ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY (ÉME) vízügyi építményfajtáknál használt építési termékre

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY (ÉME) vízügyi építményfajtáknál használt építési termékre"

Átírás

1 "VITU KI" KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VíZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. VITU KI BUDAPEST Székhely: H-1095 Budapest, Kvassay Jenő út 1. ~ Postacím: H-1453 Budapest, Pf.27. Hungary Telefon: (36-1) : (36-1) ~ Telefax: (36-1) ~ Internet: ~ Cégj. szám: Nyilvántart ja: Fővárosi Biróság mint Cégbir6ság A kérelem száma: 491/2010 ÉME száma: É-29/2012 ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY (ÉME) vízügyi építményfajtáknál használt építési termékre AsMet-06 típusú arzénmentesítő berendezés az ivóvíztisztítás terül etén való használatra, amely a csatolt lapokon felsorolt iratok alapján és részletezett feltételekkel került kiadásra Az engedély július 31-ig érvényes Az engedély jogosult ja: S-MetaUtech 98 Kft Szentendre, Stéger köz 20. Az engedélyt kiadta a VITUKI Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. a 3/2003. (1.25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelete, valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszter (K.V. Ért. 5.) KvVM tájékoztatója szerinti feljogosítás alapján. Budapest, július 15. Ez az Éplt'öipari Műszaki Engedély további 6 számozott oldal szövegrészből amelyek kizárólag együtt érvényesek. áll,

2 2 ÉME száma: É-29/ A termék ismertetése 1. A termék megnevezése, megjelölése Megnevezés: AsMet-06 típusú arzénmentesítő berendezés Megjelölés: AsMet-06 II m 3 /d típusú arzénmentesítő berendezés 2. A termék gyártójának és forgalmazójának megnevezése Gyártó/forgalmazó : S-Metalltech 98 Kft Szentendre, Stéger köz 20. Szűrőanyag gyártója: ihon Kaisui Co. Ltd Onahama Aza Nagisa, Iwaki City, Fukushima Prefecture, Japan 3. A kérelmező (az engedély jogosult ja) neve és címe S-Metalltech 98 Kft Szentendre, Stéger köz Az engedély kiadását megalapozó jogszabály, továbbá az alkalmasságot igazoló dokumentációk Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. tv /2003. (1.25) BM-GKM-KvVM együttes rendelet az építési termékek műszaki követelményeinek megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól. A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 8001/2006. (K.V.Ért.5.) KvVM tájékoztatója a vízügyi építményfajtáknál kizárólagosan használt építési termékek tekintetében az építői pari müszaki engedély kiadására és visszavonására feljogosított jóváhagyó szervezetről. Az AsMet-06 arzénmentesítő berendezés müszaki leírása. é.n. Üzemeltetési dokumentáció. Arzénmentesítő berendezés (AsMet-06) é.n. Az Országos Környezetegészségügyi Intézet Vízhigiénés és vízbiztonsági főosztály Vízbiztonsági osztály (1097 Budapest, Gyáli út 2-6.) OKI 6975/2010. iktatószárnú szakvéleménye a TOSHI International Service (1012 Budapest, Várfok u. 12.) által forgalmazott "AsMet-06 típusú arzénmentesítő berendezések ivóvízellátásban történő alkalmazhatóságáról", Budapest, augusztus 29. Az ÁNTSZ Országos Tisztiföorvosi Hivatal (1097 Budapest, Gyáli út 2-6.) KEF /2011 iktatószámú Határozata a TOSHI International Service kérelmére a Nihon Kai sui Co. Ltd. (2-4. Onahama Aza Nagisa, Iwaki City, Fukushima Prefecture, Japán) által gyártott AsMet-06 típusú arzénmentesítő berendezések ivóvízellátásban történő alkalmazhatóságáról. Budapest, október 14.

