Az épületek htechnikai tanúsítása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az épületek htechnikai tanúsítása"

Átírás

1 Az épületek htechnikai tanúsítása Ismeretes: a 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet (megtalálható a honlapon) rögzítette az épületek energia tanúsításának feltételrendszerét. Ebben a Magyar Építész Kamarának és a Magyar Mérnöki Kamarának jelents feladatai vannak. A Magyar Mérnöki Kamara és a Magyar Építész Kamara az egyes építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekrl szóló, 192/2009. (IX. 1) Korm. rendelet szerint adja ki a jogosultságokat. A jogosultság kiadásának feltételei: - Szakirányú végzettség (104/200 korm. rendelet alapján) - Szakmai gyakorlat (minimum 1 év) - Jogosultsági vizsga letétele - Bejelentés névjegyzékbe vételhez A jogosultsági vizsgára folyamatosan lehet jelentkezni a Területileg illetékes Kamaránál, jogosultság kér rlap kitöltésével és a benyújtandó dokumentumokkal. A vizsga idpontjáról postai úton, vagy ben értesítést küldünk. A jogosultsági vizsgadíjat, a vizsga napjáig kell befizetni. A vizsgadíjat a Magyar Mérnöki Kamarának a számlaszámra kell átutalással (nevet és számlázási címet szíveskedjenek feltntetni!) vagy csekken befizetni. A jogosultsági vizsgadíj összege, akinek nem volt még jogosultsági vizsgája ,- Ft. Akinek volt már jogosultsági vizsgája azoknak, mivel csak a vizsga különös részébl kell vizsgát tenni: ,- Ft. A jogosultsági vizsga helyszínei: Magyar Építész Kamaránál: Budapesten, Magyar Mérnöki Kamaránál: Budapesten és megfelel számú jelentkez esetén, a megyeszékhelyeken és egyéb helyszíneken. A jogosultsági vizsga írásbeli és szóbeli részbl áll. Az írásbeli vizsgarészen 70 % vagy feletti eredmény esetén a szóbeli vizsgarész alól a jelentkez felmentést kap. Aki viszont az írásbeli vizsgarészen nem ér el legalább 50 %-os eredményt, az csak ismételt sikeres írásbeli vizsga letétele után ismételt vizsgajelentkezés után tudja a vizsgát teljesíteni. További kérdések felmerülése esetén a szakmai kamarák adnak felvilágosítást, a címek és elérhetségek az interneten megtalálhatóak: Magyar Építész Kamara és területi építész kamarák: Magyar Mérnöki Kamara és területi mérnöki kamarák: Szakmai kérdések felmerülése esetén a Magyar Mérnöki Kamaránál felvilágosítást ad: Dr. Bánhidi László ( ) és dr. Ronkay Ferenc ( ). Vizsgaszervezés: Balogh Krisztina (06/ ) 1

2 A jogosultsági vizsga témakörei Az Épületenergetikai szakért -i jogosultsági vizsga különös követelményei A 104/200 Korm. rendelet szerint az Épületenergetikai szakért ismerje: a.) az energetikai követelményekre és a tanúsításra vonatkozó szabályozás hatályát A három szint épületenergetikai szabályozás követelmény-típusai, a követelmények egymáshoz való viszonya. Milyen épületekre nem terjed ki az összesített épületenergetikai jellemz meghatározásának követelménye? Mely típusú épületekre terjed ki, illetve melyekre nem a 176/2008. Korm. rendelet alkalmazási köre? Milyen esetekben kell elkészíteni az energetikai tanúsítvány? Mennyi ideig érvényes egy tanúsítvány? Mit kell tenni, ha a tanúsítvány érvényességi ideje alatt a követelményérték megváltozik? Ki végezheti a tanúsítást? 7. Ki tanúsíthatja a honvédelmi, katonai és a nemzetbiztonsági célú épületeket? 8. Hogy történik a tanúsítványok tárolása? A MMK, illetve a MÉK épületenergetikai szakértje végezhet-e tanúsítást az EU országaiban? Más országban szerzett tanúsítási engedéllyel lehet-e Magyarországon tanúsítást végezni? A számításon alapuló tanúsítás hogyan veszi figyelembe az épületben tartózkodók szokásait, igényeit? b.) a bels környezet kritériumait (hkomfort, bels leveg minsége és légcsere, páratartalom, világítás) Mi a kapcsolat az épületenergetikai direktíva célkitzése és a bels környezet kritériuma között? Mit jelent az, hogy az épületgépészeti rendszereket kategóriákba sorolják (MSZ CR 1752)? Melyek a bels környezet jellemz paraméterei? (MSZ CR 1752) Mi az operatív hmérséklet? Adja meg egy B kategóriás irodaépület bels környezeti paramétereit 30 % pontossággal! (hmérséklet télen és nyáron, légcsere, max légsebesség télen és nyáron, hang- nyomásszint, megvilágítás) Mit ért a bels leveg minsége alatt, mi a szennyezanyag forrásersségének és az érzékelhet leveg minségének a mértékegysége? 7. Mi a szennyezanyag forrásának definíciója és mértékegysége? 8. Mi az érzékelhet levegminség definíciója és mértékegysége? 9. Hogyan befolyásolja a leveg páratartalma közérzetünket? 10. A direkt sugárzási nyereségnek milyen energetikai jellemzk meghatározásában van szerepe? 2

