Lovász György publikációs listája

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Lovász György publikációs listája"

Átírás

1 Lovász György publikációs listája Folyóiratban megjelent közlemények 1. LOVÁSZ GY. 1956: Adatok a zalai völgyek geomorfológiájához. = Földrajzi Értesítı pp LOVÁSZ GY. 1961: Adatok a Dráva vízgyőjtıjének vízjárás-viszonyaihoz. = Földrajzi Értesítı pp LOVÁSZ GY. 1965: A reliefenergia új ábrázolása. = Földrajzi Értesítı pp LOVÁSZ GY. 1966: A vízföldrajz tárgya és néhány módszertani problémája. = Földrajzi Közlemények 90.(14.) pp LOVÁSZ GY. 1966: A négyszáz éves Szigetvár. = Föld és Ég pp LOVÁSZ GY. 1968: A mezıgazdálkodásban hasznosítható természeti földrajzi kutatások célja és módszere. = Földrajzi Közlemények 92.(16.) pp LOVÁSZ GY. 1969: A vízföldrajzi térképezés célkitőzései és módszerei. = Földrajzi Közlemények 93.(17.) pp LOVÁSZ GY. 1971: Adatok az Abaligeti-karszt geomorfológiai és hidrológiai jellemzéséhez. = Földrajzi Értesítı pp LOVÁSZ GY. 1972: A Duna és a Tisza Kárpát-medencei szakaszának medereróziós folyamatai. = Földrajzi Értesítı pp LOVÁSZ GY. 1973: Geomorphological Development of the Villány Mountains. = Studia Geomorphologica Carpato Balcano p. 11. LOVÁSZ GY. 1977: A településsőrőség ábrázolása. = Geodézia és Kartográfia pp LOVÁSZ GY. 1978: A felszínfejlıdés hatása a rétegvizekre a Mecsekben és a Tolna Baranyai-dombságon. = Földrajzi Értesítı pp LOVÁSZ GY. 1979: A természeti környezettípusok hatása a településhálózat sőrőségére a Dél Dunántúlon. = Földrajzi Közlemények. 103.(27.) sz. pp LOVÁSZ GY. 1981: A földrajzi környezetkutatás elméleti és módszertani kérdései. = Földrajzi Értesítı pp LOVÁSZ GY. 1982: A természeti környezet szerepe a városépítésben. = Településfejlesztés pp

2 16. LOVÁSZ GY. 1983: Pleisztocén ısföldrajzi és holocén felszínfejlıdési folyamatok a Cuhai Bakony-ér vízgyőjtıjében. = Földrajzi Értesítı pp LOVÁSZ GY. 1983: Fiatal lepusztulási szintek, jelenkori geomorfológiai folyamatok a Pannonhalmi-dombságon. = Földrajzi Értesítı pp LOVÁSZ GY. 1983: Surface runoff of the Drava Mura drainage system. = Geogr. Research Inst. Hung. Acad. of Sci p. 19. LOVÁSZ GY. 1985: A lefolyás tendenciái a Duna nagymarosi szelvényében között. = Földrajzi Értesítı pp LOVÁSZ GY. 1985: Csuszamlásos folyamatok Orfő térségében. = Földrajzi Értesítı pp LOVÁSZ GY. 1985: A lejtıkitettség térképezése: A domborzat helyi klimatikus minısítése. = Földrajzi Értesítı pp LOVÁSZ GY. 1986: A jelenkori felszínfejlıdési folyamatok térképezése Nyugat Dunántúlon. = Földrajzi Értesítı pp LOVÁSZ GY. 1986: Délnyugat Dunántúl hidrometeorológiai erıforrásai. = Földrajzi Közlemények 110.(34.) sz. pp LOVÁSZ GY. 1987: Alakrajzi elemzések a Dunántúli középhegységben. = Földrajzi Értesítı pp TÓZSA I. DÖVÉNYI Z. LOVÁSZ GY. TÉCSY Z. BERÉNYI I. 1988: Megyei környezeti információs rendszer és tematikus térkép adatbank. = Földrajzi Értesítı pp LOVÁSZ GY. 1989: A domborzat okozta napfényveszteség térképezése.= Földrajzi Értesítı pp LOVÁSZ GY. 1990: Az Észak magyarországi-középhegység kistájainak természetikörnyezeti adottságai. = Földrajzi Értesítı pp LOVÁSZ GY. 1990: A magashegység csapadékmódosító hatása Közép Európában. = Specimina Geographica pp LOVÁSZ, GY. 1990: Die Wirkung des Hochgebirges auf die vertikale gebietmassige Verteilung der Niederschläge. = Specimina Geographica pp LOVÁSZ GY. 1991: A jégviszonyok évszázados változásai a Kárpát-medence folyóin. = Földrajzi Értesítı pp LOVÁSZ GY. NAGYVÁRADI L. 1991: Geoökologische Raumsystems im westlichen Teil des Mecsekgebirges. = Specimina Geographica 1991.(1993.) 2. pp

3 32. LOVÁSZ GY. 1993: A jelenkori felszínfejlıdési folyamatok szerepe a környezetminıség alakításában. = Specimina Geographica pp GYENIZSE P. LOVÁSZ GY. 1996: A természeti környezettípusok és a település alaprajz kapcsolata Baranya megye D-i részén. = Földrajzi Értesítı pp LOVÁSZ, GY. NAGYVÁRADI, L. 1997: Geomorphological impact of urbanization: example of Komló S-Transdanubia, Hungary. = Zeitschrift für Geomorphologie N. F Supplement. pp CZIGÁNY SZ. LOVÁSZ GY. VARGA I. 1997: Geoökológiai vizsgálatok a pécs komlói szénbányászat térségében. = Közlemények a Janus Pannonius Tudományegyetem TTK Természetföldrajzi Tanszékérıl 5. szám, Pécs, pp p. 36. LOVÁSZ GY. NAGYVÁRADI L. 2000: A természeti erıforrások változó szerepe Pécs és Komló fejlıdésében. In: Közlemények a Pécsi Tudományegyetem Földrajzi Intézetének Természetföldrajz Tanszékérıl 13. sz. Pécs, 13 p. 37. LOVÁSZ GY. 2000: Az antropogén akkumuláció mennyiségi paramétereinek tanulmányozása a Dél Baranyai-dombságon. (Módszertani tanulmány). = Földrajzi Értesítı pp LOVÁSZ, GY. 2001: Development of Water Supply in the Northern Part of the Drava Valley from Aspect of Hidrogeology. = Pollution and Water Resources Columbia University Seminar Proceedings. XXXI pp LOVÁSZ GY. 2002: A holocén felszínfejlıdési folyamatok rekonstrukciója Magyarországon. = Földrajzi Értesítı pp LOVÁSZ GY. 2005: A hullámtéri akkumuláció gyakorisága a Tisza középsı folyásszakaszán. = Földrajzi Közlemények 129.(53.) pp GYENIZSE, P. LOVÁSZ, GY. 2006: The impact of settlement pattern by the geomorphic evolution of the Dráva valley section in the Carpathian Basin. = Pollution and Water Resources Columbia University Seminar Proceedings. XXXVI pp CZIGÁNY SZ. LOVÁSZ GY. 2006: A mecseki karszt térképezésének újabb eredményei. = Közlemények a Pécsi Tudományegyetem Földrajzi Intézetének Természetföldrajz Tanszékérıl 28. sz. PTE Földrajzi Intézet, Pécs, pp LOVÁSZ GY. 2007: A jelenkori tektonika hatása a Duna mederesésére hazánkban. = Földrajzi Értesítı pp CZIGÁNY, SZ. GYENIZSE, P. LOVÁSZ, GY. 2007: The effect of Holocene tectonics on the subsidence of the Danube s riverbed between Rajka and Budapest, Hungary. = Journal of Hydrology and Hydromechanics pp BUGYA, T. KOVÁCS, I. P. LAMPÉRT, K. LOVÁSZ, GY. VARGA, G. 2007: Planation surfaces of the southern part of Western Mecsek. = Studia Geomorphologica Carpatho Balcanica pp

4 Könyv: 1. LOVÁSZ GY. 1972: A Dráva Mura vízrendszer vízjárási és lefolyási viszonyai. Földrajzi monográfiák IX. Akadémiai Kiadó, Budapest, 158 p. 2. LOVÁSZ GY. WEIN GY. 1974: Délkelet Dunántúl geológiája és felszínfejlıdése. Baranya Megyei Levéltár Pécs, 215 p. 3. LOVÁSZ GY. 2000: Általános vízföldrajz. University Press, Pécs, 233 p. 4. LOVÁSZ GY. MAJOROS GY. 1997: Magyarország természeti földrajza I.: Domborzatfejlıdés, éghajlat, vízföldrajz. Egyetemi tankönyv. Janus Pannonius Tudományegyetem, Pécs, 271 p. 5. PAPP S. SÁNTA A. LOVÁSZ GY. 1997: Magyarország természeti földrajza II.: Talajföldrajz, növényföldrajz, természeti erıforrások. Egyetemi tankönyv. Janus Pannonius Tudományegyetem, Pécs, 181 p. 6. LOVÁSZ GY. 2003: Magyarország természeti földrajza III.: Tájföldrajz. Egyetemi tankönyv. Janus Pannonius Tudományegyetem, Pécs, 147 p. Könyvfejezet: 1. LOVÁSZ GY. 1959: A Lenti-medence kialakulása. In: Babics A.(szerk.): A Magyar Tudományos Akadémia Dunántúli Tudományos Intézetének Évkönyve Akadémiai Kiadó, Budapest, pp LOVÁSZ GY. 1961: A nyugat zalai dombság felszínfejlıdésének vázlata. In: Babics A. (szerk.): Kisebb tanulmányok Dunántúli Tudományos Intézet, Pécs, pp LOVÁSZ GY. 1963: A Kárpát-medence néhány vízgyőjtıjének lefolyásviszonyai. In: Babics A. (szerk.): Értekezések , a Magyar Tudományos Akadémia Dunántúli Tudományos Intézetébıl. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp LOVÁSZ GY. 1964: Geomorfológiai tanulmányok a Dráva-völgyben. In: Babics A. (szerk.): Értekezések , a Magyar Tudományos Akadémia Dunántúli Tudományos Intézetébıl. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp LOVÁSZ GY. 1967: Drávamenti-síkság. A domborzat kialakulása és mai képe. In: Marosi S. Szilárd J. (szerk.): A dunai Alföld. Magyarország tájföldrajza 1. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp LOVÁSZ GY. 1968: Vízföldrajzi tanulmányok a Rinya és a Karasica vízgyőjtıjében. In: T. Mérey K. (szerk.): Értekezések , a Magyar Tudományos Akadémia Dunántúli Tudományos Intézetébıl. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp

5 7. LOVÁSZ, GY. 1970: Wasserführungs un Abflussverhältnisse der Wassersystems Drau und Muhr. In: Magyar Tudományos Akadémia Dunántúli Tudományos Intézete Közlemények 12. Pécs, 52 p. 8. LOVÁSZ GY. 1970: A Zalai-dombság fıbb morfológiai problémái. In: Lovász Gy. (szerk.): Földrajzi tanulmányok a Dél Dunántúl területérıl. Értekezések 1969, a Magyar Tudományos Akadémia Dunántúli Tudományos Intézetébıl. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp LOVÁSZ, GY. 1970: Surfaces of planation in the Mecsek Mountains. In: Pécsi, M. (ed.) Problems of relief planation. Studies in Geography in Hungary 8. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp LOVÁSZ GY. 1971: A Baranya megyei Zselic kutatásának feladatai és módszerei. In: Vargha K. (szerk.): Zselici Dolgozatok I. Somogy megyei Tanács, Kaposvár, pp LOVÁSZ GY. Szőcs Károly 1972: A mezıgazdasági termelés természeti feltételei az észak-mecseki bányavidéken. In: Rúzsás L. (szerk.): Az észak mecseki bányavidék regionális vizsgálata. Értekezések 1970, a Magyar Tudományos Akadémia Dunántúli Tudományos Intézetébıl. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp LOVÁSZ GY. 1972: Medereróziós és vízjárási jelenségek a Dráva Kárpát-medencei szakaszán In: Lovász Gy. (szerk.): Komplex földrajzi és történelmi kutatások újabb eredményei a Dunántúlon. Értekezések a Magyar Tudományos Akadémia Dunántúli Tudományos Intézetébıl. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp LOVÁSZ GY. 1972: A Dráva Kárpát-medencei szakaszának medereróziós jelenségei. In: Értekezések 1970, a Magyar Tudományos Akadémia Dunántúli Tudományos Intézetébıl. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp LOVÁSZ GY. 1974: Hegységi területen felszínre kerülı felszín alatti vízkészlet meghatározásának módszertani kérdései. In: Nagy B. (szerk.): Magyar Állami Földtani Intézet évi jelentése az évrıl. Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest, pp LOVÁSZ GY. 1974: Délkelet Dunántúl felszínfejlıdése. In: Lovász Gy. (szerk.): Délkelet Dunántúl geológiája és felszínfejlıdése. Baranya Megyei Levéltár, Pécs, pp LOVÁSZ GY. 1975: A Zalai-dombság. A domborzat kialakulása és mai képe. In: Pécsi M. (szerk.): Magyarország tájföldrajz 3. A Kisalföld és a Nyugat-magyarországi peremvidék. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp LOVÁSZ GY. 1975: A Zalai-dombság. Vízrajz. In: Pécsi M. (szerk.): Magyarország tájföldrajz 3. A Kisalföld és a Nyugat-magyarországi peremvidék. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp LOVÁSZ GY. 1976: Mezıgazdasági célú felszíni víztárolási lehetıségek Pécs közelében. In: Magyar Tudományos Akadémia Dunántúli Tudományos Intézet Közlemények 14. Pécs, 30 p.