3 3 ÉME száma: É-29/2012 A TOSHI International Service Kft. (1012 Budapest, Várfok u. 12.) és az S-Metalltech 98 Anyagtechnológiai Kutató-fejlesztő Kft. (2000 Szentendre, Stéger köz 20.) között január 11-én létrejött megállapodás a berendezések tervezésének, gyártásának átadásáról-átvételéről. Az Országos Környezetegészségügyi Intézet Vízhigiénés és vízbiztonsági főosztály, Vízbiztonsági osztály OKI 6032/2012. iktatószámú szakvéleménye a TOSHI International Service megbízásából az S-Metalltech 98 Kft. által tervezett/méretezett.aslvlet-hu típusú arzénmentesítő berendezések ivóvízellátásban történő alkalmazhatóságáról". Budapest, február 10. A VITUKI onprofit Kft. által 2012 júliusában összeállított, "AsMet-06 arzénmentesítő berendezés vizsgálata" című 721/23/ témaszámú szakvélemény. s. A termék felhasználási területe Az AsMet-06 típusú arzénmentesítő berendezés alkalmas felszín alatti, elsősorban a védett, természetes eredetű rétegvizek arzéntartalmának csökkentésére. A berendezések teljesítménye: m 3 /d 6. A termék alkalmazása szempontjából lényeges tulajdonságai, jeuemzői Az AsMet-06 típusú arzénmentesítő berendezés a nyersvíz arzéntartalmának csökkentését adszorpció útján valósítja meg. A tisztítási folyamat során a nyersvíz két sorbakapcsolt ("A" és "B" jelű), READ-As adszorbens anyaggal töltött szűrőtornyon keresztül halad át. A tomyokba töltött adszorbens anyag eltávolítja az arzént a szennyezett vízből. A víz minőségének javítása érdekében - opeionális lehetőségként - az arzénmentesített vizet aktívszenes szűrőn vezethetik át. Az arzénmentesítésre kifejlesztett READ-As adszorbens anyag a READ-F anyagcsalád tagja, melynek fő komponense a cérium-hidroxid, mint adszorbens. A szűrőanyag a cérium-hidroxidon kívül csak polimer hordozót (etilén-vinilalkoholkopolimer) tartalmaz. A READ-As arzén adszorbens fő jellemzői: A felszín alatti vizekben jelenlévő arzenit /As(lII)/ és az arzenát /As(V)/ egyaránt adszorbeálható, előzetes kezelés nélkül. Magas adszorpciós képesség ló szelektivitás az As ionra. Semleges ph mellett is aktív. Regenerálható.

4 4 ÉME száma: É-29/2012 A berendezés főbb technológiai egységei. szerelvényei és műszerei: Adszorpciós tartályok (2 db) 825 1alatti tartályok anyaga: COMPOSITE 825 1feletti tartályok anyaga: oldószennentes bevonatú szénacél, Egyéb funkcionális tartályok nyersvíz tartály (PE). kezelt víz tartály (PE), regenerálási hulladékvíz tartály (PE), vegyszer-tartályok (NaOH, acio. H 2 S0 4, Hel). (PE). Csövek és szerelvények A csővezetékek és szerelvények anyaga PVC. illetve PVC-UH Funkcionális szivattyúk tápvíz-, átmosó- és regeneráló szivattyú (FC), típusuk: önfeltöltő centrifugális szivattyú Regeneráláshoz használt vegyszerek továbbítására szolgáló szivattyúk típusuk: ellenütemű térfogati szivattyúk (PVC) Szabályozó/vezérlő panel (opcionális) típusa: kültérijkülönálló Az arzénmentesítő berendezés üzemmódjai : "A-adlB-ad": mindkét torony adszorbeál "B-adl A-reg": amikor a kezelt víz minősége meghaladja a 10 ug/l-t. az,a" torony regenerájódik "B-adl A-ad": "A" torony regenerálódását követően mindkét torony adszorbeál "A-adlB-reg": amikor a kezelt víz minősége meghaladja 10 ug/l-t, a "B" torony regenerálódik "A-adlB-ad": miután a "B" torony regenerálása befejeződik, mindkét torony adszorbeál A regenerálást a betáplált víz szennyezőanyag mennyiségétől függően kell végrehaj taní. A regenerálás a szelepek kézi működtetésével hajtható végre, a következő műveletekben: Átöblítés 1 (vizes öblítés, ellenáramban) Deszorpció (NaOH, NaCIO öblítés)

