Publikációs lista Gyuricza László

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Publikációs lista Gyuricza László"

Átírás

1 Publikációs lista Gyuricza László Folyóirat Könyv 1. GYURICZA L. 1991: Die Herausbildung der Oberfläche der Kerkagegend. Specimina Geographica pp GYURICZA L. BODÁNÉ GÁLOSI M. 1996: Biogeográfiai vizsgálódások a Júliai- Alpokban. A biológia tanítása módszertani folyóirat IV. évf. 1996/2. sz. pp GYURICZA L. 1996: A szlovén-magyar határforgalom változása a kilencvenes években, s ennek hatása Nyugat-Zalára. Muratáj 96/2., pp GYURICZA L. 1997: Nyugat-Zala turizmusa a szlovén utazás szemléletében (Egy kérdıíves felmérés tanulságai). Muratáj 97/1. Lendva/Lendava pp GYURICZA L. 1998: Természeti és társadalmi adottságok idegenforgalmi szempontú értékelése és komplex turisztikai kiskörzetek kialakítása Nyugat-Zala példáján. Földrajzi Értesítı XLVII.évf. VII. füzet, pp BODÁNÉ GÁLOSI M. GYURICZA L. 1998: Gondolatok a környezeti nevelés és a zalai erdık egészségi állapota kapcsán. A biológia tanítása (módszertani folyóirat) VI. évf sz. pp DONKA A. GYURICZA L. 1999: Szatmár - Bereg természeti adottságainak idegenforgalmi szempontú értékelése. Közlemények a JPTE Földrajzi Intézetének Természetföldrajzi Tanszékérıl 11. szám, Pécs 14 p. 8. BAZSIKA E. GYURICZA L. 1999: Összehasonlító vizsgálatok Lenti és Bad Radkersburg idegenforgalmában. Földrajzi Közlemények, 3-4. szám, pp GYURICZA L. 2004: Kelet-Zala földrajzi értékei. Földrajzi Közlemények, 1-4. szám, pp BAZSIKA E. GYURICZA L. 2000: Néprajzi tájak vándorlása a magyarországi térképeken: Hetés, Göcsej és İrség határainak vizsgálata. Földrajzi Közlemények pp AMBRUS T. GYURICZA L. 2008: The Role of natural potential in tourism Rolul potentialin tourism. = Geographical Phorum Year 7, No 7/2008., pp GYURICZA L. 2008: A turizmus nemzetközi földrajza. Egyetemi tankönyv, Dialóg- Campus, Budapest Pécs 320 p.

2 Könyvrészlet 1. GYURICZA L. 2000: Lengyeltóti és környékének természeti földrajza. In: Tóth S. (szerk.): Csalogányok völgye. Tanulmányok Lengyeltótiról. 1. Kaposvár, pp GYURICZA L. 2000: A termálvíz hasznosítási lehetıségei Közép- és Nyugat-Zalában. In: Lovász Gy. - Szabó G. (szerk.): Területfejlesztés - Regionális kutatások. PTE TTK Földrajzi Intézet, Pécs pp GYURICZA L. 2000: A tájhasznosítás története és mai helyzete a magyar - szlovén államhatár mentén. In: Schweitzer F. Tiner (szerk.): Tájkutatási irányzatok Magyarországon. MTA FKI, Budaprdt, pp GYURICZA L. 2001: Korzika és Szardínia. In: Különleges tájak és szigetek - A Földközi-tenger szigetvilága. Alexandra Kiadó, Pécs, pp GYURICZA L. 2001: Az ökoturizmus lehetıségei Gemencen. In: Kovács J. Lóczy D. (szerk..): A vizek és az ember. PTE TTK Földrajzi Intézet, Pécs, pp GYURICZA L. 2004: Bretagne és Normandia. In: Az Atlantikum világa - Alexandra Kiadó. Pécs, pp GYURICZA L. 2005: A hidrogeográfiai viszonyok és a turizmus lehetıségei Hargita megyében. In: Bugya T. Wilhelm Z. (szerk.): Tanulmányok Tóth Józsefnek. PTE TTK Földrajzi Intézet, Pécs, pp GYURICZA L. 2007: Keresztül az Alpokon. İsi kereskedıutak a Borostyánúttól a champagnei vásárok útvomaláig. In: Az emberiség útjai. Pécs, pp GINZER, M. GYURICZA, L. SPIEGLER, P. 2008: Ecotourism National parks in tourism. In: Lóczy D. Tóth J. Trócsányi A. (eds.): Progress in Geography in the European Capital of Culture 2010, Pecs, pp Konferencia kiadvány 1. GYURICZA L : Szlovénia függetlenségének hatása Lentire és környékére. "Határon innen - határon túl" Nemzetközi Földrajzi Tudományos Konferencia. Szeged szeptember 4-6. pp GYURICZA L. 1996: Neue Tendenzen und Entwicklungen im West-Zala-Gebiet in den neunziger Jahren. In: Drozg, V. (szerk.): Nove smeri prostorskega razvoja. Maribor pp GYURICZA L. 1998: Die Wirkung des slowenischen Einkaufsturismus auf das Leben von Lenti. /in.: Aubert A. Miszler M. (szerk.): Globalization- Regionalization/Regionalizmus/ Pécs, pp

3 4. GYURICZA L. 1998: Nyugat-Zala tájhasznosításának alakulása a kilencvenes években. In: Füleky Gy. (szerk.): A táj változásai a Kárpát-medencében. Gödöllı pp GYURICZA L. FOKI M. 2001: Alternativen zum Tourismus in einem benachteiligten Kleinraum in der Grenzregion Obmejna. območja Univerza v Mariboru, Maribor, pp GYURICZA L. 2002: A határ, amely elválaszt és összeköt - Az idegenforgalom jelentısége - abstract Mandulavirágzási Tudományos Napok Pécs, p GYURICZA L A bevásárlóturizmus tündöklése és hanyatlása Lentiben. In: Füleky Gy. (szerk.): A táj változásai a Kárpát-medencében. Az épített környezet változása) Gödöllı, pp GYURICZA L. POZSGAI B. 2002: Gerecse: Iparvidékbıl idegenforgalmi terület? In: Füleky Gy. (szerk.): A táj változásai a Kárpát-medencében. Az épített környezet változása) Gödöllı, pp DONKA A. GYURICZA L. 2002: Az ukrán - magyar határtérség magyar oldalának területileg differenciált fejlesztési lehetıségei. In: Szónokyné Ancsin G. (szerk.): Határok és az Európai Unió, Szeged, pp AMBRUS T. GYURICZA L. 2004: A víz, mint a turizmus természeti adottsága Hargita megyében. In: FÜLEKY Gy. (szerk.): A táj változásai a Kárpát-medencében Víz a tájban. Környezetkímélı Agrokémiáért Alapítvány, Gödöllı, pp DONKA A. GYURICZA L. 2005: Geomorfológiai értékek a turizmusban. In: Dobos A. Illyés Z. (szerk.): Földtani és felszínalaktani értékek védelme) Eger, pp GYURICZA L : A turizmus lehetıségei a szlovén-magyar határ mentén. In: Mohos M. (szerk.): A határ, amely elválaszt és összeköt. Mandulavirágzási Tudományos Napok - Pécs pp GYURICZA L. MOHOS M : A táji adottságok szerepe Lendva és Lenti társadalmi fejlıdésében. In: Füleky Gy. (szerk.): A táj változásai a Kárpát-medencében Település a tájban) Gödöllı, pp AMBRUS T. GYURICZA L : A természeti értékekre épülı turizmus fejlesztésének aktuális kérdései Székelyföldön. In: Szónokyné Ancsin G. (szerk.): Határok és Eurorégiók Nemzetközi Földrajzi Tudományos Konferencia, Szeged, pp GYURICZA L : Kísérlet a turizmus természeti adottságainak kvantitatív értékelésére. In: IV Magyar Földrajzi Konferencia Debrecen, november Szerk.: Szabó V., Orosz Z., Nagy R., Fazekas I. Debrecen, Debreceni Egyetem Tájvédelmi és Környezetvédelmi Tanszék, Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék, Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tanszék. pp