6 19. LEHMANN A. LOVÁSZ GY. VUICS T. 1976: Az élelmiszer- és erdıgazdaságfejlesztésének néhány lehetısége a Duna mentén Paks Mohács között. In: Magyar Tudományos Akadémia Dunántúli Tudományos Intézet Közlemények 22. Pécs, 84 p. 20. LOVÁSZ GY. 1976: Geológiai és geomorfológiai feltételek. In: Lovász Gy. (szerk.): Természeti és társadalmi-gazdasági jelenségek a Sásdi járásban II. Magyar Tudományos Akadémia Dunántúli Tudományos Intézet Közlemények 24. Pécs, pp LOVÁSZ GY. 1976: Hidrológiai feltételek. In: Lovász Gy. (szerk.): Természeti és társadalmi-gazdasági jelenségek a Sásdi járásban II. Magyar Tudományos Akadémia Dunántúli Tudományos Intézet Közlemények 24. Pécs, pp LOVÁSZ GY. 1976: Vízgazdálkodás. In: Lovász Gy. (szerk.): Természeti és társadalmigazdasági jelenségek a Sásdi járásban II. Magyar Tudományos Akadémia Dunántúli Tudományos Intézet Közlemények 24. Pécs, pp LOVÁSZ GY. 1976: Az optimális gazdálkodás és a természeti környezet kapcsolata a Zselicben. In: Vargha K. (szerk.): Zselici Dolgozatok III. Baranya Megye Tanács, Pécs, pp LOVÁSZ GY. Fejér L. 1977: Baranya megye geológiai és geomorfológiai megismeréstörténete. In: Lovász Gy. (szerk.): Baranya megye természeti földrajza. Baranya Megyei Levéltár, Pécs, pp LOVÁSZ GY. Kéri M. 1977: A klimatikus és vízrajzi viszonyok megismeréstörténete. In: Lovász Gy. (szerk.): Baranya megye természeti földrajza. Baranya Megyei Levéltár, Pécs, pp LOVÁSZ GY. 1977: Baranya megye geomorfológiai körzetei. In: Lovász Gy. (szerk.): Baranya megye természeti földrajza. Baranya Megyei Levéltár, Pécs, pp LOVÁSZ GY. 1977: Dráva-ártér és a Fekete-víz síkja. In: Lovász Gy. (szerk.): Baranya megye természeti földrajza. Baranya Megyei Levéltár, Pécs, pp LOVÁSZ GY. 1977: Baranya megye vízföldrajza. In: Lovász Gy. (szerk.): Baranya megye természeti földrajza. Baranya Megyei Levéltár, Pécs, pp LOVÁSZ GY. 1977: A Baranya megyei természeti adottságok gazdasági értékelése. In: Lovász Gy. (szerk.): Baranya megye természeti földrajza. Baranya Megyei Levéltár, Pécs, pp LOVÁSZ GY. 1978: A település természeti adottságai. In: Babics A. (szerk.): Komlói monográfia. Vár. Tcs. V. B., Komló, pp LOVÁSZ GY. 1979: Kapcsolatok a felszínfejlıdés és a mélységi vízkészlet között a Zselicben. In: Vargha K. (szerk.): Zselici Dolgozatok IV. Baranya Megye Tanács, Pécs, pp

7 32. LOVÁSZ, GY. 1980: Settlement density and the natural environment in Southern Transdanubia. In: Enyedi, Gy. Mészáros J. (Eds.) Development of settlement systems. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp LOVÁSZ GY. 1981: A vízrajzi kutatások áttekintése. In: Ádám. L. Marosi S. Szilárd J. (szerk.): A Dunántúli-dombság (Dél-Dunántúl). Magyarország tájföldrajza 4. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp LOVÁSZ GY. 1981: A Baranyai-dombság, a Mecsek és Villányi-hegység. In: Ádám. L. Marosi S. Szilárd J. (szerk.): A Dunántúli-dombság (Dél-Dunántúl). Magyarország tájföldrajza 4. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp LOVÁSZ GY. 1981: A Baranyai-dombságra jellemzı dombsági tájtípusok. In: Ádám. L. Marosi S. Szilárd J. (szerk.): A Dunántúli-dombság (Dél-Dunántúl). Magyarország tájföldrajza 4. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp LOVÁSZ GY. 1981: Vízföldtani körzetek. In: Ádám. L. Marosi S. Szilárd J. (szerk.): A Dunántúli-dombság (Dél-Dunántúl). Magyarország tájföldrajza 4. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp LOVÁSZ GY. Marosi S. Szilárd J. 1981: A Dunántúli-dombság tájainak és tájtípusainak összefoglaló jellemzése. In: Ádám. L. Marosi S. Szilárd J. (szerk.): A Dunántúli-dombság (Dél-Dunántúl). Magyarország tájföldrajza 4. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp LOVÁSZ GY. 1981: A Mecsek és a Villányi-hegység középhegységi tájtípusai. In: Ádám. L. Marosi S. Szilárd J. (szerk.): A Dunántúli-dombság (Dél-Dunántúl). Magyarország tájföldrajza 4. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp LOVÁSZ GY. 1982: A természeti viszonyok és hatásuk a társadalmi életre. In: Füzes M. (szerk.): Sásd. Sásd Nagyközségi Közös Tanács V. B., Sásd, pp LOVÁSZ GY. 1985: Csuszamlásos folyamatok Orfő térségében. In: Ádám L. Pécsi M. (szerk): Mérnökgeomorfológiai térképezés. Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutatóintézet, Budapest, pp LOVÁSZ GY. 1985: Természeti viszonyok. In: Füzes M. (szerk.): A Zselic mezsgyéjén. Községi Közös Tanács V. B., Mindszentgodisa, pp LOVÁSZ, GY. 1986: Climatology. In: Pécsi, M. Lóczy D. (Eds.): Physical Geography and Geomorphology in Hungary. Elmélet Módszer Gyakorlat 38. Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutatóintézet, Budapest, pp BALOGH J. LOVÁSZ GY. 1988: A Bakonyvidék vízföldrajzi és hidrológiai erıforrásai. In: Ádám L. Marosi S. Szilárd J. (szerk.): A Dunántúli-középhegység, B): regionális tájföldrajz. Magyarország tájföldrajza 6. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp BALOGH J. LOVÁSZ GY. 1988: A Vértes Velencei-hegyvidék vízföldrajzi és hidrológiai erıforrásai. In: Ádám L. Marosi S. Szilárd J. (szerk.): A Dunántúli-

8 középhegység, B): regionális tájföldrajz. Magyarország tájföldrajza 6. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp BALOGH J. LOVÁSZ GY. 1988: Dunazug-hegyvidék vízföldrajzi és hidrológiai erıforrásai. In: Ádám L. Marosi S. Szilárd J. (szerk.): A Dunántúli-középhegység, B): regionális tájföldrajz. Magyarország tájföldrajza 6. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp LOVÁSZ GY. 1988: Geografski polozaj. In: Mandić Z. (Ed.): Podravski Hrvati. Tankönyvkiadó, Budapest, pp LOVÁSZ GY. 1990: A természetföldrajz és a környezetgazdálkodás. In: Fodor I. (szerk.): Környezetgazdálkodás a kutatásban és oktatásban. Föld napja Környezetvédelmi tanulmányok 10. Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja, Budapest, pp LOVÁSZ GY. 1993: A természeti erıforrások értékelése. In: Tóth J. (szerk.): A szolnoki agglomeráció: Strukturális jellemzık és fejlesztési lehetıségek. Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja, Pécs, pp LOVÁSZ, GY. 1996: Effect of Human Activities on Surface and Groundwater Region of Hungary. In: Halasi-Kun, G. J. (Ed.) Environmental Problems and Possible Solutions in the Carpathian Basin. Pollution and water resources Columbia University Seminar Series. Vol. 28. Centre for Regional Studies Hungarian Academy of Sciences, Pécs, pp LOVÁSZ, GY. 1996: Magyarország településhálózat-sőrőség és Magyarország városhálózat-sőrőség térképe. In: Tóth J. Trócsányi A. (szerk.): Összegzés A magyarországi városhálózat és a városhiányos térségek vizsgálata c. kutatás témakörében. JPTE TTK Általános Társadalomföldrajzi és Urbanisztikai Tanszék, Pécs, pp FODOR, I. LOVÁSZ, GY. TÓTH, GY. 1997: Natural values of Mecsek Mountains. In: Borhidi A. Szabó L. Gy. (szerk.): Studia Phytologica Jubilaria: Dissertationes in honorem jubilantis Adolf Horvát Doctor Academiae in annoversario nonagesimo nativitatis JPTE Növénytani Tanszék, Pécs, pp LOVÁSZ GY. 1998: Zala megye földrajza. In: Hóbor J. (szerk.): Zala megye kézikönyve 1. köt. Magyarország megyei kézikönyvei 19. CEBA Kiadó, Hatvan, pp LOVÁSZ GY. 1999: A természeti környezet antropogén átalakulása Pécs és Komló térségében (Mecsek-hegység). In: Tóth J. Wilhelm Z. (szerk.): Változó környezetünk. Tiszteletkötet Fodor István professzor úr 60. születésnapjára. JPTE TTK FI, MTA RKK Dunántúli Tudományos Intézet, Pécs, pp CZIGÁNY SZ. LOVÁSZ GY. 2000: Újabb adatok a Pécsi-medence kialakulásához. In: Fábián Szabolcs Á. Tóth J. (szerk.): Geokronológia és domborzatfejlıdés. Tiszteletkötet Schweitzer Ferenc professzor úr 60. születésnapjára. PTE TTK FI, Pécs, pp

9 55. LOVÁSZ GY. 2000: A Duna, a Dráva és a Mura környezeti hatásai. In: Tóth J. Wilhelm Z. (szerk.): Konzerváció, Modernizáció, Regionalitás a Dél Dunántúlon. PTE TTK FI Pécs, pp LOVÁSZ GY. 2000: Zalakaros természeti viszonyai. In: Halász I. (szerk.): Zalakaros. Zalakaros Város Önkormányzata, Zalakaros, pp LOVÁSZ, GY. 2000: Reconstruction of Some Holocene Geomorphic Processes in Hungary. In: Kertész, Á. Schweitzer, F. (Eds.): Physico-geographical Research in Hungary. Studies in Geography in Hungary 32. Geographical Research Institut HAS. Budapest, pp LOVÁSZ GY. 2000: Magyarország településhálózat térképei. In: Lovász Gy. Szabó G. (szerk.): Területfejlesztés regionális kutatások. Tiszteletkötet Tóth József professzor úr 60. születésnapjára. Pécsi Tudományegyetem, Pécs, pp GERESDI I. LOVÁSZ GY. 2000: A térinformatika alkalmazása a természetföldrajzi kutatásban. In: Lovász Gy. Szabó G. (szerk.): Területfejlesztés regionális kutatások. Tiszteletkötet Tóth József professzor úr 60. születésnapjára. Pécsi Tudományegyetem, Pécs, pp LOVÁSZ GY. 2001: Az ártéri feliszapolódás feltételei a Duna Szekszárd Mohács közötti szakaszán. In: Fodor I. Tóth J. Wilhelm Z. (szerk.): Ember és környezet elmélet, gyakorlat. Tiszteletkötet Lehmann Antal professzor úr 65. születésnapjára. PTE TTK FI, Duna Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, Pécs, pp LOVÁSZ GY. 2001: Kıvágószılıs környékének természeti viszonyai. In: Füzes M. (szerk.): Kıvágószılıs. Kıvágószılıs Község Önkormányzata, Kıvágószılıs, pp LOVÁSZ GY. 2001: Pécsvárad és környékének természeti viszonyai. In: Füzes M. (szerk.): Pécsvárad. Pécsvárad város önkormányzata. Pécsvárad, pp GYENIZSE P. LOVÁSZ GY. 2002: Vizes élıhelyek minısítése geomorfológiai adottságok alapján. In: Az EU Víz Keretirányelvének bevezetése a Dráva vízgyőjtıjén. A WWF Magyarország tudományos tanácskozásának összefoglalója. WWF Magyarország, Budapest, pp LOVÁSZ GY. 2002: Gondolatok a hazai környezetföldrajzról. In: Mészáros R. Schweitzer F. Tóth J. (szerk.): Jakucs László, a tudós, az ismeretterjesztı és a mővész. Tanulmánykötet Jakucs László professzor emlékére. MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, PTE SzTE, Pécs, pp LOVÁSZ GY. 2002: Az ártéri elöntés gyakorisága a Tiszán Szolnok térségében között. In: Salamon-Albert É. (szerk.): Magyar botanikai kutatások az ezredfordulón. Tanulmányok Borhidi Attila 70. születésnapja tiszteletére. PTE Növénytani Tanszék, Pécs, pp LOVÁSZ GY. 2004: Szempontok a Dunántúli-középhegység miocén utáni felszínfejlıdéséhez. In: Dövényi Z. Schweitzer F. (szerk.): Táj és környezet.