3 c.) az épületek, az épülethatároló szerkezetek, valamint az épületgépészeti rendszerek energiaigényének számítási módszereit Mit jelent a primer energia fogalma? (Értelmezés, 4 energiahordozóra vonatkozó érték) Milyen elv alapján kell meghatározni a vizsgált/tervezett épület funkcióját? Milyen sugárzási nyereségek vannak, melyiket hogyan lehet a két számítási mód esetén figyelembe venni? Miben különbözik a ftés primer energia tartalmának egyszersített és részletes módszerrel történ számítása? Hogyan történik az épület nyári túlmelegedésének számítása, mi a teend, ha a rendeletben elírt követelményt túllépi a számított érték? Mi a rétegtervi hátbocsátási tényez? (Értelmezés, mértékegység, legalább 4 épülethatároló szerkezet követelményértéke) Hogyan vesszük figyelembe a vonalmenti ( hhíd ) veszteségeket az egyszersített számítás során? (Összefüggés, korrekciós tényez értelmezése). Mely 7. határolószerkezetek hveszteségét számítjuk vonalmenti hátbocsátási tényezk alapján (felsorolás)? Mi az összesített energetikai jellemz mértékegysége? Milyen tényezket veszünk figyelembe a jellemz 8. számításánál? d) az épületgépészeti (ftési, szellzési, használati melegvíz-ellátási, htési, világítási) rendszerek azonosítását, energiatudatos korszersítését, az egyes rendszerekre vonatkozó primer energiaigény számításait, az épület energetikai rendszereibl származó nyereségáramok számítását, üzemeltetési tanácsok Mi az eljárás a gépészeti rendszerek számításánál, ha egy társasházban lakásonként önálló gépészeti rendszerek vannak (jellemz rendszer alapterület fogalma).? Mi az eljárás a gépészeti rendszerek számításánál, ha egy épületben több különböz tulajdonságú ftési rendszer üzemel? Mi az eljárás a gépészeti rendszerek számításánál, ha ftési rendszer több különböz energiaforrásról üzemel (htermel által lefedett energiaarány)? A nettó ftési energiaigény számításának részletes számításánál hogyan történik a ftési hfokhíd és a ftési idény hosszának korrekciója (egyensúlyi hmérsékletkülönbség)? Mit értünk a teljesítmény és a higény illesztésének pontatlanságából adódó veszteség alatt a ftési rendszer primer energiaigény számításánál? Hogyan végzi el a ftési rendszer azonosítását? (ftési rendszer típusa, jellemzi) 7. Mit jelent a ftési rendszer beszabályozása? 8. Milyen HMV elállítási módokat ismer? Hogyan végzi ezek azonosítását? 9. Melyek a htési rendszer f elemei? 10. Milyen elvárások vannak egy mesterséges világítással kapcsolatban (EN )? 3