4 16. GYURICZA L : Ökoturisztikai fejlesztési lehetıségek az idegenforgalmi világtrendek tükrében a szlovén magyar határ két oldalán In: Mócsy I. Szacsvai K. Urák István Zsigmond A. R. (szerk.): V. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia, Kolozsvár, pp Egyéb 1. GYURICZA L : Dolomitok. Földrajzi diasorozatok kísérıszöveggel. JPTE TTK, Pécs, VIII/1. 8p. 2. AUBERT A.-GYURICZA L : Európa földrajza segédjegyzet. JPTE TTK Pécs 3. AUBERT A.-GYURICZA L : Ázsia földrajza segédjegyzet. JPTE TTK Pécs 4. GYURICZA L.-MÁNFAI GY.: Spanyolország, in Földrajzi diasorozatok II. JPTE Pécs pp GYURICZA L.-MÁNFAI GY.: Portugália, in Földrajzi diasorozatok II. JPTE Pécs pp GYURICZA L : Az idegeforgalom jellemzıi a Duna-Dráva Nemzeti Park Duna menti szakaszán és közvetlen térségében. In: Duna-Dráva Nemzeti Park kezelési terve. Pécs 7. GYURICZA L. - KOPÁRI L : Természetföldrajzi megfigyelések Szlovéniában. Terepgyakorlati praktikum - PTE TTK FI Pécs 52 p. 8. GYURICZA L.: Európa természeti földrajza. Egyetemi segédjegyzet. Pécs, PTE TTK Földrajzi Intézet. 73 p., 4 t. 9. KOPÁRI L. GYURICZA L : Erdei iskolai munkafüzet I éves korosztály számára - Páka. Pécs, p KOPÁRI L. - GYURICZA L : Munkafüzet éves korosztály számára a Döbröcén szervezett erdei iskola programjához. Pécs, p KOPÁRI L. GYURICZA L : Erdei iskolai munkafüzet II éves korosztály számára Döbröce. Pécs, p KOPÁRI L. GYURICZA L : Erdei iskolai munkafüzet III. A éves korosztály számára - Páka. Pécs, 24 p. 13. AUBERT A. CSAPÓ J. GYURICZA L. 2005: Nemzetközi turizmusföldrajz. Egyetemi jegyzet. A kétciklusú képzés bevezetése a magyar felsıoktatásban a természettudományi szakokon. Alkalmazkodás a munkaerıpiac igényeihez. HEFOP P /1.0 Pécs, PTE TTK FI 165 p. 14. GYURICZA L. 2005: Európa természeti földrajza I. Egyetemi jegyzet. A kétciklusú képzés bevezetése a magyar felsıoktatásban a természettudományi szakokon. Alkalmazkodás a munkaerıpiac igényeihez. HEFOP P /1.0 Pécs, PTE TTK FI 165 p. 15. GYURICZA L : Európa természeti tájainak rendszere. Pécs, 75 p.

5 Független hivatkozások jegyzéke 1996 Gyuricza László: Tájhasznosítási lehetıségek a szlovén határ mentén. Pécs, p. /Közlemények a Janus Pannonius Tudományegyetem Természetföldrajzi Tanszékérıl 2./ Gyenizse Péter: Helyi és helyzeti energiák hatása síksági települések fejlıdésére (a Dráva-alföld és a Fekete-víz síkja példáján.) In: Tanulmányok Tóth Józsefnek. Szerk.: Bugya T., Wilhelm Z. Pécs, PTE TTK FI, PTE Földtudományok Doktori Iskola. pp p. 259., 271. Aubert Antal Szabó Géza: A térségi turizmuskutatás elméleti keretei. Turizmus és geográfia. In: A térségi turizmuskutatás és tervezés módszerei, eredményei. Szerk.: Aubert A. Pécs, PTE TTK FI pp p. 34., 323. Gyuricza László: Neue Tendenzen und Entwicklungen im West Zala-Gebiet in den neunziger Jahren, In: Nove smeri prostorskega razvoja. Ed.: Drozg, V. Maribor, pp. 195 Kobolka István: Legális és illegális határátlépık a szlovén magyar határon. In: A határ, amely március 5-én lezajlott tudományos konferencia szerkesztett elıadásai és hozzászólásai. Szerk.: Mohos M. Pécs, Egyetemi Kiadó. pp p Zámbó Péter: A "vasfüggönytıl" a schengeni határellenırzésre való felkészülésig és a Magyar Határırség részvétele a közbiztonság fenntartásában. In: A határ, amely elválaszt és összeköt. Pécsi Egyetem a "Mandulavirágzási tudományos napok" keretében március 5-én lezajlott tudományos konferencia szerkesztett elıadásai és hozzászólásai. Szerk.: Mohos M. Pécs, Egyetemi Kiadó. pp p. 154., 157. Gyuricza László Bodáné Gálosi M.: Biogeográfiai vizsgálódások a Júlia-Alpokban. = A Biológia Tanítása pp Kopári László: Adalékok Szlovénia biogeográfiájához (ökológiai és evolúciós szempontok alapján). In: A vizek és az ember. Tiszteletkötet Lovász György professzor úr 70. születésnapjára. Szerk.: Kovács J., Lóczy D. Pécs, PTE TTK FI pp p. 169., 176. Gyuricza László: A szlovén magyar határforgalom változása a kilencvenes években, s ennek hatása Nyugat Zalára. = Muratáj pp Mohos M. Pécs, Egyetemi Kiadó. pp p. 113., 123. Kobolka István: Legális és illegális határátlépık a szlovén magyar határon. In: A határ, amely március 5-én lezajlott tudományos konferencia szerkesztett elıadásai és hozzászólásai. Szerk.: Mohos M. Pécs, Egyetemi Kiadó. pp p. 131., GYURICZA L.: Nyugat-Zala turizmusa a szlovén utazók szemléletében (Egy kérdıíves felmérés tanulságai) = Muratáj 97/1, Lendva BERGHAUER, S : Cross-border Relationship and Tourism. Shopping Tourism in Beregszász. In: Acta Beregsasiensis (ed.: Soos, K. et al.), vol. VII/2., pp , PoliPrint Kiadó, Ungvár (hivatkozás a 215. oldalon)

6 1998 Gyuricza László: Természeti és társadalmi adottságok idegenforgalmi szempontú értékelése és komplex turisztikai kiskörzetek kialakítása Nyugat Zala példáján. = Földrajzi Értesítı pp Lóczy Dénes: Földrajzi információs rendszerek felhasználása a tájértékelésben. In: Térinformatika és alkalmazása. Szerk.: Nagyváradi L., Varga G. Pécs, PTE TTK FI pp p. 54., 59. AMBRUS T. 2007: Hidrogeológiai adottságok mint a gyógyturizmus lehetıségei Székelyföldön. In: KOPÁRI L. TÓTH J. TÓTH J. (szerk.): Földrajzi tanulmányok a Pécsi Doktoriskolából VI. Kiadta a Pécsi Tudományegyetem, Pécs, pp , 226. old AMBRUS T. 2006: A gyógyturizmus alapját képezı természeti és társadalmi tényezık vizsgálata Székelyföldön. In: AUBERT A. (szerk.): Fejlesztés és képzés a turizmusban, II. Országos Turisztikai Konferencia tudományos közleményei, PTE TTK Földrajztudományi Intézet, Pécs, CD kiadvány, pp old 1999 Gyuricza, László: Die Wirkung des slowenischen Einkaufstourismus auf das Leben von Lenti. In: Globalisation Regionalisation/Regionalismus. Internationale Geographie-Konferenz Hrsg.: Aubert, A., Miszler, M. Pécs, JPU Institut für Geographie. pp Michalkó Gábor: A magyarországi bevásárlóturizmus szociálgeográfiai vonatkozásai. = Földrajzi Értesítı pp p. 257., Gyuricza László: A tájhasznosítás története és mai helyzete a szlovén határ mentén. In: Tájkutatási irányzatok Magyarországon. Tiszteletkötet Marosi Sándor akadémikus 70. születésnapjára. Szerk.: Schweitzer F., Tiner T. Budapest, MTA Földrajztudományi Kutatóintézet. pp Mohos M. Pécs, Egyetemi Kiadó. pp p Gyuricza László: Az ökoturizmus lehetıségei Gemencen. In: A vizek és az ember. Tiszteletkötet Lovász György professzor úr 70. születésnapjára. Szerk.: Kovács J., Lóczy D. Pécs, PTE TTK FI pp Mohos M. Pécs, Egyetemi Kiadó. pp p DONKA A. - GYURICZA L.: Az Ukrán - Magyar határtérség magyar oldalának területileg differenciált fejlesztési lehetıségei. Határok és Európai Unió, Szeged 2002 BERGHAUER, S : Cross-border Relationship and Tourism. Shopping Tourism in Beregszász. In: Acta Beregsasiensis (ed.: Soos, K. et al.), vol. VII/2., pp , PoliPrint Kiadó, Ungvár (hivatkozás a 215. oldalon)

