Dr. Wilhelm Zoltán publikációs listája

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dr. Wilhelm Zoltán publikációs listája"

Átírás

1 Dr. Wilhelm Zoltán publikációs listája Folyóiratcikk 1. WILHELM, Z. 1995: Physical Geographical Factors Influencing the Urban Development of the Township Szekszárd, Hungary. In: Moravian Geographical Reports No. 3. pp WILHELM Z. 1995: Néhány természeti tényezı idegenforgalmi szempontú vizsgálata az Alsó-Duna-vidéken. In: Közlemények a JPTE TTK Természetföldrajz Tanszékérıl 1. szám, Pécs, 16 p. 3. WILHELM, Z. CSERTI CSAPÓ, T. 1996: The Impact of Political Factors on Environmental Condition in Regions of the Southern Border in Hungary. In: Koter, M. Heffner, C. (eds.) Borderlands or Transborder Regions Geographical, Social and Political Problems, Region and Regionalism Nr. 3., University of Lódz Silesian Institut in Opole-Lodz, pp TRÓCSÁNYI, A. WILHELM, Z. 1997: Regional Differences in Hungary. In: Eurogeo Bulletin 8. European Network of Geography Teachers' Assotiations, Utrecht, pp WILHELM Z. 1997: A Szekszárd fejlıdésében kiemelkedı szerepet játszó természeti tényezık vizsgálata. In: Tésits R. Tóth J. (szerk.): Földrajzi tanulmányok a pécsi doktoriskolából I. JPTE TTK, Pécs, pp KORPONAI É. PAP N. WILHELM Z. 1997: A területi tervezés néhány fontos sajátossága az Egyesült Királyságban. In: Közlemények a JPTE Általános Társadalomföldrajzi és Urbanisztika Tanszékérıl 14., Pécs, 34 p. 7. CSERTI CSAPÓ T. WILHELM Z. 1997: A politikai változások hatása Magyarország déli határrégióinak környezetállapotára. In: Közlemények a JPTE Általános Társadalomföldrajzi és Urbanisztikai Tanszékérıl 13., Pécs, pp FORINTOS V. WILHELM Z. 1998: Történeti és természetföldrajzi adatok Báta fejlıdésének elemzéséhez. Földr. Ért. XLVII. 2., pp BÁRDI L. WILHELM Z. 1999: Ázsia Központ Pécsett. In: Földr. Ért. XLVII. évf füzet pp AUBERT, A. CSAPÓ, J. SZABÓ, G. TRÓCSÁNYI, A. WILHELM, Z. 2001: Regional Geographische Aspekte Im Prozess Der SAPARD-Kleinraum-programmierung In Ungarn. In: Miscellanea Geographica 9., University of West Bohemia, Plzen, pp

2 11. WILHELM, Z. 2001: Contribution to the Analysis of the Development of Human Settlements in the Area of the Duna (Danube)-Drava National Park. In: Pollution and Water Resources. Columbia University Seminar Proceedings Vol. XXXI., pp TÓTH, J. TRÓCSÁNYI, A. WILHELM, Z. 2003: Development of Regions and their Environmental Conditions in the Carpathian Basin. In: Columbia University Seminar Proceedings Vol. XXXIII-XXXIV., pp TÓTH, J. WILHELM, Z. 2004: Hungarian regional development with the Europe of Regions. In: DELA 21, Dept. of Geography, Faculty of Arts, Univ. Of Ljubljana, pp TÓTH, J. ULCZ, GY. WILHELM, Z. 2005: Europe of Regions and the Historical and Geographical Basis of the Regions of Hungary. In: Evropejskij Dialog 2005/1. Almaty, Kazakhstan, pp WILHELM Z. 2005: Kéksisakosok a paradicsomban az ENSZ második legrégebbi békemissziója: a kasmíri. In: Szakmai Tudományos Közlemények Katonai Biztonsági Hivatal-MHTSZ, pp WILHELM, Z. 2006: Water and Economy land use and hydrological coherences in the Lower Danube Region. In: Geographical Review (Földr. Közl.) CXXIX./LIII./ Volume Supplement, pp WILHELM Z. PETE J. KISGYÖRGY P. 2006: Adatok a kasmíri konfliktus politikai földrajzi elemzéséhez. In: Földr. Ért. LV. évf füzet, pp WILHELM Z. 2006: Az egyén, mint térformáló erı. In: Modern Geográfia 2006/1., pp yen.pdf, 4 p. 19. WILHELM, Z. ULCZ, GY. 2006: Environmental and Nature Protection in the Carpathian Basin Reflecting One month of the Printed Press. In: Columbia University Seminar Proceedings Vol. XXXVI., pp BUGYA, T. WILHELM, Z. 2006: Sustainable Rainwater Management in Hungary. In: Columbia University Seminar Proceedings Vol. XXXVI., pp SZABÓ-KOVÁCS, B. WILHELM, Z. 2006: Evolution of Micro-Level Planning Regions in Hungary. In: Journal of Gandhian Studies, Vol. IV. Nos. I-II., pp RONCZYK, L. WILHELM, Z. 2006: Beneficial Use of the Stormwater in Pécs. In: Grazer Schriften der Geographie und Raumforschung, Band 40., pp

3 23. ULCZ, GY. TÓTH, J. WILHELM, Z. 2006: The Historical and Geographical Basis of the Regions of Hungary. In: Information Sciences for Decision Making, No. 26., pp ( 24. RONCZYK, L. WILHELM, Z. 2006: The Influence of the Transformation of Landscape Values on the Touristic Offer of the City of Pécs. In: Arbeitsmaterialen zur Raumordnung und Raumplanung Heft 243., pp WILHELM, Z. BUGYA, T. 2007: Demographic Characteristics and their Implications in some Underdeveloped Regions of the European Union. In: The Geographical Observer Vol. 37., pp WILHELM Z. 2008: Adatok az indiai urbanizáció folyamatának vizsgálatához. In: Modern Geográfia 2008/2. szám, pp oltan_2008_2.pdf 27. PETE, J. BÁLINT, Á. WILHELM Z. 2008: Indian Religions in Hungary. In: Journal of Gandhian Studies, Vol. VI. Nos. I-II., pp WILHELM, Z. BLAHÓ, J. 2008: Responsibility and Opportunity in the Hearth of Europe. In: Journal of Gandhian Studies, Vol. VI. Nos. I-II., pp Könyv: 1. TRÓCSÁNYI A. WILHELM Z. 1996: Fejezetek India földrajzából és a fejlıdı világ urbanizációs problémái. JPTE TTK ÁTUT, Pécs, 70 p. 2. WILHELM Z. 2001: Az Alsó-Duna-vidék településeinek fejlıdésében szerepet játszó természeti tényezık vizsgálata. In: Tóth J. Wilhelm Z. (szerk.): Konzerváció, modernizáció, regionalitás a Dél-Dunántúlon I. kötet. PTE-KÖM, Budapest-Pécs, 145 p. Könyvrészlet: 1. WILHELM Z. TRÓCSÁNYI A. 1996: A településimázs és a humán erıforrások szerepe a nagyközségek fejlıdésében. In: Tóth J. Trócsányi A. (szerk.): Összegzés a Magyarországi városhálózat és a városhiányos térségek vizsgálata c. kutatás témakörében JPTE TTK ÁTUT, Pécs, pp WILHELM Z. TRÓCSÁNYI A. 1996: A marketing szerepe és lehetıségei egy község életében (Zamárdi). In: Tóth J. (szerk.): A településfejlesztési koncepció megalapozása és megalkotása c. Phare program zárótanulmány-kötete JPTE TTK ÁTUT, Pécs, pp

4 3. WILHELM Z. 1996: A magyarországi városhiányos térségek városi rangra törı településeinek imázsvizsgálata. In: Miletics P. Tóth J. (szerk.): A magyarországi városhálózat és a városhiányos térségek vizsgálata IV/2. kötet, JPTE TTK ÁTUT Pécs, pp TÉSITS R. WILHELM Z. 1997: A vállalati átalakulás és az ipari térszerkezet változása a Dél-Dunántúlon. In: Miletics P. (szerk.): Mőhelytanulmányok a Geográfus Doktoriskolából, Becsei József professzor hatvanadik születésnapjára. JPTE TTK ÁTUT, Pécs, pp TÉSITS R. WILHELM Z. 1998: Szekszárd városfejlıdésének természetföldrajzi aspektusai. In: Tóth J. Wilhelm Z. (szerk.): A társadalmi-gazdasági aktivitás területikörnyezeti problémái. GEDEOK, JPTE TTK, Pécs, pp WILHELM Z. 1999: Adatok Dunaszekcsı településfejlıdése és természeti környezete kölcsönhatásainak vizsgálatához. In: Tóth J. Wilhelm Z. (szerk.): Változó környezetünk. JPTE TTK FI-MTA RKK DTI, Pécs, pp TRÓCSÁNYI A. WILHELM Z. 2000: Egy csoda háttere - A Fenntartható Gazdasági Jóléti Mutató (Index of Sustainable Economic Welfare = ISEW) alakulása Taiwanon 1978 és 1997 között. In: Tóth J. - Szukk O. (szerk.): Globalitás, regionalitás, lokalitás. PTE TTK FI, Pécs, pp WILHELM Z. 2000: Történeti földrajzi folyamatok és a környezet változásainak összefüggései az Alsó-Duna-vidéken. In: Lovász Gy. Szabó G. (szerk.): Területfejlesztés - Regionális kutatások. PTE TTK FI, Pécs, pp WILHELM Z. 2001: Miért Mediterráneum? In: Trócsányi A. (szerk.): Különleges tájak és szigetek A Földközi-tenger szigetvilága. Alexandra Kiadó, Pécs, pp TÓTH J. WILHELM Z. 2001: Gondolatok Japán történeti földrajzának vizsgálatához, az orosz-japán háborúig. In: Fodor I. Tóth J. Wilhelm Z. (szerk.): Ember és környezet - elmélet, gyakorlat. DDNP-PTE TTK FI, Pécs, pp WILHELM Z. 2001: Kína, a szén-nagyhatalom - környezetvédelmi elemzés. In: Fodor I. Tóth J. Wilhelm Z. (szerk.): Ember és környezet elmélet, gyakorlat. DDNP PTE TTK FI, Pécs, pp WILHELM Z. 2001: Bengál környezeti jellemzıi a XX. század elején. In: Kovács J. Lóczy D. (szerk.): Vizek és az ember. PTE TTK FI, Pécs, pp WILHELM Z. 2001: A Duna-Dráva Nemzeti Park településeinek gazdasági fejlıdése a népmozgalmi adattárak tükrében. In: Tóth J. Wilhelm Z. (szerk.): Konzerváció, modernizáció, regionalitás a Dél-Dunántúlon II. kötet. PTE-KÖM, Pécs, pp

5 14. WILHELM Z. 2002: A Duna-Dráva Nemzeti Park által érintett települések gazdaságtörténeti vizsgálata. In: Iványi I. Lehmann A. (szerk.): Duna-Dráva Nemzeti Park. Mezıgazda Kiadó, Budapest, pp AUBERT, A. CSAPÓ, J. SZABÓ, G. TRÓCSÁNYI, A. WILHELM, Z. 2002: Regional Geographische Aspekte Im Prozess Der SAPARD-Kleinraum-programmierung In Ungarn. In: Erostyák J. (szerk.): 10 éves a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kara. PTE TTK, Pécs, pp FODOR, I. KOVÁCS, B. WILHELM, Z. 2002: The Danube-Drava National Park, a Region Organised on the Basis of Natural Values. In: Erostyák J. (szerk.9: 10 éves a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kara. PTE TTK, Pécs, pp PAP, N. TÓTH, J. WILHELM, Z. 2003: Der Entstehnungsprozess einer Region im Donautal. In: Huszár Z. Vándor A. Walterné Müller J. (szerk.): 2000 Jahre entlang der Donau. Aus der gemeinsamen Vergangenheit in die gemeinsame EU-Zukunft. Fünfkirchen, pp WILHELM Z. 2004: Dél-Ázsia Kasmír. In: Csefkó F. Gyurok J. (szerk.): Varázslatos India. Gálos Könyvkiadó, Pécs, pp WILHELM Z. 2005: Dél-Ázsia mételye a kasmíri konfliktus. In: Bugya T. Wilhelm Z. (szerk.): Tanulmányok Tóth Józsefnek. PTE TTK FI-ÁK, Pécs, pp BÁRDI L. WILHELM Z. 2005: Japán politikai földrajza. In: Pap N. (szerk.): Ázsia politikai földrajza. Alexandra Kiadó, Budapest Pécs, pp BUGYA, T. WILHELM, Z. 2006: Sustainable Rainwater Management in a Rural Model Area. In: Tóth J. Ronczyk L. Wilhelm Z. (szerk.): Sustainable Triangle 1., KFU- UM-PTE, Graz Maribor Pécs, pp WILHELM Z. 2007: India. In: Pap N. Lóczy D. (szerk.): Az emberiség útjai. Alexandra Kiadó, Bp., pp BARANYAI, G. HEGYI, Á. WILHELM, Z. 2008: Rainwater Harvesting as a Sustainable Water Management Model in Hungary. In: Lóczy, D. Tóth, J. Trócsányi, A. (Eds.): Geographia Pannonica Nova 3. Progress in Geography in the European Capital of Culture, Imedias Publisher, Kozármisleny, pp WILHELM Z. BARANYAI G. 2008: Fenntartható vízkezelési módszerek. In: Antal G. Tóth J. Wilhelm Z. (szerk.): A Balatonról Lóczy Lajos emlékére. Publikon Kiadó, Pécs, pp SZEGEDI N. WILHELM Z. 2008: Dél-Ázsia társadalomföldrajza. In: Horváth G. Probáld F. Szabó P. (szerk.): Ázsia regionális földrajza, Eötvös Kiadó, Budapest, pp

6 Konferencia kiadványok: 1. WILHELM Z. CSERTI CSAPÓ T. 1996: A falusi hátrányos helyzető csoportok részvétele a középfokú oktatásban a Gandhi Gimnázium példája alapján. In: Kovács T. (szerk.): A mezıgazdaságtól a vidékfejlesztésig, III. Falukonferencia, MTA RKK, Pécs, pp WILHELM Z. 1997: A Geographic Analysis of National Parks in Hungary, with Special Attention to the Duna (Danube)-Dráva National Park. International Seminar on Environment, Energy & Technology: Regional and Global Perspectives. Banaras Hindu University, Varanasi, pp TRÓCSÁNYI, A. WILHELM, Z. 1997: The Role of Human Resources in Development of the Settlements Based Upon the Example of an Association of Local Governments. In: Geography within the Context of Contemporary Development, Babes-Bolyai University of Cluj-Napoca, Faculty of Geography, Cluj-Napoca, pp TÉSITS, R. WILHELM, Z. 1997: Possibilities of Regional Development in the Case of a Municipal Association. In: Geography within the Context of Contemporary Development, Babes-Bolyai University of Cluj-Napoca, Faculty of Geography, Cluj- Napoca, pp TÓTH, J. TRÓCSÁNYI, A. WILHELM, Z. 1997: Regions and Interregional Relationship in the Carpathian Basin. In: Drozg, V. (Ed.): New Directions in Regional Development. Univerza v Mariboru, Pedagoska Fakulteta, Maribor, pp WILHELM Z. 1997: A környezetállapot hatása a településfejlıdésre az Alsó-Dunavidék néhány községében. In: Kovács T. (szerk.): A fenntartható mezıgazdaságtól a vidékfejlesztésig, MTA RKK, Pécs, pp WILHELM Z. 1998: Báta fejlıdésének elemzése történeti források alapján, természetföldrajzi adottságainak tükrében. In: Bottlik Zs. Farkas Gy. Telbisz T. (szerk.): A GEDEOK II. Konferenciáján elhangzott elıadások kötete, ELTE TTK Földrajzi Tanszékcsoport, Bp., pp TRÓCSÁNYI, A. WILHELM, Z. 1999: Süd-Transdanubien Als Eine Mögliche Version Des Multikulturellen Models. In: Aubert A. Miszler M. (Hrsg.): Globalisation- Regionalisation/Regionalismus, JPU, Institut Für Geographie, Pécs, pp WILHELM Z. 2000: Ellenségképbıl tájkép - A Duna-Dráva Nemzeti Park Somogy megyei területének földrajzi vizsgálata. In: Szónokyné Ancsin G. (szerk.): Határok és régiók. SZTE, Szeged, pp

7 10. WILHELM Z. KOVÁCS B. 2000: Környezeti konfliktusok és krízishelyzetek a történelem során az Alsó-Duna-vidéken és ezek mai hatásai. In: Fodor I. Kovács B. Tésits R. (szerk.): Társadalom és környezet. Dialóg-Campus Kiadó, Budapest Pécs, pp WILHELM Z. 2002: A kasmíri konfliktus politikai földrajzi alapjai. In: Szabó L. Ölbei T. Wilhelm Z. (szerk.): Anyaországok és (volt) gyarmataik 1. PTE Afrika Amerika Ázsia Universitas Munkacsoport, Pécs, pp BUGYA T. WILHELM Z. 2004: Vízbázis-védelem, fenntarthatóság, költségcsökkentés. II. Magyar Földrajzi Konferencia TÓTH J. WILHELM Z. PIRISI G. KISS K. 2005: A Kárpát-medence térszerkezetének stratégiai irányai az andráskereszt alapján. In: Pap N. Végh A. (szerk.): IV. Magyar Politikai Földrajzi Konferencia A Kárpát-medence Politikai Földrajza. PTE TTK FI, KMBTK, Pécs, pp WILHELM Z. 2006: Egy véget nem érı konfliktus: a kasmíri. In: Szommer G. Ölbei T. Szabó L. Wilhelm Z. (szerk.): Anyaországok és (volt) gyarmataik 2. PTE Afrika Amerika Ázsia Universitas Munkacsoport, Pécs, pp TÓTH, J. WILHELM, Z. 2006: Geographical, Historical and Administrative Basis of the Regions of Hungary. In: Girardot, J. Pascaru, M. Ileana, I. (Eds.): International Conference of Territorial Intelligence, Papers on Region, Identity and Sustainable Development, Vol. 1. Aeternitas Publishing House, Alba Iulia, pp WILHELM Z. 2008: Terrorizmus Dél-Ázsiában, különös tekintettel Jammu & Kashmirra. In: Reményi P. Szebényi A. (szerk.): A nagy terek politikai földrajza, V. Magyar Politikai Földrajzi Konferencia. PTE TTK FI KMBTK, Pécs, pp WILHELM Z. 2008: Fenntartható vízkezelési módok Indiában és ezek magyarországi hasznosíthatósága. In: Orosz Z. Fazekas I. (szerk.): Települési környezet. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, pp WILHELM Z. BENOVICS G. ORBÁN ZS. 2008: Tanulhatunk-e a tradicionális indiai vízkezelési metódusokból? In: Csima P. Dublinszki-Boda B. (szerk.): Tájökológiai Kutatások. Budapesti Corvinus Egyetem, Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszék, Budapest, pp WILHELM Z. BENOVICS G. DÉRI I. KISGYÖRGY P. 2008: Tradicionális, fenntartható vízkezelési módszerek Dél-Ázsiában és ezek hazai hasznosíthatósága. In: Fodor I. Suvák A. (szerk.): A fenntartható fejlıdés és a megújuló természeti erıforrások környezetvédelmi összefüggései a Kárpát-medencében. MTA Regionális Kutatások Központja, Pécs, pp Egyéb: 36

8 Hivatkozások Dr. Wilhelm Zoltán tszv. egyetemi docens publikációira Wilhelm Zoltán (2001): Az Alsó-Duna-vidék településeinek fejlıdésében szerepet játszó természeti tényezık vizsgálata. In: Tóth József - Wilhelm Zoltán: Konzerváció, modernizáció, regionalitás a Dél-Dunántúlon I. kötet. PTE-KÖM, Pécs, 145 p. Hivatkozza: 1. Gyenizse Péter Kovács Bernadett (2002): A természeti környezet hatása egy DKdunántúli tájcsoport népességszámának és foglalkoztatási szerkezetének változására. In: Közlemények a Pécsi Tudományegyetem Földrajzi Tanszékeirıl XXXI., PTE TTK FI, Pécs, p Kovács Bernadett (2001): A Tolna megyei Sárköz árvízmentesítése. In: Fodor István Tóth József Wilhelm Zoltán szerk.: Ember és környezet elmélet, gyakorlat. DDNP Igazgatóság PTE TTK FI, Pécs, p. 30., p Gyenizse Péter (2001): A zselici települések csoportosítása alaprajzuk természeti környezete alapján statisztikai módszerekkel. In: Fodor István Tóth József Wilhelm Zoltán szerk.: Ember és környezet elmélet, gyakorlat. DDNP Igazgatóság PTE TTK FI, Pécs, p. 175., p Kovács Gábor Gyenizse Péter (2002): Néhány DK-dunántúli táj mezıgazdasági célú, relatív minısítése. In: Közlemények a PTE TTK Természetföldrajzi Tanszékeirıl 21., Pécs. p Gyenizse Péter (2004): Eltérı természeti adottságú tájak mezıgazdasági minısítése térinformatikai módszerrel (DK-dunántúli példákkal). In: Tájökológiai Lapok 2., p Pozsár Vilmos (2005): A természeti környezet változásának hatása a Bánát településállományára. In: Bugya T. Wilhelm Z. Tanulmányok Tóth Józsefnek. PTE TTK FI, Pécs, p Elekes Tibor (2005): Települések tipizálása három kelet-erdélyi kistérség területén. In: Bugya T. Wilhelm Z. Tanulmányok Tóth Józsefnek. PTE TTK FI, Pécs, p Gyenizse Péter (2005): Helyi és helyzeti energiák hatása síksági települések fejlıdésére (a Dráva-alföld és a Fekete-víz síkja példáján). In: Bugya T. Wilhelm Z. Tanulmányok Tóth Józsefnek. PTE TTK FI, Pécs, p Ronczyk Levente Kovács Anita (2006): The Role of Flood Plains in the Sustainable Water Supply of Pécs. In: In: Geographical Review CXXIX./LIII./ Volume Supplement, p. 66.

9 10. Gyenizse Péter Nagyváradi László Pirkhoffer Ervin (2005): A településhálózat komplex értékelése - In: Pap N. (szerk.): Terület- és településfejlesztés Tolna megyében, Babits Kiadó, Szekszárd, pp Elekes Tibor (2008): A földrajzi tényezık szerepe a településfejlıdésben. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, p Wilhelm Zoltán - Cserti Csapó Tibor (1996): The Impact Of Political Factors On Environmental Condition In Regions Of The Southern Border in Hungary. in: Koter, M.-Heffner, C. (ed.): Borderlands or Transborder Regions - Geographical, Social and Political Problems, Region and Regionalism Nr. 3., University of Lódz Silesian Institut in Opole-Lodz, pp Tóth József Krajkó Gyula (2002): Régiók a Duna mentén. In: Mészáros R. Schweitzer F. Tóth J. szerk.: Jakucs László, a tudós, az ismeretterjesztı és a mővész. Tanulmánykötet Jakucs László professzor emlékére. MTA FKI PTE SZTE, Budapest Pécs Szeged, p Wilhelm Zoltán (1999): Adatok Dunaszekcsı településfejlıdése és természeti környezete kölcsönhatásainak vizsgálatához. In: Tóth J. Wilhelm Z. szerk.: Változó környezetünk. MTA RKK DTI JPTE TTK FI, Pécs, pp Bernadett Kovács István Fodor (2001): The Danube-Dráva National Park, A Region Organised On The Basis Of Natural Values. In: George J. Halasi-Kun ed.: Pollution And Water Resources Columbia University Seminar Proceedings Vol. XXXI., p Fodor I. (2001): Környezetvédelem és regionalitás Magyarországon. Dialóg Campus, Budapest-Pécs, p Wilhelm Zoltán (1995): Physical Geographical Factors Influencing The Urban Development Of The Township Szekszárd, Hungary. In: Antonín Vaishar (ed.) Geography And Urban Environment, GEOKONFIN, Brno pp Gyenizse Péter (1997): Természetföldrajzi tényezık szerepe Pécsvárad fejlıdésében. In: Tésits Róbert Tóth József szerk.: Földrajzi tanulmányok a Pécsi Doktoriskolából I., JPTE TTK, Pécs, p Gyenizse Péter (2005): Helyi és helyzeti energiák hatása síksági települések fejlıdésére (a Dráva-alföld és a Fekete-víz síkja példáján). In: Bugya T. Wilhelm Z. Tanulmányok Tóth Józsefnek. PTE TTK FI, Pécs, p. 259.

10 17. Gyenizse Péter Nagyváradi László Pirkhoffer Ervin (2005): A településhálózat komplex értékelése - In: Pap N. (szerk.): Terület- és településfejlesztés Tolna megyében, Babits Kiadó, Szekszárd, pp P. Gyenizse L. Nagyváradi E. Pirkhoffer L. Ronczyk (2007): AESTHETIC ASSESSMENT OF A MAN-MADE LANDSCAPE Geografia física e dinamica quaternaria, volume 30., pp Wilhelm Zoltán (1995): Néhány természeti tényezı idegenforgalmi szempontú vizsgálata az Alsó-Duna-vidéken. In: Közlemények a JPTE TTK Természetföldrajz Tanszékérıl 1. szám, Pécs, 16 p. 19. Lovász György Gyenizse Péter (1996): A természeti környezettípusok és a település-alaprajz kapcsolata Baranya megye déli részén. In: Földr. Ért. XLV. évf szám, p Aubert Antal (2007): A térségi turizmuskutatás és tervezés módszerei, eredményei. PTE, Pécs, p Aubert Antal (2007): A térségi turizmuskutatás és tervezés módszerei, eredményei. PTE, Pécs, p. 31. Trócsányi András - Wilhelm Zoltán (1997): Regional Differences in Hungary. In: Eurogeo bulletin 8. European Network Of Geography Teachers' Assotiations, Utrecht pp M. Császár Zsuzsanna (2004): Magyarország oktatásföldrajza. Pro Pannonia Kiadó, Pécs, p Tésits Róbert - Wilhelm Zoltán (1998): Szekszárd városfejlıdésének természetföldrajzi aspektusai. in: Tóth József - Wilhelm Zoltán (szerk.): A társadalmi-gazdasági aktivitás területi-környezeti problémái. GEDEOK, JPTE TTK, Pécs, pp Gyenizse Péter (2000): A földrajzi energiák szerepe a zselici települések fejlıdésében. In: A táj és az ember geográfus szemmel. Geográfus Doktoranduszok IV. Országos Konferenciája, Szeged, CD-kötet 24. Gyenizse Péter (2005): Helyi és helyzeti energiák hatása síksági települések fejlıdésére (a Dráva-alföld és a Fekete-víz síkja példáján). In: Bugya T. Wilhelm Z. Tanulmányok Tóth Józsefnek. PTE TTK FI, Pécs, p. 259.

11 Trócsányi András Wilhelm Zoltán (1996): A településimázs és a humán erıforrások szerepe a nagyközségek életében. In: Tóth J. Trócsányi A. szerk.: Összegzés a magyarországi városhálózat és a városhiányos térségek vizsgálata c. kutatás témakörében. JPTE TTK ÁTUT, Pécs, pp M. Császár Zsuzsanna (2004): Magyarország oktatásföldrajza. Pro Pannonia Kiadó, Pécs, p Wilhelm Zoltán (1996): Engineering Geomorphology and Urban Development in Szekszárd, Hungary. Poster at IAG European Regional Conference, Veszprém- Budapest 26. Gyenizse Péter (2005): Helyi és helyzeti energiák hatása síksági települések fejlıdésére (a Dráva-alföld és a Fekete-víz síkja példáján). In: Bugya T. Wilhelm Z. Tanulmányok Tóth Józsefnek. PTE TTK FI, Pécs, p Wilhelm Zoltán (1997): A Szekszárd fejlıdésében kiemelkedı szerepet játszó természeti tényezık vizsgálata. in: Tésits Róbert - Tóth József (szerk.): Földrajzi tanulmányok a pécsi doktoriskolából I. JPTE TTK, Pécs, pp Gyenizse Péter (2005): Helyi és helyzeti energiák hatása síksági települések fejlıdésére (a Dráva-alföld és a Fekete-víz síkja példáján). In: Bugya T. Wilhelm Z. Tanulmányok Tóth Józsefnek. PTE TTK FI, Pécs, p Wilhelm Zoltán (1997): A környezetállapot hatása a településfejlıdésre az Alsó-Dunavidék néhány községében. in: Kovács Teréz (szerk.): A fenntartható mezıgazdaságtól a vidékfejlesztésig, MTA RKK, Pécs, pp Gyenizse Péter (2005): Helyi és helyzeti energiák hatása síksági települések fejlıdésére (a Dráva-alföld és a Fekete-víz síkja példáján). In: Bugya T. Wilhelm Z. Tanulmányok Tóth Józsefnek. PTE TTK FI, Pécs, p Gyenizse Péter Nagyváradi László Pirkhoffer Ervin (2005): A településhálózat komplex értékelése - In: Pap N. (szerk.): Terület- és településfejlesztés Tolna megyében, Babits Kiadó, Szekszárd, pp Wilhelm Zoltán (1998): Báta fejlıdésének elemzése történeti források alapján, természetföldrajzi adottságainak tükrében. In: Bottlik Zs. Farkas Gy. Telbisz T. (szerk.): A GEDEOK II. Konferenciáján elhangzott elıadások kötete, ELTE TTK Földrajzi Tanszékcsoport, Bp., 1-12.

