 01.a kutatás fejlesztés (projekt) nemzetközi együttműködés keretében NS 1 01.b adatátvitel, kommunikáció nemzetközi együttműködés keretében NS 1 01.c információ - technológiai ajánlások, változások nemzetközi együttműködés keretében NS 1 01.d általános szakterületi tevékenység nemzetközi együttműködés keretében NS Belföldi kapcsolatok és együttműködés 02.a kutatás, fejlesztés, tervezés, programozás belföldi együttműködés keretében NS 1 02.b számítástechnikai támogatás (bevezetés, üzemeltetés, karbantartás) belföldi együttműködés keretében 03. Számítástechnikai működés és működtetés 03.a felhasználói rendszerek b software és programozás c hardware karbantartási és technikai környezet 03.d rendszerek működése, működtetése, szabályozása, ellenőrzése

15 03.e adatvédelem, adatbiztonság és üzemelés biztosítása NS 1 03.f számítástechnikai működési tevékenység 03.g rendszerhozzáférések, jogosultságok engedélyezése 03.h hibabejelentések 03.i hozzáférési jogosultság 04. Szakterületi információ és adatszolgáltatás 04.a informatikai szakterületi információ és adatszolgáltatás nemzetközi viszonylatban 04.b informatikai szakterületi információ és adatszolgáltatás belföldi viszonylatban 04.c informatikai szakterületi információ és adatszolgáltatás szervezeten belül 04.d informatikai szakterületi statisztika és szolgáltatás 0. Gazdálkodás, eszközfejlesztés 0.a pénzügyi működés, gazdálkodási keretek 0.b eszközfenntartás, software, hardware beruházás 06. Informatikai továbbképzés 0. AFIS/CIS rendszer alkalmazása 08. Informatikai fejlesztés 08.a informatikai fejlesztési stratégia NS 1 08.b informatikai fejlesztési, tervezési dokumentációk NS 1 08.c programozás, programfejlesztés 08.d informatikai tesztelés, bevezetés, publikálás 08.e informatikai fejlesztési tevékenység 09. Értesítés üzemszüneti eljárásról vagy rendszerleállásról, rendszerlassulásról Szervezési és koordinációs ügyek 31. Külső szervek által tartott ellenőrzések iratai 32. Testületi portállal kapcsolatos iratok (Intranet) Nyilvános szereplés engedélyezése 34. Értekezletek 34.a főigazgatói értekezletek anyagai 34.b főosztályvezetői értekezletek anyagai 34.c igazgatói értekezletek anyagai 34.d értekezletekre berendelők 34.h értekezletekről jelentések, emlékeztetők 3. Sajtó, propaganda 36. Társadalmi- és állami szervekkel történő kapcsolattartás 36.a együttműködési megállapodás NS 1 36.b gratulációk, köszönőlevelek 2 36.c egyéb tájékoztatások 2 36.d együttműködési megállapodás oktatási intézményekkel oktatási, képzési ügyek kapcsán NS 1 3. Karitatív kérelmek 2

16 38. Parlamenti tevékenység 38.a OGY és bizottságai részére készített beszámolók NS 1 38.b OGY tájékoztató anyagai 2 38.c parlamenti belépők igénylése 38.d kormányülés napirendje testület által benyújtott pályázatok 40. Belföldi rendezvényekkel kapcsolatos ügyek 41. Megbízólevelekkel kapcsolatos ügyek 42. Stratégiák és Intézkedési tervek NS Testületi honlappal kapcsolatos iratok (Internet) 2 Rendészeti és ügyeleti ügyek 93. Lőfegyverekkel kapcsolatos ügyek 93.c lőgyakorlat, fegyverzeti anyagok kezelése 93.d. önvédelmi fegyverekkel kapcsolatos ügyek 93.e fegyverzeti anyagokkal kapcsolatos ügyek 2 9. Szolgálati kutyákkal kapcsolatos ügyek 9.a szolgálati kutyák és kutyavezetők képzése, továbbképzése 3 9.b szolgálati kutyák szolgálatból való kivonása 3 9.c szolgálati kutyákkal kapcsolatos egyéb ügyek 3 9. Védelemigazgatási ügyek 9.a befogadó Nemzeti Támogatással kapcsolatos eljárások, tervezetek véleményezése NS 1 9.b védelmi felkészítés, adatgyűjtés, tervek elkészítése NS 1 9.c nukleárisbaleset-elhárítási és Lakosság Tájékoztatási tervekkel kapcsolatos adatkérés, tájékoztatás, riasztással, kitelepítéssel kapcsolatos ügyek 9.d kiértesítési, riasztási, kitelepítési terv 9.e polgári védelemmel kapcsolatos ügyek 801. Rendkívüli esemény 803. Objektumvédelemmel kapcsolatos ügyek 804. EDR rendszerek működésével és használatával kapcsolatos ügyek 80. Székházrenddel kapcsolatos ügyek 80. Őrszolgálat 80.a őrhelyutasítások 80.b őrszolgálattal kapcsolatos ügyek 80.c őrszolgálat szervezése 808. Felderítési tevékenységet támogató eszközök 808.a átvilágító berendezések 808.b kutató eszközök 808.c egyéb felderítési tevékenységet támogató - különleges eszközök 808.d Bűnügyi technikai eszközök