7 Gyuricza László: A turizmus lehetıségei a szlovén magyar határ mentén. In: A határ, amely március 5-én lezajlott tudományos konferencia szerkesztett elıadásai és hozzászólásai. Szerk.: Mohos M. Pécs, Egyetemi Kiadó. pp Majdán János: Egy régi új vasút szerepe a szlovén magyar határ mentén. In: A határ, amely március 5-én lezajlott tudományos konferencia szerkesztett elıadásai és hozzászólásai. Szerk.: Mohos M. Pécs, Egyetemi Kiadó. pp p. 86., 90. Mohos Mária: Kisvárosok a határ mentén. In: A határ, amely elválaszt és összeköt. Pécsi Egyetem a "Mandulavirágzási tudományos napok" keretében március 5-én lezajlott tudományos konferencia szerkesztett elıadásai és hozzászólásai. Szerk.: Mohos M. Pécs, Egyetemi Kiadó. pp p Mohos M. Pécs, Egyetemi Kiadó. pp p. 113., Gyuricza László: Bretagne és Normandia. In: Az Atlantikum világa. Szerk.: Mánfai Gy., Pap N. Pécs, Alexandra Kiadó. pp Panyik Emese: Mánfai György Pap Norbert: Az Atlantikum világa. Társszerzık: Csapó János, Gyuricza László, Kovács János, Nagy Árpád, Nagyváradi László, Pirkhoffer Ervin, Trócsányi András. Szerk.: Pap Norbert. Alexandra, Pécs, = Földrajzi Értesítı pp GYURICZA L : Ökoturisztikai fejlesztési lehetıségek az idegenforgalmi világtrendek tükrében a szlovén magyar határ két oldalán In: Mócsy I. Szacsvai K. Urák István Zsigmond A. R. (szerk.): V. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia, Kolozsvár, pp Bognár Angéla: A határmentiség szerepe a Duna-Dráva Nemzeti Park természetvédelmében. In: Mócsy I. Szacsvai K. Urák István Zsigmond A. R. (szerk.): V. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia, Kolozsvár, pp

kreditszám teljesítés típusa tantárgyfelelős oktató

kreditszám teljesítés típusa tantárgyfelelős oktató tantárgy neve Szakmai törzsmodul félévek - heti óraszám 1 2 3 4 kreditszám teljesítés típusa tantárgyfelelős oktató tantárgyat ténylegesen oktató(k) Kötelező alapozó modellezés 2 3 K Geresdi I. Geresdi

Részletesebben

KÉRELEM Geográfus mesterképzési szak indítására

KÉRELEM Geográfus mesterképzési szak indítására III. A mesterképzési szak tanterve és a tantárgyi programok leírása A képzési és kimeneti követelményeknek való megfelelés bemutatása 1. A szak tantervét táblázatban összefoglaló, krediteket is megadó,

Részletesebben

Mohos Mária publikációs listája

Mohos Mária publikációs listája Mohos Mária publikációs listája I. FOLYÓIRATCIKK 1. Mohos Mária 1984: Tapolca vonzáskörzete. Studia Pedagogica Auctoritate Universitatis Pécs Publicata 2, Pécs, pp. 21-39. 2. Mohos Mária 1988: Délnyugat

Részletesebben

Hajnal Klára PhD tudományos munkatárs. 1. Teljes publikációs lista. Folyóirat cikk:

Hajnal Klára PhD tudományos munkatárs. 1. Teljes publikációs lista. Folyóirat cikk: Hajnal Klára PhD tudományos munkatárs 1. Teljes publikációs lista Folyóirat cikk: 1. HAJNAL K. 2001: 12 elıtt 4 perccel. In: Régi-Új Magyar Építımővészet. Utóirat - post scriptum 4. sz. Budapest, pp. 14

Részletesebben

Kulturális földrajz Pécs témakörben megjelent publikációk

Kulturális földrajz Pécs témakörben megjelent publikációk SRAGNER MÁRTA Kulturális földrajz Pécs témakörben megjelent publikációk bibliográfiája (1997-2010) 1997 A magyarság kulturális földrajza. Szerk.: Tóth J., Trócsányi A. Pécs, 1997. Pro Pannonia Kiadó. 226

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Munkahelyek: 2004-től tanársegéd, ELTE TTK Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Munkahelyek: 2004-től tanársegéd, ELTE TTK Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék Név: Szabó Szabolcs Születési hely: Gyula Születési idő: 1979. február 11. Végzettségek: Általános Iskola: Középiskola: Egyetem: Doktori Iskola: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 1986-1993, 4. sz. (Bay Zoltán) Általános

Részletesebben

Publikációs jegyzék Szakfolyóiratokban megjelent publikációk: Tanulmánykötetben megjelent írások:

Publikációs jegyzék Szakfolyóiratokban megjelent publikációk: Tanulmánykötetben megjelent írások: Publikációs jegyzék Szakfolyóiratokban megjelent publikációk: Szabó Sz. (2004): A közlekedési eredetű konfliktusok csoportosítása, és előfordulása Magyarországon. Comitatus önkormányzati szemle. 2004.

Részletesebben

Tóth József helye a magyar földrajz Pantheonjában. A geográfus útjai Tóth József Emlékkonferencia, Pécs, Kocsis Károly

Tóth József helye a magyar földrajz Pantheonjában. A geográfus útjai Tóth József Emlékkonferencia, Pécs, Kocsis Károly Tóth József helye a magyar földrajz Pantheonjában A geográfus útjai Tóth József Emlékkonferencia, Pécs, 2014.03.18. Kocsis Károly Tóth József életpályájának tagolása legfontosabb munkahelyei szerint

Részletesebben

7. Aubert Antal Berki Mónika Csapó János Gonda Tibor Hegedüs Veronika Mészáros Bernadett Sarkadi Eszter Szabó Géza 2007: Turizmustervezés:

7. Aubert Antal Berki Mónika Csapó János Gonda Tibor Hegedüs Veronika Mészáros Bernadett Sarkadi Eszter Szabó Géza 2007: Turizmustervezés: Publikációs jegyzék (Dr. Szabó Géza) Tanulmányok: 1. Szabó G. 2008: Régiómarketing és desztinációfejlesztés a Dél-Dunántúlon. Falusi Turizmus Tájékoztató 2008/5. sz. pp. 25-27. 2. Szabó G. Sárdi Á. 2008:

Részletesebben

FÖLDRAJZ OKTV 2012/2013

FÖLDRAJZ OKTV 2012/2013 FÖLDRAJZ OKTV 2012/2013 4. Lakóhelyem kiskereskedelme földrajzos szemmel (Be lehet mutatni a lakóhely (település/városrész, kerület/kisebb térség) kiskereskedelmét, jellemzőit, azok változását, a különböző

Részletesebben

DR. LENNER TIBOR PhD.

