A megoldás: nézni Őt

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A megoldás: nézni Őt"

Átírás

1 A megoldás: nézni Őt Ma hívőkhöz szeretnék szólni, akik valóban újjászülettetek és keresitek Isten tetszését. Meg akartok szentelődni, ki akartok jönni a bűn köteleiből, az ismétlődő, újra meg újra elbukó cselekedetekből. Akik már megfáradtatok, tán ki is égtetek, akik tán már elveszítették a valódi reményt, h meg fogtok tudni változni. Akik szomjaztok, de már tán nincs erőtök újabb tanítói vízre. Száraz csontokhoz szeretnék ma szólni, szellemből szellembe. Fel szeretnélek segíteni, lefújni rólad a reménytelenség porát, h hallj és láss - van remény. Igaz az ígéret. Neked is. Ő az Isten Fia. Elvégezte, h beléphess az Új Szövetségbe. Elvégezte, h megszabadítson bűneid kötelékeiből, elvégezte h elűzze félelmeink. 3 igei történetet nézünk meg, ezek lesznek a mi sarokpontjaink. A dicsőséges színeváltozás eseménye után, amit megelőzött már több csodálatos eseménysorozat, azt hihetnénk, hogy a tanítványok elképesztő változáson mennek át. Az elképesztő igaz, a változás kevésbé. Miután lejönnek, egy gyógyító alkalom után mennek tovább és arról vitatkoznak, h ki is a nagyobb. E történet, mind a három evangéliumban szerepel, tehát különösen hangsúlyos. Ha az evangéliumokat összeolvasod, akkor megtudod, h nem csak gyógyító és szabadító alkalmon vannak túl, de Jézus komoly kijelentést is ad arról, h el fogják Őt fogni, meghal, de feltámad. Mindezek után a tanítványok kizárólag arról agyalnak, h ki a legnagyobb. Máté 18:1 Abban az órában menének a tanítványok Jézushoz, mondván: Vajon ki nagyobb a mennyeknek országában? 18:2 És előhíván Jézus egy kis gyermeket, közéjük állítja vala azt, 18:3 És monda: Bizony mondom néktek, ha meg nem tértek és olyanok nem lesztek, mint a kis gyermekek, semmiképpen nem mentek be a mennyeknek országába. 18:4 Aki azért megalázza magát, mint ez a kis gyermek, az a nagyobb a mennyeknek országában. 18:5 És aki egy ilyen kis gyermeket befogad az én nevemben, engem fogad be. 18:6 Aki pedig megbotránkoztat egyet e kicsinyek közül, akik énbennem hisznek, jobb annak, hogy malomkövet kössenek a nyakára, és a tenger mélységébe vessék. A legtöbbünk, mikor ezt olvassuk, arra gondolunk, h ez az alázatról szóló példázat. Ám van e történetnek egy sokkal mélyebb, és igen fontos, életbevágó mondanivalója is, ami valójában az elsődleges. Igen fontos lehet, ha Jézus azt mondja, ha meg nem tértek, akkor semmiképpen sem fogtok bejutni a királyságba. Ha ebben az ügyben valakit megbotránkoztattok később, inkább malomkövet a nyakba kötve ugorjatok a tengerbe, mintsem velem találkozzatok. Ez tulajdonképpen egy komoly fenyegetés. Volt itt tehát valami, amiből meg kellett térni, volt valami a tanítványok gondolkodásában, amiből ki kellett őket rázni. Az Úr Jézus persze tudta, h most nem fogják most megérteni az elsődleges mondandót. Annyira nem voltak akkor még készek a felfogására, h az összes válasz, ami Jézus eme nagy tanítására jön, az a Márkban olvasható, annyi, hogy Márk 9:38 János pedig felele neki, mondván: Mester, látánk valakit, aki a te neveddel ördögöket űz, aki nem követ minket; és eltiltók őt, mivelhogy nem követ minket. Mintha meg sem hallották volna. Mert nem is hallották még akkor. De mivel az Úr nagyon be akart vésni a fiúk szívébe, arra az időre, mikor majd a Szent Szellem eljön, és emlékezteti őket, akkor erre a képre emlékezzenek és meg tudjanak térni, előhívott egy kisgyereket. Az, h valaki elsőséget kíván a Királyságban, nem bűn. Az Újszövetség is azt mondja, ha valaki presbiterséget akar, akkor jó dolgot akar. Amikor egyes tanítványok az Úr jobb és bal keze felől akartak ülni, nem mondta az Úr, h ez rossz gondolat, csak azt, h nem az Ő dolga megadni. Sőt, ebben a részben is arról beszél, h ha valaki előre akar jutni, alázza meg magát és szolgáljon, ha első akarsz lenni- nem baj, de akkor mindenki felé szolgálj. Nem ebből kell megtérni. Akkor a versengésből? Mivel a gyerekek is vetélkednek, ezért nem erre vonatkozhat a megtérésre való felhívás és az, h olyanok legyenek. Akkor meg mire? Bizony mondom néktek, ha meg nem tértek és olyanok nem lesztek, mint a kis gyermekek, semmiképpen nem mentek be a mennyeknek országába. Érdemes elgondolni, hogy mi is történhetett a vetekedésükkor? Ki a nagyobb, vagyis kinek milyen a viszonya az Úrral? Engemet az Úr már akkor látott, mikor a fügefa alatt ültem- és igaznak mondott; engem meg a fáról hívott el; nekem a csónakomba szállt és tanított; az semmi- én kiléptem a vízre és jártam, meg megdicsért, h tudtam, h ki Ő; igen, d e utána meg le is sátánozott Szóval csak a szokásos keresztény körök Jézushoz való viszonyukat, és az abból fakadó, ki a nagyobbságot, abból akarták levezetni, h ki mekkora dolgot élt meg az Úrral, ki mit csinált az Úrral, az Úrért stb. Nem az a baj, ha hitből és az Úrért teszel

2 dolgokat, sőt. De az már igen, ha úgy gondolod, h az Isten ettől fog Téged elfogadni jobban. És ez a gondolkodásmód ma is jelen van az egyházban, a szívekben. Ez egy testies, kevert hit. És ez borzalmas kovász. Ez meg fog ölni Téged. Meg, ha ezt tanítod, akkor mást is. Kesernyés tapasztalataim egyik legfontosabbja, hogy mindegy, h mit csináltál az Úrért, mindegy, h micsoda kijelentéseket kaptál, milyen bizonyságtevő vagy, milyen pásztor, igehirdető vagy hány démont űztél ki. Mindegy, h miket csinálsz, találsz ki, h megszentelődj, h legyőzd a bűneidet. Isten előtt ezek nem számítanak, ha ezek közül bármelyikben is jobban bízol, mint Krisztus elvégzett váltságművében, amit azért végzett el, hogy az Atya elfogadhasson Téged! Ezek a férfiak lesznek később az egyház alapkövei. Az Újszövetség folyamatosan arról beszél, h Isten az Atyánk, mi az Ő gyermekei vagyunk. Amikor Jézus látta a tanítványok gondolatait, és látta a jövendő kisbabáit, az éretlen, megtérő embereket, már látta azt a rájuk leselkedő hatalmas veszélyt is, ami a tanítványaiban még ott lapult. Ezért eléjük állít egy gyereket, nézzétek, ez a gyerek az egyházam, a jövő egyháza, akik megtérnek majd Hozzám - ne botránkoztassátok meg, a TI gondolkodásotokkal! Meg ne merjétek tenni! A testies gondolkodás azt mondja, h ezt vagy azt teszem, és akkor jobban, biztosan kiérdemlem Isten elfogadását. De így van ez az egyházban is: ezt vagy azt cselekszem, akkor majd el tud fogadni Isten, ki tudom érdemelni a kegyét. Akkor jó lesz a viszonyom Vele. EZ a méreg! És ez veszélyes méreg. Jézus arról beszél, h úgy kell viszonyulnotok hozzám, mint a gyerekek. Idehívom, idejönnek. Nem hívom - akkor is. Dicsérnek, körülöttem zsibonganak. Nem bonyolítják túl a dolgokat, egyszerűen bíznak bennem és ennyi. Térjetek meg. Ez erős szó a görögben- vegyetek totális gondolkodásváltást, alázzátok meg magatokat ARRA, h olyanok legyetek, mint a gyerekek. Tudod, mikor azt hiszed, h ha így vagy úgy csinálod, akkor kiérdemelted Isten kegyét, már büszke és felfuvalkodott lettél. Ha tudod, h Isten gyereke vagy, akkor azt is tudod, h Tőle függsz mindenben. A megszentelődésben is. És ebben megbízol. Máté 18:6 Aki pedig megbotránkoztat egyet e kicsinyek közül, akik énbennem hisznek, jobb annak, hogy malomkövet kössenek a nyakára, és a tenger mélységébe vessék.18:7 Jaj a világnak a botránkozások miatt! Mert szükség, hogy botránkozások essenek; de jaj annak az embernek, aki által a botránkozás esik. Jézus kifejezi a haragját az ellen, aki, ami azt tanítja, h a kereszt nem elég az üdvösséghez! A templomot csak megtisztította, de itt komoly haragot fejez ki. Itt nem farizeusokhoz szól, hanem a tanítványaihoz! Elmondja nekik, h ne botránkozzanak meg majd az Új Szövetségen, az Új Szövetség alapján: a kereszten elvégzett váltságmunka kizárólagosságán! El kell fogadniuk azt a tényt, h KIZÁRÓLAG a Krisztusnak kereszten elvégzett munkájába vetett hit által lehet üdvözülni és megszentelődni. Egyházvezetők, tanítók, pásztorokvéssétek eszetekbe, mondja Jézus, jobb, ha malomkövet kötnek a nyakadra, ha másként tanítod e gyermekeket, akik HOZZÁM jönnek! Bármilyen cselekedet, módszer, felekezetesdi belekeverése az elfogadhatóvá válásba halálos méreg! Máté 18:8 Ezért ha a kezed vagy a lábad visz bűnbe, inkább vágd le és dobd el azokat! Jobb lesz neked, ha csonkán vagy sántán jutsz be az örök életre, mintha mindkét kezeddel és lábaddal együtt dobnak az örök tűzbe. 18:9 Ha a szemed visz bűnbe, inkább vájd ki, és dobd el. Jobb neked, ha fél szemmel mész be az örök életre, mintha ép szemmel dobnának a pokol tüzébe! Ez egy kulcsmondat. Ez az előzőkhöz tartozik! Mi a láb, kéz, szem, ha ezek botrákozást okoznak neked? A valamilyen cselekedeteidbe vetett bizalom, az, h Te majd megoldod. Te majd megszenteled magad úgy, ahogy TE gondolod. Ezeket a gondolatokat vájd ki. Ezeket taszítsd el. Jó cselekedetekkel így pokolra is lehet kerülni. A kéz-láb-szem, az ember saját függetlenségét biztosítja, h saját útját járja. Aki magát akarja elszakítani a bűntől, az pokolra kerülhet. A kívánságokat, a botránkozást okozó dolgaidat ki kell metszeni, de nem a saját kezeddel - mert azt az Én LELKEM végzi el. Alázd meg magad, mint egy gyerek, és bízd ezt rám. A gyerek függ az Atyától. Ad át magad nekem és én majd elvégzem a megszentelődést. Csak csináld, amit mondok, legyél velem. Ne saját módszerekben bízzál. Gal 5:4 Elszakadtatok Krisztustól, akik a törvény által akartok megigazulni, a kegyelemből kiestetek. 5:5 Mert mi a Szellem által, hitből várjuk az igazság reménységét. 5:6 Mert Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés nem ér semmit, sem a körülmetélkedetlenség, hanem a szeretet által munkálkodó hit.