4 e) az épületek energetikai minsége tanúsítási rendszerét (módszerét), Ismertesse a 176/2008 Korm. rendelet alkalmazási körét! Ismertesse, hogy a 176/2008 Korm. rendelet milyen tanúsítási lehetségeket definiál! Ismertesse, mikor, milyen tartalommal kell energia-megtakarítási javaslatokat tenni a tanúsítás során! Ismertesse a tanúsítást végz szakértk jogosultsági követelményrendszerét! Ismertesse a 176/2008 Korm. rendelet szerint elszámolható tanúsítási díj kiszámítási módszerét! Ismertesse a tanúsítás elvét, ha az épület rendeltetése egyéb besorolású, és ezért nincs a rendeletben meghatározott követelményérték az összesített energetikai jellemzre (referencia épület, standard gépészet felvételének szabályai)! 8. Miben különbözik egy lakóépület és egy irodaépület tanúsítási folyamata? 9. Mi a különbség a tanúsítás és az auditálás között? 10. Hogyan lehet figyelembe venni a tanúsítási folyamatnál, ha korábban elkészült a kazánok felülvizsgálata? 1 Hogyan lehet figyelembe venni a tanúsítási folyamatnál, ha korábban elkészült a légtechnikai rendszer felülvizsgálata? f) a meglév épülethatároló szerkezetek htechnikai azonosítását, energiatudatos felújítását, Milyen módszerekkel határozhatjuk meg meglév épületek homlokzati falainak htechnikai minségét? (felsorolás, 2 módszer részletesebb kifejtése) Milyen módszerekkel határozhatjuk meg meglév épületek lapostetinek htechnikai minségét? (felsorolás, 2 módszer részletesebb kifejtése) Milyen módszerekkel határozhatjuk meg meglév épületek beépített tettereit határoló szerkezeteinek htechnikai minségét? (felsorolás, 2 módszer részletesebb kifejtése) Milyen mszaki szempontok és követelmények alapján határozza meg meglév homlokzati falak utólagos hszigetelésének módját, mértékét és a beépíthet anyagok fajtáit? Milyen mszaki szempontok és követelmények alapján határozza meg meglév lapostetk utólagos hszigetelésének módját, mértékét és a beépíthet anyagok fajtáit? g) az épületre vonatkozóan a légcsere-szám becslését, a fajlagos hveszteség-tényez meghatározását, Hogyan alakul ki a természetes szellzés? Mi a légcsere-szám? Milyen légtömörségi fokozatokat ismer? Milyen kapcsolat van a légcsere-szám és az épület légtömörsége között? Mi a fajlagos hveszteségtényez? (Értelmezés, összefüggés, az összefüggés elemei, mértékegység) Hogyan kell megállapítani a fajlagos hveszteségtényez és az összesített energetika jellemz követelményértékét egy épületrész tanúsítása során (A/V viszony)? 4

5 h) az energetikai minség szerinti osztályokat, az osztályba sorolás szabályait, Mi alapján történik az épület energetikai osztályba sorolása? Ismertesse a 176/2008. Korm. rendelet alapján az energetikai minsítési osztályokat! Milyen épülettípusokra határoz meg energetikai minség szerinti osztályokat a 176/2008. Korm. rendelet? Miért százalék alapján történik az osztályba sorolás? Lehet-e egy épületen belül különböz osztály sorolható lakás? Indokolja! i) a tanúsítás dokumentálását Milyen dokumentumok szükségesek új épületek egyszersített, számításon alapuló tanúsításához? Milyen dokumentumok szükségesek új épületek normál, számításon alapuló tanúsításához? Ismertesse, milyen dokumentumokat kell elkészíteni épületek energetikai tanúsításához! Ezen dokumentumokat hogyan lehet elkészíteni? Ismertesse az épületek energetikai tanúsítása során készítend dokumentumok felépítését! Ismertesse az épületek energetikai tanúsítása során készített dokumentumokra vonatkozó közlési, iratkezelési kötelezettségeket! Számítási feladat: Ellenrizze, hogy az alábbi adatokkal rendelkez lakóépület megfelel-e a fajlagos hveszteségtényez követelményének! (egyszersített számítás sugárzási nyereségek számítása nélkül) Ellenrizze, hogy az alábbi adatokkal rendelkez lakóépület megfelel-e a fajlagos hveszteségtényez követelményének! (egyszersített számítás sugárzási nyereségek számítása nélkül) Ellenrizze, hogy az alábbi adatokkal rendelkez lakóépület megfelel-e a fajlagos hveszteségtényez követelményének! (egyszersített számítás sugárzási nyereségek számítása nélkül) Számítsa ki az alábbi rétegrend falszerkezet hátbocsájtási tényezjét! Alkalmazza a szabványban elírt korrekciós értékeket a hvezetési tényezknél. Vegye figyelembe a szerkezetben megadott hhidak hatását. Számítsa ki az alábbi adatokkal rendelkez épület nettó ftési energiaigényét! Határozza meg az alábbi adatok mellett a számításban figyelembe veend ftési hfokhíd értékét és a ftési idény hosszát! Számítsa ki az alábbi adatokkal rendelkez épületnél a ftési rendszer fajlagos energiaigényét! Számítsa ki az alábbi adatokkal rendelkez épületnél a HMV rendszer fajlagos energiaigényét! Számítsa ki az alábbi adatokkal rendelkez épületnél a légtechnikai rendszer fajlagos energiaigényét! 5 Adatok vizsgánként eltérek