17 808.e DNS mintavételi egységcsomagokkal kapcsolatos ügyek 809. Veszélyes vegyi anyagok és prekurzorok 8. Személyek és járművek figyelőztetése Államháztartási számlák ügyei 811. Folyószámla rendezés kiutalás nélkül 812. Folyószámla rendezés kiutalással 812.a folyószámla rendezés kiutalással, folyószámláról 812.b folyószámla rendezés kapcsán előírás nélküli befizetés 812.c folyószámla rendezés kapcsán késedelmes teljesítés miatti kamatkiutalás 813. Folyószámla vizsgálat 813.a folyószámla vizsgálat szerven belüli megkeresésre 813.b folyószámla vizsgálat közigazgatási hatóság megkeresésére 814. Függő tételek pénzügyi rendezésével kapcsolatos ügyek 814.a függő tételek pénzügyi rendezése érdekében hitelintézeti megkeresés 814.b függő tételek pénzügyi rendezése érdekében szerven belüli megkeresés 814.c függő tételek pénzügyi rendezése érdekében befizetett tétel korrekciója 814.d függő tételek pénzügyi rendezése érdekében ügyféli megkeresés 81. Azonosítatlan befizetésekkel kapcsolatos ügyek 81.a azonosítatlan befizetésekkel kapcsolatban szervezetek és magánszemélyek megkeresése 81.b azonosítatlan befizetésekkel kapcsolatban szerven belüli megkeresés 81.c azonosítatlan befizetésekkel kapcsolatban befizetett tétel korrekciója 816. Végrehajtás pénzügyi elszámolása 816.a azonnali beszedési megbízások ügyei 816.b behajtás átutalásának elszámolása 81. Pénzügyi műveletek ügyei 81.a GIRO feldolgozással és postai kiutalásokkal kapcsolatos ügyek 81.b pénzügyi műveletek kapcsán érvényesítő betétlapok 818. Hatósági bizonyítvány 818.a hatósági bizonyítvány kiadása 818.b hatósági bizonyítvány kiadása során keletkezett illetékkel kapcsolatos ügyek 819. Folyószámlával kapcsolatos egyéb iratok Minősített adatvédelemmel és minősített adatkezeléssel kapcsolatos ügyek 820. Felhasználói engedélyek és titoktartási nyilatkozatok Személyi biztonsági tanúsítványok 822. Lejárt személyi biztonsági tanúsítványok soron kívül 823. Titoktartási kötelezettség alóli felmentések

18 824. Megismerési engedélyek HN 82. Minősített adathordozók felülvizsgálatával kapcsolatos értesítő levelek 826. Minősített adathordozók felülvizsgálatával kapcsolatos javaslatok és minősítői döntések 82. Minősített adathordozók ellenőrzésével kapcsolatos ügyek 828. Minősített adatot értintő rendkívüli események kivizsgálásával kapcsolatos ügyek 829. Sérült küldemény, téves címzés, helytelen kézbesítés, téves bontás miatti jegyzőkönvek Rejtjeltevékenységgel kapcsolatos ügyek 831. Rendszerbiztonsággal kapcsolatos ügyek 832. Minősített adatkezeléssel kapcsolatos felügyeleti és koordinációs ügyek 833. Minősített adatkezeléssel kapcsolatos ügyviteli ügyek Minősített adathordozók selejtezési/megsemmisítési jegyzőkönyvei HN Minősített adatkezeléssel kapcsolatos iratkezelési segédletek 83. Főnyilvántartóköny HN 836. Iktatókönyv, iktatókarton HN 83. Külső kézbesítőkönyv HN 838. Futárjegyzék Belső átadókönyv/átadókarton HN 840. Rejtjel-alapnyilvántartóköny HN 841. Rejtjeliktatókönyv HN 842. Rejtjeltevékenységgel kapcsolatos egyéb iratkezelési segédletek HN Titkos információgyűjtéssel és titkos adatszerzéssel kapcsolatos ügyek 843. TIGY során keletkezett iratok, adathordozók, amennyiben büntetőeljárás nem indul TIGY során keletkezett iratok, adathordozók, amennyiben büntetőeljárás indul TASZ során keletkezett iratok, adathordozók Az együttműködők, fedett nyomozók adatait tartalmazó iratok TIGY-hez kapcsolódó felügyeleti és koordinációs ügyek TASZ-hoz kapcsolódó felügyeleti és koordinációs ügyek Speciális működési kiadásokkal kapcsolatos nyilvántartások, bizonylatok, egyéb anyagok 8 Az albontással (a, b, c stb.) rendelkező iratok főcíme nem önálló irattári tételszám (nem azonosít be iratot), hiszen az ilyen itsz-eknél az adott albontás jelenti az irattári tételt (pl. 818.b). Mivel a főcím mint irattári tétel nem választható, ezért ezen sorok háttérszíne is szürke háttérszínnel került jelölésre.