5 5 ÉME száma: É-29/2012 Átöblítés II (vizes öblítés) H2S04-as vagy Hel-es öblítés Átöblítés III (vizes öblítés) A regenerálás során alkalmazott vegyszerek a kezelt vízzel nem érintkeznek, alkalmazásuk célja a deszorpció, az ioncsere, az As(III) oxidációja, és a ph beállítása. A kimosási hulladék vizet és a regeneráló vizet tartályban gyűjtik. A termék alkalmazása szempontjából lényeges egyéb tulajdonságait és jellemzőt - az egyes berendezés részegységek és szerelvények részletes műszaki adatait, a működtető szelepek üzemállapotát, a visszamosatás leírását, a kezelési utasítást stb. - az.aslvlet- 06 arzénmentesítő berendezés műszaki leírása" és a berendezésre vonatkozó "Üzemeltetései dokumentáció" tartalmazza. 7. A termék műszaki követelményei, vizsgálati és ellenőrzési módszerei A tisztított víz paramétereinek meg kell felelni az "ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről" szóló 201/2001. (X. 25.) Konn. rendeletben foglaltaknak. Az AsMet-06 típusú arzénmentesítő berendezés a kezelendő nyersvíz max. 50 ug/l arzén-tartalma esetén alkalmas az arzéntartalom határérték alatti (10 ug/l) csökkentésére. Az adszorpciót gátló anyagok megnevezését és koncentrációját az "Üzemeltetései dokumentáció"tartalmazza. A termék egyéb műszaki követelményeit és azok vizsgálati és ellenőrzési módszereit az "AsMet-06 arzénmentesítő berendezés műszaki leírása" és a berendezésre vonatkozó "Üzemeltetései dokumentáció" tartalmazza. 8. A termék alkalmazásának lényeges műszaki feltételei Az AsMet-06 típusú arzénmentesítő berendezést "az lvov1z minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló" 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet szerint - humánegészségügyi szempontból csak az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal határozatában, illetve az Országos Környezetegészségügyi Intézet szakvéleményében foglaltak alapján lehet alkalmazni. (4. pontban hivatkozott dokumentációk) A berendezések alkalmazásához legalább 6 hónap próbaüzem elvégzése szükséges. Az ellenőrzés során vizsgálandó paramétereket (kémiai és mikrobiológiai) az OTH engedély írja elő. Az eredményeket az Országos Környezetegészségügyi Intézet Vízbiztonsági osztályának, valamint a területileg illetékes Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervének kell megküldeni. A termék alkalmazás ának lényeges műszaki feltételeit - pl. telepítés, szűrési üzem, vegyszerkeverés, szűrők visszamosatása, hulladékvíz kezelés és hulladék-elhelyezés stb. - az "AsMet-06 arzénmentesítő berendezés műszaki leírása" és a berendezésre vonatkozó "Üzemeltetései dokumentáció" tartalmazza.

6 6 ÉME száma: É-29/ A termék megfelelőség igazolásának módozata A 3/2003. (1. 25.) BM GKM-KvVM együttes rendelet 4. sz. melléklet 2/i. pontja szerinti "Megfelelőségi tanúsítvány" (l +) alapján. 10. Az ÉME kiadó szervezet által végzendő utóellenőrzés gyakorisága Az ÉME jogosult ja utóellenőrzés elvégeztetésére kötelezett, amelynek gyakorisága: az ÉME érvényességi ideje alatt egy alkalommal. Az ÉME jogosult ja - külön felszólítás nélkül december 31-ig köteles az utóellenőrzésre megrendelést adni, a VITUKI Nonprofit Kft. a megrendelés nek eleget tenni. Az utóellenőrzési kötelezettség elmulasztása esetén az ÉME hatályát veszti,' a VITUKI Nonprofit Kft. az engedélyt a nyilvántartásból törli és e körülményt nyilvánosságra hozza. II. Az ÉME kiadásának alapja 1. A TOSHI International Service Kft-nek a VITUKI Nonprofit Kft-hez augusztus 4-én érkezett 491/2010. iktatószárnú kéreime. 2. Az AsMet-06 arzénmentesítő berendezés müszaki leírása. lé.n.! 3. Üzemeltetési dokumentáció. Arzénmentesítő berendezés (AsMet-06) lé.n.! 4. Az Országos Környezetegészségügyi Intézet Vízhigiénés és vízbiztonsági főosztály, Vízbiztonsági osztály (l097 Budapest, Gyáli út 2-6.) OKI 6975/2010. iktatószámú szakvéleménye a TOSHI International Service (1012 Budapest, Várfok u. 12.) által forgalmazott "AsMet-06 típusú arzénmentesítő berendezések ivóvízellátásban történő alkalmazhatóságáról".budapest, augusztus Az ÁNTSZ Országos Tisztiföorvosi Hivatal (l097 Budapest, Gyáli út 2-6.) KEF:3604-2/2011 iktatószárnú Határozata a TOSHI International Service kérelmére a ihon Kaisui Co. Ltd. (2-4. Onahama Aza Nagisa, Iwaki City, Fukushima Prefecture, Japán) által gyártott AsMet-06 típusú arzénmentesítő berendezések ivóvízellátásban történő alkalmazhatóságáról. Budapest, október A TOSHI International Service Kft. (1012 Budapest, Várfok u. 12.) és az S-Metalltech 98 Anyagtechnológiai Kutató-fejlesztő Kft. (2000 Szentendre, Stéger köz 20.) között január 11-én létrejött megállapodás a berendezések tervezésének, gyártásának átadásáról-átvételéről. 7. Az Országos Környezetegészségügyi Intézet Vízhigiénés és vízbiztonsági főosztály, Vízbiztonsági osztály OKI 6032/2012. iktatószárnú szakvéleménye a TOSHI International Service megbízásából az S-Metalltech 98 Kft. által tervezett/méretezett "AsMet-Hu típusú arzénmentesítő berendezések ivóvízellátásban történö alkalmazhatóságáról". Budapest, február 10.

7 7 ÉME száma: É-29/ A VITUKI Nonprofit Kft. által 2012 júliusában összeállított, "AsMet-06 arzénrnentesítő berendezés vizsgálata" círnű 721/23/ témaszámú szakvélemény. Ill. Az ÉME használatának feltételei 1. A termék gyártása és alkalmazása során feleljen meg a jelen engedély II. 2. pontja szerinti Műszaki leírásban foglaltaknak. 2. Az engedélyesnek az alkalmazót (tervezőt, építőt, üzemeltetőt) a jelen ÉME tartalmáról tájékoztatnia kell az engedélynek, a Műszaki leírásnak és az Üzemeltetési dokumentációnak az alkalmazó rendelkezésére bocsátásával. 3. A jelen ÉME érvényességi időtartama alatt - az üzleti titokra vonatkozó szabályok betartása mellett - az ÉME jogosult jának biztosítania kell az ÉME hozzáférhetőségét, beszerezhetőségét. 4. Az engedélyes folyamatosan kimutatást tartozik vezetni az alkalmazási helyekről, valamint az előforduló problémákról és reklamációkról. 5. Az engedélyt érintő adatváltozásokat az engedélyes 15 napon belül a VITUKI Nonprofit Kft-nek bejelenteni köteles. 6. Az É-29(2012. számú ÉME az engedélyes által kibocsátott "AsMet-06 arzénrnentesítő berendezés műszaki leírása" círnű dokumentációban szereplő adatokkal, műszaki jellemzőkkel azonos termékre vonatkozik. A kérelem előterjesztése és elbírálása a 3/2003. (1. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet előírásainak megfelelően történt. Budapest, július 15. ~ C,J suzy nita A ügyvezető

A rendelet hatálya (1. )

A rendelet hatálya (1. ) AZ ÉPÍTÉSI TERMÉKEK MŰSZAKI KÖVETELMÉ YEI EK, MEGFELELŐSÉG IGAZOLÁSÁ AK, VALAMI T FORGALOMBA HOZATALÁ AK ÉS FELHASZ ÁLÁSÁ AK RÉSZLETES SZABÁLYAIRÓL [3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KVVM EGYÜTTES RE DELET] A rendelet

Részletesebben

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól Az épített

Részletesebben

201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről

201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről OptiJUS Opten Kft. I 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről 2015.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék A rendelet

Részletesebben

201/2001. (X. 25.) KORM. RENDELET AZ IVÓVÍZ MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEIRŐL ÉS AZ ELLENŐRZÉS RENDJÉRŐL. A rendelet hatálya

201/2001. (X. 25.) KORM. RENDELET AZ IVÓVÍZ MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEIRŐL ÉS AZ ELLENŐRZÉS RENDJÉRŐL. A rendelet hatálya 201/2001. (X. 25.) KORM. RENDELET AZ IVÓVÍZ MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEIRŐL ÉS AZ ELLENŐRZÉS RENDJÉRŐL A Kormány a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. -a (7) bekezdésének k) pontjában kapott

Részletesebben

4/2009. (III. 17.) EüM rendelet. az orvostechnikai eszközökről. A rendelet hatálya

4/2009. (III. 17.) EüM rendelet. az orvostechnikai eszközökről. A rendelet hatálya 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközökről Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (2) bekezdés k) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az egészségügyi miniszter feladat-

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Alapelvek. 2. Értelmező rendelkezések

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Alapelvek. 2. Értelmező rendelkezések 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól

Részletesebben

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet. a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet. a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.

Részletesebben

50/2011.(XII.20) BM. rendelettel. kapcsolatos feladatok megbeszélése

50/2011.(XII.20) BM. rendelettel. kapcsolatos feladatok megbeszélése 50/2011.(XII.20) BM. rendelettel (a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól) kapcsolatos feladatok megbeszélése TSZVSZ Tűzvédelmi

Részletesebben

NMÉ, teljesítménynyilatkozat a jövő útja?!

NMÉ, teljesítménynyilatkozat a jövő útja?! NMÉ, teljesítménynyilatkozat a jövő útja?! Tűzvédelem 2013 konferencia 2013. november 6. Dr. Hajpál Mónika kutató mérnök, laborvezető ÉMI Nonprofit Kft. Tűzvédelmi Laboratórium A múlt - 2013. június 30.

Részletesebben

213/2001. (XI. 14.) KORM. RENDELET A TELEPÜLÉSI HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK VÉGZÉSÉNEK FELTÉTELEIRŐL

213/2001. (XI. 14.) KORM. RENDELET A TELEPÜLÉSI HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK VÉGZÉSÉNEK FELTÉTELEIRŐL 213/2001. (XI. 14.) KORM. RENDELET A TELEPÜLÉSI HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK VÉGZÉSÉNEK FELTÉTELEIRŐL A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59.

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG. Hatósági Iroda

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG. Hatósági Iroda ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG Hatósági Iroda Ügyszám: 14/206/17/2008. Előadó: dr. Nyerges-Filep Eszter, Babcsány Ildikó, dr. Horváth Zsolt, Karda József, Kálóczy

Részletesebben

193/2001. (X. 19.) Korm. rendelet 1. az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás részletes szabályairól. Általános rendelkezések

193/2001. (X. 19.) Korm. rendelet 1. az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás részletes szabályairól. Általános rendelkezések 193/2001. (X. 19.) Korm. rendelet 1 az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás részletes szabályairól A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a

Részletesebben

Forgalmazással, karbantartással, felülvizsgálattal, szolgáltatással, bejelentéssel összefüggő jogszabályok változásai

Forgalmazással, karbantartással, felülvizsgálattal, szolgáltatással, bejelentéssel összefüggő jogszabályok változásai Forgalmazással, karbantartással, felülvizsgálattal, szolgáltatással, bejelentéssel összefüggő jogszabályok változásai Angyal István tű. alez. OKF Piacfelügyeleti Osztály osztályvezető 1149 Budapest, Mogyoródi

Részletesebben

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet. A felvonók és a mozgólépcsők építésügyi hatósági

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet. A felvonók és a mozgólépcsők építésügyi hatósági 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet a felvonók és a mozgólépcsők építésügyi hatósági engedélyezéséről, üzemeltetéséről, ellenőrzéséről és az ellenőrökről A Kormány - az épített környezet alakításáról és

Részletesebben

Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Kirendeltsége, Gyula 5700 Gyula, Megyeház u. 5-7.

Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Kirendeltsége, Gyula 5700 Gyula, Megyeház u. 5-7. Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 4025 DEBRECEN, HATVAN U. 16. LEVÉLCÍM: 4001 DEBRECEN. Pf. 27. E-MAIL: tiszantuli@zoldhatosag.hu TELEFON: 52-511-000 TELEFAX: 52-511-097 Tiszántúli

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP - 1.3.0/09-11. Ivóvízminőség-javítás. című konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP - 1.3.0/09-11. Ivóvízminőség-javítás. című konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP - 1.3.0/09-11 Ivóvízminőség-javítás című konstrukcióhoz Érvényes: 2011. február 10-től 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...4 A1.

Részletesebben

Általános tájékoztató a műszaki-biztonsági ellenőrzésről

Általános tájékoztató a műszaki-biztonsági ellenőrzésről A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 89 (3) bekezdése szerint: Az elkészült gázszerelést a földgázelosztó vagy megbízottja az üzembe helyezés előtt köteles - az egyetemes szolgáltatásra jogosult

Részletesebben

Tűzoltó készülék forgalmazás, karbantartás veszélyei

Tűzoltó készülék forgalmazás, karbantartás veszélyei Tűzoltó készülék forgalmazás, karbantartás veszélyei 2012. június 13. Balatonföldvár megnyitó Érces Ferenc tű. ezredes főosztályvezető BM OKF Tűzvédelmi Főosztály 50/2011. (XII. 20.) BM rendelet - a bejelentésköteles

Részletesebben

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről OptiJus Opten Kft. I. 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről A 2012.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

ÉPÍTŐIPARI KIVITELEZÉSI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK

ÉPÍTŐIPARI KIVITELEZÉSI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK ÉPÍTŐIPARI KIVITELEZÉSI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK AZ ÉTV. 38-39. -AINAK ELŐÍRÁSAI EBBEN A FORMÁBAN HATÁLYOSAK ÉS ÉRVÉNYESEK A 2009. OKTÓBER 1-IG MEGKEZDETT ÉPÍTŐIPARI KIVITELEZÉSI

Részletesebben

Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Kirendeltsége, Gyula 5700 Gyula, Megyeház u. 5-7. Határozat

Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Kirendeltsége, Gyula 5700 Gyula, Megyeház u. 5-7. Határozat Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 4025 DEBRECEN, HATVAN U. 16. LEVÉLCÍM: 4001 DEBRECEN. Pf. 27. E-MAIL: tiszantuli@zoldhatosag.hu TELEFON: 52-511-000 TELEFAX: 52-511-097 Tiszántúli

Részletesebben

14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet

14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről A Kormány a környezetvédelem általános szabályairól

Részletesebben

Kormányrendeletek. A Kormány 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelete a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról. 1. A rendelet alkalmazási köre

Kormányrendeletek. A Kormány 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelete a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról. 1. A rendelet alkalmazási köre 9308 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 63. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelete a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról A Kormány a közigazgatási hatósági

Részletesebben

HATÁROZAT. kiterjesztem.

HATÁROZAT. kiterjesztem. ORSZÁGOS TISZTIFOORVOSI HIVATAL KÖZEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY 1097 Budapest, Gyáli út 2-6. 1437 Budapest, Pf. 839. Központ: 476-1100/2961. mellék; Telefax: (36-1) 476-6428 4- o2cö^ Iktatószám: OTH/4561/2006.

Részletesebben

5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet. a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet. a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya A jogszabály mai napon hatályos állapota 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényben, valamint a közlekedési, hírközlési

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet. a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya

94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet. a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 14. a (6) bekezdésének

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 21/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 21/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 21/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások

Részletesebben

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: Ügyintéző: FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246, : (42) 598-930, Fax: (42) 598-941, E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu

Részletesebben

36/2006. (V. 18.) FVM rendelet. a termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról. Általános rendelkezések

36/2006. (V. 18.) FVM rendelet. a termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról. Általános rendelkezések 36/2006. (V. 18.) FVM rendelet a termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról A növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 65. -a (3)

Részletesebben