Mellékelten megküldjük a BioEkoTech Hungary Kft. (Magyarország) bérgyártatása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mellékelten megküldjük a BioEkoTech Hungary Kft. (Magyarország) bérgyártatása"

Átírás

1 Országos Környezetegészségügyi Intézet Főigazgató 1097 Budapest, Albert Flórián út Budapest, Pf Központ (1) Telefon: (1) Telefax: (1) Paks Kurcsatov u. 10.3/8. Budapest, április 12. OKI ikt. sz: 6016/2014 Ü. i.: Léderné Gyenge Lilla Mellékelten megküldjük a (Magyarország) bérgyártatása keretében az Üveg-Ásvány Bányászati Ipari Kft. (Magyarország) által előállított Oxydtron nevű beton és betonjavító ásványi habarcs termékek (Korábbi neve: Eurokalmatron) ivóvízellátás terül etén történő alkalmazásáról szóló szakyéleményünket további szíves felhasználásra. Tisztelettel: ir 5'.' ;.-: I / \ í " :. ( ",..!~~. l.. '6;>Dura Gyula / mb. főigazgató

2 p ~-.,._- - -, _...,..': : - "--- Országos Környezetegészségügyi Intézet Vízhigiénés és vízbiztonsági főosztály Vízbiztonsági osztály 1097 Budapest, Albert Flórián út Budapest, Pf Központ (1) Telefon: (1) Telefax: (1) Szakvélemény A (Magyarország) bérgyártatása keretében az Üveg-Ásvány Bányászati Ipari Kft. (Magyarország) által előállított Oxydtron nevű beton és betonjavító ásványi habarcs termékek (Korábbi neve: Eurokalmatron) ivóvízellátás terül etén történő alkalmazásáró 1 Ikt.sz.: 6016/2014. OKI április 10. Forgalmazó (kérelmező) neve, címe: Gyártó neve; címe: Cím: 7030 Paks Kurcsatov u. 10.3/8. Receptúra tulajdonos, gyártásfelelős: Cím: 7030 Paks Kurcsatov u. 10.3/8., Magyarország Bérgyártó üzem: Üveg-Ásvány Bányászati Ipari Kft. Cím: 8052 Fehérvárcsurgó Külterület 2., ill Kincsesbánya Tatárhegy 3-5 Magyarország Felülvizsgált termék neve és anyagai: Oxydtron nevű beton és betonjavító ásványi habarcs termékek (Korábbi neve: Eurokalmatron) Alapanyaga: Oxydtron "A" Ilallocemellt (gyártó:, Magyarország) Részei: - Portland cement (krómmal passzivált cement) CEM 142,5N - Oxydtron A nanocement adalékszerek: speciális ásványi alapú adaléksz( keverék - Kvarcomok (0-0,4 mm) Alkalmazási terület: Ivóvízellátás (max. 30 OC)

3 A kérelmező () a fentebb részletesen nevesített szürke színű Oxydtron nevű beton és betonjavító ásványi habarcs termékeket szeretné az ivóvízellátás területén forgalmazni (alkalmazni). A megrendelő ezzel kapcsolatban kél1e ki véleményünket. A szakvéleményezéshez szükséges dokumentumokat rendelkezésünkre bocsátotta, valóságtartalmukért a kérelmező felel. A dokumentumok áttanulmányozása során megállapítottuk, hogy az engedélyeztetni kívánt habarcsanyag szervesanyag tartalma <5%. A benyújtott dokumentumokat átnézve továbbá megállapítottuk, hogya kérdéses termék rendelkezik már más néven (Eurokalmatron néven) vízhigiénés bevizsgálással (az OKI 6704/2007 iktatószámon), illetve hazai alkalmazási engedéllyel (OTH 2 J 45-3/2008). A Dokumentumokat áttanulmányozva megállapítottuk, hogya bérgyártó személye megváltozott a 2007-es ügy óta a gyártás helyszíne az Üveg-Ásvány Bányászati Ipari Kft. gyártó telephelye. A receptúra tulajdonos és így a gyártás felelőse továbbra is a A gyártó cég, azaz gyáltásfelelős () a termékek egyezőségét nyilatkozat formájában igazolta a számunkra, azaz hogy az Oxydtron nevű beton és betonjavító ásványi habarcs termékek gyártása megegyezik a 2007-ben bevizsgált Eurokalmatronbeton és betonjavító ásványi habarcs termékkel. A dokumentumok alapján megállapítottuk, hogy csak a termék elnevezése, ill a gyártás helyszíne változott a évi vizsgálatunk óta, tehát a termék minősége higiénés szempontból nem változott. Ezért az akkor végzet vizsgálatunkat, mely 2007-ben a TOC kioldhatóságra, és organoleptikus tulajdonságokra irányult figyelembe vehetjük, így most ezen minősítés keretében csak kiegészítő vizsgálatokat folytatunk. Jelen minősítés keretében az akkor még nem vizsgált, de azóta (szakmai megfontolások alapján) bevezetésre kerülő: - egyes nehézfém (As, Cd, Cr, Ni, Pb) kioldódási vizsgálatait - egyes szerves anyagok (fenol., formaldehid, és r. rendű aromás amin) kioldódási vizsgálatait, - iiletve a termék víz ph-jának befolyásolását követő vizsgálatokat végeztünk el. Az elvégzett migrációs vizsgálatok menete: A vizsgálatokhoz a kérelmező () rendelkezésünkre bocsátotta a kérdéses termékek mintadarabjait (9,5x9,5x37 cm nagyságú szürke kemény próbatesteket), melynek azonosságáét1 a beküldő felel. Termékleírás: szürke kemény cement termék Az elvégzett vizsgálatok a következő táblázatban láthatók: 2

4 Előáztatás Vizsgálat A migrációs vizekből meghatároz. paraméterek - 1 órás folyóvizes mosatás Mintadarabok áztatása 23 u C-on - Fenol - 24 órás áztatás a vizsgálati desztillált vízben és csapvízben - 1. r. aromás amin hőfokokon (23 0 C-on csapvízben '1- Formaldehid és desztillált vízben) Naponkénti vízcsere, -ph - 1 órás folyóvizes mosatás Mintavétel az 1., 2., 6., ill. 9'1- Fémek (As, Cd, Cr, Ni, Pb) és napokon - Organoleptikus tulajdonságok (íz, sza A vizsgálati eredményeket a mellékelt vizsgálati jegyzőkönyvekben (V.619/2014) adjuk meg. Vizsgálati eredmények és értékeléslile A 23 0 C-on végzett migrációs vizsgálat során Fenol, 1. r. aromás amin és formaldehid kioldódás a vizsgálatok során nem volt tapasztalható. Vizsgáltuk a terméknek a víz ph-jára gyakorolt hatását is, melynek során megállapítható volt, hogy a termék jelentősen módosítja (növeli) a vele érintkezésbe kerlilő kis keménységű (összes keménység <100 CaO mg/l) vizek ph-ját. A csapvizes áztatás esetén ez a ph eltolódás csak kisebb mél1ékű volt. A ph értéke azonban (a kis keménységű érintkező vizeket modeljező) desztillált vizes áztatás esetén is a 2x-esen higított 9. napos migrációs víz esetében is már a kíván tartományba esett (ivóvizek esetében elfogadható ph tm10mány a (X.25.) Kormányrendelet él1elmében: 6,5-9,5). Vizsgáltunk kiterjedt a tennékből kioldható arzén, kadmium, nikkel, ólom és króm tartalomra is. A vizsgálatok során jelentkező kismértékű fém ioldódások nem haladták meg az ivóvíz minőségére vonatkozó elfogadható, az ivóvíz minőségéről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X.25.) Kormányrendelet szerinti határértékeket (a 10 /lg/l arzén, a 5/lg/1 kadmium, a 20 /lg/i nikkel, a 10 /lg/l ólom és a 50 /lg/l króm határértékeket). Az o ganoleptikus vizsgálatok során idegen szag, illetve idegen Íz megjelenése a minták áztatóvizeiben a 9. napon nem volt érzékelhető. A 2007-ben vizsgált TOC kioldódási hajlam megfelelt elvárásainknak, ill. anémet Kunststoffe und Trinkwasser (KTW) előírásaink. Az elvégzett vizsgálatok korábban és jelenleg sem teljedtek ki a potenciális biofilm képződéssei összefliggő paraméterek pl. asszimilálható szerves szén (AOC), ill. biológiailag hozzáférhető szerves szén (BDOC) meghatározására. Ezen paraméterek vizsgálatára a jövőben az European Acceptance Scheme (EAS), illetve a harmonizált vizsgálati módszerek bevezetésekor szükség lesz. A mostani minősítésünket / szakmai véleményünket a 2007-ben elvégzett vizsgálatokra, ill. a most kapott bevizsgálási eredményekre támaszkodva adjuk meg. 3

5 Szakmai vélemény: A fentiek alapján a (Magyarország) bérgyártatása keretében az Üveg- Ásvány Bányászati Ipari Kft. (Magyarország) által előállított Oxydtron nevű beton és betonjavító ásványi habarcs termékek (Korábbi neve: Eurokalmatron) alkalmazását az ivóvízellátás területén (max. 30 OC) az alábbi feltételek mellett tartjuk engedélyezhetőnek: 1. A forgalmazó köteles a felhasználót tájékoztatni az alábbiakról: Az érintkező víz hőmérséklete a 30 0 C-ot nem haladhat ja meg. A tisztítási, ill. fertőtlenítési utasítást a gyártónak, ill. forgalmazónak egyértelműen a vásárló tudomására kell hoznia! A cementhabarccsal bevont termékek tisztítása/fertötlenítése során használt vegyszerek engedélyeztetésére, nyilválltartásba vételére vonatkozóan a (X.25.) Kormányrelldeletben, illetve a 38/2003. (VlI.7) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendeletben leírtak a mérvadóak. A cementhabarccsal bevont termékeket használatbavétel előtt legalább 2 napra naponta váltott ivóvízzel fel kell tölteni, az öblítővizet a csatornába kell engedni. Az öblítővizet háztartási célra felhasználni nem szabad. Csak ezután szabad megkezdeni a rendszer rendeltetésszerű használatát. 2. Az engedély kizárólag az Országos Környezetegészségügyi Intézethez (OKI-hoz) benyújtott dokumentációval megegyező, az OKI által bevizsgált mintadarabokkal azonos minőségű termékekre vonatkozik. Szakvéleményünk kizárólag közegészségügyi vonatkozású, nem jelenti a termék, illetve technológia egyéb (műszaki, gazdasági) szempontból történő elbírálását és nyilvántartásba vételét / bejelentését. A nyilvántartásba vételt szakvéleményünk alapján, a 201/2001 (X.25.) Kormányrendelet szerint az Országos Tisztiföorvosi HivataltóI kell kérniük. Szakvéleményünk felülvizsgálat nélkül a kiadástól számított egy évig érvényes. A felülvizsgálatot a bejelentőnek kell kezdeményeznie az OKI-nál a nyilvántartásba vételtől számított 5 éven belül. (A felülvizsgálati szakvéleményezési eljárás során minőség-ellenörzés céljából sor kerülhet a termék egyszerűsített ellenőrző vizsgálatára is.) Szakvéleményünk kizárólag teljes terjedelmében használható fel, illetve másolható! lj" I 1\ ~ M '. ~ \j\ ".,~ I /1/' '",<. 'ho;~"'\"\j, \./.I:\\'\ c-,. r7-z-/--.,u,. OrJ'Vargha Mmia. Sebestyén Ágnes Lederne Gyenge LIlla \ A~ osztályvezető témafelelős 4 " \ \ \-".

201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet. az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről. A rendelet hatálya

201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet. az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről. A rendelet hatálya 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről A Kormány a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. -a (7) bekezdésének k) pontjában kapott

Részletesebben

201/2001. (X. 25.) KORM. RENDELET AZ IVÓVÍZ MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEIRŐL ÉS AZ ELLENŐRZÉS RENDJÉRŐL. A rendelet hatálya

201/2001. (X. 25.) KORM. RENDELET AZ IVÓVÍZ MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEIRŐL ÉS AZ ELLENŐRZÉS RENDJÉRŐL. A rendelet hatálya 201/2001. (X. 25.) KORM. RENDELET AZ IVÓVÍZ MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEIRŐL ÉS AZ ELLENŐRZÉS RENDJÉRŐL A Kormány a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. -a (7) bekezdésének k) pontjában kapott

Részletesebben

Módszertani levél. az ivóvíz adatok jelentésének korszerűsített rendszeréről

Módszertani levél. az ivóvíz adatok jelentésének korszerűsített rendszeréről Módszertani levél az ivóvíz adatok jelentésének korszerűsített rendszeréről 1 Tartalomjegyzék az ivóvíz adatok jelentésének korszerűsített rendszeréről... 1 Háttér... 3 Az adatszolgáltatás alapelvei...

Részletesebben

Ivóvíz kiskáté. Lakossági tájékoztató a gyakran ismételt kérdésekről

Ivóvíz kiskáté. Lakossági tájékoztató a gyakran ismételt kérdésekről Országos Környezetegészségügyi Intézet Vízhigiénés és vízbiztonsági főosztály 1097 Budapest, Gyáli út 2 6. 1437 Budapest, Pf. 839. Központ (1) 476-1100 Telefon: (1) 476-11-73 Telefax: (1) 215-0148 E-mail:

Részletesebben

36/2006. (V. 18.) FVM rendelet. a termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról

36/2006. (V. 18.) FVM rendelet. a termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról 36/2006. (V. 18.) FVM rendelet a termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról A növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 65. -a (3)

Részletesebben

36/2006. (V. 18.) FVM rendelet. a termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról. Általános rendelkezések

36/2006. (V. 18.) FVM rendelet. a termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról. Általános rendelkezések 36/2006. (V. 18.) FVM rendelet a termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról A növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 65. -a (3)

Részletesebben

ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY (ÉME) vízügyi építményfajtáknál használt építési termékre

ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY (ÉME) vízügyi építményfajtáknál használt építési termékre "VITU KI" KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VíZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. VITU KI BUDAPEST Székhely: H-1095 Budapest, Kvassay Jenő út 1. ~ Postacím: H-1453 Budapest, Pf.27. Hungary Telefon:

Részletesebben

A nemdohányzók védelméről szóló törvényben (Nvt.) előírt feliratot illetve jelzést tartalmazó matrica gyártása

A nemdohányzók védelméről szóló törvényben (Nvt.) előírt feliratot illetve jelzést tartalmazó matrica gyártása AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ A nemdohányzók védelméről szóló törvényben (Nvt.) előírt feliratot illetve jelzést tartalmazó matrica gyártása TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ 2012.

Részletesebben

201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről

201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről OptiJUS Opten Kft. I 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről 2015.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék A rendelet

Részletesebben

MUNKAANYAG. Demkó Csaba. Környezetvédelmi méréstechnika VI: hulladék vizsgálatok. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Demkó Csaba. Környezetvédelmi méréstechnika VI: hulladék vizsgálatok. A követelménymodul megnevezése: Demkó Csaba Környezetvédelmi méréstechnika VI: hulladék vizsgálatok A követelménymodul megnevezése: Általános környezetvédelmi feladatok A követelménymodul száma: 1214-06 A tartalomelem azonosító száma

Részletesebben

Ez itt egy sablonféle

Ez itt egy sablonféle Ez itt egy sablonféle MINŐSÉGELLENŐRZÉS, MINŐSÉGTANÚSÍTÁS AZ EN ASZFALTSZABVÁNYOK TÜKRÉBEN 2007 Fülöp Pál 1 1. MINŐSÉGELLENŐRZÉS, ÁLLAMI MINŐSÉGBOZTOSÍTÁS JELENLEGI HELYZETE MAGYARORSZÁGON 1.1. Jogszabályok

Részletesebben

A rendelet hatálya (1. )

A rendelet hatálya (1. ) AZ ÉPÍTÉSI TERMÉKEK MŰSZAKI KÖVETELMÉ YEI EK, MEGFELELŐSÉG IGAZOLÁSÁ AK, VALAMI T FORGALOMBA HOZATALÁ AK ÉS FELHASZ ÁLÁSÁ AK RÉSZLETES SZABÁLYAIRÓL [3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KVVM EGYÜTTES RE DELET] A rendelet

Részletesebben

201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet. az ivóvíz minségi követelményeirl és az ellenrzés rendjérl. A rendelet hatálya

201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet. az ivóvíz minségi követelményeirl és az ellenrzés rendjérl. A rendelet hatálya 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet az ivóvíz minségi követelményeirl és az ellenrzés rendjérl A Kormány a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. -a (7) bekezdésének k) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Határozat. A 60225-009/2011. iktatószámú határozat fentiekkel nem érintett egyéb rendelkezései változatlanul érvényben maradnak.

Határozat. A 60225-009/2011. iktatószámú határozat fentiekkel nem érintett egyéb rendelkezései változatlanul érvényben maradnak. Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 4025 DEBRECEN, HATVAN U. 16. LEVÉLCÍM: 4001 DEBRECEN. Pf. 27. E-MAIL: tiszantuli@zoldhatosag.hu TELEFON: 52-511-000 TELEFAX: 52-511-097 Tiszántúli

Részletesebben

HU-Budapest: Laboratóriumi reagensek 2011/S 233-377416. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

HU-Budapest: Laboratóriumi reagensek 2011/S 233-377416. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:377416-2011:text:hu:html HU-Budapest: Laboratóriumi reagensek 2011/S 233-377416 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

Országos Sportegészségügyi Intézet

Országos Sportegészségügyi Intézet 1 D O K U M E N T Á C I Ó az Országos Sportegészségügyi Intézet 1123 Budapest Alkotás u. 48. Általános egyszerű eljárás keretében meghirdetett ajánlati felhívásához K.É. 4415/2011. - az ajánlatkérő intézmény

Részletesebben

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 130s. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 130s. cikke (1) bekezdésére, A TANÁCS 98/83/EK IRÁNYELVE (1998. november 3.) az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 130s. cikke

Részletesebben

98/2001. (VI. 15.) korm. rendelet A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről

98/2001. (VI. 15.) korm. rendelet A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről 98/2001. (VI. 15.) korm. rendelet A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. (1) bekezdés

Részletesebben

98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet. a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről. A rendelet hatálya

98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet. a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről. A rendelet hatálya 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. (1) bekezdés

Részletesebben

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról Változások - 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet - az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint 1. oldal a működési enge 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi

Részletesebben

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól Az épített

Részletesebben

A lakossági tájékoztatás szerepe az otthoni ivóvíz utótisztító kisberendezések biztonságos alkalmazásában

A lakossági tájékoztatás szerepe az otthoni ivóvíz utótisztító kisberendezések biztonságos alkalmazásában Sebestyén Ágnes A lakossági tájékoztatás szerepe az otthoni ivóvíz utótisztító kisberendezések biztonságos alkalmazásában Napjainkban, elsősorban a víz esztétikai (szag, íz, zavarosság) problémái miatt,

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Alapelvek. 2. Értelmező rendelkezések

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Alapelvek. 2. Értelmező rendelkezések 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól

Részletesebben

Magyarország. J E L E N T É S az Európai Bizottság részére

Magyarország. J E L E N T É S az Európai Bizottság részére 1 Magyarország J E L E N T É S az Európai Bizottság részére az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló 98/83/EK tanácsi irányelvnek való megfelelés érdekében tett intézkedésekről az Európai Bizottság

Részletesebben

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/27/EK irányelve. (2004. március 31.)

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/27/EK irányelve. (2004. március 31.) Az Európai Parlament és a Tanács 2004/27/EK irányelve (2004. március 31.) az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló 2001/83/EK irányelv módosításáról (EGT vonatkozású szöveg)

Részletesebben

Dokumentum: AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ

Dokumentum: AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ 1 9-10- 2012 ALFÖLDVÍZ TeJ: +36-66/523-207 Regionális Fax: +36-66/528-850 Víziközmű-szolgáltató E-n;ail : r;;-, llr.ldv h Zrt. JogI/ro d Q\'''jQVO IZ. U 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5..*. *.. * * Dokumentum:

Részletesebben

52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet. az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozataláról. A rendelet alkalmazási köre

52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet. az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozataláról. A rendelet alkalmazási köre 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozataláról Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról

Részletesebben

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi törvény értelmében a Magyarországon forgalomba hozni csak olyan tőzoltótechnikai terméket, tőz- vagy robbanásveszélyes készüléket,

Részletesebben

Magyarország ivóvízminőségi helyzete 2011

Magyarország ivóvízminőségi helyzete 2011 Magyarország ivóvízminőségi helyzete 2011 1. Országos összesítés Az ivóvízellátás az ország egész területén megfelelő, tartós vízhiány 2011-ben sehol nem lépett fel. Az ország valamennyi településen van

Részletesebben

Forgalmazással, karbantartással, felülvizsgálattal, szolgáltatással, bejelentéssel összefüggő jogszabályok változásai

Forgalmazással, karbantartással, felülvizsgálattal, szolgáltatással, bejelentéssel összefüggő jogszabályok változásai Forgalmazással, karbantartással, felülvizsgálattal, szolgáltatással, bejelentéssel összefüggő jogszabályok változásai Angyal István tű. alez. OKF Piacfelügyeleti Osztály osztályvezető 1149 Budapest, Mogyoródi

Részletesebben