Kedves olvasóink! Isten szeretetének legnagyobb visszhangja. Hírlevél 2015/2. Szent Gellért Lelkigyakorlatos Ház

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kedves olvasóink! Isten szeretetének legnagyobb visszhangja. Hírlevél 2015/2. Szent Gellért Lelkigyakorlatos Ház"

Átírás

1

2 Szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket a 2015-ös esztendő második félévének elején. Amikor ezeket a sorokat írom, még május van, a Szűzanya hónapja, és valamennyien buzgón sietünk az Istenszülőhöz, hogy kifejezzük iránta való mélységes tiszteletünket, hálánkat és szeretetünket év második félévi Hírlevelünk témája éppen ezért gyermeki hódolatunk kifejezése mindannyiunk égi édesanyja előtt, akinek lelkében a legnagyobb visszhangra talált az Isten szeretete, és aki azért volt boldog, mert azonnal igent mondott üdvözítő akaratára. Ugyancsak nagy tisztelettel, hálával és szeretettel emlékezünk meg égi édesanyánk mellett a földi édesanyákról is, akiknek életünket köszönhetjük, és akiknek odaadó gondoskodását talán sohasem tudjuk kellőképpen viszonozni. A Baráti Kör Tagjaival ismertetem az első félévben elért eredményeinket és a második félévben megvalósításra váró terveinket. A év második félévi, saját szervezésű lelkigyakorlataink és programjaink ajánlásával, a szeptember 1-től továbbra is változatlan árakkal működő Szent Gellért Lelkigyakorlatos Ház vezetése és dolgozói nevében, szeretettel várom minden kedves Testvérünket Leányfalura, akik szeretnének elcsendesedni, szívüket, bensőjüket, az Úr akarata szerint megújítani, illetve önmagukat, egymást, családtagjaikat és egész életüket Krisztus Istenünknek ajánlani. Sok kegyelmet, jó egészséget, lelki örömöket, és belső békességet kívánok kedves Mindnyájuknak! Szeretettel: Szilágyi János igazgató Isten szeretetének legnagyobb visszhangja Ki tudná felsorolni azokat a költeményeket, amelyeket férfiak írtak szerelmeseikhez vagy szeretett édesanyjukhoz? Közülük kerülnek ki a lírai költészet gyöngyszemei. Mindez azért történik, mivel minden emberi és még inkább minden művészi képességet megsokszoroz, fölerősít a létünket átjáró szeretet ereje. Hiszen csak az lesz igazán nagy, amit szeretünk. Nem véletlen, hogy a Biblia lapjain is gyakran találkozunk a földi és égi szerelem megnyilatkozásaival. Gondoljunk csak az Énekek énekére, de kiváltképpen az evangéliumra, amelyet méltán nevezhetünk az isteni szeretet hőskölteményének. 2 Szent Gellért Lelkigyakorlatos Ház Kedves olvasóink! Úgy gondolom, hogy azok a lányok és asszonyok, akik a szerelem kapuján beléphettek az irodalom kertjébe, büszkén őrizték a nekik írt költeményeket. Ilyen vallomásokat nem szabad válasz nélkül hagyni! És pontosan így kell, így kellene viselkednünk az evangélium üzenetével is! Egyházunk büszkesége az, hogy a szentek hatalmas seregét tudja felvonultatni az emberi visszhangok bizonyítására. Ha mármost azt keressük, hogy kinek a lelkében talált a legnagyobb visszhangra az Isten szeretetüzenete, akkor Máriára hull kutató pillantásunk. Ő nemcsak boldogító igennel válaszol a Gábor angyal által közvetített isteni üzenetre, hanem Szentlélek-ihlette költővé változik, amikor Hálaénekében mond köszönetet Isten nagyszerű tettéért. Lelke a Szentlélek hárfájává változik, amelyen felcsendül a Magnificat éneke: Lelkem magasztalja az Urat és szívem ujjong megváltó Istenemben, Úgy vélem, hogy valamennyien a szeretet és a szépség koldusai vagyunk. Azért használom ezt a szót, hogy koldus, mert a szeretet mindig ajándék, ami semmi pénzért meg nem vásárolható kincse életünknek. Földi életünk során mindig ezt keressük, feléje nyújtjuk kérő kezünket. És nyugtalan a szívünk, amíg ezt a szeretetet valahol, valamikor meg nem találjuk. Ha ez megtörténik, akkor, csak akkor lépünk a boldogság földjére. Micsoda ujjongó érzés tölti meg a fiatalok szívét, amikor a szerelem égő csipkebokra előtt megkapják a legnagyobbat, amit földi ember kaphat: Egy másik embert. Ám ezt a boldogságot is felülmúlja azok öröme, akik már itt a földön átadják magukat az Istennek és betelnek mindent felülmúló szeretetével. Ezért boldogok szentjeink, misztikusaink, akik lelkük várkastélyában köszönthették a Legszentebbet. Van tehát égi szerelem és ebből fakadó, a sírok határmezsgyéjén is átnyúló boldogság. Ennek volt boldog birtokosa Mária, akit éppen ezért nevezünk Boldogságos Szűznek. Az angyali köszöntésre azért is érdemes felfigyelnünk, mert olyan környezetben hangzott el, amelyet méltán nevezhetünk hímnemű világnak. A nő még Izrael életében sem tölthette be azt a szerepet, amit az Isten szánt neki a teremtés hajnalán. Nem véletlen tehát, hogy az Isten nem az erősnek mondott férfinemet, hanem a gyenge nőket választotta ki arra, hogy újjáteremtse a világot. Gábor angyal nemcsak Máriához fordult köszöntő szavával, hanem a föld minden asszonyához. Úgy köszönti őket, mint az élet forrásait és a megváltás szolgálóit. A loretói litániában Máriát a mennyország ajtajának nevezzük. Nem szabad azonban elfelejtenünk, hogy Mária nemcsak az emberek, hanem a közénk jövő Isten kapuja is. Urunk Általa lépett be az emberi család közösségébe, hogy megfogja kezünket, és mint gyermekeit vezessen bennünket az üdvösség útjára. Amikor tehát Gábor angyal meghajolt Mária előtt, ez a meghajlás azoknak az asszonyoknak is szólt, akik hozzá hasonló szeretettel mondanak igent az új élet fakadására. Arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy Mária minden kiváltságát, bűntelenségét, kegyelemmel való teljességét előre látott anyaságának köszönhette. Sajnos napjainkban számos országban lecsökkent az anyaság értéke és egyre kevesebben keresik boldogságukat az anyaság örömében. Jézus pedig nyíltan kijelentette: Aki egyet is befogad a kicsinyek közül, engem fogad be. Minden férfiember akkor becsüli meg igazán a feleségét, ha nem csupán személyisé- 3

