J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 1 / 40 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete november hó 5. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 17. üléséről. Jelen vannak: Dr. Buzás Péter polgármester, Dr. Bakos Gáborné, Baranyi Sándor, Gáspár Sándor, Gilicze János, Guvat László, Hajdu Gábor, Dr. Halmágyi Pál, Kiss Béláné, Kiss Imréné, Mágori Józsefné, Martinusz László, Molnár László, Nagy György József, Dr. Nagy Lajos, Nagy Lajos, Oravecz Károly, Dr. Orbán Imre, Dr. Siket István, Szabó Sándor és Szekeres Ferencné települési képviselők. Jelen vannak továbbá: Dr. Bánfi Margit jegyző, Pőcze Lászlóné Termál- és Gyógyfürdő vezetője, Sarró Ferencné Belvárosi Óvoda vezetője, Hepp Attiláné Újvárosi Óvoda vezetője, Kelemenné Báló Magdolna Kertvárosi Általános Iskola képviseletében, Horváth Éva Juhász Gyula Református Szakközépiskola és Gimnázium igazgatója, Bende Sándor Kommunális és Közbeszerzési Kht. ügyvezetője. Dr. Buzás Péter polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat, valamint a Juhász Gyula Református Szakközépiskola és Gimnázium 12/A osztályos tanulóit, továbbá az őket kísérő Dr. Petrik Orbán vezető ügyészurat, köszöntöm továbbá a Pápay Endre Szakiskola 11. osztályos tanulóit és kísérőjüket Martonosiné Görbe Erzsébetet és köszöntök valamennyi kedves megjelent vendégünket. A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a 24 települési képviselő közül jelen van 20 fő, a megjelenési arány 83 %-os. A megjelenés alapján megállapítom, hogy ülésünk határozatképes, azt megnyitom. A Szervezeti és Működési Szabályzat 21. (1) bekezdés c.) pontja alapján felkérem Hajdu Gábor és Molnár László települési képviselőket mai ülésünk jegyzőkönyvének hitelesítésére. Megkérdezem képviselőtársaimat, hogy elvállalják-e? Hajdu Gábor és Molnár László települési képviselők a feladatot vállalják. Megállapítom, hogy mai ülésünk jegyzőkönyvének hitelesítői Hajdu Gábor és Molnár László települési képviselők. Dr. Buzás Péter polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! A hétfői napon Marosvári Attila képviselőtársam jelezte írásban, hogy november 5-én Budapesten a Program előkészítő alap település rehabilitációs döntés-előkészítő bizottsági ülésén, mint bizottsági tag kell, hogy részt vegyen. Kérte, hogy a testületi ülésről távolmaradásának okáról és indokáról a képviselő-testületet tájékoztassam. Ugyanezen a napon Kiss Mihály képviselőtársam telefonon jelezte, hogy a mai testületi ülésén nem tud részt venni, mert Budapesten választott tisztségének megfelelően látja el feladatát. Bodzsár Erzsébet ma reggel telefonon jelezte, hogy nem tud jönni a testületi ülésünkre, mert beteg. Javaslatot teszek mai ülésünk napirendjére. Az ülés napirendjeként a meghívóban közölteket javaslom megállapítani azzal a kiegészítéssel, hogy sürgősséggel vegyük fel a tárgyalandó előterjesztések sorába a 19-es számú előterjesztést, amelynek címe Korona Phare beruházás finanszírozása és ez az előterjesztés az ülés előtt került kiosztásra. Ugyancsak az ülés előtt került kiosztásra a 2-es számú előterjesztéshez egy kiegészítő táblázat, melyet a Városüzemeltetési bizottság kért, valamint a 6-os számú előterjesztés mellékleteinek a cseréje. Kérem, hogy mindkét esetben az utólag kiosztott anyagot tekintsük tárgyalási alapnak. Tisztelt Testület! Minden testületi tagot kérek arra, hogy a most kiosztott előterjesztéseket szíveskedjenek menet közben és szünetben áttanulmányozni annak érdekében, hogy amikor a napirend tárgyalására kerül a sor az információk birtokába tudják véleményüket megfogalmazni, vagy döntésüket meghozni. Megkérdezem, hogy valakinek van-e valamilyen javaslata a napirendre vonatkozóan? Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Dr. Buzás Péter polgármester: Kérem, hogy szavazzunk a napirendről A képviselő-testület 20 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 388/2003. (XI.5.) MÖKT h. Tárgy: A képviselő-testület november 5-i ülésének napirendje. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete november 5-i ülésének napirendje: 1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról Előadó: Dr. Buzás Péter polgármester 2. A rendőrkapitány írásbeli beszámolója a helyi közbiztonság megszilárdítása érdekében végzett tevékenységéről Előadó: Dr. Nagy Mihály városi rendőrkapitány

2 2 / Tájékoztató a polgárőrség helyi szervezete munkájáról Előadó: Nagy-György József a polgárőrség helyi szervezetének elnöke 4. Tájékoztató a mezőőri őrszolgálat munkájáról Előadó: Nagy-György József a Mezőgazdasági Bizottság elnöke 5. Tájékoztató a környezet állapotának alakulásáról Előadó: Dr. Bánfi Margit jegyző 6. Előterjesztések, rendelettervezetek: 7. Interpellációk, kérdések 8. Zárt ülési előterjesztések 9. Egyebek Dr. Buzás Péter polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! A tárgyalás meneteként javaslom, hogy a rendőrkapitány beszámolóját a polgárőrség, valamint a mezőőri szolgálat tájékoztatóját egy körbe tárgyaljuk, tekintettel arra, hogy tevékenységük szorosan kapcsolódik egymáshoz. Ezen túl kérem, hogy a 19-es számú előterjesztést a 14-es számú előterjesztést követően a zárt ülés előtt tárgyaljuk meg. Kérem, hogy ezek után kezdjük meg a napirendjeink tárgyalását. 1. Napirendi pont Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról Dr. Buzás Péter polgármester: Tisztelt Jelenlévők! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A polgármesteri tájékoztató kiemelt témáiként a következőket szeretném elmondani. A polgármesteri tájékoztatóba benne szerepel valamennyi olyan tárgyalás, amit mindenképpen ajánlok a jelenlévők figyelmébe. Kiemelni azt szeretném ebből a sorból, hogy szeptember 27-én a Honvéd emléknapot ismét megtartottuk, és ezen a rendezvényen hál istennek sokan részt vettek a testületi tagok közül is, de sokan ott voltak esetleg a jelenlévők közül is, és itt az a megtiszteltetés ért bennünket, hogy a Hadtörténeti Múzeum egy emlékzászlót adományozott Makó városának. Ezzel a zászlóval kívánta elismerni a Hadtörténeti Múzeum azt a munkát, amely hosszú évek óta a honvéd hagyományok őrzése terén folyik a városban. Én úgy gondolom, hogy valamennyien elégedettek lehetünk ezzel az elismeréssel. A következő gondolatmenet szeptember 30-án kedden Dr. Wilfried Böhm úr az Európai Tanács Parlamenti Közgyűlésének tiszteletbeli tagja adta át Makó Város Önkormányzatának az Európa Díszzászló kitüntetést. Ez a díszzászló az európai eszmeiség, európai szellemiség ápolása terén kimagaslót nyújtó településeknek jár. Magyarországon kettő település Kaposvár és Makó kapta ezt az elismerést. Mindenkinek tisztelettel ajánlom figyelmébe azt, hogy ez a kitüntetési sorozat négy elemből áll. Van a díszoklevél, melyet tavaly kaptunk meg, van a díszzászló lentről felfele haladva, van a következő szint az emlékplakett, amelyre még Makó és térsége, vagy Makó város a siker reményében pályázhat és van az Európa Díj, amelyet nem kellene nekünk célul tűzni magunk elé, hogy azt megkapjuk, ugyanis tudni kell azt, hogy eddig Róma, Nápoly, Párizs, Brüsszel, tehát ekkora települések kapták. Ez nem mindegy olyan szempontból, hogy ez a bizonyos európai eszmeiség ápolása milyen körben hogyan zajlik. Én úgy hiszem, hogy annak a munkának a megerősítése, amit az Európai Unióhoz való csatlakozás is, és ehhez kötődően az európai eszmeiség ápolása terén Makó és térsége, ennek központjaként Makó városa végzett. Ez a zászló és akik ezért dolgoztak, tág értelembe az egész város lakosságát büszkeséggel töltheti el. Következő, amire szeretném ráirányítani a figyelmet. Itt van a teremben egy kivilágított kiállítási fal, azon szerepelnek azok az elismerések, melyet a Virágos Magyarországért mozgalomban végzett Makó városa az elmúlt esztendőben. Ez mindenképpen dobogós eredménynek tekinthető. Mi a Belügyminisztérium különdíját kaptuk, ezen kívül a Csongrád Megyei Közgyűlés különdíját kaptuk, és ami fontos az eszmei kitüntetések mellett az az, hogy kaptunk egy fél millió forint értékű gyeplazító gépet, ami a parkjaink gondozásába nagyon komoly munkát tud a következő években végezni. Én megmondom őszintén, hogy a Kaposvári díjkiosztón nagyon jól éreztem magam, jó volt ott és akkor makóinak lenni. Nagyon szépen köszönöm minden egyes olyan munkatársamnak a hivatalba, a bizottságokba, testületbe, a társadalmi szervezeteknek és Makó város minden olyan lakójának, aki gondozza a háza előtt a virágos kertet, tisztán tartja az árkot, a járdát és ezzel hozzájárul ahhoz, hogy Makóról az a kép alakuljon ki. Én úgy tudom, hogy vannak ilyen információk, visszajelzések, hogy szép a város. Köszönjük szépen. Külön megköszönöm Ádok Jánosné főkertészünknek, és Műhelyi Istvánnak a Városüzemelési Csoport vezetőjének az irányító munkát ebben az ügyben. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Következő kiemelni való gondolatmenet az az, hogy október 22-én szerdán a Belügyminisztériumba voltam a Belügyminiszter asszony hívott meg egy konzultációra. Ennek a konzultációnak a lényege az volt, a jelenleg előkészítés alatt álló államreform, a törvénykezésnek azon szakaszába érkezett, hogy a kormány megtárgyalta, hogy körülbelül milyen elemeket valósítanak meg ebben az évben. Ez a kormánydöntés úgy szól, hogy a kistérségi szabályozás még ebben a ciklusban a gyakorlatban megvalósításra kerül. A gyakorlati bevezetés időtartamban, különböző stádiumokra oszlik és ennek lesz egy felkészülési stádiuma. A következő esztendő ezt a felkészülést jelenti és ebben Makó városra és Makó térségére mint mintatérségre számít a Belügyminisztérium, a Belügyminiszter asszony. Szintén nem tudok jobb szót használni annak a térségi együttműködésnek az eredményeként, elismeréseként, amely 1994 őszén megalakult a Makó és Térsége Polgármesterek Fórumaként. Tehát amely azóta jellemzi ezt a térséget. A mintatérség azt jelenti, hogy

3 3 / 40 a Belügyminisztérium külön odafigyel Makóra és erre a térségre, de emellett feladatokat is fog jelenteni, azokat az együttműködési formákat, ami nálunk már kialakult esetleg pontosítani kell, tovább kell fejleszteni, annak érdekében, hogy a végleges szabályozásban ez az együttműködési mód különböző követendő normaként jelenhessen meg a későbbiekben. Ez annak a munkának az elismerése, ami Makót és térségét ebben az ügyben, az elmúlt időszakban jellemezte. Megjegyezni kívánom itt, hogy e hét pénteken megint lesz egy egyeztetés a Belügyminisztériumban a miniszter asszonnyal. A múltkori találkozón ott volt a pécsi egyetem professzora, az IDEA munkacsoport bizottságvezetői, és a belügyminisztérium azon munkatársai, helyettes államtitkár, főosztályvezető, főtanácsos, aki a normaszöveget, a jogszabálytervezetet előkészíti ott két polgármester volt jelen, marcali polgármestere Sütő úr, és Makóról én. Holnap pedig hat kistérség lesz jelen, amely minta lesz az országba, arról majd beszámolok a következő alkalommal. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Örömömre szolgál az, hogy az elmúlt hónap történéseiből ezeket tudtam kiemelni. Jólesik az, hogy alkalmasint annak a munkának, melyet több hónapja, esetleg több éve végzünk beérik a gyümölcse. Ez most mind ilyen volt. Köszönöm a megtisztelő figyelmet. Vitára bocsátom a polgármesteri tájékoztatót. Kérdés, vélemény, észrevétel van-e az anyaggal kapcsolatban? Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Dr. Siket István megérkezett. Dr. Buzás Péter polgármester: Javaslom, hogy fogadjuk el a polgármesteri tájékoztatót. Kérem szavazzunk. A képviselő-testület 21 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 389/2003. (XI.5.) MÖKT h. Tárgy: Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a polgármester tájékoztatóját az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról megtárgyalta és azt az elhangzott kiegészítésekkel együtt elfogadja. Dr. Siket István alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról Dr. Buzás Péter polgármester: Kérdés, észrevétel van-e az anyaggal kapcsolatban? Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Dr. Buzás Péter polgármester: Kérem szavazzunk. A képviselő-testület 21 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 390/2003. (XI.5.) MÖKT h. Tárgy: Dr. Siket István alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Dr. Siket István alpolgármester tájékoztatóját az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról megtárgyalta és azt elfogadja. - Makó város alpolgármestere Gilicze János alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról Dr. Buzás Péter polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Kérdés, észrevétel van-e az anyaggal kapcsolatban? Dr. Halmágyi Pál, az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság elnöke, települési képviselő: Tisztelt Polgármester úr! Kedves Képviselőtársaim! Gilicze alpolgármester úr beszámolójához szeretnék egy nagyon rövid kiegészítést, vagy inkább tájékoztatást fűzni. Ő írt a jasloi testvérváros itt lévő delegációjával folytatott tárgyalásokról. Azzal szeretném kiegészíteni, hogy a múzeumi füzetek két nyelvű lengyel és magyar nyelvű füzetét szeretnék Jaslo városába is bemutatni. A jasloi delegáció erre meghívta a várost, ez valószínű a jövő hét elején fog megtörténni. Köszönöm szépen. Dr. Buzás Péter polgármester: Van-e még kérdés?