6 AJÁNLOTT SZAKIRODALOM: 104/200 (IV. 28.) Korm. rendelet a településtervezési és az építészeti-mszaki tervezési, valamint az építésügyi mszaki szakérti jogosultság szabályairól 7/200 (V. 2) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzinek meghatározásáról 244/200 (XII. ) Korm. rendelet az építési mszaki ellenri, valamint a felels mszaki vezeti szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzinek tanúsításáról MSZ CR 1752 szabvány Dr. Zöld A és szerztársai: Az új épületenergetikai szabályozás. BAUSOFT 2006 (használható a vizsgán a számpéldák megoldásánál) 7. Bánhidi L. Kajtár L.: Komfortelmélet. Tankönyvkiadó 200 6

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 18384 MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 107. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei A belügyminiszter 40/2012. (VIII. 13.) BM rendelete az épületek energetikai jellemzõinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.)

Részletesebben

A mérnöki kamara által adható energetikai felülvizsgálói engedély megadása hőtermelő berendezésekre illetve légkondicionáló rendszerekre

A mérnöki kamara által adható energetikai felülvizsgálói engedély megadása hőtermelő berendezésekre illetve légkondicionáló rendszerekre A mérnöki kamara által adható energetikai felülvizsgálói engedély megadása hőtermelő berendezésekre illetve légkondicionáló rendszerekre A 264/2008. (XI. 6.) Korm. rendelet a hőtermelő berendezések és

Részletesebben

A Kormány. rendelete. az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról

A Kormány. rendelete. az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról A Kormány /2006. ( ) Korm. rendelete az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 62. -a (1)

Részletesebben

Az els lépések, avagy az épületek energetikai tanúsítása

Az els lépések, avagy az épületek energetikai tanúsítása Az els lépések, avagy az épületek energetikai tanúsítása Halász István ügyvezet Energetikai Tanúsítvány Jogi szabályozás EU direktíva írja el a bevezetését 2002/91/EK -». 2010. Új j direktíva A 176/2008

Részletesebben

ÉPÜLETENERGETIKA SEGÉDLET

ÉPÜLETENERGETIKA SEGÉDLET ÉPÜLETENERGETIKA SEGÉDLET Baumann Mihály Dr. Csoknyai Tamás Dr. Kalmár Ferenc Dr. Magyar Zoltán Dr. Majoros András Dr. Osztroluczky Miklós Szalay Zsuzsa Prof. Zöld András 2009. április A 2002/91/EK számú

Részletesebben

AZ ÚJ ÉPÜLETENERGETIKAI RENDSZER MAGYARORSZÁGON

AZ ÚJ ÉPÜLETENERGETIKAI RENDSZER MAGYARORSZÁGON AZ ÚJ ÉPÜLETENERGETIKAI RENDSZER MAGYARORSZÁGON Biatorbágy, 2008. december 09. Metz Rezső 1 Tartalom Tartalom... 2 I. Bevezetés... 3 I. 2002/91/EK EU-irányelv és az európai gyakorlat... 4 II. A 7/2006.