10 Tiszteletkötet a 75 éves Marosi Sándornak. MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, Budapest, pp LOVÁSZ GY. 2005: A Tisza medereróziós folyamatainak változása között. In: Bugya T. Wilhelm Z. (szerk.): Tanulmányok Tóth Józsefnek. PTE TTK FI, PTE Földtudományok Doktori Iskola, Pécs, pp LOVÁSZ GY. 2008: A Duna-, a Tisza- és a Dráva-meder vertikális mozgásának hatása az ártéri talajvízkészletre. In: Fodor I. (szerk.): A fenntartható fejlıdés környezetvédelmi összefüggései a Kárpát-medencében. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, MTA Pécsi Területi Bizottság, MTA RKK DTI, Pécs, pp CZIGÁNY, SZ. LOVÁSZ, GY. FODOR, I. 2008: Additional data on the mapping of the Western Mecsek karst area, Southern Hungary. In: Lóczy, D. Tóth, J. Trócsányi, A. (Eds.) Progress in Geography in the European Capital of Culture Geographia Pannonica Nova 3. Institute of Geography University of Pécs, Imedias Publisher, Pécs, pp Konferencia kiadványban megjelent tanulmányok: 1. LOVÁSZ GY. 1960: A Zalai-dombság felszínfejlıdési vázlata. In: A Magyar Földrajzi Társaság XIV. Vándorgyőlése. Zalaegerszeg, szeptember Zalaegerszeg, pp LOVÁSZ, GY. 1968: Pediment Untersuchungen im Mecsek- und Villányer Gebirge. In: Symposium on Problems of the geomorphology and terminology of the denudation features of the Hungarian Mountains and their pediments, April Studies in Hungarian Geography 8. Problems of Relief Planation 8. Budapest, pp LOVÁSZ GY. 1976: A vízkészlet-kutatás módszertani kérdései. In: Babics A. (szerk.): Kutatások a gazdasági és társadalmi élet szolgálatában. Dél dunántúli konferencia Szekszárd, október Tolna Megyei Levéltár, Szekszárd, pp LOVÁSZ GY. 1978: A felszín alatti áramlási rendszerek a Mecsek hegység karsztjában. In: Böcker T. Hazslinszky T. (szerk.): Nemzetközi karszthidrológiai szimpózium. Karsztvízháztartás. Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat, Budapest, pp LOVÁSZ GY. 1978: A rétegvizek mennyisége Dél Dunántúlon. In: Regionális tudományos tanácskozás. Siófok szept Siófok, pp LOVÁSZ GY. 1979: Kapcsolatok a város- (agglomeráció-) fejlıdés és a természeti környezet között. Hozzászólás. In: Az agglomeráció-kutatás módszertani kérdései. Nemzetközi konferencia. Pécs, október A Magyar Tudományos Akadémia Dunántúli Tudományos Intézete Közlemények 26. Pécs, pp LOVÁSZ, GY. 1980: Relationship between development of the Mecsek Mountain /Southern Hungary/ and the location of dolinas. In: Proceedings of the European Regional Conference on Speleology. Sofia, Sept Abstract of papers. Sofia, p. 24.

11 8. LOVÁSZ, GY. 1985: Mapping of recent geomorphic processes. In: Pécsi, M. (ed.): Environmental and Dynamic Geomorphology. Case Studies in Hungary. Contribution to the First International Geomorphological Conference, Manchester, September, Studies in Geography in Hungary 17. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp LOVÁSZ, GY. 1985: Mapping of slope exposure. In: Pécsi, M. (ed.): Environmental and Dynamic Geomorphology. Case Studies in Hungary. Contribution to the First International Geomorphological Conference, Manchester, September, Studies in Geography in Hungary 17. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp LOVÁSZ GY. 1985: Mapping of the geomorphic processes. In: Pécsi, M. (ed.): Environmental and Dynamic Geomorphology. Case Studies in Hungary. Contribution to the First International Geomorphological Conference, Manchester, September, Studies in Geography in Hungary 17. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp LOVÁSZ, GY. 1988: Mapping recent geomorphic processes in Hungary. In: Pécsi, M. Starkel, L. (Eds.): Paleogeography of Carpathians Regions. Proceedings of the Polish Hungarian Paleogeographical Seminar, Tata, Hungary, October 16 22, konf??? Elmélet Módszer Gyakorlat 47. Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutatóintézet, Budapest, pp LOVÁSZ, GY. 1989: Mapping natural resources in the counties of Hungary. In: Csáti, E. (Ed.): Hungarian Cartographical Studies. 14th World Conference International Cartographic Association August Hungarian National Commitee International Cartographic Association, Budapest, pp LOVÁSZ, GY. 1990: Die ungarische Physische Geographie und die gesellschaftlichwirtschaftliche Entwicklung. In: Maier, J. (Hrsg.): Herausforderung der 90-er Jahre für die Geographie: verstärke Internationale Zusammenarbeit der EG-Länder mit Südosteuropa. Vorträge des Symposiums der Universitäten Bayreuth, Ljubljana, Maribor und Pécs am Oktober 1989 in Bayreuth. Arbeitsmaterialien zur Raumordnung und Raumplanung Heft 84. Bayreuth, pp LOVÁSZ, GY. 1992: Umweltproblema in Pécs, Ungarn. In: Zsilincsar, W. (Hrsg.): Zur ökonomischen und ökologischen Problematik der Städte Ostmitteleuropas nach der politischen Wende. Internationales Städtesymposium Ostmitteleuropa, Graz, Juni Karl Franzens Univ. Graz, Inst. für Geogr, Graz, pp LOVÁSZ, GY. NAGYVÁRADI, L. 1996: Geomorphic processes modified by urban development: The case of Komló, Southern Transdanubia (Hungary). In: Lóczy, D. (Ed.) Plenary papers. IAG European Regional Geomorphological Conference Hungary 9 12 April, Geographical Research Institute, Hungarian Academy of Sciences, Veszprém Budapest, pp LOVÁSZ GY. NAGYVÁRADI L. 1997: A természeti környezet hatása néhány város fejlıdésére DK Dunántúlon. In: A geokörnyezet szerepe a területfejlesztéstıl a településrendezésig. Tudományos konferencia. Szeged Szeged, pp

12 17. LOVÁSZ GY. NAGYVÁRADI L. 1997: A természeti környezet antropogén változásai az elmúlt 1100 év alatt. In: Füleky Gy. (szerk.): Táj változásai a Honfoglalás óta a Kárpát medencében. A Gödöllın június án megtartott tudományos konferencia kiadványa. Gödöllıi Agrártudományi Egyetem MSZKI, Gödöllı, pp CZIGÁNY SZ. LOVÁSZ GY. PARRAG T. 1998: A quantitative approach to man-induced geomorphic processes inthe Villány Hills, South Hungary. Abstract. Annual Conference of the Soil and Water Conservation Society SWCS Conference. San Diego, 5 9 July LOVÁSZ GY. POZSÁR V. 2000: A természeti környezet szerepe a településhálózat kialakulásában Északkelet Magyarország tágabb térségében. In: Frisnyák S. (szerk.): Az Alföld történeti földrajza. Nyíregyháza április tudományos konferencia. MTA Szabolcs Szatmár Bereg Megyei Tudományos Testület, Nyíregyházi Fıiskola Földrajz Tanszéke, Nyíregyháza, pp LOVÁSZ GY. 2001: A nyugat-mecseki karszt jelenkori fejlıdésének klimatikus feltételei. In: Sásdi L. (szerk.): Barlangkutatók szakmai találkozója október Konferencia kiadvány. PTE, Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat, Pécs, pp LOVÁSZ GY. 2002: Szabó Pál Zoltán felszínfejlıdési kutatásainak fıbb eredményei. In: Lovász Gy. (szerk.): Szabó Pál Zoltán 100 éve született. Emlékkonferencia a tudós tiszteletére. Konferenciakötet. PTE TTK FI, Egyetemi Kiadó, Pécs, pp CZIGÁNY SZ. LOVÁSZ GY. 2006: A várható klímaváltozás, és hatása hazánk néhány jelenkori geomorfológiai folyamatára. In: Csorba P. (szerk.): Debreceni Földrajzi Disputa. Debreceni Egyetem Tájvédelmi- és Környezetföldrajzi Tanszék, Természetföldrajzi- és Geoinformatikai Tanszék, Debrecen, pp LOVÁSZ GY. GYENIZSE P. CZIGÁNY SZ. PIRKHOFFER E. 2008: A holocén tektonika és a Duna, Tisza valamint a Dráva esésgörbéje. In: Szabó V. Orosz Z. Nagy R. Fazekas I. (szerk): IV. Magyar Földrajzi Konferencia Debrecen, november Debreceni Egyetem Tájvédelmi és Környezetvédelmi Tanszék, Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tanszék, Debrecen, pp Térképek és térképmagyarázók: 1. JUHÁSZ Á. LOVÁSZ GY. PÉCSI M. SCHWEITZER F. 1980: Magyarázó és dokumentáció Budapest 1: es mérnökgeomorfológiai térképéhez. MTA FKI, Budapest, 80 p. 2. LOVÁSZ GY. SZILÁRD J. SCHWEITZER F. 1980: Magyarázó és dokumentáció a pécsi Patacs jelő 1: es mérnökgeomorfológiai térképlaphoz. MTA FKI, Budapest, 8 p. 3. LOVÁSZ GY. PÉCSI M. SZILÁRD J. SCHWEITZER F. JUHÁSZ Á. 1980: Budapest mérnökgeomorfológiai térképezése, M=1: Budapest, 9 térképpel.

13 4. LOVÁSZ GY. SZILÁRD J. SCHWEITZER F. 1980: Magyarázó és dokumentáció a Pécsi "Patacs"-jelő 1: es mérnökgeomorfológiai térképéhez. Budapest, 8 p. 5. JUHÁSZ Á. KERTÉSZ Á. LOVÁSZ GY. PÉCSI M. SCHWEITZER F. 1983: A Dunamente geomorfológiai térképe Dunakiliti és Nagymaros között. 1: Kézirat. Budapest.

14 Hivatkozás jegyzék 1956 LOVÁSZ GY. 1956: Adatok a zalai völgyek geomorfológiájához. = Földrajzi Értesítı pp Bona Imre: A földrajz fejlıdése hazánkban 1945 óta. In: A Pécsi Pedagógia Fıiskola Évkönyve Pécs, pp p Szilárd Jenı: A külsı-somogyi meridionális völgyek. = Földrajzi Értesítı p Marosi Sándor: Megjegyzések a magyarországi futóhomokterületek genetikájához és morfológiájához. = Földrajzi Közlemények 91.(15.) p. 241., Marosi Sándor: A Marcali-hát geomorfológiája. = Földrajzi Értesítı p. 185., Marosi Sándor: Adatok Belsı Somogy és a Balaton hidrogeográfiájához. = Földrajzi Értesítı pp Ádám László Marosi Sándor Szilárd Jenı: A magyarországi dombságok negyedkori felszínfejlıdésének fıbb vonásai. = Földrajzi Közlemények 93.(17.) p. 261., Mike Károly: İsmedernyomok a Balaton környékén. = Földrajzi Értesítı p. 313., Franyó Frigyes: Adatok Zalaegerszeg környékének földtani és vízföldtani viszonyaihoz. In: A vizek és az ember. Tiszteletkötet Lovász György professzor úr 70. születésnapjára. Szerk.: Kovács J., Lóczy D. Pécs, PTE TTK FI pp p. 65., Ely, Lisa Nagyváradi, László: Application of Paleofloods to Flood Hazard Assessment in Hungary. In: A vizek és az ember. Tiszteletkötet Lovász György professzor úr 70. születésnapjára. Szerk.: Kovács J., Lóczy D. Pécs, PTE TTK FI pp p. 189., Marosi Sándor. A magyarországi dombságok felszínfejlıdése és összefoglaló jellemzése. In: A vizek és az ember. Tiszteletkötet Lovász György professzor úr 70. születésnapjára. Szerk.: Kovács J., Lóczy D. Pécs, PTE TTK FI pp p. 223., LOVÁSZ GY. 1959: A Lenti-medence kialakulása. In: Babics A.(szerk.): A Magyar Tudományos Akadémia Dunántúli Tudományos Intézetének Évkönyve Akadémiai Kiadó, Budapest, pp Franyó Frigyes: Adatok Zalaegerszeg környékének földtani és vízföldtani viszonyaihoz. In: A vizek és az ember. Tiszteletkötet Lovász György professzor úr 70. születésnapjára. Szerk.: Kovács J., Lóczy D. Pécs, PTE TTK FI pp p. 65., 82.