3 A galatai tesók inkább körülmetélkedtek volna, h biztos legyen az üdvösségük, Pál erre azt mondja, h akkor már ki is estetek a kegyelemből. Ha egy kis elődarab levágása segít, akkor vágjuk már rögtön le az egészet. Sőt, a fejet is, az a biztos. Testvérem, ha levágod kezed - megváltoztál? Szabad lettél a gondolati bűntől, a kísértéstől, a vágytól? Kérdezlek benneteket: van még valakinek valamilyen tuti módszere, h így vagy úgy kell csinálni? Még hiszed, h bármivel is hozzá tudsz járulni ahhoz, h Isten el tudjon fogadni Téged? Magadat meg tudod szentelni? Vagy gyülekezetet tudsz építeni? Máté 17:1 És hat nap múlva magához vevé Jézus Pétert, Jakabot és ennek testvérét Jánost, és felvivé őket magukban egy magas hegyre. 17:2 És elváltozék előttük, és az ő orcája ragyog vala, mint a nap, ruhája pedig fehér lőn, mint a fényesség. 17:3 És íme megjelenék őnékik Mózes és Illés, akik beszélnek vala ő vele. 17:4 Péter pedig megszólalván, monda Jézusnak: Uram, jó nékünk itt lennünk. Ha akarod, építsünk itt három hajlékot, neked egyet, Mózesnek is egyet, Illésnek is egyet. 17:5 Mikor ő még beszél vala, íme, fényes felhő borítá be őket; és íme szózat lőn a felhőből, mondván: Ez az én szerelmes Fiam, akiben én gyönyörködöm: őt hallgassátok. 17:6 És a tanítványok amint ezt hallák, arcra esének és igen megrémülének. 17:7 Jézus pedig hozzájuk menvén, illeté őket, és monda: Keljetek fel és ne féljetek! 17:8 Mikor pedig szemeiket fölemelék, senkit sem látának, hanem csak Jézust egyedül. Még beszélt Péter, amikor az Atya Isten elhallgattatta, egyszerűen közbeszólt! De ugyanazért, amiért Jézus is később megtérésre szólította őket. Neked egyet, Mózesnek is egyet, Illésnek is egyet. Mi ebben a baj? Jó szándékúnak tűnik, pedig méreggel teli gondolkodásra utal! Jézus NEM EGYIKE a MEGOLDÁSOKNAK! Ő Maga a megoldás! ŐT kell hallgatni, Ővele kell lenni, ŐT kell megismerned. Fontos a Szent Szellem által adott szellemi élmény, Illés szelleme? Fontos. Fontos az igei tanításokkal való közösség, fontos. De a legfontosabb, nem az egyik, hanem a legfontosabb JÉZUS KRISZTUS SZEMÉLYÉVEL való kapcsolat. Ján 5:37 De maga az Atya is, aki elküldött engem, bizonyságot tett rólam. A hangját nem hallottátok soha, az arcát sem láttátok, 5:38 és igéje sincs maradandóan bennetek, mert nem hisztek annak, akit ő elküldött. 5:39 Ti azért kutatjátok az Írásokat, mert úgy vélitek, hogy azokban van az örök életetek, pedig azok rólam tesznek bizonyságot, 5:40 de ti nem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen! Mit mond az ige? Hogy nem hisztek annak, AKIT elküldött az Atya. Tanításokat bújtok, igét olvastok, h életetek legyen, de az Élet abból származik, ha megismertek ENGEM. Az Ige Krisztusról tesz bizonyságot. De ti nem akartok hozzám jönni. Módszereket kerestek, a legjobb gyülit, a hiteles vezetőt, a legszellemibb tanítást - de BENNEM van az ÉLET! A kereszten Krisztus által elvégzett munka a lényeg! Félre ne értsd: fontos a tanítás - ha Krisztusra mutat; fontos a közösség - ha Krisztus a középpont; fontos a gyülekezet - ha Krisztus Személye van középpontban és afelé haladnak, és az sem árt, ha hiteles a vezető, aki Krisztusra mutat stb. Az Úr elküldte a Szent Szellemét, a fiúságunk Szellemét. Fiak vagyunk. Tudod, mire akar ezzel elvezetni az Úr? Nem csak arra, h örökös vagy - ez csak a pozíciód. Ján 5:19 Felele azért Jézus, és monda nekik: Bizony, bizony mondom néktek: a Fiú semmit sem tehet önmagától, hanem ha látja cselekedni az Atyát, mert amiket az cselekszik, ugyanazokat hasonlatosképpen a Fiú is cselekszi. Vida fordításban: Ján 5:19 Válaszolt pedig Jézus és (ezt) mondta nekik: Ámen, Ámen mondom néktek, a Fiú semmit sem képes magától tenni, csak azt, amit lát az Atyától, mert amiket Ő tesz, azokat teszi ugyanúgy (hasonlóképpen) a Fiú is, Érted? A Fiúság Szelleme maga a Szent Szellem, és a fiúság az, h nem leszel képes semmi mást tenni, csak, amit az Atyától látsz. Amíg valaki a bűnnel úgy harcol, h így vagy úgy meg akarja oldani, saját elgondolásokat, módszereket, törvényeket követve, addig kiskorú, mert a nagykorú FiÚ, az örökös, már tudja, h nem KÉPES rá és ezért az Atyától várja, az aktuális Szót, lépést, területet, amin járnia kell. 2Kor 3:5 Nem mintha magunktól alkalmasak lennénk arra, hogy saját magunk eldöntsünk dolgokat. Ellenkezőleg: a mi alkalmas voltunk Istentől van, 3:6 aki alkalmassá tett minket arra, hogy az új szövetség szolgái legyünk, nem a betűé, hanem a Léleké, mert a betű megöl, a Lélek pedig megelevenít. 3:7 Ha pedig a halálnak betűkkel kőbe vésett szolgálata annyira dicsőséges volt, hogy Izráel fiai nem tudtak Mózes arcára nézni arcának múló dicsősége miatt, 3:8 hogyne volna még inkább dicsőséges a Lélek szolgálata? A Szellemnek való szolgálat az, h amit Ő aktuálisan megmutat, kér azt megteszem. És AZT teszem, nem mást és nem máskor. És ez a fajta járás az Úrral dicsőséges lesz, és megelevenít!

4 Zsolt 23:1 Az ÚR az én pásztorom, nem szűkölködöm. 23:2 Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. 23:3 Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem az ő nevéért. 23:4 Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy. Vessződ és botod megvigasztal engem. 23:5Asztalt terítesz nekem ellenségeim előtt; elárasztod fejem olajjal. Csordultig van a poharam. 23:6 Bizony jóságod és kegyelmed követ engem életem minden napján, s az ÚR házában lakozom hosszú ideig. Mi a füves legelő? Sokáig azt hittem, h a jobbnál jobb tanítás. De ha mi fiak vagyunk, akkor nem az. Tehát egy jó pásztor nem jó tanításokat töm a szátokba, mert akkor libatömő lennék. Az az én eledelem, h atyám akaratát cselekedjem. Az eledel, h az tegyed, amit Atyád mutat neked, h tedd. Oda kell egy jó pásztornak vezetni, hogy az Úr akaratát tudd cselekedni. Csendes vizek? A Szent Szellem jelenléte, Aki meg a fiúság szelleme. Róm 8:11 Ha pedig annak a Lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, akkor az, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halottak közül, megeleveníti a ti halandó testeteket is a bennetek lakó Lelke által. 8:12 Ezért, testvéreim, nem vagyunk adósok a testnek, hogy test szerint éljünk. 8:13 Mert ha test szerint éltek, meghaltok, de ha a test cselekedeteit a Lélek által megöldöklitek, éltek. 8:14 Mert akiket Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai. 8:15 Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság Lelkét kaptátok, aki által azt kiáltjuk: Abbá, Atya! 8:16 Maga a Lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk. 8:17 Ha pedig gyermekek, örökösök is, örökösei Istennek, örököstársai pedig Krisztusnak, ha valóban vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt is dicsőüljünk meg. Krisztus elküldte a Szellemét, h benned lakozzon, Ő végzi ezt a munkát, Ő vezet ki az Újszövetségen át a szabadság birodalmába. A testies hit, a kevert hit még hozzá akar tenni, de nem tudsz. Ővele kell közösségben lenned, Ővele - imában, dicsben, Róla való gondolkodásban, legfőképpen a kereszten elvégzett munkájában. A legtöbbünk ezt nem hiszi el. Vagy a világot vagy vallást keverünk hozzá. Jel 5:11 És láttam és hallottam sok angyal hangját a trón, az élőlények és a vének körül, számuk tízezerszer tízezer és ezerszer ezer volt; 5:12 és hangosan ezt mondták: Méltó a megöletett Bárány, hogy övé legyen az erő, a gazdagság, a bölcsesség, a hatalom, tisztesség, dicsőség és áldás! 5:13 És hallottam, hogy minden teremtmény a mennyben, a földön, a föld alatt és a tengerben, és minden, ami ezekben van, ezt mondta: A trónon ülőnek és a Báránynak áldás, tisztesség, dicsőség és hatalom örökkön-örökké. 5:14 A négy élőlény pedig ezt mondta: Ámen. És a vének leborultak, és imádták őt. A menyben, ahol látják a testben feltámadott Jézust, még ott is így imádják, h a megöletett Bárány! Még ott is a keresztről emlékeznek meg, hidd el, h azért, mert az a lényeg. Minden vád, kudarc, bűn, félelem, szorongás, mindenre a kereszten van a megoldás. Mert Ő VÉGEZTE el, és ma is Ő VÉGZI a SZELLEMÉVEL, hogy érvényre jusson benned. Ne azért tegyél ezt vagy azt, h elfogadható legyél, h jóindulatú legyen veled az Úr, h valamilyen jó viszonyba kerüljetek. Azért fizetek tizedet, járok gyülekezetbe és igyekszem szolgálni Őt, mert van Vele viszonyom, nem azért - h legyen vele viszonyom. De miközben ezeket teszem, ahogy együtt poroszkálok Vele, egyre jobban megismerem, egyre többet figyelek Rá és ilyenkor elváltozom. Utakat, megoldásokat keresünk, biztos recepteket - de ilyen nincs. Ő MAGA az Út. Keresünk különböző tanításokat, igazságokat - de Ő MAGA az Igazság. Keressük az életünket, a megoldását - de Ő MAGA az ÉLET. S ha azt hiszed, h kár volt az elmúlt évekért, h köröket futottál, jusson eszedbe maga az Újszövetség, ami azt mutatja, h mások is ezt a kört futották meg: a tanítványok, akik találkoznak az Igével - és a legtöbbjét nem értik, de meg akarják csinálni. Aztán elfutnak, kifáradnak, elárulnak. DE. A feltámadt Jézus elvezeti őket a felházba, ahol megvárják a Szent Szellem munkáját. Közösségben együtt vannak az Úrral és egymással. Majd a Szent Szellem megérteti velük az írásokat, kijelenti az igazságokat és kilépnek a szabadság birodalmába. Ez vár Rád is. Ahogy Jézus elkezdte benned a munkát, Ő volt a Kezdet, Ő az Alfa, aztán Ő is lesz A Vége, Akihez eljutunk. Hogy kezdte benned Jézus? A megöletett Bárányként, AKI EGYEDÜL üdvözített téged - ide akar vissza vezetni. A kereszthez. Őhozzá. Ma, mikor be vagytok zárkózva és zárt ajtók mögött éled mindennapjaid, látod h kint egyre sötétebb. Volt egykor találkozásod Ővele, de távol kerültnek érzed. Egykor, mint friss gyermeke ott ugrándoztál körülötte és nem féltél, hitted, ahogy hittem én is, h az egész világot megváltoztatjuk, h mindenkinek elvisszük Őt, és hittem, h e várost átadjuk Krisztusnak! Ehhez képest: letepertek a bűnökkel való küzdelmek, jött egyik módszer a másik

5 után, aztán küzdelem a hitetlenség, reménytelenség ellen. De a tanítványok is voltak így, és nekik is adott gyógyszert Jézus: Ján 20:19 Már este volt azon a napon, a hét első napján, és a zsidóktól való félelem miatt az ajtók is zárva voltak, ahol egybegyűltek a tanítványok, eljött Jézus, megállt középen, és azt mondta nekik: Békesség nektek! 20:20 És ahogy ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok pedig örvendeztek, hogy látják az Urat. 20:21 Majd ismét azt mondta nekik Jézus: Békesség nektek! Ahogy engem elküldött az Atya, én is úgy küldelek el titeket. Emlékeztek, hogy akit csak megmar a kígyó, nézzen fel a póznára feltűzöttre, a rézkígyóra. A bűnné lett Krisztusra és azonnal meggyógyul. Fel kellett Rá nézni. Mit olvasol a hegyen: Máté 17:6 És a tanítványok amint ezt hallák, arcra esének és igen megrémülének. 17:7 Jézus pedig hozzájuk menvén, illeté őket, és monda: Keljetek fel és ne féljetek! 17:8 Mikor pedig szemeiket fölemelék, senkit sem látának, hanem csak Jézust egyedül. Ján 20:20 És ahogy ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok pedig örvendeztek, hogy látják az Urat Látni Őt, nézni Őt, elmélkedni Róla, keresztjéről - és el fogsz változni, dicsőségről-dicsőségre. Borulj még ma le az Úr előtt, és valld meg h nem vagy képes jó hívő lenni, valld meg h cselekedetekkel akartál hozzá járulni a kereszten elvégzett munkájához. Kérd, h szívedben végezze el, h megutáld bűneidet és el akarjad hagyni, bízd rá magad. Kérd, h a szíved lágyítsa meg, újítsa meg. Aztán járj a hit cselekedeteiben, lépj ki és az Úton járva el fogsz változni színről színre. Dicsőség Istennek!

FÉLELMEKBŐL FAKADÓ CSELEKEDETEK I.

FÉLELMEKBŐL FAKADÓ CSELEKEDETEK I. FÉLELMEKBŐL FAKADÓ CSELEKEDETEK I. Feljegyzés Jim Sanders tanításából 2011. augusztus 21. A mai napon, amiről tanítok, nagyon fontos, és meg kell érteni, hogy ne cselekedjünk a félelmeink szerint. Meg

Részletesebben

A HUSZONHARMADIK ZSOLTÁR

A HUSZONHARMADIK ZSOLTÁR 23. ZSOLTÁR ISTEN - A ZSOLTÁR ÍRÓJÁNAK PÁSZTORA Dávid zsoltára 1. Az Úr az én pásztorom; nem szűkölködöm. 2. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. 3. Lelkemet megvidámítja,

Részletesebben

ÁHÍTAT. Célunk a. misszió. Segédanyag a személyes növekedéshez

ÁHÍTAT. Célunk a. misszió. Segédanyag a személyes növekedéshez ÁHÍTAT Célunk a misszió Segédanyag a személyes növekedéshez Célunk a misszió Áhítatok Segédanyag a személyes növekedéshez Eurázsiai Egyházrégió ISBN 978-963-88215-6-0 Názáreti Egyház Alapítvány, Budapest,

Részletesebben

1998/6. Boldog karácsonyt! Bérczes Lajos

1998/6. Boldog karácsonyt! Bérczes Lajos {k19986a} {k19986b} 1998/6 VEZÉRCIKK Boldog karácsonyt! Bérczes Lajos Boldog karácsonyt! Boldogságunk, másként megfogalmazva egymásra találás. Részünkről a kilátástalan örvényből, a nyúlós, ragadós hínárból,

Részletesebben

E. W. KENYON. Jézus csodálatos neve. Isten, aki több, mint elegendő Isten, aki hosszú élettel elégít meg. A könyv Internet-es változata

E. W. KENYON. Jézus csodálatos neve. Isten, aki több, mint elegendő Isten, aki hosszú élettel elégít meg. A könyv Internet-es változata E. W. KENYON Jézus csodálatos neve Isten, aki több, mint elegendő Isten, aki hosszú élettel elégít meg A könyv Internet-es változata (HUNGARY / E. W. Kenyon / The Wonderful Name of Jesus / Our Rights and

Részletesebben

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE...

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... a minden új. Új technika, új módszer, új tartalom, új forma, új csomagolás, új kivitelezés, új, új, új Majd egy üzenet ezt mondja: ha az egyik áruházban minden héten mindig leáraznak, akkor miért nem adnak

Részletesebben

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid!

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! 2014. november 1. szombat A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! Igehirdetésekben számtalanszor elhangzik a felszólítás: engedelmeskedjetek Istennek, kövessétek

Részletesebben

HÉT ÜZENETED ÉRKEZETT! 1. AZ ÜZENET KÜLDŐJE

HÉT ÜZENETED ÉRKEZETT! 1. AZ ÜZENET KÜLDŐJE Pasarét, 2012. szeptember 23. (vasárnap este) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza HÉT ÜZENETED ÉRKEZETT! 1. AZ ÜZENET KÜLDŐJE Alapige: Jelenések könyve 1,1. 4-8. 10-11. 17-20. Ez Jézus Krisztus kinyilatkoztatása,

Részletesebben

Isten gyógyszerei Gyógyító Igék

Isten gyógyszerei Gyógyító Igék 13/ 1. oldal http://www.istenfiai.hu Isten gyógyszerei - Gyógyító Igék Péld.4.20-23: Fiam, az én szavaimra figyelmezz, az én beszédeimre hajtsad füledet. Ne távozzanak el a te szemeidtől, tartsd meg ezeket

Részletesebben

A tartalomból. Pecznyík Pál. Örvendj Isten népe!

A tartalomból. Pecznyík Pál. Örvendj Isten népe! Örvendj Isten népe! Örvendj Isten népe, Urad jő hamar, szárnyaljon szívedből boldog háladal! De nagy örömödben el ne bízd magad, bűnbánó szívedből fakadjon szavad! Idegen vagy itt lenn, zarándok csupán,

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK Jézus Neve 5. Ahogy İ van, úgy vagyunk mi is

ALAPTANÍTÁSOK Jézus Neve 5. Ahogy İ van, úgy vagyunk mi is Jézus Nevérıl hallunk tanítást. ALAPTANÍTÁSOK Jézus Neve 5. Ahogy İ van, úgy vagyunk mi is Márk 16:14-18 Azután, mikor asztalnál ülnek vala, megjelenék magának a tizenegynek, és szemükre hányta az ı hitetlenségüket

Részletesebben

1Móz 28,1-22 Mily rettenetes ez a hely

1Móz 28,1-22 Mily rettenetes ez a hely 1 1Móz 28,1-22 Mily rettenetes ez a hely Előhívatá azért Izsák Jákóbot, és megáldá őt, és megparancsolá néki és mondá: Ne végy feleséget a Kananeusok leányai közűl. Kelj fel, menj el Mésopotámiába, Bethuélnek

Részletesebben

AHOGY NÉZLEK TÉGED. A Királynak áldozok A Királynak áldozok Néki szolgálok

AHOGY NÉZLEK TÉGED. A Királynak áldozok A Királynak áldozok Néki szolgálok AHOGY NÉZLEK TÉGED Ahogy nézlek téged Elszáll minden félelem Ahogy szól szelíd szavad Nem kérdezek már Amikor érzem itt vagy Szent Szellemed hoz közel Erős karod átölel És új élet tölt el A mennyben van

Részletesebben

El ne temessetek, visszajövök!

El ne temessetek, visszajövök! El ne temessetek, visszajövök! Azt mondja az Úr: Ezt az üzenetet népemnek küldöm a Földre, bizonyságul, hogy én a Mennyben vagyok. Ezek után láttam: Íme, egy nyitott ajtó a Mennyben, és az első hang, amelyet

Részletesebben

Régi és új. A Messiás haláláról. Az új nem a régi. Borok és tömlők

Régi és új. A Messiás haláláról. Az új nem a régi. Borok és tömlők Olvasóinkhoz Régi és új A Messiás haláláról Isten gyakran bátorítja gyermekeit arra, hogy emlékezzenek meg az Ő jóságos teteiről, Vele szerzet tapasztalataikról. Van azonban egy különös igehely, ami ennek

Részletesebben

1Móz 1,24-31 Szárazföldi állatok és az ember teremtése

1Móz 1,24-31 Szárazföldi állatok és az ember teremtése 1Móz 1,24-31 Szárazföldi állatok és az ember teremtése Azután monda az Isten: Hozzon a föld élő állatokat nemök szerint: barmokat csúszó-mászó állatokat, és szárazföldi vadakat nemök szerint. És úgy lőn.

Részletesebben

Ézsaiás 7,4: Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved.

Ézsaiás 7,4: Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved. 2010. jún.1. kedd Tünde Ézsaiás 7,4: Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved. Néha könnyen mondjuk másoknak, hogy ne félj, maradj nyugton, minden jó lesz. Sokszor alaptalanul, előzetes

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2014./2. szám.én Én vagyok a jó pásztor, én ismerem az enyéimet, és az enyéim ismernek engem... és én életemet adom a juhokért. Jn 10,14-15b 2 2014 / 2 Március

Részletesebben

János 10:10 A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson: én azért jöttem, hogy életük legyen, sőtőöt böőségben éljenek. 2011.

János 10:10 A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson: én azért jöttem, hogy életük legyen, sőtőöt böőségben éljenek. 2011. Oikosz 2011. MÁRCIUS János 10:10 A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson: én azért jöttem, hogy életük legyen, sőtőöt böőségben éljenek. A Szeretet Lángja Gyülekezet Kiadványa Oikosz

Részletesebben

FILIPPI LEVÉL 1. Fejezet

FILIPPI LEVÉL 1. Fejezet FILIPPI LEVÉL 1. Fejezet Pál apostolt Jeruzsálemben tartóztatták le és a cézareai börtönben tartották két évig. Ezek után a császárhoz fellebbezett és így fogvatartottként vitték ıt Rómába, hogy kihallgatást

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

JELEK ÉS CSODÁK AZ ÍTÉLETBEN

JELEK ÉS CSODÁK AZ ÍTÉLETBEN JELEK ÉS CSODÁK AZ ÍTÉLETBEN Jegyzet Jim Sanders tanításából 2011. július 03. A mai napon a csodák témakört folytatjuk. Az evangélizációs munkák miatt négy hétre előre készülök a tanításokkal. Főleg az

Részletesebben

REFORMÁTUS ÉLET A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A

REFORMÁTUS ÉLET A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A REFORMÁTUS ÉLET A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A www.szrke.com AUGUSZTUS 2012 Nincs olyan szent, mint az Úr, rajtad kívül senki sincsen, nincs olyan kőszikla, mint a mi Istenünk. 1Sám. 2,2 2012.

Részletesebben

NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL

NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL Szeverényi János NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL IGEHIRDETÉSEK ÉLŐ VÍZ füzetek 6. Kiadja az Evangélikus Missziói Központ Magyar Evangélikus Rádiómisszió és a Magyarországi Evangélikus Egyház missziói bizottsága Budapest,

Részletesebben

Keith Moore tanításának korrektúrázott változata

Keith Moore tanításának korrektúrázott változata AZ ELSŐ SZERETET Keith Moore tanításának korrektúrázott változata Szeretettel köszöntelek titeket a 2007. évi házassági összejövetelen. Ámen. Itt a Hit Élet Gyülekezetben évente két saját összejövetelt

Részletesebben

Isten nevét dicsérem énekkel, magasztalom hálaadással.

Isten nevét dicsérem énekkel, magasztalom hálaadással. Isten nevét dicsérem énekkel, magasztalom hálaadással. (Zsoltár 69,31) 2009/2 47. évfolyam 2. szám Szer et e m-e Őt? A tartalomból Szeretem-e Jézust? Szeretem-e Őt? Ezt kérdem magamtól mindenekelőtt. Mivel

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 2. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 2. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 2. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3. A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL 2. rész BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2010 A tanulmányokat összeállította: Hites Gábor (7 11.,

Részletesebben

Karizma vagy karizmánia

Karizma vagy karizmánia Chuck Smith Karizma vagy karizmánia A könyv eredeti címe: Charisma vs. charismania by Chuck Smith 1983 by Harvest House Publishers Fordította: Dr. Gerzsenyi László Válaszkeresés Gyermek- és serdülőkorom

Részletesebben

A HEIDELBERGI KÁTÉ SZÖVEGE

A HEIDELBERGI KÁTÉ SZÖVEGE A HEIDELBERGI KÁTÉ SZÖVEGE BEVEZETÉS AZ EGYETLEN VIGASZTALÁS I. Úrnapja 1. KÉRDÉS: Mi életedben és halálodban egyetlen vigasztalásod? Az, hogy mind testestõl, mind lelkestõl, akár élek, akár halok, nem

Részletesebben

Brian Brodersen. Szellemi harc

Brian Brodersen. Szellemi harc Brian Brodersen Szellemi harc A könyv eredeti címe és kiadója: Spritual warfare by Brian Brodersen The Word for Today Costa Mesa, California, USA All rights reserved A magyar kiadás az eredeti kiadó engedélyével

Részletesebben