Kedves olvasóink! Isten szeretetének legnagyobb visszhangja. Hírlevél 2015/2. Szent Gellért Lelkigyakorlatos Ház

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kedves olvasóink! Isten szeretetének legnagyobb visszhangja. Hírlevél 2015/2. Szent Gellért Lelkigyakorlatos Ház"

Átírás

1

2 Szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket a 2015-ös esztendő második félévének elején. Amikor ezeket a sorokat írom, még május van, a Szűzanya hónapja, és valamennyien buzgón sietünk az Istenszülőhöz, hogy kifejezzük iránta való mélységes tiszteletünket, hálánkat és szeretetünket év második félévi Hírlevelünk témája éppen ezért gyermeki hódolatunk kifejezése mindannyiunk égi édesanyja előtt, akinek lelkében a legnagyobb visszhangra talált az Isten szeretete, és aki azért volt boldog, mert azonnal igent mondott üdvözítő akaratára. Ugyancsak nagy tisztelettel, hálával és szeretettel emlékezünk meg égi édesanyánk mellett a földi édesanyákról is, akiknek életünket köszönhetjük, és akiknek odaadó gondoskodását talán sohasem tudjuk kellőképpen viszonozni. A Baráti Kör Tagjaival ismertetem az első félévben elért eredményeinket és a második félévben megvalósításra váró terveinket. A év második félévi, saját szervezésű lelkigyakorlataink és programjaink ajánlásával, a szeptember 1-től továbbra is változatlan árakkal működő Szent Gellért Lelkigyakorlatos Ház vezetése és dolgozói nevében, szeretettel várom minden kedves Testvérünket Leányfalura, akik szeretnének elcsendesedni, szívüket, bensőjüket, az Úr akarata szerint megújítani, illetve önmagukat, egymást, családtagjaikat és egész életüket Krisztus Istenünknek ajánlani. Sok kegyelmet, jó egészséget, lelki örömöket, és belső békességet kívánok kedves Mindnyájuknak! Szeretettel: Szilágyi János igazgató Isten szeretetének legnagyobb visszhangja Ki tudná felsorolni azokat a költeményeket, amelyeket férfiak írtak szerelmeseikhez vagy szeretett édesanyjukhoz? Közülük kerülnek ki a lírai költészet gyöngyszemei. Mindez azért történik, mivel minden emberi és még inkább minden művészi képességet megsokszoroz, fölerősít a létünket átjáró szeretet ereje. Hiszen csak az lesz igazán nagy, amit szeretünk. Nem véletlen, hogy a Biblia lapjain is gyakran találkozunk a földi és égi szerelem megnyilatkozásaival. Gondoljunk csak az Énekek énekére, de kiváltképpen az evangéliumra, amelyet méltán nevezhetünk az isteni szeretet hőskölteményének. 2 Szent Gellért Lelkigyakorlatos Ház Kedves olvasóink! Úgy gondolom, hogy azok a lányok és asszonyok, akik a szerelem kapuján beléphettek az irodalom kertjébe, büszkén őrizték a nekik írt költeményeket. Ilyen vallomásokat nem szabad válasz nélkül hagyni! És pontosan így kell, így kellene viselkednünk az evangélium üzenetével is! Egyházunk büszkesége az, hogy a szentek hatalmas seregét tudja felvonultatni az emberi visszhangok bizonyítására. Ha mármost azt keressük, hogy kinek a lelkében talált a legnagyobb visszhangra az Isten szeretetüzenete, akkor Máriára hull kutató pillantásunk. Ő nemcsak boldogító igennel válaszol a Gábor angyal által közvetített isteni üzenetre, hanem Szentlélek-ihlette költővé változik, amikor Hálaénekében mond köszönetet Isten nagyszerű tettéért. Lelke a Szentlélek hárfájává változik, amelyen felcsendül a Magnificat éneke: Lelkem magasztalja az Urat és szívem ujjong megváltó Istenemben, Úgy vélem, hogy valamennyien a szeretet és a szépség koldusai vagyunk. Azért használom ezt a szót, hogy koldus, mert a szeretet mindig ajándék, ami semmi pénzért meg nem vásárolható kincse életünknek. Földi életünk során mindig ezt keressük, feléje nyújtjuk kérő kezünket. És nyugtalan a szívünk, amíg ezt a szeretetet valahol, valamikor meg nem találjuk. Ha ez megtörténik, akkor, csak akkor lépünk a boldogság földjére. Micsoda ujjongó érzés tölti meg a fiatalok szívét, amikor a szerelem égő csipkebokra előtt megkapják a legnagyobbat, amit földi ember kaphat: Egy másik embert. Ám ezt a boldogságot is felülmúlja azok öröme, akik már itt a földön átadják magukat az Istennek és betelnek mindent felülmúló szeretetével. Ezért boldogok szentjeink, misztikusaink, akik lelkük várkastélyában köszönthették a Legszentebbet. Van tehát égi szerelem és ebből fakadó, a sírok határmezsgyéjén is átnyúló boldogság. Ennek volt boldog birtokosa Mária, akit éppen ezért nevezünk Boldogságos Szűznek. Az angyali köszöntésre azért is érdemes felfigyelnünk, mert olyan környezetben hangzott el, amelyet méltán nevezhetünk hímnemű világnak. A nő még Izrael életében sem tölthette be azt a szerepet, amit az Isten szánt neki a teremtés hajnalán. Nem véletlen tehát, hogy az Isten nem az erősnek mondott férfinemet, hanem a gyenge nőket választotta ki arra, hogy újjáteremtse a világot. Gábor angyal nemcsak Máriához fordult köszöntő szavával, hanem a föld minden asszonyához. Úgy köszönti őket, mint az élet forrásait és a megváltás szolgálóit. A loretói litániában Máriát a mennyország ajtajának nevezzük. Nem szabad azonban elfelejtenünk, hogy Mária nemcsak az emberek, hanem a közénk jövő Isten kapuja is. Urunk Általa lépett be az emberi család közösségébe, hogy megfogja kezünket, és mint gyermekeit vezessen bennünket az üdvösség útjára. Amikor tehát Gábor angyal meghajolt Mária előtt, ez a meghajlás azoknak az asszonyoknak is szólt, akik hozzá hasonló szeretettel mondanak igent az új élet fakadására. Arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy Mária minden kiváltságát, bűntelenségét, kegyelemmel való teljességét előre látott anyaságának köszönhette. Sajnos napjainkban számos országban lecsökkent az anyaság értéke és egyre kevesebben keresik boldogságukat az anyaság örömében. Jézus pedig nyíltan kijelentette: Aki egyet is befogad a kicsinyek közül, engem fogad be. Minden férfiember akkor becsüli meg igazán a feleségét, ha nem csupán személyisé- 3

3 Szent Gellért Lelkigyakorlatos Ház Igen, az Isten üdvözítő akaratára gének kiegészítőjét, hanem gyermekeinek édesanyját látja benne. A férfiak keressék és találják meg feleségükben az örök nőiség felemelő szépségét, ami Máriában lépett különös fényben a földi élet színpadára. Általános tapasztalat, hogy minden barátságban és szerelemben csalódhat az ember. Sokszor nem kapjuk meg egymástól azt, amit vártunk és reméltünk. Összetört reményeink fölött azonban mindig csillagként ragyog Mária szűzi és anyai szépsége. Ezt a ragyogást találta meg a költő, Juhász Gyula is Máriában, amit a Májusi áhítat című költeményében a következőképpen fogalmazott meg: BBizony ma újra megtérek tehozzád Hajnali csillag, szép Szűz Mária. Bizony ma neked fonok földi rózsát Én, földi bűnök, bánatok fia. 4 Bizony ma újra szép a nagy mennyország, Az aranyfüstös, áldott és szelíd, Tiéd a dal, a tömjén és az ország, Mária, hívnak csillagszemeid. Ó tavaly én is messze, messze jártam S egy földi nőben láttam csillagot, Hol az a nő, s a csillag hol ragyog? Ma érces és bízó litániában Elzengem újra minden nevedet, Én, mindig bánatos, rossz gyermeked. (Juhász Gyula: Májusi áhítat) Felesleges lenne bizonygatnunk, mennyire elárvul a család, ha hiányzik belőle az édesanya. A női gyengédség, az anyai szeretet örök hivatása, hogy a szeretet védőhálójába ölelje a családot és vele együtt a világot. Az örök nőiségnek ez a sajátos szépsége nemcsak a teremtés arcát ékesíti, hanem felragyog a Jézus által kötött Újszövetség rendjében is. A keresztény lelkiség elképzelhetetlen annak az anyaságnak fénykoszorúja nélkül, amelyet az Isten Mária közreműködésével ajándékozott gyermekeinek. Ezért érthető, ha mi keresztények gyermeki szeretettel fordulunk a Szűzanya felé és csatlakozunk ahhoz a nemzedékhez, amely boldognak hirdeti őt szerte a földkerekségen. Máriára emeljük tekintetünket, hogy példája és közbenjárása segítségével minket is felkaroljon és gondjába vegyen az irgalmas és emberszerető Isten. Az egyik külföldi folyóirat körkérdéssel fordult a gyermekekhez: Írják meg, hogyan vélekednek édesanyjukról! A tizenhárom éves Rózsika ezt vallotta: Anyukám a legfontosabb az egész világon. Nagyobb szükség van rá, mint az állam elnökére. Sebastián, a tizenkét éves fiú így nyilatkozott: Anyukám legalább tizenkét féle munkát végez. Egész családunknak ő a panaszládája. Hozzá fordulunk gondjainkkal. Ő a pénzügyminiszter és elsősorban tőle kérjük és várjuk kéréseink teljesítését. Apuka szívét is ő puhítja meg. Vajon mi indokolja a keresztények nagy családjában az Istenszülőhöz való mélységes ragaszkodást? Úgy vélem, elsősorban az a körülmény, hogy távozása, megdicsőülése után sem szűnt meg édesanya maradni. Ezt az anyaságot, női gyengédséget természetesen lelki síkon gyakorolja. Édesanyai szolgálatával ma is azon munkálkodik, hogy az Isten gyermekei eljussanak és otthonra találjanak az atyai házban. Máriának ez a törekvése akkor lesz eredményes, ha saját üdvösségünk érdekében követjük példáját és mi is igent mondunk az Isten szent akaratára. Ha ezt tesszük, nem kell attól félnünk, hogy zsákutcába fordulunk és kudarcot vallunk életünkkel. Legyünk tudatában annak, hogy nincs nagyobb biztosítéka az értékes, a szent, a boldog életnek, mint az Isten akaratának teljesítése. Ebben talán egyikünk sem kételkedik, de a gyakorlatban nem sikerül mindig igent mondanunk az Istennek. Hányszor engedjük el a fülünk mellett hívását, vagy ha meg is halljuk, válasz nélkül hagyjuk. Ha szavakkal nem is, de bensőnkben ezt mondogatjuk: Legyen meg az én akaratom! Nemegyszer úgy cselekszünk, mint az Ószövetség prófétái. Mint ismeretes, Izajás azzal védekezik az isteni meghívás és küldetés ellen, hogy még gyermek és nem tud beszélni. Jónás pedig tengerre száll, és ellenkező irányba indul. Ám jön a vihar, a cethal gyomra és mégis el kell mennie Ninivébe. Sajnos sokszor mi is így cselekszünk, sokszor velünk is ez történik. Kemény megpróbáltatások hajlítják meg konok akaratunkat, hogy végre kimondjuk a boldogító igent. A Szűzanya viszont azért volt boldog, azért vált valóra jövendölése, mert igent mondott az Isten üdvözítő akaratára és szívének szeretetét kiárasztja az egész világra. 5

4 Szent Gellért Lelkigyakorlatos Ház Kedves Olvasóink! Dosztojevszkij négy esztendőt raboskodott egy szibériai koncentrációs táborban. Erről emlékezik meg Feljegyzések a haltak házából című könyvében. Többek között beszámol egy huszonöt éves férfi haláláról, aki csontig lefogyva feküdt az ágyán, csak a szemei ragyogtak különös fénnyel. Rabtársai némán nézték haldoklását, mindenki lábujjhegyen járt a barakkban. Délután három óra körül halt meg és az ablakon besurranó napfény megvilágította az arcát. Megjelent mellette az őrség egyik altisztje, levette a sapkáját és ezt súgta a mellette álló fogolynak: ennek is volt édesanyja... Vajon mire célzott, mit akart ezzel mondani? Bizonyára azt, hogy az ember sohasem szakad el teljesen az édesanyjától. Hiszen az ő életük is bennünk folytatódik. Ezért gyakorta megtörténik, hogy idős emberek is az édesanyjukat emlegetik halálos ágyukon. Mi keresztények nemcsak életünk válságos pillanataiban, nemcsak halálunk óráján, hanem egész életünk során Máriára emeljük tekintetünket. Az iránta táplált szeretetünk segít elnyerni és megőrizni azt a máriás lelkületet, amely igent mond az Isten akaratára és egyben a saját üdvösségünkre. Mivel pedig tisztában vagyunk gyengeségeinkkel, esendő voltunkkal, ezért arra kérjük őt imáinkban, hogy támogasson bennünket, gyermekeit és koronázza meg iparkodásunkat anyai szívének felénk árasztott fényességével, üdvösségre segítő közbenjárásával. Tegyük meg ezt, Carlo Caretto szavaival: Ha reggel felkelsz, nyiss ablakot és imádkozd: szeretlek Istenem! Amikor munkába indulsz, ha elfáradsz, ha segítségre szorulsz, mondd nyugodtan: Atyám, a kezedbe helyezem életem. Ha súlyos kereszteket helyez válladra környezeted, barátaid vagy ellenségeid, mondd bátran: Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod! Ha sötétség borul a lelkedre, ha nem látsz kiutat, nem látod, merre vezet az Isten, mondd magadnak: az Úr az én pásztorom. Ha közeledik életed vége, tekints Krisztus keresztjére és ott lelsz menedéket. Ha mindezt megteszed, nem maradsz egyedül: én melletted leszek, amint egész földi életedben melletted voltam. 6 Mindenkor hálatelt szívvel gondoljunk azokra is, akiknek fizikai létünket köszönhetjük! De érdemes megkeresni lelkünkben azokat is, akiktől kaptunk, és akiknek mi adtunk spirituális értelemben Életet, kis Életcseppecskéket. Úgysem tudjuk mindet összegyűjteni, mert a legtöbbről talán nem is tudunk. Ez a rejtettség is legyen megemlékezésünk része! Tárjuk ki a szívünket, fogadjuk be a Hálát, amit az Élet Urától kapunk az Élet minden cseppjéért, és amit Általunk másoknak adhatott! Aranyosi Ervin: Hogy mit dolgozom? ATisztelgés az anyák előtt Anya vagyok, - bár nem annak születtem. Anyává én egy csodás napon lettem. Érdekel téged, hogy mit dolgozom? Nem magyarázom, csak összefoglalom: Mikor felkelek, még alszik a család, nézik az álmuk szebbik oldalát. Alvó arcukra lágy puszit adok, ilyenkor én egy halk vekker vagyok. Így kezdődnek a munkás reggelek. Ébresztő után a konyhába megyek, Kezem által az asztal megtelik, ahogy készítem a finom reggelit. Amint leül az útra kész család, szakácsból máris pincérré vedlek át, ami csak kell, kezük alá rakom: - Ne menj el éhen, drága angyalom! Ők útra kelnek, én itthon maradok, utánuk mindig szép rendet rakok. Takarítónő - ez most a szerepem. elvégzem én, - habár nem szeretem. Azután én beszerző is vagyok! Ebédhez, vacsorához bevásárolok. de kreatívnak kell lennem nagyon, mert pénztárcámban nincs egy kis vagyon. Ha nálunk baj van, valaki beteg, én gyógyító, tudós orvos leszek, és ápoló, ki nyugtat, borogat, és gyógyszerész, ki kever porokat. És tiszt leszek, ki parancsokat oszt, és panaszkönyv, ha nem ízlik a koszt. Ha ünnepelsz, én tortát készítek, s lám ilyenkor a cukrászt nézitek. Mosoly az arcon, s már fotós leszek, - hiszed - magamnak fényképezgetek? Aztán, mikor majd elszáll az idő, jó lesz, hogy annyi fénykép jön elő. És délután szép programod, ha van, sofőr leszek, s szállítlak boldogan, Legyen az sport, művészet, más egyéb, én viszem el a kedves csemetét. Ha nagy leszel, s rád tör a szerelem, tanácsadóként beszélhetsz velem. Tanár leszek, ki életre tanít, és megsúgom a szerelem titkait. Amit tanultam, azt mind átadom, nem lazsálok, nincsen szabad napom. Éjjel-nappal szolgálatban vagyok, s amíg csak élek, ANYA maradok! 7

5 Szent Gellért Lelkigyakorlatos Ház Kedves Baráti Kör Tagok! Áldás a szülőkre V Van hely, hol minden kicsi széken Nevetve ültem egykoron. S tipegő léptem, gügyögésem Mosolyt rajzolt az arcokon. Van ház, ahova tartozom, Más otthonba sohse térek, Bármely családhoz, minden házba Csak, mint idegen, úgy lépek. Valakiket: a szüleimet Eléggé meg nem áldhatom, Valakinek, ha százszor élek Adósságom le nem róhatom. Ezúton szeretném tájékoztatni Önöket a 2015-ös esztendő első félévében elvégzett nagyobb volumenű munkákról, és a folyó év második félévében betervezett elképzelésekről. A 2015-ös esztendő első félévében a kis kápolnában radiátort szereltettünk fel és a közel 30 éves, egyre többször gondot okozó lift felújítása pedig a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia engedélyével és hathatós anyagi támogatásával - folyamatban van, a kivitelezés július hónapban fog megtörténni. A második félévben a folyamatos karbantartási munkálatok mellett - szeretnénk a bazilikába (nagy kápolnába) légkondicionáló berendezést felszereltetni, illetőleg fűtésrendszerét korszerűsíteni, a megfelelő, időjárástól független, egyenletes hőmérséklet biztosítása érdekében. Nagyon szépen köszönjük megtisztelő, segítő adományaikat, amelyeket - a kitűzött célok megvalósításához a továbbiakban is örömmel és szeretettel fogadunk. Hálával és imádsággal: Szilágyi János Igazgató A mi édesanyánk A mi édesanyánk drága szent egy asszony Nem az volt a sorsa, hogy rózsát fakasszon, Mert bizony az élet nem nagyon kímélte A gondot, a sok bajt végtől végig élte. A mi édesanyánk drága szent egy asszony, Emléke is elég, hogy könnyet fakasszon, Hej, virrasztott nehéz éjszakákon értünk, Amikor a láztól majd hogy el nem égtünk. Fáradt, behunyt szemmel hányszor elgondolom: Mi, kiket felnevelt ezer gondon, bajon, Tudunk-e valaha hálásak is lenni, Tudunk-e valamit ezért neki tenni? Mert apró ajándék, virágcsokor, ékszer, Amit egy-egy gyermek ad neki elégszer, Mind nem viszonozza, amit áldozott ránk, Ezért szent a mi édesanyánk. 8 9

6 10 Szent Gellért Lelkigyakorlatos Ház Saját szervezésű lelkigyakorlataink (2015. második félév) július 28 (18.00 ) 31 (13.00). Ft. Gável Henrik atya lelkigyakorlata papoknak: Krisztusnak lefoglalt elfoglalt papja vagyok augusztus 16 (18.00) 19 (13.00). Ft. Dr. Fábry Kornél atya lelkigyakorlata: Hogy örömötök teljes legyen augusztus 20 (18.00) 23 (13.00). Ft. Dr. Gál Péter atya, pécsi teológiai tanár lelkigyakorlata: Jézus Krisztus megszabadít augusztus 28 (17.00) 30 (13.00). Ft. Prof. Dr. Bolberitz Pál atya lelkigyakorlata: Hiszekegy szeptember 14 (18.00 ) 17. (13.00) Ft. Jelenits István piarista atya lelkigyakorlata szeptember 23 (18.00) 26 (13.00) Ft. Dr. Barsi Balázs atya lelkigyakorlata egyházi és világi személyeknek: Krisztusban való életünk szeptember 28 (18.00) október 01 (13.00) Ft. Kovács Cs. Albert karmelita atya lelkigyakorlata: Belső várkastély október 28. (18.00) 31 (13.00) Ft. Kövesdy Zsolt atya lelkigyakorlata: Az igaz ember november 04 (18.00 ) 07 (13.00 ) Ft. Dr. Gál Péter atya, pécsi teológiai tanár lelkigyakorlata: Jézussal szenvedek Jézussal gyógyulok november 20 (18.00) 22 (13.00) Ft. Sajgó Szabolcs SJ atya lelkigyakorlata: Jákob lajtorjáján Jézussal december 03 (18.00) 06 (13.00) Ft. Dr. Osztie Zoltán atya: ADVENTI lelkigyakorlata december 23 (18.00) 26 (13.00) Karácsonyi ünneplés Ft. Szilágyi János atyával, a Szent Gellért Lelkigyakorlatos Ház igazgatójával MÉG TÖBB LELKIGYAKORLAT: Tel: 26/ Mobil: Egyházi konferenciák, továbbképzések lebonyolítását is vállaljuk! Várjuk keresztény családok, diák- és kiránduló csoportok jelentkezését is! Jelentkezés: Tel: 26/ Mobil: Web: Levélcím: 2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond u OTP BANK: Szent Gellért Lelkigyakorlatos Ház árlistája (Ft) Érvényes: től. I. LELKIGYAKORLATON VALÓ RÉSZVÉTELI BRUTTÓ ÁR (fő/nap) FELNŐTT Napi díj Egyágyas Kétágyas Diákszállón elhelyezés DIÁKIGAZOLVÁNNYAL (25 éves korig) Egyágyas Kétágyas Diákszállón elhelyezés SZÜLŐKKEL ÉRKEZŐ GYEREKEK RÉSZÉRE Napi díj Féladagos napi díj 0-3 éves gyerek 1x éves gyerek: 1,2 fő éves gyerek: 3 főtől II. NEM LELKIGYAKORLAT ESETÉN CSAK A SZÁLLÁS!!! VENDÉGSZÁLLÁS (bruttó ár, fő/éj + IFA: 350 /éj) Egyágyas, felnőtt Kétágyas, felnőtt Diákszállón elhelyezés DIÁKIGAZOLVÁNNYAL (25 éves korig) Egyágyas Kétágyas Diákszállón elhelyezés SZÜLŐKKEL ÉRKEZŐ GYEREKEK RÉSZÉRE 0-3 éves gyerek 1x éves gyerek: 1,2 fő éves gyerek: 3 főtől VENDÉGÉTKEZÉS (bruttó ár) Egész adag Fél adag Reggeli Ebéd Vacsora TEREMDÍJAK Nagy kápolna Napidíj: Ft Kis kápolna/ előadóterem: Napidíj: Ft 11

7 PROGRAMJAINK MÁSODIK FÉLÉV (Saját szervezés egyéb) június július július július július július július július július augusztus augusztus augusztus augusztus augusztus augusztus augusztus szeptember szeptember szeptember szeptember szeptember szeptember szeptember szeptember szeptember október október október október október október október október november novemeber november november november november december december december december Hernádvécsei Plébánia zarándoklata Váci Felsővárosi Plébánia hittantábor Szent Egyed Közösség lelkigyakorlata Keresztény Élet hetilap nyertesei üdülés Vinculum Caritatis Közösség lelkigyakorlata MRE Szeretetszolgálat Belvárosi Főplébánia lelkigyakorlata Szent Kereszt Rend lelkigyakorlata Ft. Gável Henrik atya lelkigyakorlata papoknak Szent Kereszt Rend lelkigyakorlata Csillaghegyi Plébánia hittantábor Ft. Dr. Fábry Kornél atya lelkigyakorlata Váci Felsővárosi Plébánia lelkigyakorlata Ft Dr. Gál Péter atya SZABADÍTÓ lelkigyakorlata Nyírbátori tantestület lelkigyakorlata Ft. Prof. Dr. Bolberitz Pál atya lelkigyakorlata Svetits Gimnázium érettségi találkozó KASZ Fráter György Kat. Gimnázium 9. oszt. kirándulás Ft. Jelenits István atya lelkigyakorlata Szent Kereszt Rend lelkigyakorlata Ft. Dr. Barsi Balázs atya lelkigyakorlata Házas Hétvége Lelkiségi Mozgalom lelkigyakorlata KPSZTI Ft. Kovács Cs. Albert karmelita atya lelkigyakorlata Zugligeti Szent Család Közösség lelkigyakorlata MKPK Családpasztorációs papi találkozó Diakonusok lelkigyakorlata Nagy és fiatal családosok lelkigyakorlata Angol kórustalálkozó KASZ Ft. Kövesdy Zsolt atya lelkigyakorlata Óbudai Családos Közösség lelkigyakorlata Ft. Dr. Gál Péter atya GYÓGYÍTÓ lelkigyakorlata KPSZTI Emmanuel Közösség lelkigyakorlata Ft. Sajgó Szabolcs SJ atya lelkigyakorlata Fóti Közösség lelkigyakorlata KASZ Templomos Lovagrend lelkigyakorlata ADVENTI lelkigyakorlat Ft. Dr. Osztie Zoltán atyával Karácsonyi ünneplés Ft Szilágyi János atyával Fiatal családosok Ft. Dr. Osztie Zoltán atyával

A REMÉNYSÉGBEN LEGYETEK DERŰSEK

A REMÉNYSÉGBEN LEGYETEK DERŰSEK BEKÖSZÖNTŐ Keresztény öröm Egy csillogó szemű, mosolygós gyerek arcképét tenném ide a Beköszöntő helyére, kommentár nélkül. Mivel ez nem áll módomban, könyvekből pedig nem szeretnék szemezgetni, így a

Részletesebben

Mária titka. Jézus szeretete Máriában

Mária titka. Jézus szeretete Máriában Montforti Grignion Szent Lajos Mária titka Jézus szeretete Máriában fr. Bakos Rafael OCD bevezető gondolataival II. János Pál pápa levelével, amit a Montforti Kongregáció testvéreihez és nővéreihez írt

Részletesebben

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2014. III. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Egy Lélek, sok kegyelem A Lelkes Napok után mindig az a kérdés van bennünk, vajon Isten adhat-e ennél többet és jobbat jövőre.

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY AKIK BEFOGADTÁK A z adventi készülődés után elérkezett az idei karácsony ünnepe. Népszerű és kedves ünnep, bár nem biztos, hogy mindig értjük,

Részletesebben

Szentháromság A húsvéti idő után az első ünnep: Szentháromság vasárnapja. A Szentháromság

Szentháromság A húsvéti idő után az első ünnep: Szentháromság vasárnapja. A Szentháromság Az Árpád-házi Szent Erzsébet Plébánia negyedévente megjelenő lapja az Újszegedi Szent Erzsébet Alapítvány kiadásában az támogatásával (IX./2.) 2010. június 27. szám Szentháromság A húsvéti idő után az

Részletesebben

S Z E M Ü N K F É N Y E

S Z E M Ü N K F É N Y E S Z E M Ü N K F É N Y E II. ÉVFOLYAM 7. SZÁM - 2011. KARÁCSONY Kiadja: Jézus Neve Plébánia, Jászberény www.jezusneve.hu Minden kedves testvérünknek áldott ünnepeket kíván a Jézus Neve Plébánia plébánosa,

Részletesebben

A Magyar Schönstatt Család lapja

A Magyar Schönstatt Család lapja Oázis A Magyar Schönstatt Család lapja Bízz bennem! Váltás-válság? A zöld szemű szörny A bizalom, mint feladat Kapaszkodjunk Istenbe! A fejből a szívbe vezető út Bízom a benned lévő jóban Szélfúvás a házaspárok

Részletesebben

ÉLŐ RÓZSAFÜZÉR ZARÁNDOKLAT VECSÉSÉRT

ÉLŐ RÓZSAFÜZÉR ZARÁNDOKLAT VECSÉSÉRT ÉLŐ RÓZSAFÜZÉR ZARÁNDOKLAT VECSÉSÉRT TARTALOM IMA és ÉNEKFÜZET Minden az imán áll vagy bukik. Az Élő rózsafüzér egy esdeklő könyörgés Szűz Máriához, hogy Európa útját különleges védelmébe vegye." Christoph

Részletesebben

70.- Ft. 1997. júl. aug. II. évfolyam 4. szám. Tengernek Csillaga. keresztény folyóirat. Budavári Boldogasszony kegyszobor

70.- Ft. 1997. júl. aug. II. évfolyam 4. szám. Tengernek Csillaga. keresztény folyóirat. Budavári Boldogasszony kegyszobor 70.- Ft Tengernek Csillaga keresztény folyóirat 1997. júl. aug. II. évfolyam 4. szám Budavári Boldogasszony kegyszobor Jöjj és vedd el koronád! Örülj, vigadj, tisztaságban kivirágzott anyaság, kit körülvesz

Részletesebben

2001. jan. febr. VI/1. szám. Tengernek Csillaga. Ára: 165,- Ft. keresztény folyóirat. Máriabesnyô kegyszobor

2001. jan. febr. VI/1. szám. Tengernek Csillaga. Ára: 165,- Ft. keresztény folyóirat. Máriabesnyô kegyszobor Tengernek Csillaga keresztény folyóirat 2001. jan. febr. VI/1. szám Ára: 165,- Ft Máriabesnyô kegyszobor Spirituális támogatók: fr. Barsi Balázs OFM., Gyulai Oszkár, P. Jáki Teodóz Sándor OSB., Katona

Részletesebben

Donna-Marie Cooper O Boyle: Imádságos várandósság. Imakilenced az anyává válás kilenc hónapjára

Donna-Marie Cooper O Boyle: Imádságos várandósság. Imakilenced az anyává válás kilenc hónapjára PPEK 790 Donna-Marie Cooper O Boyle: Imádságos várandósság Donna-Marie Cooper O Boyle Imádságos várandósság Imakilenced az anyává válás kilenc hónapjára mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK)

Részletesebben

Tengernek Csillaga. Mária korszakának lapja. 2014. szept. okt. XIX/5. szám. Ára: 290,- Ft. Petőfiszállás-Szentkút kegyszobor

Tengernek Csillaga. Mária korszakának lapja. 2014. szept. okt. XIX/5. szám. Ára: 290,- Ft. Petőfiszállás-Szentkút kegyszobor Tengernek Csillaga Mária korszakának lapja 2014. szept. okt. XIX/5. szám Ára: 290,- Ft Petőfiszállás-Szentkút kegyszobor Spirituális támogatók: P. Jáki Teodóz OSB., Katona István, P. Kovács Ervin Gellért

Részletesebben

A Lélek áldása. Tartalom. Az új egyházi évvel megszínesedik a. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

A Lélek áldása. Tartalom. Az új egyházi évvel megszínesedik a. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2013. IV. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Az ICCRS nemzetközi prófétai találkozója Betlehemben A felső teremben folytattuk imánkat, ahol Istentől új pünkösdöt kértünk

Részletesebben

IMAFÜZET BRENNER JÁNOS 1931-1957. Brenner János Szombathelyen született 1931. december 27-én, a háromgyermekes család második fiúgyermekeként.

IMAFÜZET BRENNER JÁNOS 1931-1957. Brenner János Szombathelyen született 1931. december 27-én, a háromgyermekes család második fiúgyermekeként. IMAFÜZET BRENNER JÁNOS BOLDOGGÁ AVATÁSÁÉRT BRENNER JÁNOS 1931-1957 Brenner János Szombathelyen született 1931. december 27-én, a háromgyermekes család második fiúgyermekeként. Később mindhárom fiúból pap

Részletesebben

SZENT ERZSÉBET LEVELE

SZENT ERZSÉBET LEVELE ESZTERGOM-BUDAPESTI FŐEGYHÁZMEGYE SZE N T E R ZSÉBET KA RITÁSZ K Ö Z P O N T SZENT ERZSÉBET LEVELE 2005. december A tartalomból: Zarándoklataink..................... 2 A bajóti Szent Erzsébet képmása -díj....

Részletesebben

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6 Újra ránk köszönt a Karácsony, Urunk születését ünnepeljük. Figyelmünk a Megváltóra és áldott Szüleire irányul. Egy Családra, ahol befogadják Istent; minden új és meglepetésszerû megnyilatkozásával. Ünneplésünk

Részletesebben

...mindnyájan egyféleképpen szóljatok, és ne legyenek közöttetek szakadások, hanem ugyanazzal a meggyőződéssel igazodjatok egymáshoz. 1Kor.

...mindnyájan egyféleképpen szóljatok, és ne legyenek közöttetek szakadások, hanem ugyanazzal a meggyőződéssel igazodjatok egymáshoz. 1Kor. 2013. Szeptember...mindnyájan egyféleképpen szóljatok, és ne legyenek közöttetek szakadások, hanem ugyanazzal a meggyőződéssel igazodjatok egymáshoz. 1Kor. 1,10 ÖSSZHANG A Rákoscsabai Református Egyházközség

Részletesebben

Menedék Hírlevél. Jó az Úr! Menedék a nyomorúság idején, gondja van a hozzá folyamodókra. Náhum 1:7. 2014. december

Menedék Hírlevél. Jó az Úr! Menedék a nyomorúság idején, gondja van a hozzá folyamodókra. Náhum 1:7. 2014. december A Menedék Alapítvány lapja Jó az Úr! Menedék a nyomorúság idején, gondja van a hozzá folyamodókra. Náhum 1:7 Hálaok 2014. december A hála az életünknek jövőnknek ha nem is motorja, de legalábbis kenőolaja.

Részletesebben

Imádkozzunk a családunkért! Családok imakönyve

Imádkozzunk a családunkért! Családok imakönyve Imádkozzunk a családunkért! Családok imakönyve Összeállította Déri Péter Lektorálta Mátyás Zsófia Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191

Részletesebben

Áldott karácsonyt, békés, boldog új esztendőt!

Áldott karácsonyt, békés, boldog új esztendőt! w w w. p l e b i. h u 2013. Karácsonya XIV. évf. 4. szám (53) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Áldott karácsonyt, békés, boldog új esztendőt! Múlóban az éjszaka, a nappal pedig

Részletesebben

2000. júl. aug. V/4. szám. Tengernek Csillaga. Ára: 150,- Ft. keresztény folyóirat. Jézusom, bízom Benned! Budapest Szent István bazilika

2000. júl. aug. V/4. szám. Tengernek Csillaga. Ára: 150,- Ft. keresztény folyóirat. Jézusom, bízom Benned! Budapest Szent István bazilika Tengernek Csillaga keresztény folyóirat 2000. júl. aug. V/4. szám Ára: 150,- Ft Jézusom, bízom Benned! Budapest Szent István bazilika Meglátják az Úr dicsõségét Örüljön a puszta és a kiaszott vidék, ujjongjon

Részletesebben

Karácsony példája mutatja, hogy a szív szegénysége a. a legnagyobb gazdagság. Jézus. XIX. évf. 2014. KARÁCSONY

Karácsony példája mutatja, hogy a szív szegénysége a. a legnagyobb gazdagság. Jézus. XIX. évf. 2014. KARÁCSONY Tanúság A Nagymarosi Egyházközség Hírlevele XIX. évf. 2014. KARÁCSONY Karácsony példája mutatja, hogy a szív szegénysége a legnagyobb gazdagság Páli Szent Vince szerint a szegények a mi mestereink. A szegény,

Részletesebben

SZENT ERZSÉBET LEVELE

SZENT ERZSÉBET LEVELE ESZTERGOM-BUDAPESTI FŐEGYHÁZMEGYE SZE N T E R ZSÉBET KA RITÁSZ K Ö Z P O N T SZENT ERZSÉBET LEVELE 2005. június XIII. évfolyam 2. szám A tartalomból: Habemus Papam!................... 2 Üdvösség forrása....................

Részletesebben

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE...

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... a minden új. Új technika, új módszer, új tartalom, új forma, új csomagolás, új kivitelezés, új, új, új Majd egy üzenet ezt mondja: ha az egyik áruházban minden héten mindig leáraznak, akkor miért nem adnak

Részletesebben

Veled és F el éd. Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! Imádkozzatok! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep

Veled és F el éd. Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! Imádkozzatok! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Veled és F el éd A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Imádkozzatok! Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! XX./5. (178.sz.) 2010. november Tiszták, hősök, szentek

Részletesebben

70 éve halt vértanúhalált Bódi Mária Magdolna Megszentelt élet éve - Interjú Dékány á. sixtus zirci apáttal

70 éve halt vértanúhalált Bódi Mária Magdolna Megszentelt élet éve - Interjú Dékány á. sixtus zirci apáttal Küldött A Veszprémi Főegyházmegye lapja IV. évfolyam 1. szám, 2015. Nagyböjt 70 éve halt vértanúhalált Bódi Mária Magdolna Megszentelt élet éve - Interjú Dékány á. sixtus zirci apáttal pályázat Bódi Magdi

Részletesebben

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Spányi Antal Tanúságtévő szeretet. Árvízmérleg Segítettünk. Nagyböjti gyűjtés Hetven tonna élelem

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Spányi Antal Tanúságtévő szeretet. Árvízmérleg Segítettünk. Nagyböjti gyűjtés Hetven tonna élelem Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja I. évfolyam II. szám 2011. Pünkösd Ingyenes Mindennek megvan az órája Spányi Antal Tanúságtévő szeretet Árvízmérleg Segítettünk Nagyböjti

Részletesebben

2003. jan. febr. VIII/1. szám. Tengernek Csillaga. Ára: 175,- Ft. keresztény folyóirat. Turbék kegykép

2003. jan. febr. VIII/1. szám. Tengernek Csillaga. Ára: 175,- Ft. keresztény folyóirat. Turbék kegykép Tengernek Csillaga keresztény folyóirat 2003. jan. febr. VIII/1. szám Ára: 175,- Ft Turbék kegykép Magasztald a te Istenedet! Áldjátok az Urat, mert jó neki énekelni, Istenünknek kedves a dicsõítés! Az

Részletesebben