az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról

az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 35.

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2010/32. szám Budapest, 2010. december 31.

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2010/32. szám Budapest, 2010. december 31. 2010/32. szám Budapest, 2010. december 31. Szám: 34582/2010. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások 1. 55/2010. (OT 32.) ORFK utasítás a Rendőrség

Részletesebben

1.. Az ER 19.. /3/ és /5/ bekezdése az alábbiak szerint módosul, egyben a /4/ bekezdés hatályát veszti:

1.. Az ER 19.. /3/ és /5/ bekezdése az alábbiak szerint módosul, egyben a /4/ bekezdés hatályát veszti: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 7/2009. (II. 17.) rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2007. (IX.19.) Önkormányzati rendelet módosításáról Belváros-Lipótváros

Részletesebben

21/2012. (XII. 7.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról

21/2012. (XII. 7.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról 21/2012. (XII. 7.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere 38/2013. (X. 11.) EMMI utasítása az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Az emberi erőforrások minisztere 38/2013. (X. 11.) EMMI utasítása az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról 19394 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 2013. évi 50. szám Az emberi erőforrások minisztere 38/2013. (X. 11.) EMMI utasítása az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról A

Részletesebben

Minősíthető adatkörök jegyzéke. A Magyar Köztársaság szuverenitásának, területi integritásának megőrzésével összefüggő minősíthető adatok jegyzéke.

Minősíthető adatkörök jegyzéke. A Magyar Köztársaság szuverenitásának, területi integritásának megőrzésével összefüggő minősíthető adatok jegyzéke. Minősíthető adatkörök jegyzéke I. A Magyar Köztársaság szuverenitásának, területi integritásának megőrzésével összefüggő minősíthető adatok jegyzéke. 1. Az Alkotmány 19. -a (3) bekezdésének g), h), i),

Részletesebben

Kulcs Község Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata

Kulcs Község Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Kulcs Község Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Jóváhagyta: Kulcs Község Önkormányzata a 46/2012. (IV. 23.) KT. számú határozatával. 1 Kulcs Község Polgármesteri Hivatalának Szervezeti

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekrõl 1857

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekrõl 1857 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. március 1., kedd 14. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 13/2011. (III. 1.) KIM utasítás a Nemzeti Államigazgatási Központ Szervezeti

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 52. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 52. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 52. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2014. október 17., péntek Tartalomjegyzék I. Utasítások 35/2014. (X. 17.) EMMI utasítás az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs

Részletesebben

a) a szervezet megnevezése: Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ;

a) a szervezet megnevezése: Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ; 20/2015. (VI. 8.) EMMI utasítás az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ szervezeti és működési szabályzatáról hatályos: 2015.06.09-2015.06.09 A központi államigazgatási

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 24. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 24. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 24. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2015. május 22., péntek Tartalomjegyzék I. Utasítások 8/2015. (V. 22.) FM utasítás a borászati termékek harmadik országokban történő promóciójára

Részletesebben

A legfőbb ügyész 12/2012. (VI. 8.) LÜ. utasítása. az ügyészség szervezetéről és működéséről

A legfőbb ügyész 12/2012. (VI. 8.) LÜ. utasítása. az ügyészség szervezetéről és működéséről A legfőbb ügyész 12/2012. (VI. 8.) LÜ utasítása az ügyészség szervezetéről és működéséről Az ügyészségről szóló 2011. évi CLXIII. törvény 8. -ának (3) bekezdése alapján az ügyészség szervezetéről és működésének

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 60. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 60. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 60. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. december 16., hétfő Tartalomjegyzék I. Utasítások 29/2013. (XII. 16.) BM utasítás a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ Szervezeti

Részletesebben

JÁSZBERÉNY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK. I-7323-11/2010. számú SZERVEZETI ÉS

JÁSZBERÉNY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK. I-7323-11/2010. számú SZERVEZETI ÉS JÁSZBERÉNY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK I-7323-11/2010. számú SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. 2 A helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ÜGYRENDJÉRŐL

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ÜGYRENDJÉRŐL 4/2008. ( XI.03.) számú POLGÁRMESTERI- JEGYZŐI KÖZÖS UTASÍTÁS Kiadva Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 374/2008. (VIII.28.) számú határozatában kapott felhatalmazás alapján EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI

Részletesebben

1.1.2 A szervezeti struktúra ábrája

1.1.2 A szervezeti struktúra ábrája 1.1.2 A szervezeti struktúra ábrája ALPOLGÁRMESTER ÖNKORMÁNYZATI FŐÉPÍTÉSZ ALPOLGÁRMESTER JEGYZŐ ALJEGYZŐ JEGYZŐI IRODA PÉNZÜGYI IRODA (ADÓCSOPORT) ÉPÍTÉSHATÓSÁGI IRODA MŰVÁK IRODA Adat megnevezése Megjegyzés

Részletesebben

A Társaság szervezeti egységei. - Informatika feladatai. - Vezető Jogász (külsősként, megbízási jogviszonyban) feladatai.

A Társaság szervezeti egységei. - Informatika feladatai. - Vezető Jogász (külsősként, megbízási jogviszonyban) feladatai. A Társaság szervezeti egységei - Informatika feladatai - a Társaság informatikai hálózatának felépítése, megszervezése és a számítástechnikai rendszerek felügyelete, biztonságos működtetése; - internetes

Részletesebben

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet Szervezeti és Működési Rend 9. sz. melléklete IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT BUDAPEST, 2007. A közokiratokról, a közlevéltárakról és

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 17. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 17. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 17. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2015. április 2., csütörtök Tartalomjegyzék I. Utasítások 11/2015. (IV. 2.) HM utasítás a Honvédelmi Idősügyi Tanácsról szóló 34/2011. (III. 25.)

Részletesebben

XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL

XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Államháztartási egyedi azonosító száma: 295868 Államháztartási szakágazati besorolása: 841112 Pénzügyi, költségvetési igazgatás Adószáma: 15789934-2-51 Székhelye: 1054

Részletesebben

JÁSZBERÉNY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK. I-31321-11/2009. számú SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

JÁSZBERÉNY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK. I-31321-11/2009. számú SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA JÁSZBERÉNY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK I-31321-11/2009. számú SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009. 2 A helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése

Részletesebben

Ózdi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Ózdi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet a 43/2013. (II. 26.) határozathoz Ózdi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2013. JANUÁR 30.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2013. JANUÁR 30. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. (54) 531 000; 531 031, Fax: 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2013. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez A.) a Képviselő-testület

Részletesebben

27. oldal. Az iskolaközösség

27. oldal. Az iskolaközösség 1 I. Általános rendelkezések 3. oldal A Szervezeti és Működési Szabályzat rendeltetése, elfogadási rendje, hatálya 3. oldal Az iskola általános jellemzői Az iskola törvényes működésének dokumentumai Az

Részletesebben

PRO REKREATIONE KÖSZHASZNÚ NONPROFIT KFT

PRO REKREATIONE KÖSZHASZNÚ NONPROFIT KFT PRO REKREATIONE KÖSZHASZNÚ NONPROFIT KFT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Pro Rekreatione Közhasznú Nonprofit Kft jogállása A Pro Rekreatione Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat [Hatályba lép: 2014. október 1.] 1 Tartalomjegyzék 1. A TÁRSASÁG JOGÁLLÁSA, ALAPADATAI... 5 1.1. Jogállás... 5 1.2. Alapítás... 5 1.3. A részvénytársaság legfőbb szerve... 5 1.4. Alapadatok... 5 2. A TÁRSASÁG

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 2010. évi CXIX. törvény A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról 25225

MAGYAR KÖZLÖNY. 2010. évi CXIX. törvény A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról 25225 MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. november 19., péntek 177. szám Tartalomjegyzék 2010. évi CXIX. törvény A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról

Részletesebben

F E U V E - kézikönyv

F E U V E - kézikönyv Melléklet F E U V E kézikönyv Folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszer Tartalom: Ismertető A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje Kockázatkezelési eljárásrend Ellenőrzési

Részletesebben

Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata, újraszervezése

Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata, újraszervezése Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata, újraszervezése 2014. június Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 4 2 A folyamatmenedzsment... 5 3 Alkalmazott

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. A Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. A Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Jegyzőjétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: jegyzo@fuzesgyarmat.hu BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2013. október

Részletesebben