Részletesebben

176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet. az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról. A rendelet alkalmazási köre

176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet. az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról. A rendelet alkalmazási köre 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. -a (1) bekezdésének

Részletesebben

Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu

Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu Szikra Csaba Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu Az elıadás letölthetı: http://www.egt.bme.hu/!epbd/epbd-bevezetes.pdf Az EU EPBD (2002/91/EC) A direktíva lényegesebb pontjai 1.: Az

Részletesebben

176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet. az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról. A rendelet alkalmazási köre

176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet. az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról. A rendelet alkalmazási köre 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról A Kormány az épített környezet alakításáról és védelmérő l szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. -a (1) bekezdésének

Részletesebben

Tartalom. 1. Energetikai tanúsítói jogosultság

Tartalom. 1. Energetikai tanúsítói jogosultság Tartalom 1. Energetikai tanúsítói jogosultság 1.1. Energetikai tanúsítói jogosultság megszerzésének feltételei 1.1.1. Szakképzettség 1.1.2. Szakmai gyakorlat 1.1.3. Jogosultsági vizsga 1.1.4. Szakmai továbbképzés

Részletesebben

176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet. az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról. Hatályos: 2013. február 20. 2015. július 08.

176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet. az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról. Hatályos: 2013. február 20. 2015. július 08. 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról Hatályos: 2013. február 20. 2015. július 08. A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.

Részletesebben

Energetikai tanúsítványok ellenőrzése. Dr. Kajtár László, Dr. Csoknyai Tamás

Energetikai tanúsítványok ellenőrzése. Dr. Kajtár László, Dr. Csoknyai Tamás Energetikai tanúsítványok ellenőrzése Dr. Kajtár László, Dr. Csoknyai Tamás 1. Az ellenőrzési rendszer működése Bevezető gondolatok Uniós irányelvek (91/2002, 31/2010) az épületek energiakatékonyságáról:

Részletesebben

176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet. az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról. A rendelet alkalmazási köre

176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet. az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról. A rendelet alkalmazási köre Hatályos: 2012.06.01-2013.01.08 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.

Részletesebben

176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet Hatályos: 2012.06.01-2013.01.08

176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet Hatályos: 2012.06.01-2013.01.08 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet Hatályos: 2012.06.01-2013.01.08 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról

176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról Opten Törvénytár Opten Kft. I. 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról A 2009.10.01. és 2011.12.31. között hatályos szöveg

Részletesebben

Miért fontos az energetikai tanúsítvány 2012-ben?

Miért fontos az energetikai tanúsítvány 2012-ben? Mi is az az energetikai tanúsítvány? Az energetikai tanúsítvány a vizsgált épület vagy épületrész (lakás, iroda) pillanatnyi energetikai állapotáról készült leírás, átlagos fogyasztói magatartást feltételezve.

Részletesebben

192/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az egyes építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekrıl. Általános elıírások

192/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az egyes építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekrıl. Általános elıírások A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 192/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az egyes építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekrıl A Kormány az épített környezet alakításáról és védelmérıl

Részletesebben

176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet. az épületek energetikai jellemzıinek tanúsításáról. A rendelet alkalmazási köre

176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet. az épületek energetikai jellemzıinek tanúsításáról. A rendelet alkalmazási köre A jogszabály mai napon hatályos állapota 2009-11-03 Váltás a jogszabály következı idıállapotára ( 2012.I.1. ) 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzıinek tanúsításáról A Kormány

Részletesebben

ÉPÜLETEK HŐTECHNIKAI ELŐÍRÁSAI ENERGETIKAI MUTATÓK

ÉPÜLETEK HŐTECHNIKAI ELŐÍRÁSAI ENERGETIKAI MUTATÓK ÉPÜLETEK HŐTECHNIKAI ELŐÍRÁSAI ENERGETIKAI MUTATÓK Dr. Fülöp László főiskolai tanár Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kar fulopl@pmmf.hu Épületek energiatakarékossági követelménye 1.Tervezési

Részletesebben

Áttekintés az energetikai tanúsítás alapelveiről, aktuális problémáiról

Áttekintés az energetikai tanúsítás alapelveiről, aktuális problémáiról Áttekintés az energetikai tanúsítás alapelveiről, aktuális problémáiról 2012 januárjától épületek adásvétele és bérbe adása esetén is el kell készíteni az ingatlanok energetikai minőségtanúsítványát. Ezen

Részletesebben

Szikra Csaba. Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu

Szikra Csaba. Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu Szikra Csaba Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu Az EU EPBD (2002/91/EC) A direktíva lényegesebb pontjai 1.: Az új épületek energiafogyasztását az észszerőség határain belül korlátozni

Részletesebben

BAUSFT. Pécsvárad Kft. 7720 Pécsvárad, Pécsi út 49. Tel/Fax: 72/465-266 http://www.bausoft.hu. WinWatt. Fűtéstechnikai Programcsomag.