15 1960 LOVÁSZ GY. 1960: A Zalai-dombság felszínfejlıdési vázlata. In: A Magyar Földrajzi Társaság XIV. Vándorgyőlése. Zalaegerszeg, szeptember Zalaegerszeg, pp Kapronczay József: Adatok a Zselic geomorfológiájához. = Földrajzi Értesítı p. 29., Miholics József: Völgyfejlıdés vizsgálata az İrségben és a Vendvidéken. = Földrajzi Értesítı pp Marosi Sándor: Adatok Belsı Somogy és a Balaton hidrogeográfiájához. = Földrajzi Értesítı pp Ádám László Marosi Sándor Szilárd Jenı: A magyarországi dombságok negyedkori felszínfejlıdésének fıbb vonásai. = Földrajzi Közlemények 93.(17.) p. 261., Marosi Sándor. A magyarországi dombságok felszínfejlıdése és összefoglaló jellemzése. In: A vizek és az ember. Tiszteletkötet Lovász György professzor úr 70. születésnapjára. Szerk.: Kovács J., Lóczy D. Pécs, PTE TTK FI pp p LOVÁSZ GY. 1961: A nyugat zalai dombság felszínfejlıdésének vázlata. In: Babics A. (szerk.): Kisebb tanulmányok Dunántúli Tudományos Intézet, Pécs, pp Gyuricza László: Landschaftspotenzial-untersuchungen an der Slowenischen grenze, mit besonderer hinsicht auf den tourismus. In: Városok, vonzáskörzetek, határmenti térségek. Towns, Districts Attractions, Border Regions. Städte, Bezugskreise, Grenzregionen. Nemzetközi földrajzi konferencia. International Geographic Conference. Internationale Geographenkonferenz. Szerk.: Aubert A. Pécs, JPTE Földrajzi Tanszék JPU Departments of Geography Geographische Lehrstühle der JPU. pp p Gyuricza László: Tájhasznosítási lehetıségek a szlovén határ mentén. Pécs, p. p. 12. /Közlemények a Janus Pannonius Tudományegyetem Természettudományi Kar Természetföldrajz Tanszékérıl 2. szám/ 3. Franyó Frigyes: Adatok Zalaegerszeg környékének földtani és vízföldtani viszonyaihoz. In: A vizek és az ember. Tiszteletkötet Lovász György professzor úr 70. születésnapjára. Szerk.: Kovács J., Lóczy D. Pécs, PTE TTK FI pp p. 65., 82. LOVÁSZ GY. 1961: Adatok a Dráva vízgyőjtıjének vízjárás-viszonyaihoz. = Földrajzi Értesítı pp Marosi Sándor: Adatok Belsı Somogy és a Balaton hidrogeográfiájához. = Földrajzi Értesítı pp Vuics Tibor: Baranya megye természeti földrajza. Pécs, p. pp. 80., 109., Nagyváradi László: A Drávamenti-térség természetföldrajza. In Határon innen-határon túl. Nemzetközi Földrajzi Tudományos Konferencia. Szeged szeptember 4 6. Szerk.:

16 Pál Á., Szónokyné Ancsin G. Szeged, JATE Gazdasági Földrajzi Tanszék, JGyTF Földrajzi Tanszék. pp p Franyó Frigyes: Adatok Zalaegerszeg környékének földtani és vízföldtani viszonyaihoz. In: A vizek és az ember. Tiszteletkötet Lovász György professzor úr 70. születésnapjára. Szerk.: Kovács J., Lóczy D. Pécs, PTE TTK FI pp p LOVÁSZ GY. 1963: A Kárpát-medence néhány vízgyőjtıjének lefolyásviszonyai. In: Babics A. (szerk.): Értekezések , a Magyar Tudományos Akadémia Dunántúli Tudományos Intézetébıl. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp Franyó Frigyes: A Sajó Hernád hordalékkúpja a negyedkori földtani események tükrében. = Földrajzi Értesítı p Elekes Tibor: Ökopottíp-kategóriák elhatárolása egy vulkáni fennsík peremén. = Földrajzi Közlemények 123.(47.) pp p LOVÁSZ GY. 1964: Geomorfológiai tanulmányok a Dráva-völgyben. In: Babics A. (szerk.): Értekezések , a Magyar Tudományos Akadémia Dunántúli Tudományos Intézetébıl. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp Bognar, Andrija Schweitzer, Ferenc: Geomorphological and Tectonical Problems of the Drava River Plain in Croatia (Right Bank). In: Pollution and Water Resources Columbia University Seminar Proceedings. XXXIII XXXIV Studies of Environmental Protection in the Carpathian Basin. Ed.: Halasi-Kun, G. J. Pécs, Hungarian Academy of Sciences Department of Earth Science. pp p. 344., Szabó Pál Zoltán: A Dráva alföldi jellegő síkságának alaktana. = Földrajzi Értesítı p Szabó Sándor: Drávamenti-síkság. Vízrajz. Felszíni vizek. In: A dunai Alföld. Szerk.: Marosi S., Szilárd J.. Budapest, Akadémiai Kiadó. pp p. 304., 335. /Magyarország tájföldrajza 1. kötet./ 4. Marosi Sándor: Adatok Belsı Somogy és a Balaton hidrogeográfiájához. = Földrajzi Értesítı pp Vuics Tibor: Baranya megye természeti földrajza. Pécs, p. p Bendefy László: A Duna medrében görgetett hordalék eredete és kızetminısége. = Földrajzi Közlemények 103.(27.) p Mike Károly: İsmedernyomok a Balaton környékén. = Földrajzi Értesítı p. 313., Majoros György: A felszínfejlıdés földtörténeti elızményei. In: Lovász György Majoros György: Magyarország természeti földrajza I. Domborzatfejlıdés. Éghajlat. Vízföldrajz. Szerk.: Lovász Gy. Pécs, pp pp , 254.

17 9. Nagyváradi László: A Drávamenti-térség természetföldrajza. In Határon innen-határon túl. Nemzetközi Földrajzi Tudományos Konferencia. Szeged szeptember 4 6. Szerk.: Pál Á., Szónokyné Ancsin G. Szeged, JATE Gazdasági Földrajzi Tanszék, JGyTF Földrajzi Tanszék. pp p. 345., Majoros György: A felszínfejlıdés földtörténeti elızményei. In: Magyarország természeti földrajza I. Domborzatfejlıdés. Éghajlat. Vízföldrajz. Szerk.: Lovász Gy. Pécs, pp pp , Gyenizse Péter: A természeti adottságok szerepe néhány dél-baranyai település kialakulásában és fejlıdésében. In: Területfejlesztés regionális kutatások. Tiszteletkötet Tóth József professzor úr 60. születésnapjára. Szerk.: Lovász Gy., Szabó G. Pécs, PTE TTK FI pp pp , Aubert Antal: Siklós természeti földrajzi viszonyai. In: Város a Tenkes alján. Siklós évszázadai. Szerk.: Vonyó J. Siklós, pp pp , , 381., Kevey Balázs: A növényvilág. In: Duna Dráva Nemzeti Park. Nemzeti parkjaink. Szerk.: Iványi I., Lehmann A. Budapest, Mezıgazda Kiadó. pp p. 152., 190., Gyenizse Péter: A természeti adottságok szerepe néhány DK-dunántúli táj településeinek fejlıdésében. Kézirat. PhD értekezés. Pécs, p. p. 134., Gyenizse Péter: Helyi és helyzeti energiák hatása síksági települések fejlıdésére (a Dráva alföld és a Fekete-víz síkja példáján.) In: Tanulmányok Tóth Józsefnek. Szerk.: Bugya T., Wilhelm Z. Pécs, PTE TTK FI, PTE Földtudományok Doktori Iskola. pp p. 260., Gyenizse, Péter Szabó-Kovács, Bernadett Sebık, Mariann: Hydrological impacts onthe social and economic processe over the Dráva flood plain. = Földrajzi Közlemények 129.(53.) Suppl. pp p. 67., Gyenizse Péter: A természeti környezet hatása a Dráva-völgy településsőrőségére. In: A táj változásai a Kárpát-medencében. Település a tájban. Tokajban június között tartott tudományos konferencia kiadványa. Szerk.: Füleky Gy. Gödöllı, pp p. 71., LOVÁSZ GY. 1965: A reliefenergia új ábrázolása. = Földrajzi Értesítı pp Kazó Béla: Új módszer a talajpusztulás térképezésére mesterséges esıztetés útján. = Földrajzi Értesítı p Erdısi Ferenc: Társadalmi hatások Pécs térsége hordalékkúpjainak fejlıdésében. = Földrajzi Értesítı p Marosi Sándor Szilárd Jenı: A fejlıdés néhány kérdése a talajképzıdés és a talajpusztulás tükrében. = Földrajzi Értesítı p. 53., Kerényi Attila: Néhány gondolat a reliefenergiáról. = Földrajzi Értesítı p. 1., Kerényi Attila: Különbözı reliefenergia-ábrázolások és az erózió kapcsolata a tokaji Kopasz-hegy példáján. = Földrajzi Értesítı p. 289., Balogh János: Lejtıszög és lejtıkitettségi viszonyok a Pannonhalmi-dombság és a Bakony északi elıterében. = Földrajzi Értesítı p. 517.

18 7. Pécsi Márton: Magyarország domborzati formáinak minısítése. = Földrajzi Közlemények 108.(32.) p Bona Imre: Geomorfológia. A felszínformák kialakulása. In: Általános természeti földrajz. Szerk.: Futó J. Tanárképzı Fıiskolai Tankönyvek. 5. kiad. Budapest, Tankönyvkiadó. pp p Balogh János Schweitzer Ferenc Tiner Tibor: Az Ófalu mellé tervezett radioaktívhulladék lerakóhely földrajzi környezete. = Földrajzi Értesítı p Schweitzer Ferenc: Az Ófalu mellé tervezett radioaktív-hulladék lerakóhely kiválasztásának problémái. = Specimina Geographica pp p Vass Péter: A garéi veszélyes-hulladék tároló környezetének morfológiai és hidrográfiai ismertetése. In: Dolgozatok a Baranya Megye Földrajzi Nap alkalmából. Papers on the Occassion of the Geographer s Day of Baranya County. Szerk.: Trócsányi A. Pécs, pp p. 7., 11. /Közlemények a Janus Pannonius Tudományegyetem Általános Társadalomföldrajzi és Urbanisztikai Tanszékérıl 13./ 12. Vass Péter: A Garéi veszélyeshulladék-lerakó környezetgeomorfológiai viszonyai. In: A társadalmi-gazdasági aktivitás területi-környezeti problémái. Geográfus doktoranduszok elsı országos konferenciája. Pécs, november Szerk.: Tóth J., Wilhelm Z. Pécs, p. 109., Gyuricza László: A tájhasznosítás története és mai helyzete a magyar szlovén államhatár mentén. In: Tájkutatási irányzatok Magyarországon. Tisztelet kötet Marosi Sándor akadémikus 70. születésnapjára. Szerk.: Schweitzer F., Tiner T. Budapest, MTA Földrajztudományi Kutatóintézet. pp p Gyenizse Péter: A természeti adottságok szerepe néhány DK-dunántúli táj településeinek fejlıdésében. Kézirat. PhD értekezés. Pécs, p. p. 9., Nagyváradi László: Az épített környezet változása a Mecsek bányászat által érintett településein. In: A fenntartható fejlıdés környezetvédelmi összefüggései a Kárpátmedencében. Szerk.: Fodor I. Pécs, Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, MTA Pécsi Területi Bizottság, MTA RKK DTI pp p LOVÁSZ GY. 1967: Drávamenti-síkság. A domborzat kialakulása és mai képe. In: Marosi S. Szilárd J. (szerk.): A dunai Alföld. Magyarország tájföldrajza 1. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp Vuics Tibor: Baranya megye természeti földrajza. Pécs, p. p Martonné Erdıs Katalin: Magyarország tájföldrajza. Környezettanár, földrajztanár, környezetkutató és geográfus szakos hallgatóknak. Debrecen, Debreceni Egyetem. 195 p. p. 68., 72., 80., Gyenizse Péter Kovács Bernadett: A természeti környezet hatása egy DK-dunántúli tájcsoport népességszámának és foglalkoztatási szerkezetének változására. Effects of Natural Environment on the Population and Employment Structure of Southeast Transdanubian Region. Szerk.: Trócsányi A. Pécs, p. p. 3., 30. /Közlemények a Pécsi Tudományegyetem Földrajzi Tanszékeirıl 34./ 4. Martonné Erdıs Katalin: Magyarország természeti földrajza I. földrajz és geográfus szakos hallgatóknak. Debrecen, Debreceni Egyetem. 245 p. p. 240.