3 Szent Gellért Lelkigyakorlatos Ház Igen, az Isten üdvözítő akaratára gének kiegészítőjét, hanem gyermekeinek édesanyját látja benne. A férfiak keressék és találják meg feleségükben az örök nőiség felemelő szépségét, ami Máriában lépett különös fényben a földi élet színpadára. Általános tapasztalat, hogy minden barátságban és szerelemben csalódhat az ember. Sokszor nem kapjuk meg egymástól azt, amit vártunk és reméltünk. Összetört reményeink fölött azonban mindig csillagként ragyog Mária szűzi és anyai szépsége. Ezt a ragyogást találta meg a költő, Juhász Gyula is Máriában, amit a Májusi áhítat című költeményében a következőképpen fogalmazott meg: BBizony ma újra megtérek tehozzád Hajnali csillag, szép Szűz Mária. Bizony ma neked fonok földi rózsát Én, földi bűnök, bánatok fia. 4 Bizony ma újra szép a nagy mennyország, Az aranyfüstös, áldott és szelíd, Tiéd a dal, a tömjén és az ország, Mária, hívnak csillagszemeid. Ó tavaly én is messze, messze jártam S egy földi nőben láttam csillagot, Hol az a nő, s a csillag hol ragyog? Ma érces és bízó litániában Elzengem újra minden nevedet, Én, mindig bánatos, rossz gyermeked. (Juhász Gyula: Májusi áhítat) Felesleges lenne bizonygatnunk, mennyire elárvul a család, ha hiányzik belőle az édesanya. A női gyengédség, az anyai szeretet örök hivatása, hogy a szeretet védőhálójába ölelje a családot és vele együtt a világot. Az örök nőiségnek ez a sajátos szépsége nemcsak a teremtés arcát ékesíti, hanem felragyog a Jézus által kötött Újszövetség rendjében is. A keresztény lelkiség elképzelhetetlen annak az anyaságnak fénykoszorúja nélkül, amelyet az Isten Mária közreműködésével ajándékozott gyermekeinek. Ezért érthető, ha mi keresztények gyermeki szeretettel fordulunk a Szűzanya felé és csatlakozunk ahhoz a nemzedékhez, amely boldognak hirdeti őt szerte a földkerekségen. Máriára emeljük tekintetünket, hogy példája és közbenjárása segítségével minket is felkaroljon és gondjába vegyen az irgalmas és emberszerető Isten. Az egyik külföldi folyóirat körkérdéssel fordult a gyermekekhez: Írják meg, hogyan vélekednek édesanyjukról! A tizenhárom éves Rózsika ezt vallotta: Anyukám a legfontosabb az egész világon. Nagyobb szükség van rá, mint az állam elnökére. Sebastián, a tizenkét éves fiú így nyilatkozott: Anyukám legalább tizenkét féle munkát végez. Egész családunknak ő a panaszládája. Hozzá fordulunk gondjainkkal. Ő a pénzügyminiszter és elsősorban tőle kérjük és várjuk kéréseink teljesítését. Apuka szívét is ő puhítja meg. Vajon mi indokolja a keresztények nagy családjában az Istenszülőhöz való mélységes ragaszkodást? Úgy vélem, elsősorban az a körülmény, hogy távozása, megdicsőülése után sem szűnt meg édesanya maradni. Ezt az anyaságot, női gyengédséget természetesen lelki síkon gyakorolja. Édesanyai szolgálatával ma is azon munkálkodik, hogy az Isten gyermekei eljussanak és otthonra találjanak az atyai házban. Máriának ez a törekvése akkor lesz eredményes, ha saját üdvösségünk érdekében követjük példáját és mi is igent mondunk az Isten szent akaratára. Ha ezt tesszük, nem kell attól félnünk, hogy zsákutcába fordulunk és kudarcot vallunk életünkkel. Legyünk tudatában annak, hogy nincs nagyobb biztosítéka az értékes, a szent, a boldog életnek, mint az Isten akaratának teljesítése. Ebben talán egyikünk sem kételkedik, de a gyakorlatban nem sikerül mindig igent mondanunk az Istennek. Hányszor engedjük el a fülünk mellett hívását, vagy ha meg is halljuk, válasz nélkül hagyjuk. Ha szavakkal nem is, de bensőnkben ezt mondogatjuk: Legyen meg az én akaratom! Nemegyszer úgy cselekszünk, mint az Ószövetség prófétái. Mint ismeretes, Izajás azzal védekezik az isteni meghívás és küldetés ellen, hogy még gyermek és nem tud beszélni. Jónás pedig tengerre száll, és ellenkező irányba indul. Ám jön a vihar, a cethal gyomra és mégis el kell mennie Ninivébe. Sajnos sokszor mi is így cselekszünk, sokszor velünk is ez történik. Kemény megpróbáltatások hajlítják meg konok akaratunkat, hogy végre kimondjuk a boldogító igent. A Szűzanya viszont azért volt boldog, azért vált valóra jövendölése, mert igent mondott az Isten üdvözítő akaratára és szívének szeretetét kiárasztja az egész világra. 5