4 4 / 40 További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Dr. Buzás Péter polgármester: Kérem szavazzunk. A képviselő-testület 21 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 391/2003. (XI.5.) MÖKT h. Tárgy: Gilicze János alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Gilicze János alpolgármester tájékoztatóját az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról megtárgyalta és azt elfogadja. - Makó város alpolgármestere 2. Napirendi pont A rendőrkapitány írásbeli beszámolója a helyi közbiztonság megszilárdítása érdekében végzett tevékenységéről 3. Napirendi pont Tájékoztató a polgárőrség helyi szervezete munkájáról 4. Napirendi pont Tájékoztató a mezőőri őrszolgálat munkájáról Dr. Buzás Péter polgármester: A főnapirend tárgyalásához Nagy-György József polgárőr egyesület elnökét megkérem, hogy foglaljon itt a sorba helyet. Köszönöm szépen. Szeretettel köszöntöm Dr. Molnár Imre rendőr ezredes urat, a Csongrád Megyei Rendőr főkapitányság bűnügyi igazgatóját, főkapitány helyettest, Dr. Nagy Mihály alezredes urat, városi rendőrkapitányunkat, Magyari Béla urat, a Csongrád Megyei Polgárőr Egyesület elnökét, és Nagy-György József urat a Polgárőr Egyesület elnökét és a Mezőgazdasági Bizottság elnökét. Mint a bevezetőben mondtam ezek a beszámolók egyszerre kerülnek tárgyalásra, sőt minden testületi tagnak a figyelmét szeretném arra ráirányítani, hogy egyúttal a mezőőri szolgálat munkájáról történő beszámoló is most kerül kiértékelésre, tehát az ahhoz kötődő kérdéseket, véleményeket is most tessenek szívesek elmondani. Megkérdezem a jelenlévőket, hogy szóbeli kiegészítése valakinek van-e az ügyhöz? Egy mondat a kapitány úrnak. Parancsolj. Dr. Nagy Mihály alezredes, városi rendőrkapitány: Polgármester úr! Tisztelt Képviselők! Tisztelt Érdeklődők! Két mondattal szeretném csak kiegészíteni az anyagot. És pediglen azzal, hogy megtörtént a Makói Rendőrkapitányság visszatérő, illetve komplex ellenőrzése, hivatalvizsgálata, ami azt jelenti, hogy az összes munkafolyamatot és minden tevékenységet, amit végzünk leellenőriztek a megyei munkatársak. Mindent rendben találtak, kisebb szabálytalanság, apróbb hibák mellett a tevékenységet törvényesnek, szakszerűnek ítélték meg. Emellett volt még egy szemle, amely szintén ilyen belső dolgokat vizsgál, ez szintén jó eredménnyel végződött. A háromnegyed éves statisztikák meg vannak már, a beszámolóba még nagyjából a féléves szerepel, mondhatom, hogy ugyanazok a tendenciák érvényesek, amik eddig voltak az első félévben, tehát különösebben annak, hogy néhány számot mondjak nincs értelme. Ugyanígy a Honvéd program eredményeit is ki lehetne egészíteni még, hogy az elmúlt egy hónapban mi történt, de nem találom értelmét, inkább, ha kérdés vagy észrevétel van arra szeretnék válaszolni. Köszönöm szépen. Dr. Buzás Péter polgármester: Nagyon szépen köszönöm. Alezredes úr? Nincsen. Elnök úr? Nincsen. Nagy-György József tied a szó. Parancsolj. Nagy-György József, a Polgárőr Egyesület elnöke, a Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság elnöke, települési képviselő: Csak néhány gondolattal szeretném kiegészíteni a tájékoztatót. Amikor a testület azzal tiszteli meg a polgárőrséget, hogy tájékoztatót kér, ennek igen pozitív hatása van. Általában szokott vele foglalkozni a sajtó, megjelenik a helyi tévében, és egyáltalán híre megy ennek a tevékenységnek. Ez mindig további fejlődési szakasznak a kezdete szokott lenni. Az érdeklődést köszönjük. Azon kívül a tájékoztató anyagból nem igazán derül az ki, hogy a testület milyen szinten, az meg van jelenítve, hogy 500 ezer forinttal támogatja a polgárőrséget, de hadd mondjam el, hogy ez már a harmadik 500 ezer forint a polgárőrség életében, tehát évi 500 ezer forinttal támogatja, túl ezen kaptunk irodát, ugyanolyan szabályok mentén, mint az egyéb civil szervezetek, és ami további támogatásként várható, ígéretünk van arra, hogy egy felszabaduló gépkocsi szintén a polgárőrség tulajdonába, illetve használatába kerül. Én szeretném elmondani azt, hogy ezzel együttesen természetesen a polgárőrséggel kapcsolatosan azzal szemben megjelenik a megfelelő igénymennyiség és ez most jelenleg ott tart már a városban és valószínű, hogy ez egyben az ismertségünket is kifejezi, hogy a felénk bocsátott igények azok már azon a szinten vannak, hogy többnek már nem igen tudunk a jelenlegi szintünkön eleget tenni. De szeretném elmondani, hogy a támogatásunk növekedésével összhangban természetesen további segítség igényeit is be tudjuk fogadni, és próbálunk eleget tenni. Ha belenézünk azokba a számokba, hogy milyen szinten kap a polgárőrség támogatást és ha visszaosztjuk azokkal a szolgálati órák számával, ami bele van téve

5 5 / 40 akkor nem egy magas szám jön ki, tehát egy viszonylag nagyon hatékony arányaiban kevés befektetés mellett egy hatékony szervezetről van szó. Itt hadd mondjam el, hogy ennek a szervezetnek a tevékenysége, mivel ez egy megelőző szervezet számokkal nem mérhető. Ennél fogva van ez így megalkotva a tájékoztató is, hogy ez a része a tájékoztatóban nincs kidomborítva, nem tudjuk azt, és nem is akarjuk tudni, hogy mi mindent sikerült megelőzni, hogy ha sorozatos olyan jellegű szabálysértések és olyan esetek történnek, ahol a polgárőrség közbelépése is várható volt az negatív irányba esetleg mondhat számokat, de a pozitívat igen nehéz számokkal kifejezni, illetve nem is lehet. Talán ennyit, és majd a kérdésekre esetleg ha lesznek, akkor arra próbálok válaszolni, köszönöm a képviselő-testületnek és mindazoknak akik a polgárőrséget támogatják bármilyen eszközzel és bármilyen módon is a támogatásukat. Köszönöm szépen. Dr. Buzás Péter polgármester: Köszönöm szépen elnök úr. Tisztelt Testület! Kedves Jelenlévők! Azzal bocsátom vitára az anyagot, hogy mindenkinek a tisztelet hangján kettő dolgot ajánlok a figyelmébe. Az egyik az, hogy emlékezzünk vissza egy pár évvel ezelőttre, akár 6-8 évvel ezelőttre amikor nem tudom, hogy volt-e polgárőrség Makón, de hogy nem működött az biztos. Emlékszem, hogy akkor tájt, amikor az őszi fokhagyma, gyökér betakarítás volt, akkor a rendőrkapitány úrral közösen az akkori TSZ mezőőröket, meg közmunkásokat a PV-től kölcsönkért rádiórendszerrel akciószerűen szerveztük össze, valahogy úgy mint a vadnyugaton volt annak idején, hogy emberek fogjuk a puskát és védjük meg amink van. Akkor as nagyságrendű volt a bejelentett mezei lopások száma. Ezt úgy hívják Makó térségében, hogy gyorstermelés. Ami azt jelenti, hogy valaki egy hold, két hold fokhagymát végig megcsinál, tisztán tart, megtermeli, és utána megteszik neki azt a szívességet, hogy más felszedi és elviszi. Na most ennek a szívességnek nem nagyon örül senki, akkor ezt így csináltuk. Most az, hogy ez személyfüggő ez mindenütt látszik, ha a polgárőrök élén olyan emberek vannak egyesület elnökként, egyesület vezetősségként, akik ezt komolyan gondolják, akkor látható, hogy itt lehet elérni eredményeket. Tudni kell hozzá, hogy azóta létrehoztuk a mezőőrséget, és így ez a láncolat, hogy mezőőrök, polgárőrök, rendőrség azt eredményezte, hogy a legutolsó szám 16 volt, ami bennem megmaradt, a ról közöttire esett vissza a bejelentett mezei lopások száma. Biztos van látens most is, de volt akkor is. Azért ötödére esett vissza ez a szám, ezt kell, hogy érezze Makó lakossága, aki kint a határba dolgozik és ebből él. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A másik. A közbiztonság érzet a rendszerváltást követően biztos, hogy mindenkibe fokozatosan csökken. Ugyanakkor ajánlom mindenkinek a figyelmébe ha megnézi a statisztikákat, akkor látni kell azt, hogy a rendőrség által felderített, kinyomozott esetek száma megduplázódott, vagy nem tudom, lehet hogy azóta már meg is háromszorozódott. Tehát nagyjából ugyanazzal a személyi állománnyal kétszer, háromszor annyi bűncselekményt derítenek fel, csak a baj az, hogy ötször, hatszor annyi bűncselekmény kerül elkövetésre, emiatt a közbiztonságérzet relatíve romlott. Ennek a tudatában kell lenni, csak a probléma megértése szempontjából arra is szeretném felhívni a figyelmet, hogy ez olyan körülmények között következik be ez a bizonyos közbiztonságérzet romlás, hogy a rendőrség egyre többet dolgozik, egyre többet produkál. Nem szeretnék jósolgatni, de én azt hallottam, hogy Magyarország még ezekkel a közbiztonsági mutatókkal is az európai országok között a legjobbak közé az Ír, meg a Holland, vagy nem tudom melyik a másik, azok közé tartozik. Tehát ez a helyzet, ami a közbiztonságérzetet jelenti, a rendőrség munkájának fokozatos javulása mellett ez fokozatosan romlik. Tehát erre kell számítani. Amikor én azt mondom, hogy én a magam részéről elismeréssel szólok a rendőrség munkájáról akkor e mögött én ezt a munkát látom ez az egyik. Kettő. Amikor én felhívtam telefonon a kapitányt urat, hogy Honvédba baj van a közbiztonsággal, mi a helyzet ott, több-e a területen a bűncselekmény mint korábban, vagy mi ennek az oka. Akkor ő elmondta, hogy lényegesen nem változott ez a helyzet a korábbi évekhez képest, de ő is hallotta ezeket az információkat. Ezt megbeszéltük, egy hét múlva hívott, hogy kidolgozta azt a programot, ami a Honvédi helyzet kezelésére vonatkozik és javasolja, hogy együtt indítsuk ezt el, mert ebben meg van döntő mértékben a rendőrségnek a feladata és nem hárítja ezt át másra, de ugyanakkor ahhoz, hogy ez sikerüljön kéri a mi segítségünket is a polgárőrök részéről, de a helyi testületi tagok részéről is, mert azért a rendőrség információ nélkül nem sokra megy. Utána én is megkaptam a jelzést, hogy ennek az akciónak meglett a maga értelme. Aki ott él, ott lakik, ott van az a képviselő szerintem érzi ugyanezt. Úgyhogy ez a problémaérzékenység szintén mond valamit. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Vitára bocsátom az anyagot. Kérdés, észrevétel, vélemény egyben. Most azért hadd tegyem hozzá, hogy ha valakinek olyan mondandója van, ami a rendőrség munkáját úgy érinti, hogy még erre vagy arra oda kellene figyelni vagy szintén pozitív dolgot tapasztalt azt azért most illik elmondani, mert évente egyszer most van ennek itt az ideje. Szabó Sándoré a szó. Szabó Sándor települési képviselő: Polgármester úr! Tisztelt Képviselő-testület! Egyetértve polgármester úrral valóban a rendőrség munkáját jó színvonalúnak tudom megítélni, kapitány úrhoz volna a beszámolóval kapcsolatban egy kérdésem. A bűnesetek csoportosításánál stagnálás illetve mérsékelt emelkedés látható egy-egy esetben, de nagyon szemet szúrt számomra a beszámolót olvasva, hogy az államigazgatás igazságszolgáltatási és közélet tisztasága elleni jogsértések száma 34-ről 122-re nőtt, ez gorombán ugye négyszeres emelkedés gyorsan. Hogy ennek mi az oka, miből tevődik ez össze? Erre ha kaphatnánk egy részletesebb tájékoztatást. Köszönöm szépen. Gáspár Sándor települési képviselő: Tisztelt Polgármester úr! Képviselőtársaim! Tisztelt Vendégek! Kapitány úr! A rendőrség beszámolóját olvasva jónak tartom és látom azt, hogy milyen eredményeket értek el és még mik azok, amiken változtatni kell és mik a gondok, problémák. Kapitány úrnak szeretném megköszönni azt a segítséget, amit 2003-ban én kaptam a rendőrségtől, hiszen elég sokszor voltunk kapcsolatban telefonon, rendészeti és a közlekedési osztállyal is. De azért szeretném kérni még a segítségét a továbbiakban is, hogy a rendőri jelenlétet egy kicsit jobban ösztönözzük, hiszen a Vertán telep és a Kenderföld most lett 30 km-es lakóövezet. Sajnos azt tapasztaljuk és tapasztalják az ott élők is, hogy ez még nem nagyon ülepedett le a járművezetők pszichéjében és ezért szeretném kérni a rendőrség segítségét, hogy talán a jelenlétükkel, ezt egy kicsit lehetne javítani, hogy minél hamarabb tudatosuljon a közlekedőkben, járművezetőkben,

6 6 / 40 hogy itt bizony forgalmi rend változás történt. Köszönöm szépen. Dr. Bakos Gáborné egészségügyi tanácsnok, települési képviselő: Tisztelt Polgármester úr! Képviselőtársaim! Én a rendőrkapitány úrtól szeretném megkérdezni, hogy a Juhász Gyula középiskolában végzett diákok közül - van-e olyan statisztikájuk, - hány kerül a rendőrség állományába? Baranyi Sándor települési képviselő: Tisztelt Képviselőtársaim! Én csak köszönetet szeretnék mondani a rendőrkapitány úrnak és munkatársainak a Honvéd városrészben végzett munkájukért, amely igen hatékony és gyors beavatkozás eredményeképpen jó megoldásokat eredményezett. Köszönöm szépen. Dr. Buzás Péter polgármester: Tisztelt Testület! Van-e még kérdés, észrevétel? Nagy Lajos, a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság elnöke, települési képviselő: Tisztelt Polgármester úr! Képviselőtársak! Szeretném elmondani, hogy korábbi években a városüzemelési bizottság is előzetesen megtárgyalta az anyagot, tekintettel arra, hogy most más felállásban vannak a bizottságok, ezért a Nagy-György József által vezetett elég nagy területtel foglalkozó bizottsághoz került a téma. Így egyéni véleményemet vagyok kénytelen most elmondani. Elsősorban szeretném kihangsúlyozni, hogy személyes tapasztalatom alapján az állomány kulturáltsága, lakossággal való hangneme jelentősen javult korábbi időkhöz képest. Intelligens, illetve egyértelmű kérdéseket tesznek fel, udvariasan, legalábbis az én tapasztalatom szerint. Amit az ellenőrzések témájával kapcsolatban szeretnék felvetni, azt hiszem, hogy nemcsak az én tapasztalatom, hanem másoké is, hogy gyakorlatilag a közlekedés ellenőrzés ne csak abból álljon, hogy itt-ott-amott, különböző támaszpontokon felállítjuk a traffipaxot és tulajdonképpen ha van rajta sapka, ha nincs abban az esetben működik a gépezet. Személyesen ami engem irritál, már feltettem korábbi beszámoló kapcsán is a kérdést, továbbra sem elég aktív a járőrök mozgása és ténykedése. Például főként a főtéri utakon lévő tehergépkocsi pakolások tekintetében. Hiszen azok a járdák a civileknek és esetleg a kerékpárosoknak szolgálnak közlekedésre, nem pedig a tehergépkocsiknak, üzletekbe szállítás, és hurcolkodások kapcsán. Úgyhogy ezekben a témákban én személyesen is, de azt hiszem, több makói polgár nevében is mondhatom, hogy irritáló az ilyen jellegű járdára hajtás és ezek szankciónélküli megoldása, mert ha az ember véletlenül ezt szóvá teszi, akkor azt keresetlen szavakkal igen messzire küldik. Köszönöm szépen. Martinusz László Oktatási bizottság elnöke, települési képviselő: Tisztelt Képviselő-testület! Polgármester úr! A köszönetnyilvánítások sorát szeretném gazdagítani, azt hiszem, hogy az iskolánk nevében is beszélhetek. A rendőrséggel folyamatosan jó a kapcsolatunk, minden rendezvényünkön, illetve mások rendezvényein részt vesznek, segítenek, akár egy-egy ember, akár az egész állomány. S ezen kívül elég sokszor veszek részt városi ünnepségeken és az ottani közreműködésüket szeretném megköszönni. Köszönöm szépen. Oravecz Károly települési képviselő: Tisztelettel köszöntöm én is kapitány urat és olyan ügyben szeretném a véleményét hallani a város központi parkolás a meglátásom és jelenleg egyéni véleményem szerint, de gondolom azért többen osztják ezt, katasztrofális. Valamilyen elképzelés ezzel kapcsolatban van-e egyáltalán rendőrségi ügynek számít-e ez a dolog, illetve, hogy mennyire veszik szigorúan az ezzel kapcsolatos szabálysértéseket. Azt hiszem, hogy nem jó szándékukból parkolnak szabálytalanul az emberek, hanem a lehetőség miatt. Köszönöm szépen. Dr. Buzás Péter polgármester: Van-e még vélemény, vagy kérdés? Testület tagjaitól még egyszer megkérdezem van-e kérdés? További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Dr. Buzás Péter polgármester: Olyan napirendek tárgyalásakor, amikor a téma a lakosság minél nagyobb körét érinti megszoktam kérdezni a teremben ülőket, hogy van-e valakinek mondandója az üggyel kapcsolatban, most is megteszem ezt. Tehát a teremben ülők közül van-e valakinek mondandója a most tárgyalt napirenddel kapcsolatban? Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Dr. Buzás Péter polgármester: Köszönöm szépen. Akkor lezárom a vitát és megadom a szót első körbe a kapitány úrnak, hogy válaszoljon a felvetett kérdésekre és mondja el gondolatait az észrevételekkel kapcsolatban. Dr. Nagy Mihály alezredes, városi rendőrkapitány: Polgármester úr! Tisztelt Képviselő-testület! Jövőre lesz 15 éve, hogy ide kerültem kapitánynak. Elég sok beszámolót tartottam már és elég sok problémával találkoztam, amit itt vetettek fel, de azt hiszem, hogy talán ez az egyik legbékésebb, ha úgy tetszik az egyik legbékésebb testületi ülés, hiszen mindössze azok a visszatérő kérdések közlekedés parkolás, stb. merülnek fel, amelyek évekkel ezelőtt is felmerültek. Ettől függetlenül szeretnék reagálni valamennyi kérdésre. A magam részéről az első körben nem tettem meg, de most megteszem, hogy a testületnek az együttműködő szerveknek, polgárőrségnek, mezőőrségnek, határőrségnek és még mindenkinek akit illet köszönetet mondjak azért a támogatásért, amit a rendőri munkához nyújtanak, illetve a hatékonyságunkat gyakorlatilag ezzel növelik. A polgármester úr kiemelte, hogy a mutatók Magyarországon nagyon jók, jobbak mint az EU átlag, vagy az EU országokhoz viszonyítva. Az is látható, hogy bizonyos idő után hullámzást mutat a