12 30. Gyenizse Péter (2005): Helyi és helyzeti energiák hatása síksági települések fejlıdésére (a Dráva-alföld és a Fekete-víz síkja példáján). In: Bugya T. Wilhelm Z. Tanulmányok Tóth Józsefnek. PTE TTK FI, Pécs, p Gyenizse Péter Nagyváradi László Pirkhoffer Ervin (2005): A településhálózat komplex értékelése - In: Pap N. (szerk.): Terület- és településfejlesztés Tolna megyében, Babits Kiadó, Szekszárd, pp Wilhelm Zoltán (2000): Contribution to the analysis of the development of human settlements in the area of the Duna (Danube)-Drava National Park. In: Halasi-Kun, J. G. ed.: Pollution and Water Resources. Columbia University Seminar Proceedings Vol. XXXI. New York-Budapest, pp Magdalena Bicanová Filip Hartvich Petra Judová Alexandra Králová Karolína Machácková Milanda Matousková (2006): A Comparative Study of two Wetland Areas: Mohács Island (Hungary) and Trebon Basin (Czech Republic). In: Geographical Review CXXIX./LIII./ Volume Supplement, p. 28, p. 29. Trócsányi András - Wilhelm Zoltán (1996): Fejezetek India földrajzából. JPTE TTK ÁTUT, Pécs, 70 p. 33. Hermann Zsófia (2005): A kasmíri kérdés. In: Keleti Kiskönyvtár II/2-3., p Wilhelm Zoltán (2002): A kasmíri konfliktus politikai földrajzi alapjai. In: Szabó Loránd Ölbei Tamás Wilhelm Zoltán szerk. (2002): Anyaországok és (volt) gyarmataik 1. PTE Afrika Amerika Ázsia Universitas Munkacsoport, Pécs, 421 p. 34. Hermann Zsófia (2005): A kasmíri kérdés. In: Keleti Kiskönyvtár II/2-3., p. 116., p Wilhelm Zoltán (2004): Dél-Ázsia Kasmír. In: Csefkó Ferenc Gyurok János szerk.: Varázslatos India. Gálos Könyvkiadó, Pécs, pp Hermann Zsófia (2005): A kasmíri kérdés. In: Keleti Kiskönyvtár II/2-3., p. 116., p Wilhelm Zoltán (2005): Kéksisakosok a paradicsomban az ENSZ második legrégebbi békemissziója: a kasmíri. In: Szakmai Tudományos Közlemények Katonai Biztonsági Hivatal-MHTSZ, , pp

13 36. Hermann Zsófia (2005): A kasmíri kérdés. In: Keleti Kiskönyvtár II/2-3., p. 116., p Wilhelm Zoltán (2005): Dél-Ázsia mételye a kasmíri konfliktus. In: Bugya T. Wilhelm Z. szerk.: Tanulmányok Tóth Józsefnek. PTE TTK FI-ÁK, Pécs, pp Hermann Zsófia (2005): A kasmíri kérdés. In: Keleti Kiskönyvtár II/2-3., p. 116., p. 117., p. 118., p Wilhelm Zoltán - Trócsányi András (2000): Egy csoda háttere - A Fenntartható Gazdasági Jóléti Mutató (Index of Sustainable Economic Welfare = ISEW) alakulása Taiwanon 1978 és 1997 között. In: Tóth J. - Szukk O. (szerk.): Globalitás, regionalitás, lokalitás. PTE TTK FI, Pécs, pp Krisztián Béla (2005): A modern Kína fejlıdése a piacgazdaság felé vezetı úton. In: Keleti Kiskönyvtár II/2-3., p. 209., p Sipos Mihály (2005): Egy japán ex-gyarmat: Taiwan. In: Keleti Kiskönyvtár II/2-3., p. 271., p Sipos Mihály (2005): Koncentráció és relokáció Taiwan iparában. In: Keleti Kiskönyvtár II/2-3., p. 279., p Ronczyk Levente Wilhelm Zoltán (2006): The Influence of the Transformation of Landscape Values on the Touristic Offer of the City of Pécs. In: Arbeitsmaterialen zur Raumordnung und Raumplanung Heft 243., pp Czigány Szabolcs Gyenizse Péter (2006): A GIS Analysis of Physical and Socio- Economic Factors Affecting Urban Development in Pécs. In: Sustainable Triangle 1., KFU-UM-PTE, Graz-Maribor-Pécs, p Trócsányi András Ronczyk Levente (2006): Some Changes in Urban Environment in Pécs. In: Sustainable Triangle 1., KFU-UM-PTE, Graz-Maribor-Pécs, p. 177., p Elekes Tibor Gyenizse Péter Nagyváradi László Pirkhoffer Ervin (2006): A GIS Analysis of Urban Development in Pécs. In: Columbia University Seminar Proceedings Vol. XXXVI., p Gyenizse Péter Balassa Bettina Elekes Tibor Nagyváradi László (2008): Lakossági igények szerinti településminısítés geoinformatikai módszerekkel Pécs példáján. In: Területfejlesztés és Innováció II. évf. 2. sz., p. 22.

14 45. Gyenizse P. Nagyváradi L. Pirkhoffer E. 2008: Pécs lakott területének minısítése - természeti adottságok és társadalmi igények elemzése térinformatikai módszerekkel Földrajzi Közlemények 132. évf. 3. szám, pp Ronczyk Levente Wilhelm Zoltán (2006): Beneficial Use of the Stormwater in Pécs. In: Grazer Schriften der Geographie und Raumforschung, Band 40., pp Gyenizse Péter - Elekes Tibor - Nagyváradi László - Pirkhoffer Ervin (2008): Pécs alaprajzi fejlıdését befolyásoló természetföldrajzi adottságok térinformatikai vizsgálata. In: Területfejlesztés és Innováció, 2. évf. 1. szám, p. 32. Wilhelm Zoltán Kovács Bernadett (2000): Környezeti konfliktusok és krízishelyzetek a történelem során az Alsó-Duna-vidéken és ezek mai hatásai. In: Fodor I.-Kovács B.- Tésits R. (szerk.): Társadalom és környezet. Dialóg-Campus Kiadó, Budapest-Pécs, pp Fodor István (2006): Natural Resources of the Sustainable Regional Development in the Carpathian Basin. In: Columbia University Seminar Proceedings Vol. XXXVI., p. 51. Wilhelm Zoltán (2002): A DDNP által érintett települések gazdaságtörténeti vizsgálata. In: Iványi Ildikó Lehmann Antal szerk.: Duna-Dráva Nemzeti Park. Mezıgazda Kiadó, Budapest, pp Remenyik Bulcsú (2008): A Dráva menti területek ökoturisztikai fejlesztése. In: Orosz Zoltán Fazekas István szerk.: Települési környezet. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, p. 78. Aubert Antal - Csapó János - Szabó Géza - Trócsányi András - Wilhelm Zoltán (2002): Regional Geographische Aspekte Im Prozess Der SAPARD-Kleinraumprogrammierung In Ungarn. In: Erostyák J. szerk.: 10 éves a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kara. PTE TTK, Pécs, pp Aubert Antal (2007): A térségi turizmuskutatás és tervezés módszerei, eredményei. PTE, Pécs, p. 318.

HABILITÁCIÓS PÁLYÁZAT

HABILITÁCIÓS PÁLYÁZAT PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Földtudományok Doktori Iskola HABILITÁCIÓS PÁLYÁZAT Dr. Wilhelm Zoltán PhD Pécs 2010 TARTALOMJEGYZÉK 1. Habilitációs kérelmek. 3 2. Szakmai tudományos életrajz. 6 3. Oklevelek másolatai...

Részletesebben

Hajnal Klára PhD tudományos munkatárs. 1. Teljes publikációs lista. Folyóirat cikk:

Hajnal Klára PhD tudományos munkatárs. 1. Teljes publikációs lista. Folyóirat cikk: Hajnal Klára PhD tudományos munkatárs 1. Teljes publikációs lista Folyóirat cikk: 1. HAJNAL K. 2001: 12 elıtt 4 perccel. In: Régi-Új Magyar Építımővészet. Utóirat - post scriptum 4. sz. Budapest, pp. 14

Részletesebben

Kulturális földrajz Pécs témakörben megjelent publikációk

Kulturális földrajz Pécs témakörben megjelent publikációk SRAGNER MÁRTA Kulturális földrajz Pécs témakörben megjelent publikációk bibliográfiája (1997-2010) 1997 A magyarság kulturális földrajza. Szerk.: Tóth J., Trócsányi A. Pécs, 1997. Pro Pannonia Kiadó. 226

Részletesebben

Publikációs lista Szabó Szilárd

Publikációs lista Szabó Szilárd Publikációs lista Szabó Szilárd Tanulmányok Börcsök Áron - Bernáth Zsolt - Kircsi Andrea - Kiss Márta - Kósa Beatrix - Szabó Szilárd 1998. A Kisgyőri - medence és galya egyedi tájértékei - A "Nem védett

Részletesebben

Publikációs lista Gyuricza László

Publikációs lista Gyuricza László Publikációs lista Gyuricza László Folyóirat Könyv 1. GYURICZA L. 1991: Die Herausbildung der Oberfläche der Kerkagegend. Specimina Geographica pp. 133-148. 2. GYURICZA L. BODÁNÉ GÁLOSI M. 1996: Biogeográfiai

Részletesebben

kreditszám teljesítés típusa tantárgyfelelős oktató

kreditszám teljesítés típusa tantárgyfelelős oktató tantárgy neve Szakmai törzsmodul félévek - heti óraszám 1 2 3 4 kreditszám teljesítés típusa tantárgyfelelős oktató tantárgyat ténylegesen oktató(k) Kötelező alapozó modellezés 2 3 K Geresdi I. Geresdi

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Munkahelyek: 2004-től tanársegéd, ELTE TTK Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Munkahelyek: 2004-től tanársegéd, ELTE TTK Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék Név: Szabó Szabolcs Születési hely: Gyula Születési idő: 1979. február 11. Végzettségek: Általános Iskola: Középiskola: Egyetem: Doktori Iskola: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 1986-1993, 4. sz. (Bay Zoltán) Általános

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK Dr. CSAPÓ JÁNOS

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK Dr. CSAPÓ JÁNOS PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK Dr. CSAPÓ JÁNOS I. FOLYÓIRAT 1. Csapó J. (2004): A területfejlesztés és a turizmus rendszere Írországban. Turizmus Bulletin (VIII. évfolyam) 1. szám. pp. 49-56. 2. Csapó J. (2004):

Részletesebben

DR. LENNER TIBOR PhD.

DR. LENNER TIBOR PhD. DR. LENNER TIBOR PhD. FŐISKOLAI DOCENS SZEMÉLYI ADATOK ISKOLÁK MUNKAHELYEK Családi állapot: nős Születési év: 1966 Születési hely: Celldömölk 1984/1989 JATE TTK Szeged földrajz/történelem szakos középiskolai

Részletesebben

KÉRELEM Geográfus mesterképzési szak indítására

KÉRELEM Geográfus mesterképzési szak indítására III. A mesterképzési szak tanterve és a tantárgyi programok leírása A képzési és kimeneti követelményeknek való megfelelés bemutatása 1. A szak tantervét táblázatban összefoglaló, krediteket is megadó,

Részletesebben

Publikációs jegyzék Szakfolyóiratokban megjelent publikációk: Tanulmánykötetben megjelent írások:

Publikációs jegyzék Szakfolyóiratokban megjelent publikációk: Tanulmánykötetben megjelent írások: Publikációs jegyzék Szakfolyóiratokban megjelent publikációk: Szabó Sz. (2004): A közlekedési eredetű konfliktusok csoportosítása, és előfordulása Magyarországon. Comitatus önkormányzati szemle. 2004.

Részletesebben

DR. PAP NORBERT PUBLIKÁCIÓI

DR. PAP NORBERT PUBLIKÁCIÓI DR. PAP NORBERT PUBLIKÁCIÓI Tudományos könyvek, monográfiák 1. PAP N. TÓTH J. 1997: Európa politikai földrajza. JPTE TTK Általános Társadalomföldrajzi és Urbanisztikai Tanszék University Press Pécs, Pécs,

Részletesebben

Publikációs tevékenység és idézettség (1995-2010)

Publikációs tevékenység és idézettség (1995-2010) Publikációs tevékenység és idézettség (1995-2010) I. Folyóiratban megjelent közlemények 1. Trócsányi A. 1994. Recenzió: Héjja I. - Kozma E. - Stefancsik F.: Katonaföldrajzi kézikönyv. Földrajzi Értesítő.

Részletesebben

Balogh András publikációs listája

Balogh András publikációs listája Balogh András publikációs listája BALOGH A. 2001. Gazdaságfejlesztési elképzelések a Dél-alföldi Régióban. I. Magyar Földrajzi Konferencia, Szeged (CD-ROM kiadvány). BAJMÓCY P.- BALOGH A. 2002. Az aprófalvak

Részletesebben

Trócsányi András publikációs listája

Trócsányi András publikációs listája Trócsányi András publikációs listája I. Folyóiratban megjelent közlemények 1. Szabó G. Trócsányi A. 1995. Border Proximity as a Promoting Factor Shown on the Example of Sopron-Kıszeghegyalja Recreational

Részletesebben

7. Aubert Antal Berki Mónika Csapó János Gonda Tibor Hegedüs Veronika Mészáros Bernadett Sarkadi Eszter Szabó Géza 2007: Turizmustervezés:

7. Aubert Antal Berki Mónika Csapó János Gonda Tibor Hegedüs Veronika Mészáros Bernadett Sarkadi Eszter Szabó Géza 2007: Turizmustervezés: Publikációs jegyzék (Dr. Szabó Géza) Tanulmányok: 1. Szabó G. 2008: Régiómarketing és desztinációfejlesztés a Dél-Dunántúlon. Falusi Turizmus Tájékoztató 2008/5. sz. pp. 25-27. 2. Szabó G. Sárdi Á. 2008:

Részletesebben

Koncz Gábor - PUBLIKÁCIÓS LISTA

Koncz Gábor - PUBLIKÁCIÓS LISTA Koncz Gábor - PUBLIKÁCIÓS LISTA Magyar nyelvű könyv, könyvrészlet 1. Baranyi Béla G. Fekete Éva Koncz Gábor: A roma szegregáció kutatásának területi szempontjai a halmozottan hátrányos helyzetű encsi és

Részletesebben

DR. PAP NORBERT PUBLIKÁCIÓI 2008. FEBRUÁR 25.

DR. PAP NORBERT PUBLIKÁCIÓI 2008. FEBRUÁR 25. DR. PAP NORBERT PUBLIKÁCIÓI 2008. FEBRUÁR 25. Tudományos könyvek, monográfiák Egyszerzős, PhD fokozat megszerzése után: 1. PAP N. 2001: Törésvonalak Dél-Európában. PTE TTK Földrajzi Intézet Kelet-Mediterrán

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Jeney László Botond

Oktatói önéletrajz Dr. Jeney László Botond adjunktus Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1994-1999 Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi

Részletesebben

A turizmustervezés fenntartható aspektusainak vizsgálata Béda-Karapancsa területén

A turizmustervezés fenntartható aspektusainak vizsgálata Béda-Karapancsa területén 2013/IV. pp. 1-8. ISSN: 2062-1655 Csapó János A turizmustervezés fenntartható aspektusainak vizsgálata Béda-Karapancsa területén Az elmúlt években számos kezdeményezés, civil, szakmai és politikai fórum

Részletesebben

A természeti környezet szerepe Pécs kulturális gazdaságában Petrik Attila Balázs 1 Stefán Klára 2

A természeti környezet szerepe Pécs kulturális gazdaságában Petrik Attila Balázs 1 Stefán Klára 2 A természeti környezet szerepe Pécs kulturális gazdaságában Petrik Attila Balázs 1 Stefán Klára 2 Megjelent: Petrik A. B. Stefán K. 2009: A természeti környezet szerepe Pécs kulturális gazdaságában. In:

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK. Galgóczy Zsolt

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK. Galgóczy Zsolt PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK Galgóczy Zsolt zsolt.galgoczy@gmail.com Referált folyóiratban megjelent cikk: Galgóczy Zs. 2004. Morfometriai paraméterek vizsgálata a Nagy-Szamos forrásvidékén. Földrajzi Közlemények

Részletesebben

Dr. Faragó László publikációs jegyzéke

Dr. Faragó László publikációs jegyzéke Dr. Faragó László publikációs jegyzéke Könyv - A vonzáskörzetek gazdasági és közigazgatási kérdései. Pécs: MTA RKK, 1985 320 p. (Közlemények 32.) Társszerk.: Hrubi L. - A jövőalkotás társadalomtechnikája.

Részletesebben

Tudományos segédmunkatárs (MTA TK SZI) nők a tudományban, műszaki tudományok, magánélet és munka egyensúlya, gyermekvállalás

Tudományos segédmunkatárs (MTA TK SZI) nők a tudományban, műszaki tudományok, magánélet és munka egyensúlya, gyermekvállalás Paksi Veronika Tudományos segédmunkatárs (MTA TK SZI) Osztály: Társas kapcsolatok és hálózatelemzés osztály E-mail: paksi.veronika@tk.mta.hu Telefonszám: +36 1 2246700 / 268 Kutatási területek nők a tudományban,

Részletesebben

Veszélyforrás a város peremén: felhagyott bányaterületek Pécsett

Veszélyforrás a város peremén: felhagyott bányaterületek Pécsett Dr. Lóczy Dénes 1 Dr. Gyenizse Péter 2 Dr. Pirkhoffer Ervin 3 Veszélyforrás a város peremén: felhagyott bányaterületek Pécsett Absztrakt Pécs városközpontjának közvetlen közelében, a Mecsek déli lejtıjén,

Részletesebben

Lovász György publikációs listája

Lovász György publikációs listája Lovász György publikációs listája Folyóiratban megjelent közlemények 1. LOVÁSZ GY. 1956: Adatok a zalai völgyek geomorfológiájához. = Földrajzi Értesítı 5. 1956. 4. pp. 381 397. 2. LOVÁSZ GY. 1961: Adatok

Részletesebben

Tóth József helye a magyar földrajz Pantheonjában. A geográfus útjai Tóth József Emlékkonferencia, Pécs, Kocsis Károly

Tóth József helye a magyar földrajz Pantheonjában. A geográfus útjai Tóth József Emlékkonferencia, Pécs, Kocsis Károly Tóth József helye a magyar földrajz Pantheonjában A geográfus útjai Tóth József Emlékkonferencia, Pécs, 2014.03.18. Kocsis Károly Tóth József életpályájának tagolása legfontosabb munkahelyei szerint

Részletesebben

Városi légszennyezettség vizsgálata térinformatikai és matematikai statisztikai módszerek alkalmazásával

Városi légszennyezettség vizsgálata térinformatikai és matematikai statisztikai módszerek alkalmazásával Pannon Egyetem Vegyészmérnöki Tudományok és Anyagtudományok Doktori Iskola Városi légszennyezettség vizsgálata térinformatikai és matematikai statisztikai módszerek alkalmazásával DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS

Részletesebben

mővelésében. tükrében között.

mővelésében. tükrében között. MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoportra történı hivatkozással megjelent tanulmányaink 2013 Szerzı(k) Tanulmány címe Megjelenés helye v. konferenciaelıadás Csőrös Gabriella Gazdaságpolitikai együttmőködés,

Részletesebben

AZ ORMÁNSÁGI TERMÉSZETI KÖRNYEZET ÁTALAKÍTÁSA ÉS ANNAK HATÁSA A TELEPÜLÉSEK ÉLETÉRE

AZ ORMÁNSÁGI TERMÉSZETI KÖRNYEZET ÁTALAKÍTÁSA ÉS ANNAK HATÁSA A TELEPÜLÉSEK ÉLETÉRE AZ ORMÁNSÁGI TERMÉSZETI KÖRNYEZET ÁTALAKÍTÁSA ÉS ANNAK HATÁSA A TELEPÜLÉSEK ÉLETÉRE Összefoglalás Gyenizse Péter 1 Ronczyk Levente 2 A társadalom és a természeti környezet kezdetektıl fogva szoros kölcsönhatásban

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Személyi adatok Vezetéknév/Utónév Cím. HORVÁTH Alpár. Telefonszám Vezetékes: (00 4) 0266 36 47 61 (munkahelyi) Fax E-mail

Europass Önéletrajz. Személyi adatok Vezetéknév/Utónév Cím. HORVÁTH Alpár. Telefonszám Vezetékes: (00 4) 0266 36 47 61 (munkahelyi) Fax E-mail Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév/Utónév Cím HORVÁTH Alpár Telefonszám Vezetékes: (00 4) 0266 36 47 61 (munkahelyi) Fax E-mail (00 4) 0266 36 47 61 (munkahelyi) Mobil: horvath_alpar@yahoo.com;

Részletesebben

A globális világgazdaság fejlődése és működési zavarai TVB1326(L) és A világgazdaság fejlődése és működési zavarai FDM1824

A globális világgazdaság fejlődése és működési zavarai TVB1326(L) és A világgazdaság fejlődése és működési zavarai FDM1824 A globális világgazdaság fejlődése és működési zavarai TVB1326(L) és A világgazdaság fejlődése és működési zavarai FDM1824 A szorgalmi időszak utolsó hetében, december 19-én írásbeli elővizsga tehető.