DR. LENNER TIBOR PhD. DR. LENNER TIBOR PhD. FŐISKOLAI DOCENS SZEMÉLYI ADATOK ISKOLÁK MUNKAHELYEK Családi állapot: nős Születési év: 1966 Születési hely: Celldömölk 1984/1989 JATE TTK Szeged földrajz/történelem szakos középiskolai

Részletesebben

AUBERT ANTAL PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE KÖNYV KÖNYVFEJEZET

AUBERT ANTAL PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE KÖNYV KÖNYVFEJEZET AUBERT ANTAL PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE KÖNYV 1. AUBERT A. (et. al.) 2007: A térségi turizmuskutatás és tervezés módszerei, eredményei. - PTE TTK Földrajzi Intézet, Pécs, 391 p. 2. AUBERT A. (et. al.) 2006:

Részletesebben

FÖLDRAJZ OKTV 2010/2011. 3. Lakóhelyem turizmusföldrajza

FÖLDRAJZ OKTV 2010/2011. 3. Lakóhelyem turizmusföldrajza FÖLDRAJZ OKTV 2010/2011 3. Lakóhelyem turizmusföldrajza Statisztikák Idegenforgalmi évkönyv 1990-1996. Budapest : Központi Statisztikai Hivatal, 1991-1997. Idegenforgalmi statisztikai évkönyv 1997-2003.

Részletesebben

Helyszín: SZTE TTIK Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék Szeged, Egyetem utca 2.

Helyszín: SZTE TTIK Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék Szeged, Egyetem utca 2. Helyszín: TTIK Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék Szeged, Egyetem utca 2. PROGRAM (http://www.sci.u-szeged.hu/gafo/): Március 12., csütörtök 13.00-14.00: Regisztráció. Gazdaság- és Társadalomföldrajzi

Részletesebben

A turizmustervezés fenntartható aspektusainak vizsgálata Béda-Karapancsa területén

A turizmustervezés fenntartható aspektusainak vizsgálata Béda-Karapancsa területén 2013/IV. pp. 1-8. ISSN: 2062-1655 Csapó János A turizmustervezés fenntartható aspektusainak vizsgálata Béda-Karapancsa területén Az elmúlt években számos kezdeményezés, civil, szakmai és politikai fórum

Részletesebben

Lovász György publikációs listája

Lovász György publikációs listája Lovász György publikációs listája Folyóiratban megjelent közlemények 1. LOVÁSZ GY. 1956: Adatok a zalai völgyek geomorfológiájához. = Földrajzi Értesítı 5. 1956. 4. pp. 381 397. 2. LOVÁSZ GY. 1961: Adatok

Részletesebben

Tantárgy Adatlap. Speciális kompetenciák

Tantárgy Adatlap. Speciális kompetenciák Tantárgy Adatlap 1. Tantárgy programja 1.1 Intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Földrajz 1.3 Intézet Földrajz magyar tagozat 1.4 Szak Földrajz 1.5 Képzési forma Alapképzés 1.6 Az oktatás tevékenysége

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK Dr. CSAPÓ JÁNOS

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK Dr. CSAPÓ JÁNOS PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK Dr. CSAPÓ JÁNOS I. FOLYÓIRAT 1. Csapó J. (2004): A területfejlesztés és a turizmus rendszere Írországban. Turizmus Bulletin (VIII. évfolyam) 1. szám. pp. 49-56. 2. Csapó J. (2004):

Részletesebben

KATASZTRÓFÁK TANULSÁGAI. Stratégiai jellegű természetföldrajzi kutatások

KATASZTRÓFÁK TANULSÁGAI. Stratégiai jellegű természetföldrajzi kutatások KATASZTRÓFÁK TANULSÁGAI Stratégiai jellegű természetföldrajzi kutatások 1 ELMÉLET MÓDSZER GYAKORLAT 67. Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutatóintézet 2 KATASZTRÓFÁK TANULSÁGAI Stratégiai jellegű

Részletesebben

Tanulmányok a horvát-magyar határszakaszról

Tanulmányok a horvát-magyar határszakaszról Tanulmányok a horvát-magyar határszakaszról 1. Andrási D. 2002: Kilencszáz év közös múlt az együttélés jegyében: a magyar-horvát kapcsolatok évfordulójának margójára. Nyelvünk és kultúránk, 124. pp. 46.

Részletesebben

I. KÖRLEVÉL. VIII. Országos Turisztikai Konferenciát.

I. KÖRLEVÉL. VIII. Országos Turisztikai Konferenciát. VIII. ORSZÁGOS TURISZTIKAI KONFERENCIA KÖRNYEZET BIZTONSÁG TURIZMUS 2016. OKTÓBER 14. PÉCS ZSOLNAY KULTURÁLIS NEGYED I. KÖRLEVÉL A Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar,, Turizmus Tanszéke, MTA

Részletesebben

3. A tantárgy teljesítésének követelményei 2014/2015-ös tanév II. félévében:

3. A tantárgy teljesítésének követelményei 2014/2015-ös tanév II. félévében: Kommunikáció alapjai FDB2201, FDB2201L Meghirdetés féléve 2, 4 Kreditpont 3 Összóraszám 2+0 (elm.+gyak.) kollokvium Tantárgyfelelős intézet TFI kódja 1. Kollokviumi tételsor: 1. Az emberi interakciók világa

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Személyi adatok Vezetéknév/Utónév Cím. HORVÁTH Alpár. Telefonszám Vezetékes: (00 4) 0266 36 47 61 (munkahelyi) Fax E-mail

Europass Önéletrajz. Személyi adatok Vezetéknév/Utónév Cím. HORVÁTH Alpár. Telefonszám Vezetékes: (00 4) 0266 36 47 61 (munkahelyi) Fax E-mail Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév/Utónév Cím HORVÁTH Alpár Telefonszám Vezetékes: (00 4) 0266 36 47 61 (munkahelyi) Fax E-mail (00 4) 0266 36 47 61 (munkahelyi) Mobil: horvath_alpar@yahoo.com;

Részletesebben

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE. A tudás szerepe a regionális fejlıdésben. Debrecen, 2010. november 18 19.

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE. A tudás szerepe a regionális fejlıdésben. Debrecen, 2010. november 18 19. PROGRAMTERVEZET 2010. november 18. A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE A tudás szerepe a regionális fejlıdésben Debrecen, 2010. november 18 19. 3. körlevél 11.00 Közgyőlés A Magyar

Részletesebben

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM. Földtudományok Doktori Iskola. Gyuricza László. A szlovén-magyar határvidék turizmusföldrajzi vizsgálata

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM. Földtudományok Doktori Iskola. Gyuricza László. A szlovén-magyar határvidék turizmusföldrajzi vizsgálata PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Földtudományok Doktori Iskola Gyuricza László A szlovén-magyar határvidék turizmusföldrajzi vizsgálata Habilitációs Tézisek Pécs, 2013 1 BEVEZETÉS Napjainkban a határ menti térségek

Részletesebben

Donka Attila Gila Csaba

Donka Attila Gila Csaba 2013/IV. pp. 9-32. ISSN: 2062-1655 Donka Attila Gila Csaba Magyarország változatos adottságokkal rendelkezik ahhoz, hogy az aktív turizmus célterülete 1. Bevezetés a fogalom 1 Knop, Jandala Cs. MiChalKó

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK. Galgóczy Zsolt

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK. Galgóczy Zsolt PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK Galgóczy Zsolt zsolt.galgoczy@gmail.com Referált folyóiratban megjelent cikk: Galgóczy Zs. 2004. Morfometriai paraméterek vizsgálata a Nagy-Szamos forrásvidékén. Földrajzi Közlemények

Részletesebben

Trócsányi András publikációs listája

Trócsányi András publikációs listája Trócsányi András publikációs listája I. Folyóiratban megjelent közlemények 1. Szabó G. Trócsányi A. 1995. Border Proximity as a Promoting Factor Shown on the Example of Sopron-Kıszeghegyalja Recreational

Részletesebben

FÖLDRAJZ OKTV 2011/2012

FÖLDRAJZ OKTV 2011/2012 FÖLDRAJZ OKTV 2011/2012 3. Lakóhelyem hulladékgazdálkodása földrajzos szemmel (Bemutatni és értékelni lehet a lakóhely (település/kistérség) hulladékgazdálkodását (a lakosság és a gazdaság oldaláról),

Részletesebben

A kultúrtáj változásai a Vászolyi-medencében

A kultúrtáj változásai a Vászolyi-medencében A kultúrtáj változásai a Vászolyi-medencében Endrődi Judit PhD II. évf. Témavezetők: Dr. Horváth Gergely, Dr. Csüllög Gábor ELTE TTK Környezettudományi Doktori Iskola Környezet- és Tájföldrajzi Tanszék

Részletesebben

A Beregszászi járás természeti erőforrásainak turisztikai szempontú kvantitatív értékelése

A Beregszászi járás természeti erőforrásainak turisztikai szempontú kvantitatív értékelése XXXII. OTDK - Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció FiFöMa A Beregszászi járás természeti erőforrásainak turisztikai szempontú kvantitatív értékelése Pályamunka A dolgozat lezárásának dátuma: 2014.

Részletesebben

A telephelyválasztás logisztikai és humán aspektusai. A válság hatása a kkv szektorra. adjunktus

A telephelyválasztás logisztikai és humán aspektusai. A válság hatása a kkv szektorra. adjunktus Országos Tudományos Diákköri Konferencia, Közgazdaságtudományi Szekció 2011.04.14-16. Gödöllı Regionális gazdaságtan II. tagozat 2011.04.15. Ékes Szeverin Kristóf Fazekas Nikolett Világgazdaság és globalizáció

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Dávid Lóránt Dénes ISKOLÁK. Magyar Tudományos Akadémia, Doktori Tanácsa Budapest

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Dávid Lóránt Dénes ISKOLÁK. Magyar Tudományos Akadémia, Doktori Tanácsa Budapest SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Dávid Lóránt Dénes Családi név: Dr. Dávid Keresztnév: Lóránt Dénes Tud. fokozat: PhD (földtudományok) Születési hely: Heves Születési idő: 1968. március 06. Állampolgárság: magyar

Részletesebben

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VII. VÁNDORGYŐLÉSE. Határ menti és határokon átnyúló együttmőködés

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VII. VÁNDORGYŐLÉSE. Határ menti és határokon átnyúló együttmőködés 2009. november 12. A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VII. VÁNDORGYŐLÉSE Határ menti és határokon átnyúló együttmőködés Szabadka, 2009. november 12 13. Szabadka, Városháza PROGRAM 11.00 Közgyőlés A

Részletesebben

mővelésében. tükrében között.

mővelésében. tükrében között. MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoportra történı hivatkozással megjelent tanulmányaink 2013 Szerzı(k) Tanulmány címe Megjelenés helye v. konferenciaelıadás Csőrös Gabriella Gazdaságpolitikai együttmőködés,

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Barancsuk János /23148

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Barancsuk János /23148 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Barancsuk János indian@ktk.pte.hu 72-501-599/23148 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: Időpont: tudományos ösztöndíjas gyakornok

Részletesebben

A természet felértékelődése a turizmusban világtrendek

A természet felértékelődése a turizmusban világtrendek Ökoturisztikai fejlesztési lehetőségek az idegenforgalmi világtrendek tükrében a szlovén magyar határ két oldalán Dr. Gyuricza László PTE TTK Földrajzi Intézet Pécs, Magyarország, gyuricza@gamma.ttk.pte.hu

Részletesebben

Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014

Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014 Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014 1. Az MTA-DE Kutatócsoport munkájának keretében 2014-ben megjelent

Részletesebben

Publikációs lista Szabó Szilárd

Publikációs lista Szabó Szilárd Publikációs lista Szabó Szilárd Tanulmányok Börcsök Áron - Bernáth Zsolt - Kircsi Andrea - Kiss Márta - Kósa Beatrix - Szabó Szilárd 1998. A Kisgyőri - medence és galya egyedi tájértékei - A "Nem védett

Részletesebben

Beszámoló a Lóczy Lajos Országos Földrajzversenyről 2015

Beszámoló a Lóczy Lajos Országos Földrajzversenyről 2015 Beszámoló a Lóczy Lajos Országos Földrajzversenyről 2015 A 2014 októberében meghirdetett versenykiírás alapján február 5-ig 65 iskola regisztrált az ország minden részéből, ahonnan összesen 630 versenyző

Részletesebben

Dr. Wilhelm Zoltán publikációs listája

Dr. Wilhelm Zoltán publikációs listája Dr. Wilhelm Zoltán publikációs listája Folyóiratcikk 1. WILHELM, Z. 1995: Physical Geographical Factors Influencing the Urban Development of the Township Szekszárd, Hungary. In: Moravian Geographical Reports

Részletesebben

Bokor Judit PhD. Szerz, cím, megjelenés helye, Szerz, cím, megjelenés helye, 2008. Szerz, cím, megjelenés. helye, PUBLIKÁCIÓ. Könyv, idegen nyelv

Bokor Judit PhD. Szerz, cím, megjelenés helye, Szerz, cím, megjelenés helye, 2008. Szerz, cím, megjelenés. helye, PUBLIKÁCIÓ. Könyv, idegen nyelv Bokor Judit PhD PUBLIKÁCIÓ Könyv, idegen nyelv Szerz, cím, megjelenés helye, 2006 Szerz, cím, megjelenés helye, 2007 Szerz, cím, megjelenés helye, 2008 Szerz, cím, megjelenés helye, 2009 Könyv, magyar

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT SZAKFOLYÓIRATBAN MEGJELENT TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNY:

PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT SZAKFOLYÓIRATBAN MEGJELENT TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNY: PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT SZAKFOLYÓIRATBAN MEGJELENT TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNY: Kacz Károly Salamon Lajos (2000): Gyır-Moson-Sopron megye egyéni gazdaságai az európai integrációra történı

Részletesebben

Tantárgyi Program és követelmény 2015/2016-os tanév I. félév

Tantárgyi Program és követelmény 2015/2016-os tanév I. félév Tantárgyi Program és követelmény 2015/2016-os tanév I. félév Tantárgy megnevezése: TURIZMUS FÖLDRAJZ (Mo.) Kontaktórák száma: 2+0 Vizsgajelleg: kollokvium A tantárgy kreditértéke: 3 Tantárgy kódja: A tantárgy

Részletesebben

DR. PAP NORBERT PUBLIKÁCIÓI

DR. PAP NORBERT PUBLIKÁCIÓI DR. PAP NORBERT PUBLIKÁCIÓI Tudományos könyvek, monográfiák 1. PAP N. TÓTH J. 1997: Európa politikai földrajza. JPTE TTK Általános Társadalomföldrajzi és Urbanisztikai Tanszék University Press Pécs, Pécs,

Részletesebben

Molnár Csilla: Health tourism in Hungary: history, its revaluation and tendencies Journal of Tourism Changes and Trends 3.2.2010. pp. 101-114.

Molnár Csilla: Health tourism in Hungary: history, its revaluation and tendencies Journal of Tourism Changes and Trends 3.2.2010. pp. 101-114. PUBLIKÁCIÓS LISTA I. FOLYÓIRATCIKK: I/1. Magyar nyelvű hazai lapban: Molnár, Cs. Tóth, G. Kincses, Á.: A fürdőfejlesztések hatásai Kelet-: Hajdúszoboszló, Mezőkövesd és Orosháza összehasonlítása. Turizmus

Részletesebben

DR. PAP NORBERT PUBLIKÁCIÓI 2008. FEBRUÁR 25.

DR. PAP NORBERT PUBLIKÁCIÓI 2008. FEBRUÁR 25. DR. PAP NORBERT PUBLIKÁCIÓI 2008. FEBRUÁR 25. Tudományos könyvek, monográfiák Egyszerzős, PhD fokozat megszerzése után: 1. PAP N. 2001: Törésvonalak Dél-Európában. PTE TTK Földrajzi Intézet Kelet-Mediterrán

Részletesebben

Könyvek. Főiskolai könyvek, jegyzetek

Könyvek. Főiskolai könyvek, jegyzetek Dr. Kormány Gyula professor emeritus publikációi Könyvek 1. Kazincbarcika földrajza /társszerző/ (1980): Miskolc, pp. 289-311. 2. A Rétköz földrajzi képe. Szabolcs-Szatmár megyei földrajzi olvasókönyv

Részletesebben

A tudományos konferencia helyszíne: Széchenyi István Egyetem 9026 Gy r, Egyetem tér 1. Új Tudástér épület

A tudományos konferencia helyszíne: Széchenyi István Egyetem 9026 Gy r, Egyetem tér 1. Új Tudástér épület MEGHÍVÓ A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM REGIONÁLIS- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJA és a ZSIGMOND KIRÁLY F ISKOLA GEOPOLITIKAI KUTATÓKÖZPONTJA tisztelettel meghívja Önt az OROSZ ÉS KÍNAI BEFEKTET K MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

A globális világgazdaság fejlődése és működési zavarai TVB1326(L) és A világgazdaság fejlődése és működési zavarai FDM1824

A globális világgazdaság fejlődése és működési zavarai TVB1326(L) és A világgazdaság fejlődése és működési zavarai FDM1824 A globális világgazdaság fejlődése és működési zavarai TVB1326(L) és A világgazdaság fejlődése és működési zavarai FDM1824 A szorgalmi időszak utolsó hetében, december 19-én írásbeli elővizsga tehető.

Részletesebben

Földrajz alapszak záróvizsga törzstételek

Földrajz alapszak záróvizsga törzstételek Földrajz alapszak záróvizsga törzstételek 1. A Föld mozgásai, következményei és a pályaelemek szekuláris változásai. Az árapály jelenség természeti- és társadalmi következményei 2. A tematikus térképek

Részletesebben

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 181-193. Donka Attila 1 A FOLYÓK SZEREPE A TURIZMUSFEJLESZTÉSBEN

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 181-193. Donka Attila 1 A FOLYÓK SZEREPE A TURIZMUSFEJLESZTÉSBEN Donka Attila 1 A FOLYÓK SZEREPE A TURIZMUSFEJLESZTÉSBEN BEVEZETÉS A turizmus elsıdleges meghatározó tényezıi a természeti adottságok, amelyek egy része vonzerıként közvetlen hatást gyakorol a vendégek

Részletesebben

$ #*++!",! - $ #*+"%+%-. #! *

$ #*++!,! - $ #*+%+%-. #! * ! "#$!% " &''( 1 $)* $ #*++!",! - $)* $ #*+"%+%-. #! * #*+/%!0" # 2 1+2-3 "!- # - 4! $%% $- # 4 526789:+ &''';+! - $ 3# $! %% $! < 5=- 4$>; 1(?'>% " ") -%44- %% $#"#"%)5:@70A@:=+1((B;+7$%- %- 4) 3 +

Részletesebben

CV - Kocsis Erzsébet

CV - Kocsis Erzsébet CV - fõiskolai docens, int. vezetõ koordinátorszociális Munka és Szociálpolitikai intézet Iroda: A épület, 1223. irodatelefon: 74/528-300/1223Email: liza@igyk.pte.hu Szakmai önéletrajz Név Beosztás, elérhetõség

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsıoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Földrajz kar 1.3 Intézet Magyar Földrajzi Intézet 1.4 Szakterület Földrajz 1.5 Képzési

Részletesebben

A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány évi ösztöndíjasai

A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány évi ösztöndíjasai A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány 2007. évi ösztöndíjasai A Szegedi Tudományegyetem Sófi József a Szegedi Tehetségekért Alapítványa 2001. január 2- án jött létre, és eddig 4 millió forint

Részletesebben

Szakmai beszámoló A támogatási programok hatása a turizmus területi rendszerére és a területi fejlődésre c. OTKA kutatásról (2002 2005)

Szakmai beszámoló A támogatási programok hatása a turizmus területi rendszerére és a területi fejlődésre c. OTKA kutatásról (2002 2005) Szakmai beszámoló A támogatási programok hatása a turizmus területi rendszerére és a területi fejlődésre c. OTKA kutatásról (2002 2005) A pályázat megírását és beadását 2001-ben főként az motiválta, hogy

Részletesebben

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK IX.

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK IX. TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK IX. Pécs 2008 TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK IX. TANULMÁNYOK A RENDÉSZET ÉS RENDVÉDELEM KIHÍVÁSOK A XXI. SZÁZADBAN CÍMŐ TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁRÓL Szerkesztette: Gaál Gyula Hautzinger Zoltán

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsıoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Földrajz Kar 1.3 Intézet Társadalomföldrajz és Turizmus Intézet 1.4 Szakterület Kommunikációtudomány

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsıoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Földrajz kar 1.3 Intézet Magyar Földrajzi Intézet 1.4 Szakterület Földrajz 1.5 Képzési

Részletesebben

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel

Részletesebben

Publikációs tevékenység és idézettség (1995-2010)

Publikációs tevékenység és idézettség (1995-2010) Publikációs tevékenység és idézettség (1995-2010) I. Folyóiratban megjelent közlemények 1. Trócsányi A. 1994. Recenzió: Héjja I. - Kozma E. - Stefancsik F.: Katonaföldrajzi kézikönyv. Földrajzi Értesítő.

Részletesebben

A Muravidék elcsatolásától a Schengeni-övezetig A szlovén-magyar határ menti kapcsolatok kilencven éve, különös tekintettel a turizmusra

A Muravidék elcsatolásától a Schengeni-övezetig A szlovén-magyar határ menti kapcsolatok kilencven éve, különös tekintettel a turizmusra A Muravidék elcsatolásától a Schengeni-övezetig A szlovén-magyar határ menti kapcsolatok kilencven éve, különös tekintettel a turizmusra Dr. Gyuricza László Ginzer Mónika Kulcsszavak/keywords: Muravidéki

Részletesebben

TÁJHASZNOSÍTÁSI LEHETŐSÉGEK A BEREGBEN IDEGENFORGALOM FEJLESZTÉSÉNEK ADOTTSÁGAI ÉS LEHETŐSÉGEI RASZTERANALÍZIS SEGÍTSÉGÉVEL Pristyák Erika 1

TÁJHASZNOSÍTÁSI LEHETŐSÉGEK A BEREGBEN IDEGENFORGALOM FEJLESZTÉSÉNEK ADOTTSÁGAI ÉS LEHETŐSÉGEI RASZTERANALÍZIS SEGÍTSÉGÉVEL Pristyák Erika 1 TÁJHASZNOSÍTÁSI LEHETŐSÉGEK A BEREGBEN IDEGENFORGALOM FEJLESZTÉSÉNEK ADOTTSÁGAI ÉS LEHETŐSÉGEI RASZTERANALÍZIS SEGÍTSÉGÉVEL Pristyák Erika 1 A Bereg térségét, idegenforgalmi szempontú értékelését ezúttal

Részletesebben

FÖLDRAJZ OKTV 2009/2010

FÖLDRAJZ OKTV 2009/2010 FÖLDRAJZ OKTV 2009/2010 3. Demográfiai változások régiónk vagy megyénk életében 1990-től napjainkig Kézikönyvek Demográfiai évkönyv : Magyarország népesedése / [kész. a KSH Népesedésstatisztikai főosztályán].

Részletesebben

Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01.

Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01. Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01. 1 RÉSZTVEVŐ CSAPATOK Ssz. Megye: Iskola: Település: 1 Baranya 2 Bács-Kiskun Pécsi

Részletesebben

1. Analízis gépi kollokviumi tételsor BCO-2 oktatógépre I. OOK. Nyíregyháza, 1979.

1. Analízis gépi kollokviumi tételsor BCO-2 oktatógépre I. OOK. Nyíregyháza, 1979. Dr. Czeglédy István PhD publikációs jegyzéke 1. Analízis gépi kollokviumi tételsor BCO-2 oktatógépre I. OOK. Nyíregyháza, 1979. 2. Analízis gépi kollokviumi tételsor BCO-2 oktatógépre II. OOK. Nyíregyháza,

Részletesebben

Publikációs lista. I. Könyv 1. Külföldön idegen nyelven 2. Külföldön magyarul 3. Magyarországon idegen nyelven 4. Magyarországon magyarul 7

Publikációs lista. I. Könyv 1. Külföldön idegen nyelven 2. Külföldön magyarul 3. Magyarországon idegen nyelven 4. Magyarországon magyarul 7 I. Könyv 4. Magyarországon magyarul 7 Publikációs lista Dr. Szabó József: Vállalkozási ismeretek mozgóképterjesztı szakemberek részére OPAKFI, 1996. Dr. Szabó József - Dr. Kerékgyártó Mária: Vállalkozási

Részletesebben

N É M E T H N É D R. T Ö M İ Z S U Z S A N N A

N É M E T H N É D R. T Ö M İ Z S U Z S A N N A N É M E T H N É D R. T Ö M İ Z S U Z S A N N A SZEMÉLYI ADATOK Családi állapot: házas Születési dátum: 1955.03.11. Születési hely: Szombathely ISKOLÁK 1961-1969 Általános Iskola Gencsapáti 1969-1973 Entzbrúder

Részletesebben

PhD értekezés tézisei. A turizmusfejlesztés, mint kitörési pont Kárpátalján (Értékek, remények, lehetıségek Ukrajna legnyugatibb megyéjében)

PhD értekezés tézisei. A turizmusfejlesztés, mint kitörési pont Kárpátalján (Értékek, remények, lehetıségek Ukrajna legnyugatibb megyéjében) Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földtudományok Doktori Iskola PhD értekezés tézisei A turizmusfejlesztés, mint kitörési pont Kárpátalján (Értékek, remények, lehetıségek Ukrajna legnyugatibb

Részletesebben

/4206 Neme Nő Születési dátum 1969 Állampolgárság magyar

/4206  Neme Nő Születési dátum 1969 Állampolgárság magyar SZEMÉLYI ADATOK Dobos Anna PhD. Magyarország, 3300 Eger, Leányka utca 6-8. (Eszterházy Károly Egyetem, Környezettudományi és Tájökológiai tanszék) 36-36-520-400/4206 dobos.anna@uni-eszterhazy.hu http://geonature.uni-eger.hu/

Részletesebben

CV - Dr. Nagy Enikõ. Informatika tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar, 2005.

CV - Dr. Nagy Enikõ. Informatika tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar, 2005. CV - Dr. Nagy Enikõ Dr. Nagy Enikõegyetemi tanársegéd Gazdaságtudományi és Turisztikai Intézet Iroda: A épület, 315. irodatelefon: 74/528-300/1304Email: neniko@igyk.pte.hu Szakmai önéletrajz Név Nagy Enikõ

Részletesebben

Pécsi Márton és a magyar tájkutatás

Pécsi Márton és a magyar tájkutatás Földrajzi Közlemények 2013. 137. 3. pp. 225 232. ÉRINTKEZÉSI PONTOK PÉCSI MÁRTON ÉLETMŰVE ÉS A TÁJKUTATÁS KÖZÖTT Csorba Péter Kerényi Attila Point of contacts between life-work of Márton Pécsi and the

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK. I. Könyvek

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK. I. Könyvek PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK I. Könyvek 1. Az Alföld vonzásközpontjai és -körzetei a XIX. század közepén. Észak- és Kelet- Magyarországi Földrajzi Évkönyv 7. kötet. Nyíregyháza, 1999. p.181. 2. Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD.

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. FŐISKOLAI TANÁR KUTATÁSI TERÜLETEK A HAZAI FELNŐTTKÉPZÉS FUNKCIÓI, FEJLŐDÉSE, HATÉKONYSÁGA A SZAKKÉPZÉS MODULÁRIS ÉS KOMPETENCIA ALAPÚ FEJLESZTÉSE A KULCSKOMPETENCIÁK SZEREPE A SZEMÉLYISÉG

Részletesebben

3.2 A Doktori Iskola tanterve

3.2 A Doktori Iskola tanterve 3. A Doktori Iskola tanterve Növénytermesztési és Kertészeti tudományok doktori program tanterve KÖTELEZİ TÁRGYAK. félév MT-IDA A01 MT-IDA A0 MT-IDA A03 MT-IDA A04 Földhasználat 4 x x x x MT-IDA-A07-K1

Részletesebben

2012. február 24. Kézdivásárhely, EMI, Pro Historia rendezvénysorozat: Kézdivásárhely egyesületi élete 1842 1948 között

2012. február 24. Kézdivásárhely, EMI, Pro Historia rendezvénysorozat: Kézdivásárhely egyesületi élete 1842 1948 között Dimény Attila - Szakmai tevékenységek 1. Előadások 2012. július 11. Zabola, BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézet Csángó Néprajzi Múzeum, Fiatal Néprajzkutatók IX. Szemináriuma: Tér és társadalom

Részletesebben

MEGHÍVÓ TURISZTIKAI SZAKMAI KONFERENCIÁRA

MEGHÍVÓ TURISZTIKAI SZAKMAI KONFERENCIÁRA MEGHÍVÓ TURISZTIKAI SZAKMAI KONFERENCIÁRA Nyíregyháza Megyei Jogú Város, és a Nyíregyházi Főiskola tudományos turisztikai konferenciát szervez 2010. május 20-21-én Nyíregyházán a Városháza Krúdy termében

Részletesebben

Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Gomba. Az iskola dolgozói. NÉV OKLEVÉL kiállítója VÉGZETTSÉG

Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Gomba. Az iskola dolgozói. NÉV OKLEVÉL kiállítója VÉGZETTSÉG Az iskola dolgozói 1. Apró Rita 2. Bendıné Mag Anikó 3. Erdélyiné Buzás Éva NÉV OKLEVÉL kiállítója VÉGZETTSÉG Szabadkai Pedagógiai Akadémia - Eötvös József Fıiskola, Baja Eszterházy Károly Tanárképzı Fıiskola,

Részletesebben

Civil hálózatépítés a Kárpát-medencében a nem formális tanulás fejlesztésére

Civil hálózatépítés a Kárpát-medencében a nem formális tanulás fejlesztésére TÁRSADALOMFÖLDRAJZI KIHÍVÁSOK ÉS ADEKVÁT VÁLASZLEHETŐSÉGEK A XXI. SZÁZAD KELET-KÖZÉP-EURÓPÁJÁBAN NEMZETKÖZI FÖLDRAJZI KONFERENCIA Beregszász, 2016. március 31. Civil hálózatépítés a Kárpát-medencében a

Részletesebben

A vizes élőhelyek szerepe délkiskunsági

A vizes élőhelyek szerepe délkiskunsági A vizes élőhelyek szerepe délkiskunsági mintaterületeken Varga Ádám Szabó Mária ELTE TTK Földrajz- és Földtudományi Intézet Környezet- és Tájföldrajzi Tanszék V. Magyar Tájökológiai Konferencia, Sopron,

Részletesebben

Joint Complementary Development of Hungarian-Romanian Doctoral Study Programs HURO/0901/097/2.3.1

Joint Complementary Development of Hungarian-Romanian Doctoral Study Programs HURO/0901/097/2.3.1 www.huro-cbc.eu www.hungary-romania-cbc.eu Az esemény tartalma nem feltétlenül képviseli az Európai Unió hivatalos álláspontját. A project címe: Joint Complementary Development of Hungarian-Romanian Doctoral

Részletesebben

Társadalmi-Gazdasági Kohézió a Kárpát-medence Határmenti Térségeiben

Társadalmi-Gazdasági Kohézió a Kárpát-medence Határmenti Térségeiben Társadalmi-Gazdasági Kohézió a Kárpát-medence Határmenti Térségeiben nemzetközi tudományos konferencia Párkány, Városháza, 2016. október 27. 2. számú hírlevél 1. A Konferencia célja A rendező szervek egy

Részletesebben

Előfeltétel. lh2n1005 Új irányzatok a természetföldrajzi kutatásokban TEF - 2 1ea 1 A A A A

Előfeltétel. lh2n1005 Új irányzatok a természetföldrajzi kutatásokban TEF - 2 1ea 1 A A A A Geográfus MSc tantervi háló A táblázat tartalma: Kód: a tantervi egység azonosítója Tanulmányi egység: a tantervi kurzus v. tanulmányi egység elnevezése : a tantervi kurzus felvételét megelőzően teljesítendő

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET TANTÁRGYI PROGRAM ÉS ÜTEMTERV 2014/2015. tanév II. félév A TANTÁRGY Kódja: NBG_TV116G5 Megnevezése: VIDÉKI TURIZMUS Szak: Turizmus-vendéglátás (BA) Heti tanóra: 4 A tantárgy kreditértéke: 5 Vizsgajelleg:

Részletesebben

Köv. LBG_GI878G3 Tanulás- és kutatásmódszertan, prezentáció Gy 12 3 1 K

Köv. LBG_GI878G3 Tanulás- és kutatásmódszertan, prezentáció Gy 12 3 1 K Szak megzése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megzése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ

Részletesebben

aspektusa a gazdasági gi válsv

aspektusa a gazdasági gi válsv A magyarországi gi kiskereskedelem területi szerkezetének néhány n ny aspektusa a gazdasági gi válsv lság időszak szakában A geográfus útjai Tóth József Emlékkonferencia PTE Földrajzi Intézet és a Földtudományok

Részletesebben

Hidrogeológiai oktatás az Eötvös Loránd Tudományegyetemen

Hidrogeológiai oktatás az Eötvös Loránd Tudományegyetemen XVIII. Konferencia a felszín alatti vizekről, 2011. április 5-6.,Siófok Erdélyi Mihály Hidrogeológia Iskola Hidrogeológiai oktatás az Eötvös Loránd Tudományegyetemen Zsemle Ferenc egyetemi tanársegéd Mádlné

Részletesebben

EGY ÚJ FÖLDRAJZI DISZCIPLÍNA? BEVEZETÉS A VALLÁSFÖLDRAJZBA Pete József 1

EGY ÚJ FÖLDRAJZI DISZCIPLÍNA? BEVEZETÉS A VALLÁSFÖLDRAJZBA Pete József 1 EGY ÚJ FÖLDRAJZI DISZCIPLÍNA? BEVEZETÉS A VALLÁSFÖLDRAJZBA Pete József 1 A keresztényeket nem különbözteti meg a többi embertől sem a táj, sem a nyelv, sem az életmód. Nem laknak ugyanis külön városokban,

Részletesebben

H-9027 Gyır, Mártírok út 40. (állandó) Mobil +36 30 906 1719. radrienn@rkk.hu radrienn@sze.hu. Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola

H-9027 Gyır, Mártírok út 40. (állandó) Mobil +36 30 906 1719. radrienn@rkk.hu radrienn@sze.hu. Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Cím H-9022 Gyır, Liszt F. u. 10. Postai cím H-9002 Gyır, Pf.: 420. Telefon +36 96 516-572 Fax +36 96 516-579 E-mail radrienn@rkk.hu Web www.rkk.hu/nyuti SZEMÉLYES INFORMÁCIÓK Név Nemzetiség Magyar Születés

Részletesebben

2009. február-május Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar

2009. február-május Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar S ZAKMAI Ö NÉLETRAJZ SZEMÉLYES ADATOK Név DR. SZENDI ANTAL Telefon 392-3559/19249; IP: 111020; IRM: 19-249 E-mail szendi.antal@nav.gov..hu SZAKMAI TAPASZTALAT Dátum Intézmény Beosztás 2009 szeptemberétől

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Kaposi Zoltán kaposi@ktk.pte.hu 06-72-501-599/23105

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Kaposi Zoltán kaposi@ktk.pte.hu 06-72-501-599/23105 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Kaposi Zoltán kaposi@ktk.pte.hu 06-72-501-599/23105 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: Időpont: egyetemi adjunktus 1991-1994

Részletesebben

Féléves. Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK. Gy 10 2 1 K technológiák (IKT) Tanulás- és kutatásmódszertan, LBG_GI878G3

Féléves. Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK. Gy 10 2 1 K technológiák (IKT) Tanulás- és kutatásmódszertan, LBG_GI878G3 Szak megnevezése: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Közgazdász turizmus-vendéglátás Tagozat: Levelező 2015 A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel Kredit

Részletesebben

Veszélyforrás a város peremén: felhagyott bányaterületek Pécsett

Veszélyforrás a város peremén: felhagyott bányaterületek Pécsett Dr. Lóczy Dénes 1 Dr. Gyenizse Péter 2 Dr. Pirkhoffer Ervin 3 Veszélyforrás a város peremén: felhagyott bányaterületek Pécsett Absztrakt Pécs városközpontjának közvetlen közelében, a Mecsek déli lejtıjén,

Részletesebben

Kárpát-medencei Területfejlesztési Nyári Egyetem A területi kohézió jövője Debrecen, 2010. július 26 augusztus 1.

Kárpát-medencei Területfejlesztési Nyári Egyetem A területi kohézió jövője Debrecen, 2010. július 26 augusztus 1. Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézetének Debreceni Osztálya PARADIGMAVÁLTÁS A HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSEKBEN Dr. habil. Béla Baranyi az MTA doktora tudományos

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR 1 1986 és 2013 között 1411 középiskolás vett részt a magyar nyelv és magyar irodalom OKTV döntőin, ezek évenkénti megoszlása a következő volt: MAGYAR IRODALOM: 1986 1987

Részletesebben

Kézi Erzsébet (Neveléstörténet)

Kézi Erzsébet (Neveléstörténet) (Neveléstörténet) 2016 Interdiszciplináris pedagógia és az oktatási rendszer újraformálása a IX. Kiss Árpád emlékkonferencia el adásai a Kiss Árpád archívum könyvsorozata. Link 2015 1. Elisabeth Kézi The

Részletesebben

Publikációs jegyzék Könyvek, könyvfejezetek

Publikációs jegyzék Könyvek, könyvfejezetek Publikációs jegyzék Könyvek, könyvfejezetek 1.) HANUSZ Á.: A Zemplén-hegység kőzet, ásvány- és ősmaradvány lelőhelyei. In: Zemplénihegység turistakalauz (szerk.: Frisnyák S.). Borsod-Abaúj-Zemplén megyei

Részletesebben

RENDEZVÉNY- NAPTÁR ÁPRILIS MÁJUS

RENDEZVÉNY- NAPTÁR ÁPRILIS MÁJUS RENDEZVÉNY- NAPTÁR 2012 ÁPRILIS MÁJUS ÁPRILISI PROGRAMOK 2012. ÁPRILIS 3. KEDD, 18:00 A Debreceni Osztály rendezvénye Szilágyiné Czimre Klára: HATÁROK NÉLKÜL AZ EURÓPAI UNIÓBAN DE Matematika épületének

Részletesebben

Dr. Kozma Gábor. Publikációs jegyzék

Dr. Kozma Gábor. Publikációs jegyzék Dr. Kozma Gábor Publikációs jegyzék A., Önálló kötet (egyetemi tankönyv, szakkönyv, monográfia), G. Kozma - G.J. Ashworth (1993): Projected urban images. A comparison of Groningen and Debrecen. Groningen

Részletesebben