4 Szent Gellért Lelkigyakorlatos Ház Kedves Olvasóink! Dosztojevszkij négy esztendőt raboskodott egy szibériai koncentrációs táborban. Erről emlékezik meg Feljegyzések a haltak házából című könyvében. Többek között beszámol egy huszonöt éves férfi haláláról, aki csontig lefogyva feküdt az ágyán, csak a szemei ragyogtak különös fénnyel. Rabtársai némán nézték haldoklását, mindenki lábujjhegyen járt a barakkban. Délután három óra körül halt meg és az ablakon besurranó napfény megvilágította az arcát. Megjelent mellette az őrség egyik altisztje, levette a sapkáját és ezt súgta a mellette álló fogolynak: ennek is volt édesanyja... Vajon mire célzott, mit akart ezzel mondani? Bizonyára azt, hogy az ember sohasem szakad el teljesen az édesanyjától. Hiszen az ő életük is bennünk folytatódik. Ezért gyakorta megtörténik, hogy idős emberek is az édesanyjukat emlegetik halálos ágyukon. Mi keresztények nemcsak életünk válságos pillanataiban, nemcsak halálunk óráján, hanem egész életünk során Máriára emeljük tekintetünket. Az iránta táplált szeretetünk segít elnyerni és megőrizni azt a máriás lelkületet, amely igent mond az Isten akaratára és egyben a saját üdvösségünkre. Mivel pedig tisztában vagyunk gyengeségeinkkel, esendő voltunkkal, ezért arra kérjük őt imáinkban, hogy támogasson bennünket, gyermekeit és koronázza meg iparkodásunkat anyai szívének felénk árasztott fényességével, üdvösségre segítő közbenjárásával. Tegyük meg ezt, Carlo Caretto szavaival: Ha reggel felkelsz, nyiss ablakot és imádkozd: szeretlek Istenem! Amikor munkába indulsz, ha elfáradsz, ha segítségre szorulsz, mondd nyugodtan: Atyám, a kezedbe helyezem életem. Ha súlyos kereszteket helyez válladra környezeted, barátaid vagy ellenségeid, mondd bátran: Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod! Ha sötétség borul a lelkedre, ha nem látsz kiutat, nem látod, merre vezet az Isten, mondd magadnak: az Úr az én pásztorom. Ha közeledik életed vége, tekints Krisztus keresztjére és ott lelsz menedéket. Ha mindezt megteszed, nem maradsz egyedül: én melletted leszek, amint egész földi életedben melletted voltam. 6 Mindenkor hálatelt szívvel gondoljunk azokra is, akiknek fizikai létünket köszönhetjük! De érdemes megkeresni lelkünkben azokat is, akiktől kaptunk, és akiknek mi adtunk spirituális értelemben Életet, kis Életcseppecskéket. Úgysem tudjuk mindet összegyűjteni, mert a legtöbbről talán nem is tudunk. Ez a rejtettség is legyen megemlékezésünk része! Tárjuk ki a szívünket, fogadjuk be a Hálát, amit az Élet Urától kapunk az Élet minden cseppjéért, és amit Általunk másoknak adhatott! Aranyosi Ervin: Hogy mit dolgozom? ATisztelgés az anyák előtt Anya vagyok, - bár nem annak születtem. Anyává én egy csodás napon lettem. Érdekel téged, hogy mit dolgozom? Nem magyarázom, csak összefoglalom: Mikor felkelek, még alszik a család, nézik az álmuk szebbik oldalát. Alvó arcukra lágy puszit adok, ilyenkor én egy halk vekker vagyok. Így kezdődnek a munkás reggelek. Ébresztő után a konyhába megyek, Kezem által az asztal megtelik, ahogy készítem a finom reggelit. Amint leül az útra kész család, szakácsból máris pincérré vedlek át, ami csak kell, kezük alá rakom: - Ne menj el éhen, drága angyalom! Ők útra kelnek, én itthon maradok, utánuk mindig szép rendet rakok. Takarítónő - ez most a szerepem. elvégzem én, - habár nem szeretem. Azután én beszerző is vagyok! Ebédhez, vacsorához bevásárolok. de kreatívnak kell lennem nagyon, mert pénztárcámban nincs egy kis vagyon. Ha nálunk baj van, valaki beteg, én gyógyító, tudós orvos leszek, és ápoló, ki nyugtat, borogat, és gyógyszerész, ki kever porokat. És tiszt leszek, ki parancsokat oszt, és panaszkönyv, ha nem ízlik a koszt. Ha ünnepelsz, én tortát készítek, s lám ilyenkor a cukrászt nézitek. Mosoly az arcon, s már fotós leszek, - hiszed - magamnak fényképezgetek? Aztán, mikor majd elszáll az idő, jó lesz, hogy annyi fénykép jön elő. És délután szép programod, ha van, sofőr leszek, s szállítlak boldogan, Legyen az sport, művészet, más egyéb, én viszem el a kedves csemetét. Ha nagy leszel, s rád tör a szerelem, tanácsadóként beszélhetsz velem. Tanár leszek, ki életre tanít, és megsúgom a szerelem titkait. Amit tanultam, azt mind átadom, nem lazsálok, nincsen szabad napom. Éjjel-nappal szolgálatban vagyok, s amíg csak élek, ANYA maradok! 7