Részletesebben

Golobics Pál publikációs jegyzéke

Golobics Pál publikációs jegyzéke Golobics Pál publikációs jegyzéke Könyv, könyvrészlet Golobics, P. (l976): Znacseme proizvodsztvennogo szotrudnicsesztva sz SZSZSZR dlja razvitia ekonomiki Vengerszkoj Narodnoj Reszpubliki. In: M. F. Kovaljeva

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ ÉS A SZAKMAI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA IDŐRENDBEN

ÖNÉLETRAJZ ÉS A SZAKMAI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA IDŐRENDBEN ÖNÉLETRAJZ ÉS A SZAKMAI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA IDŐRENDBEN Hivatkozási jegyzékkel kiegészítve Németh Sándor Születési idő, hely: 1979. április 30., Szombathely Lakóhely: 9737 Bük Tanulmányok, képzettségek,

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT SZAKFOLYÓIRATBAN MEGJELENT TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNY:

PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT SZAKFOLYÓIRATBAN MEGJELENT TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNY: PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT SZAKFOLYÓIRATBAN MEGJELENT TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNY: Kacz Károly Salamon Lajos (2000): Gyır-Moson-Sopron megye egyéni gazdaságai az európai integrációra történı

Részletesebben

Helyszín: SZTE TTIK Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék Szeged, Egyetem utca 2.

Helyszín: SZTE TTIK Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék Szeged, Egyetem utca 2. Helyszín: TTIK Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék Szeged, Egyetem utca 2. PROGRAM (http://www.sci.u-szeged.hu/gafo/): Március 12., csütörtök 13.00-14.00: Regisztráció. Gazdaság- és Társadalomföldrajzi

Részletesebben

SCIENTIFIC JOURNAL PAPERS TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT CIKKEK

SCIENTIFIC JOURNAL PAPERS TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT CIKKEK LIST OF PUBLICATION / LÁSZLÓ BOKOR RECORDS ARE MADE UP TO 28 FEBRUARY 2017 PUBLIKÁCIÓS LISTA / BOKOR LÁSZLÓ AZ ADATOK 2017. FEBRUÁR 28-IG VANNAK RÖGZÍTVE Website: www.frugeo.co.uk E-mail: laszlo.bokor@frugeo.co.uk

Részletesebben

Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei

Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Földtudományok Doktori Iskola Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék A LAKÓPARKOK FÖLDRAJZI VIZSGÁLATA ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KIHÍVÁSAIK

Részletesebben

Molnár Csilla: Health tourism in Hungary: history, its revaluation and tendencies Journal of Tourism Changes and Trends 3.2.2010. pp. 101-114.

Molnár Csilla: Health tourism in Hungary: history, its revaluation and tendencies Journal of Tourism Changes and Trends 3.2.2010. pp. 101-114. PUBLIKÁCIÓS LISTA I. FOLYÓIRATCIKK: I/1. Magyar nyelvű hazai lapban: Molnár, Cs. Tóth, G. Kincses, Á.: A fürdőfejlesztések hatásai Kelet-: Hajdúszoboszló, Mezőkövesd és Orosháza összehasonlítása. Turizmus

Részletesebben

JORDES+ REPORT - HUNGARY

JORDES+ REPORT - HUNGARY JORDES+ REPORT - HUNGARY Dr. Mihály Lados MTA RKK NYUTI, Gyor Rust 21-22 November, 2002 JORDES+ MAGYARORSZÁG PROJEKT MENEDZSMENT JORDES+ HUNGARY PROJECT MANAGEMENT Projekt vezetés MTA RKK NYUTI Dr. Lados

Részletesebben

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE. A tudás szerepe a regionális fejlıdésben. Debrecen, 2010. november 18 19.

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE. A tudás szerepe a regionális fejlıdésben. Debrecen, 2010. november 18 19. PROGRAMTERVEZET 2010. november 18. A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE A tudás szerepe a regionális fejlıdésben Debrecen, 2010. november 18 19. 3. körlevél 11.00 Közgyőlés A Magyar

Részletesebben

Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian

Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian PERSONAL INFORMATION Dr. János Szlávik 3300 Eger, Tompa Mihály u. 8. +36-36-520-400/3082 +36-30-4365-541 szlavik@ektf.hu www.gti.ektf.hu Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian WORK

Részletesebben

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG IX. VÁNDORGYŰLÉSE. A vizek szerepe a területi fejlődésben. Révkomárom, 2011. november 24 25.

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG IX. VÁNDORGYŰLÉSE. A vizek szerepe a területi fejlődésben. Révkomárom, 2011. november 24 25. A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG IX. VÁNDORGYŰLÉSE A vizek szerepe a területi fejlődésben A Duna és a Tisza térségeinek fejlődési problémái és fejlesztési lehetőségei Révkomárom, 2011. november 24

Részletesebben

Lakcím: 8981 Gellénháza, Kossuth Lajos út 47. Mobile: +36 30 219 3401 nevi0321@gamma.ttk.pte.hu

Lakcím: 8981 Gellénháza, Kossuth Lajos út 47. Mobile: +36 30 219 3401 nevi0321@gamma.ttk.pte.hu CV I. Personal data: Name: Date and place of birth: Nationality: Viktória Nemes 21.03.1988, Zalaegerszeg Hungarian Lakcím: 8981 Gellénháza, Kossuth Lajos út 47. Mobile: +36 30 219 3401 E-mail: nevi0321@gamma.ttk.pte.hu

Részletesebben

NEMZETKÖZI LEHETŐSÉGEK A KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI KARON KOWALIK TAMÁS DÉKÁNI HIVATAL, NEMZETKÖZI ÜGYEK E-MAIL: KOWALIK.TAMAS@UNI-NKE.

NEMZETKÖZI LEHETŐSÉGEK A KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI KARON KOWALIK TAMÁS DÉKÁNI HIVATAL, NEMZETKÖZI ÜGYEK E-MAIL: KOWALIK.TAMAS@UNI-NKE. NEMZETKÖZI LEHETŐSÉGEK A KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI KARON KOWALIK TAMÁS DÉKÁNI HIVATAL, NEMZETKÖZI ÜGYEK E-MAIL: KOWALIK.TAMAS@UNI-NKE.HU Nemzetközi kapcsolataink bővülése Az NKE KTK-n (2011-2014) Nemzetközi

Részletesebben

EGY ÚJ FÖLDRAJZI DISZCIPLÍNA? BEVEZETÉS A VALLÁSFÖLDRAJZBA Pete József 1

EGY ÚJ FÖLDRAJZI DISZCIPLÍNA? BEVEZETÉS A VALLÁSFÖLDRAJZBA Pete József 1 EGY ÚJ FÖLDRAJZI DISZCIPLÍNA? BEVEZETÉS A VALLÁSFÖLDRAJZBA Pete József 1 A keresztényeket nem különbözteti meg a többi embertől sem a táj, sem a nyelv, sem az életmód. Nem laknak ugyanis külön városokban,

Részletesebben

AUBERT ANTAL PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE KÖNYV KÖNYVFEJEZET

AUBERT ANTAL PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE KÖNYV KÖNYVFEJEZET AUBERT ANTAL PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE KÖNYV 1. AUBERT A. (et. al.) 2007: A térségi turizmuskutatás és tervezés módszerei, eredményei. - PTE TTK Földrajzi Intézet, Pécs, 391 p. 2. AUBERT A. (et. al.) 2006:

Részletesebben

Önéletrajz Dr. Bányai Orsolya. banyai.orsolya@law.unideb.hu

Önéletrajz Dr. Bányai Orsolya. banyai.orsolya@law.unideb.hu SZEMÉLYI ADATOK Dr. Bányai Orsolya 52/512-700/74808 banyai.orsolya@law.unideb.hu Születési dátum 1982.06.11. Állampolgárság Magyar SZAKMAI TAPASZTALAT 2014-2008-2014 Egyetemi adjunktus Egyetemi tanársegéd

Részletesebben

I. MEGJELENÉSEK / PUBLICATIONS RÉSZLETES LISTA, ÉVEKRE BONTVA / DETAILED LIST BY YEARS Utolsó frissítés / Last update: 2015. július 22. /22.07.

I. MEGJELENÉSEK / PUBLICATIONS RÉSZLETES LISTA, ÉVEKRE BONTVA / DETAILED LIST BY YEARS Utolsó frissítés / Last update: 2015. július 22. /22.07. PUBLIKÁCIÓS LISTA BOKOR LÁSZLÓ LIST OF PUBLICATIONS LÁSZLÓ BOKOR 2008 2015 I. MEGJELENÉSEK / PUBLICATIONS RÉSZLETES LISTA, ÉVEKRE BONTVA / DETAILED LIST BY YEARS Utolsó frissítés / Last update: 2015. július

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Tudományos fokozat (a tudományág megjelölésével) Tudományos / művészeti / akadémiai tagság. PhD (TTK, földtudományi)

Szakmai önéletrajz. Tudományos fokozat (a tudományág megjelölésével) Tudományos / művészeti / akadémiai tagság. PhD (TTK, földtudományi) Szakmai önéletrajz Név Dr. Huszti Zsolt Beosztás, elérhetőség Adjunktus; IGYFK Főépület 322A, tel: 1316 Végzettségek területi tervezés - urbanisztika MsC3 okl. terület- és településfejlesztő szakgeográfus

Részletesebben

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012.

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Nagykőrös Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Tantárgy Évf. Helyezés Neve Város/Iskola neve Bibliaismeret 2. I. Czagány Lotti Mezőcsát, Dr. Enyedy Andor Ref.Ált.Isk. II. Szabó Petra Mezőcsát,

Részletesebben

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD.

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. FŐISKOLAI TANÁR KUTATÁSI TERÜLETEK A HAZAI FELNŐTTKÉPZÉS FUNKCIÓI, FEJLŐDÉSE, HATÉKONYSÁGA A SZAKKÉPZÉS MODULÁRIS ÉS KOMPETENCIA ALAPÚ FEJLESZTÉSE A KULCSKOMPETENCIÁK SZEREPE A SZEMÉLYISÉG

Részletesebben

Publikációs lista. I. Könyv 1. Külföldön idegen nyelven 2. Külföldön magyarul 3. Magyarországon idegen nyelven 4. Magyarországon magyarul 7

Publikációs lista. I. Könyv 1. Külföldön idegen nyelven 2. Külföldön magyarul 3. Magyarországon idegen nyelven 4. Magyarországon magyarul 7 I. Könyv 4. Magyarországon magyarul 7 Publikációs lista Dr. Szabó József: Vállalkozási ismeretek mozgóképterjesztı szakemberek részére OPAKFI, 1996. Dr. Szabó József - Dr. Kerékgyártó Mária: Vállalkozási

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. 2006-2013 PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola: politikatudományi PhD. 2005 PTE KTK: Európai uniós pályázatíró (tanfolyam)

Szakmai önéletrajz. 2006-2013 PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola: politikatudományi PhD. 2005 PTE KTK: Európai uniós pályázatíró (tanfolyam) Szakmai önéletrajz Személyes adatok Név: e-mail: Dr. Glied Viktor Imre glied.viktor@pte.hu Tanulmányok 2006-2013 PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola: politikatudományi PhD 2005 PTE KTK: Európai

Részletesebben

Mohos Mária publikációs listája

Mohos Mária publikációs listája Mohos Mária publikációs listája I. FOLYÓIRATCIKK 1. Mohos Mária 1984: Tapolca vonzáskörzete. Studia Pedagogica Auctoritate Universitatis Pécs Publicata 2, Pécs, pp. 21-39. 2. Mohos Mária 1988: Délnyugat

Részletesebben

Program. Pécs, 2014. október 3-4. PTE TTK Földrajzi Intézet, Pécs Ifjúság u. 6.

Program. Pécs, 2014. október 3-4. PTE TTK Földrajzi Intézet, Pécs Ifjúság u. 6. PTE TTK Földrajzi Intézet, Pécs Ifjúság u. 6. SZERVEZŐK PTE TTK Földrajzi Intézet Politikai Földrajzi, Fejlődési és Regionális Tanulmányok Tanszéke, PTE TTK Földtudományok Doktori Iskola, Magyar Tudományos

Részletesebben

Curriculum vitae. CEEPUS ösztöndíj a Varsói Agrártudományi Egyetemen, 2007. márciusában (1 hónap)

Curriculum vitae. CEEPUS ösztöndíj a Varsói Agrártudományi Egyetemen, 2007. márciusában (1 hónap) Curriculum vitae Személyes adatok Név/Keresztnév BALLA EMESE Lakcím 537050 Gyergyócsomafalva, 1475 szám, Hargita megye. E-mail ballaemese@kv.sapientia.ro Állampolgárság Román, magyar Nemzetiség Magyar

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS ÉS ALKOTÁSI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE, IDÉZETTSÉG Oktatói, kutatói munkakörök betöltéséhez, magasabb fokozatba történı kinevezéshez.

PUBLIKÁCIÓS ÉS ALKOTÁSI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE, IDÉZETTSÉG Oktatói, kutatói munkakörök betöltéséhez, magasabb fokozatba történı kinevezéshez. FARKAS GABRIELLA PUBLIKÁCIÓS ÉS ALKOTÁSI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE, IDÉZETTSÉG Oktatói, kutatói munkakörök betöltéséhez, magasabb fokozatba történı kinevezéshez. könyv, könyvrészlet oktatási anyag folyóiratcikkek

Részletesebben

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 524-529

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 524-529 Van Leeuwen Boudewijn Tobak Zalán Szatmári József 1 BELVÍZ OSZTÁLYOZÁS HAGYOMÁNYOS MÓDSZERREL ÉS MESTERSÉGES NEURÁLIS HÁLÓVAL BEVEZETÉS Magyarország, különösen pedig az Alföld váltakozva szenved aszályos

Részletesebben

KATASZTRÓFÁK TANULSÁGAI. Stratégiai jellegű természetföldrajzi kutatások

KATASZTRÓFÁK TANULSÁGAI. Stratégiai jellegű természetföldrajzi kutatások KATASZTRÓFÁK TANULSÁGAI Stratégiai jellegű természetföldrajzi kutatások 1 ELMÉLET MÓDSZER GYAKORLAT 67. Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutatóintézet 2 KATASZTRÓFÁK TANULSÁGAI Stratégiai jellegű

Részletesebben

Dr. Pomázi István, PhD. Publikációs jegyzék. Idegen nyelvű publikációk

Dr. Pomázi István, PhD. Publikációs jegyzék. Idegen nyelvű publikációk Dr. Pomázi István, PhD Publikációs jegyzék Könyvek, könyvrészletek Idegen nyelvű publikációk 1. T. Fleischer I.Pomázi E.Tombácz (1993) Pour une economie soucieuse de l'environnement en Hongrie. In: Krystyna

Részletesebben

Publikációs jegyzék Dr. Farkas Éva az MTMT 2015. január 31-i adatai alapján

Publikációs jegyzék Dr. Farkas Éva az MTMT 2015. január 31-i adatai alapján Publikációs jegyzék Dr. Farkas Éva az MTMT 2015. január 31-i adatai alapján 2015 1. Farkas Éva A nem formális környezetben szerzett tanulási eredmények hitelesítése In: Torgyik Judit (szerk.) Százarcú

Részletesebben

Dr. Fazekas István publikációs jegyzéke

Dr. Fazekas István publikációs jegyzéke Dr. Fazekas István publikációs jegyzéke 1. Önálló kötet FAZEKAS István (2001): Az Európai Unió környezetvédelmi politikája és a magyar integráció (egyetemi jegyzet) (Debrecen) 116p. FAZEKAS István (2002):

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA DR. TÁRKÁNYI ESZTER PH.D.

PUBLIKÁCIÓS LISTA DR. TÁRKÁNYI ESZTER PH.D. PUBLIKÁCIÓS LISTA DR. TÁRKÁNYI ESZTER PH.D. Idegen nyelvő publikációk: The relative influence of parents and peers on young people's consumer behaviour. In: Thyne, M. Deans, K. R. Gnoth, J. (eds.): 3Rs

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ ALPEK BALÁZS LEVENTE 7624, Pécs, Ifjúság útja 5/B, 1/3, alpeklevente@gmail.com +36(30)210-0408

ÖNÉLETRAJZ ALPEK BALÁZS LEVENTE 7624, Pécs, Ifjúság útja 5/B, 1/3, alpeklevente@gmail.com +36(30)210-0408 ÖNÉLETRAJZ ALPEK BALÁZS LEVENTE 7624, Pécs, Ifjúság útja 5/B, 1/3, alpeklevente@gmail.com +36(30)210-0408 KÉPESSÉGEK/JELLEMZŐK Oktatói és fejlett érzelmi és verbális készség, amelyet tárgyalások, konferenciák

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA. KARÁCSONY P. (2008): A hazai gabonaágazat nemzetközi versenyképessége. XXXII. Óvári Tudományos Nap, Mosonmagyaróvár (elıadás)

PUBLIKÁCIÓS LISTA. KARÁCSONY P. (2008): A hazai gabonaágazat nemzetközi versenyképessége. XXXII. Óvári Tudományos Nap, Mosonmagyaróvár (elıadás) PUBLIKÁCIÓS LISTA 1. Magyar nyelvő elıadás és poszter KARÁCSONY P. DEBRECENI A. (2010): Az iskolázottság szerepe a magyar agrárgazdaság versenyképességében. Intelektuálny kapitál, ako konkurencná vyhoda

Részletesebben

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Dr. Szathmári Judit Születési hely, idı: Karcag, 1973. szeptember 15. Munkahely címe: Eszterházy Károly Fıiskola, Amerikanisztika Tanszék, 3300

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Természettudományi és Informatikai Kar Környezettudományi Doktori Iskola Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Természettudományi és Informatikai Kar Környezettudományi Doktori Iskola Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Természettudományi és Informatikai Kar Környezettudományi Doktori Iskola Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék TÁJVÁLTOZÁSOK ÉRTÉKELÉSE A DUNA TISZA KÖZI HOMOKHÁTSÁG EGY

Részletesebben

Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014

Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014 Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014 1. Az MTA-DE Kutatócsoport munkájának keretében 2014-ben megjelent

Részletesebben

1918 December 1 út, 15/H/4, Sepsiszentgyörgy (Románia) Mobil 0040 748239263 biro_biborka@yahoo.com

1918 December 1 út, 15/H/4, Sepsiszentgyörgy (Románia) Mobil 0040 748239263 biro_biborka@yahoo.com Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév (nevek) / Utónév (nevek) Cím(ek) Bíró Bíborka Eszter 1918 December 1 út, 15/H/4, Sepsiszentgyörgy (Románia) Mobil 0040 748239263 E-mail(ek) biro_biborka@yahoo.com

Részletesebben

Előadások konferencián:

Előadások konferencián: Előadások konferencián: 2012 Híves Tamás: A határ menti oktatás - A különböző társadalmi hátrányokkal rendelkező tanulók integrációja című TÁMOP 3.1.1 konferencián 2012. február 1. Pécs Híves Tamás: A

Részletesebben

TUDOMÁNYOS ÖNÉLETRAJZ

TUDOMÁNYOS ÖNÉLETRAJZ TUDOMÁNYOS ÖNÉLETRAJZ Személyes Adatok Név: Dr. Marciniak Róbert Születési hely és idő: Gyula, 1980.09.19 Munkahely: Miskolci Egyetem, Vezetéstudományi Intézet Munkahely címe: Beosztás: E-mail: MTMT: MTA:

Részletesebben

Tanulmányok a horvát-magyar határszakaszról

Tanulmányok a horvát-magyar határszakaszról Tanulmányok a horvát-magyar határszakaszról 1. Andrási D. 2002: Kilencszáz év közös múlt az együttélés jegyében: a magyar-horvát kapcsolatok évfordulójának margójára. Nyelvünk és kultúránk, 124. pp. 46.

Részletesebben

Angol nyelv középfok ECL nemzetközi angol nyelvvizsga

Angol nyelv középfok ECL nemzetközi angol nyelvvizsga Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév Lakcím Munkahely Telefonszám E-mail Állampolgárság Dr. György Ottilia Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Gazdaság- és Humántudományok Kar

Részletesebben

Publikációs lista, előadások jegyzéke

Publikációs lista, előadások jegyzéke Publikációs lista, előadások jegyzéke Nemzetközi szakfolyóiratban megjelent tudományos folyóiratcikk: - Szabó J. Vass R. Tóth Cs. 2012: Examination of fluvial development on study areas of Upper -Tisza

Részletesebben

FODOR ISTVÁN MŐVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1968 2008

FODOR ISTVÁN MŐVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1968 2008 FODOR ISTVÁN MŐVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1968 2008 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA KUTATÓI BIBLIOGRÁFIÁK 5. FODOR ISTVÁN MŐVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1968 2008 Összeállította Sziráki Zsuzsanna

Részletesebben

AGRÁR- ÉS VIDÉKFEJESZTÉSI SZEMLE A SZTE MGK TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 2. ÉVFOLYAM 2007/1. SZÁM

AGRÁR- ÉS VIDÉKFEJESZTÉSI SZEMLE A SZTE MGK TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 2. ÉVFOLYAM 2007/1. SZÁM AGRÁR- ÉS VIDÉKFEJESZTÉSI SZEMLE A SZTE MGK TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 2. ÉVFOLYAM 2007/1. SZÁM A TARTALOMBÓL: A víziszárnyasok töméses hizlalásának állatvédelmi kérdései Holstein-fríz állományok szaporasági

Részletesebben

Magyar Tudományos Művek Tárában szereplő publikációim (2014. 12. 01.):

Magyar Tudományos Művek Tárában szereplő publikációim (2014. 12. 01.): Magyar Tudományos Művek Tárában szereplő publikációim (2014. 12. 01.): Közlemény típusok Száma Hivatkozások 1 Teljes tudományos közlemények 2 Összesen Részletezve Független Összes I. Tudományos folyóiratcikk

Részletesebben

Curriculum vitae. CEEPUS ösztöndíj a Varsói Agrártudományi Egyetemen, 2007. márciusában (1 hónap)

Curriculum vitae. CEEPUS ösztöndíj a Varsói Agrártudományi Egyetemen, 2007. márciusában (1 hónap) Curriculum vitae Személyes adatok Név/Keresztnév BALLA EMESE Lakcím 400331 Kolozsvár, Donáth út, 113/13 E-mail ballaemese@kv.sapientia.ro Állampolgárság Román, magyar Nemzetiség Magyar Születés ideje és

Részletesebben

Tudományos önéletrajz. József Attila Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Szeged Ideje 1985-1990 Diploma. Jogász

Tudományos önéletrajz. József Attila Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Szeged Ideje 1985-1990 Diploma. Jogász Tudományos önéletrajz 1. Név: Dr. Szente Zoltán Zsolt 2. Születési idő: 1966. március 16. 3. Állampolgárság: magyar 4. Családi állapot: nős 5. Felsőfokú végzettség: Intézmény József Attila Tudományegyetem,

Részletesebben

CV - Dr. Jász Krisztina Ph.D

CV - Dr. Jász Krisztina Ph.D CV - Dr. Jász Krisztina Ph.D Dr. Jász Krisztina Ph.Dfõiskolai docensszociális Munka és Szociálpolitikai Intézet Iroda: A épület, 219. irodatelefon: 74/528-300/1223Email: jaszkrisztina@igyk.pte.hu Szakmai

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT FOLYÓIRATBAN MEGJELENT:

PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT FOLYÓIRATBAN MEGJELENT: PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT FOLYÓIRATBAN MEGJELENT: 1., Kalmárné Hollósi, E. Kalmár, S. (2000): Friss zöldségek és gyümölcsök értékesítési formái New Jersey államban. Gazdálkodás XLIV.

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Kutatói együttműködések Web 2.0-es PhD kutatói közösség Doktori értekezés tézisei Készítette: Szontágh Krisztina

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Korompai Attila

Oktatói önéletrajz Dr. Korompai Attila egyetemi docens Gazdálkodástudományi Kar Gazdaságföldrajz és jövőkutatás Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1963-1968 ELTE TTK, Biológia-földrajz szak Tudományos fokozatok, címek:: 1971, dr. univ

Részletesebben

MOHÁCSI MÁRTA főiskolai adjunktus, NYF GTK Alkalmazott Kommunikáció Intézet

MOHÁCSI MÁRTA főiskolai adjunktus, NYF GTK Alkalmazott Kommunikáció Intézet PUBLIKÁCIÓS LISTA MOHÁCSI MÁRTA főiskolai adjunktus, NYF GTK Alkalmazott Kommunikáció Intézet I. Könyv, könyvrészlet, jegyzet 1. Mohácsi Márta (2011): Korszerű felsőoktatás és munkaerőpiac empirikus vizsgálat

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ (2006-2011) Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Fojtik János fojtik@ktk.pte.hu +36 72 501599 / 23276

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ (2006-2011) Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Fojtik János fojtik@ktk.pte.hu +36 72 501599 / 23276 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ (2006-2011) Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Fojtik János fojtik@ktk.pte.hu +36 72 501599 / 23276 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: intézeti tanszékvezető adjunktus

Részletesebben

Munkahely: Magyarország, 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 15. 62/532-990/112 jani.peter@mgk.u-szeged.hu. megbízott dékáni hivatalvezető, tanársegéd

Munkahely: Magyarország, 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 15. 62/532-990/112 jani.peter@mgk.u-szeged.hu. megbízott dékáni hivatalvezető, tanársegéd Önéletrajz SZEMÉLYI ADATOK dr. Jani Péter Munkahely: Magyarország, 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 15. 62/532-990/112 jani.peter@mgk.u-szeged.hu Neme férfi Születési dátum 29/05/1986 Állampolgárság

Részletesebben

ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM

ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM Bevezetés Ország János Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület Orfű Az SZKBE története: 1993. kutatások kezdete 1995. József Attila Tudományegyetem Barlangkutató Csoportja

Részletesebben

Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. juhasz.istvan@ektf.hu. Időtartam 2009. szeptember. Főbb tevékenységek és feladatkörök

Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. juhasz.istvan@ektf.hu. Időtartam 2009. szeptember. Főbb tevékenységek és feladatkörök Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév Telefonszám E-mail Juhász István 06-36/520-400/ 3077 mellék juhasz.istvan@ektf.hu Szakmai tapasztalat Időtartam 2009. szeptember tanársegéd Előadások és szemináriumok

Részletesebben

FÖLDRAJZ OKTV 2012/2013

FÖLDRAJZ OKTV 2012/2013 FÖLDRAJZ OKTV 2012/2013 4. Lakóhelyem kiskereskedelme földrajzos szemmel (Be lehet mutatni a lakóhely (település/városrész, kerület/kisebb térség) kiskereskedelmét, jellemzőit, azok változását, a különböző

Részletesebben

Tudományos publikációk jegyzéke. A tudományos fokozat megszerzése (1994) előtti egyszerzős publikációk:

Tudományos publikációk jegyzéke. A tudományos fokozat megszerzése (1994) előtti egyszerzős publikációk: Tudományos publikációk jegyzéke A tudományos fokozat megszerzése (1994) előtti egyszerzős publikációk: Könyvfejezetek: Csapó T. (1992): Humán infrastruktúra Vas megye elmaradott térségeiben. - In.: Rechnitzer

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Horváth Györgyi

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Horváth Györgyi SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Horváth Györgyi Születési hely, idő: Kaposvár, 1976. június 21. e-mail: gyorgyi.horvath@aok.pte.hu Nyelvtudás: 2013 angol felsőfokú B típusú orvosi szaknyelvi (Profex) nyelvvizsga

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ Név: Születési év: Tanulmányok, képesítések, minısítettség: Publikációk Szakály Zs. Szakály Zs. Szakály Zs.

ÖNÉLETRAJZ Név: Születési év: Tanulmányok, képesítések, minısítettség: Publikációk Szakály Zs. Szakály Zs. Szakály Zs. ÖNÉLETRAJZ Név: Dr. Szakály Zsolt Születési év: 1964 Tanulmányok, képesítések, minısítettség: Iskolák: 1978-82. Árpád Gimnázium, Tatabánya. 1983-87. JPTE TK testnevelés-biológia szak. 1988-90. TFTI atlétika

Részletesebben

Dr. Licskó István tudományos önéletrajza és publikációi

Dr. Licskó István tudományos önéletrajza és publikációi Dr. Licskó István tudományos önéletrajza és publikációi Személyi rész Foglalkozása Műegyetemi oktató Szakosodása Víz és szennyvíztisztítás Beosztása a cégnél Egyetemi docens Születési év 1946 Főbb szakterületei

Részletesebben

Bolyai ösztöndíjban részesültek 2011. (kezdés: 2011. szeptember 1.)

Bolyai ösztöndíjban részesültek 2011. (kezdés: 2011. szeptember 1.) Bolyai ösztöndíjban részesültek 2011. (kezdés: 2011. szeptember 1.) Agrárközgazdaságtan Szigeti Orsolya KE Gazdaságtudományi Kar Agrárműszaki tudomány Oldal István SZIE Állam- és jogtudomány Horváthy Balázs

Részletesebben

TÁJGAZDÁLKODÁS. Gyakorlat: tájgazdálkodási program vizsgálata és értékelése oktató irányítása mellett.

TÁJGAZDÁLKODÁS. Gyakorlat: tájgazdálkodási program vizsgálata és értékelése oktató irányítása mellett. TÁJGAZDÁLKODÁS I. A tantárgy jellemzıi: Kódja: EG573-000BB Rövid neve: Tájgazd Gondozója: Erdıvagyon-gazdálkodási és Vidékfejlesztési Intézet Tájtudományi és Vidékfejlesztési Tanszék Felelıse: Prof. Konkoly-Gyuró

Részletesebben

"Dr. Kugler József életműve"

Dr. Kugler József életműve 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez Javaslat a "Dr. Kugler József életműve" települési/megyei értéktárba történő felvételéhez Készítette: Katona Katalin Mezőberény, 2016. január 11. I.

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsıoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Földrajz kar 1.3 Intézet Magyar Földrajzi Intézet 1.4 Szakterület Földrajz 1.5 Képzési

Részletesebben

Magyarország, Budapest, 1224 Szlatina u. 10 +36 30 401 27 72 nikitscher.peter@gmail.com Neme férfi Születési dátum: 10/07/1977 Állampolgárság magyar

Magyarország, Budapest, 1224 Szlatina u. 10 +36 30 401 27 72 nikitscher.peter@gmail.com Neme férfi Születési dátum: 10/07/1977 Állampolgárság magyar SZEMÉLYI ADATOK Nikitscher Péter Magyarország, Budapest, 1224 Szlatina u. 10 +36 30 401 27 72 nikitscher.peter@gmail.com Neme férfi Születési dátum: 10/07/1977 Állampolgárság magyar SZAKMAI TAPASZTALAT

Részletesebben

Dr. Csorba Péter. Dr. Vidor Ferenc: Dr. Kovács Zoltán: Dr. Hajdú Zoltán: Georghe Mahara Süli-Zakar István Ambrus L. Attila: Dr.

Dr. Csorba Péter. Dr. Vidor Ferenc: Dr. Kovács Zoltán: Dr. Hajdú Zoltán: Georghe Mahara Süli-Zakar István Ambrus L. Attila: Dr. TARTALOM A konferencia programja... 5 Dr. Csorba Péter Ajánlás... 10 Dr. Vidor Ferenc: Környezetünkrıl és/vagy környezeteinkrıl... 11 Dr. Kovács Zoltán: A városi táj átalakulása Magyarországon a rendszerváltozás

Részletesebben