BAUSFT. Pécsvárad Kft. 7720 Pécsvárad, Pécsi út 49. Tel/Fax: 72/465-266 http://www.bausoft.hu. WinWatt. Fűtéstechnikai Programcsomag. BAUSFT Pécsvárad Kft. 7720 Pécsvárad, Pécsi út 49. Tel/Fax: 72/465-266 http://www.bausoft.hu WinWatt Fűtéstechnikai Programcsomag Épületenergetika Szerzők: dr. Baumann József okl. villamosmérnök 2360 Gyál,

Részletesebben

A... rendelete az épületenergetikai követelményekről, az épületek energiatanúsítványáról és a légkondicionáló rendszerek időszakos felülvizsgálatáról

A... rendelete az épületenergetikai követelményekről, az épületek energiatanúsítványáról és a légkondicionáló rendszerek időszakos felülvizsgálatáról A... rendelete az épületenergetikai követelményekről, az épületek energiatanúsítványáról és a légkondicionáló rendszerek időszakos felülvizsgálatáról 4. sz. Melléklet Épületek energetikai minőségtanúsítása

Részletesebben

176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet - módosítás 105/2012 (V.30.) az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról. A rendelet alkalmazási köre

176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet - módosítás 105/2012 (V.30.) az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról. A rendelet alkalmazási köre 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet - módosítás 105/2012 (V.30.) az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

GYAKORI KÉRDÉSEK, INFORMÁCIÓK PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Otthon Melege Program. Otthon Melege Program

GYAKORI KÉRDÉSEK, INFORMÁCIÓK PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Otthon Melege Program. Otthon Melege Program Otthon Melege Program Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása alprogram Otthon Melege Program Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének,

Részletesebben

Bárki készíttethet energetikai tanúsítványt az épületére vagy a lakására, de elsősorban új épületek

Bárki készíttethet energetikai tanúsítványt az épületére vagy a lakására, de elsősorban új épületek Lakossági tájékoztató az energetikai tanúsítás 2013. január 1-jén hatályba lépő új szabályairól 2008. június végén megjelent az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.)

Részletesebben

Javaslatainkat a megküldött szövegbe, kontextusba illesztve küldjük.

Javaslatainkat a megküldött szövegbe, kontextusba illesztve küldjük. Vélemények és javaslatok a Nemzeti Épületenergetikai Stratégia Cselekvési Tervéhez és A közel nulla energiaigényű épületekre vonatkozó követelmények cselekvési tervéhez Magyar Környezettudatos Építés Egyesülete

Részletesebben

Az új épületenergetikai direktíva (EPBD) bevezetésének jelenlegi helyzete

Az új épületenergetikai direktíva (EPBD) bevezetésének jelenlegi helyzete Az új épületenergetikai direktíva (EPBD) bevezetésének jelenlegi helyzete Dr. MAGYAR ZOLTÁN Építéstudományi Egyesület Pécsi Tudományegyetem PMMK 38. Nemzetközi Gázkonferencia és Szakkiállítás Siófok, 2005.

Részletesebben

AZ ENERGIA KLUB JAVASLATA A NEMZETI ENERGIAHATÉKONYSÁGI CSELEKVÉSI TERV

AZ ENERGIA KLUB JAVASLATA A NEMZETI ENERGIAHATÉKONYSÁGI CSELEKVÉSI TERV AZ ENERGIA KLUB JAVASLATA A NEMZETI ENERGIAHATÉKONYSÁGI CSELEKVÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁHOZ Készítette: Fülöp Orsolya, Király Zsuzsanna 2007. augusztus Tartalomjegyzék 1 Bevezet... 2 2 A cselekvési terv kerete

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Otthon Melege Program. Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása alprogram

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Otthon Melege Program. Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása alprogram PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Otthon Melege Program Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása alprogram Pályázat kódszáma: ZFR-TH/15 2015. február 23. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben