A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Irattári terve RobotZsaru Neo rendszer

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Irattári terve RobotZsaru Neo rendszer"

Átírás

1 3. számú függelék A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Irattári terve RobotZsaru Neo rendszer Budapest, 201.

2 NAV Irattári Terv Robotzsaru Neo Általános rész Humánpolitikai ügyek (itsz.: 1-0.) Jogi, igazgatási és felügyeleti ellenőrzési ügyek (itsz.: ) Gazdálkodással kapcsolatos ügyek (itsz.: ) Informatika, számítástechnika, távadatátvitel és hírközlés (itsz.: ) Szervezési és koordinációs ügyek (itsz.: ) Különös rész Nemzetközi ügyek (itsz.: ) Vámigazgatási ügyek (itsz.: ) Utólagos ellenőrzési ügyek (itsz.: ) Bűnügyi koordinációs ügyek (itsz.: ) Biztonsági iratok ( ) Szabálysértési iratok ( ) Jövedéki ellenőrzési ügyek (itsz.: 40-9.) Jogkövetkezménnyel járó jövedéki ügyek (itsz.: ) Végrehajtási ügyek (itsz.: 0-00.) Rendészeti és ügyeleti ügyek (itsz.: 81-8.) Államháztartási számlák ügyei (itsz.: ) Minősített adatvédelemmel és minősített adatkezeléssel kapcsolatos ügyek ( ) Minősített adatkezeléssel kapcsolatos iratkezelési segédletek ( ) Titkos információgyűjtéssel és titkos adatszerzéssel kapcsolatos ügyek ( ) Irattári tételszám Ügykör megnevezése Megőrzési idő (év) Humánpolitikai ügyek 1. Egészségügyi ellátással kapcsolatos ügyek 1.a alkalmassági vizsgálatok (előzetes, időszakos, soron kívüli, felülvizsgálat) 30 1.b egészségügyi szabadság ügyek 2 1.c egészség-megőrzési ügyek 1.d egészségügyi statisztikai adatszolgáltatás, szakmai beszámolók 1.e egészségre ártalmas munkakörben történő foglalkoztatással kapcsolatos iratok 2 1.f egészségügyi igazgatási ügyek 2. Fegyelmi ügyek 2.a fegyelmi bizottságok alakításával kapcsolatos iratok Levéltári átadás ideje (év)

3 2.b fegyelmi statisztika, értékelés 0 2.c fegyelmi ügyek 0 2.d fegyelmi eljárásban elbírált szabálysértés 0 3. Fontos és bizalmas munkakörbe helyezések 3.b fontos és bizalmas munkakörben foglalkoztatottak nyilvántartása NS 1 3.c fontos és bizalmas munkakörbe helyezések előkészítő iratai 0 4. információk adása a testület tagjairól. katonai szolgálat teljesítése 0 6. kegyeleti ügyek. képesítési ügyek 0 8. képzési és vezető-utánpótlási terv NS 1 9. kihallgatások. Létszám, személyi és szolgálati adatok nyilvántartása.b számszerű létszámjelentés 0.c névsoros létszámjelentés NS 1.g létszám, személyi és szolgálati adatok nyilvántartásával kapcsolatos összesítők 0.h személyi adatokban bekövetkezett változás 11. Összeférhetetlenség 11.a közvetlen alá-fölérendeltség engedélyezése összeférhetetlenség kapcsán 2 11.b engedélyhez kötött munkavégzés összeférhetetlenség kapcsán 2 11.c bejelentéshez kötött tevékenység összeférhetetlenség kapcsán Meghívások 13. Minősítések, szolgálati jellemzések Munkavédelem, baleset 16. Nyelvtudás és nyelvismeret 16.a nyelvtudással és nyelvismerettel kapcsolatos nyilvántartó lapok 16.b nyelvtanfolyamok szervezése 1. nyugdíjasokkal kapcsolatos ügyek 18. Oktatás, képzés, továbbképzés, tapasztalatcsere 18.a iskolai tananyag NS 1 18.b tanfolyamhallgatók anyakönyve NS 1 18.c vizsgajegyzőkönyvek NS 1 18.d tanfolyamok szervezése 1 18.e osztályozó naplók 0 18.f tanfolyamot végzettek nyilvántartása 0 18.g tanfolyami értékelések h foglalkozási naplók 18.j OLAF képzési programok 18.k külföldi oktatás, képzés, továbbképzés, tapasztalatcsere 18.l állami, szakintézményi oktatás, képzés, továbbképzés, tapasztalatcsere

4 18.m Belső szakmai felkészültségmérők 18.n NAV KEKI képzések 19. Hivatásos szolgálati jogviszonnyal kapcsolatos iratok 19.a áthelyezések (hivatásos szolgálati jogviszonnyal kapcsolatban) 0 19.b dicséretek, elismerések (hivatásos szolgálati jogviszonnyal kapcsolatban) 1 19.c előléptetések (hivatásos szolgálati jogviszonnyal kapcsolatban) 1 19.d felvétel kérelmek (hivatásos szolgálati jogviszonnyal kapcsolatban) 0 19.e fizetési fokozatban előresorolás (hivatásos szolgálati jogviszonnyal kapcsolatban) 0 19.f jutalmazások (hivatásos szolgálati jogviszonnyal kapcsolatban) 1 19.g kinevezések (hivatásos szolgálati jogviszonnyal kapcsolatban) 0 19.h megbízások (hivatásos szolgálati jogviszonnyal kapcsolatban) 0 19.i kitüntetések (hivatásos szolgálati jogviszonnyal kapcsolatban) 1 19.j pótlékok (hivatásos szolgálati jogviszonnyal kapcsolatban) 1 19.k rendelkezési állományba helyezés (hivatásos szolgálati jogviszonnyal kapcsolatban) 0 19.l szolgálati viszony megszüntetése (hivatásos szolgálati jogviszonnyal kapcsolatban) 0 19.m vezénylések (hivatásos szolgálati jogviszonnyal kapcsolatban) 1 19.n szolgálati viszony szünetelése (hivatásos szolgálati jogviszonnyal kapcsolatban) 0 19.o illetménymódosítás (hivatásos szolgálati jogviszonnyal kapcsolatban) 0 19.p vezetői felmentés (hivatásos szolgálati jogviszonnyal kapcsolatban) 0 19.q illetmény eltérítések (hivatásos szolgálati jogviszonnyal kapcsolatban) Pályázati ügyek 21. Segélyek és adományok 22. Szabadság 22.a szabadságok nyilvántartása 22.b szabadság ügyek 23. szakszervezeti ügyek 2. személyzeti anyag Szolgálati igazolvány, jelvény és beléptető kártya ügyek 26.b szolgálati igazolvány, jelvény és beléptető kártya igénylése 1 26.c szolgálati igazolvány, jelvény és beléptető kártya kiadása, cseréje 1 26.d szolgálati igazolvány, jelvény és beléptető kártya bevonása 1 2. Szolgálati panasz ügyek Szolgálatmentesség Tanulmányok folytatásának engedélyezése 31. Tanulmányi szerződések 33. Tűzvédelem, rendészet

5 34. Szolgálati idő igazolással kapcsolatos ügyek Vagyonnyilatkozattal kapcsolatos ügyek 3. Teljesítményértékeléssel kapcsoslatos ügyek Kérelmek 39. Szervezési állománytábla ügyek 39.d állománytáblák NS 1 39.e szakfeladati és szervezeti kód szervezési állománytábla ügyek kapcsán 41. Központi ünnepségekre berendelések 42. Munkavégzéssel kapcsolatos ügyek 42.a túlmunka 42.b készenléti szolgálat 42.c rendkívüli munkavégzés 42.d Értékelési időszakhoz kötött személyi juttatás (hivatásos, kormánytisztviselő) 43. Munkaköri leírások 44. Kormánytisztviselők, munkavállalók ügyei 44.a áthelyezés (kormánytisztviselők, munkavállalók ügyei kapcsán) 0 44.b kinevezés, munkaszerződés (kormánytisztviselők, munkavállalók ügyei kapcsán) 0 44.c jutalmazás (kormánytisztviselők, munkavállalók ügyei kapcsán) 0 44.d megbízás (kormánytisztviselők, munkavállalók ügyei kapcsán) 0 44.e kinevezés, munkaszerződés módosítás (kormánytisztviselők, munkavállalók ügyei kapcsán) 0 44.f jogviszony megszüntetés (kormánytisztviselők, munkavállalók ügyei kapcsán) 0 44.g pótlék (kormánytisztviselők, munkavállalók ügyei kapcsán) 0 44.h átirányítás, kirendelés, kiküldetés (kormánytisztviselők, munkavállalók ügyei kapcsán) 0 44.i illetmény módosítás (kormánytisztviselők, munkavállalók ügyei kapcsán) 0 44.j fizetési fokozatban előresorolás (kormánytisztviselők, munkavállalók ügyei kapcsán) 0 44.k Illetménynélküli szabadság (kormánytisztviselők, munkavállalók ügyei kapcsán: GYES, GYED) 0 44.l illetmény eltérítések (kormánytisztviselők, munkavállalók ügyei kapcsán) 0 4. Etikai bizottság működésével kapcsolatos ügyek 46. Szociális bizottság működésével kapcsolatos ügyek Jogi, igazgatási és felügyeleti ellenőrzési ügyek 1. Ajándék, jutalom elfogadása 2. Egyszerűsítések, újítások, ésszerűsítések 4. Ellenőrzés, ellenőrzési tervek, jegyzőkönyvek, jelentések, intézkedések NS 1 8. Illetékkel kapcsolatos ügyek 8.a illeték hiány megállapítása

6 8.b illeték (mulasztási bírság) kiszabása 8.c illeték visszautalás 8.d illetékhivatal megkeresése 9. Jogszabálytervezetek és szervezetszabályozó eszközök 9.a jogszabálytervezetek NS 1 9.b jogszabálytervezetek véleményezése 9.c szabályzatok 9.d eljárásrend 9.e állásfoglalások 9.f tájékoztatások 9.g útmutató 9.h körlevél 9.i hírlevél 60. Kártérítés 60.b személyi állomány szolgálati viszonyával kapcsolatos kártérítési ügyek 60.c a testület kártérítési felelősségével kapcsolatos ügyek 61. Közérdekű bejelentések, javaslatok és panaszok 61.a OLAF-tól érkező bejelentések, javaslatok panaszok, megkeresések 61.b támogatási programok végrehajtása során észlelt szabálytalanságokkal kapcsolatos megkeresések, bejelentések 61.c egyéb tárgyú közérdekű bejelentések, javaslatok és panaszok 62. A testület tagjainak idézése 63. Személyes adatok kezelésével kapcsolatos iratok (vélemények, ellenőrzési jegyzőkönyvek stb.) 64. Iratkezelési segédletek (nyilvántartások) 64.a iktatásra használt nyilvántartások kezelése HN 64.b feljegyzésre használt nyilvántartások kezelése 64.c speciális iratkezelési segédletek 64.d bélyegzőkkel kapcsolatos ügyek, bélyegzők és hidegpecsétnyomók kiadása, bevonása Selejtezés 66.a levéltári záradékkal ell. jkv. HN 66.b egyéb selejtezési jegyzőkönyvek 6. Szervezeti és Működési Szabályzat NS Szolgálatszervezés, szolgálati nyilvántartás és mellékletei 68.a szolgálati parancsok 68.b vámeljárási bejelentés 68.c mobil csoportokkal kapcsolatos ügyek

7 69. Kiküldetésekkel kapcsolatos ügyek 69.a belföldi kiküldetéssel kapcsolatos ügyek 69.b külföldi kiküldetéssel kapcsolatos ügyek 2 0. Szolgálati ügyrendek NS 1 1. Talált tárgyakkal kapcsolatos ügyek 1.a talált tárgyakkal kapcsolatos intézkedések 1.b talált dolgok nyilvántartása 2. Tevékenység éves értékelése 2.a az alsó- és középfokú szervek jelentései, negyedéves testületi jelentés 2.b a testület tevékenységéről készült beszámolók, éves jelentések NS 1 3. Titoktartás alóli felmentés 4. Ügyviteli szabályzatok és ügyek 4.a iratkezelési, ügyintézési szabályzat NS 1 4.b ügyviteli ügyek 4.c Elektronikus Bűnjel Nyilvántartókönyv és Pénzletétnapló mellékletei (csak elintézett tételek kapcsán) NS 1 6. Ekönyv rendelkezéseivel kapcsolatos ügyek. Alapítványok létesítésével, működésével kapcsolatos ügyek NS 1 8. Perstatisztika 9. Jogi véleményezés 80. Peres ügyek, perköltségekhez kapcsolódó ügyek OLAF Koordinációs Iroda ügyek 81.a OLAF Koordinácis Iroda jelentései 81.b az OLAF által végzett helyszíni ellenőrzésekkel kapcsolatos iratok 81.c a szabálytalansági jelentések beérkezésével, nyilvántartásával, továbbításával kapcsolatos eljárás dokumentumai 81.d kapcsolattartás az OLAF szabálytalansági jelentésekért felelős munkatársaival 81.e kapcsolattartás a szabálytalanságkezeléssel foglalkozó tagállami szervezetekkel 81.f az OLAF-fal kötött, illetve kötendő szerződések 86. Belső ellenőrzés 86.a belső ellenőrzések okmányai, jegyzőkönyvek, jelentések 86.b belső ellenőrzési tevékenységet támogató kockázatelemezéssel összefüggésben keletkezett iratok 88. Alapító Okirattal kapcsolatos ügyek NS Szervezeti változásokkal kapcsolatos ügyek NS Európai Uniós szervezetek üléseik NS Jogorvoslatok 91.a fellebbezés 91.b bírósági felülvizsgálat 1 91.c újrafelvételi eljárás

8 91.d méltányossági eljárás 91.e a döntést hozó hatóság saját hatáskörében indított eljárás keretében a döntés hivatalból történő módosítása vagy visszavonása 91.f felügyeleti eljárás 91.g alkotmánybíróság határozata nyomán tett intézkedések 91.h ügyészi óvás kapcsán végrehajtott intézkedés 91.i a döntés kijavítása, kicserélése és kiegészítése 92. Ügyfél részére igazolás kiadása az ügyféllel szemben folyamatban lévő eljárással kapcsolatosan Nemzetközi ügyek 121. Államok közti jogsegélyek 123. Nemzetközi egyezmények (szerződések, stb.) tervezetei és előkészítő iratai NS Európai Uniós és nemzetközi kapcsolattartás 124.b Európai Uniós és nemzetközi kapcsolattartás kapcsán levelezés és előkészítő iratok 124.d Európai Uniós és nemzetközi kapcsolattartás kapcsán az OLAFfal való kapcsolattartás 124.e Európai Uniós és nemzetközi kapcsolattartás kapcsán Európai Uniós és egyéb támogatási programok NS Vegyes vámbizottságok ülései NS Nemzetközi áru- és személyfuvarozással kapcsolatos ügyek Származás igazolásával kapcsolatos konkrét ügyek 12.a a külföldi adó- és vámhatóságok által utólagos megerősítésre visszaküldött, származást igazoló okmányokkal kapcsolatos konkrét ügyek 12.b a NAV által utólagos megerősítésre visszaküldött, származást igazoló okmányokkal kapcsolatos konkrét ügyek 12.c EUR 1 visszamenőleges hitelesítése 128. Nemzetközi kereskedelmi szerződések származási szabályai NS Származási szabályok értelmezésével kapcsolatos ügyek 130. Áruosztályozási felvilágosítások, vélemények 131. Vámérték vizsgálat, vagy vámérték vonatkozású hatósági ellenőrzés során konkrét ügyben nemzetközi egyezmény alapján külföldre irányuló megkeresés 132. Az Egységes Árutovábbítási Eljárásról szóló Egyezmény értelmezésével kapcsolatos ügyek NS A Vámformalitások Egyszerűsítéséről szóló Egyezmény értelmezésével kapcsolatos ügyek Az Egységes Árutovábbítási Eljárásról szóló Egyezmény szerinti árutovábbítással kapcsolatos külföldre továbbított és külföldről érkező okmányok Utólagos ellenőrzésekre vonatkozó külföldi megkeresések és az azokkal kapcsolatos iratok NS 1

9 136. Támogatási programok lebonyolításával kapcsolatos iratok NS Tanácsi- és bizottsági munkákban való részvétel 138. OLAF Csalásellenes Kommunikációs Hálózat (OAFCN) munkacsoportjában való részvétel 139. Tárcaközi Állandó Munkacsoport 140. COCOLAF, AFCOS ülések 141. Nemzetközi jogsegély alapján vámokból eredő követelések behajtása 142. Külföldi adó- és vámhatóságoktól egyéb ügyben érkező és oda küldött iratok 143. EU 2011 Magyar Elnökség Vámigazgatási ügyek 163. Diplomáciai testületek vámmentességével kapcsolatos ügyek 163.b diplomáciai testületek vámmentességével kapcsolatos, konkrét ügyekben keletkezett iratok 12. Közigazgatási bírság, gépjárműadó, adóbírság és mulasztási bírság ügyek Mintavételi nyilvántartás 186. Naplók nyilvántartása Nemesfémtárgyak hitelesítése Utólagos ellenőrzési ügyek 290. Utólagos ellenőrzési, adóellenőrzési tevékenységgel összefüggő adat- és információszolgáltatás, kockázatelemzés, ellenőrzési terv iratai 294. Ellenőrzésekre vonatkozó szabályozás iratai Bűnügyi koordinációs ügyek 301. Adatszolgáltatás büntető ügyekben 302. Büntető ügyekben eljárások szabályozása, általános érvényű állásfoglalások 303. Büntető ügyekben bejelentések, azok vizsgálata, az ezekhez kapcsolódó jelentések, intézkedések 304. Bűnügyi megkeresések és eljárási jogsegélyek 304.a bűnügyi megkeresések 304.b. bűnügyi eljárási jogsegélyek 30. Art. 4.. szerinti jelzések 306. Büntető ügyek, megkeresések, tájékoztatások 306.a Büntető ügyek 306.b Nyomozati cselekmények végrehajtása 306.c Illetékességi ügyekben tájékoztatás 306.d Tájékoztatás az illetékességi területen kívül végzett nyomozati cselekményekről 306.e Társszervektől érkező megkeresés és társszervek felé történő megkeresés (tájékoztatás kérése)

10 30.a Bűnügyi tárgyú elemzések 1 30.b Konkrét büntető ügyekhez kapcsolódó elemzések 308. bűnügyekben kényszerintézkedések módja elleni panaszok, elbírálások 309. Bűnügyi Nemzetközi Együttműködési Ügyek 309.a Europol-lal történő kapcsolattartás 309.b Európai Unió egyéb szerveivel történő kapcsolattartás bűnügyi együttműködést érintően 309.c Egyéb bűnügyi tárgyú nemzetközi együttműködés 309.d Nemzetközi területi referensi rendszerrel kapcsolatos iratok 309.e HIT-tel kapcsolatos koordinációs ügyek Biztonsági iratok 316 Biztonsági ügyek 316.a Biztonsági ügyek 316.b Nemzetbiztonsági ellenőrzés és szakvélemény 321. Önvédelmi fegyverrel kapcsolatos ügyek, engedélyezések 322. Korrupcióval kapcsolatos ügyek 322.a korrupciókezelési terv NS b korrupcióval kapcsolatos adatszolgáltatások 324. Pénzmosással kapcsolatos bejelentések, intézkedések, tevékenységek Szabálysértési ügyek 331. Szabálysértési ügyek (alapeljárás + jogorvoslatok ) 331.e szabálysértési ügyekben történő bejelentések, azok vizsgálata, helyiség-és személyellenőrzés, az ezekhez kapcsolódó jelentések, intézkedések 331.g szabálysértési ügyek (alapeljárás+ jogorvoslatok) 332. Ügyészi vizsgálatok, ezekkel kapcsolatos intézkedések 333. Megkeresések 334. Szabálysértési ügyek és az ezzel összefüggő jelentések és intézkedések Szabálysértési ügyekben bejelentések, azok vizsgálata, helyiségés személyellenőrzés, az ezekhez kapcsolódó jelentések, intézkedések Gazdálkodással kapcsolatos ügyek 31. Alapítványi ügyek NS Állami költségvetéssel szembeni kötelezettségek bevallása, teljesítése 32.a személyi jövedelemadó bevallása, teljesítése, adóadatlapok, igazolások, nyilatkozatok, adóelszámolások 32.b általános forgalmi adó bevallása, teljesítése 32.c munkavállalói járulék bevallása, teljesítése 32.d munkaadói járulék bevallása, teljesítése 32.e illeték bevallása, teljesítése 32.f egészségbiztosítási járulék bevallása, teljesítése

11 32.g nyugdíjjárulék bevallása, teljesítése 32.h társadalombiztosítási járulék bevallása, teljesítése 32.i bevételek utáni befizetési kötelezettségek bevallása, teljesítése 32.j Cégautó adó befizetési kötelezettség, bevallás teljesítése 32.k Önkéntes egyészségpénztási és magányugdíjpénztási ügyek 33. Áram, gáz, víz, csatorna, kéményseprés, szemét, szennyvíz száll., egyéb közműszolgáltaás 34. Átköltözködési átalányok kifizetése 3. Bankszámlák (MNB, OTP, kincstári kártya stb.) előirányzat felhasználási keretszámla 3.a bankszámla előirányzat felhasználási keretszámla nyitása, karbantartása 3.b bankszámla előirányzat felhasználási keretszámla kapcsán aláírásbejelentés 36. Befektetett-, forgóeszközök átadása, átvétele és nyilvántartása, leltára, selejtezése stb. 36.a tárgyi-, forgóeszköz nyilvántartása (kivétel fegyver, gépjármű, egyenruha, nyomtatvány, épület) b befektetett-, forgóeszközök selejtezése 36.c befektetett-, forgóeszközök átadás-átvétele 36.d befektetett-, forgóeszközökkel kapcsolatos leltár 36. e befektetett-, forgóeszközök értékesítésével, árverésével 38. kapcsolatos ügyek Beruházások (közúti határátkelőhely beruházás kivételével)felújítások, karbantartások 38.a felújítások dokumentációja NS 1 38.b beruházások kapcsán tervjavaslatok, hitelügyek 38.c karbantartási ügyek 39. Bérleti ügyek (ingatlan, helyiség, lakás), szerződések NS Biztosítási ügyek 360.a élet és balesetbiztosítás b vagyonbiztosítások 360.c gépjármű-biztosítások 363. Devizaigénylés és elszámolás 36. Elismerések számfejtési ügyei 36. Épület-nyilvántartási lapok NS Fegyverzeti ügyek (megrendelés, beszerzés, szétosztás) 30. Időbeszámítás, módosítás Folyószámla egyeztetés 31.a folyószámla egyeztetés gazdálkodási számla esetében 31.b folyószámla egyeztetés vám, stb. számla esetében 32. függő tételek rendezése

12 34. Gépjármű (igénylés, beszerzés, nyilvántartás, menetlevél számadás, törzskönyv, vezetői engedélyek kiadása, gépjármű kijelölttől eltérő helyen történő parkolása stb.) 3. GYES, GYED -jelentések, -értesítés 36. Hivatalos lapok, folyóiratok, kiadványok előfizetése 38. Illetmény előleg ügyek 380. Illetmény számfejtéssel kapcsolatos ügyek 380.b illetmény levonások, térítmények 380.d illetmény átutalással kapcsolatos ügyek 380.e illetmény számfejtést érintő havi jelentések 381.a Ingatlanos érintésvédelmi és villámvédelmi kötelező felülvizsgálatával kapcsolatos iratok 383. Jubileumi jutalom 384. Juttatások 384.a albérleti hozzájárulás 384.d tandíjjal kapcsolatos juttatások 384.e természetbeni juttatás 384.f cafetériával kapcsolatos ügyek 386. Kiküldetési költségekkel kapcsolatos ügyek 386.a belföldi kiküldetési költségekkel kapcsolatos ügyek 386.b ideiglenes külföldi kiküldetési költséggel kapcsolatos ügyek 386.c tartós külföldi kiküldetési költséggel kapcsolatos ügyek 38. Kincstárral kapcsolatos ügyek, jelentések Költségvetési ügyek 388.a elemi költségvetés és szöveges indokolása, valamint éves beszámoló jelentés és szöveges indokolása (egy eredeti példány) NS b költségvetési tervezéshez kapcsolódó ügyek 388.c költségvetési beszámoló jelentések és mérlegjelentésekhez kapcsolódó ügyek 388.d költségvetési adatszolgáltatás 388.e költségvetési kötelezettségvállalás 388.f költségvetési előirányzat módosítás 388.g bevételi tervek elkészítésével, teljesítésével kapcsolatos intézkedések 389. közúti határátkelőhely beruházással kapcsolatos nyilvántartások, dokumentációk NS Lakhatási támogatások 390.a lakásügyek b munkáltatói kölcsön ügyek c vissza nem térítendő juttatás ügye d szolgálati férőhely ügyek 390.g lakbérbeszámítási ügyek és egyéb költségtérítés 396. Munka és védőruha beszerzés nyilvántartás 399. Nyugdíj megállapítással kapcsolatos ügyek 0

13 401. Sportügyek 402. Pénzellátás 402.a pénzellátási ellátmány 402.b pénzellátási házi pénztár 402.c pénzellátási pótellátmány 402.d pénzellátási valutapénztár 409. Statisztikai jelentések Számlák 411.a szállítói számla 411.b vevő számla 412. Számviteli ügyek Szolgáltatási szerződés ügyek 41. Szolgálati viszonyt, illetményt érintő munkaügyi változások 418. Munkába járás költségtérítésével kapcsolatos ügyek 419. TB ellátások ügyei 422. Túlfizetések, téves befizetések rendezése 433. Lefoglalt, elkobzott dolgok 433.a lefoglalt, elkobzott dolgok tárolásával, őrzésével, kezelésével kapcsolatos ügyek 433.b lefoglalt, elkobzott dolgok karitatív felajánlásával kapcsolatos ügyek 433.c lefoglalt, elkobzott dolgok megsemmisítésével, értékesítésével, egyéb módon történő hasznosításával, kiadásával kapcsolatos ügyek 434. Szakértői díjakkal kapcsolatos ügyek 43. Törzskönyvi nyilvántartással kapcsolatos ügyek, adatszolgáltatások Munkáltatói igazolás kiadása 43. Hajózási tevékenységgel, úszóházzal összefüggő ügyek 438. Gazdálkodásról jelentés, adatszolgáltatás Közbeszerzéssel kapcsolatos ügyek 441. Végrehajtás során foganatosított biztosítási intézkedések 442. Szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartása 443. Illetménnyel és egyéb járandósággal kapcsolatos utasítások (véleményezés, állásfoglalás) NS Hivatásos állomány ruházati utánpótlási ellátmányával kapcsolatos ügyek Megbízások, szakértők, tolmácsok számfejtési ügyei 448. Illetménnyel kapcsolatos szolgálati panasz ügyek Egyéb illetményt érintő ügyek (különélési díj, szemüveg költségtérítés, stb ) Jövedéki ellenőrzési ügyek. Felügyeleti-, belső ellenőrzéssel kapcsolatos irat

14 a Jogkövetkezménnyel járó jövedéki ügyek Adó megállapításával, bírság kiszabásával, valamint méltányossági eljárás (részletfizetés, fizetési halasztás, stb.) alkalmazásával kapcsolatos irat Lefoglalt, elkobzott termékek kezelésével, tárolásával, megsemmisítésével kapcsolatos iratok Méltányossági eljárás (részletfizetés, fizetési halasztás, stb.) alkalmazásával kapcsolatos irat Az ellenőrzések során feltárt jogsértésekhez és azok jogkövetkezményeihez kapcsolódó iratok mezőgazdasági és egyéb (vasút, hajózás) visszaigénylők ellenőrzésével kapcsolatos iratok 63.b energiaadó alanyának ellenőrzésével kapcsolatos irat 64. Biztosítási intézkedések Végrehajtási ügyek 0. Végrehajtással kapcsolatos irat 0.a pénzösszegre vonatkozó végrehajtás 0.b ingó végrehajtás iratai 0.c ingatlan végrehajtás iratai 0.d köztartozás behajthatatlanság miatti törlése végrehajtás során 2. Köztartozás behajthatatlanság miatti törlésével, behajthatatlanság címén történő nyilvántartással, újra előírással kapcsolatos irat 2.a behajthatatlan köztartozás elévülés címén való törlése 2.b behajthatatlan köztartozás egyéb címen való törlése 3. csőd, végelszámolás, felszámolási eljárásra vonatkozó irat Informatika, számítástechnika, távadatátvitel és hírközlés 01. Nemzetközi kapcsolatok és együttműködés 01.a kutatás fejlesztés (projekt) nemzetközi együttműködés keretében NS 1 01.b adatátvitel, kommunikáció nemzetközi együttműködés keretében NS 1 01.c információ - technológiai ajánlások, változások nemzetközi együttműködés keretében NS 1 01.d általános szakterületi tevékenység nemzetközi együttműködés keretében NS Belföldi kapcsolatok és együttműködés 02.a kutatás, fejlesztés, tervezés, programozás belföldi együttműködés keretében NS 1 02.b számítástechnikai támogatás (bevezetés, üzemeltetés, karbantartás) belföldi együttműködés keretében 03. Számítástechnikai működés és működtetés 03.a felhasználói rendszerek b software és programozás c hardware karbantartási és technikai környezet 03.d rendszerek működése, működtetése, szabályozása, ellenőrzése

15 03.e adatvédelem, adatbiztonság és üzemelés biztosítása NS 1 03.f számítástechnikai működési tevékenység 03.g rendszerhozzáférések, jogosultságok engedélyezése 03.h hibabejelentések 03.i hozzáférési jogosultság 04. Szakterületi információ és adatszolgáltatás 04.a informatikai szakterületi információ és adatszolgáltatás nemzetközi viszonylatban 04.b informatikai szakterületi információ és adatszolgáltatás belföldi viszonylatban 04.c informatikai szakterületi információ és adatszolgáltatás szervezeten belül 04.d informatikai szakterületi statisztika és szolgáltatás 0. Gazdálkodás, eszközfejlesztés 0.a pénzügyi működés, gazdálkodási keretek 0.b eszközfenntartás, software, hardware beruházás 06. Informatikai továbbképzés 0. AFIS/CIS rendszer alkalmazása 08. Informatikai fejlesztés 08.a informatikai fejlesztési stratégia NS 1 08.b informatikai fejlesztési, tervezési dokumentációk NS 1 08.c programozás, programfejlesztés 08.d informatikai tesztelés, bevezetés, publikálás 08.e informatikai fejlesztési tevékenység 09. Értesítés üzemszüneti eljárásról vagy rendszerleállásról, rendszerlassulásról Szervezési és koordinációs ügyek 31. Külső szervek által tartott ellenőrzések iratai 32. Testületi portállal kapcsolatos iratok (Intranet) Nyilvános szereplés engedélyezése 34. Értekezletek 34.a főigazgatói értekezletek anyagai 34.b főosztályvezetői értekezletek anyagai 34.c igazgatói értekezletek anyagai 34.d értekezletekre berendelők 34.h értekezletekről jelentések, emlékeztetők 3. Sajtó, propaganda 36. Társadalmi- és állami szervekkel történő kapcsolattartás 36.a együttműködési megállapodás NS 1 36.b gratulációk, köszönőlevelek 2 36.c egyéb tájékoztatások 2 36.d együttműködési megállapodás oktatási intézményekkel oktatási, képzési ügyek kapcsán NS 1 3. Karitatív kérelmek 2

16 38. Parlamenti tevékenység 38.a OGY és bizottságai részére készített beszámolók NS 1 38.b OGY tájékoztató anyagai 2 38.c parlamenti belépők igénylése 38.d kormányülés napirendje testület által benyújtott pályázatok 40. Belföldi rendezvényekkel kapcsolatos ügyek 41. Megbízólevelekkel kapcsolatos ügyek 42. Stratégiák és Intézkedési tervek NS Testületi honlappal kapcsolatos iratok (Internet) 2 Rendészeti és ügyeleti ügyek 93. Lőfegyverekkel kapcsolatos ügyek 93.c lőgyakorlat, fegyverzeti anyagok kezelése 93.d. önvédelmi fegyverekkel kapcsolatos ügyek 93.e fegyverzeti anyagokkal kapcsolatos ügyek 2 9. Szolgálati kutyákkal kapcsolatos ügyek 9.a szolgálati kutyák és kutyavezetők képzése, továbbképzése 3 9.b szolgálati kutyák szolgálatból való kivonása 3 9.c szolgálati kutyákkal kapcsolatos egyéb ügyek 3 9. Védelemigazgatási ügyek 9.a befogadó Nemzeti Támogatással kapcsolatos eljárások, tervezetek véleményezése NS 1 9.b védelmi felkészítés, adatgyűjtés, tervek elkészítése NS 1 9.c nukleárisbaleset-elhárítási és Lakosság Tájékoztatási tervekkel kapcsolatos adatkérés, tájékoztatás, riasztással, kitelepítéssel kapcsolatos ügyek 9.d kiértesítési, riasztási, kitelepítési terv 9.e polgári védelemmel kapcsolatos ügyek 801. Rendkívüli esemény 803. Objektumvédelemmel kapcsolatos ügyek 804. EDR rendszerek működésével és használatával kapcsolatos ügyek 80. Székházrenddel kapcsolatos ügyek 80. Őrszolgálat 80.a őrhelyutasítások 80.b őrszolgálattal kapcsolatos ügyek 80.c őrszolgálat szervezése 808. Felderítési tevékenységet támogató eszközök 808.a átvilágító berendezések 808.b kutató eszközök 808.c egyéb felderítési tevékenységet támogató - különleges eszközök 808.d Bűnügyi technikai eszközök

17 808.e DNS mintavételi egységcsomagokkal kapcsolatos ügyek 809. Veszélyes vegyi anyagok és prekurzorok 8. Személyek és járművek figyelőztetése Államháztartási számlák ügyei 811. Folyószámla rendezés kiutalás nélkül 812. Folyószámla rendezés kiutalással 812.a folyószámla rendezés kiutalással, folyószámláról 812.b folyószámla rendezés kapcsán előírás nélküli befizetés 812.c folyószámla rendezés kapcsán késedelmes teljesítés miatti kamatkiutalás 813. Folyószámla vizsgálat 813.a folyószámla vizsgálat szerven belüli megkeresésre 813.b folyószámla vizsgálat közigazgatási hatóság megkeresésére 814. Függő tételek pénzügyi rendezésével kapcsolatos ügyek 814.a függő tételek pénzügyi rendezése érdekében hitelintézeti megkeresés 814.b függő tételek pénzügyi rendezése érdekében szerven belüli megkeresés 814.c függő tételek pénzügyi rendezése érdekében befizetett tétel korrekciója 814.d függő tételek pénzügyi rendezése érdekében ügyféli megkeresés 81. Azonosítatlan befizetésekkel kapcsolatos ügyek 81.a azonosítatlan befizetésekkel kapcsolatban szervezetek és magánszemélyek megkeresése 81.b azonosítatlan befizetésekkel kapcsolatban szerven belüli megkeresés 81.c azonosítatlan befizetésekkel kapcsolatban befizetett tétel korrekciója 816. Végrehajtás pénzügyi elszámolása 816.a azonnali beszedési megbízások ügyei 816.b behajtás átutalásának elszámolása 81. Pénzügyi műveletek ügyei 81.a GIRO feldolgozással és postai kiutalásokkal kapcsolatos ügyek 81.b pénzügyi műveletek kapcsán érvényesítő betétlapok 818. Hatósági bizonyítvány 818.a hatósági bizonyítvány kiadása 818.b hatósági bizonyítvány kiadása során keletkezett illetékkel kapcsolatos ügyek 819. Folyószámlával kapcsolatos egyéb iratok Minősített adatvédelemmel és minősített adatkezeléssel kapcsolatos ügyek 820. Felhasználói engedélyek és titoktartási nyilatkozatok Személyi biztonsági tanúsítványok 822. Lejárt személyi biztonsági tanúsítványok soron kívül 823. Titoktartási kötelezettség alóli felmentések

18 824. Megismerési engedélyek HN 82. Minősített adathordozók felülvizsgálatával kapcsolatos értesítő levelek 826. Minősített adathordozók felülvizsgálatával kapcsolatos javaslatok és minősítői döntések 82. Minősített adathordozók ellenőrzésével kapcsolatos ügyek 828. Minősített adatot értintő rendkívüli események kivizsgálásával kapcsolatos ügyek 829. Sérült küldemény, téves címzés, helytelen kézbesítés, téves bontás miatti jegyzőkönvek Rejtjeltevékenységgel kapcsolatos ügyek 831. Rendszerbiztonsággal kapcsolatos ügyek 832. Minősített adatkezeléssel kapcsolatos felügyeleti és koordinációs ügyek 833. Minősített adatkezeléssel kapcsolatos ügyviteli ügyek Minősített adathordozók selejtezési/megsemmisítési jegyzőkönyvei HN Minősített adatkezeléssel kapcsolatos iratkezelési segédletek 83. Főnyilvántartóköny HN 836. Iktatókönyv, iktatókarton HN 83. Külső kézbesítőkönyv HN 838. Futárjegyzék Belső átadókönyv/átadókarton HN 840. Rejtjel-alapnyilvántartóköny HN 841. Rejtjeliktatókönyv HN 842. Rejtjeltevékenységgel kapcsolatos egyéb iratkezelési segédletek HN Titkos információgyűjtéssel és titkos adatszerzéssel kapcsolatos ügyek 843. TIGY során keletkezett iratok, adathordozók, amennyiben büntetőeljárás nem indul TIGY során keletkezett iratok, adathordozók, amennyiben büntetőeljárás indul TASZ során keletkezett iratok, adathordozók Az együttműködők, fedett nyomozók adatait tartalmazó iratok TIGY-hez kapcsolódó felügyeleti és koordinációs ügyek TASZ-hoz kapcsolódó felügyeleti és koordinációs ügyek Speciális működési kiadásokkal kapcsolatos nyilvántartások, bizonylatok, egyéb anyagok 8 Az albontással (a, b, c stb.) rendelkező iratok főcíme nem önálló irattári tételszám (nem azonosít be iratot), hiszen az ilyen itsz-eknél az adott albontás jelenti az irattári tételt (pl. 818.b). Mivel a főcím mint irattári tétel nem választható, ezért ezen sorok háttérszíne is szürke háttérszínnel került jelölésre.

NAV Bevetési Főigazgatósága

NAV Bevetési Főigazgatósága NAV Bevetési Főigazgatósága dr. Demeter Tamás pénzügyőr ezredes, főtanácsos Nemzeti Adó- és Vámhivatal bevetési főigazgató Általános tájékoztató a Bevetési Főigazgatóság profiljáról, feladatrendszeréről,

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetése

A Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetése A Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetése - 1 - Szakfeladat: 381202 Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása Személyi ok: 1 fő munka törvénykönyve hatálya alá tartozó személyi ai

Részletesebben

Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv

Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv 2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai Szervezeti egységeinek

Részletesebben

A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési tervezete

A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési tervezete 4.2. melléklet A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési tervezete KIADÁSOK - 1/1 - Funkciókód: 011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev. (1.) Jegyző, aljegyző

Részletesebben

2.4.2. Az intézmény által alaptevékenysége keretében gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái

2.4.2. Az intézmény által alaptevékenysége keretében gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái 2.4.2. Az intézmény által alaptevékenysége keretében gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái 1. A SZEMÉLYÜGYI NYILVÁNTARTÁS ADATKÖRE a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyárólszóló

Részletesebben

Paulovicsné Takács Mária, Bézi Mária

Paulovicsné Takács Mária, Bézi Mária Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai Szervezeti egység Egység feladatai Vezető

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. 2. 6. 7. 9. 10. ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK ADAT FRISSÍTÉS MEGŐRZÉS A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok (1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez) ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma,

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2. számú melléklet 1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon-

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetési tervezete

A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetési tervezete 4/B. melléklet A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetési tervezete KIADÁSOK - 1 - Funkciókód: 051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása K1 Személyi juttatások:

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve feladatai 1. Feladat- és hatáskörök A Kormányhivatal

Részletesebben

A Főosztály dolgozói:

A Főosztály dolgozói: NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOORDINÁCIÓS ÉS SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY Cím: 3100 Salgótarján, Zemlinszky R. út 9 Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36 3100 Salgótarján, Pf: 265. Telefon: 06 (32) 620-756

Részletesebben

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 03 0202 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

1. melléklet a 2011. évi CXII. Törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok

1. melléklet a 2011. évi CXII. Törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat Frissítés Megőrzés CSORNAHŐ Csornai Hőszolgáltató Kft. 9300 Csorna, Barbacsi u.1. Telefon:0696/592080, 0696/261677 Fax: 0696/592089 E-mail: csornaho@csornaho.hu honlap: csornaho.hu ügyfélszolgálati

Részletesebben

Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek

Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek - 2 - Szám Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés - 3 - 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások 01 Törvény

Részletesebben

Pénzügyi Számviteli és Humánpolitikai Osztály Ügyrendjének ellenőrzési nyomvonala Operatív folyamatok ellenőrzési nyomvonala

Pénzügyi Számviteli és Humánpolitikai Osztály Ügyrendjének ellenőrzési nyomvonala Operatív folyamatok ellenőrzési nyomvonala és Humánpolitikai Osztály jének ellenőrzési nyomvonala Operatív folyamatok ellenőrzési nyomvonala kötelezettségvállalás 1 Munkaerő felvétele 2 Megbízási szerződés 3 Szolgáltatások megrendelése 4 Anyag

Részletesebben

Egységes rovat azonosító kódok

Egységes rovat azonosító kódok 2. függelék Egységes Rovat Azonosító kódok Az Áhsz. 16. számú mellékletében közzétett Egységes Számlatükör főkönyvi számláinak és az NGM Tájékoztatóban közzétett 2013. évi intézményi költségvetés összeállítására

Részletesebben

Pénzkezelési szabályzat ellenőrzési nyomvonala

Pénzkezelési szabályzat ellenőrzési nyomvonala ellenőrzési nyomvonala 1 Bevételek befizetése a bankba (50.000,- Ft felett) 2 Banki egyeztetés, adatszolgáltatás 3 Záró pénzkészlet 500.000,- Ft-ot meghaladó összegének befizetése a bankba 4 átadása 5

Részletesebben

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 1 I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) honlapjának működtetéséhez kapcsolódó feladatok és felelőségi

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv: 02 0200...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2.

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2. 1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA, FELADATKÖRE Polgármester: Jegyző: Aljegyző: Dr. Sükösd Tamás polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Demeterné Dr. Venicz Anita

Részletesebben

ADÓHATÓSÁGOK. NAV-hoz tartozó adók (ah) NAV (vámhatóság) hatáskörébe tartozik Art.79. (1) Önkormányzati adóhatóság adói

ADÓHATÓSÁGOK. NAV-hoz tartozó adók (ah) NAV (vámhatóság) hatáskörébe tartozik Art.79. (1) Önkormányzati adóhatóság adói VÁLLALKOZÁSOK ÉS AZ ADÓHATÓSÁGOK KAPCSOLATA ADÓHATÓSÁGOK Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) adóztatási szerve, mint állami adóhatóság, NAV vámszerve, mint vámhatóság önkormányzat jegyzője

Részletesebben

2015 PMINFO - II. negyedév

2015 PMINFO - II. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 417930 1254 17 0415 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7136 Fácánkert

Részletesebben

Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 11 ELSŐ RÉSZ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 15

Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 11 ELSŐ RÉSZ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 15 Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 11 ELSŐ RÉSZ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 15 I. FEJEZET BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG 15 1. A BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG ELBÍRÁLÁSA 15 1.1. A teljes körű biztosítottak 15 1.1.1. A foglalkoztatott

Részletesebben

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK Budapest XV. ker. Önkormányzat Egyesített Szociális Intézmény 21. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK eft-ban Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő): 16 16,25 szakmai 13,75 -technikai 12,75

Részletesebben

IV. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az egyes szervezeti egységek feladatai: 1. Elnöki Kabinet

IV. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az egyes szervezeti egységek feladatai: 1. Elnöki Kabinet IV. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az egyes szervezeti egységek feladatai: 1. Elnöki Kabinet 13. (1) Az Elnöki Kabinetvezető vezetése és irányítása alá tartozik: a) az Ügyviteli és

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatok beérkezési határideje: 2012. augusztus 25.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatok beérkezési határideje: 2012. augusztus 25. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár (MH 25. KGYLDD) parancsnoka pályázatot hirdet a Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár, Vezető Szervek, Gazdálkodás Támogató

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

A szakmai követelménymodul tartalma:

A szakmai követelménymodul tartalma: Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Pénzügyi számvitel. VIII. előadás. A jövedelmek számvitele

Pénzügyi számvitel. VIII. előadás. A jövedelmek számvitele Pénzügyi számvitel VIII. előadás A jövedelmek számvitele A jövedelemelszámolási számlán elszámolt jövedelem értelmezése Adott vállalkozástól a vállalkozás alkalmazottjai, vagy más személyek részére valamilyen

Részletesebben

Lipót községi Önkormányzat költségvetési kiadások( K1-K8.) # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4

Lipót községi Önkormányzat költségvetési kiadások( K1-K8.) # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 Lipót községi Önkormányzat költségvetési kiadások( K1-K8.) 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 6 468 000 02 Normatív jutalmak (K1102) 0 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 400 000 04

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

KLIK VIII. kerületi tankerület 1082 Budapest Baross utca 65-67. igazgató: Szabóné Fónagy Erzsébet e-mail: timea.csillag@klik.gov.hu tel.

KLIK VIII. kerületi tankerület 1082 Budapest Baross utca 65-67. igazgató: Szabóné Fónagy Erzsébet e-mail: timea.csillag@klik.gov.hu tel. Melléklet a 2005. évi XC. törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefonés telefaxszáma, elektronikus

Részletesebben

1. Elnöki Kabinet. 2) A koordinációs, szervezési feladatok tekintetében: - a Hatóság belső szabályzatainak elkészítése, azok felülvizsgálata.

1. Elnöki Kabinet. 2) A koordinációs, szervezési feladatok tekintetében: - a Hatóság belső szabályzatainak elkészítése, azok felülvizsgálata. 1. Elnöki Kabinet 12. (1) Az Elnöki Kabinetvezető vezetése és irányítása alá tartozik: a) Ügyviteli és Koordinációs Osztály (osztályvezető, ügykezelők) b) a titkársági ügyintéző, c) a gépkocsivezető. (2)

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I.

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. A szabályzat hatálya Ezen utasítás hatálya a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeire terjed ki. II. Az Önkormányzat honlapjának

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Irattári terve DOKU rendszer

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Irattári terve DOKU rendszer 2. számú függelék A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Irattári terve DOKU rendszer Budapest, 2015. Általános rész (utolsó módosítás: 2015.02.18) Tételszám U1000 IRÁNYÍTÁS, IGAZGATÁS (MARADANDÓ ÉRTÉKŰ) NS 15 2007.04.16

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

( T e r v e z e t) A rendelet 13. II. Polgármesteri Kabinet Iroda címhez tartozó g.) pont törlésre kerül.

( T e r v e z e t) A rendelet 13. II. Polgármesteri Kabinet Iroda címhez tartozó g.) pont törlésre kerül. Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének./2008. ( ) rendelete a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 43/2006. (XII.22.) rendelet

Részletesebben

Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok elıirányzata és teljesítése 2009. évben

Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok elıirányzata és teljesítése 2009. évben Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok a és teljesítése 2009. évben Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelezı illetménypótlékok Egyéb feltételtıl függı pótlékok

Részletesebben

Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2011. január 1-től

Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2011. január 1-től Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2011. január 1-től - A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) államigazgatási és fegyveres rendvédelmi feladatokat is ellátó kormányhivatal. A NAV felügyeletét a miniszterelnök

Részletesebben

Kiadások K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 16 945

Kiadások K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 16 945 Szöveges indokolás 215. évi kiadásokhoz 9114 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai eft 215.évi eredeti ei. Alapilletmény: Közalkalmazottak (6fő):1.222.*12 hó 14 664 Keresetkiegészítés 293 Közalkalmazottak

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály Cím: 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. Telefon: (22) 514-761 Fax: (22) 526-942, 526-905 E-mail: szervezes@fejer.gov.hu

Részletesebben

Kompetencia mátrix. 3. sz. melléklet. Alsózsolca szervezeti egység. Jog és kötelezettség. A szervezet feladatai. Műszaki, kommunális csoport

Kompetencia mátrix. 3. sz. melléklet. Alsózsolca szervezeti egység. Jog és kötelezettség. A szervezet feladatai. Műszaki, kommunális csoport Alsózsolca szervezeti egység A szervezet feladatai Kompetencia mátri Jog és kötelezettség 3. sz. melléklet Megjegyzés Képviselő testület Helyi kisebbségi önkormányzat testülete Ügyrendi biztosság Pénzügyi

Részletesebben

XXIX. 29. KANIZSA FELDOLGOZÓ ÉS ÉRTÉKESÍTŐ KÖZÖS VÁLLALAT IRATAI

XXIX. 29. KANIZSA FELDOLGOZÓ ÉS ÉRTÉKESÍTŐ KÖZÖS VÁLLALAT IRATAI ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK XXIX. 29. KANIZSA FELDOLGOZÓ ÉS ÉRTÉKESÍTŐ KÖZÖS VÁLLALAT IRATAI 1968-1999 Elhelyezve: Terjedelem: 1. doboz: Iktatott iratok 1968 1-1174

Részletesebben

MUNKAÜGYI SZAKREFERENS

MUNKAÜGYI SZAKREFERENS MUNKAÜGYI SZAKREFERENS 340020 GAZDASÁGI ÉS IGAZGATÁSI KÉPESÍTÉSEK 1 KÉPZÉSI ALAPINFORMÁCIÓK A programba való bekapcsolódás feltételei: A programba való bekapcsolódáshoz középfokú végzettség szükséges,

Részletesebben

2.8. Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv

2.8. Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv 2.8. Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv 2.8.1. Pénzbeli Ellátási és Ellenırzési Osztály 1. A Pénzbeli Ellátási és Ellenırzési Osztály koordinációs feladatai tekintetében a Kormányhivatalhoz

Részletesebben

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat, esedékes, esedékes végleges,, végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

Részletesebben

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Kormányzati funkció: 011 130. 2015. évi költségvetés

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Kormányzati funkció: 011 130. 2015. évi költségvetés FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Kormányzati funkció: 11 13 215. évi költségvetés Rovat megnevezése Rovatszám Tétel megnevezése Részletezés (1 havi) Részösszeg Ft-ban Rovat összege 214.évi teljesítés

Részletesebben

M0754 FELADATOK. megállapít Adókötelezettséget teljesít, illetve adóelőleg vonási kötelezettséget megállapít

M0754 FELADATOK. megállapít Adókötelezettséget teljesít, illetve adóelőleg vonási kötelezettséget megállapít M0754 FELADATOK 0754 érügyi szakfeladatok Adatokat gyűjt, rögzít (munkaidő, teljesítmény, 4 szabadság stb.) 5 Munkaidő nyilvántartás adatait rögzíti 6 Egyéni bérelszámoló lapot készít, vezet érszámfejtést

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 6. számú melléklet Az önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 38.. (1) bekezdése értelmében: "A képviselőtestület egységes hivatalt hoz létre - polgármesteri

Részletesebben

Beszámoló a 2012. évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesüléséről

Beszámoló a 2012. évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesüléséről Az előterjesztés száma: 43/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. március 27-én, 18-órakor megtartandó ülésére Beszámoló a 2012.

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY

KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Intézet KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY 2008. Budapest, 2008. február 22. 2 2008. évi költségvetési alapokmány 1. Azonosító adatok Felügyeleti szerv: Magyar Tudományos

Részletesebben

Betegszabadság díja munkáltatót terhelő táppénz és táppénz kiegészítés. Költségvetési kiutalási igények. számla

Betegszabadság díja munkáltatót terhelő táppénz és táppénz kiegészítés. Költségvetési kiutalási igények. számla 19.) Határozza meg a jövedelem elszámolás alapfogalmait (béralap, jövedelemalap, levonások)! Ismertesse a vállalkozást terhelő járulékokat és elszámolásukat! Mutassa be a jövedelem elszámoláshoz kapcsolódó

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2014 év

Közhasznúsági jelentés 2014 év 18584240-9499-517-10 Statisztikai számjel Heves Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége 3240 Parád Kossuth Lajos út 128. Közhasznúsági jelentés 2014 év Keltezés: Parád, 2015.március 20. P.H. Völgyi Ferenc

Részletesebben

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása Munkavédelem jogi és eljárási ismeretei II. Ellenőrző kérdések 2012 1., A munkavédelem általános követelményei. - a munkavédelmi szabályok betarthatósága - a követelmények megválthatóságának elve - a megfelelőség

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY

KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Kutatóközpont KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY 2004. Budapest 2004. február 19. 2 2004. évi költségvetési alapokmány 1. Azonosító adatok Felügyeleti szerv: Magyar

Részletesebben

Gazdasági társaságok működéséhez kapcsolódó szerződések elkészítése

Gazdasági társaságok működéséhez kapcsolódó szerződések elkészítése Büntetőjog Csődjog Ingatlanjog Családjog Munkajog Társasági jog Polgári jog Képviselet közigazgatási eljárásban Követelések, adósságok behajtása Állandó, komplex képviselet Gazdasági társaságok működéséhez

Részletesebben

Kérelem fizetési kedvezmény méltányossági elbírálásához gazdálkodó szervezet részére. Adatlap

Kérelem fizetési kedvezmény méltányossági elbírálásához gazdálkodó szervezet részére. Adatlap ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR Kérelem fizetési kedvezmény méltányossági elbírálásához gazdálkodó szervezet részére Adatlap a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

Részletesebben

INTÉZMÉNYI KIADÁSOK. 2013.évi eredeti költségvetés. Rendszeres személyi juttatások 261 472 214 037 263 852

INTÉZMÉNYI KIADÁSOK. 2013.évi eredeti költségvetés. Rendszeres személyi juttatások 261 472 214 037 263 852 Budapest XV. ker. Önkormányzat Intézmény: Egyesített Szociális Intézmény - TERVEZET INTÉZMÉNYI KIADÁSOK Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő): 152,50 150,00 150,00 -pedagógus/szakmai 132,25 134,75

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet Titkárság a tevékenységének társadalmi szintű szervezési és koordinatív támogatásával, adatgyűjtéssel és elemzéssel kapcsolatos, valamint az előkészítő és

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzata. Mérleg 2015.06.30. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés %

Piliscsév Község Önkormányzata. Mérleg 2015.06.30. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Piliscsév Község Önkormányzata I/1.számú melléklet Mérleg 2015.06.30. Bevételek Kiadások eft Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Intézm. működési bev. 8 778 15 853 12 223

Részletesebben

Kormányzati funkció:

Kormányzati funkció: Kormányzati funkció: 1751 Szociális étkeztetés 215. évi költségvetés Rovat megnevezése Rovatszám Tétel megnevezése Részletezés (1 havi) Részösszeg eft-ban Rovat összege 214.évi teljesítés,eftban K1 SZEMÉLYI

Részletesebben

Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete

Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete Közzétételi lista a 2011. évi CXII. törvény 1. melléklete szerinti adattartalommal. I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat

Részletesebben

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök I. Az ügyrend célja Az ügyrend célja, hogy meghatározza az alapszabályban

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI INTÉZETI TANSZÉK TANSZÉKVEZETŐ: DR FARKAS SZLVESZTER. Tantárgyi útmutató. Adóigazgatás, adóellenőrzés

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI INTÉZETI TANSZÉK TANSZÉKVEZETŐ: DR FARKAS SZLVESZTER. Tantárgyi útmutató. Adóigazgatás, adóellenőrzés PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI INTÉZETI TANSZÉK TANSZÉKVEZETŐ: DR FARKAS SZLVESZTER Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Kontaktórák száma: Adóigazgatás,

Részletesebben

Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre. 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit)

Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre. 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit) 1 Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit) I. Befektetett eszközök 11. Immateriális javak 113 Vagyoni értékű jogok 114 Szellemi termékek 118 Immateriális

Részletesebben

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

SZABÁLYZAT a jegyző hatáskörébe tartozó ügyek kiadmányozási rendjéről

SZABÁLYZAT a jegyző hatáskörébe tartozó ügyek kiadmányozási rendjéről SZABÁLYZAT a jegyző hatáskörébe tartozó ügyek kiadmányozási rendjéről Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 81. (3) bekezdés j) pontjában foglalt

Részletesebben

Felcsút Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése Kiadások (E Ft)

Felcsút Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése Kiadások (E Ft) Felcsút Községi Önkormányzat 214. évi költségvetése Kiadások (E Ft) 2. függelék FELCSÚTű KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATű ŰűVATAL EL űrányzataű kötelez önként vállalt állami (államigazg atási) ÖSSZESEN Törvény szerinti

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának feladatai 1.1. Szervezési Osztály 1. A Szervezési Osztály koordinációs feladatai

Részletesebben

I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK I/2.6. pont 1 Hivatal Általános Közzétételi listája ÁLLTALLÁNOS IINTÉZZKEDÉSEK 1. Ahol felelősként több van nevesítve, a nevesítésük sorrendje jelenti az egymás közti adatáramlás sorrendjét is (kijelölve

Részletesebben

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Nemzetgazdasági Minisztérium Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Államháztartási szakterület 2015. A tematika összeállítói Hajdics Antónia Amália (1. Fejezet) Dr. Vedres Attila

Részletesebben

EGYÉB MUNKAJÖVEDELEM ÉS SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK

EGYÉB MUNKAJÖVEDELEM ÉS SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK Módszertani leírás A Központi Statisztikai Hivatal az élő munka igénybevételével kapcsolatos költségek nyomon követésére 1992-től kezdetben a 4 évenként ismétlődő, később évenkénti adatgyűjtést vezetett

Részletesebben

A szakmai követelménymodul tartalma:

A szakmai követelménymodul tartalma: Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

2. számú függelék. A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

2. számú függelék. A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 2. számú függelék A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 1. A bizottság közreműködik az önkormányzat költségvetési, pénzügyi-ellenőrzési, vagyongazdálkodási, településüzemeltetési, településrendezési

Részletesebben

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100 Költségvetési kiadások e 21.9.3. (adatok ezer 42111- ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE 1234 Egyéb építmények vásárlása, létesítése (Útberuházás) 38 4 38 4,% 182 Beruházás áfája 9 6 9 6,% Beruházás Összesen: 48 48,%

Részletesebben

Országos Egészségbiztosítási Pénztár F Ő I G A Z G A T Ó

Országos Egészségbiztosítási Pénztár F Ő I G A Z G A T Ó Országos Egészségbiztosítási Pénztár F Ő I G A Z G A T Ó Nyt. szám: S01/ /2014. AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR 2015. ÉVI ORSZÁGOS HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSI TERVE a fővárosi /megyei kormányhivataloknak

Részletesebben

C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A megfelelő tételekhez szükséges a KK 18., 23., 25., 27. és az MK 95. számú állásfoglalásainak ismerete. MUNKAJOG 1. A Munka

Részletesebben

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án Az Igazgatási és Humánpolitikai Központ ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete. 1. A költségvetés bevételei és kiadásai

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete. 1. A költségvetés bevételei és kiadásai Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének zárszámadásáról. Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv

A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv K Ö Z É R D E K Ű A D A T O K Általános közzétételi lista Általános közzétételi lista link I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK: 1. Kapcsolat, szervezet, vezetők: 1.1. Elérhetőségi adatok Hivatalos név Székhely

Részletesebben

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG MUNKAJOG A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi

Részletesebben

A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE

A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE 3. melléklet A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 7. -ának (6) bekezdése alapján szabadalmi elbíráló

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft)

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft) Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft) Megnevezés Eredeti előirányzat 045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása Karbantartási szolgáltatás

Részletesebben

Adóigazgatásadóellenőrzés

Adóigazgatásadóellenőrzés IV. évfolyam PSZ/Pü szak TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Adóigazgatásadóellenőrzés 2013/2014. I. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése ADÓIGAZGATÁS, ADÓELLENŐRZÉS Tantárgy felelőse: DR SZALAI ERZSÉBET Kontaktórák

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

Gyakorlati vizsgatevékenység

Gyakorlati vizsgatevékenység Martin János Szakképző Iskola Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése, tartalma: 1604-06/1 A beérkező dokumentumok iktatása a megadott paraméterek alapján. Egy adott ügyirat lapolvasása, sokszorosítása

Részletesebben

2012 Féléves beszámoló

2012 Féléves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 327361 1091 02 02/02 17530 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012...... a beszámoló elkészítéséért

Részletesebben

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73E PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) Vonatkozási idő : 2 0 0 6 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 0 6 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata 2. sz. melléklet a 114/2009. (VIII. 27.) sz. KT. határozathoz. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata /egységes szerkezetben / Kardoskút Község Önkormányzata

Részletesebben

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata 181/2014.(XII.11.) sz. önk. határozat melléklete Tárnoki Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mű ködési Szabályzata Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő -testülete (a továbbiakban: alapító) Magyarország

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal 2004.évi költségvetése

A Polgármesteri Hivatal 2004.évi költségvetése A Polgármesteri Hivatal 2004.évi költségvetése Személyi juttatások 14.518 Illetmény, illetménykieg.,13.havi 7.578 Képviselõk, Polgármester tiszteletdíja 6.122 Étkezési hozzájárulás 159 Közlekedési költségtérítés

Részletesebben

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 5/1 Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 1. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre, azok tárolásának időtartama és továbbításának esetei 1.1 A kötelező (jogszabályban előírt illetve biztosított

Részletesebben