5 Szent Gellért Lelkigyakorlatos Ház Kedves Baráti Kör Tagok! Áldás a szülőkre V Van hely, hol minden kicsi széken Nevetve ültem egykoron. S tipegő léptem, gügyögésem Mosolyt rajzolt az arcokon. Van ház, ahova tartozom, Más otthonba sohse térek, Bármely családhoz, minden házba Csak, mint idegen, úgy lépek. Valakiket: a szüleimet Eléggé meg nem áldhatom, Valakinek, ha százszor élek Adósságom le nem róhatom. Ezúton szeretném tájékoztatni Önöket a 2015-ös esztendő első félévében elvégzett nagyobb volumenű munkákról, és a folyó év második félévében betervezett elképzelésekről. A 2015-ös esztendő első félévében a kis kápolnában radiátort szereltettünk fel és a közel 30 éves, egyre többször gondot okozó lift felújítása pedig a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia engedélyével és hathatós anyagi támogatásával - folyamatban van, a kivitelezés július hónapban fog megtörténni. A második félévben a folyamatos karbantartási munkálatok mellett - szeretnénk a bazilikába (nagy kápolnába) légkondicionáló berendezést felszereltetni, illetőleg fűtésrendszerét korszerűsíteni, a megfelelő, időjárástól független, egyenletes hőmérséklet biztosítása érdekében. Nagyon szépen köszönjük megtisztelő, segítő adományaikat, amelyeket - a kitűzött célok megvalósításához a továbbiakban is örömmel és szeretettel fogadunk. Hálával és imádsággal: Szilágyi János Igazgató A mi édesanyánk A mi édesanyánk drága szent egy asszony Nem az volt a sorsa, hogy rózsát fakasszon, Mert bizony az élet nem nagyon kímélte A gondot, a sok bajt végtől végig élte. A mi édesanyánk drága szent egy asszony, Emléke is elég, hogy könnyet fakasszon, Hej, virrasztott nehéz éjszakákon értünk, Amikor a láztól majd hogy el nem égtünk. Fáradt, behunyt szemmel hányszor elgondolom: Mi, kiket felnevelt ezer gondon, bajon, Tudunk-e valaha hálásak is lenni, Tudunk-e valamit ezért neki tenni? Mert apró ajándék, virágcsokor, ékszer, Amit egy-egy gyermek ad neki elégszer, Mind nem viszonozza, amit áldozott ránk, Ezért szent a mi édesanyánk. 8 9

6 10 Szent Gellért Lelkigyakorlatos Ház Saját szervezésű lelkigyakorlataink (2015. második félév) július 28 (18.00 ) 31 (13.00). Ft. Gável Henrik atya lelkigyakorlata papoknak: Krisztusnak lefoglalt elfoglalt papja vagyok augusztus 16 (18.00) 19 (13.00). Ft. Dr. Fábry Kornél atya lelkigyakorlata: Hogy örömötök teljes legyen augusztus 20 (18.00) 23 (13.00). Ft. Dr. Gál Péter atya, pécsi teológiai tanár lelkigyakorlata: Jézus Krisztus megszabadít augusztus 28 (17.00) 30 (13.00). Ft. Prof. Dr. Bolberitz Pál atya lelkigyakorlata: Hiszekegy szeptember 14 (18.00 ) 17. (13.00) Ft. Jelenits István piarista atya lelkigyakorlata szeptember 23 (18.00) 26 (13.00) Ft. Dr. Barsi Balázs atya lelkigyakorlata egyházi és világi személyeknek: Krisztusban való életünk szeptember 28 (18.00) október 01 (13.00) Ft. Kovács Cs. Albert karmelita atya lelkigyakorlata: Belső várkastély október 28. (18.00) 31 (13.00) Ft. Kövesdy Zsolt atya lelkigyakorlata: Az igaz ember november 04 (18.00 ) 07 (13.00 ) Ft. Dr. Gál Péter atya, pécsi teológiai tanár lelkigyakorlata: Jézussal szenvedek Jézussal gyógyulok november 20 (18.00) 22 (13.00) Ft. Sajgó Szabolcs SJ atya lelkigyakorlata: Jákob lajtorjáján Jézussal december 03 (18.00) 06 (13.00) Ft. Dr. Osztie Zoltán atya: ADVENTI lelkigyakorlata december 23 (18.00) 26 (13.00) Karácsonyi ünneplés Ft. Szilágyi János atyával, a Szent Gellért Lelkigyakorlatos Ház igazgatójával MÉG TÖBB LELKIGYAKORLAT: Tel: 26/ Mobil: Egyházi konferenciák, továbbképzések lebonyolítását is vállaljuk! Várjuk keresztény családok, diák- és kiránduló csoportok jelentkezését is! Jelentkezés: Tel: 26/ Mobil: Web: Levélcím: 2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond u OTP BANK: Szent Gellért Lelkigyakorlatos Ház árlistája (Ft) Érvényes: től. I. LELKIGYAKORLATON VALÓ RÉSZVÉTELI BRUTTÓ ÁR (fő/nap) FELNŐTT Napi díj Egyágyas Kétágyas Diákszállón elhelyezés DIÁKIGAZOLVÁNNYAL (25 éves korig) Egyágyas Kétágyas Diákszállón elhelyezés SZÜLŐKKEL ÉRKEZŐ GYEREKEK RÉSZÉRE Napi díj Féladagos napi díj 0-3 éves gyerek 1x éves gyerek: 1,2 fő éves gyerek: 3 főtől II. NEM LELKIGYAKORLAT ESETÉN CSAK A SZÁLLÁS!!! VENDÉGSZÁLLÁS (bruttó ár, fő/éj + IFA: 350 /éj) Egyágyas, felnőtt Kétágyas, felnőtt Diákszállón elhelyezés DIÁKIGAZOLVÁNNYAL (25 éves korig) Egyágyas Kétágyas Diákszállón elhelyezés SZÜLŐKKEL ÉRKEZŐ GYEREKEK RÉSZÉRE 0-3 éves gyerek 1x éves gyerek: 1,2 fő éves gyerek: 3 főtől VENDÉGÉTKEZÉS (bruttó ár) Egész adag Fél adag Reggeli Ebéd Vacsora TEREMDÍJAK Nagy kápolna Napidíj: Ft Kis kápolna/ előadóterem: Napidíj: Ft 11