7 7 / 40 bűncselekmények száma és valamelyest növekszik most is. Ez azt jelenti, a mi számunkra, hogy az emberek bizalommal fordulnak, régebben sokkal több bűncselekmény maradt látenciába, nem tettek feljelentést az emberek, mert azt mondták, hogy jó nem jelentem be, mert úgy sem tudják kinyomozni és minek szaladgáljak a rendőrségre. Ez főként ilyen csekélyebb súlyú bűncselekményeknél van így, a terménylopásoknál, kisebb értékre elkövetve, szabálysértéseknél, illetve még kerékpár lopásoknál és hasonlóknál. Minél nagyobb az embereknek a bizalma a rendőrség irányába és hatékonynak érzi a munkáját, annál jobban odafordul hozzá, mert megoldást fog tudni találni az ügyére. Tehát ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen itt is növekedni fog a bűncselekmények száma, ez azt jelenti, hogy csak a látens bűncselekmények köre fog szűkülni, nem azt jelenti, hogy nagyobb lesz a bűnözés. A Szabó úr kérdésére elmondanám, hogy nagyon sok olyan fajta bűncselekmény kerül most regisztrálásra, ahol okiratokkal történő visszaélés és hasonló, tehát amikor kilopnak egy gépkocsiból egy okiratot, ez már bűncselekmény sajnos, tehát eddig ez nem így volt, hanem más jellegű eljárást, körözést folytattunk le. Most ez bűncselekménynek minősül. Egyébként ezekben a mutatókban már mint jeleztem az anyagban megjelent egy része annak a november hónapban befejezett nyomozásnak, illetve már ügyészi szakban befejeződő nyomozásnak az egy része, töredéke, amelyben 1600 bűncselekmény lesz regisztrálva. 120 elkövető 1600 bűncselekmény, telefonos csalás visszaéléssel. Ebből már egynéhány részlet benne van ezekben a számokban, tehát itt is látható, hogy a bűncselekmény száma, az egyéb ami szokványos bűncselekmény szokott történni Makón azoknak a száma nem nőtt meg. A közlekedéssel kapcsolatban elmondanám, hogy a főtérnek, illetve a parkolóknak az ellenőrzése ez egy nagyon érdekes kérdés. Mindenkit bosszant az, hogy ha valaki rossz helyen parkol, vagy zavarja a parkolást, ugyanakkor senki nem veszi magára. Mindenki a másikat okolja. Pedig mi vagyunk, akik rossz helyen parkolunk valamennyien. De mindig a másikat látjuk meg, hogy az rossz helyen áll. Hozzá teszem, hogy a közlekedési osztály, van most egy 11 fős létszámhiány a rendőrségen, ez közterületi rendőrökből adódik össze. Ennek nagy része közlekedési rendőr, tehát két járőrrel én nem fogom tudni, a nap 24 órájában, vagy akár 12 órájában sem lefogni a főteret, a 43-as utat, egyebeket. Ehhez még hozzájárul az is, hogy tulajdonképpen belügyminiszteri utasítás alapján a nemzetközi idegenforgalom miatt a nemzetközi főközlekedési utakra voltak vezényelve 24 órás szolgálatban a traffipax készülékek. Ez azt jelenti, hogy a 43-as úton, ahol találkoztak vele Klárafalva, Apátfalva, Makó belterülete itt teljesítettek szolgálatot, azért hogy megelőzzék gyakorlatilag a tranzitforgalomban a baleseteket, ami a gyorshajtásból adódik. Ez is korlátozta a közlekedési lehetőségeinket. Ezekkel teljesen egyetértek és mindig a kapacitásnak megfelelően tudunk rendőrt küldeni, vagy amikor nagyobb problémák vannak. Látható, hogy a rendőri jelenlét semmit nem jelent, hogy ha nincs megfelelő forgalomszervezési vagy valamiféle kialakított rend. Emlékeznek talán arra a káoszra, ami a Kalász étterem előtt volt anno. Most megcsinálták szépen, kiraktak különböző akadályokat, és azóta ott tilos a parkolás, illetve az a káosz megszűnt. Hangsúlyt fektettünk annak idején figyelemfelhívás alapján, hogy a Hagymaház környékén a díszburkolaton a parkolás és hasonló, ott a forgalmi rendnek a betartatására. Gyakorlatilag ameddig valamiféle változás nem lesz ebbe, a főtér környékén nehezen várható az, hogy a problémák megoldódjanak. Emlékezzenek vissza annak idején mindig felmerült a főtéren való kerékpározás. Én mondta, hogy ezt nem is kellene nagyon üldözni, nem nagyon értettek vele egyet, hanem ki kellene jelölni kerékpárutat, és ott menni. Azóta semmi probléma nincs szerintem, leszámítva azt a néhány fiatalt, aki száguldozik és nem igazán megfelelő módon használja ezeket a kerékpárutakat. Tehát itt elsősorban forgalomszervezés, illetve a parkolók kijelölése az, ami megoldást jelenthetne. Bakos doktornő kérdésére elmondanám, hogy az első gimnáziumi osztály 2000-ben végzett, ő közülük nagyon sokan visszamaradtak az ötödévre, a biztonságszervezői szakra, majd utána jelentkeztek különböző helyekre. Átlagban elmondható, hogy az osztályokból mintegy 60 % rendészeti pályára kerül, tehát vagy rendőr vagy határőr, igyekeznek vámosnak, de van belőlük katonatiszt is. Körülbelül 60 %-a. Mondhatom, hogy ennek az egyharmada körülbelül, amelyik rendőri pályára megy. Itt most egy óriási nagy probléma keletkezett számunkra, mert az idén végzettek, akik elvégezték a rendészeti szakközépiskolát és makóiak a hat közül csak hármat tudtunk felvenni Makóra. A másik három Budapesten talált állást magának. Ugyanis a bérkeretünk, a bérlétszámunk nem engedte meg, hogy őket átvegyük. Hangsúlyozom a 11 fős létszámhiány ellenére, nem volt rá anyagi fedezet. Ez olyan szempontból számomra nagyon aggasztó, hogy aki Makóról megy el elvégzi ezt a gimit, elvégzi a szakközépiskolát, ő Makón akar dolgozni szerintem, és ez vissza fogja tartani a fiatalokat attól, hogy nem azért megy el rendőrnek, hogy Budapesten vagy Pest megyébe valahol rendőrködjön, hanem Makón. Ebben reméljük, hogy lesz változás. Annál is inkább, mert a rendőrség átszervezésével kapcsolatban tulajdonképpen a városokat kívánják megerősíteni, erre már vannak elképzelések, tehát néhány éven belül eldől, hogy mennyi, mert ez azt jelentené, hogy Makó rendőrkapitányság állományát is feltöltenék, illetve plusz létszámokat kapnánk. Ennek jele, hogy az idén már kaptunk nyomozói helyet, de még szükségünk lenne több emberre és több különböző beosztású rendőrre. Azt hiszem, hogy nagyjából minden kérdésre válaszoltam. Még egyszer szeretném megköszönni a képviselő-testületnek, illetve az együttműködő szerveknek a segítséget. Köszönöm szépen. Dr. Buzás Péter polgármester: Köszönöm szépen. Válaszadásra az itt ülők közül valakinek van-e még szándéka? Nincs jelentkező. Köszönöm szépen. Akkor lezárhatjuk a témát. Első beszámoló a helyi közbiztonság megszilárdításában végzett munkáról kapitány úrnak a beszámolója. Én azt javaslom, hogy határozatban köszönjük meg a rendőrség személyi állományának, vezetésének, kapitányúrnak az elmúlt időszakban végzett munkáját. Ennek részeként a Honvédi reagálás gyorsaságát és hatékonyságát. Második pontban az a kérésem, hogy fogalmazzuk meg azt az igényt, hogy saját eszközzel, esetleg megyei segítséggel szorgalmazza azt, hogy a létszámot minél jobban tudja feltölteni, és ennek eredményeként a közterületen szolgálatot teljesítők számát próbálja növelni. Ez kérésként fogalmazódjon meg. Ez a javaslatom. Elfogadható ez így? A testületnek megfelel? Kérem, hogy akkor szavazzuk meg. A képviselő-testület 21 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

8 8 / /2003. (XI.5.) MÖKT h. Tárgy: A rendőrkapitány írásbeli beszámolója a helyi közbiztonság megszilárdítása érdekében végzett tevékenységéről. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a rendőrkapitány írásbeli beszámolója a helyi közbiztonság megszilárdítása érdekében végzett tevékenységéről szóló tájékoztatóját megtárgyalta és elfogadja. A képviselő-testület megköszöni Makó Város Rendőrkapitányának valamint a vezetése alatt álló személyi állománynak az elmúlt időszakban végzett munkáját, kiemelten a Honvéd városrészben kifejtett gyors és hatékony közreműködést. A képviselő-testület kinyilvánítja azon igényét, hogy a szakmai munka színvonalának emelése érekében megyei segítséget is igénybe véve történjen meg a rendelkezésre álló létszámkeret feltöltése, melynek eredményeként a közterületen szolgálatot teljesítők száma is növekedhet. - Csongrád megyei Rendőrfőkapitány - Makó Városi Rendőrkapitányság Dr. Nagy Mihály rendőr alezredes Dr. Buzás Péter polgármester: Tisztelt Testület! A polgárőr egyesülettel kapcsolatban hasonló elismerő határozatot javaslok hogy fogadjunk el. A polgárőrség léte érződik ebben a városban. Én javaslom, hogy köszönjük meg a polgárőr egyesület elnökének, munkatársainak az elmúlt évben végzett munkáját. Ez lenne az egyik pont. Továbbá javaslom, döntsön úgy a testület, hogy nemsokára megkapja az orvosi ügyelet az új autót, amit bízom benne, hogy orvosi ügyelet céljára használ. Az a kérésem Csomor Ágnes hatósági osztályvezetőhöz, hogy jelezd a mentőszolgálatnak, miszerint kaptam olyan információt, hogy ez a kocsi nem csak ügyeleti célt szolgál alkalmanként, hanem Szegedre járnak vele meg hasonló. Mi ezt orvosi ügyeleti célra vettük ezt a gépkocsit és az a kérésünk, hogy erre a célra is használják. A mostani testületi dolgokról való beszélgetéskor vetődött ez fel, tehát innen az információ. Tehát az a kérésem, hogy döntsön úgy a testület, hogy az orvosi ügyelettől leadásra kerülő Niva terepjáró gépkocsit kapják meg a polgárőrök és akkor az a sor, amit a Nagy-György József képviselőtársam említett, hogy évi 500 ezer forint támogatás, irodát kaptak, most kiegészül egy terepjáró gépjármű rendelkezésre bocsátásával is. A határozati javaslat elfogadható? Kérem, hogy szavazzuk meg. A képviselő-testület 21 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 393/2003. (XI.5.) MÖKT h. Tárgy: Tájékoztató a polgárőrség helyi szervezete munkájáról. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a polgárőrség helyi szervezete munkájáról szóló tájékoztatóját megtárgyalta és elfogadja. A képviselő-testület elismeri és megköszöni a Polgárőr Egyesület elnökének és valamennyi munkatársának a végzett munkáját. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított évi LXV. törvény 80. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, hivatkozva Makó Város Önkormányzatának 11/2003. (III.26.) ör számú rendelete 7. (3) bekezdés b) pontjára a hozzájárul ahhoz, hogy az orvosi ügyeletnél felszabaduló Niva terepjáró gépkocsi az új ügyeleti kocsi üzembe helyezését követően kerüljön a Makói Polgárőr Egyesület használatába. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Makói Polgárőr Egyesülettel a Niva terepjáró gépkocsira vonatkozó használatba adási szerződést kösse meg. Határidő: folyamatos Felelős: polgármester - Polgármesteri Hivatal Hatósági osztály - Polgármesteri Hivatal Pénzügyi osztály - Polgárőr Egyesület elnöke Dr. Buzás Péter polgármester: Következő. Tájékoztató a mezőőri őrszolgálat munkájáról. Itt nem volt kérdés, észrevétel. Javaslom, fogadjuk el az ő munkájukat is, és mivel negatív észrevétel nem hangzott el, ebből én arra következtetek, hogy az általuk végzett munka pozitív. Ismerjük el, és köszönjük meg ezt a munkát és kérjük, hogy a későbbiekben is hasonló lelkiismeretességgel végezzék feladatukat. Kérem szavazzunk.

9 9 / 40 A képviselő-testület 21 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 394/2003. (XI.5.) MÖKT h. Tárgy: Tájékoztató a mezőőri őrszolgálat munkájáról. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a mezőőri őrszolgálat munkájáról szóló tájékoztatóját megtárgyalta és elfogadja. A képviselő-testület elismeri és megköszöni a mezőőrök elmúlt időszakban végzett lelkiismeretes munkáját, s a jövőben is hasonló feladatellátást vár el. - Mezőgazdasági bizottság elnöke - Polgármesteri Hivatal Hatósági osztály Dr. Buzás Péter polgármester: Én nagyon nagy szeretettel meginvitálom az asztalnál ülőket, hogy maradjanak tovább a testületi ülésünkön, de természetesen, hogy ha más dolguk van, akkor nem sértődünk meg, ha elmennek. Elmentek. Jó, elbúcsúzunk tőletek, köszönjük szépen, hogy itt voltatok. 5. Napirendi pont Tájékoztató a környezet állapotának alakulásáról Dr. Buzás Péter polgármester: Tisztelt Testület! Jegyző asszony az előterjesztő az anyagnak, ugyanakkor itt látom a teremben Szilléry Lászlóné osztályvezető asszonyt, az ATIKÖFE munkatársát. Szeretettel köszöntöm és megkérem, hogy foglaljon mellettem helyet. Tisztelt Testület! A környezetvédelem ügye az egész országban így Makón is, pár évvel ezelőtt ha beszéltünk volna róla, akkor azt mondhatnánk, hogy ennek az ügynek múltja nem nagyon van, de jövője annál inkább. Na most hál istennek a környezetvédelem ügye nem teljesen ilyen Makón. Ebből a minősítésből az, hogy jövőnk van, az mindenképpen igaz. Hál istennek egy picit múltunk is van. Lehet, hogy nem annyi, meg nem akkora amekkorát szerettünk volna, de múltunk is van. Ne felejtsük el, hogy az Európai Unió tagjai leszünk jövő év május 1-től és azért jó pár évvel ezelőtt Makón nagyon komoly problémát okozott, testületi üléseken sorra jött az, hogy a szeméttelepről a tejeszacskót hordja a Földeáki útra a szél. A szemételhelyezés európai módon van megoldva Makón. Ez a városnak igen komoly pénzébe került, mert a saját erőn kívül még egy döntő részt Phare hitelből oldottunk meg, és annak a törlesztése folyamatosan történik. Tehát ebből anyagilag is komolyan részt vállalt Makó önkormányzata. És hát az előző ciklus egyetlen beruházása a szennyvízberuházás eredményeként megépülhetett az a biológiai szennyvíztisztító, amelyik a dél-alföldi régióban a legmodernebb szennyvíztisztító és amíg meg nem épül a következő, addig ez a minősítés helytálló szerintem. Én Medgyesi úrtól hallottam korábban azt, hogy Makó 60 millió köbméter szennyvízen fekszik. Ez valószínűleg úgy lett kiszámolva, hogy amióta vezetékes vízellátás be lett vezetve a városba, azóta mennyi víz került elhasználásra, ebből valamennyi leszorzásra került, de ez a megállapítás biztos helytálló. Ezt a várost ugye unokáinktól kaptuk kölcsön, meg a határát is, nem mindegy, hogy milyen állapotba adjuk vissza. El szoktam azt is mondani, hogy ahol én lakom, ha csőkútból locsolom a fát, akkor habzik a víz, mert közel van a derítőhöz, a derítő meg olyan amilyen. Tehát a szennyvíz környezetvédelem szempontjából óriási jelentőségű, de a környezetvédelem ennél lényegesen több. Itt van a Maros nekünk, amelynek a vízminősége valamikor régen nagyon jó volt, most megint lehet, hogy kívánni valókat hagy maga után. Tehát környezetvédelem ügyben igenis nagyon keményen van mit tenni. Most ez hosszú idő óta az első olyan beszámoló, amelyik ezt a kérdést, ezt az ügyet taglalja. Én a magam részéről a jegyző asszony nevében is megköszönöm az ATIKÖFE-nek azt a segítséget, amit az anyag összeállításához nyújtott, és a Makón működő társszervezetek, gazdasági szervezetek, mint pl. a vízmű vállalat, vagy az ÁNTSZ közreműködését az anyag összeállításában. Tisztelt Testület! Vitára bocsátom az előterjesztést. Kérdés, észrevétel, vélemény van-e az anyaggal kapcsolatban? Nagy Lajos, a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság elnöke, települési képviselő: Tisztelt Testület! A városüzemelési bizottság ülésén aprólékosan megtárgyaltuk az előterjesztést és megállapítottuk, hogy tulajdonképpen ilyen összefogó anyag a közelmúltban erről a témakörről nem készült. Sok mindenre kiterjedő problémát vet fel maga a jelentés és tár elénk olyan adatokat, amit esetleg eddig nem ismertünk, és itt a környezetvédelmi hatóságtól kapott adatok is ezt elősegítették. Hangsúlyosan merült fel az a téma javaslatként különös tekintettel arra, hogy mi még élveztük a Maros üdülőjellegű és fürdésre alkalmas vízminőségét. Azonban az utóbbi időben tekintettel arra, hogy nem csak Magyarországon befolyásolják a vízminőséget és erre közvetlen hatásunk nekünk nincsen, az a javaslatunk, hogy az önkormányzat, megfelelő hatóságok felé jelezze, miszerint igényt tartunk arra, hogy nemzetközi szintű tárgyalások alkalmával jelezzük a tárca felé is, az ATIKÖFE felé is, esetleg kormányzati szinten is hívjuk fel a figyelmet, hogy szeretnénk, ha a Maros, mint természeti jelenség azt a tiszta vizű folyót jelentené amit a korábbi időszakban. Sajtóból értesültünk a Romániában készülő különböző bányák megnyitásáról, tehát a Maros völgyében lévő bányák megnyitásával, esetleg vegyi üzemek működésével kapcsolatos problémák, amennyiben van rá lehetőségünk, hívjuk fel a figyelmet arra, hogy tiszta Marost szeretnénk.

10 10 / 40 Dr. Orbán Imre települési képviselő: Tisztelt Testület! Tisztelt Jelenlévők! Én szeretném megköszönni ezt a beszámolót, amelyet jegyző asszonynak az aláírásával megkaptunk, hisz ez alkalmas arra, hogy ha valaki mélyebben akar információkat szerezni erről a területről, akkor azt megtehesse. Azt is mutatja, hogy rengeteg feladatunk van még, hogy ha ezen a téren előbbre akarunk lépni. Én egyetlen egy rész problémára szeretnék csak rákérdezni, tehát nem egy koncepcionális kérdés, főosztályvezető asszonytól, vagy jegyző asszonytól, aki tud erre válaszolni. A közüzemi hatósági vízminták vizsgálatánál látjuk, hogy néhány komponens nagyon nagyon magas számban van jelen ivóvizünkben. Makó városában közbeszéd tárgya az ivóvizünk arzén tartalma és evvel kapcsolatban szeretném azt kérdezni, hogy mit jelent az a fogalom, hogy kifogásolt, mit takar ez a megállapítás, hiszen látjuk, hogy a 31 vizsgálatból 14 kifogásolt. Ugyancsak kapcsolódik az arzénhez, hogy ilyen arzéntartalmú vizet kisgyermekek fogyaszthatnak-e. A napokban tettem látogatást egy fiatal családnál, ahol kisgyerekek vannak, és ők például, lehet, hogy téves a hozzáállás, vagy nincs meg az információ ódzkodnak attól, hogy ezt a vizet itassák a gyerekkel, de lehet, hogy nincs alapja ennek. A harmadik kérdésem pedig az, hogy ezek a határértékek, amelyek nálunk érvényesek hogyan viszonyulnak az európai határértékekhez. Tehát nálunk szigorúbbak az elvárások a vízminta vizsgálatánál vagy pedig enyhébbek. Köszönöm szépen. Dr. Buzás Péter polgármester: Tessék parancsolni van-e még kérdés, észrevétel, vélemény a testület tagjai részéről? További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Dr. Buzás Péter polgármester: A környezetvédelem is olyan, ami valamennyiünket érint. Megkérdezem a teremben ülőket, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele, mondandója a témával kapcsolatban? Nincs. Lezárhatom? Lezárom a vitát. Mielőtt a válaszadásra kerül a sor legelőször Medgyesi Pál urat kérem meg, hogy az ivóvíz minőségével kapcsolatban, mint a helyi vízszolgáltató, akinek feladatkörébe, felelősségi körébe is tartozik, mondja el a véleményét, majd azt követően természetesen az osztályvezető asszony véleményét is meghallgatjuk. Tessék parancsolni, tied a szó. Medgyesi Pál, a Makó-Térségi Víziközmű Kft. ügyvezető igazgatója: Köszönöm. Tisztelt Képviselő-testület! Örülök a kérdésnek azért, mert úgy gondolom, hogy ilyen fórumon sok emberhez eljuthat ismét az, amit egyébként már sokszor elmondtunk. Egyrészt ezért örülök neki, másrészt azért mert átolvasva a kiküldött anyagot találtam benne olyan dolgot, ami engem is meglepett. Jelesül az, hogy a kifogásolt komponensek között megjelölték a nitritet, ami elég kellemetlen, mert mérgező anyagnak számít a vízben. Miután tudtam, hogy ilyen nem lehet a makói vízben elkezdtem nyomozni, hogy honnan származnak ezek az adatok, kiderült, hogy az ÁNTSZ megyei intézetéből, ahol ma délelőtt elnézést kértek, hibás adatot adtak meg. Dr. Buzás Péter polgármester: Ez egy jó hír. A baki ellenére jó hír, nincs méreg a vízben. Medgyesi Pál, a Makó-Térségi Víziközmű Kft. ügyvezető igazgatója: A másik olyan komponens, ami méregnek, tehát az emberi szervezetre veszélyesnek tekinthető, ez az úgynevezett arzén, ami itt az előbb szóba került. Az arzénről sokszor beszéltünk már, és azt hiszem még nagyon sokszor kell beszélni. Ugyanis az Európai Unió követelményei szerint 10 mikrogramm/literre kell a határértéket beállítani, ez alá kell vinni. A korábbi magyar szabvány 50 mikrogramm/litert írt elő, tehát ötszörösét az uniós követelményeknek. Azt azért tudni kell, hogy a magyar vízhigiéniás szerveknek az OKI-nak és egyéb országos szerveknek azt az egyet nem lehet a szemükre vetni, hogy túl laza követelményeket támasztottak volna a korábbi évtizedekben is. Tehát azt mondták, hogy ez az 50 mikrogramm/liter a magyar táplálkozási szokásoknak megfelel. Amikor az unióval történő alkudozás folyt, akkor a magyar szakemberek hajlandók voltak arra, hogy egy 30 mikrogramm/literes értékben egyezzenek meg az unióval. Azonban ez egy elég egyoldalú tárgyalás volt, úgyhogy egyszerűen megmondták, hogy a 10-et tartani kell, azért, mert általában az európai táplálkozási szokások olyanok. Főleg a tengerparti országokba, ahol sok tengeri halat fogyasztanak, az élelmiszerrel több arzént visznek be a szervezetükbe, mint mi itt a magyar alföldön. Most az unióba ilyen megkülönböztetés nincs, márpedig az arzén koncentráció elég szakszerűen, tudományosan, de úgy van kiszámítva, hogy egy átlagos testsúlyú átlagos életkorú ember az élete során ennyi arzént vihet be a szervezetébe a vízzel az élelmiszerrel és a levegővel. Ez most le van osztva, hogy akkor a vízbe a maradék elv alapján a nem lehet 10 mikrogramm/liternél nagyobb, így jött ki a szám. És ezt azért mondtam el ilyen részletesen, hogy addig is amíg meg nem történik az a fejlesztés, ami már az uniós követelménynek is megfelelően a 10 mikrogramm/litert fogja biztosítani Makón is, addig is elmondhassam nyugodt szívvel, hogy ez a makói víz, ami egyébként 30 mikrogramm/liternél kevesebbet tartalmaz, tehát a korábbi magyar határértéknek a felét tartalmazza úgy körülbelül és annak a határértéknek a közelében van, amit a magyar szakemberek egyébként teljesen biztonságosnak tartanának Magyarországon. Ezt a vizet még néhány évig fogjuk Makón szolgáltatni, addig amíg az a fejlesztés meg nem történik, aminek az előkészítése éppen folyamatban van, nemcsak dél-alföldi regionális szinten, hanem országos szinten is, ennek az a neve, hogy ivóvíz minőségjavító nemzeti program. Ez körülbelül 800 települést érint, nagyjából 200 milliárd forintba fog kerülni az országnak. Kettő határidőt jelöl meg a kormányrendelet, ami egyébként magyarította ezt az uniós elképzelést. Ez a két határidő úgy hangzik, hogy december 31., tehát három év múlva azokon a településeken, ahol 50 mikrogramm/liter fölött van az arzén koncentráció ott 2006 végéig kell megoldani a problémát, a mi esetünkben, Makó esetében december 25-e a megjelölt határidő. Ennek a makói beruházásnak a költsége a jelenlegi árviszonyokat tekintve nagyságrendileg 1 milliárd forintra tehető valamivel e fölött van. Dr. Buzás Péter polgármester: Egyet hadd kérdezzek, hogy mint szolgáltató ennek a tudatába vagy régóta és én emlékszem arra, hogy amíg meg nem jelent a jelenlegi jogszabály már akkor nekifogott a vízmű egy olyan programnak -

11 11 / 40 Maroslelén volt is tervezve valami kísérlet ez ügyben - ami azt jelentette, hogy a Makó és Térsége Víziközmű Kft. kísérletet végez az ügyben, hogy az arzén mentesítésnek milyen technikái vannak, stb., stb. Mondjuk ez kapcsolódik-e ehhez, vagy annak van-e valamilyen hozadéka? Vagy ennek a jövőre milyen hatása van? Medgyesi Pál, a Makó-Térségi Víziközmű Kft. ügyvezető igazgatója: Én úgy gondolom és konkrét kérdésre válaszolva, most már el is kell mondanom, hogy a Makó Térségi Víziközmű Kft. két területen kiemelkedőt nyújtott ebben a kérdéskörben. Az egyik kérdéskör a kutatás, fejlesztés, műszaki fejlesztés körébe tartozik. Ezen a területen több hazai és külföldi partnerrel együtt folytattunk és még most is folytatunk kísérleteket, olyan technológiák kialakítására, amelyek leggazdaságosabban, legjobban tudják megoldani azt a vízminőségi problémát, amit meg kell. A feladat egyébként komplex, itt az előbb arzénről beszéltem elsősorban, de az arzénmentesítés alatt értjük azt a többi feladatot is, amit ezzel egy technológiai folyamatban meg kell oldani. Makó esetében ide tartozik az ammónia, és a szervesanyag koncentráció, ami nem káros a szervezetre, de egy vízmű üzemeltetése szempontjából fontos, hogy ezek is egy meghatározott érték alatt legyenek. Tehát az egyik területe a kutatás volt, amiben úgy gondolom, hogy országos viszonylatban is egy centrumot képeztünk, és képezünk most is. A másik terület pedig az, hogy messze megelőzve a minisztérium által elrendelt koncepció kidolgozását, mi a makói kistérségre már kidolgoztunk egy ivóvíz minőség javító programot és úgy gondoljuk, hogy ez jobb is, mint az amit a minisztérium megrendelésére egy tervező vállalat kidolgozott. Na most, hogy kinek lesz igaza, azt majd eldöntik a megfelelő szakmai bizottságok, de azt hiszem, hogy óriási előnyünk van a többi vízszolgáltatóval szemben, azért, mert le tudjuk tenni azokat a konkrét terveket, elvi engedélyes terveket, vagy megvalósíthatósági tanulmányokat, amit már kidolgoztunk. Egyrészt tényleg szeretnénk, ha megoldódna a probléma, nemcsak Makón, hanem a cég egész működési területén, másrészt meg azt is szeretnénk, hogy ne legyenek olyan hibák elkövetve, mint amiket látunk más nagy infrastrukturális beruházásoknál. Tehát abból kell kiindulni, hogy amit most csinálunk a vízellátórendszereken, az majdnem olyan horderejű, mint amit évvel ezelőtt csináltunk, akkor amikor megteremtettük a vezetékes vízellátást. Most minőségbe kell egy hasonló jelentőségű ugrást végrehajtani és ha ehhez hozzáteszem azt, hogy ennek kapcsán egy sor rekonstrukciós feladatot is el kell végezni, akkor látszik igazán, hogy tényleg egy következő évre kell megoldanunk a város és a kistérség vízellátását. Dr. Buzás Péter polgármester: Köszönöm szépen. A most elhangzottakhoz kötődően van-e valakinek kérdése, vagy reflexiója? Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Dr. Buzás Péter polgármester: Akkor mielőtt tovább adnám a szót osztályvezető asszonynak annyit hadd mondjak el, azért kérdeztem meg Medgyesi úrtól ezt a második fordulatot, mert én többször elmondtam már, annak tudatába vagyok, hogy Makón az emberek megélhetése milyen, igen komoly problémák vannak, aszály, mezőgazdaság stb. Tehát messze nem érzem azt, hogy szállunk, repülünk. Ugyanakkor annak is tudatában vagyok, hogy a város előtt, mondjuk akár intézmény, épület-felújítás, rekonstrukció, rendbetétel, akár működéstartalmi feladatok vannak, és akkor haladunk a környezetvédelmi feladatok irányába, hogy itt milyen feladataink vannak. Félúton vagyunk, de vannak olyan területeink, amibe az emberek helyzetéhez képest Makó nagyon jó helyen áll. Akár a Honvéd hagyományok, akár az EU zászló, akár a Virágos Magyarországért, nem kötődik az arzénhoz, de az életünknek egy-egy olyan szelete, amibe azért nem baj, hogy ha azt mondjuk, hogy ez rendben van. Na most azok rendbe vannak. Rendbe van a Polgármesteri Fórum Egyesülete, a térségi együttműködés, utaltam rá, hogy mintatérség leszünk. És ugyanígy el kell mondanom, hogy rendben van a Makó és Térsége Víziközmű Kft. is gazdálkodás szempontjából, szolgáltatás színvonala szempontjából is, egyáltalán. Ha a VGV-énk ilyen lett volna, akkor nem lett volna kilenc éven keresztül az a sok probléma, ami végigkísérte a vagyongazdálkodásunknak azt a szféráját. Ez is rendben van. Látható tehát, hogy a jelenlegi ivóvíz minősége olyan amilyet elmondott a Medgyesi úr, ahol az arzén koncentráció az EU szabványnál kisebb, de a Medgyesi úr elmondta azt is, hogy az EU szabvány hogy lesz kiszámolva, mindenkinek ajánlom figyelmébe. Nem mindenki eszik itt nálunk annyi tengeri halat, hogy őnála már sok legyen az a közötti mikrogramm/liter, elmondta, hogy ez igaz, de ettől még ezt a vizet lehet inni, sőt jó pár más területen lévő vízminőségénél lényegesen jobb ez a vízminőség. Tehát ezen a területen nemcsak arról van szó, hogy ennek a tudatába vagyunk és eddig ezek a lépések történtek, hanem a különböző jogszabály módosulásokról legelőször tőle hallom, hogy mi várható szennyvízügyben. Tehát ezek a dolgaink itt rendben vannak. Mennyünk tovább. Ha már környezetvédelem, én mielőtt megadom a szót és egyúttal hadd kérdezzem, hogy Ön hogy látja ezt, én úgy gondolom, hogy biztos vannak olyan területek ahol nincs rendben a dolog, de ugye a szilárd hulladéklerakásról beszéltem, szelektív irányba elindultunk, ott finanszírozási gondok lesznek. Tehát ha a jogszabály nem változik akkor itt baj lesz, most éppen halmozódik itt nálunk, jönnek a hullámok ez ügyben, de elindultunk abba az irányba. Szennyvíznél nagyon probléma érzékenyen folyamatosan követjük a jogalkotást, kész van a projektünk, országosan a legjobb kettő térségi projektként tartják számon a Makó térségi szennyvízcsatorna hálózat fejlesztési ügyet. 44 millió eurós dolog ez, nagyjából milliárd forint, amikor elindulhat és a jelenlegi ismereteim szerint ez 2007-ben indulhat. Nagyon bízunk benne, hogy nem 20 %-os önerővel, ahogy ma ez divat, hanem egy EU kompatíbilis 10 %-os önerővel. Az azt jelenti, hogy a makói önkormányzatok, Makó térségi önkormányzatok és makói emberek zsebéből nem 20 %, csak 10 % önerőt kell kivenni. Ennek a tanulmányát a múltkor szerződtük le, hogy készíti a phare szakértő úr, tehát ez a szelete is rendben lévőnek tűnik. Tehát én úgy gondolom, hogy jó az a minősítés, hogy nem csak jövőnk van környezetvédelem szempontjából, hanem valamilyen értelemben jelenünk is. Tessék parancsolni Öné a szó.

12 12 / 40 Szilléry Lászlóné osztályvezető asszony ATIKÖFE: Polgármester urat én is megerősíteni tudom, Makó város a környezetvédelem területén élenjáró települések közé tartozik a mi illetékességi területünkön. Tehát 115 település közül mondhatom, hogy Makó város élen jár. Így igaz, mind a környezetvédelmi beruházások terén, melyeket polgármester úr felsorolt a hulladéklerakó, szennyvízelhelyezés, mind pedig a tudatformálás területén is. Nagyon szép és nagyon részletesen kitér az előterjesztési anyag a környezetvédelem főbb kérdésköreire. Természetesen minden egyes környezetvédelmi beruházás maga után von további feladatokat. Ez igaz a szennyvíztisztítás és igaz a hulladéklerakó kérdéskörében is. Miután elkészültek a környezetvédelmi előírásokat is figyelembevevő és betartó művek, így most már a következő lépésnek annak kell lenni, hogy a régieket fel kell számolni, ártalmatlanítani, rekultiválni kell. Ez még Makó város területén nem történt meg sem a régi hulladéklerakó, sem a folyékony hulladék leürítő terén. Tehát valóban teendő van. Itt jegyezném meg, hogy Makó város a főbb problémákat, környezetvédelmi szempontból szem előtt tartja, és nem olcsó, mert a környezetvédelmi beruházások mindig nagyon drágák és ezekkel a megoldásokkal előrébb lépett. Van egyetlen egy olyan téma, amit egy gordiuszi csomó elvágásos módszerrel oldott meg Makó város is, és ez pedig a termál csurgalékvíz elhelyezés. Ez körülbelül egy jó 10 éves probléma Makó város és a környezetvédelmi hatóság között. Ezt a város úgy oldotta meg, hogy a lakossági fűtést szolgáló termálkút üzemelését felfüggesztette, helyette gázüzemmel oldotta meg a lakások fűtését. A kórház fűtését továbbra is a termálkút szolgáltatja, itt sajnos mi is tudjuk azt, hogy egy ilyen megoldás nem lehet, mert egy kórházat bezárni azért mégsem lehet. Ugyanis ez a fürdő esetében is részben fennáll. Tehát egy kötelezettségének kell a városnak hamarosan eleget tenni, mint már említettem volt január 1-ig be kellett volna nyújtaniuk egy felülvizsgálati anyagot a volt kommunális hulladéklerakó és a folyékony hulladékleürítő felülvizsgálati anyagát, ami hát a rekultivációra illetve a felszámolásra vonatkozik. Az előterjesztésben örömmel olvastuk, hogy a környezetvédelmi programját dolgozza ki a város, melyet szintén nagy örömmel várunk és a jogszabályoknak megfelelően 30 napon belül véleményezzük és vissza fogjuk küldeni a városnak. Dr. Buzás Péter polgármester: Köszönöm szépen. Végéről visszafele haladva jobb a helyzet mint gondolnánk, ugyanis térségi környezetvédelmi programunk megvan területfejlesztési szempontból. Akkor a válasz hozzászólásokat indukált. Dr. Orbán Imréé a szó. Dr. Orbán Imre települési képviselő: Tisztelt Testület! Köszönjük főosztályvezető asszonynak a dicsérő szavait, azt hiszem ez minden makóinak jól esik, hogy a beruházások és a tudatfejlesztések tekintetében is ilyen jól állunk, és reméljük, hogy itt is fogunk maradni. A kérdések között, talán elkerülte a figyelmét az osztályvezető asszonynak, én laikus vagyok nem tudom, mit jelent ez, hogy kifogásolt, mit jelent maga a fogalom, hisz látjuk, hogy az arzén mérések 45 %-a volt kifogásolt az elmúlt évben, hogy ez konkrétan mit jelent, hogy a kisgyermekekre ugyanolyan hatással van-e mint a felnőttekre. Köszönöm szépen. Szilléry Lászlóné osztályvezető asszony ATIKÖFE: Elkerülte a figyelmemet, felírtam két kérdést, először is akkor válaszolnék a Maros vízminőségére, mert ez kérdésként merült fel. A mi akaratunk is ugyanaz, hogy tiszta Marost szeretnénk. Nehéz helyzetben vagyunk, mert ez túlnyúlik a felügyelősség, de egy kicsit túlnyúlik a környezetvédelmi ágazat kompetenciáján. Ha azt eltudjuk érni, hogy a szomszédos országoknál, ahol a folyóink vízgyűjtőjének nagyobb része helyezkedik el már a vízgyűjtő megjelenő szennyezést felénk jelezzék, és ne csak akkor amikor a határon átér, akkor már azt hiszem, hogy nagyot léptünk előre. Mi is ugyanúgy jelezzük miniszterünk felé, mi tudjuk ezeket, de a nemzetközi egyezmények megkötése, illetve azon keresztül elérni a környezetvédelem elvárásait, nem azonnali és nem könnyű feladat. A második kérdés, a környezet egészségügy témakörben tevődött fel, ennek nem vagyunk - sajnos, vagy nem sajnos nem tudom - a letéteményesei, ez az ÁNTSZ-ek feladat- és hatáskörébe tartozó kérdéskör. Nem ugyanazokat a fogalmakat használják a minősítésnél természetesen, mint amit mi használunk. Mi nem kifogásolt vélhetően a mi fogalmaink szerint a tűrhető kategóriát jelentheti az ÁNTSZ fogalma szerint, de ezek mind egészségügyi kérdések, és én nem orvos vagyok, hanem mérnök, de legközelebbi alkalommal mikor meghívást kapok, akkor felkészülök ezekre a kérdésekre is. Dr. Siket István alpolgármester: Tisztelt Polgármester úr! Tisztelt Vendégeink! Nekem egy kérésem, vagy egy javaslatom volna. A beszámolóból kitetszik az, hogy Makón különösebben nagy üzemek nem lévén az egyik jelentős és talán legjelentősebb környezetszennyező tényező a 43-as út. Ezzel kapcsolatosan nekem az volna a kérésem vagy javaslatom, hogy speciálisan a 43-as útra vonatkozóan és nemcsak az ülepedő pornak a mennyiségét illetően, hanem az egyéb levegőszennyezési tényezőket illetően is kaphatnánk olyan anyagi támogatást, értem alatta vizsgálati támogatást, ami elősegíthetné azt a munkánkat, hogy a 43-as útnak az elkerülő voltát ilyen fajta tényezőkkel is alá tudjuk támasztani. Annak előrehozatalát mindenképpen tudnánk ezzel siettetni, segíteni, hiszen a városnak egyik legégetőbb problémája a 43-as út ilyen fajta kártételei. Ezért vannak már különböző civil mozgalmak is, amelyek szerveződnek annak érdekében, hogy minél jobban kikényszeríthessék ennek az elkerülő útnak a megtervezését és kivitelezését. Tehát ehhez én kérnék tudományos segítséget azzal, hogy a 43-as útra vonatkozóan speciális mérések történjenek ami részletezné ezeknek az összetételét és a különböző határérték túllépéseknek a megjelölését. Köszönöm. Dr. Halmágyi Pál, az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság elnöke, települési képviselő: Tisztelt Polgármester úr! Képviselőtársaim! Tisztelt Főosztályvezető asszony! Többször felmerült itt már a kérdésekbe a Maros vízminősége, ezzel kapcsolatban sokat olvasunk, nézzük a tévét, hallottuk, hogy Persányi környezetvédelmi miniszter úr is itt volt Szegeden sajtótájékoztatót tartott. Mivel mondta Ön, hogy ritka amikor ilyen széles közönség előtt tud erről beszélni én szeretném, ha tájékoztatna bennünket, hogy a romániai Verespatakon tervezett bányamegnyitás, ami ugye ciánnal fertőzi

13 13 / 40 az Aranyost, ami közvetlen a Marosba folyik és itt 60 ezer ember várja, hogy mi lesz ebből. Mit tud a tárca, mik a kilátások, mik a lehetőségei a magyar államnak, vagy a tárcának, hogy itt egy környezet és emberbarát megoldás szülessen? Köszönöm szépen. Dr. Buzás Péter polgármester: Van-e még kérdése, észrevétele a témához? További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Dr. Buzás Péter polgármester: Akkor lezárom a vitát. Köszönöm szépen. Válaszadás következik. Szilléry Lászlóné osztályvezető asszony ATIKÖFE: Tehát a 43-as út és én még ezt kiterjeszteném a Makó várost megkerülő ehhez kapcsolódó útra is. A mi szándékaink is szintén az, hogy ez minél előbb megépüljön. A méréssel kapcsolatosan a felügyelőségtől lehet segítséget kérni és akkor majd felveszem én osztályvezető úrral a kapcsolatot és ez ügyben alátámasztani tudjuk ezt. Tehát nem a mi akaratunkon és tudja mindenki, hanem vélhetően a pénzen múlik, hogy mikor indítják ezt a beruházást. Azt tudni kell, hogy minden új induló beruházásnál a környezetvédelem elvárásai egyre erőteljesebben megjelennek. Az utaknál, egy kicsit most én is előreszaladok, az utaknál most már jogszabály írja elő, ha másodrendű főút, akkor úgynevezett védelmi övezetet kell kialakítani, az úttengelytől számított 25 méteren belül. Én nagyon remélem azt, hogy megvalósul a várost elkerülő út, illetve a 43-as út, a forgalom a belvárosból majd átterhelődik ezekre. A kintélőkre pediglen további terhelés az új beruházás kapcsán viszont nem jut. Bányák kérdése. Megint olyan kérdést kaptam, amire úgy örülnék, én volnék a legboldogabb ha választ tudnék adni. Ez túlnyúlik rajtunk. Romániában a jogszabály alkotás és a környezetvédelem még azért nem ott tart, mint nálunk. Nálunk bármiféle kategóriába tartozó beruházás úgynevezett hatásvizsgálat kötelezett. A román kollegáink is nagyon szeretik, nem tudom, hogy ők az ő jogszabályaik eddig eljutottak és ott mindezeket el kell-e végezni, amit Magyarországon el kell végezni, különösen ha az nemzetközi, tehát hatással van. Mi aláírtuk azokat az egyezményeket, Magyarország kötelezőnek tartja magára nézve, hogy minden ilyen beruházást a szomszédos országgal is megvitasson, átküldje neki, de nem tudok arról, hogy Románia is aláírta volna ezt. Én nagyon remélem, hogy miniszter úr tárgyalásai során e témakörben is előrelép. Nem kaptunk tájékoztatást, hogy miniszter úr mennyire haladt előbbre ez ügyben. Dr. Buzás Péter polgármester: Köszönöm szépen. Tisztelt Testület! Lezárva a vitát, a következő javaslatom van. Én azt javaslom, hogy a Maros vízminőség tisztasága, vízminőség védelme ügyében hozzunk egy határozatot, amelyiket fogalmazzuk meg akként, hogy egyrészt kérjük meg az ATIKÖFE-ét, hogy együttesen keressük meg a Magyar Köztársaság kormányát, gondolom, hogy Önökre vonatkozik a szolgálati út. Tehát először Környezetvédelmi Minisztérium, majd a kormány - hadd kérjek egy mozgásteret az ügyben, hogy ennél továbbmenjünk, parlamentet keressük, ne keressük, én azt gondolom, hogy a kormányt elég megkeresni, de ezt azért végig kell gondolni - és ajánljuk fel együttműködésünket az ATIKÖFE-nek, hogy együtt valamilyen módon érjük azt el, hogy a két állam relációjába sikerüljön valamilyen módon biztosítani azt, hogy a Maros vízminősége ne romoljon, hanem fokozatosan javuljon. Ennek nemcsak a fürdés miatt, hanem ökológiai szempontból is nagyon komoly jelentősége van. Én azt gondolom, hozzunk egy ilyen határozatot, ez külön önálló határozat. Nagy Lajos képviselőtársam indítványozta először, utána ráerősítettek, tehát ez így rendben van. Volt még egy kérdés, ami nagyon komoly kérdés, nem szabad elmenni mellette. Medgyesi úr egy megnyugtató választ adott arzén ügyben, de mivel a kolleganő elmondta, hogy az ÁNTSZ-nek a hatásköre ebben a nyilatkozat, itt én most megkérdezem, hogy az ÁNTSZ-től van-e jelen valaki? Igen, megkérdezem az ÁNTSZ munkatársát, hogy most tud-e arra válaszolni, amit az Orbán úr kérdezett. Ennek a kérdésnek a lényege az, hogy megkaptuk az általános választ a Medgyesi úrtól, hogy eddig 50 mikrogramm/liter volt, most már 10 mikrogramm/liter, megkaptuk azt a minősítést, hogy nem eszünk annyi tengeri halat, tehát nálunk ez nem veszélyes felnőtteknél. Korrigálva lett a kérdés, hogy a kisbabáknál, csecsemőknél, kicsiknél, gyerekeknél ez az arzén koncentráció ami ebben a vízben van ez veszélyes-e, iható-e. Tehát ez oda megy ki, hogy ez a víz iható-e, forgalmazható-e, vagy esetleg be kell vezetni valamilyen korlátozást, hogy 10 éves korig nem ihatják a vizünket stb., stb. Erre megy ki az egész, erre kell megnyugtató választ adni. Igen vagy nem. Ha ezt nem tudja most megtenni, nem gond, írásba is elfogadjuk ezt a választ és megküldjük a képviselőnek. Nagy Jánosné ÁNTSZ munkatársa: Két kérdés hangzott el itt az Orbán képviselő úr részéről. Az egyik az, hogy mi az a kifogásolt minta, mert ugye az ÁNTSZ így adja meg, hogy megfelelő, vagy kifogásolt. Mi valóban ezt az értéket, ami nem a rendeletben megfelelő, tehát 10 fölött van, az arzén esetében, ha 10 mikrogramm/liter fölött van, akkor ez már nem megfelelő, tehát kifogásolt, mi vagy azt mondjuk, hogy megfelelő, vagy azt mondjuk hogy kifogásolt. Tehát jó vagy rossz. Mi tűrhetőről már nem beszélünk. Na most az arzén esetében pedig, az uniós követelmény a 10 mikrogramm/liter, de a jelenlegi szabványaink szerint, még az 50 mikrogramm/liter, és ez egész életkorra vonatkozóan van megadva, tehát nincsen külön, hogy most ez 5 éves gyerek, vagy 10 éves gyerek, vagy milyen korosztály. A mi vizünk itt Makó városba az 50mikrogramm/liter alatt van, sőt ugye 30 mikrogramm/liter alatt van, tehát tulajdonképpen semmi szankciót nem kell alkalmaznunk mindaddig, amíg ez az ivóvíz minőségjavító program itt le nem zajlik a városunkban. Dr. Buzás Péter polgármester: Tehát decemberig. Nagy Jánosné ÁNTSZ munkatársa: Így van 2009-ig semmilyen utasítást nem kaptunk erre vonatkozóan, hogy mi bármilyen korosztálynál korlátozzuk az ivóvízfogyasztást.

14 14 / 40 Dr. Buzás Péter polgármester: Magyarul valakinek a három éves gyereke, vagy nekem a 11 éves gyerekem ihatja a vizet? Nagy Jánosné ÁNTSZ munkatársa: Így van. Erre vonatkozóan nem csak itt a mi térségünkben, hanem országosan is nincsen erre rendelkezés. Dr. Buzás Péter polgármester: Mondjuk ki, mert ez itt most komolyan vetődött fel, akkor ezt le kell tisztázni. Nagy Jánosné ÁNTSZ munkatársa: Amennyiben erről szó lesz, akkor biztos, hogy mi vagyunk az a hatóság, aki azonnal elfogja rendelni, hogy azon helyen vagy bizonyos intézménybe nem lehet vizet fogyasztani, mint például ugye az üzemi vízműveknél is van a Phoenixnél vagy Maroslelén például, tehát ahol voltak ilyen problémák ott mi minden esetben intézkedtünk. Például az ASS kút le van zárva, tehát szociális helyiségbe kézmosásra megengedtük, de ivóvíz fogyasztásra nem engedtük meg. Dr. Buzás Péter polgármester: Jó, de ott már nem a városi vízmű miatt, hanem a saját vízellátó rendszerébe előforduló fertőzés miatt van így. Nagy Jánosné ÁNTSZ munkatársa: Így van, a saját üzemi vízműve miatt. Mert ott az 50 mikrogramm/litert meghaladta az érték, tehát ott minden esetben, ha meghaladja, meg más esetekben is, akkor mi intézkedünk. Dr. Buzás Péter polgármester: Akkor érthető kérdésre, rövid és érthető válasz, csecsemők, kisgyermekek december 25-ig ezt a vizet ihatják. Nagy Jánosné ÁNTSZ munkatársa: Pillanatnyilag, ha addig valamilyen jogszabály módosítás nem történik. Dr. Buzás Péter polgármester: Köszönöm szépen. Medgyesi úr még egy pillanatra ki akart egészíteni. Parancsolj. Medgyesi Pál, a Makó-Térségi Víziközmű Kft. ügyvezető igazgatója: Egy mondat erejéig, hogy még egyértelműbb legyen ez a dolog. A képviselő úr kérdésének nagyon nyomós oka lehet, ha arra gondol, hogy pl. a nitrát esetében egészen más a helyezet. A nitrátnak van egy élettani jelentősége, jellemzője, hogy kimondottan a kisgyermekekre, különösen a csecsemőkre veszélyes. Ennek megvan az élettani magyarázata, amit most nem fogok elmondani, csak azt akarom mondani, hogy ha ezzel szemben állítjuk az arzént, az arzén esetében nincs szó ilyenről. A nitrátnál és a nitritnél van, nem véletlen, hogy előzőleg a bevezetőmben azt mondtam, fontosnak tartottam, hogy a nitritet töröljük a listáról. Nitrát és nitrit szennyezés nincs a vízben, tehát nincs olyan szennyezés ami életkortól függően tenné veszélyessé a vizet, az arzén van, aminél viszont nincsen ilyen különbség. Dr. Buzás Péter polgármester: Nagyon szépen köszönöm. Mindenkit megnyugtatott a válasz. Tisztelt Testület! Hölgyeim és Uraim! Javaslom, hogy egyrészt fogadjuk el az előtejresztést, másrészt pedig javaslom, hogy hozzuk meg azt a határozatot, amelyik a Maros vízvédelmére vonatkozóan együttműködési szándékunkat és kérésünket fogalmazza meg az ATIKÖFE irányába, és rajtuk keresztül a Magyar Köztársaság Kormánya, Környezetvédelmi Minisztérium irányába, hogy azokat a lépéseket, amit itt mi tudunk, együtt tegyük meg minden együttműködési szándékunkat felajánlva és együtt kérjük a Magyar Köztársaság Minisztériumát és Kormányát, hogy a nemzetközi együttműködés alakításával hasson oda, hogy a Maros folyó vize szennyezettebb ne legyen és később még a tisztulás irányába menjen. Kérem, hogy ezt a határozati javaslatot szavazzuk meg. A képviselő-testület 20 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 395/2003. (XI.5.) MÖKT h. Tárgy: Szándéknyilatkozat a Maros folyó vízminősége megőrzése javítása érdekében. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete felkéri az Alsó-Tiszavidéki Környezetvédelmi Felügyelőséget, hogy az önkormányzattal közösen kezdeményezze a Magyar Köztársaság Kormányánál a meglévő nemzetközi szerződések, és együttműködés alapján a Maros folyó további, országhatáron kívülről eredő szennyeződésének megelőzése érdekében történő lépések megtételét. Határidő: azonnal Felelős : jegyző - ATIKÖFE - Polgármesteri Hivatal Pénzügyi osztály Beruházói csoport

15 15 / 40 Dr. Buzás Péter polgármester: És akkor kérem, hogy az egész előterjesztést fogadjuk el és szavazzuk meg. A képviselő-testület 20 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 396/2003. (XI.5.) MÖKT h. Tárgy: Tájékoztató a környezet állapotának alakulásáról Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a környezet állapotának alakulásáról szóló tájékoztatóját megtárgyalta és elfogadja. - ATIKÖFE Dr. Buzás Péter polgármester: Tisztelt Testület! Kedves Jelenlévők! Őszintén megköszönöm Szilléryné osztályvezető asszonynak, hogy eljött a napirend tárgyalásra. Nagyon szépen köszönöm az ÁNTSZ részéről Nagy Jánosnénak, hogy itt volt és elmondta a gondolatait. Fontosak voltak a megnyugvás szempontjából és köszönöm szépen Medgyesi úrnak is a közreműködést. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Szünetet rendelek el. Szünet 6. Napirendi pont Előterjesztések, rendelettervezetek 1. sz. előterjesztés Integrált helyi fejlesztési akciók ösztönzése Phare pályázat benyújtása Dr. Buzás Péter polgármester: Szóbeli kiegészítésre jegyző asszonynak adom meg a szót. Dr. Bánfi Margit jegyző: Tisztelt Képviselő-testület! Azt szeretném kérni, hogy a határozat elfogadásával egyidőben a településfejlesztési koncepció akciótervét is legyenek szívesek elfogadni. S azért, hogy ez teljesen világos legyen mindenki előtt, hogy ez miről szól, főépítész urat szeretném megkérni, hogy legyen szíves nekünk ebbe segíteni az ismertetésben. Tehát ezt az akciótervet a pályázattal együtt be kell adni. Köszönöm. Novák István DLA: Tisztelt Polgármester úr! Tisztelt Testület! Ez az akcióterv egy Phare pályázat keretében készült, ez egy teljesen új tervezési fogalom, eddig ilyet nem kértek, most megjelent erre egy tervmagyarázat is, hogy hogyan kell elkészíteni. A lényege, hogy Makó városnak van egy elfogadott városközpont terve, amelyre rá lehetett építeni ezt a fejlesztési tervet. Na most szerencsére itt a belvárosba sok minden történt az elmúlt időben, amit szintén rögzíteni kellett. Összességében három fontos kiemelkedő létesítményre született javaslat, ezeknek a befejezésére. Első a Korona szálló, amelyet mindnyájan ismerünk, most már ennek a harmadik üteme, a szállodarész és a közvetlen környezetet tartalmazza, a második ez az épület a városháza, amelyben vagyunk, ennek a felújítása elsősorban a díszteremnek az eredeti állapotba való visszaállítása, és harmadszor pedig a Petőfi park. Most a Petőfi park is fő célként szerepel és mindezeknek az összegzéseként a teljes belvárosi úthálózatnak a felújítása is. Tehát ez összességében millió, tehát több mint másfél milliárd forint, amire pályázna a város. Erre készült el ez a dokumentáció, ami legelőször is kijelölte a pontos akcióterületet és én nagyon szerencsésnek tartottam, hogy ez a városközpontot vette célba, és a városközpont legfontosabb épületeit, hiszen ezek műemlék épületek, amelyeknek a megújulása, nemcsak a funkciója, hanem a külleme miatt is nagyon fontos. Köszönöm szépen. Dr. Buzás Péter polgármester: Köszönöm szépen. Tisztelt Testület! Kérdés, vélemény, észrevétel van-e az anyaggal kapcsolatban? Én kérdezem a főépítész urat, hogy mikor eredetileg beszéltünk a pályázatról, akkor arról volt szó, hogy a városközpont teljes rehabilitációja sorra kerül. Amit most ismertettél az csak a mostani pályázati rész, az akcióterv akkor tartalmazza a csipkeházakat, meg a teljes városközpont rehabilitációt, mert második, harmadik, negyedik ütembe arra rá lehet pályázni, de ha ez az akcióterv azt nem tartalmazza, akkor azt nem adhatjuk be. Tehát tartalmazza. Rendben van, köszönöm szépen. Van-e még kérdés, észrevétel? Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Dr. Buzás Péter polgármester: Akkor javaslom, hogy két határozatot hozzunk. Az egyik az ami ismertetésre került és ennek az akciótervnek az elfogadását jelenti, a másik pedig az eredeti határozati javaslat, és a rendelet. Először a szóbeli

16 16 / 40 előterjesztés alapján az akcióterv elfogadásáról kérem szavazzunk. A képviselő-testület 20 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 397/2003. (XI.5.) MÖKT h. Tárgy: Integrált helyi fejlesztési akciók ösztönzése Phare pályázat benyújtásához akcióterv elfogadása. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért az integrált helyi fejlesztési akciók Phare pályázat tárgyában kidolgozott projektek (komponensek) műszaki tartalmával, valamint a pályázat mellékletét képező akciótervet elfogadja. - Polgármesteri Hivatal Innovációs Iroda - Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály - Makó és Térsége Fejlesztési Kht. Dr. Buzás Péter polgármester: Következő, az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslat ügyében kérem szavazzunk. Pályázat beadás, önerő biztosítás. A képviselő-testület 21 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 398/2003. (XI.5.) MÖKT h. Tárgy: Integrált helyi fejlesztési akciók ösztönzése Phare pályázat benyújtása Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Integrált helyi fejlesztési akciók ösztönzése című Phare pályázat benyújtását támogatja és sikeres pályázat esetén évben Ft, évben Ft saját erőt biztosít, mely összegeket a és évi költségvetési rendeletében biztosítja. A pályázat keretében megfogalmazott projektek komplex területfejlesztési célkitűzések megvalósítását teszik lehetővé. A képviselő-testület felkéri a polgármestert a pályázat sikeressége érdekében a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: november 7.; és évi költségvetési rendelet összeállítása Felelős: polgármester - Polgármesteri Hivatal Innovációs Iroda - Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály - Makó és Térsége Fejlesztési Kht. Dr. Buzás Péter polgármester: És a rendelet elfogadása ügyében kérem szavazzunk. A képviselő-testület 21 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta: Makó Város Önkormányzatának 48/2003.(XI.6.)Makó ör. rendeletét az Önkormányzat évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2003.(II.13.)Makó ör. módosításáról 2. sz. előterjesztés A távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 25/1999.(VI.24.)Makó ör. számú rendelet módosítása Dr. Buzás Péter polgármester: Kérdés, észrevétel van-e az anyaggal kapcsolatban? Nagy Lajos, a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság elnöke, települési képviselő: Tisztelt Testület! Tisztelt Polgármester úr! A városüzemelési bizottság megtárgyalta és tekintettel arra, hogy ez elől az áremelési javaslat elől kitérni nem lehetett, mert kormányrendelet alapján került ez a téma előterjesztésre, és a mai napon kiosztott táblázat is bizonyítja tulajdonképpen most már a sokadik előterjesztésben halmozottan látjuk, hogy a távhőszolgáltatásban részt vevők milyen terhet kell, hogy ebben az évben viseljenek. Lényegében áttekinthetővé vált ez a szándék. Viszont nem

17 17 / 40 teljesen világos, bizottsági ülésen is szóba került, hogy lényegében az áremelésekkel egyidőben hozott lakossági támogatásokról szóló visszatérítés, illetve lakossági kedvezmény hogyan kerül érvényesítésre azoknál, akik a távhőszolgáltatásban részesülnek. Az a javaslatom, hogy ezt a téma hangozzék el a képviselő-testületi ülésén, amennyiben lehetőség van erre, hogy tulajdonképpen a távfűtéses lakásban lakók hogyan értesülnek egyértelműen arról, hogy a visszatérítés, amit a DÉGÁZ-on keresztül a távhőszolgáltató kap, azt hogyan érvényesítik. Köszönöm szépen. Dr. Orbán Imre települési képviselő: Tisztelt Testület! Én gyakorlatilag csak kérdezni szeretnék. Nyilván ez az igen jelentős mértékű áremelés érinti az önkormányzati intézményeket. Azt szeretném kérdezni, hogy a költségvetésük, hogy áll, képesek-e ezt kifizetni, és van-e remény arra, hogy a 146 % körüli emelést a január 1-ével kezdődő évben probléma nélkül ki tudják fizetni? Dr. Buzás Péter polgármester: Tényleg 146 %-kal nő a díjtétel? Ja csak 40-el. Köszönöm szépen. Van-e még kérdés? További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Dr. Buzás Péter polgármester: Pénzügyi osztályvezetőé a szó. Baranyi Lászlóné, a Pénzügyi osztály vezetője: Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Polgármester úr! A költségvetési intézményeknél a 2004-es költségvetési rendelettervezet összeállításakor nyilván a működési kiadások lesznek az elsődlegesek. Önök előtt még nincs a költségvetési koncepció, az előző évek gyakorlatában mindig az volt az első, hogy a működési költségek, gyerek étkeztetés, ezek a prioritások. Ezeken nem kívánunk változtatni, mert a szakmai munka mellett, illetve a szakmai munka segítéséhez ezek elengedhetetlenül fontosak. Nyilván lesznek gondok, azokat majd a képviselő-testület egyenként megvitatja, és dönteni fog azokban. Dr. Buzás Péter polgármester: Köszönöm. További kérdés, észrevétel, vélemény van-e az anyaggal kapcsolatban? További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Dr. Buzás Péter polgármester: Tisztelt Testület! Javaslom, hogy fogadjuk el az előterjesztést, azzal, hogy egyetértek a bizottsági véleménnyel, nem örömmel, de nem tudunk mást csinálni. Kérem szavazzunk. A képviselő-testület 16 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 5 tartózkodás mellett megalkotta: Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 49/2003.(XI.6.)Makó ör. rendeletét a távhőszolgáltatás legmagasabb díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 25/1999.(VI.24.)Makó ör. rendelet módosításáról Dr. Buzás Péter polgármester: Köszönöm szépen. Azon gondolkoztam idáig, hogy kimondjam, ne mondjam, de kimondom. Tisztelettel javaslom azon képviselőtársaimnak, annak a 16-nak aki megszavazta ezt az előterjesztést, hogy gondoljuk át legközelebb mi is, hogy olyan előterjesztést, ami kormányrendelet által ránk kényszeríttet, reálgazdasági folyamatok által determinált, és aminek el nem fogadása esetén az önkormányzatnak kell helyt állni, tehát el kell hagyni a járdaépítést, vagy más szociális alapot kell csökkenteni, és abból ki kell fizetni a különbözetet, ilyen ügyben fontoljuk meg, hogy tartózkodjunk mi is az egyébként terhet jelentő döntéstől. Mert akkor mi is abba a pszichikai pozícióba kerülünk, amit most öten megengedtek maguknak, hogy azokat a döntéseket, ami szép azt elfogadjuk, ami viszont terhet jelent, azokat nem fogadjuk el. Tehát nem biztos, hogy csak nekünk felelősségünk a város irányítása és azoknak a döntéseknek a meghozatala, ami a működés, és az üzembiztonságot szolgálja. Én azt hiszem, hogy minden egyes képviselőnek ez dolga, feladata, vagy mondjon okosabbat.?ondja el, hogy csökkentsük a szociális alapot vagy bármit és annak a terhére oldjuk ezt meg és ne terheljük a lakosságot. Én javaslom, hogy fontoljuk ezt meg. 3. sz. előterjesztés Költségvetési szervek/intézmények alapító okiratainak felülvizsgálata, módosítása Dr. Buzás Péter polgármester: Kérdés, észrevétel van-e az anyaggal kapcsolatban? Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Dr. Buzás Péter polgármester: Kérem szavazzunk. A képviselő-testület 21 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 399/2003. (XI.5.) MÖKT h. Tárgy: Költségvetési szervek/intézmények alapító okiratainak felülvizsgálata, módosítása

18 18 / 40 Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 9. (4) bekezdés, 15. (1) bekezdésében kapott át nem ruházható alapító jogkörében eljárva az önkormányzat által alapított és felügyelt költségvetési szervek alapító okiratait a melléklet szerinti módosításokkal, kiegészítésekkel elfogadja, figyelemmel az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény és a végrehajtására kiadott, az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.30.) Kormány rendelet 10., 13. -ában, valamint további ágazati külön törvényekben és a végrehajtásukra kiadott jogszabályokban foglaltakra. A képviselő-testület felhívja a polgármestert, hogy képviseletében és nevében egységes szerkezetben adja ki az érintett költségvetési szervek módosított, kiegészített alapító okiratait. Felelős: Határidő: polgármester 8 napon belül A képviselő-testület felhívja a jegyzőt, hogy a költségvetési szervek módosított alapító okiratait a törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetés végett a Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg. Felelős: Határidő: jegyző törzskönyvi nyilvántartásba vételre: 8 nap egyéb információs rendszerbe: legkésőbb 30 nap - Makó város önkormányzat polgármestere - Makó város önkormányzat jegyzője, - Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály és általa az érintettek. 1. számú melléklet Makó Város Önkormányzati Képviselő-testület Polgármesteri Hivatala Alapító okiratának módosítása, kiegészítése Költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje cím alatti rendelkezések az alábbiakkal egészülnek ki: - kinevezést adó szerv megnevezésével: Kinevezési jogkörrel rendelkező szerv megnevezése: Makó Város Önkormányzati Képviselő-testület. - felhatalmazást adó jogszabályi hivatkozásokkal: Jogszabályi hivatkozás: A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény, a köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény Egyesített Népjóléti Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító okiratának módosítása, kiegészítése 2. számú melléklet Költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje cím alatti rendelkezések az alábbiakkal egészülnek ki: - kinevezést adó szerv megnevezésével: Kinevezési jogkörrel rendelkező szerv megnevezése: Makó Város Önkormányzati Képviselő-testület. - felhatalmazást adó jogszabályi hivatkozásokkal: Jogszabályi hivatkozás: A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV., a közoktatásról szóló évi LXXIX., a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény, 257/2000.(XII.26.) Kormány rendelet 3. számú melléklet Almási Utcai Általános Iskola Alapító okiratának módosítása, kiegészítése Alaptevékenysége cím alatt: szakágazati besorolási rend: TEÁOR szakágazat és megnevezés: Alapfokú oktatás

19 19 / 40 Költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje cím alatti rendelkezések az alábbiakkal egészülnek ki: - kinevezést adó szerv megnevezésével: Kinevezési jogkörrel rendelkező szerv megnevezése: Makó Város Önkormányzati Képviselő-testület. - felhatalmazást adó jogszabályi hivatkozásokkal: Jogszabályi hivatkozás: A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV., a közoktatásról szóló évi LXXIX., a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény, 138/1992.(X.8.) Kormány rendelet Kertvárosi Általános Iskola Alapító okiratának módosítása, kiegészítése Alaptevékenysége cím alatt: szakágazati besorolási rend: TEÁOR szakágazat és megnevezés: Alapfokú oktatás Költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje cím alatti rendelkezések az alábbiakkal egészülnek ki: - kinevezést adó szerv megnevezésével: Kinevezési jogkörrel rendelkező szerv megnevezése: Makó Város Önkormányzati Képviselő-testület. 4. számú melléklet - felhatalmazást adó jogszabályi hivatkozásokkal: Jogszabályi hivatkozás: A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV., a közoktatásról szóló évi LXXIX., a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény, 138/1992.(X.8.) Kormány rendelet Belvárosi Általános Iskola és Művészetek Iskolája Alapító okiratának módosítása, kiegészítése Alaptevékenysége cím alatt: szakágazati besorolási rend: TEÁOR szakágazat és megnevezés: Alapfokú oktatás Költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje cím alatti rendelkezések az alábbiakkal egészülnek ki: - kinevezést adó szerv megnevezésével: Kinevezési jogkörrel rendelkező szerv megnevezése: Makó Város Önkormányzati Képviselő-testület. 5. számú melléklet - felhatalmazást adó jogszabályi hivatkozásokkal: Jogszabályi hivatkozás: A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV., a közoktatásról szóló évi LXXIX., a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény, 138/1992.(X.8.) Kormány rendelet 6. számú melléklet Belvárosi Óvoda Alapító okiratának módosítása, kiegészítése Alaptevékenysége cím alatt: szakágazati besorolási rend: TEÁOR szakágazat és megnevezés: Alapfokú oktatás Költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje cím alatti rendelkezések az alábbiakkal egészülnek ki: - kinevezést adó szerv megnevezésével: Kinevezési jogkörrel rendelkező szerv megnevezése: Makó Város Önkormányzati Képviselő-testület. - felhatalmazást adó jogszabályi hivatkozásokkal: Jogszabályi hivatkozás: A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV., a közoktatásról szóló évi LXXIX., a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény, 138/1992.(X.8.) Kormány rendelet Újvárosi Óvoda Alapító okiratának módosítása, kiegészítése - alapító és felügyeleti szerv megnevezésével a jogelőd intézményei cím és felsorolás után kiegészül: Jogutód alapító szerve: Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 7. számú melléklet

20 20 / 40 Felügyeleti szerve: 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Alaptevékenysége cím alatt: szakágazati besorolási rend: TEÁOR szakágazat és megnevezés: Alapfokú oktatás Feladatellátást szolgáló vagyon cím alatt kiegészül az alábbi ingatlan vagyontárggyal: Tulipán u. 40. sz. alatti óvoda megnevezésű, 2000 m2 alapterületű, 7050 helyrajzi számú ingatlan Költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje cím alatti rendelkezések az alábbiakkal egészül ki: - kinevezést adó szerv megnevezésével: Kinevezési jogkörrel rendelkező szerv megnevezése: Makó Város Önkormányzati Képviselő-testület. - felhatalmazást adó jogszabályi hivatkozásokkal: Jogszabályi hivatkozás: A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV., a közoktatásról szóló évi LXXIX., a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény, 138/1992.(X.8.) Kormány rendelet 8. számú melléklet Makó Városi Önkormányzat Termál- és Gyógyfürdő Alapító okirata módosítása, kiegészítése Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége cím alatt: szakágazati besorolási rend: TEÁOR szakágazat és megnevezéssel kiegészül: Máshová nem sorolt egyéb szoláltatás Alapfeladat pontosítása: természetes fürdőhely üzemeltetése helyébe lép az alábbi: Maros part üdülő- szabadidő terület üzemeltetése Költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje cím alatti rendelkezések az alábbiakkal egészülnek ki: - kinevezést adó szerv megnevezésével: Kinevezési jogkörrel rendelkező szerv megnevezése: Makó Város Önkormányzati Képviselő-testület. - az első bekezdésből az alábbi szövegrész törlésre kerül: illetve határozott időre szólóan vezetői megbízást ad - felhatalmazást adó jogszabályi hivatkozásokkal: Jogszabályi hivatkozás: A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV., a közoktatásról szóló évi LXXIX., a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény, 77/1993.(V.12.) Kormány rendelet 9. számú melléklet József Attila Városi Könyvtár Alapító okirata módosítása, kiegészítése Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége cím alatt: szakágazati besorolási rend: TEÁOR szakágazat és megnevezéssel kiegészül: Könyvtári, levéltári tevékenység Költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje cím alatti rendelkezések az alábbiakkal egészülnek ki: kinevezést adó szerv megnevezésével: Kinevezési jogkörrel rendelkező szerv megnevezése: Makó Város Önkormányzati Képviselő-testület - felhatalmazást adó jogszabályi hivatkozásokkal: Jogszabályi hivatkozás: A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV., a közoktatásról szóló évi LXXIX., a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény, 150/1992.(XI.20.) Kormány rendelet 10. számú melléklet Városi Piac Makó Alapító okirat módosítása, kiegészítése Költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje cím alatti rendelkezéseket az alábbiakkal egészíti ki: - kinevezést adó szerv megnevezésével: Kinevezési jogkörrel rendelkező szerv megnevezése: Makó Város Önkormányzati Képviselő-testület. - felhatalmazást adó jogszabályi hivatkozásokkal: Jogszabályi hivatkozás: A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV., a közoktatásról szóló évi LXXIX., a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény, 77/1993.(V.12.) Kormány rendelet 4. sz. előterjesztés Nevelési-oktatási intézmények kötelező (minimális) eszköz- és felszerelési jegyzékben foglaltak 2008.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. július hó 5. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 17. rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. augusztus hó 22. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 22. rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január hó 31. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 3. rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2007. december hó 6. napján, a városháza 1. emeleti nagy tanácskozó termében megtartott 21. rendkívüli ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március hó 20. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 6. rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2010. október hó 27. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 22. rendkívüli ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 12/2014. (III. 17.) sz. 13/2014. (III. 17.) sz. 14/2014. (III. 17.) sz. 15/2014. (III.

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-4/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 7/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. augusztus 22. napján 14:00 órai kezdettel az Ügyrendi Bizottság nyilvános ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-i Mátramindszent Szuha Dorogháza Önkormányzatok Képviselő testületeinek

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-i Mátramindszent Szuha Dorogháza Önkormányzatok Képviselő testületeinek Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 13-i Mátramindszent Szuha Dorogháza Önkormányzatok Képviselő testületeinek együttes üléséről készült 16/2012. számú Jegyzőkönyve

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/4/2015. 4. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 16:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

Görög László polgármester

Görög László polgármester NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2011. május 06-án megtartott rendkívüli testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A T

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1636/3/2015 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Ügyrendi és Pénzügyi Bizottságának 2015. március 26. napján 14.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok :

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Az ülés helye: Kunhegyes, Városháza nagy tanácskozó terme

Jegyzőkönyv. Az ülés helye: Kunhegyes, Városháza nagy tanácskozó terme Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes város, Tiszagyenda és Tiszaroff Községek Önkormányzata Képviselőtestületeinek 2006. december 14-én megtartott együttes üléséről. Az ülés helye: Kunhegyes, Városháza nagy

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem

JEGYZŐKÖNYV. Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Kajászó Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013. október 29-i együttes üléséről Helye: Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 54/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Nemesszalók,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tapolca Rendőrkapitányság Közrendvédelmi osztályvezető

JEGYZŐKÖNYV. Tapolca Rendőrkapitányság Közrendvédelmi osztályvezető KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 1038-4/2015. JEGYZŐKÖNYV Készlüt: Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 27-én 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Balatonhenye

Részletesebben

Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. sz. Jegyzőkönyve

Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. sz. Jegyzőkönyve Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. sz. Jegyzőkönyve Készült: Szátok Község Önkormányzat Képviselő testületének üléséről, 2014. április 28. napján. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8478 Somlójenő, Petőfi u. 99. Szám: 214-4/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. április 23-án

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Zádori János polgármester. Fűri Ferenc Gászné Bősz Bernadett Dr. Hutvágner Rozália László Miklós Tóth Györgyi

JEGYZŐKÖNYV. Zádori János polgármester. Fűri Ferenc Gászné Bősz Bernadett Dr. Hutvágner Rozália László Miklós Tóth Györgyi JEGYZŐKÖNYV Készült: Pécsvárad Város Képviselő-testületének 2015. május 11-én tartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak: Meghívottak: Benkő László Fűri Ferenc Gászné Bősz Bernadett

Részletesebben

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 30-i rendkívüli

Részletesebben

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai ( ) 1.) Előterjesztés víziközmű üzemeltetése tárgyában Előadó: Pálosi László polgármester

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai ( ) 1.) Előterjesztés víziközmű üzemeltetése tárgyában Előadó: Pálosi László polgármester Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 12-én megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (111-112) T á rg ysoroza t 1.) Előterjesztés víziközmű

Részletesebben

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13. számú nyílt ülési J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Kisbágyon Község Önkormányzata

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13. számú nyílt ülési J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Kisbágyon Község Önkormányzata Palotás Község Önkormányzata 13. számú nyílt ülési Kisbágyon Község Önkormányzata 7. számú nyílt ülési Szarvasgede Község Önkormányzata 8. számú nyílt ülési Készült: Palotás, Kisbágyon és Szarvasgede Községek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2006. március hó 30. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 5. - rendkívüli - ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 / 62 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2003. december hó 17. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 20. üléséről. Jelen vannak: Dr. Buzás Péter

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 18-án. megtartott soron következő testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 18-án. megtartott soron következő testületi üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 18-án megtartott soron következő testületi üléséről Az ülés helye: Polgármesteri hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült 2011. augusztus 16. napján 18 00 órakor, Sződ Község Faluházában megtartott Sződ Község Képviselő-testületének, Keszeg Község Képviselő-testületének és Csörög Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. július 15-én 8,30 órakor Apc község Önkormányzatának a polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott - rendkívüli képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: jelenléti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Sárpilis község Képviselő-testülete 7145 Béke tér 1.

JEGYZŐKÖNYV. Sárpilis község Képviselő-testülete 7145 Béke tér 1. Sárpilis község Képviselő-testülete 7145 Béke tér 1. Tel/Fax: 74/ 496-556.sz. példány JEGYZŐKÖNYV Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 24-én 16.00 órakor megtartott testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 43/2015. (X.29.) TÜB határozata Jegyzőkönyv hitelesítő személyének meghatározása

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 43/2015. (X.29.) TÜB határozata Jegyzőkönyv hitelesítő személyének meghatározása Iktatószám: 1637/9/2015 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Ügyrendi Pénzügyi Bizottságának, valamint Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottságának 2015. október 29. napján 14.00 órakor megtartott soros,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 3/2013. (együttes, nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án tartott együttes, nyilvános üléséről.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 19-én megtartott soron kívüli üléséről Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. június 20-i

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 17/2013. (II. 05.) 18/2013. (II. 05.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Képviselő-testületeinek 2015. szeptember 7.-én 17 órai kezdettel Segesd községben, a Segesd-Taranyi IV. Béla Király Általános Iskola

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A 2014. évi munkaterv jóváhagyása A tárgykört rendező

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ki az, aki egyetért a meghívóban szereplő napirendi pontokkal?

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ki az, aki egyetért a meghívóban szereplő napirendi pontokkal? J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozótermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Ügyrendi és Jogi Bizottságának 2015.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. szeptember 27-én 9.30 órakor a Humán és Népjóléti Bizottság rendkívüli ülésén. Dorner László

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. szeptember 27-én 9.30 órakor a Humán és Népjóléti Bizottság rendkívüli ülésén. Dorner László A J K A V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A HUMÁN ÉS NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG 8401 AJKA, Városháza Szabadság tér 12. (88) 521-111 fax:(88) 212-794 Ügyszám: 1/50-13/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013.

Részletesebben

Ikt. szám: /2014. J e g y z ő k ö n y v

Ikt. szám: /2014. J e g y z ő k ö n y v Ikt. szám: 121-12 /2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: Murony Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 26.-án megtartott közös testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Porva Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. november 11 - i RENDKÍVÜLI üléséről Önkormányzati rendelet: - Határozat: 118-119 /2013. (11.11.) 2 J E G Y Z Ő K

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. nem képviselő, a bizottság tagja

JEGYZŐKÖNYV. nem képviselő, a bizottság tagja JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő- testületének Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2010. december 14-én tartott üléséről. Jelen vannak: Zrinszki István B.Tóth Attila

Részletesebben

á p r i l i s én. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i ü l é s é r ő l

á p r i l i s én. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i ü l é s é r ő l Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.net J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A G Y D O R O G N A G

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mikekarácsonyfa. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete év április hó 18. napján. megtartott nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Mikekarácsonyfa. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete év április hó 18. napján. megtartott nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Mikekarácsonyfa Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2016. év április hó 18. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 11/2016.(IV.18.) Rendeletek: Sorszáma (kihirdetés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2011. december 15-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Buzsák Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Táska Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. február 23-án megtartott együttes ülésén Jelen vannak: Buzsák Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2005. szeptember 28. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 20. ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Dr. Buzás

Részletesebben

évi költségvetés készítését megalapozó döntések Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester 59/2016.(XI.21.) sz. határozat

évi költségvetés készítését megalapozó döntések Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester 59/2016.(XI.21.) sz. határozat 22/2016. EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. november 21. napján 15:15 órai kezdettel a

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Szociális Bizottság május 30-án megtartott nyílt ülésének.

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Szociális Bizottság május 30-án megtartott nyílt ülésének. 195-8/2016. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Szociális Bizottság 2016. május 30-án megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve 115/2016.(V.30.) számú határozata Jegyzőkönyv hitelesítő

Részletesebben

10. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről.

10. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/10/2015. 10. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 17:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

Jegyző könyv. Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete május 29- én órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésén.

Jegyző könyv. Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete május 29- én órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésén. Jegyző könyv Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. május 29- én 16 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésén. A Képviselőtestületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV Önkormányzati Képviselő-testület Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend Száma: 332-16/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete és Vigántpetend

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015. (I.27.) számú határozata a 2015. január 27-i együttes ülés jegyzőkönyv hitelesítőiről

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015. (I.27.) számú határozata a 2015. január 27-i együttes ülés jegyzőkönyv hitelesítőiről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Kajászó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 27-i együttes üléséről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak: Bukodi Károly

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 17/2008. (IX. 5.) MNÖ határozatot

JEGYZŐKÖNYV. 17/2008. (IX. 5.) MNÖ határozatot JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat testületének 2008. szeptember 5-én 14 30 órai kezdettel Veszprémben, a Német Házban (Thököly u. 11.) megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak:

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: JEGYZŐKÖNYV Uraiújfalu, Vasegerszeg,Nagygeresd, Nemesládony, Simaság és Vámoscsalád községek képviselő-testületeinek 2014. december 18-án 17 óra 30 perckor az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület október 30-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület október 30-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 17/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. október 30-án megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 72-73. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 72/2014.(X.30.)

Részletesebben

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123)

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123) 2012. augusztus 23-án megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123) T á rg ysoroza t 1.) Előterjesztés a mamutfenyő környékén aranykorona vásárlása tárgyában

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. A bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Bizottsága 2012. január 29-én 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatalban megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság részéről

Részletesebben

11/2012. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez csatlakozásról

11/2012. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez csatlakozásról Kálló Község Önkormányzatának Képviselő- testülete Erdőtarcsa Község Önkormányzatának Képviselő- testülete 11/2012. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V T a r t a l m a z z a : 45/2012. (X.24.) számú kállói képviselő-

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének április 26. napján délelőtt 14:00 órakor tartott rendkívüli nyílt ülésének

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének április 26. napján délelőtt 14:00 órakor tartott rendkívüli nyílt ülésének Iktatószám: 371/12/2016 Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 26. napján délelőtt 14:00 órakor tartott rendkívüli nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Határozatok: 77/2016.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Adorjánháza, Csögle, Egeralja községek képviselő-testületei Szám: 989/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Adorjánháza, Csögle, Egeralja községek képviselő-testületeinek 2013. április 29-én 17 óra 30

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1639/2/2015 Magyarcsanádi Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28. napján 15.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok : 9/2015.

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2012. szeptember 26-i soron kívüli ülésének jegyzőkönyve 67/2012. (IX.26.) sz. Városfejlesztési, Környezetvédelmi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2014. február 24-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

1./ Napirendi pont: Tájékoztató a mezőőri szolgálat működéséről

1./ Napirendi pont: Tájékoztató a mezőőri szolgálat működéséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében a Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság ülésén 2008. december 16-án. Jelen vannak:

Részletesebben

Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu JEGYZŐKÖNYV

Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu JEGYZŐKÖNYV Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu Iktatószám: 76-6/2014./Önk. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pusztaottlaka Román Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

Vaszar- Gecse Községek Körjegyzőjétől 8542 Vaszar, Fő u. 29. Tel., fax: 89/ Szám: 22- /2011. Ügyintéző: Pfilfné Bagics Judit körjegyző

Vaszar- Gecse Községek Körjegyzőjétől 8542 Vaszar, Fő u. 29. Tel., fax: 89/ Szám: 22- /2011. Ügyintéző: Pfilfné Bagics Judit körjegyző Vaszar- Gecse Községek Körjegyzőjétől 8542 Vaszar, Fő u. 29. Tel., fax: 89/579-200 Szám: 22- /2011. Ügyintéző: Pfilfné Bagics Judit körjegyző JEGYZŐKÖNYV Készült: Vaszar és Gecse Községek Önkormányzata

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u : 68 / ; : 68 /

Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u : 68 / ; : 68 / Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. : 68 / 381-011; : 68 / 381-656 2/2014. sz. roma önk. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. november 18-án 13 órai kezdettel

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek...

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek... 530 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. július 21-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 11/2015.

Részletesebben

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 26-ai nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 26-ai nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT Tornyospálca Községi Önkormányzat 2012. szeptember 26-ai nyilvános ülésének a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ i: 451-454/2012. d./ rendelete: -- TÁRGYSOROZAT Megnyitó és napirendi pontok tárgyalására

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 27- én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. A polgármester megállapítja a határozatképességet. A képviselőtestület ülése

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. november 11-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme Jelen vannak: Kovács Mihály polgármester,

Részletesebben

j ú n i u s é n. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i n y i l v á n o s ü l é s é r ő l

j ú n i u s é n. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i n y i l v á n o s ü l é s é r ő l Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.net J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A G Y D O R O G N A G

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 16/2013 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 26-án

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV NAPIREND ELŐTT NAPIRENDI JAVASLAT. 1.) Javaslat a évi nyári gyermekétkeztetési pályázat benyújtására

JEGYZŐKÖNYV NAPIREND ELŐTT NAPIRENDI JAVASLAT. 1.) Javaslat a évi nyári gyermekétkeztetési pályázat benyújtására JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 6-án 9 óra 15 perces kezdettel a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete február 22-én 9.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete február 22-én 9.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Ügyszám: 1/8-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február 22-én 9.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Meghívott vendégként jelen van Bozori Zsuzsanna, a KEMKH Kisbér Járási Kormányhivatal vezetője

Jegyzőkönyv. Meghívott vendégként jelen van Bozori Zsuzsanna, a KEMKH Kisbér Járási Kormányhivatal vezetője Jegyzőkönyv Készült: 2013. január 28-án 15,00 órakor Réde és Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének együttes -testületi üléséről. Helye: Bakonybánk Községháza Jelen vannak: Réde Község

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének május 28-án 9

Jegyzőkönyv. Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének május 28-án 9 Jegyzőkönyv Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-án 9 00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Csontos Máté polgármester Zöldág János alpolgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő testületének május 14. napján megtartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő testületének május 14. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 14. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Búza Zsolt polgármester Lépné Soós Anita képviselő, alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V augusztus 26-án órakor a Humán és Népjóléti Bizottság rendkívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V augusztus 26-án órakor a Humán és Népjóléti Bizottság rendkívüli ülésén. A J K A V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A HUMÁN ÉS NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG 8401 AJKA, Városháza Szabadság tér 12. (88) 521-111 fax:(88) 212-794 Ügyszám: 1/50-11/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Egészségügyi Bizottsága 2008. szeptember 15-án 14 30 órakor megtartott nyílt ülésén. A bizottsági ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme. Jelen van: Pőcze Levente,

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal az

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal az Készült: 2012. május 10-én, 14.00 16.00 óráig megtartott, Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének rövid úton összehívott n y í l t ülésén, a Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal dísztermében

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének VÁROSSTRATÉGIAI ÉS VÁROSMARKETING BIZOTTSÁGÁNAK, PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁGÁNAK VALAMINT TULAJDONOSI BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐ- KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA

PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐ- KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA X. Iktatószám: 4-6 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐ- KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 2014. május 28-án megtartott, n y i l t s o r o n k

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV TERKA 17/2013.

J E G Y ZŐKÖNYV TERKA 17/2013. 17/2013. TERKA J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2013. szeptember 23. napján 14:00 órai kezdettel a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-2/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13. napján 17 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A Nagyhalász Város Önkormányzat és Tiszarád Község Képviselőtestületének 2009. augusztus 13-i közös testületi ülésének a./ tárgysorozata b./ jegyzőkönyve c./ határozatai : 191. T Á R G Y S O R O Z A T A

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1636/2/2015 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Ügyrendi és Pénzügyi Bizottságának 2015. február 26. napján 15.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok :

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3./ A Szerencsi Rendőrkapitányság beszámolója a 2009.évi munkáról Előadó: dr. Bogyay Ferenc r. alezredes, kapitányságvezető

Jegyzőkönyv. 3./ A Szerencsi Rendőrkapitányság beszámolója a 2009.évi munkáról Előadó: dr. Bogyay Ferenc r. alezredes, kapitányságvezető Jegyzőkönyv Készült: 2010.július 29-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós Csaba

Részletesebben

Ikt.szám: /2014.

Ikt.szám: /2014. Ikt.szám: 1126-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én 15 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 19/2013. J E G Y Z

Részletesebben

Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/554-120 Polgármester:96/554-127 9095 Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/554-129 e-mail: tap.ph@axelero.

Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/554-120 Polgármester:96/554-127 9095 Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/554-129 e-mail: tap.ph@axelero. Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/554-120 Polgármester:96/554-127 9095 Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/554-129 e-mail: tap.ph@axelero.hu Jegyzőkönyv 10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 1példányban

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 3/2013. sz. jegyzőkönyve. a február 21-én megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 3/2013. sz. jegyzőkönyve. a február 21-én megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2013. sz. jegyzőkönyve a 2013. február 21-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak:

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak: JEGYZŐKÖNYV Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének 2010. augusztus 26.- napján a Községháza tanácskozó termében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Majdanics László polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 2. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben