Párbeszéd a 2007-es gyógyszerpiaci tapasztalatokról Együttmûködési megállapodás Megalakult a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Párbeszéd a 2007-es gyógyszerpiaci tapasztalatokról Együttmûködési megállapodás Megalakult a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület"

Átírás

1 hírlevél 14 kiadja az INNOVATÍV Gyógyszergyártók Egyesülete 2008/1. Párbeszéd a 2007-es gyógyszerpiaci tapasztalatokról Együttmûködési megállapodás Megalakult a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület Nyíltan kell beszélni a hamisításról! A hamisítvány sokba kerül A BCG tanulmány üzenetei I. rész Abbott Alcon Amgen Astellas AstraZeneca Bayer-Schering Berlin-Chemie Boehringer Ingelheim Bristol-Myers Squibb Genzyme GlaxoSmithKline IBSA Janssen-Cilag Lilly Lundbeck Merck MSD Novartis Novo Nordisk Nycomed Pfizer Roche Schering-Plough Servier Solvay UCB Wyeth

2 Köszöntô Tisztelt Olvasó! Visszatekintve az elmúlt két év egészségügyben lezajlott változásaira elmondhatjuk: viharos idôszakot tudhat maga mögött az ágazat és a gyógyszeripar. Arról, hogy a reform valóban elérte-e célját, igen szélsôségesek a vélemények, de az egészségügy jelenlegi drámai helyzete önmagáért beszél. Mostani Hírlevelünkben az egészségügyi reform elmúlt két évének hatásáról és egy újonnan elindult kormányzati programról, a hamisítás elleni küzdelemrôl, valamint egy közös együttmûködés kezdetérôl olvashatnak. A párbeszéd és az együttmûködés megléte kulcsfontosságú a közös és hosszú távú célok elérése érdekében. Az elmúlt két évben teljességgel megszûnt a párbeszéd a tárca és a gyártók, valamint a szakma képviselôi között. Az egészségügyi reform döntéseit az egészségügy szereplôinek és a gyógyszeripar véleményének figyelembevétele nélkül hozták meg. A gyógyszer-gazdaságossági törvény által bevezetett intézkedések egy részénél az egyeztetések hiánya a szövegezés pontatlanságához, félreérthetôségéhez, szakmai hibákhoz vezetett. Idôközben megszületett az Alkotmánybíróság határozata, amely eltörölte a gyógyszerismertetôk után fizetendô évi 5 millió forintos regisztrációs díjat, amelyet az Európai Bizottság is vizsgált. December 31-i hatállyal szintén megsemmisítette a törvényben megfogalmazott, originális és a generikus gyógyszerek forgalmazói közötti megkülönböztetést. Az indoklás szerint a jogszabály ezen passzusa önkényes diszkriminációra adott lehetôséget, amelyek a bevezetés évének adómentességét a generikus gyógyszerek forgalmazóira szûkítette. Az Alkotmánybíróság döntése megerôsíti azt az álláspontunkat, hogy ha a korábbi egészségügyi vezetés partnernek tekinti és figyelembe veszi az egészségügy szereplôinek a véleményét, megelôzhetô lett volna ezen alkotmányellenes döntések bevezetése. Egyesületünk egy sajtótájékoztató keretében adott összegzést arról, hogyan érintette az egészségügyi reform a gyógyszeripart, az orvosokat és a betegeket. A rendezvényünk célja a figyelemfelkeltés és a párbeszédre való felhívás volt. Egy független szervezet, a Boston Consulting Group által készített tanulmány szintén a párbeszéd, az együttmûködés hiányára hívja fel a figyelmet. A tanulmány üzenetei között kiemeljük, hogy az egészségügyi rendszer minôségi fejlesztése csak a szakmai szervezetek bevonásával lehetséges. Örömmel üdvözöltük a feketegazdaság elleni hatékony fellépés érdekében megalakított Hamisítás Elleni Nemzeti Testületet, amelyben az aktív szerepet vállaló dr. Kondorosi Ferencet, az Új rend és szabadság programért felelôs kormánybiztost, és dr. Bendzsel Miklóst, a Szabadalmi Hivatal elnökét a testület céljairól, terveirôl, különös tekintettel a gyógyszerbiztonságot veszélyeztetô, hazánkban is egyre terjedô hamisítás megfékezésérôl kérdeztük interjúnkban. Június közepén a Vám- és Pénzügyôrség együttmûködési megállapodást kötött Egyesületünkkel a hamis gyógyszerek illegális kereskedelmének megfékezése és felszámolása céljából. Reméljük, hogy a HENT és a Vám- és Pénzügyôrség hatékony munkája komoly eredményeket fog hozni a hamisítással kapcsolatos hazai jogsértések megfékezése érdekében. Egyesületünk készen áll egy új egészségügyi reform kerekasztal munkáját támogatni, amelyhez felajánlja szakértôi tapasztalatát. Üdvözlettel, Székely Krisztina elnök 2

3 Párbeszéd A 2007-es gyógyszerpiaci tapasztalatokról lanságához, szakmai hibákhoz vezetett. A szakmai egyeztetések hiányát jelzi, hogy megnövekedtek az orvosok adminisztrációs terhei, valamint gyógyszerfelírási kötöttségei, amit a 17/2007. számú Kormányrendeletben foglalt gyógyszerfelírási szankcióktól való félelem tovább fokoz. A 17/2007. Kormányrendelet mostani módosításában csak a szankcionálást törölték el, pedig a rendelet orvosszakmai, etikai, jogi, farmakoló- Dobozszám Egyesületünk április végén sajtótájékoztató keretében értékelte az elmúlt két év egészségügyi politikáját. Bemutattuk, hogyan érintette a reform a gyógyszeripart, az orvosokat és a betegeket. Amikor mérleget vonunk a gyógyszer-gazdaságossági törvény eredményeirôl, eltérô véleményeket és adatokat találunk a minisztériumi, az orvosszakmai, a gyógyszergyártói és forgalmazói oldalon. A kormányzati kommunikációban oly sokszor hangsúlyozott siker a társadalombiztosítás egyensúlyának helyreállítása érdekében alapvetôen súlyos megszorításokat, forráselvonásokat jelentett, káoszt eredményezett az ellátórendszerben A konvergenciaprogram 0 megszorításait már ben érezhették az ipar szereplôi, amikor is alapvetô változás következett be a gyógyszerpiac szabályozásában. A gyógyszerkassza elsô ízben nem lépte túl a költségvetési törvényben elôirányzott gyógyszertámogatási keretet. Ennek az árát azonban az állam helyett a betegek és a gyártók fizették meg. A gyógyszerek támogatása terén az elôzô évhez képest mintegy 17%-os, a teljes gyógyszerforgalom tekintetében 8%-os csökkenés következett be. Ez a csökkenés a gyártókat terhelô újonnan bevezetett adókkal együttesen több gyógyszergyártó céget november nehéz gazdasági helyzetbe hozott Magyarországon. A lakosság összkiadása pedig bár kevesebb gyógyszert használtak, mint korábban 14%-kal haladta meg az elôzô évit (OEP, IMS adatok). Pozitívumként említették a gyógyszerek dobozban mért forgalmának csökkentését, még olyan esetekben is, ahol az esetleg ellátatlan betegeket eredményezett. A bevezetett intézkedések negyedévente kényszerítik gyógyszerváltásra a betegeket december január február március április május június július gasztrointesztinális terápia (A02) oszteoporózis elleni szer (M05BA) bôrgyógyászati készítmény (D07AC) koleszterinszint-csökkentô szer (C10AA) augusztus szeptember október november A negyedévenkénti támogatás-felülvizsgálatok és árcsökkentések kiszámíthatatlanná tették a gyógyszerpiac mûködését, a gyártók és kereskedôk számára lehetetlenné vált a készletek tervezése, és nehéz helyzetbe hozták az orvosokat, akik biztonságosabb terápiát folytathatnának, ha nem kellene háromhavonta egyes betegek gyógyszerezését az új árak függvényében átállítani. Sok beteg számára követhetetlenné vált a gyógyszerszedési gyakorlata, a negyedévente december felírt új, korábban nem használt márkanevû gyógyszer nem segítette elô a gyógyulásba vetett bizalom erôsödését. Tovább fokozta a zavart, hogy ennek megfelelôen az egyes számítógépes programokban a színezések is havonta változtak elejére a gyártók már felélték tartalékaikat, az utolsó negyedévben beadott árcsökkentések 67%-a már 5% alatti volt. A terápiás fixesítés kiterjesztése miatt több hatóanyag teljesen január Forrás: IMS kikerült a támogatott körbôl, így ezeket csak más hatóanyagot tartalmazó gyógyszerrel lehet helyettesíteni. Az elmúlt két évben teljességgel megszûnt a párbeszéd a tárca és a gyártók, valamint a szakma képviselôi között. Ezzel magyarázható, hogy a gyógyszer-gazdaságossági törvény által bevezetett intézkedések egy részénél az egyeztetések hiánya a szövegezés pontat- félreérthetôségéhez, Folytatás a 4. oldalon 3

4 Párbeszéd és együttmûködés A 2007-es gyógyszerpiaci tapasztalatokról (folytatás a 3. oldalról) giai, egészség-gazdaságtani és költségvetési hibáit valamennyi érintett szakmai szervezet többször és egyöntetûen jelezte, és ezek miatt visszavonását kérte. A jelenleg hatályos szabályozás alapján a háziorvosok és a szakorvosok gyógyszerrendelési szokásait veti össze, a progresszivitást teljesen porba tiporva. A bevezetett intézkedések egyértelmûen FORRÁSKIVONÁST jelentenek az egészségügybôl. Különösen aggasztó ez azonban a jelenlegi egészségügyi mutatók mellett. Hazánkban amellett, hogy ma is az egyik legalacsonyabb a születéskor várható élettartam európai összevetésben, ez a mutató emelkedett a legkevesebbet az elmúlt 40 évben. Egyesületünk tagvállalatai 2003 óta befizetéseikkel nagyban hozzájárultak a magyar gyógyszerkassza fenntarthatóságához és szakértôi tapasztalataikkal a jogalkotáshoz. Most bízunk abban, hogy a gyógyszeripar ismét visszatérhet a tárgyalóasztalhoz. A gyógyszergyártók és orvosszakmai szervezetek közös érdeke, hogy szakmai alapokon szülessenek a döntések. Ellenkezô esetben az ország egészségi állapota tovább romlik, ami a bruttó hazai termék alakulására (GDP gross domestic product az ország teljes gazdasági termelésének értékére) is negatív hatással lesz. A minôségi és hatékony gyógyszerrendelést szabályozó rendeletre a gyógyszerkassza betarthatósága szempontjából semmi szükség, hiszen az a év során is teljesült az eddigi megszorításoknak köszönhetôen. Rövid távú, fiskális szemléletû egészségpolitika helyett egy kiszámítható és hosszú távon fenntartható, transzparens gyógyszerárazási és támogatási rendszerre van szükség, és újra kell indítani a népegészségügyi programokat. A valós folyamatokhoz történô rugalmas és gyors alkalmazkodás érdekében fontos volna, hogy a jelenlegi törvényt kerettörvénnyé alakítsák át, felhatalmazva az Egészségügyi Minisztert a részletszabályok kidolgozására. Együttmûködési megállapodás Komoly elôrelépésnek tekinthetô a június 13-án, a Vám- és Pénzügyôrség és az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete között született megállapodás a gyógyszerek hamisításának és illegális kereskedelmének felszámolása érdekében. Nagy János, a VPOP országos parancsnoka kiemelte: a megállapodás lehetôséget ad arra, hogy a gyártók, a forgalmazók, a hatóságok, ellenôrzô szervezetek sikeresen lépjenek fel a hamisítás ellen. Az együttmûködés keretében a VPOP munkatársai 24 órában fogadják a bejelentéseket. Székely Krisztina elmondta: remélik, hogy sikerül a hamis gyógyszerek terjedését megakadályozni Magyarországon, mert nemcsak gazdasági kárt jelent a hamisítás, hanem egészséget is veszélyeztet. Az aláírási ceremónián megjelent az Európai Unió vám- és adóügyi biztosa is, Kovács László, aki üdvözölte az együttmûködést. A szakértôk a hamisítás megfékezésének megoldását a közvélemény felvilágosításában, és a hazai törvények szigorításában látják. 4

5 Beszélgetés a szakértôvel Megalakult a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület (HENT) március 3-án alakult a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület. Ennek tagjaként Székely Krisztina felhívta a figyelmet a gyógyszer- és élelmiszer-hamisítás egészségügyi veszélyességére, a testület úgy döntött, hogy elsô feladatai között ezekre koncentrál. Nyíltan kell beszélni a hamisításról! A Hamisítás Elleni Nemzeti Testület (HENT) javaslattevô, véleményezô és tanácsadói tevékenységgel segíti az Új rend és szabadság programért felelôs kormánybiztos, dr. Kondorosi Ferenc munkáját, akit a szellemi tulajdon védelmével összefüggô új feladatairól kérdeztünk. Milyen igények és folyamatok vezettek a HENT létrehozásához? A hamisítás elleni küzdelem régóta kereste a helyét a jogrendszerben. A jogalkotó a kormány, a minisztériumok, az Országgyûlés nem mindig képes és alkalmas arra, hogy idôben észleljen egy problémakört. Például azért, mert vannak politikai preferenciák, érdekellentétek, ha pedig sok gazdája van valaminek, az mindig ront a kivitelezés hatásfokán. A rendszerváltás után a szellemi tulajdon védelme civil szervezetek szakmai irányítása alá került, akik nem mindig találták meg a közös hangot az állami szervekkel és a jogkezelôkkel. Az Országos Szabadalmi Hivatal kiváló testület, de nem bûnüldözô szerv, a visszaéléseket nem képes megakadályozni, és nem feladata a retorziók alkalmazása. Az Európai Parlament épp a napokban hozta meg a döntését, hogy jogi védelmet kap a szellemi tulajdon de hát ezt már évek óta tárgyaltuk, magam is sok fordulóban részt vettem. Egyszóval, mindenütt keményebb lehetôségeket keresnek a hamisítások elleni küzdelemben. Magyarországon is ennek jegyében bontakozott ki az igény egy önálló testület, a HENT létrehozására. A kívülálló számára meglehetôsen átláthatatlan egy ilyen szervezet. Nem is szervezetnek nevezném, inkább egy hárompólusú testületrôl van szó, amelyben ott vannak a jogkezelôk, azaz a civil szervezetek, ott vannak a rendvédelmi szervek az APEH, a VPOP, az ORFK, és ott vannak a minisztériumok, azaz a kodifikátorok. Mi az elsô feladatuk? A nemzeti stratégia létrehozása, amelyet június 30-ig kell a kormány elé terjeszteni. Három fô pillérének egyike a statisztika a hamisítással összefüggô jogsértésekre vonatkozó adatok összegyûjtése, értékelésük módszerének kidolgozása és egy strukturált adatbázis létrehozása. A második pillér a tudatosságnövelés, azaz szemléletformáló intézkedések kezdeményezése. Elsôként a kis- és középvállalkozásoknak, a fogyasztóknak és a fiataloknak szóló információs és oktatási programokra gondolunk ezen a téren. A harmadik pillér a jogérvényesítésé. Áttekintjük a jogszabályi környezetet, a jogosultakat segítô intézkedések és eszközök körét, felmérjük a szükséges módosításokat és új lehetôségeket dolgozunk ki. Hosszú távon mit szeretnének elérni? A tudatos, értékválasztáson gondos mérlegelésen és felelôs döntésen alapuló fogyasztói magatartást. Ez a gyógyszerek mellett különösen fontos az élelmiszerek területén. Összefoglalhatnám bulvárosan is: bolhapiacon ne vegyünk vérnyomáscsökkentôt itt kezdôdik a tevékenységünk lényege, és valójában itt is fejezôdik be, mert kiszorítani a hamis vagy az illegális gyógyszert csak úgy lehet, ha bemutatjuk a jelenséget. Meg kell jeleníteni a bûnt, annak módszereit, formáit, és nyíltan kell beszélni a hamisítás kérdéskörérôl. Dr. Varga Zoltán 5

6 Beszélgetés a szakértôvel Megalakult a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület A hamisítvány sokba kerül Nagy kockázatot vállal az, aki akár a gyógyszer ára, akár az orvoshoz fordulás kényelmetlensége (az esetleges szégyenérzet) miatt saját magát akarja gyógyítani, és piacon, vagy en érkezô kétes reklámajánlatokra válaszolva szerzi be gyógyszerét. A tudatossággal és az önmegóvással kapcsolatosan legalább annyi a tennivaló, mint a szabatos jogszabályok megalkotásával véli a HENT alelnöke, a Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke, dr. Bendzsel Miklós. Milyen pozíciót foglal el a gyógyszerbiztonság a feketegazdaság elleni tevékenységükben? Kiemelt területnek tekintik az egészség védelmét? A gyógyszerhamisítás életminôséggel összefüggô, az emberek komfortérzetét befolyásoló jelenségcsokor, amely mellett nem lehet elmenni komoly figyelem nélkül. A gyógyszeripari fejlesztés eredménye olyan termék, amelynek magának kell kitermelnie a forrásokat a késôbbi kutatásokhoz. A jövô gyógyszereinek megszületése érdekében az átlagosnál érzékenyebbnek kell lennünk e területen, hogy a hamisítás miatt ne essen ki jövedelem, mert a modern, hatékony és biztonságos gyógyszerek kidolgozása egyre nagyobb ráfordítást igényel. A hatóságilag kézben tartott értékesítési piacon a patikákban, benzinkutaknál hamis gyógyszer mindeddig nem került a fogyasztókhoz, de a párhuzamos csatornák kínálta hozzáférési lehetôségek bôven okoznak fejfájást a hatóságoknak. Említene néhány példát? Bár elsôsorban a fittséget fokozó és a potencianövelô szereket kínálják a feketepiacon, Nagy-Britanniában 2007-ben szívbetegségek gyógyítására szolgáló szert is hamisítottak nagy tételben. Ráadásul a bûncselekményt legalább részben országon belül követték el, tehát nem is lehetett ráfogni azokra a távol-keleti importcsatornákra, amelyek nálunk is jól ismertek. De kárt nem kizárólag hamisítványokkal lehet okozni: átcsomagolással, megtévesztéssel, a különbözô árrések és áfa-szabályok miatti kivitellel és behozatallal esetleg hatóanyagában és akár dózisában is azonos gyógyszerek juttatnak csalókat tisztátlan jövedelemhez. A kalózkodás innentôl egészen a szennyezett, olcsó összetevôket, vagy az elôírtnál kevesebb vagy több hatóanyagot tartalmazó termékek forgalomba hozataláig terjed. Hogyan fognak a munkához? A testület két fô beavatkozási pontot azonosított. Az egyik a széles körû tudatosítás ezt a bátor, de nem pánikkeltô módon, szellemes, nem félelemkeltô szóróanyagokkal szeretnénk kivitelezni. A kormány kiemelt szempontnak tekinti a lakosság tájékoztatását, és ehhez nagy segítséget kap az Országos Gyógyszerészeti Intézettôl, az ÁNTSZ-ektôl és az egészségügy valamennyi felelôs szereplôjétôl. A másik annak meghatározása, milyen a technikai és a jogi felszereltség ki tudják-e szûrni például az európai és globális postaforgalomban az illegálisan küldött gyógyszereket, van-e minden esetben joga a VPOP-nak arra, hogy a küldeményt feltartóztassa, van-e pénz a gyakrabban végzett, szúrópróbaszerû ellenôrzésekre. E területek rendbetétele sok pénzt igényel, de nem átgondolatlanul. A ráfordítások elosztását úgy kell végezni, mint egy akupunktúrás kezelést: komolyan és célzottan. Az ilyen anyagi dotációval nagyban lehetne emelni a megelôzés és a szûrés hatékonyságát. 6

7 Beszélgetés a szakértôvel Megalakult a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület Az orvosok mennyire ismerik a gyógyszerhamisítás jelenségét, módjait? Reprezentatív felmérés errôl eddig nem készült. A munkabizottsági üléseken meglepôen széles volt a felhozott példák köre. A felelôs orvosi hozzáállás általában távol tartotta a hamisítványok vásárlásától a betegeket, ugyanakkor olyan esetrôl is beszámoltak az ülésen, hogy magát az orvost is megtévesztette egy-egy olyan készítmény, amelynek a kiszerelése meglehetôsen jó volt, bár a beszerzési forrásnak önmagában is gyanakvást kellett volna keltenie. Tény, hogy az egészségmegôrzésnek ezt a területét még az orvosoknak is tanítani kell. Azt is tudniuk kell, hogy bármilyen kétely esetén bevizsgálási folyamatnak is alá lehet vetni a termékeket két szinten is, egyrészt annál a gyárnál, amelyet gyártóként tüntettek fel a terméken, másrészt az Országos Gyógyszerészeti Intézetnek is van bizonyos limitált kapacitása erre. A es idôszakra kidolgozott stratégiájuk intézkedési tervet is tartalmaz. Ön szerint e rövid idôszak alatt mit kellene feltétlenül megvalósítani? A gyógyszeripar területén három dolgot látok igen-igen fontosnak. Elôször is legyenek egyértelmû módszereink arra, hogy a jéghegy csúcsát látva annak teljes tömegére is következtetni tudjunk: milyen a viszony a felderített esetek és a valóság között. Fel kell mérnünk az illegális piacokon való gyógyszerterjesztés volumenét. Szeretném, ha ezt már 2009 második felében meglehetôs pontossággal ismernénk. A második várakozásom az, hogy az életkora miatt leginkább veszélyeztetett két csoport egyrészt az idôsek, másrészt a fiatal, akár jövedelmi, akár diákstátusuknál fogva érintett, esetleg otthonuktól távol, kollégiumban élve fogódzkodók nélkül maradó kamaszok tudatosságát szignifikánsan megemeljük. Mégpedig úgy, hogy közben nem rémisztjük meg ôket. A harmadik mozzanat pedig abból is következik, hogy a Magyar Szabadalmi Hivatalt vezetem. Szeretném, hogy a különösen nagy értékû gyógyszerek vonatkozásában legyen erôs a jogérvényesítés és a védelem. Például a termék differenciált nyomon követését szolgáló eszközök tûnjenek föl az idôszak végéig a Magyarországon forgalmazott gyógyszereken. A külföldi példák közül melyik áll önhöz legközelebb? Az Európai Bizottság elnöke, José Barroso alig két hónapja hirdette meg az unió egészében A hamisítvány többe kerül szlogennel azt a kampányt, amely a hamis termékek összehasonlító kiállításával vette a kezdetét. Francia partnerem pedig meghívott a múlt ôsszel náluk rendezett hasonló, hamisítással foglalkozó kiállításra és konferenciára. Ôk a No, merci! kampányszlogennel futó akciósorozatukkal hívták fel a figyelmet általában a hamisítás veszélyeire. Nekünk sem csak a gyógyszerek területén vannak teendôink, így mi is az általános szemléleten szeretnénk javítani például egy olyan szlogennel, hogy A valódit válaszd!, vagy A hamis favorizálásával is csak kárt okozol. Azt tervezzük, hogy bárkit megszólítani képes, a tudatosságot célzottan növelô magazinfolyamot indítunk a magyar televízióban, illetve jelen leszünk a legolvasottabb orgánumok hasábjain. Végül hadd tegyem fel azt a kérdést, aminek talán az egész beszélgetésünket meg kellett volna elôznie: miben látja a hamisítás térhódításának okát? A jóléti társadalmakban van egy olyan szûkkeblûség, amely sokszor a megérdemelt innovációs prémiumot akarja kispórolni egy-egy terméknél az elôállításáért tett erôfeszítésekbôl. Ez nem is annyira anyagi, inkább bizonyos kulturális deficitet jelent szerintem. A gyógyszeriparban a beszállítókon múlik például a csomagolás, néha a hatóanyaggyártás is meg a tablettázás, ezért számomra nem meglepô, hogy erre pestiesen szólva rárepülnek a hamisítók. A fogyasztói ismeretek és a tudatosság hiánya miatt pedig jó a piac, mindig akad, aki megvásárolja a hamisítványokat. Dr. Varga Zoltán 7

8 Párbeszéd A BCG tanulmány gyógyszerkérdésen túlmutató üzenetei I. rész Az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének megbízására 2007-ben a Boston Consulting Group (BCG) egy tanulmány keretében összegezte javaslatait a magyar gyógyszerárazási és támogatási rendszer hosszú távú kulcskérdéseirôl. Az elemzés készítése során megállapították, hogy a meglévô problémák elsôdleges forrása az egészségügy szereplôi közötti együttmûködés, párbeszéd hiánya. A tanulmány célkitûzései között szerepel a párbeszédre való felhívás a kormányzati szereplôk, a szakmai szervezetek, az orvosok, gyógyszerészek és a betegek között az egészségügyi rendszer fejlesztésérôl. Sorozatunkban a tanulmány legfontosabb üzeneteibôl, javaslataiból mutatjuk be azokat, amelyek egy konszenzuson alapuló új egészségügyi rendszer mihamarabbi elindítását eredményezhetik. 1. üzenet: Az egészségügyi rendszer minôségi fejlesztése csak a szakmai szervezetek bevonásával lehetséges A közelmúlt átfogó egészségügyi reformjának döntéseit az egészségügy szereplôinek és a gyógyszeripar véleményének figyelembevétele nélkül hozták meg. Ez éles ellentétben áll azzal az elvvel, miszerint egy rendszer mûködôképességének fenntartása valamennyi résztvevôjének kötelessége. Ennek feltétele, hogy a legfontosabb pontok eldöntésében valamennyi érintett részt vehessen. A javaslat középpontjában egy olyan folyamat elindítása áll, amely az egészségügy legfontosabb szereplôinek szoros együttmûködését eredményezi. Ezért szólít meg az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete minden érintettet, hogy korábbi berögzült magatartásformákat meghaladva konstruktív légkört alakítson ki, és célozzák meg a hosszú távú együttmûködést biztosító partnerséget. Az újonnan megalakított egészségügyi reform kerekasztal csak az együttmûködés szabályainak tisztázását követôen kezdheti el a tartalmi munkát. Közös érdekek meghatározása A további egyeztetés alapja a valamennyi szereplô számára közös érdekek tisztázása. Példa lehet erre egy fenntartható gyógyszerár-támogatási rendszer kialakítása, amely minden egészségügyi szereplônek, így a gyártóknak, a kormányzatnak, az orvosoknak és a betegeknek érdekében áll. Közös problémák megnevezése A közös érdekek meghatározását követôen felvethetôk azok a problémák, amelyek közvetlenül vagy közvetve valamennyi résztvevôt érintenek. Ilyenek a növekvô egészségügyi költségek. Közös célok kitûzése A problémák alapján kitûzhetôk a résztvevôk számára közös célok. Például védjük ki közösen a gyógyszertámogatás költségrobbanást okozó hatását. Közös mérôszámok használata Meg kell egyezni abban, milyen mérôszámokat használunk a megoldás sikerességének megítélésére. A költségeken kívül más adatok figyelembevétele is szükséges. Ilyen lehet például a születéskor várható élettartam, a tevékeny évek száma, az életminôség stb. A résztvevôknek abban is meg kell egyezniük, hogyan és milyen gyakran végeznek értékelést. Közös megoldások kialakítása A megoldásokat közösen kell kialakítani annak érdekében, hogy valamennyi szereplô teljes mértékben elkötelezett lehessen. A fentiekben megfogalmazott kezdô lépések segítségével szeretnénk elérni azt az optimális állapotot, amelyben a valódi partneri viszonyban álló, közös érdekekben megegyezni képes résztvevôk elkötelezetten dolgoznak olyan közös célok megvalósítása érdekében, amelyek oda vezetnek, hogy néhány éven belül egészségesebb lesz a társadalom, sikeresebb a gazdaság és jobb minôségû életet élnek az állampolgárok. Impresszum: Kiadja: Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete a Professional Publishing Hungary Kft. gondozásában Felelôs kiadó: Székely Krisztina Szerkesztôség: MOM Park, Sas Irodaház 1124 Budapest, Csörsz u. 45. Tel.: , fax: , 8

Ön hogyan értékeli a 17/2007. Kormányrendeletet? A gyógyszerfelírási szabályokkal kapcsolatos hitek és tévhitek Mérföldkövek a gyógyításban II.

Ön hogyan értékeli a 17/2007. Kormányrendeletet? A gyógyszerfelírási szabályokkal kapcsolatos hitek és tévhitek Mérföldkövek a gyógyításban II. hírlevél 13 kiadja az INNOVATÍV Gyógyszergyártók Egyesülete 2007/2. Ön hogyan értékeli a 17/2007. Kormányrendeletet? A gyógyszerfelírási szabályokkal kapcsolatos hitek és tévhitek Mérföldkövek a gyógyításban

Részletesebben

A HENT 2009. évi működése

A HENT 2009. évi működése A HENT 2009. évi működése Szakmai rendezvény a Szellemi Tulajdon Világnapja tiszteletére Budapest, 2010. április 23. dr. Tóth Zita Bevezető A HENT 2009. évi működése Európai kitekintés HENT Létrehozatal,

Részletesebben

Különszám. Ön hogyan értékeli a 17/2007. Kormányrendeletet? A gyógyszerfelírási szabályok értelmezése amit a szankcióról tudni kell

Különszám. Ön hogyan értékeli a 17/2007. Kormányrendeletet? A gyógyszerfelírási szabályok értelmezése amit a szankcióról tudni kell hírlevél 13 kiadja az INNOVATÍV Gyógyszergyártók Egyesülete Különszám 2007/2. Ön hogyan értékeli a 17/2007. Kormányrendeletet? A gyógyszerfelírási szabályok értelmezése amit a szankcióról tudni kell Abbott

Részletesebben

2140/2008. (X. 15.) Korm. határozat a 2008 2010. évekre szóló Hamisítás Elleni Nemzeti Stratégiához kapcsolódó intézkedési tervről

2140/2008. (X. 15.) Korm. határozat a 2008 2010. évekre szóló Hamisítás Elleni Nemzeti Stratégiához kapcsolódó intézkedési tervről 2140/2008. (X. 15.) Korm. határozat a 2008 2010. évekre szóló Hamisítás Elleni Nemzeti Stratégiához kapcsolódó intézkedési tervről Az Új rend és szabadság programban megfogalmazott célok megvalósítása,

Részletesebben

A Hamisítás Elleni Nemzeti Testület kampánya a jogszerűtlen szoftverhasználat ellen

A Hamisítás Elleni Nemzeti Testület kampánya a jogszerűtlen szoftverhasználat ellen A Hamisítás Elleni Nemzeti Testület kampánya a jogszerűtlen szoftverhasználat ellen A Hamisítás Elleni Nemzeti Testület céljai A 2008-2010. évekre szóló Hamisítás Elleni Nemzeti Stratégia intézkedési tervének

Részletesebben

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szociális védelemről és társadalmi befogadásról szóló 2008. évi Közös Jelentés A szegénység 78 millió embert, köztük

Részletesebben

MAGYARORSZÁGON. Sanofi- aventis a világon 2005: 27,3 milliárd árbevétel

MAGYARORSZÁGON. Sanofi- aventis a világon 2005: 27,3 milliárd árbevétel MAGYARORSZÁGON Sanofi- aventis a világon 2005: 27,3 milliárd árbevétel A világ 3. legnagyobb gyógyszergyártója Els Európában Els Magyarországon 97000 alkalmazott a világszerte A világon dolgozók 2,5%-a

Részletesebben

Veszélyben a magyar gyógyszeripari kutatás-fejlesztés Richter 110 év

Veszélyben a magyar gyógyszeripari kutatás-fejlesztés Richter 110 év Veszélyben a magyar gyógyszeripari kutatás-fejlesztés Richter 110 év Bogsch Erik 2011. december 14. Richter Gedeon Nyrt. Innováció-orientált, vertikálisan integrált, magyarországi központú multinacionális

Részletesebben

Vajai László, Bardócz Tamás

Vajai László, Bardócz Tamás A halászat helye a magyar agrárágazatban A Közös Halászati Politika reformja és az EU halászati és akvakultúra ágazatának fejlesztési irányai Vajai László, Bardócz Tamás Az előadás tartalma: Magyarország

Részletesebben

ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI STRATÉGIA

ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI STRATÉGIA ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI STRATÉGIA Jordán László elnökhelyettes 2015. január 5. A növényvédelem helye az élelmiszerláncban Élelmiszer-biztonság egészség Élelmiszerlánc-biztonság Egészség gazdaság - környezet

Részletesebben

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT 2015 06 30 TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001

Részletesebben

Beruházás hatékonyság az építőanyag beszállítások tekintetében

Beruházás hatékonyság az építőanyag beszállítások tekintetében Beruházás hatékonyság az építőanyag beszállítások tekintetében Magyar Beruházás-fejlesztési Társulás Kft. Dr. Nyers Norbert Tudatos település-fejlesztés 214-22 konferencia Siklós Hogyan tudja indítani

Részletesebben

Vidékgazdaság és élelmiszerbiztonság főbb összefüggései

Vidékgazdaság és élelmiszerbiztonság főbb összefüggései Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet Vidékgazdaság és élelmiszerbiztonság főbb összefüggései Készítette: Gódor Amelita Kata, PhD hallgató Enyedi György

Részletesebben

Forráskivonás a gyógyszeriparból

Forráskivonás a gyógyszeriparból Forráskivonás a gyógyszeriparból Napi Gazdaság konferencia 2010. szeptember 29. Bogsch Erik elnök MAGYOSZ Tartalomjegyzék Hazai gyógyszergyártók nemzetgazdasági szerepe Kormányzati célok Finanszírozás

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 ÉLELMISZER-FELDOLGOZÁS NÉLKÜL NINCS ÉLETKÉPES MEZŐGAZDASÁG; MEZŐGAZDASÁG NÉLKÜL NINCS ÉLHETŐ VIDÉK Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 Dr. Bognár Lajos helyettes

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVEZET MINISZTER Szám: 2690-3/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére az áruk és a szolgáltatások biztonságosságáról és az ezzel kapcsolatos

Részletesebben

Az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm.

Az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. Az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet és a kérdéskörhöz kapcsolódó jogszabályi változások hatásai

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/471/2008. TERVEZET a biológiai biztonságról szóló, Nairobiban, 2000. május 24-én aláírt és a 2004. évi

Részletesebben

A Hamisítás Elleni Nemzeti Testület tevékenységéről

A Hamisítás Elleni Nemzeti Testület tevékenységéről A Hamisítás Elleni Nemzeti Testület tevékenységéről dr. Németh Mónika, titkár Hamisítás Elleni Nemzeti Testület titkársága Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1 Európai uniós vámhatósági adatok Az Európai

Részletesebben

Tudásmenedzsment, Oktatás, Képzés. GNTP Munkacsoport megbeszélés 2009, június 10, MTA

Tudásmenedzsment, Oktatás, Képzés. GNTP Munkacsoport megbeszélés 2009, június 10, MTA Tudásmenedzsment, Oktatás, Képzés GNTP Munkacsoport megbeszélés 2009, június 10, MTA 1 Előzmények (az NKTH támogatás elnyerése után) Kickoff meeting (március 18.) Platform vezetőség Titkárság Munkacsoportok

Részletesebben

2010/2011. teljes üzleti év

2010/2011. teljes üzleti év . teljes üzleti EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság nem auditált, konszolidált, IFRS ! Az EGIS Csoport -től -ban elemzi az export értékesítés árbevételét Oroszországi szabályozás változott

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák

A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák Dr. Viski József főosztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Stratégiai Főosztály Hatásvizsgálatok

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Kulturális és Oktatási Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről

EURÓPAI PARLAMENT. Kulturális és Oktatási Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2004 Kulturális és Oktatási Bizottság 2009 2008/0047(COD) 25.6.2008 VÉLEMÉNYTERVEZET a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére

Részletesebben

A magyar élelmiszeripar prioritások és kihívások: az Élelmiszer az életért Magyar Nemzeti Technológiai Platform. 1 A Magyar Nemzeti Élelmiszertechnológiai Platform Célja ipar igényeinek Rendszeres párbeszéd

Részletesebben

CD, DVD és szoftver vásárlási szokások karácsony előtt Kutatási jelentés 2010. december

CD, DVD és szoftver vásárlási szokások karácsony előtt Kutatási jelentés 2010. december CD, DVD és szoftver vásárlási szokások karácsony előtt Kutatási jelentés 1. Bevezető A Hamisítás Elleni Nemzeti Testület megalakulásakor három fontos feladatot tűzött ki, amelyek a Hamisítás Elleni Nemzeti

Részletesebben

AZ ÁLLAM- ÉS KORMÁ YFŐK I FORMÁLIS ÜLÉSE 2008. OVEMBER 7. HÁTTÉRA YAG

AZ ÁLLAM- ÉS KORMÁ YFŐK I FORMÁLIS ÜLÉSE 2008. OVEMBER 7. HÁTTÉRA YAG Brüsszel, 2008. november 7. AZ ÁLLAM- ÉS KORMÁ YFŐK I FORMÁLIS ÜLÉSE 2008. OVEMBER 7. HÁTTÉRA YAG 1. Az Európai Unió állam- és kormányfőinek a pénzügyi válságra adott válasz koordinálásában tanúsított

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról MeH-et vezető miniszter Iktatószám:MEH/ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról Budapest, 2008. május Melléklet A Kormány./2008.

Részletesebben

A könyvvizsgálat kihívásai a változó világgazdasági helyzetben

A könyvvizsgálat kihívásai a változó világgazdasági helyzetben A könyvvizsgálat kihívásai a változó világgazdasági helyzetben Gion Gábor, Deloitte vezérigazgató Balatonalmádi, 2012. szeptember 6. Könyvvizsgálói szakma kilátásai A jelen és jövő kihívásai Az auditált

Részletesebben

DIAMOND AGENCY. Bemutatkozás

DIAMOND AGENCY. Bemutatkozás DIAMOND AGENCY Bemutatkozás PR, A BIZALOM STRATÉGIÁJA Diamond Agency, mint full-service ügynökség PR-, marketing- és kommunikációs stratégiák kidolgozásával, végrehajtásával, tanácsadással, kreatív tervezéssel

Részletesebben

A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon

A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon Hogyan járulhatnak hozzá a társadalmi vállalkozások a nonprofit szektor fenntarthatóságához, és mi akadályozza őket ebben Magyarországon? Kutatási összefoglaló

Részletesebben

Bevezető milyen információkkal rendelkezik a magyar lakosság ezekről a termékkategóriákról Módszertan:

Bevezető milyen információkkal rendelkezik a magyar lakosság ezekről a termékkategóriákról Módszertan: Bevezető A Szinapszis Kft. a Magyar Gyógyszerészi Kamarával együttműködve piackutatást kezdeményezett, amelynek célja annak feltárása, milyen szerepe van a gyógyszernek illetve az egyéb, gyógyhatású, étrend-kiegészítő

Részletesebben

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Kincses (2003): Az egészség az egyén biológiai működése, valamint a kora és neme szerint elérhető és/vagy

Részletesebben

2008/2009. üzleti év. EGIS Gyógyszergyár Nyrt.

2008/2009. üzleti év. EGIS Gyógyszergyár Nyrt. 2008/2009. üzleti év EGIS Gyógyszergyár Nyrt. A konszolidált árbevétel 6-kal, az adózás előtti nyereség 16-kal nőtt. millió Ft 2008. okt.- 2009. szept. 2007. okt.- 2008. szept. Árbevétel 115 311 109 192

Részletesebben

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR értesítés eljárás megindításáról ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR 1139 Budapest, XIII. Váci út 73/A. Tel.: 06/1-350-2001 Iktatószám: E024/512-1/2014. Hiv. sz.: - Tárgy: Értesítés eljárás hivatalbóli

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Szennyvíz beruházással kapcsolatos konzorciumi megállapodás Iktatószám:

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020.

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020. Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020. Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban

Részletesebben

A FELELŐSSÉGI MÁTRIX

A FELELŐSSÉGI MÁTRIX Konferencia és kiállítás 2011. április 13-14. Thermal Hotel Visegrád A FELELŐSSÉGI MÁTRIX mint a szabályzatalkotás eszköze Előadó a Felelősségi Mátrix Munkabizottság nevében: VERSITS TAMÁS épületgépész

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai. 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök

Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai. 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök Életszínvonal, életminőség Magyarország versenypozícióját a magyar gazdaság

Részletesebben

Van-e összefüggés a közúti közlekedés biztonsága és a termékhamisítás között?

Van-e összefüggés a közúti közlekedés biztonsága és a termékhamisítás között? Berzai Zsolt r. alezredes ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály Autópálya-felügyeletei és Balesetmegelőzési Osztály kiemelt főreferens Tel.: +36-1443-5690 E-mail.: berzaizs@orfk.police.hu Van-e összefüggés

Részletesebben

Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 48/2015

Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 48/2015 Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 48/2015 Kedves Kolléga! Kérem engedje meg, hogy tájékoztassuk az Államreform Operatív Program keretében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Részletesebben

Élelmiszeripari intézkedések. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszeripari intézkedések. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszeripari intézkedések Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Magyar élelmiszeripar főbb adatok, 2011 Feldolgozóiparon belül a harmadik legjelentősebb ágazat, mintegy 2271

Részletesebben

1. A döntési mechanizmus korszerűsítése

1. A döntési mechanizmus korszerűsítése ÁROP-1.A.2. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése A Várpalotai Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése Megbízó: Várpalota Város Önkormányzata 1. A döntési mechanizmus korszerűsítése 1b) a polgármesteri

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés 2012.04.26. ÉMI-TÜV SÜD Kft. 1 7 May 2012 Az RTG Vállalati Felelősség Tanácsadó Kft. és az ISO 26000

Részletesebben

Hamisítás Magyarországon. Magyar Szabadalmi Hivatal

Hamisítás Magyarországon. Magyar Szabadalmi Hivatal Hamisítás Magyarországon Fehérvári Anikó Magyar Szabadalmi Hivatal 1 Mit jelent a hamisítás? Hamisításon a szellemi tulajdonjogok megsértésének valamennyi formáját értjük függetlenül attól, hogy a szerzői

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

DEMIN XIV. MAGYOTT PV Mcs. Farmakovigilancia

DEMIN XIV. MAGYOTT PV Mcs. Farmakovigilancia DEMIN XIV. 2014. május m 23. MAGYOTT PV Mcs Dr. Stankovics Lívia & Bagladi Zsófia Farmakovigilancia MIÉRT JELENTSÜNK? DHPC Egészségügyi szakembereknek szóló fontos Gyógyszerbiztonsági információról szóló

Részletesebben

Aktuális témák a nemzetközi statisztikai fórumokon. Bagó Eszter

Aktuális témák a nemzetközi statisztikai fórumokon. Bagó Eszter Aktuális témák a nemzetközi statisztikai fórumokon Bagó Eszter SNA 2008 Külkereskedelmi statisztika A Stiglitz jelentés utóélete Európa 2020 SNA 2008 Az ENSZ Statisztikai Bizottsága februári ülésén elfogadta

Részletesebben

Beke Zsuzsa PR és Kormányzati kapcsolatok vezető Richter Gedeon Nyrt.

Beke Zsuzsa PR és Kormányzati kapcsolatok vezető Richter Gedeon Nyrt. Erős vállalati márkára épülő gyógyszerbrand-kommunikáció Beke Zsuzsa PR és Kormányzati kapcsolatok vezető Richter Gedeon Nyrt. RICHTER GEDEON NYRT. Innováció-orientált, multinacionális specializált gyógyszercég

Részletesebben

A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés

A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés Sajtótájékoztató Budapest, 2009. október 29. Ez a dokumentum a sajtótájékoztatóra meghívott résztvevők használatára készült. A dokumentumban szereplő összes

Részletesebben

Mindenkinek eredményes V. Magyarországi Klímacsúcs, Jövőnk a víz konferenciát kívánok!

Mindenkinek eredményes V. Magyarországi Klímacsúcs, Jövőnk a víz konferenciát kívánok! Médiatámogatói együttműködés V. Magyarországi Klímacsúcs 2013. szeptember 12. Jövőnk a víz Budapest Meghívom Önöket a Klíma Klub szervezésében az V. Magyarországi Klímacsúcs, Jövőnk a víz konferenciára!

Részletesebben

Gazdasági válság és ciklikusság a felsıoktatásban Berács József Budapesti Corvinus Egyetem

Gazdasági válság és ciklikusság a felsıoktatásban Berács József Budapesti Corvinus Egyetem Gazdasági válság és ciklikusság a felsıoktatásban Berács József Budapesti Corvinus Egyetem A gazdasági válság hatása a szervezetek mőködésére és vezetésére Tudomány napi konferencia MTA Gazdálkodástudományi

Részletesebben

Hamisítás EllEni nemzeti testület ÉvEs jelentés 2009

Hamisítás EllEni nemzeti testület ÉvEs jelentés 2009 Hamisítás Elleni Nemzeti Testület Éves jelentés 2009 Hamisítás Elleni Nemzeti Testület Éves jelentés 2009 Tartalom Bevezető 2 A Hamisítás Elleni Nemzeti Testület tagjai 2009-ben 3 A Hamisítás Elleni Nemzeti

Részletesebben

A hivatal 2010. évi tevékenységének mérlege. Dr. Bendzsel Miklós elnök Sajtótájékoztató, 2010. január 27.

A hivatal 2010. évi tevékenységének mérlege. Dr. Bendzsel Miklós elnök Sajtótájékoztató, 2010. január 27. A hivatal 2010. évi tevékenységének mérlege Dr. Bendzsel Miklós elnök Sajtótájékoztató, 2010. január 27. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala A Magyar Szabadalmi Hivatal széleskörű valamennyi iparjogvédelmi

Részletesebben

A Sertésstratégia eredményei, jövőbeni intézkedések

A Sertésstratégia eredményei, jövőbeni intézkedések A Sertésstratégia eredményei, jövőbeni intézkedések Horváth István Kiemelt programokért felelős miniszteri biztos, Országgyűlési képviselő Gödöllő, 2015. 05.05. 1 2012 augusztus 30-án Magyarország Kormánya

Részletesebben

Iskolai közétkeztetés környezeti nevelés

Iskolai közétkeztetés környezeti nevelés Iskolai közétkeztetés környezeti nevelés beszámoló a szekció munkájáról Czene Zsolt, Vidékfejlesztési Minisztérium Czippán Katalin, Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosa Irodája Pannonhalma 2011.09.17.

Részletesebben

A Vám- és Pénzügyırség korrupció elleni harca. Korrupció az igazságszolgáltatásban és a Bőnmegelızésben Konferencia

A Vám- és Pénzügyırség korrupció elleni harca. Korrupció az igazságszolgáltatásban és a Bőnmegelızésben Konferencia A Vám- és Pénzügyırség korrupció elleni harca Korrupció az igazságszolgáltatásban és a Bőnmegelızésben Konferencia Korrupciós cselekmények testületi megjelenési formái 1. tényleges ellenszolgáltatás igénylése

Részletesebben

Gyógyuló egészségügy?

Gyógyuló egészségügy? Gyógyuló egészségügy? Az A Napi Gazdaság egészségügyi konferenciája 2010. szeptember 29. gyógyuló egészségügy gyógyuló gyógyszerellátás beteg egészségügy beteg gyógyszerellátás átkozott vagy áldott betegség

Részletesebben

Activity Plan. A javaslat nem teljes körű: csupán a konzultáción, a cégvezető elmondása alapján szerzett információkon alapszik.

Activity Plan. A javaslat nem teljes körű: csupán a konzultáción, a cégvezető elmondása alapján szerzett információkon alapszik. Activity Plan A program fő pillérét a cégvezetővel folytatott szakértői konzultáció adja, melynek tartalma minden esetben cégspecifikus és személyre szabott. A Human Map szakértői számára a programban

Részletesebben

módszertana Miben más és mivel foglalkozik a Mit tanultunk mikroökonómiából? és mivel foglalkozik a makroökonómia? Miért

módszertana Miben más és mivel foglalkozik a Mit tanultunk mikroökonómiából? és mivel foglalkozik a makroökonómia? Miért A makroökonómia tárgya és módszertana Mit tanultunk mikroökonómiából? Miben más és mivel foglalkozik a makroökonómia? Miért van külön makroökonómia? A makroökonómia módszertana. Miért fontos a makroökonómia

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS)

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS) Előzmények 2010: Az élelmiszeripar fejlesztésére vonatkozó Tézisek kidolgozása 2011: Nemzeti Vidékstratégia Élelmiszer-feldolgozási részstratégia 2011: Kormányzati kezdeményezésre Élelmiszeripar-fejlesztési

Részletesebben

A közösségi kapcsolatépítés módszerei és eszközei a rákmegelőzés hatékonyabbá tételében

A közösségi kapcsolatépítés módszerei és eszközei a rákmegelőzés hatékonyabbá tételében A közösségi kapcsolatépítés módszerei és eszközei a rákmegelőzés hatékonyabbá tételében Kovács Zsuzsanna 2014. február 26. OEFI TÁMOP 6.1.1 - Egészségfejlesztési szakmai hálózat létrehozása Népegészségügyi

Részletesebben

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA.

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA. A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA. A public relations tevékenység struktúrájával kapcsolatos szakmai kifejezések tartalmának értelmezése:

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

Towards Inclusive Development Education

Towards Inclusive Development Education Towards Inclusive Development Education (Globális Nevelést mindenkinek!) EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30. (30 hónap) A projekt célkitűzése A TIDE projekt célja a globális tanulás témáinak

Részletesebben

Témakörök. Elmélet. Elmélet. Elmélet. Elmélet. Elméleti megközelítések Gyakorlati példák. Mit mérnénk? Miért szeretnénk mérni?

Témakörök. Elmélet. Elmélet. Elmélet. Elmélet. Elméleti megközelítések Gyakorlati példák. Mit mérnénk? Miért szeretnénk mérni? Témakörök Gazdasági szabályozás. hét A szabályozás hatékonysága ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék i megközelítések Gyakorlati példák Kutatási eredmények Készítette: Valentiny Pál A tananyag a Gazdasági

Részletesebben

6/a. számú melléklet a 32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelethez 1

6/a. számú melléklet a 32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelethez 1 6/a. számú melléklet a 32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelethez 1 Képviselő cég neve, címe:... Beadás dátuma: (OEP tölti ki) Ügyintéző neve, elérhetősége:... Munkahelyi telefon (fax, e-mail, mobiltel.):...

Részletesebben

Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./

Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./ Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./ Kivonat a Corporate Values Szervezetfejlesztési és Vezetési Tanácsadó Kft. Stratégiai műhelymunkáról szóló visszajelző

Részletesebben

MAGYAR SZABVÁNYÜGYI TESTÜLET. 2009. június 24. 1

MAGYAR SZABVÁNYÜGYI TESTÜLET. 2009. június 24. 1 MAGYAR SZABVÁNYÜGYI TESTÜLET 2009. június 24. 1 MŰSZAKI TARTALMÚ JOGSZABÁLYOK EGYSZERŰSÍTÉSE, SZABVÁNYOK MEGISMERTETÉSE ÁROP-1.1.3-2008-0002 azonosító számú projekt A projekt az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati szervezetfejlesztés projektje

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati szervezetfejlesztés projektje 1 DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati szervezetfejlesztés projektje Átfogó projekt előrehaladási jelentés Időszak: 2014.08.01-2014.08.31. Tartalomjegyzék

Részletesebben

A gyógyszeripar kormányzati stratégiára alapozott akciótervének körvonalai

A gyógyszeripar kormányzati stratégiára alapozott akciótervének körvonalai A gyógyszeripar kormányzati stratégiára alapozott akciótervének körvonalai Dr. Nikodémus Antal főosztályvezető-helyettes NFGM, Tudásgazdaság Főosztály Innovatív Gyógyszerek Kutatására irányuló Nemzeti

Részletesebben

2009/2010. üzleti év 1. negyedév. EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2009/2010. üzleti év 1. negyedév. EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2009/2010. üzleti év EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Az EGIS munkájához 9 leányvállalat kapcsolódik. 2009/2010 Q1 adatok Árbevétel Létszám (fő) EGIS Polska Dystrybucja (e PLN) 58

Részletesebben

Előterjesztés. A Képviselő-testület 2013. október 10-i ülésére. Intézkedési Terv az Állami Számvevőszék ellenőrzésének megállapításaira

Előterjesztés. A Képviselő-testület 2013. október 10-i ülésére. Intézkedési Terv az Állami Számvevőszék ellenőrzésének megállapításaira Előterjesztés A Képviselő-testület 2013. október 10-i ülésére Intézkedési Terv az Állami Számvevőszék ellenőrzésének megállapításaira Tisztelt Képviselő-testület! Az Állami Számvevőszék 2013. évi jelentését

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK A SZERVEZETFEJLESZTÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DMJV ÖNKORMÁNYZATÁNÁL

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK A SZERVEZETFEJLESZTÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DMJV ÖNKORMÁNYZATÁNÁL ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK A SZERVEZETFEJLESZTÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DMJV ÖNKORMÁNYZATÁNÁL BEVEZETÉS FOLYAMATOS KIHÍVÁS: ÁLLANDÓ VÁLTOZÁS MAI KÖZIGAZGATÁSSAL

Részletesebben

2014 ÉV HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI, POLGÁRMESTERI HIVATALA

2014 ÉV HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI, POLGÁRMESTERI HIVATALA 248/2013.(XII.19.)HÖ. sz. határozattal jóváhagyott 2014. ÉVES BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV A 370/2011. (XII. 31.) kormány rendelet 29.-32. -ai szerint előírt éves ellenőrzési tervet a költségvetési szerveknek

Részletesebben

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség 46. Közgazdász-vándorgyűlés Czakó Erzsébet Eger, 2008. június 27. 1/17 Témakörök 1. Versenyképesség az EU szintjén 2. A Lisszaboni Stratégia és metamorfózisai

Részletesebben

Állami szerepvállalás

Állami szerepvállalás Közgazdász Vándorgyűlés Eger Állami szerepvállalás László Csaba Szenior partner, Tanácsadás 2012. szeptember 28. Az állam feladatai Önfenntartó funkció (erőforrások, szervezeti-működési keretek) Társadalom,

Részletesebben

Étrend kiegészítők, ahogy a gyakorló gyógyszerész látja

Étrend kiegészítők, ahogy a gyakorló gyógyszerész látja Étrend kiegészítők, ahogy a gyakorló gyógyszerész látja Dr Schlégelné dr Békefi Csilla 1 Gyógyhatású készítmények kereskedelmének átalakulása egyenetlen gyógyszerfogyasztás fejlett ipari országokra esik

Részletesebben

Határidő: azonnal Felelős: polgármester

Határidő: azonnal Felelős: polgármester ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

A magyar költségvetésről

A magyar költségvetésről A magyar költségvetésről másképpen Kovács Árpád 2014. április 3. Állami feladatok, funkciók és felelősségek Az állami feladatrendszer egyben finanszírozási feladatrendszer! Minden funkcióhoz tartozik finanszírozási

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/270-4/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Hankó Zoltán. Budapest, 2012. február 16.

Hankó Zoltán. Budapest, 2012. február 16. Patikai marketing korlátok közék szorítása sa Hankó Zoltán Budapest, 2012. február 16. 1 Patikai marketing korlátok közék szorítása sa Hankó Zoltán Budapest, 2012. február 16. 2 A gyógyszert gyszertárak

Részletesebben

Az éghajlatváltozás mérséklése: a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia és a további feladataink

Az éghajlatváltozás mérséklése: a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia és a további feladataink Az éghajlatváltozás mérséklése: a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia és a további feladataink Szabó Imre miniszter Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Tartalom 1. A feladatok és végrehajtásuk szükségessége,

Részletesebben

Javaslat a 2013. évi belső ellenőrzési feladatok elvégzésére

Javaslat a 2013. évi belső ellenőrzési feladatok elvégzésére Az előterjesztés száma: 46/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. március 27-én, 18-órakor megtartandó ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

tenyekeservek.qxd 2006.11.20. 15:20 Page 1 A HAZUGSÁG ÁRA TÉNYEK ÉS ÉRVEK A GYURCSÁNY-CSOMAGRÓL

tenyekeservek.qxd 2006.11.20. 15:20 Page 1 A HAZUGSÁG ÁRA TÉNYEK ÉS ÉRVEK A GYURCSÁNY-CSOMAGRÓL tenyekeservek.qxd 2006.11.20. 15:20 Page 1 A HAZUGSÁG ÁRA TÉNYEK ÉS ÉRVEK A GYURCSÁNY-CSOMAGRÓL tenyekeservek.qxd 2006.11.20. 15:20 Page 2 MEGSZORÍTÁSOK Gyurcsány Ferenc nyilatkozata a választások előtt:

Részletesebben

Az apró munka és szakmai háttere: a MOTESZ MADOFE Program

Az apró munka és szakmai háttere: a MOTESZ MADOFE Program X. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia és V. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia, 2008. szeptember 18-20., Balatonfüred Egészségpolitika I. Szekció, 2008. szeptember 19. Az apró munka és

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 194/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről Budapest, 2009. január 2 Vezetői összefoglaló

Részletesebben

de honnan és s hová? Hankó Zoltán alelnök Magyar Gyógyszerészi Kamara 2011.10.13. Napi 1

de honnan és s hová? Hankó Zoltán alelnök Magyar Gyógyszerészi Kamara 2011.10.13. Napi 1 Útközben de honnan és s hová? Hankó Zoltán alelnök Magyar Gyógyszerészi Kamara 2011.10.13. Napi 1 Mi lesz veletek patikák? k? Vázlat Modellkorrekció után Útközben Veszteséges gyógyszertári vállalkozások

Részletesebben

Nemzeti Pedagógus Műhely

Nemzeti Pedagógus Műhely Nemzeti Pedagógus Műhely 2009. február 28. Varga István 2007. febr. 21-i közlemény A Gazdasági és Közlekedési Minisztériumtól: - sikeres a kiigazítás: mutatóink minden várakozást felülmúlnak, - ipari

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére BELÜGYMINISZTER../../BM Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2011....-án. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a települési önkormányzat hivatásos tűzoltóság, önkormányzati

Részletesebben

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI TERVEZET

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI TERVEZET Gazdasági és közlekedési miniszter TERVEZET az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 133/2007 (VI. 13.) Korm.

Részletesebben

Nehézségek és lehetőségek a magyar információs társadalom építésében

Nehézségek és lehetőségek a magyar információs társadalom építésében Nehézségek és lehetőségek a magyar információs társadalom építésében Dr. Baja Ferenc alelnök Országgyűlés Gazdasági Bizottságának Informatikai és Távközlési Albizottsága Infoparlament - 2013. Június 13.

Részletesebben

Társadalmi vállalkozások finanszírozása a NESsT modell

Társadalmi vállalkozások finanszírozása a NESsT modell Társadalmi vállalkozások finanszírozása a NESsT modell Varga Éva NESsT 2011.április 9. 1 A NESsT küldetése és tevékenységei A NESsT a feltörekvő piacgazdaságok legégetőbb társadalmi problémáira nyújt megoldást

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ lobbitevékenységről a 2006. évi XLIX. törvény 30. alapján

TÁJÉKOZTATÓ lobbitevékenységről a 2006. évi XLIX. törvény 30. alapján TÁJÉKOZTATÓ lobbitevékenységről a 2006. évi XLIX. törvény 30. alapján Lobbista neve: VAJDA ANDRÁS Lobbiigazolvány sorszáma: 07325 A tájékoztató időszaka: 2009. III. negyedév 1. A lobbitevékenységgel érintett

Részletesebben

J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására

J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására Ózd, 2012. március 28. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejl. és Vagyong. Osztály

Részletesebben

2. Az ajánlat megtételének, illetve az igény elutasításának módja

2. Az ajánlat megtételének, illetve az igény elutasításának módja A KÖZBESZERZÉSI ÉRTÉKHATÁROKAT ELÉRŐ, VAGY AZT MEGHALADÓ KÖZSZOLGÁLTATÁSI ELLÁTÁS ELJÁRÁSRENDJE 1. A tervezett igények bejelentése A büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi államigazgatási

Részletesebben

Gyógyszertári készlettároló, kiadó automata berendezés fejlesztése, prototípusának megépítése (2009.10.19-2012.07.31)

Gyógyszertári készlettároló, kiadó automata berendezés fejlesztése, prototípusának megépítése (2009.10.19-2012.07.31) Gyógyszertári készlettároló, kiadó automata berendezés fejlesztése, prototípusának megépítése (2009.10.19-2012.07.31) A projektjavaslat célkitűzése egy belföldi és nemzetközi piacon is forgalomképes gyógyszertári

Részletesebben