7 PROGRAMJAINK MÁSODIK FÉLÉV (Saját szervezés egyéb) június július július július július július július július július augusztus augusztus augusztus augusztus augusztus augusztus augusztus szeptember szeptember szeptember szeptember szeptember szeptember szeptember szeptember szeptember október október október október október október október október november novemeber november november november november december december december december Hernádvécsei Plébánia zarándoklata Váci Felsővárosi Plébánia hittantábor Szent Egyed Közösség lelkigyakorlata Keresztény Élet hetilap nyertesei üdülés Vinculum Caritatis Közösség lelkigyakorlata MRE Szeretetszolgálat Belvárosi Főplébánia lelkigyakorlata Szent Kereszt Rend lelkigyakorlata Ft. Gável Henrik atya lelkigyakorlata papoknak Szent Kereszt Rend lelkigyakorlata Csillaghegyi Plébánia hittantábor Ft. Dr. Fábry Kornél atya lelkigyakorlata Váci Felsővárosi Plébánia lelkigyakorlata Ft Dr. Gál Péter atya SZABADÍTÓ lelkigyakorlata Nyírbátori tantestület lelkigyakorlata Ft. Prof. Dr. Bolberitz Pál atya lelkigyakorlata Svetits Gimnázium érettségi találkozó KASZ Fráter György Kat. Gimnázium 9. oszt. kirándulás Ft. Jelenits István atya lelkigyakorlata Szent Kereszt Rend lelkigyakorlata Ft. Dr. Barsi Balázs atya lelkigyakorlata Házas Hétvége Lelkiségi Mozgalom lelkigyakorlata KPSZTI Ft. Kovács Cs. Albert karmelita atya lelkigyakorlata Zugligeti Szent Család Közösség lelkigyakorlata MKPK Családpasztorációs papi találkozó Diakonusok lelkigyakorlata Nagy és fiatal családosok lelkigyakorlata Angol kórustalálkozó KASZ Ft. Kövesdy Zsolt atya lelkigyakorlata Óbudai Családos Közösség lelkigyakorlata Ft. Dr. Gál Péter atya GYÓGYÍTÓ lelkigyakorlata KPSZTI Emmanuel Közösség lelkigyakorlata Ft. Sajgó Szabolcs SJ atya lelkigyakorlata Fóti Közösség lelkigyakorlata KASZ Templomos Lovagrend lelkigyakorlata ADVENTI lelkigyakorlat Ft. Dr. Osztie Zoltán atyával Karácsonyi ünneplés Ft Szilágyi János atyával Fiatal családosok Ft. Dr. Osztie Zoltán atyával

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Részletesebben

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Írnod kell kislányom, erre születtél! Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Tudom Édes, írnom kellene, de bajban vagyok. Talán azt a témát kéne papírra vetnem, amit

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja.

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. HIMNUSZ (H 299) Föld vigadása, ég új ragyogása, Nap hajnalfénye, Alkotód szülője, ments meg a mélytől,

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23.

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. Van olyan ember Tartalomjegyzék 67-es út (Republic)... 18 A széllel szemben járok (Fonográf)... 13 Az ünnep (Zorán)... 17 Élsz valahol (Fonográf)... 11 Elvonult a

Részletesebben

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK Casa Balthasar, Róma, 2000-2002 Licencia dolgozat, Torontó, 2005-2007 Hivatásgondozási munka, 2007- KÉRDÉSFELTEVÉS

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Az Isten lélek, ezért akik imádják, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk

Az Isten lélek, ezért akik imádják, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk Az Isten lélek, ezért akik imádják, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk (Jn. 4,24) Az Isten lélek, ezért akik imádják, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk (Jn. 4,24) www.eletalelekben.ro

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma Bereczki Sándor Igehirdetések 6. Isten Fia Mária fia Mindenki Temploma Isten Fia Mária fia De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az

Részletesebben

Forrás. Jézus mellénk állt

Forrás. Jézus mellénk állt Forrás a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Jézus mellénk állt 13. évf. 1. szám 2016. január 10. Gárdonyi Géza népszerű karácsonyi énekében jól láttatja az első karácsony valóságát: Nem

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

Könnyek útja. Versválogatás

Könnyek útja. Versválogatás Könnyek útja Versválogatás Szerző: Nemes Kiss Kata Minden jog fenntartva Borítóterv és kivitelezés: Boris Vanessza Szerkesztette: Lélek Sándorné 2014. Előszó a Könnyek útjához: A szépség: álom. Az álom

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

- Imádkozzunk Urunkhoz, Istenünkhöz és a Szűzanyához, tanítsanak meg bennünket arra, hogy mindig helyesen kérjük azt, ami javunkra szolgál!