19 5. Závoczky Szabolcs: A természetvédelem múltja és jelene a DDNP területén. In: Duna Dráva Nemzeti Park. Nemzeti parkjaink. Szerk.: Iványi I., Lehmann A. Budapest, Mezıgazda Kiadó. pp p Kevey Balázs: A növényvilág. In: Duna Dráva Nemzeti Park. Nemzeti parkjaink. Szerk.: Iványi I., Lehmann A. Budapest, Mezıgazda Kiadó. pp p. 152., Gyenizse Péter: A természeti adottságok szerepe néhány DK-dunántúli táj településeinek fejlıdésében. Kézirat. PhD értekezés. Pécs, p. p. 12., 134., Gyenizse Péter: Helyi és helyzeti energiák hatása síksági települések fejlıdésére (a Dráva-alföld és a Fekete-víz síkja példáján.) In: Tanulmányok Tóth Józsefnek. Szerk.: Bugya T., Wilhelm Z. Pécs, PTE TTK FI, PTE Földtudományok Doktori Iskola. pp p. 260., Gyenizse, Péter Szabó-Kovács, Bernadett Sebık, Mariann: Hydrological impacts onthe social and economic processe over the Dráva flood plain. = Földrajzi Közlemények 129.(53.) Suppl. pp p. 67., LOVÁSZ GY. 1968: Vízföldrajzi tanulmányok a Rinya és a Karasica vízgyőjtıjében. In: T. Mérey K. (szerk.): Értekezések , a Magyar Tudományos Akadémia Dunántúli Tudományos Intézetébıl. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp Galgóczy Zsolt: Morfometriai paraméterek vizsgálata a Nagy Szamos vidékén. = Földrajzi Közlemények 128.(52.) pp p. 90., 103. LOVÁSZ GY. 1968: A mezıgazdálkodásban hasznosítható természeti földrajzi kutatások célja és módszere. = Földrajzi Közlemények 92.(16.) pp Nagy Józsefné: Alkalmazott tájökológiai szintézis egy Duna Tisza közi homokterület példáján. = Földrajzi Értesítı p Balogh János: Lejtıszög és lejtıkitettségi viszonyok a Pannonhalmi-dombság és a Bakony északi elıterében. = Földrajzi Értesítı p Csorba Péter: Ökogeográfiai térképek a tájökológiai kutatások szolgálatában. = Földrajzi Értesítı p. 283., Gyenizse Péter Kovács Gábor: Néhány DK dunántúli táj mezıgazdasági célú relatív minısítése. Pécs, p. p. 1., 15. /Közlemények a Pécsi Tudományegyetem Földrajzi Intézetének Természetföldrajz Tanszékérıl 21. szám/ 5. Gyenizse Péter: A természeti adottságok szerepe néhány DK-dunántúli táj településeinek fejlıdésében. Kézirat. PhD értekezés. Pécs, p. p. 9., 26., Gyenizse Péter: Eltérı természeti adottságú tájak mezıgazdasági minısítése térinformatikai módszerrel (DK dunántúli példákkal). = Tájökológiai Lapok pp pp. 349.,

20 1969 LOVÁSZ GY. 1969: A vízföldrajzi térképezés célkitőzései és módszerei. = Földrajzi Közlemények 93.(17.) pp Rátóti Benı: A Föld lefolyási rendszereinek mennyiségi és minıségi ábrázolása. = Földrajzi Közlemények 95.(15.) p. 180., Elekes Tibor: A csapadék és a felszíni lefolyás elméleti energetikai potenciáljának számítási módszerei. In: Földrajzi Tanulmányok a Pécsi Doktoriskolából III. Szerk.: Czuppon V., Gerendás R., Kopári L., Tóth J. Pécs, PTE FI pp p. 17., LOVÁSZ GY. 1970: A Zalai-dombság fıbb morfológiai problémái. In: Lovász Gy. (szerk.): Földrajzi tanulmányok a Dél Dunántúl területérıl. Értekezések 1969, a Magyar Tudományos Akadémia Dunántúli Tudományos Intézetébıl. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp Pécsi Márton: A Pannóniai-medence morfogenetikája. = Földrajzi Értesítı p Pécsi Márton Balogh J. Ringer Á.: A zalai-dombság domborzatának hatása a földhasználatra. = Földrajzi Közlemények 110.(34.) p Martonné Erdıs Katalin: Magyarország természeti földrajza I. földrajz és geográfus szakos hallgatóknak. Debrecen, Debreceni Egyetem. 245 p. p Majoros György: A felszínfejlıdés földtörténeti elızményei. In: Lovász György Majoros György: Magyarország természeti földrajza I. Domborzatfejlıdés. Éghajlat. Vízföldrajz. Szerk.: Lovász Gy. Pécs, pp pp , Eicher, Harald: A Kelet Stájer Alpok elıhegységének geomorfológiai sajátosságai. = Földrajzi Értesítı p. 29., Majoros György: A felszínfejlıdés földtörténeti elızményei. In: Magyarország természeti földrajza I. Domborzatfejlıdés. Éghajlat. Vízföldrajz. Szerk.: Lovász Gy. Pécs, pp pp , Czigány Szabolcs: Magyarország folyóhálózatának kialakulása. In: A III-a conferinńǎ de hidrologie: Apa şi protecńia mediului hidric în bazinul mijlociu al Dunǎrii. II. III. hidrológiai konferencia: A víz és a vízi környezetvédelem a Duna középsı vízgyőjtıjében. II. III rd Hidrology Conference: The water and the protection of aquatic environment in the central basin of the Danube. II IX Cluj Napoca Romania. Ed.: Pandi, G. Cluj Napoca, Universitatea "Babeş Bolyai" Facultatea de Geografie. pp p. 258., Franyó Frigyes: Adatok Zalaegerszeg környékének földtani és vízföldtani viszonyaihoz. In: A vizek és az ember. Tiszteletkötet Lovász György professzor úr 70. születésnapjára. Szerk.: Kovács J., Lóczy D. Pécs, PTE TTK FI pp p. 65., Marosi Sándor. A magyarországi dombságok felszínfejlıdése és összefoglaló jellemzése. In: A vizek és az ember. Tiszteletkötet Lovász György professzor úr 70. születésnapjára. Szerk.: Kovács J., Lóczy D. Pécs, PTE TTK FI pp p. 232.

21 LOVÁSZ, GY. 1970: Surfaces of planation in the Mecsek Mountains. In: Pécsi, M. (ed.) Problems of relief planation. Studies in Geography in Hungary 8. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp Majoros György: A felszínfejlıdés földtörténeti elızményei. In: Lovász György Majoros György: Magyarország természeti földrajza I. Domborzatfejlıdés. Éghajlat. Vízföldrajz. Szerk.: Lovász Gy. Pécs, pp pp , Eicher, Harald: A Kelet Stájer Alpok elıhegységének geomorfológiai sajátosságai. = Földrajzi Értesítı p. 29., Majoros György: A felszínfejlıdés földtörténeti elızményei. In: Magyarország természeti földrajza I. Domborzatfejlıdés. Éghajlat. Vízföldrajz. Szerk.: Lovász Gy. Pécs, pp pp , Martonné Erdıs Katalin: Magyarország természeti földrajza I. földrajz és geográfus szakos hallgatóknak. Debrecen, Debreceni Egyetem. 245 p. p. 45., 94., 135., Gyenizse Péter: A természeti adottságok szerepe néhány DK-dunántúli táj településeinek fejlıdésében. Kézirat. PhD értekezés. Pécs, p. p. 103., Sebe Krisztina: Domborzatmodell alkalmazhatósága a geomorfológiai elemzésben a Nyugat Mecsek példáján. = Földrajzi Értesítı pp p. 6., LOVÁSZ GY. 1971: A Baranya megyei Zselic kutatásának feladatai és módszerei. In: Vargha K. (szerk.): Zselici Dolgozatok I. Somogy megyei Tanács, Kaposvár, pp Gyenizse Péter: A zselici települések csoportosítása alaprajzuk természeti környezete alapján - statisztikai módszerekkel. In: Ember és környezet elmélet, gyakorlat. Tiszteletkötet Lehmann Antal professzor úr 65. születésnapjára. Szerk.: Fodor I., Tóth J., Wilhelm Z. Pécs, PTE TTK FI, Duna Dráva Nemzeti Park Igazgatóság. pp p. 175., 186. LOVÁSZ GY. 1971: Adatok az Abaligeti-karszt geomorfológiai és hidrológiai jellemzéséhez. = Földrajzi Értesítı pp Hevesi Attila: Magyarország karsztvidékeinek kialakulása és formakincse II. rész. = Földrajzi Közlemények 115.(39.) p Czigány Szabolcs Parrag Tibor: Adatok az Abaligeti-barlang vízkémiájához. Pécs, p. p. 13. /Közlemények a Janus Pannonius Tudományegyetem Természettudományi Kar Természetföldrajz Tanszékérıl 7. szám/ 3. Parrag Tibor: Összehasonlító vízjárásvizsgálatok nyugat-mecseki barlangokban. In: Földrajzi Tanulmányok a Pécsi Doktoriskolából I. A társadalmi-gazdasági aktivitásterületi és környezeti problémái. Szerk.: Tésits R., Tóth J. Pécs, JPTE TTK Általános Társadalomföldrajzi és Urbanisztikai Tanszék. p. 245., 252., Jakucs László: Paleokarsztos maradványformák szerepe a negyedidıszaki karsztformakincs alakulásában. In: A vizek és az ember. Tiszteletkötet Lovász György professzor úr 70. születésnapjára. Szerk.: Kovács J., Lóczy D. Pécs, PTE TTK FI pp pp

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK. Galgóczy Zsolt

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK. Galgóczy Zsolt PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK Galgóczy Zsolt zsolt.galgoczy@gmail.com Referált folyóiratban megjelent cikk: Galgóczy Zs. 2004. Morfometriai paraméterek vizsgálata a Nagy-Szamos forrásvidékén. Földrajzi Közlemények

Részletesebben

Publikációs lista Szabó Szilárd

Publikációs lista Szabó Szilárd Publikációs lista Szabó Szilárd Tanulmányok Börcsök Áron - Bernáth Zsolt - Kircsi Andrea - Kiss Márta - Kósa Beatrix - Szabó Szilárd 1998. A Kisgyőri - medence és galya egyedi tájértékei - A "Nem védett

Részletesebben

Publikációs lista Gyuricza László

Publikációs lista Gyuricza László Publikációs lista Gyuricza László Folyóirat Könyv 1. GYURICZA L. 1991: Die Herausbildung der Oberfläche der Kerkagegend. Specimina Geographica pp. 133-148. 2. GYURICZA L. BODÁNÉ GÁLOSI M. 1996: Biogeográfiai

Részletesebben

Kulturális földrajz Pécs témakörben megjelent publikációk

Kulturális földrajz Pécs témakörben megjelent publikációk SRAGNER MÁRTA Kulturális földrajz Pécs témakörben megjelent publikációk bibliográfiája (1997-2010) 1997 A magyarság kulturális földrajza. Szerk.: Tóth J., Trócsányi A. Pécs, 1997. Pro Pannonia Kiadó. 226

Részletesebben

DR. LENNER TIBOR PhD.

DR. LENNER TIBOR PhD. DR. LENNER TIBOR PhD. FŐISKOLAI DOCENS SZEMÉLYI ADATOK ISKOLÁK MUNKAHELYEK Családi állapot: nős Születési év: 1966 Születési hely: Celldömölk 1984/1989 JATE TTK Szeged földrajz/történelem szakos középiskolai

Részletesebben

kreditszám teljesítés típusa tantárgyfelelős oktató

kreditszám teljesítés típusa tantárgyfelelős oktató tantárgy neve Szakmai törzsmodul félévek - heti óraszám 1 2 3 4 kreditszám teljesítés típusa tantárgyfelelős oktató tantárgyat ténylegesen oktató(k) Kötelező alapozó modellezés 2 3 K Geresdi I. Geresdi

Részletesebben

Hajnal Klára PhD tudományos munkatárs. 1. Teljes publikációs lista. Folyóirat cikk:

Hajnal Klára PhD tudományos munkatárs. 1. Teljes publikációs lista. Folyóirat cikk: Hajnal Klára PhD tudományos munkatárs 1. Teljes publikációs lista Folyóirat cikk: 1. HAJNAL K. 2001: 12 elıtt 4 perccel. In: Régi-Új Magyar Építımővészet. Utóirat - post scriptum 4. sz. Budapest, pp. 14

Részletesebben

KÉRELEM Geográfus mesterképzési szak indítására

KÉRELEM Geográfus mesterképzési szak indítására III. A mesterképzési szak tanterve és a tantárgyi programok leírása A képzési és kimeneti követelményeknek való megfelelés bemutatása 1. A szak tantervét táblázatban összefoglaló, krediteket is megadó,

Részletesebben

KATASZTRÓFÁK TANULSÁGAI. Stratégiai jellegű természetföldrajzi kutatások

KATASZTRÓFÁK TANULSÁGAI. Stratégiai jellegű természetföldrajzi kutatások KATASZTRÓFÁK TANULSÁGAI Stratégiai jellegű természetföldrajzi kutatások 1 ELMÉLET MÓDSZER GYAKORLAT 67. Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutatóintézet 2 KATASZTRÓFÁK TANULSÁGAI Stratégiai jellegű

Részletesebben

Tóth József helye a magyar földrajz Pantheonjában. A geográfus útjai Tóth József Emlékkonferencia, Pécs, Kocsis Károly

Tóth József helye a magyar földrajz Pantheonjában. A geográfus útjai Tóth József Emlékkonferencia, Pécs, Kocsis Károly Tóth József helye a magyar földrajz Pantheonjában A geográfus útjai Tóth József Emlékkonferencia, Pécs, 2014.03.18. Kocsis Károly Tóth József életpályájának tagolása legfontosabb munkahelyei szerint

Részletesebben

HABILITÁCIÓS PÁLYÁZAT

HABILITÁCIÓS PÁLYÁZAT PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Földtudományok Doktori Iskola HABILITÁCIÓS PÁLYÁZAT Dr. Wilhelm Zoltán PhD Pécs 2010 TARTALOMJEGYZÉK 1. Habilitációs kérelmek. 3 2. Szakmai tudományos életrajz. 6 3. Oklevelek másolatai...

Részletesebben

Publikációs lista, előadások jegyzéke

Publikációs lista, előadások jegyzéke Publikációs lista, előadások jegyzéke Nemzetközi szakfolyóiratban megjelent tudományos folyóiratcikk: - Szabó J. Vass R. Tóth Cs. 2012: Examination of fluvial development on study areas of Upper -Tisza

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Munkahelyek: 2004-től tanársegéd, ELTE TTK Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Munkahelyek: 2004-től tanársegéd, ELTE TTK Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék Név: Szabó Szabolcs Születési hely: Gyula Születési idő: 1979. február 11. Végzettségek: Általános Iskola: Középiskola: Egyetem: Doktori Iskola: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 1986-1993, 4. sz. (Bay Zoltán) Általános

Részletesebben

Dr. Wilhelm Zoltán publikációs listája

Dr. Wilhelm Zoltán publikációs listája Dr. Wilhelm Zoltán publikációs listája Folyóiratcikk 1. WILHELM, Z. 1995: Physical Geographical Factors Influencing the Urban Development of the Township Szekszárd, Hungary. In: Moravian Geographical Reports

Részletesebben

Publikációs jegyzék Szakfolyóiratokban megjelent publikációk: Tanulmánykötetben megjelent írások:

Publikációs jegyzék Szakfolyóiratokban megjelent publikációk: Tanulmánykötetben megjelent írások: Publikációs jegyzék Szakfolyóiratokban megjelent publikációk: Szabó Sz. (2004): A közlekedési eredetű konfliktusok csoportosítása, és előfordulása Magyarországon. Comitatus önkormányzati szemle. 2004.

Részletesebben

A turizmustervezés fenntartható aspektusainak vizsgálata Béda-Karapancsa területén

A turizmustervezés fenntartható aspektusainak vizsgálata Béda-Karapancsa területén 2013/IV. pp. 1-8. ISSN: 2062-1655 Csapó János A turizmustervezés fenntartható aspektusainak vizsgálata Béda-Karapancsa területén Az elmúlt években számos kezdeményezés, civil, szakmai és politikai fórum

Részletesebben

FODOR ISTVÁN MŐVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1968 2008

FODOR ISTVÁN MŐVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1968 2008 FODOR ISTVÁN MŐVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1968 2008 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA KUTATÓI BIBLIOGRÁFIÁK 5. FODOR ISTVÁN MŐVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1968 2008 Összeállította Sziráki Zsuzsanna

Részletesebben

FÖLDRAJZ OKTV 2011/2012

FÖLDRAJZ OKTV 2011/2012 FÖLDRAJZ OKTV 2011/2012 3. Lakóhelyem hulladékgazdálkodása földrajzos szemmel (Bemutatni és értékelni lehet a lakóhely (település/kistérség) hulladékgazdálkodását (a lakosság és a gazdaság oldaláról),

Részletesebben

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. Az archeometria tárgya, témakörei,

Részletesebben

A régiós integráció jelenlegi állapota, további feladatok területenként

A régiós integráció jelenlegi állapota, további feladatok területenként A régiós integráció jelenlegi állapota, további feladatok területenként Előadó: Hajnal Zsolt vezérigazgató-helyettes Balatonalmádi, 2017. október 18. Az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervtől

Részletesebben

Mohos Mária publikációs listája

Mohos Mária publikációs listája Mohos Mária publikációs listája I. FOLYÓIRATCIKK 1. Mohos Mária 1984: Tapolca vonzáskörzete. Studia Pedagogica Auctoritate Universitatis Pécs Publicata 2, Pécs, pp. 21-39. 2. Mohos Mária 1988: Délnyugat

Részletesebben

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG IX. VÁNDORGYŰLÉSE. A vizek szerepe a területi fejlődésben. Révkomárom, 2011. november 24 25.

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG IX. VÁNDORGYŰLÉSE. A vizek szerepe a területi fejlődésben. Révkomárom, 2011. november 24 25. A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG IX. VÁNDORGYŰLÉSE A vizek szerepe a területi fejlődésben A Duna és a Tisza térségeinek fejlődési problémái és fejlesztési lehetőségei Révkomárom, 2011. november 24

Részletesebben

Előfeltétel. lh2n1005 Új irányzatok a természetföldrajzi kutatásokban TEF - 2 1ea 1 A A A A

Előfeltétel. lh2n1005 Új irányzatok a természetföldrajzi kutatásokban TEF - 2 1ea 1 A A A A Geográfus MSc tantervi háló A táblázat tartalma: Kód: a tantervi egység azonosítója Tanulmányi egység: a tantervi kurzus v. tanulmányi egység elnevezése : a tantervi kurzus felvételét megelőzően teljesítendő

Részletesebben

Kongresszusi részvétel (előadás vagy poszter) Magyar nyelvű, hazai rendezvényeken

Kongresszusi részvétel (előadás vagy poszter) Magyar nyelvű, hazai rendezvényeken Kongresszusi részvétel (előadás vagy poszter) Magyar nyelvű, hazai rendezvényeken 1. Lakatos Ferenc Molnár Miklós (2006): Bükkpusztulás Zala megyében klímaváltozás? V. Erdő- és Klíma Konferencia. Mátrafüred,

Részletesebben

Babics András tudományos munkássága

Babics András tudományos munkássága Babics András tudományos munkássága Ádámné Babics Anna bibliográfiájának felhasználásával szerkesztette Sziráki Zsuzsanna Monográfiák, önálló kiadványok BABICS ANDRÁS: A kamarai igazgatás Pécs városában

Részletesebben

Stratégiai jellegő geomorfológiai kutatások az MTA Földrajztudományi Kutatóintézetében

Stratégiai jellegő geomorfológiai kutatások az MTA Földrajztudományi Kutatóintézetében Stratégiai jellegő geomorfológiai kutatások az MTA Földrajztudományi Kutatóintézetében A magyarországi vörösiszap-tározók környezetföldrajzi vizsgálata Magyarország védett árterei árvízvédelmi biztonságának

Részletesebben

VII. MAGYAR FÖLDRAJZI KONFERENCIA KIADVÁNYA

VII. MAGYAR FÖLDRAJZI KONFERENCIA KIADVÁNYA VII. MAGYAR FÖLDRAJZI KONFERENCIA KIADVÁNYA 2014 Miskolc Kiadó: Miskolci Egyetem Földrajz Geoinformatika Intézet Szerkesztette: Kóródi Tibor Sansumné Molnár Judit Siskáné Szilasi Beáta Dobos Endre ISBN

Részletesebben

KIS ÉVA. Publikációs jegyzék

KIS ÉVA. Publikációs jegyzék KIS ÉVA Publikációs jegyzék BALOGH J. KIS É. SCHWEITZER F. VICZIÁN I. 2006. Feltételezett klímaváltozások kapcsolata az árvizekkel és belvizekkel a Tisza Jász Nagykun Szolnok megyei árterein. In: A globális

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓK JEGYZÉKE. Dr. Lóczy Dénes. I. Könyvek

PUBLIKÁCIÓK JEGYZÉKE. Dr. Lóczy Dénes. I. Könyvek PUBLIKÁCIÓK JEGYZÉKE Dr. Lóczy Dénes I. Könyvek 1. LÓCZY D. (ed.) Land Evaluation Studies in Hungary. - Akadémiai Kiadó, Budapest. 1988. 95 p. 2. LÓCZY D. Dél-Dunántúl. Cartographia, Budapest. 2001. 184

Részletesebben

Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei

Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Földtudományok Doktori Iskola Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék A LAKÓPARKOK FÖLDRAJZI VIZSGÁLATA ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KIHÍVÁSAIK

Részletesebben

A KÁRPÁT-MEDENCE FÖLDRAJZA

A KÁRPÁT-MEDENCE FÖLDRAJZA Bulla Béla - Mendöl Tibor A KÁRPÁT-MEDENCE FÖLDRAJZA KOCSIS KAROLY TÁRSADALOM ÉS GAZDASÁG NAPJAINKBAN A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN C. TANULMÁNYÁVAL AZ ORSZÁGOS KOZNEVELESI TANACS 1947. EVI KIADÁSA ALAPJÁN KÖZREADJA

Részletesebben

DR. PAP NORBERT PUBLIKÁCIÓI

DR. PAP NORBERT PUBLIKÁCIÓI DR. PAP NORBERT PUBLIKÁCIÓI Tudományos könyvek, monográfiák 1. PAP N. TÓTH J. 1997: Európa politikai földrajza. JPTE TTK Általános Társadalomföldrajzi és Urbanisztikai Tanszék University Press Pécs, Pécs,

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TÁJFÖLDRAJZA

MAGYARORSZÁG TÁJFÖLDRAJZA MAGYARORSZÁG TÁJFÖLDRAJZA Halasi-Kovácsné Benkhard Borbála Egyetemi tanársegéd Debreceni Egyetem Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék Tematika 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 szeptember 27. október 4. október

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Jeney László Botond

Oktatói önéletrajz Dr. Jeney László Botond adjunktus Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1994-1999 Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi

Részletesebben

A természeti környezet szerepe Pécs kulturális gazdaságában Petrik Attila Balázs 1 Stefán Klára 2

A természeti környezet szerepe Pécs kulturális gazdaságában Petrik Attila Balázs 1 Stefán Klára 2 A természeti környezet szerepe Pécs kulturális gazdaságában Petrik Attila Balázs 1 Stefán Klára 2 Megjelent: Petrik A. B. Stefán K. 2009: A természeti környezet szerepe Pécs kulturális gazdaságában. In:

Részletesebben

JORDES+ REPORT - HUNGARY

JORDES+ REPORT - HUNGARY JORDES+ REPORT - HUNGARY Dr. Mihály Lados MTA RKK NYUTI, Gyor Rust 21-22 November, 2002 JORDES+ MAGYARORSZÁG PROJEKT MENEDZSMENT JORDES+ HUNGARY PROJECT MANAGEMENT Projekt vezetés MTA RKK NYUTI Dr. Lados

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK Dr. CSAPÓ JÁNOS

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK Dr. CSAPÓ JÁNOS PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK Dr. CSAPÓ JÁNOS I. FOLYÓIRAT 1. Csapó J. (2004): A területfejlesztés és a turizmus rendszere Írországban. Turizmus Bulletin (VIII. évfolyam) 1. szám. pp. 49-56. 2. Csapó J. (2004):

Részletesebben

Dr. Faragó László publikációs jegyzéke

Dr. Faragó László publikációs jegyzéke Dr. Faragó László publikációs jegyzéke Könyv - A vonzáskörzetek gazdasági és közigazgatási kérdései. Pécs: MTA RKK, 1985 320 p. (Közlemények 32.) Társszerk.: Hrubi L. - A jövőalkotás társadalomtechnikája.

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ ÉS A SZAKMAI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA IDŐRENDBEN

ÖNÉLETRAJZ ÉS A SZAKMAI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA IDŐRENDBEN ÖNÉLETRAJZ ÉS A SZAKMAI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA IDŐRENDBEN Hivatkozási jegyzékkel kiegészítve Németh Sándor Születési idő, hely: 1979. április 30., Szombathely Lakóhely: 9737 Bük Tanulmányok, képzettségek,

Részletesebben

AUBERT ANTAL PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE KÖNYV KÖNYVFEJEZET

AUBERT ANTAL PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE KÖNYV KÖNYVFEJEZET AUBERT ANTAL PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE KÖNYV 1. AUBERT A. (et. al.) 2007: A térségi turizmuskutatás és tervezés módszerei, eredményei. - PTE TTK Földrajzi Intézet, Pécs, 391 p. 2. AUBERT A. (et. al.) 2006:

Részletesebben

Balogh András publikációs listája

Balogh András publikációs listája Balogh András publikációs listája BALOGH A. 2001. Gazdaságfejlesztési elképzelések a Dél-alföldi Régióban. I. Magyar Földrajzi Konferencia, Szeged (CD-ROM kiadvány). BAJMÓCY P.- BALOGH A. 2002. Az aprófalvak

Részletesebben

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. - Az archeometria tárgya, témakörei,

Részletesebben

MOHÁCSI MÁRTA főiskolai adjunktus, NYF GTK Alkalmazott Kommunikáció Intézet

MOHÁCSI MÁRTA főiskolai adjunktus, NYF GTK Alkalmazott Kommunikáció Intézet PUBLIKÁCIÓS LISTA MOHÁCSI MÁRTA főiskolai adjunktus, NYF GTK Alkalmazott Kommunikáció Intézet I. Könyv, könyvrészlet, jegyzet 1. Mohácsi Márta (2011): Korszerű felsőoktatás és munkaerőpiac empirikus vizsgálat

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Természettudományi és Informatikai Kar Környezettudományi Doktori Iskola Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Természettudományi és Informatikai Kar Környezettudományi Doktori Iskola Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Természettudományi és Informatikai Kar Környezettudományi Doktori Iskola Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék TÁJVÁLTOZÁSOK ÉRTÉKELÉSE A DUNA TISZA KÖZI HOMOKHÁTSÁG EGY

Részletesebben

Koncz Gábor - PUBLIKÁCIÓS LISTA

Koncz Gábor - PUBLIKÁCIÓS LISTA Koncz Gábor - PUBLIKÁCIÓS LISTA Magyar nyelvű könyv, könyvrészlet 1. Baranyi Béla G. Fekete Éva Koncz Gábor: A roma szegregáció kutatásának területi szempontjai a halmozottan hátrányos helyzetű encsi és

Részletesebben

GEOGRÁFUS MSC záróvizsgatételek, Terület- és településfejlesztés szakirány (GEOGRÁFUS I. záróvizsgabizottság)

GEOGRÁFUS MSC záróvizsgatételek, Terület- és településfejlesztés szakirány (GEOGRÁFUS I. záróvizsgabizottság) Terület- és településfejlesztés szakirány (GEOGRÁFUS I. záróvizsgabizottság) 1) A hazai munkaerőpiac területi jellemzői (1989-től napjainkig) 2) A magyar ipar ágazati és területi átalakulása (1989-től

Részletesebben

Dr. Fazekas István publikációs jegyzéke

Dr. Fazekas István publikációs jegyzéke Dr. Fazekas István publikációs jegyzéke 1. Önálló kötet FAZEKAS István (2001): Az Európai Unió környezetvédelmi politikája és a magyar integráció (egyetemi jegyzet) (Debrecen) 116p. FAZEKAS István (2002):

Részletesebben

DR. PAP NORBERT PUBLIKÁCIÓI 2008. FEBRUÁR 25.

DR. PAP NORBERT PUBLIKÁCIÓI 2008. FEBRUÁR 25. DR. PAP NORBERT PUBLIKÁCIÓI 2008. FEBRUÁR 25. Tudományos könyvek, monográfiák Egyszerzős, PhD fokozat megszerzése után: 1. PAP N. 2001: Törésvonalak Dél-Európában. PTE TTK Földrajzi Intézet Kelet-Mediterrán

Részletesebben

Dr. Licskó István tudományos önéletrajza és publikációi

Dr. Licskó István tudományos önéletrajza és publikációi Dr. Licskó István tudományos önéletrajza és publikációi Személyi rész Foglalkozása Műegyetemi oktató Szakosodása Víz és szennyvíztisztítás Beosztása a cégnél Egyetemi docens Születési év 1946 Főbb szakterületei

Részletesebben

AZ ORMÁNSÁGI TERMÉSZETI KÖRNYEZET ÁTALAKÍTÁSA ÉS ANNAK HATÁSA A TELEPÜLÉSEK ÉLETÉRE

AZ ORMÁNSÁGI TERMÉSZETI KÖRNYEZET ÁTALAKÍTÁSA ÉS ANNAK HATÁSA A TELEPÜLÉSEK ÉLETÉRE AZ ORMÁNSÁGI TERMÉSZETI KÖRNYEZET ÁTALAKÍTÁSA ÉS ANNAK HATÁSA A TELEPÜLÉSEK ÉLETÉRE Összefoglalás Gyenizse Péter 1 Ronczyk Levente 2 A társadalom és a természeti környezet kezdetektıl fogva szoros kölcsönhatásban

Részletesebben

Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Gomba. Az iskola dolgozói. NÉV OKLEVÉL kiállítója VÉGZETTSÉG

Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Gomba. Az iskola dolgozói. NÉV OKLEVÉL kiállítója VÉGZETTSÉG Az iskola dolgozói 1. Apró Rita 2. Bendıné Mag Anikó 3. Erdélyiné Buzás Éva NÉV OKLEVÉL kiállítója VÉGZETTSÉG Szabadkai Pedagógiai Akadémia - Eötvös József Fıiskola, Baja Eszterházy Károly Tanárképzı Fıiskola,

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Tudományos fokozat (a tudományág megjelölésével) Tudományos / művészeti / akadémiai tagság. PhD (TTK, földtudományi)

Szakmai önéletrajz. Tudományos fokozat (a tudományág megjelölésével) Tudományos / művészeti / akadémiai tagság. PhD (TTK, földtudományi) Szakmai önéletrajz Név Dr. Huszti Zsolt Beosztás, elérhetőség Adjunktus; IGYFK Főépület 322A, tel: 1316 Végzettségek területi tervezés - urbanisztika MsC3 okl. terület- és településfejlesztő szakgeográfus

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Dévényi Márta devenyi@ktk.pte.hu 501-599/ 23254 2007-1990-2007 1984-1990

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Dévényi Márta devenyi@ktk.pte.hu 501-599/ 23254 2007-1990-2007 1984-1990 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Dévényi Márta devenyi@ktk.pte.hu 501-599/ 23254 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: egyetemi adjunktus Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

Közlekedésföldrajz. Összeállította: Sallai András

Közlekedésföldrajz. Összeállította: Sallai András Közlekedésföldrajz Összeállította: Sallai András 1. Ausztria (1995) 2. Belgium (1957) 3. Bulgária (2007) 4. Ciprus (2004) 5. Csehország (2004) 6. Dánia (1973) 7. Egyesült Királyság (1973) 8. Észtország

Részletesebben

3.2 A Doktori Iskola tanterve

3.2 A Doktori Iskola tanterve 3. A Doktori Iskola tanterve Növénytermesztési és Kertészeti tudományok doktori program tanterve KÖTELEZİ TÁRGYAK. félév MT-IDA A01 MT-IDA A0 MT-IDA A03 MT-IDA A04 Földhasználat 4 x x x x MT-IDA-A07-K1

Részletesebben

Tantárgyi követelmény

Tantárgyi követelmény Tantárgyi követelmény FDB 1403 Történeti földrajz II. (elmélet, a tárgy kollokviummal zárul) Elsajátítandó tananyag: A hazai történeti geográfia eredményei és feladatai. A Kárpát-medencében élő társadalmak

Részletesebben

Veszélyforrás a város peremén: felhagyott bányaterületek Pécsett

Veszélyforrás a város peremén: felhagyott bányaterületek Pécsett Dr. Lóczy Dénes 1 Dr. Gyenizse Péter 2 Dr. Pirkhoffer Ervin 3 Veszélyforrás a város peremén: felhagyott bányaterületek Pécsett Absztrakt Pécs városközpontjának közvetlen közelében, a Mecsek déli lejtıjén,

Részletesebben

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD.

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. FŐISKOLAI TANÁR KUTATÁSI TERÜLETEK A HAZAI FELNŐTTKÉPZÉS FUNKCIÓI, FEJLŐDÉSE, HATÉKONYSÁGA A SZAKKÉPZÉS MODULÁRIS ÉS KOMPETENCIA ALAPÚ FEJLESZTÉSE A KULCSKOMPETENCIÁK SZEREPE A SZEMÉLYISÉG

Részletesebben

FDO1105, Éghajlattan II. gyak. jegy szerző dolgozatok: 2015. október 20, december 8 Javítási lehetőség: 2016. január Ajánlott irodalom:

FDO1105, Éghajlattan II. gyak. jegy szerző dolgozatok: 2015. október 20, december 8 Javítási lehetőség: 2016. január Ajánlott irodalom: Tantárgyi követelmények 2015-16 I. félév BSc: Kollokviummal záródó tárgy: Nappali tagozat: FDB1302, Éghajlattan II. jegymegajánló dolgozatok: 2015. október 20, december 8 kollokvium: 2016. január és február.

Részletesebben

Tantárgy neve. Magyarország és a Kárpát-medence természeti földrajza I-II. Meghirdetés féléve 3-4 Kreditpont 3-2 Összóraszám (elm+gyak) 2+0, 0+2

Tantárgy neve. Magyarország és a Kárpát-medence természeti földrajza I-II. Meghirdetés féléve 3-4 Kreditpont 3-2 Összóraszám (elm+gyak) 2+0, 0+2 Tantárgy neve Magyarország és a Kárpát-medence természeti földrajza I-II. Tantárgy kódja FDB1601; FDB1602 Meghirdetés féléve 3-4 Kreditpont 3-2 Összóraszám (elm+gyak) 2+0, 0+2 Számonkérés módja kollokvium

Részletesebben

A vizes élőhelyek szerepe délkiskunsági

A vizes élőhelyek szerepe délkiskunsági A vizes élőhelyek szerepe délkiskunsági mintaterületeken Varga Ádám Szabó Mária ELTE TTK Földrajz- és Földtudományi Intézet Környezet- és Tájföldrajzi Tanszék V. Magyar Tájökológiai Konferencia, Sopron,

Részletesebben

Tudományos segédmunkatárs (MTA TK SZI) nők a tudományban, műszaki tudományok, magánélet és munka egyensúlya, gyermekvállalás

Tudományos segédmunkatárs (MTA TK SZI) nők a tudományban, műszaki tudományok, magánélet és munka egyensúlya, gyermekvállalás Paksi Veronika Tudományos segédmunkatárs (MTA TK SZI) Osztály: Társas kapcsolatok és hálózatelemzés osztály E-mail: paksi.veronika@tk.mta.hu Telefonszám: +36 1 2246700 / 268 Kutatási területek nők a tudományban,

Részletesebben

7. Aubert Antal Berki Mónika Csapó János Gonda Tibor Hegedüs Veronika Mészáros Bernadett Sarkadi Eszter Szabó Géza 2007: Turizmustervezés:

7. Aubert Antal Berki Mónika Csapó János Gonda Tibor Hegedüs Veronika Mészáros Bernadett Sarkadi Eszter Szabó Géza 2007: Turizmustervezés: Publikációs jegyzék (Dr. Szabó Géza) Tanulmányok: 1. Szabó G. 2008: Régiómarketing és desztinációfejlesztés a Dél-Dunántúlon. Falusi Turizmus Tájékoztató 2008/5. sz. pp. 25-27. 2. Szabó G. Sárdi Á. 2008:

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Személyi adatok Vezetéknév/Utónév Cím. HORVÁTH Alpár. Telefonszám Vezetékes: (00 4) 0266 36 47 61 (munkahelyi) Fax E-mail

Europass Önéletrajz. Személyi adatok Vezetéknév/Utónév Cím. HORVÁTH Alpár. Telefonszám Vezetékes: (00 4) 0266 36 47 61 (munkahelyi) Fax E-mail Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév/Utónév Cím HORVÁTH Alpár Telefonszám Vezetékes: (00 4) 0266 36 47 61 (munkahelyi) Fax E-mail (00 4) 0266 36 47 61 (munkahelyi) Mobil: horvath_alpar@yahoo.com;

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK. I. Könyvek

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK. I. Könyvek PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK I. Könyvek 1. Az Alföld vonzásközpontjai és -körzetei a XIX. század közepén. Észak- és Kelet- Magyarországi Földrajzi Évkönyv 7. kötet. Nyíregyháza, 1999. p.181. 2. Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian

Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian PERSONAL INFORMATION Dr. János Szlávik 3300 Eger, Tompa Mihály u. 8. +36-36-520-400/3082 +36-30-4365-541 szlavik@ektf.hu www.gti.ektf.hu Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian WORK

Részletesebben

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem Név: Tarnay Katalin Születési adatok: Nyiregyháza, 1933. május 8 Legmagasabb tudományos fokozat, és elnyerésének éve: műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó

Részletesebben

Publikációs lista. Monográfiák:

Publikációs lista. Monográfiák: Monográfiák: Publikációs lista Kovács Klára (2015): A sportolás mint támogató faktor a felsőoktatásban. Oktatáskutatók könyvtára 2. Debrecen, CHERD. 267 o. (ISBN: 978-963-473-810-7) Szerkesztett kötetek:

Részletesebben

Helyszín: SZTE TTIK Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék Szeged, Egyetem utca 2.

Helyszín: SZTE TTIK Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék Szeged, Egyetem utca 2. Helyszín: TTIK Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék Szeged, Egyetem utca 2. PROGRAM (http://www.sci.u-szeged.hu/gafo/): Március 12., csütörtök 13.00-14.00: Regisztráció. Gazdaság- és Társadalomföldrajzi

Részletesebben

1918 December 1 út, 15/H/4, Sepsiszentgyörgy (Románia) Mobil 0040 748239263 biro_biborka@yahoo.com

1918 December 1 út, 15/H/4, Sepsiszentgyörgy (Románia) Mobil 0040 748239263 biro_biborka@yahoo.com Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév (nevek) / Utónév (nevek) Cím(ek) Bíró Bíborka Eszter 1918 December 1 út, 15/H/4, Sepsiszentgyörgy (Románia) Mobil 0040 748239263 E-mail(ek) biro_biborka@yahoo.com

Részletesebben

Angol nyelv középfok ECL nemzetközi angol nyelvvizsga

Angol nyelv középfok ECL nemzetközi angol nyelvvizsga Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév Lakcím Munkahely Telefonszám E-mail Állampolgárság Dr. György Ottilia Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Gazdaság- és Humántudományok Kar

Részletesebben

ÁTNÉZETI TÉRKÉP. Zala (4-1 alegység) 1-1. térkép. Jelmagyarázat. vízfolyás víztest. tervezési terület határa. egyéb vízfolyás. egyéb alegységhatár

ÁTNÉZETI TÉRKÉP. Zala (4-1 alegység) 1-1. térkép. Jelmagyarázat. vízfolyás víztest. tervezési terület határa. egyéb vízfolyás. egyéb alegységhatár ÁTNZETI TRKP 1-1. térkép M ar l ca rk a Z ala Ke Mu ra á Dr va 0 víztest víztest vasút autópálya főbb utak egyéb egyéb vizes élőhely 3 6 9 12 km Zala FELSZÍNI VÍZTESTEK ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOTA 5-1. térkép I

Részletesebben

tisztelettel meghívja Önt A vízgazdálkodás meteorológiai vonatkozásai (42. Meteorológiai Tudományos Napok) című tudományos ülésre

tisztelettel meghívja Önt A vízgazdálkodás meteorológiai vonatkozásai (42. Meteorológiai Tudományos Napok) című tudományos ülésre MEGHÍVÓ A M A G Y A R T U D O M Á N Y Ü N N E PE A Magyar Tudományos Akadémia Földtudományok Osztálya Meteorológiai Tudományos Bizottságának Agro- és Hidrometeorológiai Albizottsága, valamint Éghajlati

Részletesebben

A METEOROLÓGIA SZEREPE A DEBRECENI EGYETEM KÉPZÉSI PROGRAMJÁBAN

A METEOROLÓGIA SZEREPE A DEBRECENI EGYETEM KÉPZÉSI PROGRAMJÁBAN A METEOROLÓGIA SZEREPE A DEBRECENI EGYETEM KÉPZÉSI PROGRAMJÁBAN Szegedi Sándor Lakatos László Bíróné Kircsi Andrea MMT XXXIII. Meteorológiai Vándorgyőlés, Eger 2010 augusztus 30-31. Debreceni Egyetem 15

Részletesebben

Geográfus MSc záróvizsga Közös, A tételek

Geográfus MSc záróvizsga Közös, A tételek Geográfus MSc záróvizsga Közös, A tételek 1. A fenntartható fejlődés történeti értékelése, rendezőelvei és fogalmi problémája: a növekedés és a fejlődés értelmezése. A kék gazdaság modell lényege és szerepe.

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA DR. TÁRKÁNYI ESZTER PH.D.

PUBLIKÁCIÓS LISTA DR. TÁRKÁNYI ESZTER PH.D. PUBLIKÁCIÓS LISTA DR. TÁRKÁNYI ESZTER PH.D. Idegen nyelvő publikációk: The relative influence of parents and peers on young people's consumer behaviour. In: Thyne, M. Deans, K. R. Gnoth, J. (eds.): 3Rs

Részletesebben

Túl a mélyponton a lakásépítés Lakásépítések, építési engedélyek, I IV. negyedév

Túl a mélyponton a lakásépítés Lakásépítések, építési engedélyek, I IV. negyedév Közzététel: 2015. február 24. Következik: 2015. február 26. Beruházás. 2014. IV. negyedév Sorszám: 29. Túl a mélyponton a lakásépítés Lakásépítések, építési engedélyek, 2014. I IV. negyedév 2014-ben 8358

Részletesebben

A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Ethnographica

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Kutatói együttműködések Web 2.0-es PhD kutatói közösség Doktori értekezés tézisei Készítette: Szontágh Krisztina

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS ÉS ALKOTÁSI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE, IDÉZETTSÉG Oktatói, kutatói munkakörök betöltéséhez, magasabb fokozatba történı kinevezéshez.

PUBLIKÁCIÓS ÉS ALKOTÁSI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE, IDÉZETTSÉG Oktatói, kutatói munkakörök betöltéséhez, magasabb fokozatba történı kinevezéshez. FARKAS GABRIELLA PUBLIKÁCIÓS ÉS ALKOTÁSI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE, IDÉZETTSÉG Oktatói, kutatói munkakörök betöltéséhez, magasabb fokozatba történı kinevezéshez. könyv, könyvrészlet oktatási anyag folyóiratcikkek

Részletesebben

Trócsányi András publikációs listája

Trócsányi András publikációs listája Trócsányi András publikációs listája I. Folyóiratban megjelent közlemények 1. Szabó G. Trócsányi A. 1995. Border Proximity as a Promoting Factor Shown on the Example of Sopron-Kıszeghegyalja Recreational

Részletesebben

Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése Magyarországon

Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése Magyarországon Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése Magyarországon Felszín alatti vizeink kémiai állapota Szőcs T. Zöldi I. Deák J. Tóth Gy. Cserny T. Magyar Állami Földtani Intézet, Vízügyi Tudományos Kutatóközpont,

Részletesebben

FÖLDRAJZ OKTV 2009/2010

FÖLDRAJZ OKTV 2009/2010 FÖLDRAJZ OKTV 2009/2010 3. Demográfiai változások régiónk vagy megyénk életében 1990-től napjainkig Kézikönyvek Demográfiai évkönyv : Magyarország népesedése / [kész. a KSH Népesedésstatisztikai főosztályán].

Részletesebben

A kalászos gabonák betakarított területe, termésmennyisége és termésátlaga, 2008

A kalászos gabonák betakarított területe, termésmennyisége és termésátlaga, 2008 Közzététel: 2008. szeptember 19. Sorszám: 191. Következik: 2008. szeptember 22. Népmozgalom A kalászos gabonák betakarított területe, termésmennyisége és termésátlaga, 2008 2008-ban a 2007. évinél 2%-kal

Részletesebben

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE. A tudás szerepe a regionális fejlıdésben. Debrecen, 2010. november 18 19.

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE. A tudás szerepe a regionális fejlıdésben. Debrecen, 2010. november 18 19. PROGRAMTERVEZET 2010. november 18. A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE A tudás szerepe a regionális fejlıdésben Debrecen, 2010. november 18 19. 3. körlevél 11.00 Közgyőlés A Magyar

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A MTA HIDROGEOLÓGIAI ALBIZOTTSÁG MUNKÁJÁRÓL. XXI. FAVA konferencia. Siófok 2014 április 2 3. Székely Ferenc, Szűcs Péter

BESZÁMOLÓ A MTA HIDROGEOLÓGIAI ALBIZOTTSÁG MUNKÁJÁRÓL. XXI. FAVA konferencia. Siófok 2014 április 2 3. Székely Ferenc, Szűcs Péter BESZÁMOLÓ A MTA HIDROGEOLÓGIAI ALBIZOTTSÁG MUNKÁJÁRÓL XXI. FAVA konferencia Siófok 2014 április 2 3 Székely Ferenc, Szűcs Péter A MTA FTB Hidrogeológiai Albizottság feladata, célkitűzései 1) A hidrogeológia

Részletesebben

EUSDR 5. Prioritásterület: Környezeti kockázatok kezelése Bakonyi Péter & Olimpia Negru Magyarország Románia

EUSDR 5. Prioritásterület: Környezeti kockázatok kezelése Bakonyi Péter & Olimpia Negru Magyarország Románia EUSDR 5. Prioritásterület: Környezeti kockázatok kezelése Bakonyi Péter & Olimpia Negru Magyarország Románia Vázlat Mi történt az elmúlt évben? Az 5. prioritásterület Előrehaladás Mi várható? Vázlat Mi

Részletesebben

Önéletrajz Dr. Bányai Orsolya. banyai.orsolya@law.unideb.hu

Önéletrajz Dr. Bányai Orsolya. banyai.orsolya@law.unideb.hu SZEMÉLYI ADATOK Dr. Bányai Orsolya 52/512-700/74808 banyai.orsolya@law.unideb.hu Születési dátum 1982.06.11. Állampolgárság Magyar SZAKMAI TAPASZTALAT 2014-2008-2014 Egyetemi adjunktus Egyetemi tanársegéd

Részletesebben

Tudományos önéletrajz. József Attila Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Szeged Ideje 1985-1990 Diploma. Jogász

Tudományos önéletrajz. József Attila Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Szeged Ideje 1985-1990 Diploma. Jogász Tudományos önéletrajz 1. Név: Dr. Szente Zoltán Zsolt 2. Születési idő: 1966. március 16. 3. Állampolgárság: magyar 4. Családi állapot: nős 5. Felsőfokú végzettség: Intézmény József Attila Tudományegyetem,

Részletesebben

Donka Attila Gila Csaba

Donka Attila Gila Csaba 2013/IV. pp. 9-32. ISSN: 2062-1655 Donka Attila Gila Csaba Magyarország változatos adottságokkal rendelkezik ahhoz, hogy az aktív turizmus célterülete 1. Bevezetés a fogalom 1 Knop, Jandala Cs. MiChalKó

Részletesebben

Suskovics Csilla PhD. Szerz, cím, megjelenés. Szerz, cím, megjelenés helye, Szerz, cím, megjelenés helye, helye, PUBLIKÁCIÓ Könyv, idegen nyelv

Suskovics Csilla PhD. Szerz, cím, megjelenés. Szerz, cím, megjelenés helye, Szerz, cím, megjelenés helye, helye, PUBLIKÁCIÓ Könyv, idegen nyelv Suskovics Csilla PhD PUBLIKÁCIÓ Könyv, idegen nyelv Szerz, cím, megjelenés helye, 2006 Szerz, cím, megjelenés helye, 2007 Szerz, cím, megjelenés helye, 2008 Szerz, cím, megjelenés helye, 2009 Könyv, magyar

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT SZAKFOLYÓIRATBAN MEGJELENT TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNY:

PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT SZAKFOLYÓIRATBAN MEGJELENT TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNY: PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT SZAKFOLYÓIRATBAN MEGJELENT TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNY: Kacz Károly Salamon Lajos (2000): Gyır-Moson-Sopron megye egyéni gazdaságai az európai integrációra történı

Részletesebben

JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM. 7. évfolyam

JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM. 7. évfolyam JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM 7. évfolyam A szilárd Föld anyagai és Földrajzi övezetesség alapjai Gazdasági alapismeretek Afrika és Amerika földrajza Környezetünk

Részletesebben

Hullámtéri feltöltõdés vizsgálata geoinformatikai módszerekkel a Felsõ-Tisza vidékén

Hullámtéri feltöltõdés vizsgálata geoinformatikai módszerekkel a Felsõ-Tisza vidékén Hullámtéri feltöltõdés vizsgálata geoinformatikai módszerekkel a Felsõ-Tisza vidékén Vass Róbert 1, Dr. Szabó Gergely 2, Dr. Szabó József 3 Debreceni Egyetem, Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tanszék

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

Terepi adatfelvétel és geovizualizáció Androidos platformon

Terepi adatfelvétel és geovizualizáció Androidos platformon Terepi adatfelvétel és geovizualizáció Androidos platformon Balla Dániel 1 Kovács Zoltán 2 Varga Orsolya Gyöngyi 3 Zichar Marianna 4 5 1 PhD hallgató, Debreceni Egyetem Tájvédelmi és Környezetföldrajzi

Részletesebben

FÖLDRAJZ OKTV 2012/2013

FÖLDRAJZ OKTV 2012/2013 FÖLDRAJZ OKTV 2012/2013 4. Lakóhelyem kiskereskedelme földrajzos szemmel (Be lehet mutatni a lakóhely (település/városrész, kerület/kisebb térség) kiskereskedelmét, jellemzőit, azok változását, a különböző

Részletesebben

Földrajz 7. évfolyam

Földrajz 7. évfolyam Földrajz 7. évfolyam Heti 1 óra, Évi 36 óra Célok és feladatok: - A térszemlélet fejlesztése a Föld méretviszonyainak összehasonlítása révén. Időbeli tájékozódás fejlesztése, az oksági gondolkodás erősítése.

Részletesebben

Molnár Csilla: Health tourism in Hungary: history, its revaluation and tendencies Journal of Tourism Changes and Trends 3.2.2010. pp. 101-114.

Molnár Csilla: Health tourism in Hungary: history, its revaluation and tendencies Journal of Tourism Changes and Trends 3.2.2010. pp. 101-114. PUBLIKÁCIÓS LISTA I. FOLYÓIRATCIKK: I/1. Magyar nyelvű hazai lapban: Molnár, Cs. Tóth, G. Kincses, Á.: A fürdőfejlesztések hatásai Kelet-: Hajdúszoboszló, Mezőkövesd és Orosháza összehasonlítása. Turizmus

Részletesebben

A évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2016. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Antiqua Academiae

Részletesebben