- Imádkozzunk Urunkhoz, Istenünkhöz és a Szűzanyához, tanítsanak meg bennünket arra, hogy mindig helyesen kérjük azt, ami javunkra szolgál! Gyújtsunk mécsest a 6 éve elhunyt Bálint József jezsuita atyáért, a két éve elhunyt Máriáért, Lászlóért és Júliannáért valamint az egy éve elhunyt Nándiért. Drága Üdvözítőnk, szándékainkat egyesítjük szerető

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

Mindszenty bíborossal

Mindszenty bíborossal K Mindszenty bíborossal Ö Déri Péter Fotók Lovagi Milán Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu

Részletesebben

XXV. ÉVFOLYAM, 9. (295.) SZÁM, 2014. SZEPTEMBER

XXV. ÉVFOLYAM, 9. (295.) SZÁM, 2014. SZEPTEMBER XXV. ÉVFOLYAM, 9. (295.) SZÁM, 2014. SZEPTEMBER EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! Jöjj Szentlélek, segítsd a fiatalokat az új tanévben is! nyári vakáció élményei még A alig múltak el, az élmények elevenek,

Részletesebben

A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony

A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony Sosem láttam oly termőfát, Mint Krisztusnak keresztfáját. Piros vérrel virágozik, Szentlélekkel illatozik. (Erdélyi népének) É letfa A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony Minden kedves

Részletesebben

PROGRAMFORGATÓKÖNYV. Egyenlő esélyt minden diáknak. Megbízó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32.

PROGRAMFORGATÓKÖNYV. Egyenlő esélyt minden diáknak. Megbízó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32. PROGRAMFORGATÓKÖNYV Megbízó: Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32. Megbízott: Csutorás Antalné, Hodosi Ibolya Tevékenység: Szülői együttműködési programok megszervezésében résztvevő pedagógus Munkaidőkeret:

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Részletesebben

ÁDVENTI GYERTYAGYÚJTÁS A CSALÁDBAN

ÁDVENTI GYERTYAGYÚJTÁS A CSALÁDBAN ÁDVENTI GYERTYAGYÚJTÁS A CSALÁDBAN Ádvent 1. vasárnapja (A család állja körül minden alkalommal az ádventi koszorút.) 1. Ó jöjj, ó jöjj Üdvözítő, - beteljesült már az idő; -törd át az Ég zárt ajtaját,

Részletesebben

"Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?"

Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak? "Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?" 1 Krón 29,5 Gyógyulásunk és megerősödésünk akkor történik, amikor fenntartás nélkül átadjuk magunkat Jézusnak. Minél jobban megnyílunk, és engedjük, hogy

Részletesebben

Örökség - dalszövegek. Virágom, virágom. Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár!

Örökség - dalszövegek. Virágom, virágom. Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár! Virágom, virágom Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár! Szép szál legény gyere át, Szívemben a bánat jár. Hozzál egy kis pálinkát, Hogy legyen egy

Részletesebben

ADVENT ESTI DICSÉRET

ADVENT ESTI DICSÉRET ADVENT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Megszánva árva népedet, hogy

Részletesebben

2014 böjt Hálaadás 1. oldal. a Pozsonyi Úti Református Egyházközség időszakos lapja 2014 böjt

2014 böjt Hálaadás 1. oldal. a Pozsonyi Úti Református Egyházközség időszakos lapja 2014 böjt 2014 böjt Hálaadás 1. oldal H á l a a d á s a Pozsonyi Úti Református Egyházközség időszakos lapja 2014 böjt Mikor pedig böjtöltök. ne legyen komor a nézésetek, mint a képmutatóké, akik eltorzítják arcukat,

Részletesebben

Üzenet. Krisztusban szeretett Testvéreim!

Üzenet. Krisztusban szeretett Testvéreim! Krisztusban szeretett Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja V. Évfolyam 48. szám, 2012. Dec. 16. Mennyi minden történt azon a helyen, ahol Jézus felszólítja a tanítványokat,

Részletesebben

Legyenek eggyé kezedben

Legyenek eggyé kezedben Legyenek eggyé kezedben EGYETEMES IMAHÉT ÖKUMENIKUS ZÁRÓ ALKALMA KITEKINTÉSSEL A BIBLIA ÉVÉRE 2009. január 25. vasárnap - 15. 30 tól a gyülekezés alatt a Miskolc - Belvárosi Evangélikus Egyházközség In

Részletesebben

Irgalmasok Háza Pécs, Széchenyi tér 5. Telefon/fax: 72/312-856

Irgalmasok Háza Pécs, Széchenyi tér 5. Telefon/fax: 72/312-856 2008. február Irgalmasok Háza Pécs, Széchenyi tér 5. Telefon/fax: 72/312-856 Február 1, első-péntek. Gyónási alkalom 6 órától 9,30 óráig és délután 16-tól 17,30 óráig. Február 2. Urunk bemutatásának ünnepe(gyertyaszentelő

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

HIMNUSZ Délelőtt Most jöjj, Szentlélek, szállj közénk, Atyát s Fiút ki egybekötsz, szívünket, kérünk, töltse be kegyelmed égi ereje.

HIMNUSZ Délelőtt Most jöjj, Szentlélek, szállj közénk, Atyát s Fiút ki egybekötsz, szívünket, kérünk, töltse be kegyelmed égi ereje. 1 ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: SZERDA DÉLELŐTTI, DÉLI ÉS DÉLUTÁNI, VAGYIS NAPKÖZI IMAÓRA V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben,

Részletesebben

Karácsony A szeretet ünnepe?

Karácsony A szeretet ünnepe? A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 12. szám 2009. december Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Karácsony A szeretet ünnepe? Ha az autók

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le 1. Adventi Hírnök 1. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog az első gyertya láng! Karácsonyt várva lázban a föld, Isteni gyermeket köszönt. 2. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog már két kis gyertya láng!

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás

Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás Karácsony elõtt kilenc napon át, kilenc család viszi egymáshoz a Szent Család képét vagy szobrát. A szobrot vagy képet a földíszített házioltárra tesszük.

Részletesebben

Aki nélkül nem lehetne Karácsony

Aki nélkül nem lehetne Karácsony III. évf. 4. szám 2014. december A Budapest-Nagytétényi Református Egyházközség időszakos kiadványa Aki nélkül nem lehetne Karácsony Bármikor, bárhol végbemehet egy ilyen kérdezz-felelek: - Mi kell a Karácsonyhoz?

Részletesebben

Keresztút 2. JÉZUS VÁLLÁRA VESZI A KERESZTET

Keresztút 2. JÉZUS VÁLLÁRA VESZI A KERESZTET Keresztút Ha jó emberekkel találkozol, megtapasztalod, milyen jó, ha szeretnek. Kérdezted már egyszer is magadtól: honnan ez a szeretet? Mi, emberek ezt nem az utcán találtuk valahol vagy a kereskedőnél

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

2015. január 8. Szentségkitétel. Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben.

2015. január 8. Szentségkitétel. Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben. 2015. január 8. Szentségkitétel Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben. 1 A szentségkitétel után Üdvöz légy, örökké áldott légy, az Oltáriszentségben

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp.

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. NEM MINDENKI Lekció: Mt 7,21 23 Alapige: Mt 7,21 Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: Uram, Uram, hanem csak az,

Részletesebben

Mennybõl az Angyal... 2010.02.04. Utolsó frissítés 2013.02.04.

Mennybõl az Angyal... 2010.02.04. Utolsó frissítés 2013.02.04. Mennybõl az Angyal... 2010.02.04. Utolsó frissítés 2013.02.04. Mennybõl az Angyal, lejött hozzátok Abban a pillanatban szólalt meg ez a dal a cédé lejátszómon, amikor belekezdtem ebbe az írásba az angyalokról.

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

1 - Szociális Szakszolgálati Hírlevél - Kedves Máltai Barátaink!

1 - Szociális Szakszolgálati Hírlevél - Kedves Máltai Barátaink! 1 - Szociális Szakszolgálati Hírlevél - MMSz Kecskemét IV. évfolyam/6. szám Dél-Alföld 2008 szeptember Kedves Máltai Barátaink! Majdnem egy év telt el a legutóbbi hírlevelünk óta. Felsorolni is nehéz az

Részletesebben

El camino A zarándokút. 1. állomás

El camino A zarándokút. 1. állomás 1. állomás Ennek a zarándokútnak az alapjai nagyon sok régi katedrális falára fel van vésve, de nem úgy, mint egy labirintus, hanem mint egy egyszerű út. Nincsenek benne kijárat nélküli zsákutcák. Az emberek

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Idézetek a gyermekről. "Lehet, hogy csak egy ember vagy ezen a világon, de valakinek te jelented magát a világot!"

Idézetek a gyermekről. Lehet, hogy csak egy ember vagy ezen a világon, de valakinek te jelented magát a világot! Idézetek a gyermekről "Lehet, hogy csak egy ember vagy ezen a világon, de valakinek te jelented magát a világot!" "A gyermek állandóan szembesül a kérdéssel: -Mi leszel, ha nagy leszel? Nagy bátorságot

Részletesebben

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Kiss Ottó Csillagszedő Márió Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Az ember jóból és rosszból van összegyúrva. Fehérből meg feketéből. Ezért van az, ha rajtakapsz valami rossz dolgon, mindig

Részletesebben

Zsolozsma a HAKK-on Július 20. szerda, ESTI DICSÉRET

Zsolozsma a HAKK-on Július 20. szerda, ESTI DICSÉRET Zsolozsma a HAKK-on Július 20. szerda, ESTI DICSÉRET f mf f Pap: Istenem, jöjj segítségemre. (keresztvetés) f mf f Hívek: Uram segíts meg engem. (mindenki mélyen meghajolva) f mf f Mind: Dicsőség az Atyának,

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Nyolcosztályos gimnázium Református hittan Évfolyam: 5. _ Heti óraszámú csoport Vizsga típusa: írásbeli Követelmények, témakörök: a szóbeli vizsga

Részletesebben

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1.

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1. Bói Anna Konfliktus? K könyvecskék sorozat 1. Tartalom: Üdvözölöm a kedves Olvasót! Nem lehetne konfliktusok nélkül élni? Lehet konfliktusokkal jól élni? Akkor miért rossz mégis annyira? Megoldás K Összegzés

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM!

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Dr. Egresits Ferenc ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Kérdések és megfontolások Jézus passiója kapcsán az irgalmasság évében. - Az esetleges párhuzamok és áthallások nem a véletlen művei! -

Részletesebben

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21 Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza IZSÁK FELESÉGET KAP Lekció: 1Mózes 24,1-21 Alapige: 1Mózes 24,7 Az Úr, az ég Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom

Részletesebben

ÜZENET. SZÓLJ URAM, MERT HALLJA A TE SZOLGÁD! 1Sám 3,10 A D V E N T

ÜZENET. SZÓLJ URAM, MERT HALLJA A TE SZOLGÁD! 1Sám 3,10 A D V E N T 2015. ÜZENET 12. SZÓLJ URAM, MERT HALLJA A TE SZOLGÁD! 1Sám 3,10 A D V E N T Legyetek éberek, mert nem tudjátok mikor érkezik az Úr. Mindenért adjak hálát! (reggeli ima: elindulás Jézussal!) a szeretet

Részletesebben

A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is.

A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is. A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is. E nap idén április 13-ára esik. Ekkor a szentmiséken világszerte

Részletesebben

HÍRLEVÉL. 9. szám / 2012. december. A Ferences Világi Rend Szent Maximilián M. Kolbe Régiójának Hírlevele. Kedves Testvérek az Úr Jézusban!

HÍRLEVÉL. 9. szám / 2012. december. A Ferences Világi Rend Szent Maximilián M. Kolbe Régiójának Hírlevele. Kedves Testvérek az Úr Jézusban! HÍRLEVÉL 9. szám / 2012. december A Ferences Világi Rend Szent Maximilián M. Kolbe Régiójának Hírlevele Kedves Testvérek az Úr Jézusban! A Szentatya meghirdette a Hit évét, s nekünk, ferenceseknek ez a

Részletesebben

HÍRLEVÉL AJÁNDÉK GÖRÖGKATOLIKUS TEHER, GOND, ÖRÖM?

HÍRLEVÉL AJÁNDÉK GÖRÖGKATOLIKUS TEHER, GOND, ÖRÖM? GÖRÖGKATOLIKUS HÍRLEVÉL III. évfolyam 12. szám 2015. december AJÁNDÉK TEHER, GOND, ÖRÖM? Kinek mit, mennyiért, hogyan? És főleg: mikor lesz erre időm?rohantunkban nem is olyan könnyű a megoldás. Ráadásul

Részletesebben

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok 2005/6 Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek,

Részletesebben

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Pasarét, 2015. december 20. (vasárnap) családi karácsony PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Takaró János AZ ÉLET KENYERE Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Alapige: János 6,32-35 Jézus pedig így válaszolt nekik:

Részletesebben

Estomihi (Ötvened) vasárnap 2011. március 6.

Estomihi (Ötvened) vasárnap 2011. március 6. Estomihi (Ötvened) vasárnap 2011. március 6. A vasárnapról: a Húsvét előtti ötvenedik nap (a latin nyelvhez igazodva) Quinquagesima lenne, de ezt már általában Estomihi vasárnapnak hívják. Tehát ez az

Részletesebben

keresztjének drága áldott fája: ezen függ az egész világ váltságdíja, és

keresztjének drága áldott fája: ezen függ az egész világ váltságdíja, és LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 4. szám 2014. április TITKA A KERESZTFÁNAK A hamvazószerdával elkezdődött szent negyven nap célja húsvét méltó megünneplésének az előkészítése.

Részletesebben

Van egy. Géber László

Van egy. Géber László Géber László Van egy Van egy különleges jógagyakorlat, a beszédszünet. Néhány órától egykét napig tarthat, és jelentős idegenergia felhalmozódásával jár. Az utóbbi időben gyakran próbálom alkalmazni, illetve

Részletesebben

Orosz fémikonok Svájci magángyûjteménybôl 2010. december 4., szombat, 11. óra Szakmai meghatározás: prof. dr. Ruzsa György mûvészettörténész

Orosz fémikonok Svájci magángyûjteménybôl 2010. december 4., szombat, 11. óra Szakmai meghatározás: prof. dr. Ruzsa György mûvészettörténész 864IKON.qxd 11/7/2010 9:47 PM Page 241 Orosz fémikonok Svájci magángyûjteménybôl 2010. december 4., szombat, 11. óra Szakmai meghatározás: prof. dr. Ruzsa György mûvészettörténész 864IKON.qxd 11/7/2010

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50 Újpest-Belsőváros 2008. 09. 07. Juhász Emília TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS Alapige (textus): Mk 6,50 Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52 Ezután azonnal megparancsolta tanítványainak, hogy szálljanak hajóba, és menjenek

Részletesebben

Forrás. Márk evangéliuma

Forrás. Márk evangéliuma Forrás 12. évf. 1. szám 2015. január 25. a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Márk evangéliuma Jézus Krisztus Isten Fia evangéliumának kezdete. Ezekkel a szavakkal kezdődik Márk evangéliuma,

Részletesebben

Szolgáló. Szabadságra születve

Szolgáló. Szabadságra születve Szabadságra születve A szabadság, mint fogalom, mint emberi érték él évezredek óta társfogalmakkal egyetemben ereinkben. A szabadság önmagában hordoz minden igaz értéket, így a békességet, szeretetet,

Részletesebben

Életgyónáshoz. Ha hinni tudok abban, hogy Isten jó, megtalálom hozzáállásomat nehézségeimhez, sebeimhez.

Életgyónáshoz. Ha hinni tudok abban, hogy Isten jó, megtalálom hozzáállásomat nehézségeimhez, sebeimhez. Életgyónáshoz Életrendezés Nemes Ödön jezsuita atya gondolatai Alapelvek A kapcsolataimban, élethelyzeteimben, testi-lelki betegségeimben, kudarcaimban tapasztalt nehézségeimet, ne tekintsem problémának,

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben